Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy."

Transkript

1 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson: Velká zebra aneb jakže se to jmenujete? Hra v předplatném. - Hana a Petr Ulrychovi a Javory - Vánoční koncert. - Věneček I. a II. taneční. - Sport a hry - hudební pořad zpěváka Pavla Nováka pro I. stupeň ZŠ. - Barok Collegium. - Královédvorské Vánoce, trh na náměstí T.G.M. - BIG BAND Dvorský Vánoční koncert. - Kašpárek v pekle loutková scéna Klíček. - Vánoční koncert Záboje Sbor řídí Vít Mišoň, MVDr Petr Růžička, klavírní doprovod Tomáš Mervart. Knihovna: - Adventní dílna - tradiční výroba voňavých svíček. - Vánoce s večerníčkem. - Hory severního Pákistánu vyprávění Ing. Radko Chadimy. - Malování na trička - s výtvarnou Kateřinou Baliharovou. - Prodejní výstava ve dnech prosince. Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. Členové Palcátu vzpomínají V souvislosti s úmrtím pana Rudolfa Fialy byla na jeho pohřbu v Husově sboru pronesena slova o Palcátu. Zaznamenejme si proto pro kroniku alespoň podstatnou část práce tohoto církevního odboru: O práci Palcátu v letech Po ustavení náboženské Církve československé ve Dvoře Králové nad Labem byly v letech postupně založeny různé odbory, které podporovaly a rozšiřovaly činnost náboženské obce. Tak vznikl sociální odbor, Jednota mládeže, pěvecký sbor Farský a dramatický a vzdělávací odbor PALCÁT. Posláním Palcátu bylo pořádání různých vzdělávacích, kulturních a zábavných pořadů. Pro děti se hrálo loutkové divadlo, nacvičovala se divadla a různé kulturní večery. Svépomocí nadšených členů Palcátu bylo v přednáškovém sálku při Husově sboru vybudováno malé jeviště. Na jaře v roce 1939 připravili členové tehdejší Jednoty mláděže dva literární večery pod hlavičkou Jednoty a další akce byly již pořádány pod hlavičkou Palcátu, kam členové Jednoty mládeže přešli. Předsedou Palcátu byl bratr František Nosek a uměleckým vedoucím souboru se stal bratr Rudolf Fiala. Členy Palcátu byli mladí dělníci a studenti, učňové a úředníci. Scházeli se několikrát v týdnu v přednáškovém sálku, nebo v kanceláři Rady starších, aby připravovali různé kulturní akce. V těžkých dobách nacistické okupace byly kulturní podniky velkou posilou našich občanů. Členové Palcátu organizovali spolu s Městským osvětovým sborem města pět cyklů Besed o české kultuře. Všechny akce byly pořádány buď v přednáškovém sálku Husova sboru, nebo v Hankově domě či v kinu Svět. Palcátníci si doplňovali své znalosti ve svém studiu, nebo v kursech, které vedli významní kulturní profesionálové. Mezi kulturní akce té doby patřily Literární večery české poezie, uskutečněné rovněž v Náchodě a Jaroměři. Jednalo se o večery našich známých básníků: Wolkera, Nezvala, Čechova, Halase, Hory, Seiferta i Fr. Šrámka. Dále to byly taneční večery, kde se zúčastnili i členové divadla D 34 z Prahy, rovněž tu byla hostování členů Národního divadla z Prahy G. Prejsové, Julie Zeyera. Palcát pořádal i výstavy, 359

2 PROSINEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 na kterých se podíleli mnozí významní umělci. Byla to výstava fotografií Jana Lukase, výstava fotografií Dvora Králové nad Labem, výstava malířů ak. Fišárka, Vl. Kouckého, Vl. Sychry, Al. Wachsmana a kreseb J. Kozy, J. Stránského a St. Veselého a v neposlední řadě i obrazy a kresby Květoslava Bubeníka. Byly to také Večery uměleckého přednesu Ludmily Pelikánové, kde zazněly verše a slova: Karla Hynka Máchy, Františka X. Šaldy, Otakara Březiny, Karla Jaromíra Erbena, publicisty O. Nase, Jiřího Wolkera, Jana Nerudy, Hanse Christiana Andersena, Boženy Němcové, rab. Tagore a Františka Halase. Dále to bylo pět cyklů Besed o české kultuře spolu s osvětovým sborem města: O poesii, kdy byl přednášejícím básník František Halas, O divadle, kdy přednášel režisér divadla D 34 Emil František Burian, O výtvarném umění profesora Dr. Jaromíra Pečírka, Hudba české země prof. Dr. Mirko Očadlíka, a O českém filmu, kdy přednášel filmový kritik Karel Smrž. Soubor pořádal rovněž kursy pro členy a příznivce Palcátu. V roce 1940 to bylo O herecké a režisérské práci, 1941 O jevištní mluvě, 1942 Teorie o přednesu veršů, 1943 Divadelní teorie, 1944 O jevištní mluvě II. část a v témže roce Kurs o divadle ÚMDOČ. Byl by to jistě dlouhý výčet všech umělců, profesionálů i souborů, kteří se na kulturních akcích Palcátu podíleli. Vždyť v letech bylo Palcátem uspořádáno 86 kulturních podniků ve 214 dnech, s návštěvou více jak občanů města a okolí. Každý jedenáctý den byli členové Palcátu ve styku se svými spoluobčany. Svědčí o tom četný dokumentační materiál zesnulého pana Rudolfa Fialy (plakáty, texty, režijní knihy a fotografie), který za svého života předal do Státního archivu v Trutnově. Výroční schůze Svazu diabetiků Konala se ve špejcharu s tímto programem: - Zahájení - Zpráva o činnosti, hospodářské výsledky za rok Zpráva o hospodaření - Informace o sjezdu Diabetiků ČR - Diskuse, vystoupení hostů, závěr z činnosti : - každé pondělí se cvičí v ZŠ R.A. Dvorského - každou středu se jezdí plavat do krytého bazénu Trutnova - možnost rekondičního pobytu v délce jednoho týdne - možnost rekondičního dvoudenního pobytu (víkendového) - přednáškový cyklus uskutečňovaný jedenkrát měsíčně EMP. Předsedou Územní organizace Svazu diabetiků je Mirek Beličák. Výstava Vánoční ozdoby Městské muzeum a Vánoční ozdoby Družstvo umělecké výroby Dvůr Králové nad Labem uskutečnilo výstavu s úvodním slovem paní Evy Mervartové a předsedy družstva Miroslava Šorma. Něco z historie: Tradici výroby foukaného skla v Podkrkonoší zavedl již ve 2. polovině 19. století Josef Kynčl, rodák ze Zdobína. Ten odešel ve svých třinácti letech do Vídně, kde se vyučil u krajana Ježka, rodáka z Miletína, perlařství. Na jaře roku 1862 se vrátil zpět na Zdobín a stal se vlastně prvním foukačem skleněných perel na území Čech a Moravy. Do své živnosti přijal další učedníky a svého bratra jako tovaryše a tímto došlo k rozšíření nového, podomácku dělaného řemesla, v celém okolí. Josef Kynčl odebíral od ostatních perlařů výrobky a posílal je firmě Hofer do Vídně, odkud byly dále rozesílány do celého světa. Během I. světové války se v Podkrkonoší objevili Japonci, kteří u perlařů pracovali bez nároku na mzdu, pouze za stravu. Umění výroby skleněných perel potom přenesli do své země a svými levnějšími výrobky zaplavili celý světový trh. V tomto těžkém období se střediskem výroby stala obec Doubravice, kde byl vytvořen větší závod, odkud se zboží expedovalo. Perlaři přešli i na výrobu imitace ovocných plodů např. třešně, rybíz, angrešt. Během světové krize ve 2. polovině třicátých let dvacátého století tato domácí výroba skleněných perel úplně zanikla. Na popud starosty Doubravice, pana Josefe Černého, jednal Sklářský ústav v Hradci Králové o možnosti jiného využití umu perlařů a jejich domácího zařízení. Při tomto jednání navázal na 360

3 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC usnesení Schůze zájemců pro výrobu perel ze dne 7. července 1929 v Hořicích, kde páni Všetečka a Holan oznámili, že po návštěvě odborné školy v Železném Brodě nabyli přesvědčení, že je možné perlaře přeškolit na novou výrobu. V době od 3. do 14. března 1931 se konal speciální kurs výroby ozdob na vánoční stromky ve škole v Železném Brodě. Zúčastnili se ho tři perlaři. Sklářský ústav v Hradci Králové uspořádal od 18. května 1931 další kurs k výrobním technikám foukání skla volné foukání a do formy. Zároveň proběhl kurz zušlechťování ozdob zlacení, stříbření, lakování atd. 20. července 1931 se konala zakladatelská valná hromada Sklářského družstva pro výrobu vánočních ozdob se sídlem na Zdobíně. Od tohoto dne se datuje nepřetržitá existence formy Vánoční ozdoby. Rychlý vzestup výroby vedl nejen k ukončení dovozů vánočních ozdob do Československa (především z Německa), ale i razantnímu nástupu firmy na zahraniční trhy. Nabídková kolekce vánočních ozdob byla oceněna v roce 1935 na světové výstavě v Bruselu, udělením ceny Grand Prix. Druhá světová válka sice znamenala opětné přerušení rozvoje firmy, ale ihned po ní následoval vzestup, oceněný v roce 1958, opět na světové výstavě v Bruselu, udělením zlaté medaile Expo 58. Důležitým mezníkem v historii družstva byl i rok 1965, kdy došlo ke sloučení s podnikem Mirex. Důvodem sloučení bylo to, že na poměrně malém území byly dva podniky se stejným výrobním programem. Posledním významným bodem v historii družstva je pochopitelně rok 1990, v jehož průběhu došlo k důsledné privatizaci. Vánoční ozdoby, Družstvo umělecké výroby ve Dvoře Králové nad Labem se specializuje na tradiční výrobu skleněných vánočních ozdob. Veškeré výrobky jsou ručně foukány a ručně dekorovány. Pro výrobu se používá světová standardní barevnice ve velmi jemném členění odstínů cca barev ve všech efektech. Bohatá nabídka posypů a doplňků k dekorování ozdob umožňuje splnit i ta nejrozmanitější přání a představy zákazníků. V evidenci družstva je asi artiklů, přičemž tzv. živých je asi druhů výrobků. Do roku 1991 provádělo družstvo veškerý export prostřednictvím firmy Jablonex a.s. Od roku 1992 spolupra- Zleva paní Mervartová, která byla dlouhá léta návrhářkou vánočních ozdob a manželé Čermákovi. Staré, fotografované perličkové ozdoby zapůjčila Mě-muzeu paní Adéla Jirkovská (Zborovská ulice) obojí na snímku. 361

4 PROSINEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 cuje v oblasti zahraničního obchodu s firmou Ornex s.r.o. Jablonec n. Nisou formou komisionářských smluv. Veškerý odbyt do zahraničí je prováděn na základě konkrétních, předem zadaných, objednávek. Družstvo prakticky nevyrábí zboží na sklad pro předem neznámého odběratele. Tento systém je sice velmi náročný pro řízení a zabezpečení výroby, umožňuje však přizpůsobit provedení výrobků nejrozmanitějším představám a požadavkům zákazníků. Toto je i hlavní důvod, proč družstvo nemá a ani nevydává katalog zboží, ale dává přednost osobním kontaktům se zákazníky. Družstvo je komplexně vybaveno pro realizaci zahraničního obchodu, neboť disponuje vlastním konsignačním skladem. Každá zásilka odchází do zahraničí, připravená dle přání zákazníka, včetně členění na filiálky a celního odbavení se všemi předepsanými doklady. Tento sklad využívají i další výrobci vánočních ozdob a doplňků České republiky právě s ohledem na kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb, potřebných k problémové expedici zboží do zahraničí. Podstatná část exportů firmy směřuje do USA, Holandska, Německa, Švýcarska, Rakouska, Itálie a Francie. V menším objemu export směřuje do Anglie, Belgie, Dánska, Švédska, Finska, Slovinska, Ruska, Izraele a Řecka. Paní Adéla Jirkovská, která zapůjčila k vystavení část svých sbírek, se k tomu vyjádřila takto: Mojí snahou je sbírat zejména ozdoby, které vznikly v naší oblasti.tyto krásné střípky minulých časů se snažím zachytit ve své sbírce možná i proto, že kromě krásy, kterou představují, nesou sebou staré ozdoby i nějaký příběh. Dopis do státního okresního archivu Trutnov Státní, okresní archiv Trutnov, ředitel Bc. Roman Reil Vážený pane řediteli, srdečně Vás zdravím a přeji hodně úspěchů. Přiloženě Vám zasílám drobný Pamětní spisek českých hraničářů, vydaný k jubilejní slavnosti 28. června 1926, kterou vydal místní školní výbor v Dolním Nemojově. Vyzval jsem totiž před více jak dvěma roky královédvoráky, aby byli nápomocni kronice a oni mi předávají fotografie a písemné pamětihodnosti ze svých domácností. U mne se to sejde, a já to po zhodnocení dělím mezi muzeum, knihovnu a nebo vracím. Setkal jsem se také s tím, že došlo k nabídce bratrů Tröstrových k převzetí pozůstalosti po jejich panu otci. Ta sestává z mnoha krabiček s diaobrázky v rámečcích, které mají vztah k opevnění našeho státu před II. světovou válkou a po ní. Jejich pan otec byl zaníceným sběratelem, fotografem a dokumentaristou uvedených objektů a dokonce i odbojového hnutí. Vše pan Tröstr důkladně popsal v sešitech s očíslováním. Nabídl jsem to, se svolením obou bratrů, Městskému muzeu, ale to, dle slov jednoho z bratrů, se pozastavilo nad tím, že se vlastně nejedná o sbírku se vztahem k našemu městu. Sbírka je to skutečně veliká, to je ne do nákupní tašky, ale na vozík. Byla by to podle mne škoda nevyužít, ale sám si s tím neporadím, snad by se našlo nějaké řešení. Myslím ve spolupráci s oběma bratry a zdejším muzeem. Nechci, aby to bylo bez paní ředitelky Mgr. Jiřičkové, s kterou jsem jednal jako s první a možná, že už nachází nějaké řešení. Pokud se jedná o ten spis 40. let práce České hraničářské školy, tak ten si, (pokud chcete), můžete ponechat. Vyhotovil jsem kopie a předal po jednom ředitelce školy v Nemojově p. PaeDr. Rejlové a knihovně Slavoj. Rozhovor pro Královédvorské listy Kronika a kronikář města: Miroslav Puš: Čtenáře by jistě zajímalo, jak jsi se stal kronikářem, který již šestým rokem zachycuje dění našeho města. Kronikář: Stalo se tak na základě konkursu za přítomnosti pana starosty Švuba a tajemníka Kadlčíka. Předem jsem se ale poradil s panem Janem Schwarzem pravda, že se tím dostanu kousek mimo vlastní kroniku, současné dění, dokonce i do míst, která byla některými kronikáři zapomenuta. Z toho však neslevím. A hodnocení kroniky přece nepřísluší samotnému kronikáři, to je otázka těch, kteří ji budou číst a studovat. Kronika měla své předchůdce o kterých bychom měli něco vědět. To v každém případě. Mým vzorem je bývalý kronikář Bedřich Söllner, který popsal a nakreslil rukou mnoho. Každý se o tom může přesvědčit, kroniky jsou v knihovně. Byl to bezpochyby 362

5 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC pan kronikář. Dnešní kronice předcházel také Jaroslav Jakoubek i Viktor Schön, ale bohužel i tací, po kterých zůstalo pár bezcenných stránek. Kronikaření si vyžádá dost času a sil a nejsme už mladí. To rozhodně. Kronika, to jsou události nejen roků, ale především dnů. Setkal jsem se s názorem, že naše kronika je jistá posedlost. Souhlasil jsem s tím, zvlášť když jsem se setkal s lidmi, kteří by to dělali až když položili otázku co za to. Já jim říkal, nejprve ukaž co umíš, ale tomu oni asi nerozumí. Sledovat dění předpokládá mít řádku spolupracovníků, lidí, kteří chtějí pomoci, někteří rádi, jiní nemusí ochotou oplývat. Ta řádka jsou a byli desítky a možná i stovky občanů města, okolí, republiky a dokonce i ciziny. Spolupracují umělci, prostí lidé, faráři, spolky, děti i dospělí, podnikatelé a mnoho dalších. Kdo se do kroniky začte, tak to jistě pozná. Zdůrazňuji, že všichni, které jsem kdy o něco požádal, to udělali rádi, a svědčí to o tom, že mají svoje město v lásce a ke kronice důvěru. Koho by to nepotěšilo? Jsou však lidé s rozdílnými názory, kterým se musí dostat v kronice místa. Jak to kronika řeší? Pořádnou dávkou objektivního nazírání Každý z nás však má svůj rukopis, řekl bych obrazně, že píše levou a nebo pravou rukou. Rozumím kam otázka míří a pokusím se ji blížeji vysvětlit. Nikdo se toho nevyvaruje, v každém z nás dřímá nějaké to přesvědčení či názor. Rozdíl je jenom v tom, jestli kronikář dokáže být k rozdílným názorům tolerantní, dokáže je přijmout a hlavně zapsat. Pracoval jsem v aktivním věku s mnoha spolupracovníky z řad techniků, ale převážně s dělníky. Dodnes rád vzpomínám na hezkou řádku těch, kteří tu už nejsou, a s úsměvem se zdravíme s žijícími. Mnohdy jsme nebyli žádnými svatoušky, ale byli jsme dobrá parta, v práci i zábavě. Přesto byly mezi námi rozdílné názory a já jsem se je naučil respektovat. Vždycky jsem si vážil v prvé řadě toho, zda se jedná o poctivého a pracovitého člověka. Takového, který nás neuměl podtrhnout a nebyl křivák. Nepíši tedy kroniku čehý ani hot, ale na kronice je jistě znát, že nepřechází ani obyčejného člověka, dělníka. Za to se nestydím, k tomu se naopak hlásím. Přesto se mluví o jakémsi patriotismu, který je také v kronice znát. Nepochybně podharťském. Nikdo mi to jistě nebude mít za zlé. V Podharti jsem se narodil, prožil dosavadní život a tady jsem doma. Nikdy bych si však nedovolil odsunout ostatní části města do pozadí. Jak by to vypadalo, kdyby do kroniky někdo zasahoval jaksi z úřední moci či jinak? Okamžitě bych skončil. Tím jsem se od samého začátku netajil. Přijmu cokoliv a rád, ale nikdy bych nechtěl být někomu něčím poplatný. Jsou i choulostivé otázky, ale je přece na druhém, aby si z kroniky dovedl vybrat, co bylo a nebylo dobré, a to je smyslem zápisu v kronice. Je ještě něco o čem by měli čtenáři vědět? Určitě o tom, že za mnoho vděčím svým rodičům. Po tátovi za houževnatost, umět se s mnoha životními překážkami poprat, a matce za dobrý vztah ke knize. To mi dalo sílu zdolávat i kroniku. Ostuda lidské civilizace Tiskem celého světa jsou zveřejňována svědectví o umírajících dětech černého kontinentu, ale odezva není žádná a nebo minimální. Organizace OSN pro výživu a zemědělství vydala v těchto dnech zprávu, ve které se uvádí, že hlad a podvýživa zabíjejí ročně šest milionů dětí, z toho přes pět milionů v Africe. Hladoví tedy téměř sedmina lidstva, v přepočtu na hlavu je to přes 850 milionů lidí. A ani Organizace spojených národů nemá peníze. A přitom se v naší republice, právě tak jako v jiných zemích, nadbytečné obilí pálí. Co jsme to za civilizaci, kdy nechá člověk umírat člověka? 363

6 PROSINEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Recyklace odpadků Slouží k tomu, aby se odpadky změnily na dále použitelné materiály. Ovšem jen s tou podmínkou, že dojde k roztřídění, ve směsné popelnici nejsou nic platné. Sběr se provádí v kontejnerech. Papír, neumaštěný a jinak neznečistěný je možné recyklovat až sedmkrát. A nechá se vyrobit novinový papír, lepenka na krabice, sešity, obaly na vajíčka a toaletní papír. Sklo, je třeba rozdělit na bílé a barevné a potom slouží opět jako sklo s neomezenou možností recyklace. Plasty, patří do žlutých kontejnerů, na speciální lince se dále dělí na několik skupin. Z PET lahví se vyrábějí vlákna sloužící k výplni zimních bund a spacáků či jsou přídavkem do zátěžových koberců. Z mikrotenových sáčků a igelitových tašek se opět vyrábějí folie a různé pytle na odpady. Samostatnou skupinou je pěnový polystyren, ze kterého se vyrábějí speciální cihly. Zbývá směs plastů, ze které se nechají vyrobit protihlukové stěny u dálnic, zahradní nábytek a odpadkové koše. V našem městě jsou tyto kontejnery umístěny, ale vlastní třídění se ještě občany nevžilo. Betlémáři tvoří a brání své dílo Převzato z časopisu Betlémy a betlémáři ročník 15, číslo 57, září 2005: Dne 10. listopadu 1990 se v hradeckém muzeu poprvé sešli betlémáři z celé republiky, aby na valné hromadě založili Československé sdružení přátel betlémů. Patronem betlémářů byla ředitelka muzea v Třebechovicích Marie Vaclíková, která jako první u nás prosadila, aby se muzeum v Třebechovicích stalo specializovaným muzeem na betlémářství, jako první toho druhu v Československu. Postavila se také do čela jednání o založení betlémářského sdružení. Pod její patronací došlo k požádání o registraci sdružení, u které byli ještě pánové Zdeněk Škvára, Jiří Šimek a doktor Vladimír Vaclík. Ti všichni svolali první setkání do Hradce Králové právě na 10. listopad Padesát budoucích členů sdružení se tehdy nechalo vyfotografovat před budovou muzea a zvolilo si vedení Myslím si, že stojí zato zamyslet se nad časopisem, který naše sdružení vydává. První číslo vyšlo 1. prosince 1990 ve Východočeských tiskárnách, provoz 22 ve Dvoře Králové nad Labem. Tento speciální betlémářský časopis se řadí k předním betlémářským periodikům a díky časopisu si získalo i sdružení jméno mezi dalšími organizacemi v Evropě. Od dvacátého čísla tiskne časopis tiskárna v Ústí nad Orlicí k naší spokojenosti. Není to vůbec jednoduchá práce a zásluha na vydávání patří hlavně PhDr. Vladimíru Vaclíkovi. V sobotu 10. září se sešel výkonný výbor ČSPB. Projednal konání odborného semináře a oslav 15. výročí založení sdružení. Důležité bylo vystoupení doktora Richtery k webovým stránkám sdružení a u.... O webové stránky se bude starat právě doktor Lukáš Richtera a jeho bratr Kristián, (poznámka kronikáře - oba rodáci Dvora Králové nad Labem), což zaručuje po ukončení práce Dr. Vaclíka záruku kvality. Tolik zkráceně z článku Velký den betlémářů se přiblížil. V uvedeném časopise je také Otevřený dopis královédvorských betlémářů, regionální pobočky Českého sdružení přátel betlémů ve Dvoře Králové nad Labem. Adresován je Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Mgr. Lenka Jaklová, asistentka pro styk s veřejností, Wonkova 1142, Hradec Králové. Věc: Křížová cesta (Kalvárie) Vážení přátelé, dne 19. ledna 2005 proběhlo jednání na krajském úřadě, kde náš člen Leoš Pryšinger předložil námi navrhované trasy Kalvárie od žírečského viaduktu směrem k poslednímu dochovanému místu, což jsou původní základy kaple nalezení sv. Kříže. Tato trasa koncepčně navazuje na okruh naučné stezky KUKS BETLÉM, a tento projekt schválilo zastupitelstvo Dvora Králové nad Labem. Na schůzce 30. srpna 2005 v obci Kuks, kterou vedla Ing. Arch. Alena Koutová, byl předložen jiný projekt Křížové cesty, jejíž trasa neodpovídá z historického ani koncepčního hlediska původní skutečnosti. Vzhledem k tomu, že od roku 2002 jsme se myšlenkou postavení kalvárie intenzivně zabývali a koncepčně navazovali na naučnou stezku, která byla v tom roce slavnostně otevřena, předpokládali jsme, že bude vyvoláno jednání po 19. lednu 2005, kde bychom se mohli k jednotlivým trasám v terénu vyjádřit a sdělit výhody námi navrhované trasy Kalvárie. Žádáme o svolání schůzky přímo v uvedené lokalitě za účasti zainteresovaných institucí. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci. 364

7 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Za Královédvorské betlémáře: Karel Richtera v.r. Leoš Pryšinger v.r. předseda místopředseda Smetanova Dvůr Králové n.l. tel tel Ve Dvoře Králové nad Labem, 6. září Doplňující poznámky ke zveřejněnému dopisu a k vybudování Křížové cesty (Kalvárie). Při badatelských pracích v souvislosti s realizací naučné stezky Kuks Betlém jsme zjistili původní místo, kde velmi pravděpodobně stála kaple Nalezení sv. Kříže. Z obce Žireč vedla do tohoto prostoru křížová cesta (Kalvárie). Poslední zastavení bylo asi 800 metrů od Braunova Betléma. Původní trasa byla zničena, a proto ji naše sdružení navrhuje obnovit. V tomto našem návrhu se objevují dvě varianty obnovené trasy: Jedna z nich vede od sousoší sv. Floriána směrem k železničnímu viaduktu a kolem remízku směrem na poslední zastavení křížové cesty. Ve druhé variantě schůdnější a reálnější navrhujeme trasu od kaple sv. Odillona na původní místo (asi 800 metrů). Předpokládáme, že tato část by měla sedm zastavení k viaduktu a týž počet zastavení k samotnému místu posledního zastavení (podle mapy z roku 1752). V případě realizace této varianty by byl na křížovou cestu výhled z obou stran jedoucího vlaku. Má také přednost při pronájmu nebo zakoupení pozemků. Převážná část z nich patří Městu Dvůr Králové a zastupitelstvo města se k jejich využití pro tento účel staví kladně, a už se také vyjádřilo. Možnost realizace Křížové cesty se také projednávala už v dubnu 2002 na poradě za účasti zástupců Královédvorských betlémářů, Klubu českých turistů a měst Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř a také za účasti akadem. sochaře Vladimíra Preclíka, kde jsme také doporučili jeho tvůrčí účast na této akci. Kdyby se podařilo zahájit realizaci této akce ještě v letošním roce, bylo by to zároveň symbolické připomenutí dokončení posledního zastavení křížové cesty právě před 270 lety. V souvislosti s projektem křížové cesty nabízíme roli koordinátora, poněvadž už v roce 2002 jsme iniciovali tuto myšlenku, že: - respektujeme uměleckou garanci prof. Vlad. Preclíka - působíme přímo na místě a můžeme koordinovat přípravné práce (studii), topografické práce, projekt i průběh prací - můžeme se starat o bezpečnost a údržbu křížové cesty po dokončení, event. obsluhovat parkoviště a pod. - ochraně a propagaci památek na býv. Šporkově panství se České sdružení přátel betlémů ve Dvoře Králové věnuje systematicky. Tolik kronika města k předaným písemnostem. Podrobnější údaje (korespodence) jsou v příloze této kroniky v kopiích. (Podklady pro kroniku byly předány p.leošem Pryšingerem) Vzpomínka hasiče Eduarda Rykra Když skončila druhá světová válka, bylo mi tehdy osm let. Hasičství je zřejmě dědičné a tak jsem chodil s otcem, který byl tehdy jednatelem Župy, do hasičské zbrojnice. Hasiči měli tehdy župní systém a naše město bylo střediskem 109. Podzvičinské župy. Starostou byl tehdy pan Lelka a jednatelem můj otec Emil Rykr. Především v pondělí, a to až do sedmdesátých let se konala cvičení a nebo školení. Ve zbrojnici vládl především pan Tomášek, který dlouhá léta v budově bydlel a staral se i o techniku. Když pak odešel do penze, vystřídali ho pánové Šnábl Josef, Volák Jiří a na konec Luděk Hrnčíř. Na podzim roku 1971 zahájili svoji činnost profesionální hasiči. Domovník pan Tomášek byl také zároveň řidičem sanitky, která byla až do padesátých let součástí naší práce. Byl vlastně jedinným trochu placeným hasičem ve městě, ostatní svoji činnost vykonávali zdarma. Je třeba říci, že v té naší hasičárně bylo hezky a i veselo, chodili jsme tam za poučením a zábavou. V padesátých letech byl proveden velký nábor nových, především mladých členů a byl jsem mezi nimi i já. Zúčastňovali jsme se školení, výcviku a také hasičských soutěží v celém hradeckém kraji. Staral se o nás především pan Josef Šnábl a pan Josef Kuřík. Pod 365

8 PROSINEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 jejich vedením jsme dosahovali docela pěkných výsledků, mimo jiné třeba druhé místo v krajské soutěži v Hradci Králové. Tito dva jmenovaní trenéři cvičili také jedno družstvo žen. Výbor organizace tehdy tvořili pro nás velice vážení lidé. Vzpomenu pana Šormu, dlouholetého starosty sboru, dále pana Karla Nezbedu velitele, který se jako automechanik staral také o techniku. Dále vzpomínám na pana Václava Bartošku a Richarda Munzara. Dále pak dlouholeté členy Felixe Gilla, pana Tykala staršího, Jaroslava Kadavého a bylo by jich ještě mnoho, které by bylo možno jmenovat. Musím také vzpomenout na taneční hudbu a dechovku, kterou vedl pan Theodor Devoty. Členové potom vybudovali, jak se říkalo v akci Z, v zadní části objektu sklad civilní obrany, který se v sedmdesátých letech proměnil na tělocvičnu a posilovnu. Také jsme přizpůsobili garáže pro příjem cisternové stříkačky. Mnoho hodin práce bylo věnováno údržbě budovy i techniky. Krátce po II. světové válce bylo instalováno čtyřiceti členům do bytu rozhlasové zařízení, pro rychlé volání k zásahům. Později to nahradily telefony. Vzpomenu také našich častých cest na Moravu do Sedlic u Opavy, tedy do míst, kde naši tátové po válce pomohli, této válkou poničené obci, s technikou. Toto přátelství trvá do dnešních dnů. Tradiční bylo také Václavské posvícení, které jsme jako hasiči pořádali a také oblíbený Hasičský bál. Mnoho hodin věnovali naši členové preventivním prohlídkám provozoven a bytovek, kde se snažíme především radit uživatelům, jak předcházet možným a zbytečným starostem. Příchodem profesionálů do požární stanice se naše činnost zredukovala především na prevenci a starost o údržbu budovy, která nám stále patří. Autor tohoto článku se k poválečnému období, do doby přejití na profesionální činnost, vyjadřuje velmi skromně a stručně, přesto však ukazuje na záslužnou činnost hasičského sboru. Kronika panu Rykrovi a dalším členům Sboru dobrovolných hasičů děkuje. KINO po rekonstrukci Dne 6. prosince se po dvouměsíční přestávce otevřelo kino Svět. Došlo k celkové výměně sedadel a novému ozvučení. Výběrovým řízením byla vybrána královédvorská firma LESTAV spol s r.o. a pražská firma INTON spol. s r.o. Bylo rozšířeno jeviště, akustické úpravě sálu a k rozšíření stupňů pro nová sedadla. Ta byla dodána firmou HOKO s r.o. Vlčnov. Ozvučení je skutečně moderní, sedmikanálový digitální reprodukční systém DOLBY DIGITAL EX je na výši doby. Novinkou jsou také sedadla pro dvojice, umístěná v poslední řadě a kino se vrátilo k prodeji lístků na zakoupené místo. Celkové náklady činily tři miliony korun. První promítání se uskutečnilo zdarma a promítán byl film V dobré společnosti a také ceny vstupenek zůstaly stejné. Mezi prvními návštěvníky byl i pan místostarosta Mgr. Vasil Biben. 366 Řady nových sedadel a první návštěvníci.

9 KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Připraveno bylo i drobné pohoštění. Také předsálí změnilo svoji tvář. Zdeněk Matěna - dlouholetý promítač, zahajuje představení s novým ozvučením. Pohled do sálu ještě před rekonstrukcí. 367

10 PROSINEC KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 Křest knihy Historie a současnost D.K.n.L. a okolí V přednáškovém sále Městského muzea Špejcharu proběhl křest knihy: Historie a současnost ve fotografii. Kmotry se stali Ing. Jiří Rain, prof. PhDr. Vladimír Wolf a Jan Schwarz. Autory této publikace jsou Mgr. Eva Tomková, Mgr. Alexandra Jiřičková slovem a Tomáš Kubelka fotograf. Editorem je Alexandra Jiřičková a vydalo ji Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem. Ing. Jiří Rain, prof. PhDr. Vladimír Wolf a Mgr. A. Jiřičková při křtu knihy vydané Městským muzeem. Historické fotografie a kresby z archivu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Překlad Jana Petráčková, Jana Stupková, Jaroslav Neumann, Renata Procházková. Jazyková úprava Martina Kubíková. První vydání. Grafická úprava a tisk ARPA Dvůr Králové nad Labem. Náklad výtisků. Tato publikace vyšla s podporou Města Dvora Králové nad Labem u příležitosti oslav 735. výročí první písemné zmínky o městě. Za odbornou spolupráci si zaslouží poděkování: prof. PhDr. Vladimír Wolf prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, Csc. PhDr. Vlastimil Havlík Ing. Martin Čermák a Zdeněk Čermák Kniha Dvůr Králové nad Labem a okolí. Historie a současnost ve fotografii. Devět stovek zápasů Vladimíra Lubiny Hokejová legenda z našeho města se ke svým začátkům vyjadřuje takto: S hokejem jsem začínal dost pozdě, až v deseti letech a na otevřeném kluzišti. Od malička jsem totiž měl touhu dávat góly. Před domem jsme měli přírodní kluziště, a tak se rovnou ze školy šlo bruslit. Jednou pořádal místní hokejový klub nábor mládeže, a tak jsem to šel zkusit. Musím poděkovat rodičům, že se mnou na tréninky a utkání jezdili. Vladimír Lubina se narodil 11. února 1967 v našem městě. Do pardubického dorostu vstoupil v sezóně V těchto letech byl také na Mistrovství Evropy 18 a účastnil se jako perspektivní mladíček v letech Mistrovství světa juniorů. Na vojně hrál v dresu Dukly Jihlava a protože podával velmi dobré výkony, už se čekalo na jeho návrat do Tesly Pardubice. Po návratu pomohl vybojovat mužstvu třetí titul mistra ligy. V seniorské reprezentaci startoval na Mistrovství světa 1990, 1991, 1992 a 1998, vždy bronzová medaile, také na čtvrtém Kanadském poháru. Reprezentační dres také oblékl na Zimních olympijských hrách v roce 1992 a také z Albertville si přivezl bronz. Dres se lvíčkem na prsou si oblékl celkem ve 137 zápasech, z toho 124 za ČSSR a 13 za ČR. Získal cenu nejlepšího střelce ligy se 41 góly. V roce 1990 se již zdálo, že jeho hokejová kariéra pomalu končí, opak však byl pravdou. Odešel sice do finského Repais Lahti, posléze do švýcarských Martigny a Zugu, potom do EV Kaufbeurenu, kde ho potkalo dlouhodobé zranění. Hrál také za německý Sachsen. V roce 1995 se vrátil zpět do Pardubic. Poctivě trénoval a stal se opět oporou mužstva. 368

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Hankův dům a divadlo v měsíci březnu Výstava Jitka Škopová, volná tvorba a současný design Věc je věc - představení divadla Neslyším Brno (mateřské školy a I. stupeň ZŠ) Kocour v botách - loutková scéna

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma Zpravodaj Města Litomyšle 5. září 2011 Ročník XXI. 9 Brány památek se opět otevřou Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou celoevropskou poznávací a společenskou aktivitou, jejíž cílem je

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU 2012 ČÍSLO 42 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU 2012 ČÍSLO 42 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Dnes v čísle: Štefánikova bude otevřena 30. listopadu (str. 2) Pěvecké sdružení oslavilo devadesáté výročí (str. 4) Odstartovaly futsalové soutěže (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

4. listopadu 2006 v Prokyšově sále vedl nejstarší člen Stanislav Trnka, převzali zastupitelé

4. listopadu 2006 v Prokyšově sále vedl nejstarší člen Stanislav Trnka, převzali zastupitelé zpravodaj města ročník 3. listopad 2006 náklad 6 100 ks ZDARMA Město Český Krumlov s novým vedením Na prvním jednání nového 23členného zastupitelstva města Č. Krumlov, které v sobotu 4. listopadu 2006

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Skladatel putující vesmírem

Skladatel putující vesmírem 28. srpna 2008 ročník XI. číslo 15 Skladatel putující vesmírem Bylo to 13. září roku 1928, kdy se v Opočně narodil hudební skladatel Luboš Sluka. Tenkrát asi nikdo netušil, že jednou jeho ceněná hudba

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Šestý prezident v Telči

Šestý prezident v Telči 7 červenec 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Po uzávěrce Šestý prezident v Telči Po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a prezidentu

Více