trochu pozitivních informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "trochu pozitivních informací"

Transkript

1 Vážení spoluvlastníci, na minulém shromáždění vlastníků jsme si odhlasovali vypracování projektové dokumentace řešící tepelné mosty, vznikající plísně a problémy se zatékáním, kterými trpí skoro čtvrtina bytů. Pevně věřím, že k tomu přispěl i minulý materiál a jsme si tak nyní všichni vědomi složitosti problému a nutnosti účelného řešení. Pan Ing. Soběslavský vypracoval konkrétní projektovou dokumentaci. Z té opravdu vyplývá, že problém musíme řešit komplexně, nejlépe zateplením celého objektu a navíc se i ukázalo, že naše okna jsou již nyní v nevyhovujícím stavu (O - APARTMENTS SYLVÁN, a.s. použil velmi levná okna s polskými profily, ze kterých už dávno vyprchal argon, a tudíž jejich tepelné vlastnosti jsou mizerné). Navíc jsou na spoustě míst špatně vsazená do konstrukce, chybí zde některé konstrukční prvky a tak dochází k zatékání ve spoustě bytů, zejména na západní straně. Momentálně je toto řešeno provizorně zasilikonováním spár mezi omítkou a "cihličkami" - opravováno pravidelně co 2 roky a každý rok zateče do jednoho z bytů. Z projektu tedy vyplývá, že nejrozumnějším a nejekonomičtějším řešením je zateplit celý dům (polystyrenem 200mm) současně s výměnou oken (zde je v projektu počítáno s kvalitními okny s německým profilováním a trojsklem značky WELL) a zateplením lodžiových sestav tím, že by se tyto lodžie zasklily novou okenní sestavou a vznikly by tak zimní zahrady, čímž se zvýší užitná plocha bytu a jeho tržní cena. Výměna stávajících sestav by byla tak komplikovaná, že toto řešení je levnější a daleko účelnější i co se týká vyřešení možných tepelných mostů po zateplení pláště budovy bez zasklení lodžií. Toto opět vyplývá z původního nevhodného architektonického řešení. Výhodou také bude, že při instalaci těchto sestav nebude v bytech taková prašnost. Pokud Vás předchozí odstavce vyděsili a ptáte se, co by to všechno stálo, tak teď trochu pozitivních informací Z projektu vyplývá, že pokud by práce provedla dodavatelská firma tzv. na klíč, pohybovala by se cena komplet kolem 15 mil. Kč. Pokud bude revitalizace prováděna s pomocí pana Ing. Soběslavského, konkrétně díky možnosti nakoupit materiály za tzv. nákupku a na práci by se najmuli pracovníci zvlášť, jsme schopni se dostat na úroveň celkových nákladů do 10 mil. Kč. To vše díky jeho znalosti všech dodavatelů prací a materiálů z této oblasti. A to je naše obrovské štěstí v neštěstí! Věřím, že 10 mil. Kč se i přesto může někomu zdát velmi hodně. Nicméně náš objekt je obrovský, má 108 jednotek. Částka 10 mil. Kč bývá běžnou cenou u revitalizace panelového domu sestávajícího ze dvou vchodů s cca 42 bytovými jednotkami (běžně bývá použita 100mm izolace polystyrenem a plastová okna s polskými profily). Navíc je momentálně úroková sazba úvěrů na nejnižší možné hranici a v blízké budoucnosti se očekává, že bude dvojnásobná. Pan Tručka již zjišťoval, ve které bance by bylo nejvýhodnější si vzít úvěr. Zatím vychází nejvýhodněji nabídka ČSOB: úrok 1,47% na 10

2 let do výše 10 mil. Kč s fixací na 10 let bez poplatků (jak prvotních, tak měsíčních). Bylo by to 113 splátek po cca ,- Kč a přeplatili bychom pouze cca ,- Kč. Pro srovnání, měsíční příjem do fondu oprav je cca ,- Kč. Takže bychom měli i rezervu a nevydávali bychom se ze všech peněz. Díky překonané krizi se nyní začíná opět zvedat i cena stavebních prací, takže provedení prací na jaře 2015 by nás ještě nevyšlo tak draze. Nehledě na to, že výměně oken a dalším udržovacím pracím se stejně nevyhneme! Takže čím dřív to všechno uděláme, tím uspoříme spoustu nákladů, hodnota našich bytů vzroste, protože je jisté, že v bezproblémovém domě, o který je dobře postaráno, snáz prodá či pronajme byt. Další pozitivum pro nás bude snížení nákladů na vytápění. Nyní se pohybujeme cca na úrovni 1 mil. Kč, zateplením se uspoří 40% nákladů!!! Což je při vzrůstajících cenách jen velké plus. CO SE PRO NÁS FINANČNĚ ZMĚNÍ? NIC!!! Úvěr 10 mil. Kč zvládneme splácet z fondu oprav bez navýšení plateb, jak je vidět výše! Ten by nebylo dle propočtů nutné navyšovat až do výše cca 15 mil. Kč. Nyní máme ve fondu oprav naspořeno přes 2,5 mil. Kč, ty bychom si nechaly na účtu jako rezervu pro neočekávané situace. Naopak, ještě všichni uspoříme na platbách za teplo! Cena naší nemovitosti vzroste, díky tomu snáz můžeme pronajmout či prodat své byty! Užitná plocha našich bytů vzroste! Nikdo nebude mít v bytě plíseň ani vlhko! CO DALŠÍHO POZITIVNÍHO PRO NÁS VYPLYNE? Máme čím dál větší problémy s výtahy, které trpí mrazem a vlhkem, protože okna ve výtahových šachtách neizolují. Zkracuje se tak jejich životnost a bude třeba je brzy vyměnit. Zateplením celé budovy by se vyřešil i tento problém a výměna výtahů by se zatím oddálila, nicméně jsou už v takovém stavu, že výměně se nevyhneme. A dát nové výtahy do stávající šachty je mrhání penězi! Řešením jsou dvě varianty, buď dát okna pryč a zazdít to nebo použít polykarbonát, který by se vsadil do rámu zvnitřku šachty. Dále jsme všichni viděli energetický průkaz budovy, který byl na úrovni B. Ovšem toto bylo podle vyhlášky z roku Podle vyhlášky z roku 2012 je na úrovni D a to už není nijak atraktivní, zejména v dnešní době, kdy se při prodeji musí prokazovat Průkaz Energetické

3 Náročnosti Budovy (PENB). Zateplením se nejspíš dostaneme na úroveň A!!! A to je další plus. Navíc kvalitním provedením prací bude mít vystaráno na dalších 20 let! Pokud někdo koukáte na vedlejší městské domy a říkáte si, vždyť tam se také nic neopravuje, tak proč u nás je to nutné? Věřte, že tam je situace ještě daleko horší, město do těchto domů neinvestuje, pouze je udržuje a až po dvaceti letech byty převede na jejich obyvatele, tak ti teprve budou muset řešit obrovské problémy a inspirací a návodem k řešení bude právě náš dům! CO JE TŘEBA NYNÍ UDĚLAT? Přijít na shromáždění vlastníků! Pojďme společně řešit tento problém, nezavírejme nad ním oči a nezůstávejme omezeni jen mezi čtyřmi stěnami svého bytu. Důležitý je hlas každého z nás a kdo se nemůžete dostavit osobně, prosím, využijte plnou moc. Již se nám povedlo odsouhlasit vypracování projektové dokumentace, ale to nejdůležitější nás čeká teď! Nyní je potřeba odsouhlasit úvěr a provedení prací!!! Výhody plynou pro nás pro všechny, nejen pro ty z nás, kdo máme konkrétní problém! A nevýhody snad nejsou žádné Na závěr bych chtěla poděkovat panu Ing. Soběslavskému za poskytnuté materiály a informace a panu Tručkovi, který mi poskytl informace, fotky a kontakty. Vaše sousedka Hedvika Jandíková Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, prosím, piště na můj či panu Tručkovi, rádi Vám vše zodpovíme, abychom už všichni na shromáždění vše věděli. Taktéž Vás ráda zastoupím na shromáždění, pokud byste potřebovali. Mobil:

4 Pro připomenutí přikládám fotky a vysvětlení problémů tepelných mostů a zatékání z minulého dokumentu. Pro vaši představu plíseň způsobená tepelným mostem v mé ložnici.

5

6

7 Jiné příklady plísní způsobených tepelným mostem: Severní stěna, 5. patro, vchod D Plíseň za postelí - severní stěna, 5. patro, vchod B

8 Zmínila jsem se o tepelném mostu. To je jeden z problémů, který způsobuje vlhko a vznik plísní. Dále tu máme druhý problém, a tím je zatékání. Zatékání se vyskytuje zejména na západní straně, zatímco tepelné mosty způsobují největší problém ze strany severní. Několik příkladů zatékání: Západní stěna, 4. patro, 1. obrázek vchod C, 2. obrázek vchod B - zatékání do cihel

9 Západní stěna, 3. patro, vchod B POZOR!!! Zatékání se nerovná tepelný most!!! A ani jeden problém se nevyřeší zvýšeným topením a zvýšeným větráním!!! Ráda bych vysvětlila rozdíl: Zatékání V tomto případě se jedná o zatékání z exteriéru v důsledku nefunkčnosti dělících konstrukcí. Pro odstranění tohoto problému je nutné (zpravidla na základě technického průzkumu) přistoupit k více či méně rozsáhlým stavebním úpravám. Zatékání již bylo řešeno před dvěma lety zasilikonováním parapetu nad čtvrtým patrem a dalších míst, zejména v oblasti cihličkového obkladu. Nicméně toto řešení je dočasné, zpravidla vydrží pár let, už nyní je potřeba opět tato místa přesilikonovat. Z toho vyplývá, že to není řešení problému, spíše udržovací řešení následků nesprávně provedené konstrukce. Tepelný most Jedná se o závažnou poruchu stavební konstrukce. Tepelný most je místo, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku. Uniká jím více tepelné energie a má v interiéru studenější povrch a naopak v exteriéru teplejší povrch než okolní konstrukce. Z hygienického hlediska jsou tepelné mosty nepřijatelné proto, že na jejich chladných površích v interiéru může kondenzovat vodní pára a lokálně relativní vlhkost vzduchu stoupnout nad 80 %, což je prostředí, které je ideální pro růst plísní. Ty jsou výraznými zdroji alergenů a tím vytváří vnitřní mikroklima nevhodné pro pobyt lidí. Některé druhy jsou navíc karcinogenní. Plísně

10 rostou nejen na viditelných místech, kde se jich můžeme zbavovat různými chemikáliemi (které ale slouží výhradně k odstranění následků, nikoli příčin výskytu plísní), ale také na skrytých místech, kde je sice nevidíme, ale na mikroklima mají katastrofální vliv. Těmito místy jsou kouty za skříněmi, místa pod plovoucími podlahami či pod parapetními prkny. A nelze ani opomenout významné zhoršení užitného prostředí v důsledku vizuálního znehodnocení povrchu zasažených konstrukcí. Dodatečné odstraňování tepelných mostů či jejich následků nebývá snadné ani levné. Trochu podrobněji o tepelném mostu: V zásadě je možné rozlišit dva základní typy tepelných mostů. V prvním případě se jedná o tepelné mosty způsobené netěsnostmi v plášti dělící konstrukce, kdy je tepelný únik způsoben přímo odvětráváním vnitřního vzduchu do exteriéru, hovoříme o tepelných ztrátách prouděním. V druhém případě jde o tepelné mosty vzniklé nesprávně navrženou skladbou dělící konstrukce, či nevhodně navrženým detailem. Potom dochází k únikům tepelné energie vedením (problémy v našem domě). Mezi rizikové detaily patří zejména ukončení zateplovacího systému u základových konstrukcí, u parapetu a nadpraží okenního otvoru nebo u atiky či pozednice. Tepelná energie se šíří konstrukcemi vždy cestou nejmenšího odporu a množství energie, které prostoupí konstrukcí, je úměrné teplotnímu spádu. Podle směru prostupu tepla konstrukcí rozlišujeme vedení jednorozměrné týkající se prostupu tepla v ploše, např. obvodovou zdí. Dále vedení dvourozměrné, k němuž dochází v místě styku dvou dělících konstrukcí. A konečně vedení třírozměrné (typický příklad v mé ložnici ), ke kterému dochází v rozích, tedy v místech styku tří dělících konstrukcí. Je zřejmé, že pokud má tepelná energie možnost unikat z jednoho místa vnitřního prostoru více směry, její úbytek zde bude největší. Z toho vyplývá, že největší riziko snížení povrchové teploty pod hodnotu teploty rosného bodu hrozí právě zde. Nepříznivé projevy kondenzace vodních par na vnitřním povrchu se můžeme pokusit snížit zvýšenou intenzitou vytápění, kdy je možné zvýšit vnitřní povrchovou teplotu nad hodnotu rosného bodu. Takovým postupem však omezujeme pouze následky problému, bez řešení jeho příčiny. Tepelné ztráty se v takovém případě ještě zvyšují. Zpočátku padaly takové argumenty, že to zateplení nevyřeší a že se objeví další problémy a podobně. Uvědomme si, že nebydlíme v paneláku, ta problematika je velmi odlišná, stačí si přečíst pár odborných článků A neméně důležitá je právě kvalita provedení. I se zateplováním panelových domů existují velmi pozitivní zkušenosti. K problémům s plísněmi v panelácích po zateplení pláště většinou dochází proto, že si Shromáždění odsouhlasilo zateplení, ale nenajalo si žádného odborníka (zpravidla z důvodu nesmyslného šetření), který by projektem navrhl konkrétní řešení. Společenství pouze oslovilo rovnou firmu, která k případu přistoupila standardně a udělala základní zateplení bez logiky a pořádného projektu.

11 Nehodnoťme tedy výsledky, neznáme-li kvalitu provedení. A ještě odkazy, které mi byly zdrojem odborných informací: /stavba.aspx?c=a130826_153441_stavba_web

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2013 Doporučujeme: Získejte kvalitní nabídky pro Váš dům zdarma Odpovědi na dotazy ohledně měření vody Neplaťte

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

PANELÁK ostravský TIP Jak vybírat plastová okna

PANELÁK ostravský TIP Jak vybírat plastová okna květen 2008 číslo 3 z obsahu: str. 2-3 str. 4-5 str. 6-7 str. 8 o trendu rozhovor A.Krč vedoucí obchodního oddělení OMLUX výstavy INFOTHERMA a SPI 2008 s účastí firmy OMLUX OMLUX o pomoci potřebným (podpora,

Více

zcela závislý občasník společnosti OMLUX, spol. s r. o. 5 / 2010 str. 2-3 str. 4-5 str. 6-7 str. 8 SEBRALI PRACHY Křižovka o ceny. Humor přízemní.

zcela závislý občasník společnosti OMLUX, spol. s r. o. 5 / 2010 str. 2-3 str. 4-5 str. 6-7 str. 8 SEBRALI PRACHY Křižovka o ceny. Humor přízemní. zcela závislý občasník společnosti OMLUX, spol. s r. o. 5 / 2010 z obsahu: str. 2-3 str. 4-5 str. 6-7 str. 8 SEBRALI PRACHY KARIÉRA OMLUX A ZMIZELI! hledáme ty nejlepší z oboru! Rady a doporučení. obchodní

Více

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB Zkušenosti postřehy tipy a rady ROMAN STUDENÝ Rád bych poděkoval všem, co mi pomohli s realizací této knihy. Především společnostem BAUMIT, CERESIT, WEBER TERRANOVA,

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru.

Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru. Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru. Napsal: Ing.David Bureš Finanční a realitní expert 2014 David Bureš, www.realitnivyjednavac.cz

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

vstup zdarma! září 2007 číslo 1 z obsahu: str. 2-3 str. 4-5 str. 6-7 str. 8 OMLUX garance cen na rok 2008 Partner ČSOB

vstup zdarma! září 2007 číslo 1 z obsahu: str. 2-3 str. 4-5 str. 6-7 str. 8 OMLUX garance cen na rok 2008 Partner ČSOB září 2007 číslo 1 z obsahu: str. 2-3 str. 4-5 str. 6-7 str. 8 ÚVODNÍK představuje OMLUX TITULNÍ ROZHOVOR REGENERACE obecné informace JEDNÍM DECHEM co se vyplatí vědět INTERIÉR TIP tapety naši partneři:

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU Opravovat nebo stavět nový? Říká se: Se starým domem jsou jen starosti! Lepší je dům zbořit a postavit nový!. Nemusí to být pravda, hlavně jedná-li se o modernizaci domu

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Okna do rodinných domů

Okna do rodinných domů W W W. D O M O V I N Y. C Z BAVTE SE BYDLENÍM srpen 2008 ZDARMA Zdokonalené vlastnosti střešní krytiny str. 8-9 Předokenní rolety str. 6-7 Okna do rodinných domů i paneláků str. 10-11 12 833 Kč nebo 1

Více

k projednávaným bodům

k projednávaným bodům Společenství MORAVA, společenství vlastníků jednotek Dolní 8 4, Prostějov Prostějov, Dolní 379/1, PSČ 796 03 IČO: 6 94 095 PODKLADY k projednávaným bodům SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 5. května 011 V Prostějově

Více

kuchyně a nábytek pro Váš domov Kuchyně Vega, s. r. o. značková prodejna NADOP River Diamond, Rohanské nábřeží 7/657 186 00 Praha 8 Karlín

kuchyně a nábytek pro Váš domov Kuchyně Vega, s. r. o. značková prodejna NADOP River Diamond, Rohanské nábřeží 7/657 186 00 Praha 8 Karlín kuchyně a nábytek pro Váš domov VÝROBNÍ ZÁVOD l FIREMNÍ PRODEJNA ZNAČKOVÁ PRODEJNA l PRAHA Zahradní 1A, 664 44 Ořechov Tel./fax: 547 225 790, 547 225 126 e-mail: info@nadop.cz www.nadop.cz Kuchyně Vega,

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více