Pojem investování a druhy investic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojem investování a druhy investic"

Transkript

1 Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic Srovnáváníinvestičních variant Investiční riziko a portfolio

2 Pojem investování a druhy investic Vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím časovém období. Rozlišujeme tři základní skupiny investic: hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) rozšiřující výrobní kapacitu podniku: rozšiřovací (nettoinvestice) obnovovací (reinvestice) celkové (bruttoinvestice) finanční (nákup cenných papírů, obligací, akcií, půjčení peněz inv.spol. za účelem získání úroků, dividend nebo zisku, nehmotné (nemateriální) nákup know-how, výzkum, vzdělání, sociální rozvoj aj.

3 Rozhodování o investicích Kolik, do čeho, kdy, kde a jak investovat zdroj přírůstku zisku ale i břemenem v podobě fixních nákladů. Investiční plán investiční projekty; technickoekonomická studie věcná i ekonomická stránka. Realizace: vlastní inv. výstavba (investor, projektant, dodavatel, projektová příprava PM) dodavatelským způsobem koupí finanční leasing

4 Zdroje financování investic Vlastní zdroje odpisy jsou náklady, vyjadřující opotřebení budov, strojů a jiných stálých aktiv (suma=oprávky) zisk (nerozdělený) výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob nově vydané akcie Cizí zdroje investiční úvěr (půjčka) banky vydané a prodané obligace splátkový prodej leasing (nájem zařízení)

5 Hodnocení efektivnosti investic Obětování současného důchodu za příslib budoucího důchodu s cílem dosažení zisku. Podstatou hodnocení je porovnání vynaloženého kapitálu (výdajů) s výnosy (příjmy), které investice přinese, tj. hodnocení výnosnosti (rentability) investice. Výnosem je přírůstek zisku a odpisů, které se vrací v ceně výrobků. Souhrnně tyto dvě položky tvoří CF (peněžní tok).

6 Další kritera Rizikovost, tj. stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů; Doba splacení investice (stupeň likvidity investice), tj. doba (rychlost) přeměny investice zpět do peněžní formy. Při hodnocení inv. projektu přihlížíme k výkonnosti rizikovosti likvidnosti (době splacení)

7 Postup hodnocení investic Určení jednorázových nákladů na investici. Odhadnutí budoucích výnosů, které investice přinese (rizika). Určení nákladů na kapitál vlastního podniku, resp. určení požadované výnosnosti investice, která přihlíží i k jejímu stupni rizika. Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (CF) a aplikování různých metod ekonomického vyhodnocení investice.

8 Postup hodnocení investic Určení jednorázových nákladů: nákupní cena + dopravné + náklady na investici: stavební, ochrana ŽP, výzkum a vývoj, přeškolení pracovníků odhad!! Odhad budoucích výnosů a rizik: hlavními položkami výnosů = čistý zisk a odpisy 5OA - 5KP =±čistého pracovního kapitálu riziko podle míry rizika

9 pokračování Určení podnikové diskontní míry (nákladů na kapitál) nebo-li výpočet Ø % kapitálových nákladů, což představuje diskontní míru: ka=wdkd(1-t)+wpkp+wsks Výpočet současné hodnoty (aktualizace) očekávaných výnosů, kde působí faktor času: Peněžní suma, která musí být investována, pokud má být ve stanovené době získána zpět větší o očekávané výnosy: SHCF=CF1/(1+k)¹+CF2/(1+k)² + +CFn/(1+k) n =SCFt/(1+k)t

10 Metoda hodnocení investic Metoda výnosnosti investic ROI Metoda doby splacení (doby návratnosti - PM) Metoda čisté současné hodnoty (NPV) Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR) kapitál je půjčován i vypůjčován za stejnou ú.m.; všechny CF se uskutečňují na začátku nebo na konci období, nikoli nepřetržitě; výnosy jsou jisté, bez rizika (riziko vkládáme dodatečně).

11 Ukazatele hodnocení ef.investic Ukazatel výnosnosti investice Výnosnost (rentabilita) investic: rt = Z r / IN Metoda doby splacení = míry likvidity investice: Doba splacení je takové období, za které tok výnosů (CF) přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici.

12 pokračování Metoda ČSH Čistá současná hodnota investice ČSHI = SHCF IN = Σ CFt /(1 + k)t IN IR = SHCF/IN Metoda VVP Diskontní míra (WACC) není daná, ale hledáme takovou její hodnotu, při které se očekávané výnosy z investice (CF) = SH výdajů na investici: SHCF = IN, což lze psát: SHCF IN = 0

13 pokračování Ukazatel EVA součet toku diskontovaných hodnot EVA = ČSH rozdíl při výpočtu je dán tím, že bereme do výpočtu vázaný kapitál, tj. hodnotu investice každoročně snižované o odpisy

14 Srovnávání investičních variant Existuje-li více možností pro investování kapitálu dvě možnosti: kapitál stačí na jednu akci nutno vybrat nejvýhodnější variantu; kapitál stačí na více akcí stanovit pořadí jejich výhodnosti

15 pokračování Výběr investiční varianty ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících statistická nákladová metoda; koeficient efektivnosti nebo doba návratnosti dodatečných IN Stanovení pořadí akcí používá se matice budoucích investičních možností

16 Investiční riziko Cílem podnikatelů je vyhnout se riziku a při tom neztratit vynaložený kapitál odměnou za vyšší riziko je vyšší výnosnost investice. Vztah rizika a výnosnosti lze postihnout tzv. tržní přímkou

17 Metoda analýzy citlivosti Úprava výnosů (CF) Zkoumá vliv dílčích faktorů, např. změny tržeb, zisku, úrokových měr Úprava podnikové diskontní míry použijeme např. podíl tržních cen jak na vlastní akcii, tak tržních cen našich dluhů (obligací) Úroková míra dluhu je veličinou neměnnou, požadovaná míra výnosnosti vlastního kapitálu je závislá na akcionářích K=d/P+g

18 CAPM model pro oceňování kapitálových aktiv Vychází z míry výnosnosti bezrizikových aktiv, ke které se připočítává premie za riziko. Ta se stanoví pro celé portfolio aktiv a následně pro jednotlivé firmy tzv. koeficientem beta (ß ): Očekávaná výnosnost rizikové investice = výnosnost státních dluhopisů + riziková premie + ß ßje vyjádřen poměrem rizika firmy a rizika tržního portfolia (ß<=>1)

19 Portfolio Umístění volného kapitálu není žádoucí do jediné akce; kolekce tržních akcií a ostatních aktiv se nazývá portfolio. Pravidla pro investora: ze dvou akcií se stejným rizikem je lepší akcie s vyšší výnosností; ze dvou akcií se stejnou výnosností je lepší akcie s nižším rizikem ze dvou akcií jedné s vyšším rizikem i vyšší výnosností vybere tu, která více vyhovuje jeho vztahu k riziku pokud lze snížit riziko bez snížení výnosnosti, je třeba to udělat.

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

EBC*L zkušební formulář stupeň B

EBC*L zkušební formulář stupeň B EBC*L zkušební formulář stupeň B DÍLČÍ ZKOUŠKA 2: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, finanční plánování, financování Vážená uchazečko, vážený uchazeči! Vyplňte prosím všechna následující pole.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více