HRADY, ZÁMKY A ŠLECHTICKÁ SÍDLA NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRADY, ZÁMKY A ŠLECHTICKÁ SÍDLA NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE"

Transkript

1 HRADY, ZÁMKY A ŠLECHTICKÁ SÍDLA NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE

2 BRATISLAVSKÝ HRAD BOJNICKÝ ZÁMEK BETLIAR SLOVENSKO, ZEMĚ KULTURNÍCH POKLADŮ ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY JSOU KLENOTNICÍ KAŽDÉHO NÁRODA. JSOU OTEVŘENOU KNIHOU HISTORIE. STÁVAJÍ SE SYMBOLY, VYVOLÁVAJÍ POCITY LÁSKY K RODNÉMU KRAJI. MALÉ SLOVENSKO BOHATSTVÍM HISTORICKÝCH ARCHITEKTONICKÝCH PAMÁTEK PŘEDČÍ MNOHÉ ZEMĚ. PATŘÍ K NIM ZEJMÉNA ZÁMKY A PANSKÁ SÍDLA ROZTROUŠENÉ PO CELÉM JEHO ÚZEMÍ. V MINULOSTI STÁLO NA STRATEGICKÝCH MÍSTECH V ZEMI BEZMÁLA 200 STŘEDOVĚKÝCH HRADŮ A TVRZÍ. SAMOSTATNOU SKUPINU PŘEDSTAVUJÍ MĚSTSKÉ HRADY, BUDOVANÉ PŘEDEVŠÍM K OBRANĚ BOHATÝCH STŘEDOSLOVENSKÝCH BÁŇSKÝCH MĚST. JEJICH SOUČÁSTÍ BYL MĚSTSKÝ FARNÍ KOSTEL, RADNICE A SÍDLO KOMORNÍHO HRABĚTE. V POSLEDNÍ TŘETINĚ 16. STOLETÍ PŘEVLÁDLA NA NAŠEM ÚZEMÍ VÝSTAVBA NOVÉ FORMY ŠLECHTICKÉHO BYDLENÍ - RENESANČNÍCH ZÁMKŮ A PANSKÝCH DOMŮ, TZV. KURIÍ. ŠLECHTA SI V NICH STAVĚLA POHODLNĚJŠÍ BYDLENÍ, OBKLOPENÉ ZELENÍ ROZLEHLÝCH PARKŮ. ZÁMKY A ZÁMEČKY (SLOVENSKY KAŠTIELE ) VZNIKALY PŘESTAVBAMI STARŠÍCH HRÁDKŮ A TVRZÍ, NEBO SE STAVĚLY JAKO NOVÁ CENTRA ZEMĚDĚLSKÝCH SÍDEL. MNOHÉ PROŠLY NĚKOLIKA STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI. NEJZACHOVALEJŠÍ JSOU ZÁMKY A ZÁMEČKY POSTAVENÉ V DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ V RŮZNÝCH EKLEKTICKÝCH NEOSLOZÍCH, A PROTO NESOU ZNAKY RŮZNÝCH SLOHOVÝCH OBDOBÍ BRATISLAVSKÝ HRAD 2. HRAD DEVÍN 3. HRAD ČERVENÝ KAMEŇ 4. ČACHTICKÝ HRAD 5. HRAD BECKOV 6. HRAD STREČNO 7. TRENČÍNSKÝ HRAD 8. NITRANSKÝ HRAD 9. ZÁMEK TOPOĽČIANKY 10. BOJNICKÝ ZÁMEK 11. ZVOLENSKÝ ZÁMEK 12. MĚSTSKÝ HRAD V KREMNICI 13. KRÁSNA HÔRKA 14. BETLIAR 15. ORAVSKÝ HRAD 16. BUDATÍNSKÝ ZÁMEK 17. SPIŠSKÝ HRAD PAMÁTKA UNESCO 18. ĽUBOVNIANSKÝ HRAD 19. ZÁMEK VE STRÁŽKÁCH 20. ZÁMEK V MARKUŠOVCÍCH

3 HRAD DEVÍN Působivá krajinná dominanta Děvínský hrad se vypíná na téměř kolmé vápencové skále nad soutokem Moravy a Dunaje. Patří k nejstarším historicky doloženým hradům a je symbolem slovanské vzájemnosti a slovenského národního obrození. Strážní pevnost Dowina se uvádí již v roce 864. V období Velké Moravy bylo devínské hradiště důležitou pevností proti expanzi Franské říše, ve 13. století pak strategickou baštou Uherského království. Současný rozsah získal hrad v 15. století. Vlastnilo jej postupně několik šlechtických rodů. Pustnoucí hrad v roce 1809 zničila napoleonská vojska. V částečně konzervované ruině jsou dnes expozice bratislavského Městského muzea. DEVÍN HRAD DEVÍN 3

4 BRATISLAVSKÝ HRAD Bratislavský hrad je známým symbolem hlavního města Slovenské republiky. Vybudovali jej na strategicky významném místě, u důležitého dunajského brodu. Hrad se uvádí v roce 907 v Salzburských análech, ale na hradním návrší se našly stopy osídlení již z mladší doby kamenné. Období Velké Moravy dokumentují zbytky velmožského paláce a velké třílodní baziliky z 9. století. Pro dnešní podobu hradu byl rozhodující rok 1427, kdy král Zikmund Lucemburský vybudoval rozlehlý dvoupatrový pozdně gotický palác, opevněný valy a vodními příkopy. Současný čtyřúhelníkový půdorys s ústředním nádvořím získal hrad v období renesance a raného baroka. Po bitvě u Moháče (1526) se stal na 200 let korunovačním sídlem uherských králů. Poslední velkou přestavbu prodělal v letech , kdy se stal reprezentativním sídlem rakouského císařského dvora. Byl rozšířen o další palác Terezianum se vzácnými uměleckými sbírkami, knihovnou a obrazárnou, které vytvořily základ dnes známé vídeňské Albertiny. Hrad obklopovaly dvě francouzské zahrady, terasy, letní a zimní jízdárna. Bratislavský hrad v roce 1811 vyhořel a k jeho obnově se přistoupilo teprve o 140 let později. Dnes se v paláci nacházejí reprezentační prostory prezidenta republiky a parlamentu SR, jakož i stálé expozice Slovenského národního muzea. Z jihozápadní Korunní věže, jejíž základy tvoří nejstarší část hradu pocházející z 13. století a v níž byly uloženy korunovační klenoty, je dnes povznášející výhled na město a do jeho okolí. V barokní hradní kapli se nachází Hudební síň. V letních měsících se na nádvoří konají Letní shakespearovské slavnosti, hradní hry a rytířské souboje, programy lidové tvořivosti a lidových řemesel. BRATISLAVA BRATISLAVSKÝ HRAD 4

5 HRAD ČERVENÝ KAMEŇ Ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku se vypíná v malebných kopcích Malých Karpat nad obcí Častá hrad Červený Kameň. Svými gigantickými podzemními prostorami patří mezi ojedinělé renesanční fortifikační stavby ve střední Evropě. Od 13. století byl součástí pohraničního systému strážních hradů. Na přestavbách monumentálního královského hradu se podílelo několik šlechtických rodů. Byli to Thurzové, Fuggerové, ale teprve díky Pálffyům (r. 1588) získal hrad podobu pohodlné renesančně-barokní rezidence. Impozantní interiéry si udržel v historicky věrné podobě dodnes. Raritou je lékárna Zlatý orel ze 17. století, jež fungovala až do 19. století, vzácná je obrazárna s portréty významných panovníků a šlechtických rodin. Netradiční je zakomponování bohatě zdobené sally terreny z roku 1656 do palácového interiéru. Nejvíc návštěvníků sem přichází kvůli hodnotným expozicím barokního a empírového nábytku a bytových doplňků. Atrakcí hradu jsou noční prohlídky, koncerty v Rytířském sále, sokolnický dvůr s předváděním dravců, hradní vinotéka s ochutnávkou malokarpatských vín, hradní kaple, kde se konají také svatební obřady, a pro děti také ježdění na ponících a koních po rozlehlém zámeckém parku. V rozlehlých hradních sklepeních, které pojmou až 800 hostů, lze pořádat rodinné oslavy a společenská setkání. SALLA TERRENA ČASTÁ HRAD ČERVENÝ KAMEŇ 5

6 HRAD BECKOV ČACHTICKÝ HRAD SVĚDKOVÉ DÁVNÉ MINULOSTI Většina středověkých hradů se nezachovala do dnešních dnů v plné kráse. Zbyly z nich ruiny a tvoří už jen tajemnou, romantickou kulisu v okolní přírodě. Jiné měly štěstí, že se v nich život nezastavil. Majitelé je přestavěli na pohodlná a pompézní šlechtická sídla a dnes slouží kulturním a společenským účelům. Nabízejí návštěvníkům nejen svou zajímavou historii v podobě muzeálních expozic, ale také přitažlivé programy - noční prohlídky, hradní hry, divadelní a pohádková představení, možnost uzavřít sňatek nebo prožít dobovou hostinu. ŽILINA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ČACHTICKÝ HRAD HRAD BECKOV HRAD STREČNO ČACHTICKÝ HRAD Ruiny Čachtického hradu najdeme mezi obcemi Čachtice a Višňové. Byl postaven v druhé polovině 13. století a dominovala mu patrová pětihranná věž opevněného areálu s palácem na nádvoří. O současný zájem o hrad se postarala pověst o krvelačné hraběnce Alžbětě Báthoryové, která prý během 25 let zavraždila více než 600 mladých dívek, aby se vykoupala v jejich krvi a omládla. Legenda říká, že je zde zazděná a zjevuje se návštěvníkům hradu. HRAD BECKOV Přímo nad obcí Beckov se tyčí na 70metrové vápencové skále další z povážských hradů z poloviny 13. století. Zakonzervované ruiny hradu - atika paláce, fragmenty okenních obrub a zbytky kleneb - dávají tušit někdejší architektonickou sílu nedobytné pevnosti. Někdejší strážní hrad přestavoval Stibor ze Stibořic od konce 14. století na reprezentační šlechtické sídlo. Po požáru v roce 1715 Beckovský hrad pustl. HRAD STREČNO Dějiny hradu se začaly psát v polovině 14. století, ale osídlení hradního vrchu je mnohem starší. Během dalších necelých čtyř století se na hradě vystřídalo několik majitelů a koncem 17. století jej na příkaz císaře Leopolda zbourali. Dnes je malebná hradní zřícenina, vypínající se nad stuhou řeky Váh, částečně zrekonstruována a zakonzervována. Povážské muzeum v jejích prostorách instalovalo stálou expozici o dějinách hradu. Během letních měsíců zde působí hradní škola a uskutečňují se programy pro děti i dospělé. V hradní kapli lze uzavřít sňatek. S protilehlou zříceninou Starhradu (Starý hrad) na pravém břehu Váhu tvoří hrad Strečno jedinečnou dvojici středověkých pevností. HRAD STREČNO 6

7 TRENČÍNSKÝ HRAD K největším hradním komplexům a nejmalebnějším hradům na Slovensku patří Trenčínský hrad. Byl zbudován v 11. století na místě velkomoravského hradiště. Jeho charakteristická dominanta, obytná věž, byla postavena ve 13. století v době panování Matouše Čáka, zvaného také pánem Váhu a Tater. Další panovníci hrad rozšířili o reprezentační gotické paláce a kapli. V 15. a 16. století Štěpán Zápolský přistavěl další hradní palác. Požár, který se v roce 1790 rozšířil ve městě, zachvátil také hrad. Rozsáhlá rekonstrukce a konzervace byla zahájena teprve koncem 50. let 20. století. Hradní akropoli tvoří soubor paláců (Zápolských, Barbořin, Ludvíkův) a výrazná 39 m vysoká Matoušova věž. Vzácnou památkou je římský nápis z roku 179 n. l. vytesaný na hradní skále, jenž uvádí, že zde přezimovali vojáci II. římské legie. V prostorách hradu jsou expozice Trenčínského muzea v Matoušově věži erby majitelů hradu, v Ludvíkově paláci historické zbraně a současná heraldická tvorba, v paláci Zápolských rodová galerie a obrazy sídel Illésházyů, bývalých majitelů hradu, a na letní terase expozice benediktinského kláštera na Skalce. Z akcí na hradě TRENČÍN zaujmou autentické rekonstrukce rytířských turnajů na koních a tajemné noční prohlídky. TRENČÍNSKÝ HRAD 7

8 ZÁMEK TOPOĽČIANKY NITRANSKÝ HRAD ZÁMEK TOPOĽČIANKY ZÁMEK TOPOĽČIANKY Monumentální renesanční stavba čtyřkřídlového nepravidelného půdorysu s arkádovým nádvořím a klasicistickým průčelím pochází z 15. století. Obklopuje ji rozsáhlý anglický park se vzácnými cizokrajnými dřevinami. Topolčianský zámek byl oblíbeným letním sídlem Habsburků a později také prezidentů republiky ( ). Dnes je v jižním křídle expozice dobového nábytku a porcelánu a cenná historická knihovna se svazky knih. Ostatní části zámku slouží k hotelovým účelům. NITRANSKÝ HRAD Nitranský hrad patří k nejstarším písemně doloženým opevněným sídlům na Slovensku. Vznikl v místech velkomoravského knížecího hradiště z století. Hradní skálu obtékala řeka Nitra, proto v minulosti stačilo spojit meandry příkopem a přírodní ochrana tohoto strategicky významné- ho místa byla zajištěna. Nejstar- ší zachovanou hradní stavbou je románský Kostel sv. Emmerama z 11. století, který se stal součástí později postaveného gotického kostela. K nim přibyl v roce 1642 ještě Dolní NITRA TOPOĽČIANKY NITRANSKÝ HRAD ZÁMEK TOPOĽČIANKY kostel. Tři vzájemně propojené sakrální stavby tvoří hradní katedrálu. Jejími patrony jsou sv. Svorad a Benedikt, jejichž pozůstatky jsou uloženy v románské části katedrály. Hrad je opevněn masivními hradbami vybudovanými proti turecké hrozbě v 15. století. Ke komplexu byly v letech přistavěny nové vstupní brány a tři bastiony. Současný vzhled hradu pochází z druhé poloviny 17. století. Dominantou hradního areálu je katedrála a čtyřkřídlový biskupský palác z let , jenž je doplněn skupinou hospodářských budov. Nitranský hrad je HRADNÍ KATEDRÁLA V NITŘE rezidencí nitranského biskupa a sídlí v něm také jeho úřad. ZÁMEK TOPOĽČIANKY 8

9 BOJNICKÝ ZÁMEK Mezi nejvíce navštěvované hrady na Slovensku patří Bojnický zámek. Dnešní působivý romantický zámek stojí v místě středověkého, pravděpodobně dřeveného hradu, který je v písemnostech uváděn již v roce Ve 13. století byl přestavěn na gotický kamenný hrad a jako královský majetek vystřídal několik majitelů. Thurzové jej upravili na renesanční sídlo a Pálffyové, kteří jej vlastnili od roku 1644, v stavebních úpravách pokračovali. Poslední majitel, hrabě Jan František Pálffy se zasloužil o současný jednotný slohový celek památky. V letech hrad nechal přestavět na reprezentativní romantickou rezidenci podle vzoru francouzských zámků na Loiře. K největším cennostem zámku patří 10 gotických obrazů Narda di Cione z druhé třetiny 14. století, jediné kompletně zachované dílo florentského mistra. Vzácný je vyřezávaný Andělský strop v Zlatém sále, pozlacený pravým lístkovým zlatem, dále pak hradní kaple se štukovou klenbou a freskami z roku 1662, obrazárna s díly evropských malířů století, atraktivní je podzemní jeskyně v 26metrové hloubce a konečně také záhadný slzící sarkofág hraběte Pálffyho, jenž podle své poslední vůle odpočívá na zámku. O záhadách Bojnického zámku prozrazují více romantické noční prohlídky při světle pochodní a svíček, festival duchů a strašidel, pohádková prohlídka zámku pro děti, rytířské dny, nebo šlechtické vánoce. Bojnický zámek zve i k valentinskému víkendu nebo ke svatebním obřadům v místní kapli s dobovou svatební hostinou a svatební nocí v jedinečném zámeckém apartmánu. Bojnický zámek je vyhledáván pro reprezentační a společenské akce. BOJNICE BOJNICKÝ ZÁMEK OLTÁR BOJNICKÉHO ZÁMKU 9

10 ZVOLENSKÝ ZÁMEK ZVOLENSKÝ ZÁMEK ZVOLENSKÝ ZÁMEK Gotický lovecký zámek založil v roce 1370 panovník Ludvík Veliký. Reprezentační čtyřkřídlová stavba s vnitřním nádvořím a s architektonicky zajímavou královskou kaplí patřila od 16. století Thurzům. Bohatá báňská podnikatelská rodina přestavěla lovecký zámek na reprezentativní renesanční zámek s nárožními věžičkami a posílila jeho fortifikační funkci. Upoutá vás hlavně barokní sál s dřevěným kazetovým stropem v prvním patře, na němž jsou podobizny 78 římských králů a habsburských císařů. V zámku se nacházejí expozice Slovenské národní galerie, v Královské síni se pořádají koncerty, v zámecké kapli římskokatolické bohoslužby, v Rytířské síni svatební obřady a na nádvoří v letních měsících open air festival Zvolenské zámecké hry. MĚSTSKÝ HRAD V KREMNICI Městský hrad je komplex středověkých staveb obestavěný dvojitou hradební zdí s branou a třemi baštami, které vznikaly postupně od 13. do 15. století. Nejstarším objektem hradu je dvoupodlažní kruhová stavba kostnice, Karner sv. Ondřeje. Hradu dominuje římskokatolický Kostel sv. Kateřiny, patronky města, dvoulodní pozdně gotická stavba z poloviny 15. století s jižní a severní KREMNICA ZVOLEN ZVOLENSKÝ ZÁMEK MĚSTSKÝ HRAD V KREMNICI kaplí. Věž kostela s renesanční pavlačí z roku 1579 vytváří charakteristickou siluetu města. Mobiliář kostela pochází z konce 19. století. Mezi hradebními zdmi stála původně také čtyřpodlažní radnice, která však byla kvůli statickému narušení snížena o dvě podlaží. Komplex prošel v letech stavební obnovou. V hradním areálu se nacházejí expozice Muzea mincí a medailí dokumentující dějiny hradu, fortifikační systém města a vyprávějící o kremnických zvonech a zvonařích, dále pak dvě ucelené expozice plastik a v suterénu Karneru sv. Ondřeje je zpřístupněna samotná kostnice. KREMNICA KOSTEL SVATÉ KATEŘINY KREMNICA 10

11 BETLIAR SECESNÍ MAUZOLEUM BETLIAR V původním duchu se zachoval i nedaleký renesančně-barokní zámek v Betliaru, jenž patřil další větvi rodu Andrássyů. V letech byl přestavěn na přepychové lovecké sídlo. Má velkolepou vstupní halu s kazetovým stropem, luxusně zařízené salony, cennou historickou knihovnu ( svazků), galerii obrazů předních evropských malířů a lovecké trofeje a exponáty z různých exotických zemí světa. Zámek v Betliaru je obklopen 80 hektary přírodního parku, ve kterém se nachází dalších 16 chráněných objektů. Za vzornou rekonstrukci zámku, provedenou v letech , získalo Slovenské národní muzeum ocenění Europa nostra. KRÁSNA HÔRKA KRÁSNA HÔRKA Nad obcí Krásnohorské Podhradie se tyčí jeden z nejzachovalejších středověkých hradů. Jeho stavbu zahájila šlechtická rodina Bebeků počátkem 14. století. V 16. století hrad přešel do majetku Andrássyů, kteří zde vládli čtyři století. Renesanční pevnost byla po ničivém požáru v roce 1817 částečně zrekonstruována. Poslední majitel Dionýz Andrássy zde zřídil v roce 1906 rodové muzeum. V interiéru hradu se nachází vzácná sbírka historického nábytku, původní hradní kuchyně, rozsáhlá sbírka zbraní, unikátní basetové rohy, jichž se v Evropě zachovalo pouze 8 kusů a na Krásné Hôrce jsou 3 z nich. Atrakcí hradu je skleněná rakev mumifikované Žofie Serédyové, manželky jednoho z dědiců hradu, a největší sbírka původních bronzových děl (nejstarší díla pocházejí z roku 1547). K muzeální expozici patří rovněž nevšední secesní mauzoleum, které dal na památku své manželky postavit poslední majitel hradu Dionýz Andrássy, a sám je v něm rovněž pochován. ROŽŇAVA BETLIAR KRÁSNA HÔRKA KRÁSNA HÔRKA 11

12 BUDATÍNSKÝ ZÁMEK ORAVSKÝ HRAD BUDATÍNSKÝ ZÁMEK Impozantní stavba Budatínského zámku, chráněná řekami Váh a Kysuca, byla vybudována v druhé polovině 13. století jako strážní hrad, na kterém se vybíralo mýto. Hrad patří k nejstarším zachovaným památkám Žiliny. V současnosti v něm sídlí Povážské muzeum, které sem soustředilo jedinečnou sbírku děl dráteníků s 1200 exponáty, největší na světě. ORAVSKÝ HRAD Výraznou dominantou oravského regionu je Oravský hrad. Nachází se nad obcí Oravský Podzámok, na 112 metrů vysoké strmé vápencové skále. Byl vybudován na jejích výškových terasách. Unikátní soubor tří staveb horního, středního a dolního hradu stavěli od poloviny 13. do začátku 17. století. Oravský hrad se v písemných pramenech z roku 1235 uvádí jako královský hrad. V následujících stoletích často měnil své majitele: Balašové, Matouš Čák, Matyáš Korvín, Zápolští a od roku 1556 patřil Františku Thurzovi, který zde vystavěl renesanční palác. V roce 1800 hrad vyhořel. Dnešní podobu získal na začátku 20. století, kdy část hradu v romantizujícím stylu přestavěl hrabě Josef Pálffy. Zachovaly se také interiéry z doby gotiky a renesance. Rozsáhlá úprava hradu probíhá dodnes. Kaple sv. Michala z roku 1752 byla po kompletní rekonstrukci zpřístupněna teprve nedávno. Od roku 1868 jsou v prostorách Oravského hradu zpřístupněny expozice Oravského muzea P. O. Hviezdoslava, jednoho z nejstarších muzeí na Slovensku. ORAVSKÝ HRAD ORAVSKÝ HRAD ŽILINA DOLNÝ KUBÍN BUDATÍNSKÝ ZÁMEK ORAVSKÝ HRAD 12

13 SPIŠSKÝ HRAD PAMÁTKA UNESCO Zříceniny Spišského hradu patří k nejrozsáhlejším středověkým fortifikačním komplexům ve střední Evropě. Mají rozlohu 4 hektarů a na pěti nádvořích se zachovaly zříceniny z století. Nejstarší část tvoří třípodlažní románský palác a mohutná válcovitá věž na nejvyšším místě travertinové hradní skály. Původně královský župní hrad přešel v druhé polovině 15. století do majetku šlechtických rodin a získal současnou mohutnou rozlohu. Patřil Zápolským, kteří zde vystavěli pozdně gotickou kapli a západní pozdně gotické paláce, Thurzové provedli renesanční přestavbu a Csákyové hrad vlastnili až do roku Již jen částečně obydlený hrad v roce 1780 vyhořel. Teprve v 70. letech minulého století byla zahájena rekonstrukce ruiny. V prostorách hradního komplexu jsou instalovány expozice Spišského muzea a v letních měsících hrad ožívá programy historického šermu, divadelními vystoupeními a koncerty. Od roku 1993 je Spišský hrad zapsán do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. SPIŠSKÉ PODHRADIE SPIŠSKÝ HRAD 13

14 ĽUBOVNIANSKÝ HRAD Dominantou severní Spiše je částečně zachovalý Ľubovnianský hrad nad městem Stará Ľubovňa. První písemná zmínka o královské pohraniční pevnosti pochází z roku Ve 14. století býval častým místem setkání korunovaných hlav. Zde podepsali Zikmund Lucemburský a Vladislav II. Jagellonský v roce 1412 smlouvu, podle níž se dostal hrad spolu se třinácti spišskými městy na 360 let do správy polského panovníka. V letech byly na Ľubovnianském hradu uschovány také polské korunovační klenoty. Nejstarší částí Ľubovnianského hradu je válcovitá věž a gotický palác. Přestavbami v 16. a 17. století se změnil na renesanční pevnost. V restaurovaných částech dnes sídlí Ľubovnianské muzeum. V hradních sálech jsou expozice dějin hradu, dobového bydlení, řemesel a cechů, jakož i zařízení posledních majitelů, polské šlechtické rodiny Zámoyských. Pod hradem byl vybudován skanzen se vzácným dřevěným kostelíkem z Matysové, pocházejícím z 18. století. Hrad v létě ožívá divadelními představeními, vystoupeními sokolnických a šermířských skupin a folklorními slavnostmi národnostních menšin Spiše. STARÁ ĽUBOVŇA ĽUBOVNIANSKÝ HRAD 14

15 ZÁMEK VE STRÁŽKÁCH ZÁMEK VE STRÁŽKÁCH ZÁMEK VE STRÁŽKÁCH Mezi architektonické skvosty Spiše patří spolu s Kostelem sv. Anny a zvonicí zámek ve Strážkách. Jeho dnešní podoba zachycující stavební vývoj od pozdní gotiky přes renesanční přestavbu až po barokně klasicistní úpravy. Slovenská národní galerie tu zřídila stálé expozice historického nábytku, rodové portrétní galerie šlechtických rodin a expozici předního středoevropského malíře konce 19. a začátku 20. století Ladislava Mednyánszkého, jednoho z majitelů zámku. Stavbu obklopuje anglický park, který uzavírá řeka Poprad. ZÁMEK V MARKUŠOVCÍCH ZÁMEK V MARKUŠOVCÍCH Spišská obec na břehu řeky Hornád patřila šlechtické rodině Mariássyů, kteří zde vystavěli ve druhé polovině 13. století hrad a v roce 1643 přistavěli renesanční zámek, později rokokově upravený. V jeho zrestaurovaných prostorách je dnes expozice historického nábytku Muzea Spiše ve Spišské Nové Vsi. Zámek je obklopen francouzským parkem s třemi stupňovitými terasami, jehož ozdobou je rokokový letohrádek Dardanely. Zde sídlí jediné specializované muzeum klávesových nástrojů na Slovensku. ROKOKOVÝ LETOHRÁDEK DARDANELY KEŽMAROK SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZÁMEK VE STRÁŽKÁCH ZÁMEK V MARKUŠOVCÍCH 15

16 ZASTUPITELSTVA SLOVENSKÉ AGENTURY PRO CESTOVNÍ RUCH V ZAHRANIČÍ SLOVENSKÁ AGENTURA PRO CESTOVNÍ RUCH JILSKÁ 16, PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: , FAX: SLOVENSKÁ AGENTURA PRO CESTOVNÍ RUCH SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH NÁM. Ľ. ŠTÚRA 1, P.O.BOX BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA TEL: , FAX: NARODOWE CENTRUM TURYSTYKI SLOWACKIEJ UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 13 POK WARSZAWA, POLSKA TEL.: , FAX: ZASTUPITELSTVÍ BRATISLAVA ZÁHRADNÍCKA 153, P.O. BOX BRATISLAVA 25, SLOVENSKÁ REPUBLIKA TEL: , FAX: SLOWAAKS VERKEERSBUREAU WTC AMSTERDAM, STRAWINSKYLAAN XX AMSTERDAM, NEDERLAND TEL.: , FAX: СЛОВАЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ ПОСОЛЬСТВО СЛОВAЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ УЛ. ФУЧИКА 17/19, МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЕЛ.: , ФАКС: REGIONÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ REIMANNOVA PREŠOV TEL./FAX: REDAKČNÍ RADA AGNESA KLIMOVÁ (PŘEDSEDKYNĚ) KAMILA HANÁKOVÁ DANIEL KOLLÁR VIERA DVOŘÁKOVÁ GABRIELA UŽOVIČOVÁ ROMAN PIKALY SLOVAKISCHE ZENTRALE FÜR TOURISMUS PRINZ-EUGEN-STR. 70, STIEGE 2, 1.STOCK 1040 WIEN, ÖSTERREICH TEL.: , FAX: SLOWAKISCHE ZENTRALE FÜR TOURISMUS VERTRETUNG DEUTSCHLAND ZIMMERSTRASSE 27, BERLIN, DEUTSCHLAND TEL.: , FAX: VEDENÍ REDAKCE BEDRICH SCHREIBER FOTOGRAFIE BOART, K. DEMUTH, A. JIROUŠEK, Š. KAČENA, L. STRUHÁR, A. VOJČEK GRAFICKÝ DESIGN A REALIZACE REMARK/CMA S.R.O. ROZMARÍNOVÁ 31, BRATISLAVA TEL.: , FAX: MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ SR ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRO SEKTOROVÝ OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A SLUŽBY MIEROVÁ BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÝ PŘEKLAD ANDREJ RÁDY KY A HRADY, ZÁMKNSKU SLOVEN NA ŠLECHTICKÁ SÍDLA TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA VE SPOLUPRÁCI S EVROPSKOU UNIÍ

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Velhartice, okr. Klatovy

Velhartice, okr. Klatovy Velhartice, okr. Klatovy hrad P NPÚ NS **** Hrad stojí na vysokém ostrohu, obtékaném říčkou Ostružnou, jihovýchodně od města (1). GPS: 49 15 47.409 N, 13 23 58.859 E Hrad je poprvé zmiňován roku 1318,

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Jižní Čechy harmonické

Jižní Čechy harmonické w w w. j i z n i c e c h y. c z Jižní Čechy harmonické hrady a zámky jako v pohádce Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR VYSOČINA Iveta Hennetmairová Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Císařsko-habsburské sbírky ve Vídni KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN

Císařsko-habsburské sbírky ve Vídni KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN Maria Theresien-Platz Metro: linka U2 do stanice Museumsquartier, nebo U3 na Volkstheater Autobus: linka 48A, 57A Denně kromě pondělí 10 18 hod. Čtvrtek 10 21 hod. červen

Více

BRATISLAVA. Žilina. Prešov Spišský hrad. Trenčín. Košice. Banská Bystrica. Trnava. Nitra. Stará Ľubovňa hrad Plaveč hrad Strážky zámek.

BRATISLAVA. Žilina. Prešov Spišský hrad. Trenčín. Košice. Banská Bystrica. Trnava. Nitra. Stará Ľubovňa hrad Plaveč hrad Strážky zámek. Trnava BRATISLAVA Žilina Trenčín Trenčínský hrad Holíč zámek Beckov hrad Bojnice zámek Čachtice hrad Červený Kameň hrad Devín hrad Bratislavský hrad Smolenice zámek Nitra Strečno hrad Oravský hrad Banská

Více

Tipy na výlety okolí Salcburku

Tipy na výlety okolí Salcburku Tipy na výlety okolí Salcburku Doporučujeme k zakoupení Salcburskou kartu: Salcburská karta (SalzburgerLand Card) je all inclusive kartou, se kterou můžete navštívit více než 190 zajímavostí v rakouské

Více

Zámek Bystřice nad Úhlavou

Zámek Bystřice nad Úhlavou Zámek Bystřice nad Úhlavou První archivní zmínka je z roku 1339, kdy Sezema, syn Protivův z Dolan kupuje toto panství. Zřejmě již tehdy stála v místě dnešního zámku rozsáhlá tvrz. Její ochranná funkce

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte vynechaný text. Po smrti Jiřího z Poděbrad se stal českým panovníkem polský princ. Byl to slabý a velmi nerozhodný panovník. Protože na všechny návrhy

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Panský dvůr Dolní Počernice - konference. member of gastrogroup www.gastrogroup.cz

Panský dvůr Dolní Počernice - konference. member of gastrogroup www.gastrogroup.cz Panský dvůr Dolní Počernice - konference member of gastrogroup www.gastrogroup.cz Panský dvůr Dolní Počernice - úvod Úvod Panský dvůr v Počernicích se nachází v příjemném prostředí zámeckého parku v městské

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY FRANCIE V. EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Přehled katedrál ve Francii Katedrála Notre-Dame v Amiensu /amión/ Jedna z největších

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_14_Prv3E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Rozhledny. a vyhlídková místa

Rozhledny. a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa 1 Kramolín Rozhledna Babylon Pohled z výšky na krajinu láká lidi již od nepaměti. Místa dálkových rozhledů bývala od 19. století často vylepšována

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

ČESKY. Středověk a lázeňská noblesa CHEBSKO A MARIÁNSKOLÁZEŇSKO

ČESKY. Středověk a lázeňská noblesa CHEBSKO A MARIÁNSKOLÁZEŇSKO ČESKY 8 Středověk a lázeňská noblesa CHEBSKO A MARIÁNSKOLÁZEŇSKO 1 3 Klášter Teplá Na jihozápadě Karlovarského kraje ochutnáme jak temný Prohlídka středověk, s tak průvodcem vznešené zahrnuje lázeňství.

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Omalovánky Jihomoravského muzea ve Znojmě Dostupný z

Omalovánky Jihomoravského muzea ve Znojmě Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.10.2016 Omalovánky Jihomoravského muzea ve Znojmě Mažárová, Monika 2015 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204406

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Tipy na výlety Wagrain

Tipy na výlety Wagrain Tipy na výlety Wagrain Vodní svět Amadé www.wagrain-info.at otevírací doba: denně 9:30 20:00 vstupné: 10,00, 5 děti vstupné jednorázový vstup zdarma atrakce: 900 m² vodní plochy tobogány, skluzavky, vnitřní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více