Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi."

Transkript

1 Savci nejvyvinutější obratlovci - MAMMALIA - Různá velikost - Tvar těla - Způsob života Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Znaky: mají stálou tělesnou teplotu, nejčastěji mezi 36 C až 39 C tělo pokrývá srst, složená z několika typů chlupů (vlníky-tvoří podsadu, osiníky a pesíky- tvoří zbarvení srsti a hmatové chlupy což jsou třeba vousy), které se druhotně mohou přeměnit v bodliny, ostny, šupiny a krunýře či zcela vymizet pokožka obsahuje mnoho žláz, zejména potních a mazových, jejichž přeměnou vznikly i žlázy pachové (sexuální) a mléčné naprostá většina savců rodí živá mláďata, která jsou po narození krmena mateřským mlékem; zárodek prodělává vývoj v těle samice, vyživován prostřednictvím placenty; existují také vejcorodí savci tělní dutina je rozdělena na břišní a hrudní část, které jsou od sebe odděleny plochým svalem zvaným bránice, který se vydatně podílí i na dýchacích pohybech krevní oběh je zcela uzavřený, cévní soustava má pouze levý oblouk aorty a dokonale čtyřdílné srdce, červené krvinky jsou bezjaderné na vnější zvukovod nasedá různě tvarovaný ušní boltec, jehož velikost je úměrná sluchovým schopnostem jednotlivých druhů (druhotně může chybět) savci jsou odděleného pohlaví s občasnou pohlavní dvojtvárností (velikost, parohy, zbarvení ) z mnoha znaků na kostře jsou nejdůležitější: dva týlní hrboly, sedm krčních obratlů (ale existují i výjimky), tři sluchové kůstky, spodní čelist tvořená jedinou kostí a připojená k lebce druhotným čelistním kloubem na kosti spánkové

2 s mohutným rozvojem koncového mozku, zejména kůry na povrchu mozkových polokoulí, souvisí rozvoj nervové činnosti a složitého chování savců mají čelisti obsahující třenové zuby, stoličky, řezáky a špičáky; v dolní čelisti mají jedinou kost VÝVOJ - DRUHOHORY éra plazů, předchůdci savců byli drobní plazi (200mil.let) - TŘETIHORY éra savců (65mil.let)

3

4 Lovec ještěrek, hmyzu a drobných savců Leptictidium nasutum byl před 50 až 40 miliony lety obvyklým obyvatelem lesních porostů. Podle některých badatelů se pohyboval podobně jako dnešní klokani.

5 Entelodont byl příbuzný dnešních prasat. Vyznačoval se agresivitou a nápadně malou mozkovou kapacitou. Mnohé z nalezených lebek nesou stopy zápasů. Tato zvířata dosahovala výšky 2,1 metru a hmotnosti jedné tuny. Nalezené kosterní pozůstatky pocházejí z Mongolska, Severní Ameriky a Evropy z období před 45 až 25 miliony lety. - ČTVRTOHORY éra člověka (2mil.let) FOTOGALERIE: STAVBA TĚLA: - orgánové soustavy

6 STAVBA TĚLA SAVCŮ Savci jsou vývojově nejpokročilejší obratlovci. Vyvinuli se na začátku druhohor ze savcotvorných plazů (Therapsida). Největšího rozvoje dosáhli v třetihorách - koncem třetihor a začátkem čtvrtohor nastala klimatická změna a hodně savců vymřelo. Savci se přizpůsobili i vodnímu (kytovci, ploutvonoţci) a vzdušnému (letouni) prostoru. Jsou to teplokrevní ţivočichové - izolační vrstvu tvoří srst. - nejmenší savec je rejsek (asi 2g) a největší je plejtvák obrovský(aţ 100t) Stavba těla savců: kůţe - obsahuje řadu specializovaných ţláz - mazové, potní, pachové, mléčná ţláza - srst - je dvojí - krátké chlupy (pesíky), krátké chlupy (podsada) - pravidelně se vyměňuje - línání - chlupy - hmatové(kolem dutiny ústní) vousy, oční brvy, ţíně - na končetinách - nehty, kopyta, drápy - na hlavě - rohy, parohy kostra - je plně zkostnatělá - páteř je rozčleněna na oddíl krční, hrudní, bederní, kříţový a ocasní

7 - krční - sedm obratlů - 1. je nosič (atlas), 2. je čepovec (axis) - hrudní - hrudní ţebra se napojují na hrudní kost (sternum), některá ţebra mohou být volná - kříţový - čtyři kříţové obratle srůstají v kost kříţovou (os sacrum) - některým skupinám chybí klíční kost (clavicula) a nebo je zakrnělá, protoţe jim brání v pohybu - např. kopytníci a některé šelmy Způsob našlapování: - ploskochodci - došlapují na prsty a záprstní nebo zánártní kůstky - hmyzoţravci, hlodavci, primáti - prstochodci - došlapují jen na prsty nebo jen na poslední články prstů - většina šelem - kopytníci - došlapují na špičky posledních prstových článků, jejichţ počet můţe být redukován - koňovití, turovití svalstvo - je bohatě rozrůzněno - mimické svaly - vyjadřují pocity jedinců - ţvýkací svaly - jsou mohutně vyvinuty (savci na rozdíl od jiných obratlovců zpracovávají mechanicky potravu uţ v ústní dutině) - bránice - plochý sval, který odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní a spolu s meziţeberními svaly zajišťuje dýchací pohyby nervová soustava - zvětšení mozku, rozvoj druhotné kůry mozkové v koncovém mozku (u vývojově pokročilejších druhů savců je její povrch zvětšen vrásněním) - mozeček - je na povrchu zvrásněný u všech savců - mícha - nedosahuje aţ do ocasní části páteře jako u jiných obratlovců, ale končí v kříţové oblasti - vedle nervové regulace je zdokonalena i regulace hormonální smysly: - hmat - konečky prstů, hmatové fousky v oblasti pysků, chodidla - chuť - jazyk

8 - čich - čichová sliznice na stropě dutiny nosní, kopytníci mají i Jacobsonův orgán - sluch - zevní ucho, ušní boltec, střední ucho - 3 sluchové kůstky - kladívko, kovadlinka a třmínek, vnitřní ucho - zrak - noční i denní vidění, savci s nočním viděním nevidí barevně trávicí soustava - rozlišený chrup - mléčný x trvalý, některým savcům narůstá chrup 3x - 4x za ţivot(slon) - členění zubů - řezáky(dentes incisivi), špičáky - tesáky(d. canini), stoličky(d. molares) - chybí v mléčném chrupu, třenové zuby(d. praemolares) - do dutiny ústní ústí 3 páry slinných ţláz - ţaludek - u býloţravců má komplikovanější stavbu a bývá rozdělen do několika částí(přeţvýkavci - bachor, čepec, kniha, slez) - nejdelším oddílem TS je tenké střevo - slepé střevo - je vyvinuto zvláště u býloţravců - dochází tam k trávení celulosy za pomoci symbiotických bakterií dýchací soustava - velké, silně roztaţitelné plíce, vnitřní povrch plic je zvětšen soustavou plicních sklípků - hlasové orgány - hlasivky jsou v hrtanu cévní soustava - savci mají pouze levou aortu - červené krvinky jsou bezjaderné - tělesná teplota je kolem 36 o C vylučovací soustava: - pravé ledviny, všichni mají močový měchýř rozmnoţovací soustava: - párové pohlavní ţlázy - zárodek se vyvíjí v děloze, kde je vyţivován placentou SYSTÉM SAVCŮ: Třída: SAVCI(Mammalia) Podtřída: Vejcorodí(Prototheria) Podtřída: Ţivorodí(Theria) Řád: Ptakořitní(Monotremata) Nadřád: Vačnatí(Metatheria)

9 Řád: Vačnatci(Marsupialia) Nadřád: Placentálové(Placentalia) Řád: Hmyzoţravci(Insectivora) Řád: Letouni(Chiroptera) Řád: Primáti(Primates) Řád: Chudozubí(Edentata) Řád: Hlodavci(Rodentia) Řád: Šelmy(Carnivora) Řád: Zajícovci(Lagomorpha) Řád: Chobotnatci(Proboscidea) Řád: Lichokopytníci(Perissodactyla) Řád: Sudokopytníci(Artiodactyla) Řád: Kytovci(Cetacea) Podtřída: VEJCORODÍ Řád: PTAKOŘITNÍ - nejprimitivnější savci, spojují znaky savců a plazů, mají kloaku a krkavčí kost, tělo je kryto srstí, jeţury mají kromě ní i bodliny, termoregulace ještě není dokonalá, ze smyslů je hlavní čich, oči jsou malé a mají zachovanou mţurku Ptakopysk podivný - čelisti připomínají zobák ptáků, vajíčka mají podobu vajec plazů(mají koţovitou blánu), na zadní končetině v oblasti paty mají jedový trn - ústí tam jedová ţláza Jeţura australská - má taky jedový trn na patě, je vzácná, chráněná

10 Podtřída: ŢIVORODÍ Řád: VAČNATCI - Austrálie, Severní Amerika, Jiţní Amerika - anatomicky jednotná skupina savců, z pánve vybíhají vakové kosti přes které se přetahuje vazivová blána a kůţe čímţ vznikne vak, ve kterém je jedna nebo i více bradavek, samice rodí embrya, která se instinktivně dostanou do vaku, přilípnou se k bradavce a tam rostou. Pokud jsou příznivé podmínky rodí se mláďata po celý rok. Vačice - osídlila Severní a Jiţní Ameriku Klokan červený Vakoveverka - převáţně býloţravé, mezi předníma a zadníma nohama mají létací blánu, která jim umoţňuje hladký klouzavý pohyb Koala medvídkovitá - ţiví se listy eukalyptu Nadřád: PLACENTÁLOVÉ - největší skp. savců - zárodek je vyţivován v těle matky v děloze placentou - mají nejvyvinutější mozek Řád: HMYZOŢRAVCI

11 - aktivní především v noci, ţiví se převáţně hmyzem a ţíţalami, hlavička je protáhlá v rypáček, v zimě upadají do stavu strnulosti - hibernace Krtek obecný Jeţek západní, východní Rejsec vodní Řád: LETOUNI - přizpůsobili se pohybu ve vzduchu, protaţené prsty mezi kterými je nataţená vazivová blána, k letu slouţí převáţně přední končetiny, zadní slouţí k zavěšování, orientují se hlavně sluchem, orientují se vysíláním ultrazvukových signálů echolace Vrápenec malý Netopýr velký, hvízdavý hibernace Kaloň býloţravec

12 Upír obecný - napadá velké savce a ţiví se jejich krví Řád: PRIMÁTI = NEHETNATCI - vývojově navazují na hmyzoţravce, většina je přizpůsobena k ţivotu na stromech končetiny jsou vysoce pohyblivé, na prstech jsou nehty, palec se můţe postavit proti ostatním prstům - uchopovací schopnost, hlavním smyslem je zrak - dokonalé prostorové vidění, rozvoj koncového mozku - psychické schopnosti Podřád: NIŢŠÍ PRIMÁTI = POLOOPICE - chlupatý obličej, velké oči, noční aktivita, ţiví se ovocem Lemur kata Outloň Podřád: VYŠŠÍ PRIMÁTI

13 - opice s denní aktivitou a) Ploskonosé - široká nosní přepáţka, chápavý ocas Vřešťani Malpa kapucínská - J.Amerika, o mláďata se stará samec a samici je dává jen na krmení b) Úzkonosé - nikdy nemají chápavý ocas, Afrika, Asie Kočkodani - Afrika, stromové opice Paviáni - ţijí v stepních oblastech Makak Rhesus - na základě pokusu s jeho krví byl objeven RH faktor Podřád: LIDOOPI - nejdokonalejší primáti, nemají ocas, ve větvích se pohybují zavěšováním za prodlouţené přední končetiny Gibon - Asie, býloţravec, chytrý Orangutan - Asie Šimpanz učenlivý - Afrika, všeţravec, agresivně loví v tlupách jiné opice, sociální utvářění tlup - vţdy je jeden vedoucí samec. Pokud je samec svrţen nový samec zabije všem kojícím samicím mláďata, aby byly schopny nového oplodnění a udělá si nová mláďata.

14 Gorila obecná - Afrika, 180 cm i více, kg, býloţravec, tlupu také vede jeden samec, mláďata se učí od dospělých stravovat a pečovat o potomky, v tlupe bývá kolem 16ti goril Řád: CHUDOZUBÍ - Jiţní Amerika Pásovec devítipásý - polyembryonie - z jednoho vajíčka se můţe narodit několik mláďátek Mravenečník - ţiví se čistě jen mravenci - má srostlé čelisti a dlouhý lepivý jazyk Lenochod Řád: HLODAVCI - aţ na vyjímky jsou to býloţravci, mají dva hlodáky, které stojí proti sobě - jsou ostré, sklovina je pouze na přední straně zubu a ze zadu se zuby obrušují, v zadní části čelistí jsou stoličky, mezi stoličkami a hlodáky je mezera - diastema, jsou to ploskochodci - našlapují na celé chodidlo Sysel obecný - jiţní Čechy Veverka obecná - černá nebo rezavá Bobr evropský - byl našim největším hlodavcem,ale byl v 19. stol vyhuben Hraboš polní - náš nejhojnější hlodavec Norník rudý - vyskytuje se v lesích Myš domácí Potkan Krysa Myšice - má větší oči neţ myš domácí a ţije ve volné přírodě Ondatra piţmová - pochází ze Severní Ameriky Křeček zlatý - pochází za Sýrie, je chován pro laboratorní účely Morče domácí - pochází z Jiţní Ameriky Řád: ZAJÍCOVCI - stavbou těla i způsobem ţivota se podobají hlodavcům, v horní i dolní čelisti mají po čtyřech řezácích - 2 dlouhé a 2 krátké, dlouhé řezáky dorůstají, sklovina je kolem celého zubu Králík divoký - rodí holá mláďata Zajíc polní - rodí chlupatá mláďata Řád: ŠELMY

15 - specializovaní masoţravci s úplným chrupem, jsou přizpůsobení většinou k lovu ţivé kořisti dokonalé smysly, klíční kost je zakrnělá nebo úplně chybí aby nebránila v rychlém pohybu a) Pozemní šelmy - chrup má prodlouţené špičáky a zvětšené trháky(poslední horní třenový zub a první dolní stolička) Kunovití

16 - menší šelmy, protáhlý tvar těla, kratší končetiny, u řitního otvoru mají pachové ţlázy Tchoř stepní Skunk Kuna skalní, lesní Lasice kolčava - u nás nejhojnější Hranostaj - bílé zbarvení zimní srst, černá špička ocasu Jezevec lesní - všeţravec, vyhrabává rozsáhlé systémy podzemních doupat Vydra říční - vázána na vodu, mezi prsty má plovací blánu, hlavní potravou jsou ryby Medvědovití Medvěd hnědý všeţravec Psovití - štíhlé šelmy s vysokými končetinami, našlapují na prsty, drápy nemají zataţitelné, obličejová část lebky je protaţená, řada druhů ţije ve smečkách, kořist zpravidla loví štvaním Liška obecná - ţije samotářsky Vlk Kočkovité šelmy - zkrácená obličejová část lebky, velké oči, většina druhů má zataţitelné drápy Kočka divoká Rys ostrovid Levhart - Afrika, Asie jaguár - Amerika Tygr - Asie Lev - Afrika Gepard - při útoku je schopen vyvinout nejvyšší rychlost ze suchozemských savců b) Ploutvonoţci - druhotně se přizpůsobili ţivotu ve vodě, končetiny mají ploutvovitý tvar, zadní končetiny jsou namířeny dozadu a nahrazují ocasní ploutev, jako tepelná izolace slouţí vrstva podkoţního tuku, často ţijí ve velkých společenstvích Lachtani - mají zachovány ušní boltce a mohou ještě postavit zadní končetiny pod tělo Tuleni - ušní boltec nemají, zadní končetiny slouţí pouze jako kormidlo, po zemi se pohybují plazením

17 Řád: CHOBOTNATCI - horní řezáky jsou přeměněny ve vyčnívající kly, chobot má na konci 1-2 chápavé prsty, ţijí ve stádech, ochočení sloni jsou pouţíváni jako pracovní zvířata Slon indický Slon africký - větší, 2 chápavé prsty Řád: KYTOVCI - tělo nabylo rybího tvaru s vodorovně postavenou ocasní ploutví, vřetenovitý nebo torpédovitý tvar těla, srst je zredukována, silná podkoţní vrstva tuku - termoregulace, pohybují se úhozy ocasem, nemají ušní boltce, mají velké ledviny - vylučují hodně soli, horší zrak, ale velice dobrý sluch, dýchají plícemi, mláďata menších kytovců dosahují dospělosti po roce, u velkých kytovců jsou mláďata dospělá ve třech aţ pěti letech, potomky kojí matka asi půl roku velmi tučným mlékem(asi 50% tuku a 12%bílkovin) Podřád: OZUBENÍ Vorvaň - vydrţí dlouho pod vodou Delfín - obývá teplá moře celého světa Podřád: KOSTICOVCI Velryba grónská - Antarktida, aţ 10t Velryba malá - Nový Zéland, Austrálie

18 Velryba černá - Atlantik, Tichý oceán, má na hlavě hrbol Plejtvák šedý Plejtvák obrovský = Modrá velryba - ve všech oceánech, je vzácný Řád: LICHOKOPYTNÍCI - našlapují na špičky posledních prstových článků, osa končetin prochází třetím prstem, obličejová část lebky je protaţená Nosoroţec bílý - nejtěţší, potravou mu je tráva Nosoroţec sumaterský - má srst a 2 rohy Kůň Převalského - Mongolsko Osel - Asie, Afrika, ţije ve stepích, polopouštích a pouštích (mezek = oslice + kůň, mula = klisna + osel) Zebra Bohmova, níţinná, horská, Grévyho Tapír indicius, americký Řád: SUDOKOPYTNÍCI - našlapují většinou na třetí a čtvrtý prst, obličejová část lebky je protaţená a) Nepřeţvýkavci - mají úplný chrup, špičáky jsou zvětšené Prase divoké - všeţravec

19 Prase bradavičnaté - Sahara Hroch obojţivelný - Afrika, ţije v blízkosti vod, kde tráví většinu dne, v noci se vydává na souš na pastvu Čeleď: Velbloudovití Velbloud dvouhrbý Lama - Jiţní Amerika b) Přeţvýkavci - potravu přeţvykují, mají sloţený ţaludek, rostlinnou potravu neukusují,ale škubou pomocí silného jazyka Čeleď: Jelenovití Srnec - Evropa, Asie, 15-30kg, 70cm v kohoutku Jelen evropský Daněk skvrnitý Los evropský - největší zástupce parohaté zvěře Sob Čeleď: Ţirafovití - dlouhý krk, ale jako ostatní savci má pouze 7 krčních obratlů, 2 nebo 4 růţky, potravou je listí Ţirafa mramorovaná Čeleď: Turovití - asi 120 druhů, ţijí na všech kontinentech kromě Antarktidy, rohy neshazují, ale dorůstají Kamzík horský Koza domácí Ovce domácí Muflon Pavůl - Indie Antilopa losí - Afrika, největší(aţ 1t) Antilopka trpasličí - Afrika, nejmenší(asi 25cm) Bizon prérijní Gazela Afrika SYSTÉM SAVCŮ: CO TAKHLE TESTÍK??? (není-li uvedeno jinak je v testových otázkách správná pouze jedna odpověď)

20 1. Přiřaďte k uvedeným koţním útvarům místo na těle, kde se nacházejí. K písmenu zapište číslo správné odpovědi. a) řasy 1) okolí čenichu a očí a) b) hmatové vousy 2) delší chlupy srsti b) c) pesíky 3) kratší chlupy srsti c) d) podsada 4) okraj očních váček d) 2. Co to znamená, kdyţ řekneme, ţe pes líná?. 3. Pozorně si přečtěte text a odpovězte na otázky. Oporu těla tvoří kostra. Skládá se z lebky, páteře, hrudníku a kostry končetin. Páteř je sloţena z obratlů. Krčních obratlů je vţdy sedm. První se jmenuje nosič a druhý čepovec. Hrudník je sloţen z kosti hrudní, hrudních obratlů a ţeber. Chrání srdce a plíce. Končetiny různých savců mají různou stavbu, především kvůli rozdílnému způsobu pohybu. a) Které typy obratlů páteře savců znáte?. b) První obratel páteře se nazývá nosič. Co nese?. c) Které vnitřní orgány jsou uloženy v hrudním koši?. d) Proč se končetiny různých savců liší svým tvarem?. 4 Seřaďte části trávicí soustavy tak, jak ne sebe navazují. Pouţijte číslice 1 7. dutina ústní jícen hltan ţaludek tlusté střevo tenké střevo konečník 5. Potrava v těle savců je rozkládána pomocí trávicích šťáv produkovaných různými ţlázami. Napište, které to jsou.

21 a) b) c) 6. Jakou funkci mají uvedené typy zubů savců. Napište, k čemu slouţí. řezáky špičáky stoličky 7. Doplňte text Srdce savců má dvě a dvě. Krev v těle proudí ve dvou obězích: velkém, kterému se říká téţ.. a v malém neboli. 8. Vyberte a označte skupinu smyslů, pomocí kterých se savci orientují v prostředí? a) čich, chuť, sluch b) sluch, zrak, chuť c) čich, sluch, zrak d) hmat, čich, chuť 9. Opravte chybné věty. Napište je ve správném znění na volný řádek. a) Savci jsou vţdy stejného pohlaví. b) Jejich oplození je vnější. c) Z oplozeného zárodku se vyvíjí vajíčka. d) Savci většinou kladou ţivá mláďata. 10. Pokud o krávě prohlásíme, ţe je březí, co máme na mysli? Označte správnou odpověď. a) je neplodná b) je připravena se pářit c) v jejím těle se vyvíjí mládě d) připravuje se k porodu 11. Přiřaďte k uvedeným ţlázám jejich funkci. K písmenu zapište číslo správné odpovědi. a) pachová ţláza 1) potrava pro nově narozená mláďata a) b) mazová ţláza 2) ochlazování těla při vyšších teplotách b) c) potní ţláza 3) označování území, které savec obývá c) d) mléčná ţláza 4) promašťování a izolace pokoţky d)

22 12. K jednotlivým orgánům napište, do které orgánové soustavy patří. Vybírejte z těchto orgánových soustav: nervová (NS), vylučovací (VS), trávicí (TS), kosterní (KS), dýchací (DS). a) ledviny f) čelist b) pletenec g) plicní sklípky c) hltan h) močovod d) hrtan g) slinivka e) mícha i) průdušinky 13. V následujících skupinách slov je vţdy jedno slovo, které do skupiny nepatří. Vyškrtněte ho a na volný řádek odůvodněte svůj výběr. a) nosohltan, průdušinky, průdušky, bránice, plíce b) mezimozek, koncový mozek, srdce, střední mozek, mozeček c) podsada, hmatové vousy, chlupy, pesíky, škára STAVBA TĚLA SAVCŮ ŘEŠENÍ 1. a) 4; b) 1; c) 2; d) 3 2. Pes ztrácí chlupy, obnovuje srst. Většinou k výměně srsti dochází dvakrát v roce. 3. a) krční, hrudní, bederní, kříţové, ocasní b) lebku c) srdce a plíce d) adaptace na prostředí dutina ústní; 2 hltan; 3 jícen; 4 ţaludek; 5 - tenké střevo; 6 - tlusté střevo; 7 - konečník 5. a) slinné ţlázy b) játra c) slinivka břišní 6. a) ukousnutí, uštípnutí, oddělení kousku potravy b) usmrcení kořisti c) rozmělnění potravy na kaši 7. komory, předsíně, tělní, plicním 8. c) čich, sluch, zrak 9. a) Savci jsou vţdy odděleného pohlaví.

23 b) Jejich oplození je vnitřní. c) Z oplozeného vajíčka se vyvíjí zárodek. d) Savci většinou rodí ţivá mláďata. 10. v jejím těle se vyvíjí mládě 11. a) 3; b) 4; c) 2; d) a) VS; b) KS; c) TS; d) DS; e) NS; f) KS; g) DS; h) VS; g) TS; i) DS 13. a) bránice Je to sval, není součástí dýchacích cest a dýchací soustavy. b) srdce Není součástí nervové, nýbrţ oběhové soustavy. c) škára Není součástí srsti, je to součást kůţe (vazivová tkáň). REKORDY SAVCŮ:

Přírodovědec: VNĚJŠÍ STAVBA TĚLA Hlava, krk (všichni savci mají 7 krčních obratlů), podlouhlý trup, 4 končetiny (2 páry), ocas

Přírodovědec: VNĚJŠÍ STAVBA TĚLA Hlava, krk (všichni savci mají 7 krčních obratlů), podlouhlý trup, 4 končetiny (2 páry), ocas Savci stavba těla Přírodovědec: 2.2 SAVCI Savci = obratlovci Velká přizpůsobivost prostředí souš, voda, vzduch Stálá tělní teplota - výskyt od pólu k pólu Velikost těla od - od několika cm až do 30 m Samice

Více

Název materiálu: Primáti - členění

Název materiálu: Primáti - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti

Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti řád: Šelmy - špičáky, trháky silně vyvinuté - masožravci a, psovité nezatažitelné drápy

Více

Název materiálu: Lichokopytníci

Název materiálu: Lichokopytníci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Název materiálu: Šelmy - členění

Název materiálu: Šelmy - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Savci (řád: šelmy čeleď:

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.9.2009 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.9.2009 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.9.2009 Mgr. Petra Siřínková TŘETIHORY Paleogén Paleocén Eocén Oligocén Neogén Miocén Pliocén TŘETIHORY

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI

ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI Tento výukový materiál vznikl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3771 Základní škola

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Savci. Zajícovci, damani, chobotnatci, sirény, ochechule. Martin Pelikán. martin.pelikan@gmail.com 1/16. Zpět Zavřít

Savci. Zajícovci, damani, chobotnatci, sirény, ochechule. Martin Pelikán. martin.pelikan@gmail.com 1/16. Zpět Zavřít Savci 1/16 Zajícovci, damani, chobotnatci, sirény, ochechule Martin Pelikán martin.pelikan@gmail.com Vytvořeno v L A TEXu za pomoci balíčku pdfslide. Jakékoli používání je bez souhlasu autora zakázáno.

Více

Název materiálu: Kytovci

Název materiálu: Kytovci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení Laboratorní práce 8 SAVCI Teorie: Spojujících znaků savců je několik, ten základní představuje schopnost krmit svá mláďata (kojit) výměšky speciálních kožních orgánů mléčných žláz. Mezi další znaky patří:

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_2_20_BI2 PTÁCI

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_2_20_BI2 PTÁCI Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_2_20_BI2 PTÁCI PTÁCI vyvinuli se z druhohorních plazů opeřené tělo aerodynamického tvaru končetiny přeměněné v křídla > přizpůsobení

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

Adax Zařazení: třída savci, řád sudokopytníci, čeleď turovití Zeměpisné rozšíření: Afrika (kdysi celá Sahara, dnes malé území v S Nigeru)

Adax Zařazení: třída savci, řád sudokopytníci, čeleď turovití Zeměpisné rozšíření: Afrika (kdysi celá Sahara, dnes malé území v S Nigeru) Adax Zařazení: třída savci, řád sudokopytníci, čeleď turovití Zeměpisné rozšíření: Afrika (kdysi celá Sahara, dnes malé území v S Nigeru) Potrava: tráva, byliny, listy keřů Adax žije v nehostinné a vyprahlé

Více

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition 1. Odpovězte na zadané otázky (odpovědi se také dozvíte v průběhu exkurze): A) Kdo má silnější svaly, muži, nebo ženy? Zdůvodněte: B) Kde se nacházejí nejmenší kosti v lidském těle? C) Co je to syndrom

Více

1. Jak nazývají myslivci ocásek králíka divokého? 2. Čím se liší králík divoký od zajíce polního? 3. Co znamená, když se řekne, že zajíci honcují?

1. Jak nazývají myslivci ocásek králíka divokého? 2. Čím se liší králík divoký od zajíce polního? 3. Co znamená, když se řekne, že zajíci honcují? Savci kolem nás odpovědi 1. Jak nazývají myslivci ocásek králíka divokého? Pírko. 2. Čím se liší králík divoký od zajíce polního? Králík divoký je mnohem menší, má zaoblené a mnohem kratší uši než zajíc

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Exkurze ZOO Lešná metodika exkurze

Exkurze ZOO Lešná metodika exkurze Exkurze ZOO Lešná metodika exkurze Cílová skupina : žáci 3. - 4. ročníku Učivo : Prvouka Druhy živočichů dělení na obratlovce ( savci, ptáci, ryby, plazi, obojživelníci ) a bezobratlé; potravní řetězce

Více

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček.

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček. Jan Kovalík 25.1. 2013 (Felis silvestris f. catus) je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je

Více

AZ kviz - opakování BIOLOGIE pro 2. ročník netechnických škol

AZ kviz - opakování BIOLOGIE pro 2. ročník netechnických škol VY_32_INOVACE_PZA_B_229 AZ kviz - opakování BIOLOGIE pro 2. ročník netechnických škol Mgr. Radka Mlázovská Období vytvoření: červen 2013 Ročník: 2. ročník Tematická oblast: PZA - biologie Předmět: opakování

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Plazi-řád:šupinatí (ještěři,

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE datum: číslo LP: jméno: hodnocení: / 50 bodů ANATOMIE KAPRA 1) ZAŘAZENÍ V SYSTÉMU ORGANISMŮ: Zařaďte kapra obecného do systému organismů: (4 body) říše: kmen: podkmen: nadtřída:

Více

PTÁCI před 1 5 1 0 5 0 miliony n y l et P izp z ůs ů obení n l etu t :

PTÁCI před 1 5 1 0 5 0 miliony n y l et P izp z ůs ů obení n l etu t : Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS - 11 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu:

Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu: Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu: Níže jsou uvedeny charakteristiky 11 zvířat volně žijících v ČR. Vaším úkolem je přiřadit ke každému zvířeti 3 charakteristiky. Řešení je uvedeno dole na této

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Stanovení věku živé a ulovené zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 - zásahy s cílem zvyšování kvality populací (viz znění

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy.

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy. VY_52_INOVACE_Pr_31 Téma hodiny: Podnebné pásy Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: podnebí, pásy, Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec Řež Výukové materiály

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

STRUNATCI ŽIVOČICHOVÉ SE STRUNOU HŘBETNÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_262 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK:

Více

PLAZI HADI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_277 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 7 ZNAKY HADŮ NEMAJÍ KONČETINY

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

Zeměpisná pásma. rozdělení

Zeměpisná pásma. rozdělení Zeměpisná pásma rozdělení Podnebné pásy Podnebné pásy jsou oblasti se stejným makroklimatem. Rozlišujeme 4 typy podnebných pásů: tropický, subtropický, mírný a polární. Lze je charakterizovat podle klimatických

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Zábavná a napínavá vzdělávací hra pro 2-4 hráče od 5 let

Zábavná a napínavá vzdělávací hra pro 2-4 hráče od 5 let Zábavná a napínavá vzdělávací hra pro 2-4 hráče od 5 let Herní materiál 38 karet se zvířaty, 17 karet vlastností, 16 herních žetonů (vždy 4 červené, zelené, modré, žluté), 55 prasečích žetonů Cíl hry Umí

Více

Rozdělení plazů, nejznámější druhy. Mgr. Martina Březinová

Rozdělení plazů, nejznámější druhy. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-36 Přírodopis, 8.ročník Anotace Rozdělení plazů, nejznámější druhy Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci rozdělí plazy do čtyř skupin, rozliší užovku

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Pěkná exkurze do pravěku GIGANTI Doby ledové

Pěkná exkurze do pravěku GIGANTI Doby ledové Doručovací adresa: Pozvánka na výstavu Pěkná exkurze do pravěku GIGANTI Doby ledové - 1 - Doručovací adresa: Výstava modelů zvířat z doby ledové v životní velikosti GIGANTI DOBY LEDOVÉ V současné době

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Doplňující informace o jednotlivých třídách obratlovců budou umístěny do inspiračních krabic. ( jednotlivé informace je nutné rozstříhat na proužky) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Tělo většiny druhů ryb je

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Habermaaß-hra 4520. Terra kids. Kde žijí zvířata?

Habermaaß-hra 4520. Terra kids. Kde žijí zvířata? CZ Habermaaß-hra 4520 Terra kids Kde žijí zvířata? Terra kids Kde žijí zvířata? Vzrušující vzdělávací hra pro 2-4 hráče od 7 do 99 let. Autoři: Stefan Dorra a Manfred Reindl Ilustrace: Albert Kokai Délka

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka Kmen členovci se třídí na třídy Kmen: ČLENOVCI Třída: PAVOUKOVCI

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

MORFOLOGIE SAVCŮ A PTÁKŮ 1. lekce

MORFOLOGIE SAVCŮ A PTÁKŮ 1. lekce MORFOLOGIE SAVCŮ A PTÁKŮ 1. lekce Obsah 1. Pohybový aparát... 3 1.1. Kosti a klouby... 3 1.2. Svalová soustava... 3 2. Orgánové systémy... 6 2.1. Cirkulační aparát... 6 2.2. Trávicí systém... 8 2.2.1.

Více

Pavián. Pavián čakma. Pavián pláštíkový. Pavián guinejský. babuin

Pavián. Pavián čakma. Pavián pláštíkový. Pavián guinejský. babuin ŽIRAFA Žirafa je moje oblíbené zvíře. Je to SUDOKOPYTNÍK a SAVEC.Je nejvyšší zvíře na Zemi.Samci dosahují délky od 4,8 až do5,5 metrů a váží asi 900 kilogramů.samice jsou obecně menší a lehčí.žirafy žijí

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Smlouvy a instituce na ochranu přírody

Smlouvy a instituce na ochranu přírody I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 13 Smlouvy a instituce na ochranu

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Druh nebo skupiny druhů Rozsah teploty (ve C) primáti Nového světa 20-28 myš 20-24 potkan křeček zlatý pískomil morče

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj

Více