VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Speciální pečovatelská služba Kladno Hřebečská 2678 telefon: IČO: DIČ: CZ statut registrovaný MV ČR S OS/ /94-R KB a.s. Kladno číslo účtu: /0100 2

3 OBSAH Úvodní slovo... Poslání a cíle... Dostupnost, prostory a návštěvní hodiny... Personální zajištění... Statistické údaje... Vyhodnocení projektu na rok Cíle pro rok Poskytované služby... Finanční zajištění v roce Poděkování... str.4 str.6 str.7 str.8 str.9 str.10 str.11 str.12 str.13 str.14 3

4 ÚVODNÍ SLOVO Jako každoročně, i v letošním roce, vám předkládáme Výroční zprávu o práci a hospodaření Speciální pečovatelské služby v Kladně za rok Rok 2012 byl pro naše občanské sdružení rokem nejtěžším za dobu jeho již 18-leté existence. Opětovně byl poznamenán celoročním sháněním finančních prostředků na udržení provozu pečovatelské služby a autopřepravy ZP osob v důsledku nízké státní dotace, téměř o ,- Kč. V součtu s rokem 2011 jsme od státu dostali menší dotaci téměř o ,- Kč, což se negativně projevilo na chodu pečovatelské služby, jelikož jsme se ke konci roku 2012 dostali do finanční krize a vše nasvědčovalo tomu, že budeme muset ukončit v listopadu 2012 provoz pečovatelské služby i autopřepravu ZP osob. Zásluhou Statutárního města Kladna a především primátora města Kladna pana Ing. Jiránka a 1.náměstka primátora pana Bc. Syblíka, kteří naší pečovatelské službě poskytli mimořádnou dotaci ve výši ,- Kč, se tak nestalo. Tím zajistili pokračování naší činnosti. Velice si této velkorysé pomoci vážíme a děkujeme za jejich podporu a poskytnuté finanční prostředky. Chtěli bychom též poděkovat našim stávajícím i novým sponzorům, kteří se svými finančními dary podílejí na provozu naší pečovatelské služby, jmenovitě Alpiq Generation CZ s.r.o. - generální partner SPS, Multigate a.s., Missiva s.r.o. a Štěpánek Auto a.s., Colsys Automatik a.s., Bijoux Components s.r.o., Zdeněk Basl, Tomáš Zimmermann, Karel Pazlar, Jan Hůla, Marta Hlaváčková, Stanislav Pavlík, Jana Musílková, pí.lidická a dalších, kteří si nepřejí být jmenováni. V roce 2012 se nám i přes výše zmíněné problémy podařilo stabilizovat stav pečovatelů a mohli jsme tak zachovat posílení odpolední směny od 15,00 do 23,00 hodin, což se pozitivně odrazilo na spokojenosti klientů. Počet poskytnutých pečovatelských služeb se ustálil na téměř , konkrétně v roce 2012 jich bylo Autopřepravu ZP osob využilo v roce 2012 cca osob. Dále se nám podařilo získat mzdové prostředky z ESF na administrativní pracovnici, tudíž jsme zaměstnali naši dlouhodobou dobrovolnici Kristinu Pochmanovou, která nám pomáhá s narůstající administrativou, webovými stránkami a v neposlední řadě se podílí na přípravě benefičních akcí, které SPS Kladno v roce 2013 plánuje. V průběhu roku naši pracovníci absolvovali kurzy pro poskytovatele sociálních služeb, které proběhly u akreditovaných vzdělávacích center AJAK Kladno o.s. a KOMUNIKÉ o.p.s. Na závěr bych chtěl zmínit, že služby v roce 2012 opět dopomohli našim uživatelům se začlenit do běžného života. Každý z uživatelů, kdo se rozhodl udělat v této oblasti změny ve svém životě, měl možnost využít našich služeb. 4

5 Ještě jednou bych tímto chtěl poděkovat všem, kdo se v roce 2012 podíleli na spolufinancování pečovatelské služby a autopřepravy ZP osob, jelikož tím zachránili nejen provoz pečovatelské služby, ale hlavně naše klienty, kteří tak mohou nadále zůstat ve svých domovech a žít plnohodnotný život. Věříme, že rok 2013 přinese pozitivní změny v životech osob se zdravotním postižením, kteří mají zájem a chtějí se nejenom začlenit, ale i zapojit do společnosti. Hledání této cesty není vždy jednoduché a proto naše organizace chce, aby uživatelé u nás nalézali služby, které jim pomohou v této cestě. Jiří Holovčák předseda SPS Kladno 5

6 POSLÁNÍ A CÍLE Posláním pečovatelské služby poskytované naším občanským sdružením je podpora a pomoc tělesně postiženým občanům, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Činnost Speciální pečovatelské služby tak podporuje své uživatele v důstojném způsobu života, v soběstačnosti, v kontaktu se společenským prostředím a ochraňuje své uživatele před sociálním vyloučením či odchodu do ÚSP nebo Domova důchodců. Cílem Speciální pečovatelské služby je poskytovat kvalitní sociální služby těm, kterým je služba určena, zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců SPS Kladno, umožnit občanům se zdravotním postižením, aby zůstali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, zajistit jim základní životní potřeby, umožnit jim nezávislý styl života, zachovat kontakt osob se zdravotním postižením s jejich přirozeným sociálním prostředím a oddálit u všech uživatelů nutnost odchodu do ÚSP, Domovů důchodců atd. Cíle: poskytovat kvalitní sociální služby těm, kterým je služba určena zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců SPS Kladno umožnit občanům se zdravotním postižením, aby zůstali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí zajistit u uživatelů základní životní potřeby umožnit uživatelům nezávislý styl života tím, že si mohou zvolit čas provedení úkonu dle momentální potřeby podporovat uživatele v kontaktu s jejich přirozeným sociálním prostředím oddálit u všech uživatelů nutnost odchodu do ÚSP, Domovů důchodců atd. 6

7 Dostupnost, prostory a návštěvní hodiny Naše pracoviště se nachází v Kladně, Hřebečské ulici 2680, v prvním patře. Dostupnost Speciální pečovatelské služby je MHD linkou číslo 3, 6 a 9, které mají konečnou stanici v Kladně OC Oáza, cca 100 m od centra. Linka číslo 3 a 6 je s plošinou pro občany TTP. Před vchodem je parkoviště, dům je bezbariérový s možností využití dvou výtahů. Provozní doba a úřední hodiny: Úřední hodiny: pondělí - pátek hod. Tel.č. dispečink : Tel.č. Pečovatel : provoz pečovatelské služby je nepřetržitý Tel.č. autopřeprava:

8 Personální zajištění v roce 2012 Vedoucí Speciální pečovatelské služby: Účetní: Dana Opltová Jiří Holovčák Administrativní pracovnice: Kristina Pochmanová Řidič autopřepravy: Pečovatel: Pečovatel: Pečovatel: Pečovatel: Pečovatel: Pečovatel: Pečovatelka: Jaroslav Hroch Roman Čech Martin Soumar Petr Kučera Jaroslav Hroch ml. Petr Klečánek Michal Krátký Marcela Baudyšová 8

9 Statistické údaje: V Kladně, Hřebečské ulici je 255 bezbariérových bytů. Tyto byty jsou obsazeny z 80% občany s různým zdravotním postižením. Z tohoto množství občanů je 30% těch, kteří potřebují pečovatelskou pomoc v různém rozsahu. Přehled poskytnutých služeb: Počet občanů, kteří využily služby v různém rozsahu 62 Počet občanů, kteří využilo autopřepravy Počet poskytnutých služeb (jednotlivé návštěvy v domácnosti klienta) Vyhodnocení projektu na rok 2012 V roce 2012 i nadále Speciální pečovatelská služba zajišťovala nepřetržitě pečovatelskou službu přímo v domácnostech našich uživatelů podle jejich potřeb a přání, i když jsme řešili existenční problémy. Hrozil nám totiž zánik z finančních důvodů. Rok 2012 byl pro naše občanské sdružení rokem nejtěžším za dobu jeho již 18-leté existence. Opětovně byl poznamenán celoročním sháněním finančních prostředků na udržení provozu pečovatelské služby a autopřepravy ZP osob v důsledku nízké státní dotace, téměř o ,- Kč. V součtu s rokem 2011 jsme od státu dostali menší dotaci téměř o ,- Kč, což se negativně projevilo na chodu pečovatelské služby, jelikož jsme se ke konci roku 2012 dostali do finanční krize a vše nasvědčovalo tomu, že budeme muset ukončit v listopadu 2012 provoz pečovatelské služby i autopřepravu ZP osob. Zásluhou Statutárního města Kladna a především primátora města Kladna pana Ing. Jiránka a 1.náměstka primátora pana Bc. Syblíka, kteří naší pečovatelské službě poskytli mimořádnou dotaci ve výši ,- Kč, se tak nestalo. Tím zajistili pokračování naší činnosti. Velice si této velkorysé pomoci vážíme a děkujeme za jejich podporu a poskytnuté finanční prostředky. V roce 2012 se nám i přes výše zmíněné problémy podařilo stabilizovat stav pečovatelů a mohli jsme tak zachovat posílení odpolední směny od 15,00 do 23,00 hodin, což se pozitivně odrazilo na spokojenosti klientů. Dále se nám podařilo získat mzdové prostředky z ESF na administrativní pracovnici, tudíž jsme zaměstnali naši dlouhodobou dobrovolnici Kristinu Pochmanovou, která nám pomáhá s narůstající administrativou, webovými stránkami a v neposlední řadě se podílí na přípravě benefičních akcí, které SPS Kladno v roce 2013 plánuje. V průběhu roku naši pracovníci absolvovali kurzy pro poskytovatele sociálních služeb, které proběhly u akreditovaných vzdělávacích center AJAK Kladno o.s. a KOMUNIKÉ o.p.s. 9

10 Na jaře 2012 jsme uskutečnili sázení stromků. Členové našeho sdružení spolu s přáteli vysázeli do okolí Kladna 10 dubů a 20 javorů, čímž jsme trochu přispěli k obnově životního prostředí. Když bych měl hodnotit rok 2012, tak bych řekl, že byl náročný, ale vše dobře dopadlo, jako v pohádce. Jiří Holovčák 10

11 Cíle dané pro rok 2013 V roce 2013 chceme nadále zajišťovat našim uživatelům kvalitní pečovatelské služby od pomoci životně důležité až po pomoc (dle našich kapacitních možností), která jim pomůže začlenit se a zapojit do společnosti. V roce 2013 bychom chtěli uspožádat benefiční divadelní ppředstavení za účasti paní Simony Stašové. Výtěžek z divadelního představení půjde na provoz pečovatelské služby a autopřepravy ZP osob. Uvědomujeme si, že zajištění nepřetržitého provozu Speciální pečovatelské služby je pro nás prioritou, a proto našim hlavním cílem je, aby se nám to vždy podařilo, tak jako v letech předešlých, i když víme, že je to stále více náročnější. Proto budeme oslovovat různé nadace a sponzory jako v minulých letech. V roce 2013 budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s organizacemi v komunitním plánování Magistrátu města Kladna. Poskytované služby: Speciální pečovatelská služba poskytuje pro osoby ZP tyto služby: pomoc s osobní hygienou pomoc s oblékáním pomoc s přesunem na vozík, lůžko, do auta atd. pomoc s koupáním pomoc na WC pomoc s přípravou stravy nebo pomoc s nakrmením pomoc s umytím a uklizením nádobí pomoc s oholením a ostříháním (strojek) pomoc s nákupem doprovody úklidy v domácnosti pomoc s vyřizováním různých potřebných záležitostí (úřady, lékař atd.) zajišťujeme přepravu vozíčkářů speciálně upraveným mikrobusem 11

12 Finanční zajištění v roce 2012 Příjmy: Příjem za služby (pečovatelská pomoc) ,00 Příjem za služby (autodoprava) ,00 Členské příspěvky ,00 Missiva obrázky ,00 MPSV ,00 Statutární město Kladno ,00 Fond hejtmanky StČ. Kraje ,00 ESF Projekt Šance ,00 ALPIQ Generation CZ s.r.o ,00 Generali pojišťovna a.s ,00 Multigate a.s ,00 Štěpánek Auto a.s ,00 Colsys Automatik a.s ,00 Bijoux Components s.r.o ,00 Basl Zdeněk ,00 Zimmermann Tomáš ,00 Lidická ,00 Hlaváčková Marta 3.000,00 Musílková Jana 2.000,00 Hůla Jan 1.000,00 Pazlar Karel 1.000,00 Pavlík Stanislav 500,00 Ostatní sponzoři ,00 Vyhodnocení dotazníků 8.000,00 Úroky 41, CELKEM ,05 Výdaje: Mzdy včetně pojištění ,00 Kancelářské potřeby ,00 Čistící a ochranné prostředky 7.535,00 Pohonné hmoty - nafta ,00 Povinné ručení, havarijní pojištění ,00 Silniční daň 1.872,00 Opravy udržování auta ,00 Opravy dispečinku ,00 Nájemné ,00 Telefony ,00 Poštovné 2.727,00 Podvojné účetnictví - aktualizace programu 6.384,00 Pronájem kinosálu 363,00 12

13 Pojištění zaměstnanců 6.288,00 Odborná literatura 269,00 Kurzy, školení ,00 Bankovní služby 4.382,00 Odpisy , CELKEM ,00 Poděkování Jménem svým a jménem klientů Speciální pečovatelské služby mně dovolte, abych na tomto místě poděkoval všem, kteří finančně nebo jiným způsobem pomohli zajišťovat provoz této nezbytné služby, v roce 2012 jsme pomocnou ruku opravdu potřebovali. Bez jejich pomoci bychom nemohli vykonávat naši činnost a pomáhat všem potřebným. Zároveň děkuji všem, kteří nám pomohli radou, dobrým skutkem a dále i těm, kteří nás podpořili např. koupí obrázků a tím přispěli na provoz služby. Finančně naši činnost podpořili: MPSV Krajský úřad Středočeského kraje Statutární město Kladno Evropské sociální fondy ALPIQ Generation CZ s.r.o. - generální partner Multigate a.s. Missiva s.r.o. Autobazar Štěpánek Auto a.s. Generali pojišťovna a.s. Colsys Automatik a.s. Bijoux Components s.r.o. Basl Zdeněk Zimmermann Tomáš Lidická Hlaváčková Marta Musílková Jana Hůla Jan Pazlar Karel Pavlík Stanislav Nefinančně naši službu podpořili (dobrovolnou prací): Jaroslav Hroch Jaroslav Hroch ml. Karel Kuchař Zdeněk Janda Dona Jandová Zalmanová 13

14 Radek Soukup Petr Procházka Pavlína Lukášová Daniel Novák Pazlar Karel Odborníci, kteří naši činnost podpořili: Martina Hrubá DiS V Kladně, dne Zpracoval: Jiří Holovčák 14

SPECIÁLNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VÝROČNÍ ZPRÁVA

SPECIÁLNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VÝROČNÍ ZPRÁVA Náš generální partner SPECIÁLNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Speciální pečovatelská služba Kladno Hřebečská 2678 telefon: 312 661 424 e-mail:spec.sluzba@volny.cz http:www.sps-kladno.cz IČO:

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

Výroční zpráva 2014. V Prostějově březen 2015

Výroční zpráva 2014. V Prostějově březen 2015 Výroční zpráva 2014 V Prostějově březen 2015 Organizace: Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům Pomocná ruka Školní 32, 796 01 Prostějov tel.

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Oblastní charita Písek

Oblastní charita Písek Oblastní charita Písek Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo ředitelky Oblastní charity Písek 2 O Charitě 3 Oblastní charita Písek 3 Charitní ošetřovatelská služba 4 Charitní pečovatelská služba 6 Charitní

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov...

Více

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Členská základna V roce 2008 mělo sdružení OPORA celkem 7 řádných členů: MUDr.Libor Svět, Jana Světová, Stanislava Světová, Marcela Myšáková, Jana Šnýdrová, Jana Krpešová a Eva Tenglerová.

Více

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti 1 OBSAH - úvodní slovo - zpráva o činnosti společnosti - bezbariérová doplňková doprava - zpráva o činnosti osobní asistence - auditorská zpráva za rok 2005 - zpráva o hospodaření společnosti 2005 - organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz Výroční zpráva 211 Občanské sdružení DOLLY Sídlo: Dopravní 381/3, Praha 1 Uhříněves, 1 IČO: 26531186 Registr MV : 7.5.21 pod čj. J. VS/1-1/7 2/1-R Bankovní spojení: 282531399/8 Kontakt: Přátelství 158/78,

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Výroční zpráva za rok 2013 III. dům, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2013 III. dům, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 III. dům, o.p.s. Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Základní informace o společnosti... 4 Poslání společnosti:... 7 Aktivity společnosti v roce 2012... 8 Zhodnocení

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Úvodní slovo 4 Popis činnosti sdružení 5 Popis činnosti jednotlivých služeb / sekcí (Poradna, Restart, Sofie) 7 Finanční zpráva za uplynulý rok 21 Podrobnější informace

Více