Červenec Další informace na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červenec 2009. Další informace na: www.adra.cz www.clovekvtisni.cz"

Transkript

1 NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Červenec 2009 Číslo ,- Kč na pomoc oblastem postiženým povodněmi V souvislosti s letošními ničivými povodněmi bylo dne radou města schváleno poskytnutí humanitární finanční pomoci postiženým oblastem na jihu Čech, severní a střední Moravě. Již 2. července byla finanční částka ,- Kč zaslána na konto občanského sdružení ADRA; stejná částka ,- Kč pak byla věnována sbírce Povodně 2009, kterou vyhlásila humanitární organizace Člověk v tísni. Dne 24. června proběhlo na podnět podniku JUTA, a.s., jednání se zástupci města Dvůr Králové nad Labem a obyvateli Žirecké Podstráně, na kterém byl předložen návrh plánu dvouetapového zastínění areálu JUTY živou zelení spolu s plánem výsadby aleje v Žirecké Podstráni. Předložený plán dostali k posouzení i přítomní zástupci Strany zelených a Odboru životního prostředí MěÚ, jejichž úkolem bylo posoudit projekt z odborného hlediska. Realizace první etapy projektu je plánována na přelom srpna a září, kdy má dojít k terénním úpravám. Ty mají začít 24. srpna. Ke konci září pak bude následovat samotná výsadba zeleně. V kombinaci s valem má být výsledkem až pětimetrová stěna, jejímž úkolem je zastínit jihozápadní a části jižní strany podnikového areálu a zabránit tak šíření hluku směrem k zabydlené části Žirecké Podstráně. Obě organizace mají s odstraňováním následků povodní bohaté zkušenosti; svou pomoc nabídly již při záplavách v letech 1997 a Čísla kont, na která lze přispět: ADRA /0300 Člověk v tísni /0300 Další informace na: JUTA, a.s., bude v ŽireCké Podstráni sázet Druhá etapa je plánována na začátek jara 2010, kdy bude výsadba pokračovat na zbylé části jižní strany. Spolu s tím je naplánována výsadba aleje v ulici Žirecká Podstráň. Vysázené stromy by měly zakrýt výhled na haly podniku. Město již záměru JUTY dalo zelenou. K celému projektu dostali možnost vyjádřit se obyvatelé Žirecké Podstráně, kterých se jeho realizace přímo dotkne. Původní plán byl upraven tak, aby odpovídal vzneseným návrhům a připomínkám a vyhovoval oběma stranám. Ve fázi jednání zůstal pouze návrh výsadby aleje. K němu se ze čtrnácti rodin dosud vyjádřilo devět, z nichž jsou tomuto záměru nakloněny pouze dvě. Podle vyjádření podniku JUTA, a.s., má celá akce za cíl eliminovat negativní vlivy průmyslové zóny na bydlení v Žirecké Podstráni a přispět ke zlepšení vztahů mezi oběma stranami. Text/Foto: Tomáš Vlk Generální řed. JUTY, a.s., ing. Jiří Hlavatý seznamuje obyvatele Žirecké Podstráně a ostatní přizvané s připraveným plánem Projekt na rekonstrukci střediska osobní hygieny prošel úspěšně finanční kontrolou Nové středisko osobní hygieny nabízí služby občanům Dvora Králové nad Labem i okolních obcí pátý měsíc. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly Kč. Město Dvůr Králové nad Labem se na realizaci podílelo jen 15 %, zbylých 85 % tvořila dotace poskytnutá z Finančního mechanismu EHP/Norska a od Královéhradeckého kraje. Po úspěšné fyzické krajské kontrole tak přišly na začátku července na účet města dotační finanční prostředky v celkové výši Kč. Od 1. března do 9. července jeho služeb využilo 244 klientů. K dispozici mají dvě nově vybavené koupelny, toalety, pedikúru, manikúru, kadeřnictví a odpočinkovou místnost. Pro imobilní občany je k dispozici speciální zvedací zařízení pro snadnější přístup do vany. Vstup do střediska a jeho dispozice jsou bezbariérové. K dopravě je možné využít nový automobil Citroën Berlingo se speciální otočnou sedačkou umožňující jednodušší nástup. Projekt Rekonstrukce a modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem byl podpořen programem financovaným z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP, Norského finančního mechanismu a Královéhradeckým krajem. Vybíráme z obsahu Mgr. Dušan Kubica, odbor RIM Humanitární pomoc města JUTA, a.s., zazelení Žireckou Podstráň Odbory: kompostéry, povinné ručení Městská policie informuje Královédvorské KdeCo Historie Tyršova koupaliště, tipy na knihu Rozhovor: Spisovatelka Ivona Březinová Sport strana

2 Noviny královédvorské radnice ČERVENEC 2009 O d b o r y m ě s t s k é h o ú ř a d u i n f o r m u j í Podpora domácího kompostování Plastový kompostér Máte zájem o kompostér? V letošním a příštím roce bude pokračovat projekt, jehož cílem je podpořit správné nakládání s bioodpady ve městě tak, aby se co nejvíce využily pro přípravu kompostu a nehromadily se na skládce. Podpora domácího kompostování bude realizována v rámci projektu Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady s prioritou zvýšení efektivity separace využitelných odpadů (papír, plast, sklo, nápojové kartony, bioodpad) - zvýšení efektivity separace využitelných odpadů, na který jsme získali grant Královéhradeckého kraje. Projekt je zaměřen zejména na podporu kompostování v kompostérech. Město zakoupí 200 ks kompostérů, které poskytne občanům a školským zařízením. Budou zakoupeny plastové kompostéry o objemu 400 a 720 l, případně větší zamykatelné komunitní kompostéry pro bytové domy a dále vyrobeny dřevěné kompostéry o objemu 1 až 2 m 3. Pronájem plastového kompostérů bude pro občany města činit cca 10% z pořizovací ceny kompostéru / 5 let (dle skutečné velikosti kompostéru), po uplynutí této doby budou kompostéry bezplatně ponechány občanům. Školským zařízením budou kompostéry půjčovány zdarma. Pro usnadnění manipulace s bioodpady v domácnostech budou zapůjčovány odpadkové koše na biodpad. Dále budou zakoupeny další štěpkovače, které si občané budou moci zdarma půjčovat ve sběrném dvoře. Výhodou kompostování v kompostérech je, že proces kompostování probíhá mnohem rychleji než někde na hromadě v přírodě, čímž kompostér také ušetří místo oproti kompostování v zahradě a nahradí nevzhlednou hromadu. Další výhodou domácího kompostování je i to, že si občané sami z odpadu vyrobí kvalitní hnojivo, které lze použít k pěstování okrasných květin, zeleniny i pokojových rostlin, a na skládky tak pošlou až o třetinu méně odpadů. Městu se tím sníží náklady na svoz a skládkování odpadů. Co jsou domácí bioodpady? Jsou to především různé rostlinné zbytky z přípravy jídel v domácnostech a zahradní odpady. Těchto odpadů obsahují popelnice až třetinu hmotnosti. Pokud máte o kompostéry nebo odpadkové koše na bioodpad zájem, odevzdejte prosím Dřevěný kompostér vyplněný kupón na podatelnu městského úřadu (nám. T.G. Masaryka 38), odbor životního prostředí (nám. T.G. Masaryka 59) nebo na městské informační středisko (nám. T.G. Masaryka 2). Kupón lze vyplnit i v elektronické podobě na cz a odeslat na ovou adresu mudk.cz. Termín dodání kompostérů a odpadkových košů: listopad 2009 červen Kompostéry a odpadkové koše budou poskytovány do vyčerpání zásob. Přednostně budou kompostéry poskytnuty občanům, kteří ještě žádný kompostér od města pronajatý nemají. V rámci projektu probíhá také informační kampaň, se kterou se setkáte v různých obměnách (informační letáčky, průzkum využívání služeb pro odpady a samozřejmě články v našich novinách a na internetu - O průběhu a výsledcích projektu vás budeme informovat. Vaše další dotazy ohledně kompostování rádi zodpoví pracovníci odboru životního prostředí na tel. č nebo em na adrese Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Jméno a příjmení: Adresa: Telefon: Kompostér (prosím zaškrtněte) Odpadkový koš (prosím zaškrtněte) plastový o objemu 400 l plastový o objemu 720 l větší komunitní kompostér pro osob dřevěný o objemu. (prosím doplňte) ano ne strana

3 ČERVENEC 2009 ČINNOST technických služeb v měsíci červenci V letních měsících nám tradičně při úklidu a údržbě zeleně pomáhají brigádníci, plejí výsadby květin a keřů, odřezávají větve stromů zasahující do silnice a do chodníků, pomáhají odklízet větve a posekanou trávu. Dne bylo na hřbitově poškozeno vlivem povětrnostních podmínek několik stromů, byla provedena jejich likvidace a úklid, téměř po každé bouřce následuje sběr popadaných větví, ve spolupráci s firmou Okrasné zahrady arboristika, s.r.o., provádíme zdravotní řez vybraných stromů a kácení nebezpečných stromů - rozlomená bříza v parku, vyvrácený topol v Tyršově ul., bříza v ul. Spojených národů, bohužel také vedeme nekonečný boj s vandaly, nyní se vytrvale zaměřili na ničení klik na veřejných záchodcích, i koše na odpadky jsou stálým terčem ničení, pracovníci ze střediska údržby komunikací započali se zhotovením nového vjezdu na letní stadion, který nahradí nevyhovující příjezd bezprostředně před bytovým domem na Wolkerově nábřeží, probíhá obnova vodorovného dopravního značení a betonování sloupků svislého dopravního značení, byla zahájena rekonstrukce autobusové zastávky v Žirči, v ul. Čelakovského byla opravena dlažba a kanalizace, v Nerudově ul. byl opraven chodník, nadále pokračujeme v odstraňování výtluků, na celém území města sečeme travnaté plochy. Výtvarná soutěž Město očima dětí Městské informační centrum v květnu vyhlásilo soutěž pro děti, která končí dne 30. září Úkolem malých výtvarníků je nakreslit či namalovat památky našeho města, městská zákoutí, případně blízké okolí (např. přehrada Les Království, zámek Kuks.) nebo třeba své oblíbené místo. Vybraní autoři budou po zásluze odměněni, proto nezapomeňte na zadní stranu obrázku uvést čitelně svou adresu. Díla budou použita při tvorbě propagačních materiálů města. Obrázků u nás v informačním centru stále přibývá a budeme se těšit na další! Městské informační centrum, odbor ŠKS Česká kancelář pojistitelů (ČKP) zahájila letos v únoru distribuci výzev k zaplacení příspěvku do garančního fondu ČKP těm, kteří pro svá registrovaná vozidla nemají sjednáno povinné ručení. Jde o nový sankční postih, který dopadá na majitele a provozovatele vozidel bez povinného ručení. Dle novely zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou povinni do garančního fondu ČKP za každý den nepojištění vozidla uhradit částku od 20 do 300 Kč dle druhu vozidla. Konkrétně u osobních vozidel jde o 50 nebo 70 Kč denně, podle objemu válců. Desítky tisíc neplatičů povinného ručení již výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu obdržely a nyní jsou všichni povinni sankci platit. Další obsílky budou následovat. Jen v letošním roce Česká kancelář pojistitelů hodlá obeslat statisíce osob. Jde o dlouhodobý a trvalý proces, ne o jednorázovou akci ČKP. Vozidlo bez povinného ručení vás může přijít draho, přinášíme doporučení, jak se vyhnout zbytečným finančním postihům. Co dělat, aby se motorista nedostal do rozporu se zákonem a dříve či později ve své poštovní schránce nenašel dopis s výzvou k zaplacení příspěvku do garančního fondu? Obecně platí tři základní zásady: 1) Pokud motorista vozidlo provozuje, musí mít k němu sjednáno povinné ručení. 2) Pokud vozidlo neprovozuje a nemá sjednané povinné ručení platí povinnost odevzdat SPZ na registr vozidel, tzv. do depozitu. 3) Dbát na to, aby údaje o vlastníkovi, případně provozovateli vedené v registru vozidel odpovídaly skutečnosti. Například: V registru jsem veden jako vlastník vozidla, ačkoliv již vozidlo nemám. Podobných případů může nastat celá řada. Zpravidla bývá na vině nedůslednost vlastníka vozidla ve vztahu k registru vozidel. Jde zejména o oznamovací povinnost v souvislosti s hlášením změn. Pokud ji vlastník vozidla nesplní, může mu to přinést značné nepříjemnosti. Do této skupiny patří i majitelé nepojízdných nebo neexistujících vozidel. Mnohdy ani neví, že nepojištěné vozidlo je na ně zaregistrováno to může být rozebráno na součástky, nebo nepojízdné v garáži. Nepojízdné vraky je třeba trvale Noviny královédvorské radnice Vozidlo bez povinného ručení vás může přijít draho Jazykové kurzy v Městské knihovně Slavoj Angličtina hrou je projekt, který se snaží zpřístupnit svět cizího jazyka dětem od čtyř do šesti let. Děje se tak nenásilnou formou, s vtipem, pomocí her, básniček, veselých rytmických písniček, kreslení, stříhání a pohybu. Děti si také průběžně vytvářejí vlastní originální učebnici, která jim usnadní zapamatování a procvičování nových anglických slovíček. Kurzy probíhají ve školním roce, od října do května. Malí žáčci se učí pod vedením lektorky jednou týdně (úterý nebo čtvrtek) po dobu 75 minut. Po ukončení obdrží vysvědčení o absolvování kurzu. Ve školním roce 2009/10 bude otevřen kurz pro začátečníky a pro pokročilé. Těší se na Vás lektorky Mgr. Petra Vondroušová a DiS Martina Voňková. vyřadit z registru vozidel. Neexistující (rozebrané, zlikvidované) vozidlo lze z registru vozidel trvale vyřadit ve správním řízení. Správní orgán zjišťuje, zda po vozidlo nemělo ani jednou sjednané povinné ručení či ani jednou nebyla provedena STK. Při splnění všech těchto podmínek lze vozidlo trvale vyřadit. U vozidel, která byla po pojištěna nebo je záznam o provedené STK, pak musí majitel vozidla předložit doklad o ekologické likvidaci, ledaže by šlo o případ, kdy zanikl účel využití vozidla, ale i to musí majitel doložit. Problémy mohou vzniknout motoristům, kteří vozidlo prodali či darovali, ale nezajistili potřebnou změnu v registru vozidel. Je na nich, aby zajistili změnu v zápise vozidla na registru vozidel. Toto je třeba učinit již při prodeji či darování vozidla, kdy má u sebe vlastník vozidla všechny potřebné dokumenty. Pozdější odhlášení by již mohlo být komplikované. Není radno nechávat přehlášení vozidla na kupujícím nebo obdarovaném. Snadno se pak stane, že ačkoliv již původní majitel vozidlo fakticky nevlastní, nicméně je stále formálně veden v registru jako jeho vlastník, doplatí na hříchy nového majitele. Pokud ten povinné ručení neplatí, je původní vlastník tím, kdo obdrží výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu. Po ukončení leasingové smlouvy dochází ke změně vlastnictví k vozidlu a původní vlastník (leasingová společnost) zpravidla ihned o této změně informuje pojistitele, čímž zaniká povinné ručení. Nový vlastník vozidla má povinnost uzavřít novou smlouvu o povinném ručení. V případech, kdy bylo majiteli vozidlo odcizeno, je třeba tuto skutečnost nahlásit kromě policie také pojišťovně a na registru vozidel. Toto je povinností vlastníka vozidla. V opačném případě je na registru veden stále jako vlastník vozidla a tak je s ním také nakládáno i on může obdržet výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu. Pozor by si měli dát i dědici, kteří získají vozidlo v dědickém řízení a zapomínají, že na ně přechází nejen práva z vlastnictví vozidla, ale také povinnosti. Pokud hodlají vozidlo užívat na veřejně přístupné komunikaci, pak je nezbytné, aby platili povinné ručení. Pokud vozidlo provozovat nehodlají, pak by jej měli dočasně či trvale vyřadit z registru vozidel. Podrobnější popis možných situací najdete také na internetových stránkách České kanceláře pojistitelů - a Novotná Světlana, odborný referent ODP Pro dospělé nabízíme ve školním roce 2009/10 tyto jazykové kurzy: Němčina pro začátečníky, němčina pro mírně pokročilé, němčina pro pokročilé (lektorka Hana Horáčková) Francouzština pro mírně pokročilé (lektorka Mgr. Jana Hojná) Italština pro mírně pokročilé (lektorka Miroslava Průchová) Výuka jazyků je založena na individuálním přístupu, maximální počet je 10 osob na kurz. Lekce probíhají od října do května, jednou týdně, vždy 90 minut. Zájemci o jazykové kurzy se mohou hlásit osobně v dětském oddělení knihovny, telefonicky na číslech , nebo em na adresu cz nejpozději do 31. srpna Aktuální informace jsou k dispozici také na stránkách knihovny v sekci služby-jazykové kurzy. Marta Staníková strana

4 Noviny královédvorské radnice ČERVENEC 2009 Okurková sezóna Okurková sezóna se u MPDK nekoná. V letních prázdninových měsících ubyla strážníkům jediná starost, a tou je dohled u přechodů pro chodce u místních škol. Místo toho přibyly kontroly míst pro volnočasové aktivity, kontroly konzumace, podávání a prodeje alkoholu. Zvýšil se počet asistencí u drobných dopravních nehod. Častěji vyjíždíme k pálení ohníčků nebo na kontroly do městských lesů. Pokračujeme v měření nejvyšší povolené rychlosti. V průběhu prázdnin rovněž začne MPDK využívat čtečku mikročipů, kterými jsou v současné době označováni psi v našem městě. Dokončujeme výběrové řízení na modernizaci městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), úpravy bezbariérové služebny pro veřejnost či novou koncepci MPDK. Není to s těmi cedulemi poněkud trapné? Takové a jiné otázky si často vyslechnou strážníci MPDK při provádění měření rychlosti projíždějících vozidel. Jak ukázala několikatýdenní praxe, rozhodnutí zákonodárce o umísťování dopravních značek upozorňujících řidiče na úseky měření rychlosti bylo vskutku jednou z perel českého zákonodárství. Ale na druhé straně musíme na obranu tvůrců této novely zákona uvést, že i po instalaci těchto dopravních značek se ještě pořád najdou řidiči, kteří ji nerespektují. Nicméně, radar sám nejlépe ukáže, kolik řidičů, bez ohledu na to, že jedou v obci, zpomaluje Beseda se žáky ZŠ Podharť, kde byly děti mimo jiné poučeny o tom, jak se správně chovat v dopravě z více jak sedmdesátikilometrové rychlosti až těsně před cedulí a projedou předpisovou rychlostí pouze úsek takto označený. P.S. Mimo jiné letní aktivity, více či méně okurkové, připravujeme instalaci informačních tabulí upozorňujících zloděje na úseky se zvýšenou ostrahou před krádežemi. POZOR, ÚSEK, KDE SE NEKRADE! Prevence v praxi V průběhu měsíce června provedla MPDK několik zdařilých preventivních akcí, mezi něž patří prezentace na dětských dnech v Dubenci a v Lipnici, dětský den KSČM, dětské odpoledne pořádané ČSSD, v neposlední řadě pak již v minulém čísle zmíněný velký Dětský den Integrovaného záchranného systému Na všech těchto akcích prezentovala MPDK svoji hlavní činnost Foto: MPDK a součinnost se složkami IZS. Mimo to se strážníci ze skupiny prevence MPDK účastnili několika besed v základních i mateřských školách, spojených s ukázkami technického vybavení městské policie, prvků sebeobrany či ukázek činnosti v dopravě, jakož i prvků dopravní výchovy pro děti. Dobrá rada nad zlato Období dešťů, zdá se, konečně skončilo, slunce rozpaluje rozmáčenou zemi a houbařská sezóna nabírá na obrátkách. Naše krásné a hluboké lesy jsou náhle plné všelijakých roztodivných hub a různorodých osobních automobilů. Sbírejte jen ty (houby), které opravdu znáte, a parkujte jen na místech, kde je to povoleno. Ve Dvoře Králové nad Labem dne 14. července 2009 Vstm. Jindřich Hauke, určený strážník Dasty-dvouletý kříženec dobrmana, velmi temperamentní, vhodný k výcviku sportovní kynologie Píďa-kříženec, pejsek vděčný za trpělivost a milý přístup Kazan-starší pes, německý ovčák, za klidné dožití vám ohlídá zahradu strana Žirafáček Ali se má čile k světu Nejdřív se objeví přední nohy, potom hlava s dlouhým vyplazeným jazykem, krk, ramena a nakonec zadek. Žuch, a nevzhledný balík je na zemi. Máma ho začne olizovat, ono se to mele, roztahuje nohy a snaží se postavit. A když se vrátíte za půl hodiny, nebudete věřit vlastním očím. V boxu budou stát dvě žirafy - jedna obrovská, skoro pětimetrová, a druhá maličká - věrná kopie své mámy. I když maličká není úplně přesný popis: novorozené žirafě má skoro dva metry na výšku. ZOO Dvůr Králové je největším chovatelem žiraf v Evropě. Loňský rok byl mimořádně úspěšný a třicetihlavé stádo žiraf síťovaných a Rothschildových se rozrostlo o 6 mláďat. Letos jsme na první mládě čekali až do konce června. Ráno se chovatelé v žirafím pavilonu dočkali. Za samicí žirafy Rothschildovy Keniou vrávoravým krokem pobíhalo novorozeně. Malý, krásně světle zbarvený sameček dostal jméno Ali a má se čile k světu. Je již 215. mládětem žirafy (142. mládětem poddruhu žirafa Rothschildova) narozeným v ZOO Dvůr Králové. Ali se narodil samici jménem Kenia, která přišla do ZOO Dvůr Králové v roce 2003 ze zoo v Barceloně. Tam se narodila Otcem je samec Tommy, který se narodil v Ouwehands Dierenpark Rhenen (Holandsko) a do ZOO Dvůr Králové byl dovezen z jiné nizozemské zoo v Amersfoortu. Žirafa Rothschildova (Giraffa camelopardalis rothschildi) je považována za nejvyšší zvíře světa samci mohou dorůst až do šesti metrů. Taková výška není samoúčelná díky dlouhým nohám a krku dosáhne žirafa za potravou tam, kam žádné jiné zvíře s výjimkou slona. Nemá tak při shánění potravy konkurenci. Živí se listy a větvemi Poslední z žirafích přírůstků, malý Ali. Foto: Zoo stromů, často velmi pichlavých akácií. Je k tomu dobře uzpůsobena - listy obratně stahuje z větví asi půlmetrovým jazykem a pomáhají jí i husté sliny. Potravě se věnuje žirafa až 12 hodin denně. Domovinou tohoto poddruhu je centrální Afrika Keňa a Uganda. Samice je březí asi 457 dní. Zpravidla rodí jediné mládě (dvojčata jsou naprostou výjimkou), a to ve stoje. Mládě žirafy je po narození velké až 180 centimetrů, váží 70 kg a už půl hodiny po porodu se pokouší postavit. Žirafa se dožívá v průměru let. RNDr. Martin Smrček zoolog, Bc. Luděk Čulík zoolog

5 ČERVENEC 2009 INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ Ve dnech 8. října a 9. října 2009 se v prostorách Národního domu v Trutnově uskuteční prezentační akce středních škol pod názvem PRO FUTURO VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRKONOŠE. Záštitu nad přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, a pan PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní kraje, s gescí za oblast školství a kultury. Akce se koná s finanční podporou kraje. Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů. Dohodou se základními školami bude organizována doprava žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Jednatelství Náchod, Svazek měst a obcí Krkonoše a Svazek obcí Východní Krkonoše, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanovská ulice, Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec a Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Generálním sponzorem je Česká spořitelna OP Náchod. Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol. Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti ve čtvrtek 8. října od 13 do 17 hodin, v pátek 9. října 2009 od 8 do 17 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný! Marcela Štěpánková Krátké ohlédnutí za táborem indiánů DDM Jednička Noviny královédvorské radnice Také letos na samém začátku července uspořádalo oddělení přírodovědy a turistiky DDM Jednička tradiční tábor v Bystrém-Hamrech u Poličky. Zúčastnilo se ho 38 dětí z Dvorska, Trutnova, Vrchlabska i odjinud. Pod názvem Nad kaňonem bubnů hlas se skrýval dvanáctidenní pobyt v indiánském duchu pro kluky i děvčata od 7 do 15 let. Děti se na pár dní staly rudými bojovníky a bojovnicemi tří kmenů Hurónů, Mohykánů a Omaha. Ty se utkaly v mnoha kláních, kdy mohly prověřit svoji rychlost, obratnost i taktiku. Nechyběly samozřejmě ani soutěže jednotlivců, z nichž nejtěžší byla indiánská stezka s trasou vedoucí prolézacím tunelem i po laně nad řekou. Své místo měla i rukodělná činnost vyřezávání, kreslení na trička, pletení náramků přátelství a stavby v lese. Na celodenní výlet jsme se vypravili do Mladějova na Moravě. Jízda vláčkem po úzkorozchodné trati se líbila všem. Také jsme se vydali na blízký hrad Svojanov, známé sídlo Záviše z Falkenštejna. Zbytek času vyplnil sport, večery jsme trávili při hrách, s kytarou u táboráku nebo na diskotéce. Na rozdíl od jiných krajů nás provázelo po většinu času krásné slunečné počasí, umožňující i koupání. Tábor jsme 12. července zakončili slavnostním ceremoniálem za svitu loučí, ohňostrojem a diskotékou. Děti si na památku odvezly měšce s pravými zlatými nuggety. Věříme, že k nim přibalily i pěkné vzpomínky na kamarády a kamarádky, pár dobrodružných či veselých zážitků a možná i nové lásky. V. Jiřička Vysvědčení se nedostává jenom ve škole Dne proběhlo předávání vysvědčení v MŠ Dvořákova u Berušek a Vlaštoviček. Malí flétnisti si na tento den nacvičili písničku, za kterou dostali vysvědčení a malého plyšáka. Všichni pilně trénovali po celý rok, takže taková písnička nebyla pro nikoho problém. Náš koncert se vydařil a děti byly velice spokojené - dostaly totiž samé jedničky!!! Romana Janečková, uč. MŠ Pozvánka na prázdninový turnaj v házené v hale ZŠ Strž Poslední prázdninový víkend pořádá ZŚ Strž spolu s oddílem házené turnaj za účasti předních týmu z ČR - kategorie ZŠ Strž a oddíl házené spolupracuje již více jak 6 let a jednou z forem spolupráce je tento prázdninový turnaj. Turnaj oficiálně začíná v pátek a končí Zúčastní se ho týmy Slavie Praha, Jičín, Pardubice, Liberec, Dvůr Králové, Náchod a týmy ze Stockholmu. Turnaj bude zajímavější o to, že budou hrát i dívčí týmy, což v našem městě běžně nevidíme. Dvorská házená má velice slušné výsledky a věříme, že se veřejnost přijde podívat a povzbudit náš tým. Škola připravuje doprovodný program pro žáky Skuru Skola ze Stockholmu. Nabídneme jim jeden celodenní výlet do pískovcových skal, návštěvu Kuksu - v této době boudou probíhat barokní slavnosti - a společný program pro hráče a naše žáky. Podharť na ozdravném pobytu v Chorvatsku V pátek 12. června jsme usedli do autobusu a spolu s našimi mladšími spolužáky a učiteli odjeli na týdenní ozdravný pobyt do Chorvatska. Před námi byla velmi dlouhá cesta, kterou jsme všichni ve zdraví přežili. Hodiny strávené v autobuse nám vynahradil dlouho očekávaný pohled na moře i nádherné slunečné počasí. Na místě nás čekal kemp, ve kterém byly naše chatky. Po vybalení věcí jsme se konečně vydali na pláž, kde se všichni s radostí vrhli do vody. Když jsme se dostatečně vyřádili v moři, vrátili jsme se do kempu, kde se určily časy každodenních pravidelných setkávání, a potom už se každý vydal do své chatky. Další den jsme lenošili na pláži a večer navštívili místní diskotéku, kde jsme si všichni pěkně zařádili. Ráno nás čekal celodenní výlet do Makarské. Někteří z nás se svezli na banánu, což je místní atrakce. V úterý většina zažila adrenalinový výlet na raftech pod vedením místních instruktorů. Po těchto náročných dnech jsme si odpočinuli na pláži a večer si pro změnu vyšli do nedalekého městečka Baška Voda. Ve čtvrtek jsme se vydali na další výlet, tentokrát na ostrov Brač, kam nás dopravila místní loď. K obědu nám námořníci připravili makrelu. V pátek byl poslední oddychový den na pláži a odjezd se nenávratně blížil. Poslední den nás čekalo balení a uklízení chatek. Odpoledne jsme je předali a nasedli do autobusu. U školy nás již netrpělivě vyhlíželi naši rodiče. Pro nás, devátou třídu, to byl poslední a zároveň nejlepší výlet, který jsme s naší školou absolvovali. Děkujeme učitelům za pevné nervy, trpělivost a za všechny veselé zážitky, které jsme díky nim mohli prožít. Káťa Ruprichová a Tereza Charvátová z 9. třídy Na závěr zveme dvorskou veřejnost, rodiče zúčastněných žáků a žáky ZŠ Strž na tento turnaj. Zahájení: v 8 hodin ve sportovní hale ZŠ Strž Ukončení turnaje: v 19 hodin Pořadatel: ZŠ Strž a I. HK Dvůr Králové n. L. Foto: ZŠ Podharť strana

6 placená inzerce

7 placená inzerce

8 Noviny královédvorské radnice J m é n o: Pří j m e ní: S o u h l a s í m s e z v e ř e j n ě n í m v p ř í p a d ě v ý h r y : Ulice, č. d o mu: Te l. : ANO NE Soutěž Znáte své město pokračuje snímkem s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice z našeho města. Do volného řádku napište vystřihněte a vhoďte do osudí v městském odpověď na otázku, kterou naleznete v článku. informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. V NKR 7 se těšte na pěkné ceny Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky Losování soutěže NKR 7 proběhne M. Záruba, oddělení informatiky Řešení z NKR 6 - Jednalo se o místo poblíž koupaliště nad potokem Netřebou. Výherci z NKR 6: 1. místo - Jaroslav Műhlstein, Dukelská místo - Jitka Šmídová, E. Krásnohorské místo - Miluše Peterová, E. Krásnohorské 2349 Noví občánci města V květnu 2009 se v našem městě narodilo 20 občánků - 11 chlapců a 9 děvčat. Jana Náhlovská, evidence obyvatel Sdělení na přání rodičů Dne se Haně a Josefu Zímovým narodil syn František Josef Zíma. Hana Zímová Sňatky: V měsíci červnu bylo ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeno 16 sňatků a na zámku Kuks bylo uzavřeno 11 sňatků. Výhru je možné si vyzvednout v Městském informačním centru Chybí vám jména ve společenské kronice? Pokud mají snoubenci nebo rodiče narozených dětí zájem o podrobnější zveřejnění údajů v této společenské kronice (jméno, příjmení a datum narození dítěte nebo jméno, příjmení a datum sňatku), mají možnost obrátit se na náš městský úřad (ohledně narození dětí na evidenci obyvatel a ohledně uzavření sňatku na matriku) a požádat si o zveřejnění těchto podrobnějších údajů. Jana Kudrnáčová, vedoucí správního odd.odboru VVS ČERVENEC 2009 Tato budova byla postavena krátce po první světové válce, a my ji neznáme jako opatrovnu, ale pod jiným, hezkým, nebeským jménem. Postavena byla v období stavebního rozmachu města spolu s Masarykovou nemocnicí, ozdravovnou Dětský ráj nad Tešnovskou přehradou a dalšími stavbami. Prošla několika stavebními úpravami, avšak pronikavě se změnila jen ta kdysi prašná ulice. Říci jakému účelu dnes tato budova slouží by už bylo vyzrazením části odpovědi na otázku, kterou pro vás máme tento měsíc připravenou. Otázka je tedy nasnadě: O jakou budovu jde a čemu dnes slouží? Zadání je lehké a jistě nebude těžké nalézt správnou odpověď. Pavel Janoušek, bývalý kronikář města Ceny do soutěže z minulého čísla věnovali: 1. místo: Pivovar Tambor - 15,5l soudek piva Tambor dle vlastního výběru 2. místo: Knihkupectví U Veselých - poukázka v hodnotě 200 Kč na zboží dle vlastního výběru 3. místo: PRO-FOTO s.r.o. - poukázka na zhotovení fotografií v hodnotě 200 Kč Všem sponzorům děkujeme Historie Tyršova koupaliště Začátkem třicátých let nebylo ve Dvoře stále žádné umělé koupaliště. Koupat se bylo možné na rybníku v České Podharti nebo na Havláku, avšak oba rybníky byly malé a na tehdejších obyvatel Dvora nedostačující. Zájemci o koupání tak museli vyhledávat osvěžení v dalších, vzdálenějších místech, například u rybníku v Choustníkově Hradišti, na Dachovech u Hořic, ve Chvalkovicích u České Skalice nebo Pecce. Přírodní koupání bylo také na řece Labi ve Strži, v místě nazývaném Hamburk nebo také U Bujárků. Volný tok tu byl opatřen několika kabinami a plošinou na slunění. Bylo však jasné, že takové koupání na Labi už nebude dále možné. Voda v řece byla znečištěna papírnami v Hostinném a našimi textilkami. Pro mnohé tak bylo vybudování koupaliště v našem městě nezbytností. Vedení města se s tímto záměrem obracelo na ministerstva, burcovalo pochopení všude tam, kde očekávalo trochu příznivý výsledek, avšak těžké hospodářské poměry, ovlivněné krachem newyorské burzy v roce 1929, i jiné Úmrtí: V měsíci červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 10 dvorských občanů, 7 mužů a 3 ženy. Společenská rubrika Simona Vykouřilová, matrika Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červnu 16 občanů s gratulací a kytičkou. Mezi oslavenci je i paní Marie Novotná, která oslavila 102. narozeniny. Ve stejném období oslavilo 12 manželských párů stříbrnou svatbu a 4 manželské páry zlatou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 12 novorozených občánků našeho města. Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ Velikostí bazénů s naprosto čistou vodou a krásným okolím se řadilo mezi největší a nejmodernější letní koupaliště v naší republice. Vyhovovalo náročným podmínkám pro mezinárodní plavecké závody a pro provozování vodního póla. V pravé části snímku je zachycena 5 metrů vysoká skokanská věž, která byla odstraněna v 70. letech. strana

9 ČERVENEC 2009 okolnosti dávaly na srozuměnou, že vybudovat koupaliště je nad možnosti města. Záchranou se stala spořitelna, která v nejkritičtějším stadiu jednání projevila ochotu tuto myšlenku realizovat. V našem městě byla tehdy velká nezaměstnanost, a tak se stavbou koupaliště přišlo k práci 350 zdejších dělníků z celkového počtu 500 nezaměstnaných. V roce 1931 koupila spořitelna z fondu na stavbu koupaliště pozemky v Údolíčku na potoce Netřebě. Pozemky stály ,20 Kč. Plány vypracoval Ing. V. Šťastný z Jičína a Ing. Numann z Hradce Králové. Po provedeném vodoprávním řízení se začalo počátkem roku 1932 se stavbou. Byl vybudován 120m dlouhý a 34m široký bazén s hloubkou od 80 do 400 cm. Dětský bazén, postavený na potoku od Lipnice, měřil 26 x 26 m. Otevření předcházely znalecké prohlídky koupališť, např. v Praze, v Ústí nad Labem, i za hranicemi státu, např. ve Walzbrzychu (tehdy německém Waldenburgu), z nichž bylo mnohé převzato. V roce 1932 se při vzpomínce na sté výročí narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše konaly na ještě nedohotoveném koupališti první plavecké závody. Od podzimu téhož roku nese koupaliště, na návrh spořitelního výboru, název Tyršovo. Slavnostní otevření koupaliště v Údolíčku pořádala městská rada společně se spořitelnou v neděli 18. června 1933 o desáté hodině dopolední za účasti všech spolků, tělocvičných a sportovních korporací. Na otevíracím ceremoniálu vyzval ve své řeči tehdy již bývalý starosta Jan Holub občany města k tomu, aby své nové koupaliště chránili a bránili, udržovali v čistotě, aby je mohli odevzdat příštím generacím neposkvrněné. Koupaliště ať užívají k pěstování zdatnosti a síly těla, neboť je zapotřebí silného a zdravého národa. K slavnostnímu otevření patřily i ukázky skoků z pětimetrové skokanské věže tehdejších mistrů ČSR Nesvatby a Kačenové z plaveckého odboru SK Slavia Praha. K tomu celý den vyhrávala městská kapela za řízení Jindry Doležala. Celé koupaliště bylo vybudováno nákladem ,65 korun. Svou rozlohou m 2, velikostí bazénů s naprosto čistou vodou a krásným okolím se řadilo mezi největší a nejmodernější letní koupaliště v naší republice. Vyhovovalo náročným podmínkám pro mezinárodní plavecké závody a pro provozování vodního póla. První sezónu v roce 1933 ho navštívilo platících osob, z toho nekoupajících se. Rekordní návštěva byla 6. července 1933, kdy účast činila bezmála pět tisíc platících osob. Vstupné bylo tehdy 2 Kč koupající, 1 Kč děti a nekoupající. Od té doby prošlo koupaliště několika rekonstrukcemi a zaznamenalo několik úprav. Velký stodvacetimetrový bazén byl rozdělen na dva, zmizel pětimetrový skokanský můstek a bohužel i štíhlá věž s vlajícím praporem, která zdobila vstupní bránu. Původní pískové cesty kolem bazénů, lemované keři, byly vydlážděny a keře pro rozšíření prostoru odstraněny. Podobu změnil i původně čtvercový dětský bazének. Víceméně nezměněnými pamětníky z let třicátých zůstaly jen restaurace s altánkem. Nic se však nezměnilo na tom, že dodnes patří Tyršovo koupaliště k nejkrásnějším koupalištím v republice a je místem, kam si jako dříve rádi chodí lidé odpočinout, zasportovat, pěstovat zdatnost a sílu těla, jak tomu chtěli ti, kteří jej pro Dvoráky dali v klidném údolíčku vystavět. Tomáš Vlk Ken Follett Pilíře země Praha: Knižní klub, 2009 Ken Follett (1949), Wales. Získal Edgara prestižní cenu udělovanou na počest E. A. Poea. Román Pilíře země mu přinesl celosvětovou popularitu. Po 18 letech napsal pokračování pod názvem Na věky věků. Tato kniha se stala nejprodávanější knihou světa. Jedná se o rozsáhlý historický román ze středověké Anglie 12. století. Formou čtivého a napínavého příběhu je zachycena mozaika lidských vztahů, napětí, svár dobra a zla, statečnost a láska, nenávist, intriky i zrada. Viola Fischerová O Dorotce a psovi Ukšukovi Praha : Meander, 2007 Viola Fischerová (1936) je respektovanou básnířkou. Její první knížka pro děti Co vyprávěla dlouhá chvíle získala v roce 2006 Magnesii Literu za nejlepší dětskou knihu roku. Příběhy v knížce O Dorotce a psovi Ukšukovi jsou pravdivé, prožila je na vlastní kůži sama autorka. Jsou zde zachyceny nejrozmanitější, často veselé a tajemné příběhy o přátelství holčičky a psa. Vztah mezi dítětem a psem je potřeba trpělivě vytvářet, jeden na druhého si musí zvykat. Je potřeba objevit i společnou řeč, kterou se ti dva dorozumí autorka tady dává čtenáři i prakticky použitelný slovník psího jazyka. Kniha je určena pro děti do 10 let. Noviny královédvorské radnice Tom Rob Smith Dítě číslo 44 Praha : Euromedia Group, k. s. Knižní klub, 2008 Tom Rob Smith (1979) žije v Londýně. Za úspěchem knihy (několik žánrových ocenění, nominace na Booker Prize a přeložení do téměř dvou desítek jazyků) stojí precizní nastudování dobových pramenů. Román je zdařilý debut mladého autora a vychází ze skutečného příběhu sériového vraha Andreje Čikatyla. Kromě strhujícího kriminálního příběhu nabízí i děsivý obraz diktatury, která se drží u moci jen díky stupňovanému teroru. Martina Komárková O pastelce bez barvy Praha : Albatros, 2008 Když se narodí malá Pastelka, nemá žádnou barvu, a tak ji nikdo kromě maminky a tatínka nevidí. Není tedy divu, že touží po vlastní barvě více než po čemkoli jiném. Všechny barvy jsou tak krásné! Bílý sníh, žlutá slunečnice, modrá chrpa, zelený vodníček, červené jahody, hnědé kakao, černý pejsek a duhová kouzelnice. O kterou barvu bude svět bohatší, až Pastelka vykoukne z kouzelného ořezávátka, a co nejraději bude chtít namalovat? Kniha je určena pro mírně pokročilé čtenáře. Knižní tipy poskytla Městská knihovna Slavoj. Obraz Jozy Mikše z roku 1933 zachycuje atmosféru koupaliště v době jeho otevření. Okolo tehdy ještě 120m dlouhého bazénu je možné spatřit pískové cesty lemované keři, v pravé části obrazu pak původně čtvercový dětský bazén, stromy nezastíněný altán, kiosek či bílou věž do tvaru obráceného L u vstupní brány. Oba bazény byly napájeny vodou z potoku Netřeba, později se vodním zdrojem stala voda z artézských vrtů. strana 9

10 Noviny královédvorské radnice Spisovatelka Ivona Březinová v Městské knihovně Slavoj Byla jste pozvána na vyhodnocení projektu Škola naruby aneb ani den bez čtení. Prvňáčci, kteří se projektu aktivně zúčastnili, si dnes odnesou domů knížku Okno do komína, kterou jste pro ně napsala. Jak se Vám psala knížka určená přímo pro prvňáčky? Moc dobře. Okno do komína není moje první knížka pro prvňáčky. Podobné knihy jsem začala psát v době, kdy jsem sama měla starší dceru v první třídě a měla jsem pocit, že některé knihy tzv. prvního čtení jsou pro začínajícího čtenáře přece jen náročné. Proto jsem také ráda, že Albatros nedávno přišel s novou edicí Druhé čtení. Pro dítě, které se naučilo slabikovat ze slabikáře, by další čtení mělo být jen o maličko náročnější. První knihou je třeba nalákat, aby se čtení pro malého človíčka stalo radostí. Proč máte tak ráda psaní právě pro nejmenší čtenáře? Kdysi jsem psala básničky. A texty pro začínající čtenáře mi způsob psaní poezie velmi připomínají. Psaní veršů u sebe považuji za trénink psaní knih pro začínající čtenáře. Také tu záleží na tom, jak slova vedle sebe vypadají, jak znějí, možná bych dokonce řekla, jak si spolu hrají. Zvuky se spojují do významů, slova do vět a postupně vzniká příběh. Je to vlastně dobrodružství. Takové knížky mě dnes moc baví psát a doufám, že děti je bude bavit číst. Knihu Okno do komína ilustrovala Vlasta Baránková. Jak došlo k této spolupráci? Nestává se mi úplně často, že bych mohla ovlivnit výběr ilustrátora, který tvoří obrázky pro mou knihu, ale v Ústavu pro informace ve vzdělávání, který knihu vydal, mi dali možnost, abych si ilustrátora vybrala sama. Já jsem velmi ráda požádala Vlastu Baránkovou, s kterou jsem do té doby neměla možnost spolupracovat a jejíž obrázky se mi moc líbí. Co říkala na spolupráci s Vámi paní Baránková? Myslím, že se jí práce na projektu také líbila. Do kreslení se vrhla s takovou vervou, že obrázků vzniklo nakonec víc, než jsme čekali, a narodila se tak nádherně ilustrovaná barevná knížka. Paní Baránková nakreslila čtyři varianty obálky, a já jsem měla dokonce možnost ovlivnit výběr finální verze. Velké poděkování patří také grafickému úpravci Davidu Dvořákovi. Letní novinky v Žirafě Připomínám, že jsme pro Vás jako každoročně připravily tradiční dětský koutek na Svatoanenských slavnostech v sobotu a na Slavnostech řemesel v Kohoutově v sobotu Děti si užijí spoustu zábavy, včetně tradičního bublifuku a bohaté tomboly, plné výrobků vytvořených našimi maminkami a dětmi. Všechny srdečně zveme! Knížka Okno do komína se nedá sehnat v žádném knihkupectví. Dostanou ji za účast v projektu Knížka pro prvňáčka už jsem čtenář pouze prvňáčci, kteří si to zasloužili vedením čtenářského deníčku při akci Škola naruby aneb ani den bez čtení. Knížku dostali při vyhodnocení v Písmenkovém království Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové n.l., kde jste byla čestným hostem. Spisovatelka Ivona Březinová v Písmenkovém království knihovny Slavoj A já jsem byla moc ráda, že jsem viděla na vlastní oči, jak děti knížku hned otevřely, začaly si ji prohlížet a číst. Ráda jsem ji každému podepsala a popřála jim, aby podobných oken, jako je Okno do komína, otevřely ještě spoustu. Je o Vás známo, že se ráda převlékáte do kostýmů. Jak jste využila této příležitosti? Pochopitelně jsem si ji nenechala uniknout. Do Písmenkového království je nutno vstoupit v královských šatech, obzvlášť když mě přijímal sám pan král a doprovod mi tvořily tři další pohádkové bytosti. Je krásné na chvíli vstoupit do pohádky ve společnosti malých čtenářů, kterým přeji, aby jim pohádkový svět ještě dlouho nezevšedněl. Děkuji za rozhovor. Marta Staníková, ředitelka Městské knihovny Slavoj Chtěla bych poděkovat všem maminkám a tatínkům, kteří pomáhali při stěhování Žirafy do nových prostor na náměstí. Díky jejich nadšení a za pomoci pracovníků místních TS se podařilo přemístit všechen nábytek, hračky a další příslušenství v rekordním čase. Činnost Mateřského centra tak byla přerušena na pouhý týden, který byl celý věnován zvelebování našeho nového působiště. Děkujeme také Elektru Teichmanovi za novou varnou konvici, věnovanou Žirafě zdarma. Provoz v centru je v srpnu omezen na úterky a čtvrtky od 9.00 do hod. Od 1. září bude v Žirafě otevřeno každý všední den od 9.00 do hod. a ve středu také od 13:30 do 16:30 hod. Program v konkrétních dnech není ještě přesně stanoven, ale budeme vás o něm co nejdříve informovat prostřednictvím našich webových stránek a stránek města. Kontakt: tel: Bc. Linda Mocová Adresa: nám. TGM 2, DKnL ČERVENEC 2009 Terénní program RIAPS Trutnov obdržel certifikát odborné způsobilosti Trutnovské zařízení RIAPS obdrželo od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Certifikát odborné způsobilosti pro terénní programy určené uživatelům drog. Certifikace odborné způsobilosti služby je posouzení a formální uznání, že služba odpovídá stanoveným požadavkům na kvalitu a komplexnost podle kritérií schválených standardů. Vedoucí Terénních programů RIAPS Ondřej Čalovka k tomu dodává: Místní šetření proběhlo v našem zařízení letos v březnu. Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v červnu rozhodlo o udělení certifikátu. Jeho platnost vyprší v březnu roku Zuzana Kozáková, ředitelka RIAPSu, kolegu doplňuje: Jsme rádi, že jsme úspěšně prošli certifikací. Terénní program, který provozujeme v Trutnově, Vrchlabí, Dvoře Králové nad Labem a Hostinném, je nedílnou součástí služeb pro uživatele drog v regionu okresu Trutnov, logicky navazující na naše kontaktní centrum, substituční program a další služby v rámci psychiatrické ambulance. Služba není určena pouze uživatelům drog, ale díky aktivitám v rámci primární i sekundární prevence, poradenství, sběru a bezpečné likvidaci pohozených injekčních stříkaček, monitorování drogové scény i celé společnosti. Veškeré služby v rámci streetworku jsou bezplatné a přísně anonymní. Abstinence není podmínkou pro jejich využívání. Jejich cílem je navázání kontaktu s uživateli drog v jejich přirozeném prostředí. Dále se jedná především o minimalizaci rizik spojených s užíváním drog, včetně prevence přenosu infekčních chorob jako jsou žloutenky a HIV/AIDS. Také pracujeme na zvyšování motivace klientů ke změně životního stylu v pozitivním směru. To znamená přechod od rizikových forem užívání k formám méně rizikovým, snaha o zachování klienta při životě a maximálním možném zdraví s tím, že pokud se klient později rozhodne pro léčbu a abstinenci, bude pro něj další život jednodušší, nebude-li mít zničené žíly či hepatitidu typu C. Sociální práci provádíme s cílem stabilizovat sociální podmínky klienta pro jeho další léčení či následnou abstinenci, a to především v oblasti bydlení, studia, zaměstnání, rodinných vztahů, financí..., dále uvedl Čalovka. Terénní programy probíhají v odpoledních hodinách v městech Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hostinné a Vrchlabí. Hlavními poskytovanými službami jsou: - výměna injekčních stříkaček - sběr a likvidace pohozených stříkaček - zdravotní a sociálně-právní poradenství - zdravotní ošetření - sociální práce - mapování drogové scény v lokalitě Kontakt na terénní pracovníky: tel Více informací naleznete na strana 10

11 ČERVENEC 2009 Noviny královédvorské radnice KOPANÁ - zhodnocení sezóny Královédvorská kopaná v červnu uzavřela další fotbalový ročník. A znovu jej můžeme označit za úspěšný! Všechny naše kolektivy si udržely svá postavení v soutěžích a někde jsme se dočkali i skvělých výsledků. Pojďme ale popořadě. A mužstvo dospělých vstupovalo na podzim do své již páté divizní sezony a po několika odchodech zkušených hráčů se v týmu opět zvýšilo procento odchovanců. O to větší cenu má konečné 5. místo, kterým Dvoráci navázali na výborná umístění z předchozích čtyř ročníků. Byla to ale znovu sezona velkých zvratů. Po vydařeném vstupu do sezony přišla první krize, kterou neustál kouč Čeněk Celler. Zaskakující dvojice Josef Bělina Jan Míl kolektiv zvedla a konec podzimu dohrála se stoprocentní bilancí tří vítězství. V zimě přivedl prezident klubu Georgios Karadzos do Dvora nového trenéra, jímž se stal Miloš Dvořák z Trutnova. Ten se uvedl vítězstvím v zimním poháru na půdě Nového Bydžova, krizové období si ale prožil v úvodu jara. To Dvůr na úvod třikrát těsně prohrál, aby nakonec jarní část zvládl s bravurou. Sezonu dohrával omlazený kolektiv ve skvělé formě a 5. místo bylo parádním vysvědčením za tvrdou práci. Nejlepším kanonýrem týmu se stal opět Jan Brendl, jenž stihl zaznamenat 12 tref. Následovali Martin Kilevník (7), Martin Otradovský (6) a benjamínek týmu, mladší dorostenec (!) Radek Klazar (5). Pro něho skončil ročník znamenitě, když mohl využít nabídky pražské Slavie a od července nastoupil v tomto klubu k letní přípravě staršího dorostu. softball - Czech Stars 13 ve Vídni Tým žákyň s názvem Czech Stars 13 složený z děvčat z týmů TJ Dvůr Králové n. L. (Tabačková N., Klimplová K.+V., Vágnerová P., Školová A., Pražáková V., Bartoňová A. a Výborná A.), Mladých Buků (Marková B., Vachková K. a Derlevová T.), pražské Krče (Dědková B. a Jordáková L.) a Českých Budějovic (Józsová D.), se pod vedením Alana a Veroniky Výborných a zúčastnil olympiády mládeže ve Vídni WORLD SPORTS FESTIVAL Her se zúčastnilo 4000 sportovců ve 14 sportovních odvětvích (kopaná, basketball, wrestling, stolní tenis, tenis, řecko-římský zápas, americký fotbal, baseball, softball, volejbal, plavání a další) z celého světa, např. SRN, Rakouska, Albánie, Bulharska, Chorvatska, Ruska, Holandska, Velké Británie, Slovenska, Řecka a především USA. Česká výprava byla čtvrtá nejpočetnější a bylo nám ctí těchto her se v dresech ČR zúčastnit i v softballu. Softball zastupovala děvčata ve dvou kategoriích U 14 (tým Czech Stars 13) a U 19 (vedené Tomášem Kusým s názvem Prag Stars). Přísahu za všechny sportovce ČR ve všech sportovních disciplínách přednesla před zaplněným stadionem (cca 7000 lidmi) kapitánka našeho softballového týmu Lenka Jordáková. Turnaje U 14 se zúčastnily týmy z USA, Slovenska, SRN a ČR. Turnaj i na takovéto úrovni poškodila benevolence pořadatelů připustit do kategorie U 14 týmy SRN a USA složené především z hráček 16 a 17 letých. Děvčata však statečně bojovala a po výsledcích 2:5 proti SRN a 0:3 proti USA, vítězstvími nad Slovenskem 23:3 a 7:1 obsadila celkově krásné 3.místo a dokázala, že i průměrně o 4 roky mladší děvčata mohou dobře reprezentovat ČR na mezinárodní scéně. Své si v sezoně odkopala také méně sledovaná rezerva mužů. Ta stejně jako na podzim předvedla hlavně výborný závěr i na jaře a se ziskem 33 bodů skončila na desáté příčce. Od nové sezony dochází v béčku k výrazné hráčské obměně, přičemž byl tým značně omlazen příchozími loňskými dorostenci. Přinést by to mělo lepší výsledky a boje v horní polovině 1. A třídy. A jsme u mládeže. Dvorští dorostenci si po loňském triumfu v krajském přeboru poprvé v historii klubu zahráli divizi! A dopadli velice dobře. Starší ukončili ročník na sedmém místě, mladší zaostávali jen o jednu příčku. Trenéři Jaroslav Hlava s Pavlem Šimůnkem vyždímali z obou kolektivů maximum a na zápasy byla většinou radost koukat. Však se také duely potkaly s vysokými návštěvami. Cíl obou celků nemůže být jiný, než aby podobná euforie u dvorské mládeže pokračovala dál. Nejlepšími střelci starších se se sedmi góly stali Josef Němeček a Radek Klazar, u mladších se předvedli ve skvělé formě Jakub Privara (22) a Viktor Marks (16). Úspěšnou sezonu mládeže dokreslili konečně také žáci. Starší i mladší pod vedením koučů Radka Dorotíka a Martina Kazdy dospěli v tabulkách k horním metám, přičemž mladší dokonce vyhráli podzimní část a na jaře do posledních chvil bojovali o titul přeborníka kraje! I když se to nakonec nepovedlo, má za sebou žákovský fotbal výbornou sezonu. Pro úplnost: dařilo se i přípravkám, kde o výsledky tolik nejde. Nasazení, elán a touha hrát fotbal jsou však na místních nadějích viditelné a s přílivem tatínků a dalších zájemců o trénování těch nejmenších fotbalistů jsme na dobré cestě Povzbuzení pro děvčata našeho týmu Czech Stars 13 byla osobní návštěva bývalého baseballového nadhazovače týmu New York Yankees Jeffa Allana Nelsna, který se s děvčaty setkal na hřišti v Pratru ve Spenadlwiese. Tým měl možnost s Jeffem pohovořit a udělat si několik společných fotografií na památku. Děvčata přebrala pohár a medaile za 3. místo od ředitele turnaje a dostala pozvání zúčastnit se turnaje i příští rok. Celému týmu a všem hráčkám gratulujeme k předvedeným výkonům!!! Alan a Veronika Výborní trenéři týmu ke zkvalitnění hráčské základny. Zapomenout nelze ani na naše fotbalistky, které se ve III. lize prezentovaly sedmou příčkou. Nejlepší kanonýrkou se před Pájou Juhászovou (8) stala premiérově Věra Zaplatílková s deseti góly! Před novou sezonou již zbývá jen pozvat fanoušky do hledišť stadionů pod Hankovým domem a v Podharti, kde se i na podzim bude rozdávat fotbalová radost. Dvoráci v divizi C končí na velmi dobrém pátém místě a dosavadní divizní umístění vypadají v ukončené pětiletce následovně: 2004 / místo 2005 / místo 2006 / místo 2007 / místo místo Neckyjáda 2009 O víkendu 11. července zažilo Labe ve Dvoře Králové obnovenou vodáckou tradici - Neckykádu Místní vodácký oddíl, vodáčtí skauti a portál Královédvorsko uspořádali Neckyjádu a Spanilou jízdu na Labi z Podháje, přes Dvůr Králové do Stanovic u Kuksu. Výška hladiny a teplota Labe (17 C) naznačovaly, že to vodáci nebudou mít lehké. Přes dvě stovky diváků čekalo podél břehu na ojedinělá plavidla. Bohužel některé vory byly natolik unikátní, že se nedokázaly rozeplout. Většina posádek však vyrazila na nelehký sjezd. První zatěžkávací zkouška čekala na vodáky opodál, byl jí splav ve Verdeku. Vše jistila vodní záchranářská služba a těm, kteří potřebovali, pomohla z vody ven. U královédvorské loděnice se účastníci převlékli a přesunuli do zapůjčených pramic a lodí a vyrazili dále. Čekal na ně průjezd městem. Dva splavy v centru města patří mezi obtížnější, jeden z nich musí být dokonce snížen o stavidlo, které přihání vodu do nedaleké teplárny. Oba splavy zdolaly za sucha jen dvě posádky, ostatní se tzv. cvakly. Než všichni dojeli do Stanovic (7 km), včetně přenosu lodí v Žirči, uběhly dvě hodiny. Ve Šporkově mlýně na zmrzlé a šťastné vodáky čekal guláš s královédvorským pivem Tambor. Dle organizátorů byla akce úspěšná, podařilo se obnovit tradici vodáctví ve Dvoře a příští rok na začátku července se akce bude opakovat. Očekáváme další odvážné účastníky. Ahoooj. Aleš Kubica Více foto na: Softballový tým Czech Stars 13 s bývalým baseballovým nadhazovačem týmu New York Yankees Jeffem Allanem Nelsnem NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 7000výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Grafická úprava: Martin Záruba, Tomáš Vlk Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ELLI print, spol. s r. o., náměstí T. G. Masaryka 86, Dvůr Králové nad Labem, Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 11

12 Noviny královédvorské radnice ČERVENEC 2009 Sál Hankova domu se stal na čas brouzdalištěm poté, co přišel o 300m 2 svého plechového zastřešení. Ke stržení této i dalších střech a stromů došlo navečer 23. července, kdy se městem a jeho okolím prohnala bouře se silným vichrem. Foto: Tomáš Vlk Přejeme všem hezké dny volna. Stane-li se, že některé z vašich vzpomínek na letní zážitky budete chtít vyhodit, město vám nyní nabízí možnost pořídit si takovéto krásné kompostéry, na které je můžete s užitkem odložit. Více v článku uvnitř čísla. Tradiční tábor DDM Jedička v Bystrém-Hamrech u Poličky se letos nesl v indiánském duchu. Na fotce je zvěčněn kmen Hurónů na věži hradu Svojanov. Foto: DDM Jednička Při víkendové Neckyjádě 11. července brázdila unikátní plavidla s odvážnými posádkami vodní hladinu řeky Labe. Z Podháje to řekoplavcům do Šporkova mlýnu ve Stanovicích trvalo dvě hodiny. Foto: Jan Bartoš Literární čajovna knihovny Slavoj je v letních měsících rozšířena o internetovou kavárnu. Internet je zde přístupný Po - Ne do hodin. Foto: Mk Slavoj Knihovna Slavoj zajišťuje od března letošního roku roznáškovou službu dokumentů do místa bydliště. Využít ji mohou nemocní a starší občané našeho města, kteří jsou registrovanými čtenáři knihovny. Lze zažádat o knihy, CD nebo periodika. Foto: Mk Slavoj Takto opuštěně a prázdně vypadalo hřiště v Sylvárově ještě koncem května Foto: Tomáš Vlk strana 12 Na místě toho, co vzdáleně připomínalo pískoviště, vyrostla v průběhu června dřevěná herní sestava se skluzavkou a lanovou pyramidou, která konečně dětem nabízí potřebné vyžití. Foto: Tomáš Vlk

WORLD SPORTS FESTIVAL '09 Dolní Rakousko / Vídeň: 9.7. 12.7.2009 Přihláška

WORLD SPORTS FESTIVAL '09 Dolní Rakousko / Vídeň: 9.7. 12.7.2009 Přihláška WORLD SPORTS FESTIVAL '09 Dolní / Vídeň: 9.7. 12.7.2009 Přihláška PROSÍME VYTISKNĚTE A VYPLNĚNÉ ODFAXUJTE NA ČÍSLO +43/1/478 80 90 42 DĚKUJEME! Jméno týmu Chlapci Dívky Den příjezdu Den odjezdu Národnost

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

1BMATEMATIKA. 0B5. třída

1BMATEMATIKA. 0B5. třída 1BMATEMATIKA 0B5. třída 1. Kdybych dostal 5 Kč od své sestry, která má 10 Kč, měli bychom oba stejně. Kolik korun mám? (A) žádné (B) 5 Kč (C) 10 Kč (D) 15 Kč 2. Otci je 40 let. Věk Adélky je roven čtvrtině

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením 1. Žijí v domnění, že když vozidlo neprovozují, nemusí platit pojištění. Povinnost odevzdat SPZ a osvědčení o registraci vozidla

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček srpen září říjen listopad prosinec leden 2014 Měsíc náborů

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň Dráček Hurá, je tady podzim Září říjen Dráček 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Zahájení školního roku 4-5 Kufr plný zážitků 6 Čtení rodičů dětem ve škole 7 Pedagogická praxe

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více