III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň"

Transkript

1 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU1/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň Pořadové číslo hodiny Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU1/ ČJ Druhy vět EU1/ ČJ Druhy vět Prezentace k seznámení se nebo zopakování druhů vět. Pracovní list píseň na libovolnou melodii k procvičení druhů vět. Kurucová Veronika Kurucová Veronika EU1/ ČJ Druhy vět IT procvičení druhů vět Kurucová Veronika EU1/ ČJ Druhy vět Pracovní list k procvičení druhů vět Kurucová Veronika EU1/ ČJ Slova nadřazená a podřazená Pomůcka k procvičení slov nadřazených a podřazených, skupinová práce. Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Hlásky IT procvičení rozdělení hlásek Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Hlásky Pracovní list k IT Hlásky Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Slovní druhy Prezentace seznámení se s jednotlivými slovními druhy Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Slovní druhy Pomůcka domeček se slovními druhy a karty Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Slovní druhy IT procvičování slovních druhů Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Slovní druhy Pracovní list k IT procvičování slovních druhů Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Podstatná jména Prezentace podstatná jména Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Podstatná jména Pracovní list k prezentaci podstatná jména Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Podstatná jména Pomůcka zápisový list s obrázky a karty Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Slovesa Pomůcka křížovka k učivu Slovesa Kurucová Veronika

2 EU 1/ ČJ Slovesa IT k procvičení sloves Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Slovesa Pracovní list k IT procvičování sloves Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Předložky IT k procvičení předložek Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Předložky Pracovní list k IT k procvičení předložek Kurucová Veronika EU 1/ ČJ Předložky Pomůcka karty předložek s obrázky Kurucová Veronika

3 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU1/21az40 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/1 Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU1/ Čj EU1/ ČJ EU1/ ČJ EU1/ ČJ EU1/ ČJ EU1/ ČJ EU1/ ČJ Třídní projekt Jdeme z pohádky do pohádky Třídní projekt Jdeme z pohádky do pohádky - prezentace PP Třídní projekt Jdeme z pohádky do pohádky - interaktivní tabule Třídní projekt Jdeme z pohádky do pohádky - pracovní list Třídní projekt Jdeme z pohádky do pohádky - hodnocení Podstatná jména a práce s nimi Přídavná jména a práce s nimi Zadání projektu Využití prezentace na podporu výuky literárního útvaru pohádka Využití interaktivní tabule na procvičování literárního útvaru pohádka Individuální vyplňování pracovního listu Hodnotící tabulka - individuální zhodnocení zvládnutí projektu Využití interaktivní tabule na procvičování podstatných jmen Využití interaktivní tabule na procvičování přídavných jmen EU1/ ČJ Slovesa Využití prezentace na podporu výuky sloves EU1/ ČJ Slovesa a práce s nimi - pracovní list EU1/ ČJ Slovní druhy - procvičování EU1/ ČJ Vyjmenovaná slova po L - výuka Pracovní list - doplňování Využití interaktivní tabule na procvičování slovních druhů Využití prezentace na podporu výuky vyjmenovaných slov po L

4 EU1/ ČJ EU1/ ČJ EU1/ ČJ EU1/ ČJ EU1/ ČJ EU1/ ČJ EU1/ ČJ EU1/ ČJ EU1/ ČJ Vyjmenovaná slova po L - doplňování Vyjmenovaná slova po L - přiřazování Vyjmenovaná slova po L, slova příbuzná - vyhledávání Vyjmenovaná slova po L - určování významu slov Vyjmenovaná slova po L - hodnocení Procvičování vyjmenovaných slov po M Vyjmenovaná slova po P - výuka Vyjmenovaná slova po S - výuka Procvičování vyjmenovaných slov po V Pracovní list doplňovačka, samostatná práce s textem Pracovní list bingo, skupinová práce s kartičkami Pracovní list - myšlenková mapa - práce ve dvojicích, vyhledávání chyb a jejich oprava Pracovní list - křížovka Hodnotící tabulka - individuální zhodnocení zvládnutí učiva Využití interaktivní tabule na procvičování vyjmenovaných slov po M Využití prezentace na podporu výuky vyjmenovaných slov po P Využití prezentace na podporu výuky vyjmenovaných slov po S Využití interaktivní tabule na procvičování vyjmenovaných slov po V

5 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU2/21az26, 31az34, 51az60 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/2 Člověk a jeho svět 1. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU2/ A Vl Naše obec EU2/ A Vl Naše obec EU2/ A Vl Naše obec EU2/ A Vl Naše obec Zpracování projektu Naše obec, jeho cíle, výstupy, jednotlivé činnosti a kompetence Jedná se o otázky do obálek, na které děti odpovídají během putování po obci Plán obce určený na zakreslování trasy a daných míst v obci Prezentace s fotografiemi na dané téma, shrnutí projektu Naše obec Celnerová Věra Celnerová Věra Celnerová Věra Celnerová Věra EU2/ A Vl Naše obec Kontrolní práce text s doplňováním Celnerová Věra EU2/ A Vl Naše obec Hodnotící tabulka Celnerová Věra EU2/ A Vl Praha hlavní město ČR Prezentace s fotografiemi na dané téma, shrnutí učiva Celnerová Věra EU2/ A Vl Praha hlavní město ČR Kontrolní práce text s doplňováním Celnerová Věra EU2/ A Vl Procvičování zeměpisné části učiva IT a práce s mapou Celnerová Věra EU2/ A Vl Orientace na mapě IT a práce s mapou Celnerová Věra EU2/ B Vl Půda a zemědělství Prezentace - seznámení s rostlinnou a živočišnou výrobou v zemědělství a druhy půdy. Graffová Jarmila EU2/ B Vl Půda a zemědělství Pracovní list Graffová Jarmila EU2/ B Vl Česká republika -základní informace EU2/ Vl Poznáváme ČR Interaktivní tabule opakování znalostí pomocí AZ kvízu. Projekt Cestujeme po ČR výběr místa školního výletu a vypočítání ceny výletu. Graffová Jarmila Graffová Jarmila

6 EU2/ Vl Poznáváme ČR Prezentace k projektu Cestujeme po ČR. Graffová Jarmila EU2/ Vl Poznáváme ČR Pracovní list k projektu Cestujeme po ČR. Graffová Jarmila EU2/ Vl Poznáváme ČR Pracovní list - procvičení slovních úloh k projektu Cestujeme po ČR. Graffová Jarmila EU2/ Vl Poznáváme ČR Hodnocení k projektu Cestujeme po ČR. Graffová Jarmila EU2/ B Vl Lidé a čas EU2/ B Vl Lidé a čas Interaktivní tabule AZ kvíz. Opakování základních znalostí z české historie. Pracovní list k AZ kvízu. Opakování základních znalostí z české historie. Graffová Jarmila Graffová Jarmila

7 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU3/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/3 Matematika a její aplikace 1. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU3/ M Měření kolem nás Projektové vyučování EU3/ M Měření kolem nás Prezentace v PowerPointu EU3/ M Měření kolem nás Vyplňování pracovního listu jednotek délky EU3/ M Měření kolem nás Hodnocení měření kolem nás EU3/ M Vážení kolem nás Prezentace v PowerPointu EU3/ M Vážení kolem nás Vyplňování pracovního listu jednotek hmotnosti EU3/ M Vážení kolem nás Hodnocení vážení kolem nás EU3/ M Písemné sčítání Vyplňování pracovního listu EU3/ M Násobilka 2, 3 V cukrárně Využití interaktivní tabule na procvičování násobilky 2, 3 EU3/ M Násobilka s mlsáním Projektové vyučování EU3/ M Násobilka s mlsáním Vyplňování pracovního listu s násobilkou 2, 3 EU3/ M Násobilka s mlsáním Hodnocení projektu násobilky 2, 3 EU3/ M Násobilka 4, 5 V pekařství Využití interaktivní tabule na procvičování násobilky 4, 5

8 EU3/ M Násobilka 4, 5 V pekařství Vyplňování pracovního listu s násobilkou 4, 5 EU3/ M EU3/ M EU3/ M EU3/ M Násobilka 6, 7 V zahradnictví Násobilka 6, 7 V zahradnictví Násobilka 8, 9 Hmyz na louce Násobilka 8, 9 Hmyz na louce Využití interaktivní tabule na procvičování násobilky 4, 5 Vyplňování pracovního listu s násobilkou 6, 7 Využití interaktivní tabule na procvičování násobilky 8, 9 Vyplňování pracovního listu s násobilkou 8, 9 EU3/ M Násobilka MIX Využití interaktivní tabule na opakování násobilky EU3/ M Sčítání do 100 V obchodním domě Využití interaktivní tabule na procvičování sčítání do 100 s přechodem

9 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU4/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/4 5. ročník 1. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU4/ Vl Státy Evropy S využitím IT si žáci zopakují a procvičí státy Evropy. Fojtík Miloš EU4/ Vl Státy Evropy Pracovní list opakovací test. Fojtík Miloš EU4/ Vl ČR kraje a sídla ČR S využitím IT si žáci zopakují a procvičí kraje a krajská města ČR. Fojtík Miloš EU4/ Vl ČR kraje a sídla ČR Pracovní list opakovací test. Fojtík Miloš EU4/ Vl ČR - vodstvo S využitím IT si žáci zopakují a procvičí vodstvo ČR. Fojtík Miloš EU4/ Vl ČR - vodstvo Pracovní list řešením křížovky s tajenkou si žáci zopakují a procvičí vodstvo ČR. Fojtík Miloš EU4/ Vl ČR - povrch S využitím IT si žáci zopakují a procvičí povrch ČR. Fojtík Miloš EU4/ Vl ČR - povrch Pracovní list-slepá mapa Fojtík Miloš EU4/ Vl ČR hrady a zámky EU4/ Vl Tereziánské a josefínské reformy S využitím IT si žáci zopakují a procvičí hrady a zámky ČR. Fojtík Miloš Výklad učiva s využitím prezentace PowerPointu Fojtík Miloš EU4/ Vl Rozvoj vědy a techniky Výklad učiva s využitím prezentace PowerPointu Fojtík Miloš EU4/ Vl Kulturní život v 19. století Výklad učiva s využitím prezentace PowerPointu Fojtík Miloš EU4/ Vl Kulturní život v 19. století Pracovní list- řešením křížovky s tajenkou si žáci zopakují a procvičí osobnosti 19. Století. Fojtík Miloš EU4/ Vl První světová válka Výklad učiva s využitím prezentace PowerPointu Fojtík Miloš

10 EU4/ Vl První světová válka Pracovní list opakovací test. Fojtík Miloš EU4/ Vl Druhá světová válka Výklad učiva s využitím prezentace PowerPointu Fojtík Miloš EU4/ Vl Druhá světová válka Pracovní list opakovací test. Fojtík Miloš EU4/ Vl Evropská NEJ Zadání projektu Fojtík Miloš EU4/ Vl Evropská NEJ Tabulky k projektu Evropská NEJ Fojtík Miloš EU4/ Vl Evropská NEJ Evropská NEJ vyhodnocení projektu Evropská NEJ Fojtík Miloš

11 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU4/41az60 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/4 5. ročník 1. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU4/ Přv Vesmír - opakování EU4/ Přv Stavba těla rostlin EU4/ Přv Rostliny ČR EU4/ Přv Třídění rostlin a živočichů S využitím IT si žáci formou testu zopakují základní poznatky o vesmíru S využitím IT si žáci zopakují druhy stonku, listy, funkce jednotlivých částí rostlinného těla, rozdělení rostlin podle délky života Pracovní list opakování vybraných zástupců rostlin ČR S využitím IT žáci třídí rostliny a živočichy do základních skupin EU4/ Přv Třídění rostlin a živočichů Pracovní list třídění rostlin a živočichů EU4/ Přv Lidské tělo EU4/ Přv Lidské tělo EU4/ Přv Lidské tělo EU4/ Přv Lidské tělo, první pomoc Zadání projektu na téma Podívejme se jim na zoubek Pracovní list k projektu Podívejme se jim na zoubek S využitím IT se žáci seznámí s tělními soustavami člověka (trávicí,vylučovací, dýchací) S využitím IT si žáci zopakují zásady první pomoci a ošetření základních poranění EU4/ Přv Lidské tělo Křížovka první pomoc EU4/ Přv Člověk a technika S využitím IT se žáci seznámí s jednoduchými stroji (páka, kladka, kolo na hřídeli) EU4/ Přv Člověk a technika Křížovka jednoduché stroje, síla

12 EU4/ Přv Člověk a technika Pracovní list jednoduché stoje EU4/ Přv Člověk a technika S využitím IT se žáci seznámí s výrobou železa a skla EU4/ Přv Člověk a technika Pracovní list výroba železa a skla EU4/ Přv Člověk a technika EU4/ Přv Člověk a technika S využitím IT se žáci seznámí s výrobou cukru a papíru S využitím IT se žáci seznámí s přeměnami energií v přírodě, využitím elektrické energie a první pomocí při zasažení elektrickým proudem EU4/ Přv Člověk a technika Pracovní list elektrická energie, elektrické přístroje EU4/ Přv Země planeta lidí EU4/ Přv Země planeta lidí S využitím IT se žáci seznámí s chráněnými územími ČR a některými druhy chráněných organismů Pracovní list ochrana přírody (chráněná území ČR, chráněné druhy )

13 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU5/21az40 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/5 Člověk a příroda 2. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU5/ Př Buňky EU5/ Př Buňka a její stavba EU5/ Př Vačnatci EU5/ A Př Nerosty EU5/ Př Buňka a její stavba EU5/ Př Viry, bakterie, sinice EU5/ A Př Sopečná činnost EU5/ Př Lišejníky, řasy EU5/ Př Třídění savců EU5/ Př Kosterní soustava S využitím IT se žáci seznámí s rostlinnou, živočišnou a bakteriální buňkou, naučí se její stavbu Nákres buňky a přiřazovací kartičky s názvy buněčných organel a jejich funkcí Prezentace znaky, výskyt a základní zástupci vačnatců Přiřazovací kartičky žáci tvoří správné trojice: název nerostu, chemická značka, základní charakteristika a využití Opakovací pracovní list, popis buňky a funkce organel Opakovací pracovní list, shrnutí učiva viry, bakterie, sinice S využitím IT se žáci seznámí s popisem sopky, typy sopek, výskytem sopečná činnosti na Zemi S využitím IT se žáci seznámí se stavbou, výskytem, významem a zástupci řas a lišejníků Přiřazovací kartičky žáci tvoří správné trojice: skupina savců, zástupci, charakteristika skupiny S využitím IT se žáci seznámí s vývinem kostí, způsobem jejich spojení, se stavbou kostry EU5/ Př Kosterní soustava Pracovní list kosterní soustava EU5/ Př Oběhová soustava S využitím IT se žáci seznámí s činností oběhové soustavy, srdce EU5/ Př Oběhová soustava Zadání projektu Srdce a jeho činnost

14 EU5/ Př Oběhová soustava Pracovní list k projektu Srdce a jeho činnost EU5/ Př Oběhová soustava EU5/ Př Členovci EU5/ Př Vzdušnicovci EU5/ Př Hmyz Křížovka s využitím pojmů k tématu oběhové soustavy, srdce S využitím IT se žáci seznámí se základními znaky členovců pavoukovců a korýšů a jejich základními zástupci S využitím IT se žáci seznámí se základními skupinami vzdušnicovců mnohonožky, stonožky a hmyz S využitím IT se žáci seznámí se skupinami hmyzu s proměnou nedokonalou ( vážky, vši, rovnokřídlí, stejnokřídlí, ploštice) EU5/ Př Hmyz Křížovka hmyz s proměnou nedokonalou EU5/ Př Hmyz Prezentace zajímavé druhy hmyzu

15 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU8/1az20 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/8 ICT 2. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU8/ A I Setříděná tabulka EU8/ A I Adresace v internetu EU8/ I Typografická pravidla EU8/ A I Adresace v internetu EU8/ I Typografická pravidla EU8/ I Typografická pravidla Pracovní list pro žáky - Excel, učivo setříděná tabulka Prezentace, podpora výkladu učiva adresace v internetu Prezentace, podpora výkladu učiva typografická pravidla Pracovní list pro žáky + zadání prověrky z učiva adresace v internetu Pracovní list pro žáky + zadání prověrky z učiva typografická pravidla Interaktivní tabule k procvičení učiva typografická pravidla EU8/ B I Editor rovnic Pracovní list pro žáky dokument ve Wordu EU8/ I Počítačové sítě EU8/ I Počítačové sítě EU8/ B I Životopis EU8/ I Projekt Velikonoce Prezentace, podpora výkladu učiva počítačové sítě, základní pojmy Pracovní list pro žáky + zadání prověrky z učiva počítačové sítě základní pojmy Pracovní list pravidla psaní životopisu a strukturovaného životopisu + zadání úkolu Pracovní listy pro žáky - zadání projektu Velikonoce svátky jara EU8/ B I Paměti Prezentace, podpora výkladu učiva paměti EU8/ B I Paměti Pracovní list pro žáky - dokument ve Wordu EU8/ B I Paměti Interaktivní tabule k procvičení učiva Paměti

16 EU8/ I Prezentace v PowerPointu EU8/ I Prezentace v PowerPointu EU8/ I Prezentace v PowerPointu EU8/ B I Paměti EU8/ I Počítačové sítě EU8/ I Počítačové sítě Ukázková prezentace v PowerPointu Noc s Andersenem Pracovní list pro tvorbu prezentace Noc s Andersenem dokument ve Wordu Soubor materiálů k tvorbě prezentace Noc s Andersenem (texty, fotografie, návod) Doplňovací cvičení v programu Hot Potatoes z učiva paměti Hra pro tři družstva z učiva počítačové sítě prezentace v PowerPointu (nutný dataprojektor) Přiřazovací cvičení v programu Hot Potatoes z učiva počítačové sítě

17 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU8/41az60 Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/8 ICT 2. stupeň Evidenční číslo Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis DUM EU8/ B FG/VO Rozpočet Prezentace PPT popis složek rozpočtu, typy rozpočtů, státní rozpočet EU8/ B FG/VO Volné finanční prostředky Prezentace PPT způsoby nakládání s volnými finančními prostředky EU8/ B FG/VO Aktiva a pasiva Pracovní listy rozlišit aktiva a pasiva, uvést příklady EU8/ B FG/VO Půjčky IT kvíz rozpoznat rizika braní úvěru EU8/ B FG/VO Formy placení EU8/ B FG/VO Elektronické bankovnictví EU8/ B FG/VO Peníze EU8/ A FG/VO Trh Pracovní listy, kartičky rozlišit formy placení, rozvoj dovednosti bezhotovostního placení IT orientace v internetovém bankovnictví, rozvoj dovednosti elektronického placení Prezentace PPT funkce peněz, peníze jako platidlo, rozpoznání ochranných prvků bankovek atd. IT fungování trhu, nabídka, poptávka, rovnovážná cena EU8/ B FG/VO Cena Pracovní list nabídka, poptávka, stanovení ceny EU8/ FG/VO Spotřebitelská práva v EU IT spotřebitelská práva v kontextu životních situací EU8/ FG/VO Reklamace HotPot JClose souvislosti týkající se reklamace, doplňovací cvičení EU8/ FG/VO Ochrana spotřebitele Prezentace PPT základní práva spotřebitelů EU8/ FG/VO Reklamační řízení HotPot JMix postupové kroky při reklamaci EU8/ FG/VO Pojištění Prezentace PPT druhy pojištění, finanční plánovaní

18 EU8/ FG/VO Zajištění rizik EU8/ FG/VO Pojištění osmisměrka Pracovní list rozlišení životních rizik, vhodné pojišťovací produkty Pracovní list s osmisměrkou pojmy k tématu pojištění, jejich kontext EU8/ A FG/VZ Finanční deficit IT možnosti krytí finančního deficitu, otázka úvěrů EU8/ A FG/VZ Neplacení úvěrů Pracovní list, kartičky rizika neplacení úvěru EU8/ A FG/VZ Osobní a domácí rozpočet Pracovní list osobní a rodinný rozpočet v kontextu EU8/ A FG/VZ Poštovní poukázky Pracovní list pokyny k vyplňování poukázek, vyplňování podle návodu

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou jednotlivé DUM a VM vytvořeny, jsou uvedeny v příslušném

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU2/27az30,35az50 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS

Více

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda

Více

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT Vytvořeno v rámci realizace projektu: Rozšíření znalostí a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Mgr.

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 316/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2160

CZ.1.07/1.4.00/21.2160 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2160 Název projektu: Moderní škola 2010 Přístup ke všem zpracovaným materiálům poskytne

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků Praktické školy dvouleté

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků Praktické školy dvouleté Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků Praktické školy dvouleté Platnost ŠVP: od 1.9.2012 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním.

ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. VY_32_INOVACE_SADA01 1 5. Orientace v textu, bezchybný opis. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. Mgr. Petra Pangrácová 16.9.2011 2 5. Psaní velkých písmen 3 4. Pověst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více