2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM"

Transkript

1 Pravidla hry 1

2 Hra 4X od Scotta Almese 2 5 HRÁÈÙ ~30 MIN ÈÙ ~30 MIN VÌK 13+ N VÌK 13+ VÌK 13+ Herní materiál 35 figurek (7 v každé barvě) 5 žetonů výzkumu 5 žetonů štítu (1 v každé barvě) 15 žetonů zdrojů 2 dvanáctistěnné bojové kostky (po 5 ks many, rudy & jídla) 13 karet národů (1 v každé barvě) 1 žeton aktivního hráče Akce Ještěráci kde máš každou zemi, Za skou domov tvojí fornení a která. isn t fordostáváš r zemí, r isn t for. r isn t for. namísto r isn t for můžeš Výprava akciisn t. r mezi forpři vyměnit. navzájem r krajem, ní ve isn t for switch. r s a soupeřovým isn t for svým switch. r alianci. s isn t for nemá kterém switch. r s for inisn t. r s for inisn t. r s for získáš a z cílo inisn t pohneš, se. r Když for a of typu. inisn t daného zdroj. r kraje a s for vého a of inisn t. r a s a of inisn t. a s an a s in of switch. a a of in a s Hlídka můžeš akce a of in Namísto a s naopak. a a in Výprava of of Quest akci a s provést a in of ofof Quest vice a s a s in an of Quest vice a of a in an of vice a aquest in an of of vice aquest se můžeš v dané a of ofof Hlídka Akcí vice aquest který kraje, on a i doregion of zemi vice pohnout any aquest on of Quest vice any region s tvým. a nesousedí a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest to a vice to a to a to a to a to a to a a 5 žetonů hradu HLÍDKA VÝPRAVA STAVBA VÝZKUM Galson OSIDLOVÁNÍ Fionarria Morrea Eclipsean 1 karta akcí 8 karet země (oboustranných) Příběh 1 karta hradu Hraješ za malé království, které má velké plány. Chceš osídlit celou říši, naučit se mocným kouzlům, postavit monumentální hrady a toužíš po tom, aby se sousední království třásla strachem, kdykoli zaslechnou jméno toho tvého. A co ti v tom brání? Vypadá to, že ostatní království mají úplně stejné cíle, a říše je příliš malá na to, aby se to podařilo všem 2

3 Příprava hry Doprostřed stolu položte kartu akcí a kartu hradu. Vedle karty akcí položte 5 žetonů štítu. Každý hráč dostane: 7 figurek ve své barvě, 1 žeton od každého zdroje, 1 žeton výzkumu (ve své barvě), 1 žeton hradu (ve své barvě), 1 kartu národa (podle výběru hráče), 1 kartu země (náhodnou, hráč si vybere stranu karty, kterou chce použít). Tato země se považuje za domovskou zemi hráče. Každý hráč umístí: Své žetony zdrojů na počítadlo zdrojů na kartě národa. Každý má k dispozici celkem 6 zdrojů, které může libovolně rozdělit. (Pro začátečníky doporučujeme vzít si 1 rudu, 2 many a 3 jídla). Za políčko s číslem 0 je považováno místo napravo od karty. Svůj žeton hradu pod kartu hradu. Žeton označuje pokrok ve stavbě hradu. Svůj žeton výzkumu pod magickou knihu na kartě národa. Označuje úroveň magie. Dvě své figurky do jednoho kraje na své kartě země. hráč měl při Pokud by se jiný na kartě akci Stavba pohnout na kterém hradu na pole,to o 1 více. stojíš ty, stojí ho či Výprava Pokud se akcí Hlídka 1. pohneš do hor, získáš Stavba tě stojí o 1 méně. Namísto akce Obchod provést akci Stavba. můžeš na kartě Pokud máš ukazatel (nebo je to hradu nejvýše. remíza), dostaneš Trpaslíci Intheoros Ještěráci kde máš Za každou zemi, domovskou a která není tvojí. zemí, dostáváš v dané Akcí Hlídka se můžeš kraje, který zemi pohnout i do nesousedí s tvým. můžeš Namísto akce Hlídka a naopak. provést akci Výprava získáš z cílokdyž se pohneš, daného typu. vého kraje zdroj namísto Při akci Výprava můžeš mezi ní navzájem vyměnit krajem, ve svým a soupeřovým kterém nemá alianci. Morrea Akce HLÍDKA VÝPRAVA můžeš Namísto akce Výzkum provést akci Obchod. Lidé navíc Při akci Obchod dostaneš jsi obchodem jeden zdroj, který získal. zaplatíš jen Pokud ve válce dostaneš jedním typem zdrojů, +2 k bojovému číslu. jednu Pokud máš alespoň s vodou, v kraji, který sousedí vání zdrojů dostaneš při získá. Fionarria OSIDLOVÁNÍ od kteza každý typ zdroje, 4, získáváš rého máš alespoň. STAVBA VÝZKUM Galson Orkové hráč nemá Pokud žádný jiný zemi, získáve tvé domovské váš +2. se soupeřem Poté, co ve válce nastavili na odhalíte, co jste utratit bojové kostce, můžeš 1 navíc. Získáváš k bojovému číslu. utrácet. Můžeš během války za 1 bod Každé 1 se počítá bojového čísla. Ve válce vyhráváš remízy. všechny (Poznámka: Hra ve 2 nebo 5 hráčích probíhá s několika úpravami, které najdeš na konci pravidel.) 3

4 Přehled hry Hraje se na tahy. Hráči rozšiřují svá království, učí se novým kouzlům a bojují s ostatními o území. V každém tahu aktivní hráč vybere jednu z akcí. Každý další hráč si zvolí, jestli vykoná tutéž akci, nebo bude získávat zdroje. Hra pokračuje po směru hodinových ručiček, dokud není splněna podmínka pro konec hry. Herní tah: Herní tah má pět částí: 1. Odstraň žetony štítu z karty akcí, pokud žádná akce není volná (tedy pokud na ní leží všech pět žetonů štítu). 2. Vyber si akci. 3. Ostatní hráči provedou stejnou akci, nebo budou získávat zdroje. 4. Zkontroluj, zda není splněna podmínka pro spuštění finální části hry. 5. Předej žeton aktivního hráče dalšímu po směru hodinových ručiček A kce 1. Odstranění žetonů štítu z karty akcí Pokud jsou na kartě akcí umístěny všechny žetony štítu, všechny polož vedle této karty. Pak si můžeš vybrat jakoukoli akci. 2. Výběr akce HLÍDKA VÝPRAV A STAVBA VÝZKUM Vezmi jeden žeton štítu a umísti jej na jednu z akcí, na které zatím žeton štítu neleží (tedy ještě nebyla zahrána). Oznam ostatním, jakou akci sis vybral. OSIDLO VÁNÍ 3. Provedení akce, nebo získání zdrojů Po směru hodinových ručiček každý hráč buď provede akci, nebo získá zdroje. Aktivní hráč (ten, který akci vybral) musí provést akci, nebo nedělat nic. Nemůže tedy získávat zdroje. Provedení akce Akce jsou podrobně popsány dále. Každý hráč nejdříve dokončí svou akci, než začne další. Získávání zdrojů Za každý kraj, ve kterém máš alespoň jednu svoji figurku, získáš příslušný zdroj. (Pozor: Pokud máš v kraji více než jednu figurku, nedostáváš zdroje navíc, pořád dostaneš jen jeden.) Získané zdroje si označ posunutím příslušného žetonu na kartě národa. 4

5 Když získáváš zdroje, dostaneš: Jídlo z polí E la n a l n ERudu z hor Manu z lesa Od žádného zdroje jich nemůžeš mít víc než 9. Žeton zdroje nikdy nesmí postoupit za toto číslo. Ve vzácných případech, kdy máš ve hře pouze jedinou figurku, dostaneš kromě zdroje z kraje, kde figurka stojí, ještě jeden zdroj podle vlastního výběru. E la n Jiné kraje Voda a útesy Jsou neprostupnými oblastmi, nemůže na ně tedy být umístěna figurka, pokud karta národa neříká něco jiného. Řeky jsou také nepřekonatelné. Galson Hlavní města Kraj s hlavním městem přináší na konci hry 2 vítězné body hráči, který tam má figurku. Pokud tam mají figurku dva hráči, každý získá 1 vítězný bod. Kraj s hlavním městem nedává žádné zdroje. Podzemí Pokud figurka hráče vstoupí do podzemí, položí se na bok, aby se tím označilo, že figurka podzemí prohledává. Pokud figurka prohledává, nemůže s ní být pohnuto akcemi Hlídka nebo Výprava (jsou vysvětleny později). Hledající figurka ale při získávání zdrojů přidá majiteli 1 zdroj podle jeho výběru. Akcí Hlídka můžete hledající figurku postavit. Stojící figurka v podzemí nepřináší žádné zdroje, ale dalšími akcemi Hlídka a Výprava ji může hráč posu nout do jiného kraje. Na konci hry jsou hledající fi gurky považovány za ztra ce né a nepočítají se do výsledného skóre. 5 Tül Gru n d

6 4. Kontrola konce hry Poté, co všichni hráči provedli akci nebo získávali zdroje, zkontroluje se, jestli někdo nesplnil jednu z podmínek spuštění finální části hry: Hráč má ve hře všech svých 7 figurek. Hráč postavil všech 6 částí hradu. Hráč dokončil výzkum všech 5 úrovní magie na své kartě národa. Pokud je splněna jedna z těchto pod mínek, začíná finální část hry. Začátek finální části není možné zvrátit žádnými následujícími akcemi. Pokud je na kartě akcí všech pět štítů, hra okamžitě končí a nehrají se žádné další akce a tahy. Jinak se hraje až do té doby, než je umístěn poslední štít na kartu akcí. Poté se ještě vyhodí akce a získávání zdrojů a hra končí. 5. Předání žetonu aktivního hráče Předej žeton aktivního hráče po směru hodinových ručiček. On bude vybírat další akci a začíná jeho tah. Závěrečné bodování Po ukončení hry se spočítají body každého hráče následujícím způsobem: 1 bod za každou figurku ve hře, vyjma figurek prohledávajících podzemí (figurky, které prohledávají podzemí, se považují za ztracené), body za hlavní města (2 body, pokud je obsazeno jedním hráčem, 1 bod, pokud je obsazeno aliancí dvou hráčů), 1 bod za každou získanou úroveň magie (a všechny bonusy, které přináší pátá úroveň magie), body za hrad, tak, jak je uvedeno na kartě hradu. Hráč s nejvíce body vítězí! V případě remízy rozhoduje toto (v uvedeném pořadí): postavení větší části hradu, více figurek ve hře, dosažená vyšší úroveň magie, celkový součet všech zdrojů. Pokud ani tyto podmínky nerozhodnou o vítězi, hra končí remízou. 6

7 Akce Akce Vybrat si můžeš ze šesti akcí. Dvě z nich jsou pohybové, Hlídka a Výprava, které mají několik společných pravidel. HLÍDKA VÝPRAVA STAVBA VÝZKUM Hlídka Pohni jednou svou figurkou do sou sedního kraje na stejné kartě země. OSIDLOVÁNÍ Výprava Pohni jednou svou figurkou z jedné karty země na jinou kartu země. Nemusí to být karta země sousedního hráče. Hráč může pomocí Výpravy pohnout figurkou pouze z kraje a do kraje, které jsou na vnějším okraji karty země. Nesmíš tedy poslat na výpravu figurku z kraje a do kraje, který se nedotýká vnějšího okraje karty. Základní pravidla pro pohyb Pokud pohneš figurkou do kraje, ve kterém se nachází figurka jiného hráče, začal jsi válku (vysvětleno dále). V jednom kraji nikdy nesmí být více než dvě figurky (bez ohledu na barvu). Nikdy nesmíš pohnout figurkou do kraje, kde je poslední figurka hráče ve hře, a naopak: svojí poslední figurkou ve hře se nemůžeš pohnout do kraje, kde je jiný hráč. Morrea E la n Morrea V jednom kraji nikdy nesmí Fialový hráč může mít 2 fi Zelené šipky naznačují mož být více než dvě figurky (bez gurky v jednom kraji. né akce Hlídka a Výprava. ohledu na barvu). Červená šipka ukazuje, že Hlídka do tohoto kraje není možná, protože řeka se nedá překročit. 7

8 Válka Pokud pohneš figurkou do kraje, kde už má figurku jiný hráč, začíná válka. Ty a tvůj soupeř si každý vezmete jednu bojovou kostku a skrytě na ní nastavíte bojové číslo, které určuje, kolik zdrojů do války vložíte (maximálně 11). Bojové číslo také obsahuje různé bojové bonusy uvedené na kartě národa. Strana bojové kostky s bílou vlajkou označuje, že nabízíš mír. Na nastavené bojové číslo musíš mít dostatek surovin: každá utracená mana ti dá 2 do bojového čísla a každá ruda 1. Jídlo je v boji bezcenné. Například pokud máš 9 man, nemůžeš obětovat všechnu za bojové číslo 18, maximální bojové číslo je 11. Pokud nastavíš bojové číslo 11, můžeš zaplatit 5 man a 1 rudu, nebo trošku přeplatit a dát 6 man. Pokud nabídneš mír, neplatí se žádné suroviny. V okamžiku, kdy mají oba hráči nastavené bojové číslo, současně odkryjí své kostky. Vyšší číslo vyhrává a ten, kdo prohrál, vrátí svou figurku zpátky do zásoby. Vítěz nechává svou figurku v kraji. V případě shodných bojových čísel vyhrává obránce. Oba hráči musí za bojové číslo zaplatit suroviny, ať už vyhráli, nebo ne. Pokud oba hráči zvolili mír, zůstávají v kraji figurky obou hráčů a oba mohou kraj využívat (např. při získávání zdrojů). Této situaci říkáme aliance. Pozdějšími akcemi mohou hráči odejít figurkou z kraje bez dalších postihů. Když hráč zahájí válku proti jednomu ze soupeřů, se kterým má alespoň jednu alianci, a oba hráči nedeklarují mír, jsou veškeré aliance těchto dvou hráčů zrušeny. Vyhodí se další válka (oba hráči znovu nastaví bojová čísla na kostkách) a výsledek této války ovlivní všechny kraje, kde tito hráči mají alianci. Vítěz zůstane ve všech krajích, kde byla předtím aliance. Hráč, který prohrál, může se svými figurkami utéct do sousedních krajů, kde není jiný hráč, a za každou uprchlou figurku zaplatí 3 jídla. Každá figurka, která neuprchla, se vrací do zásoby. Pokud by zrušení aliance vedlo k eliminaci poslední figurky hráče, musí tento hráč zaplatit 3 jídla a posunout figurku na nejbližší volný kraj. Pokud takový hráč nemá tři jídla, zaplatí všechno jídlo, které má (pokud žádné nemá, neplatí). Příklad: Hráč A vyvolal válku s hráčem B. Hráč A má celkem 1 manu a 2 rudy. Hráč B má celkem 2 many a 1 rudu. Ani jeden nemá jídlo. Hráč A může mít bojové číslo maximálně 4, ale v tom případě musí utratit všechny své zdroje (mana se počítá za 2 body, ruda za 1). Hráč B může mít bojové číslo 5 (také 8

9 pokud zaplatí vše). Oba hráči nastaví skrytě na kostce bojové číslo a současně ho odhalí. Hráč A nastavil číslo 2, hráč B číslo 3. Hráč B tedy vyhrál. Oba hráči teď musí zaplatit. Hráč A může zaplatit buď 1 manu, nebo 2 rudy. Hráč B může zaplatit 1 manu a 1 rudu, nebo přeplatit a obětovat 2 many (například proto, že se mu bude ruda později ve hře více hodit). Stavba Zaplať potřebný počet rudy na dostavbu další části hradu. (Například na první část potřebuješ 1 rudu, na druhou 2 rudy atd.) Posuň svůj žeton hradu na právě dostavěnou úroveň. Za jednu akci můžeš postavit pouze jednu část hradu. Žeton hradu by měl být ve středu karty, aby nezakrýval ani cenu, ani vítězné body. Výzkum Zvyš úroveň magie a zaplať příslušný počet many. (Například za úroveň 1 zaplatíš 1 manu, za úroveň 2 zaplatíš 2 many atd.) Tvoje úroveň magie se označuje žetonem výzkumu na kartě národa. Za jednu akci můžeš zvýšit úroveň magie pouze jednou. Poté získáš speciální schopnost, kterou poskytuje získaná úroveň magie. Osidlování Přidej si novou figurku a zaplať tolik jídla, kolik máš aktuálně figurek ve hře. (Například umístění čtvrté figurky stojí 4 jídla.) Nová figurka se musí umístit do kraje s jinou figurkou hráče. Protože nikdy nesmí být v kraji víc než dvě figurky, tak pokud nemáš v některém kraji osamocenou figurku, osidlovat nemůžeš. Obchod Můžeš utratit jakýkoliv počet jednoho ze zdrojů a získat stejný počet jiného zdroje. (Například zaplatíš 3 jídla a získáš 3 rudy.) 9

10 Hra v 5 hráčích Hra probíhá podle stejných pravidel s touto výjimkou: když dojde k odstranění žetonů z karty akcí, pouze se posune žeton začínajícího hráče a neprovádí se žádné akce. To zajistí, že každý hráč má příležitost vybírat si akci jako první. Takto to bude vypadat ve hře: 1. Hráč A vybírá akci, na výběr jich má 6. (Ostatní buď zahrají stejnou akci, nebo získají zdroje.) Žeton prvního hráče se předává hráči B. 2. Hráč B vybírá akci, na výběr jich má 5. Žeton prvního hráče se předává hráči C. 3. Hráč C vybírá akci, na výběr má 4. Žeton prvního hráče se předává hráči D. 4. Hráč D vybírá akci, na výběr má 3. Žeton prvního hráče se předává hráči E. 5. Hráč E vybírá akci, na výběr má 2. Žeton prvního hráče se předává hráči A. 6. Hráč A pouze odstraní žetony štítu z karty akcí a neprovádí se žádné akce. 7. Hráč B vybírá akci, na výběr má 6. Hra ve 2 hráčích Pro hru ve dvou platí několik následujících změn. Tak za prvé, není možnost aliancí. Hráči spolu musí vždy bojovat (pokud by oba hráči nastavili ve válce bílou vlajku, vyhrává obránce). Navíc je ve hře Ztracené království. Náhodně vyberte jednu kartu země, dejte ji doprostřed stolu a do každého kraje dejte jednu figurku nehrající barvy. Během hry mají hráči možnost prozkoumávat Ztracené království. Když k tomu dojde, protihráč utrácí zdroje ve válce a brání tak neutrální figurku. Počítají se mu i bojové schopnosti jeho národa. Pokud útočník prohraje, nic se neděje a neutrální figurka zůstává. Pokud útočník vyhraje, neutrální figurka se odstraní a kraj obsadí útočník. Poté, co je neutrální figurka odstraněna, bere se tento kraj jako kterýkoli jiný. Případnou další válku v tomto kraji pak brání normálně hráč, který tam má svoji figurku. Pokud tento kraj hráč opustí, zůstane prázdný. Na konci hry získává hráč 1 vítězný bod navíc za každý kraj Ztraceného království, ve kterém má svoji figurku. 10

11 Tvůrci hry Autor hry: Scott Almes Ilustrátor: William Bricker Úpravy: Brittany Coe & Andy Harrison Vývoj hry: Michael Coe Grafická úprava: Darrell Louder Vydavatel: Gamelyn Games Čestní producenti: Matt Pohl, Andrew Scarlatelli, Michael Black, Mitchell F. Gale, Victor Luchangco, Albert Espino, Derek Leigh Davis, Chaoran Chang, Lyndon Martin a Stephen Eckman. Zvláštní poděkování: Scott by rád poděkoval svým přátelům a rodině za to, že se tento malý velký sen mohl díky jejich podpoře a shovívavosti stát skutečností. Michael by rád poděkoval své ženě Brittany za její podporu a trpělivost během vzniku této hry a za nápaditou a věcnou zpětnou vazbu během testování. Michael chce také poděkovat Brianovi Ikegamimu za jeho nápady a za to, že byl tím nejdůležitějším testerem hry. Další zvláštní poděkování patří Donaldu Shultsovi a Chrisu Sabatovi za jejich zapojení do projektu. Díky patří i vám, komunito serveru BoardGameGeek a Rainere Ahlforsi, a vám ostatním 8 978, kteří jste nás podpořili na Kickstarteru, a umožnili tak Malým velkým královstvím vzniknout. Tvůrci české verze Překlad: Michal Široký Grafická úprava: Jiří Tomášek Úpravy & korektury: Tým REXhry.cz I my z vydavatelství REXhry.cz si dovolíme jedno skromné poděkování na závěr: Děkujeme vám všem, kterým se naše hry líbí a kterým dělají radost. Královsky se bavte! 11

12 2014 Gamelyn Games, LLC všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto produktu nesmí být reprodukována bez svolení. Tiny Epic Kingdoms, Gamelyn Games a TEK logo jsou registrované obchodní značky Gamelyn Games, LLC. 12

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

Rozšíření pro hru Scotta Almese Malá velká království. Pravidla hry

Rozšíření pro hru Scotta Almese Malá velká království. Pravidla hry Rozšíření pro hru Scotta Almese Malá velká království Pravidla hry 1 5 HRÁÈÙ 30 45 MIN ÈÙ 30 45 MIN VÌK 14+ N VÌK 14+ VÌK 14+ Herní materiál 5 velkých figurek hrdinů (1 v každé barvě) 5 žetonů úrovně hrdinů

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček PRAVIDLA HRY 1 JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček a příručka! Poté stačí vyzvat kamaráda s vlastním balíčkem na duel! 2. Na začátku každého duelu

Více

1. Cíl hry. 2. Komponenty

1. Cíl hry. 2. Komponenty 1. Cíl hry Hráči se stávají dračími Akolyty, kteří hledají magické krystaly, aby se stali dračími králi či královnami. Krystalem zobrazeným na kartě bojiště je odměněn hráč, který vyhraje boj na bojišti,

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Vlastnická listina. Křišťálová koule

Vlastnická listina. Křišťálová koule Kapesní hodinky Vlastnická listina Zlaté váhy Pokud jsi v zápase poražen, můžeš se po zápase podívat na předměty vítěze. Zahraj po zápase, jehož se neúčastníš. Vezmi si jeden z předmětů použitých v zápase

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy Svět překrásných barev ožívá, když si hráč vybírá z karet zakázek, zobrazující 34 nejlepší umělecká díla evropských mistrů minulých šesti století. Hráči tvoří svou zakázku mícháním základních barev chytrým

Více

Habermaaß-hra Dinosauří expedice

Habermaaß-hra Dinosauří expedice CZ Habermaaß-hra 4087 Dinosauří expedice Dinosauří expedice Dobrodružná dovedností hra pro 2-5 výzkumníků ve věku od 4 do 99 let. Autor: Günter Baars Ilustrace: Cornelia Haas Délka hry: cca. 15 minut Z

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek)

rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) rodinná hra od Stefana Dorry (překlad: Michal Kohoutek) Hra pro 2-5 hráčů od 8 let v trvání asi 30 minut Herní materiál a příprava hry 1 herní plán, 15 dřevěných sedláků (3 od každé barvy: modrá, žlutá,

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Pravidla pro 2 až 3 hráče Příprava

Pravidla pro 2 až 3 hráče Příprava Ravensburger hry č. 21 162 3 Napínavé pronásledování pro 2 4 hráče ve věku od 6 99 let Autor: Michael Schacht Ilustrace: Michael Menzel, Thomas Haubold Design: Vera Bolze, DE Ravensburger Redakce: Monika

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Jay Cormier & Sen-Foong Lim Ve hře Tortuga se z hráčů stávají piráti, prahnoucí po pokladech Karibiku. Vaším cílem je legendární pirátský přístav Tortuga pouze zde budou uloupené poklady v bezpečí, a vás

Více

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení:

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: Návod Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: 5 oboustranných hracích ploch 75 prvků v pěti barvách 5 ukazatelů bodování bodovací plocha návod Obrázek 1

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

PROLOG CÍL HRY KOMPONENTY

PROLOG CÍL HRY KOMPONENTY Pravidla hry 1 PROLOG Tvá galaxie, ležící uprostřed hlubokého vesmíru, trpí přelidněním Je tak potřeba, aby se pod tvým vedením impérium rozšířilo na planety ve vzdálených galaxiích Budeš tak muset budovat

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre

Cíl y. Počet áčů. Cíl é skóre Stev Aram i Mathieu L e Pravidla y Úvod Je cirkusová sezóna. Principálové velí chvátat od štace ke štaci, protože kdo rychleji přepraví svůj cirkus, má pak víc času na přípravu grandiózního vystoupení.

Více

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně.

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně. pravidla hry Přehled hry V průběhu každého kola hry se hráči postupně rozhodují, jestli zůstanou ve hře a pokusí se vstoupit s vybraným hrdinou do podzemí, nebo zda v daném kole ze hry odstoupí. Ve svém

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Autor hry: David Bimka Spolupráce: Marek Vlha Na tajemný hrad Bahňák přijíždí nic netušící zájezd. Návštěvníci nemají ponětí, že ve zdech starobylého sídla

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Yspahan: Bazar Příprava

Yspahan: Bazar Příprava Yspahan: Bazar Příprava Zamíchejte 18 karet z rozšíření Yspahan (fialový rám). Tyto karty nahrazují karty ze základní hry. Pozor: Některé karty jsou shodné s kartami v základní hře, některé jsou však mírně

Více

LIBIDO. Perverzní desková hra

LIBIDO. Perverzní desková hra LIBIDO Perverzní desková hra Popis hry Libido je jednoduchá, zato však velmi perverzní desková hra. Staňte se nadrženými ztracenými existencemi, snažícími se ukojit své bezbřehé libido ve světě, v němž

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

OBSAH BALENÍ. od René Wiersma

OBSAH BALENÍ. od René Wiersma od René Wiersma Hráči se vžívají do role bohů jenž za úsvitu časů přetváří a osidlují krajinu lidmi. V průběhu hry budou hráči ovládat tvorbu a zánik světadílů a vzestup a pád civilizací! Hráči se mezi

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

Pravidla rozšíření 1

Pravidla rozšíření 1 Pravidla rozšíření PROLOG Tvé impérium se rozšířilo až na samé hranice známého vesmíru Se svými rivaly tvrdě bojuješ o každou úrodnou planetu Nyní je čas posunout se dále Vylepši své lodě na samý technologický

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Stavba Město. Město Odinův chrám (1x) Po postavení Chrámu si ihned vezmi 1 kartu z libovolného (svého) dobíracího balíčku. Stavba Město.

Stavba Město. Město Odinův chrám (1x) Po postavení Chrámu si ihned vezmi 1 kartu z libovolného (svého) dobíracího balíčku. Stavba Město. Jednotka - Hrdina Bran, chrámový bojovník Vyložení: na vlastní Chrám. Ihned si vezmi 2 karty z (vlastních) dobíracích balíčků. Tvůj Chrám je chráněn proti všem akčním kartám, efektům karet výstavby a událostem.

Více

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let.

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Autoři: Michael Kiesling a Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (instrukce) Editor: André Maack Ravensburger

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ Michael Schacht TŘI NOVÉ BUDOVY (Drei Zusatzgebäude) 4 nové destičky, a sice: - 1 restaurace (Restaurant) - 1 obchod se suvenýry (Souvenirshop) - 2 pavilóny (Pavillon) Čtyři nové destičky

Více

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více.

Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Napínavé vesmírné dobrodružství od Matta Wordena pro 2 až 5 vesmírných cestovatelů ve věku 10 let a více. Herní komponenty 12 planet 1 mezihvězdná brána 5 vesmírných lodí v pěti barvách, po jedné pro každého

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Rozdmýchání plamenů. Očarování Aura

Rozdmýchání plamenů. Očarování Aura Chandřina zuřivost Rozdmýchání plamenů Síla ohně Očarovaný Chodec získá +1, dokud není vázán. Rozdmýchání plamenů může očarovat pouze tvého Chodce. Všechny tvé figurky ve vzdálenosti až 4 pole čistého

Více

Komponenty a příprava hry

Komponenty a příprava hry Hra Wolfganga Panninga pro 2-4 hráče Komponenty a příprava hry 1 herní plán - představuje 6 měst, do kterých jsou v průběhu hry přidávány různé čtvrtě. Uprostřed je počítadlo bodů určené k záznamu bodů,

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

1. Komponenty. 54 mincí (dukáty)

1. Komponenty. 54 mincí (dukáty) Ponořte se do barevného světa věštců a hadích tanečnic. Vraťte se do doby, kdy kočovné společnosti mužů, žen a zvířat byli schopny okouzlit celé vesnice pomocí svých vystoupení, písněmi a příběhy. Vy budete

Více

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst)

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Německy pojmenovaná die Hanse nebo latinsky nazvaná Hansa Teutonica, to jsou různá jména pro hanzovní spolek, alianci obchodních cechů

Více

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím.

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím. TM Historie Skotská vysočina, 13. století Krysí válka mezi Eidamáky a Hermelíny se táhne již od nepaměti a vznikla údajně proto, že princ Plesnivec urazil princeznu Eidamínu, když jí na bále při tanci

Více

Obsah hry. Příprava hry. Přehled hry. 60 karet ptáků Každé prostředí obsahuje ptáky: 1 raritního 1 dravého 1 vzácného 2 málo běžné

Obsah hry. Příprava hry. Přehled hry. 60 karet ptáků Každé prostředí obsahuje ptáky: 1 raritního 1 dravého 1 vzácného 2 málo běžné PRAVIDLA Každý rok se ti nejnadšenější (nebo možná jen nejbláznivější) pozorovatelé ptáků připravují na velký rok, kdy se pokusí pozorovat co nejvíce ptáků. Tento rok jste se k nim rozhodli přidat i vy.

Více

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2).

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2). Materiál 9 destiček ulic, dále jen hrací pole. - jsou oboustranné a slouží jako hrací plocha (městská čtvrť) Na jedné straně není vyobrazena žádná postava to je prázdná strana. Na druhé straně postava

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu.

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu. 1 Přehled hry Občanská válka přinesla do celé galaxie chaos a zmatek. Rebelové se snaží obnovit svobodu a volnost po celé galaxii, zatímco Impérium plánuje zkázu Rebelům a jakékoli naději, kterou probouzejí.

Více