Adresář sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresář sociálních služeb"

Transkript

1 Třebechovice pod Orebem Adresář sociálních služeb Městský úřad Třebechovice pod Orebem Adresa: Masarykovo náměstí 14 Úřední hodiny: Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00 Středa 7:00-11:30 12:30-17:00 Správní odbor Kontakt: Mgr. Dagmar Želízková, sociální pracovník, tel.: , kl Bc. Eva Kutláková, sociální pracovník, tel.: , kl Úřad práce Třebechovice pod Orebem Adresa: Družstevní práce 728 Dávky hmotné nouze Úřední hodiny: Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00 Úterý 8:00-11:00 Středa 8:00-12:00 13:00-17:00 Telefon: Hmotná nouze Daniela Schreiberová tel.: Příspěvek na péči Úřední hodiny: Pondělí 8:00-12:00; 13:00-17:00 (pouze po tel. dohodě) Středa 8:00-12:00 (pouze po tel. dohodě); 13:00-17:00 Telefon: Příspěvek na péči- Bc. Hana Lavičková tel.: Rodiny s dětmi Rodičovské centrum Domeček Adresa: Flesarova 49 Telefon: , Nabídka různých kroužků a aktivit provozovaných v RC Domeček k nalezení na internetových stránkách: Senioři Domov důchodců ChD- Zdislava Adresa: Týnišťská 337 Ředitel: Mgr. Martin Dűrrer Sociální pracovnice: Bc. Daniela Matušková Telefon: Internetová adresa: Domov nabízí kromě ubytování, stravování, zdravotní péče, ošetřovatelské a obslužné péče také služby kadeřnice a pedikérky, které pravidelně dochází do domova, poskytují pomoc při

2 zajišťování nákupů, donášku léků z lékárny, nabízí canisterapii, muzikoterapii nebo výuku základní obsluhy počítače. Každý týden v pátek je sloužena v domově mše svatá. Dům s pečovatelskou službou Telefon: (pečovatelky) Žádosti do DPS: MěÚ Třebechovice p. O. (správní odbor) Kontaktní osoby: Šárka Čížková, Mgr. Dagmar Želízková Kontakt: (kl. 110, 108) Charitní pečovatelská služba Telefon: , Vedoucí pečovatelek: Bc. Marie Nejmanová Služby jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi. Nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní poradenskou činnost. Půjčovna kompenzačních pomůcek Kontaktní osoba: Alice Doksanská Telefon: Půjčovna kompenzačních pomůcek je určena pro seniory, osoby zdravotně postižené, pro lidi po úrazech, rodinám, kteří pečují o své blízké, příbuzné atd. Zdravotně postižení Chráněné bydlení Třebechovice p. O. Adresa: Československých legií 125 Vedoucí: Bc. Marcela Baliharová Telefon: Posláním služby je poskytnout bydlení dospělým lidem s lehkým mentálním postižením, kteří potřebují podporu při obstarávání běžných denních záležitostí. Míra podpory je dojednána individuálně s každým uživatelem služby v takovém rozsahu, aby mu umožnila žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s jeho vrstevníky.

3 Hradec Králové Rodiny s dětmi Středisko rané péče Sluníčko Adresa: Ulrichovo náměstí 733 Vedoucí střediska: Mgr. Pavlína Chmelíková Telefon: , Středisko je určeno pro rodiny s dětmi, které mají kombinované postižení, mentální nebo fyzické postižení. Nabízí konzultace odborného poradce v místě bydliště rodiny nebo přednášky a setkávání s ostatními rodinami v prostorách střediska. Salinger Síťovka Adresa: Pražská třída 559 Vedoucí střediska: Mgr. Kateřina Výtisková Telefon: , Základní činností centra je práce s rodinou, základní poradenské služby dospělým (finance, bydlení, výchovné a vzdělávací problémy dětí), doprovázení do institucí, doučování dětí v rodinách a příprava do školy, preventivní programy pro děti ve školním věku. Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30 Telefon: Poradna i centrum nabízejí diagnostické, poradenské a intervenční služby dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů v přípravě na budoucí povolání. Senioři Senior Centrum Hradec Králové o.p.s. Adresa: Jungmannova 1437 Vedoucí centra: Bc. Michaela Kopta Šedivá Telefon:

4 Odlehčovací služba pro rodiny, které pečují o své blízké a dočasně se o ně v době své dovolené, lázeňské péče, pracovního zaneprázdnění či z jiného důvodu nemohou starat a potřebují, aby za ně krátkodobě převzal péči někdo jiný. Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Hradci Králové Adresa: Pospíšilova 351 Telefon: Zdravotně postižení Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Adresa: Jana Černého 8/28 Ředitel: Mgr. Jiří Morávek Telefon: , Poradna poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství všem občanům se zdravotním postižením. Osoby v těžké životní situaci Laxus Adresa: Gočárova 1620 Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martin Svoboda Telefon: Centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Domov pro matky s dětmi Adresa: Velká 7/50 Vedoucí zařízení: Zdeňka Koutníková Telefon: Služba určená lidem, kteří se dostali do těžké životní situace. Poskytují dočasné ubytování a poradenství. Dům Matky Terezy Azylový dům Adresa: U Mostku 472/5 Vedoucí pracovnice: Milena Altmanová, Dis. Telefon: Poskytují ubytování pro muže, kteří jsou momentálně bez domova a chtějí svoji situaci řešit.

5 Dům Matky Terezy Noclehárna Adresa: U Mostku 472/5 Vedoucí pracovnice: Bc. Karolína Jelínková Telefon: V noclehárně poskytují mužům a ženám bez domova možnost přenocování. Dluhová poradna v Hradci Králové Adresa: Sdružení českých spotřebitelů, o.s. Třída Karla IV. 430/26 Telefon: Poradna poskytuje dluhové poradenství fyzickým osobám, které se dostaly do finanční tísně v důsledku neschopnosti splácet své závazky. Občanská poradna Adresa: Třída ČSA 543 Telefon: Poradna pomáhá řešit problémy s dluhy, rozvody, výživné, dědictví, bydlení, zaměstnání, domácí násilí, mediace. Doprava Dosio Adresa: Pod Zámečkem 404/80 Telefon: , Firma zabezpečuje dopravu imobilním občanům.