Český jazyk Název Ročník Autor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk Název Ročník Autor"

Transkript

1 Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1. PL - Dvojhlásky ou, au 1. PL Hledej chyby 1. PL - Procvičování 1. PL - Věty 1. PL - Procvičování 1. PL - Procvičování 1. PL Procvičování 1. PL Slabiky/ dě, tě, ně I. r. 1. PL Slabiky/ dělení slov I. r. 1. Pomůcka Hlásky (rozdělení) 2. PL Velká písmena 2. PL Doplň.cvičení Velká písmena 2. PL Doplň.cvičení Druhy vět/.?! 2. PL Doplň.cvičení Druhy vět/ opakování 2. PL Doplň.cvičení ČJ 2/ s PL Doplň.cvičení Krátké,dlouhé samohl. 2. PL Doplň.cvičení Shrnutí učiva 2. PL Doplň.cvičení Tvrdé souhlásky 2. PL Doplň.cvičení Tvrdé souhlásky 2. PL Doplň.cvičení Tvrdé souhlásky 2. PL Doplň.cvičení Měkké souhlásky 2. PL Doplň.cvičení Měkké souhlásky 2. PL Doplň.cvičení - Shrnutí 2. PL Doplň.cvičení Vlastní jména 2. PL Doplň.cvičení - Opakování 2. PL Doplň.cvičení Dě, tě, ně 2. PL Doplň.cvičení Bě, pě, vě 2. PL Doplň.cvičení Párové souhlásky 2. PL Doplň.cvičení Párové souhlásky 2. PL Doplň.cvičení Opakování (PoJ, PřJ) 5. PL Doplň.cvičení Opakování (Shoda ) 5. PL Doplň.cvičení Opakování (Předpony) 5. PL Doplň.cvičení Opakování (PoJ, Shoda) 5. PL Doplň.cvičení Opakování(Vyjmen.sl.) 5. PL Doplň.cvičení Opakování (Vyjmen.sl.) 5. Prezentace - Advent 5. Prezentace - Vánoce 5. Ondrová

2 Pomůcka Tabule Vyjmenovaná slova 5. PL Doplňovací cvičení s, z vz 5. PL Doplňovací cvičení s, z, vz 5. PL Doplňovací cvičení ob-, v- 5. PL Doplňovací cvičení vyjmenovaná slova 5. PL Doplňovací cvičení roz- 5. PL Doplňovací cvičení koncovky pods.jm. 5. PL Doplňovací cvičení příd.jm.-tvrdá 5. PL Doplňovací cvičení příd.jm.-tvrdá 5. PL Doplňovací cvičení koncovky pods., příd.jm. 5. PL Doplňovací cvičení koncovky pods., příd.jm. 5. Vyškrtávačka I. 1. Vyškrtávačka II. 1. Vyškrtávačka III. 1. Opakování ČJ 3. ročník 3. Opakování ČJ 3. ročník 3. Opakování ČJ opakování slovních druhů 5. Opakování ČJ vzory podstatných jmen 5. Doplňovací cvičení 5. Doplňovací cvičení 5. Kytičky - samohlásky 1. Hvězdičky - slabiky 1. Hvězdičky - hlásky 1. Abeceda - karty 1. Skládání slov ze slabik 1. Krátké a dlouhé samohlásky 2. Doplňování samohlásek 2. Slovní druhy 2. Souhlásky měkké a tvrdé 2. Měkké a tvrdé slabiky 2. Diktát 1 2. Diktát 2 2. Diktát 3 2. Diktát 4 2. Abeceda.notebook 2. Skládání slov.notebook 2. Slabiky-dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě.notebook 2. Párové souhlásky na konci slov.notebook 2. Dvojhlásky ou, au 2. Druhy vět 2. Věty 2. Pořadí vět 2. Dokončení vět 2. Test 2. Slova nadřazená 2. Slova podřazená 2. Ondrová Rosenheimová Habrdlová

3 Hlásky 2. Písemná práce 2. Vyjmenovaná slova-procvičování.notebook 3. Vyjmenovaná slova po b (karty) 3. Vyjmenovaná slova po l (karty) 3. Vyjmenovaná slova po m (karty) 3. Vyjmenovaná slova po p (karty) 3. Vyjmenovaná slova po s (karty) 3. Vyjmenovaná slova po v (karty) 3. Vyjmenovaná slova po z (karty) 1. Sada karty s obrázky na vyvození počátečních písmen ve 1. slovech Sada obrázky + slabiky (S,L) 1. Prac. list písmena A,E,I,O,U,M 1. Prac. list písmena S,L,M,P,A 1. Prac. list slabiky s písmeny S,L,M,P 1. Prac. list slabiky s písmeny S,L,M,P 1. Prac. list písmena T,J,P 1. Prac. list slabiky s písmeny P,J,T 1. I. II. III. IV. Dopisovačky tiskací a psací tvary písmen,slabik I. 1. Dopisovačky tiskací a psací tvary písmen,slabik II. 1. Dopisovačky tiskací a psací tvary písmen,slabik III. 1. Dopisovačky tiskací a psací tvary písmen,slabik IV. 1. Dopisovačky tiskací a psací tvary písmen,slabik V. 1. Dopisovačky tiskací a psací tvary písmen,slabik VI. 1. Prac. list slova a slabiky s S,L,M,P,T,J 1. Slovní druhy 2. Sada - Párové souhlásky 2. Slova protikladná smart notebook 3. Vyjmenovaná slova po V smart notebook 3. Slovní druhy smart notebook 3. Sada Podstatná jména a slovesa hra aktivity 3. Vybarvi písmena l-l, s-s (1. r.) 1. Vybarvi písmena m-m, p-p (1. r.) 1. Čtení s porozuměním 1 (1. r.) 1. Čtení s porozuměním 2 (1. r.) 1. Slabiky di, ti, ni - dy, ty, ny (1., 2. r.) 2. Habrdlová Vojáčková Habrová

4 Věta jednoduchá, souvětí (2. r.) 2. Podstatná jména (2. r.) 2. Opakování učiva 1. pololetí (2. r.) 2. Opakování učiva 1. čtvrtletí (3. r.) 3. Opakování učiva 1. pololetí (3. r.) 3. Přehled učiva 2. roč. 3. Závěrečné opakování učiva z ČJ (3. r.) 3. Předpona vy-, vý- (3., 4. r.) 4. Opakování učiva 1. čtvrtletí (4. r.) 4. Opakování učiva 1. pololetí (4. r.) 4. Vzory podstatných jmen r. stř. (4. r.) 4. Osmisměrka vzory podst. jmen (4. r.) 4. Vzory podstatných jmen r. ţ. (4. r.) 4. Vzory podst.jm. r.střední (4.r.) notebook 4. Vzory podst. jm. r. muţského (4.r.) 4. Závěrečné opakování učiva z ČJ (4. r.) 4. Stavba věty jednoduché 4. Stavba věty jednoduché (4.r.) 4. Shoda přísudku s podmětem 4. Souvětí (4.r.) 4. Vzory podst.jm. r.ţenský (4.r.) notebook 4. Předpony s-, z-, vz- 5. Předpony s-, z-, vz- (doplňovací cvičení) 5. Závěrečné opakování učiva z ČJ (5.r.) 5. Opakování učiva 1. čtvrtletí (5. r.) 5. Opakování učiva 1. pololetí (5. r.) 5. Shoda přísudku s podmětem (4., 5. r.) 5. Skupiny hlásek při odvozování 6. Zdvojené souhlásky 6. Skupiny pě, vě/vje, bě/bje, mě/mně 6. Předpony s,z vz 6. Tvarosloví slovní druhy 6. Podstatná jména - druhy 6. Skloňování podstatných jmen 6. Přídavná jména - druhy 6. Přídavná jména - skloňování 6. Skupiny hlásek pracovní list 6. Zdvojené souhlásky pracovní list 6. Skupiny pě, bě-bje - pracovní list 6. Skupiny pě, bě-bje - pracovní list 6. Předpony s, z, vz pracovní list 6. Předpony s, z, vz pracovní list 6. Rod muţský podst. jmen pracovní list 6. Rod muţský podst. jmen pracovní list 6. Rod ţenský podst. jmen pracovní list 6. Rod střední podst. jmen pracovní list 6. Habrová Škaroupková

5 Základní větné členy Power point 6. Shoda přísudku s podmětem Power Point 6. Příd.jm. tvrdá a měkká pr.list č.1 6. Stupňování příd.jmen Power Point 6. Koncovky ovi X ovy pr.list č.2 6. Příd.jména přivlastňovací pr.list č.3 6. Příd.jména přivlastňovací pr.list č.4 6. Koncovky ovi X ovy pr.list č.5 6. Zájmena druhy Power Point 6. Příd.jména pr.list č.6 6. Příd.jména pr.list č.7 6. Skloňování zájmen Power Point 6. Číslovky druhy Power Point 6. Uţívání číslovek Power Point 6. Slovesa Power Point 6. Souvětí souřadné Power Point 6. Souvětí souřadné Power Point 8. Tabulka č.1 přehled větných členů 8. Tabulka č.2 přehled vedlejších vět 8. Tabulka č.3 přehled významových poměrů 8. Pracovní list č.12 určování VV 8. Významový poměr Power Point 8. Souvětí podřadné Power Point 8. Slovesné třídy a vzory 8. Věta jednočlenná a dvojčlenná 8. Test č.13 pr.list č.8 9. Test č.14 pr.list č.9 9. Test č.15 pr.list č Test č.16 pr.list č Pracovní list č.13 Test č Pracovní list č.14 Test č Pracovní list č.15 Test č Pracovní list č.16 test č Zápor 9. Základní skladební dvojice 9. Přechodníky 9. Velká písmena 9. Tvrdá přídavná jména pracovní list 9. Přídavná jména tvrdá a měkká pracovní list 9. Test č.1 pracovní list 9. Test č.2 pracovní list 9. Test č.3 pracovní list 9. Test č.4 pracovní list 9. Test č.5 pracovní list 9. Test č.6 pracovní list 9. Test č.7 pracovní list 9. Škaroupková

6 Skládání nových slov - hry 7. Ţebříček podst. jmen 7. Ţebříček se stejným písmenem 7. Pyramida - obměna 7. Pyramida 7. Stejné písmeno - uhlopříčka 7. Stejné písmeno uhlopř. obměna 7. Stejné písmeno obměna I. 7. Stejné písmeno obměna II. 7. Stejné písmeno III. 7. Stejné písmeno - souhláska 7. Slovní zásoba 7. Sestavte větu textovou zprávu 7. Skládání vět 7. APENEPA 7. Příslovce Power Point 7. Předloţky Power Point 7. Spojky Power Point 7. Částice a citoslovce Power Point 7. Význam slov- Power Point 7. Slova jednoznačná, mnohoznačná Power P. 7. Synonyma, antonyma, homonyma- Pow.P. 7. Odborné názvy Power Point 7. Příslovečné určení PPT 8. Přívlastek PPT 8. Základní skladební dvojice PL 8. Předmět PL 8. Věta dvojčlenná a jednočlenná PPT 8. Souřadné poměry PPT 8. Přívlastek sh. a nesh. I PL 8. Přívlastek těsný a volný PL 8. Příslovečné určení PL 8. Věta jednočlenná a dvojčlenná PL 8. Souřadně spojené vět. členy poměry PL 8. Bible PPT 8. Souvětí o dvou větách PPT 8. Význam slov PPT 8. Příklady vět na rozbor ( věta jednoduchá) PPT 8. Test z lit. I 8.roč. PL 8. Test z lit. II 8. roč. PL 8. Druh vět vedlejších PL 8. Test z literatury III 8. roč. PL 8. Věta jednoduchá NOT 9. Podmět PPT 9. Přísudek PPT 9. Předmět PPT 9. Hvězdová Vizingrová

7 Doplněk PPT 9. Podmět, vyjádření Po PL 9. Druh přísudku PL 9. Doplněk PL 9. Věta předmětná PL 9. Věta jednoduchá a souvětí PPT 9. Souvětí podřadné PPT 9. Souvětí souřadné PPT 9. Druh vedlejších vět PPT 9. Druhy vět podle postoje mluvčího PPT 9. Jednoduchá věta PPT 9. Přívlastek-druh PL 9. Přívlastek sh. a nesh. II PL 9. Příslovečné věty PL 9. Věta jednočlenná a dvojčlenná; ekvivalent PL 9. Věta jednočlenná a dvojčlenná (změna) PL 9. Souvětí podřadné a souřadné NOT 9. Opakování pravopisu NOT 9. Poměry mezi větami hlavními PL 9. Pořádek slov ve větě PL 9. Počet vět v souvětí PL 9. Příklady souvětí na rozbor PPT 9. Příklady souvětí na rozbor PPT 9. Větné rozbory PPT 9. Stavba souvětí NOT 9. Test ze skladby NOT 9. Nauka o slov. zás. a tvoř.sl. (závěr. opak.) PL 9. Test z lit. I 9.roč. PL 9. Test z lit. II 9. roč. PL 9. Neohebné slovní druhy PL 9. Druh souvětí PL 9. Souhrnné opakování z lit. I 9. roč PL 9. Skladba (souhrnné opakování) PL 9. Vizingrová

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více