Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko."

Transkript

1 Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec

2 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ PARTNEŘI : 2

3 OBSAH / OSNOVA A.SPOLEČNÁ ČÁST PRO ČESKOU I NĚMECKOU STRANU AZ Consult spol. s r.o. Klíšská ÚSTÍ NAD LABEM (CZ) Ing. Martin David Strana ČESKÉ ÚZEMÍ Analýza stávajícího stavu [ 4 ] Návrhy na využití [ 93 ] vedoucí projekce NĚMECKÉ ÚZEMÍ Tel: Analýza stávajícího stavu [ 119 ] Návrhy na využití [ 168 ] Společné závěry pro české i německé území [ 183 ] Ing. Zbyněk Novák projektant B. INDIVIDUÁLNÍ ČÁSTI STUDIE Tel: PŘÍLOHY Foto : AZ Consult spol. s r.o. Ilustrační Google.com AZ CONSULT SPOL. S R.O

4 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU ČESKÉ ÚZEMÍ ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU Strana Analýza návštěvnosti [ 5 ] Způsoby využití území [ 14 ] Technický stav území [ 50 ] Ochrana přírody [ 81 ] SWOT analýzy [ 85 ] NÁVRHY NA VYUŽITÍ Strana Věcné možnosti na využití [ 93 ] Zhodnocení technického stavu vodních staveb [ 99 ] Využití definované na základě ekonomických výpočtů [ 117 ] AZ CONSULT SPOL. S R.O

5 KARLOVARSKÝ KRAJ Karlovarský kraj : Karlovarský kraj leží v severozápadním cípu Čech a je zároveň i nejzápadnějším krajem České republiky. Kraj vznikl jako vyšší celek územní samosprávy v roce 2000 se sídlem v Karlových Varech. Kraj sousedí na východě s Ústeckým krajem, na severu se spolkovou zemí Sasko, na západě se spolkovou zemí Bavorsko a na jihu s Plzeňským krajem. Rozloha : km2 Počet obyvatel : Hustota zalidnění : 95 obyvatel / km2 Krajské město : Karlovy Vary ( obyvatel ) Počet okresů : 3 Cheb ( obyvatel ) Karlovy Vary ( obyvatel ) Sokolov ( obyvatel ) Obce s rozšířenou působností : Aš Cheb Karlovarský kraj patří k nejmenším krajům ČR a zabírá pouze 4,25 % rozlohy. Mariánské Lázně Karlovy Vary Ostrov Kraslice Jedním z hlavních odvětví kraje je cestovní ruch. Hlavními cíli domácích i zahraničních turistů jsou zejména lázeňská centra a s nimi spojené kulturní a památkové zóny. Sokolov 5 Nejvyšší místo : Klínovec ( m n.m.) Nejnižší místo : hladina Ohře ( 320 m n.m.)

6 ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI Karlovarský kraj je po Praze druhým nejnavštěvovanějším regionem České republiky. Ve sledovaném období od roku 2000 došlo v kraji ke zvýšení návštěvnosti. Návštěvníky jsou zejména zahraniční turisté, kteří tvoří více jak 2/3 všech návštěvníků. Ze zahraničních turistů jsou dlouhodobě nejčastější návštěvníci ze sousední Spolkové republiky Německo, dále pak z Ruské federativní republiky, Nizozemska, Rakouska a Slovenska. Vedle těchto nejpočetnějších skupin návštěvníků navštěvuje Karlovarský kraj spousta návštěvníků z celého světa. Nejnavštěvovanějším místem v kraji jsou pak samotné Karlovy Vary. 6

7 ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI Zatímco návštěvníků z Německa je ve sledovaném období mezi lety stabilně okolo 250 tis./rok, v posledních letech přibývají zejména návštěvníci z východní Evropy. Nejpočetnější skupinou jsou turisté z Ruska, jejichž počet se během tohoto období takřka ztrojnásobil. Další rostoucí skupinou jsou návštěvníci z Ukrajiny, kteří již v roce 2009 tvořili třetí nejpočetnější skupinu zahraničních turistů. Naopak počet nizozemských turistů v posledních letech zaznamenal pokles. Dále pak následují návštěvníci ze sousedního Rakouska a Slovenska. V průběhu roku lze pak vysledovat úbytek návštěvníků kraje během zimních měsíců. Na tento trend má vliv zejména velké zaměření turismu na lázeňství. 7

8 ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI Z hlediska ubytovacích kapacit patří Karlovarský kraj po Praze k druhému nejlépe vybavenému regionu v České republice. Zejména počet hotelů vyšší třídy je oproti jiným krajům republiky velmi vysoký. Hotelů ***** je v kraji 5, **** pak 65. (Plzeňský : 0, 18, Ústecký : 0, 11, Liberecký : 0, 7). Celkový počet ubytovacích zařízení v kraji však v posledních letech klesá. Tento pokles je způsoben rostoucím počtem lůžek v ostatních zařízeních. Celkově pak počet lůžek v kraji stabilně roste. Jde zejména o hotely a penziony, přičemž stoupá i kvalita ubytovacího zařízení. Naopak počet míst pro karavany klesá. Kempy pro karavany se soustředí v současnosti na zkvalitnění služeb na úkor kapacity. 8

9 ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI Počet hostů v lázních Nejvýznamnějším oborem z hlediska turistiky Karlovarského kraje je lázeňství, které tvoří více jak polovinu všech návštěvníků. Z celkového počtu lázeňských návštěvníků České republiky tvoří Karlovarský kraj více jak polovinu z celku. Středočeský Karlovarský Ústecký Jihočeský Olomoucký Moravskoslezký Zlínský Celkový trend návštěvnosti lázeňských objektů v kraji má rostoucí tendenci. Na návštěvnosti lze sledovat i sezonní vliv s maximem v letních měsících a minimem v zimě. I přes celosvětovou hospodářskou krizi si lázeňství v kraji udrželo velmi vysoký počet návštěvníků. Hlavními centry lázeňství jsou Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Dále jsou to lázně Kynžvart a Jáchymov

10 ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI Ubytovací zařízení v Karlovarském kraji mají nejvyšší využití v rámci České republiky. Největší vytíženost mají hotely ****, dále následují hotely *** a *****. Vývoj ukazuje nárůst ubytovaných u hotelů vyšších tříd, naopak penziony a hotely nižších tříd bojují s úbytkem zákazníků. Na tento trend poměrně dobře reagují investoři s výstavbou nových hotelů vyšších tříd. Nevyužity jsou však tyto zařízení z hlediska hoštění konferencí. Karlovarský kraj i přes velké množství kvalitních hotelů zaostává právě v této oblasti a návštěvníků konferencí v kraji ubývá. Z pohledu celé republiky jsou konference pořádány zejména v hotelech ****, dále následují *** a *****. V ostatních zařízeních se pořádá minimum těchto akcí. 10

11 ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI Cestovní ruch a navazující služby jsou jedním z hlavních oborů v Karlovarském kraji. I přes velkou turistickou atraktivitu však kraj patří dlouhodobě k nejhorším regionům z hlediska nezaměstnanosti, která je nad průměrem celé České republiky. V kraji pak má nejvyšší nezaměstnanost okolí Karlových Varů. Mezi nezaměstnanými mají větší podíl ženy. Z hlediska vzdělání je nejvíce nezaměstnaných se základním vzděláním a bez vzdělání, nebo se středoškolským vzděláním bez maturity. Z hlediska příjmů patří Karlovarský kraj na poslední příčku mezi regiony České republiky a zaostává hluboko pod průměrem celé republiky. Karlovarský kraj tak má potenciálně velkou nabídku lidských zdrojů. Podpora cestovního ruchu má na nezaměstnanost v Karlovarském kraji zásadní pozitivní vliv 11

12 ANALÝZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V Karlovarském kraji v posledních letech klesají přímé investice do ochrany životního prostředí. To se také odráží na ekonomickém přínosu ochrany životního prostředí, které je hluboko pod republikovým průměrem. Zaostávají zejména investice do oboru nakládání s odpady, které mají také nejvyšší ekonomický přínos. Z hlediska vzniku odpadů klesá množství odpadu z podniků v kraji. Klesající trend vyvolávají investice podniků na minimalizaci odpadu a snahu o recyklaci s opětovným využitím během výroby. Naopak produkce komunálního odpadu v kraji stoupá. Vliv má i malá výtěžnost tříděného odpadu, která s množstvím 32,1 kg/obyv. (2009) je pod republikovým průměrem (35,8 kg/obyvatele). Analýza životního prostředí vzhledem k toku Ohře je uvedena v části zabývající se čistotou toku. 12

13 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU ČESKÉ ÚZEMÍ ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU Strana Analýza návštěvnosti [ 5 ] Způsoby využití území [ 14 ] Technický stav území [ 50 ] Ochrana přírody [ 81 ] SWOT analýzy [ 85 ] NÁVRHY NA VYUŽITÍ Strana Věcné možnosti na využití [ 93 ] Zhodnocení technického stavu vodních staveb [ 99 ] Využití definované na základě ekonomických výpočtů [ 117 ] AZ CONSULT SPOL. S R.O

14 OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI Nejblíže k bavorským hranicím leží obce Libá a Pomezí nad Ohří. Obec Libá je propojena s bavorským Hohenbergu, se kterým spolupracuje na společných projektech. Obec Pomezí je pak na bavorskou stranu propojena se Schirndingem. Z větších měst se příhraniční oblasti nachází město Cheb a město Františkovy lázně, které patří do lázeňského trojúhelníku. Jedná se zejména o turistická města, která mohou návštěvníkům nabídnout velké množství kulturněhistorických atrakcí. Jde zejména o nabídku lázeňství. LIBÁ Počet obyvatel : 715 Nadm. Výška : 508 m n.m. Rozloha : PSČ : ,63 km2 Charakteristika obce : Obec Libá leží v malebném údolí Libského potoka při okraji hraničního lesa. Vznikla jako podhradí hradu Libštejn, který byl v 16. století přestavěn na barokní zámek Libá. Libá je součástí přírodního parku Smrčiny. POMEZÍ NAD OHŘÍ Počet obyvatel : 140 Nadm. Výška : 468 m n.m. Rozloha : PSČ : ,70 km2 Charakteristika obce : Obec Pomezí nad Ohří patří mezi nejzápadnější obce ČR. Rozprostírá se na březích přehrady Skalka, kterou tvoří řeka Ohře. Z jedné strany obce je přehrada a druhou stranu obklopují krásné lesy, které hraničí s Bavorskem. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ Počet obyvatel : Dále na západ se pak rozkládá Sokolovská uhelná pánev, která je silně zasažena povrchovou těžbou hnědého uhlí. Rozloha : 25,74 km 2 Nadm. Výška : 442 m n.m. PSČ : Charakteristika obce : Nejmenší a nejpůvabnější z lázeňského trojúhelníku jsou Františkovy Lázně. Prosluly Františkovým pramenem, v jehož okolí vznikaly klasicistní a empírové budovy. Pro slohovou čistotu lázeňského jádra má město statut památkové rezervace. Mezi nejkrásnější architektonické památky patří empírová kolonáda Lučního a Solného pramene, Společenský dům, Lázně III., dvorana Glauberových pramenů a kruhový pavilon nad Františkovým pramenem. Určitě největšímu zájmu hostů se těší socha Františka. 14

15 OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI Větší města zde leží na toku řeky Ohře, která tvoří páteř celého Karlovarského kraje. V souběhu s řekou vede železniční trať a silniční koridor, který tak propojuje tato města. U Kynšperku nad Ohří dochází k změně krajiny ze zemědělské půdy na průmyslovou krajinu Podkrušnohoří na sever od řeky Ohře a na zalesněné plochy s CHKO Slavkovský les na jih od řeky. Město Sokolov je pak průmyslovým centrem tohoto regionu. Vedle těžebního průmyslu se ve městě nachází chemický průmysl založený na zpracování uhlí a strojírenský průmysl. V současné době se rekultivuje ovlivněná krajina na rekreační plochy, které zvýší prestiž města. CHEB Počet obyvatel : Nadm. Výška : 459 m n.m. Rozloha : PSČ : ,37 km2 Charakteristika obce : Město Cheb patří k nejstarším městům v Čechách. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací. Symbolem města je světoznámý Špalíček skupina jedenácti pozdně gotických kupeckých domů ze 13. století. Jednou z nejkrásnějších evropských památek je Chebský hrad s Černou věží a dvoupatrovou kaplí. Historii města přibližuje návštěvníkům bohatá expozice Chebského muzea, milovníci umění mohou navštívit některou z chebských galerií. KYNŠPERK NAD OHŘÍ Počet obyvatel : Nadm. Výška : 431 m n.m. Rozloha : PSČ : až ,31 km2 Charakteristika obce : Město Kynšperk nad Ohří se rozkládá na obou březích řeky Ohře v místě, kde řeka protéká východní částí chebské pánve před jejím vtokem do kopcovitého terénu oddělující chebskou a sokolovskou pánev. Nachází se zde řada historických zajímavých památek Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Sloup Nejsvětější Trojice, kašna sv. Floriána, židovský hřbitov, historická městská branka, historická radnice, rekonstruovaný zámek s restaurací a ubytováním v Kamenném Dvoře. SOKOLOV Počet obyvatel : Rozloha : Nadm. Výška : 16,5 km PSČ : m n.m Charakteristika obce : Sokolov leží při soutoku Ohře a Svatavy uprostřed sokolovské pánve. Jeho ráz je ovlivněn těžbou hnědého uhlí a s tím souvisejícím průmyslem. Uprostřed města se nachází Sokolovský zámek. Sokolovsko vynikalo svým surovinovým bohatstvím. V dnešní době se v Sokolovské pánvi těží hlavně hnědé uhlí. 15

16 OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI Od Karlových Varů dále na východ je průmyslová krajina přerušena Doupovskými horami s vojenským újezdem Hradiště, které jsou až na hranici s Ústeckým krajem. Oblast je velmi bohatá na minerální prameny. Nejvýznamnějším centrem lázeňství nejen regionu, ale celé České republiky je město Karlovy Vary. To se stalo významným centrem kulturního i společenského života. Dnes jsou Karlovy Vary krajským městem. Jen deset kilometrů od Karlových Varů se nachází další lázeňské město, Kyselka. Zde sídlí společnost Mattoni, která zde stáčí stejnojmennou minerální vodu. Město však ztratilo svůj lázeňský charakter a chátrá více jak 50 let. LOKET Počet obyvatel : Nadm. Výška : 427 m n.m. Rozloha : PSČ : ,74 km2 Charakteristika obce : Loket leží na úpatí Slavkovského lesa v meandru řeky Ohře. Historie města sahá až do 12. století, kdy byl zde založen královský hrad. Loket je oblíbeným turistickým cílem. Dominantou města je gotický hrad vypínající se na kamenném ostrohu nad řekou. Malebné centrum města je památkovou rezervací. OSTROV Počet obyvatel : Nadm. Výška : 398 m n.m. Rozloha : PSČ : ,42 km2 Charakteristika obce : Město Ostrov se nachází na úpatí Krušných hor mezi dvěma lázeňskými městy - Karlovými Vary a Jáchymovem. Naleznete zde románskou architekturu, gotiku i renesanci. Svou polohou je Ostrov optimálním výchozím i cílovým bodem pro letní a zimní turistiku. Kromě bohaté nabídky programů Domu Kultury můžete zajít například do Zámeckého parku, Letohrádku nebo shlédnout Kostel sv. Jakuba. KYSELKA Počet obyvatel : 820 Rozloha : 6,48 km 2 Nadm. Výška : 358 m n.m. PSČ : Charakteristika obce : Kyselka leží nedaleko Karlových Varů na řece Ohře. V obci se nachází několik významných památek, které jsou však dnes v dezolátním stavu. V obci sídlí velký podnik Mattoni, kde se stáčí světoznámá minerální voda. Lázeňský charakter obce dnes není využit. 16

17 OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI Karlovy Vary jsou významným střediskem turismu v měřítku celé střední Evropy. Vedle lázeňských služeb nabízí město kulturně společenské akce, z nichž největší je každoroční filmový festival. Město má dobrou turistickou infrastrukturu, jakou je mezinárodní letiště, nebo hotely vyšších tříd. Město leží na soutoku dvou řek. Jedná se o řeky Ohře a Teplá. Obě tyto řeky jsou vodácky využívány. V souběhu s řekou Ohře probíhá městem cyklostezka Ohře. Pro pěší turisty nabízí vycházkové cesty karlovarské lesy, do kterých se lze z města dostat pomocí lanové dráhy. Atraktivitu okolí nabízí CHKO Slavkovský les a nedaleké vrcholky Krušných hor, nabízející střediska zimních sportů. KARLOVY VARY Počet obyvatel : Nadm. Výška : 447 m n.m. Rozloha : PSČ : ,10 km2 Charakteristika obce : Karlovy Vary založil kolem roku 1350 císař římský a král český Karel IV. Město proslulo svými jedinečnými horkými prameny s vysokým obsahem CO2, které nemají ve světě obdoby. Klasická lázeňská léčba, která skutečně pomáhá, musí trvat nejméně 3 týdny. Sestává se z pití léčivé vody přímo z pramenů za volného procházení po kolonádě, z dietního režimu, pohybu v přírodě, balneoprocedur, výchovy ke zdravému životnímu stylu a individuální lékařské péče. Dnešní podobu Karlových Varů, zejména lázeňského centra nejvíce ovlivnila stavební činnost na sklonku 19. století nesoucí pečeť historismu a nastupující secese. Nejvýznamnější tvůrci novodobých Karlových Varů byli vídeňští architekti Fellner a Helmer. Chloubou vřídelního města se staly roku 2001 moderní Zámecké lázně. V témže roce byly rekonstruovány i četné cenné památky, např. Zámecká věž a Sadová kolonáda. Bohatost architektury, krása přírody s mnohasetletou historií města lákají mnoho tvůrčích osobností. V karlovarském archivu i muzeu jsou uloženy svázané seznamy lázeňských hostů. Ti navštěvují v Karlových Varech jak divadelní představení (činohra, opera, opereta), tak četné koncerty klasické i populární hudby. Karlovarský symfonický orchestr byl založen v roce 1835 a patří k nejstarším symfonickým tělesům v Evropě. Díky návštěvám Antonína Dvořáka v Karlových Varech a evropské kontinentální premiéře jeho symfonie Z Nového světa v Poštovním dvoře vznikla v lázeňské metropoli silná Dvořákova tradice, z níž je nejzajímavější Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka pro studenty uměleckých škol. Nedělní odpoledne lze trávit na dostihové dráze, otevřené v roce 1899 a nedávno doplněné minigolfem. Golf lze hráz na jednom z nejkrásnějších hřišť ve střední Evropě v Olšových Vratech nebo v Cihelnách. Karlovy Vary nabízejí mnoho tenisových kurtů, ricochet, kryté bazény a mnohé lázeňské hotely mají též kulečníkové sály a bowling. Karlovy Vary prosluly výrobou spotřebního zboží a potravin. Nejvýznamnějšími produkty karlovarského průmyslu a zároveň oblíbenými suvenýry jsou porcelán, sklo, bylinný likér Becherovka. Ke známým karlovarským výrobkům patří též minerální vody Mattoni, kosmetika Vřídlo a tradiční lázeňské oplatky, vyráběné již od 18. století. Karlovy Vary jsou centrem společenských událostí, festivalů, vědeckých kongresů, sympozií a konferencí. K pravidelným akcím patří např. Balneologické dny. Každý rok v dubnu se zde koná Setkání evropské šlechty. Začátkem července rozzáří karlovarské nebe filmové hvězdy z celého světa, které nemohou chybět na Mezinárodním filmovém festivalu. 17

18 MUZEA V ZÁJMOVÉ OBLASTI Karlovy Vary nabízí také velké množství muzeí nejrůznějšího zaměření. Jedná se o muzea zaměřená zejména na produkty, které jsou ve městě produkována. Těmito produkty jsou výrobky z porcelánu a ze skla, které mají v Karlových Varech dlouholetou tradici a patří dodnes mezi vyhledávané artikly karlovarského regionu. MUZEUM KARLOVY VARY Provozní doba: Út Ne Ceník: 9:00 17:00 děti 15,- Kč Charakteristika : Muzeum v Karlových Varech bylo založeno po roce 1865 na popud významného balneologa Med. Dr. Josefa Löschnera jako jednotná městská instituce společně s regionální knihovnou a archivem. Díky karlovarským patriotům a sběratelům se postupně podařilo shromáždit rozsáhlé sbírky dokumentující typická karlovarská řemesla. Muzeum je dnes moderním informačním a badatelským centrem pro dokumentaci karlovarského lázeňství a historicko-stavebních památek Karlovarska. JAN BECHER MUZEUM Provozní doba: Po Ne Ceník: 9:00 17:00 Dalším velmi populárním produktem Karlových Varů je Becherovka. Její historie sahá až do roku 1794, kdy ji vynalezl lékárník Jan Becher. Seznámením s historii Becherovky se lze seznámit v muzeu, které se jí zabývá. S Becherovkou souvisí i místní sklářství, které již mnoho let spolupracuje s podnikem na designu lahví a také v soutěžích o nejlepší design likérové sklenky. dospělí 30,- Kč dospělí 100,- Kč děti 50,- Kč Charakteristika : Na místě bývalé továrny Becherovky na Steinberkách dnes stojí Jan Becher Muzeum a každoročně láká tisíce těch, kteří chtějí nahlédnout do pestrého života Becherovky, přivonět k její historii a poodhalit tajemství, která ji obestírají. Od dob svého zakladatele prošla budova postupně několika úpravami. Becherovod, který spojoval jednotlivá sklepení, kamenné klenby jejich stropů, prastaré sudy s pestrým zdobením, skleněné křivky starých lahví i zažloutlý papír jejich etiket to vše můžete spatřit i vy. MUZEUM MOSER Provozní doba: Po Ne 9:00 17:00 Ceník: dospělí 80- Kč děti 50,- Kč Charakteristika : Přijďte a objevte slavnou historii firmy Moser založené Ludwigem Moserem v roce Unikátní pohled do historie sklárny poskytuje nové Museum Moser. Nově řešená expozice v moderním interiéru nabízí poutavou prohlídku mapující více než 150 let historie sklárny, uvádí slavné majitele luxusního skla Moser a představuje nejstarší sklářskou tvorbu až po současné kolekce s více než 2000 exponáty. Výstava je doplněna 7 dokumentárními pořady v českém a anglickém jazyce. 18

19 MUZEA V ZÁJMOVÉ OBLASTI Další muzea, která se nachází v okolních městech jsou spíše zaměřená na specifika, která se týkají historie dané oblasti. Lze tak nalézt muzeum místní kultury, mincovnictví, nebo historická muzea týkající se minulosti osídlení města. Tato muzea lze nalézt v Jáchymově, Nejdku, Lokti, Horním Slavkově, Sokolově, nebo Chebu. V mnohých případech se jedná o městská muzea. Některá z těchto muzeí nabízí vedle stálé expozice také putovní expozice. Ty se týkají mnoha různých oborů a jejich aktuální výstavy lze sledovat na internetových stránkách daného muzea. Putovní výstavy probíhají i v rámci tohoto regionu ve spolupráci jednotlivých muzeí. MUZEUM JÁCHYMOV Provozní doba: Út Ne Ceník: 9:00 17:00 dospělí 60- Kč děti 50,- Kč Charakteristika : Budova bývalé mincovny situovaná nad radnicí na náměstí významného horního města vystavená s okázalostí úměrnou jeho významu. Jednopatrový renesanční dům s věžovitým arkýřem a pravoúhlým dvorem. Budova pochází z let , v nynější podobě několikrát přestavovaná. Z původní stavby se zachovalo jádro, ostění několika oken a portálu, unikátní dýmník a velmi rozsáhlé sklepení. Objekt sloužil až do počátku 17.století jako Královská mincovna. Muzeum zde sídlí od roku MUZEUM NEJDEK Provozní doba: St Ne Ceník: 8:30 16:30 dospělí 20- Kč děti 10,- Kč Charakteristika : Měšťanský dům s neogotickými dekorativními prvky. Postaven kolem roku 1860, do značné míry si až do současnosti zachoval původní ráz z 2. poloviny 19. století. Zajímavostí jsou vyduté okenní výplně v prvním patře. MUZEUM KNIŽNÍ VAZBY V LOKTI Provozní doba: So Čt Ceník: neuvedeno 10:00 18:00 Charakteristika : Město Loket otevřelo Muzeum knižní vazby v roce 2001, stálou expozicí v Černé věži. Z popudu bývalého starosty Jana Hadravy byli k vytvoření muzea vyzváni přední umělečtí knihaři, loketští občané, Jan a Jarmila Sobotovi. V souvislosti s adaptací přízemních prostor radnice bylo muzeum dočasně uzavřeno. Ke znovuotevření v pozměněné podobě došlo v prvém pololetí

20 MUZEA V ZÁJMOVÉ OBLASTI Velmi specifickou stálou výstavou v Karlovarském kraji jsou hornická muzea. Hlavním centrem tohoto zaměření je muzeum v Sokolově, které má pobočku v Krásnu. Výstavy navazují na dlouholetou tradici v dobývání hnědého uhlí v tomto regionu. V současné době se uvažuje i o velkoplošném muzeu moderních způsobů dobývání uhlí. Muzeum by mělo vniknout v prostoru zatápěného lomu Medard u Sokolově, jako způsob rekultivace. Toto muzeum je z hlediska návštěvníků velmi atraktivní, jelikož zde lidé mohou shlédnout velkorypadla, která nemají běžně možnost spatřit. Provozování tohoto druhu druhu muzea je velmi finančně náročné a jeho historická cena stoupne až v budoucnosti. MUZEUM HORNÍ SLAVKOV Provozní doba: St Ne Ceník: 9:00 17:00 dospělí 30- Kč děti 15,- Kč Charakteristika : Muzeum Horní Slavkov je umístěno v nově adaptovaném domě čp. 211, který je sousedním domem architektonicky nejcennějšího objektu v Horním Slavkově - Pluhova domu (čp. 497), se kterým je spjat i společným stavebně-historickým vývojem. Jedná se o jednopatrový podsklepený objekt s šestiosím okenním hladkým průčelím bez plastických prvků členění fasády. Ve stálé expozici jsou prezentovány hlavní historické mezníky a významné obory lidské činnosti, které výrazně ovlivnily dějiny města. HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO Provozní doba: Po Pá Ceník: 9:00 17:00 dospělí 30- Kč děti 15,- Kč Charakteristika : Hornické muzeum Krásno je pobočkou Krajského muzea Sokolov. Je situováno na místě historického cínového dolu Vilém založeném na žilném systému Gellnauer, který byl s řadou přerušení činný až do 90. let 20. stol. V areálu dolu Vilém je zachována budova úpravny, objekt dílen, těžní věž a těžní budova, strojovna, vrátnice a stavba jedné z nejstarších trafostanic na našem území. Hlavní budova muzea, rekonstruovaná v letech , sloužila v 18. a v 19. století jako úpravna cínových rud. MUZEUM SOKOLOV Provozní doba: So Čt Ceník: neuvedeno 10:00 18:00 Charakteristika : Krajské muzeum Sokolov má v budově zámku rozsáhlé výstavní prostory. Stálá expozice v I. patře zámku má celkem 11 výstavních sálů. K pořádání krátkodobých výstav slouží malý výstavní sál u vstupu do expozice. Další výstavní prostor o 6 sálech je využíván ke krátkodobým tématickým výstavám. Vlastní expozice se skládá ze tří základních částí příroda Sokolovska, dějiny Sokolovska a dějiny rudného a uhelného hornictví na Sokolovsku. 20

21 MUZEA V ZÁJMOVÉ OBLASTI Výstavy jsou většinou umísťovány do kulturně historicky významných budov. V některých případech lze samotnou budovu muzea považovat za součást výstavy. Ne zřídka se nachází muzeum na zámku, jako například v Mostově, nebo Sokolov. Návštěvu muzea lze tak propojit i s návštěvou přilehlých historických staveb a památek. Dalším druhem muzeí jsou soukromé sbírky některých nadšenců. Touto sbírkou je například muzeum motocyklů. Jako další muzeum na Česko-Bavorském pohraničí by mohlo vzniknout příhraniční muzeum, které by se věnovalo vývojem pohraničí s nepříliš příjemnou historií v podobě železné opony na české straně hranice. MUZEUM PORCELÁNU NA ZÁMKU MOSTOV Provozní doba: Ceník: dospělí - Kč děti - Kč Charakteristika : V prostorách zámku je přístupné muzeum porcelánu Haas & Czjzek, první porcelánové manufaktury v Čechách. Přes 200 exemplářů z prodejen starožitností i soukromých sbírek získalo na Mostově odpovídající prostory pro prezentaci. Ručně malované koflíky s litophánií, čajové a kávové soupravy bohatě zdobené kobaltem a zlatem i unikátní vázy, podnosy a přátelské soupravy. Ozdobou sbírky je figurální porcelán. MUZEUM CHEB Provozní doba: Út Ne Ceník: 9:00 17:00 dospělí 60,- Kč děti 30,- Kč Charakteristika : Muzeum věnované městu Chebu a oblasti Chebska sídlí v Pachelbelově domě, ve kterém byl v roce 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna. Jsou zde umístěny památky vztahující se k k této dějinné události, dále sbírky z oblasti umělecké historie a dějin města. Pod správu tohoto muzea také spadají expozice umístěné v prostorách Chebského hradu, kde je např. expozice kachlových kamen s krásným lidovými motivy. ZDENĚK BÁLEK MUZEUM HIST. MOTOCYKLŮ Provozní doba: Po Pá 9:00 17:30 Ceník: dospělí 30- Kč děti 15,- Kč Charakteristika : Muzeum historických motocyklů je největší soukromou expozicí svého druhu v České republice. V současné době vystavuje 70 kusů historických motocyklů, z nichž některé jsou unikáty. Své zastoupení má zde JAWA, ČZ, INDIAN, ARIEL, BSA, FN a mnoho dalších světových značek. Počet vystavovaných exponátů se stále zvětšuje. Expozice se neustále rozšiřuje a byla doplněna i o historická jízdní kola. Dnes je zde vedle výstavy motocyklů také expozice České hračky. 21

22 MUZEA V ZÁJMOVÉ OBLASTI Další nové muzeum by se mohlo věnovat historii zaniklých obcí, které se nacházely v příhraniční oblasti. Toto muzeum by se mělo stát symbolem nového kulturního a společenského propojení českého a bavorského území. Větší propojení by se mělo vytvořit mezi muzei v Karlovarském kraji na území Horních Frank. Zejména pak okresy Cheb a Wunsiedel ve Smrčinách. Tímto krokem by mělo být zavedení muzejních karet, které by po určitou dobu zaručovaly volný vstup do vybraných muzeí na české i bavorské straně. Finance z prodeje těchto karet by se mohly použít na nové projekty muzeí zapojených do tohoto systému. Toto propojení by napomohlo větší migraci turistů mezi těmito regiony. MĚSTSKÉ MUZEUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ Provozní doba: Po Ne Ceník: 10:00 17:00 dospělí 30- Kč děti 10,- Kč Charakteristika : Dějiny muzea začínají v r. 1912, kdy místní občanské sdružení shromažďovalo mezi františkolázeňskými občany historické předměty pro budoucí místní muzeum. Zde jsou instalovány nové expozice dokumentující historii Františkových Lázní, historii lázeňství, objevení Františkova pramene a dějiny stáčení minerálních pramenů a mnoho dalších zajímavostí. Kromě rozsáhlých výstavních expozic se zde nachází ředitelství muzea, ekonomický a obchodní úsek, historické oddělení a odborná knihovna. MUZEUM ZLATÝ KLÍČ Provozní doba: St Ne 9:00 17:00 Ceník: dospělí 20- Kč děti 10,- Kč Charakteristika : Muzeum Zlatý klíč v Karlových Varech leží na místě, kde měl své soukromé muzeum dr. Karl Becher s bohatou regionální knihovnou, sbírkou uměleckých vazeb a řadou karlovarensií. Část sbírek získalo v r Karlovarské muzeum. V prvním patře muzea je stálá výstava obrazů vídeňského malíře Wilhelma Gause. V přízemí domu jsou výstavní sály Karlovarského muzea s krátkodobými výstavami z činnosti muzea. 22

23 HRADY V ZÁJMOVÉ OBLASTI Karlovarský kraj, jako příhraniční oblast, je velmi bohatý na množství hradů. Ty v minulosti sloužily jako strážné hrady (dnes většinou zříceniny), nebo jako sídelní hrady a panská sídla. Dnes jsou tyto hrady dominantami měst, nebo krajiny. Hrady zde lze najít jak v centrech měst (Loket, Cheb), nebo ve volné přírodě. Mnoho hradů se nachází na úpatí Krušných hor (Horní hrad, Himlštejn, Nejdek a další). Některé hrady jsou dodnes dobře zachovalé a poskytují množství kulturně historických akcí. Součástí jsou prohlídky s průvodcem. Jiné hrady jsou pak jako zříceniny volně přístupné v otevřené krajině. U zřícenin není pořádání akcí časté. LOKET Založen: 12. stol. První majitel: Václav I. Lokace: obec Loket Charakteristika hradu : Hrad Loket je nádherný gotický hrad ležící ve stejnojmenném městečku, na ostrohu nad řekou Ohří v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Loket nabyl na významu zejména po roce 1230 kdy sloužil jako hraniční pevnost. Loket tvoří komplex budov na oválném půdorysu, dominantou je hranolová věž z poloviny 13.století. Východní část tvoří palác se dvěma křídly a s baštami ze 16.století. Nejstarší stojící částí dnešního hradu, pocházející ze samých počátků jeho výstavby, je pozdně románská rotunda. OSTROH (SEEBERG) Založen: První majitel: 13. stol. obec Poustka Lokace: město Cheb Charakteristika hradu: Hrad Seeberg byl po svém založení jedním z vojenských opěrných bodů, které vytvářely zázemí při německé kolonizaci Chebska. Po té co byly založeny Františkovy Lázně byla zde zřízena restaurace a hrad se stává oblíbeným výletním místem lázeňských hostů. Na východní straně stojí mladší hrázděné objekty, vlastní jádro v době románské obíhala hradba s brankou. Hrad Seeberg je dnes přístupný v době sezony a je zde umístěna expozice dějin nábytku, života venkovského lidu a porcelánu. HORNÍ HRAD (HAUENŠTEJN) Založen: 13.stol. První majitel: Mikuláš Winkler Lokace: obec Krásný Les Charakteristika hradu: Hrad Hauštejn od svého vzniku vystřídal spoustu majitelů, během staletí byl mnohokrát rekonstruován a dokonce zde byl vybudován pivovar. Zpočátku hrad sloužil jako zástava, teprve později z něj vzniklo panské sídlo. Při prohlídce můžete vidět Zámeckou bránu, Hornohradskou kapli nebo dřevěnou sochu sv. Václava. V sezóně na hradě probíhá řada akcí, např. Hudební festivaly, noční prohlídky, letní tábory a školy v přírodě. 23

24 HRADY V ZÁJMOVÉ OBLASTI Hrady většinou leží na turistických stezkách, které procházejí přes Karlovarský kraj. Z hradů je pak většinou velmi atraktivní výhled do okolí. BEČOV NAD TEPLOU 14. stol. Lokace: První majitel: Boreš z Oseka z Rýzmburka obec Bečov nad Teplou Charakteristika hradu : Ve městě Bečov nad Teplou stojí nezvykle vedle sebe zámek i hrad. Gotický hrad na skále nad údolím řeky Teplé byl postaven, aby chránil důležitou křižovatku zemských cest a sloužil také jako celní místo. V 15. století hrad získal nové majitele, kteří si z něj udělali panství. Dispozici hradu tvoří dvě hranolovité k sobě spojené věžové budovy a novější renesanční palác, vystavěný za vlády Pluhů z Rabštejna. Součástí hradů je výstava k historii hradů a jeho vlastníků. Na hradě v Lokti pak najdeme například výstavu týkající se útrpného práva. Pravidelné akce jsou pořádány na hradech v Lokti, Chebu, Bečově nad Teplou a na Horním hradu. Tyto hrady také patří k nejnavštěvovanějším hradům. V návaznosti na vodácký sport pak má největší návštěvnost hrad v Lokti, jehož návštěva je zpestřením mnoha vodáků, nejen ubytovaných v kempu v Lokti. Hrad je navíc umístěn přímo v centru městské rezervace. Založen: CHEB Založen: 12.stol. Lokace: První majitel: Fridrich Barbarossa obec Cheb Charakteristika hradu : Chebský hrad je jedinečná ukázka románské falce na našem území. Fridrich Barbarossa jej využíval k pobytu s dvorem při svých pravidelných inspekčních cestách po německé říši. V podhradí falce se rozrostla osada, připomínaná roku 1203 poprvé jako město Cheb. Objekt prošel jen malými přestavbami a dodnes se tedy dochovaly hlavní rysy falce. Dominantou hradu je románská Černá věž pojmenovaná podle stavebního materiálu, kterým je sopečný tuf. Součástí je dále např. gotická kaple sv. Erharda a Uršuly. ZŘÍCENINA HRADU PERŠTEJN Založen: stol. Lokace: obec Perštejn První majitel: Bedřich ze Šumburka (nejpravděpodobnější) Charakteristika hradu : Hrad Perštejn stával na zalesněném kopci při severozápadním okraji stejnojmenné obce nedaleko silnice do Měděnce. Vpravo od vchodu je návrší se zbytky velké věže, vlevo hradby, kde bývala první brána. Vlevo odtud jsou zbytky menšího parkánu, uzavřeného hradbou. Dnes je jeho zřícenina volně přístupná turistům. Perštějn se nachází v Ústeckém kraji nedaleko hranice s Karlovarským krajem. 24

25 HRADY V ZÁJMOVÉ OBLASTI Zříceniny hradů je možné taktéž využívat ke kulturním akcím. Jsou dobrým prostředím pro pořádání divadelních představení, nebo komorních koncertů v letní sezóně. Zříceniny by měly být doplněny na stezkách informačními tabulemi, které by zákazníky informovaly o historii a významu daného hradu. Tabule by měly mít stejnou formu. Vedle uvedených hradů a zřícenin lze v Karlovarském kraji nalézt ještě další malé či zaniklé hrady. Jsou to například zříceniny u Kynšperku nad Ohří, nebo u bavorských hranic ležící Pomezná, Liebeneck, Sv. Jan Nepomucký, Dolnice, nebo Skalka. ZŘÍCENINA HRADU ANDĚLSKÁ HORA Založen: stol. Lokace: obec Andělská Hora První majitel: pánové z Rýzmburka Charakteristika hradu : Andělská Hora je zřícenina gotického hradu. Leží na vrcholu čedičového vrchu nad stejnojmenným městečkem. Hrad, původně zvaný Engelsburg, byl postaven ve snaze ochránit rozsáhlé panství Rýzmburků. Když jeho stavitel Boreš z Rýzmburka zemřel majitelé hradu se začali rychle střídat. Nynější zřícenina je dominantou okolí, ze které je výborný kruhový rozhled zejména na blízké Doupovské hory. Z hradu se zachovalo už jen torzo, které je volně přístupné. ZŘÍCENINA HRADU HARTENŠTEJN Založen: 15. stol. První majitel: pánové z Plavna Lokace: obec Bochov Charakteristika hradu : Zříceniny hradu Hartenštejna korunují výrazné osamělé návrší u Bochova na Karlovarsku. Jeho stavba nebyla od počátku koncipována jako rezidenční objekt, ale jen a pouze jako mocenský opěrný bod rodu. Tomu také odpovídá jeho vzhled a místo, které bylo vybráno pro jeho stavbu. Vlastní hrad měl čtyřúhelný obrys, severní, jižní a východní stranu zajišťovaly protáhlé polookrouhlé bateriové věže umístěné uprostřed hradby. Z hradu zbyly zbytky věží, příkopy s valem, sklepy a zbytky dalších staveb. ZŘÍCENINA HRADU HIMLŠTEJN Založen: 15. stol. První majitel: Vilém z Illburka Lokace: obec Stráž nad Ohří Charakteristika hradu : Hrad Himlštejn od svého postavení vyměnil mnoho majitelů a postupem času se jeho stavební stav velmi zhoršil. Hrad zaujímá příhodnou terénní situaci na vysokém čedičovém kopci. Hrad měl dvě brány, jedna se nacházela na vysunutém přihrádku, druhá pak byla ve formě portálu v hlavní hradbě. Vedle ní se nacházela rozměrná obytná věž obdélného půdorysu. Do dnešní doby se z hradu nejvíce zachovaly zbytky obytné věže, malé a velké brány. 25

26 HRADY V ZÁJMOVÉ OBLASTI Příhraniční hrady a zříceniny je možné zahrnout do společné turistické hradní stezky, která by mohla spojit hrady na bavorské a české straně hranice. Stejně tak by mělo být propojeno pořádání akce související s hrady na obou stranách hranice. Tím by mělo být zejména pořádání hudebně kulturních akcí na hradech, které by měly lákat návštěvníky z Čech i Německa. Stejně jako u propojení muzejí na obou stranách hranice by měly vzniknout regionální turistické karty, které by opravňovaly k volnému vstupu na vybrané hrady zapojené do tohoto systému. Společně by tak mohli vzniknout regionální kulturní karty Poohří. ZŘÍCENINA HRADU NEJDEK Založen: 13.stol. První majitel: český král Lokace: obec Nejdek Charakteristika hradu: Černá věž z neomítnutého zdiva je jediným pozůstatkem hradu krušnohorského hradu Nejdek. Hrad vystavěný na úzké a strmé žulové ostrožně nad ohybem řeky Rolavy vznikl jako strážní při neklidné hranici s Chebskem. Za doby Šliků byl hrad kvůli stavbě zámečku rozebrán, ovšem kromě dochované Černé věže. Tu zachránila skutečnost, že byla přestavěna na zvonici farního kostela. Nejvýraznější dochovaný pozůstatek je příčná zeď vystavěná z velkých kvádrů a opatřená střílnovým okénkem. ZŘÍCENINA HRADU STARÝ RYBNÍK Založen: stol. Lokace: První majitel: Jan Rabe z Mechelsgrünu obec Skalná Charakteristika hradu: V písemných pramenech se hrad poprvé připomíná k roku 1364, ale patrně vznikl již dříve. V roce 1792 vyhořel a následně se stal zříceninou. Funkci sídla převzal zámek postavený v jeho těsné blízkosti. Dispozice hradu byla dvojdílná. Na místě předhradí vyrostl později dnešní zámek. To bylo spojeno s vlastním hradem pomocí mostu. Vlastní hrad pak zaujal skalnatý hřbet mezi dvěma rybníky. Zámek je v současné době na prodej, prostor kudy vede cesta k hradní zřícenině je zatím volně přístupný. ZŘÍCENINA TVRZE POMEZNÁ Založen: 13. stol. První majitel: Vilém z Illburka Lokace: obec Libá Charakteristika hradu : Hrad Pomezná byl postaven někdy kolem 13. století aby střežil cestu ze západu do Čech. V roce 1348 koupil hrad Rüdinger ze Sparnecku, který se stal v roce 1349 lesníkem České koruny. Po napadení českými a chebskými vojsky zůstala jen čtverhranná věž, která se stala základem tvrze, postavené během 16. století. Ta pak střídala své majitele a roku 1629 byla přestavěna na mlýn. Při budování ochranného pásma hranic po roce 1950 byla stavba až na věžovitý objekt čtvercového půdorysu odstraněna. 26

27 VODÁCKÉ SPORTY Vodáctví je poměrně populárním sportem z hlediska celorepublikového. Ohře je jednou z nejvýznamnějších vodáckých toků, která však v některých oblastech zaostává oproti vodácky populárních toků Vltavy, Sázavy, Otavy, Berounky, nebo Lužnice. Jedná se zejména o nabídku doprovodných služeb a marketingové koncepci popularizace toku. Během jedné sezony tok navštíví okolo tisíc vodáků. VODÁCKÉ TOKY : Schéma toku Ohře : Teplá je naopak jednou z méně využívaných a známých vodáckých řek. Teplá je oproti Ohři sjízdná pouze v omezeném období a jedná se spíše o zpestření vodácké sezony. Jedná se spíše o jednorázové vodácké akce. Ohře (celoročně), Teplá (sezónně) Ohře Turistická řeka vhodná pro vícedenní putování. Jedná se o souvisle sjízdní úsek v délce cca 110 km mezi Chebem a Kláštercem nad Ohří ( Ústecký kraj). Řeka lze v úseku rozdělit na rozdílné úseky od velmi lehkých po poměrně náročné úseky. Lze tak naplánovat cestu podle požadované obtížnosti. Na toku se nachází několik jezů, bohužel většina z nich je bez vodáckých propustí, které jsou příjemným adrenalinovým zpestřením každé vodácké plavby. Namísto toho je v mnoha případech nutné jezy přenášet, což patří k nepříliš oblíbené činnosti. Některé jezy jsou též velmi nebezpečné. Jedná se zejména o dna, které jsou dokonce označovány za jezy smrti. Jsou to jez v Radošově a jez Karlovy Vary Tuhnice. Jez v Tuhnicích však v roce 2010 prochází kompletní rekonstrukcí, která v budoucnu umožní vodákům bezpečné proplutí. Velkou výhodou řeky Ohře pro vodácké sporty je její stabilita průtoku, kdy je řeka splavná takřka po celý rok, oproti jiným tokům v republice. Tato stabilita je způsobena nalepšováním průtoku z velkých nádrží v povodí. Řeka protéká atraktivními lokalitami, z nichž lze například zmínit města Cheb, Loket a Karlovy Vary a dále například Svatošské skály v CHKO Slavkovský Les. Teplá Řeka Teplá, která v Karlových Varech přitéká zprava do řeky Ohře je jednou z méně známých vodáckých řek. Teplá je však jednou z nejatraktivnějších vodáckých řek. V horní části protéká CHKO Slavskovský les a v dolní pak středem kolonády Karlových Varů. Nabízí tak jak přírodní, tak i kulturní zážitky. Tok je sjízdný v délce asi 35 km, avšak pouze během pravidelných akci, kdy je upouštěna voda z přehrady. V průběhu lázeňské kolonády se nachází několik stupňů, které jsou však průjezdné. 27

28 VODÁCKÉ SPORTY OHŘE Sjízdného úseku Karlovarského kraje Skalka - Pernštejn (Ústecký kraj) Délka sjízdného úseku : cca 110 km Sjízdnost : Úsek Limnigraf Min. stav pro plutí Cheb VD Nechranice Karlovy Vary-Drahovice 45 cm Aktuální stav : Popis vodácké cesty : Na území Karlovarského kraje se nachází horní a střední tok řeky o celkové délce 110 km. Ohře je sevřena z levé strany Krušnými horami a z pravé strany Slavkovským lesem a Doupovskými horami. Vyznačuje se velkou rozkolísaností průtoku, jeho rychlými změnami a velkým transportem splavenin a plavenin. Horní tok začíná od státní hranice u Chebu a jeho charakter je spíše nížinný. Ohře protéká otevřenou krajinou bez lesů. Břehy jsou místy regulovány. Řeka má v těchto místech šířku cca m. Tok řeky míjí Nebanice a Mostov a za Kynšperkem nad Ohří vstupuje do hlubšího zalesněného údolí. V těchto místech se její proud zrychluje a objevují se i drobné peřeje. Dalšími zastávkami na její cestě jsou Dasnice, Tisová a Citice. Za Sokolovem Ohře míjí obec Staré Sedlo a ostrým obloukem obtéká město Loket (z tvaru toku řeky je odvozen i název města). Za Loktem vstupuje do údolí Svatošských skal, které patří k nejatraktivnějším místům na jejím toku. Poté vtéká do Karlových Varů. Na tomto úseku jsou nejvýznamnějšími levobřežními přítoky Plesná, Libocký potok, Svatava, Chodovský potok a Rolava. Hlavními přítoky zprava jsou Odrava a Teplá. Střední tok od Karlových Varů teče v kamenitém korytě údolím lemovaným lesy. Proud se zde zrychluje a vyskytují se na něm četné peřeje. Řeka míjí na pravém břehu Dubinu, Kyselku a Radošov a obtéká masiv Doupovských hor. Za Velichovem se svahy snižují a skýtá se tak výhled na okolní vrchy sopečného původu. Na levém břehu míjí Vojkovice, protéká Stráží nad Ohří. Za Bočí opouští území Karlovarského kraje. Šířka řeky v těchto místech dosahuje m. Ohře je oproti Vltavě, Sázavě, Otavě, Berounce a Lužnici až na výjimky splavná po celý rok. Jedná se o druhou nejlépe tekoucí řeku v ČR s vysokým potenciálem do budoucna. V horním toku může být stav vody ovlivněn množstvím vypouštěné vody z vodní nádrže Skalka. Ve středním toku toto ovlivňují vodní stavy na větších přítocích. Vodácký průvodce Ohře (SHOCart, 2003) uvádí pro sjízdnost horního a středního toku jako směrodatný vodočet v Karlových Varech s minimálním stavem 60 cm. Vzhledem k tomu, že podle zkušeností vodáků je řeka sjízdná i za nižšího stavu vody, byl na základě připomínek tento doporučený minimální stav snížen na 45 cm. Ohře představuje řeku s různými vodáckými terény. Horní tok nabízí spíše klidnější a mírný proud a střední tok naopak rychleji tekoucí proud s náročnějšími peřejemi. 28

29 VODÁCKÉ SPORTY OHŘE Tabulka obtížnosti jednotlivých úseků. Zdroj : Ohře, vodácký průvodce Popis vodácké cesty : Sjízdný tok řeky od Chebu po Klášterec nad Ohří měří zhruba 110 km. Zdatní vodáci dokáží tento úsek sjet za 4 až 5 dnů. To ovšem za předpokladu, že plavbu nespojí s žádnými výlety za přírodními zajímavostmi a historickými památkami v blízkém okolí řeky. Tento způsob sjíždění řeky je však naprosto výjimečný, neboť vodáci sjíždějí řeku hlavně kvůli zážitkům z putování. Takto pojaté sjíždění řeky není příliš smysluplné vzhledem k tomu, že řeka nenabízí příliš náročné terény. Naopak mnoho významných turistických zajímavostí přímo vybízí k častějším zastávkám a prohlídkám těchto zajímavostí. Rekreační tempem lze plavbu zvládnout za 6 až 7 dnů. Průměrná cestovní rychlost po Ohři odpovídá v úseku z Chebu do Karlových Varů 4-5 km/hod a v úseku z Karlových Varů do Klášterce 6-7 km/hod. Tabulka plánování cesty na Ohři (dle Vodácké Ohře) 29

30 VODÁCKÉ SPORTY TEPLÁ - Délka sjízdného úseku : 35 km - Obtížnost : Popis vodácké cesty : Sjíždění řeky Teplá patří k tradičním každoročním akcím karlovarských vodáků. Během této akce se sjíždí od přehrady Březová. Akce se pořádají vždy na začátku podzimu a zjara, kdy dochází pro tuto příležitost k odpouštění vody z nádrží Březová (Teplá), nebo Stanovice (Lomnický potok). V roce 2010 byly akce naplánovány na (sobota) a (sobota) od 10:00. Akce jsou většinou dobře organizované a nabízí veškeré potřebné služby. Zbylé úseky toku jsou silně závislé na hydrologických podmínkách v povodí. Úsek mezi hrází VD Březová a ústím do Ohře je hodnocena obtížností WW I a lze doporučit i mírně pokročilým vodákům. Ochranné vybavení v podobě vesty a přilby je však nutností. Na začátku úseku se vyskytují v toku velké balvany, které je nutné objet. V centru Karlových Varů se pak nachází několik stupňů, které doprovází válce, které však při správném proplouvání s dostatečnou rychlostí nejsou nebezpečné. Akce je velmi vyhledávaná mezi vodáky nejen v Karlovarském kraji. Atraktivní trať, která začíná v CHKO Slavskovský les a na dolním úseku se vodáci mohou těšit na atraktivní okolí v podobě lázeňské kolonády s množstvím památek. Sjezd končí na soutoku s řekou Ohře, kde lze plavbu prodloužit o splutí dalšího atraktivního úseku pod Karlovými Vary s peřejemi Hubertus. Plavbu je nutné při individuálním splouvání vždy naplánovat, popřípadně připojit se ke skupinám jiných vodáků z organizovaných vodáckých klubů. Aktuální stav hladiny a průtoků lze sledovat na webovém portálu Povodí Ohře s.p. : stavy a průtoky na vodních tocích. 30

31 VODÁCKÉ SPORTY DALŠÍ OMEZENĚ SJÍZDNÉ TOKY - Svatava - Pramenský potok - Rolava - Lomnický potok - Bystřice - Jáchymovský potok Svatava Svatava, která je v Sokolově levostranným přítok řeky Ohře stéká směrem z Krušných hor. Tok je sjízdný v délce necelých 30 km v úseku hranice SRN - Oloví. Obtížnost toku je v rozmezí mezi WW II-WW I. Doporučuje se sjíždět pouze zkušenějším vodákům. V toku je několik spadaný stromů. V horní části před Kraslicemi se nachází několik problematických úseků. Jezy na toku jsou pro zkušené vodáky sjízdné. Pramenský potok Levostranný přítok Teplé se nachází v CHKO Slavskovský les. Jedná se o úzké koryto s překážkami v toku se sjízdnou délkou cca 6,5 km od obce Mnichov po ústí. Vhodné zejména pro zkušené vodáky. Tok lze zařadit do obtížnosti WW I-WW II. Rolava Levostranný přítok Ohře v Karlových Varech. Tok není souvisle sjízdný a je nutné několikanásobné přenášení. Jedná se o velmi těžkou vodu WW III a v některých úsecích dokonce WW IV. Doporučuje se tak pouze pro velmi zkušené vodáky. (viz. FOTO, zdroj : Lomnický potok Tok u Karlových Varů (přítok Teplé) je sjízdný pouze během vypouštění vody z nádrže Stanovice. Vyznačuje se extrémním proudem toku s obtížností WW II WW III+. Doporučuje se tak pouze pro zkušené vodáky. Bystřice a Jáchymovský potok Bystřice a její přítok Jáchymovský potok se vlévá jako levostranný přítok do Ohře nedaleko Ostrova. Bystřice je sjízdná v délce cca 20 km od Merklína po ústí. Jezy jsou sjízdné pouze za příznivých podmínek. Obtížnost je klasifikována na WW I WW II+. Jáchymovský potok je sjízdný v délce cca 5 km s velkým spádem a úzkým korytem. Přestože patří do klasifikace WW I WW II, jedná se o velmi nebezpečný úsek s řadou překážek v toku, včetně vysokých jezů. Pro vodáky tak není příliš vhodný. 31

32 PĚŠÍ TURISTIKA Pěší turistika v Karlovarském kraji spravuje Klub českých turistů, oblastní výbor Karlovarského kraje v Chebu. Veškeré činnosti tohoto výboru vycházejí z celorepublikových stanov KČT. E-3 start : Istanbul cíl : Kap Sv. Vincenta Turecko Bulharsko Rumunsko Maďarsko Slovensko Česko Německo Lucembursko Belgie Francie Španělsko Trasa evropské turistické trasy E3 prochází celým Karlovarským krajem. Ze západu přichází do Karlovarského kraje z okresu Wunsiedel ve Smrčinách. Pokračuje dále kolem vodní nádrže Skalka do Chebu a k vodní nádrži Jesenice. Cesta pak prochází přes CHKO Slavkovský les, nejprve se stáčí na Mariánské Lázně, ale pak se otáčí na severovýchod až do města Loket. Z Lokte vede stezka podél řeky Ohře k Svatošským skalám a přes Doubí a Doubskou horu do lesů Karlových Varů. Odtud míří do lázeňského centra Karlových Varů a ke vřídlu. Značení turistických tras je stejné jako v celém zbytku Česka. Jedná se o pásové značky ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás označuje barvu trasy a je červený, modrý, zelený, nebo žlutý. Krajní pásy pak slouží pro zvýraznění a mají bílou barvu. Značka má rozměry 10 x 10 cm. V ostrých lomech jsou značky opatřeny směrovou šipkou na výrazných křižovatkách a místech jsou trasy opatřeny informačními tabulemi s názvem místa s nadmořskou výškou a dále označení nejbližších dalších míst s určením jejich vzdálenosti. Od Karlových Varů cesta stoupá do krušných hor až do města Jáchymov a na Boží Dar na česko-saské hranici. Z Krušných hor pak postupně klesá ke Stráži nad Ohří ke Korunní a dále pak do Pernštejna v Ústeckém kraji. Přes hraniční část Karlovarského přechází i Evropská turistická cesta E-6, která propojuje Karlovarský kraj se sousedním Svobodným státem Bavorsko. 32

33 PĚŠÍ TURISTIKA V Karlovarském kraji se tak nachází celé spektrum turistických tras různé obtížnosti. Vedle turistických tras se v Karlovarském kraji nachází několik naučných stezek, které se týkají určité tématické oblasti. Značení naučných stezek je pomocí šikmých barevných značek s bílými rohy. Celkem je v kraji vyznačeno 39 naučných stezek, které jsou opatřeny vedle značení trasy i informačními tabulemi o jednotlivých bodech stezky. Nejvíce naučných stezek se nachází v Krušných horách a ve Slavkovském lese. V okolí řeky Ohře ne nachází celkem čtyři naučné stezky, které se zabývají řekou a jejím okolím. Příměstský okruh - Cheb Ve městě Cheb a jeho okolí se nachází příměstský okruh, který provádí turisty tímto historicky významným městem. Okruh prochází z historického centra města přes hrad k řece Ohře. Podél řeky vede cesta k přehradě Skalka. Od Skalky pokračuje podél okraje města ke Klášternímu Dvoru, kde se nachází významný, 250 let starý, Chebský dub. Odtud pak cesta vede přes Háje zpět do centra města. Délka okruhu je přibližně 6,5 km. Naučná stezka Doubí - Svatošské skály Trasa začíná v obci Hory nedaleko Karlových Varů. Odtud klesá směrem do hlubokého údolí řeky Ohře u staré cínové štoly a vrtu Hořička. Cesta dále vede kolem meandru řeky až k Svatošským skalám. Dále pak pokračuje podél levého břehu řeky Ohře až do městské části Karlových Varů Doubí. V Doubí je cesta ukončena u místního zámku. Celková délka této trasy je 13 km. 33

34 CYKLO TURISTIKA Záměrem Karlovarského kraje je vybudování páteřní cyklostezky podél řeky Ohře. V roce 2004 byla vypracována studie proveditelnosti, která měla za cíl analyzovat rozpracovanost jednotlivých úseků, sjednotit postup při realizaci a stanovit úzká místa a předpoklady pro realizaci výstavby cyklostezky. Úseky se dají rozdělit na stavebně realizované a ve fázi přípravy. Realizované úseky: Rok 2010: město Loket Rok 2009: Kynšperk Sokolov; Slapany Podhrad u Hájů Rok 2008: městem Loket Rok 2007: hranice CZ/D Slapany po zrušeném železničním tělese Další: Královské Poříčí Loket; Loket Svatošské skály; městem Karlovy Vary Tuhnice Dalovice Cyklostezka Ohře po cyklotrase č. 204 a č Úseky ve fázi přípravy: Podhrad u Hájů Cheb po bývalé trati; městem Cheb; Chocovice Kynšperk; Cheb Chocovice; městem Sokolov (2010-začátek realizace); Svatošské skály Karlovy Vary Doubí Tuhnice; Dalovice hranice s Ústeckým krajem Délka trasy: 70 km Náročnost trasy: lehká bez většího převýšení Povrch trasy: převážně asfalt, mezi Královským Poříčím a Svatošskými skálami zpevněný štěrkem Doprava: trasa vede z velké většiny po cyklostezkách, zbytek po účelových komunikacích (lesní a polní cesty) Je vhodná pro: všechny kategorie cyklistů a typy kol, v úseku Kynšperk Karlovy Vary i pro rodiny s malými dětmi Průjezdní regiony: Chebsko (Cheb, hranice s Německem Kynšperk), Sokolovsko (Kynšperk Loket), Karlovarsko (Loket Karlovy Vary, příp. Velichov) Je součástí dálkové cyklotrasy Euregio Egrensis, což je turistická trasa pro cyklisty v délce 602 km vedoucí oblastmi Saska, Duryňska, Bavorska a České republiky. Region Chebsko Na Chebsku přichází cyklostezka Ohře do vsi Slapany. Trasa je zde vedená cca 4 km po nově zbudované cyklopěší stezce. Krátce před městem Cheb se napojuje na cyklotrasu č. 36. Dále vede trasa po místních komunikacích společně s motorovou dopravou. Až do Chebu vede trasa přes Háje v souběhu s jinými cyklotrasami. Z Chebu pokračuje značení trasy z Tovární ulice do Doubí u Tršnice a potom v souběhu s trasou č, 2266 až do Mostova, kde trasa odbočuje a samostatně pokračuje do Kynšperka. Region Sokolovsko V Kynšperku vede trasa po památné kryté lávce přes Ohři. Před touto lávkou je možné odbočit do centra města po cyklotrase č Za lávkou je cyklostezka vedená po nově vybudované asfaltové stezce. V Citicích trasa překračuje Ohři zpět na pravý břeh přes most s hustou dopravou. V Sokolově u kláštera je zatím cyklostezka přerušena, kola je nutné vynést po schodech na lávku. Od kláštera dále vede trasa v souběhu s cyklotrasou č k sokolovské železniční stanici a dále po poměrně frekventované silnici do Královského Poříčí. Odtud pak do Lokte vede opět udržovaná cyklostezka. Region Karlovarsko Na Karlovarsko se dostaneme po upravené štěrkové cestě. U Svatošovských skal přejíždíme opět na druhý břeh řeky Ohře, k tomu poslouží visutá lávka. Hlubokým kaňonem řeky pak pokračujeme do krajského města, do městské části Doubí. Trasa před Doubím opouští tok řeky a vede několika krátkými stoupáními přes místní část Tuhnice. Trasa č. 204 z lázeňského města pokračuje dál do Dalovic a Velichova, zde značená trasa končí. Závěrečný úsek trasy vede kopcovitým terénem s běžnou dopravou a není vhodný pro malé děti. Z Velichova je možnost napojit se na cyklotrasu č. 3001, která vede až do Okounova, na hranici s Ústeckým krajem. V Okounově je možné se napojit na nový úsek cyklostezky Ohře. 34

35 CYKLO TURISTIKA Úsek č. 1 : Skalka Doubí u Chebu Cyklotrasa č. 36 Skalka, hráz - Cheb Cyklotrasa č Cheb, Joštova Hradiště - Jindřichov Tršnice - Doubí u Tršnice Délka trasy: 3,0 km Délka trasy: 5,9 km Náročnost trasy: lehká, maximální sklon 2,2% Náročnost trasy: lehká až střední, maximální sklon 6% Povrch trasy: asfaltový povrch - cyklostezky, místní komunikace Povrch trasy: silnice III. třídy a místní komunikace Doprava: jen minimální provoz Doprava: jen minimální provoz Cyklotrasa je vhodná pro: všechny typy kol Cyklotrasa je vhodná pro: všechny typy kol Průjezdní místa: Skalka, hráz (0 km, celk. 3,0 km), Cheb (Chetes, 3,0 km). Průjezdní místa: Cheb, Joštova ul. (3,0 km, celk. 8,9 km), Hradiště (5,15 km), Jindřichov u Chebu (6,7 km), Tršnice (7,6 km), Doubí u Tršnice (Aag, 8,95 km). Body na úseku : Skalka, hráz rozc. s CT 2164, 2243, 36 - Před postavením přehrady bylo údolí Ohře (tehdy Egerthal) oblíbeným místem pro procházky a první cyklistiku. Na louce pod Hradem, která se jmenovala Brühlwiese se počátkem století konaly zahradní výstavy. Na tuto tradici navázala v roce 2006 Krajinná výstava bez hranic a při té příležitosti město upravilo pravý břeh řeky, přes Ohři byla postavena Vávrova lávka s vyhlídkou a vznikly tu nové cyklostezky. Vávrova lávka 1,16 km 35

36 CYKLO TURISTIKA Úsek č. 2 : Doubí u Chebu Potočiště - Mostov Cyklotrasa č Doubí u Tršnice Potočiště Mostov Délka trasy: 9 km Náročnost trasy: lehká, maximální sklon 2,5% Povrch trasy: silnice III. třídy a místní komunikace Doprava: jen minimální provoz Cyklotrasa je vhodná pro: všechny typy kol Průjezdní místa: Doubí (Aag, 0 km, celk. 6,86 km), Chocovice (Kötschwitz, 0,5 km), Chvoječná (Sebenbach, 2,7 km), Potočiště (Dürnbach, 4,8 km, rozcestí s CT 2070), Obilná (Kornau, 6,8 km), Odrava (Kulsam, 7,5 km), Mostov obec (Mostau, 9,0 km), Mostov zámek (9,4 km). Doubí (Aag) 0 km (celk. 6,86 km), (rozc. S CT 2133 a dočasně v souběhu s CT 204) Chocovice (Kötschwitz) 0,5 km Mezi obcemi Chocovice a Chvoječná kříží cyklotrasa silnici III/ Chvoječná (Sebenbach) 2,7 km Z Chvoječné až do Potočiště se silnice v zimě neudržuje. Potočiště (Dürnbach) 4,8 km (rozcestí CT 2070) Povrch této cesty je místy asfaltový a místy kamenitý. Obilná (Kornau) 6,8 km Na rozcestí u Obilné cyklotrasa opět vstupuje na silnici a vede až do obce Odrava, tento úsek není v zimě udržovaný. Odrava (Kulsam) 7,5 km Před vjezdem do obce Odrava cyklotrasa 2266 přejíždí přes řeku Ohře Mostov (Mostau), obec 9,0 km Povrch cyklotrasy je v provedení hrubého asfaltu. 36

37 CYKLO TURISTIKA Úsek č. 3 : Mostov Kynšperk nad Ohří Sokolov - Loket Cyklotrasa č. 204 Mostov Kynšperk nad Ohří - Sokolov Loket rozcestí s CT 362 Délka trasy: 30 km Náročnost trasy: lehká, maximální sklon 6,7% Povrch trasy: cyklostezky (vhodné i pro in-line), silnice II., III. třídy a místní komunikace Doprava: místy jen minimální až střední provoz Cyklotrasa je vhodná pro: všechny typy kol, in-line brusle Průjezdní místa: Mostov (Mostau, 0 km, celk. 30 km), Dobroše (3,3 km), Kynšperk nad Ohří (Königsberg, 4,5 km), Dasnice (10 km), Hlavno (13,7 km), Citice (16,7 km), Kapucínský klášter (17,9 km), Krejcarova Lávka (18,3 km), Sokolov (18,6 km), Královské Poříčí (22 km), Loket (27,8). Kynšperk nad Ohří (Königsberg) - 4,5 km, Za Kynšperkem nad Ohří čeká cyklisty příjemná cyklostezka až do Dasnic, povrch je zde vhodný i pro in-line bruslaře. Dasnice (Tassnicz) 10 km, Za obcí Dasnice je sice stále líbivý povrch, ale stoupání je natolik příkré, že je to pro in-line bruslaře nesjízdné. Elektrárna Tisová 14 km, Je možné si zde oddechnout na nově zbudovaném odpočívadle. Sokolov 18,6 km, Zde cyklostezka končí a dál po obci vedou již jen cyklotrasy, tedy společně s motorovou dopravou. Staré Sedlo 25 km, Mezi Sokolovem a Loktem, přibližně od Královského Poříčí vede opět cyklostezka oddělená od silničního provozu v délce 5 km. Povrch této stezky je dílem asfaltový, dílem štěrkový a dílem je z betonových panelů. 37

38 CYKLO TURISTIKA Úsek č. 4 : Loket Karlovy Vary Velichov - Okounov Cyklotrasa č. 204 Loket rozcestí s CT 362 Svatošské skály Karlovy Vary Dalovice Radošov Velichov Cyklotrasa č Velichov Vojkovice Damice Osvinov Stráž nad Ohří Korunní Okounov - Lužný Délka trasy: 30 km Délka trasy: 25,2 km Náročnost trasy: střední až těžká, maximální sklon 8,6% Náročnost trasy: střední až těžká, maximální sklon 8,4% Povrch trasy: cyklostezky (vhodné i pro in-line), silnice III. třídy a místní komunikace Povrch trasy: silnice III. třídy a místní komunikace Doprava: střední provoz Doprava: střední provoz Cyklotrasa je vhodná pro: všechny typy kol, in-line brusle Cyklotrasa je vhodná pro: všechny typy kol Průjezdní místa: Loket rozcestí s CT 362 (0 km, celk. 30 km), Svatošské skály (5,5 km), Karlovy Vary (8,3 16,9 km), Dalovice (16,9 km), Radošov (25,7 km), Velichov (30 km). Průjezdní místa: Velichov (30 km, celk. 55,2 km), Vojkovice (30,29 km), Damice (34,9 km), Osvinov (41,3 km), Stráž nad Ohří (44,3 km), Korunní (47,73 km), Okounov (51,1 km), Lužný (53,2) konec Karlovarského kraje. Loket 27,8 km Loktem musí cyklisté projíždět po cyklotrase společně s motorovou dopravou. Svatošské skály - 5,5 km 1,2 km za Loktem začíná cyklostezka a končí až u Svatošských skal Karlovy Vary 8,3 km Přes Karlovy Vary se cyklisté dostanou jak po cyklostezkách, tak po cyklotrasách Dalovice 16,9 km Do Dalovic se cyklisté dostanou po cyklotrase s využitím silnice III. třídy Velichov - 30 km Zde cyklotrasa c číslem 204 končí a cyklisté mohou pokračovat po trase s č Stráž nad Ohří 44,3 km cyklisté musí překonat prudké stoupání a následně klesání na úzké komunikaci ve společném provozu s motorovou dopravou 38

39 VODNÍ SPORTY VODNÍ SPORTY : Vodní sporty v Karlovarském kraji lze provozovat na mnoha vodních nádržích. Studie se zabývá dvěma významnými nádržemi, které silně ovlivňují hydrologické podmínky řeky Ohře. Jedná se o nádrže Skalka a Jesenice u Chebu. Vedle těchto nádrží do budoucna skrývají hydrické rekultivace, které jsou v oblasti Sokolovské hnědouhelné pánve. Pilotním projektem je koupaliště Michal u Sokolova, které je jedním z menších rekultivovaných území. V současné době zde probíhá rekultivace lomu Medard, který do budoucna počítá se širokou škálou sportovního využití. Více se těmito hydrickými rekultivacemi, stejně tak jako nádržemi Skalka a Jesenice zabývají další kapitoly této studie. windsurfing, jachting, potápění Vodní nádrž Jesenice Vodní nádrž Jesenice patří k nejpopulárnějším turistickým místům v okolí Chebu. Vodní nádrž je hojně využívána ke koupání, windsurfing, sportovní rybolovu a dalším vodním sportům. Na nádrži je každoročně pořádáno několik sportovních akcí. Jde o jachtařské závody Švestková regata, Modrá stuha Jesenice a další. V okolí se nachází několik kempů a penzionů, které nabízejí vedle ubytování také nabídku služeb spojených s vodními sporty. Nádrž nabízí velmi dobré podmínky pro koupání, včetně vodního tobogánu a zázemí pro děti. Pro vyznavače potápění nabízí zdrž dobré podmínky a je taktéž hojně využívána. Vodní nádrž, která byla uvedena do provozu v rámci vodohospodářské soustavy Skalka Jesenice v roce 1960, měla jako primární retenční funkci a nalepšování průtoků po profil Kadaň. V 80.letech byl na nádrži provozován hydrobus, který však při začátku využívání nádrže jako vodního zdroje v 90. letech, musel být odstraněn. V současné době je z důvodu ochrany vodního zdroje veškerý provoz plavidel se spalovacími motory zakázán. Možnosti turistického využití nádrže Jesenice je popsáno v kapitole zabývající se věcným využitím území. Vodní nádrž Skalka Vodní nádrž Skalka je jednou z nejvýznamnějších vodních nádrží na toku Ohře. Její funkce je retenční a pro nalepšování průtoků mezi Chebem a Kadaňským stupněm. Rekreační funkci omezuje výskyt sinic a obsah rtuti, který omezuje koupání a rybolov. Více je o těchto problémech v dalších kapitolách. Problematikou se zabývá projekt č.002 Problematika živin a sinic v nádrži Skalka. Atraktivitě nádrže dodává městská památková rezervace Cheb, která se nachází nedaleko hráze. Okolí nádrže je zalesněno a sahá až k hranici s Německem u Pomezí nad Ohří. Na vodní zdrži byla v 70. a 80. letech provozována pravidelná lodní linka, která byla oblíbenou atrakcí města Cheb. Ta však začátkem 90. let byla ukončena. Od roku 2007 se snaží o navázání na tradiční pravidelnou linku společnost ČSAD Karlovy Vary. Pomocí vodní dopravy tak lze naplánovat výlet po městě a jeho okolí. 39

40 SPORTOVNÍ RYBOLOV Řeka Ohře v Karlovarském kraji nabízí rybářům pestrou možnost rybolovu. Celkem je řeka v kraji rozdělena na 9 revírů. Horní revíry se nacházejí od hranice s Německem po Kynšperk nad Ohří. V horní části je možnost rybaření v prostoru vodní nádrže Skalka, kde lze mimo jiné ulovit : - štiku obecnou Revír OHŘE 19 Délka : 19 km Rozloha : 340 ha Pověřená organizace : MO Cheb Charakteristika revíru : Úsek od tělesa hráze údolní nádrže Skalka v Chebu až ke státní hranici se SRN. Lov z plavidel je povolen od do a zavážení nástrah celoročně. Hlubinná přívlač je povolena. Podle rozhodnutí KHES a MZe ČR platí zákaz konzumace dravých ryb. Rybolov je zakázán na přítocích Skalky, na řekách Ohři a Reslavě od státní hranice se SRN a po obou březích Skalky v prostoru ohraničeném finským dvojdomkem na levém břehu Skalky, pilíři bývalého mostu přes Ohři a okrajem lesíka na pravém břehu Skalky (území přírodní rezervace Rathsam a chráněná rybí oblast). Zbylé zákazy jsou vymezeny tabulemi. Revír OHŘE 18 Délka : 14 km Rozloha : 22 ha Pověřená organizace : MO Cheb - kapra obecného Charakteristika revíru : - cejna velkého Od silničního mostu obce Nebanice až k tělesu hráze Skalka, mimo potok Krapický. Do revíru patří nádrže Starý rybník (3,6 ha), Cézar (1,0 ha), Šmatovka (1,0 ha), Vojtanovský (0,5 ha) a Kateřina (0,6 ha). Zákaz lovu ryb je pod hrází Skalka po obou březích až k tabuli Povodí Ohře. Dále je zákaz vstupu a lovu ryb v prostoru vodní elektrárny Mlýnská v Chebu pod hradem (oba jezy, přívodní a odpadní kanál s ostrovem). Součástí revíru je potok Plesná od vtoku do Ohře až k soutoku s Lubským potokem. Od této hranice až k pramenům je Plesná samostatným pstruhovým revírem. Jeho přítoky jsou chovné a lov ryb je zakázán. - plotice obecné V úseku pod přehradou lze pak dále nalézt : - bolena dravého Revír OHŘE 17 - candáta obec. - jelce jesena - jelce tlouště - tolstolobika - ouklej obecnou - okouna říčního Délka : 7,3 km Rozloha : ha Charakteristika revíru : Revír prochází od jezu v Kynšperku nad Ohří až k silničnímu mostu v obci Nebanice, mimo Libocký a Kynžvartský potok a říčku Odravu. Na celém revíru je povolen lov z plavidel. Přítoky do revíru nepatří, tvoří samostatný pstruhový revír. Na revír navazuje 17/R Malé pleso (0,8 ha) a slepé rameno Ohře (1,25 ha). V revírech lze najít i trofejní kusy. Pověřená organizace : MO Kynšperk n.o. 40

41 SPORTOVNÍ RYBOLOV Další úsek se nachází mezi Kynšperkem nad Ohří přes Sokolov a Loket po jez Tuhnice v Karlových Varech. I tento úsek nabízí pestré zastoupení ryb, a mnoho malých vodních ploch v okolí Ohře. V revíru lze najít : - ježdíka obecného - štiku obecnou - parmu obecnou - okouna říčního - kapra obecného Revír OHŘE 16 Délka : 22 km Rozloha : ha Pověřená organizace : MO Sokolov Charakteristika revíru : Od lávky ve Starém Sedle u Lokte nad Ohří až k jezu v Kynšperku nad Ohří. K revíru patří i přilehlá ramena po celé délce toku. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb v úseku na pravém břehu řeky Ohře v délce 500 m při zařízení Českého rybářství Mariánské Lázně, které je vyznačeno tabulemi. Lov ryb z plavidel je povolen. Potok Lobezský je chovný a lov ryb zakázán. Na revír navazuje Ohře 16 A s nádržemi Kukla (0,9 ha), Svatavám (0,7 ha), Štikárna (0,7 ha), Rovný (0,5 ha), Hladový (0,5 ha), Mezihorská (1,4 ha) a Ranžírák u Citic (0,4 ha). Revír OHŘE 15 Délka : 10 km Rozloha : 38 ha Pověřená organizace : MO Loket n.o. Charakteristika revíru : Od bývalého silničního mostu v Pionýrském (samoty Svatoš) až k lávce na Starém Sedle u Lokte nad Ohří, včetně propadlin v k. ú. Loket, Nové Sedlo a mimo potok Čistá. Lov z plavidel povolen. Na pravém břehu řeky Ohře v prostoru rybího přechodu platí v délce 50 m zákaz lovu ryb. K revíru patří nádrže Malá Anna (1,2 ha), Loučky (0,4 ha) a Pískovny (0,4 ha). - candáta obec. - jelce tlouště - jelce jesena Revír OHŘE 14 - cejna velkého - ostroretku stěho. Délka : 6 km Rozloha : 30 ha Pověřená organizace : MO Karlovy Vary Charakteristika revíru : V revírech je mnoho populárních míst rybaření a také se zde pravidelně pořádají rybářské závody. Od jezu u plynárny v Karlových Varech až k bývalému starému mostu v Pionýrském (u samoty Svatoš). Lov z plavidel je povolen od jezu plynárny v Karlových Varech-Tuhnicích až k bývalému starému mostu v Pionýrském (Doubí u samoty Svatoš). 41

42 SPORTOVNÍ RYBOLOV Poslední úsek prochází z Karlových Varů po hranici s Ústeckým krajem, resp. Po Klášterec nad Ohří, který je již za hranicí Karlovarského kraje. To je zde oproti předchozím revírům s větším sklonem a větším proudem. Přesto je i v tomto úseku několik větších jezů. V tomto úseku se nachází : - parma obecná Revír OHŘE 13 Délka : 15 km Rozloha : ha Pověřená organizace : MO Karlovy Vary Charakteristika revíru : Od jezu bývalé pily v obci Dubina až k jezu v Karlových Varech - Tuhnicích. K revíru patří úsek Chodovského potoka od ústí do Ohře až ke vtoku Vlčího potoka pod Mírovou. Lov z plavidel povolen od jezu v Dubině až k jezu v Karlových Varech-Tuhnicích. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb v úseku od železničního mostu v Karlových Varech až k jezu pod tržnicí v Karlových Varech od do Ostatní části Chodovského potoka a přítoky revíru jsou chovné a lov ryb je zakázán. Na revír navazuje Ohře 13 A s celkem 13ti nádržemi a propadlinami o celkové ploše 22 ha. Revír OHŘE 12 Délka : 8 km Rozloha : 25 ha Pověřená organizace : MO Karlovy Vary - pstruh potoční Charakteristika revíru : - tolstolobik Od silničního mostu ve Velichově až k jezu bývalé pily v obci Dubina. K revíru patří levostranné přítoky a odstavená ramena. Lov z plavidel povolen od silničního mostu ve Velichově až k jezu bývalé pily v obci Dubina mimo pískovnu Jakubov. - jelec tloušť - lipan podhorní - štika obecná - jelen jesen Revír OHŘE 11 - ostroretka stěho. - úhoř říční Délka : 17 km Rozloha : 77 ha Pověřená organizace : MO Klášterec n.o. - kapr obecný Charakteristika revíru : - lín obecný Od čerpací stanice v Mariánském údolí až k silničnímu mostu ve Stráži nad Ohří. Do revíru vedle Ohře patří Brejtfeldka na Pernštejnském potoce (0,3 ha), nádrž Stará tůň ve Stráži nad Ohří (0,4 ha). Lov z plavidel na toku povolen. Zákaz lovu ryb 50 m pod jezem v Klášterci nad Ohří. Přítoky jsou chovné a lov ryb je zakázán. Do revíru patří Bočský potok, který je chovný s lovem ryb zakázaným. Výkon rybářského práva ze Zámeckého parku v Klášterci nad Ohří je povolen pouze v otevírací době parku. V odpadním kanálu malé vodní elektrárny u Perštejna je lov ryb zakázán. Někteří rybáři si v tomto úseku stěžují na velké množství štik. 42

43 HIPOTURISTIKA Jednou z doplňkových služeb pro návštěvníky Karlovarského kraje je turistika na koni (hipoturistika).v současné době se na území Karlovarského kraje nachází minimálně 70 jezdeckých areálů ať již veřejných nebo soukromých a rovněž další chovatelské stanice. Z rozhovorů s jejich provozovateli vyplývá, že poptávka po této formě turistiky roste a že tedy lze do budoucnosti očekávat růst jejich počtu a počtu chovaných koní. S tím také stále roste poptávka po komplexní nabídce služeb ekofarem. Kromě toho jsou Karlovy Vary známé jako středisko koňských dostihů. Tyto dostihy jsou provozovány v areálu Karlovy Vary - Dvory. Dostihový areál navazuje na golfové hřiště umístěné uprostřed okruhu, které se nachází na břehu Ohře. HIPOTURISTIKA : VYBRANÉ HIPOSTANICE V OBLASTI : (součást agroturistiky, vyjížďky na koních, péče o koně) - Ranč a hipostanice Free County, Tatrovice - Ekologická farma ARNIKA, Ležnice Agroturistika - František Heřmánek, Božičany Jedná se o ubytování s možností poznat způsob venkovského života. V některých případech je součástí i možnost prací v zemědělství, nebo napodobování tradičních venkovských zvyků. Agroturistika je také spoje s kontaktem se zvířaty a možností péče o ně. Nejčastěji se jedná o hipoturistiku (péče o koně a vyjížďky na koních), vinařskou turistiku (návštěva vinných sklepů, ochutnávky vín), agroturistika na farmě (sušení sena, sklízení plodů). - Ranč Vránov, Sokolov, Na Pískách - Jezdecký klub Shagyra, Sokolov, Šabina - JK Dalaz, Dalovice, Karlovy Vary - JS Atrium, Karlovy Vary - JK Stará Role - JS Gabrielka, Sadov, Karlovy Vary - Český jezdecký klub, Karlovy Vary - Jezdecký areál JAVOR, Hory V Karlovarském kraji v současné době dochází k rozmachu zejména hipoturistiky. Hlavními návštěvníky těchto farem jsou zahraniční hosté, kteří přijíždějí zejména z Německa a také návštěvníci z velkých českých měst. Zákazníci mají dnes rostoucí požadavky na vybavení ubytování a na kvalitě stravy, zejména s důrazem na biopotraviny na jejichž sklizni mohou spolupracovat. - Jízdárna a ubytovna Karina, Teplá - TJ statek Stráž nad Ohří - A & W Jezdectví,Cheb - JS Egrensis, Cheb - Chov sportovních koní, Nebanice - JK Elizabeth, Cheb Velmi dobrým příkladem moderního agroturistického zařízení v Karlovarském kraji je hotel STEIN*** ve Skalce u Chebu, který leží na břehu vodní nádrže Skalka. Hotel nabízí vedle agroturistických aktivit včetně vyjížďky na koních celou řadu dalších aktivit. Jedná se o zapůjčení čtyřkolek, jízdních kol, lodí a vybavení pro rybaření. Při nepříznivém počasí nabízí wellness služby obsahující sauny, lázně, masáže a fitness. Vedle tohoto využití nabízí hotel kvalitní ubytování a restauraci. Tento druh zařízení je také dobrým zázemím pro pořádání konferencí, nebo firemních akcí. - Dan Krechler,Františkovy Lázně - Mariánské Lázně Krakonoš - JS Mariánské Lázně, O. Nágr - Aghitour, Nejdek Fojtov - Jezdecký klub Elisabeth, Cheb Nabídku ubytování s možností hipoturistiky je nejvhodnější kombinovat s dalšími druhy rekreace. Hipoturistiku je vhodné kombinovat s vodáckými sporty, kdy je nutné vybavení pro bezpečné uklizení vodácké výbavy, včetně lodí, dále je vhodné kombinovat s cykloturistikou, zejména s návazností na hlavní cyklistické tratě. Tento obor zažívá v současné době velký rozvoj a je tak nutné od samého počátku reagovat na poptávku na trhu. 43

44 HIPOTURISTIKA Nedílnou součástí většiny farem je i chov koní. Na mnoha místech proto můžete využít této služby a společně s průvodcem můžete pořádat výlety a to nejen při krátkých vyjížďkách, ale i několikadenních výletech. V případě, že jste sami vlastníkem koně a chcete svou dovolenou strávit společně s ním, můžete využít nabídky těchto farem, která spočívá zejména v možnosti ustájení přímo v areálu jejich hospodářství. Mnohdy jsou koně chovaní na těchto farmách využíváni nejen ke klasické jezdecké turistice, ale také k hiporehabilitaci. Je však nutno podotknout, že ne vždy se jedná o hiporehabilitaci v pravém slova smyslu. Tu totiž může provádět pouze zkušený a proškolený terapeut, který má pro tuto činnost platnou licenci. HLAVNÍ ZÁSADY POHYBU NA JEZDECKÝCH STEZKÁCH 1. Ve vztahu k životnímu prostředí i provozu na stezce jsou nejvhodnější skupiny tvořené třemi až osmi jezdci. 2. Nevjíždějte do luk, polí nebo lesních porostů a nerušte zvěř. 3. Dbejte místních omezení a nařízení na některých úsecích stezky (klid pro zvěř, těžba dřeva) 4. Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům stezek. Upozorněte lidi před sebou, že budete předjíždět a zpomalte tak, abyste je bezpečně minuly. Chodce míjíme zásadně v kroku, zvláštní opatrnost věnujeme také cyklistům. Předjíždíme výhradně zleva. 5. Na frekventované nebo rozbahněné stezce jezděte v zástupu. Buďte ohleduplní k povrchu stezky, který kopyta koní mohou poškodit. 6. Cválejte pouze v bezpečných a přehledných úsecích, překážku z důvodu bezpečnosti raději překročte nebo obcházejte. Úzké ohyby cesty projíždějte krokem. 7. Pokud se rozhodnete tábořit mimo stanici, učiňte tak na vyhrazeném tábořišti nebo na místě, kde vám to povolil majitel pozemku. 8. Chraňte prostředí stezky. Odvezte si s sebou všechny odpadky a nezapomeňte ze stezky odstranit i trus vašeho koně. 9. Buďte očima i ušima sítě stezek. Upozorněte stanici na možné problémy (vyvrácené stromy, poškozené značení, vysypané odpadky, sesuv půdy apod.) 10. Volně pobíhající psi na stezku nepatří. Z bezpečnostních důvodů se toto pravidlo vztahuje také na prostor tábořišť a jezdeckých stanic. 11. Každý jezdec vjíždí na stezku na vlastní nebezpečí. Pokud při jízdě utrpí újmu nebo úraz daný charakterem prostředí nebo terénu, nemůže požadovat náhradu po vlastníkovi lesa či pozemků ani po žádném dalším zainteresovaném subjektu. 12. Mějte na paměti, že ostatní lidé na stezce nemusejí znát koně a jejich reakce. Váš kůň může být první, kterého ostatní uživatelé stezky poznají. To, jak se zachováte, vytvoří obraz místních jezdců. Na otázky odpovídejte s ochotou, jelikož jste v té chvíli představitelem všech jezdců. 44

45 LÁZNĚ A PLOVÁRNY Karlovarský kraj patří mezi jedno z největších a nejpopulárnějších lázeňských území. V kraji se nachází Lázně v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Franriškových Lázních, které patří do známého lázeňského trojúhelníku. Dále jsou to lázně Kynžvart a Jáchymov. V oblasti Poohří lze zahrnout zejména lázně v Karlových Varech. KRYTÝ BAZÉN SOKOLOV Provozní doba: Út Ne Ceník: 6:00 21:00 děti 30,-/hod Charakteristika : Krytý bazén v Sokolově nabízí široké veřejnosti možnost aktivní formy odpočinku a sportovního vyžití v klidném a příjemném prostředí zámeckého parku poblíž centra města. Od ledna 2000 nabízí areál návštěvníkům bazén s chrličem, dva whirlpooly, dva tobogány. Pro děti je k dispozici dětský bazének s teplejší vodou vybavený vodními atrakcemi a skluzavkou. V oddělených sprchách je možno zajít do parních komor, které spolu s ostatními atrakcemi jsou pro návštěvníky zdarma. AQUAFORUM VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH Provozní doba: Po Ne Ceník: 9:00 21:00 Vedle těchto lázeňských měst s komplexní nabídkou lázeňství a balneologie se v okolí řeky Ohře nachází mnoho umělých i přírodních koupališť. Vedle nabídky koupání nabízejí areály zábavní a wellness služby v podobě tobogánů, skokanských můstků, vodních atrakcí, parní komory, sauny, nebo vířivky. Vedle venkovních areálů je v kraji široká nabídka krytých bazénů. dospělí 60,-/hod dospělí 120,-/ 2 hod děti (do 120 cm) zdarma Charakteristika : Příjemně teplá voda v bazénech, vířivkách i v tobogánu v Aquaforu světě vody a relaxace ve Františkových Lázních vás pohladí po duši a po těle nezávisle na rozmarech počasí. Objevte překrásný vodní svět. Hosté naší společnosti mají vstup za exkluzivně nízké ceny. PLAVECKÝ BAZÉN CHEB Provozní doba: Čt Út 8:00 21:00 Ceník: dospělí 50,-/hod děti 25,-/hod Charakteristika : Chebský krytý bazén Vám nabízí plavecký bazén (25 m), dětské brouzdaliště, skokanskou věž nebo masážní chrliče. Dále můžete využít parní komoru a nápojové a potravinové automaty. 45

46 LÁZNĚ A PLOVÁRNY Přímo v Karlových Varech se nachází několik lázní, které nabízejí vedle ubytovaných hostů také služby pro širokou veřejnost. Návštěvníci tak mohou využívat i některých wellness a lázeňských služeb. Tyto služby jsou pak zpestřením a relaxací zejména pro aktivní turisty. Návštěvu lázní tak lze propojit s cyklistikou, vodáckými sporty, nebo pěší turistikou. THERMAL Provozní doba: Po Ne Ceník: 8:00 21:00 dospělí 80,-/hod děti 50,-/hod Charakteristika : Hotel Thermal nabízí jedinečný termální bazén, který je vybudován ve skále nad městem a který slouží nejenom hotelovým hostům, ale je přístupný i veřejnosti. V prosluněných dnech je na travnaté ploše u bazénu připraveno brouzdaliště pro malé děti. V areálu termálního bazénu můžete navštívit také fitness centrum a saunu, zapůjčit si zdarma plážové lehátko anebo zahrát kuželky. ALŽBĚTINY LÁZNĚ ( LÁZNĚ V) Provozní doba: Po Ne Ceník: 6:00 21:00 dospělí 100,-/ 1,5 hod děti 50,-/1,5 hod Charakteristika : Základní cenové relace lázní se pohybují na mírně vyšší hodinové úrovni, jako v případě cen aquaparků a krytých bazénů. Veškeré další lázeňské a balneologické služby jsou pak placeny navíc. Lázně dále nabízejí širokou škálu nabídky masáží. Jedná se o komplexní i specializované masáže. Alžbětiny lázně nabízejí bazénový komplex 25 m bazén, relaxační bazén se 4 automasážními prvky, whirpool, dětské brouzdaliště, sauna a pára v mužské i ženské části komplexu. Areál Alžbětin Lázní (Lázní V) se nachází v Karlových Varech. LÁZNĚ III Provozní doba: Po So 8:00 13:30 Ceník: dospělí 200,-/hod děti 100 zdarma Charakteristika : Lázně III v Karlových Varech nabízí návštěvu krytého bazénu, který je cca 18 m dlouhý, dále menší bazén 4 x 4 m, který obsahuje vřídelní vodu. Součástí areálu je také sauna. 46

47 LÁZNĚ A PLOVÁRNY Vedle krytých bazénů je v okolí řeky Ohře v Karlovarském kraji nabídka mnoha otevřených koupališť a lázní. Jedná se o otevřené bazény i přírodní koupaliště využívají vhodné vodní plochy. Výhodou těchto areálů je možnost návštěvy většího množství návštěvníků a také možnost opalování a doprovodných sportů. Nejčastěji areály nabízejí hřiště pro beachvolejbal, tenisové kurty, či fotbal. Okolo některých koupališť prochází cyklostezky, které jsou upraveny pro využití inline bruslaři. Moderní areály nabízejí i atrakce v podobě tobogánů a skluzavek. Areály také během roku pořádají množství kulturních a sportovních akcí. Samozřejmostí je u občerstvení v areálu. MERCEDES Provozní doba: Po Ne Ceník: 10:00 20:30 dospělí 100,-/ hod děti 50,-/hod Charakteristika : Bazén Mercedes je umístěn v moderním sanatoriu ležícím uprostřed zeleně v klidné čtvrti Karlových Varů, které nabízí komplexní lázeňskou léčbu pro tradiční karlovarské indikace. KOUPALIŠTĚ OSTROV Provozní doba: Po Ne Ceník: 9:00 20:00 dospělí 45,-/celý den děti 20,-/celý den Charakteristika : Koupaliště v Ostrově, které v nedávné době prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, nabízí svým návštěvníkům k využití velký bazén 50 m, malý bazének, brouzdaliště pro děti a tobogán 62 m. K dispozici jsou zde také převlékárny, venkovní sprchy a občerstvení. MICHAL SOKOLOV Provozní doba: Po Ne 9:00 20:00 Ceník: dospělí 60,-/celý den děti 40,-/celý den Charakteristika : Koupaliště Michal je moderní vodní areál s mnoha atrakcemi, který se nachází u Sokolova. Díky více jak 500 m dlouhé pískové pláži se koupališti říká Sokolovské moře. Kromě pláže čekají návštěvníky zajímavé atrakce pro děti i dospělé v čele s obřím tobogánem, sportovní možnosti, skvělé zázemí, občerstvení a hlavně moře čisté vody. 47

48 LÁZNĚ A PLOVÁRNY Nevýhodou všech venkovních areálů je však sezónní způsob využití. I během sezóny je ovlivněné využívání areálů klimatickými podmínkami. Nelze si tak vždy přesně naplánovat termíny návštěvy. U areálů, které využívají víceúčelové vodní plochy je v letních měsících častý problém s kvalitou vody, která v některých případech neumožňuje koupání. Tento problém je zejména u nádrže Skalka u Chebu. Velmi špatná kvalita vody v podstatě znemožňuje využívání vody ke koupání. Naopak velmi dobrou kvalitou vody disponuje nádrž Jesenice a zbytková jáma lomu Michal. Do budoucna bude v kraji využíváno jezero zbytkové jámy lomu Medard, kde lze předpokládat vysokou kvalitu vody. KOUPALIŠTĚ JADRAN Provozní doba: Po Ne Ceník: dospělí 30,děti 10,- Charakteristika : Rekreační areál JADRAN s celoročním provozem se nachází ve Františkových Lázních v západních Čechách. Areál je umístěn v klidném prostředí lesoparku s minerálními prameny a cestami pro pěší i cykloturisty. Jedná se o uměle vytvořené koupaliště s přítokem vod z přilehlého potoka Slatinka. Kapacita je 100 návštěvníků, plocha je cca 0,8 ha. Koupaliště má vlastní hygienické zázemí, převlékací kabiny, navazuje na areál autokempu a v jeho blízkosti je hotel s restaurací. KOUPALIŠTĚ DŘENICE CHEB Provozní doba: Po Ne Ceník: vstup zdarma Charakteristika : Přijeďte za námi na Koupaliště Dřenice k Chebu a využijte výborné podmínky k rekreaci u vodní nádrže Jesenice. Nabízíme spoustu sportovních hřišť (pro volejbal, fotbal, petanque...). Dále jsou k dispozici lehátka, občerstvovací stánek, písečné hřiště pro děti s mnoha atrakcemi apod. Během roku se zde koná spousta kulturních i sportovních akcí, kterých se můžete zúčastnit. PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ ROLAVA Provozní doba: Po Ne Ceník: vstup zdarma Charakteristika : Koupaliště Rolava se nachází ve volné přírodě v městské čtvrti v Karlových Varech. V areálu jsou tenisové kurty, okruh pro cyklisty a in-line bruslaře, lezecká stěna, dětská skluzavka a tobogán. Pláže jsou písčité a travnaté s pozvolným vstupem do vody. Dále jsou k dispozici sprchy, WC či občerstvení se zastřešeným sezením. 48

49 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU ČESKÉ ÚZEMÍ ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU Strana Analýza návštěvnosti [ 5 ] Způsoby využití území [ 14 ] Technický stav území [ 50 ] Ochrana přírody [ 81 ] SWOT analýzy [ 85 ] NÁVRHY NA VYUŽITÍ Strana Věcné možnosti na využití [ 93 ] Zhodnocení technického stavu vodních staveb [ 99 ] Využití definované na základě ekonomických výpočtů [ 117 ] AZ CONSULT SPOL. S R.O

50 KARLOVARSKÝ KRAJ - DOPRAVA Karlovarským krajem prochází evropské silnice E48, E49 a E442. Z dopravního hlediska je nejdůležitější stavbou v Karlovarské kraji stavba rychlostní silnice R6, která kopíruje evropskou silnici E48 v úseku Praha Karlovy Vary- Německo. V roce 2010 byl zprovozněn úsek Tisová Kamenný Dvůr a na konci roku by měl být zprovozněn úsek Jenišov Nové Sedlo. Na začátku roku 2011 je předpokládaná dostavba úseku Sokolov Tisová a na konci roku 2011 by měl být propojen úsek Nové Sedlo Sokolov. V Chebu je intenzita dopravy na silnici E48 přibližně aut/den. Údaj pochází z roku Po dostavbě dálničního úseku v tomto nejintenzivněji užívaném úseku lze předpokládat zvýšení návštěvnosti mezi propojenými regiony. Současný stav : Praha Nové Strašecí Karlovy Vary Tisová Cheb Plánovaná délka : 168 km V provozu : 55 km Ve výstavbě : 17 km V přípravě : 96 km Praha Karlovy Vary Cheb (R6/I/6) Marktredwitz (B303) Bayreuth (A70) Cílový stav : Evropská silnice E48 bude v budoucnu součástí rychlostní komunikace R6. Komunikace na začátku úseku v Praze navazuje na E50 a na konci úseku u Schweinfurtu na E45. Komunikaci dále kříží E51 (Himmelkron), E49 (Cheb Karlovy Vary), E442 (Karlovy Vary). Komunikace je hlavním dopravním spojením zájmové oblasti mezi Karlovarským krajem a přírodním parkem Smrčiny. Tah je také nejzatíženější tahem v zájmové oblasti. Magdeburg (A2) Plauen (B282, B92) - Karlovy Vary - Teplice (I/13) Ústí nad Cheb (I/21/R6) Karlovy Vary (I/6/R6) - Labem (D8, I/62) Děčín Liberec (I/13) - Plzeň Písek České Budějovice (I/20) Třeboň (I/34, I/24) - Hradec Králové Olomouc (I/35) hranice ČR-SR (I/35, I/18) - Horn (B2) Stockerau (B4) Vienna (A22) Žilina (D3) Silniční tah E49 na začátku navazuje na tah E30 u Magdeburgu a na tah E60 ve Vídni. E49 pak kříží silniční tahy E461 (Vídeň) E59 (Vídeň Stockerau), E551 (Třeboň Č. Budějovice), E55 (Č. Budějovice), E50, E53 (Plzeň), E442 (K.Vary), E48 (K. Vary Cheb), E441 (Plauen), E51 (Oschitz Leipzig) a E40 (Hermsdorf). Evropský tah E442 začíná v Karlových Varů u E48 a končí v Žilině napojením na E50/E75. Tento tah křižuje evropské cesty E55 (Ústí n.l.), E65 (Turnov), E67 (Hradec Králové), E461 (Svitavy), E462 (Olomouc Hranice), E75, E50 (Bytča Žilina). 50

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled)

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled) 5. Cyklistická cesta podél Ohře, aneb Cyklostezka Ohře v Karlovarském kraji Aktuální informace: 2010 Regionální Rada NUTS II Severovýchod přiznala v roce 2009 Karlovarskému kraji dotaci na realizaci projektu

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

CYKLOSTEZKA OHŘE EGERRADVEG

CYKLOSTEZKA OHŘE EGERRADVEG CYKLOSTEZKA OHŘE EGERRADVEG WORKSHOP 6 Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-sasském/bavorském regionu. / WIR möchten Sie zum Workshop des Projektes CLARA II Entwicklung der gemeinsamen

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV ČESKY 4 Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV 1 2 Kopcovitá trasa nás zavede do východního cípu Slavkovského lesa, který sice nepoznáme v jeho plné kráse (Kladská),

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

ČESKY. Středověk a lázeňská noblesa CHEBSKO A MARIÁNSKOLÁZEŇSKO

ČESKY. Středověk a lázeňská noblesa CHEBSKO A MARIÁNSKOLÁZEŇSKO ČESKY 8 Středověk a lázeňská noblesa CHEBSKO A MARIÁNSKOLÁZEŇSKO 1 3 Klášter Teplá Na jihozápadě Karlovarského kraje ochutnáme jak temný Prohlídka středověk, s tak průvodcem vznešené zahrnuje lázeňství.

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

územní jednotka -Severozápad

územní jednotka -Severozápad Mgr.J.Mareš Ústecký,Karlovarský EU-OP VK VY_32_INOVACE_719 územní jednotka -Severozápad Ústecký kraj naše hlavní a velká energetická základna.těţbou, tepelnými elektrárnami a těţkým průmyslem bylo v minulosti

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

ČESKY. Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB

ČESKY. Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB ČESKY 2 Poohřím do Chebu CYKLOTRASA Č. 2 SOKOLOV KYNŠPERK CHEB 2 1 Odpočinková trasa s kopcem mezi Citicemi a Dasnicemi Kynšperk vede podél nad Ohře Ohří po - Katolický asfaltové kostel cyklostezce Nanebevzetí

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA ČESKY 9 Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA 1 Pochoďáky Kolem průmyslových závodů se prosmýkneme do kou- Loketské zelné přírody kolečko opředené (12 km) pověstmi a bohaté na zážitky. Autobusem Z

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok Autobusy Karlovy Vary, a.s. Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2017 Autobusy Karlovy Vary, a.s. Linka 411010 Cheb - Libá - Hazlov 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU SLAVKOVSKÝ LES, KARLOVARSKO, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO VE DNECH 31. 5 3. 6. 2007 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( trek, MTB ) Ubytování: 3 noci v autokempu Betlém v Teplé

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. ČESKÉ BUDĚJOVICE leží na soutoku Vltavy a Malše město je proslulé výrobou piva

Více

ČESKY. Karlovy Vary a okolí LÁZEŇSKÁ PERLA

ČESKY. Karlovy Vary a okolí LÁZEŇSKÁ PERLA ČESKY 7 Karlovy Vary a okolí LÁZEŇSKÁ PERLA 1 Vyhlídky a lázeňské cesty Sokolovsko se nachází uprostřed Lázeňského trojúhelní- V ku kopcích Karlovy nad Vary údolím Mariánské Teplé se táhne Lázně spletitá

Více

Multifunkční centrum na Březové uvítalo ve svých prostorách v minulém týdnu představitele mikroregionů a krajských úřadů nejen z blízkého okolí, ale i z celé ČR. Pozval je sem Ústav územního rozvoje ČR,

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 2 Obrazy Trasa: Značení KČT: 16,5 km Hostinné Chotěvice (4,5 km) Chotěvice Nové Zámky (9 km) Nové Zámky Hostinné (3 km) (trasa vlakové nádr. Hostinné až most v Debrném bez značení) Občerstvení:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR VYSOČINA Iveta Hennetmairová Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z ČESKY 10 Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z 1 Na Sokolovsku se již desítky let intenzivně těží hnědé Z uhlí, vyhlídky které se u Lomnice nejen ve (parkoviště zdejších elektrárnách u silnice 2 km proměňuje

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013 ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 7.-9. června 2013 Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka 1 JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 1.den, pátek 7.6.2013 124 km PRADĚD Hotel Neptun, start, cíl Malá Morávka

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ČESKY. Ozubená kola v historii TECHNICKÉ PAMÁTKY SOKOLOVSKA

ČESKY. Ozubená kola v historii TECHNICKÉ PAMÁTKY SOKOLOVSKA ČESKY 16 Ozubená kola v historii TECHNICKÉ PAMÁTKY SOKOLOVSKA 1 Kutání pod Krudumem Na Sokolovsku je hojnost technických zajímavostí spoje- Rudné ných s hornictví těžbou, na energetikou, Sokolovsku má

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA 42 4.4 CYKLOTRASA Č. I DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK SÚKENICKÁ - U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA Popis: Délka: 33,4 km Převýšení: 1049 m Z Dolinky údolím Hanzlová na rozcestí Hanzlová. Zde

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

ORP Aš Karlovarský kraj

ORP Aš Karlovarský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory Historické vesnické soubory Zámky 1 15 Hrady, tvrze, zříceniny 1 40 Křesťanské sakrální památky 1 15 Technické památky Muzea, galerie 1 10 Lázeňská

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km

Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Okolo Munického rybníka 7 km Do Čb po obou březích Vltavy 24 km Od kostela na hráz Munického rybníka, po hrázi vlevo až k zoologické zahradě. Pokračujeme po cyklotrase (CT) č. 1051 kolem rybníka až pod

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM

VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM VAZBY MEZI PREVENCÍ POVODŇOVÝCH RIZIK A CESTOVNÍM RUCHEM 1) Identifikační údaje Objednavatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap. 2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067379-pum-2015-2-streda Stoupání:

Více

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM

CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM CYKLOSTEZKA NAPŘÍČ LITVÍNOVEM DOTACE akce byla zrealizována za podpory Projektu na odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest

Jihočeský systém páteřních cyklistických cest Jihočeský systém páteřních cyklistických cest NADACE JIHOČESKÉ CYKLOSTEZKY Dopravní systém CYKLOTRANS ČSAD JIHOTRANS Motto na úvod Předtím, než se cesty ztratily z krajiny, ztratily se z lidské duše. Člověk

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 600 580 560 540 520 500 480 460 Petrovice Petrovy boudy Pod Větrnou Hraniční cesta Nová Lesní zátiší Spálené Sokolí Důl Stará sjezdovka Mnichov

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. 7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY * Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii.

Více

Okruh z Luhačovic na východ

Okruh z Luhačovic na východ 32 Okruh z Luhačovic na východ 5 ½ hod. Po vzdálenějších místech kolem lázní Luhačovice Petrůvka Nad Nevšovou Loučky Kameničná vodní nádrž Luhačovice Luhačovice Výchozí bod: Luhačovice-pošta. Délka: 18

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

ČESKY. Výlety okolo Kraslic KRAJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

ČESKY. Výlety okolo Kraslic KRAJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ ČESKY 20 Výlety okolo Kraslic KRAJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 1 Na říčce Svatavě se mezi kopci u česko-německé hranice Letní rozkládá bobová město dráha: Kraslice délka a 800 obce m, Stříbrná, přev. 25 m Bublava

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace FMP INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 392 387,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více