HRADY, ZÁMKY A ŠLECHTICKÁ SÍDLA NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRADY, ZÁMKY A ŠLECHTICKÁ SÍDLA NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE"

Transkript

1 HRADY, ZÁMKY A ŠLECHTICKÁ SÍDLA NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE

2 BRATISLAVSKÝ HRAD BOJNICKÝ ZÁMEK BETLIAR SLOVENSKO, ZEMĚ KULTURNÍCH POKLADŮ ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY JSOU KLENOTNICÍ KAŽDÉHO NÁRODA. JSOU OTEVŘENOU KNIHOU HISTORIE. STÁVAJÍ SE SYMBOLY, VYVOLÁVAJÍ POCITY LÁSKY K RODNÉMU KRAJI. MALÉ SLOVENSKO BOHATSTVÍM HISTORICKÝCH ARCHITEKTONICKÝCH PAMÁTEK PŘEDČÍ MNOHÉ ZEMĚ. PATŘÍ K NIM ZEJMÉNA ZÁMKY A PANSKÁ SÍDLA ROZTROUŠENÉ PO CELÉM JEHO ÚZEMÍ. V MINULOSTI STÁLO NA STRATEGICKÝCH MÍSTECH V ZEMI BEZMÁLA 200 STŘEDOVĚKÝCH HRADŮ A TVRZÍ. SAMOSTATNOU SKUPINU PŘEDSTAVUJÍ MĚSTSKÉ HRADY, BUDOVANÉ PŘEDEVŠÍM K OBRANĚ BOHATÝCH STŘEDOSLOVENSKÝCH BÁŇSKÝCH MĚST. JEJICH SOUČÁSTÍ BYL MĚSTSKÝ FARNÍ KOSTEL, RADNICE A SÍDLO KOMORNÍHO HRABĚTE. V POSLEDNÍ TŘETINĚ 16. STOLETÍ PŘEVLÁDLA NA NAŠEM ÚZEMÍ VÝSTAVBA NOVÉ FORMY ŠLECHTICKÉHO BYDLENÍ - RENESANČNÍCH ZÁMKŮ A PANSKÝCH DOMŮ, TZV. KURIÍ. ŠLECHTA SI V NICH STAVĚLA POHODLNĚJŠÍ BYDLENÍ, OBKLOPENÉ ZELENÍ ROZLEHLÝCH PARKŮ. ZÁMKY A ZÁMEČKY (SLOVENSKY KAŠTIELE ) VZNIKALY PŘESTAVBAMI STARŠÍCH HRÁDKŮ A TVRZÍ, NEBO SE STAVĚLY JAKO NOVÁ CENTRA ZEMĚDĚLSKÝCH SÍDEL. MNOHÉ PROŠLY NĚKOLIKA STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI. NEJZACHOVALEJŠÍ JSOU ZÁMKY A ZÁMEČKY POSTAVENÉ V DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ V RŮZNÝCH EKLEKTICKÝCH NEOSLOZÍCH, A PROTO NESOU ZNAKY RŮZNÝCH SLOHOVÝCH OBDOBÍ BRATISLAVSKÝ HRAD 2. HRAD DEVÍN 3. HRAD ČERVENÝ KAMEŇ 4. ČACHTICKÝ HRAD 5. HRAD BECKOV 6. HRAD STREČNO 7. TRENČÍNSKÝ HRAD 8. NITRANSKÝ HRAD 9. ZÁMEK TOPOĽČIANKY 10. BOJNICKÝ ZÁMEK 11. ZVOLENSKÝ ZÁMEK 12. MĚSTSKÝ HRAD V KREMNICI 13. KRÁSNA HÔRKA 14. BETLIAR 15. ORAVSKÝ HRAD 16. BUDATÍNSKÝ ZÁMEK 17. SPIŠSKÝ HRAD PAMÁTKA UNESCO 18. ĽUBOVNIANSKÝ HRAD 19. ZÁMEK VE STRÁŽKÁCH 20. ZÁMEK V MARKUŠOVCÍCH

3 HRAD DEVÍN Působivá krajinná dominanta Děvínský hrad se vypíná na téměř kolmé vápencové skále nad soutokem Moravy a Dunaje. Patří k nejstarším historicky doloženým hradům a je symbolem slovanské vzájemnosti a slovenského národního obrození. Strážní pevnost Dowina se uvádí již v roce 864. V období Velké Moravy bylo devínské hradiště důležitou pevností proti expanzi Franské říše, ve 13. století pak strategickou baštou Uherského království. Současný rozsah získal hrad v 15. století. Vlastnilo jej postupně několik šlechtických rodů. Pustnoucí hrad v roce 1809 zničila napoleonská vojska. V částečně konzervované ruině jsou dnes expozice bratislavského Městského muzea. DEVÍN HRAD DEVÍN 3

4 BRATISLAVSKÝ HRAD Bratislavský hrad je známým symbolem hlavního města Slovenské republiky. Vybudovali jej na strategicky významném místě, u důležitého dunajského brodu. Hrad se uvádí v roce 907 v Salzburských análech, ale na hradním návrší se našly stopy osídlení již z mladší doby kamenné. Období Velké Moravy dokumentují zbytky velmožského paláce a velké třílodní baziliky z 9. století. Pro dnešní podobu hradu byl rozhodující rok 1427, kdy král Zikmund Lucemburský vybudoval rozlehlý dvoupatrový pozdně gotický palác, opevněný valy a vodními příkopy. Současný čtyřúhelníkový půdorys s ústředním nádvořím získal hrad v období renesance a raného baroka. Po bitvě u Moháče (1526) se stal na 200 let korunovačním sídlem uherských králů. Poslední velkou přestavbu prodělal v letech , kdy se stal reprezentativním sídlem rakouského císařského dvora. Byl rozšířen o další palác Terezianum se vzácnými uměleckými sbírkami, knihovnou a obrazárnou, které vytvořily základ dnes známé vídeňské Albertiny. Hrad obklopovaly dvě francouzské zahrady, terasy, letní a zimní jízdárna. Bratislavský hrad v roce 1811 vyhořel a k jeho obnově se přistoupilo teprve o 140 let později. Dnes se v paláci nacházejí reprezentační prostory prezidenta republiky a parlamentu SR, jakož i stálé expozice Slovenského národního muzea. Z jihozápadní Korunní věže, jejíž základy tvoří nejstarší část hradu pocházející z 13. století a v níž byly uloženy korunovační klenoty, je dnes povznášející výhled na město a do jeho okolí. V barokní hradní kapli se nachází Hudební síň. V letních měsících se na nádvoří konají Letní shakespearovské slavnosti, hradní hry a rytířské souboje, programy lidové tvořivosti a lidových řemesel. BRATISLAVA BRATISLAVSKÝ HRAD 4

5 HRAD ČERVENÝ KAMEŇ Ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku se vypíná v malebných kopcích Malých Karpat nad obcí Častá hrad Červený Kameň. Svými gigantickými podzemními prostorami patří mezi ojedinělé renesanční fortifikační stavby ve střední Evropě. Od 13. století byl součástí pohraničního systému strážních hradů. Na přestavbách monumentálního královského hradu se podílelo několik šlechtických rodů. Byli to Thurzové, Fuggerové, ale teprve díky Pálffyům (r. 1588) získal hrad podobu pohodlné renesančně-barokní rezidence. Impozantní interiéry si udržel v historicky věrné podobě dodnes. Raritou je lékárna Zlatý orel ze 17. století, jež fungovala až do 19. století, vzácná je obrazárna s portréty významných panovníků a šlechtických rodin. Netradiční je zakomponování bohatě zdobené sally terreny z roku 1656 do palácového interiéru. Nejvíc návštěvníků sem přichází kvůli hodnotným expozicím barokního a empírového nábytku a bytových doplňků. Atrakcí hradu jsou noční prohlídky, koncerty v Rytířském sále, sokolnický dvůr s předváděním dravců, hradní vinotéka s ochutnávkou malokarpatských vín, hradní kaple, kde se konají také svatební obřady, a pro děti také ježdění na ponících a koních po rozlehlém zámeckém parku. V rozlehlých hradních sklepeních, které pojmou až 800 hostů, lze pořádat rodinné oslavy a společenská setkání. SALLA TERRENA ČASTÁ HRAD ČERVENÝ KAMEŇ 5

6 HRAD BECKOV ČACHTICKÝ HRAD SVĚDKOVÉ DÁVNÉ MINULOSTI Většina středověkých hradů se nezachovala do dnešních dnů v plné kráse. Zbyly z nich ruiny a tvoří už jen tajemnou, romantickou kulisu v okolní přírodě. Jiné měly štěstí, že se v nich život nezastavil. Majitelé je přestavěli na pohodlná a pompézní šlechtická sídla a dnes slouží kulturním a společenským účelům. Nabízejí návštěvníkům nejen svou zajímavou historii v podobě muzeálních expozic, ale také přitažlivé programy - noční prohlídky, hradní hry, divadelní a pohádková představení, možnost uzavřít sňatek nebo prožít dobovou hostinu. ŽILINA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ČACHTICKÝ HRAD HRAD BECKOV HRAD STREČNO ČACHTICKÝ HRAD Ruiny Čachtického hradu najdeme mezi obcemi Čachtice a Višňové. Byl postaven v druhé polovině 13. století a dominovala mu patrová pětihranná věž opevněného areálu s palácem na nádvoří. O současný zájem o hrad se postarala pověst o krvelačné hraběnce Alžbětě Báthoryové, která prý během 25 let zavraždila více než 600 mladých dívek, aby se vykoupala v jejich krvi a omládla. Legenda říká, že je zde zazděná a zjevuje se návštěvníkům hradu. HRAD BECKOV Přímo nad obcí Beckov se tyčí na 70metrové vápencové skále další z povážských hradů z poloviny 13. století. Zakonzervované ruiny hradu - atika paláce, fragmenty okenních obrub a zbytky kleneb - dávají tušit někdejší architektonickou sílu nedobytné pevnosti. Někdejší strážní hrad přestavoval Stibor ze Stibořic od konce 14. století na reprezentační šlechtické sídlo. Po požáru v roce 1715 Beckovský hrad pustl. HRAD STREČNO Dějiny hradu se začaly psát v polovině 14. století, ale osídlení hradního vrchu je mnohem starší. Během dalších necelých čtyř století se na hradě vystřídalo několik majitelů a koncem 17. století jej na příkaz císaře Leopolda zbourali. Dnes je malebná hradní zřícenina, vypínající se nad stuhou řeky Váh, částečně zrekonstruována a zakonzervována. Povážské muzeum v jejích prostorách instalovalo stálou expozici o dějinách hradu. Během letních měsíců zde působí hradní škola a uskutečňují se programy pro děti i dospělé. V hradní kapli lze uzavřít sňatek. S protilehlou zříceninou Starhradu (Starý hrad) na pravém břehu Váhu tvoří hrad Strečno jedinečnou dvojici středověkých pevností. HRAD STREČNO 6

7 TRENČÍNSKÝ HRAD K největším hradním komplexům a nejmalebnějším hradům na Slovensku patří Trenčínský hrad. Byl zbudován v 11. století na místě velkomoravského hradiště. Jeho charakteristická dominanta, obytná věž, byla postavena ve 13. století v době panování Matouše Čáka, zvaného také pánem Váhu a Tater. Další panovníci hrad rozšířili o reprezentační gotické paláce a kapli. V 15. a 16. století Štěpán Zápolský přistavěl další hradní palác. Požár, který se v roce 1790 rozšířil ve městě, zachvátil také hrad. Rozsáhlá rekonstrukce a konzervace byla zahájena teprve koncem 50. let 20. století. Hradní akropoli tvoří soubor paláců (Zápolských, Barbořin, Ludvíkův) a výrazná 39 m vysoká Matoušova věž. Vzácnou památkou je římský nápis z roku 179 n. l. vytesaný na hradní skále, jenž uvádí, že zde přezimovali vojáci II. římské legie. V prostorách hradu jsou expozice Trenčínského muzea v Matoušově věži erby majitelů hradu, v Ludvíkově paláci historické zbraně a současná heraldická tvorba, v paláci Zápolských rodová galerie a obrazy sídel Illésházyů, bývalých majitelů hradu, a na letní terase expozice benediktinského kláštera na Skalce. Z akcí na hradě TRENČÍN zaujmou autentické rekonstrukce rytířských turnajů na koních a tajemné noční prohlídky. TRENČÍNSKÝ HRAD 7

8 ZÁMEK TOPOĽČIANKY NITRANSKÝ HRAD ZÁMEK TOPOĽČIANKY ZÁMEK TOPOĽČIANKY Monumentální renesanční stavba čtyřkřídlového nepravidelného půdorysu s arkádovým nádvořím a klasicistickým průčelím pochází z 15. století. Obklopuje ji rozsáhlý anglický park se vzácnými cizokrajnými dřevinami. Topolčianský zámek byl oblíbeným letním sídlem Habsburků a později také prezidentů republiky ( ). Dnes je v jižním křídle expozice dobového nábytku a porcelánu a cenná historická knihovna se svazky knih. Ostatní části zámku slouží k hotelovým účelům. NITRANSKÝ HRAD Nitranský hrad patří k nejstarším písemně doloženým opevněným sídlům na Slovensku. Vznikl v místech velkomoravského knížecího hradiště z století. Hradní skálu obtékala řeka Nitra, proto v minulosti stačilo spojit meandry příkopem a přírodní ochrana tohoto strategicky významné- ho místa byla zajištěna. Nejstar- ší zachovanou hradní stavbou je románský Kostel sv. Emmerama z 11. století, který se stal součástí později postaveného gotického kostela. K nim přibyl v roce 1642 ještě Dolní NITRA TOPOĽČIANKY NITRANSKÝ HRAD ZÁMEK TOPOĽČIANKY kostel. Tři vzájemně propojené sakrální stavby tvoří hradní katedrálu. Jejími patrony jsou sv. Svorad a Benedikt, jejichž pozůstatky jsou uloženy v románské části katedrály. Hrad je opevněn masivními hradbami vybudovanými proti turecké hrozbě v 15. století. Ke komplexu byly v letech přistavěny nové vstupní brány a tři bastiony. Současný vzhled hradu pochází z druhé poloviny 17. století. Dominantou hradního areálu je katedrála a čtyřkřídlový biskupský palác z let , jenž je doplněn skupinou hospodářských budov. Nitranský hrad je HRADNÍ KATEDRÁLA V NITŘE rezidencí nitranského biskupa a sídlí v něm také jeho úřad. ZÁMEK TOPOĽČIANKY 8

9 BOJNICKÝ ZÁMEK Mezi nejvíce navštěvované hrady na Slovensku patří Bojnický zámek. Dnešní působivý romantický zámek stojí v místě středověkého, pravděpodobně dřeveného hradu, který je v písemnostech uváděn již v roce Ve 13. století byl přestavěn na gotický kamenný hrad a jako královský majetek vystřídal několik majitelů. Thurzové jej upravili na renesanční sídlo a Pálffyové, kteří jej vlastnili od roku 1644, v stavebních úpravách pokračovali. Poslední majitel, hrabě Jan František Pálffy se zasloužil o současný jednotný slohový celek památky. V letech hrad nechal přestavět na reprezentativní romantickou rezidenci podle vzoru francouzských zámků na Loiře. K největším cennostem zámku patří 10 gotických obrazů Narda di Cione z druhé třetiny 14. století, jediné kompletně zachované dílo florentského mistra. Vzácný je vyřezávaný Andělský strop v Zlatém sále, pozlacený pravým lístkovým zlatem, dále pak hradní kaple se štukovou klenbou a freskami z roku 1662, obrazárna s díly evropských malířů století, atraktivní je podzemní jeskyně v 26metrové hloubce a konečně také záhadný slzící sarkofág hraběte Pálffyho, jenž podle své poslední vůle odpočívá na zámku. O záhadách Bojnického zámku prozrazují více romantické noční prohlídky při světle pochodní a svíček, festival duchů a strašidel, pohádková prohlídka zámku pro děti, rytířské dny, nebo šlechtické vánoce. Bojnický zámek zve i k valentinskému víkendu nebo ke svatebním obřadům v místní kapli s dobovou svatební hostinou a svatební nocí v jedinečném zámeckém apartmánu. Bojnický zámek je vyhledáván pro reprezentační a společenské akce. BOJNICE BOJNICKÝ ZÁMEK OLTÁR BOJNICKÉHO ZÁMKU 9

10 ZVOLENSKÝ ZÁMEK ZVOLENSKÝ ZÁMEK ZVOLENSKÝ ZÁMEK Gotický lovecký zámek založil v roce 1370 panovník Ludvík Veliký. Reprezentační čtyřkřídlová stavba s vnitřním nádvořím a s architektonicky zajímavou královskou kaplí patřila od 16. století Thurzům. Bohatá báňská podnikatelská rodina přestavěla lovecký zámek na reprezentativní renesanční zámek s nárožními věžičkami a posílila jeho fortifikační funkci. Upoutá vás hlavně barokní sál s dřevěným kazetovým stropem v prvním patře, na němž jsou podobizny 78 římských králů a habsburských císařů. V zámku se nacházejí expozice Slovenské národní galerie, v Královské síni se pořádají koncerty, v zámecké kapli římskokatolické bohoslužby, v Rytířské síni svatební obřady a na nádvoří v letních měsících open air festival Zvolenské zámecké hry. MĚSTSKÝ HRAD V KREMNICI Městský hrad je komplex středověkých staveb obestavěný dvojitou hradební zdí s branou a třemi baštami, které vznikaly postupně od 13. do 15. století. Nejstarším objektem hradu je dvoupodlažní kruhová stavba kostnice, Karner sv. Ondřeje. Hradu dominuje římskokatolický Kostel sv. Kateřiny, patronky města, dvoulodní pozdně gotická stavba z poloviny 15. století s jižní a severní KREMNICA ZVOLEN ZVOLENSKÝ ZÁMEK MĚSTSKÝ HRAD V KREMNICI kaplí. Věž kostela s renesanční pavlačí z roku 1579 vytváří charakteristickou siluetu města. Mobiliář kostela pochází z konce 19. století. Mezi hradebními zdmi stála původně také čtyřpodlažní radnice, která však byla kvůli statickému narušení snížena o dvě podlaží. Komplex prošel v letech stavební obnovou. V hradním areálu se nacházejí expozice Muzea mincí a medailí dokumentující dějiny hradu, fortifikační systém města a vyprávějící o kremnických zvonech a zvonařích, dále pak dvě ucelené expozice plastik a v suterénu Karneru sv. Ondřeje je zpřístupněna samotná kostnice. KREMNICA KOSTEL SVATÉ KATEŘINY KREMNICA 10

11 BETLIAR SECESNÍ MAUZOLEUM BETLIAR V původním duchu se zachoval i nedaleký renesančně-barokní zámek v Betliaru, jenž patřil další větvi rodu Andrássyů. V letech byl přestavěn na přepychové lovecké sídlo. Má velkolepou vstupní halu s kazetovým stropem, luxusně zařízené salony, cennou historickou knihovnu ( svazků), galerii obrazů předních evropských malířů a lovecké trofeje a exponáty z různých exotických zemí světa. Zámek v Betliaru je obklopen 80 hektary přírodního parku, ve kterém se nachází dalších 16 chráněných objektů. Za vzornou rekonstrukci zámku, provedenou v letech , získalo Slovenské národní muzeum ocenění Europa nostra. KRÁSNA HÔRKA KRÁSNA HÔRKA Nad obcí Krásnohorské Podhradie se tyčí jeden z nejzachovalejších středověkých hradů. Jeho stavbu zahájila šlechtická rodina Bebeků počátkem 14. století. V 16. století hrad přešel do majetku Andrássyů, kteří zde vládli čtyři století. Renesanční pevnost byla po ničivém požáru v roce 1817 částečně zrekonstruována. Poslední majitel Dionýz Andrássy zde zřídil v roce 1906 rodové muzeum. V interiéru hradu se nachází vzácná sbírka historického nábytku, původní hradní kuchyně, rozsáhlá sbírka zbraní, unikátní basetové rohy, jichž se v Evropě zachovalo pouze 8 kusů a na Krásné Hôrce jsou 3 z nich. Atrakcí hradu je skleněná rakev mumifikované Žofie Serédyové, manželky jednoho z dědiců hradu, a největší sbírka původních bronzových děl (nejstarší díla pocházejí z roku 1547). K muzeální expozici patří rovněž nevšední secesní mauzoleum, které dal na památku své manželky postavit poslední majitel hradu Dionýz Andrássy, a sám je v něm rovněž pochován. ROŽŇAVA BETLIAR KRÁSNA HÔRKA KRÁSNA HÔRKA 11

12 BUDATÍNSKÝ ZÁMEK ORAVSKÝ HRAD BUDATÍNSKÝ ZÁMEK Impozantní stavba Budatínského zámku, chráněná řekami Váh a Kysuca, byla vybudována v druhé polovině 13. století jako strážní hrad, na kterém se vybíralo mýto. Hrad patří k nejstarším zachovaným památkám Žiliny. V současnosti v něm sídlí Povážské muzeum, které sem soustředilo jedinečnou sbírku děl dráteníků s 1200 exponáty, největší na světě. ORAVSKÝ HRAD Výraznou dominantou oravského regionu je Oravský hrad. Nachází se nad obcí Oravský Podzámok, na 112 metrů vysoké strmé vápencové skále. Byl vybudován na jejích výškových terasách. Unikátní soubor tří staveb horního, středního a dolního hradu stavěli od poloviny 13. do začátku 17. století. Oravský hrad se v písemných pramenech z roku 1235 uvádí jako královský hrad. V následujících stoletích často měnil své majitele: Balašové, Matouš Čák, Matyáš Korvín, Zápolští a od roku 1556 patřil Františku Thurzovi, který zde vystavěl renesanční palác. V roce 1800 hrad vyhořel. Dnešní podobu získal na začátku 20. století, kdy část hradu v romantizujícím stylu přestavěl hrabě Josef Pálffy. Zachovaly se také interiéry z doby gotiky a renesance. Rozsáhlá úprava hradu probíhá dodnes. Kaple sv. Michala z roku 1752 byla po kompletní rekonstrukci zpřístupněna teprve nedávno. Od roku 1868 jsou v prostorách Oravského hradu zpřístupněny expozice Oravského muzea P. O. Hviezdoslava, jednoho z nejstarších muzeí na Slovensku. ORAVSKÝ HRAD ORAVSKÝ HRAD ŽILINA DOLNÝ KUBÍN BUDATÍNSKÝ ZÁMEK ORAVSKÝ HRAD 12

13 SPIŠSKÝ HRAD PAMÁTKA UNESCO Zříceniny Spišského hradu patří k nejrozsáhlejším středověkým fortifikačním komplexům ve střední Evropě. Mají rozlohu 4 hektarů a na pěti nádvořích se zachovaly zříceniny z století. Nejstarší část tvoří třípodlažní románský palác a mohutná válcovitá věž na nejvyšším místě travertinové hradní skály. Původně královský župní hrad přešel v druhé polovině 15. století do majetku šlechtických rodin a získal současnou mohutnou rozlohu. Patřil Zápolským, kteří zde vystavěli pozdně gotickou kapli a západní pozdně gotické paláce, Thurzové provedli renesanční přestavbu a Csákyové hrad vlastnili až do roku Již jen částečně obydlený hrad v roce 1780 vyhořel. Teprve v 70. letech minulého století byla zahájena rekonstrukce ruiny. V prostorách hradního komplexu jsou instalovány expozice Spišského muzea a v letních měsících hrad ožívá programy historického šermu, divadelními vystoupeními a koncerty. Od roku 1993 je Spišský hrad zapsán do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. SPIŠSKÉ PODHRADIE SPIŠSKÝ HRAD 13

14 ĽUBOVNIANSKÝ HRAD Dominantou severní Spiše je částečně zachovalý Ľubovnianský hrad nad městem Stará Ľubovňa. První písemná zmínka o královské pohraniční pevnosti pochází z roku Ve 14. století býval častým místem setkání korunovaných hlav. Zde podepsali Zikmund Lucemburský a Vladislav II. Jagellonský v roce 1412 smlouvu, podle níž se dostal hrad spolu se třinácti spišskými městy na 360 let do správy polského panovníka. V letech byly na Ľubovnianském hradu uschovány také polské korunovační klenoty. Nejstarší částí Ľubovnianského hradu je válcovitá věž a gotický palác. Přestavbami v 16. a 17. století se změnil na renesanční pevnost. V restaurovaných částech dnes sídlí Ľubovnianské muzeum. V hradních sálech jsou expozice dějin hradu, dobového bydlení, řemesel a cechů, jakož i zařízení posledních majitelů, polské šlechtické rodiny Zámoyských. Pod hradem byl vybudován skanzen se vzácným dřevěným kostelíkem z Matysové, pocházejícím z 18. století. Hrad v létě ožívá divadelními představeními, vystoupeními sokolnických a šermířských skupin a folklorními slavnostmi národnostních menšin Spiše. STARÁ ĽUBOVŇA ĽUBOVNIANSKÝ HRAD 14

15 ZÁMEK VE STRÁŽKÁCH ZÁMEK VE STRÁŽKÁCH ZÁMEK VE STRÁŽKÁCH Mezi architektonické skvosty Spiše patří spolu s Kostelem sv. Anny a zvonicí zámek ve Strážkách. Jeho dnešní podoba zachycující stavební vývoj od pozdní gotiky přes renesanční přestavbu až po barokně klasicistní úpravy. Slovenská národní galerie tu zřídila stálé expozice historického nábytku, rodové portrétní galerie šlechtických rodin a expozici předního středoevropského malíře konce 19. a začátku 20. století Ladislava Mednyánszkého, jednoho z majitelů zámku. Stavbu obklopuje anglický park, který uzavírá řeka Poprad. ZÁMEK V MARKUŠOVCÍCH ZÁMEK V MARKUŠOVCÍCH Spišská obec na břehu řeky Hornád patřila šlechtické rodině Mariássyů, kteří zde vystavěli ve druhé polovině 13. století hrad a v roce 1643 přistavěli renesanční zámek, později rokokově upravený. V jeho zrestaurovaných prostorách je dnes expozice historického nábytku Muzea Spiše ve Spišské Nové Vsi. Zámek je obklopen francouzským parkem s třemi stupňovitými terasami, jehož ozdobou je rokokový letohrádek Dardanely. Zde sídlí jediné specializované muzeum klávesových nástrojů na Slovensku. ROKOKOVÝ LETOHRÁDEK DARDANELY KEŽMAROK SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZÁMEK VE STRÁŽKÁCH ZÁMEK V MARKUŠOVCÍCH 15

16 ZASTUPITELSTVA SLOVENSKÉ AGENTURY PRO CESTOVNÍ RUCH V ZAHRANIČÍ SLOVENSKÁ AGENTURA PRO CESTOVNÍ RUCH JILSKÁ 16, PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: , FAX: SLOVENSKÁ AGENTURA PRO CESTOVNÍ RUCH SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH NÁM. Ľ. ŠTÚRA 1, P.O.BOX BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA TEL: , FAX: NARODOWE CENTRUM TURYSTYKI SLOWACKIEJ UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 13 POK WARSZAWA, POLSKA TEL.: , FAX: ZASTUPITELSTVÍ BRATISLAVA ZÁHRADNÍCKA 153, P.O. BOX BRATISLAVA 25, SLOVENSKÁ REPUBLIKA TEL: , FAX: SLOWAAKS VERKEERSBUREAU WTC AMSTERDAM, STRAWINSKYLAAN XX AMSTERDAM, NEDERLAND TEL.: , FAX: СЛОВАЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ ПОСОЛЬСТВО СЛОВAЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ УЛ. ФУЧИКА 17/19, МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЕЛ.: , ФАКС: REGIONÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ REIMANNOVA PREŠOV TEL./FAX: REDAKČNÍ RADA AGNESA KLIMOVÁ (PŘEDSEDKYNĚ) KAMILA HANÁKOVÁ DANIEL KOLLÁR VIERA DVOŘÁKOVÁ GABRIELA UŽOVIČOVÁ ROMAN PIKALY SLOVAKISCHE ZENTRALE FÜR TOURISMUS PRINZ-EUGEN-STR. 70, STIEGE 2, 1.STOCK 1040 WIEN, ÖSTERREICH TEL.: , FAX: SLOWAKISCHE ZENTRALE FÜR TOURISMUS VERTRETUNG DEUTSCHLAND ZIMMERSTRASSE 27, BERLIN, DEUTSCHLAND TEL.: , FAX: VEDENÍ REDAKCE BEDRICH SCHREIBER FOTOGRAFIE BOART, K. DEMUTH, A. JIROUŠEK, Š. KAČENA, L. STRUHÁR, A. VOJČEK GRAFICKÝ DESIGN A REALIZACE REMARK/CMA S.R.O. ROZMARÍNOVÁ 31, BRATISLAVA TEL.: , FAX: MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ SR ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRO SEKTOROVÝ OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A SLUŽBY MIEROVÁ BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÝ PŘEKLAD ANDREJ RÁDY KY A HRADY, ZÁMKNSKU SLOVEN NA ŠLECHTICKÁ SÍDLA TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA VE SPOLUPRÁCI S EVROPSKOU UNIÍ

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

Poznejte krásy Benešova a okolí

Poznejte krásy Benešova a okolí Chcete-li prožít příjemné chvíle v blízkosti hlavního města Prahy, přírody a kulturních památek, navštivte náš hotel - Bellevue hotel Karlov, Member of Asten Hotels. Najdete nás v historickém jádru Benešova.

Více

Slovensko. Proč navštívit Slovensko?

Slovensko. Proč navštívit Slovensko? Slovensko Slovensko leží ve střední Evropě. Samostatným státem je od roku 1993. Sousedí s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Maďarskem a Ukrajinou. Turisticky nejzajímavější jsou Tatry Vysoké a Nízké.

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bohdalov Kostel sv. Vavřince v Bohdalově 14.09.2008 14.00-17.00 Brtnice Zřícenina hradu Rokštejn 21.09.2008 10.00-15.00 Kostel v Bohdalově byl založen

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy Domažlice Muzea a archeologické památky Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk Klatovy Přestože návštěvníky Šumavy přitahuje zejména nádherná příroda, k tradičním turistickým

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

Tipy na v lety. Projekt spolufi nancuje Středočeský kraj

Tipy na v lety. Projekt spolufi nancuje Středočeský kraj Tipy na v lety Projekt spolufi nancuje Středočeský kraj Zážitky na venkově 11 7 9 14 18 19 8 22 17 26 10 21 27 25 16 15 27 23 6 5 13 12 27 27 24 20 Tip na výlet najdete na uvedeném čísle stránky: 5 6 7

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více