Poděkování. V České Lípě, dne Mgr. Jiřina Kučerová, ředitelka Lipý Česká Lípa, p. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování. V České Lípě, dne 13. 2. 2015. Mgr. Jiřina Kučerová, ředitelka Lipý Česká Lípa, p. o."

Transkript

1

2 Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala všem svým kolegům a kolegyním za pomoc při psaní této výroční zprávy naší příspěvkové organizace, především kolegyni paní Kateřině Krčmářové a kolegovi panu Petrovi Nárovcovi. Zároveň bych velice ráda poděkovala vedení města Česká Lípa, členům Rady města Česká Lípa a zaměstnancům Městského úřadu Česká Lípa za celoroční přínosnou, činorodou a odbornou spolupráci. V České Lípě, dne Mgr. Jiřina Kučerová, ředitelka Lipý Česká Lípa, p. o. 2

3 Obsah Obsah Základní informace o příspěvkové organizaci Zřízení organizace Objekty ve správě organizace Vymezení hlavního účelu a doplňkové činnosti Struktura organizace v roce Personální složení příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa VODNÍ HRAD LIPÝ Vodní hrad Lipý Úvod Návštěvnost Průvodcovská činnost a klientský servis Kulturní akce Expozice Archeologický průzkum Opravy a údržba Vodní hrad Lipý - historie Návštěvní řád CENTRUM TEXTILNÍHO TISKU Centrum textilního tisku Úvod Návštěvnost Průvodcovská činnost Kulturní akce Expozice a proměny prostor CTT Opravy a údržba Centrum textilního tisku - historie Návštěvní řád Ceník vstupného a ceník zboží

4 4.1. Ceník vstupného Ceník zboží Akce připravované v roce Statistické údaje Tržby z prodeje vstupenek a zboží Tržby z konaných akcí a pronájmů Doplňková činnost Uzavřené smlouvy z pronájmu nebytových prostor Dlouhodobé smlouvy Dlouhodobé úkoly Rozpočet

5 1. Základní informace o příspěvkové organizaci 1.1. Zřízení organizace Příspěvková organizace Lipý Česká Lípa byla zřízena na dobu neurčitou na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dle ustanovení 27 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pod číslem usnesení 16/2010 ze dne Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, IČ: Sídlo příspěvkové organizace: U Vodního hradu 63, Česká Lípa. Identifikační číslo organizace: Organizace je samostatnou příspěvkovou organizací, je právnickou osobou s vlastními účty, organizace svým jménem nabývá práva a povinnosti. Statutárním zástupcem organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a odvoláván radou města a je zaměstnancem organizace. 5

6 1.2. Objekty ve správě organizace Seznam majetku Města Česká Lípa předaného k užívání p. o. Lipý Česká Lípa od : Stavby a budovy Budova č. p. Cena v Kč Vodní hrad Lipý, č. p ,86 Centrum textilního tisku, č. p ,31 celkem ,17 parcela č. výměra m2 druh pozemku katastrální území 835/ zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 835/2 129 ostatní plocha Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 6

7 7

8 8

9 1.3. Vymezení hlavního účelu a doplňkové činnosti Hlavním účelem příspěvkové organizace je veřejná kulturní, společenská, vzdělávací a informační činnost. Vymezení předmětu hlavní činnosti: - získávání, shromažďování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracování a zpřístupňování veřejnosti sbírek muzejní povahy z oblasti textilnictví ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů - zajištění č. 122/2000 Sb., o ochraně a expozice s využitím interaktivních prvků se zaměřením na tradici textilnictví - propagace kulturního a historického dědictví regionu Českolipska, pořádání zážitkových workshopů pro veřejnost - pořádání, organizování a zabezpečování výstav včetně autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) - poskytování informačních služeb veřejnosti včetně zpřístupnění informací a databází počítačovou nebo obdobnou sítí v souladu s účelem zřízení a předmětem činnosti, poskytování odborných informací a výkladů k historii města a jeho okolí - pořádání, organizování a zabezpečování kulturně společenských akcí, koncertů, divadelních představení, filmových a jiných audiovizuálních představení, zajišťování a organizování jiných způsobů zpřístupnění děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona - pořádání přehlídek a soutěží v oblasti veřejného představení autorských děl (divadlo, film, hudba apod.) - výchovná, přednášková a vzdělávací činnosti včetně mimoškolského vzdělávání pořádání odborných kurzů, školení, přednášek - vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) v souladu s účelem zřízení a předmětem činnosti 9

10 - pořizování databází a zabezpečování jejich vytěžování a zužitkování v souladu s účelem zřízení a předmětem činnosti (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů). Organizace má povolenu doplňkovou činnost v těchto oblastech: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění - reklamní činnosti, marketing, mediální zastoupení - realitní činnosti, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - velkoobchod a maloobchod. 10

11 11

12 1.4. Struktura organizace v roce 2014 Ředitelka Lipý p. o. Mgr. Jiřina Kučerová Správce památ. objektu Lipý+CTT Bc. Kateřina Krčmářová Průvodce na CTT+hrad Lipý Petr Nárovec Dohody o provedení práce a prac. činnosti průvodci, pořadatelé,uklizečka 12

13 Personální složení příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa Hlavní pracovní poměr číslo místo pracovního výkonu funkce příjmení+jméno 1 Lipý Česká Lípa ředitelka Mgr. Jiřina Kučerová 2 Centrum textilního tisku průvodce Petr Nárovec 3 hrad Lipý správce pam. objektu průvodkyně Bc. Kateřina Krčmářová Dohody o provedení práce Místo prac. výkonu Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa Funkce Příjmení+jméno od do Kč/hod. pořadatel průvodce pořadatel průvodce pořadatel průvodce Janová Dana Krčmářová Kateřina Michálková Lucie , , ,00 4 Lipý Česká Lípa průvodce pořadatel Šubrt Petr ,00 5 Lipý Česká Lípa pořadatel úklid Kučerová Kristýna ,00 6 Lipý Česká Lípa pořadatel technik Podlaha Luděk , Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa průvodce pořadatel Štěpánková Daniela ,00 pořadatel průvodce Dařílková Zdena ,00 pořadatel průvodce Jan Jakub ,00 13

14 VODNÍ HRAD LIPÝ 14

15 2. Vodní hrad Lipý 2.1. Úvod 2.2. Návštěvnost 2.3. Průvodcovská činnost a klientský servis 2.4. Kulturní akce 2.5. Expozice 2.6. Archeologický průzkum 2.7. Opravy a údržba 2.8. Vodní hrad Lipý - historie 2.9. Návštěvní řád 2.1. Úvod V roce 2014 nedošlo k žádným významným změnám v organizaci provozu hradu Lipý. I nadále je hrad součástí příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, která pod sebou zastřešuje provoz hradu Lipý a Centra textilního tisku (CTT) v rekonstruované hospodářské budově hradního areálu Návštěvnost Návštěvnost v roce 2014 byla velmi příznivá. Hrad Lipý navštívilo v prohlídkách za vstupné běžné (50,- Kč) 359 dospělých, děti do 15. let 445, za vstupné snížené 271, rodinné 124, zdarma a volné vstupy celkem návštěvníků a 699 návštěvníků využilo kombinovaného vstupného pro prohlídku hradu Lipý i CTT. Celkem hrad Lipý navštívilo v běžných prohlídkách návštěvníků, čímž se sezóna 2014 zařadila mezi ty nejlepší od otevření hradu Lipý veřejnosti. Lipý Česká Lípa pořádala v prostorách hradu Lipý 17 kulturních akcí, které navštívilo celkem návštěvníků. Některé akce (Čarodějnice a Majáles, Rock for ZUŠ) pořádal LIBERTIN příspěvková organizace Česká Lípa a ZUŠ příspěvková organizace Česká Lípa, Lipý příspěvková organizace Česká Lípa byla spolupořadatelem, těchto akcí se zúčastnilo cca návštěvníků. 15

16 Řada návštěvníků využila také volného a bezplatného vstupu na nádvoří hradu v době konání akcí pořádaných ve spolupráci s městem Česká Lípa (Brány památek dokořán, Městské letní slavnosti, a oslav založení Československé republiky) návštěvnost těchto akcí odhadujeme na takřka návštěvníků celkem. Hrad byl také využit pro 11 svatebních obřadů, přičemž návštěvnost můžeme odhadnout zhruba na 450 lidí. Areál hradu Lipý byl také pronajímán jiným subjektům, přičemž návštěvnost těchto akcí můžeme odhadnout na cca návštěvníků. Celková návštěvnost na hradě Lipý včetně kulturních akcí, svateb, prohlídek a pronájmů je přibližně návštěvníků Průvodcovská činnost a klientský servis Průvodcovská činnost na hradě Lipý, v roce 2014 zůstala oproti předcházejícím letům takřka beze změn. Naším cílem bylo, tak jako v předchozích letech, podat návštěvníkovi kvalitní odborný výklad o historii a vývoji této jedinečné kulturní památky, a to i se zřetelem na historický vývoj České Lípy a zdejšího regionu. Pro průvodce je k dispozici podrobný dvaceti pěti stránkový sylabus, doplněný o výkladový slovníček, seznam významných osobností a významných historických dat týkajícím minulosti hradu Lipý. Kromě běžných prohlídek jsme se opět snažili vyjít vstříc především školským zařízením a prohlídku koncipovat podle stáří a zaměření studentů, od dětí předškolního věku až po studenty středních škol, gymnázií i vysokých škol, pro které připravujeme specializované prohlídky týkající se konkrétních témat z historie. Zájemcům i nadále umožňujeme prohlídky i mimo sezónu, ovšem pouze po předběžné dohodě. 16

17 Prohlídky a otevírací doba Letní sezóna ( ) Úterý až sobota 9:00-17:00 Neděle 13:00-17:00 Polední přestávka 12:00-13:00 Prohlídky začínají vždy v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod. 17

18 2.4. Kulturní akce V roce 2014 bylo uskutečněno na hradě Lipý celkem 38 kulturních akcí, včetně svatebních obřadů a pronájmů. Lipý Česká Lípa pořádal 17 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 2273 návštěvníků. Sezónu jsme započali Velikonočním jarmarkem, opět jsme se připojili k projektu Muzejní noc, v prázdninové části sezóny jsme pokračovali v tradici nedělních pohádek, opět jsme ve spolupráci s klubem Progres pořádali Letní kino na hradě, kdy jsme ve třech tematických blocích nabídli návštěvníkům po tři večery starší i nové filmové lahůdky. Letošní ročník se setkal s velkým a ohlasem, zvláště pak úvodní snímek, kultovní film Pulp Fiction: Historky z podsvětí, u kterého jsme zaznamenali vskutku mimořádnou a rekordní návštěvnost. Nádvoří hradu Lipý bylo v létě opět využito jako otevřená scéna pro divadelní představení. Další tradiční akcí byly Dny evropského dědictví letos s podtitulem Návraty ke kořenům. V předvánočním čase jsme pak připravili již tradiční Vánoční jarmark na hradě :00-16:00 Velikonoční jarmark na hradě Program: 10:30 Pohádka "O princezně, která mluvila cizí řečí" DS Spojáček Liberec 11:00 Mažoretky ZŠ Partyzánská 11:30 Pohádka "Žebrákova nevěsta" DS Spojáček Liberec 13:00 Proti proudu 30 - rocková hudba s popovým nádechem 15:00 Pašijové hry - pořádá Ochotnický spolek OSLI Prodejní stánky, předvádění řemesel, hledání vajíček, MC Pumpkin, občerstvení. Vstupné 20,00, děti od 6 let 10,00 Kč :00-24:00 Čarodějnice Aktivity pro děti, výroba čarodějnice, oheň, živá muzika, občerstvení, masky vítány. Pořádá DDM Libertin, spolupořadatel Lipý Česká Lípa, p.o 18

19 :00-23:00 MAJÁLES Volba královny a krále Majálesu, vystoupení zájmových útvarů DDM Libertin, občerstvení. Pořádá DDM Libertin ve spolupráci se ZUŠ, klubem Progres, Lipý Česká Lípa, p. o. za finanční podpory města Česká Lípa. Vstupné dobrovolné Českolipský hudební festival VŠUDYBUD Pořádá Klub Progres Řemeslná tradice v česko-saském příhraničí Putovní výstava partnerských měst Großschönau a Nového Boru v rámci projektu Cesty tradičních řemesel. Výstava je přístupná během prohlídek hradu od do

20 21.6. Muzejní noc na hradě tentokrát v tanečním rytmu! ZUŠ Česká Lípa - žáci oddělení populárního zpěvu skupina Fairoze - muwashahat a orient flamenco Enliven Centre - taneční vystoupení, výuka latino skupina Fairoze - RS, saidi, khaleegy skupina Flamenco Al Norte - vystoupení v rytmu flamenca skupina Fairoze kapela Hurwajs - živé hudební vystoupení, poslech i tanec 20

21 :00 18:00 Městské slavnosti 2014 Program: Dopoledne vystoupení škol a školských příspěvkových organizací tvořivá dílnička pro děti v Centu textilního tisku Odpoledne alternativní kapely :00 Komedie I. A. Krylova "TRUMF" Hraje: DS Karel Čapek Děčín Vstupné 100 Kč, v předprodeji 80 Kč :00 Pohádkové odpoledne nejen pro děti Dagmar Čemusová Já jsem muzikant DS K. Čapek Čarodějnická pohádka MC Pumpkin Vstupné 50,- Kč/ děti do 3 let zdarma III. ročník Letní kino na hradě Pulp Fiction: Historky z podsvětí - drama/krimi, USA, 1994, Režie: Quentin Tarantino Jasmíniny slzy komedie/drama, USA, 2013, Režie: Woody Allen Nevědomí sci-fi/akční, USA, 2013, Režie: Joseph Kosinski Vstupné 70 Kč Hudební festival AGRESSIVE FEST Pořádá o. s. Filozofický klub Progres 21

22 III. ročník Letní kino na hradě Mamma Mia muzikál, USA, 2008, Režie: Phyllida Lloyd Madagaskar 3 animovaný, USA, 2012, Režie: Eric Darnell a Tom McGrath Noe - USA, dobrodružný, režie: Darren Aronofsky Vstupné 70 Kč :00 Divadelní představení Setkání s Čechovem Li-Di Litoměřice, hořkosladká komedie Vstupné 100,- Kč / předprodej 80,- Kč :00 Nedělní pohádka pro děti Čert to nemá nikdy lehké Li-Di Litoměřice Vstupné 50,- Kč / děti do 3 let zdarma III. ročník Letní kino na hradě Železná lady USA, životopisný, režie: Phyllida Lloyd Rivalové USA/Německo, 2013, životopisný, režie: Ron Howard Příběh kmotra - ČR, 2013, drama režie: Petr Nikolaev Vstupné 70 Kč Nedělní pohádka pro děti Dobrák a Vykuk DS Havlíček Zákupy Vstupné 50,- Kč / děti do 3 let zdarma 22

23 :30 ALASTAIR Irská a skotská muzika na nádvoří hradu Pořádá Kultura Česká Lípa p. o. Vstupné: 120,- Kč :00-17:00 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - Návraty ke kořenům. Živé obrazy Sukno pro královnu Netradiční prohlídky v 30 min. intervalech ve spolupráci s agenturou MODUA Chomutov Vstupné zdarma 23

24 ROCK FOR ZUŠ Druhý ročník festivalu Rock For ZUŠ. Sedm kapel různého stylového zaměření z českolipského regionu. Pořádá Základní umělecká škola Česká Lípa :15 19:30 Oslavy státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu 18:00 lampiónový průvod z náměstí TGM 18:15 příchod na hrad a opékání vuřtů :00-17:00 Vánoční jarmark na hradě Dopolední program 10:15 MŠ Arbesova - P. Černá: zpěv, koledy 10:30 MŠ Dolní Libchava - L. Witschelová - Medvíďata: Až Vánoce zazvoní 10:45 ZŠ Slovanka - zpěv A. S. Garnerová: Cesta (T. Klus), All I Want For Christmas Is You (M. Carey) 11:00 ZŠ Dr. M. Tyrše: pěvecký sbor Zvoneček 11:15 ZŠ a MŠ Žandov - R. Talaváňová - třída Sluníček: Vánoční nadílka koled 11:30 ZuŠ Česká Lípa: trombónový kvartet, oddělení popových zpěvaček 24

25 Odpolední program 13:00 Lusatian Grass - vokální koncert ve sklepení hradu 14:00 Proti proudu 30 - rocková hudba s popovým nádechem 15:30 DS Havlíček Zákupy - Živý betlém 25

26 2.5. Expozice V expozici hradu Lipý nedošlo k žádným změnám. Během roku dochází k běžné údržbě a opravě pronajatého majetku v expozici brannské věže Archeologický průzkum V roce 2014 nebyl prováděn žádný systematický archeologický průzkum. V prostoru mezi západním okrajem Červeného domu a budovou CTT byl v rámci rekonstrukce plynového potrubí proveden výkop, pod dozorem archeologa OVM v České Lípě, v této sondě byly objeveny základy hradby vymezující prostor bývalého předhradí a podle dochovaných pozůstatků, se můžeme domnívat, že právě v těchto místech byla vstupní brána do tohoto areálu. Případné upřesnění situace a prohloubení poznání o podobě této části hradního areálu je však podmíněné širším archeologickým průzkumem. Kromě této sondy nebyly již žádné jiné průzkumné sondy v areálu hradu Lipý a jeho okolí prováděny Opravy a údržba V roce 2013 byla provedena oprava torza nejstaršího (severního) paláce. Závadu jsme zjistily v jarních měsících roku 2012 a neprodleně nahlásili majiteli (město Česká Lípa). Jednalo se o odtržení torza klenby od obvodového zdiva základu nejstarší palácové stavby v severní části nádvoří hradu. Ve spolupráci s pracovníky Národního památkového ústavu, odborného pracoviště v Liberci byl zvolen způsob opravy v podobě ochranného zásypu, majitel (město Česká Lípa) zadal zpracování projektu a uvolnil nutné prostředky, které byly převedeny na účet provozovatele (Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace), samotná oprava započala Ochranný zásyp tvoří písčito-jílovitá zemina, mírně hutněná, která podepře torzo klenby. Dokončení opravy bylo po dohodě se zhotovitelem a investorem odloženo a dokončeno v jarních měsících roku 2014 kdy došlo k zajílování koruny zdiva a následnému zatravnění. Velmi palčivým problémem se stává nedokončená oprava vnějšího pláště severní části hradby. Dokončení oprav bylo opět odloženo a dosud neproběhla ani avizovaná diskuze odborníků, investora a ostatních zainteresovaných subjektů. Stav je sice nadále 26

27 stabilizovaný, ale rozhodně se nejedná o stav optimální a další odkládání opravy může vést k výraznému zhoršení technického stavu této části opevnění. Před začátkem sezóny byla provedena údržba kruhových lavic kolem stromů (odstranění původních nátěrů, oprava poškozených částí a nový nátěr) Na nádvoří probíhala pravidelná údržba zeleně, údržba bylinné zahrádky, vzrostlé vegetace, na torzu zámecké budovy byla opět průběžně prováděna výsadba suchomilné vegetace, (rozchodníky, např. rozchodník šestiřadý Sedum sexangulare, mateřídouška obecná Thymus serpyllum L. atp.) která se jeví jako velmi odolná a pro exponované plochy torza paláce vhodná a žádoucí. Koncem roku byly provedeny potřebné pravidelné revize (komínových průduchů, EZS a EPS, elektrických zařízení, rozvodů a elektrospotřebičů) Vodní hrad Lipý - historie Hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století na ostrůvku náplav řeky Ploučnice, která na svém středním toku vytváří celou řadu romantických meandrů a slepých ramen. První písemná zmínka pochází z roku 1277, kdy se po hradě píše Čeněk z Lipé. Osudy hradu jsou úzce spjaty s historií města, které pravděpodobně nechal vystavět nejslavnější z rodu Rohovců, Jindřich z Lipé. Jindřich z Lipé roku 1319 prodává zdejší slibně se rozvíjející panství svým příbuzným Berkům z Dubé, ti hrad drží až do husitských válek. Roku 1426 byl hrad a město dobit vojsky Jana Roháče z Dubé. Lipá poté slouží husitským vojskům jako nejsevernější základna k jejich výpadům do Lužice. Správy hradu a města se ujímají husitští hejtmani. Na sklonku husitských válek hrad opanoval Zikmund Děčínský z Vartenberka, následně vypukl další konflikt, který vstoupil do dějin jako lužickovartenberská válka, během níž byl hrad s městem roku 1444 obsazen, tentokrát vojskem lužického Šestiměstí a poté předán Jindřichovi Berkovi z Dubé. V 16. století byl hrad přestavěn na zámek. Roku 1502 dochází k dělení Berkovského majetku na čtyři díly. Město Lipá i hrad jsou rozděleny na čtvrtiny, část tohoto majetku postupně získává rod Vartenberků. V 16. století tedy na hradě sídlí dva rody, a tak tomu je až do roku 1591, kdy paní Kunhuta Berkovna skupuje druhou polovinu hradu. Posledním z Berků, který na hradě sídlil, byl pan Adam Berka, vnuk paní Kunhuty. Umírá roku Zámek v Lipé se nakrátko dostává do držení saského rodu Salhauzenů. Těm je však majetek roku 1620 zabaven pro účast na stavovském povstání. 27

28 Po bitvě na Bílé hoře zámek a město skupuje jako konfiskáty vojevůdce Albrecht z Valdštejna, ten přesouvá správu panství na Nový Zámek v nedalekých Zahrádkách. Hrad Lipý přestává být sídlem šlechty a pomalu chátrá, ale ještě roku 1778, při manévrech bramborové války, zde poobědval císař Josef II. se svými generály Laudonem a Lascym, tím však slavná historie hradu Lipý končí. V roce 1820 vypukl ve městě ničivý požár, který zachvátil i staré panské sídlo. V 19. století je chátrající areál hradu pronajímán a poté přestaven na továrnu, rafinérii cukru. Za německé okupace byla sice snaha hrad opravit a zpřístupnit, ale práce byly pro nedostatek peněz zastaveny. V únoru roku 1957 je hlavní zámecká budova z příkazu Národního výboru odstřelena. Celý areál poté řadu let pustne a upadá v zapomnění. V roce 1992 je zahájen rozsáhlý archeologický průzkum, ten přinesl překvapující poznatky o počátcích osídlení České Lípy a stavebně historickém vývoji tohoto panského sídla. Současně probíhají práce na rehabilitaci celého areálu. Dominantou hradu je mohutná hradba s renesančním oknem a dvě branské věže. Na nádvoří si návštěvníci mohou prohlédnout základy útočiště věže, takzvaného bergfritu, ten patří spolu se základy středověkého srubu a pece k nejstarší vývojové fázi hradu odkryté archeologickým průzkumem. Z hlavní zámecké budovy se zachovaly unikátní gotické sklepy druhé poloviny 14. století, které jsou nádhernou ukázkou stavebního umění dřívějších mistrů. Od června roku 2003 je hrad přístupný široké veřejnosti. V současné době je pro návštěvníky připraven prohlídkový okruh, který umožňuje prohlídku nádvoří s prezentací pozůstatků hradní architektury, návštěvu unikátních hradních sklepení s drobnou ukázkou archeologických nálezů, jediné dochované stavby hradu Lipý branské věže, kde je instalována expozice připomínající život na hradě Lipý na přelomu 19. a 20. století. Prohlídka je s odborným výkladem průvodce. 28

29 V těsném sousedství se nachází Centrum textilního tisku, muzeální expozice, která nabízí návštěvníkům možnost seznámit se interaktivní formou s historií kartounkářství v České Lípě a možnostmi potiskování textilu. Za pozornost bezesporu stojí také budova půvabného renesančního letohrádku, zvaného Červený dům, postavený Jiřím Jetřichem Berkou roku 1583 na místě bývalého předhradí a také nedaleký kostel Sv. Kříže, spojovaný s účastí parléřovské stavební huti. Hrad Lipý se nalézá v historickém centru města a je kulturní památkou, která je součástí městské památkové zóny Česká Lípa. Nádvoří hradu slouží také jako scéna pod širým nebem pro kulturní akce Návštěvní řád Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Hrad Lipý kulturní památka Článek 1 NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA 1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 30. září příslušného roku. 2. Objekt je v návštěvní sezoně přístupný každý den kromě pondělí. Zavírací den pondělí 3. Prohlídky se konají: duben září: od 9:00 hod. 17:00 hod. (12:30 13:00 polední pauza) Prohlídky s průvodcem: 09:00 hod., 10:00 hod, 11:00 hod, 13:00 hod, 14:00 hod, 15:00 a 16:00 hod. V případě organizovaných skupin je možno dohodnout prohlídku s průvodcem i mimo stanovené časy. Prohlídky mimo sezony (říjen březen) se konají po dohodě se správcem památkového objektu. Možnosti prohlídek: Prohlídka s průvodcem: cca 60 minut: sklepení 20 min., východní brána 20 min., velká věž a 29

30 nádvoří 20 min. 4. Vstupné: děti do 3 let, doprovod ZTP/ZTPP, doprovod kolektivu více jak 10 lidí zdarma Dospělí (plné) 50,- Kč snížené (děti od 6 15 let) 25,- Kč studenti, senioři, osoby ZTP/ZTPP) 30,- Kč Rodinné (2 dospělí+2 děti do 15 let) 130,- Kč Článek 2 ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU 1. Pokladna se otvírá v 9:00 hod.. 2. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků. 3. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 3 osob vč. neplatících dětí do věku 3 let. Méně než tři návštěvníci vyčkají zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud při obsazenosti vyžadují menší skupinu, než uvedenou v bodě 4., zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje správce památkového objektu. 4. Počet návštěvníků ve skupině činí max. 25 osob. 5. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Rezervace lze předem dohodnout písemně, telefonicky nebo em se správcem památkového objektu s uvedením data a času zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku. Článek 3 VSTUPNÉ 1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok. Výše vstupného je uvedeno v čl. 1 a v bodě č. 4. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu. 30

31 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), která platí na určený den a určenou prohlídku objektu. 3. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit. 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit. Článek 4 PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY 1. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělé osoby. 2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy. 3. Délka a konání prohlídek je uvedena v č. 1 návštěvní sezona Článek 5 OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů. 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán. 3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelkami a živými zvířaty. 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu. 5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR) 6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat celý objekt, jeho sbírky, či jiný majetek v areálu objektu. 31

32 7. Zejména je zakázáno: a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat, b) opouštět vymezenou trasu, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny, c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy apod.) výklad průvodce nebo fotografování s bleskem a stativem ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Ve věži je zakázáno fotografování, pořizování elektronické či jiné dokumentace vystavených předmětů! d) v prostorách celého objektu (mimo vyhrazených prostor) manipulovat s otevřeným ohněm, e) jíst a pít při prohlídce objektu a vstupovat do objektu se zmrzlinou, f) odhazovat odpad v areálu objektu, trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek, g) jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíku pro tělesně postižené a dětských kočárků) a parkovat motorová vozidla v areálu. Jízdní kola je možné uschovat v areálu objektu pouze se souhlasem správce památkového objektu, h) krmit zvířata chovaná v hradních prostorách, i) volný pohyb psů a jiných zvířat po areálu objektu, Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného. 8. V interiérech objektu či případně dalších vyznačených prostorách (kromě interiérů věže) je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace povoleno pouze bez užití blesku a stativu. 9. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník příspěvkové organizaci Lipý Česká Lípa. 10. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit vedení p. o Lipý Česká Lípa. Článek 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo 32

33 v objektu Centra textilního tisku do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání správcem památkového objektu předložena. Návštěvník má možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na vedení p. o. Lipý Česká Lípa. 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna

34 CENTRUM TEXTILNÍHO TISKU 34

35 3. Centrum textilního tisku 3.1. Úvod 3.2. Návštěvnost 3.3. Průvodcovská činnost 3.4. Kulturní akce 3.5. Expozice a proměny prostor CTT 3.6. Opravy a údržba 3.7. Historie 3.8. Návštěvní řád 3.1. Úvod Centrum textilního tisku (dále jen CTT) 16. února 2014 zahájilo svojí čtvrtou návštěvní sezónu. Mimo běžnou náplň CTT, tj. prohlídky a ukázky s průvodcem jsou prostory využívány i k jiným kulturním aktivitám: výstavy, přednášky, workshopy, koncerty. Byly zhotoveny nové návrhy na síta, jejichž výběr je nyní značně široký. V roce 2014 proběhlo v CTT celkem 37 kulturních akcí. Dále byly prostor pronajímány např. Farní charitě, Lípě Musice Návštěvnost Centrum textilního tisku navštívilo v roce návštěvníků, 699 návštěvníků využilo kombinovaného vstupného, tj. prohlídka hradu Lipý a CTT v řádných prohlídkových trasách. Řada návštěvníků využila také volné a bezplatné návštěvy Centra textilního tisku v rámci Dnů otevřených dveří. V roce 2014 to byly akce: Den otevřených dveří, Městské slavnosti, Dny evropského dědictví. Počet návštěvníků během těchto akcí odhadujeme na Do galerie zřízené při CTT zavítalo 52 návštěvníků a řada dalších během prohlídek samotného CTT. 35

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428 č.j. MUCL/.. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace Zastupitelstvo města

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř

Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř Provozní řád společenské a kulturní místnosti Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř, organizační složky města Chotěboř Společenská a kulturní místnost organizační složky města Chotěboř,

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří

Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří Výroční zpráva 2011- Zámek Klášterec nad Ohří Zámek Klášterec nad Ohří je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Klášterec nad Ohří. Organizace vznikla k 1. 5. 1993. Druhým významným mezníkem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad Metují Adresa: Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/150058/2011 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

S E Z N A M O R G A N I Z A C Í

S E Z N A M O R G A N I Z A C Í S E Z N A M O R G A N I Z A C Í OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SEDLČANY, S. R. O. název: Městská teplárenská, s. r. o. Církvičská 581, 264 01 Sedlčany IČ: 26214059 Organizace zabezpečuje výrobu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace Dodatek č. 4 kterým se mění zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace ze dne 28. 12. 2000 č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění dodatku č. 1 z 18. 4. 2007 č. 2007/126/OSOC/OSTA/STA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád Nařízení rady města Slatiňany číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává Tržní řád Rada města Slatiňany se na svém zasedání dne 12.srpna 2013 usnesla vydat, na základě zmocnění v ustanovení 18 odstavec

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více