Poděkování. V České Lípě, dne Mgr. Jiřina Kučerová, ředitelka Lipý Česká Lípa, p. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování. V České Lípě, dne 13. 2. 2015. Mgr. Jiřina Kučerová, ředitelka Lipý Česká Lípa, p. o."

Transkript

1

2 Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala všem svým kolegům a kolegyním za pomoc při psaní této výroční zprávy naší příspěvkové organizace, především kolegyni paní Kateřině Krčmářové a kolegovi panu Petrovi Nárovcovi. Zároveň bych velice ráda poděkovala vedení města Česká Lípa, členům Rady města Česká Lípa a zaměstnancům Městského úřadu Česká Lípa za celoroční přínosnou, činorodou a odbornou spolupráci. V České Lípě, dne Mgr. Jiřina Kučerová, ředitelka Lipý Česká Lípa, p. o. 2

3 Obsah Obsah Základní informace o příspěvkové organizaci Zřízení organizace Objekty ve správě organizace Vymezení hlavního účelu a doplňkové činnosti Struktura organizace v roce Personální složení příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa VODNÍ HRAD LIPÝ Vodní hrad Lipý Úvod Návštěvnost Průvodcovská činnost a klientský servis Kulturní akce Expozice Archeologický průzkum Opravy a údržba Vodní hrad Lipý - historie Návštěvní řád CENTRUM TEXTILNÍHO TISKU Centrum textilního tisku Úvod Návštěvnost Průvodcovská činnost Kulturní akce Expozice a proměny prostor CTT Opravy a údržba Centrum textilního tisku - historie Návštěvní řád Ceník vstupného a ceník zboží

4 4.1. Ceník vstupného Ceník zboží Akce připravované v roce Statistické údaje Tržby z prodeje vstupenek a zboží Tržby z konaných akcí a pronájmů Doplňková činnost Uzavřené smlouvy z pronájmu nebytových prostor Dlouhodobé smlouvy Dlouhodobé úkoly Rozpočet

5 1. Základní informace o příspěvkové organizaci 1.1. Zřízení organizace Příspěvková organizace Lipý Česká Lípa byla zřízena na dobu neurčitou na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dle ustanovení 27 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pod číslem usnesení 16/2010 ze dne Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, IČ: Sídlo příspěvkové organizace: U Vodního hradu 63, Česká Lípa. Identifikační číslo organizace: Organizace je samostatnou příspěvkovou organizací, je právnickou osobou s vlastními účty, organizace svým jménem nabývá práva a povinnosti. Statutárním zástupcem organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a odvoláván radou města a je zaměstnancem organizace. 5

6 1.2. Objekty ve správě organizace Seznam majetku Města Česká Lípa předaného k užívání p. o. Lipý Česká Lípa od : Stavby a budovy Budova č. p. Cena v Kč Vodní hrad Lipý, č. p ,86 Centrum textilního tisku, č. p ,31 celkem ,17 parcela č. výměra m2 druh pozemku katastrální území 835/ zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 835/2 129 ostatní plocha Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 6

7 7

8 8

9 1.3. Vymezení hlavního účelu a doplňkové činnosti Hlavním účelem příspěvkové organizace je veřejná kulturní, společenská, vzdělávací a informační činnost. Vymezení předmětu hlavní činnosti: - získávání, shromažďování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracování a zpřístupňování veřejnosti sbírek muzejní povahy z oblasti textilnictví ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů - zajištění č. 122/2000 Sb., o ochraně a expozice s využitím interaktivních prvků se zaměřením na tradici textilnictví - propagace kulturního a historického dědictví regionu Českolipska, pořádání zážitkových workshopů pro veřejnost - pořádání, organizování a zabezpečování výstav včetně autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) - poskytování informačních služeb veřejnosti včetně zpřístupnění informací a databází počítačovou nebo obdobnou sítí v souladu s účelem zřízení a předmětem činnosti, poskytování odborných informací a výkladů k historii města a jeho okolí - pořádání, organizování a zabezpečování kulturně společenských akcí, koncertů, divadelních představení, filmových a jiných audiovizuálních představení, zajišťování a organizování jiných způsobů zpřístupnění děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona - pořádání přehlídek a soutěží v oblasti veřejného představení autorských děl (divadlo, film, hudba apod.) - výchovná, přednášková a vzdělávací činnosti včetně mimoškolského vzdělávání pořádání odborných kurzů, školení, přednášek - vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) v souladu s účelem zřízení a předmětem činnosti 9

10 - pořizování databází a zabezpečování jejich vytěžování a zužitkování v souladu s účelem zřízení a předmětem činnosti (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů). Organizace má povolenu doplňkovou činnost v těchto oblastech: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění - reklamní činnosti, marketing, mediální zastoupení - realitní činnosti, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - velkoobchod a maloobchod. 10

11 11

12 1.4. Struktura organizace v roce 2014 Ředitelka Lipý p. o. Mgr. Jiřina Kučerová Správce památ. objektu Lipý+CTT Bc. Kateřina Krčmářová Průvodce na CTT+hrad Lipý Petr Nárovec Dohody o provedení práce a prac. činnosti průvodci, pořadatelé,uklizečka 12

13 Personální složení příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa Hlavní pracovní poměr číslo místo pracovního výkonu funkce příjmení+jméno 1 Lipý Česká Lípa ředitelka Mgr. Jiřina Kučerová 2 Centrum textilního tisku průvodce Petr Nárovec 3 hrad Lipý správce pam. objektu průvodkyně Bc. Kateřina Krčmářová Dohody o provedení práce Místo prac. výkonu Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa Funkce Příjmení+jméno od do Kč/hod. pořadatel průvodce pořadatel průvodce pořadatel průvodce Janová Dana Krčmářová Kateřina Michálková Lucie , , ,00 4 Lipý Česká Lípa průvodce pořadatel Šubrt Petr ,00 5 Lipý Česká Lípa pořadatel úklid Kučerová Kristýna ,00 6 Lipý Česká Lípa pořadatel technik Podlaha Luděk , Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa průvodce pořadatel Štěpánková Daniela ,00 pořadatel průvodce Dařílková Zdena ,00 pořadatel průvodce Jan Jakub ,00 13

14 VODNÍ HRAD LIPÝ 14

15 2. Vodní hrad Lipý 2.1. Úvod 2.2. Návštěvnost 2.3. Průvodcovská činnost a klientský servis 2.4. Kulturní akce 2.5. Expozice 2.6. Archeologický průzkum 2.7. Opravy a údržba 2.8. Vodní hrad Lipý - historie 2.9. Návštěvní řád 2.1. Úvod V roce 2014 nedošlo k žádným významným změnám v organizaci provozu hradu Lipý. I nadále je hrad součástí příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, která pod sebou zastřešuje provoz hradu Lipý a Centra textilního tisku (CTT) v rekonstruované hospodářské budově hradního areálu Návštěvnost Návštěvnost v roce 2014 byla velmi příznivá. Hrad Lipý navštívilo v prohlídkách za vstupné běžné (50,- Kč) 359 dospělých, děti do 15. let 445, za vstupné snížené 271, rodinné 124, zdarma a volné vstupy celkem návštěvníků a 699 návštěvníků využilo kombinovaného vstupného pro prohlídku hradu Lipý i CTT. Celkem hrad Lipý navštívilo v běžných prohlídkách návštěvníků, čímž se sezóna 2014 zařadila mezi ty nejlepší od otevření hradu Lipý veřejnosti. Lipý Česká Lípa pořádala v prostorách hradu Lipý 17 kulturních akcí, které navštívilo celkem návštěvníků. Některé akce (Čarodějnice a Majáles, Rock for ZUŠ) pořádal LIBERTIN příspěvková organizace Česká Lípa a ZUŠ příspěvková organizace Česká Lípa, Lipý příspěvková organizace Česká Lípa byla spolupořadatelem, těchto akcí se zúčastnilo cca návštěvníků. 15

16 Řada návštěvníků využila také volného a bezplatného vstupu na nádvoří hradu v době konání akcí pořádaných ve spolupráci s městem Česká Lípa (Brány památek dokořán, Městské letní slavnosti, a oslav založení Československé republiky) návštěvnost těchto akcí odhadujeme na takřka návštěvníků celkem. Hrad byl také využit pro 11 svatebních obřadů, přičemž návštěvnost můžeme odhadnout zhruba na 450 lidí. Areál hradu Lipý byl také pronajímán jiným subjektům, přičemž návštěvnost těchto akcí můžeme odhadnout na cca návštěvníků. Celková návštěvnost na hradě Lipý včetně kulturních akcí, svateb, prohlídek a pronájmů je přibližně návštěvníků Průvodcovská činnost a klientský servis Průvodcovská činnost na hradě Lipý, v roce 2014 zůstala oproti předcházejícím letům takřka beze změn. Naším cílem bylo, tak jako v předchozích letech, podat návštěvníkovi kvalitní odborný výklad o historii a vývoji této jedinečné kulturní památky, a to i se zřetelem na historický vývoj České Lípy a zdejšího regionu. Pro průvodce je k dispozici podrobný dvaceti pěti stránkový sylabus, doplněný o výkladový slovníček, seznam významných osobností a významných historických dat týkajícím minulosti hradu Lipý. Kromě běžných prohlídek jsme se opět snažili vyjít vstříc především školským zařízením a prohlídku koncipovat podle stáří a zaměření studentů, od dětí předškolního věku až po studenty středních škol, gymnázií i vysokých škol, pro které připravujeme specializované prohlídky týkající se konkrétních témat z historie. Zájemcům i nadále umožňujeme prohlídky i mimo sezónu, ovšem pouze po předběžné dohodě. 16

17 Prohlídky a otevírací doba Letní sezóna ( ) Úterý až sobota 9:00-17:00 Neděle 13:00-17:00 Polední přestávka 12:00-13:00 Prohlídky začínají vždy v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod. 17

18 2.4. Kulturní akce V roce 2014 bylo uskutečněno na hradě Lipý celkem 38 kulturních akcí, včetně svatebních obřadů a pronájmů. Lipý Česká Lípa pořádal 17 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 2273 návštěvníků. Sezónu jsme započali Velikonočním jarmarkem, opět jsme se připojili k projektu Muzejní noc, v prázdninové části sezóny jsme pokračovali v tradici nedělních pohádek, opět jsme ve spolupráci s klubem Progres pořádali Letní kino na hradě, kdy jsme ve třech tematických blocích nabídli návštěvníkům po tři večery starší i nové filmové lahůdky. Letošní ročník se setkal s velkým a ohlasem, zvláště pak úvodní snímek, kultovní film Pulp Fiction: Historky z podsvětí, u kterého jsme zaznamenali vskutku mimořádnou a rekordní návštěvnost. Nádvoří hradu Lipý bylo v létě opět využito jako otevřená scéna pro divadelní představení. Další tradiční akcí byly Dny evropského dědictví letos s podtitulem Návraty ke kořenům. V předvánočním čase jsme pak připravili již tradiční Vánoční jarmark na hradě :00-16:00 Velikonoční jarmark na hradě Program: 10:30 Pohádka "O princezně, která mluvila cizí řečí" DS Spojáček Liberec 11:00 Mažoretky ZŠ Partyzánská 11:30 Pohádka "Žebrákova nevěsta" DS Spojáček Liberec 13:00 Proti proudu 30 - rocková hudba s popovým nádechem 15:00 Pašijové hry - pořádá Ochotnický spolek OSLI Prodejní stánky, předvádění řemesel, hledání vajíček, MC Pumpkin, občerstvení. Vstupné 20,00, děti od 6 let 10,00 Kč :00-24:00 Čarodějnice Aktivity pro děti, výroba čarodějnice, oheň, živá muzika, občerstvení, masky vítány. Pořádá DDM Libertin, spolupořadatel Lipý Česká Lípa, p.o 18

19 :00-23:00 MAJÁLES Volba královny a krále Majálesu, vystoupení zájmových útvarů DDM Libertin, občerstvení. Pořádá DDM Libertin ve spolupráci se ZUŠ, klubem Progres, Lipý Česká Lípa, p. o. za finanční podpory města Česká Lípa. Vstupné dobrovolné Českolipský hudební festival VŠUDYBUD Pořádá Klub Progres Řemeslná tradice v česko-saském příhraničí Putovní výstava partnerských měst Großschönau a Nového Boru v rámci projektu Cesty tradičních řemesel. Výstava je přístupná během prohlídek hradu od do

20 21.6. Muzejní noc na hradě tentokrát v tanečním rytmu! ZUŠ Česká Lípa - žáci oddělení populárního zpěvu skupina Fairoze - muwashahat a orient flamenco Enliven Centre - taneční vystoupení, výuka latino skupina Fairoze - RS, saidi, khaleegy skupina Flamenco Al Norte - vystoupení v rytmu flamenca skupina Fairoze kapela Hurwajs - živé hudební vystoupení, poslech i tanec 20

21 :00 18:00 Městské slavnosti 2014 Program: Dopoledne vystoupení škol a školských příspěvkových organizací tvořivá dílnička pro děti v Centu textilního tisku Odpoledne alternativní kapely :00 Komedie I. A. Krylova "TRUMF" Hraje: DS Karel Čapek Děčín Vstupné 100 Kč, v předprodeji 80 Kč :00 Pohádkové odpoledne nejen pro děti Dagmar Čemusová Já jsem muzikant DS K. Čapek Čarodějnická pohádka MC Pumpkin Vstupné 50,- Kč/ děti do 3 let zdarma III. ročník Letní kino na hradě Pulp Fiction: Historky z podsvětí - drama/krimi, USA, 1994, Režie: Quentin Tarantino Jasmíniny slzy komedie/drama, USA, 2013, Režie: Woody Allen Nevědomí sci-fi/akční, USA, 2013, Režie: Joseph Kosinski Vstupné 70 Kč Hudební festival AGRESSIVE FEST Pořádá o. s. Filozofický klub Progres 21

22 III. ročník Letní kino na hradě Mamma Mia muzikál, USA, 2008, Režie: Phyllida Lloyd Madagaskar 3 animovaný, USA, 2012, Režie: Eric Darnell a Tom McGrath Noe - USA, dobrodružný, režie: Darren Aronofsky Vstupné 70 Kč :00 Divadelní představení Setkání s Čechovem Li-Di Litoměřice, hořkosladká komedie Vstupné 100,- Kč / předprodej 80,- Kč :00 Nedělní pohádka pro děti Čert to nemá nikdy lehké Li-Di Litoměřice Vstupné 50,- Kč / děti do 3 let zdarma III. ročník Letní kino na hradě Železná lady USA, životopisný, režie: Phyllida Lloyd Rivalové USA/Německo, 2013, životopisný, režie: Ron Howard Příběh kmotra - ČR, 2013, drama režie: Petr Nikolaev Vstupné 70 Kč Nedělní pohádka pro děti Dobrák a Vykuk DS Havlíček Zákupy Vstupné 50,- Kč / děti do 3 let zdarma 22

23 :30 ALASTAIR Irská a skotská muzika na nádvoří hradu Pořádá Kultura Česká Lípa p. o. Vstupné: 120,- Kč :00-17:00 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - Návraty ke kořenům. Živé obrazy Sukno pro královnu Netradiční prohlídky v 30 min. intervalech ve spolupráci s agenturou MODUA Chomutov Vstupné zdarma 23

24 ROCK FOR ZUŠ Druhý ročník festivalu Rock For ZUŠ. Sedm kapel různého stylového zaměření z českolipského regionu. Pořádá Základní umělecká škola Česká Lípa :15 19:30 Oslavy státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu 18:00 lampiónový průvod z náměstí TGM 18:15 příchod na hrad a opékání vuřtů :00-17:00 Vánoční jarmark na hradě Dopolední program 10:15 MŠ Arbesova - P. Černá: zpěv, koledy 10:30 MŠ Dolní Libchava - L. Witschelová - Medvíďata: Až Vánoce zazvoní 10:45 ZŠ Slovanka - zpěv A. S. Garnerová: Cesta (T. Klus), All I Want For Christmas Is You (M. Carey) 11:00 ZŠ Dr. M. Tyrše: pěvecký sbor Zvoneček 11:15 ZŠ a MŠ Žandov - R. Talaváňová - třída Sluníček: Vánoční nadílka koled 11:30 ZuŠ Česká Lípa: trombónový kvartet, oddělení popových zpěvaček 24

25 Odpolední program 13:00 Lusatian Grass - vokální koncert ve sklepení hradu 14:00 Proti proudu 30 - rocková hudba s popovým nádechem 15:30 DS Havlíček Zákupy - Živý betlém 25

26 2.5. Expozice V expozici hradu Lipý nedošlo k žádným změnám. Během roku dochází k běžné údržbě a opravě pronajatého majetku v expozici brannské věže Archeologický průzkum V roce 2014 nebyl prováděn žádný systematický archeologický průzkum. V prostoru mezi západním okrajem Červeného domu a budovou CTT byl v rámci rekonstrukce plynového potrubí proveden výkop, pod dozorem archeologa OVM v České Lípě, v této sondě byly objeveny základy hradby vymezující prostor bývalého předhradí a podle dochovaných pozůstatků, se můžeme domnívat, že právě v těchto místech byla vstupní brána do tohoto areálu. Případné upřesnění situace a prohloubení poznání o podobě této části hradního areálu je však podmíněné širším archeologickým průzkumem. Kromě této sondy nebyly již žádné jiné průzkumné sondy v areálu hradu Lipý a jeho okolí prováděny Opravy a údržba V roce 2013 byla provedena oprava torza nejstaršího (severního) paláce. Závadu jsme zjistily v jarních měsících roku 2012 a neprodleně nahlásili majiteli (město Česká Lípa). Jednalo se o odtržení torza klenby od obvodového zdiva základu nejstarší palácové stavby v severní části nádvoří hradu. Ve spolupráci s pracovníky Národního památkového ústavu, odborného pracoviště v Liberci byl zvolen způsob opravy v podobě ochranného zásypu, majitel (město Česká Lípa) zadal zpracování projektu a uvolnil nutné prostředky, které byly převedeny na účet provozovatele (Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace), samotná oprava započala Ochranný zásyp tvoří písčito-jílovitá zemina, mírně hutněná, která podepře torzo klenby. Dokončení opravy bylo po dohodě se zhotovitelem a investorem odloženo a dokončeno v jarních měsících roku 2014 kdy došlo k zajílování koruny zdiva a následnému zatravnění. Velmi palčivým problémem se stává nedokončená oprava vnějšího pláště severní části hradby. Dokončení oprav bylo opět odloženo a dosud neproběhla ani avizovaná diskuze odborníků, investora a ostatních zainteresovaných subjektů. Stav je sice nadále 26

27 stabilizovaný, ale rozhodně se nejedná o stav optimální a další odkládání opravy může vést k výraznému zhoršení technického stavu této části opevnění. Před začátkem sezóny byla provedena údržba kruhových lavic kolem stromů (odstranění původních nátěrů, oprava poškozených částí a nový nátěr) Na nádvoří probíhala pravidelná údržba zeleně, údržba bylinné zahrádky, vzrostlé vegetace, na torzu zámecké budovy byla opět průběžně prováděna výsadba suchomilné vegetace, (rozchodníky, např. rozchodník šestiřadý Sedum sexangulare, mateřídouška obecná Thymus serpyllum L. atp.) která se jeví jako velmi odolná a pro exponované plochy torza paláce vhodná a žádoucí. Koncem roku byly provedeny potřebné pravidelné revize (komínových průduchů, EZS a EPS, elektrických zařízení, rozvodů a elektrospotřebičů) Vodní hrad Lipý - historie Hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století na ostrůvku náplav řeky Ploučnice, která na svém středním toku vytváří celou řadu romantických meandrů a slepých ramen. První písemná zmínka pochází z roku 1277, kdy se po hradě píše Čeněk z Lipé. Osudy hradu jsou úzce spjaty s historií města, které pravděpodobně nechal vystavět nejslavnější z rodu Rohovců, Jindřich z Lipé. Jindřich z Lipé roku 1319 prodává zdejší slibně se rozvíjející panství svým příbuzným Berkům z Dubé, ti hrad drží až do husitských válek. Roku 1426 byl hrad a město dobit vojsky Jana Roháče z Dubé. Lipá poté slouží husitským vojskům jako nejsevernější základna k jejich výpadům do Lužice. Správy hradu a města se ujímají husitští hejtmani. Na sklonku husitských válek hrad opanoval Zikmund Děčínský z Vartenberka, následně vypukl další konflikt, který vstoupil do dějin jako lužickovartenberská válka, během níž byl hrad s městem roku 1444 obsazen, tentokrát vojskem lužického Šestiměstí a poté předán Jindřichovi Berkovi z Dubé. V 16. století byl hrad přestavěn na zámek. Roku 1502 dochází k dělení Berkovského majetku na čtyři díly. Město Lipá i hrad jsou rozděleny na čtvrtiny, část tohoto majetku postupně získává rod Vartenberků. V 16. století tedy na hradě sídlí dva rody, a tak tomu je až do roku 1591, kdy paní Kunhuta Berkovna skupuje druhou polovinu hradu. Posledním z Berků, který na hradě sídlil, byl pan Adam Berka, vnuk paní Kunhuty. Umírá roku Zámek v Lipé se nakrátko dostává do držení saského rodu Salhauzenů. Těm je však majetek roku 1620 zabaven pro účast na stavovském povstání. 27

28 Po bitvě na Bílé hoře zámek a město skupuje jako konfiskáty vojevůdce Albrecht z Valdštejna, ten přesouvá správu panství na Nový Zámek v nedalekých Zahrádkách. Hrad Lipý přestává být sídlem šlechty a pomalu chátrá, ale ještě roku 1778, při manévrech bramborové války, zde poobědval císař Josef II. se svými generály Laudonem a Lascym, tím však slavná historie hradu Lipý končí. V roce 1820 vypukl ve městě ničivý požár, který zachvátil i staré panské sídlo. V 19. století je chátrající areál hradu pronajímán a poté přestaven na továrnu, rafinérii cukru. Za německé okupace byla sice snaha hrad opravit a zpřístupnit, ale práce byly pro nedostatek peněz zastaveny. V únoru roku 1957 je hlavní zámecká budova z příkazu Národního výboru odstřelena. Celý areál poté řadu let pustne a upadá v zapomnění. V roce 1992 je zahájen rozsáhlý archeologický průzkum, ten přinesl překvapující poznatky o počátcích osídlení České Lípy a stavebně historickém vývoji tohoto panského sídla. Současně probíhají práce na rehabilitaci celého areálu. Dominantou hradu je mohutná hradba s renesančním oknem a dvě branské věže. Na nádvoří si návštěvníci mohou prohlédnout základy útočiště věže, takzvaného bergfritu, ten patří spolu se základy středověkého srubu a pece k nejstarší vývojové fázi hradu odkryté archeologickým průzkumem. Z hlavní zámecké budovy se zachovaly unikátní gotické sklepy druhé poloviny 14. století, které jsou nádhernou ukázkou stavebního umění dřívějších mistrů. Od června roku 2003 je hrad přístupný široké veřejnosti. V současné době je pro návštěvníky připraven prohlídkový okruh, který umožňuje prohlídku nádvoří s prezentací pozůstatků hradní architektury, návštěvu unikátních hradních sklepení s drobnou ukázkou archeologických nálezů, jediné dochované stavby hradu Lipý branské věže, kde je instalována expozice připomínající život na hradě Lipý na přelomu 19. a 20. století. Prohlídka je s odborným výkladem průvodce. 28

29 V těsném sousedství se nachází Centrum textilního tisku, muzeální expozice, která nabízí návštěvníkům možnost seznámit se interaktivní formou s historií kartounkářství v České Lípě a možnostmi potiskování textilu. Za pozornost bezesporu stojí také budova půvabného renesančního letohrádku, zvaného Červený dům, postavený Jiřím Jetřichem Berkou roku 1583 na místě bývalého předhradí a také nedaleký kostel Sv. Kříže, spojovaný s účastí parléřovské stavební huti. Hrad Lipý se nalézá v historickém centru města a je kulturní památkou, která je součástí městské památkové zóny Česká Lípa. Nádvoří hradu slouží také jako scéna pod širým nebem pro kulturní akce Návštěvní řád Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Hrad Lipý kulturní památka Článek 1 NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA 1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 30. září příslušného roku. 2. Objekt je v návštěvní sezoně přístupný každý den kromě pondělí. Zavírací den pondělí 3. Prohlídky se konají: duben září: od 9:00 hod. 17:00 hod. (12:30 13:00 polední pauza) Prohlídky s průvodcem: 09:00 hod., 10:00 hod, 11:00 hod, 13:00 hod, 14:00 hod, 15:00 a 16:00 hod. V případě organizovaných skupin je možno dohodnout prohlídku s průvodcem i mimo stanovené časy. Prohlídky mimo sezony (říjen březen) se konají po dohodě se správcem památkového objektu. Možnosti prohlídek: Prohlídka s průvodcem: cca 60 minut: sklepení 20 min., východní brána 20 min., velká věž a 29

30 nádvoří 20 min. 4. Vstupné: děti do 3 let, doprovod ZTP/ZTPP, doprovod kolektivu více jak 10 lidí zdarma Dospělí (plné) 50,- Kč snížené (děti od 6 15 let) 25,- Kč studenti, senioři, osoby ZTP/ZTPP) 30,- Kč Rodinné (2 dospělí+2 děti do 15 let) 130,- Kč Článek 2 ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU 1. Pokladna se otvírá v 9:00 hod.. 2. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků. 3. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 3 osob vč. neplatících dětí do věku 3 let. Méně než tři návštěvníci vyčkají zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud při obsazenosti vyžadují menší skupinu, než uvedenou v bodě 4., zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje správce památkového objektu. 4. Počet návštěvníků ve skupině činí max. 25 osob. 5. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Rezervace lze předem dohodnout písemně, telefonicky nebo em se správcem památkového objektu s uvedením data a času zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku. Článek 3 VSTUPNÉ 1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok. Výše vstupného je uvedeno v čl. 1 a v bodě č. 4. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu. 30

31 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), která platí na určený den a určenou prohlídku objektu. 3. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit. 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit. Článek 4 PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY 1. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělé osoby. 2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy. 3. Délka a konání prohlídek je uvedena v č. 1 návštěvní sezona Článek 5 OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů. 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán. 3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelkami a živými zvířaty. 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu. 5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR) 6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat celý objekt, jeho sbírky, či jiný majetek v areálu objektu. 31

32 7. Zejména je zakázáno: a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat, b) opouštět vymezenou trasu, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny, c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy apod.) výklad průvodce nebo fotografování s bleskem a stativem ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Ve věži je zakázáno fotografování, pořizování elektronické či jiné dokumentace vystavených předmětů! d) v prostorách celého objektu (mimo vyhrazených prostor) manipulovat s otevřeným ohněm, e) jíst a pít při prohlídce objektu a vstupovat do objektu se zmrzlinou, f) odhazovat odpad v areálu objektu, trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek, g) jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíku pro tělesně postižené a dětských kočárků) a parkovat motorová vozidla v areálu. Jízdní kola je možné uschovat v areálu objektu pouze se souhlasem správce památkového objektu, h) krmit zvířata chovaná v hradních prostorách, i) volný pohyb psů a jiných zvířat po areálu objektu, Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného. 8. V interiérech objektu či případně dalších vyznačených prostorách (kromě interiérů věže) je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace povoleno pouze bez užití blesku a stativu. 9. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník příspěvkové organizaci Lipý Česká Lípa. 10. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit vedení p. o Lipý Česká Lípa. Článek 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo 32

33 v objektu Centra textilního tisku do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání správcem památkového objektu předložena. Návštěvník má možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na vedení p. o. Lipý Česká Lípa. 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna

34 CENTRUM TEXTILNÍHO TISKU 34

35 3. Centrum textilního tisku 3.1. Úvod 3.2. Návštěvnost 3.3. Průvodcovská činnost 3.4. Kulturní akce 3.5. Expozice a proměny prostor CTT 3.6. Opravy a údržba 3.7. Historie 3.8. Návštěvní řád 3.1. Úvod Centrum textilního tisku (dále jen CTT) 16. února 2014 zahájilo svojí čtvrtou návštěvní sezónu. Mimo běžnou náplň CTT, tj. prohlídky a ukázky s průvodcem jsou prostory využívány i k jiným kulturním aktivitám: výstavy, přednášky, workshopy, koncerty. Byly zhotoveny nové návrhy na síta, jejichž výběr je nyní značně široký. V roce 2014 proběhlo v CTT celkem 37 kulturních akcí. Dále byly prostor pronajímány např. Farní charitě, Lípě Musice Návštěvnost Centrum textilního tisku navštívilo v roce návštěvníků, 699 návštěvníků využilo kombinovaného vstupného, tj. prohlídka hradu Lipý a CTT v řádných prohlídkových trasách. Řada návštěvníků využila také volné a bezplatné návštěvy Centra textilního tisku v rámci Dnů otevřených dveří. V roce 2014 to byly akce: Den otevřených dveří, Městské slavnosti, Dny evropského dědictví. Počet návštěvníků během těchto akcí odhadujeme na Do galerie zřízené při CTT zavítalo 52 návštěvníků a řada dalších během prohlídek samotného CTT. 35

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika 283 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč Okénko starosty Až budete číst tyto řádky, budeme zase blíže jaru, které většina z nás netrpělivě vyhlíží. Abychom ho nalákali, tak nezapomeňte přijít na druhý mimoňský

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010 MĚSTSKÉ 15/září/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010 Velká voda odplavila prázdninovou náladu, zaplavila domy a obyvatele naplnila

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 Studánka Slovanka Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letošní čtvrté číslo našeho Zpravodaje a to je mimo jiné znamení toho, že rok 2012 se

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

CIHELNA 2009 21. - 22. srpna. Město podporuje volnočasové aktivity. Červenec - Srpen 2009/číslo 7-8 Ročník VII. (Králicko XIX.

CIHELNA 2009 21. - 22. srpna. Město podporuje volnočasové aktivity. Červenec - Srpen 2009/číslo 7-8 Ročník VII. (Králicko XIX. Červenec - Srpen 2009/číslo 7-8 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč CIHELNA 2009 21. - 22. srpna Páteční kulturní program letos opět proběhne v armádní režii. Návštěvníkům se představí posádková hudba

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2015 cena: 10 Kč masopust Historická lyže str. 37, 38 Fotogalerie str. 20 a 25 Novoborský sprint o pohár města str. 3 a 35 starostův úvodník - přijede karel gott

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

12 /2012. advent na sedmičce vánoční dárky, které pomůžou i potěší Profil: ewan mclaren. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

12 /2012. advent na sedmičce vánoční dárky, které pomůžou i potěší Profil: ewan mclaren. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 12 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 advent na sedmičce vánoční dárky, které pomůžou i potěší Profil: ewan mclaren inzerce VOLNÁ VSTUPENKA 16.12. JARMARK OnaDnes 7. - 16. 12.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK www.dk-ostrov.cz Duben 2015 INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více