Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 40.1.2/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM."

Transkript

1 Strana 1(celkem 9) USNESENÍ Č. 40/2014 z 40. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. února 2014 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 5, jmenovitě viz prezenční listina) RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovou, DiS. RMM schvaluje navržený program 40. schůze RMM Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení /2014: RMM schvaluje opravu usnesení /2014 ve kterém se mění chybně uvedená cena ,- Kč/měsíc bez DPH na správných ,- Kč/měsíc bez DPH. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Bod 2 Komplexní hodnocení činnosti KSDÚP Ing. Hana Chybíková Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zprávu o činnosti KSDÚP. Bod 3 Projednání důležitých smluv a faktur Usnesení /2014: RMM schvaluje úhradu faktury č za provedení stavebních prací při výstavbě Pasivního bytového domu pro seniory v období 12/2013 ve výši ,- Kč bez DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje úhradu faktury č za provedení stavebních prací při výstavbě Pasivního bytového domu pro seniory za období 12/2013 ve výši ,- Kč bez DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje smlouvu č /001 O smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Modřice (budoucí povinný) a firmou E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný) na provedení stavby Modřice, Hřbitovní, příp. NN, MěÚ Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Město Modřice, Oprava chodníků na ulicích Husova, Nádražní mezi městem Modřice (stavebník) a V. H., J. H.; P. H.; V. H.; J. a N. P.;V. P.; M. T. H. a H. V. (vlastníci pozemku). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o umožnění provedení stavby Dopravní řešení centra krásy Benešova p.č. 10/1, 10/3, 11/1, 11/2 a 11/3 mezi městem Modřice (vlastník pozemku) a Ing. J. Š. (stavebník). Usnesení /2014: RMM schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení pozemků p.č. 460/21; 460/189 a 2482/2 o celkové výměře m 2 za cenu 240,- Kč/m 2 mezi městem Modřice (kupující) a p. J. V. (prodávající). Usnesení /2014: RMM schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne mezi městem Modřice (pronajímatel) a firmou Vanvera, s.r.o., v likvidaci (nájemce) na změnu pronajímatele a úpravu splátkového kalendáře nájemného na objektu restaurace Sokolovna se zachováním celkové výše nájemného ,- Kč/rok. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o výpůjčce sportovního areálu Benešova 274 mezi městem Modřice (půjčitel) a Tělocvičnou jednotou Sokol Modřice (vypůjčitel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu části budovy Benešova 274 mezi městem Modřice (pronajímatel) a ZŠ Modřice (nájemce) za cenu 250,- Kč/vyučovací hodina vč. DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu bytu č. 1 v objektu Benešova 274 mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní M. V.

2 Strana 2(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu bytu č. 2 v objektu Benešova 274 mezi městem Modřice (pronajímatel) a paní M. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovně lékařských služeb ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb. mezi městem Modřice (zaměstnavatel) a MUDr. M. U. (poskytovatel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Dodatek č _0 ke smlouvě č _0 mezi městem Modřice (zákazník) a společností Vodafone Czech Republic a.s. (poskytovatel) na aktualizaci služeb a přidělení nových telefonních čísel. Usnesení /2014: RMM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č mezi městem Modřice (zákazník) a JmP a.s. (obchodník), který stanovuje cenu 720,-Kč/MWh pro roky 2014 a Usnesení /2014: RMM schvaluje Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č mezi městem Modřice (zákazník) a RWE Energie, s.r.o. (obchodník) na přepis objektu Benešova 274 na město Modřice. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN na objektu Benešova 274 mezi městem Modřice (zákazník) a společností E.ON energie a.s. (dodavatel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č. C007/2014 mezi městem Modřice (zákazník) a společností Net Data Comm, s.r.o. (poskytovatel) pro objekt Benešova 274. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí ukončení Smlouvy č uzavřené mezi městem Modřice (odběratel) a společností BVaK a.s. (poskytovatel) na odběr vody při výstavbě Pasivního bytového domu pro seniory. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Výtahy Brno s.r.o. (zhotovitel) na zajištění servisních služeb výtahů na Pasivní bytový dům pro seniory. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neveřejné telefonní služby PODA voice č T/1 mezi městem Modřice (zákazníků) a společností PODA a.s. (poskytovatel) na zajištění telefonních služeb v Pasivním bytovém domě pro seniory. Usnesení /2014: RMM schvaluje - náhradu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací č D/4 Smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací č D/1 mezi městem Modřice (zákazník) a společností PODA a.s. (poskytovatel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č D/2 mezi městem Modřice a společností PODA a.s., na zajištění připojení internetu a televize pro Pasivní bytový dům pro seniory za cenu 8.300,- Kč vč. DPH/měsíc a aktivační poplatek pro seto-boxy za cenu ,- Kč vč. DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č D/3 Dodatek v Pasivním bytovém domě pro seniory mezi městem Modřice (zákazník) a společnosti PODA a.s. (poskytovatel). Usnesení /2014: RMM zamítá spolupráci mezi městem Modřice (zájemce) a společností CEREK evidence jízdních kol s.r.o, na umožnění přístupu městské policie a města do elektronické aplikace Centrální registr jízdních kol.

3 Strana 3(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého pořadu vystoupení Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové dne za cenu ,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a Agenturou MUA Brno (dodavatel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování děl hudebních č. VP_2014_7488 mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA-ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. (poskytovatel) na hudební produkci při pořádání městského plesu v ceně 2.369,- Kč vč. DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 41,42 A mezi městem Modřice (pronajímatel) a P. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 67 A mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. C. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 20,21 A mezi městem Modřice (pronajímatel) a P. L. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 101 A mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 11 A mezi městem Modřice (pronajímatel) a D. C. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 66 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 77 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a A. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 31 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 65 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. Ž. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 18,19 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 76 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a K. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 36,37 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 12,13 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. J. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 54,55 B mezi městem Modřice (pronajímatel) a H. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 9,10 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 73 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a E. D. (nájemce).

4 Strana 4(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 7 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a D. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 43,44 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 67 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 3,4,5 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a H. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 79,80 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a V.Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 63,64 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. O. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 55,56 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 16 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a T. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 24 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. Ž. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 78 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a H. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 51,52 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a R. M. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 45,46 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 72 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a F. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 23 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a K. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 17 C mezi městem Modřice (pronajímatel) a D. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 41,42 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a O. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 39,40 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a E. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 5,6 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a B. B. (nájemce).

5 Strana 5(celkem 9) Usnesení /2014 RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 22 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 23 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 74 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 75 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. J. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 66 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a N. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 46 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 42 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. F. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 65 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 74,75 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 28,29 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a F. T. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 52,53 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a A. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 49 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. O. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 73 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 70 D mezi městem Modřice (pronajímatel) a F. Č. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 65 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 5,6 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a A. R. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 56 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 24,25 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. Ch. (nájemce).

6 Strana 6(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 28,29,30 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 38 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a S. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 69 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a S. W. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 64 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 63 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 59 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. J. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 26,27 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a B. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 47 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 53 E mezi městem Modřice (pronajímatel) a R. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 25,26 F mezi městem Modřice (pronajímatel) a A. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 9,10 F mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. L. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 5,6 F mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. T. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 45 G mezi městem Modřice (pronajímatel) a R. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 20 G mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 30,31 G mezi městem Modřice (pronajímatel) a O. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 30 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. M. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 94,95,96 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. Z. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 76 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. Ch. (nájemce).

7 Strana 7(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 91,92 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 65,66 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 63,64 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. P. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 40 H mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. F. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Modřice (obdarovaný) a společností CTP Invest, spol. s.r.o. (dárce) na poskytnutí peněžního daru ve výši ,- Kč na zajištění pořádání 16. Městského plesu Bod 4 Projednání nových podnikatelských aktivit Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zprávu o prodeji pozemku p.č. 1245/1, 1245/2, 1248/1 a 1248/2 a podstupuje jí do projednání v ZMM. Usnesení /2014: RMM schvaluje žádost společnosti Agro Vyškov-Dědice o pronájem pozemku města za účelem umístění automatu na výdej čerstvého mléka a pověřuje majetkový odbor výběrem místa a zveřejněním pronájmu na úřední desce. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí žádost firmy Termok spol. s.r.o. o pronájem nebytových prostor v objektu Hybešova 596 a pověřuje majetkový odbor zveřejněním pronájmu. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí žádost A. C. o odkoupení pozemku p.č. 2053/42 v k.ú. Modřice a podstupuje jí do projednání na březnovém zasedání ZMM. Bod 5 - Projednání zpráv z činnosti komisí, výborů, muzejního spolku a městské policie Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zápis č. 28/2014 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry navrženými k jednotlivým projednávaným bodům. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí a souhlasí se závěry k jednotlivým bodům. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolu dne Usnesení /2014: RMM bere na vědomí přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc leden Bod 6 Projednání žádosti o umístění v PBDS ulice Nádražní Usnesení /2014: RMM schvaluje přidělení bytu 1+kk v Pasivním bytovém domě pro seniory těmto žadatelům: D. B., H. M. a J. K. a pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv. Usnesení /2014: RMM schvaluje přidělení bytu 2+kk v Pasivním bytovém domě pro seniory těmto žadatelům: MUDr. I. T. a Ing. B. T. a pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí přidělení jednotlivých bytových jednotek schváleným žadatelům o umístění v Pasivním bytovém domě pro seniory dle předloženého soupisu. Usnesení /2014: RMM zamítá výjimku Prof. Ing. J. K., DrSc na chování kocoura ve své bytové jednotce Pasivního bytového domu pro seniory. Bod 7 Příprava březnového zasedání ZMM Nebyla přijata žádná usnesení.

8 Strana 8(celkem 9) Bod 8 - Různé, diskuse Usnesení /2014: RMM schvaluje uplatnění náhrady škody dle podle zákona č. 82/1990 Sb., způsobené obci nezákonným rozhodnutím Zastupitelstva JmK ze dne o vydání ZÚR JmK u Jihomoravského kraje a případně v soudním řízení spočívající v úhradě nákladů řízení před NSS. Usnesení /2014: RMM pověřuje starostu města dalším jednáním jménem města ve věci uplatnění náhrady škody u JmK spočívající v úhradě nákladů řízení před NSS. Usnesení /2014: RMM schvaluje přiznání osobního příplatku vedoucí Pasivního bytového domu pro seniory Jitce Kozumplíkové ve výši 15 %. Usnesení /2014: RMM schvaluje Interní směrnici č. 2/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Usnesení /2014: RMM schvaluje převod částky 1.085,- Kč z dotace roku 2013 do dotace roku 2014 pro Muzejní spolek Modřice. Usnesení /2014: RMM schvaluje pronájem tělocvičny Benešova 274 ZŠ Modřice za účelem výuky tělesné výchovy. Usnesení /2014: RMM schvaluje ZŠ Modřice pronájem tělocvičny Benešova 274, organizaci Rytmik Dětem Brno za účelem provozování sportovních kroužků. Usnesení /2014: RMM vydává povolení ZŠ Modřice vstoupit do jednání s JmK o povolení navýšení kapacity školy z 350 žáků na 400 žáků, navýšení kapacity družiny ze 120 žáků na 150 žáků a navýšení kapacity jídelny ze 400 obědů na 500 obědů. Usnesení /2014: RMM schvaluje ZŠ Modřice zařazení tělocvičny Benešova 274 do rejstříku škol jako místa, kde probíhá pravidelný výchovně-vzdělávací proces. Usnesení /2014: RMM vydává souhlas ZŠ Modřice s realizací veřejné zakázky rekonstrukce budovy školy Benešova 322. Usnesení /2014: RMM schvaluje mimořádný finanční příspěvek ZŠ Modřice ve výši ,- Kč na nákup 8 ks žíněnek z celopěnových desek s protiskluzovým povrchem do cvičebny ZS na Komenského ulici. Usnesení /2014: RMM schvaluje ZŠ Modřice odpisový plán majetku pro rok 2014 s předpokládanou výší odpisů ,52 Kč. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí státní výkazy za rok 2013 vč. příloh. Usnesení /2014: RMM schvaluje MŠ Modřice odpisový plán majetku pro rok 2014 s předpokládanou výši odpisů ,96 Kč. Usnesení /2014: RMM schvaluje MŠ Modřice rozpočtovou změnu plánu investic na rok Usnesení /2014: RMM zamítá přidělení finančního příspěvku na rekonstrukci kotelny žadateli Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko v Myslibořicích. Usnesení /2014: RMM schvaluje pronájem místnosti klubovny nad knihovnou nám. Svobody 93 SVJ Modřice Masarykova dne v době od hod. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí nákup multifunkční barevné tiskárny CANO MF 855 včetně servisu a rozšíření záruky v ceně 20,136,- Kč vč. DPH pro finanční odbor od firmy OMEGA24 s.r.o.

9 Strana 9(celkem 9) Usnesení /2014: RMM schvaluje dodávku a montáž docházkového systému pro zaměstnance Pasivního bytového domu pro seniory v ceně ,- Kč vč. DPH od firmy OMEGA 24 s.r.o. Usnesení /2014: RMM schvaluje připojení města Modřice k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet dne Usnesení /2014: RMM bere na vědomí informace ze společnosti Telefonica Czech Republic a.s. o zrušení 2 ks veřejných telefonních automatů na ul. Brněnská 292 a Masarykova 118 v Modřicích. Usnesení /2014: RMM schvaluje zadávací podmínky pro stavbu Chodník do Olympie. Usnesení /2014: RMM schvaluje vypracování studie odvodnění Brno-Modřice, ul. Brněnská před areálem firmy Murexin spol. s.r.o. v ceně ,- Kč bez DPH firmou JVP Projekt s.r.o místostarostka města Ing. Hana Chybíková starosta města Ing. Josef Šiška

Usnesení 43.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Usnesení 43.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 43/2014 z 43. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května 2014 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice

z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2014 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM.

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM. Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 7/2015 z 7. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je

Více

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo Strana 1(celkem 5) USNESENÍ Č. 26/2012 z 26. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10.prosince 2012 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Usnesení 6R-1.2/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM.

Usnesení 6R-1.2/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM. Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 6/2015 z 6. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 14. dubna v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně

Více

Usnesení 5R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a ZMM.

Usnesení 5R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a ZMM. Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 5/2015 z 5. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 9. března v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 23.1/2012: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uloţených na předchozích zasedáních RMM a zasedáních ZMM

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 23.1/2012: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uloţených na předchozích zasedáních RMM a zasedáních ZMM Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 23/2012 z 23. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. září 2012 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

Usnesení 12R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM.

Usnesení 12R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM. Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 12/2015 z 12. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 13. října 2015 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2010 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 15. listopadu 2010 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Bod 3 Rozpracování úkolů z březnového ZMM Usnesení 18.3: RMM bere na vědomí plnění úkolů uložených na 7. řádném zasedání ZMM

Bod 3 Rozpracování úkolů z březnového ZMM Usnesení 18.3: RMM bere na vědomí plnění úkolů uložených na 7. řádném zasedání ZMM Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 18/2008 z 18. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané Dne 14. dubna 2008 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že 1.1

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 127/11/2012 rozhodlo o zrušení svěřené správy pozemku parc.č. 1876, k.ú.slivenec zapsaného na LV 1311 pro městskou část Praha Slivenec a jeho převedení do správy hl. m. Prahy. U S N

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Beneš J., Marek Milan, Kotrch Vladimír Nepřítomni:

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu Bohuslava

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis č. 4/2015. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 4/2015. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 4/2015 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Markéta Drobečková, Michael Paroulek

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011

U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011 U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, Lucii Vyžrálkovou - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.11.2011 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 12.12.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 12.12.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 12.12.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více