k v ě t e n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ k v ě t e n PŘIJĎTE»POSEDĚT«NAPRAŽSKÝ HRAD Výstava Na čtyřech nohách, s podtitulem Sedací nábytek Pražského hradu, sleduje dobové uměleckořemeslné kvality aestetiku nábytku spojeného svýjimečným historickým místem, Pražským hradem, kde židle vhistorickém asymbolickém kontextu nabývá zvláštního významu. Židle, křesla, pohovky adalší typy sedacího nábytku představují Hrad jako sídlo reprezentace, moci, úřad ataké obydlí amísto odpočinku od nejstarších dob do současnosti. Výstava veřejnosti představuje zejména dosud nepříliš známou část uměleckých sbírek Pražského hradu, v jejichž evidenci je většina exponátů. Pocházejí zreprezentačních prostor,stálých výstavních expozic, depozitářů, ale ikanceláří apracoven. Nábytek zde do velké míry stále slouží svému účelu. Několik exponátů je však izapůjčeno ze sbírkových institucí, zuměleckoprůmyslového musea vpraze amusea Kampa-Nadace Jana amedy Mládkových. Vzhledem kproměnám mobiliáře Hradu vprůběhu historie ajeho míry dochování výstava nesleduje slohově vývojovou linii, nýbrž jsou ukázány jednotlivé kusy či soubory používané od dob renesance na Pražském hradě. Konkrétní souvislosti některých exponátů s určitými osobnostmi, událostmi či prostředím máme však až od 19. století. Historické souvislosti na výstavě dokumentuje několik dobových pohledů do hradních interiérů, zařízených sedacím nábytkem, který je zároveň vystaven.

2 2. STRANA NA ČTYŘECH NOHÁCH IS 09 /2006 Mezi nejstarší dochované kusy patří renesanční chrámová lavice zkonce 16. století zkatedrály sv.víta, tzv.lombardské židle, pravděpodobně určené pro úředníky, či skládací křesla spůvodním potahem zprvní poloviny 17. století. Dvě zbarokních křesel nesou stopu novodobé historie: nápisy na spodu konstrukce informují, že na křeslech seděl Reinhard Heydrich aklement Gottwald. Na několika křeslech apohovkách jsou původní gobelínové potahy z18. století, jejichž zpracování svědčí onáročnosti objednavatele. Vmobiliáři 19. století svojí kvalitou vyniká vídeňský biedermeierský kancelářský nábytek, početně pak několik souprav vpseudohistorických slozích pořízených pro Pražský hrad císařem Ferdinandem I./V., kdy se po jeho abdikaci na císařský trůn vroce 1848 natrvalo usadil vpraze. Na základě Ferdinandovy objednávky pro Pražský hrad vznikla také tzv. pražská židle vyrobena firmou Michaela Thoneta, která byla do Thonetova výrobního katalogu zařazena pod číslem 6. Ke korunovaci císaře Ferdinanda I./V. českým králem (1836) byl pravděpodobně pořízen ikrálovský trůn. Významně je zastoupeno 20. století sedacím nábytkem zobdobí, kdy se nově zařizovaly prostory Hradu, např. nábytkem navrženým ve 20. letech hradním architektem Josipem Plečnikem pro byt prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, návrhy Plečnikova nástupce Otto Rothmayera zpřelomu čtyřicátých apadesátých let nebo Jaroslava Fragnera zlet šedesátých. Zdoby normalizace je vystaveno poslední zachované křeslo zpracovny prezidenta Gustáva Husáka navržené architektem Ladislavem Vrátníkem. Novou etapu po roce 1990 zastoupí židle akřesla od významných českých isvětových designérů, např. Bořka Šípka, Maria Belliniho, Philippa Starka adalších. Vposledních letech se pozornost soustřeďuje kpéči ohistorický nábytek. Mnoho zrestaurovaných kusů, kterými jsou nově vybaveny interiéry, představuje právě probíhající výstava. Správa Pražského hradu tak připravila pro návštěvníky ojedinělou možnost zkusit si osobně, jaké to je, sedět na židli či křesle zpražského hradu. Posedět mohou například vněkterém zmnoha typů křesílek zprezidentské rezidence (tzv.domečku) vkrálovské zahradě, vyzkoušet židli, kterou na počátku 90. let navrhl pro Obrazárnu Pražského hradu architekt František Cubr,nebo si odpočinout na lavičkách, kterými Josip Plečnik vybavil zahrady Pražského hradu. Výstava probíhá pod záštitou paní Livie Klausové, manželky prezidenta republiky. Akci doprovází 96stránkový katalog, obsahující barevné fotografie exponátů, fotografie dobových interiérů Pražského hradu od 19. století do současnosti asoubor 180 vystavených exponátů. Místo konání: Letohrádek královnyanny,pražský hrad Termín akce: do 16. července 2006

3 IS 09 /2006 VÝSTAVY 3. STRANA GRAND PRIX OA2006 Místo konání: Národní galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín: Otevřeno: denně kromě pondělí, hodin Vpořadí již XIII. ročník přehlídky vybraných staveb, které patří ktomu nejlepšímu, co vroce 2005 vzniklo na území České republiky.grand Prix Obce architektů je jediná akce svého druhu unás. Za dobu své více než desetileté existence se významně zapsala do povědomí nejen architektů auměleckých kritiků, ale iširoké veřejnosti. OSTMODERNE.com Místo konání: Galerie SAS, Balassov palác, Panská 15, Bratislava Termín akce: Společný projekt fotografky Herthy Hurnaus, architekta Maika Novotného abenjamina Konrada, Vídeň. Výstava je součástí projektu DNYARCHITEKTURY, který se koná vbratislavě avídni. JOSEF HOFFMANNACARLO SCARPA Místo konání: nám. Svobody 263, Brtnice Termín akce: Otevřeno: denně kromě po, út hodin Tvorba Josefa Hoffmanna zapůsobila na výjimečného italského architekta Carlo Scarpu hned vjeho počátcích. Scarpa později doznává, že Hoffmann byl architekt, jehož tvorbu znal nejlépe anejvíc si jí vážil. Výstava se pokouší objasnit, do jaké míry byl tento vliv na architekturu Scarpy ve skutečnosti. Scarpova architekturabývá častonazývána mimořádnou cestou moderny. IDEÁLNÍ HLUČÍN Místo konání: Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, Hlučín Termín akce: do Výstava představuje diplomní práci studenta Školy architekturyakademie výtvarných umění vpraze Pavla Nasadila. Projekt revitalizace historického centra města ajeho opětovné propojení směstskými čtvrtěmi je kritickou reflexí současného stavu architektonického aurbanistického dědictví Hlučína. VI. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Místo konání: Galerie Nábřeží, Hořejší nábřeží, Praha 5 Termín akce: Poprvé zvolená putovní forma výstavních prací poskytuje možnost bezprostředně porovnávat úroveň přihlášených prací zjednotlivých škol. BRATŘIŠLAPETOVÉ VNEW YORKU Místo konání: Galerie WallachArt Gallery,New York, USA Termín akce: do Průřez tvorbou bratrské dvojice na, skicách, plánech amodelech. Dodějin českéarchitekturysebratři Šlapetovézapsalipředevším řadouvynikajícíchvilna střední aseverní Moravě (např. Ostrava, Opava, Olomouc). Výstava měla komorní premiéru na přelomu let 2003 a2004 vbrněnské Galerii architektury,poté ji mohli zhlédnout volomouci, Praze, Ostravě, polské Wrocławi, maďarské Pécsi ašvýcarském Curychu. Díky Českému centru vnew Yorku nyní vrcholí za oceánem pomyslné turné Šlapetových po prestižních galeriích. PŘESTAVBY,NÁSTAVBY,PŘÍSTAVBY Místo konání: Centrála RSTS, Koněvova 99, Praha 3 Termín akce: do Výstava zcykluarchitekti vrsts zprostředkovává dialog osoučasného bydlení mezi architekty aveřejností. Jejím cílem je představení projektů na téma přestavba, nástavba, dostavba zčeského prostředí apřiblížení kvalitní architektonické produkce široké veřejnosti. Kurátorským výběrem CCEAdo finální sestavy prezentace přešli realizace architektonických atelierů jako 3a architekti,atelier 111, JRA, Roman Koucký, Lennoxarch, New Work, Olgojchorchoj, Vyšehrad, Zarchitects, zerozero čilábusaa. Jejichdíla by měla nabídnout architekturu cenově srovnatelnou skatalogovou výstavbou, avšak snesrovnatelně vyšší estetickou astavební hodnotou, architekturu šitou na míru. Cyklus pořádá Centre for Central European Architecture ve spolupráci sraiffeisen stavební spořitelnou. OBUDOVÁCH PRAŽSKÝCH RADNIC Místo konání: Staroměstská radnice, Sál architektů, 4. patro, Praha 1. Termín akce: do Otevřeno: denně od 9do 18 hodin, pondělí od 11hodin Výstava je nevšední exkurzí do historie isoučasnosti státní správy aměstské samosprávy.je doplněna množstvím současných ahistorických fotografií, map katastrů aněkolika trojrozměrnými předměty,které dokládají některá městská privilegia. Pozornost je věnována také architektuře asoudobému poslání radničních budov. VÝSTAVY -TIPY SMYSLŮ PLNÁ POHOVKAANEB GAUČE PRO S. FREUDA Místo konání: Design Centrum, Jungmannova 30, Praha 1 Termín akce: Otevřeno: po-pá hodin Vexpozici je vystavena pohovka Freud vyrobená italskou firmou Zanotta, jejíž zápůjčka byla realizována ve spolupráci sitalským kulturním centrem.akce se koná ke 150. výročí narození Sigmunda Freuda. OLBRAM ZOUBEK NAOVOCNÉM TRHU Místo konání: Ovocný trh, Praha 1 Termín akce: do Výstava prací známého sochaře upříležitosti jeho 80. narozenin. Retrospektivní přehlídka mapuje umělcovo dílo od roku 1958 až do současnosti. Zoubkovy nezaměnitelné figury jsou charakteristické štíhlou vertikálou, modelací povrchu avýraznými gesty apostoji. SECESE VCHORVATSKU Místo konání: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1 Termín akce: do Výstava přiblíží chorvatské umění mezi lety 1897 až Je členěna do celků, kterépředstavují jak významná společenská témata doby,tak přední osobnosti chorvatského umění. Obsáhlýsoubor čítající téměř tisíc exponátů je konfrontován sněkterými vybranými díly secese evropské.

4 4. STRANA ROČENKA IS 09 /2006 omedailony významných osobností oboru, které byly oceněny za celoživotní dílo. Faktografickou kapitolu uzavírá přehled událostí varchitektuře adesignu aseznam literatury afilmů za uplynulé období. V kapitole Názor se setkali dva původem čeští architekti žijící vzahraničí, Eva Jiřičná ajan Kaplický. Vyšla další Ročenka české architektury Dubnový knižní trh přinesl, jak už je vposledních letech nepsaným zvykem, další dílo, které ve volném měřítku pokračuje vmapování soudobé tuzemské architektury. Publikace snázvem Česká architektura Czech Architecture představuje 32 nejzajímavějších staveb, vybraných architektem Janem Stempelem. Cílem ročenky české architektury je pravidelně podávat zprávu oaktuální situaci avývoji oboru nejen odborné, ale především laické veřejnosti apřinášet podněty kinspiraci aveřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr staveb do reprezentativní dvoujazyčné publikace provádí vždy jedna osobnost zprací nabídnutých vyzvanými architekty.tou se pro čerstvě vydanou Ročenku stal architekt Jan Stempel (*1959), absolvent FATechnické Univerzity vbudapešti. Vletech pracoval vateliéru SIAL vliberci. Vletech byl spolumajitelem architektonické kanceláře A.D.N.S. vpraze, vsoučasnosti pracuje ve vlastní architektonické kanceláři a přednáší na FA ČVUT vpraze. Je autorizovaným architektem, členem Dozorčí rady ČKA a členem redakční rady časopisů Arch astavba. Vydavatel: Prostor architektura, interiér,design, o. p. s. Výběr staveb aúvodní text: Jan Stempel Jazyk: český aanglický Překlad: Veronika Hanušová jazykové konzultace: Luis Marques, Rob Wavle Grafické řešení: Bohumil Vašák /Studio Najbrt Rozsah: 211stran (32 staveb, více než 350 ilustrací) Samostatná příloha: CD sobsahem ročenek mapujících období Kniha se skládá ze tříkapitol. První znich Stavby prezentuje vybrané typologicky rozmanité objekty. Podobně jako vpředchozích vydáních je značná část kapitoly věnována obytným domům. Druhá kapitola Faktografie seznamuje se situací včeském stavebnictví, bytové politice ana trhu nemovitostí. Adále svýsledky vybraných celostátních soutěží a projektových soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů. Nově je kapitola rozšířena Ročenku si lze objednat na adrese: PROSTOR, o.p.s. Nábřežní 87/2, PRAHA5 tel.: fax:

5 IS 09 /2006 PRITZKEROVA CENA STRANA karchitektuře. Renovace nejstaršího muzea umění vsao Paulu, Pinacoteca do Estado, potvrdila jeho pochopení arespekt vůči kulturnímu dědictví Brazílie, revitalizace náměstí vsrdci města zaujala obrovskou ocelovou klenbou, která vyvolává pocit, že se vznáší nad jeho plochou. Ačkoli mimo Brazílii bylo realizováno jen několik projektů, význam Mendese da Rochy jako architekta ajako pedagoga je univerzální. Vzahraničí se Mendes da Rocha prosadil už vroce 1970 jako autor brazilského pavilónu pro Expo'70 vosace. Vroku 1972 byl finalistou soutěže na Centre Pompidou vpaříži. Momentálně da Rocha vyvíjí masterplan pro Technological City,které bude součástí Univerzity ve Vigu na severu Španělska. Pritzkerovu cenu 2006 obdržel Paulo Mendez da Rocha Sedmasedmdesátiletý brazilský architekt Paulo Mendes da Rocha se stal laureátem prestižní Pritzkerovy ceny za rok Desátý duben letošního roku, den slavnostního oznámení výsledků, rozhodl otom, že po Oscaru Niemeyerovi je druhým Brazilcem, kterému se dostalo této pocty. Mendes da Rocha je mnoha odborníky považován za nejlepšího brazilského architekta. Po dobu celé své pracovní dráhy se snažil především ovytváření budov aprostorů spocitem zodpovědnosti vůči jejich obyvatelům aširší společnosti. Na množství nejrůznějších staveb, od soukromých rezidencí přes bytové komplexy,kostely,muzea, sportovní stadiony až po urbanistické projekty zabývající se veřejným prostorem, prokázal, že má výjimečný cit pro měřítko aprostor. Profesní kariéra čerstvého laureáta, v jejímž průběhu stačil realizovat stovky nejrůznějších staveb, se rozprostírá přes šest desetiletí. Knejznámějším dílům da Rochy patří Brazilské muzeum sochařství vsao Paulu, částečně zahnízděné pod zemí vměstském parku. Jeho showroom pro Forma Furniture také vsao Paulu je považovaný za ikonu jeho přístupu Od roku 1961 Mendes da Rocha působil jako profesor na univerzitě vsao Paulu, odkud byl ošest let později za sociálně citlivé apříliš humanistické názory vládnoucím vojenským režimem odvolán, poté přednášel vjižníamerice aevropě. Kpedagogické činnosti se ve své rodné zemi mohl vrátit až po amnestii v roce 1980 jeho zanícení pro toto činnost mu přitom vydrželo až do odchodu do penze vroce Vnásledujícím roce reprezentoval Brazílii na Bienále architektury vbenátkách. Stal se předsedou Brazilské komory architektů azískal mnoho ocenění. Velký ohlas architektovi přinesla zejména Cena Miese van der Rohe pro Jihoamerickou architekturu vroce 2000 za obrazárnu do Sao Paula, která mu významně dopomohla kmezinárodnímu uznání, Pritzkerovy ceny 2006.

6 6. STRANA SOUTĚŽE IS 09 /2006 Ke slavnostnímu předání ceny dojde 30. května 2006 vistanbulu, kde si Mendes da Rocha převezme pamětní medaili ašek na dolarů. Nestor brazilské architektury tak na pomyslném trůně vystřídá Američana Thoma Mayna, zakladatele ateliéru Morphosis, jemuž se této pocty dostalo loni. SOUTĚŽE Jankovcova 53, Praha 7, tel: , fax: , Předmět soutěže: návrh nejvhodnějšího architektonického ztvárnění akonstrukčního řešení nového sdruženého silničního atramvajového mostu přes Vltavu ajeho začlenění do krajinného rázu vsouvislosti svolbou koncepce konstrukce mostu. Termín 1. kola: PROBÍHAJÍCÍ Komfortní rodinný důmzcihlového systému Porotherm ročník veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty,projektanty astudenty. Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Sekretář soutěže: PhDr.Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE &PROFIT,Revoluční 8, budova C, Praha 1, tel.: ; fax: , Předmět soutěže: projekty komfortních rodinných domů navržených zcihlového systému POROTHERM. Rodinných domů, které budou poskytovat svým uživatelům to nejlepší, co může bydlení vcihlových rodinných domech nabídnout. Cihlových rodinných domů, které budou navrženy tak, aby svými tvary adispozicí umožnily optimální využití. Termín: Realizované stavby zcihlového systému Porotherm ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže pro architekty,projektanty,investory,dodavatele adevelopery Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Sekretář soutěže: PhDr.Václav Chaloupecký - KOMUNIKACE &PROFIT,Revoluční 8, budova C, Praha 1, tel.: ; fax: , Předmět soutěže: stavby lokalizované na území České republiky,postavené zcihlového systému POROTHERM akolaudované do Termín: České Švýcarsko život, tajemství, inspirace Veřejná architektonicko-výtvarná soutěž. Vyhlašovatel soutěže: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa Zplnomocněný zástupce: Ing. Zbyněk Linhart, tel: , Sekretář soutěže: Jana Nováková, Masarykova 1094, , Krásná Lípa, tel/fax: , Předmět soutěže: zpracování ideového architektonicko-výtvarného návrhu řešení expozice vnovém návštěvnickém centru Českého Švýcarska na Křinickém náměstí vkrásné Lípě. Termín: do 12 hodin Nový sdružený městský most přes Vltavu Veřejná anonymní, projektová, dvoukolová, architektonicko-konstrukční soutěž. Vyhlašovatel: Magistrát hlavního města Prahy, Vyšehradská 51, Praha 2, tel: Zplnomocněný zástupce: Jiří Zeman, tel: Sekretář soutěže: Lukáš Dařbuján, DELTAPLAN s.r.o., Architektonické řešení avybavení interiéru Investičníhocentra České spořitelny Druh soutěže: projektová, jednokolová, vyzvaná, neanonymní Vyhlašovatel soutěže: Česká spořitelna, a.s. Zplnomocněný zástupce: Martin Burda, Budějovická 1912, Praha 4 Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení, úpravuavybaveníinteriéru Investičníhocentra Českéspořitelnyvbudově ČS Na Příkopě 584/29. Termín: prozatím neuveden Přehlídka diplomových prací 2006 Sedmý ročník veřejné soutěže absolventů škol afakult architektury včr Vyhlašovatel: Česká komora architektů Sekretáři soutěže: Jana Petráňová, tel: , Kateřina Folprechtová, tel: Předmět soutěže: porovnat úroveň kvality výuky architektonických škol afakult včeské republice. Základním kritériem hodnocení je architektonická kvalita předložených prací bez ohledu na druh zadání diplomové práce. Termín: Český nízkoenergetický dům První ročník projektové, vyzvané, neanonymní soutěže svyužitím systémů Rockwool. Vyhlašovatel: Společnost Rockwool, UHáje 507/26, Praha 4 Braník, tel.: , fax: Sekretář soutěže: Monika Koliandrová, IDMZ, Pod Vilami 22, Praha 4, Předmět soutěže: projekt čirealizacerodinnéhonebo bytovéhodomu čijinéstavby (kancelářská budova, budova občanské vybavenosti apod.) snízkou spotřebou energie Termín: PŘEDNÁŠKY ARCHITEKTURADISCIPLÍNYAMOBILIZACE Místo konání: Besední sál Muzea umění, Denisova 47, Olomouc Termín akce: v16.30 hodin Předposledním hostem přednáškového cyklu Architektura dnes, který pořádá Muzeum umění Olomouc, je Jindřich Vybíral zpražské Vysoké školy umělecko-průmyslové. Jeho vystoupení bude věnováno interpretaci neoklasicismu stalinské éry.

7 IS 09 /2006 AKTUÁLNĚ 7. STRANA DŮM SVĚT BEZ KAZU? Místo konání: Činžovní důmvcentru Prahy, Jungmannova 21, Praha 1 Společenství KRUH, o.s., pořádá přednášky adiskuse oarchitektuře archterapie vrámci mezinárodního divadelního festivalu dny vpohybu. Termíny: :00 Projektil architekti :00 Martin Rajniš Stavba aprávo na vzpouru :00 Zdeněk Fránek :00 Jiří T.Kotalík, procházka po architektuře vokolí Jungmannovy ulice Informace: Rezervace pro zájemce oprohlídku na: ARCHITEKTI DEVĚTSILU Místo konání: Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 Termín akce: v18.30 hodin Zdeněk Lukeš se tentokrát zaměřuje na jména avantgardních architektů ajejich stavby aneb Krejcar, Zelenka, Gillar, Linhart, Obrtel amnozí další. UPOUTÁVKANAODBORNOUAKCI SpolečnostArmstrong, výrobce minerálních stropních podhledů azávěsných konstrukcí, pořádá předváděcí akci, spojenou se společenským rautem, upříležitosti zavedení nového systému řešení stropních podhledů na český trh. KONFERENCE Místo atermín konání: Břevnovský klášter, Praha 6, 24. května MODERNÍ VÝROBKYPRO BETONOVÉ KONSTRUKCE 2006 Místo konání: Malý sál Kulturního domu Krakov, Těšínská 600, Praha 8 Termín akce: Cílem semináře je seznámit technickou veřejnost co nejuceleněji se současným sortimentem, výhodami apodmínkami použití výrobků pro betonové konstrukce anapomoci tak jejich širšímu uplatnění. Pořádá Česká betonářská společnost. Bližší informace: 10. INTERNATIONALE PASSIVHAUSTAGUNG Místo konání: Hannover,SRN Termín akce: Mezinárodní konference Passivhaustagung je nejdůležitější konferencí na téma pasivních domů vevropě. Pravidelně se zde setkávají největší odborníci zcelého světa, architekti, projektanti, vědečtí pracovníci, stavebníci ainvestoři. Letošní 10. ročník organizuje Passivhaus Institut vhannoveru atradičně je spojen svýstavou materiálů, výrobků aslužeb pro pasivní domy. DEVELOPERSKÉ SOUTĚŽEAARCHITEKTI Místo konání: Sídlo ČKA, Oettingenskýpalác, Josefská 34/6, Praha 1 Termín akce: ve 14 hodin Postavení architekta vrámci developerských soutěží, případně investorských soutěží, rizika pokud je soutěž profesním sdružením napadnuta, postavení developerské soutěže ve vztahu karchitektonickým soutěžím. Pořádá Česká komora architektů. Bližší informace: SEMINÁŘE KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI NASTAVBÁCH Místo konání:nsc, Bauerova 10, Brno Termín akce: Opostavení koordinátora vrámci evropského systému bezpečnosti práce ve stavebnictví informuje Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc. Kontakt: Národní stavební centrum s.r.o., Bauerova 10, Brno, tel.: , fax: , ZELENÉ STŘECHY Místo konání: NSC, Bauerova 10, Brno Termín akce: Možnosti využití zatravnění na plochých ašikmých střechách akonstrukční zásady řešení zatravněných střech přiblíží Ing. Horský aing. Vokurka Kontakt: Národní stavební centrum s.r.o., Bauerova 10, Brno, tel.: , fax: , VELETRHY ANKOMAK 2006 Místo konání: Istanbul, Turecko Termín akce: Největší euroasijská přehlídka stavebních materiálů, výrobků, strojů atechnologií. Na veletrhu bude představeno idevět velkých projektů zoblasti dopravní infrastruktury (mosty,železnice, letiště, dálnice) avelkých vodních přehrad, na které budou vypsána mezinárodní vývěrová řízení. Organizátoři akce: ITE Turkey/EUF aimder (Výrobci adodavatelé tureckých stavebních strojů) Bližší informace: telefonicky na , faxem na , Další podrobnosti lze nalézt na webové stránce ODEŠEL VÝTEČNÝ DOKUMENTARISTA Jeden z nejznámějších českých dokumentaristů Pavel Koutecký koncem dubna tragicky zahynul. Spadl zrozestavěného mrakodrapu vpraze na Pankráci při natáčení filmu. Touha pořídit unikátní šot oekvilibristickém mladíkovi, který lezl po výškových budovách, se mu stala osudnou.

8 8. STRANA AKTUÁLNĚ IS 09 /2006 Koutecký se narodil 10. června 1956 vpraze. Vroce 1982 ukončil filmem Dialog studia na pražské Filmové fakultě Akademie múzických umění (FAMU). Na přelomu 80. a90. let absolvoval studijní pobyty na National Film and Television School vanglickém Beaconsfieldu. Svou profesionální kariéru začínal vroce 1982 jako režisér Videostudia Českého vysokého učení technického, mezi lety 1990 a1998 působil vkrátkém filmu Praha. Vroce 1991 začal učit na katedře dokumentární tvorby FAMU, kde vedl jednu ztvůrčích dílen. Dlouhodobě spolupracoval sasociací Film asociologie. Vrámci její produkce Koutecký kromě samostatných dokumentů vytvořil iněkolik dlouhodobých sběrných projektů. Jako dokumentarista Koutecký upoutal už přistudiích svým invenčním aodlehčeným přístupem kzachycování různých profesí. Vdokumentu Maximalisté vmikrosvětě (1985) pronikl do světa vědy, ve filmu TheatrumArtis (1986) defilovali před jeho kamerou umělečtí skláři. Po listopadu 1989 proslul mimo jiné snímky mapujícími politické dění -ÓÓÓ, my se máme zroku 1990 či Zánik Československa vparlamentu natočený otřiroky později. Zaměřil se také na sběrné dokumenty oprotagonistech sametové revoluce aotehdejším prezidentu Václavu Havlovi, na tomto dokumentu pracoval až do současnosti. Koutecký se prosadil ina režisérském poli věnovaném architektuře. Významnou kapitolu vjeho filmografii tvoří snímky opražském hradu, především jeho film Drahý mistře/dear Maestro, který vznikl upříležitosti velké plečnikovské výstavy na Pražském hradě vroce Koutecký tu mělzvlášť těžký úkol, protože musel ve filmu zdokumentovat Plečnikovy pražské práce, Hrad alány ataky kostel na Vinohradech. Ze zamýšlené pražské expozice se nakonec stal obsáhlý dokument odíle slovinského architekta od jeho rané tvorby zvídně až po vše, co projektoval ve své vlasti. Plečnik pokryl celé Slovinsko svými kostelíky,hrobkami, různými úpravami náměstí. Snímek dostal řadu cen abyl promítán na všech reprízách výstavy,tedy ivnew Yorku, Barceloně, Haifě, Paříži adalších městech, samozřejmě ivlublani. Jak režisér se Koutecký podepsal ina dalších snímcích, například Oku ohradě za Husáka, dokumentu Vzpomínám, vzpomínáš, vzpomínáte, filmu ovýstavě 10 století architektury či filmu ke stálé expozici dějin Pražského hradu. Věnoval se také animovanému filmu imultimediálním projektům. Většinu ze svých zhruba 45 filmů natočil vtvůrčím tandemu skameramanem Stanem Slušným, úzce spolupracoval také spublicistou aspisovatelem Janem Burianem. Zajímavý příspěvek vzešel izjeho součinnosti srežisérkou animovaných filmů Michaelou Pavlátovou, sníž vytvořil snímek...až na věky (1998), kombinující techniku dokumentárních aanimovaných filmů. Vněkolika filmech se také věnoval problémům lidí smentálním postižením. Mezi jeho poslední snímky patří Pojď blíž, cukrátko -oprojektu divadlaarcha ajihoafrických divadelníků čifilmové dokumenty ohudebním festivalu Pražské jaro. Jeho díla byla mnohokrát oceněna na domácích izahraničních filmových festivalech. Tovše je, bohužel, minulost, další snímek už Pavel nenatočí. Škoda, bylo mu teprve padesát SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vkvětnu 2006 oslavili nebo oslaví svá jubilea: 1.5.Ak.arch. FIŠÁRKOVÁ Helena, Praha 6, (60) 1.5. Ing.arch. LISAL Bohuslav,Liberec, (84) 2.5. Ing.arch. ZELENÁ Zora, Brno, (50) 2.5.Ak.arch. HALAŠTAStanislav,Roztoky uprahy,(83) 3.5. Ing.arch.SVATOŇOVÁ Lenka, Říčany,N.Pacov,(55) 5.5. Ing.arch. ZLÁMAL Jaromír, Brno, (80) 5.5. Ing.arch. KREJČOVÁ Věra, Praha 5, (83) 5.5. Ing.arch. KŘÍŽ Zdeněk, Brno, (84) 6.5. Ing.arch. STUDENTAleš, Ostrava, (55) 6.5. Ing.arch. VYŠINKOVÁ Věra, Brno, (80) 6.5. Ing.arch. CHARVÁT Ladislav,Pardubice, (86) 7.5. Ing.arch. MUŽÍK Miroslav,Praha 1,(80) 7.5. Ing.arch. GABRIEL Leopold, Brno, (81) 7.5. Ing.arch. PELZLBAUER Vladimír, Praha 2, (85) 8.5. Ing.arch. SELINGR Miroslav,Opava, (83) 9.5. Ing.arch. STACH Oldřich, Praha 6, (92) Ing.arch. POLACH Karel, Most, (60) Ing.arch. PRÁŠILVojmír,(65) Ing.arch. BREJCHAMiloš, Praha 4, (82) Ing.arch. HROMAS Jiří, Praha 10, (82) 12.5.Ak.arch. CZERNAYJindřich, Brno, (80) Ing.arch. KUBÍČEK Zdeněk, Brno, (83) Ing.arch. KONEČNÝ Jan, Brno, (55) Ing.arch. MALEŘ Pavel, Pardubice, (55) 15.5.Ak.arch. LASOVSKÝ Jiří, Praha 5, (80) Ing.arch. BENEŠ Jaroslav,Praha 2, (55) 16.5.Ak.arch. KULIŠŤÁK Jiří, Praha 4, (75) Ing.arch. STEHLÍKOVÁ Petruše, Praha 1, (55) Ing.arch. HORÁK Jiří, Brno, (65) Ing.ak.arch. RÁKOSNÍK Otakar, Praha 8, (70) 19.5.Ak.arch. HEROUTOVÁ Jana, Praha 2, (50) Ing.arch. KUPEC Zdeněk, Praha 3, (50) Ing.arch. ČEJKAJan, Praha 6, (50) Ing.arch. MINÁŘOVÁ Hana, Praha 4, (55) Ing.arch. VALTR Pavel, Plzeň, (70) Ing.arch. HESS Vilém, Praha 4, (70) Ing.arch. KUBRICHT Václav,Most, (81) Ing.arch. HOCHMANOVÁ Jiřina, Praha 10, (83) Ing.arch. HLAVÁČEK Martin, Praha 6, (50) Ing.arch. SÝKORAVladimír,Praha 6, (75) Ing.arch. ČERNOHORSKÝ Jaroslav,Praha 2, (83) Ing.arch. DVOŘÁK Milan, Bruntál, (50) Ing.arch. MAKOVSKÝ Zdeněk, Brno, (60) 24.5.Ak.arch. VESELÝ Jiří, Praha 8, (60) Ing.arch. LINHART Jiří, Praha 4, (70) Ing.arch. KONEČNÝ Milouš, Brno, (80) Ing.arch. PELNÁŘ Jan, Mariánské Lázně, (85) Ing.arch. NEUWIRTH Karel, Praha 10, (65) 29.5.Ak.arch. PODZEMNÝ Milan, Ostrava, (80) 30.5.Ak.arch. SKALÍK Rostislav,Ostrava, (83) Ing.arch. HRŮZAJiří, CSc., Praha 6, (81) OZNÁMENÍ Slítostí sdělujeme, že 18. dubna 2006 zemřel ve věku 81 let ing. arch. Vratislav Procházka zprahy 5. INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE 8. ročník soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE! VYPISOVATELÉ: Ve čtvrtek 9. června 2011 byli v Betlémské kapli, kde je již tradičně galavečer pořádán, vyhlášeni

Více

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010 VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 7. října 14. listopadu 2010 7th October 14th November 2010 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Co to je Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010?

Více

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, 1960-1965, celkový pohled na současný stav Obr.2: František Cubr / Josef Hrubý / Zdeněk Pokorný: Československý pavilon na EXPO 58, 1958, půdorys

Více

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA S nejhlubší pokorou k historickému odkazu a s největším úsilím o využití progresivní technologie. Theatre Armchairs Theater armstule Théatres fauteuils Teatri poltrone

Více

Na pražském Václavském náměstí vyrostl obří krmelec

Na pražském Václavském náměstí vyrostl obří krmelec Na pražském Václavském náměstí vyrostl obří krmelec Na Václavském náměstí v Praze je k vidění obří krmelec Pavilon designové přehlídky Designblok od studia a1architects. Dřevěná stavba v sobě ukrývá designové

Více

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra - představení Agentura MZV ČR pro prezentaci země POSLÁNÍ: Efektivní zahraniční propagací ČR posilovat její dobré jméno

Více

Granty NČA na rok 2013 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2013 Přehled projektů 1 Česká architektura 2011-2012 O 1 180 000 100 000 11 30 000 Prostor-Architektura, Interiér, Design, o.p.s. Praha 2 Architekt Ivo Klimeš-Svět architektury a divadla F 269 000 45 000 11 30 000 Ing.arch.

Více

Program CULTURE. Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture 26. května 2010, České Budějovice

Program CULTURE. Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture 26. května 2010, České Budějovice Program CULTURE Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture 26. května 2010, České Budějovice Program semináře Evropské kulturní projekty (krátkodobé i dlouhodobé projekty) Další možnosti programu Culture

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Národní cena za architekturu 2013: Ing. arch. Patrik HOFFMAN, Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou

Národní cena za architekturu 2013: Ing. arch. Patrik HOFFMAN, Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou Národní cena za architekturu 2013: Ing. arch. Patrik HOFFMAN, Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou Národní cena za architekturu 2013 Národní cena za architekturu, nazývaná též Grand Prix architektů, je

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 18. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody zdokonalující

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

Odborné předměty ArchiCAD ARCH Anotace:

Odborné předměty ArchiCAD ARCH Anotace: Volitelné předměty 4. ročník Odborné předměty ArchiCAD ARCH Anotace: Studenti se v rámci předmětu naučí ovládat další grafické prostředí Archicad, modelovat v něm objekty a vytvářet jednodušší animace.

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 24. 4. 2006, pondělí 18.00 22.00 hod OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2006 Pořadatel: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Organizátor: Svaz podnikatelů

Více

milan dobeš dynamický konstruktivizmus

milan dobeš dynamický konstruktivizmus milan dobeš dynamický konstruktivizmus Milan Dobeš malíř, grafik, sochař, performer, autor světelně-kinetických objektů a monumentálních realizací v architektuře. Narozen 29. července 1929 v Přerově. V

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro Baroko očima dětí výstava českých památek v budově WHC UNESCO v Paříži 23. 30. 8. 2017 Budova ředitelství UNESCO, 7, Place de Fontenoy, Paříž, Francie www.hravyarchitekt.cz Základní

Více

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 19. června 2009 Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 Hospodářské noviny 19. 6. 2009 Nejlepší stavby Grand

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV MALÉ STÁLÉ EXPOZICE Česká malba a plastika dnes Historie české a slovenské fotografie Grafika a kresba osobností českého umění 20. století Český plakát a logotyp 20. století

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PARTNERSKÉ INSTITUCE

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PARTNERSKÉ INSTITUCE PARTNERSKÉ INSTITUCE Kapitola o partnerských institucích není přesným a podrobným dokumentem o veškeré spolupráci, ale výběrem zajímavých příkladů, dokládajících pestrý soubor a hodnoty partnerů, kterých

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

NÁVŠTĚVA. Důraz. na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA

NÁVŠTĚVA. Důraz. na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVA Důraz na kvalitu 76 DŮM & ZAHRADA www.dumazahrada.cz 77 NÁVŠTĚVA Rozhodnutí rekonstruovat rodinný dům je obvykle vyvoláno novými požadavky uživatelů v důsledku změněné rodinné situace.

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah studenti studentům zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah nová budova FA ČVUT 1pp gappa dílna sádrovna 1np přednáškové

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací Co je CAMP? CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP má sloužit nejen architektům,

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PROPAGACE MUZEA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PROPAGACE MUZEA PROPAGACE MUZEA Od počátku 90. let jsme se pokoušeli používat promyšlené, dostatečně strukturované formy propagace. Dlouhá léta jsme však vzhledem k podprůměrnému rozpočtu neměli prostředky na spolupráci

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1 SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 1 www.sekyragroup.cz Sekyra Group Real Estate reference (1/2) Historie: Společnost založená v roce 1996 navázala na advokátní praxi dr. Sekyry v oboru nemovitostí Společnost

Více

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu.

10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Č E S K Ý I N T E R I É R 2 0 0 5 10. ročník celostátní přehlídky českého interiérového designu. Cílem vyhlašovatelů bylo postihnout celou oblast interiérové tvorby a shromáždit to nejkvalitnější a nejzajímavější,

Více

imm cologne 2009 TON spolupracuje s designéry ironica & punton design TON doma - senior living novinky villa thonet

imm cologne 2009 TON spolupracuje s designéry ironica & punton design TON doma - senior living novinky villa thonet imm cologne 2009 2006 2007 TON spolupracuje s designéry ironica & punton design TON doma - senior living novinky villa thonet BERLÍN PRAHA BRATISLAVA BUDAPEŠŤ SOFIA TBILISI ON spolupracu ranný architects

Více

DROBNÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

DROBNÁ ARCHITEKTURA A DESIGN DROBNÁ ARCHITEKTURA A DESIGN První nízkopodlažní příměstské jednotky EM 475.2 z přelomu 60. a 70. let, lidově nazývané dost nevýstižně pantograf (pantografy mají i samostatné elektrické lokomotivy), měly

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Celostátní soutěž. zná své vítěze!

Celostátní soutěž. zná své vítěze! Tisková zpráva ze dne 11. 11. 2009 Celostátní soutěž zná své vítěze! Galavečera Český energetický a ekologický projekt roku 2008 se v úterý 10. listopadu 2008 v Betlémské kapli zúčastnilo 456 významných

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006

7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006 Přehlídka diplomových prací absolventů škol a fakult architektury 7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006 VYHLAŠOVATEL PŘEHLÍDKY Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1 Malá Strana SEKRETÁŘ

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_30_Josef Václav Myslbek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

Bytová kultura a nábytek v

Bytová kultura a nábytek v Bytová kultura a nábytek v meziválečném č období bí Proměna bytové kultury a nábytku v souvislosti s počátky průmyslové výroby 20. 30. léta 20. století zdůraznění funkce a funkčních vlastností první polovina

Více

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects stories srpen 2015 12 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL stories 4 TÉMA: BYT PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ PRAHA 5 VILA BŘEVNOV 6 RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ 7 HISTORIE: TŘI

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Příloha: Kompletní vyhlášení soutěže: VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Program obnovy venkova se stal pro venkovské obce a jejich občany inspirující ideou.

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

Malíř Vladimír Houdek nový laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého. Napsal uživatel čtk,ić Neděle, 02 Prosinec :17 -

Malíř Vladimír Houdek nový laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého. Napsal uživatel čtk,ić Neděle, 02 Prosinec :17 - Cenu Jindřicha Chalupeckého za rok 2012 získal Vladimír Houdek, jediný zástupce malby ve finále. Ve finále prestižní soutěže pro výtvarné umělce do 35 let se letos utkali čtyři jednotlivci a jedna autorská

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

22. - 23.10.2015. Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture

22. - 23.10.2015. Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture Konference o cestách k efektivnímu využití objektů a pozemků poznamenaných dřívější činností 22. - 23.10.2015 Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture Profil Informační rozcestník

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Praha, 17. 4. 2012 V roce 2012 si připomínáme 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního

Více