Hospodářská správa Pražského hradu z let sg. Hs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářská správa Pražského hradu z let 1918 1948 sg. Hs"

Transkript

1 INVENTÁŘ FONDU ARCHIVU PRAŽSKÉHO HRADU Hospodářská správa Pražského hradu z let sg. Hs inventárních čísel: 442 počet stran inventáře: pořádala: Věra Malá, prom. hist. schválil: Archiv Pražského hradu Archivní pomůcka č. 10/1 Uložení: 1 REV.

2 č. inv. sg. věc rok č. kart. A. Knihy 1 Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs Index věcný Hs abecední Index věcný Hs heslový Index HsP A-M Index HsP N-Ž Index O 50, rok Index HsI, rok 1924 a Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací 1928 Stránka 1 z 22

3 A. Knihy 35 Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací a, b, c Protokol jednací O Protokol jednací HsP (č. inv. 55, 56, 57 v 1 knize) Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Protokol jednací Inventář obrazů a gobelinů Inventář mobilií Pražského hradu - díl III.-V. 64 Tableau k hlavní inventární knize. Index Seznam inventárních předmětů zakoupených po r Mobilie. 66 Seznam inventárních předmětů zakoupených po r Obrazy. 67 Seznam inventárních předmětů zakoupených po r Koberce. 68 Osobní kniha zaměstnanců Hospodářské správy Pražského hradu. Vázaná. 69 Kmenová kniha (volné listy v deskách). Stránka 2 z 22

4 A. Knihy 70 Kniha účtů osobních Kniha účtů osobních Kniha účtů osobních Kniha účtů osobních Kniha účtů osobních Kniha účtů osobních Kniha účtů věcných Kniha účtů věcných Kniha účtů věcných Kniha účtů věcných Kniha účtů věcných Kniha účtů věcných Kniha elektroměrů a vodoměrů Evidenční kniha měřidel Výtěžek ze vstupného do hradních budov Kniha příjmů a náhrad Kniha příjmů a náhrad Kniha příjmů a náhrad Kniha příjmů podléhajících přiznání k dani obratové Pomocná kniha pokladní Kniha vydání Rozpočtový deník Rozpočtový deník Rozpočtový deník Rozpočtový deník Rozpočtový deník B. Spisy bez Správa Pražského hradu. Protokolované spisy - prosinec 1918, č. j bez Správa Pražského hradu. Neprotokolované spisy Ustavení Hradního konzumu, nákupního a zásobního družstva úředníků a zřízenců státních úřadů na hradě Pražském. - Žádost Archeologické komise ČSAV o umožnění prozkoumat nejstarší části Pražského hradu bez Správa Pražského hradu. Neprotokolované spisy Služební pokyny zaměstnancům hradní správy. bez Správa Pražského hradu. Příjmy a vydání, leden-červen bez Správa Pražského hradu. Příjmy a vydání, červenec-prosinec Stránka 3 z 22

5 B. Spisy I. Osobní záležitosti. 101 I/1-1 Všeobecná ustanovení, výnosy a nařízení I/1-1 Všeobecná ustanovení, výnosy a nařízení I/1-1 Všeobecná ustanovení, výnosy a nařízení I/1-2 Přijetí do zaměstnání. Služební postup I/1-2 Přijetí do zaměstnání. Služební postup I/1-2 Přijetí do zaměstnání. Služební postup I/1-3 Žádosti o místo I/1-4 Potvrzení o zaměstnání I/1-5 Brigády I/1-6 Legionáři. Požitky I/1-7 Personál jednotlivých pracovišť. Domácnost prezidenta republiky I/1-8 Vojenská služba hradních zaměstnanců I/1-9 Všeobecné. Různé I/1-10 Všeobecné. Aprovizace I/1-10 Všeobecné. Aprovizace I/1-11 Všeobecné. Aprovizace. Různé výhody. Byty I/1-12 Všeobecné. Pracovní oděvy I/1-13 Personália. Slevy na jízdném hradních zaměstnanců I/1-14 Dobrovolné sbírky hradních zaměstnanců I/1-15 Exekuce na mzdy. Vyrovnávání přeplatků. Alimenty. Dluhy I/1-16 Kádrové požadavky na zaměstnance. Kvalifikační komise. Kursy. Vysvědčení zachovalosti. Rasové předpisy v období okupace I/1-17 Pracovní doba. Udělování pracovního volna. Práce přesčas I/1-18 Dovolená I/1-19 Disciplinární záležitosti zaměstnanců. Komise. Jednotlivé případy I/1-20 Prohlášení o rodovém původu zaměstnanců Hospodářské správy Pražského hradu I/1-21 Organizace práce. Pracovní řád Hospodářské správy Pražského hradu. Předpisy I/1-22 Důvěrnický sbor. Volby. Schůze dělníků. Požadavky I/1-23 Lékařská péče o zaměstnance. Výpomoci v nemoci. Hradní lékaři. Nemocenské pojištění I/2 Mzdy 129 I/2-1 Služební požitky, různé přídavky, výchovné na děti, potravinové lístky, zvláštní odměny I/2-2 Mimořádné a výkonnostní odměny. Dary I/3 Pojištění 131 I/3-1 Zásadní otázky pojištění hradních zaměstnanců Stránka 4 z 22

6 B. Spisy I. Osobní záležitosti. I/3 Pojištění 132 I/3-2 Vystoupení a propuštění ze služeb. Odchod na trvalý odpočinek I/3-2 Vystoupení a propuštění ze služeb. Odchod na trvalý odpočinek I/3-3 Úmrtí. Pohřebné I/3-4 Náhrada škod na majetku. Příspěvky I/3-5 Pensijní pojištění. Výměry I/3-6 Pensijní pojištění. Různé II. Inventář 138 II/1 Všeobecné záležitosti II/2 Údržba. Restaurátorské práce II/3 Různé II/4 Koberce. - vložen 1 vzorek II/5 Plastiky II/6 Gobeliny II/7 Prodej nábytku II/8 Koupě nábytku II/9 Bedřich Řehák, odhadce hradního inventáře II/10 Prádlo, textil II/11 Lustry. Svítidla II/12 Sklo, příbory, nádobí II/13 Prapory, vlajky, standarta prezidenta republiky II/14 Požárový inventář II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy Stránka 5 z 22

7 B. Spisy II. Inventář. 164 II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/15 Obrazy II/16 Vypůjčování nábytku a jiných mobilií ze zámků (Ploškovice, Topol'čianky, Konopiště, Kanice, Vinoř, Kopidlno, Grabštejn, Merklín, Hořovice, Malá Skála, Mníšek, Hříměždice, Dlouhá Lhota, Suchomasty, Sudovice, Žinkovy, Měcholupy, Chlum u Třeboně) II/17 Zapůjčování inventáře jiným institucím a osobám. Ministerstvo národní obrany II/17 Presidium Ministerské rady II/17 Hradní stráž a Vládní vojsko II/17 Ministerstvo zahraničních věcí II/17 Církevní instituce na Pražském hradě II/17 Lovecký zámeček Bubeneč II/17 Byt ministerského předsedy dr. Edvarda Beneše II/17 Říšsko-německé úřady II/17 Zapůjčování inventáře hradním zaměstnancům II/17 PhDr. Alice Masaryková II/17 Společenský klub II/17 Muzea II/17 Různé II/18 Reprezentační místnosti Stránka 6 z 22

8 B. Spisy II. Inventář. 196 II/19 Starý královský palác II/20 Lány. Zámek. Lesní správa. Hájovny II/21 Kancelář prezidenta republiky. Zařizování úřadoven II/22 Španělský sál a Galerie II/23 Letohrádek a obora Hvězda II/24 Hradní kaple II/25 Kostel sv. Jiří II/26 Zahrady Pražského hradu. Zahradní pavilon Marie Terezie II/27 Zotavovna v Chrastavě u Liberce II/28 Kino na Pražském hradě II/29 Byt a domácnost prezidenta republiky III. Správa nemovitostí. 207 III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek Stránka 7 z 22

9 B. Spisy III. Správa nemovitostí. 229 III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/1 Hradní majetek III/2 Byty a nájemníci v hradních budovách III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů Stránka 8 z 22

10 B. Spisy III. Správa nemovitostí. 263 III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/3 Stavební úpravy. Údržba Pražského hradu a přičleněných objektů III/4 Využití místností a prostorů Pražského hradu III/5 Úklid na Pražském hradě III/6 Telefon na Pražském hradě III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy Stránka 9 z 22

11 B. Spisy III. Správa nemovitostí. 297 III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/7 Správa zahrad Pražského hradu a obory Hvězdy III/8 Chov domácího zvířectva na Pražském hradě III/9 Různé IV. Osvětlení Pražského hradu. 301 IV/1 Zavádění elektrického osvětlení a plynu na Pražském hradě IV/2 Elektrotechnické práce a materiál. Revize IV/3 Slavnostní osvětlení IV/4 Spotřeba plynu. Výkazy IV/5 Spotřeba elektrické energie. Výkazy. Všeobecné IV/6 Spotřeba elektrické energie. Výkazy IV/7 Spotřeba elektrické energie. Vyúčtování jednotlivým spotřebitelům - výběr V. Hradní vodovod. 308 V/1 Budování. Údržba V/2 Vodoprávní záležitosti V/3 Odběr vody z hradního vodovodu V/4 Spotřeba vody v hradních objektech V/5 Hradní potok (užitkový vodovod Pražského hradu) V/6 Rybníky. Rybolov. Udržování V/7 Různé VI. Daně. 315 VI/1 Daň činžovní VI/2 Daň pozemková VI/3 Daň z obratu VI/4 Obecné dávky, přirážky, různé VI/5 Převod vlastnictví VI/6 Daň důchodová a daň ze mzdy VI/7 Obecné dávky z nájemného VII. Vytápění Pražského hradu. 322 VII/1 Zásadní směrnice VII/2 Ústřední topení VII/3 Spotřeba paliva VII/4 Topičské kursy VII/5 Prospekty. Vzduchotechnika. Různé Stránka 10 z 22

12 B. Spisy VII. Vytápění Pražského hradu. 327 VII/6 Příděly paliva zaměstnancům VIII. Bezpečnost Pražského hradu. VIII/1 Majetkově právní zabezpečení Pražského hradu. 328 VIII/1-1 Střežení Pražského hradu. Zásadní záležitosti VIII/1-2 Klíče. Pražský hrad VIII/1-3 Vstup do Pražského hradu, vchody, komunikace VIII/1-4 Hradní zaměstnanci. Zbrojní pasy. Zbraně VIII/1-5 Různé VIII/2 Hradní protiletecká ochrana. Materiálové vybavení. Opatření VIII/3 Požární bezpečnost Pražského hradu. 334 VIII/3-1 Nákup hasební techniky VIII/3-2 Organizace požární ochrany na Pražském hradě VIII/3-3 Preventivní opatření IX. Finance. 337 IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok Stránka 11 z 22

13 B. Spisy IX. Finance. 357 IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/1 Rozpočet na rok IX/2 Mzdy a platy IX/3 Příjmy IX/4 Zálohy IX/5 Různé účty IX/6 Předávání pokladny. Depozita IX/7 Výdaje v období okupace. Škody způsobené válkou IX/8 Archív Pražského hradu IX/9 Ostatní výdaje IX/10 Různé X. Automobily. 372 X/1 Koupě, prodej, výměna, odpisy z inventáře X/2 Jízda automobily a koňmo - zásadní ustanovení X/3 Garáže X/4 Řidiči automobilů. Osobní spisy. Zaopatřovací požitky. Protokoly o převzetí automobilů X/5 Jízdy automobilem - různé X/6 Opravy a údržba automobilů. Nákup různého materiálu. Nabídky X/7 Pohonné hmoty pro automobily a krmiva pro koně v letech X/8 Pojištění (povinné ručení, úrazové, penzijní, nemocenské). Úrazy a nehody XI. Medvědi, koně. 380 XI/1 Všeobecné. Statistika XI/2 Jezdecké koně XI/3 Chov ptactva v hradních zahradách XI/4 Tažní koně. Stájový inventář XI/5 Zvěrolékaři XI/6 Medvědi, dozor, krmení XI/7 Kočí, podkoní XI/8 Krmivo pro koně XI/9 Vybavení koníren Stránka 12 z 22

14 B. Spisy XII. Prohlídky Pražského hradu. 389 XII/1 Všeobecná ustanovení. Statistika XII/2 Průvodci po Pražském hradě. Organizace. Ostatní záležitosti XII/3 Prohlídky letohrádku Belveder XII/4 Letohrádek a obora Hvězda XII/5 Volební úprava Vladislavského sálu. Zpřístupnění veřejnosti XII/6 Žádosti o prohlídky Pražského hradu (sběrné spisy, jednotlivé) XII/7 Výtěžek ze vstupného. Vyúčtování, ukládání, depozita XII/8 Přehledy příjmů a rozdělení výtěžku ze vstupného XII/9 Výtěžek ze vstupného. Příspěvky jednotlivým institucím XII/10 Výtěžek ze vstupného. Příspěvky pro hradní knihovnu XII/11 Výtěžek ze vstupného. Příspěvek pro Archív Pražského hradu XII/12 Výtěžek ze vstupného. Osobní odměny XII/13 Výtěžek ze vstupného. Různé XII/14 Průvodce po Pražském hradě a jiné publikace z výtěžku ze vstupného XII/15 Filmování a fotografování na Pražském hradě XII/16 Povolení malovat na Pražském hradě XII/17 Studijní a odborné prohlídky Pražského hradu. Návštěvy významných osob XII/18 Výstavy na Pražském hradě XII/19 Slavnosti. Kulturní, náboženské, dobročinné a jiné akce na Pražském hradě XII/ XIII Různé XIII. Kancelářský paušál XIV. Záležitosti ceremonielu. Registraturní oddíl v úplnosti předán Archívu Kanceláře prezidenta ČSSR. XV. Různé. 410 XV/1 Směrnice pro úřadování a vedení protokolu Hospodářské správy Pražského hradu XV/2 Nálezy uměleckých předmětů XV/3 Archív Pražského hradu XV/4 Provozní záležitosti ceremonielu XV/5 Nabídky služeb Hospodářské správě Pražského hradu XV/6 Památková péče. Studium Pražského hradu XV/7 Záležitosti hradních zaměstnanců. Účast na kulturních a politicko-výchovných akcích XV/8 Dobročinné sbírky XV/9 Závodní a podnikové rady. Účast na úředních jednáních XV/10 Hygienická zařízení pro zaměstnance Stránka 13 z 22

15 B. Spisy XV. Různé. 420 XV/11 Očkování XV/12 Potravinové lístky XV/13 Pohřební fond XV/14 Knihovna hradních zaměstnanců XV/15 Aprovizace XV/16 Hradní konzum, závodní jídelna XV/17 Pomníky na Pražském hradě XV/18 Záležitosti lánských správ XV/19 Policejní a jiná hlášení o událostech na Pražském hradě XV/20 Prezidentské vlajky XV/21 Ostatní písemnosti Úřad říšského protektora Byt říšského protektora Byt říšského protektora Byt říšského protektora Byt říšského protektora Byt říšského protektora Říšská bezpečnostní služba SS-Formace, NSDAP-Parteiverbindungstelle, SS-Burgwache Kryt HPO, Arbeitsdienst u. Jugend, Bauvewaltung, Todt-Oberbauleitung Říšsko-německé garáže na Pražském hradě Černínský palác - byt říšského protektora Ŕíšsko-německé úřady. Různé Stránka 14 z 22

16 Rejstřík věcný A akce kulturní a politicko-výchovné 416 alimenty 120 aprovizace , 424 automobily B bezpečnost požární brigády 109 byty zaměstnanců 116, 236 byt ministerského předsedy dr. E. Beneše 188 byt prezidenta republiky 206 byt říšského protektora , 441 C ceremoniel 413 D daně všeobecně daň činžovní 315 daň důchodová 320 daň ze mzdy 320 daň z obratu 88, 317 daň pozemková 316 dary 130 dávky obecné 318, 321 deník rozpočtový depozita 367 doba pracovní 122 domácnost prezidenta republiky 111, 206 dovolená 122 dluhy 120 družstvo hradních zaměstnanců 97 E exekuce na mzdy 120 elektroměry 82 F filmování 403 finance fond pohřební 422 fotografování 403 G Galerie 199 garáže 374 Stránka 15 z 22

17 Rejstřík věcný G garáže říšsko-německé 440 gobeliny 62, 142 H hlášení policejní 428 hmoty pohonné 378 CH chov domácího zvířectva 299 I instituce církevní 186 inventář inventář hradní inventář požárový 151 inventář stájový 383 J Jídelna 425 jízda automobilem a koňmo 373, 376 K kaple hradní 201 kino na PH 205 klíče 329 klub společenský 192 kniha osobní (kmenová) 68, 69 kniha pokladní 89 knihovna hradních zaměstnanců 398, 423 koberce 67, 141 kočí 386 komise disciplinární 124 komise kvalifikační 121 komunikace 330 koně koně jezdecké 381 koně tažní 383 konírny 388 konzum hradní 97, 425 kostel sv. Jiří 202 koupě automobilů 372 krmivo pro koně 378, 387 kryt HPO 439 kursy 121 Stránka 16 z 22

18 Rejstřík věcný K kursy topičské 325 L legionáři 110 lékaři hradní 128 lístky potravinové 129, 421 lustry 148 M majetek hradní medvědi medvědi - dozor, krmení 385 měřidla 84 místnosti PH 267 mobilie 65 muzea 193 mzdy 129, 130, 363 N nabídky služeb 414 nábytek 144, 145 nádobí 149 náhrady 85-87, 135 nájemníci 236 O obrazy 62, 66, očkování 420 odběr vody 310 oděvy pracovní 117 odchod na odpočinek 132 odměny 129, 130 ochrana požární - organizace 335 ochrana protiletecká 333 opatření protipožární 336 opravy automobilů 377 organizace práce 126 osoby významné 405 osvětlení Pražského hradu osvětlení slavnostní 303 P palác Černínský 441 palác starý královský 196 Stránka 17 z 22

19 P Rejstřík věcný pasy zbrojní 331 paušál kancelářský 409 pavilon v Královské zahradě 203 péče lékařská 128 péče památková 415 plastiky 142 platy 363 plyn 301 podkoní 386 pohřebné 134 pojištění 131 pojištění automobilů a řidičů 379 pojištění nemocenské 128 pojištění pensijní 136, 137 pokladna 367 pokyny služební 98 pomníky 426 postup služební potok hradní 312 potvrzení o zaměstnání 108 povolení malovat 404 požadavky dělnické 126 požadavky kádrové 121 požitky služební 129 požitky zaopatřovací 375 práce elektrotechnická 302 práce přesčasová 122 práce restaurátorská 139 prádlo 147 prodej automobilů 372 prohlídky Pražského hradu prohlídky Belveder 391 prohlídky Hvězda 392 prohlídky studijní 405 Stránka 18 z 22

20 P R Ř S Rejstřík věcný prohlídky - žádosti 394 propuštění ze služeb 132 protokol Hospodářské správy 410 protokoly o převzetí automobilů 375 průvodce po Pražském hradě 402 průvodci po Pražském hradě 390 předměty umělecké 411 předpisy rasové 121 příbory 149 příděly paliva 327 přijetí do zaměstnání příjmy 85-89, 99, 100, 364 ptactvo 382 publikace o Pražském hradě 402 původ rasový 125 rozpočet rybníky 313 rybolov 313 řád pracovní 126 řidiči automobilů 375 sál Španělský 199 sál Vladislavský - volební úprava 393 salony reprezentační 195 sbírky dobrovolné 119, 417 sbor důvěrníků 127 schůze dělníků 126 sklo 149 slavnosti 407 služba vojenská 112 spisy osobní 375 spotřeba elektrické energie spotřeba paliva 324 spotřeba plynu 304 spotřeba vody 311 Stránka 19 z 22

21 Rejstřík věcný S správa nemovitostí sprava zahrad správa lánské 427 standarta prezidenta republiky 150 střáž hradní 184 střežení Pražského hradu 328 studium 415 svítidla 148 Š škody válečné 368 T U V technika hasební 334 telefon 268 textil 147 topení ústřední 323 účty 366 účty osobní účty věcné údržba Pražského hradu 139, úklid 268 úmrtí 134 úpravy stavební úřadování 410 úřadovny 198 úřady říško-německé 189, 442 vchody 330 vlajky 150, 429 vlastnictví 319 vodoměry 82 vodovod hradní vodovod užitkový 312 vojsko vládní 184 volby 127 volno pracovní 122 vstup do Pražského hradu 329 vstupné 84 Stránka 20 z 22

22 V Z Ž Rejstřík věcný vydání 90, 99, 100, 368, 370 výchovné 129 výpomoci v nemoci 128 vypůjčování nábytku 181 vystoupení ze služeb 132 výstavy 406 vysvědčení zachovalosti 121 vytápění Pražského hradu výtěžek ze vstupného výzkum archeologický 97 vzduchotechnika 326 zabezpečení Pražského hradu zahrady 203 záležitosti disciplinární 124 záležitosti osobní záležitosti vodoprávní 309 zálohy 365 zaměstnanci hradní 68, 190, 331, 416 zapůjčování inventáře zařízení hygienická 419 zbraně 331 zvěrolékaři 384 žádosti o místo Rejstřík místní B Bubeneč, lovecký zámek 187 D Dlouhá Lhota, zámek 181 G Grabštejn, zámek 181 H Hořovice, zámek 181 Hříměždice, zámek 181 Hvězda, letohrádek 200 Hvězda, obora 200 CH Chlum u Třeboně, zámek Chrastava u Liberce, zotavovna Stránka 21 z 22

23 Rejstřík místní K Kanice, zámek Konopiště, zámek Kopidlno, zámek 181 L Lány, hájovny Lány, Lesní správa Lány, zámek 197 M Malá Skála, zámek Merklín, zámek Měcholupy, zámek 181 Mníšek, zámek 181 P Ploškovice, zámek 181 S Sudovice, zámek 181 S Suchomasty, zámek 181 T Topol'čianky, zámek 181 V Vinoř, zámek 181 Ž Žinkovy, zámek 181 Rejstřík osob a institucí A Arbeitsdienst u. Jugend Archeologická komise ČSAV Archív Pražského hradu 369, 399, 412 B Bauvewaltung 439 K Kancelář prezidenta republiky 198 M Masaryková Alice PhDr. 191 Ministerstvo národní obrany 182 Ministerstvo zahraničních věcí 185 N NSDAP - Parteiverbindungstelle 438 P Presidium Ministerské rady 183 Ř Řehák Bedřich, odhadce hradního inventáře 146 Říšská bezpečnostní služba 437 S SS - Burgwache SS - Formace T Todt - Oberbauletung 439 U Úřad říšského protektora 431 Stránka 22 z 22

24 Rejstřík věcný A akce kulturní a politicko-výchovné 416 alimenty 120 aprovizace , 424 automobily B bezpečnost požární brigády 109 byty zaměstnanců 116, 236 byt ministerského předsedy dr. E. Beneše 188 byt prezidenta republiky 206 byt říšského protektora , 441 C ceremoniel 413 D daně všeobecně daň činžovní 315 daň důchodová 320 daň ze mzdy 320 daň z obratu 88, 317 daň pozemková 316 dary 130 dávky obecné 318, 321 deník rozpočtový depozita 367 doba pracovní 122 domácnost prezidenta republiky 111, 206 dovolená 122 dluhy 120 družstvo hradních zaměstnanců 97 E exekuce na mzdy 120 elektroměry 82 F filmování 403 finance fond pohřební 422 fotografování 403 G Galerie 199 garáže 374 Stránka 1 z 8

25 Rejstřík věcný G garáže říšsko-německé 440 gobeliny 62, 142 H hlášení policejní 428 hmoty pohonné 378 CH chov domácího zvířectva 299 I instituce církevní 186 inventář inventář hradní inventář požárový 151 inventář stájový 383 J Jídelna 425 jízda automobilem a koňmo 373, 376 K kaple hradní 201 kino na PH 205 klíče 329 klub společenský 192 kniha osobní (kmenová) 68, 69 kniha pokladní 89 knihovna hradních zaměstnanců 398, 423 koberce 67, 141 kočí 386 komise disciplinární 124 komise kvalifikační 121 komunikace 330 koně koně jezdecké 381 koně tažní 383 konírny 388 konzum hradní 97, 425 kostel sv. Jiří 202 koupě automobilů 372 krmivo pro koně 378, 387 kryt HPO 439 kursy 121 Stránka 2 z 8

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz "Obchodní činnost" a "Zásoby, zásobování"

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz Obchodní činnost a Zásoby, zásobování N Nabídky: viz "Obchodní činnost" Nábor, náborové akce (veškeré písemnosti) S 5 Nábytek a kancelářské zařízení (veškeré písemnosti) S 5 Náčrty a náčrtky (výrobních postupů apod.) S 5 Nadnormativní a nepotřebné

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Vnitřní směrnice Č. 9 k

Vnitřní směrnice Č. 9 k Vnitřní směrnice Č. 9 k 9.1.2015 Účtový rozvrh 018 00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - SW 021 10 Budovy, haly, stavby 022 00 Stroje, přístroje, zařízení 022 20 Stroje, přístroje, zařízení - škola 022

Více

Příloha č. 1 ke směrnici č. 15. S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n

Příloha č. 1 ke směrnici č. 15. S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary Příloha č. 1 ke směrnici č. 15 S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n skartační znak "" (k trvalému uložení do archivu jako archiválie);

Více

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance Přednášející: Iveta Lišková I. Ukončení PP na kartě zaměstnance II. Přeplatek/dluh zaměstnance rekapitulace mimořádných srážek II. Přeplatek/dluh zaměstnance

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Poběžovice (1936) 1945 1990 Prozatímní inventární seznam Číslo JAF: 341 Evidenční číslo pomůcky: 42 Miloslava Baxová Horšovský

Více

Spisový a skartační rejstřík

Spisový a skartační rejstřík Příloha č. 1 k opatření děkana 31/2014 spisový a skartační řád FSV UK a skartační rejstřík A Organizace, záležitosti vedení UK a jednotlivých pracovišť A I/1 Základní předpisy UK a součástí UK (statuty

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

P R O T O K O L O P Ř E D Á N Í F A R N O S T I. I. Základní dokumentace

P R O T O K O L O P Ř E D Á N Í F A R N O S T I. I. Základní dokumentace P R O T O K O L O P Ř E D Á N Í F A R N O S T I Poučení: Protokol se předává na biskupství ve 3 stejnopisech. Po schválení Biskupstvím litoměřickým se jedna kopie uloží ve spisovně předávané farnosti,

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007

List1. ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 ROZPOČET OBCE OSVĚTIMANY NA ROK 2007 v tis. Kč 13.2.2007 PŘÍJMY SOUČTY 1111 daň z příjmu fyzických osob 1180 1112 daň z příjmu fyzických osob 550 1113 daň z příjmu fyzických osob 50 1121 daň z příjmu právnických

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 P Ř Í J M Y vodní hospodářství ,00 Kč z toho: vodné Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2016 dle rozpočtových opatření č. 4/2016 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kavalierovské sklárny Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kavalierovské sklárny (1875-1905) Prozatímní inventární seznam NAD č. 187 evidenční pomůcka č. 72 Čmerda Vladimír Praha 1966 inv. č. sign. obsah

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet pro rok 2006

Závěrečný účet pro rok 2006 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2006 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 289. 411,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 205. 928,80 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

1. Skartační plán část č. 1

1. Skartační plán část č. 1 1. Skartační plán část č. 1 Organizace společnosti název ordinace, adresa sídla Pokyny pro plnění úkolů v léčebné péči, dokumenty týkající se sítě a rajonizace zdravotnických zařízení Publikace min. zdravotnictví

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 3. 2014 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice

Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice Příjmy Schválený rozpočet IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 801,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Rozpočet města Trmice na rok 2012

Rozpočet města Trmice na rok 2012 města Trmice na rok 2012 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 5 800,00 Daň z příjmů fyzických osob ze samo. výděl. činnosti 350,00 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Obecní zastupitelstvo dne 20.12.2004 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 31.1.2005 v celkové výši

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00 Kč

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE.

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE. Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2011 - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený rozpočet 4. rozp. opatření čerpání k 31.12.2011 2212 Silnice 5137 Nákup

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát

Návrh zpracoval: Jan Malát Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více