CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONU- MENTS FOR FUTURE GENERATIONS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONU- MENTS FOR FUTURE GENERATIONS"

Transkript

1 CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONU- MENTS FOR FUTURE GENERATIONS Hrad Lietava - workshop: Speciální postupy při konzervaci historického zdiva torzální architektury a HRAD LIETAVA -SLOVENSKO ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU LIETAVSKÉHO HRADU

2 Hrad Lietava Dne se na hrad Lietava sjeli dobrovolníci. Mnoho z nich jsme již znali z loňských workshopů v rámci projektu: Poznejme a chraňme hrady Evropy, který byl rovněž podpořen z fondů EU CULTURE V tomto roce bylo během dvou týdenních workshopů pro účastníky připraveno mnoho zajímavých přednášek, při nichž se areálem hradu vznášela vůně grilovaných klobás, ale také zájem účastníků poznat něco nového. O tom, že přednášky padly na úrodnopu půdu svědčily vášnivé debaty a výměny názoprů během přednášek, ale také během dalších dnů se mezi účastníky probíraly názory některých přednášejících. Tyto řádky možná znějí jako propaganda, ale skutečnost byla prostě taková. Už během prvních dnů se dobrovolníci zapojili do pracovní činnosti. Povrchový sběr kamene v prostoru hlavního paláce Staitik Ing. Zavacký vysvětluje význam malty a uložení kamene. Demonstruje oprávněnost používání původních technologií Míchání malty v areálu zříceniny. V průběhu workshopu byli dobrovolníci zasvěceni do problematiky výrovy vápenných malt V rámci workshopu probíhala také pracovní činnost. Účastníci si vyzkoušeli některé techniky běžné při sanaci zřícenin, byly jim také úkázány speciální postupy sanace torz. Dobrovolníci rovněž pomohli při povrchovém sběru kamene v areálu ruiny a při odkryvu zásypů. Atraktivní byly ukázky sanace zdiva pomocí horolezecké techniky, ale zaujala také přednáška a ukázka stavby lešení nebo instalace rozpěr podchycujících vzácné kamenné články ve zdivu. Specialisti na statické zabezpečení zdiva prováděli zákroky při nichž vysvětlovali pracovní postupy. Přednáška v hradní věži: Estetické vnímaní zřícenin. Aleš Hoferek Přednáška na nádvoří: Ochrana zřícenin v Irsku - Mgr. Michal Šimkovic Přednáška nádvoří: Poznatky z hradní archeologie na Moravě - PhDr. JIří Kohoutek Csc

3 Instalace ocelových rozpěr do narušeného záklenku. Bylo předvedeno a vysvětleno jaký má význam používání této technologie při sanaci zřcenin. Zdění na vápennou maltu bylo nejprve předvedeno pracovníky fi rmy pro statické zabezpečení zdiva. Následně si práci vyzkoušeli i dobrovolníci Práce byla sice náročná, ale pocit uspokojení z poznání něčeho nového jistě vyvážil všem účastníkům pracovní útrapy. Prezentace výškových prací a sanační činnost touto technikou byla bezesporu nejatrajtivnější z denního programu. Zájem o sledování postupů byl také z řad náhodných turistů. Jako první byla výškovými specialisty sanována kaverna v jižní stěně středního paláce. Zde bylo zdivo značně oslabeno a stavba lešení by byla velmi náročná neboť pata zdiva je založena na vysokých skalách vyrustajících z prudkého kopce. Během několika dnů byla kaverna zazděna a zdivo v jejím bezprostředním okolí přespárováno.

4 Další akcí výškových specialistů byla sanace úseku paty zdiva jihovýchodní stěny paláce. V první řadě bylo rozebráno narušené zdivo. Při rozebírání a čištění kaverny byla vysledována zajímavá situace postupu při zakládání zdiva. Při stavbě byl zaklíněny dva obrovské kameny do skalní rozsedliny a na ně byla založena pata zdiva. Narušením zdiva nad patou docházelo k protékání vody a vymrzání malty, což způsobilo rozpad zdiva v celém rozsahu poruchy, takže na základních kamenech bylo zdivo již jen volně loženo bez malty. Po rozebrání a začištění kaverny jsme přistoupili k přezdění poruchy kdy byly v rámci možnosti použity identické kameny.

5 V torzech jižní stěnystředního paláce jsme objevili poruchy v líci zdiva. Ve spárách byla vyplavená malta a vznikaly malé, ale i větši kaverny a bylo nutno je sanovat. Proto jsme v rámci projektu Culture 2000 oslovili zkušené výškové pracovníky, kteří na našem hradě již vykonali nejednu úspěšnou akci. Protože se jižní stěna nachází v prostoru, který je možno bezpečně pozorovat z protilehlé části hradu, byla akce naplánována, tak aby účastníci workshopu mohli pozorovat pracovní postupy. O akci opět velký zájem projevili také náhodní návštěvníci hradu, kteří výškové specialisty viděli již ze stráně pod hradem. V průběhu akce byl sanován prostor pod gotickým okénkem a také stěna vedle otvoru po zaniklém arkýři a pod ním. Díky podpoře Culture 2000 se podařilo zachránit vzácné gotické zdivo. Ľubomír Chobot vysvětluje systém uložení kamene vnitřního zdiva. Poznatky si mimo jiné odnesli členové organizací fungujících na hradě Lednica, Šášov a Čierny hrad. Právě v zapojení členů jiných organizací a zaměstnanců firem je velký význam pořádání workshopů přímo v areálu hradu. Účastníci potom zkušenosti předávají kolegům ze svých organizací, kteří se akce nezúčastnili.

6 Stavba lešení na zřícenině má svá specifika. Stavbu na workshopu předvedla specializovaná firma na jv stěně hradního paláce. Pod dohledem odborníků byla pak také realizována stavba lešení u páté brány hradu. Po stavbě lešení následovala sanační činnost realizovaná odborníky na statické zabezpečení ruin Přednáška Ing. Oty Makýše Phd. o používání moderních technologií v památkové péči se změnila v živou diskuzi, protože ne všechny prezentované postupy se u posluchačů setkaly s pochopením. Právě diskuse během přednášky byla důkazem zájmu posluchačů o prezentované názory a zkušenosti.

7 Ve dnech až byl na hradě Lietava uspořádán druhý workshop v rámci projektu: CONSER- VE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONUMENTS FOR FUTURE GENERATIONS Skvělé počasí a dobrá propagace přivedly na hrad opět množství účastníků se zájmem o ochranu památek. První dny byly věnovány přípravné činnosti. Pak se účastníci rozdělili do skupin. Jedna skupina se věnovala výuce a realizaci oprav zdiva, druhá spolupracovala a učila se od restaurátotů konzervovat omítky na zřícenině. Zároveň probíhaly prezentace a sanační činnost výškových pracovníků a činost firmy pro statické zabezpečení zdiva. Večer čekaly na účastníky další přednášky na nádvoří hradu. Stavební činnost probíhala během akce na několika místech současně. Byl vyzdíván pilíř a obnovovány záklenky v jižní stěně paláce v prostoru brány, kaverny ve zdivu byly vyzděny po stranách Peréniho brány, finišovali práce na páté bráně a na jv stěně hlavního paláce.

8 Skupině dobrovolníků se věnovali restaurátoři kamene a omítek. Podařilo se zaučit několik dobrovolníků na stabilizaci omítek v havarijním stavu. Dorovolníci byli také poučeni o možnosti konzervování kamene. Na několika degradovaných kamenných článcích na hradě bylo předvedeno napouštění narušeného kamene konzervačními přípravky. Zbytky omítek na čelní stěně budovy páté brány byly kompletně podchyceny a prodloužila se tím jejich životnost.

9 Nad druhým nádvořím se vypíná mohutná severozápadní stěna paláce. Po ukončení činnosti specialistů na stavební zabezpečení zůstaly v této stěně ještě některé poruchy, které je rentabilnější sanovat prací z lana (stavba lešení k nim by se prodražila a objem doplněného zdiva není příliš rozsáhlý, nicméně poruchy vážně ohrožovaly stabilitu pláště stěny). Proto byly přizváni výškoví specialisti, aby poruchy sanovali a zárověň prezentovali své pracovní postupy. Akce se uskutečniíla v průběhu workshopu v měsíci září.

10 Také na druhý workshop jsme pro účastníky připravili sérii přednášek, které se díky přízni počasí odehrály přímo na nádvoří hradu ve večerních hodinách. Tentokrát mezi nás zavítali tito přednášející: Ing. Jozef Zavadský - statik, specializující se na hradní architekturu s přednáškou: Zkušenosti s používáním původních a nových materiálů a technologií při opravách hradů Radim Vrla - památkář a kasteologický specialista přednesl: Péče o zříceniny hradů z hlediska památkové péče - kladné i záporné zkušenosti z praxe Mgr. Michal Šimkovic - privátní badatel v oblasti památkových výzkumů přiblížil: Ochranu zřícenin v Anglii a Itálii Mudr. Jiří Hoza - lékař, předseda kasteologického klubu KAS - s přednáškou: Síť středověkých hradů v alsasské oblasti na severu Francie Pro přednášející i posluchače bylo vždy připraveno občerstvení a většinou se po přednáškách ještě dlouho debatovalo.

11 Oba workshopy pořádané Združením na Záchranu Lietavského Hradu jako naše pilotní akce v projektu : CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONUMENTS FOR FUTURE GENERATIONS podpořeného fondem Culture 2000 byly úspěšně zakončeny a lze bez nadsázky konstatovat, že se setkaly s velkým zájmem jak ze strany dobrovolníků tak ze strany odborníků. Na náš hrad přivedly desítky zájemců o ochranu hradní architektury. byly vykonány všechny plánované práce a zájemcům jsme formou přednášek poskytli možnost vzdělávat se v oblasti péče o hrady. Za ZnZLH zpracoval: Aleš Hoferek, Foto: A.Hoferek, Ľ.Chobot, I.aM.Barcikové, J.Šnúrka a další

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Při loňských volbách bylo zvoleno předsednictvo Českého výboru ICOM v tomto složení: Katka Tlachová (předsedkyně), Pavla Seitlová (tajemnice), Vlastimil

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

PODPOŘTE ZAHÁJENÍ OPRAV PALÁCE JIŽ V ROCE 2014!

PODPOŘTE ZAHÁJENÍ OPRAV PALÁCE JIŽ V ROCE 2014! PODPOŘTE ZAHÁJENÍ OPRAV PALÁCE JIŽ V ROCE 2014! V současné době čelíme urychlené destrukci rozpadající se koruny SZ paláce jádra hradu. Za poslední dva/tři roky došlo k masivnímu rozvolnění a postupnému

Více

13. Evropská konference SMGE v Praze 2. Konference Zakládání staveb Brno 2003 12 Ing. František Peč, Zakládání staveb, a. s.

13. Evropská konference SMGE v Praze 2. Konference Zakládání staveb Brno 2003 12 Ing. František Peč, Zakládání staveb, a. s. Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz http://www.zakladani.com

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr.

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr. ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE Vladislav Razím Významnou součástí památkového fondu jsou torzálně dochované stavby zříceniny či ruiny, zastoupené zejména hrady a městskými

Více

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011 S L O V O Ú V O D E M R O S T I S L A V I V Á N E K, P Ř E D S E D A P Ř E D S T A V E N S T V A Rok 2011 byl pro SZÚZ rokem zlomovým. Nerad bych, abyste mě podezírali, ţe jsem úvod jenom opsal od svého

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

O naši expozici byl v Brně značný zájem

O naši expozici byl v Brně značný zájem Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 BRNO 2013 1 Přehled výzkumů Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 54 Volume 54 Číslo 2 Issue 2 Předseda redakční

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE Úvodník - Ing. Ivan Demjan, Talpa-RPF... 2 Konference NO DIG v Madridu / - Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT...2 Tři příspěvky k 20. výročí CzSTT / - Ing. Vladimír Král, Ing. Karel Franczyk, PhD.,

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více