Rekonstrukce lodžií III. kolo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce lodžií III. kolo"

Transkript

1 Rekonstrukce lodžií III. kolo Text pro připravovanou informační schůzku - květen 2012 Vážení spolubydlící, majitelé a družstevníci, na předminulém shromáždění jsme jako jeden z úkolů pro pověřeného správce, tehdy SBD schválili komplexní rekonstrukci lodžií. Tento úkol v daném období splněn nebyl a jeho plnění převzal výbor SVJ. Na minulém shromáždění vlastníků (a družstevníků) jsme si schválili další směr postupu, tedy řešení komplexní rekonstrukce se zaměřením na rozšíření stávající plochy, resp. tedy prodloužení šířky stávající lodžie. Po vyhlášení poptávky se do předběžného výběru přihlásilo 13 firem. Po upřesnění podmínek se zřetelem na rozšíření plochy většina zájemců odstoupila. Do finále se dostala firma Stavební konstrukce Josef Galuška, který jako jediný předložil rámcovou cenovou nabídku na rozšíření lodžií ve výši 4.013,000,00. Tato cenová nabídka byla přednesena na shromáždění vlastníků jako součást zprávy a shromážděním schválena k dalšímu postupu a realizaci. Vzhledem k tomu, že si výbor SVJ byl vědom složité problematiky požadovaného řešení, přistupoval k zadanému úkolu velmi zodpovědně. Před zadáním projektu byl požadován statický posudek dodaný dodavatelem, který měl být následně podroben oponentuře nezávislého statika. Již první vyjádření statika bylo velmi negativní. Původní záměr, rozšířit šířku lodžie o 80 cm byl statikem zcela zamítnut a maximální možně rozšíření bylo předběžně omezeno na 30 cm. Jednalo se pouze o vizuální posouzení, nikoli o placený statický posudek. Na základě tohoto vyjádření jsme pokračovali v jednání s fi. Galuška, kdy p. majitel sice velmi litoval a ujišťoval nás o svých dobrých úmyslech, nicméně konkrétní řešení nedodal. Poněkud zvláštní byl i fakt, že cena za rošíření o pouhých 30 cm zůstala v původní výši. Během dalších jednání jsme se dozvěděli, že pan majitel v cenové nabídce nepočítal se 4. patrem, stropem nejvyšších lodžií atd. Po sérii jednání se výbor usnesl, že jednání v tomto směru přerušíme a fi. jsme vyhodnotili jako nekorektní. Po tomto neúspěchu jsme uspořádali další kolo, tentokrát zaměřené pouze na komplexní rekonstrukci, s dotazy na jednotlivé uchazeče ohledně možnosti rozšíření. Ve III. kole jsme postupovali poněkud jiným způsobem. Na internetu jsme vytipovali několik dodavatelů jednoznačně orientovaných na rekonstrukce lodžií, s dostatečnými referencemi a cíleně jsme je oslovili. Jedna fi. nám byla doporučena ze strany SBD. Navštívili jsme též veletrh Střechy v Letňanech, kde jsme navázali kontakt s fi. Syanco. Dvě firmy se nám ozvaly dodatečně, patrně na základě blíže neurčeného doporučení. V závěru se ozval i p. Galuška se standardní nabídkou. Celkem se tedy III. kola zúčastnilo 6. stavebních firem.

2 V první tabulce uvádíme způsob prvního kontaktu s uchazečem a počet verzí dodaných cenových nabídek Uchazeči počet verzí CN 1. kontakt Fimont 1 kontakt dodalo SBD a p. Štorek návštěva stavebního Syanco 2 veletrhu střechy-praha Panel-Projekt 3 rekonstrukce Doležalova K2S 1 uchazeč neudal Bobistav 3 uchazeč neudal Stavební konstrukce Josef Galuška minulé kolo a oprava 1 spár

3 Druhá tabulka obsahuje základní obchodní informace o typu firmy, jejím sídle a základním kapitálu, pokud bylo možné údaje zjistit Uchazeči Fimont Syanco Typ firmy sídlo základní kapitál Fyz. osoba s.r.o. počet verzí CN FIMONT Ctibor Fiala Charbulova 166 Brno 1 Uherské Hradiště ,00 2 Panel-Projekt s.r.o. Zlonice, okr. Kladno ,00 3 K2S s.r.o. 1 Bobistav s.r.o. Praha ,00 3 Stavební konstrukce Josef Galuška Fyz. osoba Praha-západ 1

4 Třetí tabulka vás stručně informuje o verzi nabídky, technickém řešení, ceně, platebních podmínkách, financování a záruce na dílo. Uchazeči číslo CN Popis verze CN Nabídková cena bez DPH DPH Celkem s DPH Platební podmínky Financování Záruční lhůta Fimont 1 Syanco 1 Kompletní demontáž stávajících lodžií zbourání-likvidace, stavba kompletně nových lodžií , ,00 neuvádí neuvádí Var. 1 _ komplexní rekonstrukce,zateplení vnějších stěn,obložení meziokení vložky,zábradlí -žárový zinek-drátosklo , , ,08 nepožaduje zálohu.fakturace 1x měs_po odsouhlaseném výkazu odvedených prací, splatnost 21 dnů 60 Syanco 2 Var. 2_ komplexní rekonstrukce,zateplení vnějších stěn,obložení meziokení vložky,zábradlí -žárový zinek-connex_ mléčné sklo , , ,07 úprava platebních podmínek vzhledem k platebním možnostem zákazníka 60

5 Panel- Projekt 1 Var. 1_ bez zateplení_ komplexní rekonstrukce, technol. Weber, , , ,00 záloha 10% po podpisu SOD,1x měs_po odsouhlaseném výkazu provedených prací, splatnost 14 dnů nebo dle dohody Pozastávka splatnosti 1 mio o 1 rok 60 Panel- Projekt 2 Var. 2_se zateplením komplexní rekonstrukce,zateplení vnitřních stěn lodžie,obložení meziokení vložky,zábradlí - Al_connex_ mléčné sklo , , ,00 záloha 10% po podpisu SOD,1x měs_po odsouhlaseném výkazu provedených prací, splatnost 14 dnů nebo dle dohody Pozastávka splatnosti 1 mio o 1 rok 60 Panel- Projekt 3 K2S 1 bez omítky _pouze akrylátový nátěr_zábradlí AL_Connex_mléčné sklo , , ,00 komplexní rekonstrukce, technol. Weber, zábradlí žárový pozink, čiré sklo , , ,00 záloha 10% po podpisu SOD,1x měs_po odsouhlaseném výkazu provedených prací, splatnost 14 dnů nebo dle dohody neuvedeno Pozastávka splatnosti 1 mio o 1 rok pomoc s úvěrem, hypotékou Bobistav A základní rekonstrukce podlah _ zábradlí opraveno a natřeno_bez úprav vnitřních stěn lodžií , , ,29 pomoc s úvěrem, hypotékou 24

6 Bobistav B C Bobistav Stavební konstrukce Josef Galuška 1 nové zábradlí_ocel pozink_bez úprav vnitřních stěn lodžií nové zábradlí_ocel pozink_vnitřní stěny lodžií omítnuty , , , , , ,24 neuvedeno základní rekonstrukce,oprava zábradlí , ,30 pomoc s úvěrem, hypotékou pomoc s úvěrem, hypotékou ,00 neuvedeno neuvedeno První vyhodnocení Použitý systém porovnání nabídek nám umožnil porovnat nabídky z hlediska věrohodnosti dodavatele, referencí, technologie a rozsahu nabízených prací a nabídkové ceny díla. V této fázi jsme tedy získali následující výsledky: 1. Rozdíly v použitých technologiích neumíme vyhodnotit. 2. V přibližně stejné cenové hladině se rozsah dodávky výrazně neliší 3. Rozsah nabízených prací a komfort provedení celkem odpovídá různým cenovým úrovním 4. Pokud budeme mít zájem o kvalitativně nejvyšší stupeň provedení, musíme uvažovat o výrazném navýšení stávajícího úvěru, cca min. v hodnotě ,00

7 Jednání s ČSOB ohledně možného poskytnutí úvěru S ohledem na předchozí zjištění jsme kontaktovali centrálu ČSOB, kde následně proběhlo jednání. Proč ČSOB? Ve smlouvě o poskytnutí stávajícího úvěru (sjednaná SBD) nám smluvní podmínky neumožňují v průběhu splácení sjednat úvěr u jiné banky. Cíle jednání: 1. Projednat možnost pozitivní úpravy stávajícího úvěru (možnost jednorázových splátek bez penalizace ze strany banky) 2. Možnost navýšení stávajícího úvěru za lepších platebních podmínek 3. Možnost poskytnutí nového úvěru na částečné dofinancování rekonstrukce lodžií 4. Možnost dodatečného sloučení obou úvěrů s cílem získat výhodnější podmínky pro splácení obou úvěrů Výsledek jednání: 1. Získání nového úvěru je možné 2. Jednalo by se o samostatný nový úvěr bez vlivu na podmínky stávajícího úvěru 3. Podmínky při sjednání nového úvěru jsou prakticky stejně nevýhodné jako v případě stávajícího ( banka ví, že si jinde půjčit nemůžeme) 4. Pro sjednání úvěru je nutný souhlas shromáždění vlastníků ( v praxi to znamená realizaci až v roce 2013)

8 Další postup S ohledem na předchozí zjištění se výbor ujednotil v názoru, že za současné ekonomické situace, bez možnosti získání dotací, vzhledem k podmínkám jediného možného poskytovatele úvěru, tedy ČSOB, a s přihlédnutím k předpokládanému dalšímu navyšování DPH v roce 2013, bude při závěrečném vyhodnocení preferovat následující faktory: 1. možnost úhrady díla z vlastních prostředků tedy nenavyšovat úvěrové zatížení SV 2. z toho vyplývající variantu řešení- tedy ekonomickou, s důrazem na rozumný poměr cena/řešení/kvalita 3, preferovat dodavatele s nestandardními, tj. pro nás co nejvýhodnějšími platebními podmínkami V průběhu této doby probíhala upřesňující jednání s jednotlivými dodavateli. Výsledek jednání se nijak neprojevil v nabídkových cenách. V průběhu jednání jsme obdrželi kontakt na člena výboru SVJ v Doležalově ulici (objekt L ) naproti našemu domu, kde v této době provádí rekonstrukci lodžií firma Panel Projekt, tedy jeden z účastníků našeho výběrového řízení. Na základě konzultace jsme vyvolali další jednání s výše jmenovanou firmou, tentokrát s důrazem na získání cenové nabídky na základní rekonstrukci, tedy ekonomické řešení s minimálními možnými náklady. (žluté pole v tabulce č. 3.)

9 Konečné vyhodnocení Třetí cenová nabídka firmy Panel Projekt byla na jednání výboru ze dne následně vyhodnocena jako nejvýhodnější. Vítězem výběrového řízení se stala firma Panel Projekt, cenová nabídka v hodnotě ,00 vč. DPH Proč Panel Projekt? 1. Navrhované řešení nabízí rozumnou úroveň technického řešení a výsledné ceny 2. Některé části řešení jsou v úrovni provedení nad ostatními nabídkami ( AL zábradlí, bezpečnostní sklo connex) 3. Platební podmínky jsou velmi zajímavé: Panel Projekt nám nabízí roční bezúročný odklad části platby ve výši ,00 4. Průběh prováděných prací jsme mohli sledovat na protějším objektu v Doležalově ulici. Výsledek si každý z vás může ověřit tamtéž. Hlavním důvodem k výběru jmenovaného dodavatele byly tyto zásadní faktory: 1. Realizace může proběhnout ještě v letošním roce tj. za stávajících podmínek (DPH) 2. Vzhledem k platebním podmínkám nebude nutné navyšovat úvěr.

10 Financování Informativní tabulka o možnostech financování projektu Možnosti financování u předpokládané nákladové částky cca 4 mio Spořící účet ke mio odklad 1 mio/rok Panel -Projekt navýšení spoř. Účtu /rok 600 tis nový úvěr cca 1,5 mio Alternativy řešení pozitiva negativa 1. odklad akce - šetření nemusíme navyšovat úvěr DPH a ceny surovin i práce mohou dále růst 2. úvěr okamžité řešení, předpokládaný profit ze změny úvěrových podmínek stávajícího úvěru zatížení navýšeným úvěrem Rozpočet na 1. jednotku odklad cca časově omezené další navýšení fondu oprav nemusíme navyšovat úvěr časově omezené zatížení vlastníků a druž. zvýšení příspěvku o 800 v rozsahu 11 ( za 10 měs) ev. rozdíl tj n doplacen z provozního fondu 4. definovaný podíl na nákladech, splatný jednotlivými členy SVJ a družstevníky před zahájením díla nemusíme navyšovat úvěr jednorázové zatížení vlastníků a druž. jednorázový příspěvek ve výši 8.000

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

k projednávaným bodům

k projednávaným bodům Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8 4, Prostějov Prostějov, Dolní 379/1, PSČ 796 03 IČO: 6 94 095 PODKLADY k projednávaným bodům SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 5. května 011 V Prostějově

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů nebankovních společností

Analýza spotřebitelských úvěrů nebankovních společností Analýza spotřebitelských úvěrů nebankovních společností Březen 2015 OBSAH UMBRELLA Evropské sdružení pro podporu práv spotřebitelů... 3 1 Úvod... 4 Spotřebitelský úvěr... 4 2 Metodika... 7 3 Porovnání

Více

Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace

Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace 1 Znění platné k 1. 8. 2007 Vážení podnikatelé, Operační program Podnikání a inovace si stanovil jako svůj

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012.

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012. 14. 12. 2012 Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: Kolik je evidováno psů a je za ně placen poplatek na části území městského obvodu Poruba, konkrétně v domech na ulici

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008 DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 23 Červen 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přinášíme nové číslo Informačních listů, s nímž se Vám dostávají informace

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická katedra počítačové grafiky a interakce ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student: Bc. Daniel Fučík Studijní program: Otevřená informatika (magisterský),

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s.

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Podklady pro jednání 23.valné hromady Českého svazu tělesné výchovy ( Společné jednání obou sborů ) Nymburk 16. dubna 2011 1 Obsah I. Shrnutí účelu a závěrů materiálu

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Spočítejte si splátku sami

Spočítejte si splátku sami ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více