Ochrana před hlukem. Nová generace minerální vlny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana před hlukem. Nová generace minerální vlny"

Transkript

1 Ochrana před hlukem Nová generace minerální vlny

2 02 Úvod Obsah Úvod 2 Obecné informace 3 Základní pojmy a požadavky 4 Skladby a kompendium hodnot 5-8 Příklady řešení stěny pro kina (multikina) 9 Zlepšení akustických vlastností těžkých stavebních konstrukcí 10 Doporučená řešení detailů 11 Úvod Lehké příčky s použitím izolace URSA GLASSWOOL nebo PUREONE by URSA mohou v mnoha směrech předčit příčky zděné. U takzvaných těžkých příček závisí zejména na jejich plošné hmotnosti. Vylehčování zdících materiálů se v součastné době stalo trendem. Proto málokdy v novostavbách najdeme příčku z plných cihel, přestože takováto příčka by z hlediska dosažení co nejvyšší i byla logicky nejlepší variantou. Zděné příčky jsou také nevýhodné i z toho důvodu, že kladou vyšší nároky na statiku budov. Lehké, například sádrokartonové příčky, které se skládají ze dvou nebo více, od sebe oddělených vrstev vyplněných pružnou pohltivou výplní, nabývají podobných nebo lepších vlastností při výrazně nižší plošné hmotnosti než příčky klasické. Míra jejich účinnosti je ovlivněna zejména těmito faktory: ohybovou tuhostí, hmotností a vzdáleností plášťů, pohltivou výplní dutiny a její tloušťkou, mechanickým spojením stěn, rezonančním kmitočtem soustavy hmota - pružina - hmota atd.. Skleněná vlna URSA je jedním z vůbec nejpružnějších materiálů používaných ve stavebnictví. Tato vlastnost je příčinou toho, že co do účinnosti předčí většinu hmotnějších materiálů, které se mohou ve stavebních konstrukcích jako pohltivá výplň použít.

3 Obecné informace 03 Obecné informace Vlastnosti lehkých příček ovlivňuje řada prvků: - Použité konstrukční profily (případně hranoly); 50, 75, 100 (mm), konstrukce; jednoduchá nebo zdvojená (dvě samostatně stojící konstrukce). - Vlastnosti materiálu tvořícího opláštění; sádrokartonové desky: standardní, protipožární, do vlhkých prostor a jiné. Vhodným materiálem jsou také sádrovláknité desky nebo například široká škála materiálů na bázi dřeva. Příčky lze také rozdělit podle dosažené úrovně vzduchové i nebo podle třídy požární odolnosti (EI 15, EI 30, EI 60 ). Izolace z minerální vlny URSA jako výplň lehkých stavebních konstrukcí - Minerální izolace na bázi skelné vlny URSA je materiál s nejvyšší schopností pohlcovat hluk. Třída pohltivosti A, podle ČSN EN ISO S izolací URSA lze dosáhnout i nejvyšších hodnot požární odolnosti, EI 30, EI 60, EI Minerální izolaci URSA GLASSWOOL a PUREONE by URSA lze mimořádně snadno formátovat a vkládat do stavebních konstrukcí. To souvisí s tím, že minerální vlna URSA obecně patří k vůbec nejpružnějším materiálům používaným ve stavebnictví. - Vysoká stlačitelnost vlny URSA umožňuje dodat v jednom balení větší množství materiálu. To snižuje náklady při přepravě, skladování a manipulaci s materiálem na stavbě. Značení sádrokartonových desek Druh desky Značení podle DIN podle ČSN EN 520 Standardní GKB A Protipožární GKF F Protipožární PLUS x DF Se sníženou absorpcí vody (impregnovaná) GKBI H2 (H1, H3) Protipožární se sníženou absorpcí vody (impregnovaná) GKFI DFH2 Výrobky z minerální vlny URSA vhodné jako pohltivá výplň lehkých příček - URSA TWP 1 - izolace ve formě desek; osvědčený výrobek určený pro izolaci lehkých příček. - URSA TWF 1 - rolovaná izolace dodávaná v šířce 625 mm; osvědčený výrobek určený pro izolace lehkých příček. - URSA TWF FONO - rolovaná izolace dodávaná v šířce 625 mm; novinka vycházející z osvědčeného materiálu TWF 1. - URSA AKP 2 a URSA AKP 2/V - izolace ve formě desek, varianta 2/V opatřená kašírováním netkanou sklotextilií - špičková izolace určená pro speciální aplikace. - URSA DF 39 a URSA DF 37 - rolovaná izolace; universální minerální izolace plně dostačující pro většinu běžných aplikací. - PURE 40 PN - Izolace ve formě desek; nejmodernější typ minerální izolace na bázi skelné vlny, umožňuje dosáhnout vynikajících akustických parametrů. Je charakteristická čistě bílou barvou a je uživatelsky nadstandardně příjemná. - PURE 39 RN SILVER - rolovaná izolace; universální minerální izolace. Je charakteristická čistě bílou barvou a je uživatelsky nadstandardně příjemná. Minerální izolace na bázi skelné vlny URSA GLASSWOOL a PUREONE by URSA přispívají ke zvýšení úrovně ochrany před hlukem. Vykazují mimořádnou schopnost pohlcovat zvukové vlny. S využitím běžných příčkových materiálů vyráběných pod značkou URSA, například typ URSA TWP, je možné splnit nejnáročnější požadavky na vzduchovou včetně požadavků na stěny kinosálů. Nekteré vlastnosti vybranych materialu URSA GLASWOOL Název výrobku Norma URSA TWP 1 URSA TWF 1 Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ D (W/mK) Podélný specifický odpor proti proudění vzduchu Ξ (kpas/m 3 ) Třída reakce na oheň URSA TWF FONO URSA AKP 2 URSA AKP 2/V URSA DF 39 URSA DF 37 PURE 40 PN PURE 39 RN SILVER ČSN EN ,040 0,040 0,040 0,035 0,035 0,039 0,037 0,040 0,039 ČSN EN 2905 ČSN EN A1 Tloušťka (mm) 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, , 60, 80 50, 75, , 30 20, 30, 40, 50 50, 60, 80, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 100, 120, 40, 50, 60, 80, 50, 100, 160, 160, 180, , 150, 100, , 180, 200 Šířka (mm) Délka (mm)

4 04 Základní pojmy a požadavky Základní pojmy a požadavky Vzduchová Zvuková izolace má za cíl snížení přenosu hluku mezi dvěma oddělenými místnostmi. Lehké dvojité konstrukce vykazují vyšší úroveň vzduchové i (R) než by odpovídalo jejich plošné hmotnosti. Neprůzvučnost se udává v decibelech (db). Laboratorní (R W ) definuje vlastnost konstrukce s vyloučením vlivu bočních cest tak, jak byla zjištěna v laboratoři. LABORATORIUM Vážená stavební (R W ) je hodnota kterou stavební konstrukce nabývá v konkrétních podmínkách se zahrnutím vlivu bočních cest, netěsností, způsobu napojení na přiléhající konstrukce atd. RÓŻNICA 2 4 db* LABORATORIUM WARUNKI RZECZYWISTE RÓŻNICA 2 4 db* WARUNKI RZECZYWISTE Položka Chráněný prostor (místnost příjmu hluku) Hlučný prostor (místnost zdroje hluku) A. Bytové a rodinné domy - nejméně jedna obytná místnost bytu Požadavek na zvukovou izolaci stěny R w, D nt,w 1 Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu 42 B. Bytové domy - obytné místnosti bytu 2 Všechny místnosti druhých bytů, včetně příslušenství 53 3 Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, kočárkárny, sušárny, sklepy apod.) 4 Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody Místnosti s technickým zařízením domu (výměníkové stanice, kotelny, strojovny výtahů, strojovny VZT, prádelny apod) L A,max 80 db 80 db < L A,max 85 db Provozovny s hlukem L A,max 85 db s provozem do h S provozem po C. Terasové nebo řadové rodinné domy a dvojdomy - obytné místnosti bytu 7 Všechny místnosti v sousedním domě 57 D. Hotely a zařízení pro přechodné ubytování - ložnicový prostor ubytovací jednotky 8 Všechny místnosti druhých jednotek 47 9 Společně užívané prostory (chodby, schodiště) Restaurace a jiné provozovny s provozem do h Restaurace a jiné provozovny s provozem i po h L A,max 85 db 62 E. nemocnice, zdravotnická zařízení - lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod. 12 Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocné prostory (chodby, schodiště, haly) 13 Hlučné prostory (kuchyně, technická zařízeníbudovy) L A,max 85 db 62 F. Školy a vzdělávací instituce - učebny, výukové prostory 14 Učebny, výukové prostory, společné prostory, chodby, schodiště Hlučné prostory (dílny, jídelny) L A,max 85 db Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) L A,max 90 db 57 G. Administrativní a správní budovy, firmy - kanceláře a pracovny 17 Kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností, chodby, pomocné prostory 18 Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze tzv. základní požadavky, v určitých případech mohou být požadavky na zvukovou izolaci normou ještě dále specifikovány Požadavky na zvukovou izolaci jsou stanoveny v ČSN (v platném znění - únor 2010). Při posuzování návrhu stavební konstrukce lze použít změřené nebo vypočtené laboratorní hodnoty a provést přibližný přepočet na váženou stavební podle vztahu: R W = R W + k 1 k 1 je korekční součinitel jehož hodnota je závislá na vedlejších cestách. k 1 = 2 db základní hodnota platná pro všechny dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton). k 1 = 2 až 5 db doporučené hodnoty pro těžké dělící konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod.). k 1 = 4 až 8 db doporučené hodnoty pro lehké dělící konstrukce ve skeletových, ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.). Přesnější odhad vlivu vedlejších cest lze získat výpočtem například podle ČSN EN (Stavební akustika Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků, Část 1: Vzduchová mezi místnostmi).

5 Skladby a kompendium hodnot 05 Skladby a kompendium hodnot Příčka jednoduše opláštěná na jednoduché ocelové konstrukci z CW a UW profilů Laboratorní vzduchová db Pružná Nosná napojovací konstrukce páska Pružná napojovací páska Pružná napojovací páska Pružná napojovací páska Jednoduché opláštění Jednoduché opláštění Jednoduché Sádrokartonové opláštění desky Sádrokartonové Jednoduché Sádrokartonové opláštění (případně desky deskysádrovláknité desky (případně Sádrokartonové sádrovláknité desky desky atp.) (případně sádrovláknité desky atp.) (případně sádrovláknité desky atp.) URSA TWP 1, 1, TWF 1, 1, TWF FONO URSA TWP URSA URSA TWP 1, TWF 1, PURE TWF 1, 40 1, TWF 1, PN, TWF FONO PURE FONO 39 RN SILVER PURE 40 PURE PN, 40 PURE PN, PURE RN SILVER PURE URSA 40 DF PN, URSA 37, PURE DF DF , RN DF SILVER 37 Položka Systém příčky Profil Celková tloušťka Konstrukce příčky Oboustranné opláštění Tloušťka Parametry minerální izolace URSA Produkty Tloušťka Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF White URSA** Laboratorní vzduchová R w Požární odolnost EI 1.3 Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF Red URSA** Lafarge CW 50/75/1-12,5 CW/UW ,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** Lafarge CW 50/75/1-12,5 CW/UW ,5 URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RB (A) URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW Rigidur URSA* Rigips SK 12 CW/UW ,5 Rigidur URSA* Rigips SD 12 Trámek 60/ Rigidur URSA* Rigips SK 12 CW/UW Rigidur URSA* Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF White URSA** Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF Red URSA** Lafarge CW 75/100/1-12,5 CW/UW ,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** Lafarge CW 75/100/1-12,5 CW/UW ,5 URSA** Lafarge CW 75/100/1-12,5 CW/UW ,5 LaSound GKF URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RB (A) URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW Rigidur URSA* Rigips SK 12 CW/UW Rigidur URSA* Rigips SD 12 Trámek 60/ ,5 Rigidur URSA* Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF White URSA** Maximální výška stěny je omezená, například podle ČSN EN Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN (2007), Laboratorní vzduchová podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO 140-3/A1. - Příčky s roztečí profilů CW/UW 625 (600) mm. - Uvedené hodnoty odpovídají stavu našich znalostí ke dni tiskové uzávěrky tohoto prospektu. 1 Uvedené tloušťky jsou minimální možné. Větší tloušťky izolací jsou přípustné a dále přispívají k zvýšení i. Nominální tloušťka izolace však nesmí být větší než tloušťka dutiny ve stavební konstrukci. * Izolace určená nebo vhodná do konstrukce příček, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, URSA DF 39, URSA DF 37, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILWER ** Izolace s objemovou hmotností 15 kg/m 3, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, PURE 40 PN, URSA DF 37, atd.

6 06 Skladby a kompendium hodnot Položka Systém Dvojité opláštění Příčka dvojitě (případně trojitě) opláštěná na jednoduché ocelové Dvojité Sádrokartonové opláštění desky Sádrokartonové desky konstrukci z CW a UW profilů Laboratorní vzduchová db příčky Profil Celková tloušťka Konstrukce příčky Oboustranné opláštění Tloušťka Pružná napojovací páska Parametry minerální izolace URSA Produkty Dvojité opláštění Sádrokartonové desky Tloušťka 1 Laboratorní vzduchová 1.25 Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF Red URSA** Lafarge CW 100/125/1-12,5 CW/UW ,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** Lafarge CW 100/125/1-12,5 CW/UW ,5 URSA** Lafarge CW 100/125/1-12,5 CW/UW ,5 LaSound GKF URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RB (A) URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW Rigidur URSA* 60 URSA TWP 1, 52 TWF 1, TWF FONO 30 URSA PURE TWP 40 1, TWF PN, PURE 1, TWF 39 FONO RN SILVER PURE URSA 40 PN, DF PURE 37, DF 3937 RN SILVER Pružná napojovací páska Pružná napojovací páska R w URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER Požární odolnost EI Pružná napojovací páska Nosná Pružná napojovací páska Pružná Pružná napojovací napojovací páska páska Nosná konstrukce Položka Systém URSA TWP 1, 1, TWF 1, 1, TWF FONO PURE PN, PN, PURE RN RN SILVER URSA URSA URSA TWP TWP TWP 1, TWF 1, TWF 1, TWF 1, TWF 1, FONO TWF 1, TWF FONO FONO URSA DF DF 37, 37, DF DF PURE PURE PN, PN, 40 PURE PURE PN, 39 PURE RN 39 SILVER RN 39 SILVER RN SILVER URSA URSA DF DF 37, 37, DF Dvojité opláštění DF 37, 37 DF 37 Dvojité Sádrokartonové opláštění desky Dvojité Dvojité Sádrokartonové opláštění opláštění desky Sádrokartonové desky desky příčky Profil Pružná napojovací Pružná napojovací páska páska Pružná napojovací páska Pružná napojovací páska Konstrukce příčky Celková tloušťka Oboustranné opláštění Tloušťka URSA TWP 1, 1, TWF 1, 1, TWF FONO PURE PN, PN, PURE RN RN SILVER URSA TWP URSA 1, DF DF TWF 37, 37, 1, DF DF TWF 37 37FONO URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO PURE URSA PURE 40 TWP 40 PN, PURE 1, TWF PN, PURE 39 RN 1, SILVER TWF 39 FONO RN SILVER Dvojité opláštění URSA PURE DF URSA 40 37, PN, DF DF 37 PURE 37, DF 3937 RN SILVER Sádrokartonové URSA desky DF 37, DF 37 Trojité opláštění Trojité opláštění Sádrokartonové desky typ F Trojité Sádrokartonové opláštění desky typ F Sádrokartonové desky typ F Parametry minerální izolace URSA Laboratorní vzduchová 2.1 Rigips SK 14 CW/UW 50 URSA TWP 901, TWF 1, TWF FONO ,5 PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER Rigidur URSA* Knauf W 112 CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** Požární odolnost 2.3 Knauf W 112 CW/UW Trojité opláštění URSA TWP 1, 21, x TWF 12,5 1, 1, TWF FONO KNAUF Red URSA** URSA 90 TWP 1, 1, TWF 1, 1, TWF FONO Sádrokartonové desky typ F PURE PN, PN, PURE RN RN SILVER PURE PN, PN, PURE RN RN SILVE 2.4 Lafarge CW 50/100/2-12,5 CW/UW 50 URSA URSA 100 TWP TWP 1, TWF 1, TWF 1, 2 TWF x 12,5 1, TWF FONO FONO URSA DF DF 37, 37, DF DF LaGyp GKB, GKBi URSA** URSA 60 DF DF 37, 37, DF DF PURE PURE 40 PN, 40 PURE PN, PURE 39 RN 39 SILVER RN SILVER 2.5 Pružná Lafarge napojovací páska CW Nosná 50/100/2-12,5 konstrukce CW/UW 50 URSA URSA 100 DF 37, DF DF 37, 37 DF 237 x 12,5 LaSound GKB URSA** Trojité opláštění 2.6 Lafarge CW 50/100/2-12,5 CW/UW x 12,5 Trojité opláštění URSA** Sádrokartonové desky typ typ F F Sádrokartonové desky typ typ F F Trojité Trojité opláštění opláštění 2.7 Lafarge CW 50/100/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaSound GKF URSA** Sádrokartonové desky desky typ Ftyp F Produkty Tloušťka Lafarge CW 50/100/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaDura URSA** Pružná napojovací páska Pružná napojovací páska 2.9 Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** Pružná Pružná napojovací napojovací páska páska Nosná konstrukce R w EI - Maximální výška stěny je omezená, například podle ČSN EN Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN (2007), Laboratorní vzduchová podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO 140-3/A1. - Příčky s roztečí profilů CW/UW 625 (600) mm. - Uvedené hodnoty odpovídají stavu našich znalostí ke dni tiskové uzávěrky tohoto prospektu. 1 Uvedené tloušťky jsou minimální možné. Větší tloušťky izolací jsou přípustné a dále přispívají k zvýšení i. Nominální tloušťka izolace však nesmí být větší než tloušťka dutiny ve stavební konstrukci. * Izolace určená nebo vhodná do konstrukce příček, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, URSA DF 39, URSA DF 37, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILWER ** Izolace s objemovou hmotností 15 kg/m 3, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, PURE 40 PN, URSA DF 37, atd.

7 Skladby a kompendium hodnot 07 Položka Systém příčky Profil Konstrukce příčky Celková tloušťka Oboustranné opláštění Tloušťka Parametry minerální izolace URSA Produkty Tloušťka 1 Laboratorní vzduchová 2.10 Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 Rigidur URSA* Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12,5 RB (A) (Vnitřní) RF (DF) (Vnitřní) RB ( A ) (vněj ší ) RF (DF ) (v n ěj ší ) R w Požární odolnost URSA** URSA** URSA** URSA** Rigips SK 14 CW/UW ,5 Rigidur URSA* Knauf W 112 CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** Knauf W 112 CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** Knauf W 113 CW/UW x 12,5 KNAUF Red / White URSA** Lafarge CW 75/125/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** Lafarge CW 75/125/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaSound GKB URSA** Lafarge CW 75/125/2-12,5 CW/UW x 12,5 URSA** Lafarge CW 75/125/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaSound GKF URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 Rigidur URSA* Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12,5 RB (A) (Vnitřní) RF (DF) (Vnitřní) RB ( A ) (vněj ší ) RF (DF ) (v n ěj ší ) M A ( D F ) (v n ě j š í ) MA (DF) (Vnitřní) URSA** URSA** URSA** URSA** URSA** URSA** Knauf W 112 CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** Knauf W 112 CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** Knauf W 113 CW/UW x 12,5 KNAUF Red / White URSA** Lafarge CW 100/150/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** Lafarge CW 100/150/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaSound GKB URSA** Lafarge CW 100/150/2-12,5 CW/UW x 12,5 URSA** Lafarge CW 100/150/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaSound GKF URSA** Lafarge CW 100/150/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaDura URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12,5 RB (A) (Vnitřní) RF (DF) (Vnitřní) RB ( A ) (vněj ší ) RF (DF ) (v n ěj ší ) URSA** URSA** URSA** URSA** Rigips SK 16 CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 16 CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** Knauf W 113 CW/UW x 12,5 KNAUF Red / White URSA** EI - Maximální výška stěny je omezená, například podle ČSN EN Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN (2007), Laboratorní vzduchová podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO 140-3/A1. - Příčky s roztečí profilů CW/UW 625 (600) mm. - Uvedené hodnoty odpovídají stavu našich znalostí ke dni tiskové uzávěrky tohoto prospektu. 1 Uvedené tloušťky jsou minimální možné. Větší tloušťky izolací jsou přípustné a dále přispívají k zvýšení i. Nominální tloušťka izolace však nesmí být větší než tloušťka dutiny ve stavební konstrukci. * Izolace určená nebo vhodná do konstrukce příček, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, URSA DF 39, URSA DF 37, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILWER ** Izolace s objemovou hmotností 15 kg/m 3, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, PURE 40 PN, URSA DF 37, atd.

8 08 Skladby a kompendium hodnot Příčka dvojitě opláštěná na dvojité ocelové konstrukci z CW a UW profilů Laboratorní vzduchová db konstrukcja nośna z profili stalowych konstrukcja nośna z profili stalowych URSA FKP 39 dwie warstwy URSA płyty DF 39 SILVER gipsowo-kartonowej PURE 39 PN SILENTIO typ A, H2 lub F dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej typ A, H2 lub F kon z p konstrukc z profili s Položka Systém příčky Profil Konstrukce příčky Celková tloušťka Oboustranné opláštění Tloušťka Parametry minerální izolace URSA Produkty Tloušťka 1 Laboratorní vzduchová 3.1 Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** 2 x Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** 2 x Lafarge 3.4 Lafarge 3.5 Lafarge 3.6 Lafarge CW /155/2-12,5 CW /155/2-12,5 CW /155/2-12,5 CW /155/2-12,5 R w Požární odolnost 2 x CW/UW x 12,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** x CW/UW x 12,5 LaSound GKB URSA** 2 x x CW/UW x 12,5 2 x CW/UW x 12,5 URSA** URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x Rigips IK 24 2 x CW/UW x 12,5 RBI (H2) URSA** 2 x Rigips IK 24 2 x CW/UW x 12,5 RFI (DFH2) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** 2 x Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** 2 x Lafarge 3.18 Lafarge CW /205/2-12,5 CW /205/2-12,5 2 x CW/UW x 12,5 URSA** 2 x x CW/UW x 12,5 LaSound GKF URSA** Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x Rigips IK 24 2 x CW/UW x 12,5 RBI (H2) URSA** 2 x Rigips IK 24 2 x CW/UW x 12,5 RFI (DFH2) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** 2 x Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** 2 x Lafarge 3.30 Lafarge 3.31 Lafarge 3.32 Lafarge 3.33 Lafarge CW /255/2-12,5 CW /255/2-12,5 CW /255/2-12,5 CW /255/2-12,5 CW /255/2-12,5 2 x CW/UW x 12,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** x CW/UW x 12,5 LaSound GKB URSA** 2 x x CW/UW x 12,5 2 x CW/UW x 12,5 URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER PURE URSA 40 DF PN, 37, DF PURE RN SILVER URSA** URSA** 2 x x CW/UW x 12,5 LaSound GKF URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x EI - Maximální výška stěny je omezená, například podle ČSN EN Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN (2007), Laboratorní vzduchová podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO 140-3/A1. - Příčky s roztečí profilů CW/UW 625 (600) mm. - Uvedené hodnoty odpovídají stavu našich znalostí ke dni tiskové uzávěrky tohoto prospektu. 1 Uvedené tloušťky jsou minimální možné. Větší tloušťky izolací jsou přípustné a dále přispívají k zvýšení i. Nominální tloušťka izolace však nesmí být větší než tloušťka dutiny ve stavební konstrukci. * Izolace určená nebo vhodná do konstrukce příček, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, URSA DF 39, URSA DF 37, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILWER Izolace s objemovou hmotností 15 kg/m 3, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, PURE 40 PN, URSA DF 37, atd.

9 Příklady řešení stěny pro kina (multikina) 09 Příklady řešení stěny pro kina (multikina) 1 Vnitřní dělící konstrukce, na které jsou, co do úrovně vzduchové i, kladeny nejvyšší nároky, jsou stěny kinosálů. Používání standardních izolací na bázi minerální vlny URSA v těchto konstrukcích je dokladem jejich vysoké účinnosti. Dělící stěna Rigips db s izolací URSA TWP1 konstrukce Profil CW/UW Celková tloušťka konstrukce Konstrukce stěny Maximální výška stěny Opláštění sádrokartonovými deskami Parametry wełny szklanej URSA Normalizovaný rozdíl hladin Produkty Tloušťka D nt,w Rigips db 2 x Oba líce: RF 15 + RF 20 + RF 15 Vnitřní opláštění: 2 x RF 15 URSA TWP 1 (min. 15 kg/m 3 ) 3 x min * Lafarge Kino SLA 700 s izolací URSA AKP 3/V konstrukce Profil CW/UW Celková tloušťka konstrukce Konstrukce stěny Maximální výška stěny Oboustranně opláštěná sádrokartonovými deskami Tloušťka Parametry wełny szklanej URSA Laboratorní vzduchová Požární odolnost Produkty Tloušťka R W EI KINO SL 700 2X x (21 000) 2 x mm/ 2 x mm Požární/ typ F URSA AKP 3/V 2 x Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN (2007), Laboratorní vzduchová podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO 140-3/A1 1 Jedná se pouze o zjednodušené popisy skladeb, vyžádejte si detailní technické informace. * Hodnoty naměřené při stavbě multikina Praha - Černý most.

10 10 Zlepšení akustických vlastností těžkých stavebních konstrukcí Zlepšení akustických vlastností těžkých stavebních konstrukcí Pohltivá výplň z minerální vlny URSA v konstrukci akustické předstěny může napomoci k významnému zvýšení vzduchové i. Předstěna může zvýšit izolační schopnost těžké stavební konstrukce až o 12 db. Specifikace stavební konstrukce Laboratorní vzduchová R W Popis těžké konstrukce stěny Předstěna Zdivo z plných cihel 12 cm Bez předstěny 46 (včetně vápenocermentové omítky z obou stran) S předstěnou na profilech CW 50, opláštěných 15 mm sádrokartonem, vyplněno izolací URSA min. tl. 40 mm 60 S předstěnou na profilech CW 75, opláštěných 2 x 12,5 mm sádrokartonem, Vyplněno izolací URSA min. tl. 75 mm 65 Stěna železobeton 16 cm Stěna z tvárnic 20 cm Bez předstěny 57 S předstěnou na profilech CW 50, opláštěných 12,5 mm sádrokartonem, vyplněno izolací URSA min. tl. 50 mm Bez předstěny 60 S předstěnou na profilech CW 50, opláštěných 12,5 mm sádrokartonem, vyplněno izolací URSA min. tl. 50 mm Tabulka uvádí orientační hodnoty pro vybrané skladby stěn. URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER Pružná napojovací páska Jednoduché opláštění Sádrokartonové desky (případně sádrovláknité desky atp.) Pružná napojovací páska Jednoduché opláštění Sádrokartonové desky (případně sádrovláknité desky atp.)

11 Doporučená řešení detailů 11 Doporučená řešení detailů: NESPRÁVNĚ SPRÁVNĚ

12 Nová generace minerální vlny Prodejce: URSA CZ s.r.o. Pražská 16/ Praha 10 Tel.: , Fax:

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Book Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Bold 05 / 2015 W623 Předsazené stěny * Tiché RED Piano vaše vstupenka do světa ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít

Více

Futura Bold Futura Book

Futura Bold Futura Book Futura Bold Futura Book 06 / 2015 Ochrana KNAUF RED Piano Vaše vstupenka na koncert ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít doma či na pracovišti alespoň malou oázu klidu

Více

Příčky, ochrana před hlukem

Příčky, ochrana před hlukem Příčky, ochrana před hlukem Červenec 2015 Úvod Na velký hluk lehká příčka URSA Lehké příčky s použitím izolace URSA GLASSWOOL nebo URSA PUREONE předčí v mnoha směrech příčky zděné. Materiál URSA GLASSWOOL

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Profi řešení AKUstických cihel

Profi řešení AKUstických cihel Profi řešení AKUstických cihel Větrání šikmých střech s pálenou krytinou Profi řešení AKUstických cihel Nové řešení roletových a žaluziových překladů Praktická ukázka použití prekladů KP Vario UNI Měření

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od 1.11.2009 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Izolace ze skelné vlny Ušetřete za energii, prostor a čas...

Více

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Protihluková ochrana budov: Klid pro Vás i pro Vaše zákazníky Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty.

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Protihluková ochrana budov: Klid pro Vás i pro Vaše zákazníky Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty.

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Akustická izolace příček Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Sádrokartonové příčky konstrukce a princip Systém: deska pružina - deska Sádrokartonové příčky neomezená variabilita Vliv opláštění

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Nová generace minerální vlny

Nová generace minerální vlny Nová generace minerální vlny Uživatelsky příjemná, bílá, tepelná, akustická a protipožární minerální izolace PureOne nová generace minerální vlny URSA, Váš partner přispívající k ochraně životního prostředí

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny Moderní dřevostavba DOPORUČENÉ SKLADBY - střešních plášťů - vnitřních stěn - obvodových plášťů...může být moderní i po mnoha letech Nová generace minerální vlny 02 Úvod Obsah Úvod 2 Materiály pro dřevostavby

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2013 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Lehká montovaná vnitřní stěna 4 Vlastnosti celého systému 5 Předsazené lehké montované

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Systémové řešení detailů z pohledu akustiky divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová Obsah 1. Vzduchová neprůzvučnost 2. Zásady navrhování a montáže

Více

Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound

Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound Ochrana proti hluku Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound Část 1 Stavební akustika Řešení pomocí sádrokartonového systému Lafarge 1 Správná cesta ke snížení hluku - Lafarge Gips.

Více

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 březen 2010 TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace Šikmé střechy Technické parametry Tloušťka

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

AKUSTICKA. Jan Řezáč

AKUSTICKA. Jan Řezáč AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)

Více

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Protihluková ochrana budov: Klid pro Vás i pro Vaše zákazníky Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty.

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stávající výtahové šachty na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice,

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

VNITŘNÍ PŘÍČKY. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. www.rockwool.cz. Vyrobeno za spolupráce firem:

VNITŘNÍ PŘÍČKY. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. www.rockwool.cz. Vyrobeno za spolupráce firem: VNITŘNÍ PŘÍČKY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Vyrobeno za spolupráce firem: Protihluková ochrana základ každodenního odpočinku Základní informace Protihluková ochrana je opatřením,

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Akustické vlastnosti l e d e n 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Akustické vlastnosti l e d e n 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Akustické vlastnosti l e d e n 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Tepelné pásy TP EKO Tepelné pásy EKO jsou určeny pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Modré akustické systémy. Příčky, předstěny a stropy. Čistá práce

Modré akustické systémy. Příčky, předstěny a stropy. Čistá práce Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Čistá práce Protihluková ochrana budov Klid pro Vás, Vaše sousedy i Vaše zákazníky Mimořádně důležitým kritériem pohody bydlení je klid. Teprve v klidu

Více

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1 duben 2011 NOBADRAP Popis Minerální foukaná izolace na bázi kamenného vlákna s frakcí max. 2 2 cm. Vlákno je při výrobě hydrofobizováno, čímž se zabezpečí odolnost izolantu vůči vlhkosti. Aplikace Dutinové,

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI

VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HMOT MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax +420-271750448 VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK

Více

Efektivní řešení obálky budovy

Efektivní řešení obálky budovy Efektivní řešení obálky budovy Spodní stavba Fasáda Šikmá střecha GLASSWOOL XPS PureOne by Jak šetřit energii a peníze v budovách? Pokud chceme dobře nakládat se svými finančními prostředky, měli bychom

Více

Projekt, realizace, kolaudace versus stavební akustika. RNDr. Josef Vrána, CSc. www.csias.cz CSI, pracoviště Zlín csi@csizlin.cz

Projekt, realizace, kolaudace versus stavební akustika. RNDr. Josef Vrána, CSc. www.csias.cz CSI, pracoviště Zlín csi@csizlin.cz Projekt, realizace, kolaudace versus stavební akustika RNDr. Josef Vrána, CSc. www.csias.cz CSI, pracoviště Zlín csi@csizlin.cz Centrum stavebního inženýrství, a.s., pracoviště Zlín Akreditované zkušební

Více

Protokol pomocných výpočtů

Protokol pomocných výpočtů Protokol pomocných výpočtů STN-1: příčka - strojovna Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30 fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 30 2 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 3 8 Protipožární opláštění fermacell 11.3 Rozteče

Více

Vnitřní stěny CZ květen 2011 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ květen 2011 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ květen 2011 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvukově-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

Konstrukční deska RigiStabil

Konstrukční deska RigiStabil Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK Typy konstrukcí jednoduchá vrstvená dvojitá kombinovaná složená Víceprvkové konstrukce Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí o více než dvou prvcích zpravidla není vyšší než

Více

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008 POROTHERM 44 CB DF Tepelněizolační vnější stěna 1/2 Cihly broušené POROTHERM 44 CB DF jsou určené pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tlouš ky mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou

Více

Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvukově-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Úvod do akustiky AVETON s.r.o, Ing. Tomáš Hrádek / Ing. Josef Žikovský Obsah 1. Akustika obecný úvod 2. Dělení oborů akustiky - základní veličiny

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH Ing. Jan Pešta (1) Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. (2) DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice, www.atelier-dek.cz (1) Tel. 739 388 182, e-mail: jan.pesta@dek-cz.com,

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN 2.2.2.1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN Základní vlastností stavební konstrukce z hlediska šíření tepla je její tepelný odpor R, na základě něhož se výpočtem stanoví součinitel prostupu tepla U. Čím nižší

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Akustika z pohledu izolací divize Isover, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo Obsah 1. Obecné informace 2. Vliv typu a tloušťky tepelné

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 červenec 2009 TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace šikmé střechy. Technické parametry Tloušťka

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Zatížení stálá a užitná

Zatížení stálá a užitná ZÁSADY OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Zatížení stálá a užitná prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Kloknerův ústav, ČVUT v Praze 1. Zatížení stálá 2. Příklad stanovení stálého zatížení na základě zkoušek

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.

Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1. Tropic db Produktová řada Tropic db představuje kompletní řešení pro zajištění akustického komfortu a požadované míry soukromí mezi jednotlivými místnostmi. Se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti, pohybující

Více

Třída zvukové pohltivosti A. Požární odolnost až F120 07/2007 POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET. w 0,90 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY

Třída zvukové pohltivosti A. Požární odolnost až F120 07/2007 POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET. w 0,90 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY 07/2007 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET THERMATEX Alpha Třída zvukové pohltivosti A w 0,90 Požární odolnost až F120 (podle DIN 4102-2) MADE IN GERMANY

Více

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Tabulka maximálních hodnot zapuštění podhledu a /mm/ Požadovaná požární odolnost trámu Minimální požární odolnost podhledu Maximální hodnota zapuštění a

Více

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz z pohledu realizace Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz Základní funkce vodorovných konstrukcí: - Statická funkce nosná konstrukce - Estetická funkce podhledová část/užitné podlahové vrstvy

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Centrum technické podpory Rigips Specializované středisko poskytující nadstandardní technickou podporu širokému spektru klientů ve všech hlavních oblastech

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Sádrovláknité desky FERMACELL Akustický katalog konstrukcí FERMACELL

Sádrovláknité desky FERMACELL Akustický katalog konstrukcí FERMACELL Sádrovláknité desky FERMACELL Akustický katalog konstrukcí FERMACELL 2 Obsah Obsah: 1 VŠEOBECNĚ 4 2 TERMÍNY A DEFINICE STAVEBNÍ AKUSTIKY 4 2.1 Zvuk 4 2.1.1 Zvuk v budovách 4 2.2 Tón 4 2.3 Hluk 4 2.4 Zvukový

Více

Certifikační školení URSA

Certifikační školení URSA Certifikační školení URSA URSA v Evropě Jeden ze tří největších výrobců minerální tepelné izolace na bázi skelné vlny. Výroba velmi kvalitní tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Od roku 2003 je

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby. Produktový katalog/ceník

Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby. Produktový katalog/ceník URSA GLASSWOOL URSA XPS URSA SECO PRO Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby Produktový katalog/ceník duben 204 2 URSA záruka evropské kvality v tepelných izolacích URSA, silný

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním L11- L12 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním 1 Příčky Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí nabízejí řadu možností.

Více

Systémy zdění z vápenopískových prvků

Systémy zdění z vápenopískových prvků Systémy zdění z vápenopískových prvků Ing. Jiří Kux Obsah - složení, výroba - stavebně fyzikální vlastnosti - stropy - sortiment - provádění - reference Stránka 2 Co to je vápenopískový zdicí prvek? Masivní

Více

Akustická řešení ve vnitřní výstavbě. Akustika Parametry Skladby Testy Použití

Akustická řešení ve vnitřní výstavbě. Akustika Parametry Skladby Testy Použití Akustická řešení ve vnitřní výstavbě 4 Akustika Parametry Skladby Testy Použití 1 Proč se akustikou zabýváme? Akustika je druhý nejčastější problém, který lidé řeší po nastěhování do bytu! Máme sice poměrně

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

Sonar db 35 je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější, třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.

Sonar db 35 je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější, třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1. Sonar db Produktová řada Sonar db představuje kompletní řešení pro zajištění akustického komfortu a požadované míry soukromí mezi jednotlivými místnostmi. Se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti (od 35 db do

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Rozšířené a aktualizované vydání 2009 Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II.

Více