Poděkování. V České Lípě, dne Mgr. Jiřina Kučerová, ředitelka Lipý Česká Lípa, p. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování. V České Lípě, dne 13. 2. 2015. Mgr. Jiřina Kučerová, ředitelka Lipý Česká Lípa, p. o."

Transkript

1

2 Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala všem svým kolegům a kolegyním za pomoc při psaní této výroční zprávy naší příspěvkové organizace, především kolegyni paní Kateřině Krčmářové a kolegovi panu Petrovi Nárovcovi. Zároveň bych velice ráda poděkovala vedení města Česká Lípa, členům Rady města Česká Lípa a zaměstnancům Městského úřadu Česká Lípa za celoroční přínosnou, činorodou a odbornou spolupráci. V České Lípě, dne Mgr. Jiřina Kučerová, ředitelka Lipý Česká Lípa, p. o. 2

3 Obsah Obsah Základní informace o příspěvkové organizaci Zřízení organizace Objekty ve správě organizace Vymezení hlavního účelu a doplňkové činnosti Struktura organizace v roce Personální složení příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa VODNÍ HRAD LIPÝ Vodní hrad Lipý Úvod Návštěvnost Průvodcovská činnost a klientský servis Kulturní akce Expozice Archeologický průzkum Opravy a údržba Vodní hrad Lipý - historie Návštěvní řád CENTRUM TEXTILNÍHO TISKU Centrum textilního tisku Úvod Návštěvnost Průvodcovská činnost Kulturní akce Expozice a proměny prostor CTT Opravy a údržba Centrum textilního tisku - historie Návštěvní řád Ceník vstupného a ceník zboží

4 4.1. Ceník vstupného Ceník zboží Akce připravované v roce Statistické údaje Tržby z prodeje vstupenek a zboží Tržby z konaných akcí a pronájmů Doplňková činnost Uzavřené smlouvy z pronájmu nebytových prostor Dlouhodobé smlouvy Dlouhodobé úkoly Rozpočet

5 1. Základní informace o příspěvkové organizaci 1.1. Zřízení organizace Příspěvková organizace Lipý Česká Lípa byla zřízena na dobu neurčitou na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dle ustanovení 27 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pod číslem usnesení 16/2010 ze dne Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, IČ: Sídlo příspěvkové organizace: U Vodního hradu 63, Česká Lípa. Identifikační číslo organizace: Organizace je samostatnou příspěvkovou organizací, je právnickou osobou s vlastními účty, organizace svým jménem nabývá práva a povinnosti. Statutárním zástupcem organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a odvoláván radou města a je zaměstnancem organizace. 5

6 1.2. Objekty ve správě organizace Seznam majetku Města Česká Lípa předaného k užívání p. o. Lipý Česká Lípa od : Stavby a budovy Budova č. p. Cena v Kč Vodní hrad Lipý, č. p ,86 Centrum textilního tisku, č. p ,31 celkem ,17 parcela č. výměra m2 druh pozemku katastrální území 835/ zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 835/2 129 ostatní plocha Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 6

7 7

8 8

9 1.3. Vymezení hlavního účelu a doplňkové činnosti Hlavním účelem příspěvkové organizace je veřejná kulturní, společenská, vzdělávací a informační činnost. Vymezení předmětu hlavní činnosti: - získávání, shromažďování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracování a zpřístupňování veřejnosti sbírek muzejní povahy z oblasti textilnictví ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů - zajištění č. 122/2000 Sb., o ochraně a expozice s využitím interaktivních prvků se zaměřením na tradici textilnictví - propagace kulturního a historického dědictví regionu Českolipska, pořádání zážitkových workshopů pro veřejnost - pořádání, organizování a zabezpečování výstav včetně autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) - poskytování informačních služeb veřejnosti včetně zpřístupnění informací a databází počítačovou nebo obdobnou sítí v souladu s účelem zřízení a předmětem činnosti, poskytování odborných informací a výkladů k historii města a jeho okolí - pořádání, organizování a zabezpečování kulturně společenských akcí, koncertů, divadelních představení, filmových a jiných audiovizuálních představení, zajišťování a organizování jiných způsobů zpřístupnění děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona - pořádání přehlídek a soutěží v oblasti veřejného představení autorských děl (divadlo, film, hudba apod.) - výchovná, přednášková a vzdělávací činnosti včetně mimoškolského vzdělávání pořádání odborných kurzů, školení, přednášek - vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) v souladu s účelem zřízení a předmětem činnosti 9

10 - pořizování databází a zabezpečování jejich vytěžování a zužitkování v souladu s účelem zřízení a předmětem činnosti (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů). Organizace má povolenu doplňkovou činnost v těchto oblastech: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění - reklamní činnosti, marketing, mediální zastoupení - realitní činnosti, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - velkoobchod a maloobchod. 10

11 11

12 1.4. Struktura organizace v roce 2014 Ředitelka Lipý p. o. Mgr. Jiřina Kučerová Správce památ. objektu Lipý+CTT Bc. Kateřina Krčmářová Průvodce na CTT+hrad Lipý Petr Nárovec Dohody o provedení práce a prac. činnosti průvodci, pořadatelé,uklizečka 12

13 Personální složení příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa Hlavní pracovní poměr číslo místo pracovního výkonu funkce příjmení+jméno 1 Lipý Česká Lípa ředitelka Mgr. Jiřina Kučerová 2 Centrum textilního tisku průvodce Petr Nárovec 3 hrad Lipý správce pam. objektu průvodkyně Bc. Kateřina Krčmářová Dohody o provedení práce Místo prac. výkonu Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa Funkce Příjmení+jméno od do Kč/hod. pořadatel průvodce pořadatel průvodce pořadatel průvodce Janová Dana Krčmářová Kateřina Michálková Lucie , , ,00 4 Lipý Česká Lípa průvodce pořadatel Šubrt Petr ,00 5 Lipý Česká Lípa pořadatel úklid Kučerová Kristýna ,00 6 Lipý Česká Lípa pořadatel technik Podlaha Luděk , Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa Lipý Česká Lípa průvodce pořadatel Štěpánková Daniela ,00 pořadatel průvodce Dařílková Zdena ,00 pořadatel průvodce Jan Jakub ,00 13

14 VODNÍ HRAD LIPÝ 14

15 2. Vodní hrad Lipý 2.1. Úvod 2.2. Návštěvnost 2.3. Průvodcovská činnost a klientský servis 2.4. Kulturní akce 2.5. Expozice 2.6. Archeologický průzkum 2.7. Opravy a údržba 2.8. Vodní hrad Lipý - historie 2.9. Návštěvní řád 2.1. Úvod V roce 2014 nedošlo k žádným významným změnám v organizaci provozu hradu Lipý. I nadále je hrad součástí příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, která pod sebou zastřešuje provoz hradu Lipý a Centra textilního tisku (CTT) v rekonstruované hospodářské budově hradního areálu Návštěvnost Návštěvnost v roce 2014 byla velmi příznivá. Hrad Lipý navštívilo v prohlídkách za vstupné běžné (50,- Kč) 359 dospělých, děti do 15. let 445, za vstupné snížené 271, rodinné 124, zdarma a volné vstupy celkem návštěvníků a 699 návštěvníků využilo kombinovaného vstupného pro prohlídku hradu Lipý i CTT. Celkem hrad Lipý navštívilo v běžných prohlídkách návštěvníků, čímž se sezóna 2014 zařadila mezi ty nejlepší od otevření hradu Lipý veřejnosti. Lipý Česká Lípa pořádala v prostorách hradu Lipý 17 kulturních akcí, které navštívilo celkem návštěvníků. Některé akce (Čarodějnice a Majáles, Rock for ZUŠ) pořádal LIBERTIN příspěvková organizace Česká Lípa a ZUŠ příspěvková organizace Česká Lípa, Lipý příspěvková organizace Česká Lípa byla spolupořadatelem, těchto akcí se zúčastnilo cca návštěvníků. 15

16 Řada návštěvníků využila také volného a bezplatného vstupu na nádvoří hradu v době konání akcí pořádaných ve spolupráci s městem Česká Lípa (Brány památek dokořán, Městské letní slavnosti, a oslav založení Československé republiky) návštěvnost těchto akcí odhadujeme na takřka návštěvníků celkem. Hrad byl také využit pro 11 svatebních obřadů, přičemž návštěvnost můžeme odhadnout zhruba na 450 lidí. Areál hradu Lipý byl také pronajímán jiným subjektům, přičemž návštěvnost těchto akcí můžeme odhadnout na cca návštěvníků. Celková návštěvnost na hradě Lipý včetně kulturních akcí, svateb, prohlídek a pronájmů je přibližně návštěvníků Průvodcovská činnost a klientský servis Průvodcovská činnost na hradě Lipý, v roce 2014 zůstala oproti předcházejícím letům takřka beze změn. Naším cílem bylo, tak jako v předchozích letech, podat návštěvníkovi kvalitní odborný výklad o historii a vývoji této jedinečné kulturní památky, a to i se zřetelem na historický vývoj České Lípy a zdejšího regionu. Pro průvodce je k dispozici podrobný dvaceti pěti stránkový sylabus, doplněný o výkladový slovníček, seznam významných osobností a významných historických dat týkajícím minulosti hradu Lipý. Kromě běžných prohlídek jsme se opět snažili vyjít vstříc především školským zařízením a prohlídku koncipovat podle stáří a zaměření studentů, od dětí předškolního věku až po studenty středních škol, gymnázií i vysokých škol, pro které připravujeme specializované prohlídky týkající se konkrétních témat z historie. Zájemcům i nadále umožňujeme prohlídky i mimo sezónu, ovšem pouze po předběžné dohodě. 16

17 Prohlídky a otevírací doba Letní sezóna ( ) Úterý až sobota 9:00-17:00 Neděle 13:00-17:00 Polední přestávka 12:00-13:00 Prohlídky začínají vždy v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod. 17

18 2.4. Kulturní akce V roce 2014 bylo uskutečněno na hradě Lipý celkem 38 kulturních akcí, včetně svatebních obřadů a pronájmů. Lipý Česká Lípa pořádal 17 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 2273 návštěvníků. Sezónu jsme započali Velikonočním jarmarkem, opět jsme se připojili k projektu Muzejní noc, v prázdninové části sezóny jsme pokračovali v tradici nedělních pohádek, opět jsme ve spolupráci s klubem Progres pořádali Letní kino na hradě, kdy jsme ve třech tematických blocích nabídli návštěvníkům po tři večery starší i nové filmové lahůdky. Letošní ročník se setkal s velkým a ohlasem, zvláště pak úvodní snímek, kultovní film Pulp Fiction: Historky z podsvětí, u kterého jsme zaznamenali vskutku mimořádnou a rekordní návštěvnost. Nádvoří hradu Lipý bylo v létě opět využito jako otevřená scéna pro divadelní představení. Další tradiční akcí byly Dny evropského dědictví letos s podtitulem Návraty ke kořenům. V předvánočním čase jsme pak připravili již tradiční Vánoční jarmark na hradě :00-16:00 Velikonoční jarmark na hradě Program: 10:30 Pohádka "O princezně, která mluvila cizí řečí" DS Spojáček Liberec 11:00 Mažoretky ZŠ Partyzánská 11:30 Pohádka "Žebrákova nevěsta" DS Spojáček Liberec 13:00 Proti proudu 30 - rocková hudba s popovým nádechem 15:00 Pašijové hry - pořádá Ochotnický spolek OSLI Prodejní stánky, předvádění řemesel, hledání vajíček, MC Pumpkin, občerstvení. Vstupné 20,00, děti od 6 let 10,00 Kč :00-24:00 Čarodějnice Aktivity pro děti, výroba čarodějnice, oheň, živá muzika, občerstvení, masky vítány. Pořádá DDM Libertin, spolupořadatel Lipý Česká Lípa, p.o 18

19 :00-23:00 MAJÁLES Volba královny a krále Majálesu, vystoupení zájmových útvarů DDM Libertin, občerstvení. Pořádá DDM Libertin ve spolupráci se ZUŠ, klubem Progres, Lipý Česká Lípa, p. o. za finanční podpory města Česká Lípa. Vstupné dobrovolné Českolipský hudební festival VŠUDYBUD Pořádá Klub Progres Řemeslná tradice v česko-saském příhraničí Putovní výstava partnerských měst Großschönau a Nového Boru v rámci projektu Cesty tradičních řemesel. Výstava je přístupná během prohlídek hradu od do

20 21.6. Muzejní noc na hradě tentokrát v tanečním rytmu! ZUŠ Česká Lípa - žáci oddělení populárního zpěvu skupina Fairoze - muwashahat a orient flamenco Enliven Centre - taneční vystoupení, výuka latino skupina Fairoze - RS, saidi, khaleegy skupina Flamenco Al Norte - vystoupení v rytmu flamenca skupina Fairoze kapela Hurwajs - živé hudební vystoupení, poslech i tanec 20

21 :00 18:00 Městské slavnosti 2014 Program: Dopoledne vystoupení škol a školských příspěvkových organizací tvořivá dílnička pro děti v Centu textilního tisku Odpoledne alternativní kapely :00 Komedie I. A. Krylova "TRUMF" Hraje: DS Karel Čapek Děčín Vstupné 100 Kč, v předprodeji 80 Kč :00 Pohádkové odpoledne nejen pro děti Dagmar Čemusová Já jsem muzikant DS K. Čapek Čarodějnická pohádka MC Pumpkin Vstupné 50,- Kč/ děti do 3 let zdarma III. ročník Letní kino na hradě Pulp Fiction: Historky z podsvětí - drama/krimi, USA, 1994, Režie: Quentin Tarantino Jasmíniny slzy komedie/drama, USA, 2013, Režie: Woody Allen Nevědomí sci-fi/akční, USA, 2013, Režie: Joseph Kosinski Vstupné 70 Kč Hudební festival AGRESSIVE FEST Pořádá o. s. Filozofický klub Progres 21

22 III. ročník Letní kino na hradě Mamma Mia muzikál, USA, 2008, Režie: Phyllida Lloyd Madagaskar 3 animovaný, USA, 2012, Režie: Eric Darnell a Tom McGrath Noe - USA, dobrodružný, režie: Darren Aronofsky Vstupné 70 Kč :00 Divadelní představení Setkání s Čechovem Li-Di Litoměřice, hořkosladká komedie Vstupné 100,- Kč / předprodej 80,- Kč :00 Nedělní pohádka pro děti Čert to nemá nikdy lehké Li-Di Litoměřice Vstupné 50,- Kč / děti do 3 let zdarma III. ročník Letní kino na hradě Železná lady USA, životopisný, režie: Phyllida Lloyd Rivalové USA/Německo, 2013, životopisný, režie: Ron Howard Příběh kmotra - ČR, 2013, drama režie: Petr Nikolaev Vstupné 70 Kč Nedělní pohádka pro děti Dobrák a Vykuk DS Havlíček Zákupy Vstupné 50,- Kč / děti do 3 let zdarma 22

23 :30 ALASTAIR Irská a skotská muzika na nádvoří hradu Pořádá Kultura Česká Lípa p. o. Vstupné: 120,- Kč :00-17:00 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - Návraty ke kořenům. Živé obrazy Sukno pro královnu Netradiční prohlídky v 30 min. intervalech ve spolupráci s agenturou MODUA Chomutov Vstupné zdarma 23

24 ROCK FOR ZUŠ Druhý ročník festivalu Rock For ZUŠ. Sedm kapel různého stylového zaměření z českolipského regionu. Pořádá Základní umělecká škola Česká Lípa :15 19:30 Oslavy státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu 18:00 lampiónový průvod z náměstí TGM 18:15 příchod na hrad a opékání vuřtů :00-17:00 Vánoční jarmark na hradě Dopolední program 10:15 MŠ Arbesova - P. Černá: zpěv, koledy 10:30 MŠ Dolní Libchava - L. Witschelová - Medvíďata: Až Vánoce zazvoní 10:45 ZŠ Slovanka - zpěv A. S. Garnerová: Cesta (T. Klus), All I Want For Christmas Is You (M. Carey) 11:00 ZŠ Dr. M. Tyrše: pěvecký sbor Zvoneček 11:15 ZŠ a MŠ Žandov - R. Talaváňová - třída Sluníček: Vánoční nadílka koled 11:30 ZuŠ Česká Lípa: trombónový kvartet, oddělení popových zpěvaček 24

25 Odpolední program 13:00 Lusatian Grass - vokální koncert ve sklepení hradu 14:00 Proti proudu 30 - rocková hudba s popovým nádechem 15:30 DS Havlíček Zákupy - Živý betlém 25

26 2.5. Expozice V expozici hradu Lipý nedošlo k žádným změnám. Během roku dochází k běžné údržbě a opravě pronajatého majetku v expozici brannské věže Archeologický průzkum V roce 2014 nebyl prováděn žádný systematický archeologický průzkum. V prostoru mezi západním okrajem Červeného domu a budovou CTT byl v rámci rekonstrukce plynového potrubí proveden výkop, pod dozorem archeologa OVM v České Lípě, v této sondě byly objeveny základy hradby vymezující prostor bývalého předhradí a podle dochovaných pozůstatků, se můžeme domnívat, že právě v těchto místech byla vstupní brána do tohoto areálu. Případné upřesnění situace a prohloubení poznání o podobě této části hradního areálu je však podmíněné širším archeologickým průzkumem. Kromě této sondy nebyly již žádné jiné průzkumné sondy v areálu hradu Lipý a jeho okolí prováděny Opravy a údržba V roce 2013 byla provedena oprava torza nejstaršího (severního) paláce. Závadu jsme zjistily v jarních měsících roku 2012 a neprodleně nahlásili majiteli (město Česká Lípa). Jednalo se o odtržení torza klenby od obvodového zdiva základu nejstarší palácové stavby v severní části nádvoří hradu. Ve spolupráci s pracovníky Národního památkového ústavu, odborného pracoviště v Liberci byl zvolen způsob opravy v podobě ochranného zásypu, majitel (město Česká Lípa) zadal zpracování projektu a uvolnil nutné prostředky, které byly převedeny na účet provozovatele (Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace), samotná oprava započala Ochranný zásyp tvoří písčito-jílovitá zemina, mírně hutněná, která podepře torzo klenby. Dokončení opravy bylo po dohodě se zhotovitelem a investorem odloženo a dokončeno v jarních měsících roku 2014 kdy došlo k zajílování koruny zdiva a následnému zatravnění. Velmi palčivým problémem se stává nedokončená oprava vnějšího pláště severní části hradby. Dokončení oprav bylo opět odloženo a dosud neproběhla ani avizovaná diskuze odborníků, investora a ostatních zainteresovaných subjektů. Stav je sice nadále 26

27 stabilizovaný, ale rozhodně se nejedná o stav optimální a další odkládání opravy může vést k výraznému zhoršení technického stavu této části opevnění. Před začátkem sezóny byla provedena údržba kruhových lavic kolem stromů (odstranění původních nátěrů, oprava poškozených částí a nový nátěr) Na nádvoří probíhala pravidelná údržba zeleně, údržba bylinné zahrádky, vzrostlé vegetace, na torzu zámecké budovy byla opět průběžně prováděna výsadba suchomilné vegetace, (rozchodníky, např. rozchodník šestiřadý Sedum sexangulare, mateřídouška obecná Thymus serpyllum L. atp.) která se jeví jako velmi odolná a pro exponované plochy torza paláce vhodná a žádoucí. Koncem roku byly provedeny potřebné pravidelné revize (komínových průduchů, EZS a EPS, elektrických zařízení, rozvodů a elektrospotřebičů) Vodní hrad Lipý - historie Hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století na ostrůvku náplav řeky Ploučnice, která na svém středním toku vytváří celou řadu romantických meandrů a slepých ramen. První písemná zmínka pochází z roku 1277, kdy se po hradě píše Čeněk z Lipé. Osudy hradu jsou úzce spjaty s historií města, které pravděpodobně nechal vystavět nejslavnější z rodu Rohovců, Jindřich z Lipé. Jindřich z Lipé roku 1319 prodává zdejší slibně se rozvíjející panství svým příbuzným Berkům z Dubé, ti hrad drží až do husitských válek. Roku 1426 byl hrad a město dobit vojsky Jana Roháče z Dubé. Lipá poté slouží husitským vojskům jako nejsevernější základna k jejich výpadům do Lužice. Správy hradu a města se ujímají husitští hejtmani. Na sklonku husitských válek hrad opanoval Zikmund Děčínský z Vartenberka, následně vypukl další konflikt, který vstoupil do dějin jako lužickovartenberská válka, během níž byl hrad s městem roku 1444 obsazen, tentokrát vojskem lužického Šestiměstí a poté předán Jindřichovi Berkovi z Dubé. V 16. století byl hrad přestavěn na zámek. Roku 1502 dochází k dělení Berkovského majetku na čtyři díly. Město Lipá i hrad jsou rozděleny na čtvrtiny, část tohoto majetku postupně získává rod Vartenberků. V 16. století tedy na hradě sídlí dva rody, a tak tomu je až do roku 1591, kdy paní Kunhuta Berkovna skupuje druhou polovinu hradu. Posledním z Berků, který na hradě sídlil, byl pan Adam Berka, vnuk paní Kunhuty. Umírá roku Zámek v Lipé se nakrátko dostává do držení saského rodu Salhauzenů. Těm je však majetek roku 1620 zabaven pro účast na stavovském povstání. 27

28 Po bitvě na Bílé hoře zámek a město skupuje jako konfiskáty vojevůdce Albrecht z Valdštejna, ten přesouvá správu panství na Nový Zámek v nedalekých Zahrádkách. Hrad Lipý přestává být sídlem šlechty a pomalu chátrá, ale ještě roku 1778, při manévrech bramborové války, zde poobědval císař Josef II. se svými generály Laudonem a Lascym, tím však slavná historie hradu Lipý končí. V roce 1820 vypukl ve městě ničivý požár, který zachvátil i staré panské sídlo. V 19. století je chátrající areál hradu pronajímán a poté přestaven na továrnu, rafinérii cukru. Za německé okupace byla sice snaha hrad opravit a zpřístupnit, ale práce byly pro nedostatek peněz zastaveny. V únoru roku 1957 je hlavní zámecká budova z příkazu Národního výboru odstřelena. Celý areál poté řadu let pustne a upadá v zapomnění. V roce 1992 je zahájen rozsáhlý archeologický průzkum, ten přinesl překvapující poznatky o počátcích osídlení České Lípy a stavebně historickém vývoji tohoto panského sídla. Současně probíhají práce na rehabilitaci celého areálu. Dominantou hradu je mohutná hradba s renesančním oknem a dvě branské věže. Na nádvoří si návštěvníci mohou prohlédnout základy útočiště věže, takzvaného bergfritu, ten patří spolu se základy středověkého srubu a pece k nejstarší vývojové fázi hradu odkryté archeologickým průzkumem. Z hlavní zámecké budovy se zachovaly unikátní gotické sklepy druhé poloviny 14. století, které jsou nádhernou ukázkou stavebního umění dřívějších mistrů. Od června roku 2003 je hrad přístupný široké veřejnosti. V současné době je pro návštěvníky připraven prohlídkový okruh, který umožňuje prohlídku nádvoří s prezentací pozůstatků hradní architektury, návštěvu unikátních hradních sklepení s drobnou ukázkou archeologických nálezů, jediné dochované stavby hradu Lipý branské věže, kde je instalována expozice připomínající život na hradě Lipý na přelomu 19. a 20. století. Prohlídka je s odborným výkladem průvodce. 28

29 V těsném sousedství se nachází Centrum textilního tisku, muzeální expozice, která nabízí návštěvníkům možnost seznámit se interaktivní formou s historií kartounkářství v České Lípě a možnostmi potiskování textilu. Za pozornost bezesporu stojí také budova půvabného renesančního letohrádku, zvaného Červený dům, postavený Jiřím Jetřichem Berkou roku 1583 na místě bývalého předhradí a také nedaleký kostel Sv. Kříže, spojovaný s účastí parléřovské stavební huti. Hrad Lipý se nalézá v historickém centru města a je kulturní památkou, která je součástí městské památkové zóny Česká Lípa. Nádvoří hradu slouží také jako scéna pod širým nebem pro kulturní akce Návštěvní řád Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Hrad Lipý kulturní památka Článek 1 NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA 1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 30. září příslušného roku. 2. Objekt je v návštěvní sezoně přístupný každý den kromě pondělí. Zavírací den pondělí 3. Prohlídky se konají: duben září: od 9:00 hod. 17:00 hod. (12:30 13:00 polední pauza) Prohlídky s průvodcem: 09:00 hod., 10:00 hod, 11:00 hod, 13:00 hod, 14:00 hod, 15:00 a 16:00 hod. V případě organizovaných skupin je možno dohodnout prohlídku s průvodcem i mimo stanovené časy. Prohlídky mimo sezony (říjen březen) se konají po dohodě se správcem památkového objektu. Možnosti prohlídek: Prohlídka s průvodcem: cca 60 minut: sklepení 20 min., východní brána 20 min., velká věž a 29

30 nádvoří 20 min. 4. Vstupné: děti do 3 let, doprovod ZTP/ZTPP, doprovod kolektivu více jak 10 lidí zdarma Dospělí (plné) 50,- Kč snížené (děti od 6 15 let) 25,- Kč studenti, senioři, osoby ZTP/ZTPP) 30,- Kč Rodinné (2 dospělí+2 děti do 15 let) 130,- Kč Článek 2 ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU 1. Pokladna se otvírá v 9:00 hod.. 2. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků. 3. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 3 osob vč. neplatících dětí do věku 3 let. Méně než tři návštěvníci vyčkají zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud při obsazenosti vyžadují menší skupinu, než uvedenou v bodě 4., zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje správce památkového objektu. 4. Počet návštěvníků ve skupině činí max. 25 osob. 5. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Rezervace lze předem dohodnout písemně, telefonicky nebo em se správcem památkového objektu s uvedením data a času zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku. Článek 3 VSTUPNÉ 1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok. Výše vstupného je uvedeno v čl. 1 a v bodě č. 4. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu. 30

31 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), která platí na určený den a určenou prohlídku objektu. 3. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit. 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit. Článek 4 PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY 1. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělé osoby. 2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy. 3. Délka a konání prohlídek je uvedena v č. 1 návštěvní sezona Článek 5 OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů. 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán. 3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelkami a živými zvířaty. 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu. 5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR) 6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat celý objekt, jeho sbírky, či jiný majetek v areálu objektu. 31

32 7. Zejména je zakázáno: a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat, b) opouštět vymezenou trasu, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny, c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy apod.) výklad průvodce nebo fotografování s bleskem a stativem ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Ve věži je zakázáno fotografování, pořizování elektronické či jiné dokumentace vystavených předmětů! d) v prostorách celého objektu (mimo vyhrazených prostor) manipulovat s otevřeným ohněm, e) jíst a pít při prohlídce objektu a vstupovat do objektu se zmrzlinou, f) odhazovat odpad v areálu objektu, trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek, g) jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíku pro tělesně postižené a dětských kočárků) a parkovat motorová vozidla v areálu. Jízdní kola je možné uschovat v areálu objektu pouze se souhlasem správce památkového objektu, h) krmit zvířata chovaná v hradních prostorách, i) volný pohyb psů a jiných zvířat po areálu objektu, Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného. 8. V interiérech objektu či případně dalších vyznačených prostorách (kromě interiérů věže) je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace povoleno pouze bez užití blesku a stativu. 9. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník příspěvkové organizaci Lipý Česká Lípa. 10. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit vedení p. o Lipý Česká Lípa. Článek 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo 32

33 v objektu Centra textilního tisku do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání správcem památkového objektu předložena. Návštěvník má možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na vedení p. o. Lipý Česká Lípa. 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna

34 CENTRUM TEXTILNÍHO TISKU 34

35 3. Centrum textilního tisku 3.1. Úvod 3.2. Návštěvnost 3.3. Průvodcovská činnost 3.4. Kulturní akce 3.5. Expozice a proměny prostor CTT 3.6. Opravy a údržba 3.7. Historie 3.8. Návštěvní řád 3.1. Úvod Centrum textilního tisku (dále jen CTT) 16. února 2014 zahájilo svojí čtvrtou návštěvní sezónu. Mimo běžnou náplň CTT, tj. prohlídky a ukázky s průvodcem jsou prostory využívány i k jiným kulturním aktivitám: výstavy, přednášky, workshopy, koncerty. Byly zhotoveny nové návrhy na síta, jejichž výběr je nyní značně široký. V roce 2014 proběhlo v CTT celkem 37 kulturních akcí. Dále byly prostor pronajímány např. Farní charitě, Lípě Musice Návštěvnost Centrum textilního tisku navštívilo v roce návštěvníků, 699 návštěvníků využilo kombinovaného vstupného, tj. prohlídka hradu Lipý a CTT v řádných prohlídkových trasách. Řada návštěvníků využila také volné a bezplatné návštěvy Centra textilního tisku v rámci Dnů otevřených dveří. V roce 2014 to byly akce: Den otevřených dveří, Městské slavnosti, Dny evropského dědictví. Počet návštěvníků během těchto akcí odhadujeme na Do galerie zřízené při CTT zavítalo 52 návštěvníků a řada dalších během prohlídek samotného CTT. 35

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

[Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

[Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 [Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 1. Projekt iniciace:... 3 2. Projekt plánování:... 3 2.1 Finance:... 3

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou:

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou: Zřizovatel, Město Poděbrady, se sídlem Městského úřadu v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 31 IČ: 002 39 640, zastoupený panem Ing. Jozefem Ďurčanským, starostou města v y d á v á podle ustanovení

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové.

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové. Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 I. Umělecká činnost V dubnu měl premiéru muzikál ve verších, Popelka, v režii Apoleny Vynohradnykové. Moderně upravená klasická pohádka se setkává s velkým

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

S E Z N A M O R G A N I Z A C Í

S E Z N A M O R G A N I Z A C Í S E Z N A M O R G A N I Z A C Í OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SEDLČANY, S. R. O. název: Městská teplárenská, s. r. o. Církvičská 581, 264 01 Sedlčany IČ: 26214059 Organizace zabezpečuje výrobu

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur. Turistické aktivity Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.cz Otevírací doba : leden, únor ZAVŘENO - březen květen

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Výroční zpráva 2 0 1 4. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 4. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 4 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2014 2 1. Základní informace Název, sídlo a

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více