2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM"

Transkript

1 Pravidla hry 1

2 Hra 4X od Scotta Almese 2 5 HRÁÈÙ ~30 MIN ÈÙ ~30 MIN VÌK 13+ N VÌK 13+ VÌK 13+ Herní materiál 35 figurek (7 v každé barvě) 5 žetonů výzkumu 5 žetonů štítu (1 v každé barvě) 15 žetonů zdrojů 2 dvanáctistěnné bojové kostky (po 5 ks many, rudy & jídla) 13 karet národů (1 v každé barvě) 1 žeton aktivního hráče Akce Ještěráci kde máš každou zemi, Za skou domov tvojí fornení a která. isn t fordostáváš r zemí, r isn t for. r isn t for. namísto r isn t for můžeš Výprava akciisn t. r mezi forpři vyměnit. navzájem r krajem, ní ve isn t for switch. r s a soupeřovým isn t for svým switch. r alianci. s isn t for nemá kterém switch. r s for inisn t. r s for inisn t. r s for získáš a z cílo inisn t pohneš, se. r Když for a of typu. inisn t daného zdroj. r kraje a s for vého a of inisn t. r a s a of inisn t. a s an a s in of switch. a a of in a s Hlídka můžeš akce a of in Namísto a s naopak. a a in Výprava of of Quest akci a s provést a in of ofof Quest vice a s a s in an of Quest vice a of a in an of vice a aquest in an of of vice aquest se můžeš v dané a of ofof Hlídka Akcí vice aquest který kraje, on a i doregion of zemi vice pohnout any aquest on of Quest vice any region s tvým. a nesousedí a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest a vice Quest to a vice to a to a to a to a to a to a a 5 žetonů hradu HLÍDKA VÝPRAVA STAVBA VÝZKUM Galson OSIDLOVÁNÍ Fionarria Morrea Eclipsean 1 karta akcí 8 karet země (oboustranných) Příběh 1 karta hradu Hraješ za malé království, které má velké plány. Chceš osídlit celou říši, naučit se mocným kouzlům, postavit monumentální hrady a toužíš po tom, aby se sousední království třásla strachem, kdykoli zaslechnou jméno toho tvého. A co ti v tom brání? Vypadá to, že ostatní království mají úplně stejné cíle, a říše je příliš malá na to, aby se to podařilo všem 2

3 Příprava hry Doprostřed stolu položte kartu akcí a kartu hradu. Vedle karty akcí položte 5 žetonů štítu. Každý hráč dostane: 7 figurek ve své barvě, 1 žeton od každého zdroje, 1 žeton výzkumu (ve své barvě), 1 žeton hradu (ve své barvě), 1 kartu národa (podle výběru hráče), 1 kartu země (náhodnou, hráč si vybere stranu karty, kterou chce použít). Tato země se považuje za domovskou zemi hráče. Každý hráč umístí: Své žetony zdrojů na počítadlo zdrojů na kartě národa. Každý má k dispozici celkem 6 zdrojů, které může libovolně rozdělit. (Pro začátečníky doporučujeme vzít si 1 rudu, 2 many a 3 jídla). Za políčko s číslem 0 je považováno místo napravo od karty. Svůj žeton hradu pod kartu hradu. Žeton označuje pokrok ve stavbě hradu. Svůj žeton výzkumu pod magickou knihu na kartě národa. Označuje úroveň magie. Dvě své figurky do jednoho kraje na své kartě země. hráč měl při Pokud by se jiný na kartě akci Stavba pohnout na kterém hradu na pole,to o 1 více. stojíš ty, stojí ho či Výprava Pokud se akcí Hlídka 1. pohneš do hor, získáš Stavba tě stojí o 1 méně. Namísto akce Obchod provést akci Stavba. můžeš na kartě Pokud máš ukazatel (nebo je to hradu nejvýše. remíza), dostaneš Trpaslíci Intheoros Ještěráci kde máš Za každou zemi, domovskou a která není tvojí. zemí, dostáváš v dané Akcí Hlídka se můžeš kraje, který zemi pohnout i do nesousedí s tvým. můžeš Namísto akce Hlídka a naopak. provést akci Výprava získáš z cílokdyž se pohneš, daného typu. vého kraje zdroj namísto Při akci Výprava můžeš mezi ní navzájem vyměnit krajem, ve svým a soupeřovým kterém nemá alianci. Morrea Akce HLÍDKA VÝPRAVA můžeš Namísto akce Výzkum provést akci Obchod. Lidé navíc Při akci Obchod dostaneš jsi obchodem jeden zdroj, který získal. zaplatíš jen Pokud ve válce dostaneš jedním typem zdrojů, +2 k bojovému číslu. jednu Pokud máš alespoň s vodou, v kraji, který sousedí vání zdrojů dostaneš při získá. Fionarria OSIDLOVÁNÍ od kteza každý typ zdroje, 4, získáváš rého máš alespoň. STAVBA VÝZKUM Galson Orkové hráč nemá Pokud žádný jiný zemi, získáve tvé domovské váš +2. se soupeřem Poté, co ve válce nastavili na odhalíte, co jste utratit bojové kostce, můžeš 1 navíc. Získáváš k bojovému číslu. utrácet. Můžeš během války za 1 bod Každé 1 se počítá bojového čísla. Ve válce vyhráváš remízy. všechny (Poznámka: Hra ve 2 nebo 5 hráčích probíhá s několika úpravami, které najdeš na konci pravidel.) 3

4 Přehled hry Hraje se na tahy. Hráči rozšiřují svá království, učí se novým kouzlům a bojují s ostatními o území. V každém tahu aktivní hráč vybere jednu z akcí. Každý další hráč si zvolí, jestli vykoná tutéž akci, nebo bude získávat zdroje. Hra pokračuje po směru hodinových ručiček, dokud není splněna podmínka pro konec hry. Herní tah: Herní tah má pět částí: 1. Odstraň žetony štítu z karty akcí, pokud žádná akce není volná (tedy pokud na ní leží všech pět žetonů štítu). 2. Vyber si akci. 3. Ostatní hráči provedou stejnou akci, nebo budou získávat zdroje. 4. Zkontroluj, zda není splněna podmínka pro spuštění finální části hry. 5. Předej žeton aktivního hráče dalšímu po směru hodinových ručiček A kce 1. Odstranění žetonů štítu z karty akcí Pokud jsou na kartě akcí umístěny všechny žetony štítu, všechny polož vedle této karty. Pak si můžeš vybrat jakoukoli akci. 2. Výběr akce HLÍDKA VÝPRAV A STAVBA VÝZKUM Vezmi jeden žeton štítu a umísti jej na jednu z akcí, na které zatím žeton štítu neleží (tedy ještě nebyla zahrána). Oznam ostatním, jakou akci sis vybral. OSIDLO VÁNÍ 3. Provedení akce, nebo získání zdrojů Po směru hodinových ručiček každý hráč buď provede akci, nebo získá zdroje. Aktivní hráč (ten, který akci vybral) musí provést akci, nebo nedělat nic. Nemůže tedy získávat zdroje. Provedení akce Akce jsou podrobně popsány dále. Každý hráč nejdříve dokončí svou akci, než začne další. Získávání zdrojů Za každý kraj, ve kterém máš alespoň jednu svoji figurku, získáš příslušný zdroj. (Pozor: Pokud máš v kraji více než jednu figurku, nedostáváš zdroje navíc, pořád dostaneš jen jeden.) Získané zdroje si označ posunutím příslušného žetonu na kartě národa. 4

5 Když získáváš zdroje, dostaneš: Jídlo z polí E la n a l n ERudu z hor Manu z lesa Od žádného zdroje jich nemůžeš mít víc než 9. Žeton zdroje nikdy nesmí postoupit za toto číslo. Ve vzácných případech, kdy máš ve hře pouze jedinou figurku, dostaneš kromě zdroje z kraje, kde figurka stojí, ještě jeden zdroj podle vlastního výběru. E la n Jiné kraje Voda a útesy Jsou neprostupnými oblastmi, nemůže na ně tedy být umístěna figurka, pokud karta národa neříká něco jiného. Řeky jsou také nepřekonatelné. Galson Hlavní města Kraj s hlavním městem přináší na konci hry 2 vítězné body hráči, který tam má figurku. Pokud tam mají figurku dva hráči, každý získá 1 vítězný bod. Kraj s hlavním městem nedává žádné zdroje. Podzemí Pokud figurka hráče vstoupí do podzemí, položí se na bok, aby se tím označilo, že figurka podzemí prohledává. Pokud figurka prohledává, nemůže s ní být pohnuto akcemi Hlídka nebo Výprava (jsou vysvětleny později). Hledající figurka ale při získávání zdrojů přidá majiteli 1 zdroj podle jeho výběru. Akcí Hlídka můžete hledající figurku postavit. Stojící figurka v podzemí nepřináší žádné zdroje, ale dalšími akcemi Hlídka a Výprava ji může hráč posu nout do jiného kraje. Na konci hry jsou hledající fi gurky považovány za ztra ce né a nepočítají se do výsledného skóre. 5 Tül Gru n d

6 4. Kontrola konce hry Poté, co všichni hráči provedli akci nebo získávali zdroje, zkontroluje se, jestli někdo nesplnil jednu z podmínek spuštění finální části hry: Hráč má ve hře všech svých 7 figurek. Hráč postavil všech 6 částí hradu. Hráč dokončil výzkum všech 5 úrovní magie na své kartě národa. Pokud je splněna jedna z těchto pod mínek, začíná finální část hry. Začátek finální části není možné zvrátit žádnými následujícími akcemi. Pokud je na kartě akcí všech pět štítů, hra okamžitě končí a nehrají se žádné další akce a tahy. Jinak se hraje až do té doby, než je umístěn poslední štít na kartu akcí. Poté se ještě vyhodí akce a získávání zdrojů a hra končí. 5. Předání žetonu aktivního hráče Předej žeton aktivního hráče po směru hodinových ručiček. On bude vybírat další akci a začíná jeho tah. Závěrečné bodování Po ukončení hry se spočítají body každého hráče následujícím způsobem: 1 bod za každou figurku ve hře, vyjma figurek prohledávajících podzemí (figurky, které prohledávají podzemí, se považují za ztracené), body za hlavní města (2 body, pokud je obsazeno jedním hráčem, 1 bod, pokud je obsazeno aliancí dvou hráčů), 1 bod za každou získanou úroveň magie (a všechny bonusy, které přináší pátá úroveň magie), body za hrad, tak, jak je uvedeno na kartě hradu. Hráč s nejvíce body vítězí! V případě remízy rozhoduje toto (v uvedeném pořadí): postavení větší části hradu, více figurek ve hře, dosažená vyšší úroveň magie, celkový součet všech zdrojů. Pokud ani tyto podmínky nerozhodnou o vítězi, hra končí remízou. 6

7 Akce Akce Vybrat si můžeš ze šesti akcí. Dvě z nich jsou pohybové, Hlídka a Výprava, které mají několik společných pravidel. HLÍDKA VÝPRAVA STAVBA VÝZKUM Hlídka Pohni jednou svou figurkou do sou sedního kraje na stejné kartě země. OSIDLOVÁNÍ Výprava Pohni jednou svou figurkou z jedné karty země na jinou kartu země. Nemusí to být karta země sousedního hráče. Hráč může pomocí Výpravy pohnout figurkou pouze z kraje a do kraje, které jsou na vnějším okraji karty země. Nesmíš tedy poslat na výpravu figurku z kraje a do kraje, který se nedotýká vnějšího okraje karty. Základní pravidla pro pohyb Pokud pohneš figurkou do kraje, ve kterém se nachází figurka jiného hráče, začal jsi válku (vysvětleno dále). V jednom kraji nikdy nesmí být více než dvě figurky (bez ohledu na barvu). Nikdy nesmíš pohnout figurkou do kraje, kde je poslední figurka hráče ve hře, a naopak: svojí poslední figurkou ve hře se nemůžeš pohnout do kraje, kde je jiný hráč. Morrea E la n Morrea V jednom kraji nikdy nesmí Fialový hráč může mít 2 fi Zelené šipky naznačují mož být více než dvě figurky (bez gurky v jednom kraji. né akce Hlídka a Výprava. ohledu na barvu). Červená šipka ukazuje, že Hlídka do tohoto kraje není možná, protože řeka se nedá překročit. 7

8 Válka Pokud pohneš figurkou do kraje, kde už má figurku jiný hráč, začíná válka. Ty a tvůj soupeř si každý vezmete jednu bojovou kostku a skrytě na ní nastavíte bojové číslo, které určuje, kolik zdrojů do války vložíte (maximálně 11). Bojové číslo také obsahuje různé bojové bonusy uvedené na kartě národa. Strana bojové kostky s bílou vlajkou označuje, že nabízíš mír. Na nastavené bojové číslo musíš mít dostatek surovin: každá utracená mana ti dá 2 do bojového čísla a každá ruda 1. Jídlo je v boji bezcenné. Například pokud máš 9 man, nemůžeš obětovat všechnu za bojové číslo 18, maximální bojové číslo je 11. Pokud nastavíš bojové číslo 11, můžeš zaplatit 5 man a 1 rudu, nebo trošku přeplatit a dát 6 man. Pokud nabídneš mír, neplatí se žádné suroviny. V okamžiku, kdy mají oba hráči nastavené bojové číslo, současně odkryjí své kostky. Vyšší číslo vyhrává a ten, kdo prohrál, vrátí svou figurku zpátky do zásoby. Vítěz nechává svou figurku v kraji. V případě shodných bojových čísel vyhrává obránce. Oba hráči musí za bojové číslo zaplatit suroviny, ať už vyhráli, nebo ne. Pokud oba hráči zvolili mír, zůstávají v kraji figurky obou hráčů a oba mohou kraj využívat (např. při získávání zdrojů). Této situaci říkáme aliance. Pozdějšími akcemi mohou hráči odejít figurkou z kraje bez dalších postihů. Když hráč zahájí válku proti jednomu ze soupeřů, se kterým má alespoň jednu alianci, a oba hráči nedeklarují mír, jsou veškeré aliance těchto dvou hráčů zrušeny. Vyhodí se další válka (oba hráči znovu nastaví bojová čísla na kostkách) a výsledek této války ovlivní všechny kraje, kde tito hráči mají alianci. Vítěz zůstane ve všech krajích, kde byla předtím aliance. Hráč, který prohrál, může se svými figurkami utéct do sousedních krajů, kde není jiný hráč, a za každou uprchlou figurku zaplatí 3 jídla. Každá figurka, která neuprchla, se vrací do zásoby. Pokud by zrušení aliance vedlo k eliminaci poslední figurky hráče, musí tento hráč zaplatit 3 jídla a posunout figurku na nejbližší volný kraj. Pokud takový hráč nemá tři jídla, zaplatí všechno jídlo, které má (pokud žádné nemá, neplatí). Příklad: Hráč A vyvolal válku s hráčem B. Hráč A má celkem 1 manu a 2 rudy. Hráč B má celkem 2 many a 1 rudu. Ani jeden nemá jídlo. Hráč A může mít bojové číslo maximálně 4, ale v tom případě musí utratit všechny své zdroje (mana se počítá za 2 body, ruda za 1). Hráč B může mít bojové číslo 5 (také 8

9 pokud zaplatí vše). Oba hráči nastaví skrytě na kostce bojové číslo a současně ho odhalí. Hráč A nastavil číslo 2, hráč B číslo 3. Hráč B tedy vyhrál. Oba hráči teď musí zaplatit. Hráč A může zaplatit buď 1 manu, nebo 2 rudy. Hráč B může zaplatit 1 manu a 1 rudu, nebo přeplatit a obětovat 2 many (například proto, že se mu bude ruda později ve hře více hodit). Stavba Zaplať potřebný počet rudy na dostavbu další části hradu. (Například na první část potřebuješ 1 rudu, na druhou 2 rudy atd.) Posuň svůj žeton hradu na právě dostavěnou úroveň. Za jednu akci můžeš postavit pouze jednu část hradu. Žeton hradu by měl být ve středu karty, aby nezakrýval ani cenu, ani vítězné body. Výzkum Zvyš úroveň magie a zaplať příslušný počet many. (Například za úroveň 1 zaplatíš 1 manu, za úroveň 2 zaplatíš 2 many atd.) Tvoje úroveň magie se označuje žetonem výzkumu na kartě národa. Za jednu akci můžeš zvýšit úroveň magie pouze jednou. Poté získáš speciální schopnost, kterou poskytuje získaná úroveň magie. Osidlování Přidej si novou figurku a zaplať tolik jídla, kolik máš aktuálně figurek ve hře. (Například umístění čtvrté figurky stojí 4 jídla.) Nová figurka se musí umístit do kraje s jinou figurkou hráče. Protože nikdy nesmí být v kraji víc než dvě figurky, tak pokud nemáš v některém kraji osamocenou figurku, osidlovat nemůžeš. Obchod Můžeš utratit jakýkoliv počet jednoho ze zdrojů a získat stejný počet jiného zdroje. (Například zaplatíš 3 jídla a získáš 3 rudy.) 9

10 Hra v 5 hráčích Hra probíhá podle stejných pravidel s touto výjimkou: když dojde k odstranění žetonů z karty akcí, pouze se posune žeton začínajícího hráče a neprovádí se žádné akce. To zajistí, že každý hráč má příležitost vybírat si akci jako první. Takto to bude vypadat ve hře: 1. Hráč A vybírá akci, na výběr jich má 6. (Ostatní buď zahrají stejnou akci, nebo získají zdroje.) Žeton prvního hráče se předává hráči B. 2. Hráč B vybírá akci, na výběr jich má 5. Žeton prvního hráče se předává hráči C. 3. Hráč C vybírá akci, na výběr má 4. Žeton prvního hráče se předává hráči D. 4. Hráč D vybírá akci, na výběr má 3. Žeton prvního hráče se předává hráči E. 5. Hráč E vybírá akci, na výběr má 2. Žeton prvního hráče se předává hráči A. 6. Hráč A pouze odstraní žetony štítu z karty akcí a neprovádí se žádné akce. 7. Hráč B vybírá akci, na výběr má 6. Hra ve 2 hráčích Pro hru ve dvou platí několik následujících změn. Tak za prvé, není možnost aliancí. Hráči spolu musí vždy bojovat (pokud by oba hráči nastavili ve válce bílou vlajku, vyhrává obránce). Navíc je ve hře Ztracené království. Náhodně vyberte jednu kartu země, dejte ji doprostřed stolu a do každého kraje dejte jednu figurku nehrající barvy. Během hry mají hráči možnost prozkoumávat Ztracené království. Když k tomu dojde, protihráč utrácí zdroje ve válce a brání tak neutrální figurku. Počítají se mu i bojové schopnosti jeho národa. Pokud útočník prohraje, nic se neděje a neutrální figurka zůstává. Pokud útočník vyhraje, neutrální figurka se odstraní a kraj obsadí útočník. Poté, co je neutrální figurka odstraněna, bere se tento kraj jako kterýkoli jiný. Případnou další válku v tomto kraji pak brání normálně hráč, který tam má svoji figurku. Pokud tento kraj hráč opustí, zůstane prázdný. Na konci hry získává hráč 1 vítězný bod navíc za každý kraj Ztraceného království, ve kterém má svoji figurku. 10

11 Tvůrci hry Autor hry: Scott Almes Ilustrátor: William Bricker Úpravy: Brittany Coe & Andy Harrison Vývoj hry: Michael Coe Grafická úprava: Darrell Louder Vydavatel: Gamelyn Games Čestní producenti: Matt Pohl, Andrew Scarlatelli, Michael Black, Mitchell F. Gale, Victor Luchangco, Albert Espino, Derek Leigh Davis, Chaoran Chang, Lyndon Martin a Stephen Eckman. Zvláštní poděkování: Scott by rád poděkoval svým přátelům a rodině za to, že se tento malý velký sen mohl díky jejich podpoře a shovívavosti stát skutečností. Michael by rád poděkoval své ženě Brittany za její podporu a trpělivost během vzniku této hry a za nápaditou a věcnou zpětnou vazbu během testování. Michael chce také poděkovat Brianovi Ikegamimu za jeho nápady a za to, že byl tím nejdůležitějším testerem hry. Další zvláštní poděkování patří Donaldu Shultsovi a Chrisu Sabatovi za jejich zapojení do projektu. Díky patří i vám, komunito serveru BoardGameGeek a Rainere Ahlforsi, a vám ostatním 8 978, kteří jste nás podpořili na Kickstarteru, a umožnili tak Malým velkým královstvím vzniknout. Tvůrci české verze Překlad: Michal Široký Grafická úprava: Jiří Tomášek Úpravy & korektury: Tým REXhry.cz I my z vydavatelství REXhry.cz si dovolíme jedno skromné poděkování na závěr: Děkujeme vám všem, kterým se naše hry líbí a kterým dělají radost. Královsky se bavte! 11

12 2014 Gamelyn Games, LLC všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto produktu nesmí být reprodukována bez svolení. Tiny Epic Kingdoms, Gamelyn Games a TEK logo jsou registrované obchodní značky Gamelyn Games, LLC. 12

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst)

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Německy pojmenovaná die Hanse nebo latinsky nazvaná Hansa Teutonica, to jsou různá jména pro hanzovní spolek, alianci obchodních cechů

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Ctrl+kliknutí přenese na požadované podtéma: Běžné karty. Barbarská frakce. Římská frakce. Egyptská frakce. Japonská frakce. Sólová hra.

Ctrl+kliknutí přenese na požadované podtéma: Běžné karty. Barbarská frakce. Římská frakce. Egyptská frakce. Japonská frakce. Sólová hra. Většina potenciálně nejasných karet je vysvětlena v podrobněji přímo v pravidlech hry, na str. 11 a 12. Toto FAQ je pouze doplněk a sbírka dalších informací či pravidel, které tam nebyly zmíněny nebo se

Více

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 VĚK 12+ 2-5 HRÁČŮ SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 V srpnu 1984 vydal Milton Bradley hru Axis & Allies Classic. Seznámení s touto hrou byla pro mne velká událost. Věnoval jsem hře mnoho času a energie a odměnou

Více

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. CÍL HRY Je srpen 1942 a Japonsko okupuje velkou část Šalamounových ostrovů.

Více

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech PR A V I D L A HERNÍ PŘÍBĚH New York, někdy v 90. letech Ocitáme se uprostřed války mezi organizovaným zločinem a Federály. Po několika letech vyšetřování, pozorování a činnosti v utajení byl zatčen Johnny

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let BANG! Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let Bang! je hra střelecký souboj ve stylu Spaghetti Western, se skupinou Zločinců a Šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci pomáhají inkognito

Více

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů od 10-ti let. BANG! je hra ve westernovém stylu mezi skupinou banditů a šerifem. Také jsou tu pomocníci, kteří šerifovi pomáhají vyhubit nepřátele, a odpadlík, jehož

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království? BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v danou chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v tuto chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě je

Více

Pravidla basketbalu 2014

Pravidla basketbalu 2014 Pravidla basketbalu 2014 Schváleno FIBA Central Board Platná od 1. října 2014 Z anglického originálu Official Basketball Rules 2014 Copyright FIBA Překlad: Mgr. Robert Vyklický, Ing. Jan Baloun Lektor:

Více

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl:

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl: BANG! 3. vydání Emiliano Sciarra Hra pro 4-7 hráčů od 10 let. BANG! je hra popisující přestřelku ve stylu spaghetti westernů mezi skupinou psanců a šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci šerifa

Více

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13 PRAVIDLA ŠACHU FIDE Obsah: ÚVOD strana 2 PŘEDMLUVA strana 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2 Článek 1: Povaha a cíle šachové hry strana 2 Článek 2: Počáteční postavení kamenů na šachovnici strana 2 Článek

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Jak jsi mi změnil život

Jak jsi mi změnil život Jak jsi mi změnil život Rolová hra o vás samých Jan jonka Kijonka Snad každý měl někdy přání aby jeho život byl lehčí, zajímavější nebo víc vzrušující než ten jeho stávající. Možná patříte mezi ty, kteří

Více

Tato ukázková hra tě provede několika koly hry Magic: The Gathering. Karty představují země a bytosti, které za tebe bojují.

Tato ukázková hra tě provede několika koly hry Magic: The Gathering. Karty představují země a bytosti, které za tebe bojují. Tato ukázková hra tě provede několika koly hry Magic: The Gathering. Karty představují země a bytosti, které za tebe bojují. PRAVIDLA V této ukázkové hře máš k dispozici dva balíčky, každý po 11 kartách.

Více

Magnetické šipky pravidla

Magnetické šipky pravidla Magnetické šipky - určeno všem hráčům, kterým došly v průběhu večera žetony ke hraní - po výhře v magnetických šipkách hráči obdrží výherní kupón na čerpání žetonů - po výhře v magnetických šipkách si

Více

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Část 2 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Přehled aktivit Úroveň Obecná lidská práva Bezpečnost Děti Demokracie Diskr. a xenofobie Globalizace Chudoba Média Mír a násilí Občanství

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více

hry a návody pro 15 18 leté

hry a návody pro 15 18 leté hry a návody pro 15 18 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Projekt Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Informace o projektu a manuál k používání e-learningu (dočasná verze) Projekt realizuje:

Více

Lektorský návod k manažerské simulační hře Unisim

Lektorský návod k manažerské simulační hře Unisim Obsah 1. Účel dokumentu... 4 2. Účel simulace... 4 3. Základní princip simulační hry... 4 4. Provozní řešení simulační hry... 5 4.1 Vybavení hráčů a lektora... 5 4.2 Možnosti více her... 6 4.3 Počty firem

Více