2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM"

Transkript

1 Pravidla hry 1

2 Hra 4X od Scotta Almese 2 5 HRÁÈÙ ~30 MIN ÈÙ ~30 MIN VÌK 13+ N VÌK 13+ VÌK 13+ Herní materiál 35 figurek (7 v každé barvě) 5 žetonů výzkumu 5 žetonů štítu (1 v každé barvě) 15 žetonů zdrojů 2 dvanáctistěnné bojové kostky (po 5 ks many, rudy & jídla) 13 karet národů (1 v každé barvě) 1 žeton aktivního hráče Akce Ještěráci kde máš každou zemi, Za skou domov tvojí fornení a která. isn t fordostáváš r zemí, r isn t for. r isn t for. namísto r isn t for můžeš Výprava akciisn t. r mezi forpři vyměnit. navzájem r krajem, ní ve isn t for switch. r s a soupeřovým isn t for svým switch. r alianci. s isn t for nemá kterém switch. r s for inisn t. r s for inisn t. r s for získáš a z cílo inisn t pohneš, se. r Když for a of typu. inisn t daného zdroj. r kraje a s for vého a of inisn t. r a s a of inisn t. a s an a s in of switch. a a of in a s Hlídka můžeš akce a of in Namísto a s naopak. a a in Výprava of of Quest akci a s provést a in of ofof Quest vice a s a s in an of Quest vice a of a in an of vice a aquest in an of of vice aquest se můžeš v dané a of ofof Hlídka Akcí vice aquest který kraje, on a i doregion of zemi vice pohnout any aquest on of Quest vice any region s tvým. a nesousedí a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest to a vice to a to a to a to a to a to a a 5 žetonů hradu HLÍDKA VÝPRAVA STAVBA VÝZKUM Galson OSIDLOVÁNÍ Fionarria Morrea Eclipsean 1 karta akcí 8 karet země (oboustranných) Příběh 1 karta hradu Hraješ za malé království, které má velké plány. Chceš osídlit celou říši, naučit se mocným kouzlům, postavit monumentální hrady a toužíš po tom, aby se sousední království třásla strachem, kdykoli zaslechnou jméno toho tvého. A co ti v tom brání? Vypadá to, že ostatní království mají úplně stejné cíle, a říše je příliš malá na to, aby se to podařilo všem 2

3 Příprava hry Doprostřed stolu položte kartu akcí a kartu hradu. Vedle karty akcí položte 5 žetonů štítu. Každý hráč dostane: 7 figurek ve své barvě, 1 žeton od každého zdroje, 1 žeton výzkumu (ve své barvě), 1 žeton hradu (ve své barvě), 1 kartu národa (podle výběru hráče), 1 kartu země (náhodnou, hráč si vybere stranu karty, kterou chce použít). Tato země se považuje za domovskou zemi hráče. Každý hráč umístí: Své žetony zdrojů na počítadlo zdrojů na kartě národa. Každý má k dispozici celkem 6 zdrojů, které může libovolně rozdělit. (Pro začátečníky doporučujeme vzít si 1 rudu, 2 many a 3 jídla). Za políčko s číslem 0 je považováno místo napravo od karty. Svůj žeton hradu pod kartu hradu. Žeton označuje pokrok ve stavbě hradu. Svůj žeton výzkumu pod magickou knihu na kartě národa. Označuje úroveň magie. Dvě své figurky do jednoho kraje na své kartě země. hráč měl při Pokud by se jiný na kartě akci Stavba pohnout na kterém hradu na pole,to o 1 více. stojíš ty, stojí ho či Výprava Pokud se akcí Hlídka 1. pohneš do hor, získáš Stavba tě stojí o 1 méně. Namísto akce Obchod provést akci Stavba. můžeš na kartě Pokud máš ukazatel (nebo je to hradu nejvýše. remíza), dostaneš Trpaslíci Intheoros Ještěráci kde máš Za každou zemi, domovskou a která není tvojí. zemí, dostáváš v dané Akcí Hlídka se můžeš kraje, který zemi pohnout i do nesousedí s tvým. můžeš Namísto akce Hlídka a naopak. provést akci Výprava získáš z cílokdyž se pohneš, daného typu. vého kraje zdroj namísto Při akci Výprava můžeš mezi ní navzájem vyměnit krajem, ve svým a soupeřovým kterém nemá alianci. Morrea Akce HLÍDKA VÝPRAVA můžeš Namísto akce Výzkum provést akci Obchod. Lidé navíc Při akci Obchod dostaneš jsi obchodem jeden zdroj, který získal. zaplatíš jen Pokud ve válce dostaneš jedním typem zdrojů, +2 k bojovému číslu. jednu Pokud máš alespoň s vodou, v kraji, který sousedí vání zdrojů dostaneš při získá. Fionarria OSIDLOVÁNÍ od kteza každý typ zdroje, 4, získáváš rého máš alespoň. STAVBA VÝZKUM Galson Orkové hráč nemá Pokud žádný jiný zemi, získáve tvé domovské váš +2. se soupeřem Poté, co ve válce nastavili na odhalíte, co jste utratit bojové kostce, můžeš 1 navíc. Získáváš k bojovému číslu. utrácet. Můžeš během války za 1 bod Každé 1 se počítá bojového čísla. Ve válce vyhráváš remízy. všechny (Poznámka: Hra ve 2 nebo 5 hráčích probíhá s několika úpravami, které najdeš na konci pravidel.) 3

4 Přehled hry Hraje se na tahy. Hráči rozšiřují svá království, učí se novým kouzlům a bojují s ostatními o území. V každém tahu aktivní hráč vybere jednu z akcí. Každý další hráč si zvolí, jestli vykoná tutéž akci, nebo bude získávat zdroje. Hra pokračuje po směru hodinových ručiček, dokud není splněna podmínka pro konec hry. Herní tah: Herní tah má pět částí: 1. Odstraň žetony štítu z karty akcí, pokud žádná akce není volná (tedy pokud na ní leží všech pět žetonů štítu). 2. Vyber si akci. 3. Ostatní hráči provedou stejnou akci, nebo budou získávat zdroje. 4. Zkontroluj, zda není splněna podmínka pro spuštění finální části hry. 5. Předej žeton aktivního hráče dalšímu po směru hodinových ručiček A kce 1. Odstranění žetonů štítu z karty akcí Pokud jsou na kartě akcí umístěny všechny žetony štítu, všechny polož vedle této karty. Pak si můžeš vybrat jakoukoli akci. 2. Výběr akce HLÍDKA VÝPRAV A STAVBA VÝZKUM Vezmi jeden žeton štítu a umísti jej na jednu z akcí, na které zatím žeton štítu neleží (tedy ještě nebyla zahrána). Oznam ostatním, jakou akci sis vybral. OSIDLO VÁNÍ 3. Provedení akce, nebo získání zdrojů Po směru hodinových ručiček každý hráč buď provede akci, nebo získá zdroje. Aktivní hráč (ten, který akci vybral) musí provést akci, nebo nedělat nic. Nemůže tedy získávat zdroje. Provedení akce Akce jsou podrobně popsány dále. Každý hráč nejdříve dokončí svou akci, než začne další. Získávání zdrojů Za každý kraj, ve kterém máš alespoň jednu svoji figurku, získáš příslušný zdroj. (Pozor: Pokud máš v kraji více než jednu figurku, nedostáváš zdroje navíc, pořád dostaneš jen jeden.) Získané zdroje si označ posunutím příslušného žetonu na kartě národa. 4

5 Když získáváš zdroje, dostaneš: Jídlo z polí E la n a l n ERudu z hor Manu z lesa Od žádného zdroje jich nemůžeš mít víc než 9. Žeton zdroje nikdy nesmí postoupit za toto číslo. Ve vzácných případech, kdy máš ve hře pouze jedinou figurku, dostaneš kromě zdroje z kraje, kde figurka stojí, ještě jeden zdroj podle vlastního výběru. E la n Jiné kraje Voda a útesy Jsou neprostupnými oblastmi, nemůže na ně tedy být umístěna figurka, pokud karta národa neříká něco jiného. Řeky jsou také nepřekonatelné. Galson Hlavní města Kraj s hlavním městem přináší na konci hry 2 vítězné body hráči, který tam má figurku. Pokud tam mají figurku dva hráči, každý získá 1 vítězný bod. Kraj s hlavním městem nedává žádné zdroje. Podzemí Pokud figurka hráče vstoupí do podzemí, položí se na bok, aby se tím označilo, že figurka podzemí prohledává. Pokud figurka prohledává, nemůže s ní být pohnuto akcemi Hlídka nebo Výprava (jsou vysvětleny později). Hledající figurka ale při získávání zdrojů přidá majiteli 1 zdroj podle jeho výběru. Akcí Hlídka můžete hledající figurku postavit. Stojící figurka v podzemí nepřináší žádné zdroje, ale dalšími akcemi Hlídka a Výprava ji může hráč posu nout do jiného kraje. Na konci hry jsou hledající fi gurky považovány za ztra ce né a nepočítají se do výsledného skóre. 5 Tül Gru n d

6 4. Kontrola konce hry Poté, co všichni hráči provedli akci nebo získávali zdroje, zkontroluje se, jestli někdo nesplnil jednu z podmínek spuštění finální části hry: Hráč má ve hře všech svých 7 figurek. Hráč postavil všech 6 částí hradu. Hráč dokončil výzkum všech 5 úrovní magie na své kartě národa. Pokud je splněna jedna z těchto pod mínek, začíná finální část hry. Začátek finální části není možné zvrátit žádnými následujícími akcemi. Pokud je na kartě akcí všech pět štítů, hra okamžitě končí a nehrají se žádné další akce a tahy. Jinak se hraje až do té doby, než je umístěn poslední štít na kartu akcí. Poté se ještě vyhodí akce a získávání zdrojů a hra končí. 5. Předání žetonu aktivního hráče Předej žeton aktivního hráče po směru hodinových ručiček. On bude vybírat další akci a začíná jeho tah. Závěrečné bodování Po ukončení hry se spočítají body každého hráče následujícím způsobem: 1 bod za každou figurku ve hře, vyjma figurek prohledávajících podzemí (figurky, které prohledávají podzemí, se považují za ztracené), body za hlavní města (2 body, pokud je obsazeno jedním hráčem, 1 bod, pokud je obsazeno aliancí dvou hráčů), 1 bod za každou získanou úroveň magie (a všechny bonusy, které přináší pátá úroveň magie), body za hrad, tak, jak je uvedeno na kartě hradu. Hráč s nejvíce body vítězí! V případě remízy rozhoduje toto (v uvedeném pořadí): postavení větší části hradu, více figurek ve hře, dosažená vyšší úroveň magie, celkový součet všech zdrojů. Pokud ani tyto podmínky nerozhodnou o vítězi, hra končí remízou. 6

7 Akce Akce Vybrat si můžeš ze šesti akcí. Dvě z nich jsou pohybové, Hlídka a Výprava, které mají několik společných pravidel. HLÍDKA VÝPRAVA STAVBA VÝZKUM Hlídka Pohni jednou svou figurkou do sou sedního kraje na stejné kartě země. OSIDLOVÁNÍ Výprava Pohni jednou svou figurkou z jedné karty země na jinou kartu země. Nemusí to být karta země sousedního hráče. Hráč může pomocí Výpravy pohnout figurkou pouze z kraje a do kraje, které jsou na vnějším okraji karty země. Nesmíš tedy poslat na výpravu figurku z kraje a do kraje, který se nedotýká vnějšího okraje karty. Základní pravidla pro pohyb Pokud pohneš figurkou do kraje, ve kterém se nachází figurka jiného hráče, začal jsi válku (vysvětleno dále). V jednom kraji nikdy nesmí být více než dvě figurky (bez ohledu na barvu). Nikdy nesmíš pohnout figurkou do kraje, kde je poslední figurka hráče ve hře, a naopak: svojí poslední figurkou ve hře se nemůžeš pohnout do kraje, kde je jiný hráč. Morrea E la n Morrea V jednom kraji nikdy nesmí Fialový hráč může mít 2 fi Zelené šipky naznačují mož být více než dvě figurky (bez gurky v jednom kraji. né akce Hlídka a Výprava. ohledu na barvu). Červená šipka ukazuje, že Hlídka do tohoto kraje není možná, protože řeka se nedá překročit. 7

8 Válka Pokud pohneš figurkou do kraje, kde už má figurku jiný hráč, začíná válka. Ty a tvůj soupeř si každý vezmete jednu bojovou kostku a skrytě na ní nastavíte bojové číslo, které určuje, kolik zdrojů do války vložíte (maximálně 11). Bojové číslo také obsahuje různé bojové bonusy uvedené na kartě národa. Strana bojové kostky s bílou vlajkou označuje, že nabízíš mír. Na nastavené bojové číslo musíš mít dostatek surovin: každá utracená mana ti dá 2 do bojového čísla a každá ruda 1. Jídlo je v boji bezcenné. Například pokud máš 9 man, nemůžeš obětovat všechnu za bojové číslo 18, maximální bojové číslo je 11. Pokud nastavíš bojové číslo 11, můžeš zaplatit 5 man a 1 rudu, nebo trošku přeplatit a dát 6 man. Pokud nabídneš mír, neplatí se žádné suroviny. V okamžiku, kdy mají oba hráči nastavené bojové číslo, současně odkryjí své kostky. Vyšší číslo vyhrává a ten, kdo prohrál, vrátí svou figurku zpátky do zásoby. Vítěz nechává svou figurku v kraji. V případě shodných bojových čísel vyhrává obránce. Oba hráči musí za bojové číslo zaplatit suroviny, ať už vyhráli, nebo ne. Pokud oba hráči zvolili mír, zůstávají v kraji figurky obou hráčů a oba mohou kraj využívat (např. při získávání zdrojů). Této situaci říkáme aliance. Pozdějšími akcemi mohou hráči odejít figurkou z kraje bez dalších postihů. Když hráč zahájí válku proti jednomu ze soupeřů, se kterým má alespoň jednu alianci, a oba hráči nedeklarují mír, jsou veškeré aliance těchto dvou hráčů zrušeny. Vyhodí se další válka (oba hráči znovu nastaví bojová čísla na kostkách) a výsledek této války ovlivní všechny kraje, kde tito hráči mají alianci. Vítěz zůstane ve všech krajích, kde byla předtím aliance. Hráč, který prohrál, může se svými figurkami utéct do sousedních krajů, kde není jiný hráč, a za každou uprchlou figurku zaplatí 3 jídla. Každá figurka, která neuprchla, se vrací do zásoby. Pokud by zrušení aliance vedlo k eliminaci poslední figurky hráče, musí tento hráč zaplatit 3 jídla a posunout figurku na nejbližší volný kraj. Pokud takový hráč nemá tři jídla, zaplatí všechno jídlo, které má (pokud žádné nemá, neplatí). Příklad: Hráč A vyvolal válku s hráčem B. Hráč A má celkem 1 manu a 2 rudy. Hráč B má celkem 2 many a 1 rudu. Ani jeden nemá jídlo. Hráč A může mít bojové číslo maximálně 4, ale v tom případě musí utratit všechny své zdroje (mana se počítá za 2 body, ruda za 1). Hráč B může mít bojové číslo 5 (také 8

9 pokud zaplatí vše). Oba hráči nastaví skrytě na kostce bojové číslo a současně ho odhalí. Hráč A nastavil číslo 2, hráč B číslo 3. Hráč B tedy vyhrál. Oba hráči teď musí zaplatit. Hráč A může zaplatit buď 1 manu, nebo 2 rudy. Hráč B může zaplatit 1 manu a 1 rudu, nebo přeplatit a obětovat 2 many (například proto, že se mu bude ruda později ve hře více hodit). Stavba Zaplať potřebný počet rudy na dostavbu další části hradu. (Například na první část potřebuješ 1 rudu, na druhou 2 rudy atd.) Posuň svůj žeton hradu na právě dostavěnou úroveň. Za jednu akci můžeš postavit pouze jednu část hradu. Žeton hradu by měl být ve středu karty, aby nezakrýval ani cenu, ani vítězné body. Výzkum Zvyš úroveň magie a zaplať příslušný počet many. (Například za úroveň 1 zaplatíš 1 manu, za úroveň 2 zaplatíš 2 many atd.) Tvoje úroveň magie se označuje žetonem výzkumu na kartě národa. Za jednu akci můžeš zvýšit úroveň magie pouze jednou. Poté získáš speciální schopnost, kterou poskytuje získaná úroveň magie. Osidlování Přidej si novou figurku a zaplať tolik jídla, kolik máš aktuálně figurek ve hře. (Například umístění čtvrté figurky stojí 4 jídla.) Nová figurka se musí umístit do kraje s jinou figurkou hráče. Protože nikdy nesmí být v kraji víc než dvě figurky, tak pokud nemáš v některém kraji osamocenou figurku, osidlovat nemůžeš. Obchod Můžeš utratit jakýkoliv počet jednoho ze zdrojů a získat stejný počet jiného zdroje. (Například zaplatíš 3 jídla a získáš 3 rudy.) 9

10 Hra v 5 hráčích Hra probíhá podle stejných pravidel s touto výjimkou: když dojde k odstranění žetonů z karty akcí, pouze se posune žeton začínajícího hráče a neprovádí se žádné akce. To zajistí, že každý hráč má příležitost vybírat si akci jako první. Takto to bude vypadat ve hře: 1. Hráč A vybírá akci, na výběr jich má 6. (Ostatní buď zahrají stejnou akci, nebo získají zdroje.) Žeton prvního hráče se předává hráči B. 2. Hráč B vybírá akci, na výběr jich má 5. Žeton prvního hráče se předává hráči C. 3. Hráč C vybírá akci, na výběr má 4. Žeton prvního hráče se předává hráči D. 4. Hráč D vybírá akci, na výběr má 3. Žeton prvního hráče se předává hráči E. 5. Hráč E vybírá akci, na výběr má 2. Žeton prvního hráče se předává hráči A. 6. Hráč A pouze odstraní žetony štítu z karty akcí a neprovádí se žádné akce. 7. Hráč B vybírá akci, na výběr má 6. Hra ve 2 hráčích Pro hru ve dvou platí několik následujících změn. Tak za prvé, není možnost aliancí. Hráči spolu musí vždy bojovat (pokud by oba hráči nastavili ve válce bílou vlajku, vyhrává obránce). Navíc je ve hře Ztracené království. Náhodně vyberte jednu kartu země, dejte ji doprostřed stolu a do každého kraje dejte jednu figurku nehrající barvy. Během hry mají hráči možnost prozkoumávat Ztracené království. Když k tomu dojde, protihráč utrácí zdroje ve válce a brání tak neutrální figurku. Počítají se mu i bojové schopnosti jeho národa. Pokud útočník prohraje, nic se neděje a neutrální figurka zůstává. Pokud útočník vyhraje, neutrální figurka se odstraní a kraj obsadí útočník. Poté, co je neutrální figurka odstraněna, bere se tento kraj jako kterýkoli jiný. Případnou další válku v tomto kraji pak brání normálně hráč, který tam má svoji figurku. Pokud tento kraj hráč opustí, zůstane prázdný. Na konci hry získává hráč 1 vítězný bod navíc za každý kraj Ztraceného království, ve kterém má svoji figurku. 10

11 Tvůrci hry Autor hry: Scott Almes Ilustrátor: William Bricker Úpravy: Brittany Coe & Andy Harrison Vývoj hry: Michael Coe Grafická úprava: Darrell Louder Vydavatel: Gamelyn Games Čestní producenti: Matt Pohl, Andrew Scarlatelli, Michael Black, Mitchell F. Gale, Victor Luchangco, Albert Espino, Derek Leigh Davis, Chaoran Chang, Lyndon Martin a Stephen Eckman. Zvláštní poděkování: Scott by rád poděkoval svým přátelům a rodině za to, že se tento malý velký sen mohl díky jejich podpoře a shovívavosti stát skutečností. Michael by rád poděkoval své ženě Brittany za její podporu a trpělivost během vzniku této hry a za nápaditou a věcnou zpětnou vazbu během testování. Michael chce také poděkovat Brianovi Ikegamimu za jeho nápady a za to, že byl tím nejdůležitějším testerem hry. Další zvláštní poděkování patří Donaldu Shultsovi a Chrisu Sabatovi za jejich zapojení do projektu. Díky patří i vám, komunito serveru BoardGameGeek a Rainere Ahlforsi, a vám ostatním 8 978, kteří jste nás podpořili na Kickstarteru, a umožnili tak Malým velkým královstvím vzniknout. Tvůrci české verze Překlad: Michal Široký Grafická úprava: Jiří Tomášek Úpravy & korektury: Tým REXhry.cz I my z vydavatelství REXhry.cz si dovolíme jedno skromné poděkování na závěr: Děkujeme vám všem, kterým se naše hry líbí a kterým dělají radost. Královsky se bavte! 11

12 2014 Gamelyn Games, LLC všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto produktu nesmí být reprodukována bez svolení. Tiny Epic Kingdoms, Gamelyn Games a TEK logo jsou registrované obchodní značky Gamelyn Games, LLC. 12

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček

JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček PRAVIDLA HRY 1 JSI NOVÁČKEM V DUELECH? 1. To, co potřebuješ pro správný začátek je tento začátečnický balíček a příručka! Poté stačí vyzvat kamaráda s vlastním balíčkem na duel! 2. Na začátku každého duelu

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Jay Cormier & Sen-Foong Lim Ve hře Tortuga se z hráčů stávají piráti, prahnoucí po pokladech Karibiku. Vaším cílem je legendární pirátský přístav Tortuga pouze zde budou uloupené poklady v bezpečí, a vás

Více

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně.

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně. pravidla hry Přehled hry V průběhu každého kola hry se hráči postupně rozhodují, jestli zůstanou ve hře a pokusí se vstoupit s vybraným hrdinou do podzemí, nebo zda v daném kole ze hry odstoupí. Ve svém

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Autor hry: David Bimka Spolupráce: Marek Vlha Na tajemný hrad Bahňák přijíždí nic netušící zájezd. Návštěvníci nemají ponětí, že ve zdech starobylého sídla

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let.

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Autoři: Michael Kiesling a Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (instrukce) Editor: André Maack Ravensburger

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

Obsah hry. Příprava hry. Přehled hry. 60 karet ptáků Každé prostředí obsahuje ptáky: 1 raritního 1 dravého 1 vzácného 2 málo běžné

Obsah hry. Příprava hry. Přehled hry. 60 karet ptáků Každé prostředí obsahuje ptáky: 1 raritního 1 dravého 1 vzácného 2 málo běžné PRAVIDLA Každý rok se ti nejnadšenější (nebo možná jen nejbláznivější) pozorovatelé ptáků připravují na velký rok, kdy se pokusí pozorovat co nejvíce ptáků. Tento rok jste se k nim rozhodli přidat i vy.

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu.

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu. 1 Přehled hry Občanská válka přinesla do celé galaxie chaos a zmatek. Rebelové se snaží obnovit svobodu a volnost po celé galaxii, zatímco Impérium plánuje zkázu Rebelům a jakékoli naději, kterou probouzejí.

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst)

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Německy pojmenovaná die Hanse nebo latinsky nazvaná Hansa Teutonica, to jsou různá jména pro hanzovní spolek, alianci obchodních cechů

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru Teorie her a ekonomické rozhodování 4. Hry v rozvinutém tvaru 4.1 Hry v rozvinutém tvaru Hra v normálním tvaru hráči provedou jediné rozhodnutí a to všichni najednou v rozvinutém tvaru řada po sobě následujících

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton

Míčové hry - pravidla. Stolní tenis Badminton Míčové hry - pravidla Stolní tenis Badminton Pravidla stolního tenisu http://www.pingpongweb.cz/pingpong-na-olympijskych-hrach-12 Odehrání míčku Míček je odehráván výhradně pálkou, a to kteroukoliv její

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů ZOOLORETTO Michael Schacht Herní idea Každý hráč vlastní jednu zoo. Hráči se pokoušejí přilákat do svých zoo co nejvíce návštěvníků, aby získali vítězné body. Za tímto účelem musí shromažďovat vhodná zvířata.

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ.

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ. Collinův meč Nezovo kladivo +2 Bojovník Tyldin palcát Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze (místo +2). TILDA Lilyin luk Mystik Dýka Dýka Pokud

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci CZ Habermaaß-hra 4298 Malí kouzelníci Malí kouzelníci Bláznivá hra na zapamatování pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje i variantu pro pokročilé kouzelníky. Autoři: Stine & Kis Ilustrace: Antje

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry Caylus Magna Carta - Standard Hra od William Attia - Ilustrace od Arnaud Demaegd - Grafika od Cyril Demaegd - FAQ und Forum : http://www.ystari.com; překlad cz: Cauly pro www.svet-deskovych-her.cz Vítejte

Více