Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2010

2 Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti. Miroslav Horníček

3 Obsah Poslání a cíle 5 Programy v roce 2010 Programy pro rodiny 7 Programy pro ženy a pro muže 9 Programy pro mládež a pro snoubence 11 Programy pro seniory 13 Programy pro neúplné rodiny 15 Další činnost 17 Souhrnný přehled aktivit 21 Hospodaření v roce

4

5 Poslání a základní údaje sdružení Poslání sdružení Budování a podpora rodiny, jakožto přirozeného místa psychosociálního růstu člověka. Aktivity a činnosti směřující k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů. Základní údaje Název: Centrum pro rodinný život Adresa: Biskupské nám. 2, Olomouc Telefon: Web:www.rodinnyzivot.cz Statut: občanské sdružení IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Fio banka Dolní náměstí 20, Olomouc Číslo účtu: / 2010 Členská struktura: Předseda: Mgr. Josef Záboj Místopředseda: Bc. Marcela Řezníčková Členové: Alena Večeřová Eva Suchánková Marcela Kořenková Mgr. Magdaléna Solárová, Ph.D. Mgr. Marie Mléčková Mgr. Ondřej Šnevajs Mgr. Peter Markovič 5

6

7 Programy pro rodiny Setkání rodin Oblíbená jednodenní setkání rodin s doprovodným zábavným programem se tradičně konají na Sv. Kopečku u Olomouce a na Sv. Hostýně. Na Svatém Kopečku proběhlo setkání 16. května a zúčastnilo se přes 130 rodin. Ve stejný den jsme také spolupracovali na Dni pro rodinu v areálu parků Flora-Olomouc. Přes nepřízeň počasí přišlo více než 200 účastníků. Setkání rodin na Sv. Hostýně se uskutečnilo 28. srpna, i přes horší počasí se zúčastnilo přibližně 170 rodin. Víkend pro mladá manželství Víkendový kurz přednášek a práce ve skupinách nad tematickými oblastmi, které se týkají mladých manželství. Pro děti zajišťujeme souběžnou péči v době programu pro rodiče. V roce 2010 jsme uskutečnili na Přístavu v Rajnochovicích jedno víkendové setkání pro 37 účastníků. Vzdělávací semináře V roce 2010 jsme pořádali jednodenní vzdělávací seminář pro manžele a dva víkendové vzdělávací semináře pro rodiče s dětmi na Sv. Hostýně. Seminář pro manžele se konal v Olomouci, přednáškám o manželských vztazích naslouchalo 80 účastníků, součástí semináře byla i práce ve dvojících i ve skupinkách. Víkend pro rodiče s dětmi je sestaven z přednášek, osobních rozhovorů a skupinové práce. V červnu ( ) přijelo na seminář 16 manželských párů a 42 dětí, o které se staralo v průběhu programu pro rodiče 20 pečovatelů. Podzimního víkendu pro rodiny od 22. do se zúčastnilo 10 manželských párů, 22 dětí a 15 pečovatelů. Kurz plánovaného rodičovství Kurz symptotermální metody je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Kurz pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru se skládal ze 4 setkání po 3 hodinách. Absolvovalo jej 17 účastníků. 7

8

9 Programy pro ženy a pro muže Kurz BUDIŽ (budování identity ženy) Program probíhal od října do prosince 2010 a byl určen ženám - matkám, které měly možnost hledat odpovědi na otázky typu: Jak přistupovat k mateřství jako životní příležitosti?, nebo Dotýká se mateřství "jen" úspěšné seberealizace v rodině?. 23 ženám jsme tak nabídli příležitost k práci na svém osobním růstu a budování zdravého sebevědomí i zkušenosti v otázkách péče o partnerský vztah v jeho každodenních nárocích. Matky také nacvičovaly způsoby sebeprezentace a další komunikační techniky pro rodinný i profesní život. Vzdělávací semináře pro muže Tyto semináře se zaměřují na prohloubení vlastního sebepoznání a identity účastníka, posílení osobní odpovědnosti a motivaci k dalšímu růstu v osobním, rodinném i profesním životě. V roce 2010 jsme uspořádali dvě setkání 6. března a 11. prosince. Muži byli aktivní během společného programu i práce ve skupinkách. Jarní seminář vedl P. Mgr. Bernard Slaboch a účastnilo se jej kolem 30ti mužů. Na podzim přitáhl zkušený rodinný terapeut ThLic. Petr Glogar 60 účastníků. Aktivity pro otce s dětmi Na těchto akcích nabízíme otcům příležitost strávit společně se svými dětmi dostatek času, ve kterém se jim mohou plně věnovat, prožít spolu něco pěkného a to všechno v příjemné atmosféře dobrého společenství. 6. února 2010 jsme pořádali v pořadí první Lyžování pro otce s dětmi, kterého se účastnilo 12 lyžařů. Ve dnech 25. až 27. června 8 otců a 12 dětí absolvovalo pěšky 60 km po nedávno vybudované poutní cestě z Velehradu na Svatý Hostýn. Díky doprovodným informačním panelům a dalším četným materiálům mělo toto Putování otců s dětmi i naučný charakter. Zahajovací ročník měl mimořádně pozitivní ohlasy. 9

10

11 Programy pro mládež a pro snoubence Škola partnerství Celoroční kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Šestivíkendový kurz v Rajnochovicích absolvovalo 25 účastníků. Příprava snoubenců na manželství Centrum pro rodinný život v Olomouci se věnuje přípravě snoubenců na manželství již od roku Tato příprava je určena těm snoubencům, kteří plánují uzavřít manželství. Snoubenci se pravidelně schází a na jednotlivých setkáních zaznívají z úst manželských párů a odborníků nosná témata, která prostupují manželským vztah. Tématickými pilíři jsou způsoby komunikace a nejčastější chyby při ní, řešení konfliktů a následné smíření, potřebnost společně prožívaného času, manželství jako závazek, sexualita atd. Přednášející, kteří sami již mnoho let v manželství žijí a prochází i vlastním zráním v lásce, se snaží méně přitažlivou teorii jednotlivých témat naplnit vlastními zkušenostmi a příklady ze života. První polovina roku se tradičně ukázala jako nejžádanější období pro přípravu. Úspěšně jí prošlo 25 párů snoubenců. Na podzim jsme naopak pro malý zájem společný kurz přípravy na manželství neotevírali. Individuálně jsme pak připravili celkově 6 párů. 11

12

13 Programy pro seniory Víkendy pro seniory Víkendy jsou určeny pro ty, kteří prožívají třetí věk svého života. Součástí víkendů jsou přednášky zaměřené na radosti a starosti stáří, na rodinné vztahy, a také na vztah k tomu, co nás přesahuje. Víkendů se účastní jak jednotlivci, tak i manželské páry. Většinou je věkový průměr kolem 68 roků. Tradičními místy setkávání jsou Svatý Hostýn a Velehrad. V roce 2010 jsme uspořádali 4 víkendy s celkovou účastí 254 seniorů. Letní pobyty Pro seniory je nabízen letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty v Janských Lázních, který je velmi oblíbený. Na pobytu je nabízen každý den naučný i rekreační program a to jak pro děti, tak i pro prarodiče. V roce 2010 se pobytu zúčastnilo 20 osob. Vzdělávání a formace moderátorů seniorů Formačně vzdělávací setkání je jednodenní program probíhající v Olomouci dvakrát ročně, v únoru a v červnu. Setkání jsou určena především pro ty, kdo se podílejí na vedení různých seniorských společenství. Součástí programu je přednáška pozvaného hosta (kněz, lékař, psycholog, atd.) na zajímavé téma s následnou diskuzí, bohoslužba, společný oběd, odpolední sdílení zkušeností z vlastní práce ve svém působišti, případně další informace o aktivitách a akcích pro seniory. Průměrná účast každého setkání je 40 moderátorů. Víkendové setkání, které má podobnou formu, absolvovalo na začátku října 33 moderátorů. 13

14

15 Programy pro neúplné rodiny Setkávání žen v obtížných životních situacích V Olomouci ve farním domě se setkávaly 1x měsíčně v průběhu roku, kromě prázdnin, osamělé maminky společně s dalšími ženami v obtížných životních situacích. Střídaly se zde přednášky odborníků na aktuální témata s tvořivými dílnami, do kterých se mohly zapojovat i děti. Během přednášek pro maminky, pokud přišly i děti, zajišťovala pro ně samostatný program zkušená pečovatelka. Setkávání se za celý rok zúčastnilo 103 účastnic. Víkendové pobyty V roce 2010 proběhly dva víkendové pobyty pro osamělé maminky v exercičním domě v Českém Těšíně s celkovou účastí 31 maminek. Na jaře ( ) na pobytu ženám přednášela Mudr. Jitka Krausová a k osobním rozhovorům byl ženám k dispozici P. Mgr. Josef Červenka, na podzim ( ) vedl víkend zkušený dominikán a pedagog P. Antonín Krasucki Letní pobyt Setkání bylo zaměřeno na osvojení a posílení efektivních vzorců řešení problémů, které život neúplné rodiny přináší a k posílení rodičovských kompetencí osamělých matek. Během přednášek pro maminky a následných malých skupin (pracujících s pronesenými tématy), probíhal program pro jejich děti. Během týdne mohli účastníci využít také nabídky osobních konzultací u přítomných odborníků, příležitosti ke společným výletům do okolí, nebo večer zajít do čajovny pro maminky, nebo tzv. teen klubu pro dospívající děti účastnic. Letní pobyt se uskutečnil v termínu od 24. do ve Velkých Opatovicích pro 81 účastníků. Vzdělávání V dnech a se v Dolanech se uskutečnily dva vzdělávací víkendy externích dobrovolných moderátorek programů pro osamělé matky. Víkendy byly zaměřeny na zvýšení odborného vzdělání pomocí přednášek, osobních konzultací a společného sdílení zkušeností z práce s neúplnými rodinami. Vzdělávacích víkendů se zúčastnilo 33 posluchaček. 15

16

17 Další činnost Mezinárodní Konference V rámci oslav výročí našeho dvacetiletého působení jsme 20. listopadu pořádali v Olomouci konferenci na téma Rodina je centrem života, která vzbudila nesmírně pozitivní ohlasy. Konference se účastnili mezi jiných diplomatický zástupce Vatikánu Mons. Diego Causero a primátor města Olomouce Martin Novotný. Asi 150člennému publiku adresovali své příspěvky tito pozvaní hosté: - kardinál Ennio Antonelli, předseda papežské rady pro rodinu (referát přednesl Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký) - prof. Ph.Dr. Jan Sokol, Ph.D. CSc. - doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. - PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D. - Ph.Lic. Kateřina Lachmanová, Th.D. Rozvoj organizace Nejvýznamnější událostí posledních let, je vznik dceřiných center pro rodinu, která svojí činnost vyvíjí na území olomouckého, zlínského a jihomoravského kraje. Tímto rozvojem se naše organizace přiblížila stovkám dalších možných účastníků našich prorodinných programů v jejichž blízkosti tyto naše pobočky nyní působí. V roce 2010 existovalo a pracovalo 16 dceřiných rodinných center, z nichž více jak polovina jsou už organizace s vlastní právní subjektivitou. Nadále úzce spolupracujeme a naše poslání zakládající organizace se projevuje především formou metodického vedení a vzdělávání. Pracovníci těchto center se pravidelně setkávají na vzdělávacích programech, které jsou také podporovány Asociací center pro rodinu (ACER). V současné době působí 17 center pro rodinu. Výčet center je seřazen chronologicky, tak jak centra vznikala (poslední tři byla založena v roce 2010): Zlín, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Přerov-Pavlovice, Strážnice, Veselí nad Moravou, Šumperk, Vizovice, Hranice, Uherské Hradiště, Kroměříž, Zábřeh, Vyškov, Vsetín, Prostějov, Svitavy Moravská Třebová. 17

18

19 Další činnost Časopis Rodinný život Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se zabývá problematikou rodinného života. Témata jednotlivých čísel v roce 2010: Žena včera a dnes; Otcové 21. století; Naplněný třetí věk; Dobrý nákup; Humor v církvi Poradna Pro lidi v obtížných životních situacích nabízí naše Centrum pro rodinný život také pomoc odborníků: Mgr. Vít Hušek PhD. nabízí manželské a rodinné poradenství určené lidem, kteří řeší problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a problémy v mezilidských vztazích. Poradenství navštívilo 72 osob. MUDr. Jitka Krausová poskytuje pastorálně - terapeutické poradenství v oblastech problémů souvisejících s vírou, psychických problémů a v otázkách osobnostního růstu. Poradnu navštívilo celkem 163. Bc. Marcela Řezníčková poskytuje poradenství v obtížných životních situacích jako jsou závažné životní rozhodnutí, prožívání bezvýchodné osobní situace, krize v rodině, vyčerpanost, úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny apod. Poradna se nově otevřela na podzim a do konce roku ji využilo 57 zájemců. Přednášková činnost Naši lektoři svými přednáškami pokrývají širokou škálu témat, nabízíme přednášky pro rodiny, mládež, lidi ohrožené sociálním vyloučením, nebo ty, kteří zažili, či zažívají velkou ztrátu a snaží se s touto skutečností vyrovnat. Zájem je i o soubor přednášek z okruhu rodinné problematiky, který je určen především pro rodiče dětí předškolního a školního věku, ten je zaměřen na prohlubování a upevňování vzájemných rodinných vztahů, věnuje tématům jako např. předávání křesťanských hodnot a tradic v rodině, slavení křesťanských svátků apod. V roce 2010 se uskutečnilo těchto přednášek 11 s celkovou účastí 254 posluchačů. Zájem byl o přednášky Setkání s utrpením a tím, kdo ho nese, nebo o přednášky Duševní a psychická hygiena a prevence (6 přednášek pro 124 lidí), nebo o přednášky o lásce a zamilovanosti pro mládež ( 2 přednášky pro 43 lidí). 19

20

21 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro rodiny (1.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Divadlo V. Marčíka Olomouc -DH 47 J. Záboj Lyžování pro otce s dětmi Tesák-Beskydy 12 O. Šnevajs Přednáška pro rodiče a manžele Mohelnice 15 M. Mléčková Vzdělávací seminář pro manžele Olomouc AKS 80 J. Záboj Vzdělávací seminář pro muže Olomouc, klášter OP 30 O. Šnevajs Přednáška pro rodiče a manžele Vyškov 10 M. Mléčková Přednáška pro rodiče a manžele Zubří 35 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 19 A. Večeřová Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 22 A. Večeřová Víkend pro matky a dospívající dcery Rajnochovice 12 A. Večeřová Přednáška pro maminky Olomouc 8 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 23 A. Večeřová Přednáška pro maminky Vyškov 12 M. Řezníčková Přednáška pro rodiče a manžele Mohelnice 17 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 20 A. Večeřová Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 20 A. Večeřová Prezentace asociace CPR a CPRŽ Olomouc 400 J. Záboj Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 20 A. Večeřová 21

22 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro rodiny (2.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Setkání rodin Svatý Kopeček 400 J. Záboj Den pro rodinu Olomouc-Flora 200 O. Šnevajs Vzdělávací seminář pastoračních asistentů Svatý Hostýn 30 J. Záboj Přednášky pro rodiče a manžele Biskupow 32 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 14 A. Večeřová Přednáška pro maminky Vyškov 20 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 20 A. Večeřová Víkend pro mladá manželství Rajnochovice 37 A. Večeřová Vzdělávací víkendový seminář pro rodiny s dětmi Svatý Hostýn 96 J. Záboj, P. František Petrík Víkend pro starší páry Králíky 21 A. Večeřová Přednáška pro rodiče a manžele Sv. Hostýn 40 M. Mléčková Putování otců s dětmi Velehrad-Sv.Hostýn 23 J. Záboj Setkání rodin Svatý Hostýn 600 J. Záboj Víkend pro ženy Pavlovice u Př. 36 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 15 A. Večeřová Kurz BUDIŽ Val. Klobouky 14 M. Kořenková Kurz PPR Olomouc 15 A. Večeřová, Kolčavovi Přednáška Rožnov pod R. 40 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 12 A. Večeřová 22

23 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro rodiny (3.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Přednáška na kurz BUDIŽ Val. Klobouky 14 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 15 A. Večeřová Kurz PPR Olomouc 16 A. Večeřová, Kolčavovi Přednáška pro rodiče a manžele Sv. Hostýn 40 M. Mléčková Vzdělávací víkendový seminář pro rodiny s dětmi Svatý Hostýn 62 J. Záboj, P. Mgr. Josef Červenka Přednáška Šumperk 30 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 16 A. Večeřová Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 13 A. Večeřová Kurz PPR Olomouc 17 A. Večeřová, Kolčavovi Přednáška pro rodiče a manžele Zvole 25 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 16 M. Kořenková Kurz BUDIŽ Val. Klobouky 14 A. Večeřová Přednáška pro rodiče a manžele Křelov 20 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 12 A. Večeřová Kurz PPR Olomouc 17 A. Večeřová, Kolčavovi Přednáška Hranice 8 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 13 A. Večeřová Vzdělávací seminář pro muže Olomouc 57 P. Markovič, P. Glogar 23

24 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro mládež Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Škola partnerství Rajnochovice 21 A. Večeřová Škola partnerství Rajnochovice 19 A. Večeřová Škola partnerství Rajnochovice 25 A. Večeřová Přednáška pro společenství Olomouc 18 M. Řezníčková Přednáška pro studenty Olomouc 25 J. Záboj Víkend pro pečovatele OM Horka nad Moravou 15 M. Řezníčková Škola partnerství Rajnochovice 28 A. Večeřová Škola partnerství Rajnochovice 29 A. Večeřová Škola partnerství Rajnochovice 20 A. Večeřová Škola partnerství Rajnochovice 17 A. Večeřová 3. Příprava na manželství Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Kurz pro snoubence Olomouc 38 M. Kořenková Kurz pro snoubence Olomouc 46 M. Kořenková Kurz pro snoubence Olomouc 35 M. Kořenková Kurz pro snoubence Olomouc 38 M. Kořenková Kurz pro snoubence Olomouc 32 M. Kořenková Kurz pro snoubence Olomouc 33 M. Kořenková 24

25 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro seniory Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Formačně vzdělávací setkání moderátorů senior. společenství Olomouc 48 M. Solárová Víkend pro seniory Velehrad 72 M. Budínová, A. Nováková Víkend pro seniory Svatý Hostýn 55 M. Budínová, A. Nováková Den pro seniory Vranov u Brna 24 M. Solárová Formačně vzdělávací setkání moderátorů senior. společenství Olomouc 37 M. Solárová Rekreační pobyt pro prarodiče s vnoučaty Janské Lázně 20 M. Solárová Víkend pro seniory Svatý Hostýn 55 M. Budínová, A. Nováková Formačně vzdělávací víkend pro moderátory senior. společenství Velehrad 33 M. Solárová Přednáška pro seniory Velehrad 30 M. Mléčková Pracovní porada center seniorů Olomouc 4 M. Solárová Víkend pro seniory Velehrad 72 M. Budínová, A. Nováková 5. Aktivity pro neúplné rodiny (1.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 8 M. Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 12 M. Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 7 M Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 14 M. Řezníčková Víkendový pobyt pro osamělé matky Český Těšín 17 M. Řezníčková, J. Červenka, J. Krausová Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 12 M. Řezníčková Vzdělávací víkend moderátorek osamělých matek Dolany 17 M. Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 9 M. Řezníčková 25

26 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro neúplné rodiny (2.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Pobyt pro osamělé matky s dětmi Velké Opatovice 81 M. Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 6 M. Řezníčková Víkendový pobyt pro osamělé matky Český Těšín 14 M. Řezníčková, A. Krasucki Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 11 M. Řezníčková Vzdělávací víkend pro moderátorky osamělých matek Dolany 16 M. Řezníčková, J. Krausová Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 10 M. Řezníčková, J. Krausová Přednáška pro osamělé matky Šumperk 14 M. Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 14 M. Řezníčková, A. Večeřová 6. Další činnost (1.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 20 J. Záboj Porada center pro rodinu pracujících na úrovni krajů Horka nad Mor. 15 J. Záboj Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 5 M. Řezníčková, A. Večeřová Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 6 M. Řezníčková, A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 21 J. Záboj, D. Němec Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 6 M. Řezníčková, A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Zlín 19 J. Záboj, P. Osoha Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 6 M. Řezníčková Projektové školení Olomouc 8 A. Večeřová, M. Oujezdská Prezentace CPRŽ pro katechumeny Velehrad 80 J. Záboj 26

27 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Další činnost (2.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Poradenství - Olomouc 292 Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 23 Prezentace CPRŽ v Rádiu Proglas Olomouc - Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 22 Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 25 Porada center pro rodinu pracujících na úrovni krajů Hradec Králové 24 J. Záboj M. Řezníčková, V. Hušek, J. Krausová ACER, J. Záboj, M. Řezníčková, J. Zeman, M. Oujezdská J. Záboj, M. Řezníčková, A. Večeřová ACER, J. Záboj, M. Řezníčková, F. Eliáš, J. Krausová ACER, J. Záboj, M. Řezníčková, V. Hušek, A. Večeřová Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 6 M. Řezníčková, A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 26 J. Záboj, D. Palaščáková Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 5 M. Řezníčková Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 5 A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 25 J. Záboj, D. Palaščáková Porada center pro rodinu pracujících na úrovni krajů Pardubice 25 J. Záboj Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 6 M. Řezníčková, A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 23 ACER, J. Záboj, M. Řezníčková, A. Večeřová Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 4 M. Řezníčková, A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Uherské Hradiště 19 J. Záboj, A. Blahušová Mezinárodní konference o rodině Olomouc 150 pracovníci CPRŽ a hosté Prezentace CPRŽ na konferenci Sekce pro mládež Olomouc 80 J. Záboj, M. Řezníčková Prezentace CPRŽ v Rádiu Proglas Olomouc - M. Řezníčková Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 22 J. Záboj 27

28 Hospodaření v roce 2010 Obdržené finanční dary DÁRCE Výše daru v Kč ŘKF Veselí nad Moravou Město Uherský Brod Kubík Jaroslav Belit Arcibiskupství olomoucké Potočiarová Janík Jiří Vývodová Monika Lékárna Lex Rodinné centrum Praha Celkem

29 Hospodaření v roce 2010 Příjmy v Kč 1. dotace MPSV dotace ostatní dary zálohy na pobyty členské příspěvky časopis Rodinný život ostatní Příjmy celkem Výdaje v Kč správní režie náklady na projekty celkem 1. osobní náklady časopis Rodinný život cestovné spotřeba materiálu telekomunikační poplatky poplatky bance náklady pobytů: ostatní náklady: Výdaje celkem Hospodářský výsledek v Kč Pokladní zůstatek k Zůstatek běžného účtu k Závazky k Hospodářský výsledek celkem

30 Poděkování Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na práci, společenství i na dobrém jméně Centra pro rodinný život, o. s. v uplynulém roce podíleli. Děkujeme všem našim zaměstnancům, zvláště také všem brigádníkům a dobrovolníkům, bez jejich pomoci a obětavosti by spousta programů nebyla vůbec uskutečnitelná. Děkujeme také sponzorům a těm, kteří moudře rozdělují finanční prostředky - ať už jsou sponzorské, nadační, dotační či jen prostě z rodinného rozpočtu. Všem patří velký dík a podíl na našem díle. 30

31

32 Centrum pro rodinný život o.s. Biskupské nám. 2, Olomouc Telefon: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Fio banka Dolní náměstí 20, Olomouc Číslo účtu: / 2010

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 4 Ve své rodině si nejvíc vážím toho, že je nás hodně a držíme pospolu. Říká se: Čím víc se směješ,

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Poslání a cíle 3 Programy v roce 2012 Programy pro rodiny 4 Programy pro ženy a pro muže 5 Programy pro mladé a snoubence 6 Programy pro seniory

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2013

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2013 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Poslání a cíle 3 Programy v roce 2013 Programy pro rodiny 4 Programy pro ženy a pro muže 5 Programy pro mladé a snoubence 6 Programy pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Třetí rok naší neziskové organizace prověřil její životaschopnost v obtížných situacích. Zatímco jsme měli naplánovaný široký repertoár

Více

Občanské sdružení J U M P

Občanské sdružení J U M P Občanské sdružení J U M P Výroční zpráva 2010 Cíle občanského sdružení JUMP Cílovou skupinou, na kterou se občanské sdružení JUMP zaměřuje, jsou mladí lidé ve věku 15-25 let. Občanské sdružení JUMP, založené

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pomůžeme vám upevnit vaše nejdůležitější vztahy, oznamuje do světa náš web. A přestože jsme nové sdružení, které má za sebou teprve

Více

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod OMAR slouží lidem v církvi jeden a půl roku. V následujících řádcích se chceme zabývat nejen ohlédnutím za tím, co se událo v uplynulém období (výčtem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2012

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2012 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2012 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš.

Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Žebřík, o. s. Žebřík, o. s. Nástroj praktické pomoci, aby se lidé mohli dostat výš. Oblast působení okres Prostějov, Olomoucký kraj Poskytujeme sociální, vzdělávací a integrační aktivity. Naše aktivity

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

1. Pohled do historie. 2. Poslání. 1.1. Proč jsme. 1.2. Proč rodina. 2.1. Co Centrum pro rodinu dělá?

1. Pohled do historie. 2. Poslání. 1.1. Proč jsme. 1.2. Proč rodina. 2.1. Co Centrum pro rodinu dělá? Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK Ilustrační foto 2012 Obsah Obsah...- 2-1. Pohled do historie...- 3-1.1. Proč jsme... - 3-1.2. Proč rodina... -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více