Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2010"

Transkript

1 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2010

2 Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti. Miroslav Horníček

3 Obsah Poslání a cíle 5 Programy v roce 2010 Programy pro rodiny 7 Programy pro ženy a pro muže 9 Programy pro mládež a pro snoubence 11 Programy pro seniory 13 Programy pro neúplné rodiny 15 Další činnost 17 Souhrnný přehled aktivit 21 Hospodaření v roce

4

5 Poslání a základní údaje sdružení Poslání sdružení Budování a podpora rodiny, jakožto přirozeného místa psychosociálního růstu člověka. Aktivity a činnosti směřující k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů. Základní údaje Název: Centrum pro rodinný život Adresa: Biskupské nám. 2, Olomouc Telefon: Web: Statut: občanské sdružení IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Fio banka Dolní náměstí 20, Olomouc Číslo účtu: / 2010 Členská struktura: Předseda: Mgr. Josef Záboj Místopředseda: Bc. Marcela Řezníčková Členové: Alena Večeřová Eva Suchánková Marcela Kořenková Mgr. Magdaléna Solárová, Ph.D. Mgr. Marie Mléčková Mgr. Ondřej Šnevajs Mgr. Peter Markovič 5

6

7 Programy pro rodiny Setkání rodin Oblíbená jednodenní setkání rodin s doprovodným zábavným programem se tradičně konají na Sv. Kopečku u Olomouce a na Sv. Hostýně. Na Svatém Kopečku proběhlo setkání 16. května a zúčastnilo se přes 130 rodin. Ve stejný den jsme také spolupracovali na Dni pro rodinu v areálu parků Flora-Olomouc. Přes nepřízeň počasí přišlo více než 200 účastníků. Setkání rodin na Sv. Hostýně se uskutečnilo 28. srpna, i přes horší počasí se zúčastnilo přibližně 170 rodin. Víkend pro mladá manželství Víkendový kurz přednášek a práce ve skupinách nad tematickými oblastmi, které se týkají mladých manželství. Pro děti zajišťujeme souběžnou péči v době programu pro rodiče. V roce 2010 jsme uskutečnili na Přístavu v Rajnochovicích jedno víkendové setkání pro 37 účastníků. Vzdělávací semináře V roce 2010 jsme pořádali jednodenní vzdělávací seminář pro manžele a dva víkendové vzdělávací semináře pro rodiče s dětmi na Sv. Hostýně. Seminář pro manžele se konal v Olomouci, přednáškám o manželských vztazích naslouchalo 80 účastníků, součástí semináře byla i práce ve dvojících i ve skupinkách. Víkend pro rodiče s dětmi je sestaven z přednášek, osobních rozhovorů a skupinové práce. V červnu ( ) přijelo na seminář 16 manželských párů a 42 dětí, o které se staralo v průběhu programu pro rodiče 20 pečovatelů. Podzimního víkendu pro rodiny od 22. do se zúčastnilo 10 manželských párů, 22 dětí a 15 pečovatelů. Kurz plánovaného rodičovství Kurz symptotermální metody je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Kurz pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru se skládal ze 4 setkání po 3 hodinách. Absolvovalo jej 17 účastníků. 7

8

9 Programy pro ženy a pro muže Kurz BUDIŽ (budování identity ženy) Program probíhal od října do prosince 2010 a byl určen ženám - matkám, které měly možnost hledat odpovědi na otázky typu: Jak přistupovat k mateřství jako životní příležitosti?, nebo Dotýká se mateřství "jen" úspěšné seberealizace v rodině?. 23 ženám jsme tak nabídli příležitost k práci na svém osobním růstu a budování zdravého sebevědomí i zkušenosti v otázkách péče o partnerský vztah v jeho každodenních nárocích. Matky také nacvičovaly způsoby sebeprezentace a další komunikační techniky pro rodinný i profesní život. Vzdělávací semináře pro muže Tyto semináře se zaměřují na prohloubení vlastního sebepoznání a identity účastníka, posílení osobní odpovědnosti a motivaci k dalšímu růstu v osobním, rodinném i profesním životě. V roce 2010 jsme uspořádali dvě setkání 6. března a 11. prosince. Muži byli aktivní během společného programu i práce ve skupinkách. Jarní seminář vedl P. Mgr. Bernard Slaboch a účastnilo se jej kolem 30ti mužů. Na podzim přitáhl zkušený rodinný terapeut ThLic. Petr Glogar 60 účastníků. Aktivity pro otce s dětmi Na těchto akcích nabízíme otcům příležitost strávit společně se svými dětmi dostatek času, ve kterém se jim mohou plně věnovat, prožít spolu něco pěkného a to všechno v příjemné atmosféře dobrého společenství. 6. února 2010 jsme pořádali v pořadí první Lyžování pro otce s dětmi, kterého se účastnilo 12 lyžařů. Ve dnech 25. až 27. června 8 otců a 12 dětí absolvovalo pěšky 60 km po nedávno vybudované poutní cestě z Velehradu na Svatý Hostýn. Díky doprovodným informačním panelům a dalším četným materiálům mělo toto Putování otců s dětmi i naučný charakter. Zahajovací ročník měl mimořádně pozitivní ohlasy. 9

10

11 Programy pro mládež a pro snoubence Škola partnerství Celoroční kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Šestivíkendový kurz v Rajnochovicích absolvovalo 25 účastníků. Příprava snoubenců na manželství Centrum pro rodinný život v Olomouci se věnuje přípravě snoubenců na manželství již od roku Tato příprava je určena těm snoubencům, kteří plánují uzavřít manželství. Snoubenci se pravidelně schází a na jednotlivých setkáních zaznívají z úst manželských párů a odborníků nosná témata, která prostupují manželským vztah. Tématickými pilíři jsou způsoby komunikace a nejčastější chyby při ní, řešení konfliktů a následné smíření, potřebnost společně prožívaného času, manželství jako závazek, sexualita atd. Přednášející, kteří sami již mnoho let v manželství žijí a prochází i vlastním zráním v lásce, se snaží méně přitažlivou teorii jednotlivých témat naplnit vlastními zkušenostmi a příklady ze života. První polovina roku se tradičně ukázala jako nejžádanější období pro přípravu. Úspěšně jí prošlo 25 párů snoubenců. Na podzim jsme naopak pro malý zájem společný kurz přípravy na manželství neotevírali. Individuálně jsme pak připravili celkově 6 párů. 11

12

13 Programy pro seniory Víkendy pro seniory Víkendy jsou určeny pro ty, kteří prožívají třetí věk svého života. Součástí víkendů jsou přednášky zaměřené na radosti a starosti stáří, na rodinné vztahy, a také na vztah k tomu, co nás přesahuje. Víkendů se účastní jak jednotlivci, tak i manželské páry. Většinou je věkový průměr kolem 68 roků. Tradičními místy setkávání jsou Svatý Hostýn a Velehrad. V roce 2010 jsme uspořádali 4 víkendy s celkovou účastí 254 seniorů. Letní pobyty Pro seniory je nabízen letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty v Janských Lázních, který je velmi oblíbený. Na pobytu je nabízen každý den naučný i rekreační program a to jak pro děti, tak i pro prarodiče. V roce 2010 se pobytu zúčastnilo 20 osob. Vzdělávání a formace moderátorů seniorů Formačně vzdělávací setkání je jednodenní program probíhající v Olomouci dvakrát ročně, v únoru a v červnu. Setkání jsou určena především pro ty, kdo se podílejí na vedení různých seniorských společenství. Součástí programu je přednáška pozvaného hosta (kněz, lékař, psycholog, atd.) na zajímavé téma s následnou diskuzí, bohoslužba, společný oběd, odpolední sdílení zkušeností z vlastní práce ve svém působišti, případně další informace o aktivitách a akcích pro seniory. Průměrná účast každého setkání je 40 moderátorů. Víkendové setkání, které má podobnou formu, absolvovalo na začátku října 33 moderátorů. 13

14

15 Programy pro neúplné rodiny Setkávání žen v obtížných životních situacích V Olomouci ve farním domě se setkávaly 1x měsíčně v průběhu roku, kromě prázdnin, osamělé maminky společně s dalšími ženami v obtížných životních situacích. Střídaly se zde přednášky odborníků na aktuální témata s tvořivými dílnami, do kterých se mohly zapojovat i děti. Během přednášek pro maminky, pokud přišly i děti, zajišťovala pro ně samostatný program zkušená pečovatelka. Setkávání se za celý rok zúčastnilo 103 účastnic. Víkendové pobyty V roce 2010 proběhly dva víkendové pobyty pro osamělé maminky v exercičním domě v Českém Těšíně s celkovou účastí 31 maminek. Na jaře ( ) na pobytu ženám přednášela Mudr. Jitka Krausová a k osobním rozhovorům byl ženám k dispozici P. Mgr. Josef Červenka, na podzim ( ) vedl víkend zkušený dominikán a pedagog P. Antonín Krasucki Letní pobyt Setkání bylo zaměřeno na osvojení a posílení efektivních vzorců řešení problémů, které život neúplné rodiny přináší a k posílení rodičovských kompetencí osamělých matek. Během přednášek pro maminky a následných malých skupin (pracujících s pronesenými tématy), probíhal program pro jejich děti. Během týdne mohli účastníci využít také nabídky osobních konzultací u přítomných odborníků, příležitosti ke společným výletům do okolí, nebo večer zajít do čajovny pro maminky, nebo tzv. teen klubu pro dospívající děti účastnic. Letní pobyt se uskutečnil v termínu od 24. do ve Velkých Opatovicích pro 81 účastníků. Vzdělávání V dnech a se v Dolanech se uskutečnily dva vzdělávací víkendy externích dobrovolných moderátorek programů pro osamělé matky. Víkendy byly zaměřeny na zvýšení odborného vzdělání pomocí přednášek, osobních konzultací a společného sdílení zkušeností z práce s neúplnými rodinami. Vzdělávacích víkendů se zúčastnilo 33 posluchaček. 15

16

17 Další činnost Mezinárodní Konference V rámci oslav výročí našeho dvacetiletého působení jsme 20. listopadu pořádali v Olomouci konferenci na téma Rodina je centrem života, která vzbudila nesmírně pozitivní ohlasy. Konference se účastnili mezi jiných diplomatický zástupce Vatikánu Mons. Diego Causero a primátor města Olomouce Martin Novotný. Asi 150člennému publiku adresovali své příspěvky tito pozvaní hosté: - kardinál Ennio Antonelli, předseda papežské rady pro rodinu (referát přednesl Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký) - prof. Ph.Dr. Jan Sokol, Ph.D. CSc. - doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. - PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D. - Ph.Lic. Kateřina Lachmanová, Th.D. Rozvoj organizace Nejvýznamnější událostí posledních let, je vznik dceřiných center pro rodinu, která svojí činnost vyvíjí na území olomouckého, zlínského a jihomoravského kraje. Tímto rozvojem se naše organizace přiblížila stovkám dalších možných účastníků našich prorodinných programů v jejichž blízkosti tyto naše pobočky nyní působí. V roce 2010 existovalo a pracovalo 16 dceřiných rodinných center, z nichž více jak polovina jsou už organizace s vlastní právní subjektivitou. Nadále úzce spolupracujeme a naše poslání zakládající organizace se projevuje především formou metodického vedení a vzdělávání. Pracovníci těchto center se pravidelně setkávají na vzdělávacích programech, které jsou také podporovány Asociací center pro rodinu (ACER). V současné době působí 17 center pro rodinu. Výčet center je seřazen chronologicky, tak jak centra vznikala (poslední tři byla založena v roce 2010): Zlín, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Přerov-Pavlovice, Strážnice, Veselí nad Moravou, Šumperk, Vizovice, Hranice, Uherské Hradiště, Kroměříž, Zábřeh, Vyškov, Vsetín, Prostějov, Svitavy Moravská Třebová. 17

18

19 Další činnost Časopis Rodinný život Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se zabývá problematikou rodinného života. Témata jednotlivých čísel v roce 2010: Žena včera a dnes; Otcové 21. století; Naplněný třetí věk; Dobrý nákup; Humor v církvi Poradna Pro lidi v obtížných životních situacích nabízí naše Centrum pro rodinný život také pomoc odborníků: Mgr. Vít Hušek PhD. nabízí manželské a rodinné poradenství určené lidem, kteří řeší problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a problémy v mezilidských vztazích. Poradenství navštívilo 72 osob. MUDr. Jitka Krausová poskytuje pastorálně - terapeutické poradenství v oblastech problémů souvisejících s vírou, psychických problémů a v otázkách osobnostního růstu. Poradnu navštívilo celkem 163. Bc. Marcela Řezníčková poskytuje poradenství v obtížných životních situacích jako jsou závažné životní rozhodnutí, prožívání bezvýchodné osobní situace, krize v rodině, vyčerpanost, úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny apod. Poradna se nově otevřela na podzim a do konce roku ji využilo 57 zájemců. Přednášková činnost Naši lektoři svými přednáškami pokrývají širokou škálu témat, nabízíme přednášky pro rodiny, mládež, lidi ohrožené sociálním vyloučením, nebo ty, kteří zažili, či zažívají velkou ztrátu a snaží se s touto skutečností vyrovnat. Zájem je i o soubor přednášek z okruhu rodinné problematiky, který je určen především pro rodiče dětí předškolního a školního věku, ten je zaměřen na prohlubování a upevňování vzájemných rodinných vztahů, věnuje tématům jako např. předávání křesťanských hodnot a tradic v rodině, slavení křesťanských svátků apod. V roce 2010 se uskutečnilo těchto přednášek 11 s celkovou účastí 254 posluchačů. Zájem byl o přednášky Setkání s utrpením a tím, kdo ho nese, nebo o přednášky Duševní a psychická hygiena a prevence (6 přednášek pro 124 lidí), nebo o přednášky o lásce a zamilovanosti pro mládež ( 2 přednášky pro 43 lidí). 19

20

21 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro rodiny (1.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Divadlo V. Marčíka Olomouc -DH 47 J. Záboj Lyžování pro otce s dětmi Tesák-Beskydy 12 O. Šnevajs Přednáška pro rodiče a manžele Mohelnice 15 M. Mléčková Vzdělávací seminář pro manžele Olomouc AKS 80 J. Záboj Vzdělávací seminář pro muže Olomouc, klášter OP 30 O. Šnevajs Přednáška pro rodiče a manžele Vyškov 10 M. Mléčková Přednáška pro rodiče a manžele Zubří 35 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 19 A. Večeřová Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 22 A. Večeřová Víkend pro matky a dospívající dcery Rajnochovice 12 A. Večeřová Přednáška pro maminky Olomouc 8 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 23 A. Večeřová Přednáška pro maminky Vyškov 12 M. Řezníčková Přednáška pro rodiče a manžele Mohelnice 17 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 20 A. Večeřová Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 20 A. Večeřová Prezentace asociace CPR a CPRŽ Olomouc 400 J. Záboj Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 20 A. Večeřová 21

22 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro rodiny (2.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Setkání rodin Svatý Kopeček 400 J. Záboj Den pro rodinu Olomouc-Flora 200 O. Šnevajs Vzdělávací seminář pastoračních asistentů Svatý Hostýn 30 J. Záboj Přednášky pro rodiče a manžele Biskupow 32 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 14 A. Večeřová Přednáška pro maminky Vyškov 20 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 20 A. Večeřová Víkend pro mladá manželství Rajnochovice 37 A. Večeřová Vzdělávací víkendový seminář pro rodiny s dětmi Svatý Hostýn 96 J. Záboj, P. František Petrík Víkend pro starší páry Králíky 21 A. Večeřová Přednáška pro rodiče a manžele Sv. Hostýn 40 M. Mléčková Putování otců s dětmi Velehrad-Sv.Hostýn 23 J. Záboj Setkání rodin Svatý Hostýn 600 J. Záboj Víkend pro ženy Pavlovice u Př. 36 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 15 A. Večeřová Kurz BUDIŽ Val. Klobouky 14 M. Kořenková Kurz PPR Olomouc 15 A. Večeřová, Kolčavovi Přednáška Rožnov pod R. 40 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 12 A. Večeřová 22

23 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro rodiny (3.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Přednáška na kurz BUDIŽ Val. Klobouky 14 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 15 A. Večeřová Kurz PPR Olomouc 16 A. Večeřová, Kolčavovi Přednáška pro rodiče a manžele Sv. Hostýn 40 M. Mléčková Vzdělávací víkendový seminář pro rodiny s dětmi Svatý Hostýn 62 J. Záboj, P. Mgr. Josef Červenka Přednáška Šumperk 30 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 16 A. Večeřová Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 13 A. Večeřová Kurz PPR Olomouc 17 A. Večeřová, Kolčavovi Přednáška pro rodiče a manžele Zvole 25 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 16 M. Kořenková Kurz BUDIŽ Val. Klobouky 14 A. Večeřová Přednáška pro rodiče a manžele Křelov 20 M. Mléčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 12 A. Večeřová Kurz PPR Olomouc 17 A. Večeřová, Kolčavovi Přednáška Hranice 8 M. Řezníčková Kurz BUDIŽ pro ženy Olomouc 13 A. Večeřová Vzdělávací seminář pro muže Olomouc 57 P. Markovič, P. Glogar 23

24 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro mládež Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Škola partnerství Rajnochovice 21 A. Večeřová Škola partnerství Rajnochovice 19 A. Večeřová Škola partnerství Rajnochovice 25 A. Večeřová Přednáška pro společenství Olomouc 18 M. Řezníčková Přednáška pro studenty Olomouc 25 J. Záboj Víkend pro pečovatele OM Horka nad Moravou 15 M. Řezníčková Škola partnerství Rajnochovice 28 A. Večeřová Škola partnerství Rajnochovice 29 A. Večeřová Škola partnerství Rajnochovice 20 A. Večeřová Škola partnerství Rajnochovice 17 A. Večeřová 3. Příprava na manželství Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Kurz pro snoubence Olomouc 38 M. Kořenková Kurz pro snoubence Olomouc 46 M. Kořenková Kurz pro snoubence Olomouc 35 M. Kořenková Kurz pro snoubence Olomouc 38 M. Kořenková Kurz pro snoubence Olomouc 32 M. Kořenková Kurz pro snoubence Olomouc 33 M. Kořenková 24

25 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro seniory Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Formačně vzdělávací setkání moderátorů senior. společenství Olomouc 48 M. Solárová Víkend pro seniory Velehrad 72 M. Budínová, A. Nováková Víkend pro seniory Svatý Hostýn 55 M. Budínová, A. Nováková Den pro seniory Vranov u Brna 24 M. Solárová Formačně vzdělávací setkání moderátorů senior. společenství Olomouc 37 M. Solárová Rekreační pobyt pro prarodiče s vnoučaty Janské Lázně 20 M. Solárová Víkend pro seniory Svatý Hostýn 55 M. Budínová, A. Nováková Formačně vzdělávací víkend pro moderátory senior. společenství Velehrad 33 M. Solárová Přednáška pro seniory Velehrad 30 M. Mléčková Pracovní porada center seniorů Olomouc 4 M. Solárová Víkend pro seniory Velehrad 72 M. Budínová, A. Nováková 5. Aktivity pro neúplné rodiny (1.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 8 M. Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 12 M. Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 7 M Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 14 M. Řezníčková Víkendový pobyt pro osamělé matky Český Těšín 17 M. Řezníčková, J. Červenka, J. Krausová Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 12 M. Řezníčková Vzdělávací víkend moderátorek osamělých matek Dolany 17 M. Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 9 M. Řezníčková 25

26 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Aktivity pro neúplné rodiny (2.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Pobyt pro osamělé matky s dětmi Velké Opatovice 81 M. Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 6 M. Řezníčková Víkendový pobyt pro osamělé matky Český Těšín 14 M. Řezníčková, A. Krasucki Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 11 M. Řezníčková Vzdělávací víkend pro moderátorky osamělých matek Dolany 16 M. Řezníčková, J. Krausová Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 10 M. Řezníčková, J. Krausová Přednáška pro osamělé matky Šumperk 14 M. Řezníčková Setkání žen v obtížných životních situacích Olomouc 14 M. Řezníčková, A. Večeřová 6. Další činnost (1.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 20 J. Záboj Porada center pro rodinu pracujících na úrovni krajů Horka nad Mor. 15 J. Záboj Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 5 M. Řezníčková, A. Večeřová Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 6 M. Řezníčková, A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 21 J. Záboj, D. Němec Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 6 M. Řezníčková, A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Zlín 19 J. Záboj, P. Osoha Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 6 M. Řezníčková Projektové školení Olomouc 8 A. Večeřová, M. Oujezdská Prezentace CPRŽ pro katechumeny Velehrad 80 J. Záboj 26

27 Souhrnný přehled aktivit Centra za rok Další činnost (2.část) Druh akce Datum Místo Počet Zajišťoval, přednášel Poradenství - Olomouc 292 Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 23 Prezentace CPRŽ v Rádiu Proglas Olomouc - Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 22 Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 25 Porada center pro rodinu pracujících na úrovni krajů Hradec Králové 24 J. Záboj M. Řezníčková, V. Hušek, J. Krausová ACER, J. Záboj, M. Řezníčková, J. Zeman, M. Oujezdská J. Záboj, M. Řezníčková, A. Večeřová ACER, J. Záboj, M. Řezníčková, F. Eliáš, J. Krausová ACER, J. Záboj, M. Řezníčková, V. Hušek, A. Večeřová Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 6 M. Řezníčková, A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 26 J. Záboj, D. Palaščáková Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 5 M. Řezníčková Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 5 A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 25 J. Záboj, D. Palaščáková Porada center pro rodinu pracujících na úrovni krajů Pardubice 25 J. Záboj Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 6 M. Řezníčková, A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 23 ACER, J. Záboj, M. Řezníčková, A. Večeřová Redakční rada časopisu RŽ Olomouc 4 M. Řezníčková, A. Večeřová Školení dceřiných center pro rodinu Uherské Hradiště 19 J. Záboj, A. Blahušová Mezinárodní konference o rodině Olomouc 150 pracovníci CPRŽ a hosté Prezentace CPRŽ na konferenci Sekce pro mládež Olomouc 80 J. Záboj, M. Řezníčková Prezentace CPRŽ v Rádiu Proglas Olomouc - M. Řezníčková Školení dceřiných center pro rodinu Olomouc 22 J. Záboj 27

28 Hospodaření v roce 2010 Obdržené finanční dary DÁRCE Výše daru v Kč ŘKF Veselí nad Moravou Město Uherský Brod Kubík Jaroslav Belit Arcibiskupství olomoucké Potočiarová Janík Jiří Vývodová Monika Lékárna Lex Rodinné centrum Praha Celkem

29 Hospodaření v roce 2010 Příjmy v Kč 1. dotace MPSV dotace ostatní dary zálohy na pobyty členské příspěvky časopis Rodinný život ostatní Příjmy celkem Výdaje v Kč správní režie náklady na projekty celkem 1. osobní náklady časopis Rodinný život cestovné spotřeba materiálu telekomunikační poplatky poplatky bance náklady pobytů: ostatní náklady: Výdaje celkem Hospodářský výsledek v Kč Pokladní zůstatek k Zůstatek běžného účtu k Závazky k Hospodářský výsledek celkem

30 Poděkování Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na práci, společenství i na dobrém jméně Centra pro rodinný život, o. s. v uplynulém roce podíleli. Děkujeme všem našim zaměstnancům, zvláště také všem brigádníkům a dobrovolníkům, bez jejich pomoci a obětavosti by spousta programů nebyla vůbec uskutečnitelná. Děkujeme také sponzorům a těm, kteří moudře rozdělují finanční prostředky - ať už jsou sponzorské, nadační, dotační či jen prostě z rodinného rozpočtu. Všem patří velký dík a podíl na našem díle. 30

31

32 Centrum pro rodinný život o.s. Biskupské nám. 2, Olomouc Telefon: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Fio banka Dolní náměstí 20, Olomouc Číslo účtu: / 2010

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 4 Ve své rodině si nejvíc vážím toho, že je nás hodně a držíme pospolu. Říká se: Čím víc se směješ,

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Poslání a cíle 3 Programy v roce 2012 Programy pro rodiny 4 Programy pro ženy a pro muže 5 Programy pro mladé a snoubence 6 Programy pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pomůžeme vám upevnit vaše nejdůležitější vztahy, oznamuje do světa náš web. A přestože jsme nové sdružení, které má za sebou teprve

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 ASOCIACE KŘESŤANSKÝCH SDRUŽENÍ MLÁDEŽE Výroční zpráva za rok 2001 Je vlastní lidské přirozenosti především pak mladým hledat Absolutno, smysl a naplnění života. Drazí mladí nespokojujte se s ničím menším

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

1. Pohled do historie. 2. Poslání. 1.1. Proč jsme. 1.2. Proč rodina. 2.1. Co Centrum pro rodinu dělá?

1. Pohled do historie. 2. Poslání. 1.1. Proč jsme. 1.2. Proč rodina. 2.1. Co Centrum pro rodinu dělá? Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK Ilustrační foto 2012 Obsah Obsah...- 2-1. Pohled do historie...- 3-1.1. Proč jsme... - 3-1.2. Proč rodina... -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA YMCA FAMILIA

VÝROČNÍ ZPRÁVA YMCA FAMILIA VÝROČNÍ ZPRÁVA YMCA FAMILIA 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Proto, aby se ve světě mohly stát věci nemožné, je třeba dělat to, co je možné (Simona Weil). Mnohdy v životě stojíme před úkoly, které nás

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2008 Proč jsme Centrum pro rodinu Hradec Králové bylo založeno jako součást Královéhradeckého biskupství. Bylo

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Úvodem. Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví.

Úvodem. Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. ROČEN KA RODINNÉHO CEN TRA PRO VÁZEK 2012 Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. Úvodem Jsem ráda, a zároveň mne fascinuje, že je spousta

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2013 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy,

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě - aktivně

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

A N I M A I U V E N T U T I S

A N I M A I U V E N T U T I S V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 A N I M A I U V E N T U T I S o b č a n s k é s d r u ž e n í p r o p r á c i s d ě t m i a m l á d e ž í K o s t e l n í n á m ě s t í 1 7 2 8 0 2 O s t r a v a 1 t e

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více