2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM"

Transkript

1 Pravidla hry 1

2 Hra 4X od Scotta Almese 2 5 HRÁÈÙ ~30 MIN ÈÙ ~30 MIN VÌK 13+ N VÌK 13+ VÌK 13+ Herní materiál 35 figurek (7 v každé barvě) 5 žetonů výzkumu 5 žetonů štítu (1 v každé barvě) 15 žetonů zdrojů 2 dvanáctistěnné bojové kostky (po 5 ks many, rudy & jídla) 13 karet národů (1 v každé barvě) 1 žeton aktivního hráče Akce Ještěráci kde máš každou zemi, Za skou domov tvojí fornení a která. isn t fordostáváš r zemí, r isn t for. r isn t for. namísto r isn t for můžeš Výprava akciisn t. r mezi forpři vyměnit. navzájem r krajem, ní ve isn t for switch. r s a soupeřovým isn t for svým switch. r alianci. s isn t for nemá kterém switch. r s for inisn t. r s for inisn t. r s for získáš a z cílo inisn t pohneš, se. r Když for a of typu. inisn t daného zdroj. r kraje a s for vého a of inisn t. r a s a of inisn t. a s an a s in of switch. a a of in a s Hlídka můžeš akce a of in Namísto a s naopak. a a in Výprava of of Quest akci a s provést a in of ofof Quest vice a s a s in an of Quest vice a of a in an of vice a aquest in an of of vice aquest se můžeš v dané a of ofof Hlídka Akcí vice aquest který kraje, on a i doregion of zemi vice pohnout any aquest on of Quest vice any region s tvým. a nesousedí a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest to a vice to a to a to a to a to a to a a 5 žetonů hradu HLÍDKA VÝPRAVA STAVBA VÝZKUM Galson OSIDLOVÁNÍ Fionarria Morrea Eclipsean 1 karta akcí 8 karet země (oboustranných) Příběh 1 karta hradu Hraješ za malé království, které má velké plány. Chceš osídlit celou říši, naučit se mocným kouzlům, postavit monumentální hrady a toužíš po tom, aby se sousední království třásla strachem, kdykoli zaslechnou jméno toho tvého. A co ti v tom brání? Vypadá to, že ostatní království mají úplně stejné cíle, a říše je příliš malá na to, aby se to podařilo všem 2

3 Příprava hry Doprostřed stolu položte kartu akcí a kartu hradu. Vedle karty akcí položte 5 žetonů štítu. Každý hráč dostane: 7 figurek ve své barvě, 1 žeton od každého zdroje, 1 žeton výzkumu (ve své barvě), 1 žeton hradu (ve své barvě), 1 kartu národa (podle výběru hráče), 1 kartu země (náhodnou, hráč si vybere stranu karty, kterou chce použít). Tato země se považuje za domovskou zemi hráče. Každý hráč umístí: Své žetony zdrojů na počítadlo zdrojů na kartě národa. Každý má k dispozici celkem 6 zdrojů, které může libovolně rozdělit. (Pro začátečníky doporučujeme vzít si 1 rudu, 2 many a 3 jídla). Za políčko s číslem 0 je považováno místo napravo od karty. Svůj žeton hradu pod kartu hradu. Žeton označuje pokrok ve stavbě hradu. Svůj žeton výzkumu pod magickou knihu na kartě národa. Označuje úroveň magie. Dvě své figurky do jednoho kraje na své kartě země. hráč měl při Pokud by se jiný na kartě akci Stavba pohnout na kterém hradu na pole,to o 1 více. stojíš ty, stojí ho či Výprava Pokud se akcí Hlídka 1. pohneš do hor, získáš Stavba tě stojí o 1 méně. Namísto akce Obchod provést akci Stavba. můžeš na kartě Pokud máš ukazatel (nebo je to hradu nejvýše. remíza), dostaneš Trpaslíci Intheoros Ještěráci kde máš Za každou zemi, domovskou a která není tvojí. zemí, dostáváš v dané Akcí Hlídka se můžeš kraje, který zemi pohnout i do nesousedí s tvým. můžeš Namísto akce Hlídka a naopak. provést akci Výprava získáš z cílokdyž se pohneš, daného typu. vého kraje zdroj namísto Při akci Výprava můžeš mezi ní navzájem vyměnit krajem, ve svým a soupeřovým kterém nemá alianci. Morrea Akce HLÍDKA VÝPRAVA můžeš Namísto akce Výzkum provést akci Obchod. Lidé navíc Při akci Obchod dostaneš jsi obchodem jeden zdroj, který získal. zaplatíš jen Pokud ve válce dostaneš jedním typem zdrojů, +2 k bojovému číslu. jednu Pokud máš alespoň s vodou, v kraji, který sousedí vání zdrojů dostaneš při získá. Fionarria OSIDLOVÁNÍ od kteza každý typ zdroje, 4, získáváš rého máš alespoň. STAVBA VÝZKUM Galson Orkové hráč nemá Pokud žádný jiný zemi, získáve tvé domovské váš +2. se soupeřem Poté, co ve válce nastavili na odhalíte, co jste utratit bojové kostce, můžeš 1 navíc. Získáváš k bojovému číslu. utrácet. Můžeš během války za 1 bod Každé 1 se počítá bojového čísla. Ve válce vyhráváš remízy. všechny (Poznámka: Hra ve 2 nebo 5 hráčích probíhá s několika úpravami, které najdeš na konci pravidel.) 3

4 Přehled hry Hraje se na tahy. Hráči rozšiřují svá království, učí se novým kouzlům a bojují s ostatními o území. V každém tahu aktivní hráč vybere jednu z akcí. Každý další hráč si zvolí, jestli vykoná tutéž akci, nebo bude získávat zdroje. Hra pokračuje po směru hodinových ručiček, dokud není splněna podmínka pro konec hry. Herní tah: Herní tah má pět částí: 1. Odstraň žetony štítu z karty akcí, pokud žádná akce není volná (tedy pokud na ní leží všech pět žetonů štítu). 2. Vyber si akci. 3. Ostatní hráči provedou stejnou akci, nebo budou získávat zdroje. 4. Zkontroluj, zda není splněna podmínka pro spuštění finální části hry. 5. Předej žeton aktivního hráče dalšímu po směru hodinových ručiček A kce 1. Odstranění žetonů štítu z karty akcí Pokud jsou na kartě akcí umístěny všechny žetony štítu, všechny polož vedle této karty. Pak si můžeš vybrat jakoukoli akci. 2. Výběr akce HLÍDKA VÝPRAV A STAVBA VÝZKUM Vezmi jeden žeton štítu a umísti jej na jednu z akcí, na které zatím žeton štítu neleží (tedy ještě nebyla zahrána). Oznam ostatním, jakou akci sis vybral. OSIDLO VÁNÍ 3. Provedení akce, nebo získání zdrojů Po směru hodinových ručiček každý hráč buď provede akci, nebo získá zdroje. Aktivní hráč (ten, který akci vybral) musí provést akci, nebo nedělat nic. Nemůže tedy získávat zdroje. Provedení akce Akce jsou podrobně popsány dále. Každý hráč nejdříve dokončí svou akci, než začne další. Získávání zdrojů Za každý kraj, ve kterém máš alespoň jednu svoji figurku, získáš příslušný zdroj. (Pozor: Pokud máš v kraji více než jednu figurku, nedostáváš zdroje navíc, pořád dostaneš jen jeden.) Získané zdroje si označ posunutím příslušného žetonu na kartě národa. 4

5 Když získáváš zdroje, dostaneš: Jídlo z polí E la n a l n ERudu z hor Manu z lesa Od žádného zdroje jich nemůžeš mít víc než 9. Žeton zdroje nikdy nesmí postoupit za toto číslo. Ve vzácných případech, kdy máš ve hře pouze jedinou figurku, dostaneš kromě zdroje z kraje, kde figurka stojí, ještě jeden zdroj podle vlastního výběru. E la n Jiné kraje Voda a útesy Jsou neprostupnými oblastmi, nemůže na ně tedy být umístěna figurka, pokud karta národa neříká něco jiného. Řeky jsou také nepřekonatelné. Galson Hlavní města Kraj s hlavním městem přináší na konci hry 2 vítězné body hráči, který tam má figurku. Pokud tam mají figurku dva hráči, každý získá 1 vítězný bod. Kraj s hlavním městem nedává žádné zdroje. Podzemí Pokud figurka hráče vstoupí do podzemí, položí se na bok, aby se tím označilo, že figurka podzemí prohledává. Pokud figurka prohledává, nemůže s ní být pohnuto akcemi Hlídka nebo Výprava (jsou vysvětleny později). Hledající figurka ale při získávání zdrojů přidá majiteli 1 zdroj podle jeho výběru. Akcí Hlídka můžete hledající figurku postavit. Stojící figurka v podzemí nepřináší žádné zdroje, ale dalšími akcemi Hlídka a Výprava ji může hráč posu nout do jiného kraje. Na konci hry jsou hledající fi gurky považovány za ztra ce né a nepočítají se do výsledného skóre. 5 Tül Gru n d

6 4. Kontrola konce hry Poté, co všichni hráči provedli akci nebo získávali zdroje, zkontroluje se, jestli někdo nesplnil jednu z podmínek spuštění finální části hry: Hráč má ve hře všech svých 7 figurek. Hráč postavil všech 6 částí hradu. Hráč dokončil výzkum všech 5 úrovní magie na své kartě národa. Pokud je splněna jedna z těchto pod mínek, začíná finální část hry. Začátek finální části není možné zvrátit žádnými následujícími akcemi. Pokud je na kartě akcí všech pět štítů, hra okamžitě končí a nehrají se žádné další akce a tahy. Jinak se hraje až do té doby, než je umístěn poslední štít na kartu akcí. Poté se ještě vyhodí akce a získávání zdrojů a hra končí. 5. Předání žetonu aktivního hráče Předej žeton aktivního hráče po směru hodinových ručiček. On bude vybírat další akci a začíná jeho tah. Závěrečné bodování Po ukončení hry se spočítají body každého hráče následujícím způsobem: 1 bod za každou figurku ve hře, vyjma figurek prohledávajících podzemí (figurky, které prohledávají podzemí, se považují za ztracené), body za hlavní města (2 body, pokud je obsazeno jedním hráčem, 1 bod, pokud je obsazeno aliancí dvou hráčů), 1 bod za každou získanou úroveň magie (a všechny bonusy, které přináší pátá úroveň magie), body za hrad, tak, jak je uvedeno na kartě hradu. Hráč s nejvíce body vítězí! V případě remízy rozhoduje toto (v uvedeném pořadí): postavení větší části hradu, více figurek ve hře, dosažená vyšší úroveň magie, celkový součet všech zdrojů. Pokud ani tyto podmínky nerozhodnou o vítězi, hra končí remízou. 6

7 Akce Akce Vybrat si můžeš ze šesti akcí. Dvě z nich jsou pohybové, Hlídka a Výprava, které mají několik společných pravidel. HLÍDKA VÝPRAVA STAVBA VÝZKUM Hlídka Pohni jednou svou figurkou do sou sedního kraje na stejné kartě země. OSIDLOVÁNÍ Výprava Pohni jednou svou figurkou z jedné karty země na jinou kartu země. Nemusí to být karta země sousedního hráče. Hráč může pomocí Výpravy pohnout figurkou pouze z kraje a do kraje, které jsou na vnějším okraji karty země. Nesmíš tedy poslat na výpravu figurku z kraje a do kraje, který se nedotýká vnějšího okraje karty. Základní pravidla pro pohyb Pokud pohneš figurkou do kraje, ve kterém se nachází figurka jiného hráče, začal jsi válku (vysvětleno dále). V jednom kraji nikdy nesmí být více než dvě figurky (bez ohledu na barvu). Nikdy nesmíš pohnout figurkou do kraje, kde je poslední figurka hráče ve hře, a naopak: svojí poslední figurkou ve hře se nemůžeš pohnout do kraje, kde je jiný hráč. Morrea E la n Morrea V jednom kraji nikdy nesmí Fialový hráč může mít 2 fi Zelené šipky naznačují mož být více než dvě figurky (bez gurky v jednom kraji. né akce Hlídka a Výprava. ohledu na barvu). Červená šipka ukazuje, že Hlídka do tohoto kraje není možná, protože řeka se nedá překročit. 7

8 Válka Pokud pohneš figurkou do kraje, kde už má figurku jiný hráč, začíná válka. Ty a tvůj soupeř si každý vezmete jednu bojovou kostku a skrytě na ní nastavíte bojové číslo, které určuje, kolik zdrojů do války vložíte (maximálně 11). Bojové číslo také obsahuje různé bojové bonusy uvedené na kartě národa. Strana bojové kostky s bílou vlajkou označuje, že nabízíš mír. Na nastavené bojové číslo musíš mít dostatek surovin: každá utracená mana ti dá 2 do bojového čísla a každá ruda 1. Jídlo je v boji bezcenné. Například pokud máš 9 man, nemůžeš obětovat všechnu za bojové číslo 18, maximální bojové číslo je 11. Pokud nastavíš bojové číslo 11, můžeš zaplatit 5 man a 1 rudu, nebo trošku přeplatit a dát 6 man. Pokud nabídneš mír, neplatí se žádné suroviny. V okamžiku, kdy mají oba hráči nastavené bojové číslo, současně odkryjí své kostky. Vyšší číslo vyhrává a ten, kdo prohrál, vrátí svou figurku zpátky do zásoby. Vítěz nechává svou figurku v kraji. V případě shodných bojových čísel vyhrává obránce. Oba hráči musí za bojové číslo zaplatit suroviny, ať už vyhráli, nebo ne. Pokud oba hráči zvolili mír, zůstávají v kraji figurky obou hráčů a oba mohou kraj využívat (např. při získávání zdrojů). Této situaci říkáme aliance. Pozdějšími akcemi mohou hráči odejít figurkou z kraje bez dalších postihů. Když hráč zahájí válku proti jednomu ze soupeřů, se kterým má alespoň jednu alianci, a oba hráči nedeklarují mír, jsou veškeré aliance těchto dvou hráčů zrušeny. Vyhodí se další válka (oba hráči znovu nastaví bojová čísla na kostkách) a výsledek této války ovlivní všechny kraje, kde tito hráči mají alianci. Vítěz zůstane ve všech krajích, kde byla předtím aliance. Hráč, který prohrál, může se svými figurkami utéct do sousedních krajů, kde není jiný hráč, a za každou uprchlou figurku zaplatí 3 jídla. Každá figurka, která neuprchla, se vrací do zásoby. Pokud by zrušení aliance vedlo k eliminaci poslední figurky hráče, musí tento hráč zaplatit 3 jídla a posunout figurku na nejbližší volný kraj. Pokud takový hráč nemá tři jídla, zaplatí všechno jídlo, které má (pokud žádné nemá, neplatí). Příklad: Hráč A vyvolal válku s hráčem B. Hráč A má celkem 1 manu a 2 rudy. Hráč B má celkem 2 many a 1 rudu. Ani jeden nemá jídlo. Hráč A může mít bojové číslo maximálně 4, ale v tom případě musí utratit všechny své zdroje (mana se počítá za 2 body, ruda za 1). Hráč B může mít bojové číslo 5 (také 8

9 pokud zaplatí vše). Oba hráči nastaví skrytě na kostce bojové číslo a současně ho odhalí. Hráč A nastavil číslo 2, hráč B číslo 3. Hráč B tedy vyhrál. Oba hráči teď musí zaplatit. Hráč A může zaplatit buď 1 manu, nebo 2 rudy. Hráč B může zaplatit 1 manu a 1 rudu, nebo přeplatit a obětovat 2 many (například proto, že se mu bude ruda později ve hře více hodit). Stavba Zaplať potřebný počet rudy na dostavbu další části hradu. (Například na první část potřebuješ 1 rudu, na druhou 2 rudy atd.) Posuň svůj žeton hradu na právě dostavěnou úroveň. Za jednu akci můžeš postavit pouze jednu část hradu. Žeton hradu by měl být ve středu karty, aby nezakrýval ani cenu, ani vítězné body. Výzkum Zvyš úroveň magie a zaplať příslušný počet many. (Například za úroveň 1 zaplatíš 1 manu, za úroveň 2 zaplatíš 2 many atd.) Tvoje úroveň magie se označuje žetonem výzkumu na kartě národa. Za jednu akci můžeš zvýšit úroveň magie pouze jednou. Poté získáš speciální schopnost, kterou poskytuje získaná úroveň magie. Osidlování Přidej si novou figurku a zaplať tolik jídla, kolik máš aktuálně figurek ve hře. (Například umístění čtvrté figurky stojí 4 jídla.) Nová figurka se musí umístit do kraje s jinou figurkou hráče. Protože nikdy nesmí být v kraji víc než dvě figurky, tak pokud nemáš v některém kraji osamocenou figurku, osidlovat nemůžeš. Obchod Můžeš utratit jakýkoliv počet jednoho ze zdrojů a získat stejný počet jiného zdroje. (Například zaplatíš 3 jídla a získáš 3 rudy.) 9

10 Hra v 5 hráčích Hra probíhá podle stejných pravidel s touto výjimkou: když dojde k odstranění žetonů z karty akcí, pouze se posune žeton začínajícího hráče a neprovádí se žádné akce. To zajistí, že každý hráč má příležitost vybírat si akci jako první. Takto to bude vypadat ve hře: 1. Hráč A vybírá akci, na výběr jich má 6. (Ostatní buď zahrají stejnou akci, nebo získají zdroje.) Žeton prvního hráče se předává hráči B. 2. Hráč B vybírá akci, na výběr jich má 5. Žeton prvního hráče se předává hráči C. 3. Hráč C vybírá akci, na výběr má 4. Žeton prvního hráče se předává hráči D. 4. Hráč D vybírá akci, na výběr má 3. Žeton prvního hráče se předává hráči E. 5. Hráč E vybírá akci, na výběr má 2. Žeton prvního hráče se předává hráči A. 6. Hráč A pouze odstraní žetony štítu z karty akcí a neprovádí se žádné akce. 7. Hráč B vybírá akci, na výběr má 6. Hra ve 2 hráčích Pro hru ve dvou platí několik následujících změn. Tak za prvé, není možnost aliancí. Hráči spolu musí vždy bojovat (pokud by oba hráči nastavili ve válce bílou vlajku, vyhrává obránce). Navíc je ve hře Ztracené království. Náhodně vyberte jednu kartu země, dejte ji doprostřed stolu a do každého kraje dejte jednu figurku nehrající barvy. Během hry mají hráči možnost prozkoumávat Ztracené království. Když k tomu dojde, protihráč utrácí zdroje ve válce a brání tak neutrální figurku. Počítají se mu i bojové schopnosti jeho národa. Pokud útočník prohraje, nic se neděje a neutrální figurka zůstává. Pokud útočník vyhraje, neutrální figurka se odstraní a kraj obsadí útočník. Poté, co je neutrální figurka odstraněna, bere se tento kraj jako kterýkoli jiný. Případnou další válku v tomto kraji pak brání normálně hráč, který tam má svoji figurku. Pokud tento kraj hráč opustí, zůstane prázdný. Na konci hry získává hráč 1 vítězný bod navíc za každý kraj Ztraceného království, ve kterém má svoji figurku. 10

11 Tvůrci hry Autor hry: Scott Almes Ilustrátor: William Bricker Úpravy: Brittany Coe & Andy Harrison Vývoj hry: Michael Coe Grafická úprava: Darrell Louder Vydavatel: Gamelyn Games Čestní producenti: Matt Pohl, Andrew Scarlatelli, Michael Black, Mitchell F. Gale, Victor Luchangco, Albert Espino, Derek Leigh Davis, Chaoran Chang, Lyndon Martin a Stephen Eckman. Zvláštní poděkování: Scott by rád poděkoval svým přátelům a rodině za to, že se tento malý velký sen mohl díky jejich podpoře a shovívavosti stát skutečností. Michael by rád poděkoval své ženě Brittany za její podporu a trpělivost během vzniku této hry a za nápaditou a věcnou zpětnou vazbu během testování. Michael chce také poděkovat Brianovi Ikegamimu za jeho nápady a za to, že byl tím nejdůležitějším testerem hry. Další zvláštní poděkování patří Donaldu Shultsovi a Chrisu Sabatovi za jejich zapojení do projektu. Díky patří i vám, komunito serveru BoardGameGeek a Rainere Ahlforsi, a vám ostatním 8 978, kteří jste nás podpořili na Kickstarteru, a umožnili tak Malým velkým královstvím vzniknout. Tvůrci české verze Překlad: Michal Široký Grafická úprava: Jiří Tomášek Úpravy & korektury: Tým REXhry.cz I my z vydavatelství REXhry.cz si dovolíme jedno skromné poděkování na závěr: Děkujeme vám všem, kterým se naše hry líbí a kterým dělají radost. Královsky se bavte! 11

12 2014 Gamelyn Games, LLC všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto produktu nesmí být reprodukována bez svolení. Tiny Epic Kingdoms, Gamelyn Games a TEK logo jsou registrované obchodní značky Gamelyn Games, LLC

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Autor hry: David Bimka Spolupráce: Marek Vlha Na tajemný hrad Bahňák přijíždí nic netušící zájezd. Návštěvníci nemají ponětí, že ve zdech starobylého sídla

Více

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst)

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Německy pojmenovaná die Hanse nebo latinsky nazvaná Hansa Teutonica, to jsou různá jména pro hanzovní spolek, alianci obchodních cechů

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Pravidla hry Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Připravil Jakub Dobal V této hře představujete vojenské velitele, Daimjó (japonský kníže, místodržitel), v Japonsku 16. století. Budete bránit pozici svého klanu,

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Velká vesmírná hra 55. střediska Vatra Praha Vesmírná odysea PRAVIDLA

Velká vesmírná hra 55. střediska Vatra Praha Vesmírná odysea PRAVIDLA Velká vesmírná hra 55. střediska Vatra Praha Vesmírná odysea PRAVIDLA Začátek hry: Rozdělení do dvojic (maximálně do trojic). Ty pak po celou hru budou stabilní. Každá dvojice si nakreslí na A4 pěknou

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Přeložil Jan Štefl 4/2008 Umělec & Dobrodinec Možnosti tématické sady Umělec a dobrodinec Tématická sada Umělec & dobrodinec je jednou z celkem

Více

CÍL HRY A BODOVÁNÍ Kdo bude mít nejvíce bodů po uplynutí stanoveného počtu kol, stává se vítězem hry. Příklad: Počitadlo kol pro 3 hráče.

CÍL HRY A BODOVÁNÍ Kdo bude mít nejvíce bodů po uplynutí stanoveného počtu kol, stává se vítězem hry. Příklad: Počitadlo kol pro 3 hráče. Jak už to tak ve středověku bývalo, vznešené šlechtické rody se neustále snažily získat větší vliv a moc. Rody se rozpínaly a kromě bojů a šarvátek využívaly také sňatků a spojenectví. Pro středověk bylo

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut.

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. Michael Schacht Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán s mapou Afriky kniha 2 knihy karty DOBRODRUŽSTVÍ 30 karet DOBRODRUŽSTVÍ (15 s bílým okrajem, 15

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Příprava první hry. Počet hráčů. Herní plán

Příprava první hry. Počet hráčů. Herní plán hra Vládi Chvátila V roce 982 vikingský jarl Erik Rudý objevil při plavbě ze západního pobřeží Islandu novou zemi. Dal jí jméno Graenaland, zelená země; ačkoli dnes tento název může znít podivně, v desátém

Více

CÍLOVÝ KONCEPT. Ghoul Wars. pro. Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA

CÍLOVÝ KONCEPT. Ghoul Wars. pro. Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA pro Jihočeskou univerzitu Pedagogickou fakultu Předmět: TDSA Zpracovatel: Bohuslav Pindryč Datum zpracování: 20.04. 2010 Verze: 1 Stránka 2/13 OBSAH 1. Identifikace 4 2. Přílohy 4 3. Schvalovací doložka

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

SEZNAM KOMPONENT. Alex Rockwell

SEZNAM KOMPONENT. Alex Rockwell Alex Rockwell Zákon o osídlování z roku 1862 umožňoval Američanům, aby získali neobdělanou půdu, když na ní budou žít a hospodařit po dobu pěti let. V roce 1860 byla také vybudována napříč Severní Amerikou

Více

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží.

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží. Varianty Přátelský zloděj ušetří všechny hráče tak dlouho, dokud nemají více než 2 vítězné body. Dodatečná pravidla Zloděj nesmí po hodu 7 nebo po zahrání rytíře vstoupit na pole, s nímž sousedí hráč,

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus

Příručka aplikace Granatier. Mathias Kraus Mathias Kraus Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Předměty........................................... 7 3.1.1 Aréna.........................................

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě Vladimír Suchý ÚVOD Nacházíte se v polovině 19. století, kdy se rozvíjí nové technologie a vznikají moderní obchodní společnosti. Státy rozšiřují v oceánech svůj obchodní i vojenský vliv. Námořní plavba

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU???

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry.

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry. Vážený zákazníku, kompletování našich her věnujeme zvláštní péči. Pokud přesto ve vašem balení některá součást hry chybí (za což se velmi omlouváme), můžete reklamaci vyřídit e-mailem na adrese info@pygmalino.cz.

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

Ubožejší nulu než ty jsem ještě neviděl. Zdržíš se na dvě kola.

Ubožejší nulu než ty jsem ještě neviděl. Zdržíš se na dvě kola. Ubožejší nulu než ty jsem ještě neviděl. Zdržíš se na dvě kola. Za poslední měsíc máš jen 150 přesčasových hodin. Nepohneš se z místa, dokud ti nepadne šestka. Došel mi popel i hrách, dnes nemusíš zůstávat

Více

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II.

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

RODINNÁ HRA PRO 2 6 HRÁČŮ OD 7 LET CHOVÁŠ ZVÍŘATA, CHRÁNÍŠ JE PŘED NEBEZPEČÍM, ZVYŠUJEŠ SVŮJ ZISK!

RODINNÁ HRA PRO 2 6 HRÁČŮ OD 7 LET CHOVÁŠ ZVÍŘATA, CHRÁNÍŠ JE PŘED NEBEZPEČÍM, ZVYŠUJEŠ SVŮJ ZISK! RODINNÁ HRA PRO 2 6 HRÁČŮ OD 7 LET CHOVÁŠ ZVÍŘATA, CHRÁNÍŠ JE PŘED NEBEZPEČÍM, ZVYŠUJEŠ SVŮJ ZISK! Rodinná hra pro 2 6 hráčů od 7 let. Obsah balení: 2 různé dvanáctistěnné kostky 128 kartiček s obrázky

Více

ATP Otrokovice 2013 single

ATP Otrokovice 2013 single ATP Otrokovice 2013 single Opět tu máme atraktivní sezónní tenisovou soutěž, kde má každý jedinečnou možnost zahrát si větší počet zápasů a hlavně s různými soupeři s cílem neustále se zdokonalovat ve

Více

2 rozšíření herního plánu velkých vybavení

2 rozšíření herního plánu velkých vybavení Ještë v minulém století byla tëžba rašeliny vyøezáváním zcela bëžnÿm zpùsobem, jak zajistit vytápëní domácností ve venkovskÿch oblastech. Rašeliništë a lesy byly také využívány k rozšiøování oblastí orné

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

Ilustrace: Piotr Socha. Autor hry: Filip Miłuński. Co by bylo, kdyby

Ilustrace: Piotr Socha. Autor hry: Filip Miłuński. Co by bylo, kdyby Autor hry: Filip Miłuński Ilustrace: Piotr Socha Co by bylo, kdyby Přemýšleli jste někdy o tom, kým byste byli, kdyby se váš život odvíjel jinak? Možná by z vás byl kouzelník nebo cestovatel. Nebo vás

Více

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů.

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů. Admiral Ultimate 10 C obsahuje 10 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Xtra Hot Fruits n Royals Joker Fruits Plenty on Twenty Hot Roaring Forties American Colors Hot Chip Runner deluxe Sizzling Hot

Více

Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete nejdůležitější změny oproti hře Osadníci z Katanu.

Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete nejdůležitější změny oproti hře Osadníci z Katanu. A Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Velký obrázek dole je hrací plán pro první hru. Malé obrázky znázorňují příjem surovin pro města. A B C Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Superciferný součet Koeficient 1 Kategorie mládež Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Vaší úlohou je vytvořit program, který spočítá

Více

Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: 1. tah

Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: 1. tah A začínáš hrát Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: Zamíchej svých 10 karet (balíček karet hráče na začátku hry, pravidla strana 4). Pak si dober

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království? BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v danou chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

Šašci a kašpaři mají své startovní pole v Cibulové bráně. Šašci nikdy neobtěžují Hráče svými výstupy, ale mají +2 body nad Zloději

Šašci a kašpaři mají své startovní pole v Cibulové bráně. Šašci nikdy neobtěžují Hráče svými výstupy, ale mají +2 body nad Zloději Jako Vrah začínáš ve Zmaštěné bráně Šašci a kašpaři mají své startovní pole v Cibulové bráně Jsi Šička a tvé startovní pole je Brána zrádců Vrazi nikdy nevyhrožují vraždou Zlodějům, ale mají +2 body k

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010

HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010 HINT Tahová strategie, Uživatelská dokumentace Štěpán Poljak, 2010 Obsah Úvod... 4 Instalace... 4 Spuštění... 4 Ovládání programu... 6 Popis pravidel... 6 Stručný popis... 6 Rozdělení hry na části... 6

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Sada her : Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): CLS - GAMES SYSTÉM Emotion 1 Kč 1.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-97 % Vložení

Více

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce Marketingový plán Tvoje cesta k úspěchu Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce 1) 3 způsoby jak vydělat z - Kupuješ pro sebe, používáš výrobky: Šetříš na marži -

Více

Pravidla hry. Postava. Kostka. Charakteristika postav

Pravidla hry. Postava. Kostka. Charakteristika postav Na samém úsvitu dějin, v pradávných časech, kdy se rodily myšlenky a sny se stávaly skutečností, existoval pouze jeden svět obklopený nekonečnou nicotou Netheran, později známý jako Říše Snů. Legendy praví,

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v tuto chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě je

Více

6 desek s žetony, které obsahují: 110 karet: počet hráčů 1 2 3 4 (5)

6 desek s žetony, které obsahují: 110 karet: počet hráčů 1 2 3 4 (5) O h ř e Le Havre je francouzské město věhlasné druhým největším přístavem ve Francii (po Marseille). Kromě toho je velmi zajímavý a nezvyklý také jeho název. Holandské slovo Havre, které znamená přístav

Více

Úkoly: obchodníka studnu. hrad. Úkoly je možné splnit, když hrdinové stoupnou na příslušné pole. Dále čtěte na kartě legendy A2.

Úkoly: obchodníka studnu. hrad. Úkoly je možné splnit, když hrdinové stoupnou na příslušné pole. Dále čtěte na kartě legendy A2. Královi špehové nemohli uvěřit svým očím. Princ Thorald se konečně vrátil a přivedl s sebou nejudatnější hrdiny ze všech koutů Andoru. Než začne samotné dobrodružství, musí hrdinové v této první části

Více

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut Zloděj Z lo D ej Vezmi si náhodně kartu jiného hráče. Vezmi si náhodne kartu iného hráča. Přístav 1 3 Policejní stanice

Více

Založení blogu (pracovní list)

Založení blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-01 Založení blogu (pracovní list) Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS Klaus Teuber K historii Mezi lety 2800 a 2200 př. Kr. zažíval starověký Egypt svůj první velký rozkvět. Úrodné pruhy podél Nilu zajišťovaly lidem bohaté žně

Více

Ropušáci Bramboroidi Tukanosauři Kaktusáci Šlimáci

Ropušáci Bramboroidi Tukanosauři Kaktusáci Šlimáci Ropušáci Jejich evoluční stopa končí u zeleného gumového medvídka, který se sem dostal s nějakým planetárním smetím před velice dávnou dobou. Specializují se na lov much pomocí jazykového karate a dalších

Více

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo jmění, musejí vás navíc vyhodit z práce! Herní materiál

Více

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál.

HERNÍ PLÁN. Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. HERNÍ PLÁN Systém: MULTI LOTTO Multi Lotto je modulární systém pro obsluhu více her v jednom terminál. Super Fruit Je to 3 -kotoučová hra s pěti výherními liniemi. Možné sázky jsou od 1 do 500 CZK dle

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Herní komponenty 3 50 karet ohňostrojů česká pravidla 8 modrých žetonů 3 červené žetony 5 duhových karet 8 (používá se jen v

Více

Ohodnocení škod společenských her

Ohodnocení škod společenských her 6. bere Ohodnocení škod společenských her 104 karet á hry Abalone quattro 600 Kč á Hrací plocha 56 kuliček (14 od každé barvy) á hry Activity 2 650 Kč á Přesýpací hodiny hry 4 figurky á 550 karet Addict

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

Marketingový Plán. Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidí, než 100% vlastní prací

Marketingový Plán. Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidí, než 100% vlastní prací Marketingový Plán Tvoje cesta k úspěchu Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidí, než 100% vlastní prací 3 způsoby výdělku s Nakupuješ pro sebe, používáš výrobky Betterware: šetříš na provizi Prodáváš

Více