k v ě t e n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ k v ě t e n PŘIJĎTE»POSEDĚT«NAPRAŽSKÝ HRAD Výstava Na čtyřech nohách, s podtitulem Sedací nábytek Pražského hradu, sleduje dobové uměleckořemeslné kvality aestetiku nábytku spojeného svýjimečným historickým místem, Pražským hradem, kde židle vhistorickém asymbolickém kontextu nabývá zvláštního významu. Židle, křesla, pohovky adalší typy sedacího nábytku představují Hrad jako sídlo reprezentace, moci, úřad ataké obydlí amísto odpočinku od nejstarších dob do současnosti. Výstava veřejnosti představuje zejména dosud nepříliš známou část uměleckých sbírek Pražského hradu, v jejichž evidenci je většina exponátů. Pocházejí zreprezentačních prostor,stálých výstavních expozic, depozitářů, ale ikanceláří apracoven. Nábytek zde do velké míry stále slouží svému účelu. Několik exponátů je však izapůjčeno ze sbírkových institucí, zuměleckoprůmyslového musea vpraze amusea Kampa-Nadace Jana amedy Mládkových. Vzhledem kproměnám mobiliáře Hradu vprůběhu historie ajeho míry dochování výstava nesleduje slohově vývojovou linii, nýbrž jsou ukázány jednotlivé kusy či soubory používané od dob renesance na Pražském hradě. Konkrétní souvislosti některých exponátů s určitými osobnostmi, událostmi či prostředím máme však až od 19. století. Historické souvislosti na výstavě dokumentuje několik dobových pohledů do hradních interiérů, zařízených sedacím nábytkem, který je zároveň vystaven.

2 2. STRANA NA ČTYŘECH NOHÁCH IS 09 /2006 Mezi nejstarší dochované kusy patří renesanční chrámová lavice zkonce 16. století zkatedrály sv.víta, tzv.lombardské židle, pravděpodobně určené pro úředníky, či skládací křesla spůvodním potahem zprvní poloviny 17. století. Dvě zbarokních křesel nesou stopu novodobé historie: nápisy na spodu konstrukce informují, že na křeslech seděl Reinhard Heydrich aklement Gottwald. Na několika křeslech apohovkách jsou původní gobelínové potahy z18. století, jejichž zpracování svědčí onáročnosti objednavatele. Vmobiliáři 19. století svojí kvalitou vyniká vídeňský biedermeierský kancelářský nábytek, početně pak několik souprav vpseudohistorických slozích pořízených pro Pražský hrad císařem Ferdinandem I./V., kdy se po jeho abdikaci na císařský trůn vroce 1848 natrvalo usadil vpraze. Na základě Ferdinandovy objednávky pro Pražský hrad vznikla také tzv. pražská židle vyrobena firmou Michaela Thoneta, která byla do Thonetova výrobního katalogu zařazena pod číslem 6. Ke korunovaci císaře Ferdinanda I./V. českým králem (1836) byl pravděpodobně pořízen ikrálovský trůn. Významně je zastoupeno 20. století sedacím nábytkem zobdobí, kdy se nově zařizovaly prostory Hradu, např. nábytkem navrženým ve 20. letech hradním architektem Josipem Plečnikem pro byt prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, návrhy Plečnikova nástupce Otto Rothmayera zpřelomu čtyřicátých apadesátých let nebo Jaroslava Fragnera zlet šedesátých. Zdoby normalizace je vystaveno poslední zachované křeslo zpracovny prezidenta Gustáva Husáka navržené architektem Ladislavem Vrátníkem. Novou etapu po roce 1990 zastoupí židle akřesla od významných českých isvětových designérů, např. Bořka Šípka, Maria Belliniho, Philippa Starka adalších. Vposledních letech se pozornost soustřeďuje kpéči ohistorický nábytek. Mnoho zrestaurovaných kusů, kterými jsou nově vybaveny interiéry, představuje právě probíhající výstava. Správa Pražského hradu tak připravila pro návštěvníky ojedinělou možnost zkusit si osobně, jaké to je, sedět na židli či křesle zpražského hradu. Posedět mohou například vněkterém zmnoha typů křesílek zprezidentské rezidence (tzv.domečku) vkrálovské zahradě, vyzkoušet židli, kterou na počátku 90. let navrhl pro Obrazárnu Pražského hradu architekt František Cubr,nebo si odpočinout na lavičkách, kterými Josip Plečnik vybavil zahrady Pražského hradu. Výstava probíhá pod záštitou paní Livie Klausové, manželky prezidenta republiky. Akci doprovází 96stránkový katalog, obsahující barevné fotografie exponátů, fotografie dobových interiérů Pražského hradu od 19. století do současnosti asoubor 180 vystavených exponátů. Místo konání: Letohrádek královnyanny,pražský hrad Termín akce: do 16. července 2006

3 IS 09 /2006 VÝSTAVY 3. STRANA GRAND PRIX OA2006 Místo konání: Národní galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín: Otevřeno: denně kromě pondělí, hodin Vpořadí již XIII. ročník přehlídky vybraných staveb, které patří ktomu nejlepšímu, co vroce 2005 vzniklo na území České republiky.grand Prix Obce architektů je jediná akce svého druhu unás. Za dobu své více než desetileté existence se významně zapsala do povědomí nejen architektů auměleckých kritiků, ale iširoké veřejnosti. OSTMODERNE.com Místo konání: Galerie SAS, Balassov palác, Panská 15, Bratislava Termín akce: Společný projekt fotografky Herthy Hurnaus, architekta Maika Novotného abenjamina Konrada, Vídeň. Výstava je součástí projektu DNYARCHITEKTURY, který se koná vbratislavě avídni. JOSEF HOFFMANNACARLO SCARPA Místo konání: nám. Svobody 263, Brtnice Termín akce: Otevřeno: denně kromě po, út hodin Tvorba Josefa Hoffmanna zapůsobila na výjimečného italského architekta Carlo Scarpu hned vjeho počátcích. Scarpa později doznává, že Hoffmann byl architekt, jehož tvorbu znal nejlépe anejvíc si jí vážil. Výstava se pokouší objasnit, do jaké míry byl tento vliv na architekturu Scarpy ve skutečnosti. Scarpova architekturabývá častonazývána mimořádnou cestou moderny. IDEÁLNÍ HLUČÍN Místo konání: Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, Hlučín Termín akce: do Výstava představuje diplomní práci studenta Školy architekturyakademie výtvarných umění vpraze Pavla Nasadila. Projekt revitalizace historického centra města ajeho opětovné propojení směstskými čtvrtěmi je kritickou reflexí současného stavu architektonického aurbanistického dědictví Hlučína. VI. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Místo konání: Galerie Nábřeží, Hořejší nábřeží, Praha 5 Termín akce: Poprvé zvolená putovní forma výstavních prací poskytuje možnost bezprostředně porovnávat úroveň přihlášených prací zjednotlivých škol. BRATŘIŠLAPETOVÉ VNEW YORKU Místo konání: Galerie WallachArt Gallery,New York, USA Termín akce: do Průřez tvorbou bratrské dvojice na, skicách, plánech amodelech. Dodějin českéarchitekturysebratři Šlapetovézapsalipředevším řadouvynikajícíchvilna střední aseverní Moravě (např. Ostrava, Opava, Olomouc). Výstava měla komorní premiéru na přelomu let 2003 a2004 vbrněnské Galerii architektury,poté ji mohli zhlédnout volomouci, Praze, Ostravě, polské Wrocławi, maďarské Pécsi ašvýcarském Curychu. Díky Českému centru vnew Yorku nyní vrcholí za oceánem pomyslné turné Šlapetových po prestižních galeriích. PŘESTAVBY,NÁSTAVBY,PŘÍSTAVBY Místo konání: Centrála RSTS, Koněvova 99, Praha 3 Termín akce: do Výstava zcykluarchitekti vrsts zprostředkovává dialog osoučasného bydlení mezi architekty aveřejností. Jejím cílem je představení projektů na téma přestavba, nástavba, dostavba zčeského prostředí apřiblížení kvalitní architektonické produkce široké veřejnosti. Kurátorským výběrem CCEAdo finální sestavy prezentace přešli realizace architektonických atelierů jako 3a architekti,atelier 111, JRA, Roman Koucký, Lennoxarch, New Work, Olgojchorchoj, Vyšehrad, Zarchitects, zerozero čilábusaa. Jejichdíla by měla nabídnout architekturu cenově srovnatelnou skatalogovou výstavbou, avšak snesrovnatelně vyšší estetickou astavební hodnotou, architekturu šitou na míru. Cyklus pořádá Centre for Central European Architecture ve spolupráci sraiffeisen stavební spořitelnou. OBUDOVÁCH PRAŽSKÝCH RADNIC Místo konání: Staroměstská radnice, Sál architektů, 4. patro, Praha 1. Termín akce: do Otevřeno: denně od 9do 18 hodin, pondělí od 11hodin Výstava je nevšední exkurzí do historie isoučasnosti státní správy aměstské samosprávy.je doplněna množstvím současných ahistorických fotografií, map katastrů aněkolika trojrozměrnými předměty,které dokládají některá městská privilegia. Pozornost je věnována také architektuře asoudobému poslání radničních budov. VÝSTAVY -TIPY SMYSLŮ PLNÁ POHOVKAANEB GAUČE PRO S. FREUDA Místo konání: Design Centrum, Jungmannova 30, Praha 1 Termín akce: Otevřeno: po-pá hodin Vexpozici je vystavena pohovka Freud vyrobená italskou firmou Zanotta, jejíž zápůjčka byla realizována ve spolupráci sitalským kulturním centrem.akce se koná ke 150. výročí narození Sigmunda Freuda. OLBRAM ZOUBEK NAOVOCNÉM TRHU Místo konání: Ovocný trh, Praha 1 Termín akce: do Výstava prací známého sochaře upříležitosti jeho 80. narozenin. Retrospektivní přehlídka mapuje umělcovo dílo od roku 1958 až do současnosti. Zoubkovy nezaměnitelné figury jsou charakteristické štíhlou vertikálou, modelací povrchu avýraznými gesty apostoji. SECESE VCHORVATSKU Místo konání: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1 Termín akce: do Výstava přiblíží chorvatské umění mezi lety 1897 až Je členěna do celků, kterépředstavují jak významná společenská témata doby,tak přední osobnosti chorvatského umění. Obsáhlýsoubor čítající téměř tisíc exponátů je konfrontován sněkterými vybranými díly secese evropské.

4 4. STRANA ROČENKA IS 09 /2006 omedailony významných osobností oboru, které byly oceněny za celoživotní dílo. Faktografickou kapitolu uzavírá přehled událostí varchitektuře adesignu aseznam literatury afilmů za uplynulé období. V kapitole Názor se setkali dva původem čeští architekti žijící vzahraničí, Eva Jiřičná ajan Kaplický. Vyšla další Ročenka české architektury Dubnový knižní trh přinesl, jak už je vposledních letech nepsaným zvykem, další dílo, které ve volném měřítku pokračuje vmapování soudobé tuzemské architektury. Publikace snázvem Česká architektura Czech Architecture představuje 32 nejzajímavějších staveb, vybraných architektem Janem Stempelem. Cílem ročenky české architektury je pravidelně podávat zprávu oaktuální situaci avývoji oboru nejen odborné, ale především laické veřejnosti apřinášet podněty kinspiraci aveřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr staveb do reprezentativní dvoujazyčné publikace provádí vždy jedna osobnost zprací nabídnutých vyzvanými architekty.tou se pro čerstvě vydanou Ročenku stal architekt Jan Stempel (*1959), absolvent FATechnické Univerzity vbudapešti. Vletech pracoval vateliéru SIAL vliberci. Vletech byl spolumajitelem architektonické kanceláře A.D.N.S. vpraze, vsoučasnosti pracuje ve vlastní architektonické kanceláři a přednáší na FA ČVUT vpraze. Je autorizovaným architektem, členem Dozorčí rady ČKA a členem redakční rady časopisů Arch astavba. Vydavatel: Prostor architektura, interiér,design, o. p. s. Výběr staveb aúvodní text: Jan Stempel Jazyk: český aanglický Překlad: Veronika Hanušová jazykové konzultace: Luis Marques, Rob Wavle Grafické řešení: Bohumil Vašák /Studio Najbrt Rozsah: 211stran (32 staveb, více než 350 ilustrací) Samostatná příloha: CD sobsahem ročenek mapujících období Kniha se skládá ze tříkapitol. První znich Stavby prezentuje vybrané typologicky rozmanité objekty. Podobně jako vpředchozích vydáních je značná část kapitoly věnována obytným domům. Druhá kapitola Faktografie seznamuje se situací včeském stavebnictví, bytové politice ana trhu nemovitostí. Adále svýsledky vybraných celostátních soutěží a projektových soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů. Nově je kapitola rozšířena Ročenku si lze objednat na adrese: PROSTOR, o.p.s. Nábřežní 87/2, PRAHA5 tel.: fax:

5 IS 09 /2006 PRITZKEROVA CENA STRANA karchitektuře. Renovace nejstaršího muzea umění vsao Paulu, Pinacoteca do Estado, potvrdila jeho pochopení arespekt vůči kulturnímu dědictví Brazílie, revitalizace náměstí vsrdci města zaujala obrovskou ocelovou klenbou, která vyvolává pocit, že se vznáší nad jeho plochou. Ačkoli mimo Brazílii bylo realizováno jen několik projektů, význam Mendese da Rochy jako architekta ajako pedagoga je univerzální. Vzahraničí se Mendes da Rocha prosadil už vroce 1970 jako autor brazilského pavilónu pro Expo'70 vosace. Vroku 1972 byl finalistou soutěže na Centre Pompidou vpaříži. Momentálně da Rocha vyvíjí masterplan pro Technological City,které bude součástí Univerzity ve Vigu na severu Španělska. Pritzkerovu cenu 2006 obdržel Paulo Mendez da Rocha Sedmasedmdesátiletý brazilský architekt Paulo Mendes da Rocha se stal laureátem prestižní Pritzkerovy ceny za rok Desátý duben letošního roku, den slavnostního oznámení výsledků, rozhodl otom, že po Oscaru Niemeyerovi je druhým Brazilcem, kterému se dostalo této pocty. Mendes da Rocha je mnoha odborníky považován za nejlepšího brazilského architekta. Po dobu celé své pracovní dráhy se snažil především ovytváření budov aprostorů spocitem zodpovědnosti vůči jejich obyvatelům aširší společnosti. Na množství nejrůznějších staveb, od soukromých rezidencí přes bytové komplexy,kostely,muzea, sportovní stadiony až po urbanistické projekty zabývající se veřejným prostorem, prokázal, že má výjimečný cit pro měřítko aprostor. Profesní kariéra čerstvého laureáta, v jejímž průběhu stačil realizovat stovky nejrůznějších staveb, se rozprostírá přes šest desetiletí. Knejznámějším dílům da Rochy patří Brazilské muzeum sochařství vsao Paulu, částečně zahnízděné pod zemí vměstském parku. Jeho showroom pro Forma Furniture také vsao Paulu je považovaný za ikonu jeho přístupu Od roku 1961 Mendes da Rocha působil jako profesor na univerzitě vsao Paulu, odkud byl ošest let později za sociálně citlivé apříliš humanistické názory vládnoucím vojenským režimem odvolán, poté přednášel vjižníamerice aevropě. Kpedagogické činnosti se ve své rodné zemi mohl vrátit až po amnestii v roce 1980 jeho zanícení pro toto činnost mu přitom vydrželo až do odchodu do penze vroce Vnásledujícím roce reprezentoval Brazílii na Bienále architektury vbenátkách. Stal se předsedou Brazilské komory architektů azískal mnoho ocenění. Velký ohlas architektovi přinesla zejména Cena Miese van der Rohe pro Jihoamerickou architekturu vroce 2000 za obrazárnu do Sao Paula, která mu významně dopomohla kmezinárodnímu uznání, Pritzkerovy ceny 2006.

6 6. STRANA SOUTĚŽE IS 09 /2006 Ke slavnostnímu předání ceny dojde 30. května 2006 vistanbulu, kde si Mendes da Rocha převezme pamětní medaili ašek na dolarů. Nestor brazilské architektury tak na pomyslném trůně vystřídá Američana Thoma Mayna, zakladatele ateliéru Morphosis, jemuž se této pocty dostalo loni. SOUTĚŽE Jankovcova 53, Praha 7, tel: , fax: , Předmět soutěže: návrh nejvhodnějšího architektonického ztvárnění akonstrukčního řešení nového sdruženého silničního atramvajového mostu přes Vltavu ajeho začlenění do krajinného rázu vsouvislosti svolbou koncepce konstrukce mostu. Termín 1. kola: PROBÍHAJÍCÍ Komfortní rodinný důmzcihlového systému Porotherm ročník veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty,projektanty astudenty. Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Sekretář soutěže: PhDr.Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE &PROFIT,Revoluční 8, budova C, Praha 1, tel.: ; fax: , Předmět soutěže: projekty komfortních rodinných domů navržených zcihlového systému POROTHERM. Rodinných domů, které budou poskytovat svým uživatelům to nejlepší, co může bydlení vcihlových rodinných domech nabídnout. Cihlových rodinných domů, které budou navrženy tak, aby svými tvary adispozicí umožnily optimální využití. Termín: Realizované stavby zcihlového systému Porotherm ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže pro architekty,projektanty,investory,dodavatele adevelopery Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Sekretář soutěže: PhDr.Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE &PROFIT,Revoluční 8, budova C, Praha 1, tel.: ; fax: , Předmět soutěže: stavby lokalizované na území České republiky,postavené zcihlového systému POROTHERM akolaudované do Termín: České Švýcarsko život, tajemství, inspirace Veřejná architektonicko-výtvarná soutěž. Vyhlašovatel soutěže: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa Zplnomocněný zástupce: Ing. Zbyněk Linhart, tel: , Sekretář soutěže: Jana Nováková, Masarykova 1094, , Krásná Lípa, tel/fax: , Předmět soutěže: zpracování ideového architektonicko-výtvarného návrhu řešení expozice vnovém návštěvnickém centru Českého Švýcarska na Křinickém náměstí vkrásné Lípě. Termín: do 12 hodin Nový sdružený městský most přes Vltavu Veřejná anonymní, projektová, dvoukolová, architektonicko-konstrukční soutěž. Vyhlašovatel: Magistrát hlavního města Prahy, Vyšehradská 51, Praha 2, tel: Zplnomocněný zástupce: Jiří Zeman, tel: Sekretář soutěže: Lukáš Dařbuján, DELTAPLAN s.r.o., Architektonické řešení avybavení interiéru Investičníhocentra České spořitelny Druh soutěže: projektová, jednokolová, vyzvaná, neanonymní Vyhlašovatel soutěže: Česká spořitelna, a.s. Zplnomocněný zástupce: Martin Burda, Budějovická 1912, Praha 4 Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení, úpravuavybaveníinteriéru Investičníhocentra Českéspořitelnyvbudově ČS Na Příkopě 584/29. Termín: prozatím neuveden Přehlídka diplomových prací 2006 Sedmý ročník veřejné soutěže absolventů škol afakult architektury včr Vyhlašovatel: Česká komora architektů Sekretáři soutěže: Jana Petráňová, tel: , Kateřina Folprechtová, tel: Předmět soutěže: porovnat úroveň kvality výuky architektonických škol afakult včeské republice. Základním kritériem hodnocení je architektonická kvalita předložených prací bez ohledu na druh zadání diplomové práce. Termín: Český nízkoenergetický dům První ročník projektové, vyzvané, neanonymní soutěže svyužitím systémů Rockwool. Vyhlašovatel: Společnost Rockwool, UHáje 507/26, Praha 4 Braník, tel.: , fax: Sekretář soutěže: Monika Koliandrová, IDMZ, Pod Vilami 22, Praha 4, Předmět soutěže: projekt čirealizacerodinnéhonebo bytovéhodomu čijinéstavby (kancelářská budova, budova občanské vybavenosti apod.) snízkou spotřebou energie Termín: PŘEDNÁŠKY ARCHITEKTURADISCIPLÍNYAMOBILIZACE Místo konání: Besední sál Muzea umění, Denisova 47, Olomouc Termín akce: v16.30 hodin Předposledním hostem přednáškového cyklu Architektura dnes, který pořádá Muzeum umění Olomouc, je Jindřich Vybíral zpražské Vysoké školy umělecko-průmyslové. Jeho vystoupení bude věnováno interpretaci neoklasicismu stalinské éry.

7 IS 09 /2006 AKTUÁLNĚ 7. STRANA DŮM SVĚT BEZ KAZU? Místo konání: Činžovní důmvcentru Prahy, Jungmannova 21, Praha 1 Společenství KRUH, o.s., pořádá přednášky adiskuse oarchitektuře archterapie vrámci mezinárodního divadelního festivalu dny vpohybu. Termíny: :00 Projektil architekti :00 Martin Rajniš Stavba aprávo na vzpouru :00 Zdeněk Fránek :00 Jiří T.Kotalík, procházka po architektuře vokolí Jungmannovy ulice Informace: Rezervace pro zájemce oprohlídku na: ARCHITEKTI DEVĚTSILU Místo konání: Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 Termín akce: v18.30 hodin Zdeněk Lukeš se tentokrát zaměřuje na jména avantgardních architektů ajejich stavby aneb Krejcar, Zelenka, Gillar, Linhart, Obrtel amnozí další. UPOUTÁVKANAODBORNOUAKCI SpolečnostArmstrong, výrobce minerálních stropních podhledů azávěsných konstrukcí, pořádá předváděcí akci, spojenou se společenským rautem, upříležitosti zavedení nového systému řešení stropních podhledů na český trh. KONFERENCE Místo atermín konání: Břevnovský klášter, Praha 6, 24. května MODERNÍ VÝROBKYPRO BETONOVÉ KONSTRUKCE 2006 Místo konání: Malý sál Kulturního domu Krakov, Těšínská 600, Praha 8 Termín akce: Cílem semináře je seznámit technickou veřejnost co nejuceleněji se současným sortimentem, výhodami apodmínkami použití výrobků pro betonové konstrukce anapomoci tak jejich širšímu uplatnění. Pořádá Česká betonářská společnost. Bližší informace: 10. INTERNATIONALE PASSIVHAUSTAGUNG Místo konání: Hannover,SRN Termín akce: Mezinárodní konference Passivhaustagung je nejdůležitější konferencí na téma pasivních domů vevropě. Pravidelně se zde setkávají největší odborníci zcelého světa, architekti, projektanti, vědečtí pracovníci, stavebníci ainvestoři. Letošní 10. ročník organizuje Passivhaus Institut vhannoveru atradičně je spojen svýstavou materiálů, výrobků aslužeb pro pasivní domy. DEVELOPERSKÉ SOUTĚŽEAARCHITEKTI Místo konání: Sídlo ČKA, Oettingenskýpalác, Josefská 34/6, Praha 1 Termín akce: ve 14 hodin Postavení architekta vrámci developerských soutěží, případně investorských soutěží, rizika pokud je soutěž profesním sdružením napadnuta, postavení developerské soutěže ve vztahu karchitektonickým soutěžím. Pořádá Česká komora architektů. Bližší informace: SEMINÁŘE KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI NASTAVBÁCH Místo konání:nsc, Bauerova 10, Brno Termín akce: Opostavení koordinátora vrámci evropského systému bezpečnosti práce ve stavebnictví informuje Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc. Kontakt: Národní stavební centrum s.r.o., Bauerova 10, Brno, tel.: , fax: , ZELENÉ STŘECHY Místo konání: NSC, Bauerova 10, Brno Termín akce: Možnosti využití zatravnění na plochých ašikmých střechách akonstrukční zásady řešení zatravněných střech přiblíží Ing. Horský aing. Vokurka Kontakt: Národní stavební centrum s.r.o., Bauerova 10, Brno, tel.: , fax: , VELETRHY ANKOMAK 2006 Místo konání: Istanbul, Turecko Termín akce: Největší euroasijská přehlídka stavebních materiálů, výrobků, strojů atechnologií. Na veletrhu bude představeno idevět velkých projektů zoblasti dopravní infrastruktury (mosty,železnice, letiště, dálnice) avelkých vodních přehrad, na které budou vypsána mezinárodní vývěrová řízení. Organizátoři akce: ITE Turkey/EUF aimder (Výrobci adodavatelé tureckých stavebních strojů) Bližší informace: telefonicky na , faxem na , Další podrobnosti lze nalézt na webové stránce ODEŠEL VÝTEČNÝ DOKUMENTARISTA Jeden z nejznámějších českých dokumentaristů Pavel Koutecký koncem dubna tragicky zahynul. Spadl zrozestavěného mrakodrapu vpraze na Pankráci při natáčení filmu. Touha pořídit unikátní šot oekvilibristickém mladíkovi, který lezl po výškových budovách, se mu stala osudnou.

8 8. STRANA AKTUÁLNĚ IS 09 /2006 Koutecký se narodil 10. června 1956 vpraze. Vroce 1982 ukončil filmem Dialog studia na pražské Filmové fakultě Akademie múzických umění (FAMU). Na přelomu 80. a90. let absolvoval studijní pobyty na National Film and Television School vanglickém Beaconsfieldu. Svou profesionální kariéru začínal vroce 1982 jako režisér Videostudia Českého vysokého učení technického, mezi lety 1990 a1998 působil vkrátkém filmu Praha. Vroce 1991 začal učit na katedře dokumentární tvorby FAMU, kde vedl jednu ztvůrčích dílen. Dlouhodobě spolupracoval sasociací Film asociologie. Vrámci její produkce Koutecký kromě samostatných dokumentů vytvořil iněkolik dlouhodobých sběrných projektů. Jako dokumentarista Koutecký upoutal už přistudiích svým invenčním aodlehčeným přístupem kzachycování různých profesí. Vdokumentu Maximalisté vmikrosvětě (1985) pronikl do světa vědy, ve filmu TheatrumArtis (1986) defilovali před jeho kamerou umělečtí skláři. Po listopadu 1989 proslul mimo jiné snímky mapujícími politické dění -ÓÓÓ, my se máme zroku 1990 či Zánik Československa vparlamentu natočený otřiroky později. Zaměřil se také na sběrné dokumenty oprotagonistech sametové revoluce aotehdejším prezidentu Václavu Havlovi, na tomto dokumentu pracoval až do současnosti. Koutecký se prosadil ina režisérském poli věnovaném architektuře. Významnou kapitolu vjeho filmografii tvoří snímky opražském hradu, především jeho film Drahý mistře/dear Maestro, který vznikl upříležitosti velké plečnikovské výstavy na Pražském hradě vroce Koutecký tu mělzvlášť těžký úkol, protože musel ve filmu zdokumentovat Plečnikovy pražské práce, Hrad alány ataky kostel na Vinohradech. Ze zamýšlené pražské expozice se nakonec stal obsáhlý dokument odíle slovinského architekta od jeho rané tvorby zvídně až po vše, co projektoval ve své vlasti. Plečnik pokryl celé Slovinsko svými kostelíky,hrobkami, různými úpravami náměstí. Snímek dostal řadu cen abyl promítán na všech reprízách výstavy,tedy ivnew Yorku, Barceloně, Haifě, Paříži adalších městech, samozřejmě ivlublani. Jak režisér se Koutecký podepsal ina dalších snímcích, například Oku ohradě za Husáka, dokumentu Vzpomínám, vzpomínáš, vzpomínáte, filmu ovýstavě 10 století architektury či filmu ke stálé expozici dějin Pražského hradu. Věnoval se také animovanému filmu imultimediálním projektům. Většinu ze svých zhruba 45 filmů natočil vtvůrčím tandemu skameramanem Stanem Slušným, úzce spolupracoval také spublicistou aspisovatelem Janem Burianem. Zajímavý příspěvek vzešel izjeho součinnosti srežisérkou animovaných filmů Michaelou Pavlátovou, sníž vytvořil snímek...až na věky (1998), kombinující techniku dokumentárních aanimovaných filmů. Vněkolika filmech se také věnoval problémům lidí smentálním postižením. Mezi jeho poslední snímky patří Pojď blíž, cukrátko -oprojektu divadlaarcha ajihoafrických divadelníků čifilmové dokumenty ohudebním festivalu Pražské jaro. Jeho díla byla mnohokrát oceněna na domácích izahraničních filmových festivalech. Tovše je, bohužel, minulost, další snímek už Pavel nenatočí. Škoda, bylo mu teprve padesát SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vkvětnu 2006 oslavili nebo oslaví svá jubilea: 1.5.Ak.arch. FIŠÁRKOVÁ Helena, Praha 6, (60) 1.5. Ing.arch. LISAL Bohuslav,Liberec, (84) 2.5. Ing.arch. ZELENÁ Zora, Brno, (50) 2.5.Ak.arch. HALAŠTAStanislav,Roztoky uprahy,(83) 3.5. Ing.arch.SVATOŇOVÁ Lenka, Říčany,N.Pacov,(55) 5.5. Ing.arch. ZLÁMAL Jaromír, Brno, (80) 5.5. Ing.arch. KREJČOVÁ Věra, Praha 5, (83) 5.5. Ing.arch. KŘÍŽ Zdeněk, Brno, (84) 6.5. Ing.arch. STUDENTAleš, Ostrava, (55) 6.5. Ing.arch. VYŠINKOVÁ Věra, Brno, (80) 6.5. Ing.arch. CHARVÁT Ladislav,Pardubice, (86) 7.5. Ing.arch. MUŽÍK Miroslav,Praha 1,(80) 7.5. Ing.arch. GABRIEL Leopold, Brno, (81) 7.5. Ing.arch. PELZLBAUER Vladimír, Praha 2, (85) 8.5. Ing.arch. SELINGR Miroslav,Opava, (83) 9.5. Ing.arch. STACH Oldřich, Praha 6, (92) Ing.arch. POLACH Karel, Most, (60) Ing.arch. PRÁŠILVojmír,(65) Ing.arch. BREJCHAMiloš, Praha 4, (82) Ing.arch. HROMAS Jiří, Praha 10, (82) 12.5.Ak.arch. CZERNAYJindřich, Brno, (80) Ing.arch. KUBÍČEK Zdeněk, Brno, (83) Ing.arch. KONEČNÝ Jan, Brno, (55) Ing.arch. MALEŘ Pavel, Pardubice, (55) 15.5.Ak.arch. LASOVSKÝ Jiří, Praha 5, (80) Ing.arch. BENEŠ Jaroslav,Praha 2, (55) 16.5.Ak.arch. KULIŠŤÁK Jiří, Praha 4, (75) Ing.arch. STEHLÍKOVÁ Petruše, Praha 1, (55) Ing.arch. HORÁK Jiří, Brno, (65) Ing.ak.arch. RÁKOSNÍK Otakar, Praha 8, (70) 19.5.Ak.arch. HEROUTOVÁ Jana, Praha 2, (50) Ing.arch. KUPEC Zdeněk, Praha 3, (50) Ing.arch. ČEJKAJan, Praha 6, (50) Ing.arch. MINÁŘOVÁ Hana, Praha 4, (55) Ing.arch. VALTR Pavel, Plzeň, (70) Ing.arch. HESS Vilém, Praha 4, (70) Ing.arch. KUBRICHT Václav,Most, (81) Ing.arch. HOCHMANOVÁ Jiřina, Praha 10, (83) Ing.arch. HLAVÁČEK Martin, Praha 6, (50) Ing.arch. SÝKORAVladimír,Praha 6, (75) Ing.arch. ČERNOHORSKÝ Jaroslav,Praha 2, (83) Ing.arch. DVOŘÁK Milan, Bruntál, (50) Ing.arch. MAKOVSKÝ Zdeněk, Brno, (60) 24.5.Ak.arch. VESELÝ Jiří, Praha 8, (60) Ing.arch. LINHART Jiří, Praha 4, (70) Ing.arch. KONEČNÝ Milouš, Brno, (80) Ing.arch. PELNÁŘ Jan, Mariánské Lázně, (85) Ing.arch. NEUWIRTH Karel, Praha 10, (65) 29.5.Ak.arch. PODZEMNÝ Milan, Ostrava, (80) 30.5.Ak.arch. SKALÍK Rostislav,Ostrava, (83) Ing.arch. HRŮZAJiří, CSc., Praha 6, (81) OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že 18. dubna 2006 zemřel ve věku 81 let ing. arch. Vratislav Procházka zprahy 5. INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6 ing.arch. Věra Machoninová -držitelka Ceny za celoživotní dílo VÍTĚZ GRAND PRIX OA2006 HÝŘÍ BAREVNOSTÍ Jak už

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5

OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz l e d e n 2 0 0 6 OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 Šestého února roku 1920 vznikla - zákonem Československé republiky -Velká Praha. Do jednoho

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 13/14 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz č e r v e n e c 2 0 1 1 KÁMEN V ARCHITEKTUŘE V podvečer 8. června se v prostorách Nadace ABF v Praze uskutečnila slavnostní

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

OHLÉDNUTÍ EVY JIŘIČNÉ

OHLÉDNUTÍ EVY JIŘIČNÉ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz l i s t o p a d 2 0 0 5 OHLÉDNUTÍ EVY JIŘIČNÉ Obnovené prostory gotického chrámu vbývalémanenském klášteře ožily 20. října 2005 přítomností

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Úvodem Váţení přátelé, vydávání pravidelných výročních zpráv se jiţ stává pěknou tradicí, a tak rádi vyuţíváme této příleţitosti k tomu, abychom Vám nabídli

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Proměny středoevropského prostoru výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, včetně shromáždění

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 Marek Malůšek Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava, 2012 Institut

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 ředitelka: Pavla Petrová adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 T/ 224 809 111 F/ 224 809

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku www.mistnikultura.cz 12 06 Ročník XVI O betlémech a betlémářích Roztocké muzeum je provoněné perníkem Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku Varhany pro Jeseník Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Více

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast Seniorská míle a další zprávy ze Života 90 Dětem PVC škodí kupujte zdravé školní potřeby Soňa Červená netrpělivostí ke světovým úspěchům Lidová univerzita MKP podzimní přednášky a besedy George J. Klír

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY Mgr., MgA. Kateřina Pažoutová České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s Zkrácená verze Ph.D.

Více

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 2 20 08 Kočičí oči lávka pro pěší přes dálnici D 8 obdržela cenu ČKAIT 2007 a cenu

Více

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ str. 3 PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ str. 5 HRADNÍ FOTO- ARCHIV 1918 1933 Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str. 7 VE STÍNU JAGUÁRA LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké

Více