Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 40.1.2/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM."

Transkript

1 Strana 1(celkem 9) USNESENÍ Č. 40/2014 z 40. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. února 2014 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 5, jmenovitě viz prezenční listina) RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovou, DiS. RMM schvaluje navržený program 40. schůze RMM Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení /2014: RMM schvaluje opravu usnesení /2014 ve kterém se mění chybně uvedená cena ,- Kč/měsíc bez DPH na správných ,- Kč/měsíc bez DPH. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Bod 2 Komplexní hodnocení činnosti KSDÚP Ing. Hana Chybíková Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zprávu o činnosti KSDÚP. Bod 3 Projednání důležitých smluv a faktur Usnesení /2014: RMM schvaluje úhradu faktury č za provedení stavebních prací při výstavbě Pasivního bytového domu pro seniory v období 12/2013 ve výši ,- Kč bez DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje úhradu faktury č za provedení stavebních prací při výstavbě Pasivního bytového domu pro seniory za období 12/2013 ve výši ,- Kč bez DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje smlouvu č /001 O smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Modřice (budoucí povinný) a firmou E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný) na provedení stavby Modřice, Hřbitovní, příp. NN, MěÚ Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Město Modřice, Oprava chodníků na ulicích Husova, Nádražní mezi městem Modřice (stavebník) a V. H., J. H.; P. H.; V. H.; J. a N. P.;V. P.; M. T. H. a H. V. (vlastníci pozemku). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby Dopravní řešení centra krásy Benešova p.č. 10/1, 10/3, 11/1, 11/2 a 11/3 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a Ing. J. Š. (stavebník). Usnesení /2014: RMM schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení pozemků p.č. 460/21; 460/189 a 2482/2 o celkové výměře m 2 za cenu 240,- Kč/m 2 mezi městem Modřice (kupující) a p. J. V. (prodávající). Usnesení /2014: RMM schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne mezi městem Modřice (pronajímatel) a firmou Vanvera, s.r.o., v likvidaci (nájemce) na změnu pronajímatele a úpravu splátkového kalendáře nájemného na objektu restaurace Sokolovna se zachováním celkové výše nájemného ,- Kč/rok. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce sportovního areálu Benešova 274 mezi městem Modřice (půjčitel) a Tělocvičnou jednotou Sokol Modřice (vypůjčitel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu části budovy Benešova 274 mezi městem Modřice (pronajímatel) a ZŠ Modřice (nájemce) za cenu 250,- Kč/vyučovací hodina vč. DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu bytu č. 1 v objektu Benešova 274 mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní M. V.

2 Strana 2(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu bytu č. 2 v objektu Benešova 274 mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní M. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovně lékařských služeb ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb. mezi městem Modřice (zaměstnavatel) a MUDr. M. U. (poskytovatel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Dodatek č _0 ke smlouvě č _0 mezi městem Modřice (zákazník) a společností Vodafone Czech Republic a.s. (poskytovatel) na aktualizaci služeb a přidělení nových telefonních čísel. Usnesení /2014: RMM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č mezi městem Modřice (zákazník) a JmP a.s. (obchodník), který stanovuje cenu 720,-Kč/MWh pro roky 2014 a Usnesení /2014: RMM schvaluje Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č mezi městem Modřice (zákazník) a RWE Energie, s.r.o. (obchodník) na přepis objektu Benešova 274 na město Modřice. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN na objektu Benešova 274 mezi městem Modřice (zákazník) a společností E.ON energie a.s. (dodavatel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č. C007/2014 mezi městem Modřice (zákazník) a společností Net Data Comm, s.r.o. (poskytovatel) pro objekt Benešova 274. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí ukončení Smlouvy č uzavřené mezi městem Modřice (odběratel) a společností BVaK a.s. (poskytovatel) na odběr vody při výstavbě Pasivního bytového domu pro seniory. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Výtahy Brno s.r.o. (zhotovitel) na zajištění servisních služeb výtahů na Pasivní bytový dům pro seniory. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neveřejné telefonní služby PODA voice č T/1 mezi městem Modřice (zákazníků) a společností PODA a.s. (poskytovatel) na zajištění telefonních služeb v Pasivním bytovém domě pro seniory. Usnesení /2014: RMM schvaluje - náhradu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací č D/4 Smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací č D/1 mezi městem Modřice (zákazník) a společností PODA a.s. (poskytovatel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č D/2 mezi městem Modřice a společností PODA a.s., na zajištění připojení internetu a televize pro Pasivní bytový dům pro seniory za cenu 8.300,- Kč vč. DPH/měsíc a aktivační poplatek pro seto-boxy za cenu ,- Kč vč. DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č D/3 Dodatek v Pasivním bytovém domě pro seniory mezi městem Modřice (zákazník) a společnosti PODA a.s. (poskytovatel). Usnesení /2014: RMM zamítá spolupráci mezi městem Modřice (zájemce) a společností CEREK evidence jízdních kol s.r.o, na umožnění přístupu městské policie a města do elektronické aplikace Centrální registr jízdních kol.

3 Strana 3(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého pořadu vystoupení Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové dne za cenu ,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a Agenturou MUA Brno (dodavatel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování děl hudebních č. VP_2014_7488 mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. (poskytovatel) na hudební produkci při pořádání městského plesu v ceně 2.369,- Kč vč. DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 41,42 A mezi městem Modřice (pronajímatel) a P. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 67 A mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. C. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 20,21 A mezi městem Modřice (pronajímatel) a P. L. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 101 A mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 11 A mezi městem Modřice (pronajímatel) a D. C. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 66 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 77 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a A. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 31 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 65 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. Ž. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 18,19 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 76 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a K. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 36,37 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 12,13 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. J. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 54,55 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a H. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 9,10 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 73 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a E. D. (nájemce).

4 Strana 4(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 7 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a D. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 43,44 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 67 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 3,4,5 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a H. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 79,80 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a V.Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 63,64 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. O. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 55,56 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 16 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a T. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 24 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. Ž. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 78 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a H. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 51,52 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a R. M. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 45,46 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 72 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a F. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 23 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a K. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 17 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a D. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 41,42 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a O. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 39,40 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a E. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 5,6 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a B. B. (nájemce).

5 Strana 5(celkem 9) Usnesení /2014 RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 22 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 23 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 74 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 75 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. J. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 66 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a N. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 46 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 42 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. F. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 65 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 74,75 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 28,29 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a F. T. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 52,53 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a A. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 49 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. O. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 73 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 70 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a F. Č. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 65 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 5,6 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a A. R. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 56 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 24,25 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. Ch. (nájemce).

6 Strana 6(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 28,29,30 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 38 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a S. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 69 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a S. W. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 64 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 63 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 59 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. J. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 26,27 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a B. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 47 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 53 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a R. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 25,26 F mezi městem Modřice (pronajímatel) a A. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 9,10 F mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. L. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 5,6 F mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. T. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 45 G mezi městem Modřice (pronajímatel) a R. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 20 G mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 30,31 G mezi městem Modřice (pronajímatel) a O. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 30 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. M. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 94,95,96 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. Z. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 76 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. Ch. (nájemce).

7 Strana 7(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 91,92 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 65,66 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 63,64 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. P. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 40 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. F. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Modřice (obdarovaný) a společností CTP Invest, spol. s.r.o. (dárce) na poskytnutí peněžního daru ve výši ,- Kč na zajištění pořádání 16. Městského plesu Bod 4 Projednání nových podnikatelských aktivit Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zprávu o prodeji pozemku p.č. 1245/1, 1245/2, 1248/1 a 1248/2 a podstupuje jí do projednání v ZMM. Usnesení /2014: RMM schvaluje žádost společnosti Agro Vyškov-Dědice o pronájem pozemku města za účelem umístění automatu na výdej čerstvého mléka a pověřuje majetkový odbor výběrem místa a zveřejněním pronájmu na úřední desce. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí žádost firmy Termok spol. s.r.o. o pronájem nebytových prostor v objektu Hybešova 596 a pověřuje majetkový odbor zveřejněním pronájmu. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí žádost A. C. o odkoupení pozemku p.č. 2053/42 v k.ú. Modřice a podstupuje jí do projednání na březnovém zasedání ZMM. Bod 5 - Projednání zpráv z činnosti komisí, výborů, muzejního spolku a městské policie Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zápis č. 28/2014 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry navrženými k jednotlivým projednávaným bodům. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí a souhlasí se závěry k jednotlivým bodům. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolu dne Usnesení /2014: RMM bere na vědomí přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc leden Bod 6 Projednání žádosti o umístění v PBDS ulice Nádražní Usnesení /2014: RMM schvaluje přidělení bytu 1+kk v Pasivním bytovém domě pro seniory těmto žadatelům: D. B., H. M. a J. K. a pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv. Usnesení /2014: RMM schvaluje přidělení bytu 2+kk v Pasivním bytovém domě pro seniory těmto žadatelům: MUDr. I. T. a Ing. B. T. a pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí přidělení jednotlivých bytových jednotek schváleným žadatelům o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory dle předloženého soupisu. Usnesení /2014: RMM zamítá výjimku Prof. Ing. J. K., DrSc na chování kocoura ve své bytové jednotce Pasivního bytového domu pro seniory. Bod 7 Příprava březnového zasedání ZMM Nebyla přijata žádná usnesení.

8 Strana 8(celkem 9) Bod 8 - Různé, diskuse Usnesení /2014: RMM schvaluje uplatnění náhrady škody dle podle zákona č. 82/1990 Sb., způsobené obci nezákonným rozhodnutím Zastupitelstva JmK ze dne o vydání ZÚR JmK u Jihomoravského kraje a případně v soudním řízení spočívající v úhradě nákladů řízení před NSS. Usnesení /2014: RMM pověřuje starostu města dalším jednáním jménem města ve věci uplatnění náhrady škody u JmK spočívající v úhradě nákladů řízení před NSS. Usnesení /2014: RMM schvaluje přiznání osobního příplatku vedoucí Pasivního bytového domu pro seniory Jitce Kozumplíkové ve výši 15 %. Usnesení /2014: RMM schvaluje Interní směrnici č. 2/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Usnesení /2014: RMM schvaluje převod částky 1.085,- Kč z dotace roku 2013 do dotace roku 2014 pro Muzejní spolek Modřice. Usnesení /2014: RMM schvaluje pronájem tělocvičny Benešova 274 ZŠ Modřice za účelem výuky tělesné výchovy. Usnesení /2014: RMM schvaluje ZŠ Modřice pronájem tělocvičny Benešova 274, organizaci Rytmik Dětem Brno za účelem provozování sportovních kroužků. Usnesení /2014: RMM vydává povolení ZŠ Modřice vstoupit do jednání s JmK o povolení navýšení kapacity školy z 350 žáků na 400 žáků, navýšení kapacity družiny ze 120 žáků na 150 žáků a navýšení kapacity jídelny ze 400 obědů na 500 obědů. Usnesení /2014: RMM schvaluje ZŠ Modřice zařazení tělocvičny Benešova 274 do rejstříku škol jako místa, kde probíhá pravidelný výchovně-vzdělávací proces. Usnesení /2014: RMM vydává souhlas ZŠ Modřice s realizací veřejné zakázky rekonstrukce budovy školy Benešova 322. Usnesení /2014: RMM schvaluje mimořádný finanční příspěvek ZŠ Modřice ve výši ,- Kč na nákup 8 ks žíněnek z celopěnových desek s protiskluzovým povrchem do cvičebny ZS na Komenského ulici. Usnesení /2014: RMM schvaluje ZŠ Modřice odpisový plán majetku pro rok 2014 s předpokládanou výší odpisů ,52 Kč. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí státní výkazy za rok 2013 vč. příloh. Usnesení /2014: RMM schvaluje MŠ Modřice odpisový plán majetku pro rok 2014 s předpokládanou výši odpisů ,96 Kč. Usnesení /2014: RMM schvaluje MŠ Modřice rozpočtovou změnu plánu investic na rok Usnesení /2014: RMM zamítá přidělení finančního příspěvku na rekonstrukci kotelny žadateli Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko v Myslibořicích. Usnesení /2014: RMM schvaluje pronájem místnosti klubovny nad knihovnou nám. Svobody 93 SVJ Modřice Masarykova dne v době od hod. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí nákup multifunkční barevné tiskárny CANO MF 855 včetně servisu a rozšíření záruky v ceně 20,136,- Kč vč. DPH pro finanční odbor od firmy OMEGA24 s.r.o.

9 Strana 9(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje dodávku a montáž docházkového systému pro zaměstnance Pasivního bytového domu pro seniory v ceně ,- Kč vč. DPH od firmy OMEGA 24 s.r.o. Usnesení /2014: RMM schvaluje připojení města Modřice k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet dne Usnesení /2014: RMM bere na vědomí informace ze společnosti Telefonica Czech Republic a.s. o zrušení 2 ks veřejných telefonních automatů na ul. Brněnská 292 a Masarykova 118 v Modřicích. Usnesení /2014: RMM schvaluje zadávací podmínky pro stavbu Chodník do Olympie. Usnesení /2014: RMM schvaluje vypracování studie odvodnění Brno-Modřice, ul. Brněnská před areálem firmy Murexin spol. s.r.o. v ceně ,- Kč bez DPH firmou JVP Projekt s.r.o místostarostka města Ing. Hana Chybíková starosta města Ing. Josef Šiška

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM.

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM. Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 7/2015 z 7. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 23.1/2012: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uloţených na předchozích zasedáních RMM a zasedáních ZMM

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 23.1/2012: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uloţených na předchozích zasedáních RMM a zasedáních ZMM Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 23/2012 z 23. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. září 2012 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Zápis č. 4/2015. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 4/2015. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 4/2015 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Markéta Drobečková, Michael Paroulek

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 Zápis Z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 26.1.2015 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjánošová Eva Gréeová

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346)

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346) U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. února 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o vyřizování stížností

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 88. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více