Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy."

Transkript

1 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson: Velká zebra aneb jakže se to jmenujete? Hra v předplatném. - Hana a Petr Ulrychovi a Javory - Vánoční koncert. - Věneček I. a II. taneční. - Sport a hry - hudební pořad zpěváka Pavla Nováka pro I. stupeň ZŠ. - Barok Collegium. - Královédvorské Vánoce, trh na náměstí T.G.M. - BIG BAND Dvorský Vánoční koncert. - Kašpárek v pekle loutková scéna Klíček. - Vánoční koncert Záboje Sbor řídí Vít Mišoň, MVDr Petr Růžička, klavírní doprovod Tomáš Mervart. Knihovna: - Adventní dílna - tradiční výroba voňavých svíček. - Vánoce s večerníčkem. - Hory severního Pákistánu vyprávění Ing. Radko Chadimy. - Malování na trička - s výtvarnou Kateřinou Baliharovou. - Prodejní výstava ve dnech prosince. Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. Členové Palcátu vzpomínají V souvislosti s úmrtím pana Rudolfa Fialy byla na jeho pohřbu v Husově sboru pronesena slova o Palcátu. Zaznamenejme si proto pro kroniku alespoň podstatnou část práce tohoto církevního odboru: O práci Palcátu v letech Po ustavení náboženské Církve československé ve Dvoře Králové nad Labem byly v letech postupně založeny různé odbory, které podporovaly a rozšiřovaly činnost náboženské obce. Tak vznikl sociální odbor, Jednota mládeže, pěvecký sbor Farský a dramatický a vzdělávací odbor PALCÁT. Posláním Palcátu bylo pořádání různých vzdělávacích, kulturních a zábavných pořadů. Pro děti se hrálo loutkové divadlo, nacvičovala se divadla a různé kulturní večery. Svépomocí nadšených členů Palcátu bylo v přednáškovém sálku při Husově sboru vybudováno malé jeviště. Na jaře v roce 1939 připravili členové tehdejší Jednoty mláděže dva literární večery pod hlavičkou Jednoty a další akce byly již pořádány pod hlavičkou Palcátu, kam členové Jednoty mládeže přešli. Předsedou Palcátu byl bratr František Nosek a uměleckým vedoucím souboru se stal bratr Rudolf Fiala. Členy Palcátu byli mladí dělníci a studenti, učňové a úředníci. Scházeli se několikrát v týdnu v přednáškovém sálku, nebo v kanceláři Rady starších, aby připravovali různé kulturní akce. V těžkých dobách nacistické okupace byly kulturní podniky velkou posilou našich občanů. Členové Palcátu organizovali spolu s Městským osvětovým sborem města pět cyklů Besed o české kultuře. Všechny akce byly pořádány buď v přednáškovém sálku Husova sboru, nebo v Hankově domě či v kinu Svět. Palcátníci si doplňovali své znalosti ve svém studiu, nebo v kursech, které vedli významní kulturní profesionálové. Mezi kulturní akce té doby patřily Literární večery české poezie, uskutečněné rovněž v Náchodě a Jaroměři. Jednalo se o večery našich známých básníků: Wolkera, Nezvala, Čechova, Halase, Hory, Seiferta i Fr. Šrámka. Dále to byly taneční večery, kde se zúčastnili i členové divadla D 34 z Prahy, rovněž tu byla hostování členů Národního divadla z Prahy G. Prejsové, Julie Zeyera. Palcát pořádal i výstavy, 359

2 PROSINEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 na kterých se podíleli mnozí významní umělci. Byla to výstava fotografií Jana Lukase, výstava fotografií Dvora Králové nad Labem, výstava malířů ak. Fišárka, Vl. Kouckého, Vl. Sychry, Al. Wachsmana a kreseb J. Kozy, J. Stránského a St. Veselého a v neposlední řadě i obrazy a kresby Květoslava Bubeníka. Byly to také Večery uměleckého přednesu Ludmily Pelikánové, kde zazněly verše a slova: Karla Hynka Máchy, Františka X. Šaldy, Otakara Březiny, Karla Jaromíra Erbena, publicisty O. Nase, Jiřího Wolkera, Jana Nerudy, Hanse Christiana Andersena, Boženy Němcové, rab. Tagore a Františka Halase. Dále to bylo pět cyklů Besed o české kultuře spolu s osvětovým sborem města: O poesii, kdy byl přednášejícím básník František Halas, O divadle, kdy přednášel režisér divadla D 34 Emil František Burian, O výtvarném umění profesora Dr. Jaromíra Pečírka, Hudba české země prof. Dr. Mirko Očadlíka, a O českém filmu, kdy přednášel filmový kritik Karel Smrž. Soubor pořádal rovněž kursy pro členy a příznivce Palcátu. V roce 1940 to bylo O herecké a režisérské práci, 1941 O jevištní mluvě, 1942 Teorie o přednesu veršů, 1943 Divadelní teorie, 1944 O jevištní mluvě II. část a v témže roce Kurs o divadle ÚMDOČ. Byl by to jistě dlouhý výčet všech umělců, profesionálů i souborů, kteří se na kulturních akcích Palcátu podíleli. Vždyť v letech bylo Palcátem uspořádáno 86 kulturních podniků ve 214 dnech, s návštěvou více jak občanů města a okolí. Každý jedenáctý den byli členové Palcátu ve styku se svými spoluobčany. Svědčí o tom četný dokumentační materiál zesnulého pana Rudolfa Fialy (plakáty, texty, režijní knihy a fotografie), který za svého života předal do Státního archivu v Trutnově. Výroční schůze Svazu diabetiků Konala se ve špejcharu s tímto programem: - Zahájení - Zpráva o činnosti, hospodářské výsledky za rok Zpráva o hospodaření - Informace o sjezdu Diabetiků ČR - Diskuse, vystoupení hostů, závěr z činnosti : - každé pondělí se cvičí v ZŠ R.A. Dvorského - každou středu se jezdí plavat do krytého bazénu Trutnova - možnost rekondičního pobytu v délce jednoho týdne - možnost rekondičního dvoudenního pobytu (víkendového) - přednáškový cyklus uskutečňovaný jedenkrát měsíčně EMP. Předsedou Územní organizace Svazu diabetiků je Mirek Beličák. Výstava Vánoční ozdoby Městské muzeum a Vánoční ozdoby Družstvo umělecké výroby Dvůr Králové nad Labem uskutečnilo výstavu s úvodním slovem paní Evy Mervartové a předsedy družstva Miroslava Šorma. Něco z historie: Tradici výroby foukaného skla v Podkrkonoší zavedl již ve 2. polovině 19. století Josef Kynčl, rodák ze Zdobína. Ten odešel ve svých třinácti letech do Vídně, kde se vyučil u krajana Ježka, rodáka z Miletína, perlařství. Na jaře roku 1862 se vrátil zpět na Zdobín a stal se vlastně prvním foukačem skleněných perel na území Čech a Moravy. Do své živnosti přijal další učedníky a svého bratra jako tovaryše a tímto došlo k rozšíření nového, podomácku dělaného řemesla, v celém okolí. Josef Kynčl odebíral od ostatních perlařů výrobky a posílal je firmě Hofer do Vídně, odkud byly dále rozesílány do celého světa. Během I. světové války se v Podkrkonoší objevili Japonci, kteří u perlařů pracovali bez nároku na mzdu, pouze za stravu. Umění výroby skleněných perel potom přenesli do své země a svými levnějšími výrobky zaplavili celý světový trh. V tomto těžkém období se střediskem výroby stala obec Doubravice, kde byl vytvořen větší závod, odkud se zboží expedovalo. Perlaři přešli i na výrobu imitace ovocných plodů např. třešně, rybíz, angrešt. Během světové krize ve 2. polovině třicátých let dvacátého století tato domácí výroba skleněných perel úplně zanikla. Na popud starosty Doubravice, pana Josefe Černého, jednal Sklářský ústav v Hradci Králové o možnosti jiného využití umu perlařů a jejich domácího zařízení. Při tomto jednání navázal na 360

3 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC usnesení Schůze zájemců pro výrobu perel ze dne 7. července 1929 v Hořicích, kde páni Všetečka a Holan oznámili, že po návštěvě odborné školy v Železném Brodě nabyli přesvědčení, že je možné perlaře přeškolit na novou výrobu. V době od 3. do 14. března 1931 se konal speciální kurs výroby ozdob na vánoční stromky ve škole v Železném Brodě. Zúčastnili se ho tři perlaři. Sklářský ústav v Hradci Králové uspořádal od 18. května 1931 další kurs k výrobním technikám foukání skla volné foukání a do formy. Zároveň proběhl kurz zušlechťování ozdob zlacení, stříbření, lakování atd. 20. července 1931 se konala zakladatelská valná hromada Sklářského družstva pro výrobu vánočních ozdob se sídlem na Zdobíně. Od tohoto dne se datuje nepřetržitá existence formy Vánoční ozdoby. Rychlý vzestup výroby vedl nejen k ukončení dovozů vánočních ozdob do Československa (především z Německa), ale i razantnímu nástupu firmy na zahraniční trhy. Nabídková kolekce vánočních ozdob byla oceněna v roce 1935 na světové výstavě v Bruselu, udělením ceny Grand Prix. Druhá světová válka sice znamenala opětné přerušení rozvoje firmy, ale ihned po ní následoval vzestup, oceněný v roce 1958, opět na světové výstavě v Bruselu, udělením zlaté medaile Expo 58. Důležitým mezníkem v historii družstva byl i rok 1965, kdy došlo ke sloučení s podnikem Mirex. Důvodem sloučení bylo to, že na poměrně malém území byly dva podniky se stejným výrobním programem. Posledním významným bodem v historii družstva je pochopitelně rok 1990, v jehož průběhu došlo k důsledné privatizaci. Vánoční ozdoby, Družstvo umělecké výroby ve Dvoře Králové nad Labem se specializuje na tradiční výrobu skleněných vánočních ozdob. Veškeré výrobky jsou ručně foukány a ručně dekorovány. Pro výrobu se používá světová standardní barevnice ve velmi jemném členění odstínů cca barev ve všech efektech. Bohatá nabídka posypů a doplňků k dekorování ozdob umožňuje splnit i ta nejrozmanitější přání a představy zákazníků. V evidenci družstva je asi artiklů, přičemž tzv. živých je asi druhů výrobků. Do roku 1991 provádělo družstvo veškerý export prostřednictvím firmy Jablonex a.s. Od roku 1992 spolupra- Zleva paní Mervartová, která byla dlouhá léta návrhářkou vánočních ozdob a manželé Čermákovi. Staré, fotografované perličkové ozdoby zapůjčila Mě-muzeu paní Adéla Jirkovská (Zborovská ulice) obojí na snímku. 361

4 PROSINEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 cuje v oblasti zahraničního obchodu s firmou Ornex s.r.o. Jablonec n. Nisou formou komisionářských smluv. Veškerý odbyt do zahraničí je prováděn na základě konkrétních, předem zadaných, objednávek. Družstvo prakticky nevyrábí zboží na sklad pro předem neznámého odběratele. Tento systém je sice velmi náročný pro řízení a zabezpečení výroby, umožňuje však přizpůsobit provedení výrobků nejrozmanitějším představám a požadavkům zákazníků. Toto je i hlavní důvod, proč družstvo nemá a ani nevydává katalog zboží, ale dává přednost osobním kontaktům se zákazníky. Družstvo je komplexně vybaveno pro realizaci zahraničního obchodu, neboť disponuje vlastním konsignačním skladem. Každá zásilka odchází do zahraničí, připravená dle přání zákazníka, včetně členění na filiálky a celního odbavení se všemi předepsanými doklady. Tento sklad využívají i další výrobci vánočních ozdob a doplňků České republiky právě s ohledem na kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb, potřebných k problémové expedici zboží do zahraničí. Podstatná část exportů firmy směřuje do USA, Holandska, Německa, Švýcarska, Rakouska, Itálie a Francie. V menším objemu export směřuje do Anglie, Belgie, Dánska, Švédska, Finska, Slovinska, Ruska, Izraele a Řecka. Paní Adéla Jirkovská, která zapůjčila k vystavení část svých sbírek, se k tomu vyjádřila takto: Mojí snahou je sbírat zejména ozdoby, které vznikly v naší oblasti.tyto krásné střípky minulých časů se snažím zachytit ve své sbírce možná i proto, že kromě krásy, kterou představují, nesou sebou staré ozdoby i nějaký příběh. Dopis do státního okresního archivu Trutnov Státní, okresní archiv Trutnov, ředitel Bc. Roman Reil Vážený pane řediteli, srdečně Vás zdravím a přeji hodně úspěchů. Přiloženě Vám zasílám drobný Pamětní spisek českých hraničářů, vydaný k jubilejní slavnosti 28. června 1926, kterou vydal místní školní výbor v Dolním Nemojově. Vyzval jsem totiž před více jak dvěma roky královédvoráky, aby byli nápomocni kronice a oni mi předávají fotografie a písemné pamětihodnosti ze svých domácností. U mne se to sejde, a já to po zhodnocení dělím mezi muzeum, knihovnu a nebo vracím. Setkal jsem se také s tím, že došlo k nabídce bratrů Tröstrových k převzetí pozůstalosti po jejich panu otci. Ta sestává z mnoha krabiček s diaobrázky v rámečcích, které mají vztah k opevnění našeho státu před II. světovou válkou a po ní. Jejich pan otec byl zaníceným sběratelem, fotografem a dokumentaristou uvedených objektů a dokonce i odbojového hnutí. Vše pan Tröstr důkladně popsal v sešitech s očíslováním. Nabídl jsem to, se svolením obou bratrů, Městskému muzeu, ale to, dle slov jednoho z bratrů, se pozastavilo nad tím, že se vlastně nejedná o sbírku se vztahem k našemu městu. Sbírka je to skutečně veliká, to je ne do nákupní tašky, ale na vozík. Byla by to podle mne škoda nevyužít, ale sám si s tím neporadím, snad by se našlo nějaké řešení. Myslím ve spolupráci s oběma bratry a zdejším muzeem. Nechci, aby to bylo bez paní ředitelky Mgr. Jiřičkové, s kterou jsem jednal jako s první a možná, že už nachází nějaké řešení. Pokud se jedná o ten spis 40. let práce České hraničářské školy, tak ten si, (pokud chcete), můžete ponechat. Vyhotovil jsem kopie a předal po jednom ředitelce školy v Nemojově p. PaeDr. Rejlové a knihovně Slavoj. Rozhovor pro Královédvorské listy Kronika a kronikář města: Miroslav Puš: Čtenáře by jistě zajímalo, jak jsi se stal kronikářem, který již šestým rokem zachycuje dění našeho města. Kronikář: Stalo se tak na základě konkursu za přítomnosti pana starosty Švuba a tajemníka Kadlčíka. Předem jsem se ale poradil s panem Janem Schwarzem pravda, že se tím dostanu kousek mimo vlastní kroniku, současné dění, dokonce i do míst, která byla některými kronikáři zapomenuta. Z toho však neslevím. A hodnocení kroniky přece nepřísluší samotnému kronikáři, to je otázka těch, kteří ji budou číst a studovat. Kronika měla své předchůdce o kterých bychom měli něco vědět. To v každém případě. Mým vzorem je bývalý kronikář Bedřich Söllner, který popsal a nakreslil rukou mnoho. Každý se o tom může přesvědčit, kroniky jsou v knihovně. Byl to bezpochyby 362

5 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC pan kronikář. Dnešní kronice předcházel také Jaroslav Jakoubek i Viktor Schön, ale bohužel i tací, po kterých zůstalo pár bezcenných stránek. Kronikaření si vyžádá dost času a sil a nejsme už mladí. To rozhodně. Kronika, to jsou události nejen roků, ale především dnů. Setkal jsem se s názorem, že naše kronika je jistá posedlost. Souhlasil jsem s tím, zvlášť když jsem se setkal s lidmi, kteří by to dělali až když položili otázku co za to. Já jim říkal, nejprve ukaž co umíš, ale tomu oni asi nerozumí. Sledovat dění předpokládá mít řádku spolupracovníků, lidí, kteří chtějí pomoci, někteří rádi, jiní nemusí ochotou oplývat. Ta řádka jsou a byli desítky a možná i stovky občanů města, okolí, republiky a dokonce i ciziny. Spolupracují umělci, prostí lidé, faráři, spolky, děti i dospělí, podnikatelé a mnoho dalších. Kdo se do kroniky začte, tak to jistě pozná. Zdůrazňuji, že všichni, které jsem kdy o něco požádal, to udělali rádi, a svědčí to o tom, že mají svoje město v lásce a ke kronice důvěru. Koho by to nepotěšilo? Jsou však lidé s rozdílnými názory, kterým se musí dostat v kronice místa. Jak to kronika řeší? Pořádnou dávkou objektivního nazírání Každý z nás však má svůj rukopis, řekl bych obrazně, že píše levou a nebo pravou rukou. Rozumím kam otázka míří a pokusím se ji blížeji vysvětlit. Nikdo se toho nevyvaruje, v každém z nás dřímá nějaké to přesvědčení či názor. Rozdíl je jenom v tom, jestli kronikář dokáže být k rozdílným názorům tolerantní, dokáže je přijmout a hlavně zapsat. Pracoval jsem v aktivním věku s mnoha spolupracovníky z řad techniků, ale převážně s dělníky. Dodnes rád vzpomínám na hezkou řádku těch, kteří tu už nejsou, a s úsměvem se zdravíme s žijícími. Mnohdy jsme nebyli žádnými svatoušky, ale byli jsme dobrá parta, v práci i zábavě. Přesto byly mezi námi rozdílné názory a já jsem se je naučil respektovat. Vždycky jsem si vážil v prvé řadě toho, zda se jedná o poctivého a pracovitého člověka. Takového, který nás neuměl podtrhnout a nebyl křivák. Nepíši tedy kroniku čehý ani hot, ale na kronice je jistě znát, že nepřechází ani obyčejného člověka, dělníka. Za to se nestydím, k tomu se naopak hlásím. Přesto se mluví o jakémsi patriotismu, který je také v kronice znát. Nepochybně podharťském. Nikdo mi to jistě nebude mít za zlé. V Podharti jsem se narodil, prožil dosavadní život a tady jsem doma. Nikdy bych si však nedovolil odsunout ostatní části města do pozadí. Jak by to vypadalo, kdyby do kroniky někdo zasahoval jaksi z úřední moci či jinak? Okamžitě bych skončil. Tím jsem se od samého začátku netajil. Přijmu cokoliv a rád, ale nikdy bych nechtěl být někomu něčím poplatný. Jsou i choulostivé otázky, ale je přece na druhém, aby si z kroniky dovedl vybrat, co bylo a nebylo dobré, a to je smyslem zápisu v kronice. Je ještě něco o čem by měli čtenáři vědět? Určitě o tom, že za mnoho vděčím svým rodičům. Po tátovi za houževnatost, umět se s mnoha životními překážkami poprat, a matce za dobrý vztah ke knize. To mi dalo sílu zdolávat i kroniku. Ostuda lidské civilizace Tiskem celého světa jsou zveřejňována svědectví o umírajících dětech černého kontinentu, ale odezva není žádná a nebo minimální. Organizace OSN pro výživu a zemědělství vydala v těchto dnech zprávu, ve které se uvádí, že hlad a podvýživa zabíjejí ročně šest milionů dětí, z toho přes pět milionů v Africe. Hladoví tedy téměř sedmina lidstva, v přepočtu na hlavu je to přes 850 milionů lidí. A ani Organizace spojených národů nemá peníze. A přitom se v naší republice, právě tak jako v jiných zemích, nadbytečné obilí pálí. Co jsme to za civilizaci, kdy nechá člověk umírat člověka? 363

6 PROSINEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Recyklace odpadků Slouží k tomu, aby se odpadky změnily na dále použitelné materiály. Ovšem jen s tou podmínkou, že dojde k roztřídění, ve směsné popelnici nejsou nic platné. Sběr se provádí v kontejnerech. Papír, neumaštěný a jinak neznečistěný je možné recyklovat až sedmkrát. A nechá se vyrobit novinový papír, lepenka na krabice, sešity, obaly na vajíčka a toaletní papír. Sklo, je třeba rozdělit na bílé a barevné a potom slouží opět jako sklo s neomezenou možností recyklace. Plasty, patří do žlutých kontejnerů, na speciální lince se dále dělí na několik skupin. Z PET lahví se vyrábějí vlákna sloužící k výplni zimních bund a spacáků či jsou přídavkem do zátěžových koberců. Z mikrotenových sáčků a igelitových tašek se opět vyrábějí folie a různé pytle na odpady. Samostatnou skupinou je pěnový polystyren, ze kterého se vyrábějí speciální cihly. Zbývá směs plastů, ze které se nechají vyrobit protihlukové stěny u dálnic, zahradní nábytek a odpadkové koše. V našem městě jsou tyto kontejnery umístěny, ale vlastní třídění se ještě občany nevžilo. Betlémáři tvoří a brání své dílo Převzato z časopisu Betlémy a betlémáři ročník 15, číslo 57, září 2005: Dne 10. listopadu 1990 se v hradeckém muzeu poprvé sešli betlémáři z celé republiky, aby na valné hromadě založili Československé sdružení přátel betlémů. Patronem betlémářů byla ředitelka muzea v Třebechovicích Marie Vaclíková, která jako první u nás prosadila, aby se muzeum v Třebechovicích stalo specializovaným muzeem na betlémářství, jako první toho druhu v Československu. Postavila se také do čela jednání o založení betlémářského sdružení. Pod její patronací došlo k požádání o registraci sdružení, u které byli ještě pánové Zdeněk Škvára, Jiří Šimek a doktor Vladimír Vaclík. Ti všichni svolali první setkání do Hradce Králové právě na 10. listopad Padesát budoucích členů sdružení se tehdy nechalo vyfotografovat před budovou muzea a zvolilo si vedení Myslím si, že stojí zato zamyslet se nad časopisem, který naše sdružení vydává. První číslo vyšlo 1. prosince 1990 ve Východočeských tiskárnách, provoz 22 ve Dvoře Králové nad Labem. Tento speciální betlémářský časopis se řadí k předním betlémářským periodikům a díky časopisu si získalo i sdružení jméno mezi dalšími organizacemi v Evropě. Od dvacátého čísla tiskne časopis tiskárna v Ústí nad Orlicí k naší spokojenosti. Není to vůbec jednoduchá práce a zásluha na vydávání patří hlavně PhDr. Vladimíru Vaclíkovi. V sobotu 10. září se sešel výkonný výbor ČSPB. Projednal konání odborného semináře a oslav 15. výročí založení sdružení. Důležité bylo vystoupení doktora Richtery k webovým stránkám sdružení a u.... O webové stránky se bude starat právě doktor Lukáš Richtera a jeho bratr Kristián, (poznámka kronikáře - oba rodáci Dvora Králové nad Labem), což zaručuje po ukončení práce Dr. Vaclíka záruku kvality. Tolik zkráceně z článku Velký den betlémářů se přiblížil. V uvedeném časopise je také Otevřený dopis královédvorských betlémářů, regionální pobočky Českého sdružení přátel betlémů ve Dvoře Králové nad Labem. Adresován je Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Mgr. Lenka Jaklová, asistentka pro styk s veřejností, Wonkova 1142, Hradec Králové. Věc: Křížová cesta (Kalvárie) Vážení přátelé, dne 19. ledna 2005 proběhlo jednání na krajském úřadě, kde náš člen Leoš Pryšinger předložil námi navrhované trasy Kalvárie od žírečského viaduktu směrem k poslednímu dochovanému místu, což jsou původní základy kaple nalezení sv. Kříže. Tato trasa koncepčně navazuje na okruh naučné stezky KUKS BETLÉM, a tento projekt schválilo zastupitelstvo Dvora Králové nad Labem. Na schůzce 30. srpna 2005 v obci Kuks, kterou vedla Ing. Arch. Alena Koutová, byl předložen jiný projekt Křížové cesty, jejíž trasa neodpovídá z historického ani koncepčního hlediska původní skutečnosti. Vzhledem k tomu, že od roku 2002 jsme se myšlenkou postavení kalvárie intenzivně zabývali a koncepčně navazovali na naučnou stezku, která byla v tom roce slavnostně otevřena, předpokládali jsme, že bude vyvoláno jednání po 19. lednu 2005, kde bychom se mohli k jednotlivým trasám v terénu vyjádřit a sdělit výhody námi navrhované trasy Kalvárie. Žádáme o svolání schůzky přímo v uvedené lokalitě za účasti zainteresovaných institucí. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci. 364

7 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Za Královédvorské betlémáře: Karel Richtera v.r. Leoš Pryšinger v.r. předseda místopředseda Smetanova Dvůr Králové n.l. tel tel Ve Dvoře Králové nad Labem, 6. září Doplňující poznámky ke zveřejněnému dopisu a k vybudování Křížové cesty (Kalvárie). Při badatelských pracích v souvislosti s realizací naučné stezky Kuks Betlém jsme zjistili původní místo, kde velmi pravděpodobně stála kaple Nalezení sv. Kříže. Z obce Žireč vedla do tohoto prostoru křížová cesta (Kalvárie). Poslední zastavení bylo asi 800 metrů od Braunova Betléma. Původní trasa byla zničena, a proto ji naše sdružení navrhuje obnovit. V tomto našem návrhu se objevují dvě varianty obnovené trasy: Jedna z nich vede od sousoší sv. Floriána směrem k železničnímu viaduktu a kolem remízku směrem na poslední zastavení křížové cesty. Ve druhé variantě schůdnější a reálnější navrhujeme trasu od kaple sv. Odillona na původní místo (asi 800 metrů). Předpokládáme, že tato část by měla sedm zastavení k viaduktu a týž počet zastavení k samotnému místu posledního zastavení (podle mapy z roku 1752). V případě realizace této varianty by byl na křížovou cestu výhled z obou stran jedoucího vlaku. Má také přednost při pronájmu nebo zakoupení pozemků. Převážná část z nich patří Městu Dvůr Králové a zastupitelstvo města se k jejich využití pro tento účel staví kladně, a už se také vyjádřilo. Možnost realizace Křížové cesty se také projednávala už v dubnu 2002 na poradě za účasti zástupců Královédvorských betlémářů, Klubu českých turistů a měst Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř a také za účasti akadem. sochaře Vladimíra Preclíka, kde jsme také doporučili jeho tvůrčí účast na této akci. Kdyby se podařilo zahájit realizaci této akce ještě v letošním roce, bylo by to zároveň symbolické připomenutí dokončení posledního zastavení křížové cesty právě před 270 lety. V souvislosti s projektem křížové cesty nabízíme roli koordinátora, poněvadž už v roce 2002 jsme iniciovali tuto myšlenku, že: - respektujeme uměleckou garanci prof. Vlad. Preclíka - působíme přímo na místě a můžeme koordinovat přípravné práce (studii), topografické práce, projekt i průběh prací - můžeme se starat o bezpečnost a údržbu křížové cesty po dokončení, event. obsluhovat parkoviště a pod. - ochraně a propagaci památek na býv. Šporkově panství se České sdružení přátel betlémů ve Dvoře Králové věnuje systematicky. Tolik kronika města k předaným písemnostem. Podrobnější údaje (korespodence) jsou v příloze této kroniky v kopiích. (Podklady pro kroniku byly předány p.leošem Pryšingerem) Vzpomínka hasiče Eduarda Rykra Když skončila druhá světová válka, bylo mi tehdy osm let. Hasičství je zřejmě dědičné a tak jsem chodil s otcem, který byl tehdy jednatelem Župy, do hasičské zbrojnice. Hasiči měli tehdy župní systém a naše město bylo střediskem 109. Podzvičinské župy. Starostou byl tehdy pan Lelka a jednatelem můj otec Emil Rykr. Především v pondělí, a to až do sedmdesátých let se konala cvičení a nebo školení. Ve zbrojnici vládl především pan Tomášek, který dlouhá léta v budově bydlel a staral se i o techniku. Když pak odešel do penze, vystřídali ho pánové Šnábl Josef, Volák Jiří a na konec Luděk Hrnčíř. Na podzim roku 1971 zahájili svoji činnost profesionální hasiči. Domovník pan Tomášek byl také zároveň řidičem sanitky, která byla až do padesátých let součástí naší práce. Byl vlastně jedinným trochu placeným hasičem ve městě, ostatní svoji činnost vykonávali zdarma. Je třeba říci, že v té naší hasičárně bylo hezky a i veselo, chodili jsme tam za poučením a zábavou. V padesátých letech byl proveden velký nábor nových, především mladých členů a byl jsem mezi nimi i já. Zúčastňovali jsme se školení, výcviku a také hasičských soutěží v celém hradeckém kraji. Staral se o nás především pan Josef Šnábl a pan Josef Kuřík. Pod 365

8 PROSINEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 jejich vedením jsme dosahovali docela pěkných výsledků, mimo jiné třeba druhé místo v krajské soutěži v Hradci Králové. Tito dva jmenovaní trenéři cvičili také jedno družstvo žen. Výbor organizace tehdy tvořili pro nás velice vážení lidé. Vzpomenu pana Šormu, dlouholetého starosty sboru, dále pana Karla Nezbedu velitele, který se jako automechanik staral také o techniku. Dále vzpomínám na pana Václava Bartošku a Richarda Munzara. Dále pak dlouholeté členy Felixe Gilla, pana Tykala staršího, Jaroslava Kadavého a bylo by jich ještě mnoho, které by bylo možno jmenovat. Musím také vzpomenout na taneční hudbu a dechovku, kterou vedl pan Theodor Devoty. Členové potom vybudovali, jak se říkalo v akci Z, v zadní části objektu sklad civilní obrany, který se v sedmdesátých letech proměnil na tělocvičnu a posilovnu. Také jsme přizpůsobili garáže pro příjem cisternové stříkačky. Mnoho hodin práce bylo věnováno údržbě budovy i techniky. Krátce po II. světové válce bylo instalováno čtyřiceti členům do bytu rozhlasové zařízení, pro rychlé volání k zásahům. Později to nahradily telefony. Vzpomenu také našich častých cest na Moravu do Sedlic u Opavy, tedy do míst, kde naši tátové po válce pomohli, této válkou poničené obci, s technikou. Toto přátelství trvá do dnešních dnů. Tradiční bylo také Václavské posvícení, které jsme jako hasiči pořádali a také oblíbený Hasičský bál. Mnoho hodin věnovali naši členové preventivním prohlídkám provozoven a bytovek, kde se snažíme především radit uživatelům, jak předcházet možným a zbytečným starostem. Příchodem profesionálů do požární stanice se naše činnost zredukovala především na prevenci a starost o údržbu budovy, která nám stále patří. Autor tohoto článku se k poválečnému období, do doby přejití na profesionální činnost, vyjadřuje velmi skromně a stručně, přesto však ukazuje na záslužnou činnost hasičského sboru. Kronika panu Rykrovi a dalším členům Sboru dobrovolných hasičů děkuje. KINO po rekonstrukci Dne 6. prosince se po dvouměsíční přestávce otevřelo kino Svět. Došlo k celkové výměně sedadel a novému ozvučení. Výběrovým řízením byla vybrána královédvorská firma LESTAV spol s r.o. a pražská firma INTON spol. s r.o. Bylo rozšířeno jeviště, akustické úpravě sálu a k rozšíření stupňů pro nová sedadla. Ta byla dodána firmou HOKO s r.o. Vlčnov. Ozvučení je skutečně moderní, sedmikanálový digitální reprodukční systém DOLBY DIGITAL EX je na výši doby. Novinkou jsou také sedadla pro dvojice, umístěná v poslední řadě a kino se vrátilo k prodeji lístků na zakoupené místo. Celkové náklady činily tři miliony korun. První promítání se uskutečnilo zdarma a promítán byl film V dobré společnosti a také ceny vstupenek zůstaly stejné. Mezi prvními návštěvníky byl i pan místostarosta Mgr. Vasil Biben. 366 Řady nových sedadel a první návštěvníci.

9 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Připraveno bylo i drobné pohoštění. Také předsálí změnilo svoji tvář. Zdeněk Matěna - dlouholetý promítač, zahajuje představení s novým ozvučením. Pohled do sálu ještě před rekonstrukcí. 367

10 PROSINEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Křest knihy Historie a současnost D.K.n.L. a okolí V přednáškovém sále Městského muzea Špejcharu proběhl křest knihy: Historie a současnost ve fotografii. Kmotry se stali Ing. Jiří Rain, prof. PhDr. Vladimír Wolf a Jan Schwarz. Autory této publikace jsou Mgr. Eva Tomková, Mgr. Alexandra Jiřičková slovem a Tomáš Kubelka fotograf. Editorem je Alexandra Jiřičková a vydalo ji Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem. Ing. Jiří Rain, prof. PhDr. Vladimír Wolf a Mgr. A. Jiřičková při křtu knihy vydané Městským muzeem. Historické fotografie a kresby z archivu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Překlad Jana Petráčková, Jana Stupková, Jaroslav Neumann, Renata Procházková. Jazyková úprava Martina Kubíková. První vydání. Grafická úprava a tisk ARPA Dvůr Králové nad Labem. Náklad výtisků. Tato publikace vyšla s podporou Města Dvora Králové nad Labem u příležitosti oslav 735. výročí první písemné zmínky o městě. Za odbornou spolupráci si zaslouží poděkování: prof. PhDr. Vladimír Wolf prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, Csc. PhDr. Vlastimil Havlík Ing. Martin Čermák a Zdeněk Čermák Kniha Dvůr Králové nad Labem a okolí. Historie a současnost ve fotografii. Devět stovek zápasů Vladimíra Lubiny Hokejová legenda z našeho města se ke svým začátkům vyjadřuje takto: S hokejem jsem začínal dost pozdě, až v deseti letech a na otevřeném kluzišti. Od malička jsem totiž měl touhu dávat góly. Před domem jsme měli přírodní kluziště, a tak se rovnou ze školy šlo bruslit. Jednou pořádal místní hokejový klub nábor mládeže, a tak jsem to šel zkusit. Musím poděkovat rodičům, že se mnou na tréninky a utkání jezdili. Vladimír Lubina se narodil 11. února 1967 v našem městě. Do pardubického dorostu vstoupil v sezóně V těchto letech byl také na Mistrovství Evropy 18 a účastnil se jako perspektivní mladíček v letech Mistrovství světa juniorů. Na vojně hrál v dresu Dukly Jihlava a protože podával velmi dobré výkony, už se čekalo na jeho návrat do Tesly Pardubice. Po návratu pomohl vybojovat mužstvu třetí titul mistra ligy. V seniorské reprezentaci startoval na Mistrovství světa 1990, 1991, 1992 a 1998, vždy bronzová medaile, také na čtvrtém Kanadském poháru. Reprezentační dres také oblékl na Zimních olympijských hrách v roce 1992 a také z Albertville si přivezl bronz. Dres se lvíčkem na prsou si oblékl celkem ve 137 zápasech, z toho 124 za ČSSR a 13 za ČR. Získal cenu nejlepšího střelce ligy se 41 góly. V roce 1990 se již zdálo, že jeho hokejová kariéra pomalu končí, opak však byl pravdou. Odešel sice do finského Repais Lahti, posléze do švýcarských Martigny a Zugu, potom do EV Kaufbeurenu, kde ho potkalo dlouhodobé zranění. Hrál také za německý Sachsen. V roce 1995 se vrátil zpět do Pardubic. Poctivě trénoval a stal se opět oporou mužstva. 368

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005

Výroční zpráva. Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 Výroční zpráva Městské knihovny v Kutné Hoře za rok 2005 z přípravy na březnovou Noc s Andersenem 2005 Akce roku 2005 leden : 1. zahájen cyklus literárních přednášek POČÁTKY NAŠÍ LITERATURY DO 14. STOLETÍ

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení PRO Březinu Prosperita, Rozvoj, Obnova za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení PRO Březinu Prosperita, Rozvoj, Obnova za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení PRO Březinu Prosperita, Rozvoj, Obnova za rok 2012 Vypracovali: MVDr. Petra Vasilová, předsedkyně sdružení Mgr. Martin Habáň, místopředseda sdružení Stránka 1 - Informace

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz)

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz) Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL datum konání: 29. 11. 2012 přítomni: 174 rodičů (celkem 309 žáků ) viz prezenční listiny podepsané rodiči ve třídách hosté: RNDr. Jitka Krausová,

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více