Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi."

Transkript

1 Savci nejvyvinutější obratlovci - MAMMALIA - Různá velikost - Tvar těla - Způsob života Rozmanitá skupina živočichů, která se přizpůsobila nejrůznějšímu prostředí. Až 5000 druhů na Zemi. Znaky: mají stálou tělesnou teplotu, nejčastěji mezi 36 C až 39 C tělo pokrývá srst, složená z několika typů chlupů (vlníky-tvoří podsadu, osiníky a pesíky- tvoří zbarvení srsti a hmatové chlupy což jsou třeba vousy), které se druhotně mohou přeměnit v bodliny, ostny, šupiny a krunýře či zcela vymizet pokožka obsahuje mnoho žláz, zejména potních a mazových, jejichž přeměnou vznikly i žlázy pachové (sexuální) a mléčné naprostá většina savců rodí živá mláďata, která jsou po narození krmena mateřským mlékem; zárodek prodělává vývoj v těle samice, vyživován prostřednictvím placenty; existují také vejcorodí savci tělní dutina je rozdělena na břišní a hrudní část, které jsou od sebe odděleny plochým svalem zvaným bránice, který se vydatně podílí i na dýchacích pohybech krevní oběh je zcela uzavřený, cévní soustava má pouze levý oblouk aorty a dokonale čtyřdílné srdce, červené krvinky jsou bezjaderné na vnější zvukovod nasedá různě tvarovaný ušní boltec, jehož velikost je úměrná sluchovým schopnostem jednotlivých druhů (druhotně může chybět) savci jsou odděleného pohlaví s občasnou pohlavní dvojtvárností (velikost, parohy, zbarvení ) z mnoha znaků na kostře jsou nejdůležitější: dva týlní hrboly, sedm krčních obratlů (ale existují i výjimky), tři sluchové kůstky, spodní čelist tvořená jedinou kostí a připojená k lebce druhotným čelistním kloubem na kosti spánkové

2 s mohutným rozvojem koncového mozku, zejména kůry na povrchu mozkových polokoulí, souvisí rozvoj nervové činnosti a složitého chování savců mají čelisti obsahující třenové zuby, stoličky, řezáky a špičáky; v dolní čelisti mají jedinou kost VÝVOJ - DRUHOHORY éra plazů, předchůdci savců byli drobní plazi (200mil.let) - TŘETIHORY éra savců (65mil.let)

3

4 Lovec ještěrek, hmyzu a drobných savců Leptictidium nasutum byl před 50 až 40 miliony lety obvyklým obyvatelem lesních porostů. Podle některých badatelů se pohyboval podobně jako dnešní klokani.

5 Entelodont byl příbuzný dnešních prasat. Vyznačoval se agresivitou a nápadně malou mozkovou kapacitou. Mnohé z nalezených lebek nesou stopy zápasů. Tato zvířata dosahovala výšky 2,1 metru a hmotnosti jedné tuny. Nalezené kosterní pozůstatky pocházejí z Mongolska, Severní Ameriky a Evropy z období před 45 až 25 miliony lety. - ČTVRTOHORY éra člověka (2mil.let) FOTOGALERIE: STAVBA TĚLA: - orgánové soustavy

6 STAVBA TĚLA SAVCŮ Savci jsou vývojově nejpokročilejší obratlovci. Vyvinuli se na začátku druhohor ze savcotvorných plazů (Therapsida). Největšího rozvoje dosáhli v třetihorách - koncem třetihor a začátkem čtvrtohor nastala klimatická změna a hodně savců vymřelo. Savci se přizpůsobili i vodnímu (kytovci, ploutvonoţci) a vzdušnému (letouni) prostoru. Jsou to teplokrevní ţivočichové - izolační vrstvu tvoří srst. - nejmenší savec je rejsek (asi 2g) a největší je plejtvák obrovský(aţ 100t) Stavba těla savců: kůţe - obsahuje řadu specializovaných ţláz - mazové, potní, pachové, mléčná ţláza - srst - je dvojí - krátké chlupy (pesíky), krátké chlupy (podsada) - pravidelně se vyměňuje - línání - chlupy - hmatové(kolem dutiny ústní) vousy, oční brvy, ţíně - na končetinách - nehty, kopyta, drápy - na hlavě - rohy, parohy kostra - je plně zkostnatělá - páteř je rozčleněna na oddíl krční, hrudní, bederní, kříţový a ocasní

7 - krční - sedm obratlů - 1. je nosič (atlas), 2. je čepovec (axis) - hrudní - hrudní ţebra se napojují na hrudní kost (sternum), některá ţebra mohou být volná - kříţový - čtyři kříţové obratle srůstají v kost kříţovou (os sacrum) - některým skupinám chybí klíční kost (clavicula) a nebo je zakrnělá, protoţe jim brání v pohybu - např. kopytníci a některé šelmy Způsob našlapování: - ploskochodci - došlapují na prsty a záprstní nebo zánártní kůstky - hmyzoţravci, hlodavci, primáti - prstochodci - došlapují jen na prsty nebo jen na poslední články prstů - většina šelem - kopytníci - došlapují na špičky posledních prstových článků, jejichţ počet můţe být redukován - koňovití, turovití svalstvo - je bohatě rozrůzněno - mimické svaly - vyjadřují pocity jedinců - ţvýkací svaly - jsou mohutně vyvinuty (savci na rozdíl od jiných obratlovců zpracovávají mechanicky potravu uţ v ústní dutině) - bránice - plochý sval, který odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní a spolu s meziţeberními svaly zajišťuje dýchací pohyby nervová soustava - zvětšení mozku, rozvoj druhotné kůry mozkové v koncovém mozku (u vývojově pokročilejších druhů savců je její povrch zvětšen vrásněním) - mozeček - je na povrchu zvrásněný u všech savců - mícha - nedosahuje aţ do ocasní části páteře jako u jiných obratlovců, ale končí v kříţové oblasti - vedle nervové regulace je zdokonalena i regulace hormonální smysly: - hmat - konečky prstů, hmatové fousky v oblasti pysků, chodidla - chuť - jazyk

8 - čich - čichová sliznice na stropě dutiny nosní, kopytníci mají i Jacobsonův orgán - sluch - zevní ucho, ušní boltec, střední ucho - 3 sluchové kůstky - kladívko, kovadlinka a třmínek, vnitřní ucho - zrak - noční i denní vidění, savci s nočním viděním nevidí barevně trávicí soustava - rozlišený chrup - mléčný x trvalý, některým savcům narůstá chrup 3x - 4x za ţivot(slon) - členění zubů - řezáky(dentes incisivi), špičáky - tesáky(d. canini), stoličky(d. molares) - chybí v mléčném chrupu, třenové zuby(d. praemolares) - do dutiny ústní ústí 3 páry slinných ţláz - ţaludek - u býloţravců má komplikovanější stavbu a bývá rozdělen do několika částí(přeţvýkavci - bachor, čepec, kniha, slez) - nejdelším oddílem TS je tenké střevo - slepé střevo - je vyvinuto zvláště u býloţravců - dochází tam k trávení celulosy za pomoci symbiotických bakterií dýchací soustava - velké, silně roztaţitelné plíce, vnitřní povrch plic je zvětšen soustavou plicních sklípků - hlasové orgány - hlasivky jsou v hrtanu cévní soustava - savci mají pouze levou aortu - červené krvinky jsou bezjaderné - tělesná teplota je kolem 36 o C vylučovací soustava: - pravé ledviny, všichni mají močový měchýř rozmnoţovací soustava: - párové pohlavní ţlázy - zárodek se vyvíjí v děloze, kde je vyţivován placentou SYSTÉM SAVCŮ: Třída: SAVCI(Mammalia) Podtřída: Vejcorodí(Prototheria) Podtřída: Ţivorodí(Theria) Řád: Ptakořitní(Monotremata) Nadřád: Vačnatí(Metatheria)

9 Řád: Vačnatci(Marsupialia) Nadřád: Placentálové(Placentalia) Řád: Hmyzoţravci(Insectivora) Řád: Letouni(Chiroptera) Řád: Primáti(Primates) Řád: Chudozubí(Edentata) Řád: Hlodavci(Rodentia) Řád: Šelmy(Carnivora) Řád: Zajícovci(Lagomorpha) Řád: Chobotnatci(Proboscidea) Řád: Lichokopytníci(Perissodactyla) Řád: Sudokopytníci(Artiodactyla) Řád: Kytovci(Cetacea) Podtřída: VEJCORODÍ Řád: PTAKOŘITNÍ - nejprimitivnější savci, spojují znaky savců a plazů, mají kloaku a krkavčí kost, tělo je kryto srstí, jeţury mají kromě ní i bodliny, termoregulace ještě není dokonalá, ze smyslů je hlavní čich, oči jsou malé a mají zachovanou mţurku Ptakopysk podivný - čelisti připomínají zobák ptáků, vajíčka mají podobu vajec plazů(mají koţovitou blánu), na zadní končetině v oblasti paty mají jedový trn - ústí tam jedová ţláza Jeţura australská - má taky jedový trn na patě, je vzácná, chráněná

10 Podtřída: ŢIVORODÍ Řád: VAČNATCI - Austrálie, Severní Amerika, Jiţní Amerika - anatomicky jednotná skupina savců, z pánve vybíhají vakové kosti přes které se přetahuje vazivová blána a kůţe čímţ vznikne vak, ve kterém je jedna nebo i více bradavek, samice rodí embrya, která se instinktivně dostanou do vaku, přilípnou se k bradavce a tam rostou. Pokud jsou příznivé podmínky rodí se mláďata po celý rok. Vačice - osídlila Severní a Jiţní Ameriku Klokan červený Vakoveverka - převáţně býloţravé, mezi předníma a zadníma nohama mají létací blánu, která jim umoţňuje hladký klouzavý pohyb Koala medvídkovitá - ţiví se listy eukalyptu Nadřád: PLACENTÁLOVÉ - největší skp. savců - zárodek je vyţivován v těle matky v děloze placentou - mají nejvyvinutější mozek Řád: HMYZOŢRAVCI

11 - aktivní především v noci, ţiví se převáţně hmyzem a ţíţalami, hlavička je protáhlá v rypáček, v zimě upadají do stavu strnulosti - hibernace Krtek obecný Jeţek západní, východní Rejsec vodní Řád: LETOUNI - přizpůsobili se pohybu ve vzduchu, protaţené prsty mezi kterými je nataţená vazivová blána, k letu slouţí převáţně přední končetiny, zadní slouţí k zavěšování, orientují se hlavně sluchem, orientují se vysíláním ultrazvukových signálů echolace Vrápenec malý Netopýr velký, hvízdavý hibernace Kaloň býloţravec

12 Upír obecný - napadá velké savce a ţiví se jejich krví Řád: PRIMÁTI = NEHETNATCI - vývojově navazují na hmyzoţravce, většina je přizpůsobena k ţivotu na stromech končetiny jsou vysoce pohyblivé, na prstech jsou nehty, palec se můţe postavit proti ostatním prstům - uchopovací schopnost, hlavním smyslem je zrak - dokonalé prostorové vidění, rozvoj koncového mozku - psychické schopnosti Podřád: NIŢŠÍ PRIMÁTI = POLOOPICE - chlupatý obličej, velké oči, noční aktivita, ţiví se ovocem Lemur kata Outloň Podřád: VYŠŠÍ PRIMÁTI

13 - opice s denní aktivitou a) Ploskonosé - široká nosní přepáţka, chápavý ocas Vřešťani Malpa kapucínská - J.Amerika, o mláďata se stará samec a samici je dává jen na krmení b) Úzkonosé - nikdy nemají chápavý ocas, Afrika, Asie Kočkodani - Afrika, stromové opice Paviáni - ţijí v stepních oblastech Makak Rhesus - na základě pokusu s jeho krví byl objeven RH faktor Podřád: LIDOOPI - nejdokonalejší primáti, nemají ocas, ve větvích se pohybují zavěšováním za prodlouţené přední končetiny Gibon - Asie, býloţravec, chytrý Orangutan - Asie Šimpanz učenlivý - Afrika, všeţravec, agresivně loví v tlupách jiné opice, sociální utvářění tlup - vţdy je jeden vedoucí samec. Pokud je samec svrţen nový samec zabije všem kojícím samicím mláďata, aby byly schopny nového oplodnění a udělá si nová mláďata.

14 Gorila obecná - Afrika, 180 cm i více, kg, býloţravec, tlupu také vede jeden samec, mláďata se učí od dospělých stravovat a pečovat o potomky, v tlupe bývá kolem 16ti goril Řád: CHUDOZUBÍ - Jiţní Amerika Pásovec devítipásý - polyembryonie - z jednoho vajíčka se můţe narodit několik mláďátek Mravenečník - ţiví se čistě jen mravenci - má srostlé čelisti a dlouhý lepivý jazyk Lenochod Řád: HLODAVCI - aţ na vyjímky jsou to býloţravci, mají dva hlodáky, které stojí proti sobě - jsou ostré, sklovina je pouze na přední straně zubu a ze zadu se zuby obrušují, v zadní části čelistí jsou stoličky, mezi stoličkami a hlodáky je mezera - diastema, jsou to ploskochodci - našlapují na celé chodidlo Sysel obecný - jiţní Čechy Veverka obecná - černá nebo rezavá Bobr evropský - byl našim největším hlodavcem,ale byl v 19. stol vyhuben Hraboš polní - náš nejhojnější hlodavec Norník rudý - vyskytuje se v lesích Myš domácí Potkan Krysa Myšice - má větší oči neţ myš domácí a ţije ve volné přírodě Ondatra piţmová - pochází ze Severní Ameriky Křeček zlatý - pochází za Sýrie, je chován pro laboratorní účely Morče domácí - pochází z Jiţní Ameriky Řád: ZAJÍCOVCI - stavbou těla i způsobem ţivota se podobají hlodavcům, v horní i dolní čelisti mají po čtyřech řezácích - 2 dlouhé a 2 krátké, dlouhé řezáky dorůstají, sklovina je kolem celého zubu Králík divoký - rodí holá mláďata Zajíc polní - rodí chlupatá mláďata Řád: ŠELMY

15 - specializovaní masoţravci s úplným chrupem, jsou přizpůsobení většinou k lovu ţivé kořisti dokonalé smysly, klíční kost je zakrnělá nebo úplně chybí aby nebránila v rychlém pohybu a) Pozemní šelmy - chrup má prodlouţené špičáky a zvětšené trháky(poslední horní třenový zub a první dolní stolička) Kunovití

16 - menší šelmy, protáhlý tvar těla, kratší končetiny, u řitního otvoru mají pachové ţlázy Tchoř stepní Skunk Kuna skalní, lesní Lasice kolčava - u nás nejhojnější Hranostaj - bílé zbarvení zimní srst, černá špička ocasu Jezevec lesní - všeţravec, vyhrabává rozsáhlé systémy podzemních doupat Vydra říční - vázána na vodu, mezi prsty má plovací blánu, hlavní potravou jsou ryby Medvědovití Medvěd hnědý všeţravec Psovití - štíhlé šelmy s vysokými končetinami, našlapují na prsty, drápy nemají zataţitelné, obličejová část lebky je protaţená, řada druhů ţije ve smečkách, kořist zpravidla loví štvaním Liška obecná - ţije samotářsky Vlk Kočkovité šelmy - zkrácená obličejová část lebky, velké oči, většina druhů má zataţitelné drápy Kočka divoká Rys ostrovid Levhart - Afrika, Asie jaguár - Amerika Tygr - Asie Lev - Afrika Gepard - při útoku je schopen vyvinout nejvyšší rychlost ze suchozemských savců b) Ploutvonoţci - druhotně se přizpůsobili ţivotu ve vodě, končetiny mají ploutvovitý tvar, zadní končetiny jsou namířeny dozadu a nahrazují ocasní ploutev, jako tepelná izolace slouţí vrstva podkoţního tuku, často ţijí ve velkých společenstvích Lachtani - mají zachovány ušní boltce a mohou ještě postavit zadní končetiny pod tělo Tuleni - ušní boltec nemají, zadní končetiny slouţí pouze jako kormidlo, po zemi se pohybují plazením

17 Řád: CHOBOTNATCI - horní řezáky jsou přeměněny ve vyčnívající kly, chobot má na konci 1-2 chápavé prsty, ţijí ve stádech, ochočení sloni jsou pouţíváni jako pracovní zvířata Slon indický Slon africký - větší, 2 chápavé prsty Řád: KYTOVCI - tělo nabylo rybího tvaru s vodorovně postavenou ocasní ploutví, vřetenovitý nebo torpédovitý tvar těla, srst je zredukována, silná podkoţní vrstva tuku - termoregulace, pohybují se úhozy ocasem, nemají ušní boltce, mají velké ledviny - vylučují hodně soli, horší zrak, ale velice dobrý sluch, dýchají plícemi, mláďata menších kytovců dosahují dospělosti po roce, u velkých kytovců jsou mláďata dospělá ve třech aţ pěti letech, potomky kojí matka asi půl roku velmi tučným mlékem(asi 50% tuku a 12%bílkovin) Podřád: OZUBENÍ Vorvaň - vydrţí dlouho pod vodou Delfín - obývá teplá moře celého světa Podřád: KOSTICOVCI Velryba grónská - Antarktida, aţ 10t Velryba malá - Nový Zéland, Austrálie

18 Velryba černá - Atlantik, Tichý oceán, má na hlavě hrbol Plejtvák šedý Plejtvák obrovský = Modrá velryba - ve všech oceánech, je vzácný Řád: LICHOKOPYTNÍCI - našlapují na špičky posledních prstových článků, osa končetin prochází třetím prstem, obličejová část lebky je protaţená Nosoroţec bílý - nejtěţší, potravou mu je tráva Nosoroţec sumaterský - má srst a 2 rohy Kůň Převalského - Mongolsko Osel - Asie, Afrika, ţije ve stepích, polopouštích a pouštích (mezek = oslice + kůň, mula = klisna + osel) Zebra Bohmova, níţinná, horská, Grévyho Tapír indicius, americký Řád: SUDOKOPYTNÍCI - našlapují většinou na třetí a čtvrtý prst, obličejová část lebky je protaţená a) Nepřeţvýkavci - mají úplný chrup, špičáky jsou zvětšené Prase divoké - všeţravec

19 Prase bradavičnaté - Sahara Hroch obojţivelný - Afrika, ţije v blízkosti vod, kde tráví většinu dne, v noci se vydává na souš na pastvu Čeleď: Velbloudovití Velbloud dvouhrbý Lama - Jiţní Amerika b) Přeţvýkavci - potravu přeţvykují, mají sloţený ţaludek, rostlinnou potravu neukusují,ale škubou pomocí silného jazyka Čeleď: Jelenovití Srnec - Evropa, Asie, 15-30kg, 70cm v kohoutku Jelen evropský Daněk skvrnitý Los evropský - největší zástupce parohaté zvěře Sob Čeleď: Ţirafovití - dlouhý krk, ale jako ostatní savci má pouze 7 krčních obratlů, 2 nebo 4 růţky, potravou je listí Ţirafa mramorovaná Čeleď: Turovití - asi 120 druhů, ţijí na všech kontinentech kromě Antarktidy, rohy neshazují, ale dorůstají Kamzík horský Koza domácí Ovce domácí Muflon Pavůl - Indie Antilopa losí - Afrika, největší(aţ 1t) Antilopka trpasličí - Afrika, nejmenší(asi 25cm) Bizon prérijní Gazela Afrika SYSTÉM SAVCŮ: CO TAKHLE TESTÍK??? (není-li uvedeno jinak je v testových otázkách správná pouze jedna odpověď)

20 1. Přiřaďte k uvedeným koţním útvarům místo na těle, kde se nacházejí. K písmenu zapište číslo správné odpovědi. a) řasy 1) okolí čenichu a očí a) b) hmatové vousy 2) delší chlupy srsti b) c) pesíky 3) kratší chlupy srsti c) d) podsada 4) okraj očních váček d) 2. Co to znamená, kdyţ řekneme, ţe pes líná?. 3. Pozorně si přečtěte text a odpovězte na otázky. Oporu těla tvoří kostra. Skládá se z lebky, páteře, hrudníku a kostry končetin. Páteř je sloţena z obratlů. Krčních obratlů je vţdy sedm. První se jmenuje nosič a druhý čepovec. Hrudník je sloţen z kosti hrudní, hrudních obratlů a ţeber. Chrání srdce a plíce. Končetiny různých savců mají různou stavbu, především kvůli rozdílnému způsobu pohybu. a) Které typy obratlů páteře savců znáte?. b) První obratel páteře se nazývá nosič. Co nese?. c) Které vnitřní orgány jsou uloženy v hrudním koši?. d) Proč se končetiny různých savců liší svým tvarem?. 4 Seřaďte části trávicí soustavy tak, jak ne sebe navazují. Pouţijte číslice 1 7. dutina ústní jícen hltan ţaludek tlusté střevo tenké střevo konečník 5. Potrava v těle savců je rozkládána pomocí trávicích šťáv produkovaných různými ţlázami. Napište, které to jsou.

21 a) b) c) 6. Jakou funkci mají uvedené typy zubů savců. Napište, k čemu slouţí. řezáky špičáky stoličky 7. Doplňte text Srdce savců má dvě a dvě. Krev v těle proudí ve dvou obězích: velkém, kterému se říká téţ.. a v malém neboli. 8. Vyberte a označte skupinu smyslů, pomocí kterých se savci orientují v prostředí? a) čich, chuť, sluch b) sluch, zrak, chuť c) čich, sluch, zrak d) hmat, čich, chuť 9. Opravte chybné věty. Napište je ve správném znění na volný řádek. a) Savci jsou vţdy stejného pohlaví. b) Jejich oplození je vnější. c) Z oplozeného zárodku se vyvíjí vajíčka. d) Savci většinou kladou ţivá mláďata. 10. Pokud o krávě prohlásíme, ţe je březí, co máme na mysli? Označte správnou odpověď. a) je neplodná b) je připravena se pářit c) v jejím těle se vyvíjí mládě d) připravuje se k porodu 11. Přiřaďte k uvedeným ţlázám jejich funkci. K písmenu zapište číslo správné odpovědi. a) pachová ţláza 1) potrava pro nově narozená mláďata a) b) mazová ţláza 2) ochlazování těla při vyšších teplotách b) c) potní ţláza 3) označování území, které savec obývá c) d) mléčná ţláza 4) promašťování a izolace pokoţky d)

22 12. K jednotlivým orgánům napište, do které orgánové soustavy patří. Vybírejte z těchto orgánových soustav: nervová (NS), vylučovací (VS), trávicí (TS), kosterní (KS), dýchací (DS). a) ledviny f) čelist b) pletenec g) plicní sklípky c) hltan h) močovod d) hrtan g) slinivka e) mícha i) průdušinky 13. V následujících skupinách slov je vţdy jedno slovo, které do skupiny nepatří. Vyškrtněte ho a na volný řádek odůvodněte svůj výběr. a) nosohltan, průdušinky, průdušky, bránice, plíce b) mezimozek, koncový mozek, srdce, střední mozek, mozeček c) podsada, hmatové vousy, chlupy, pesíky, škára STAVBA TĚLA SAVCŮ ŘEŠENÍ 1. a) 4; b) 1; c) 2; d) 3 2. Pes ztrácí chlupy, obnovuje srst. Většinou k výměně srsti dochází dvakrát v roce. 3. a) krční, hrudní, bederní, kříţové, ocasní b) lebku c) srdce a plíce d) adaptace na prostředí dutina ústní; 2 hltan; 3 jícen; 4 ţaludek; 5 - tenké střevo; 6 - tlusté střevo; 7 - konečník 5. a) slinné ţlázy b) játra c) slinivka břišní 6. a) ukousnutí, uštípnutí, oddělení kousku potravy b) usmrcení kořisti c) rozmělnění potravy na kaši 7. komory, předsíně, tělní, plicním 8. c) čich, sluch, zrak 9. a) Savci jsou vţdy odděleného pohlaví.

23 b) Jejich oplození je vnitřní. c) Z oplozeného vajíčka se vyvíjí zárodek. d) Savci většinou rodí ţivá mláďata. 10. v jejím těle se vyvíjí mládě 11. a) 3; b) 4; c) 2; d) a) VS; b) KS; c) TS; d) DS; e) NS; f) KS; g) DS; h) VS; g) TS; i) DS 13. a) bránice Je to sval, není součástí dýchacích cest a dýchací soustavy. b) srdce Není součástí nervové, nýbrţ oběhové soustavy. c) škára Není součástí srsti, je to součást kůţe (vazivová tkáň). REKORDY SAVCŮ:

Všechny tři skupiny savců (vejcorodí, vačnatci a placentální savci) se vyvíjely současně. Thrinaxodon savcovitý plaz

Všechny tři skupiny savců (vejcorodí, vačnatci a placentální savci) se vyvíjely současně. Thrinaxodon savcovitý plaz Savci (Mammalia) Savci jsou velmi rozmanitá skupina vývojově nejpokročilejších obratlovců. Přizpůsobili se různým prostředím a proto je v současnosti najdeme téměř na celém světě osidlují všechny ekosystémy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10. Savci II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10. Savci II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_10 Savci II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. srst chlupy pesíky podsada línání drápy nehty

Více

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci 1/5 5.2.02.17 Savci Cíl chápat rozmanitost živočišné říše - popsat vývoj savců - odvodit společné rysy savců - vysvětlit význam stavby těla s ohledem na jejich způsob života - znát orgánovou stavbu savců

Více

Řád: Hlodavci (Rodentia)

Řád: Hlodavci (Rodentia) SAVCI II. Řád: Hlodavci (Rodentia) nejpočetnější a nejrozšířenější skupina Savců zvláštní stavba chrupu: v každé čelisti (horní i dolní) jeden pár velkých řezáku bez kořenů - tzv. hlodáky - neustále dorůstají

Více

Název materiálu: Savci stavba těla

Název materiálu: Savci stavba těla Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

SAVCI. Obsah: Vývoj Charakteristika Vejcorodí Vačnatí Hmyzožravci Letouni

SAVCI. Obsah: Vývoj Charakteristika Vejcorodí Vačnatí Hmyzožravci Letouni SAVCI Obsah: Vývoj Charakteristika Vejcorodí Vačnatí Hmyzožravci Letouni Vývoj savců DRUHOHORY první savci (před 200 miliony let) z drobných plazů TŘETIHORY největší rozvoj savců na konci první předchůdci

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 84 vačnatci (Marsupialia) kunovci (Dasyuroporphia) placentálové (Placentalia) rejsci (Soricomorpha), letouni (Chiroptera) netopýr dlouhouchý ďábel medvědovitý lebka rejska rejsek obecný schéma netopýřích

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/10 5.2.02.33 PL Letouni, Chudozubí, Hlodavci, Šelmy, Lichokopytníci, Sudokopytníci, Primáti 1/ Napiš název živočicha ke kterému patří uvedená charakteristikaa/ dlouhým lepkavým jazykem sbírá mravence

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.18 Vnitřní stavba těla savců (př. pes domácí) - tělo pokryté kůží vrchní část pokožka, spodní část škára (cévy prokrvují, vyživují), podkožní vazivo (tuk) - srst delší - pesíky, kratší- podsada

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Savci. Veronika Ondrová

Savci. Veronika Ondrová Savci Veronika Ondrová Veronika.Ondrova@seznam.cz kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci třída: Savci Základní znaky savců: - známe přibližně 4000 druhů savců - vývojově nejpokročilejší obratlovci - udržují

Více

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Anotace: Opakování učiva o savcích. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Pracovní list je vhodný k opakování učiva o savcích. Speciální vzdělávací

Více

Jaký typ chrupu (podle skusné plochy stoliček) mají rejsci? Jak se liší od hlodavců?

Jaký typ chrupu (podle skusné plochy stoliček) mají rejsci? Jak se liší od hlodavců? 84 vačnatci (Marsupialia) kunovci (Dasyuroporphia) placentálové (Placentalia) rejsci (Soricomorpha), letouni (Chiroptera) netopýr dlouhouchý http://www.tyden.cz/obrazek/1-48317e5d8fb36.jpg ďábel medvědovitý

Více

SAVCI, STAVBA TĚLA, ROZMNOŽOVÁNÍ

SAVCI, STAVBA TĚLA, ROZMNOŽOVÁNÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Zuzana Staňková VY_32_INOVACE_MGV_B_SS_1S3_D18_Z_ZOO_Savci_stavba_tel a_rozmnozovani_t.docx Člověk a příroda

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název projektu: Individuální výukou k lepším výsledkům Příjemce: Základní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace Vzdělávací oblast Předmět Téma Určeno pro Archivační kód Člověk a příroda Přírodopis

Více

řád: SUDOKOPYTNÍCI 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1

řád: SUDOKOPYTNÍCI 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 řád: SUDOKOPYTNÍCI 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 2. ŽIVORODÍ b) Placentálové znaky: vývoj v těle matky dokonalá placenta = výţiva plodu a odvod odpadních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Savci 3. Arnošt Krška

Savci 3. Arnošt Krška Savci 3 Arnošt Krška 1 podřád: Fissipedia - pozemní šelmy největší špičáky, sekodontní úplný chrup trháky (v dolní čelisti 1. stolička, v horní čelisti poslední praemolár) mohutná lebka prstochodci (kromě

Více

VY_52_INOVACE_ / Savci přehled hlavních skupin Přehled hlavních skupin savců

VY_52_INOVACE_ / Savci přehled hlavních skupin Přehled hlavních skupin savců 1/5 5.2.02.20 Přehled hlavních skupin savců Cíl seznámit se s hlavními skupinami savců - znát zástupce skupin - odvodit jejich místo a způsob života - chápat rozdíl v jejich vývinu - popsat jejich přizpůsobení

Více

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví SUDOKOPYTNÍCI našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví Dělení: Nepřežvýkaví Přežvýkavci: a) Jelenovití b) Turovití c) Žirafy Velbloudi srovnání končetiny

Více

temeno hrdlo křídlo hruď břicho ocas běhák

temeno hrdlo křídlo hruď břicho ocas běhák Ptáci vnější a vnitřní stavba těla Historie ptáků začíná již v období druhohor, podle nejnovějších poznatků se ptáci vyvinuli z dinosaurů (jsou i považování přímo za jejich podskupinu). Ptáci jsou teplokrevní

Více

Přírodovědec: VNĚJŠÍ STAVBA TĚLA Hlava, krk (všichni savci mají 7 krčních obratlů), podlouhlý trup, 4 končetiny (2 páry), ocas

Přírodovědec: VNĚJŠÍ STAVBA TĚLA Hlava, krk (všichni savci mají 7 krčních obratlů), podlouhlý trup, 4 končetiny (2 páry), ocas Savci stavba těla Přírodovědec: 2.2 SAVCI Savci = obratlovci Velká přizpůsobivost prostředí souš, voda, vzduch Stálá tělní teplota - výskyt od pólu k pólu Velikost těla od - od několika cm až do 30 m Samice

Více

PROCVIČUJÍCÍ A OPAKUJÍCÍ TEST - SAVCI

PROCVIČUJÍCÍ A OPAKUJÍCÍ TEST - SAVCI PROCVIČUJÍCÍ A OPAKUJÍCÍ TEST - SAVCI Jiří Mach Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa

Více

Vnitřní stavba savců. Savci mají tělo kryto kůží se...

Vnitřní stavba savců. Savci mají tělo kryto kůží se... Vnitřní stavba savců Savci mají tělo kryto kůží se.... zvířata v polárních oblastech dlouhá a.... srst vydra, bobr hustá....srst u ježků se chlupy přeměnily v.... Srst savců je různě.... Podle.... v němž

Více

SAVCI, SYSTÉM, POTRAVNÍ VZTAHY

SAVCI, SYSTÉM, POTRAVNÍ VZTAHY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Zuzana Staňková VY_32_INOVACE_MGV_B_SS_1S3_D19_Z_ZOO_Savci_system_po travni_vztahy_t.docx Člověk a příroda Zoologie

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Téma: Zoologie

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Téma: Zoologie Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Zoologie Autor: Název: Mgr. Dagmar Sedláčková Pracovní list: Tělní

Více

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Savci. Důležitým svalem je bránice, která odděluje hrudní a břišní dutinu. Je to sval důležitý pro dýchání.

Savci. Důležitým svalem je bránice, která odděluje hrudní a břišní dutinu. Je to sval důležitý pro dýchání. Savci 1. Všeobecná charakteristika Všichni savci jsou teplokrevní živočichové (to znamená, že si udržují trvale určitou teplotu těla). Všichni potomci jsou po narození krmeni mateřským mlékem. Je silně

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

Název materiálu: Primáti - členění

Název materiálu: Primáti - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Ročník: 6. Autor: Mgr. Martina Kopecká

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Ročník: 6. Autor: Mgr. Martina Kopecká Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS EKOLOGICKÝ Tematický celek: PŘÍRODOPIS LES Tématický

Více

KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy.

KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy. Otázka: Obratlovci Předmět: Biologie Přidal(a): Onyx Charakteristika. Nejpočetnější podkmen strunatců. KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy.

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY ZVÍŘATA - OBRATLOVCI

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY ZVÍŘATA - OBRATLOVCI ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY ZVÍŘATA - OBRATLOVCI Kmen: STRUNATCI -struna hřbetní -podkmeny: pláštěnci, bezlebeční -OBRATLOVCI - páteř, obratle -ZNAKY: hlava, trup, (ocas) - dva páry končetin / ploutve

Více

Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti

Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti Savci (třída) - teplokrevní - srst - většina živorodí - sají mateřské mléko - línání pravidelné vyměňování srsti řád: Šelmy - špičáky, trháky silně vyvinuté - masožravci a, psovité nezatažitelné drápy

Více

Tělesná teplota. počet komor(k) síní (S). komora..síně.. komory. zcela oddělené. zcela oddělené

Tělesná teplota. počet komor(k) síní (S). komora..síně.. komory. zcela oddělené. zcela oddělené Třída obratlovců 1.ryby Opora Povrch šupiny.. dýchání Srdce počet komor(k) síní (S). komora síň Tělesná teplota proměnlivá Zakončení trávicí soustavy řitní otvor pohyb Oplození Vývoj zárodku.. mimo tělo

Více

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat ŠELMY většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní dobrý sluch, čich, zrak i hmat mají dlouhé špičáky a tzv. trháky (poslední třenový zub v horní čelisti a první stolička

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Jelen žije většinou ve vysokých lesích

Jelen žije většinou ve vysokých lesích ( animace kliknutím na objekt ) Lesní zvěř ( prezentace s výkladem) je těžké ji spatřit, protože je velmi plachá ve dne se ukrývá vychází brzy zrána a večer ( za soumraku ) Jelen žije většinou ve vysokých

Více

Vnitřní stavba savců. Srst savců je různě... Podle... v němž žijí, se u nich někdy vytváří krycí zbarvení. Skvrny na srsti slouží k zrakovému...

Vnitřní stavba savců. Srst savců je různě... Podle... v němž žijí, se u nich někdy vytváří krycí zbarvení. Skvrny na srsti slouží k zrakovému... Vnitřní stavba savců Savci mají tělo kryto kůží se.... zvířata v polárních oblastech dlouhá a.... srst vydra, bobr hustá....srst u ježků se chlupy přeměnily v.... Savci dýchají.... Vzduch jde dutinou nosní,

Více

Název materiálu: Lichokopytníci

Název materiálu: Lichokopytníci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Savci (řád: šelmy čeleď:

Více

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + samostudium v učebnici, literatuře, internetu)

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + samostudium v učebnici, literatuře, internetu) Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět 6. 7. třída Základní / Nemocní / Zvýšený zájem / EVVO

Více

Číslo klíčové aktivity: III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Číslo klíčové aktivity: III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Číslo klíčové aktivity: III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Tematická oblast: Obratlovci Cílová skupina: žáci 7. a 8. ročníku

Více

Šelmy kunovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 7. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kunovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 7. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kunovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 7. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s velmi početnou čeledí kunovitých z řádu šelem. Kunovití

Více

Název materiálu: Šelmy - členění

Název materiálu: Šelmy - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ročník 9. č. 20 název

ročník 9. č. 20 název č. 20 název Orgánové soustavy člověka anotace V pracovních listech si žáci opakují učivo z 8. ročníku. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

řád: ŠELMY KOČKOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1

řád: ŠELMY KOČKOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 řád: ŠELMY KOČKOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 2. ŽIVORODÍ b) Placentálové znaky: vývoj v těle matky dokonalá placenta = výživa plodu a odvod odpadních

Více

LETOUNI Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

LETOUNI Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 ; LETOUNI Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Charakteristika řádu letouni: - jediní létající savci, což značně pozměnilo jejich morfologii,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu 1/5 5.2.02.10 Ptáci opeření vládci vzduchu Cíl objasnit vznik a vývoj ptáků - chápat vývojové zdokonalení stavby těla, přizpůsobení k letu - popsat vnější a vnitřní stavbu těla - zařadit podle znaků ptáky

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.9.2009 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.9.2009 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.9.2009 Mgr. Petra Siřínková TŘETIHORY Paleogén Paleocén Eocén Oligocén Neogén Miocén Pliocén TŘETIHORY

Více

Pracovní list Název projektového úkolu TESTOMÁNIE, KŘÍŽOVKY, OSMISMĚRKY Třída V. Název společného projektu ŽIVÁ PLANETA

Pracovní list Název projektového úkolu TESTOMÁNIE, KŘÍŽOVKY, OSMISMĚRKY Třída V. Název společného projektu ŽIVÁ PLANETA Pracovní list Název projektového úkolu TESTOMÁNIE, KŘÍŽOVKY, OSMISMĚRKY Třída V. Název společného projektu ŽIVÁ PLANETA Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Ukaž důvtip, postřeh,

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

řád: PRIMÁTI OPICE 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1

řád: PRIMÁTI OPICE 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 řád: PRIMÁTI OPICE 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 2. ŽIVORODÍ b) Placentálové znaky: vývoj v těle matky dokonalá placenta = výživa plodu a odvod odpadních

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 TROPICKÝ DEŠTNÝ LES GORILA NÍŽINNÁ Kriticky ohrožený živočich (v Pavilonu goril

Více

Kytovci. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 22. 10. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Kytovci. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 22. 10. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Kytovci Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 22. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vysoce specializovanou skupinou savců, kteří se naprosto přizpůsobili

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Hlodavci. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Hlodavci. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Hlodavci Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s velmi početným řádem úspšných a vysoce přizpůsobivých savců.

Více

OPAKOVÁNÍ SAVCI,PTÁCI

OPAKOVÁNÍ SAVCI,PTÁCI OPAKOVÁNÍ SAVCI,PTÁCI Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/21.2165 Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice 20.6.2011 Anotace Materiál je zaměřený na zopakování

Více

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci:

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci: STOPAR I. stupeň Teoretická část Správně pojmenuješ 40 obratlovců a znáš o nich základní údaje. Obratlovci: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci ryby: Dýchají žábrami. Rozmnožují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Pořadové číslo: 12. Šablona: III/2. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Sada: VY_32_INOVACE_9IS

Pořadové číslo: 12. Šablona: III/2. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Sada: VY_32_INOVACE_9IS Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 12 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 15.11.2013 1 Obojživelníci vnější, vnitřní stavba Předmět:

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

řád: Vačnatci 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1

řád: Vačnatci 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 řád: Vačnatci 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 2. ŽIVORODÍ b) Vačnatci znaky: znaky plazích předků: kloaka nedokonalá jednoduchá placenta mláďata se rodí nevyvinutá

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

MEDVĚDOVITÍ Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

MEDVĚDOVITÍ Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 ; MEDVĚDOVITÍ Mgr. Jaroslav Víšek II. pololetí 2011/2012 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 charakteristika čeledi: - největší žijící šelmy s mohutnou hlavou a zakrnělým ocasem

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_06. Plazi

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_06. Plazi Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_06 Plazi Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Přírodopis

Více

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr.

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr. Projekt Učíme se pro život (EU peníze školám) Věcné učení Pracovní listy 7. 10. ročník základní školy speciální Vypracovala: Mgr. Lenka Dobrovolná Obsah DUM 1. Lidské tělo. Seznámení s hlavními částmi

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

řád: LASICOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1

řád: LASICOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 řád: LASICOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 2. ŽIVORODÍ b) Placentálové znaky: vývoj v těle matky dokonalá placenta = výživa plodu a odvod odpadních látek

Více

Projevy a chování obratlovců

Projevy a chování obratlovců č. 12 název anotace očekávaný výstup Projevy a chování obratlovců druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. V pracovních listech žáci objasňují způsob života a přizpůsobení

Více

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat ŠELMY většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní dobrý sluch, čich, zrak i hmat mají dlouhé špičáky a tzv. trháky (poslední třenový zub v horní čelisti a první stolička

Více

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE 1. Která část neuronu přijímá vzruchy? a) tělo neuronu a dendrity b) pouze tělo neuronu c) axon (neurit) a dendrity d) axon (neurit) a tělo neuronu 2. Mozeček je důležité

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.20.Bi.Obojzivelnici Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 18.

Více

Hmyzožravci. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 3. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Hmyzožravci. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 3. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Hmyzožravci Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 3. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s řádem drobných savců, kteří se potravně specializovali na

Více

Název materiálu: Kytovci

Název materiálu: Kytovci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_006 Jméno autora: Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

Název materiálu: Hlodavci

Název materiálu: Hlodavci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

řád: ŠELMY PSOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1

řád: ŠELMY PSOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 řád: ŠELMY PSOVITÉ 1. VEJCORODÍ a) PTAKOŘITNÍ 2. ŽIVORODÍ a) VAČNATCI b) PLACENTÁLOVÉ obr. č. 1 2. ŽIVORODÍ b) Placentálové znaky: vývoj v těle matky dokonalá placenta = výživa plodu a odvod odpadních

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_02_02_19. Třídění organismů obratlovci

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_02_02_19. Třídění organismů obratlovci Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_02_02_19 Třídění organismů obratlovci Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení

Více

Gepard. Popis. Rozmnožování

Gepard. Popis. Rozmnožování Martinů Lenka 16.1.2011 Popis Gepard štíhlý (Acinonyx jubatus) je kočkovitá šelma, proslulá jako nejrychlejší suchozemské zvíře. Na krátké vzdálenosti může běžet rychlostí přes 100 km/h Hmotnost: 38-43

Více

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové RYBY Třída: Ryby - vodní živočichové(sladká i slaná voda) - druhově nejpočetnější skupina obratlovců -tělojeprotáhlé,zestranzploštělé,členísenahlavu,trupaocas(hlava je nepohyblivá- srůstá s trupem) - pohybují

Více