Hospodářská správa Pražského hradu z let sg. Hs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářská správa Pražského hradu z let 1918 1948 sg. Hs"

Transkript

1 INVENTÁŘ FONDU ARCHIVU PRAŽSKÉHO HRADU Hospodářská správa Pražského hradu z let sg. Hs inventárních čísel: 442 počet stran inventáře: pořádala: Věra Malá, prom. hist. schválil: Archiv Pražského hradu Archivní pomůcka č. 10/1 Uložení: 1 REV.

2 č. inv. sg. věc rok č. kart. A. Knihy 1 Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs abecední Index věcný Hs heslový Index HsP A-M Index HsP N-Ž Index O 50, rok Index HsI, rok 1924 a Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací 1928 Stránka 1 z 22

3 A. Knihy 35 Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací a, b, c Protokol jednací O Protokol jednací HsP (č. inv. 55, 56, 57 v 1 knize) Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Inventář obrazů a gobelinů Inventář mobilií Pražského hradu - díl III.-V. 64 Tableau k hlavní inventární knize. Index Seznam inventárních předmětů zakoupených po r Mobilie. 66 Seznam inventárních předmětů zakoupených po r Obrazy. 67 Seznam inventárních předmětů zakoupených po r Koberce. 68 Osobní kniha zaměstnanců Hospodářské správy Pražského hradu. Vázaná. 69 Kmenová kniha (volné listy v deskách). Stránka 2 z 22

4 A. Knihy 70 Kniha účtů osobních Kniha účtů osobních Kniha účtů osobních Kniha účtů osobních Kniha účtů osobních Kniha účtů osobních Kniha účtů věcných Kniha účtů věcných Kniha účtů věcných Kniha účtů věcných Kniha účtů věcných Kniha účtů věcných Kniha elektroměrů a vodoměrů Evidenční kniha měřidel Výtěžek ze vstupného do hradních budov Kniha příjmů a náhrad Kniha příjmů a náhrad Kniha příjmů a náhrad Kniha příjmů podléhajících přiznání k dani obratové Pomocná kniha pokladní Kniha vydání Rozpočtový deník Rozpočtový deník Rozpočtový deník Rozpočtový deník Rozpočtový deník B. Spisy bez Správa Pražského hradu. Protokolované spisy - prosinec 1918, č. j bez Správa Pražského hradu. Neprotokolované spisy Ustavení Hradního konzumu, nákupního a zásobního družstva úředníků a zřízenců státních úřadů na hradě Pražském. - Žádost Archeologické komise ČSAV o umožnění prozkoumat nejstarší části Pražského hradu bez Správa Pražského hradu. Neprotokolované spisy Služební pokyny zaměstnancům hradní správy. bez Správa Pražského hradu. Příjmy a vydání, leden-červen bez Správa Pražského hradu. Příjmy a vydání, červenec-prosinec Stránka 3 z 22

5 B. Spisy I. Osobní záležitosti. 101 I/1-1 Všeobecná ustanovení, výnosy a nařízení I/1-1 Všeobecná ustanovení, výnosy a nařízení I/1-1 Všeobecná ustanovení, výnosy a nařízení I/1-2 Přijetí do zaměstnání. Služební postup I/1-2 Přijetí do zaměstnání. Služební postup I/1-2 Přijetí do zaměstnání. Služební postup I/1-3 Žádosti o místo I/1-4 Potvrzení o zaměstnání I/1-5 Brigády I/1-6 Legionáři. Požitky I/1-7 Personál jednotlivých pracovišť. Domácnost prezidenta republiky I/1-8 Vojenská služba hradních zaměstnanců I/1-9 Všeobecné. Různé I/1-10 Všeobecné. Aprovizace I/1-10 Všeobecné. Aprovizace I/1-11 Všeobecné. Aprovizace. Různé výhody. Byty I/1-12 Všeobecné. Pracovní oděvy I/1-13 Personália. Slevy na jízdném hradních zaměstnanců I/1-14 Dobrovolné sbírky hradních zaměstnanců I/1-15 Exekuce na mzdy. Vyrovnávání přeplatků. Alimenty. Dluhy I/1-16 Kádrové požadavky na zaměstnance. Kvalifikační komise. Kursy. Vysvědčení zachovalosti. Rasové předpisy v období okupace I/1-17 Pracovní doba. Udělování pracovního volna. Práce přesčas I/1-18 Dovolená I/1-19 Disciplinární záležitosti zaměstnanců. Komise. Jednotlivé případy I/1-20 Prohlášení o rodovém původu zaměstnanců Hospodářské správy Pražského hradu I/1-21 Organizace práce. Pracovní řád Hospodářské správy Pražského hradu. Předpisy I/1-22 Důvěrnický sbor. Volby. Schůze dělníků. Požadavky I/1-23 Lékařská péče o zaměstnance. Výpomoci v nemoci. Hradní lékaři. Nemocenské pojištění I/2 Mzdy 129 I/2-1 Služební požitky, různé přídavky, výchovné na děti, potravinové lístky, zvláštní odměny I/2-2 Mimořádné a výkonnostní odměny. Dary I/3 Pojištění 131 I/3-1 Zásadní otázky pojištění hradních zaměstnanců Stránka 4 z 22

6 B. Spisy I. Osobní záležitosti. I/3 Pojištění 132 I/3-2 Vystoupení a propuštění ze služeb. Odchod na trvalý odpočinek I/3-2 Vystoupení a propuštění ze služeb. Odchod na trvalý odpočinek I/3-3 Úmrtí. Pohřebné I/3-4 Náhrada škod na majetku. Příspěvky I/3-5 Pensijní pojištění. Výměry I/3-6 Pensijní pojištění. Různé II. Inventář 138 II/1 Všeobecné záležitosti II/2 Údržba. Restaurátorské práce II/3 Různé II/4 Koberce. - vložen 1 vzorek II/5 Plastiky II/6 Gobeliny II/7 Prodej nábytku II/8 Koupě nábytku II/9 Bedřich Řehák, odhadce hradního inventáře II/10 Prádlo, textil II/11 Lustry. Svítidla II/12 Sklo, příbory, nádobí II/13 Prapory, vlajky, standarta prezidenta republiky II/14 Požárový inventář II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy Stránka 5 z 22

7 B. Spisy II. Inventář. 164 II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/16 Vypůjčování nábytku a jiných mobilií ze zámků (Ploškovice, Topol'čianky, Konopiště, Kanice, Vinoř, Kopidlno, Grabštejn, Merklín, Hořovice, Malá Skála, Mníšek, Hříměždice, Dlouhá Lhota, Suchomasty, Sudovice, Žinkovy, Měcholupy, Chlum u Třeboně) II/17 Zapůjčování inventáře jiným institucím a osobám. Ministerstvo národní obrany II/17 Presidium Ministerské rady II/17 Hradní stráž a Vládní vojsko II/17 Ministerstvo zahraničních věcí II/17 Církevní instituce na Pražském hradě II/17 Lovecký zámeček Bubeneč II/17 Byt ministerského předsedy dr. Edvarda Beneše II/17 Říšsko-německé úřady II/17 Zapůjčování inventáře hradním zaměstnancům II/17 PhDr. Alice Masaryková II/17 Společenský klub II/17 Muzea II/17 Různé II/18 Reprezentační místnosti Stránka 6 z 22

8 B. Spisy II. Inventář. 196 II/19 Starý královský palác II/20 Lány. Zámek. Lesní správa. Hájovny II/21 Kancelář prezidenta republiky. Zařizování úřadoven II/22 Španělský sál a Galerie II/23 Letohrádek a obora Hvězda II/24 Hradní kaple II/25 Kostel sv. Jiří II/26 Zahrady Pražského hradu. Zahradní pavilon Marie Terezie II/27 Zotavovna v Chrastavě u Liberce II/28 Kino na Pražském hradě II/29 Byt a domácnost prezidenta republiky III. Správa nemovitostí. 207 III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek Stránka 7 z 22

9 B. Spisy III. Správa nemovitostí. 229 III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/2 Byty a nájemníci v hradních budovách III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů Stránka 8 z 22

10 B. Spisy III. Správa nemovitostí. 263 III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/4 Využití místností a prostorů Pražského hradu III/5 Úklid na Pražském hradě III/6 Telefon na Pražském hradě III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy Stránka 9 z 22

11 B. Spisy III. Správa nemovitostí. 297 III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/8 Chov domácího zvířectva na Pražském hradě III/9 Různé IV. Osvětlení Pražského hradu. 301 IV/1 Zavádění elektrického osvětlení a plynu na Pražském hradě IV/2 Elektrotechnické práce a materiál. Revize IV/3 Slavnostní osvětlení IV/4 Spotřeba plynu. Výkazy IV/5 Spotřeba elektrické energie. Výkazy. Všeobecné IV/6 Spotřeba elektrické energie. Výkazy IV/7 Spotřeba elektrické energie. Vyúčtování jednotlivým spotřebitelům - výběr V. Hradní vodovod. 308 V/1 Budování. Údržba V/2 Vodoprávní záležitosti V/3 Odběr vody z hradního vodovodu V/4 Spotřeba vody v hradních objektech V/5 Hradní potok (užitkový vodovod Pražského hradu) V/6 Rybníky. Rybolov. Udržování V/7 Různé VI. Daně. 315 VI/1 Daň činžovní VI/2 Daň pozemková VI/3 Daň z obratu VI/4 Obecné dávky, přirážky, různé VI/5 Převod vlastnictví VI/6 Daň důchodová a daň ze mzdy VI/7 Obecné dávky z nájemného VII. Vytápění Pražského hradu. 322 VII/1 Zásadní směrnice VII/2 Ústřední topení VII/3 Spotřeba paliva VII/4 Topičské kursy VII/5 Prospekty. Vzduchotechnika. Různé Stránka 10 z 22

12 B. Spisy VII. Vytápění Pražského hradu. 327 VII/6 Příděly paliva zaměstnancům VIII. Bezpečnost Pražského hradu. VIII/1 Majetkově právní zabezpečení Pražského hradu. 328 VIII/1-1 Střežení Pražského hradu. Zásadní záležitosti VIII/1-2 Klíče. Pražský hrad VIII/1-3 Vstup do Pražského hradu, vchody, komunikace VIII/1-4 Hradní zaměstnanci. Zbrojní pasy. Zbraně VIII/1-5 Různé VIII/2 Hradní protiletecká ochrana. Materiálové vybavení. Opatření VIII/3 Požární bezpečnost Pražského hradu. 334 VIII/3-1 Nákup hasební techniky VIII/3-2 Organizace požární ochrany na Pražském hradě VIII/3-3 Preventivní opatření IX. Finance. 337 IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok Stránka 11 z 22

13 B. Spisy IX. Finance. 357 IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/2 Mzdy a platy IX/3 Příjmy IX/4 Zálohy IX/5 Různé účty IX/6 Předávání pokladny. Depozita IX/7 Výdaje v období okupace. Škody způsobené válkou IX/8 Archív Pražského hradu IX/9 Ostatní výdaje IX/10 Různé X. Automobily. 372 X/1 Koupě, prodej, výměna, odpisy z inventáře X/2 Jízda automobily a koňmo - zásadní ustanovení X/3 Garáže X/4 Řidiči automobilů. Osobní spisy. Zaopatřovací požitky. Protokoly o převzetí automobilů X/5 Jízdy automobilem - různé X/6 Opravy a údržba automobilů. Nákup různého materiálu. Nabídky X/7 Pohonné hmoty pro automobily a krmiva pro koně v letech X/8 Pojištění (povinné ručení, úrazové, penzijní, nemocenské). Úrazy a nehody XI. Medvědi, koně. 380 XI/1 Všeobecné. Statistika XI/2 Jezdecké koně XI/3 Chov ptactva v hradních zahradách XI/4 Tažní koně. Stájový inventář XI/5 Zvěrolékaři XI/6 Medvědi, dozor, krmení XI/7 Kočí, podkoní XI/8 Krmivo pro koně XI/9 Vybavení koníren Stránka 12 z 22

14 B. Spisy XII. Prohlídky Pražského hradu. 389 XII/1 Všeobecná ustanovení. Statistika XII/2 Průvodci po Pražském hradě. Organizace. Ostatní záležitosti XII/3 Prohlídky letohrádku Belveder XII/4 Letohrádek a obora Hvězda XII/5 Volební úprava Vladislavského sálu. Zpřístupnění veřejnosti XII/6 Žádosti o prohlídky Pražského hradu (sběrné spisy, jednotlivé) XII/7 Výtěžek ze vstupného. Vyúčtování, ukládání, depozita XII/8 Přehledy příjmů a rozdělení výtěžku ze vstupného XII/9 Výtěžek ze vstupného. Příspěvky jednotlivým institucím XII/10 Výtěžek ze vstupného. Příspěvky pro hradní knihovnu XII/11 Výtěžek ze vstupného. Příspěvek pro Archív Pražského hradu XII/12 Výtěžek ze vstupného. Osobní odměny XII/13 Výtěžek ze vstupného. Různé XII/14 Průvodce po Pražském hradě a jiné publikace z výtěžku ze vstupného XII/15 Filmování a fotografování na Pražském hradě XII/16 Povolení malovat na Pražském hradě XII/17 Studijní a odborné prohlídky Pražského hradu. Návštěvy významných osob XII/18 Výstavy na Pražském hradě XII/19 Slavnosti. Kulturní, náboženské, dobročinné a jiné akce na Pražském hradě XII/ XIII Různé XIII. Kancelářský paušál XIV. Záležitosti ceremonielu. Registraturní oddíl v úplnosti předán Archívu Kanceláře prezidenta ČSSR. XV. Různé. 410 XV/1 Směrnice pro úřadování a vedení protokolu Hospodářské správy Pražského hradu XV/2 Nálezy uměleckých předmětů XV/3 Archív Pražského hradu XV/4 Provozní záležitosti ceremonielu XV/5 Nabídky služeb Hospodářské správě Pražského hradu XV/6 Památková péče. Studium Pražského hradu XV/7 Záležitosti hradních zaměstnanců. Účast na kulturních a politicko-výchovných akcích XV/8 Dobročinné sbírky XV/9 Závodní a podnikové rady. Účast na úředních jednáních XV/10 Hygienická zařízení pro zaměstnance Stránka 13 z 22

15 B. Spisy XV. Různé. 420 XV/11 Očkování XV/12 Potravinové lístky XV/13 Pohřební fond XV/14 Knihovna hradních zaměstnanců XV/15 Aprovizace XV/16 Hradní konzum, závodní jídelna XV/17 Pomníky na Pražském hradě XV/18 Záležitosti lánských správ XV/19 Policejní a jiná hlášení o událostech na Pražském hradě XV/20 Prezidentské vlajky XV/21 Ostatní písemnosti Úřad říšského protektora Byt říšského protektora Byt říšského protektora Byt říšského protektora Byt říšského protektora Byt říšského protektora Říšská bezpečnostní služba SS-Formace, NSDAP-Parteiverbindungstelle, SS-Burgwache Kryt HPO, Arbeitsdienst u. Jugend, Bauvewaltung, Todt-Oberbauleitung Říšsko-německé garáže na Pražském hradě Černínský palác - byt říšského protektora Ŕíšsko-německé úřady. Různé Stránka 14 z 22

16 Rejstřík věcný A akce kulturní a politicko-výchovné 416 alimenty 120 aprovizace , 424 automobily B bezpečnost požární brigády 109 byty zaměstnanců 116, 236 byt ministerského předsedy dr. E. Beneše 188 byt prezidenta republiky 206 byt říšského protektora , 441 C ceremoniel 413 D daně všeobecně daň činžovní 315 daň důchodová 320 daň ze mzdy 320 daň z obratu 88, 317 daň pozemková 316 dary 130 dávky obecné 318, 321 deník rozpočtový depozita 367 doba pracovní 122 domácnost prezidenta republiky 111, 206 dovolená 122 dluhy 120 družstvo hradních zaměstnanců 97 E exekuce na mzdy 120 elektroměry 82 F filmování 403 finance fond pohřební 422 fotografování 403 G Galerie 199 garáže 374 Stránka 15 z 22

17 Rejstřík věcný G garáže říšsko-německé 440 gobeliny 62, 142 H hlášení policejní 428 hmoty pohonné 378 CH chov domácího zvířectva 299 I instituce církevní 186 inventář inventář hradní inventář požárový 151 inventář stájový 383 J Jídelna 425 jízda automobilem a koňmo 373, 376 K kaple hradní 201 kino na PH 205 klíče 329 klub společenský 192 kniha osobní (kmenová) 68, 69 kniha pokladní 89 knihovna hradních zaměstnanců 398, 423 koberce 67, 141 kočí 386 komise disciplinární 124 komise kvalifikační 121 komunikace 330 koně koně jezdecké 381 koně tažní 383 konírny 388 konzum hradní 97, 425 kostel sv. Jiří 202 koupě automobilů 372 krmivo pro koně 378, 387 kryt HPO 439 kursy 121 Stránka 16 z 22

18 Rejstřík věcný K kursy topičské 325 L legionáři 110 lékaři hradní 128 lístky potravinové 129, 421 lustry 148 M majetek hradní medvědi medvědi - dozor, krmení 385 měřidla 84 místnosti PH 267 mobilie 65 muzea 193 mzdy 129, 130, 363 N nabídky služeb 414 nábytek 144, 145 nádobí 149 náhrady 85-87, 135 nájemníci 236 O obrazy 62, 66, očkování 420 odběr vody 310 oděvy pracovní 117 odchod na odpočinek 132 odměny 129, 130 ochrana požární - organizace 335 ochrana protiletecká 333 opatření protipožární 336 opravy automobilů 377 organizace práce 126 osoby významné 405 osvětlení Pražského hradu osvětlení slavnostní 303 P palác Černínský 441 palác starý královský 196 Stránka 17 z 22

19 P Rejstřík věcný pasy zbrojní 331 paušál kancelářský 409 pavilon v Královské zahradě 203 péče lékařská 128 péče památková 415 plastiky 142 platy 363 plyn 301 podkoní 386 pohřebné 134 pojištění 131 pojištění automobilů a řidičů 379 pojištění nemocenské 128 pojištění pensijní 136, 137 pokladna 367 pokyny služební 98 pomníky 426 postup služební potok hradní 312 potvrzení o zaměstnání 108 povolení malovat 404 požadavky dělnické 126 požadavky kádrové 121 požitky služební 129 požitky zaopatřovací 375 práce elektrotechnická 302 práce přesčasová 122 práce restaurátorská 139 prádlo 147 prodej automobilů 372 prohlídky Pražského hradu prohlídky Belveder 391 prohlídky Hvězda 392 prohlídky studijní 405 Stránka 18 z 22

20 P R Ř S Rejstřík věcný prohlídky - žádosti 394 propuštění ze služeb 132 protokol Hospodářské správy 410 protokoly o převzetí automobilů 375 průvodce po Pražském hradě 402 průvodci po Pražském hradě 390 předměty umělecké 411 předpisy rasové 121 příbory 149 příděly paliva 327 přijetí do zaměstnání příjmy 85-89, 99, 100, 364 ptactvo 382 publikace o Pražském hradě 402 původ rasový 125 rozpočet rybníky 313 rybolov 313 řád pracovní 126 řidiči automobilů 375 sál Španělský 199 sál Vladislavský - volební úprava 393 salony reprezentační 195 sbírky dobrovolné 119, 417 sbor důvěrníků 127 schůze dělníků 126 sklo 149 slavnosti 407 služba vojenská 112 spisy osobní 375 spotřeba elektrické energie spotřeba paliva 324 spotřeba plynu 304 spotřeba vody 311 Stránka 19 z 22

21 Rejstřík věcný S správa nemovitostí sprava zahrad správa lánské 427 standarta prezidenta republiky 150 střáž hradní 184 střežení Pražského hradu 328 studium 415 svítidla 148 Š škody válečné 368 T U V technika hasební 334 telefon 268 textil 147 topení ústřední 323 účty 366 účty osobní účty věcné údržba Pražského hradu 139, úklid 268 úmrtí 134 úpravy stavební úřadování 410 úřadovny 198 úřady říško-německé 189, 442 vchody 330 vlajky 150, 429 vlastnictví 319 vodoměry 82 vodovod hradní vodovod užitkový 312 vojsko vládní 184 volby 127 volno pracovní 122 vstup do Pražského hradu 329 vstupné 84 Stránka 20 z 22

22 V Z Ž Rejstřík věcný vydání 90, 99, 100, 368, 370 výchovné 129 výpomoci v nemoci 128 vypůjčování nábytku 181 vystoupení ze služeb 132 výstavy 406 vysvědčení zachovalosti 121 vytápění Pražského hradu výtěžek ze vstupného výzkum archeologický 97 vzduchotechnika 326 zabezpečení Pražského hradu zahrady 203 záležitosti disciplinární 124 záležitosti osobní záležitosti vodoprávní 309 zálohy 365 zaměstnanci hradní 68, 190, 331, 416 zapůjčování inventáře zařízení hygienická 419 zbraně 331 zvěrolékaři 384 žádosti o místo Rejstřík místní B Bubeneč, lovecký zámek 187 D Dlouhá Lhota, zámek 181 G Grabštejn, zámek 181 H Hořovice, zámek 181 Hříměždice, zámek 181 Hvězda, letohrádek 200 Hvězda, obora 200 CH Chlum u Třeboně, zámek Chrastava u Liberce, zotavovna Stránka 21 z 22

23 Rejstřík místní K Kanice, zámek Konopiště, zámek Kopidlno, zámek 181 L Lány, hájovny Lány, Lesní správa Lány, zámek 197 M Malá Skála, zámek Merklín, zámek Měcholupy, zámek 181 Mníšek, zámek 181 P Ploškovice, zámek 181 S Sudovice, zámek 181 S Suchomasty, zámek 181 T Topol'čianky, zámek 181 V Vinoř, zámek 181 Ž Žinkovy, zámek 181 Rejstřík osob a institucí A Arbeitsdienst u. Jugend Archeologická komise ČSAV Archív Pražského hradu 369, 399, 412 B Bauvewaltung 439 K Kancelář prezidenta republiky 198 M Masaryková Alice PhDr. 191 Ministerstvo národní obrany 182 Ministerstvo zahraničních věcí 185 N NSDAP - Parteiverbindungstelle 438 P Presidium Ministerské rady 183 Ř Řehák Bedřich, odhadce hradního inventáře 146 Říšská bezpečnostní služba 437 S SS - Burgwache SS - Formace T Todt - Oberbauletung 439 U Úřad říšského protektora 431 Stránka 22 z 22

24 Rejstřík věcný A akce kulturní a politicko-výchovné 416 alimenty 120 aprovizace , 424 automobily B bezpečnost požární brigády 109 byty zaměstnanců 116, 236 byt ministerského předsedy dr. E. Beneše 188 byt prezidenta republiky 206 byt říšského protektora , 441 C ceremoniel 413 D daně všeobecně daň činžovní 315 daň důchodová 320 daň ze mzdy 320 daň z obratu 88, 317 daň pozemková 316 dary 130 dávky obecné 318, 321 deník rozpočtový depozita 367 doba pracovní 122 domácnost prezidenta republiky 111, 206 dovolená 122 dluhy 120 družstvo hradních zaměstnanců 97 E exekuce na mzdy 120 elektroměry 82 F filmování 403 finance fond pohřební 422 fotografování 403 G Galerie 199 garáže 374 Stránka 1 z 8

25 Rejstřík věcný G garáže říšsko-německé 440 gobeliny 62, 142 H hlášení policejní 428 hmoty pohonné 378 CH chov domácího zvířectva 299 I instituce církevní 186 inventář inventář hradní inventář požárový 151 inventář stájový 383 J Jídelna 425 jízda automobilem a koňmo 373, 376 K kaple hradní 201 kino na PH 205 klíče 329 klub společenský 192 kniha osobní (kmenová) 68, 69 kniha pokladní 89 knihovna hradních zaměstnanců 398, 423 koberce 67, 141 kočí 386 komise disciplinární 124 komise kvalifikační 121 komunikace 330 koně koně jezdecké 381 koně tažní 383 konírny 388 konzum hradní 97, 425 kostel sv. Jiří 202 koupě automobilů 372 krmivo pro koně 378, 387 kryt HPO 439 kursy 121 Stránka 2 z 8

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

ODDÍL VII VÝBOR REGIONŮ

ODDÍL VII VÝBOR REGIONŮ ODDÍL VII VÝBOR REGIONŮ PŘÍJMY VLASTNÍ ZDROJE Hlava Název 4 Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie 8 191 842 7 895 550 7 996 011,00 5 Příjmy ze správní činnosti orgánu 12 450 44

Více

O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 )

O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 ) S T Á T N Í O B L A S T N Í A R C H I V V Z Á M R S K U č. listu JAF 747 č. archivní pomůcky 8550 O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 ) i n v e n t ář P h D r. V á c l a v

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE ZA ROK 2010 1 Hospodaření a) Rozpočet Příjmy věznice za rok 2010 činí 42,303.819,18 Kč, v porovnání s rokem 2009 se jedná

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 2. díl

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 2. díl Státní okresní archiv Děčín Okresní národní výbor Děčín 2. díl (1945) 1960-1990 (1994) Inventář č. 557 NAD 999 Petr Joza Děčín 2006 132 Inventární soupis (1960-1990) Okresní národní výbor Děčín A - Spisy

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více