Červenec Další informace na:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz"

Transkript

1 NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo ,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými povodněmi bylo dne radou města schváleno poskytnutí humanitární finanční pomoci postiženým oblastem na jihu Čech, severní a střední Moravě. Již 2. července byla finanční částka ,- Kč zaslána na konto občanského sdružení ADRA; stejná částka ,- Kč pak byla věnována sbírce Povodně 2009, kterou vyhlásila humanitární organizace Člověk v tísni. Dne 24. června proběhlo na podnět podniku JUTA, a.s., jednání se zástupci města Dvůr Králové nad Labem a obyvateli Žirecké Podstráně, na kterém byl předložen návrh plánu dvouetapového zastínění areálu JUTY živou zelení spolu s plánem výsadby aleje v Žirecké Podstráni. Předložený plán dostali k posouzení i přítomní zástupci Strany zelených a Odboru životního prostředí MěÚ, jejichž úkolem bylo posoudit projekt z odborného hlediska. Realizace první etapy projektu je plánována na přelom srpna a září, kdy má dojít k terénním úpravám. Ty mají začít 24. srpna. Ke konci září pak bude následovat samotná výsadba zeleně. V kombinaci s valem má být výsledkem až pětimetrová stěna, jejímž úkolem je zastínit jihozápadní a části jižní strany podnikového areálu a zabránit tak šíření hluku směrem k zabydlené části Žirecké Podstráně. Obě organizace mají s odstraňováním následků povodní bohaté zkušenosti; svou pomoc nabídly již při záplavách v letech 1997 a Čísla kont, na která lze přispět: ADRA /0300 Člověk v tísni /0300 Další informace na: JUTA, a.s., bude v ŽireCké Podstráni sázet Druhá etapa je plánována na začátek jara 2010, kdy bude výsadba pokračovat na zbylé části jižní strany. Spolu s tím je naplánována výsadba aleje v ulici Žirecká Podstráň. Vysázené stromy by měly zakrýt výhled na haly podniku. Město již záměru JUTY dalo zelenou. K celému projektu dostali možnost vyjádřit se obyvatelé Žirecké Podstráně, kterých se jeho realizace přímo dotkne. Původní plán byl upraven tak, aby odpovídal vzneseným návrhům a připomínkám a vyhovoval oběma stranám. Ve fázi jednání zůstal pouze návrh výsadby aleje. K němu se ze čtrnácti rodin dosud vyjádřilo devět, z nichž jsou tomuto záměru nakloněny pouze dvě. Podle vyjádření podniku JUTA, a.s., má celá akce za cíl eliminovat negativní vlivy průmyslové zóny na bydlení v Žirecké Podstráni a přispět ke zlepšení vztahů mezi oběma stranami. Text/Foto: Tomáš Vlk Generální řed. JUTY, a.s., ing. Jiří Hlavatý seznamuje obyvatele Žirecké Podstráně a ostatní přizvané s připraveným plánem Projekt na rekonstrukci střediska osobní hygieny prošel úspěšně finanční kontrolou Nové středisko osobní hygieny nabízí služby občanům Dvora Králové nad Labem i okolních obcí pátý měsíc. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly Kč. Město Dvůr Králové nad Labem se na realizaci podílelo jen 15 %, zbylých 85 % tvořila dotace poskytnutá z Finančního mechanismu EHP/Norska a od Královéhradeckého kraje. Po úspěšné fyzické krajské kontrole tak přišly na začátku července na účet města dotační finanční prostředky v celkové výši Kč. Od 1. března do 9. července jeho služeb využilo 244 klientů. K dispozici mají dvě nově vybavené koupelny, toalety, pedikúru, manikúru, kadeřnictví a odpočinkovou místnost. Pro imobilní občany je k dispozici speciální zvedací zařízení pro snadnější přístup do vany. Vstup do střediska a jeho dispozice jsou bezbariérové. K dopravě je možné využít nový automobil Citroën Berlingo se speciální otočnou sedačkou umožňující jednodušší nástup. Projekt Rekonstrukce a modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem byl podpořen programem financovaným z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP, Norského finančního mechanismu a Královéhradeckým krajem. Vybíráme z obsahu Mgr. Dušan Kubica, odbor RIM Humanitární pomoc města JUTA, a.s., zazelení Žireckou Podstráň Odbory: kompostéry, povinné ručení Městská policie informuje Královédvorské KdeCo Historie Tyršova koupaliště, tipy na knihu Rozhovor: Spisovatelka Ivona Březinová Sport strana

2 Noviny královédvorské radnice ČERVENEC 2009 O d b o r y m ě s t s k é h o ú ř a d u i n f o r m u j í Podpora domácího kompostování Plastový kompostér Máte zájem o kompostér? V letošním a příštím roce bude pokračovat projekt, jehož cílem je podpořit správné nakládání s bioodpady ve městě tak, aby se co nejvíce využily pro přípravu kompostu a nehromadily se na skládce. Podpora domácího kompostování bude realizována v rámci projektu Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady s prioritou zvýšení efektivity separace využitelných odpadů (papír, plast, sklo, nápojové kartony, bioodpad) - zvýšení efektivity separace využitelných odpadů, na který jsme získali grant Královéhradeckého kraje. Projekt je zaměřen zejména na podporu kompostování v kompostérech. Město zakoupí 200 ks kompostérů, které poskytne občanům a školským zařízením. Budou zakoupeny plastové kompostéry o objemu 400 a 720 l, případně větší zamykatelné komunitní kompostéry pro bytové domy a dále vyrobeny dřevěné kompostéry o objemu 1 až 2 m 3. Pronájem plastového kompostérů bude pro občany města činit cca 10% z pořizovací ceny kompostéru / 5 let (dle skutečné velikosti kompostéru), po uplynutí této doby budou kompostéry bezplatně ponechány občanům. Školským zařízením budou kompostéry půjčovány zdarma. Pro usnadnění manipulace s bioodpady v domácnostech budou zapůjčovány odpadkové koše na biodpad. Dále budou zakoupeny další štěpkovače, které si občané budou moci zdarma půjčovat ve sběrném dvoře. Výhodou kompostování v kompostérech je, že proces kompostování probíhá mnohem rychleji než někde na hromadě v přírodě, čímž kompostér také ušetří místo oproti kompostování v zahradě a nahradí nevzhlednou hromadu. Další výhodou domácího kompostování je i to, že si občané sami z odpadu vyrobí kvalitní hnojivo, které lze použít k pěstování okrasných květin, zeleniny i pokojových rostlin, a na skládky tak pošlou až o třetinu méně odpadů. Městu se tím sníží náklady na svoz a skládkování odpadů. Co jsou domácí bioodpady? Jsou to především různé rostlinné zbytky z přípravy jídel v domácnostech a zahradní odpady. Těchto odpadů obsahují popelnice až třetinu hmotnosti. Pokud máte o kompostéry nebo odpadkové koše na bioodpad zájem, odevzdejte prosím Dřevěný kompostér vyplněný kupón na podatelnu městského úřadu (nám. T.G. Masaryka 38), odbor životního prostředí (nám. T.G. Masaryka 59) nebo na městské informační středisko (nám. T.G. Masaryka 2). Kupón lze vyplnit i v elektronické podobě na cz a odeslat na ovou adresu mudk.cz. Termín dodání kompostérů a odpadkových košů: listopad 2009 červen Kompostéry a odpadkové koše budou poskytovány do vyčerpání zásob. Přednostně budou kompostéry poskytnuty občanům, kteří ještě žádný kompostér od města pronajatý nemají. V rámci projektu probíhá také informační kampaň, se kterou se setkáte v různých obměnách (informační letáčky, průzkum využívání služeb pro odpady a samozřejmě články v našich novinách a na internetu - O průběhu a výsledcích projektu vás budeme informovat. Vaše další dotazy ohledně kompostování rádi zodpoví pracovníci odboru životního prostředí na tel. č nebo em na adrese Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Jméno a příjmení: Adresa: Telefon: Kompostér (prosím zaškrtněte) Odpadkový koš (prosím zaškrtněte) plastový o objemu 400 l plastový o objemu 720 l větší komunitní kompostér pro osob dřevěný o objemu. (prosím doplňte) ano ne strana

3 ČERVENEC 2009 ČINNOST technických služeb v měsíci červenci V letních měsících nám tradičně při úklidu a údržbě zeleně pomáhají brigádníci, plejí výsadby květin a keřů, odřezávají větve stromů zasahující do silnice a do chodníků, pomáhají odklízet větve a posekanou trávu. Dne bylo na hřbitově poškozeno vlivem povětrnostních podmínek několik stromů, byla provedena jejich likvidace a úklid, téměř po každé bouřce následuje sběr popadaných větví, ve spolupráci s firmou Okrasné zahrady arboristika, s.r.o., provádíme zdravotní řez vybraných stromů a kácení nebezpečných stromů - rozlomená bříza v parku, vyvrácený topol v Tyršově ul., bříza v ul. Spojených národů, bohužel také vedeme nekonečný boj s vandaly, nyní se vytrvale zaměřili na ničení klik na veřejných záchodcích, i koše na odpadky jsou stálým terčem ničení, pracovníci ze střediska údržby komunikací započali se zhotovením nového vjezdu na letní stadion, který nahradí nevyhovující příjezd bezprostředně před bytovým domem na Wolkerově nábřeží, probíhá obnova vodorovného dopravního značení a betonování sloupků svislého dopravního značení, byla zahájena rekonstrukce autobusové zastávky v Žirči, v ul. Čelakovského byla opravena dlažba a kanalizace, v Nerudově ul. byl opraven chodník, nadále pokračujeme v odstraňování výtluků, na celém území města sečeme travnaté plochy. Výtvarná soutěž Město očima dětí Městské informační centrum v květnu vyhlásilo soutěž pro děti, která končí dne 30. září Úkolem malých výtvarníků je nakreslit či namalovat památky našeho města, městská zákoutí, případně blízké okolí (např. přehrada Les Království, zámek Kuks.) nebo třeba své oblíbené místo. Vybraní autoři budou po zásluze odměněni, proto nezapomeňte na zadní stranu obrázku uvést čitelně svou adresu. Díla budou použita při tvorbě propagačních materiálů města. Obrázků u nás v informačním centru stále přibývá a budeme se těšit na další! Městské informační centrum, odbor ŠKS Česká kancelář pojistitelů (ČKP) zahájila letos v únoru distribuci výzev k zaplacení příspěvku do garančního fondu ČKP těm, kteří pro svá registrovaná vozidla nemají sjednáno povinné ručení. Jde o nový sankční postih, který dopadá na majitele a provozovatele vozidel bez povinného ručení. Dle novely zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou povinni do garančního fondu ČKP za každý den nepojištění vozidla uhradit částku od 20 do 300 Kč dle druhu vozidla. Konkrétně u osobních vozidel jde o 50 nebo 70 Kč denně, podle objemu válců. Desítky tisíc neplatičů povinného ručení již výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu obdržely a nyní jsou všichni povinni sankci platit. Další obsílky budou následovat. Jen v letošním roce Česká kancelář pojistitelů hodlá obeslat statisíce osob. Jde o dlouhodobý a trvalý proces, ne o jednorázovou akci ČKP. Vozidlo bez povinného ručení vás může přijít draho, přinášíme doporučení, jak se vyhnout zbytečným finančním postihům. Co dělat, aby se motorista nedostal do rozporu se zákonem a dříve či později ve své poštovní schránce nenašel dopis s výzvou k zaplacení příspěvku do garančního fondu? Obecně platí tři základní zásady: 1) Pokud motorista vozidlo provozuje, musí mít k němu sjednáno povinné ručení. 2) Pokud vozidlo neprovozuje a nemá sjednané povinné ručení platí povinnost odevzdat SPZ na registr vozidel, tzv. do depozitu. 3) Dbát na to, aby údaje o vlastníkovi, případně provozovateli vedené v registru vozidel odpovídaly skutečnosti. Například: V registru jsem veden jako vlastník vozidla, ačkoliv již vozidlo nemám. Podobných případů může nastat celá řada. Zpravidla bývá na vině nedůslednost vlastníka vozidla ve vztahu k registru vozidel. Jde zejména o oznamovací povinnost v souvislosti s hlášením změn. Pokud ji vlastník vozidla nesplní, může mu to přinést značné nepříjemnosti. Do této skupiny patří i majitelé nepojízdných nebo neexistujících vozidel. Mnohdy ani neví, že nepojištěné vozidlo je na ně zaregistrováno to může být rozebráno na součástky, nebo nepojízdné v garáži. Nepojízdné vraky je třeba trvale Noviny královédvorské radnice Vozidlo bez povinného ručení vás může přijít draho Jazykové kurzy v Městské knihovně Slavoj Angličtina hrou je projekt, který se snaží zpřístupnit svět cizího jazyka dětem od čtyř do šesti let. Děje se tak nenásilnou formou, s vtipem, pomocí her, básniček, veselých rytmických písniček, kreslení, stříhání a pohybu. Děti si také průběžně vytvářejí vlastní originální učebnici, která jim usnadní zapamatování a procvičování nových anglických slovíček. Kurzy probíhají ve školním roce, od října do května. Malí žáčci se učí pod vedením lektorky jednou týdně (úterý nebo čtvrtek) po dobu 75 minut. Po ukončení obdrží vysvědčení o absolvování kurzu. Ve školním roce 2009/10 bude otevřen kurz pro začátečníky a pro pokročilé. Těší se na Vás lektorky Mgr. Petra Vondroušová a DiS Martina Voňková. vyřadit z registru vozidel. Neexistující (rozebrané, zlikvidované) vozidlo lze z registru vozidel trvale vyřadit ve správním řízení. Správní orgán zjišťuje, zda po vozidlo nemělo ani jednou sjednané povinné ručení či ani jednou nebyla provedena STK. Při splnění všech těchto podmínek lze vozidlo trvale vyřadit. U vozidel, která byla po pojištěna nebo je záznam o provedené STK, pak musí majitel vozidla předložit doklad o ekologické likvidaci, ledaže by šlo o případ, kdy zanikl účel využití vozidla, ale i to musí majitel doložit. Problémy mohou vzniknout motoristům, kteří vozidlo prodali či darovali, ale nezajistili potřebnou změnu v registru vozidel. Je na nich, aby zajistili změnu v zápise vozidla na registru vozidel. Toto je třeba učinit již při prodeji či darování vozidla, kdy má u sebe vlastník vozidla všechny potřebné dokumenty. Pozdější odhlášení by již mohlo být komplikované. Není radno nechávat přehlášení vozidla na kupujícím nebo obdarovaném. Snadno se pak stane, že ačkoliv již původní majitel vozidlo fakticky nevlastní, nicméně je stále formálně veden v registru jako jeho vlastník, doplatí na hříchy nového majitele. Pokud ten povinné ručení neplatí, je původní vlastník tím, kdo obdrží výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu. Po ukončení leasingové smlouvy dochází ke změně vlastnictví k vozidlu a původní vlastník (leasingová společnost) zpravidla ihned o této změně informuje pojistitele, čímž zaniká povinné ručení. Nový vlastník vozidla má povinnost uzavřít novou smlouvu o povinném ručení. V případech, kdy bylo majiteli vozidlo odcizeno, je třeba tuto skutečnost nahlásit kromě policie také pojišťovně a na registru vozidel. Toto je povinností vlastníka vozidla. V opačném případě je na registru veden stále jako vlastník vozidla a tak je s ním také nakládáno i on může obdržet výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu. Pozor by si měli dát i dědici, kteří získají vozidlo v dědickém řízení a zapomínají, že na ně přechází nejen práva z vlastnictví vozidla, ale také povinnosti. Pokud hodlají vozidlo užívat na veřejně přístupné komunikaci, pak je nezbytné, aby platili povinné ručení. Pokud vozidlo provozovat nehodlají, pak by jej měli dočasně či trvale vyřadit z registru vozidel. Podrobnější popis možných situací najdete také na internetových stránkách České kanceláře pojistitelů - a Novotná Světlana, odborný referent ODP Pro dospělé nabízíme ve školním roce 2009/10 tyto jazykové kurzy: Němčina pro začátečníky, němčina pro mírně pokročilé, němčina pro pokročilé (lektorka Hana Horáčková) Francouzština pro mírně pokročilé (lektorka Mgr. Jana Hojná) Italština pro mírně pokročilé (lektorka Miroslava Průchová) Výuka jazyků je založena na individuálním přístupu, maximální počet je 10 osob na kurz. Lekce probíhají od října do května, jednou týdně, vždy 90 minut. Zájemci o jazykové kurzy se mohou hlásit osobně v dětském oddělení knihovny, telefonicky na číslech , nebo em na adresu cz nejpozději do 31. srpna Aktuální informace jsou k dispozici také na stránkách knihovny v sekci služby-jazykové kurzy. Marta Staníková strana

4 Noviny královédvorské radnice ČERVENEC 2009 Okurková sezóna Okurková sezóna se u MPDK nekoná. V letních prázdninových měsících ubyla strážníkům jediná starost, a tou je dohled u přechodů pro chodce u místních škol. Místo toho přibyly kontroly míst pro volnočasové aktivity, kontroly konzumace, podávání a prodeje alkoholu. Zvýšil se počet asistencí u drobných dopravních nehod. Častěji vyjíždíme k pálení ohníčků nebo na kontroly do městských lesů. Pokračujeme v měření nejvyšší povolené rychlosti. V průběhu prázdnin rovněž začne MPDK využívat čtečku mikročipů, kterými jsou v současné době označováni psi v našem městě. Dokončujeme výběrové řízení na modernizaci městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), úpravy bezbariérové služebny pro veřejnost či novou koncepci MPDK. Není to s těmi cedulemi poněkud trapné? Takové a jiné otázky si často vyslechnou strážníci MPDK při provádění měření rychlosti projíždějících vozidel. Jak ukázala několikatýdenní praxe, rozhodnutí zákonodárce o umísťování dopravních značek upozorňujících řidiče na úseky měření rychlosti bylo vskutku jednou z perel českého zákonodárství. Ale na druhé straně musíme na obranu tvůrců této novely zákona uvést, že i po instalaci těchto dopravních značek se ještě pořád najdou řidiči, kteří ji nerespektují. Nicméně, radar sám nejlépe ukáže, kolik řidičů, bez ohledu na to, že jedou v obci, zpomaluje Beseda se žáky ZŠ Podharť, kde byly děti mimo jiné poučeny o tom, jak se správně chovat v dopravě z více jak sedmdesátikilometrové rychlosti až těsně před cedulí a projedou předpisovou rychlostí pouze úsek takto označený. P.S. Mimo jiné letní aktivity, více či méně okurkové, připravujeme instalaci informačních tabulí upozorňujících zloděje na úseky se zvýšenou ostrahou před krádežemi. POZOR, ÚSEK, KDE SE NEKRADE! Prevence v praxi V průběhu měsíce června provedla MPDK několik zdařilých preventivních akcí, mezi něž patří prezentace na dětských dnech v Dubenci a v Lipnici, dětský den KSČM, dětské odpoledne pořádané ČSSD, v neposlední řadě pak již v minulém čísle zmíněný velký Dětský den Integrovaného záchranného systému Na všech těchto akcích prezentovala MPDK svoji hlavní činnost Foto: MPDK a součinnost se složkami IZS. Mimo to se strážníci ze skupiny prevence MPDK účastnili několika besed v základních i mateřských školách, spojených s ukázkami technického vybavení městské policie, prvků sebeobrany či ukázek činnosti v dopravě, jakož i prvků dopravní výchovy pro děti. Dobrá rada nad zlato Období dešťů, zdá se, konečně skončilo, slunce rozpaluje rozmáčenou zemi a houbařská sezóna nabírá na obrátkách. Naše krásné a hluboké lesy jsou náhle plné všelijakých roztodivných hub a různorodých osobních automobilů. Sbírejte jen ty (houby), které opravdu znáte, a parkujte jen na místech, kde je to povoleno. Ve Dvoře Králové nad Labem dne 14. července 2009 Vstm. Jindřich Hauke, určený strážník Dasty-dvouletý kříženec dobrmana, velmi temperamentní, vhodný k výcviku sportovní kynologie Píďa-kříženec, pejsek vděčný za trpělivost a milý přístup Kazan-starší pes, německý ovčák, za klidné dožití vám ohlídá zahradu strana Žirafáček Ali se má čile k světu Nejdřív se objeví přední nohy, potom hlava s dlouhým vyplazeným jazykem, krk, ramena a nakonec zadek. Žuch, a nevzhledný balík je na zemi. Máma ho začne olizovat, ono se to mele, roztahuje nohy a snaží se postavit. A když se vrátíte za půl hodiny, nebudete věřit vlastním očím. V boxu budou stát dvě žirafy - jedna obrovská, skoro pětimetrová, a druhá maličká - věrná kopie své mámy. I když maličká není úplně přesný popis: novorozené žirafě má skoro dva metry na výšku. ZOO Dvůr Králové je největším chovatelem žiraf v Evropě. Loňský rok byl mimořádně úspěšný a třicetihlavé stádo žiraf síťovaných a Rothschildových se rozrostlo o 6 mláďat. Letos jsme na první mládě čekali až do konce června. Ráno se chovatelé v žirafím pavilonu dočkali. Za samicí žirafy Rothschildovy Keniou vrávoravým krokem pobíhalo novorozeně. Malý, krásně světle zbarvený sameček dostal jméno Ali a má se čile k světu. Je již 215. mládětem žirafy (142. mládětem poddruhu žirafa Rothschildova) narozeným v ZOO Dvůr Králové. Ali se narodil samici jménem Kenia, která přišla do ZOO Dvůr Králové v roce 2003 ze zoo v Barceloně. Tam se narodila Otcem je samec Tommy, který se narodil v Ouwehands Dierenpark Rhenen (Holandsko) a do ZOO Dvůr Králové byl dovezen z jiné nizozemské zoo v Amersfoortu. Žirafa Rothschildova (Giraffa camelopardalis rothschildi) je považována za nejvyšší zvíře světa samci mohou dorůst až do šesti metrů. Taková výška není samoúčelná díky dlouhým nohám a krku dosáhne žirafa za potravou tam, kam žádné jiné zvíře s výjimkou slona. Nemá tak při shánění potravy konkurenci. Živí se listy a větvemi Poslední z žirafích přírůstků, malý Ali. Foto: Zoo stromů, často velmi pichlavých akácií. Je k tomu dobře uzpůsobena - listy obratně stahuje z větví asi půlmetrovým jazykem a pomáhají jí i husté sliny. Potravě se věnuje žirafa až 12 hodin denně. Domovinou tohoto poddruhu je centrální Afrika Keňa a Uganda. Samice je březí asi 457 dní. Zpravidla rodí jediné mládě (dvojčata jsou naprostou výjimkou), a to ve stoje. Mládě žirafy je po narození velké až 180 centimetrů, váží 70 kg a už půl hodiny po porodu se pokouší postavit. Žirafa se dožívá v průměru let. RNDr. Martin Smrček zoolog, Bc. Luděk Čulík zoolog

5 ČERVENEC 2009 INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ Ve dnech 8. října a 9. října 2009 se v prostorách Národního domu v Trutnově uskuteční prezentační akce středních škol pod názvem PRO FUTURO VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRKONOŠE. Záštitu nad přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, a pan PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní kraje, s gescí za oblast školství a kultury. Akce se koná s finanční podporou kraje. Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů. Dohodou se základními školami bude organizována doprava žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Jednatelství Náchod, Svazek měst a obcí Krkonoše a Svazek obcí Východní Krkonoše, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanovská ulice, Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec a Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Generálním sponzorem je Česká spořitelna OP Náchod. Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol. Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti ve čtvrtek 8. října od 13 do 17 hodin, v pátek 9. října 2009 od 8 do 17 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný! Marcela Štěpánková Krátké ohlédnutí za táborem indiánů DDM Jednička Noviny královédvorské radnice Také letos na samém začátku července uspořádalo oddělení přírodovědy a turistiky DDM Jednička tradiční tábor v Bystrém-Hamrech u Poličky. Zúčastnilo se ho 38 dětí z Dvorska, Trutnova, Vrchlabska i odjinud. Pod názvem Nad kaňonem bubnů hlas se skrýval dvanáctidenní pobyt v indiánském duchu pro kluky i děvčata od 7 do 15 let. Děti se na pár dní staly rudými bojovníky a bojovnicemi tří kmenů Hurónů, Mohykánů a Omaha. Ty se utkaly v mnoha kláních, kdy mohly prověřit svoji rychlost, obratnost i taktiku. Nechyběly samozřejmě ani soutěže jednotlivců, z nichž nejtěžší byla indiánská stezka s trasou vedoucí prolézacím tunelem i po laně nad řekou. Své místo měla i rukodělná činnost vyřezávání, kreslení na trička, pletení náramků přátelství a stavby v lese. Na celodenní výlet jsme se vypravili do Mladějova na Moravě. Jízda vláčkem po úzkorozchodné trati se líbila všem. Také jsme se vydali na blízký hrad Svojanov, známé sídlo Záviše z Falkenštejna. Zbytek času vyplnil sport, večery jsme trávili při hrách, s kytarou u táboráku nebo na diskotéce. Na rozdíl od jiných krajů nás provázelo po většinu času krásné slunečné počasí, umožňující i koupání. Tábor jsme 12. července zakončili slavnostním ceremoniálem za svitu loučí, ohňostrojem a diskotékou. Děti si na památku odvezly měšce s pravými zlatými nuggety. Věříme, že k nim přibalily i pěkné vzpomínky na kamarády a kamarádky, pár dobrodružných či veselých zážitků a možná i nové lásky. V. Jiřička Vysvědčení se nedostává jenom ve škole Dne proběhlo předávání vysvědčení v MŠ Dvořákova u Berušek a Vlaštoviček. Malí flétnisti si na tento den nacvičili písničku, za kterou dostali vysvědčení a malého plyšáka. Všichni pilně trénovali po celý rok, takže taková písnička nebyla pro nikoho problém. Náš koncert se vydařil a děti byly velice spokojené - dostaly totiž samé jedničky!!! Romana Janečková, uč. MŠ Pozvánka na prázdninový turnaj v házené v hale ZŠ Strž Poslední prázdninový víkend pořádá ZŚ Strž spolu s oddílem házené turnaj za účasti předních týmu z ČR - kategorie ZŠ Strž a oddíl házené spolupracuje již více jak 6 let a jednou z forem spolupráce je tento prázdninový turnaj. Turnaj oficiálně začíná v pátek a končí Zúčastní se ho týmy Slavie Praha, Jičín, Pardubice, Liberec, Dvůr Králové, Náchod a týmy ze Stockholmu. Turnaj bude zajímavější o to, že budou hrát i dívčí týmy, což v našem městě běžně nevidíme. Dvorská házená má velice slušné výsledky a věříme, že se veřejnost přijde podívat a povzbudit náš tým. Škola připravuje doprovodný program pro žáky Skuru Skola ze Stockholmu. Nabídneme jim jeden celodenní výlet do pískovcových skal, návštěvu Kuksu - v této době boudou probíhat barokní slavnosti - a společný program pro hráče a naše žáky. Podharť na ozdravném pobytu v Chorvatsku V pátek 12. června jsme usedli do autobusu a spolu s našimi mladšími spolužáky a učiteli odjeli na týdenní ozdravný pobyt do Chorvatska. Před námi byla velmi dlouhá cesta, kterou jsme všichni ve zdraví přežili. Hodiny strávené v autobuse nám vynahradil dlouho očekávaný pohled na moře i nádherné slunečné počasí. Na místě nás čekal kemp, ve kterém byly naše chatky. Po vybalení věcí jsme se konečně vydali na pláž, kde se všichni s radostí vrhli do vody. Když jsme se dostatečně vyřádili v moři, vrátili jsme se do kempu, kde se určily časy každodenních pravidelných setkávání, a potom už se každý vydal do své chatky. Další den jsme lenošili na pláži a večer navštívili místní diskotéku, kde jsme si všichni pěkně zařádili. Ráno nás čekal celodenní výlet do Makarské. Někteří z nás se svezli na banánu, což je místní atrakce. V úterý většina zažila adrenalinový výlet na raftech pod vedením místních instruktorů. Po těchto náročných dnech jsme si odpočinuli na pláži a večer si pro změnu vyšli do nedalekého městečka Baška Voda. Ve čtvrtek jsme se vydali na další výlet, tentokrát na ostrov Brač, kam nás dopravila místní loď. K obědu nám námořníci připravili makrelu. V pátek byl poslední oddychový den na pláži a odjezd se nenávratně blížil. Poslední den nás čekalo balení a uklízení chatek. Odpoledne jsme je předali a nasedli do autobusu. U školy nás již netrpělivě vyhlíželi naši rodiče. Pro nás, devátou třídu, to byl poslední a zároveň nejlepší výlet, který jsme s naší školou absolvovali. Děkujeme učitelům za pevné nervy, trpělivost a za všechny veselé zážitky, které jsme díky nim mohli prožít. Káťa Ruprichová a Tereza Charvátová z 9. třídy Na závěr zveme dvorskou veřejnost, rodiče zúčastněných žáků a žáky ZŠ Strž na tento turnaj. Zahájení: v 8 hodin ve sportovní hale ZŠ Strž Ukončení turnaje: v 19 hodin Pořadatel: ZŠ Strž a I. HK Dvůr Králové n. L. Foto: ZŠ Podharť strana

6 placená inzerce

7 placená inzerce

8 Noviny královédvorské radnice J m é n o: Pří j m e ní: S o u h l a s í m s e z v e ř e j n ě n í m v p ř í p a d ě v ý h r y : Ulice, č. d o mu: Te l. : ANO NE Soutěž Znáte své město pokračuje snímkem s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice z našeho města. Do volného řádku napište vystřihněte a vhoďte do osudí v městském odpověď na otázku, kterou naleznete v článku. informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. V NKR 7 se těšte na pěkné ceny Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky Losování soutěže NKR 7 proběhne M. Záruba, oddělení informatiky Řešení z NKR 6 - Jednalo se o místo poblíž koupaliště nad potokem Netřebou. Výherci z NKR 6: 1. místo - Jaroslav Műhlstein, Dukelská místo - Jitka Šmídová, E. Krásnohorské místo - Miluše Peterová, E. Krásnohorské 2349 Noví občánci města V květnu 2009 se v našem městě narodilo 20 občánků - 11 chlapců a 9 děvčat. Jana Náhlovská, evidence obyvatel Sdělení na přání rodičů Dne se Haně a Josefu Zímovým narodil syn František Josef Zíma. Hana Zímová Sňatky: V měsíci červnu bylo ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeno 16 sňatků a na zámku Kuks bylo uzavřeno 11 sňatků. Výhru je možné si vyzvednout v Městském informačním centru Chybí vám jména ve společenské kronice? Pokud mají snoubenci nebo rodiče narozených dětí zájem o podrobnější zveřejnění údajů v této společenské kronice (jméno, příjmení a datum narození dítěte nebo jméno, příjmení a datum sňatku), mají možnost obrátit se na náš městský úřad (ohledně narození dětí na evidenci obyvatel a ohledně uzavření sňatku na matriku) a požádat si o zveřejnění těchto podrobnějších údajů. Jana Kudrnáčová, vedoucí správního odd.odboru VVS ČERVENEC 2009 Tato budova byla postavena krátce po první světové válce, a my ji neznáme jako opatrovnu, ale pod jiným, hezkým, nebeským jménem. Postavena byla v období stavebního rozmachu města spolu s Masarykovou nemocnicí, ozdravovnou Dětský ráj nad Tešnovskou přehradou a dalšími stavbami. Prošla několika stavebními úpravami, avšak pronikavě se změnila jen ta kdysi prašná ulice. Říci jakému účelu dnes tato budova slouží by už bylo vyzrazením části odpovědi na otázku, kterou pro vás máme tento měsíc připravenou. Otázka je tedy nasnadě: O jakou budovu jde a čemu dnes slouží? Zadání je lehké a jistě nebude těžké nalézt správnou odpověď. Pavel Janoušek, bývalý kronikář města Ceny do soutěže z minulého čísla věnovali: 1. místo: Pivovar Tambor - 15,5l soudek piva Tambor dle vlastního výběru 2. místo: Knihkupectví U Veselých - poukázka v hodnotě 200 Kč na zboží dle vlastního výběru 3. místo: PRO-FOTO s.r.o. - poukázka na zhotovení fotografií v hodnotě 200 Kč Všem sponzorům děkujeme Historie Tyršova koupaliště Začátkem třicátých let nebylo ve Dvoře stále žádné umělé koupaliště. Koupat se bylo možné na rybníku v České Podharti nebo na Havláku, avšak oba rybníky byly malé a na tehdejších obyvatel Dvora nedostačující. Zájemci o koupání tak museli vyhledávat osvěžení v dalších, vzdálenějších místech, například u rybníku v Choustníkově Hradišti, na Dachovech u Hořic, ve Chvalkovicích u České Skalice nebo Pecce. Přírodní koupání bylo také na řece Labi ve Strži, v místě nazývaném Hamburk nebo také U Bujárků. Volný tok tu byl opatřen několika kabinami a plošinou na slunění. Bylo však jasné, že takové koupání na Labi už nebude dále možné. Voda v řece byla znečištěna papírnami v Hostinném a našimi textilkami. Pro mnohé tak bylo vybudování koupaliště v našem městě nezbytností. Vedení města se s tímto záměrem obracelo na ministerstva, burcovalo pochopení všude tam, kde očekávalo trochu příznivý výsledek, avšak těžké hospodářské poměry, ovlivněné krachem newyorské burzy v roce 1929, i jiné Úmrtí: V měsíci červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 10 dvorských občanů, 7 mužů a 3 ženy. Společenská rubrika Simona Vykouřilová, matrika Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červnu 16 občanů s gratulací a kytičkou. Mezi oslavenci je i paní Marie Novotná, která oslavila 102. narozeniny. Ve stejném období oslavilo 12 manželských párů stříbrnou svatbu a 4 manželské páry zlatou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 12 novorozených občánků našeho města. Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ Velikostí bazénů s naprosto čistou vodou a krásným okolím se řadilo mezi největší a nejmodernější letní koupaliště v naší republice. Vyhovovalo náročným podmínkám pro mezinárodní plavecké závody a pro provozování vodního póla. V pravé části snímku je zachycena 5 metrů vysoká skokanská věž, která byla odstraněna v 70. letech. strana

9 ČERVENEC 2009 okolnosti dávaly na srozuměnou, že vybudovat koupaliště je nad možnosti města. Záchranou se stala spořitelna, která v nejkritičtějším stadiu jednání projevila ochotu tuto myšlenku realizovat. V našem městě byla tehdy velká nezaměstnanost, a tak se stavbou koupaliště přišlo k práci 350 zdejších dělníků z celkového počtu 500 nezaměstnaných. V roce 1931 koupila spořitelna z fondu na stavbu koupaliště pozemky v Údolíčku na potoce Netřebě. Pozemky stály ,20 Kč. Plány vypracoval Ing. V. Šťastný z Jičína a Ing. Numann z Hradce Králové. Po provedeném vodoprávním řízení se začalo počátkem roku 1932 se stavbou. Byl vybudován 120m dlouhý a 34m široký bazén s hloubkou od 80 do 400 cm. Dětský bazén, postavený na potoku od Lipnice, měřil 26 x 26 m. Otevření předcházely znalecké prohlídky koupališť, např. v Praze, v Ústí nad Labem, i za hranicemi státu, např. ve Walzbrzychu (tehdy německém Waldenburgu), z nichž bylo mnohé převzato. V roce 1932 se při vzpomínce na sté výročí narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše konaly na ještě nedohotoveném koupališti první plavecké závody. Od podzimu téhož roku nese koupaliště, na návrh spořitelního výboru, název Tyršovo. Slavnostní otevření koupaliště v Údolíčku pořádala městská rada společně se spořitelnou v neděli 18. června 1933 o desáté hodině dopolední za účasti všech spolků, tělocvičných a sportovních korporací. Na otevíracím ceremoniálu vyzval ve své řeči tehdy již bývalý starosta Jan Holub občany města k tomu, aby své nové koupaliště chránili a bránili, udržovali v čistotě, aby je mohli odevzdat příštím generacím neposkvrněné. Koupaliště ať užívají k pěstování zdatnosti a síly těla, neboť je zapotřebí silného a zdravého národa. K slavnostnímu otevření patřily i ukázky skoků z pětimetrové skokanské věže tehdejších mistrů ČSR Nesvatby a Kačenové z plaveckého odboru SK Slavia Praha. K tomu celý den vyhrávala městská kapela za řízení Jindry Doležala. Celé koupaliště bylo vybudováno nákladem ,65 korun. Svou rozlohou m 2, velikostí bazénů s naprosto čistou vodou a krásným okolím se řadilo mezi největší a nejmodernější letní koupaliště v naší republice. Vyhovovalo náročným podmínkám pro mezinárodní plavecké závody a pro provozování vodního póla. První sezónu v roce 1933 ho navštívilo platících osob, z toho nekoupajících se. Rekordní návštěva byla 6. července 1933, kdy účast činila bezmála pět tisíc platících osob. Vstupné bylo tehdy 2 Kč koupající, 1 Kč děti a nekoupající. Od té doby prošlo koupaliště několika rekonstrukcemi a zaznamenalo několik úprav. Velký stodvacetimetrový bazén byl rozdělen na dva, zmizel pětimetrový skokanský můstek a bohužel i štíhlá věž s vlajícím praporem, která zdobila vstupní bránu. Původní pískové cesty kolem bazénů, lemované keři, byly vydlážděny a keře pro rozšíření prostoru odstraněny. Podobu změnil i původně čtvercový dětský bazének. Víceméně nezměněnými pamětníky z let třicátých zůstaly jen restaurace s altánkem. Nic se však nezměnilo na tom, že dodnes patří Tyršovo koupaliště k nejkrásnějším koupalištím v republice a je místem, kam si jako dříve rádi chodí lidé odpočinout, zasportovat, pěstovat zdatnost a sílu těla, jak tomu chtěli ti, kteří jej pro Dvoráky dali v klidném údolíčku vystavět. Tomáš Vlk Ken Follett Pilíře země Praha: Knižní klub, 2009 Ken Follett (1949), Wales. Získal Edgara prestižní cenu udělovanou na počest E. A. Poea. Román Pilíře země mu přinesl celosvětovou popularitu. Po 18 letech napsal pokračování pod názvem Na věky věků. Tato kniha se stala nejprodávanější knihou světa. Jedná se o rozsáhlý historický román ze středověké Anglie 12. století. Formou čtivého a napínavého příběhu je zachycena mozaika lidských vztahů, napětí, svár dobra a zla, statečnost a láska, nenávist, intriky i zrada. Viola Fischerová O Dorotce a psovi Ukšukovi Praha : Meander, 2007 Viola Fischerová (1936) je respektovanou básnířkou. Její první knížka pro děti Co vyprávěla dlouhá chvíle získala v roce 2006 Magnesii Literu za nejlepší dětskou knihu roku. Příběhy v knížce O Dorotce a psovi Ukšukovi jsou pravdivé, prožila je na vlastní kůži sama autorka. Jsou zde zachyceny nejrozmanitější, často veselé a tajemné příběhy o přátelství holčičky a psa. Vztah mezi dítětem a psem je potřeba trpělivě vytvářet, jeden na druhého si musí zvykat. Je potřeba objevit i společnou řeč, kterou se ti dva dorozumí autorka tady dává čtenáři i prakticky použitelný slovník psího jazyka. Kniha je určena pro děti do 10 let. Noviny královédvorské radnice Tom Rob Smith Dítě číslo 44 Praha : Euromedia Group, k. s. Knižní klub, 2008 Tom Rob Smith (1979) žije v Londýně. Za úspěchem knihy (několik žánrových ocenění, nominace na Booker Prize a přeložení do téměř dvou desítek jazyků) stojí precizní nastudování dobových pramenů. Román je zdařilý debut mladého autora a vychází ze skutečného příběhu sériového vraha Andreje Čikatyla. Kromě strhujícího kriminálního příběhu nabízí i děsivý obraz diktatury, která se drží u moci jen díky stupňovanému teroru. Martina Komárková O pastelce bez barvy Praha : Albatros, 2008 Když se narodí malá Pastelka, nemá žádnou barvu, a tak ji nikdo kromě maminky a tatínka nevidí. Není tedy divu, že touží po vlastní barvě více než po čemkoli jiném. Všechny barvy jsou tak krásné! Bílý sníh, žlutá slunečnice, modrá chrpa, zelený vodníček, červené jahody, hnědé kakao, černý pejsek a duhová kouzelnice. O kterou barvu bude svět bohatší, až Pastelka vykoukne z kouzelného ořezávátka, a co nejraději bude chtít namalovat? Kniha je určena pro mírně pokročilé čtenáře. Knižní tipy poskytla Městská knihovna Slavoj. Obraz Jozy Mikše z roku 1933 zachycuje atmosféru koupaliště v době jeho otevření. Okolo tehdy ještě 120m dlouhého bazénu je možné spatřit pískové cesty lemované keři, v pravé části obrazu pak původně čtvercový dětský bazén, stromy nezastíněný altán, kiosek či bílou věž do tvaru obráceného L u vstupní brány. Oba bazény byly napájeny vodou z potoku Netřeba, později se vodním zdrojem stala voda z artézských vrtů. strana 9

10 Noviny královédvorské radnice Spisovatelka Ivona Březinová v Městské knihovně Slavoj Byla jste pozvána na vyhodnocení projektu Škola naruby aneb ani den bez čtení. Prvňáčci, kteří se projektu aktivně zúčastnili, si dnes odnesou domů knížku Okno do komína, kterou jste pro ně napsala. Jak se Vám psala knížka určená přímo pro prvňáčky? Moc dobře. Okno do komína není moje první knížka pro prvňáčky. Podobné knihy jsem začala psát v době, kdy jsem sama měla starší dceru v první třídě a měla jsem pocit, že některé knihy tzv. prvního čtení jsou pro začínajícího čtenáře přece jen náročné. Proto jsem také ráda, že Albatros nedávno přišel s novou edicí Druhé čtení. Pro dítě, které se naučilo slabikovat ze slabikáře, by další čtení mělo být jen o maličko náročnější. První knihou je třeba nalákat, aby se čtení pro malého človíčka stalo radostí. Proč máte tak ráda psaní právě pro nejmenší čtenáře? Kdysi jsem psala básničky. A texty pro začínající čtenáře mi způsob psaní poezie velmi připomínají. Psaní veršů u sebe považuji za trénink psaní knih pro začínající čtenáře. Také tu záleží na tom, jak slova vedle sebe vypadají, jak znějí, možná bych dokonce řekla, jak si spolu hrají. Zvuky se spojují do významů, slova do vět a postupně vzniká příběh. Je to vlastně dobrodružství. Takové knížky mě dnes moc baví psát a doufám, že děti je bude bavit číst. Knihu Okno do komína ilustrovala Vlasta Baránková. Jak došlo k této spolupráci? Nestává se mi úplně často, že bych mohla ovlivnit výběr ilustrátora, který tvoří obrázky pro mou knihu, ale v Ústavu pro informace ve vzdělávání, který knihu vydal, mi dali možnost, abych si ilustrátora vybrala sama. Já jsem velmi ráda požádala Vlastu Baránkovou, s kterou jsem do té doby neměla možnost spolupracovat a jejíž obrázky se mi moc líbí. Co říkala na spolupráci s Vámi paní Baránková? Myslím, že se jí práce na projektu také líbila. Do kreslení se vrhla s takovou vervou, že obrázků vzniklo nakonec víc, než jsme čekali, a narodila se tak nádherně ilustrovaná barevná knížka. Paní Baránková nakreslila čtyři varianty obálky, a já jsem měla dokonce možnost ovlivnit výběr finální verze. Velké poděkování patří také grafickému úpravci Davidu Dvořákovi. Letní novinky v Žirafě Připomínám, že jsme pro Vás jako každoročně připravily tradiční dětský koutek na Svatoanenských slavnostech v sobotu a na Slavnostech řemesel v Kohoutově v sobotu Děti si užijí spoustu zábavy, včetně tradičního bublifuku a bohaté tomboly, plné výrobků vytvořených našimi maminkami a dětmi. Všechny srdečně zveme! Knížka Okno do komína se nedá sehnat v žádném knihkupectví. Dostanou ji za účast v projektu Knížka pro prvňáčka už jsem čtenář pouze prvňáčci, kteří si to zasloužili vedením čtenářského deníčku při akci Škola naruby aneb ani den bez čtení. Knížku dostali při vyhodnocení v Písmenkovém království Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové n.l., kde jste byla čestným hostem. Spisovatelka Ivona Březinová v Písmenkovém království knihovny Slavoj A já jsem byla moc ráda, že jsem viděla na vlastní oči, jak děti knížku hned otevřely, začaly si ji prohlížet a číst. Ráda jsem ji každému podepsala a popřála jim, aby podobných oken, jako je Okno do komína, otevřely ještě spoustu. Je o Vás známo, že se ráda převlékáte do kostýmů. Jak jste využila této příležitosti? Pochopitelně jsem si ji nenechala uniknout. Do Písmenkového království je nutno vstoupit v královských šatech, obzvlášť když mě přijímal sám pan král a doprovod mi tvořily tři další pohádkové bytosti. Je krásné na chvíli vstoupit do pohádky ve společnosti malých čtenářů, kterým přeji, aby jim pohádkový svět ještě dlouho nezevšedněl. Děkuji za rozhovor. Marta Staníková, ředitelka Městské knihovny Slavoj Chtěla bych poděkovat všem maminkám a tatínkům, kteří pomáhali při stěhování Žirafy do nových prostor na náměstí. Díky jejich nadšení a za pomoci pracovníků místních TS se podařilo přemístit všechen nábytek, hračky a další příslušenství v rekordním čase. Činnost Mateřského centra tak byla přerušena na pouhý týden, který byl celý věnován zvelebování našeho nového působiště. Děkujeme také Elektru Teichmanovi za novou varnou konvici, věnovanou Žirafě zdarma. Provoz v centru je v srpnu omezen na úterky a čtvrtky od 9.00 do hod. Od 1. září bude v Žirafě otevřeno každý všední den od 9.00 do hod. a ve středu také od 13:30 do 16:30 hod. Program v konkrétních dnech není ještě přesně stanoven, ale budeme vás o něm co nejdříve informovat prostřednictvím našich webových stránek a stránek města. Kontakt: tel: Bc. Linda Mocová Adresa: nám. TGM 2, DKnL ČERVENEC 2009 Terénní program RIAPS Trutnov obdržel certifikát odborné způsobilosti Trutnovské zařízení RIAPS obdrželo od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Certifikát odborné způsobilosti pro terénní programy určené uživatelům drog. Certifikace odborné způsobilosti služby je posouzení a formální uznání, že služba odpovídá stanoveným požadavkům na kvalitu a komplexnost podle kritérií schválených standardů. Vedoucí Terénních programů RIAPS Ondřej Čalovka k tomu dodává: Místní šetření proběhlo v našem zařízení letos v březnu. Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v červnu rozhodlo o udělení certifikátu. Jeho platnost vyprší v březnu roku Zuzana Kozáková, ředitelka RIAPSu, kolegu doplňuje: Jsme rádi, že jsme úspěšně prošli certifikací. Terénní program, který provozujeme v Trutnově, Vrchlabí, Dvoře Králové nad Labem a Hostinném, je nedílnou součástí služeb pro uživatele drog v regionu okresu Trutnov, logicky navazující na naše kontaktní centrum, substituční program a další služby v rámci psychiatrické ambulance. Služba není určena pouze uživatelům drog, ale díky aktivitám v rámci primární i sekundární prevence, poradenství, sběru a bezpečné likvidaci pohozených injekčních stříkaček, monitorování drogové scény i celé společnosti. Veškeré služby v rámci streetworku jsou bezplatné a přísně anonymní. Abstinence není podmínkou pro jejich využívání. Jejich cílem je navázání kontaktu s uživateli drog v jejich přirozeném prostředí. Dále se jedná především o minimalizaci rizik spojených s užíváním drog, včetně prevence přenosu infekčních chorob jako jsou žloutenky a HIV/AIDS. Také pracujeme na zvyšování motivace klientů ke změně životního stylu v pozitivním směru. To znamená přechod od rizikových forem užívání k formám méně rizikovým, snaha o zachování klienta při životě a maximálním možném zdraví s tím, že pokud se klient později rozhodne pro léčbu a abstinenci, bude pro něj další život jednodušší, nebude-li mít zničené žíly či hepatitidu typu C. Sociální práci provádíme s cílem stabilizovat sociální podmínky klienta pro jeho další léčení či následnou abstinenci, a to především v oblasti bydlení, studia, zaměstnání, rodinných vztahů, financí..., dále uvedl Čalovka. Terénní programy probíhají v odpoledních hodinách v městech Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hostinné a Vrchlabí. Hlavními poskytovanými službami jsou: - výměna injekčních stříkaček - sběr a likvidace pohozených stříkaček - zdravotní a sociálně-právní poradenství - zdravotní ošetření - sociální práce - mapování drogové scény v lokalitě Kontakt na terénní pracovníky: tel Více informací naleznete na strana 10

11 ČERVENEC 2009 Noviny královédvorské radnice KOPANÁ - zhodnocení sezóny Královédvorská kopaná v červnu uzavřela další fotbalový ročník. A znovu jej můžeme označit za úspěšný! Všechny naše kolektivy si udržely svá postavení v soutěžích a někde jsme se dočkali i skvělých výsledků. Pojďme ale popořadě. A mužstvo dospělých vstupovalo na podzim do své již páté divizní sezony a po několika odchodech zkušených hráčů se v týmu opět zvýšilo procento odchovanců. O to větší cenu má konečné 5. místo, kterým Dvoráci navázali na výborná umístění z předchozích čtyř ročníků. Byla to ale znovu sezona velkých zvratů. Po vydařeném vstupu do sezony přišla první krize, kterou neustál kouč Čeněk Celler. Zaskakující dvojice Josef Bělina Jan Míl kolektiv zvedla a konec podzimu dohrála se stoprocentní bilancí tří vítězství. V zimě přivedl prezident klubu Georgios Karadzos do Dvora nového trenéra, jímž se stal Miloš Dvořák z Trutnova. Ten se uvedl vítězstvím v zimním poháru na půdě Nového Bydžova, krizové období si ale prožil v úvodu jara. To Dvůr na úvod třikrát těsně prohrál, aby nakonec jarní část zvládl s bravurou. Sezonu dohrával omlazený kolektiv ve skvělé formě a 5. místo bylo parádním vysvědčením za tvrdou práci. Nejlepším kanonýrem týmu se stal opět Jan Brendl, jenž stihl zaznamenat 12 tref. Následovali Martin Kilevník (7), Martin Otradovský (6) a benjamínek týmu, mladší dorostenec (!) Radek Klazar (5). Pro něho skončil ročník znamenitě, když mohl využít nabídky pražské Slavie a od července nastoupil v tomto klubu k letní přípravě staršího dorostu. softball - Czech Stars 13 ve Vídni Tým žákyň s názvem Czech Stars 13 složený z děvčat z týmů TJ Dvůr Králové n. L. (Tabačková N., Klimplová K.+V., Vágnerová P., Školová A., Pražáková V., Bartoňová A. a Výborná A.), Mladých Buků (Marková B., Vachková K. a Derlevová T.), pražské Krče (Dědková B. a Jordáková L.) a Českých Budějovic (Józsová D.), se pod vedením Alana a Veroniky Výborných a zúčastnil olympiády mládeže ve Vídni WORLD SPORTS FESTIVAL Her se zúčastnilo 4000 sportovců ve 14 sportovních odvětvích (kopaná, basketball, wrestling, stolní tenis, tenis, řecko-římský zápas, americký fotbal, baseball, softball, volejbal, plavání a další) z celého světa, např. SRN, Rakouska, Albánie, Bulharska, Chorvatska, Ruska, Holandska, Velké Británie, Slovenska, Řecka a především USA. Česká výprava byla čtvrtá nejpočetnější a bylo nám ctí těchto her se v dresech ČR zúčastnit i v softballu. Softball zastupovala děvčata ve dvou kategoriích U 14 (tým Czech Stars 13) a U 19 (vedené Tomášem Kusým s názvem Prag Stars). Přísahu za všechny sportovce ČR ve všech sportovních disciplínách přednesla před zaplněným stadionem (cca 7000 lidmi) kapitánka našeho softballového týmu Lenka Jordáková. Turnaje U 14 se zúčastnily týmy z USA, Slovenska, SRN a ČR. Turnaj i na takovéto úrovni poškodila benevolence pořadatelů připustit do kategorie U 14 týmy SRN a USA složené především z hráček 16 a 17 letých. Děvčata však statečně bojovala a po výsledcích 2:5 proti SRN a 0:3 proti USA, vítězstvími nad Slovenskem 23:3 a 7:1 obsadila celkově krásné 3.místo a dokázala, že i průměrně o 4 roky mladší děvčata mohou dobře reprezentovat ČR na mezinárodní scéně. Své si v sezoně odkopala také méně sledovaná rezerva mužů. Ta stejně jako na podzim předvedla hlavně výborný závěr i na jaře a se ziskem 33 bodů skončila na desáté příčce. Od nové sezony dochází v béčku k výrazné hráčské obměně, přičemž byl tým značně omlazen příchozími loňskými dorostenci. Přinést by to mělo lepší výsledky a boje v horní polovině 1. A třídy. A jsme u mládeže. Dvorští dorostenci si po loňském triumfu v krajském přeboru poprvé v historii klubu zahráli divizi! A dopadli velice dobře. Starší ukončili ročník na sedmém místě, mladší zaostávali jen o jednu příčku. Trenéři Jaroslav Hlava s Pavlem Šimůnkem vyždímali z obou kolektivů maximum a na zápasy byla většinou radost koukat. Však se také duely potkaly s vysokými návštěvami. Cíl obou celků nemůže být jiný, než aby podobná euforie u dvorské mládeže pokračovala dál. Nejlepšími střelci starších se se sedmi góly stali Josef Němeček a Radek Klazar, u mladších se předvedli ve skvělé formě Jakub Privara (22) a Viktor Marks (16). Úspěšnou sezonu mládeže dokreslili konečně také žáci. Starší i mladší pod vedením koučů Radka Dorotíka a Martina Kazdy dospěli v tabulkách k horním metám, přičemž mladší dokonce vyhráli podzimní část a na jaře do posledních chvil bojovali o titul přeborníka kraje! I když se to nakonec nepovedlo, má za sebou žákovský fotbal výbornou sezonu. Pro úplnost: dařilo se i přípravkám, kde o výsledky tolik nejde. Nasazení, elán a touha hrát fotbal jsou však na místních nadějích viditelné a s přílivem tatínků a dalších zájemců o trénování těch nejmenších fotbalistů jsme na dobré cestě Povzbuzení pro děvčata našeho týmu Czech Stars 13 byla osobní návštěva bývalého baseballového nadhazovače týmu New York Yankees Jeffa Allana Nelsna, který se s děvčaty setkal na hřišti v Pratru ve Spenadlwiese. Tým měl možnost s Jeffem pohovořit a udělat si několik společných fotografií na památku. Děvčata přebrala pohár a medaile za 3. místo od ředitele turnaje a dostala pozvání zúčastnit se turnaje i příští rok. Celému týmu a všem hráčkám gratulujeme k předvedeným výkonům!!! Alan a Veronika Výborní trenéři týmu ke zkvalitnění hráčské základny. Zapomenout nelze ani na naše fotbalistky, které se ve III. lize prezentovaly sedmou příčkou. Nejlepší kanonýrkou se před Pájou Juhászovou (8) stala premiérově Věra Zaplatílková s deseti góly! Před novou sezonou již zbývá jen pozvat fanoušky do hledišť stadionů pod Hankovým domem a v Podharti, kde se i na podzim bude rozdávat fotbalová radost. Dvoráci v divizi C končí na velmi dobrém pátém místě a dosavadní divizní umístění vypadají v ukončené pětiletce následovně: 2004 / místo 2005 / místo 2006 / místo 2007 / místo místo Neckyjáda 2009 O víkendu 11. července zažilo Labe ve Dvoře Králové obnovenou vodáckou tradici - Neckykádu Místní vodácký oddíl, vodáčtí skauti a portál Královédvorsko uspořádali Neckyjádu a Spanilou jízdu na Labi z Podháje, přes Dvůr Králové do Stanovic u Kuksu. Výška hladiny a teplota Labe (17 C) naznačovaly, že to vodáci nebudou mít lehké. Přes dvě stovky diváků čekalo podél břehu na ojedinělá plavidla. Bohužel některé vory byly natolik unikátní, že se nedokázaly rozeplout. Většina posádek však vyrazila na nelehký sjezd. První zatěžkávací zkouška čekala na vodáky opodál, byl jí splav ve Verdeku. Vše jistila vodní záchranářská služba a těm, kteří potřebovali, pomohla z vody ven. U královédvorské loděnice se účastníci převlékli a přesunuli do zapůjčených pramic a lodí a vyrazili dále. Čekal na ně průjezd městem. Dva splavy v centru města patří mezi obtížnější, jeden z nich musí být dokonce snížen o stavidlo, které přihání vodu do nedaleké teplárny. Oba splavy zdolaly za sucha jen dvě posádky, ostatní se tzv. cvakly. Než všichni dojeli do Stanovic (7 km), včetně přenosu lodí v Žirči, uběhly dvě hodiny. Ve Šporkově mlýně na zmrzlé a šťastné vodáky čekal guláš s královédvorským pivem Tambor. Dle organizátorů byla akce úspěšná, podařilo se obnovit tradici vodáctví ve Dvoře a příští rok na začátku července se akce bude opakovat. Očekáváme další odvážné účastníky. Ahoooj. Aleš Kubica Více foto na: Softballový tým Czech Stars 13 s bývalým baseballovým nadhazovačem týmu New York Yankees Jeffem Allanem Nelsnem NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 7000výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Grafická úprava: Martin Záruba, Tomáš Vlk Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ELLI print, spol. s r. o., náměstí T. G. Masaryka 86, Dvůr Králové nad Labem, Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 11

12 Noviny královédvorské radnice ČERVENEC 2009 Sál Hankova domu se stal na čas brouzdalištěm poté, co přišel o 300m 2 svého plechového zastřešení. Ke stržení této i dalších střech a stromů došlo navečer 23. července, kdy se městem a jeho okolím prohnala bouře se silným vichrem. Foto: Tomáš Vlk Přejeme všem hezké dny volna. Stane-li se, že některé z vašich vzpomínek na letní zážitky budete chtít vyhodit, město vám nyní nabízí možnost pořídit si takovéto krásné kompostéry, na které je můžete s užitkem odložit. Více v článku uvnitř čísla. Tradiční tábor DDM Jedička v Bystrém-Hamrech u Poličky se letos nesl v indiánském duchu. Na fotce je zvěčněn kmen Hurónů na věži hradu Svojanov. Foto: DDM Jednička Při víkendové Neckyjádě 11. července brázdila unikátní plavidla s odvážnými posádkami vodní hladinu řeky Labe. Z Podháje to řekoplavcům do Šporkova mlýnu ve Stanovicích trvalo dvě hodiny. Foto: Jan Bartoš Literární čajovna knihovny Slavoj je v letních měsících rozšířena o internetovou kavárnu. Internet je zde přístupný Po - Ne do hodin. Foto: Mk Slavoj Knihovna Slavoj zajišťuje od března letošního roku roznáškovou službu dokumentů do místa bydliště. Využít ji mohou nemocní a starší občané našeho města, kteří jsou registrovanými čtenáři knihovny. Lze zažádat o knihy, CD nebo periodika. Foto: Mk Slavoj Takto opuštěně a prázdně vypadalo hřiště v Sylvárově ještě koncem května Foto: Tomáš Vlk strana 12 Na místě toho, co vzdáleně připomínalo pískoviště, vyrostla v průběhu června dřevěná herní sestava se skluzavkou a lanovou pyramidou, která konečně dětem nabízí potřebné vyžití. Foto: Tomáš Vlk

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více