Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): ; fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451"

Transkript

1 Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Poskytnutí úvěru pro Město Český Brod Název zadavatele: Město Český Brod Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: IČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Bc. Jakub Nekolný, starosta Ing. Jana Dvořáková Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): ; fax V souladu s ustanovením 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost Český a moravský účetní dvůr (dále jen osoba pověřená ), s.r.o., IČ: , se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Pardubice, PSČ , zastoupený Ing. Janou Dvořákovou. V souladu s ustanovením 49 odst. 2 zákona poskytuje zadavatel prostřednictvím osoby pověřené dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazů k výše uvedené veřejné zakázce: Dotaz 1/1 Jaké jsou požadované termíny splácení jistiny a úroku podle čl. 4.2 zadávací dokumentace, když: - podle písm. d) a f) jsou jistina a úrok splatné vždy do 10. dne čtvrtletí - pokud by se mělo jednat o kalendářní čtvrtletí, dnem splatnosti by byl: , , , doba splatnosti jistiny podle písm. c) je 09/ /2021, doba splatnosti úroku podle písm. e) je 08/ /2021. Má být tedy spláceno: - vždy k , , ,10.10., tj. jistina v období od do a úrok od do , - nebo má být jistina splácena skutečně počínaje a dále vždy vždy k , , , (u úroku předpoklad splácení ve stejných termínech)? strana 1 z 5

2 Odpověď 1/1: Zadavatel upřesňuje předpokládané termíny na splácení jistiny tis. Kč x tis. Kč x tis. Kč x tis. Kč x tis. Kč x tis. Kč x tis. Kč x tis. Kč x tis. Kč x tis. Kč do tis. Kč Dotaz 1/2 Od kdy je požadováno zahájení čerpání, když: - dle čl. 4.2 je doba čerpání od 07/2011, - dle čl. 10 zadávací dokumentace je požadováno do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o úvěru, - předpokládaný termín uzavření smlouvy je 05/2011 ( a i dle zákona smlouva o úvěru má být uzavřena do 15 dnů od uplynutí doby pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, což lze předpokládat dříve než v 07/2011). Odpověď 1/2: Zadavatel upřesňuje: - Zahájení čerpání je předpokládané na 7/2011 podle harmonogramu prací, první se bude čerpat dotace, která bude poskytnuta nastaveným rozpočtovým limitem po předložení zprávy o provedeném auditu za rok 2010, nejpozději do prostřednictvím banky - ČMZRB. - Podpis smlouvy o úvěru do souvisí s termínem pro podání žádosti o proplacení úroků do výše 4% - k podání této žádosti je nutná podepsaná smlouva o úvěru nebo úvěrový příslib. Úroky budou propláceny po dobu 10let od podpisu smlouvy. Dotaz 1/3 Jaký je termín konečné splatnosti, když: - dle čl. 10 písm. c) nesmí doba splatnosti úvěru přesáhnout 10 let od doby uzavření smlouvy, - doba uzavření smlouvy se předpokládá v 05/2011 a - konečná splatnost úvěru je 06/2021 Odpověď 1/3: Zadavatel upřesňuje termín konečné splatnosti: strana 2 z 5

3 Dotaz 1/4 Prosím o kontrolu tabulky investičních nákladů pro lepší orientaci v zakázce: bez DPH DPH s DPH celková cena investice , , ,- dotace ,- vlastní zdroje ,- úvěr ,- Odpověď 1/4: Tato akce bude realizována prostřednictvím vodohospodářského fondu, kde je účtováno o výnosech z komplexního pronájmu vodohospodářského majetku a je zde uplatňována DPH. Všechny částky ceny investice jsou uvedeny bez DPH. Dotaz 1/5 Úvěr tedy nebude poskytnut jako úvěr na předfinancování dotace, ale jako úvěr na krytí zbylé části investičních nákladů? Odpověď 1/5: Úvěr nebude poskytnut jako předfinancování dotace, ale spolufinancování celé investiční akce, bude dotován MZE proplacením úroků ve výši 4%. Dotaz 1/6 Dotace je na co? na úroky či na samotný projekt? Pokud existují ještě dokumenty jako např. plná žádost o poskytnutí dotace či smlouva o dotaci, prosíme o jejich doložení. Odpověď 1/6: Dotace je poskytnuta na realizaci investiční akce rozhodnutí je součástí zadávací dokumentace, včetně způsobu financování celé akce Dotaz 1/7 V případě, že se jedná o dotaci na samotný projekt (tzn. na investiční náklady projektu), jakým způsobem bude dotace vyplácena? Prosíme o specifikaci. Odpověď 1/7: Dotace bude poskytnuta prostřednictvím rozpočtového limitu v ČMZRB po předložení zprávy o auditu za rok 2010, nejpozději do Dotaz 1/8 Pokud je dotace na samotný projekt, přes co bude čerpání - přímo na účty dodavatele či přes nějaký specifický účet (pokud ano na jaký)? Odpověď 1/8: Dotace bude vyplácena z účtu pro rozpočtový limit na základě faktur dodavateli. strana 3 z 5

4 Dotaz 1/9 Dle zadávací dokumentace max. úrok bude činit 4% p.a. - požadujete pevnou či pohyblivou sazbu? Odpověď 1/9 Výše úroků bude maximálně 4% p.a. zadavatel požaduje pevnou sazbu, aby mohla být přesně stanovena cena úvěru. Dotaz 1/10 Už je něco proinvestováno, pokud ano kolik? Kolik zbývá proinvestovat? Odpověď 1/10: V roce 2010 byla akce zahájena a bylo proinvestováno 24tis. uvedeno v rozpisu financování akce dle rozhodnutí MZe. Dotaz 1/11 Jaké je požadováno zajištění úvěru? Odpověď 1/11: Zajištění úvěru není specifikováno dle nejvýhodnější nabídky Dotaz 1/12 V příloze č.4 Rozpočtový výhled města pro rok 2011 je předpoklad přijatého úvěru ve výši 13,234 mil.kč - proč když město vypisuje tendr na částku 19,540 mil.kč investičního úvěru? Odpověď 1/12: Ve výhledu je zapracována pouze výše čerpání v roce tis., na rok tis. Kč. Dotaz 1/13 Úvěr bude chtít město poskytnout taktéž na profinancování DPH či bez DPH? Podle předložených dokumetů to vypadá, že si město chce DPH hradit samo. Odpověď 1/13: Pro tuto akci je město jako zadavatel plátcem DPH, dotace ani úvěr nebude hradit DPH. Dotaz 1/14 Plánuje město pro rok 2011 a rok 2012 nějaké další investiční projekty? Pokud ano, prosím o stručnou konkretizaci. Odpověď 1/14: Město v rámci vodohospodářského fondu neplánuje na rok 2011 a 2012 další významnou investiční akci. Dotaz 1/15 Má město nějaké podrozvahové závazky jako např. ručení apod? strana 4 z 5

5 Odpověď 1/15: Město Český Brod nemá žádné podrozvahové závazky z ručení. Dotaz 1/ Žádáme o potvrzení, zda připouštíte překročení nabídkové ceny (tj. celkové ceny uvedené v Kč za celou dobu trvání úvěru) v případě odchylek od předpokládaných termínů čerpání úvěru, z nichž banka vychází při kalkulaci nabídkové ceny. Odpověď 1/16: Při stanovení pevné sazby a dodržení termínů předpokládaného čerpání úvěru a dodržení splátkového kalendáře nepřipouští město Český Brod překročení nabídkové ceny za celou dobu trvání úvěru V Pardubicích, Ing. Jana Dvořáková strana 5 z 5

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Obec DVORY. Podlimitní veřejná zakázka dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Obec DVORY. Podlimitní veřejná zakázka dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana: 1/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK INVESTIČNÍ ÚVĚR PRO FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE DVORY - VELELIBY Obec DVORY Podlimitní veřejná zakázka dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách,

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. - poskytnutí služby

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. - poskytnutí služby / Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách Vyzývá k podání nabídky na "Poskytnutí revolvingového a dlouhodobého úvěru na průběžné financování a dofinancování

Více

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen "Smlouva").

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen Smlouva). Smlouva č. 1875/13/5628 - NÁVRH SMLOUVY strana 1 se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 IČ: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 Datum uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním: 21. 2. 2013 Forma zadávacího

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: Kněževes - ČOV a splašková kanalizace - I etapa.

2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: Kněževes - ČOV a splašková kanalizace - I etapa. .' KS 99007275594 regístrační Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen.banka") a číslo Obec / Krai (dále jen.klient")

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015 Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více