Ochrana před hlukem. Nová generace minerální vlny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana před hlukem. Nová generace minerální vlny"

Transkript

1 Ochrana před hlukem Nová generace minerální vlny

2 02 Úvod Obsah Úvod 2 Obecné informace 3 Základní pojmy a požadavky 4 Skladby a kompendium hodnot 5-8 Příklady řešení stěny pro kina (multikina) 9 Zlepšení akustických vlastností těžkých stavebních konstrukcí 10 Doporučená řešení detailů 11 Úvod Lehké příčky s použitím izolace URSA GLASSWOOL nebo PUREONE by URSA mohou v mnoha směrech předčit příčky zděné. U takzvaných těžkých příček závisí zejména na jejich plošné hmotnosti. Vylehčování zdících materiálů se v součastné době stalo trendem. Proto málokdy v novostavbách najdeme příčku z plných cihel, přestože takováto příčka by z hlediska dosažení co nejvyšší i byla logicky nejlepší variantou. Zděné příčky jsou také nevýhodné i z toho důvodu, že kladou vyšší nároky na statiku budov. Lehké, například sádrokartonové příčky, které se skládají ze dvou nebo více, od sebe oddělených vrstev vyplněných pružnou pohltivou výplní, nabývají podobných nebo lepších vlastností při výrazně nižší plošné hmotnosti než příčky klasické. Míra jejich účinnosti je ovlivněna zejména těmito faktory: ohybovou tuhostí, hmotností a vzdáleností plášťů, pohltivou výplní dutiny a její tloušťkou, mechanickým spojením stěn, rezonančním kmitočtem soustavy hmota - pružina - hmota atd.. Skleněná vlna URSA je jedním z vůbec nejpružnějších materiálů používaných ve stavebnictví. Tato vlastnost je příčinou toho, že co do účinnosti předčí většinu hmotnějších materiálů, které se mohou ve stavebních konstrukcích jako pohltivá výplň použít.

3 Obecné informace 03 Obecné informace Vlastnosti lehkých příček ovlivňuje řada prvků: - Použité konstrukční profily (případně hranoly); 50, 75, 100 (mm), konstrukce; jednoduchá nebo zdvojená (dvě samostatně stojící konstrukce). - Vlastnosti materiálu tvořícího opláštění; sádrokartonové desky: standardní, protipožární, do vlhkých prostor a jiné. Vhodným materiálem jsou také sádrovláknité desky nebo například široká škála materiálů na bázi dřeva. Příčky lze také rozdělit podle dosažené úrovně vzduchové i nebo podle třídy požární odolnosti (EI 15, EI 30, EI 60 ). Izolace z minerální vlny URSA jako výplň lehkých stavebních konstrukcí - Minerální izolace na bázi skelné vlny URSA je materiál s nejvyšší schopností pohlcovat hluk. Třída pohltivosti A, podle ČSN EN ISO S izolací URSA lze dosáhnout i nejvyšších hodnot požární odolnosti, EI 30, EI 60, EI Minerální izolaci URSA GLASSWOOL a PUREONE by URSA lze mimořádně snadno formátovat a vkládat do stavebních konstrukcí. To souvisí s tím, že minerální vlna URSA obecně patří k vůbec nejpružnějším materiálům používaným ve stavebnictví. - Vysoká stlačitelnost vlny URSA umožňuje dodat v jednom balení větší množství materiálu. To snižuje náklady při přepravě, skladování a manipulaci s materiálem na stavbě. Značení sádrokartonových desek Druh desky Značení podle DIN podle ČSN EN 520 Standardní GKB A Protipožární GKF F Protipožární PLUS x DF Se sníženou absorpcí vody (impregnovaná) GKBI H2 (H1, H3) Protipožární se sníženou absorpcí vody (impregnovaná) GKFI DFH2 Výrobky z minerální vlny URSA vhodné jako pohltivá výplň lehkých příček - URSA TWP 1 - izolace ve formě desek; osvědčený výrobek určený pro izolaci lehkých příček. - URSA TWF 1 - rolovaná izolace dodávaná v šířce 625 mm; osvědčený výrobek určený pro izolace lehkých příček. - URSA TWF FONO - rolovaná izolace dodávaná v šířce 625 mm; novinka vycházející z osvědčeného materiálu TWF 1. - URSA AKP 2 a URSA AKP 2/V - izolace ve formě desek, varianta 2/V opatřená kašírováním netkanou sklotextilií - špičková izolace určená pro speciální aplikace. - URSA DF 39 a URSA DF 37 - rolovaná izolace; universální minerální izolace plně dostačující pro většinu běžných aplikací. - PURE 40 PN - Izolace ve formě desek; nejmodernější typ minerální izolace na bázi skelné vlny, umožňuje dosáhnout vynikajících akustických parametrů. Je charakteristická čistě bílou barvou a je uživatelsky nadstandardně příjemná. - PURE 39 RN SILVER - rolovaná izolace; universální minerální izolace. Je charakteristická čistě bílou barvou a je uživatelsky nadstandardně příjemná. Minerální izolace na bázi skelné vlny URSA GLASSWOOL a PUREONE by URSA přispívají ke zvýšení úrovně ochrany před hlukem. Vykazují mimořádnou schopnost pohlcovat zvukové vlny. S využitím běžných příčkových materiálů vyráběných pod značkou URSA, například typ URSA TWP, je možné splnit nejnáročnější požadavky na vzduchovou včetně požadavků na stěny kinosálů. Nekteré vlastnosti vybranych materialu URSA GLASWOOL Název výrobku Norma URSA TWP 1 URSA TWF 1 Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ D (W/mK) Podélný specifický odpor proti proudění vzduchu Ξ (kpas/m 3 ) Třída reakce na oheň URSA TWF FONO URSA AKP 2 URSA AKP 2/V URSA DF 39 URSA DF 37 PURE 40 PN PURE 39 RN SILVER ČSN EN ,040 0,040 0,040 0,035 0,035 0,039 0,037 0,040 0,039 ČSN EN 2905 ČSN EN A1 Tloušťka (mm) 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, , 60, 80 50, 75, , 30 20, 30, 40, 50 50, 60, 80, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 100, 120, 40, 50, 60, 80, 50, 100, 160, 160, 180, , 150, 100, , 180, 200 Šířka (mm) Délka (mm)

4 04 Základní pojmy a požadavky Základní pojmy a požadavky Vzduchová Zvuková izolace má za cíl snížení přenosu hluku mezi dvěma oddělenými místnostmi. Lehké dvojité konstrukce vykazují vyšší úroveň vzduchové i (R) než by odpovídalo jejich plošné hmotnosti. Neprůzvučnost se udává v decibelech (db). Laboratorní (R W ) definuje vlastnost konstrukce s vyloučením vlivu bočních cest tak, jak byla zjištěna v laboratoři. LABORATORIUM Vážená stavební (R W ) je hodnota kterou stavební konstrukce nabývá v konkrétních podmínkách se zahrnutím vlivu bočních cest, netěsností, způsobu napojení na přiléhající konstrukce atd. RÓŻNICA 2 4 db* LABORATORIUM WARUNKI RZECZYWISTE RÓŻNICA 2 4 db* WARUNKI RZECZYWISTE Položka Chráněný prostor (místnost příjmu hluku) Hlučný prostor (místnost zdroje hluku) A. Bytové a rodinné domy - nejméně jedna obytná místnost bytu Požadavek na zvukovou izolaci stěny R w, D nt,w 1 Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu 42 B. Bytové domy - obytné místnosti bytu 2 Všechny místnosti druhých bytů, včetně příslušenství 53 3 Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, kočárkárny, sušárny, sklepy apod.) 4 Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody Místnosti s technickým zařízením domu (výměníkové stanice, kotelny, strojovny výtahů, strojovny VZT, prádelny apod) L A,max 80 db 80 db < L A,max 85 db Provozovny s hlukem L A,max 85 db s provozem do h S provozem po C. Terasové nebo řadové rodinné domy a dvojdomy - obytné místnosti bytu 7 Všechny místnosti v sousedním domě 57 D. Hotely a zařízení pro přechodné ubytování - ložnicový prostor ubytovací jednotky 8 Všechny místnosti druhých jednotek 47 9 Společně užívané prostory (chodby, schodiště) Restaurace a jiné provozovny s provozem do h Restaurace a jiné provozovny s provozem i po h L A,max 85 db 62 E. nemocnice, zdravotnická zařízení - lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod. 12 Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocné prostory (chodby, schodiště, haly) 13 Hlučné prostory (kuchyně, technická zařízeníbudovy) L A,max 85 db 62 F. Školy a vzdělávací instituce - učebny, výukové prostory 14 Učebny, výukové prostory, společné prostory, chodby, schodiště Hlučné prostory (dílny, jídelny) L A,max 85 db Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) L A,max 90 db 57 G. Administrativní a správní budovy, firmy - kanceláře a pracovny 17 Kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností, chodby, pomocné prostory 18 Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze tzv. základní požadavky, v určitých případech mohou být požadavky na zvukovou izolaci normou ještě dále specifikovány Požadavky na zvukovou izolaci jsou stanoveny v ČSN (v platném znění - únor 2010). Při posuzování návrhu stavební konstrukce lze použít změřené nebo vypočtené laboratorní hodnoty a provést přibližný přepočet na váženou stavební podle vztahu: R W = R W + k 1 k 1 je korekční součinitel jehož hodnota je závislá na vedlejších cestách. k 1 = 2 db základní hodnota platná pro všechny dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton). k 1 = 2 až 5 db doporučené hodnoty pro těžké dělící konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod.). k 1 = 4 až 8 db doporučené hodnoty pro lehké dělící konstrukce ve skeletových, ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.). Přesnější odhad vlivu vedlejších cest lze získat výpočtem například podle ČSN EN (Stavební akustika Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků, Část 1: Vzduchová mezi místnostmi).

5 Skladby a kompendium hodnot 05 Skladby a kompendium hodnot Příčka jednoduše opláštěná na jednoduché ocelové konstrukci z CW a UW profilů Laboratorní vzduchová db Pružná Nosná napojovací konstrukce páska Pružná napojovací páska Pružná napojovací páska Pružná napojovací páska Jednoduché opláštění Jednoduché opláštění Jednoduché Sádrokartonové opláštění desky Sádrokartonové Jednoduché Sádrokartonové opláštění (případně desky deskysádrovláknité desky (případně Sádrokartonové sádrovláknité desky desky atp.) (případně sádrovláknité desky atp.) (případně sádrovláknité desky atp.) URSA TWP 1, 1, TWF 1, 1, TWF FONO URSA TWP URSA URSA TWP 1, TWF 1, PURE TWF 1, 40 1, TWF 1, PN, TWF FONO PURE FONO 39 RN SILVER PURE 40 PURE PN, 40 PURE PN, PURE RN SILVER PURE URSA 40 DF PN, URSA 37, PURE DF DF , RN DF SILVER 37 Položka Systém příčky Profil Celková tloušťka Konstrukce příčky Oboustranné opláštění Tloušťka Parametry minerální izolace URSA Produkty Tloušťka Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF White URSA** Laboratorní vzduchová R w Požární odolnost EI 1.3 Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF Red URSA** Lafarge CW 50/75/1-12,5 CW/UW ,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** Lafarge CW 50/75/1-12,5 CW/UW ,5 URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RB (A) URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW Rigidur URSA* Rigips SK 12 CW/UW ,5 Rigidur URSA* Rigips SD 12 Trámek 60/ Rigidur URSA* Rigips SK 12 CW/UW Rigidur URSA* Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF White URSA** Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF Red URSA** Lafarge CW 75/100/1-12,5 CW/UW ,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** Lafarge CW 75/100/1-12,5 CW/UW ,5 URSA** Lafarge CW 75/100/1-12,5 CW/UW ,5 LaSound GKF URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RB (A) URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW Rigidur URSA* Rigips SK 12 CW/UW Rigidur URSA* Rigips SD 12 Trámek 60/ ,5 Rigidur URSA* Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF White URSA** Maximální výška stěny je omezená, například podle ČSN EN Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN (2007), Laboratorní vzduchová podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO 140-3/A1. - Příčky s roztečí profilů CW/UW 625 (600) mm. - Uvedené hodnoty odpovídají stavu našich znalostí ke dni tiskové uzávěrky tohoto prospektu. 1 Uvedené tloušťky jsou minimální možné. Větší tloušťky izolací jsou přípustné a dále přispívají k zvýšení i. Nominální tloušťka izolace však nesmí být větší než tloušťka dutiny ve stavební konstrukci. * Izolace určená nebo vhodná do konstrukce příček, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, URSA DF 39, URSA DF 37, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILWER ** Izolace s objemovou hmotností 15 kg/m 3, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, PURE 40 PN, URSA DF 37, atd.

6 06 Skladby a kompendium hodnot Položka Systém Dvojité opláštění Příčka dvojitě (případně trojitě) opláštěná na jednoduché ocelové Dvojité Sádrokartonové opláštění desky Sádrokartonové desky konstrukci z CW a UW profilů Laboratorní vzduchová db příčky Profil Celková tloušťka Konstrukce příčky Oboustranné opláštění Tloušťka Pružná napojovací páska Parametry minerální izolace URSA Produkty Dvojité opláštění Sádrokartonové desky Tloušťka 1 Laboratorní vzduchová 1.25 Knauf W 111 CW/UW ,5 KNAUF Red URSA** Lafarge CW 100/125/1-12,5 CW/UW ,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** Lafarge CW 100/125/1-12,5 CW/UW ,5 URSA** Lafarge CW 100/125/1-12,5 CW/UW ,5 LaSound GKF URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RB (A) URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW ,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 12 CW/UW Rigidur URSA* 60 URSA TWP 1, 52 TWF 1, TWF FONO 30 URSA PURE TWP 40 1, TWF PN, PURE 1, TWF 39 FONO RN SILVER PURE URSA 40 PN, DF PURE 37, DF 3937 RN SILVER Pružná napojovací páska Pružná napojovací páska R w URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER Požární odolnost EI Pružná napojovací páska Nosná Pružná napojovací páska Pružná Pružná napojovací napojovací páska páska Nosná konstrukce Položka Systém URSA TWP 1, 1, TWF 1, 1, TWF FONO PURE PN, PN, PURE RN RN SILVER URSA URSA URSA TWP TWP TWP 1, TWF 1, TWF 1, TWF 1, TWF 1, FONO TWF 1, TWF FONO FONO URSA DF DF 37, 37, DF DF PURE PURE PN, PN, 40 PURE PURE PN, 39 PURE RN 39 SILVER RN 39 SILVER RN SILVER URSA URSA DF DF 37, 37, DF Dvojité opláštění DF 37, 37 DF 37 Dvojité Sádrokartonové opláštění desky Dvojité Dvojité Sádrokartonové opláštění opláštění desky Sádrokartonové desky desky příčky Profil Pružná napojovací Pružná napojovací páska páska Pružná napojovací páska Pružná napojovací páska Konstrukce příčky Celková tloušťka Oboustranné opláštění Tloušťka URSA TWP 1, 1, TWF 1, 1, TWF FONO PURE PN, PN, PURE RN RN SILVER URSA TWP URSA 1, DF DF TWF 37, 37, 1, DF DF TWF 37 37FONO URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO PURE URSA PURE 40 TWP 40 PN, PURE 1, TWF PN, PURE 39 RN 1, SILVER TWF 39 FONO RN SILVER Dvojité opláštění URSA PURE DF URSA 40 37, PN, DF DF 37 PURE 37, DF 3937 RN SILVER Sádrokartonové URSA desky DF 37, DF 37 Trojité opláštění Trojité opláštění Sádrokartonové desky typ F Trojité Sádrokartonové opláštění desky typ F Sádrokartonové desky typ F Parametry minerální izolace URSA Laboratorní vzduchová 2.1 Rigips SK 14 CW/UW 50 URSA TWP 901, TWF 1, TWF FONO ,5 PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER Rigidur URSA* Knauf W 112 CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** Požární odolnost 2.3 Knauf W 112 CW/UW Trojité opláštění URSA TWP 1, 21, x TWF 12,5 1, 1, TWF FONO KNAUF Red URSA** URSA 90 TWP 1, 1, TWF 1, 1, TWF FONO Sádrokartonové desky typ F PURE PN, PN, PURE RN RN SILVER PURE PN, PN, PURE RN RN SILVE 2.4 Lafarge CW 50/100/2-12,5 CW/UW 50 URSA URSA 100 TWP TWP 1, TWF 1, TWF 1, 2 TWF x 12,5 1, TWF FONO FONO URSA DF DF 37, 37, DF DF LaGyp GKB, GKBi URSA** URSA 60 DF DF 37, 37, DF DF PURE PURE 40 PN, 40 PURE PN, PURE 39 RN 39 SILVER RN SILVER 2.5 Pružná Lafarge napojovací páska CW Nosná 50/100/2-12,5 konstrukce CW/UW 50 URSA URSA 100 DF 37, DF DF 37, 37 DF 237 x 12,5 LaSound GKB URSA** Trojité opláštění 2.6 Lafarge CW 50/100/2-12,5 CW/UW x 12,5 Trojité opláštění URSA** Sádrokartonové desky typ typ F F Sádrokartonové desky typ typ F F Trojité Trojité opláštění opláštění 2.7 Lafarge CW 50/100/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaSound GKF URSA** Sádrokartonové desky desky typ Ftyp F Produkty Tloušťka Lafarge CW 50/100/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaDura URSA** Pružná napojovací páska Pružná napojovací páska 2.9 Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** Pružná Pružná napojovací napojovací páska páska Nosná konstrukce R w EI - Maximální výška stěny je omezená, například podle ČSN EN Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN (2007), Laboratorní vzduchová podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO 140-3/A1. - Příčky s roztečí profilů CW/UW 625 (600) mm. - Uvedené hodnoty odpovídají stavu našich znalostí ke dni tiskové uzávěrky tohoto prospektu. 1 Uvedené tloušťky jsou minimální možné. Větší tloušťky izolací jsou přípustné a dále přispívají k zvýšení i. Nominální tloušťka izolace však nesmí být větší než tloušťka dutiny ve stavební konstrukci. * Izolace určená nebo vhodná do konstrukce příček, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, URSA DF 39, URSA DF 37, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILWER ** Izolace s objemovou hmotností 15 kg/m 3, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, PURE 40 PN, URSA DF 37, atd.

7 Skladby a kompendium hodnot 07 Položka Systém příčky Profil Konstrukce příčky Celková tloušťka Oboustranné opláštění Tloušťka Parametry minerální izolace URSA Produkty Tloušťka 1 Laboratorní vzduchová 2.10 Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 Rigidur URSA* Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12,5 RB (A) (Vnitřní) RF (DF) (Vnitřní) RB ( A ) (vněj ší ) RF (DF ) (v n ěj ší ) R w Požární odolnost URSA** URSA** URSA** URSA** Rigips SK 14 CW/UW ,5 Rigidur URSA* Knauf W 112 CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** Knauf W 112 CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** Knauf W 113 CW/UW x 12,5 KNAUF Red / White URSA** Lafarge CW 75/125/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** Lafarge CW 75/125/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaSound GKB URSA** Lafarge CW 75/125/2-12,5 CW/UW x 12,5 URSA** Lafarge CW 75/125/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaSound GKF URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 Rigidur URSA* Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12,5 RB (A) (Vnitřní) RF (DF) (Vnitřní) RB ( A ) (vněj ší ) RF (DF ) (v n ěj ší ) M A ( D F ) (v n ě j š í ) MA (DF) (Vnitřní) URSA** URSA** URSA** URSA** URSA** URSA** Knauf W 112 CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** Knauf W 112 CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** Knauf W 113 CW/UW x 12,5 KNAUF Red / White URSA** Lafarge CW 100/150/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** Lafarge CW 100/150/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaSound GKB URSA** Lafarge CW 100/150/2-12,5 CW/UW x 12,5 URSA** Lafarge CW 100/150/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaSound GKF URSA** Lafarge CW 100/150/2-12,5 CW/UW x 12,5 LaDura URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** Rigips SK 14 CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12, Rigips SK 14 Duragips CW/UW x 12,5 RB (A) (Vnitřní) RF (DF) (Vnitřní) RB ( A ) (vněj ší ) RF (DF ) (v n ěj ší ) URSA** URSA** URSA** URSA** Rigips SK 16 CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** Rigips SK 16 CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** Knauf W 113 CW/UW x 12,5 KNAUF Red / White URSA** EI - Maximální výška stěny je omezená, například podle ČSN EN Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN (2007), Laboratorní vzduchová podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO 140-3/A1. - Příčky s roztečí profilů CW/UW 625 (600) mm. - Uvedené hodnoty odpovídají stavu našich znalostí ke dni tiskové uzávěrky tohoto prospektu. 1 Uvedené tloušťky jsou minimální možné. Větší tloušťky izolací jsou přípustné a dále přispívají k zvýšení i. Nominální tloušťka izolace však nesmí být větší než tloušťka dutiny ve stavební konstrukci. * Izolace určená nebo vhodná do konstrukce příček, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, URSA DF 39, URSA DF 37, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILWER ** Izolace s objemovou hmotností 15 kg/m 3, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, PURE 40 PN, URSA DF 37, atd.

8 08 Skladby a kompendium hodnot Příčka dvojitě opláštěná na dvojité ocelové konstrukci z CW a UW profilů Laboratorní vzduchová db konstrukcja nośna z profili stalowych konstrukcja nośna z profili stalowych URSA FKP 39 dwie warstwy URSA płyty DF 39 SILVER gipsowo-kartonowej PURE 39 PN SILENTIO typ A, H2 lub F dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej typ A, H2 lub F kon z p konstrukc z profili s Položka Systém příčky Profil Konstrukce příčky Celková tloušťka Oboustranné opláštění Tloušťka Parametry minerální izolace URSA Produkty Tloušťka 1 Laboratorní vzduchová 3.1 Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** 2 x Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** 2 x Lafarge 3.4 Lafarge 3.5 Lafarge 3.6 Lafarge CW /155/2-12,5 CW /155/2-12,5 CW /155/2-12,5 CW /155/2-12,5 R w Požární odolnost 2 x CW/UW x 12,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** x CW/UW x 12,5 LaSound GKB URSA** 2 x x CW/UW x 12,5 2 x CW/UW x 12,5 URSA** URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x Rigips IK 24 2 x CW/UW x 12,5 RBI (H2) URSA** 2 x Rigips IK 24 2 x CW/UW x 12,5 RFI (DFH2) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** 2 x Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** 2 x Lafarge 3.18 Lafarge CW /205/2-12,5 CW /205/2-12,5 2 x CW/UW x 12,5 URSA** 2 x x CW/UW x 12,5 LaSound GKF URSA** Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x Rigips IK 24 2 x CW/UW x 12,5 RBI (H2) URSA** 2 x Rigips IK 24 2 x CW/UW x 12,5 RFI (DFH2) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF White URSA** 2 x Knauf W x CW/UW x 12,5 KNAUF Red URSA** 2 x Lafarge 3.30 Lafarge 3.31 Lafarge 3.32 Lafarge 3.33 Lafarge CW /255/2-12,5 CW /255/2-12,5 CW /255/2-12,5 CW /255/2-12,5 CW /255/2-12,5 2 x CW/UW x 12,5 LaGyp GKB, GKBi URSA** x CW/UW x 12,5 LaSound GKB URSA** 2 x x CW/UW x 12,5 2 x CW/UW x 12,5 URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER PURE URSA 40 DF PN, 37, DF PURE RN SILVER URSA** URSA** 2 x x CW/UW x 12,5 LaSound GKF URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RB (A) URSA** 2 x Rigips SK 24 2 x CW/UW x 12,5 RF (DF) URSA** 2 x EI - Maximální výška stěny je omezená, například podle ČSN EN Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN (2007), Laboratorní vzduchová podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO 140-3/A1. - Příčky s roztečí profilů CW/UW 625 (600) mm. - Uvedené hodnoty odpovídají stavu našich znalostí ke dni tiskové uzávěrky tohoto prospektu. 1 Uvedené tloušťky jsou minimální možné. Větší tloušťky izolací jsou přípustné a dále přispívají k zvýšení i. Nominální tloušťka izolace však nesmí být větší než tloušťka dutiny ve stavební konstrukci. * Izolace určená nebo vhodná do konstrukce příček, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, URSA DF 39, URSA DF 37, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILWER Izolace s objemovou hmotností 15 kg/m 3, např.: URSA TWP 1, URSA TWF 1, URSA TWF FONO, PURE 40 PN, URSA DF 37, atd.

9 Příklady řešení stěny pro kina (multikina) 09 Příklady řešení stěny pro kina (multikina) 1 Vnitřní dělící konstrukce, na které jsou, co do úrovně vzduchové i, kladeny nejvyšší nároky, jsou stěny kinosálů. Používání standardních izolací na bázi minerální vlny URSA v těchto konstrukcích je dokladem jejich vysoké účinnosti. Dělící stěna Rigips db s izolací URSA TWP1 konstrukce Profil CW/UW Celková tloušťka konstrukce Konstrukce stěny Maximální výška stěny Opláštění sádrokartonovými deskami Parametry wełny szklanej URSA Normalizovaný rozdíl hladin Produkty Tloušťka D nt,w Rigips db 2 x Oba líce: RF 15 + RF 20 + RF 15 Vnitřní opláštění: 2 x RF 15 URSA TWP 1 (min. 15 kg/m 3 ) 3 x min * Lafarge Kino SLA 700 s izolací URSA AKP 3/V konstrukce Profil CW/UW Celková tloušťka konstrukce Konstrukce stěny Maximální výška stěny Oboustranně opláštěná sádrokartonovými deskami Tloušťka Parametry wełny szklanej URSA Laboratorní vzduchová Požární odolnost Produkty Tloušťka R W EI KINO SL 700 2X x (21 000) 2 x mm/ 2 x mm Požární/ typ F URSA AKP 3/V 2 x Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN (2007), Laboratorní vzduchová podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO 140-3/A1 1 Jedná se pouze o zjednodušené popisy skladeb, vyžádejte si detailní technické informace. * Hodnoty naměřené při stavbě multikina Praha - Černý most.

10 10 Zlepšení akustických vlastností těžkých stavebních konstrukcí Zlepšení akustických vlastností těžkých stavebních konstrukcí Pohltivá výplň z minerální vlny URSA v konstrukci akustické předstěny může napomoci k významnému zvýšení vzduchové i. Předstěna může zvýšit izolační schopnost těžké stavební konstrukce až o 12 db. Specifikace stavební konstrukce Laboratorní vzduchová R W Popis těžké konstrukce stěny Předstěna Zdivo z plných cihel 12 cm Bez předstěny 46 (včetně vápenocermentové omítky z obou stran) S předstěnou na profilech CW 50, opláštěných 15 mm sádrokartonem, vyplněno izolací URSA min. tl. 40 mm 60 S předstěnou na profilech CW 75, opláštěných 2 x 12,5 mm sádrokartonem, Vyplněno izolací URSA min. tl. 75 mm 65 Stěna železobeton 16 cm Stěna z tvárnic 20 cm Bez předstěny 57 S předstěnou na profilech CW 50, opláštěných 12,5 mm sádrokartonem, vyplněno izolací URSA min. tl. 50 mm Bez předstěny 60 S předstěnou na profilech CW 50, opláštěných 12,5 mm sádrokartonem, vyplněno izolací URSA min. tl. 50 mm Tabulka uvádí orientační hodnoty pro vybrané skladby stěn. URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO, PURE 40 PN, PURE 39 RN SILVER Pružná napojovací páska Jednoduché opláštění Sádrokartonové desky (případně sádrovláknité desky atp.) Pružná napojovací páska Jednoduché opláštění Sádrokartonové desky (případně sádrovláknité desky atp.)

11 Doporučená řešení detailů 11 Doporučená řešení detailů: NESPRÁVNĚ SPRÁVNĚ

12 Nová generace minerální vlny Prodejce: URSA CZ s.r.o. Pražská 16/ Praha 10 Tel.: , Fax:

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Obsah požární strana Úvod 4 5 Základní pojmy 6 7 Příčky Rigips sádrokartonové EI 15 EI 120 8 14 Vysoké příčky Rigips EI 60 EI 90 15 16 Maximální výšky

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Podlahy CZ leden 2013 Podlahy

Podlahy CZ leden 2013 Podlahy Podlahy CZ leden 2013 Podlahy Úvod Jednou z nejdůležitějších konstrukcí ve stavebním objektu jsou podlahy jakožto lícová povrchová úprava nosné stropní konstrukce, která slouží k přenášení užitného zatížení

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. SŠSaD Frýdek-Místek, Pionýrů 2069 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů

Více

podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY

podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY NOVÉ stropní AKUSTICKÉ podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY SÍDLO FIRMY A VÝROBNÍ ZÁVOD je VE SLAVKOVĚ U BRNA Spojení příček a podhledů je současným vrcholem našeho vývoje. Tento systém garantuje akustické,

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM

Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM červen 2015 Úvod Dřevostavby Konstrukce s izolacemi řady NATURDOM Úvod 2 Konstrukce tvořící obálku budovy 3 Vnitřní dělící konstrukce 3 Nosné

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY Akustické prvky na stěně akustický podhled nestačí? Dosažení nejlepší akustické kvality

Více

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Minerální izolace a ECOSE Technology Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Druhy materiálů používaných pro tepelnou izolaci stavebních konstrukcí Anorganické

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Ecophon Focus Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E Systém Ecophon Focus Fixiform E se použáví k vytvoření zřetelného přechodu mezi různými úrovněmi stropu. Je instalován buď z důvodů inženýrských sítí a jiných provozních instalací

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 CENÍK 2014 www.porfix.cz Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 LIDÉ ZDĚTE! RYCHLE SNADNO ÚSPORNĚ ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ λ 10 DRY = 0,090 W/mK Tvárnice PORFIX Plus P2-420

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů 1 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips vysoce bezpečné a estetické. Obsah 3 4-7 8-9 10-16 17-18 19

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Systémy odolávající nárazu Acoustichoc & Související systémy

Systémy odolávající nárazu Acoustichoc & Související systémy Systémy odolávající nárazu Acoustichoc & Související systémy Nová velikost panelů 600 x 600 mm Nabídka přizpůsobená specifickému prostředí Vysoký útlum zvuku Výběr ze 7 barev Test odolnosti vůči nárazu

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz. 2. Technické údaje. 3. Architektonické řešení. 4. Konstrukční řešení. 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné

OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz. 2. Technické údaje. 3. Architektonické řešení. 4. Konstrukční řešení. 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné OBSAH DOKUMENTACE: 1. Provoz 2. Technické údaje 3. Architektonické řešení 4. Konstrukční řešení 4.1 Svislé konstrukce nosné i nenosné 4.2 Vodorovné konstrukce nosné 4.3 Vodorovné konstrukce nenosné 4.4

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. OTVOROVÉ VÝPLNĚ II. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu.

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. KANCELÁŘ PRAHA Kováků 24 150 00 Praha 5 Tel.: 225 067 945 KANCELÁŘ

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 8 Ochrana proti hluku 8.1 Úvod Požadavky na ochranu proti hluku, který se šíří do budovy z exteriéru, vyplývají z přípustných hlukových limitů v chráněných místnostech uvnitř stavby a venkovní hladiny

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více