Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup"

Transkript

1 Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje novou funkcionalitu programu SKLAD Odpadů 8 podporu bezhotovostních výkupů a souvisejících činností v souvislosti se zavedením zákazu hotovostních výkupů některých druhů odpadů (kovů) novelizace vyhlášky 383/2001 Sb. vyhláškou 27/2015 Sb. s účinností od ). Změny ve verzi jsou vyznačeny podtržením. Podporované způsoby úhrady za výkup V programu je možné na výkupkách použít tyto způsoby úhrady: - bezhotovostní převod na účet - složenka poštovní poukázka typu B (hotovost-účet) - složenka poštovní poukázka typu C (hotovost-hotovost) - jiný způsob (výplatní šek a jiné) Výchozí způsob (nejčastěji používaný) je možné nastavit v Možnostech programu (hlavní menu Program / Možnosti) na kartě Předvyplňování údajů volba Výchozí způsob platby výkupky. V Možnostech programu lze také nastatit omezení pro výběr způsobu úhrady na výkupkách, a to na kartě Skladové pohyby, záložka Skladové místo, volba Povolené způsoby úhrady na výkupkách. Vymáčknutím tlačítek s jednotlivými způsoby úhrady dosáhnete toho, že tyto způsoby nebudou na výkupkách k dispozici. Upozornění: Pokud je dodavatelem jiný subjekt než fyzická nepodnikající osoba (živnostník, firma, obec,...), doporučujeme používat výhradně standardní způsob úhrady fakturou. Zjednodušený způsob může být zpochybněn z daňového hlediska. Odpočet poplatků pomocí automatických služeb Pokud si přejete přenést náklady na bankovní převod nebo poštovné na dodavatele odpadu, tedy odečíst z výkupu poplatek v určité výši, je třeba nastavit pravidla, podle kterých program automaticky vloží na výkupku položku typu služba se zápornou cenou. Použitím této techniky nijak nedochází ke snížení výkupní ceny jednotlivých položek (a tím ani ke zkreslení průměrné výkupní ceny). Nastavení automatických služeb Nejprve je třeba vybrat popř. založit v číselníku služeb položku, která bude poplatek představovat (popřípadě i více služeb). Z názvu (popisu) by mělo vyplývat, že se nejedná o protiplnění k výkupu, ale o kompenzaci nákladů na finanční služby spojené s bezhotovostním převodem doporučujeme formulaci typu srážka ceny refundace finančních služeb. Cena této služby v číselníku může zůstat nulová, protože konkrétní částka se dá nastavit až na samotné automatické službě. Doporučujeme však zaškrtnout volbu Služba v režimu PDP a přiřadit základní sazbu DPH pro případ, že by dodavatelem byl plátce DPH (v tom případě ale doporučujeme použít způsob úhrady fakturou, viz upozornění výše). Tuto službu je třeba povolit na všech skladových místech, kde se budou odpočty poplatků uplatňovat.

2 Samotné nastavení se provádí v nové agendě Automatické služby, která je dostupná z číselníku služeb (hlavní menu Číselníky / Číselník služeb) nebo číselníku povolených služeb (hlavní menu Skladové místo / Povolené služby) pomocí tlačítka ( ) v panelu ovládacích tlačítek v horní části. Nejsnadnější způsob nastavení poplatků je pomocí funkce Nastavení poplatků pro bezhotovostní výkup tlačítko ( ). Zobrazí se následující formulář: Nejprve vyberte kód služby, kterou jste se rozhodli pro tento účel používat. Následně zaškrtněte volby, pro které způsoby úhrady se mají automatické služby vytvořit. V případě složenek typu B a C se vytvoří služby s cenami dle sazebníku České pošty (v základních cenách bez doplňkových služeb), a to pro výplaty až do výše Kč. U bankovního převodu si nastavte konkrétní částku v korunách (kladné číslo), která má být od hodnoty výkupu odečtena. Vytvořené automatické služby lze upravovat nebo doplňovat také ručně pomocí editačního formuláře:

3 Základní volba Aktivní služba určuje, zda je automatická služba všeobecně platná. Následuje seznam podmínek, za jakých se služba má na skladové pohyby přidávat, přičemž se uplatňují pouze vyplněné údaje a zaškrtnuté volby. V dolní části se nastavují parametry samotné automatické služby výběr služby z číselníku, určení jednotky, množství a ceny. Použití automatických služeb na skladových pohybech Automatické služby se uplatňují pouze na vícepoložkových formulářích skladových pohybů. Pokud chcete standardně používat automatické služby, je vhodné v Možnostech programu (hlavní menu Program / Možnosti) na kartě Výkupky nastavit u parametru Výchozí typ formuláře volbu Vícepoložková výkupka. Pokud jsou automatické služby správně nastaveny, zobrazí se vždy při ukládání skladového pohybu okno se seznamem automatických služeb, u kterých jsou splněny podmínky pro jejich užití: Pokud některé nabídnuté služby nechcete uplatnit (například z důvodu, že dodavatel přiváží odpad vícekrát za den a vypořádání bude probíhat souhrnně jednou platbou), můžete zrušit zaškrtnutí na levém okraji řádku a tato služba nebude na skladový pohyb přidána. Případně lze hromadně označit nebo odznačit všechny nabízené služby stiskem tlačítek Všechno nebo Nic. Automatické služby lze také používat v tzv. tichém režimu, tzn. že se budou na skladové pohyby přidávat podle nastavených pravidel zcela automaticky bez potvrzování ze strany uživatele (okno s nabídkou služeb se vůbec nezobrazí). Tento režim lze zapnout v Možnostech programu:

4 Při editaci skladového pohybu jsou automatické služby odlišeny v tabulce položek grafickým symbolem ve sloupečku typ a dále použitím skloněného písma: Automatické služby lze smazat, ale nelze je editovat. Pozor při uložení jsou veškeré automatické služby opět nahrazeny novými, které splňují aktuální podmínky v okamžiku ukládání! (Pokud není žádná služba k přidání, program na situaci upozorní a nabídne smazání původní služby, která neodpovídá aktuálně nastaveným podmínkám.) V případě potřeby lze provést hromadný přepočet automatických služeb na více skladových pohybech v rámci funkce Přepočítat nevyfakturované, nevypořádané a neúčtované výkupky, respektive v rámci analogických funkcí v evidenci příjemek, výdejek a prodejek: Při použití této volby se na všech přepočítávaných skladových pohybech odstraní případné dosavadní automatické služby a nahradí novými podle aktuálně nastavených pravidel. (Přepočet se nevztahuje na zúčtované pohyby, tedy ty, které mají v tabulce pohybů ve sloupečku Fáze zelené podbarvení.) Výše popsaná agenda nahrazuje dřívější systém automatických služeb, který se nastavoval v Možnostech programu. Veškeré automatické služby zadané v původním systému jsou v rámci aktualizace databáze převedeny. Stejně jako v původním systému jsou automatické služby uplatňovány pouze na vícepoložkových formulářích. Rozdílem však je, že se služby přidávají až při ukládání skladového pohybu, nikoli při jeho otevření. Způsob úhrady: Převodem Tento způsob je z hlediska poplatků nejlevnější, proto bude zřejmě nejvíce využíván. Podmínkou pro jeho použití je vyplnění čísla účtu (případně i variabilního symbolu) na výkupce.

5 Evidence čísel účtů u jednotlivých subjektů (dodavatelů) U každého subjektu lze evidovat libovolné množství účtů s možností definovat výchozí účet, který se v případě volby způsobu úhrady Převodem bude na formuláři výkupky automaticky dosazovat a tisknout jako účet pro uskutečnění platby za dodaný odpad. Přidání nového účtu resp. volba výchozího účtu se provádí v číselníku subjektů na editačním formuláři subjektu na záložce Další údaje. Lze zde zadat také variabilní symbol, který se poté automaticky dosazuje do každé výkupky. Přidat účet nebo zvolit výchozí lze také přímo na pořizovacím formuláři výkupky. Po zvolení způsobu úhrady Převodem se automaticky odkryjí pole s číslem účtu a variabilním symbolem, a pokud má vybraný dodavatel již definován výchozí účet a/nebo variabilní symbol platby, dojde k automatickému dosazení těchto údajů. Zároveň je možné aktuálně zvolený účet definovat jako výchozí pro budoucí dosazování na nových výkupkách.

6 Pořízená výkupka převodem je v přehledu výkupek označena grafickým symbolem ( ). Tištěný doklad výkupka obsahuje výraznou informaci o čísle účtu (případně i variabilním symbolu, pokud je vyplněn), na který bude provedena úhrada za dodaný odpad/zboží a potvrzení dodavatele o souhlasu majitele účtu s jeho použitím (tento text lze uživatelsky upravit v Možnostech programu na kartě Výkupky parametr Dodatek na výkupkách převodem). Vypořádání výkupek převodem Výkupky převodem lze jednotlivě nebo hromadně vypořádat, tj. provést úkony vedoucí k uskutečnění platby a tuto skutečnost zaevidovat, tj. zaplacené (vypořádané) výkupky označit.

7 Vypořádání výkupek převodem se provádí v samostatném přehledu (agendě) Výkupky převodem, která je přístupná přímo z evidence výkupek pomocí tlačítka ( ) nebo z hlavního menu Skladové místo / Obchod / Výkupky převodem. Přehled Výkupky převodem je rozdělen na Vypořádané / Nevypořádané výkupky. Pokud jsou zobrazeny nevypořádané výkupky, lze je jednotlivě, popřípadě hromadně vypořádat. Vypořádání výkupek se nachází pod tlačítkem ( ) a jeho kontextovou nabídkou. Podporované způsoby vypořádání jsou: Export elektronického hromadného příkazu k úhradě (formáty ABO základní, ABO rozšířený a Multicash) vyexportuje se elektronický platební příkaz pro zadání platby pomocí internetového bankovnictví. Důležité upozornění: Je třeba zjistit, zda vaše banka a také vaše internetové bankovnictví podporuje import platebních příkazů ve formátu ABO nebo Multicash. Některé bankovní ústavy podporují pouze rozšířený formát ABO (například mbank, GE Money Bank a další). Tisk bankovního příkazu k úhradě vytiskne se klasický příkaz k úhradě (jednotlivý nebo hromadný) pro zadání platby na bankovní přepážce. Neurčitý (žádný) způsob slouží pouze k záznamu vypořádání v případě, že vypořádání probíhá mimo program SKLAD Odpadů. Pro všechny reálné způsoby vypořádání výkupek převodem platí, že v případě hromadného vypořádání (více výkupek najednou) lze zvolit varianty: Každá výkupka samostatně každá výkupka je hrazena v samostatné platbě Součtovat za číslo účtu a variabilní symbol všechny vypořádávané výkupky s vazbou na stejný bankovní účet a se stejným variabilním symbolem jsou shrnuty do jedné platby

8 Není-li variabilní symbol platby zadán přímo na výkupce, je přiřazen podle vybrané volby (vyznačeno červeným rámečkem): Upozornění: V případě, že provádíte více elektronických příkazů se stejným datem splatnosti, některé bankovní ústavy (například Komerční banka) vyžadují jejich rozlišení pořadovým číslem, jinak zpracují pouze první z nich a ostatní odmítnou coby duplicitní. Proto je na formuláři volba Pořadové číslo (na obrázku vyznačeno modrým rámečkem), pomocí kterého můžete požadované nastavení provést. Program vždy při novém vypořádání se stejným datem splatnosti nabízí nové pořadové číslo ve vzestupné číselné řadě. Pokud zaškrtnete na formuláři volbu Vložit do názvu (na obrázku vyznačeno zeleným rámečkem), bude se do názvu výstupního souboru automaticky doplňovat i datum splatnosti a případně i pořadové číslo příkazu. Pro všechny reálné způsoby vypořádání výkupek převodem dále platí, že v případě hromadného vypořádání výkupek převodem lze: s modulem HROMADNÉ OPERACE: generovat/tisknout platební příkazy s neomezeným počtem individuálních plateb bez modulu HROMADNÉ OPERACE: generovat/tisknout platební příkazy s maximálním počtem 35 individuálních plateb

9 Na konci úspěšného vypořádání program nejprve nabídne zaznamenání akce do evidence vypořádání. Vypořádání lze zaznamenat i automaticky bez dotazu toto nastavení se provádí v Možnostech programu, karta Výkupky, záložka Globální, parametr Automaticky zaznamenat vypořádání. Vypořádané výkupky jsou barevně odlišeny grafickým symbolem ( přesunou z režimu Nevypořádané do režimu Vypořádané. ) a v přehledu Výkupky převodem se Následně také program nabídne tisk podrobného přehledu právě vypořádaných výkupek. Zrušení vypořádání Pokud je třeba již vypořádanou výkupku označit jako nevypořádanou (např. z důvodu neuskutečněné platby nebo potřeby úpravy informací na výkupce a vytvoření nového platebního příkazu), lze tak učinit v přehledu (agendě) Výkupky převodem v režimu Vypořádané výkupky pomocí tlačítka ( ). Tím je výkupka vyjmuta z vypořádání, označena grafickým symbolem pro nevypořádané výkupky ( je možné provést požadované úpravy a následně nové vypořádání. Zrušení vypořádání je možné provést také hromadně v evidenci vypořádání tato funkce je dostupná pomocí tlačítka ( nevypořádaných výkupek): ) v přehledu Výkupky převodem (v režimu zobrazení vypořádaných i ) a V této evidenci lze procházet historii všech vypořádání a případně zrušit (odvolat) celé vypořádání pomocí tlačítka ( ) vlevo nahoře. Tím se všechny dotčené výkupky vrátí do stavu nevypořádaných. Zrušená vypořádání jsou v seznamu vyznačena šedým písmem. Způsob úhrady: Složenkou (typ B) Pro použití tohoto způsobu úhrady je třeba předem uzavřít smlouvu s Českou poštou, na základě které zasíláte předepsaným způsobem datové soubory s informacemi, kterým adresátům má být vyplacena jaká částka. Zároveň s tímto datovým podáním dáte ve své bance odpovídající příkaz(y) k úhradě vypořádávaných plateb a poštovních poplatků. Pošta se následně postará o tisk a distribuci poukázek adresátům.

10 Způsob práce s výkupkami je obdobný jako v případě výkupek hrazených převodem, pouze s těmito rozdíly: výkupky jsou vyznačeny grafickým symbolem ( ), popřípadě ( ), pokud je výkupka již vypořádána místo čísla účtu je vyžadováno vyplnění adresáta na složence na tištěném dokladu se zobrazuje informace, že vypořádání bude provedeno poštovní poukázkou typu B (i v tomto případě je možné tisknout uživatelský text, který se definuje v Možnostech programu na kartě Výkupky parametr Dodatek na výkupkách složenkou) na zadávacím formuláři výkupky není zobrazeno číslo účtu ani variabilní symbol výkupky se vypořádávají v přehledu Výkupky složenkou typ B (menu Skladové místo / Obchod) Určení adresáta na složence Na každé výkupce hrazené složenkou (typ B i C) je přesně specifikován a trvale uchováván adresát. Obvykle je jím dodavatel odpadu, ale v případě potřeby může být složenka zaslána na libovolnou adresu, popřípadě zcela jinou osobu nebo instituci. Po výběru dodavatele výkupky a způsobu úhrady složenkou se automaticky dosadí jméno, adresa (přednostně zasílací) a případně i datum narození do políčka Adresát na složence: Tlačítka s ikonou blesku slouží pro rychlé dosazení hlavní a zasílací adresy dodavatele odpadu, poslední tlačítko pro ruční zadání adresáta složenky. Je-li zadáno datum narození adresáta, je tento údaj ověřován Českou poštou při výplatě složenky. V případě, že tato situace není žádoucí, je možné datum narození na výkupce individuálně vymazat prostřednictvím ručního zadání adresáta, nebo trvale tuto možnost vypnout v Možnostech programu (karta Výkupky, záložka Globální, volba Uvádět u adresáta složenky datum narození). Datum narození, je-li na výkupce uloženo, je možné tisknout ke jménu i na složenkách typu C, ale je třeba tuto možnost mít povolenou v Nastavení tisku složenky. Údaje o adresátovi (včetně případného data narození) se zobrazují v dolní části i na tištěném dokladu:

11 Datový export pro Českou poštu Pro využití této funkce je třeba nejprve provést přípravu v těchto krocích: uzavřít s Českou poštou Dohodu o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B (dále jen Dohodu) nainstalovat program pro šifrování souborů CRYPTA verze nebo vyšší (ke stažení na stránkách České pošty) a provést jeho správné nastavení, tj. definici alespoň jednoho profilu s odpovídajícím jménem (CN) dle Dohody, instalaci vlastního bezpečnostního certifikátu (klíče) a import certifikátu partnera PKB CENTRUM do adresáře partnerů Upozorňujeme, že správné nastavení programu CRYPTA je po technické stránce poměrně komplikované a doporučujeme, aby jej provedl odborník v oblasti IT za asistence pracovníků helpdesku České pošty. INISOFT s.r.o. neposkytuje k této činnosti technickou podporu (nejedná se o součást programu Sklad odpadů). Formulář samotného vypořádání má tuto podobu: Pro úspěšné podání datového souboru je bezpodmínečně nutné, aby byly údaje Číslo odesílatele, Odchozí číslo účtu (popř. i Odchozí číslo účtu služba) a Specifický symbol vyplněny přesně podle dispozic v uzavřené Dohodě. V opačném případě Česká pošta soubor odmítne.

12 Datum odeslání souboru nemusí být naproti tomu nutně vyplněno přesně podle skutečnosti (doporučujeme pro přehlednost zadávat datum výkupek, které jsou odesílány). Podmínkou však je, že pokud se posílá v rámci jednoho dne více souborů (například za každou provozovnu zvlášť), je důležité rozlišit soubory pomocí pořadového čísla. Číslo odesílatele, datum a pořadové číslo v předepsaném formátu dohromady tvoří variabilní symbol, pod kterým se soubor posílá a zároveň je to variabilní symbol odpovídajícího bankovního převodu. Základním výstupem je textový soubor s názvem BPxxxxxx.TXT, kde xxxxxx je číslo odesílatele dle Dohody. Protože však Česká pošta přijímá z bezpečnostních důvodů pouze šifrované soubory, je potřeba tento soubor zašifrovat pomocí programu CRYPTA (viz výše). Doporučujeme provést tento úkon pomocí volby Zašifrovat soubor programem CRYPTA (záložka Šifrování souboru): Je třeba provést nastavení cesty (složky, ve které je program CRYPTA nainstalován), název platného profilu a jméno příjemce (standardně PKB CENTRUM). Heslo lze zadat buď trvale do formuláře vypořádání, nebo je na něj uživatel dotázán během vypořádání: Pozor, během zadávání hesla nedochází ke změně pozice kurzoru, nezobrazují se hvězdičky ani jiné znaky heslo je třeba zadávat naslepo a potvrdit stiskem klávesy Enter. Pokud bylo heslo zadáno chybně, zadaný profil neexistuje nebo došlo k jiné události, která brání úspěšnému zašifrování souboru (vypršení platnosti certifikátu, nedefinovaný příjemce atd.), program zobrazí obecné chybové hlášení a export je přerušen. Pokud proběhlo zašifrování úspěšně, do cílové složky se uloží soubor s názvem CxxxxxxxxxxK.VDS, kde xxxxxxxxxxx je variabilní symbol datového podání. Šifrování lze alternativně provádět přímo v uživatelském prostředí programu CRYPTA. Je však důležité přesně nastavit název výstupního souboru (včetně přípony), jinak jej Česká pošta odmítne.

13 Dále je třeba provést bezhotovostní převod na účet České pošty ve výši celkové částky zahrnující všechny výplaty i cenu za službu, popřípadě dva samostatné převody z různých účtů (jeden na výplaty a druhý na cenu služby), pokud je tento režim smluven v uzavřené Dohodě. V obou případech musí mít platba správně zadaný variabilní, konstantní i specifický symbol a číslo účtu odesílatele i příjemce musí být opět podle dispozic v Dohodě. Program umožňuje vytvoření elektronických platebních příkazů k úhradě ve formátu ABO nebo Multicash (záložka Příkaz(y) k úhradě): Nakonec program umožňuje v rámci vypořádání odeslat šifrovaný souboru em (záložka Odeslání souboru), a to buď prostřednictvím poštovního klienta (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird atd.) nebo přímo prostřednictvím protokolu SMTP: Předmět a tělo (obsah) u můžou, ale nemusí být definovány. Pokud je soubor odesílán prostřednictvím SMTP, je třeba definovat adresu odesílatele u (nastavte dle dispozic v Dohodě) a volitelně i adresu příjemce kopie (doporučujeme použít pro kontrolu, že byl v pořádku odeslán).

14 Způsob úhrady: Složenkou (typ C) Standardní klasický způsob zaslání finanční částky odesílatel vyplní blanket poukázky a na poště uhradí danou částku, kterou pošta doručí adresátovi. Způsob práce s výkupkami je obdobný jako v případě výkupek hrazených složenkou typu B, pouze s těmito rozdíly: výkupky jsou vyznačeny grafickým symbolem ( ) výkupky nejsou vypořádávány jako v případě výkupek hrazených převodem nebo složenkou typu B, ale lze k nim obdobně jako k výkupkám na fakturu přiřadit datum nebo jiný údaj o odeslání (menu Výkupka / Zadat platbu výkupky), čímž výkupka změní barvu podkladu na zelenou a nelze ji již editovat, přepisovat při importech atd. Tato funkcionalita je dostupná i pro výkupky, které mají ve způsobu úhrady vyplněno jiný způsob (například výplatní šeky). program umožňuje vyplnit tiskem originální blanket (menu Výkupka / Tisk / Tisk složenek) Přehled bezhotovostních plateb Do evidence výkupek a rozhraní VÁHA byla přidána nová tisková funce Přehled bezhotovostních plateb, která obsahuje výpis výkupek, které mají nastaven způsob úhrady převodem, složenkou nebo jiným způsobem. Přehled je členěn podle způsobu úhrady. Při jeho spuštění je uživateli umožněno omezit výběr způsobů úhrady, které mají být v přehledu zahrnuty.

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu odpadu

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Podání souhrnného hlášení elektronicky

Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky www.money.cz 2 Money S5 Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky Souhrnné hlášení slouží ke kontrole nároku na osvobození transakcí

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 0 eneschopenka Funkce modulu eneschopenka... 2 Výhody... 2 Než začnete... 2 Nastavení pro práci s eneschopenkou... 3 1. část nastavení - v seznamu uživatelů

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE

EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Subjekty Modul Hromadné operace strana 1 EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Téma: Popis modulu Hromadné operace v programu EVI 8 Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Vojtek (oddělení technické podpory) OBSAH

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

modul programu SSB2000

modul programu SSB2000 modul programu SSB2000 Obsah 1. O modulu...3 1.1. Co je to modul SSBlog?...3 1.2. Je modul SSBlog součástí programu SSB2000?...3 1.3. Co modul zaznamenává?...3 1.4. Co modul nezaznamenává?...3 1.5. Ovlivní

Více

PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22

PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22 PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22 OBSAH: Konto žádostí...3 Monitorovací zpráva...4 Hlášení Monitorování...5

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS)

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS) Aplikace B-SMS plus Úvod B-SMS plus je samostatná SMS aplikace s vlastním adresářem čísel kontaktů. Umožní zákazníkovi rozesílat jednotlivé SMS a navíc umí hromadně odeslat SMS z připraveného csv/txt souboru.

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE Formulář Seznam zaměstnanců Zpracoval Útvar Datum vytvoření Datum aktualizace Počet stran Počet příloh Jiří Soušek, Kamila Plecitá Sekce personální procesy back office 11.8.2010 11.8.2010 13 Obsah Obsah...

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více