Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS"

Transkript

1 Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne kancelář starosty od Účast na jednání RM Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) ; Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) - ; - Neúčast omluvena 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) - ; - Neúčast omluvena 4 Petr Valášek radní (Rada města) ; Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) ; Plná 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) ; Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) ; Pozdější příchod 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) ; Plná 9 Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru (Odbor finanční) - ; - Neúčast omluvena Hosté 1 p. Zbyněk Richter velitel Obvodního oddělení Policie ČR ; Částečná 2 Miluše Šulcová vedoucí OMP ; Částečná 3 Ing. Renata Weberová ředitelka PNT s. r. o ; Částečná 4 Mgr. Jana Balcarová zástupkyně vedoucí MSSS Oáza ; Částečná 5 Mgr. A. Vít Lukas městský architekt ; Částečná 6 Ing. Simona Vojnarová vedoucí ORM ; Částečná Záznam a ověření zápisu RM 145 Ověřovatel zápisu Václav Ježek Petr Valášek Zapisovatelka Simona Hoffmannová STIS Stránka 1 z srpna 2008

2 ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne kancelář starosty od Město Nové Město nad Metují Účast na jednání RM Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) ; Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) - ; - Neúčast omluvena 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) - ; - Neúčast omluvena 4 Petr Valášek radní (Rada města) ; Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) ; Plná 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) ; Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) ; Pozdější příchod 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) ; Plná 9 Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru (Odbor finanční) - ; - Neúčast omluvena Hosté 1 p. Zbyněk Richter velitel Obvodního oddělení Policie ČR ; Částečná 2 Miluše Šulcová vedoucí OMP ; Částečná 3 Ing. Renata Weberová ředitelka PNT s. r. o ; Částečná 4 Mgr. Jana Balcarová zástupkyně vedoucí MSSS Oáza ; Částečná 5 Mgr. A. Vít Lukas městský architekt ; Částečná 6 Ing. Simona Vojnarová vedoucí ORM ; Částečná Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 145 Ověřovatel zápisu Václav Ježek Petr Valášek Zapisovatelka Simona Hoffmannová Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 144) Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 144 ze dne Ing. Martin Prouza Petr Valášek Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen. STIS Stránka 2 z srpna 2008

3 Náměstí Republiky 6 RM 145 Čl. 1 Kontrola úkolů. Řazení v rámci Hodnocení vzestupně dle pořadového Čísla Závěr kontroly plnění úkolů Splněno, usnesení vyřadit RM /08 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá OMP po dohodě s žadatelkou zveřejnit nový záměr města prodat část pozemkové parcely č. 878/6 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Vrchoviny za cenu 100,- Kč za těchto podmínek 1) při uzavření kupní smlouvy žadatelka uzavře s městem smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se zaváže umožnit vybudování kanalizace v případě, že bude dle připravovaného projektu zasahovat do jí získaného pozemku a 2) zřídí věcné břemeno Plnění práva jízdy a chůze po prodávaném pozemku pro vlastníka nemovitosti stp. č. 46 v k. ú. Vrchoviny. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s MgA. Stratilem na zpracování návrhu regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. M., Nové Město nad Metují" (trojúhelník Rychta) a pověřuje Plnění ST k podpisu této smlouvy. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá ORM nechat zpracovat statický posudek na ZŠ Malecí vybraným statikem v požadovaném Plnění rozsahu. Po jednání na místě s Ing. Rusekem vyplynulo, že stavba nevykazuje závažné statické poruchy. Ve svislých nosných konstrukcích nebyly shledány praskliny, nanejvýš vlasové nebo v dilatačních spárách. RM /08 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemkové parcely č. 715/35 o výměře cca 565 m2 žadateli, Karlovi Vincencovi a ukládá OMP vypracovat do příštího zasedání rady města návrh zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 715/35 o výměře 750 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují k možné výstavbě RD za standardních podmínek a za podmínek dle regulativu projednaných s architektem města. Plnění Předloženo v RM 145 po konzultaci s ARCH. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí se stávajícím způsobem parkování před KB a Českou Spořitelnou na ul. Komenského a č.p budoucí knihovnou i v roce 2009 a ukládá ORM zabývat se možnostmi parkování v Novém Městě nad Metují, do příští RM č. 145 připravit problematiku parkování v lokalitě Malecí. Plnění Problematika parkování je zařazena jako bod v RM 145. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM v souladu s protokolem Komise pro posouzení a hodnocení zakázek souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na "Servery 2008" firmě AutoCont CZ a. s., pobočka Hradec Králové, Brněnská 375, Hradec Králové s variantou č. 1 za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. Tato firma se s variantou č. 1 umístila na 1. místě, v případě nezájmu uvedené firmy RM souhlasí se zadáním této zakázky firmě ARON SYSTÉM PLUS, s. r. o., Smetanova 263, Nové Město nad Metují s variantou č. 2 za nabídkovou cenu Plnění ,- Kč vč. DPH, která byla vyhodnocena na druhém místě. RM pověřuje ST k podpisu příslušné smlouvy. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM v souladu s protokolem Komise pro posouzení a hodnocení zakázek souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na "MS Exchange" firmě AutoCont CZ a. s., pobočka Hradec Králové, Brněnská 375, Hradec Králové za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. Tato firma se umístila na 1. místě, v případě nezájmu uvedené firmy RM souhlasí se zadáním této zakázky firmě AG COM a. s., náměstí Míru 22, Smiřice za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH, která byla vyhodnocena na druhém místě. RM pověřuje Plnění ST k podpisu příslušné smlouvy. STIS Stránka 3 z srpna 2008

4 RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s výstavbou dočasné ocelové haly v areálu TS na pozemku parc. č. 670/1, který má v Plnění pronájmu fy Alkstav s. r. o.. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí informace ST a ukládá ORM - Ing. Smejkalové předložit aktualizaci žádosti do RM 145. Plnění RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá ORM informovat SK Nové Město nad Metují o připravované akci napojení přípojky kanalizace Domu zdraví na kanalizační řád a vstoupit do jednání s panem Šnajdrem za účelem koordinace prací tak, aby Plnění vznikla víceúčelová sportovní plocha a urychlila se realizace přípojky kanalizace DZ. Dne proběhlo jednání s p. Šnajdrem na místě a byl dohodnut společný postup výstavby sportovní plochy a kanalizační přípojky. RM /08 Provede Arch = Architekt Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s předloženým návrhem pamětní desky, která informuje, že v objektu č. p. 6 byly vyráběny hodinky značky PRIM, s požadavkem jejího umístění vpravo od vchodu do budovy radnice a ukládá ARCH předložit konečnou podobu řešení. Plnění Informace bude podána v RM 145. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s prodloužením nájemních smluv o dva měsíce, a to formou dodatků dle přiloženého dokumentu Plnění - viz příloha RM 144-4/1. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s prodloužením nájemních smluv o tři měsíce, a to formou dodatků dle přiloženého dokumentu - Plnění viz příloha RM 144-4/2. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí obsahy zápisů z Bytové komise č. 38 ze dne a č. 39 ze dne Plnění včetně všech jejich příloh. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíc červen Plnění RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí a souhlasí s provedenou údržbou bytového a nebytového fondu městských nemovitostí Plnění za období od do , dle přílohy vypracované PNT s. r. o. - č. RM 144-4/6. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí se zasláním výpovědi bez přivolení soudu panu Petru Vlkovi, který je nájemníkem v bytě č. 8 v Plnění č. p. 30 ulice Komenského z důvodu dlouhodobého neužívání bytu. RM /08 Provede OSV = Odbor sociálních věcí Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM schvaluje finanční příspěvek organizaci Společné cesty, o.s., Náchod ve výši 2.500,- Kč na podporu propagace sociálních služeb - vytištění kusů barevných letáčků s informacemi o službě asistence a o Plnění organizace. Splněno - příspěvek byl poukázán. STIS Stránka 4 z srpna 2008

5 RM /08 Provede OSU = Odbor správy úřadu Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí výzvu paní Mgr. et Bc. Kateřiny Burdové, ve které žádá o písemnou omluvu radních, starostky města a vedoucí odboru sociálních služeb a schvaluje společné stanovisko oslovených subjektů, které bude paní Burdové odesláno, a to ve znění přílohy RM 144-7/3. Plnění Splněno - společné stanovisko oslovených subjektů bylo odesláno dne RM /08 Provede MP = Městská policie Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s tím, aby se dne 8. srpna 2008 mohl dovézt na Husovo náměstí před zámek Josefa Mariana Bartoně - Dobenína stroj značky AP 240 s pneumatickým válcem o váze cca 9,5 t na cca minut - viz foto v příloze RM 177-7/8, z důvodu tzv. "zatahování" připraveného pro svatebčany po jejich obřadu na zámku (1400 hodin). Dále RM ukládá MP zajištění asistence při převozu stroje z areálu fy Ammann na Plnění náměstí a zpět (stroj nemá registrační značky, pouze povinné ručení a jej nutné ho převést po vlastní ose). RM /08 Provede TS = Technické služby Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství pro konáním prodejní akce "Blešího trhu" za účelem sdružování novoměstského lidu, dne 16. srpna 2008 od 800 do 1600 hodin, a to u Kina 70 v Novém Městě nad Metují. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM Plnění ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru. Bereme na vědomí. STIS Stránka 5 z srpna 2008

6 Čl. 2 Majetkoprávní úkony 1530 OMP 2.1 Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/OMP/887) Pozemková parcela č. 715/35 v k. ú. Nové Město nad Metují. Část tohoto pozemku o výměře cca 565 m2 mají pronajatou více než 20 let vlastníci sousedního pozemku. Nájemce podle smlouvy o pronájmu pozemku, pan Karel Vincenc, podal žádost o koupi této části pozemku z důvodu rozšíření zahrady. RM 144 nesouhlasila se zveřejněním záměru prodat část této pozemkové parcely a uložila usnesením č. RM /08 OMP vypracovat ve spolupráci s ARCH návrh zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 715/35 v k. ú. Nové Město nad Metují k možné výstavbě RD. ODŮVODNĚNÍ ARCH s prodejem souhlasí a doplňuje, že za určitých podmínek by se na pozemku mohl postavit menší RD. ORM a OVRR se odkazují se na stanovisko ARCH. Dávají ale k úvaze zda pozemek neponechat jako rezervu pro případné potřeby města. ARCH na základě usnesení č. RM /08 vypracoval regulativy pro výstavbu RD na pozemku č. 715/35, které budou součástí zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu, viz příloha. PROJEDNÁNÍ V krátké diskusi se radní zabývali výpovědní lhůtou stávajícího nájemce a dále dobou vyvěšení záměru. Bylo dohodnuto vyvěšení na dobu 2 měsíců, jde o lukrativní pozemek. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá OMP na dobu 2 měsíců zveřejnit záměr města prodat pozemkovou parcelu č. 715/35 o výměře 755 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to za těchto podmínek prodej nejvyšší cenové nabídce, min. cena 500,- Kč/m2, regulativ zástavby je stanoven na základě vyjádření architekta sklon střechy, střešní krytina, odstup od okraje pozemku, zastavitelná plocha budoucího RD, město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodeje. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/Č.j. 7620/2008/OMP/Smrco) Stavební parcela č. 97/1 v k. ú. Spy. Část tohoto pozemku o výměře cca 230 m2 mají od r pronajatu majitelky sousední nemovitosti paní Zdeňka Bártová st. a Zdeňka Bártová ml.. Žádost o koupi podaly už v r. 2004, RM usnesením č. RM /04 ze dne souhlasila pouze s pronájmem pozemku. Žadatelky žádají v případě neschválení koupě celé požadované výměry alespoň o část cca 85 m2, kterou mají zaplocenu a je součástí jejich zahrady. Žádost Bártových souvisí se žádostí pana Vladimíra Vávry, který žádal o navazující část st. p. č. 97/1 o výměře cca 110 m2. RM usnesením č. RM /08 ze dne souhlasila se zveřejněním záměru města prodat část st. p. č. 97/1 v k. ú. Spy, ale o snížené výměře cca 95 m2 (tzn. část, která je za oplocením a tvoří součást zahrady p. Vávry). ODŮVODNĚNÍ OVRR s prodejem souhlasí, ORM nesouhlasí a navrhuje jednat s vlastníky přilehlých pozemků s cílem vytvořit stavební parcelu vzhledem k atraktivitě parcely. ARCH souhlasí s prodejem dílu označeného "A" a nesouhlasí s prodejem dílu označeného "B" (viz příloha). OV Spy s prodejem souhlasí. PROJEDNÁNÍ Proběhla diskuse, zda prodat "A" i "B" najednou. Nakonec bylo rozhodnuto o zveřejnění záměru prodat oplocenou část "A". VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města prodat část stavební parcely č. 97/1 o snížené výměře cca 85 m2 v k. ú. Spy za cenu 100,- Kč/m2. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Hlasy Pro 4. Proti 0, Zdrželi se 1 STIS Stránka 6 z srpna 2008

7 2.3 Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/OMP/886) Pozemková parcela č. 677/25 o výměře 1713 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 142 ze dne uložila OMP usnesením č. RM /08 prověřit stávající stav v této lokalitě mezi RD nad křížkem u lípy v ulici ČSA. Pracovníci OMP zjistili při návštěvě tohoto pozemku dne , že částečně je využíván jako hřiště se štěrkovým povrchem, částečně je bezesmluvně využíván majiteli sousedních RD (skladování odpadu, pěstování květin, komposty, ohniště atd.). Zároveň bylo jednáno s několika přítomnými obyvateli sousedních RD a vysvětlovány zásady a možnosti při užívání městských pozemků. Následně od do požádali vlastníci RD v ulici Pod Vodojemem č. p o koupi částí pozemkové parcely č. 677/25, které přiléhají k jejich zahradám. 6 žadatelů žádá celkem o cca 472 m2, což znamená zhruba 28% z výměry p. p. č. 677/25 s tím, že v případě schválení prodeje těchto částí pozemku by nebylo zasaženo do plochy hřiště. ODŮVODNĚNÍ OVRR s prodejem částí p. p. č. 677/25 zásadně nesouhlasí. Před jakýmkoliv zásahem do celistvosti pozemku musí být jednoznačně rozhodnuto, jak bude pozemek v budoucnu využíván - zda zůstane hřištěm, nebo bude určen pro výstavbu. Pro oba tyto případy ovšem bude lepší, když nebude rozdroben. ORM s prodejem částí pozemku nesouhlasí, tento pozemek se nabízí jako odpočinková a rekreační zóna. ARCH s prodejem nesouhlasí a odkazuje na stanoviska OVRR a ORM. TS sečou cestu ke hřišti, zeleň okolo nelze udržovat z důvodu skládkování podél plotů, pro zajištění údržby je nutné vše odklidit. Dle zjištění OMP je pozemek za ploty využíván k odkládání kompostu, odpadu a nepotřebných věcí, obyvatelé zde v ploše rovněž zasadili keře a květiny dle vlastního uvážení. Pozemek není jako celek udržován a dříve osázenou (nyní přerostlou) zeleň by bylo vhodné upravit. PROJEDNÁNÍ Radní se shodli, že je třeba upravit zeleň a pokud tomu brání neoprávněně uskladněné věci a materiály na městském pozemku, tak musí být ti, kteří tam něco mají, vyzváni k odstranění, pak by měl vzniknout i návrh definitivní úpravy hřiště a odpočinkové zóny. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat části pozemkové parcely č. 677/25 v k. ú. Nové Město nad Metují z důvodu, že dosud není rozhodnuto o způsobu dalšího využití tohoto pozemku, a proto je nevhodné prodávat jeho části. RM ukládá OMP vyzvat uživatele pozemku k jeho vyklizení, aby mohla být prováděna řádná a pravidelná údržba zeleně. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS/1) 2 ks borovice lesní, 1 ks modřínu opadavého a 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ O odborné posouzení, úpravu a odstranění přerostlých stromů v okolí bytového domu č. p. 568 s 569 v ul. Družstevní požádala předsedkyně samosprávy 403, paní Marie Hrubá. Svou žádost odůvodňuje tím, že přerostlé borovice před vchodem znečišťují balkony, bříza na boku domu č. p. 569 zvedá dlaždice a klepadlo, větvemi bouchá do obložení domu, modřín se při vichřici ohýbá a naráží na balkon a zateplení. Na základě této žádosti bylo provedeno TS a OŽP dne terénní šetření za účelem posouzení stavu předmětných stromů, při kterém bylo konstatováno následující kmen břízy se cca ve 4 m nad zemí vidlicovitě větví, v koruně se nachází suché větve a další rizikové vidlicovité větvení. Fyziologická vitalita stromu je snížena, z dlouhodobého hlediska je strom neperspektivní. Odstraněním břízy dojde k uvolnění okolo rostoucích jedinců, proto bylo RM doporučeno vyslovit souhlas s kácením 1 ks břízy bělokoré. Dvě borovice lesní se nachází cca 6 m od paty domu, kmeny obou stromů jsou průběžné, vizuálně bez známek poškození, zdravotní stav stromů je dobrý, TS odstraní spodní patra suchých větviček, padání jehlic není důvodem ke kácení. Modřín je rovněž v dobrém zdravotním stavu, kmen je opět průběžný, koruna estetická, dobře zavětvená, strom se nachází cca 5 m od domu, obdobná situace je v celé lokalitě Malecí. Z hlediska OŽP nebyly shledány zákonné důvody pro povolení kácení 2 ks borovice a 1 ks modřínu. PROJEDNÁNÍ ST vznesla otázku, zda by nemohl proběhnout alespoň nějaký omezující řez u modřínu, pokud skutečně při větru modřín poškozuje zateplení a naráží na balkóny. TAJ přislíbil věc prověřit, určitě se plánuje odstranění suchých větví a úprava podjezdných výšek apod.. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a nesouhlasí s pokácením 2 ks borovice lesní a 1 ks modřínu opadavého na pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS) 1 ks borovice lesní na pozemku p. č. 83/1 v k. ú. Krčín. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ Strom roste na zahradě ZŠ Krčín při hranici pozemku se zimním stadionem. Koruna stromu je výrazně asymetrická, objemově nevyvážená, v důsledku konkurence s nyní již odkácenými topoly na pozemku TJ Spartak (při jejich kácení došlo navíc k odlomení jedné ze silnějších větví). Provozní bezpečnost stromu je výrazně snížena. S ohledem na změnu stanovištních podmínek je reálné nebezpečí vrcholového zlomu. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice lesní na pozemku p. č. 83/1 v k. ú. Krčín. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín STIS Stránka 7 z srpna 2008

8 2.6 Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS) 1 ks turecké lísky na pozemku p. č. 635/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ Dřevina je součástí uličního stromořadí v ul. Nad Stadionem. Potřeba kácení je vyvolána poruchou vodovodní přípojky, kdy uzávěr je situován přímo u paty stromu. Při opravě bude postupováno s maximální šetrností ke stávající dřevině, a pokud kácení nebude nezbytné, nebude provedeno. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks turecké lísky na pozemku p. č. 635/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS) 1 ks švestky domácí na pozemku p. č. 675/5 v k. ú. Krčín. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ Strom se nachází v zahradě ZŠ Krčín. Fyziologická vitalita stromu i jeho provozní bezpečnost je výrazně snížena, došlo k odlomení jedné z kosterních větví, tvořících korunu. U stromu bylo shledáno virové onemocnění šarka. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks švestky domácí na pozemku p. č. 675/5 v k. ú. Krčín. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Informace o provedeném kácení (Int. TS/TS) 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior "Pendula") na pozemku p. č. 876/2 v k. ú. Vrchoviny. K ROZHODNUTÍ Informace na vědomí. ODŮVODNĚNÍ Jasan rostl ve Vrchovinách ve svahu nad silnicí z Náchoda. U stromu došlo k odlomení jedné z kosterních větví, tím byla narušena statika celého stromu, jehož kmen byl evidentně napaden hnilobou. Vzhledem k tomu, že hrozil pád stromu na frekventovanou komunikaci v místě s omezenými rozhledovými poměry, byl jasan neprodleně dne ve večerních hodinách skácen. OŽP bylo v souladu s ustanovením 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podáno oznámení o provedeném kácení dřevin rostoucích mimo les. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí informaci o provedeném kácení 1 ks jasanu ztepilého na pozemku p. č. 876/2 v k. ú. Vrchoviny. RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín STIS Stránka 8 z srpna 2008

9 Čl. 3 Rozvoj 1600 ORM 3.1 Výstavba obchodního centra Tesco Při územním řízení dne vznesli účastníci - občané z č. p žádost o nové projednání výstavby "Obchodního centra" na příštím Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Zařadit do programu ZM. PROJEDNÁNÍ Radní se shodli, že není sice jasné, co by mohlo další jednání o Tescu na zasedání ZM přinést, protože o povolení umístění stavby probíhá příslušné správní řízení, které má svá pravidla a dává možnost účastníkům řízení se odvolávat apod., ale vzhledem k žádosti občanů z č. p bude tato záležitost zařazena jako informativní bod v článku "Úvodní informace a vystoupení". VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ST zařadit do programu ZM 50 informativní bod související s požadavkem občanů z č.p jednat na ZM o výstavbě "Obchodního centra Tesco". RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede OSU, Termín Za krásami a historií Českého Betléma - 2. etapa Bylo vyhlášeno 2. kolo výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Příjem žádostí do , celková alokace pro tuto výzvu 780 mil. Kč. Je nezbytné rozhodnout, zda město předloží do tohoto druhého kola žádost na další projekt z balíčku Český Betlém. V prvním kole výzvy 2.2 Rozvoj měst město uspělo s žádostí na projekt Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma, tzn. rekonstrukce Husova náměstí a budovy č. p. 30. Dle informací starostky, které byly předloženy na minulé RM 144, by bylo vhodnější předložit žádost na koupaliště v dalším kole výzvy pro oblast podpory 2.2, které bude pravděpodobně vyhlášeno v příštím roce. Dále v balíčku zůstávají jižní a západní zadomí a chodníky (viz příloha). Minimální výše celkových uznatelných výdajů na 1 projekt je 5 mil. Kč. Projektového manažera na Český Betlém máme smluvně ujednaného ještě na zpracování jedné žádosti a následné řízení projektu. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout, zda město předloží ve druhém kole výzvy pro oblast podpory 2.2 žádost na nějaký projekt, např. stavební úpravy Jižního zadomí a Západního zadomí. PROJEDNÁNÍ Pan Ježek se dotazuje na možnost žádání menší částky. ORM uvádí, že pokud bychom ve 2. výzvě s vybraným projektem neuspěli, dle názoru CEPu by ten samý projekt měl těžko šanci na úspěch v dalších výzvách. TAJ - jsme schopni v daných lhůtách finančně plnit? ST - projektová manažerka s vedoucí OF dávají dohromady finanční harmonogram. Na zamyšlení je také žádost "Koupaliště", která nás čeká v příštím roce. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ORM předložit další žádost na projekt z balíčku Za krásami a historií Českého Betléma, připravovaným do Regionálního operačního programu Severovýchod, do 3. kola výzvy pro oblast podpory 2.2 Rozvoj měst v následujícím roce. V otázce chodníků RM ukládá ORM vyhledávat i jiné dotační tituly (např. SFDI), kde by se dalo v rámci programu "Bezpečné cesty bez bariér" požádat o dotaci. RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín Kino 70 - navýšení příkonu Z důvodu navýšení rezervovaného příkonu ze 150 A na 250 A pro odběrné místo č Kino 70 v Novém Městě nad Metují, je dle stanoviska ČEZ Distribuce ze dne nutno uhradit poplatek ve výši ,- Kč včetně DPH (viz příloha). Navýšení příkonu je vyvolané budoucím zvětšením odběru v souvislosti s probíhající rekonstrukcí VZT. K ROZHODNUTÍ Souhlasit / nesouhlasit. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí se zaplacením poplatku za navýšení rezervovaného příkonu ze 150 A na 250 A ve výši ,- Kč včetně DPH, pro odběrné místo č Kino 70 v Novém Městě nad Metují. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení příspěvku Městskému klubu ( 3392) o částku 52,5 tis. Kč na úhradu poplatku. Navýšení bude pokryto z rezervy kino ( 3313). RM 145 Schvaluje RU. Odpovídá ST, Provede OF, Termín STIS Stránka 9 z srpna 2008

10 3.4 VŘ - nová Škoda Fabia Proběhlo VŘ na dodavatele a Komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM své doporučení. Podrobnosti viz. Příloha č. RM 145-3/4. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout o dodavateli. ODŮVODNĚNÍ Zadání na veřejnou zakázku bylo zadáno 6-ti uchazečům. PROJEDNÁNÍ Ing. Vojnarová - dostali jsme se do problematické situace, kde podmínky výzvy, nikdo z uchazečů nesplnil a komise jednomyslně navrhla soutěž zrušit. Radním byly vysvětleny důvody, podrobně uvedeno v protokolu z jednání komise - viz příloha. Z další diskuse vyplynulo, že bude poptán i leasing referenčního vozidla - pomoc přislíbil Ing. Prouza. ORM mu poskytne podklady. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM v souladu s protokolem Komise pro posouzení a hodnocení zakázek souhlasí se zrušením soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu na Nákup vozidla formou finančního leasingu Nové Město nad Metují. RM ukládá ORM vypsání nové soutěže na uvedenou veřejnou zakázku na nákup formou finančního leasingu nového vozidla případně vozidla referenčního. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede ORM, Termín Problematika parkování - sídliště Malecí Snaha řešit problematiku parkování začíná již v roce 1999 dílčím řešením 48 míst u č. p a č. p a DDM /p. Rejchrt/, pokračuje v r celkovou studii cca 160 míst /ak. arch. Tomek/, součástí PD Dům dětí je 9 míst /p. Vondřejc/ a dílčím řešením u č. p míst / Ing. Hauck/. Na stavbu DDM je vydáno stavební povolení, stavbu parkoviště je zde možno zahájit. V období r bylo vyhodnoceno, že budováním parkovacích míst na úkor zeleně nebude možno uspokojit poptávku a bude nutno řešit výstavbu parkovacích domů a je navrženo umístění v lokalitě kotelna - sběrný dvůr Malecí (viz studie od ak. arch. Tomka). Vzhledem k tomu, že ale parkovací dům je dlouhodobé finančně náročné řešení a rozšiřování parkovacích ploch kapacitu nenavýší - na těchto místech se již parkuje na trávě, je nutné hledat provizorní řešení. Proto je navrženo uvolnit dvůr kotelny Malecí, který by se dal využít k parkování. Dalším prostorem pro parkování osobních aut, by mohlo být parkoviště nad Stopem, na kterém v současnosti částečně parkují nákladní auta. Parkování nákladních aut by se mohlo přemístit do bývalého autoparku v kasárnách, který město vlastní. Další možností by bylo rozšíření stávajících parkovišť na Malecí, kde by bylo např. možné zřídit kolmá či šikmá stání místo podélných. Toto řešení už však bude vyžadovat projekt a finance na realizaci. Půjde o investici. Je zde i možnost řešení parkování přenést na odbornou firmu, která by zřejmě zajistila zpracování analýzy a dále navrhla zavedení komplexního placeného systému parkování. Z důvodu vyváženosti by ale tento systém musel platit v různých zónách a cenách po celém městě. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout o dalším postupu. PROJEDNÁNÍ V rozsáhlé diskusi přítomní zvážili všechny možnosti a varianty, ideální by bylo, kdyby bylo možné občanům úplatně nabídnout odkoupení "garážových" stání v parkovacím domě, ale tomu musí předcházet jeho vystavění. Možnost úplatného vyhrazení parkovacích míst na veřejných plochách určených k parkování bude problematická v tom, jak vymoci, aby na ploše opravdu parkovala pouze vozidla, pro něž je místo vyhrazeno. S tím bude problém. Na druhou stranu to ale je cesta jak např. zaplatit investici, která by vedla k rozšíření stávajících parkovacích ploch za jednotlivými domy na Malecí. Nakonec se radní shodli na uložení úkolů pro ORM, TS a MP, jejichž splnění by vedlo k dílčím provizorním řešením. Pokud se podaří vytvořit parkovací místa pro osobní auta nad Stopem a za kotelnou, bude pak MP pověřena k restriktivnímu postupu (pokutování) u vozidel odstavovaných na Malecí mimo plochy k tomu určené. Nebude pak obhajitelné, že každý musí mít auto pod svým oknem apod.. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ORM zajistit vyznačení pro parkování osobních vozidel na parkovišti nad restaurací STOP s tím, že zde dojde ke změně režimu, tzn., že nákladní vozidla zde parkovat nebudou, těm bude poskytnuta možnost parkovat v areálu bývalého "autoparku v kasárnách. K tomu bude nezbytné, aby TS případně ve spolupráci se SL zajistili odstranění náletových dřevin a přerostlé zeleně včetně případného úklidu prostor autoparku tak, aby zde mohla být nákladní vozidla na noc odstavována. Dále RM ukládá ORM, aby byly provedeny nezbytné úpravy a vyznačení na betonové ploše za kotelnou Malecí s tím, že parkování osobních vozidel nebude bránit provozu sběrného dvora. ORM dále prověří možnost vyznačit šikmé stání v ul. Školní (docílení většího počtu parkovacích míst). RM ukládá MP zjistit počet parkujících aut na Malecí s tím, že bude zároveň uvedeno, kolik z nich nyní parkuje mimo vyhrazené plochy. RM 145 Ukládá. Odpovídá MST, Provede ORM, Termín STIS Stránka 10 z srpna 2008

11 3.6 (Přesunuto do RM 146, článek 22 - Přesuny) Nasvícení přechodů, bezbariérové chodníky ORM připravilo zmapování všech přechodů na území města Nové Město nad Metují, s popisem jejich stavu v současné době. Na základě usnesení RM , a usnesení PVO /08, ve kterých ORM dostalo za úkol připravit PD, položkový rozpočet a pravomocné stavební povolení k žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stavební úpravy chodníků na bezbariérové a na nasvícení přechodů, je třeba zadat projektové práce. Vzhledem k uvedenému počtu přechodů je třeba rozhodnout o rozsahu PD (výběr prioritních přechodů, jejich počet.). Předpokládaná cena za zpracování PD na jeden přechod ( jeho nasvícení + bezbariérová úprava) činí odhadem 7.000,- Kč. Následně částka na provedení jednoho přechodu je v průměru cca ,- Kč, odhad na vybudování přechodu s ostrůvkem u ZŠ Krčín je cca ,- Kč. K ROZHODNUTÍ Určit rozsah, množství přechodů ke zpracování PD. PROJEDNÁNÍ Po delší diskusi a vzhledem k tomu, že je třeba k definitivnímu rozhodnutí o tom, které přechody se budou nasvěcovat, doplnit ještě informace o možnosti dotací (nasvícení a bezbariérovost) a až poté bude rozhodnuto, které přechody budou projektovány, došlo k dohodě, že bod bude přesunut na další jednání. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města 3.7 Konečná podoba řešení a umístění pamětní desky hodinek PRIM Městský architekt pan Mgr. A. Vít Lukas předkládá RM konečnou podobu řešení na umístění pamětní desky hodinek PRIM. K ROZHODNUTÍ Schválit uvedené řešení. VYSVĚTLENÍ Mgr.A. Vít Lukas, architekt - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s předloženým návrhem řešení a s umístěním pamětní desky připomínající výrobu prvních hodinek PRIM v objektu č. p. 6 na náměstí Republiky. RM 145 Souhlasí. Odpovídá ST, Provede OSU, Termín (Přesun z RM 143-3/4) Žádost o souhlas s prodejem a pronájmem pozemků pro stavbu I/33 Náchod - obchvat Město Nové Město nad Metují obdrželo žádost od ŘSD, které zastupuje fa Valbek, spol. s r. o., Liberec, a to na odprodej a pronájem části pozemků, které jsou ve vlastnictví města a kterých se dotýká stavba I/33 Náchod - obchvat. V současné době potřebuje k územnímu řízení souhlas vlastníků dotčených pozemků stavbou. Před stavebním řízením dojde k majetkoprávnímu vypořádání, tzn. že pozemky budou buď pronajmuty nebo vykoupeny. K ROZHODNUTÍ Vyjádření souhlasu / nesouhlasu s trvalým a dočasným záborem na p. p. č. 664/1 a p. p. č. 659 v k. ú. Vrchoviny. ODŮVODNĚNÍ Odborné útvary souhlasí, jsou doloženy jejich vyjádření. V příloze jsou doplněny situace obchvatu I/33, popis předmětné stavby a kopie katastrální mapy s vyznačením pozemků města. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s trvalým záborem pozemku p. p. č. 664/1 v k. ú. Vrchoviny v ploše 1323 m2 a s jeho dočasným záborem v ploše 848 m2 a dále s trvalým záborem pozemku p. p. č. 659 v k. ú. Vrchoviny v ploše 556 m2 a s jeho dočasným záborem v ploše 125 m2 pro stavbu I/33 Náchod - obchvat. RM souhlasí s jejich majetkoprávním vypořádáním pro stavební řízení, a to výkupem a pronájmem. RM 145 Souhlasí. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín (Přesun z RM 143-3/8) Žádost o zřízení vyhrazeného stání Parkoviště v ul. Nerudova - TS byla provedena oprava části po zbourané garáži a prohlubně v ploše. Z jednání p. Ježka s p. Machem vyplynulo, že nemá zájem o vyhrazené stání na místě po zbourané garáži, měl by zájem o místo jiné v prostoru parkoviště. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout o dalším řešení. PROJEDNÁNÍ Pan Ježek - celou situaci konzultoval s p. Machem, který znovu zopakoval, že nemá zájem o první stání, kde stojí auta podélně, jelikož by pak hrozilo, že z místa nevyjede. Dále uvádí o jaké parkovací místo má p. Mach zájem. Nakonec se radní shodli, že plocha bude vyznačena na parkování, vyhrazené místo nebude zřízeno, bude vyznačeno parkování i podél komunikace v ulici Nerudova a budou učiněny kroky k umístění parkovacího automatu na placené stání v této zóně. Tak vznikne prostor i k lepší možnosti vyhrazeného stání a vymáhání toho, aby zde neparkoval někdo jiný. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ORM nechat provést vyznačení parkovacích míst na parkovací ploše v ul. Nerudova s tím, že bude zajištěno i vyznačení dalších parkovacích míst podél komunikace v této ulici a zároveň bude prověřena možnost umístění parkovacího automatu. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede ORM, Termín STIS Stránka 11 z srpna 2008

12 3.10 Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek - technický dozor investora pro projekt Úspory energií Nové Město nad Metují, I. Etapa V rámci projektu Úspory energií Nové Město nad Metují I. etapa Stavba 01 MŠ Rašínova č. p. 600; Stavba 02 MŠ Na Františku č. p. 845; Stavba 03 ZŠ Malecí č. p je třeba provést výběrové řízení na technický dozor investora pro uvedený projekt. Vzhledem k charakteru akce je nezbytné jmenovat Hodnotící komisi, která bude plnit funkci Komise pro otevírání obálek. Celý průběh veřejné zakázky bude administrovat projektový manažer firma DABONA s. r. o.. Seznam členů komise bude předložen na jednání RM 145. K ROZHODNUTÍ Jmenovat komisi. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM jmenuje Hodnotící komisi, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek, pro výběr technického dozoru investora pro zakázku Úspory energií Nové Město nad Metují I. etapa Stavba 01 MŠ Rašínova č. p. 600; Stavba 02 MŠ Na Františku č. p. 845; Stavba 03 ZŠ Malecí č. p ve složení dle návrhu uvedeného v příloze č. RM 145-3/10. RM 145 Jmenuje. Odpovídá MST, Provede ORM, Termín Kino 70 - rekonstrukce Dne 18. srpna 2008 se konal kontrolní den na akci "Kino 70", na kterém byl vznesen požadavek p. Červinky, zda by bylo možné umístit ovládací panel vzduchotechniky do promítací kabiny namísto nyní zamýšleného umístění ve strojovně chlazení (bývalá uhelna). Projektant přednesl 2 možné varianty 1/ umístit tento ovládací panel do promítací kabiny, kdy by se jednalo o jednoduchý 4-řádkový displej s tím, že po realizaci další (tzn. 2. etapy) etapy, by nebyl už použitelný, odhad nákladů je cca ,- Kč vč. DPH, 2/ nakoupit software pro ovládání vzduchotechniky, který by se nainstaloval do některého stávajícího PC v kině, s tím, že po realizaci další etapy by se jen tento program doplnil, odhad nákladů je cca ,- Kč vč. DPH (cena by zahrnovala software, kabeláž, montáž). PROJEDNÁNÍ Ovládání klimatizace bude v bývalé kotelně. Po navržených řešeních a rozdělení etap byl vznesen požadavek p. Červinky (ovládání v promítací kabině), což by znamenalo finanční nárůst. Po diskusi bylo rozhodnuto pokračovat podle projektu. RM dostane další informace po dokončení kontrolního dne. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí informace z kontrolního dne a souhlasí s provedením a umístěním ovládání vzduchotechniky dle PD, tzn. že ovládání vzduchotechniky bude v této fázi realizace I.etapy umístěno ve strojovně chlazení (bývalá uhelna). RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín Informace k projektu "Za krásami a historií Českého Betléma" Na základě výzvy, kterou vyhlásilo Centrum evropského projektování a. s. v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) jsme předložili "Žádost o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při realizaci a administraci" na projekt Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma. K ROZHODNUTÍ Informace. PROJEDNÁNÍ Jedná se o bezplatné poradenství při realizaci a administraci projektu. V případě, že naše žádost bude úspěšná, CEP a. s., projektový manažer, s námi na tento projekt ukončí smluvní vztah a ta část dotace, která měla pokrýt náklady za jejich činnost nám bude odečtena. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města STIS Stránka 12 z srpna 2008

13 Čl. 4 Správa bytů 1730 PNT 4.1 Přehled neplatičů (Int. PNT/PNT/234) Přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíc červenec K ROZHODNUTÍ Vzít na vědomí. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíc červenec RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Prodloužení nájemní smlouvy (Int. PNT/PNT/235) Prodloužení nájemní smlouvy o dva měsíce - viz příloha RM 145-4/2. K ROZHODNUTÍ Souhlasit s prodloužením nájemní smlouvy. PROJEDNÁNÍ Ing. Prouza - u bodů tohoto typu, tzn. "prodloužení nájemních smluv", navrhuje doplnit do usnesení o jakou nájemní smlouvu se jedná, atd.. TAJ vysvětlil, že nemůžeme uvádět jmenovitě nájemce, ale doplníme, že jde o nájmy bytů v jednotlivých domech. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v městských bytech o dva měsíce, a to formou dodatku dle přiloženého dokumentu v příloze RM 145-4/2. RM 145 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Prodloužení nájemní smlouvy (Int. PNT/PNT/236) Prodloužení nájemní smlouvy o tři měsíce - viz příloha RM 145-4/3. K ROZHODNUTÍ Souhlasit s prodloužením nájemní smlouvy. PROJEDNÁNÍ Viz bod 4/2. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v městských bytech o tři měsíce, a to formou dodatku dle přiloženého dokumentu v příloze RM 145-4/3. RM 145 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín (Přesun z RM 144-4/7) Žádost o náhradu nákladů - paní (Int. PNT/PNT/237) Petra Čepelková Žádost paní Čepelkové Petry, nájemce bytu v domě č. p. 484, ulice Dukelská, o náhradu nákladů vynaložených na rekonstrukci koupelny a provedení rozvodů ÚT včetně výměny kotle, provedené v roce Výsledek z jednání s nájemcem na základě přesunutého bodu z RM č /7. K ROZHODNUTÍ Schválit upravenou výši úhrady. ODŮVODNĚNÍ Nájemce paní Čepelková Petra ukončila nájemní vztah a předala byt zpět majiteli. V průběhu užívání bytu zde provedla rekonstrukci koupelny, WC, rozvody ÚT a montáž plynového kotle. Výše provedené úpravy nelze z bytu odvézt nebo demontovat, i kdyby proběhla montáž ÚT a plynového kotle, musí vlastník pro znovuzprovoznění bytu tyto části nově instalovat a vynaloží nemalé finanční náklady. Přestože výše uvedené úpravy byly bez předchozího písemného souhlasu BS, PNT s. r. o. doporučuje provést úhradu nákladů. Když bývalý nájemce demontuje rozvody ÚT a plynového kotle, bude nutné koupit nový kotel a provést nové rozvody vody, což by představovalo vyšší náklady. Po konzultaci s paní Mgr. Šímovou a prostudování Občanského zákoníku má nájemce právo na proplacení přiměřených nákladů, o které zvýšil hodnotu věci. Toto vychází z 667, odst. 1. PROJEDNÁNÍ Na jednání byla dohodnuta částka ,- Kč. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s úhradou nákladů vynaložených na rekonstrukci koupelny a provedení rozvodů ÚT včetně výměny kotle ve výši ,- Kč na základě znaleckého posudku č. 1535/22/08 a dohody s nájemcem bytu v domě čp. 484 Dukelská. RM 145 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín STIS Stránka 13 z srpna 2008

14 Čl. 5 Finance 1800 OF 5.1 Žádost o mimořádnou dotaci Společné cesty (Int. OF/Č.j /2008/OF/Kj) Organizace Společné cesty, o. s.,náchod žádá o mimořádnou dotaci na rozšíření osobní asistence v zařízení NONA - společnost zdravotně postižených, o. s., Nové Město nad Metují. Od září dojde v tomto zařízení k rozšíření o další třídu, do které je potřeba nový osobní asistent na plný úvazek. Organizace žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 16 tis. Kč, ostatní náklady budou pokryty od uživatelů služby. Organizace Společné cesty o. s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby - osobní asistence na náchodském okrese. K ROZHODNUTÍ Schválit / neschválit poskytnutí dotace. ODŮVODNĚNÍ Organizace Společné cesty o. s. byla již v letošním roce z rozpočtu města podpořena příspěvkem ve výši 20 tis. Kč na zajištění osobní asistence v ZŠ speciální NONA, příspěvkem ve výši 2,5 tis. Kč na propagaci sociálních služeb - tisk letáků a bezúročnou půjčkou na dočasné pokrytí mzdových nákladů ve výši 165 tis. Kč. V případě schválení příspěvku bude částka pokryta z rezervy na příspěvky a granty ( 6409). Stanovisko vedoucí OSV - paní Mgr. Plšková souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 16 tis. Kč poskytovateli osobní asistence Společné cesty. Potřeba navýšení o dalšího osobního asistenta vznikla v souvislosti s novým otevřením předškolní třídy pro zdravotně postižené děti. Jedná se o čtyři děti ve věku od 3 do 8 let. VYSVĚTLENÍ Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM neschvaluje poskytnutí příspěvku organizaci Společné cesty, o. s. Náchod na rozšíření osobní asistence v zařízení NONA - společnost zdravotně postižených, o. s., Nové Město nad Metují. RM 145 Neschvaluje. Odpovídá MST, Provede OF, Termín (Přesunuto do RM 142, článek 22 - Přesuny) Návrh na odprodej dlaždic Při rekonstrukci chodníku v ul. Komenského bylo navezeno do areálu TS 620 ks dlaždic 30 x 30 x 4 cm a 1400 ks dlaždic o rozměru 50 x 50 x 5 cm. Vzhledem k tomu, že na běžné opravy takové množství TS nepotřebují, navrhují část dlaždic odprodat. K ROZHODNUTÍ Schválit / neschválit návrh na odprodej nevyužitelného materiálu. ODŮVODNĚNÍ TS souhlasí. PROJEDNÁNÍ Na základě zjištěných informací podává TAJ radním vysvětlení - na skladě mají TS dlaždic tolik, které na běžné opravy ani nevyužijí. Při stávající kapacitě TS, jejich návrhu odprodeje, mají zásoby na mnoho let dopředu a přiznává, že na velkou plochu dláždění nejsou ani pracovníci. ST sděluje současnou prodejní cenu dlaždic, která je vyšší než předložily TS. TAJ ještě projedná s TS - proto přesun bodu do další RM. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad STIS Stránka 14 z srpna 2008

15 Čl. 6 Různé Představení nového velitele Obvodního oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují Na úvod jednání RM - v 1515 hodin - se představil npor. Zbyněk Richter, který dne nastoupil do funkce nového velitele Obvodního oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují. PROJEDNÁNÍ ST představila radním nového velitele Obvodního oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují. Nadporučík p. Zbyněk Richter mj. ocenil dobrou spolupráci, která je mezi MP a PČR v našem městě. Vyslovil nesouhlas s chystaným zákazem měření rychlosti MP. Informoval o větších krádežích na stavbách. Dále byla diskutována otázka kamerového systému, problematických lokalit města, dopravní situace, kontrola konzumace alkoholu nezletilými, apod.. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město 6.2 Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu (Int. OSU/RM 145-6/2) Žádost PČR OŘ Náchod o spolupráci při zajištění plánované akce součinnostního cvičení složek IZS na téma Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu, které se uskuteční dne 24. září 2008 od 900 do 1200 hodin u obce Lhota u Nahořan. Podrobnosti viz příloha RM 145-6/2. K ROZHODNUTÍ Projednat žádost PČR OŘ Náchod, příp. souhlasit / nesouhlasit se zajištěním spolupráce při plánované akci součinnostního cvičení složek IZS. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí informace o plánované akci součinnostního cvičení složek IZS a souhlasí s tím, že město Nové Město nad Metují zajistí formou občerstvení zázemí pro pozvané hosty a zasahující složky IZS, tzn. guláš, chléb, minerálka vč. plastového jednorázového nádobí pro cca 100 osob, dle předběžné kalkulace činí celkový obnos cca ,- Kč. Náklady budou uhrazeny z ochrana obyvatelstva (krizové řízení). RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede OF, Termín Tísňová péče Zpráva MSSS Oáza o zřízení tísňové péče v Novém Městě nad Metují - viz příloha RM 145-6/3. K ROZHODNUTÍ Doporučit ZM ke schválení. ODŮVODNĚNÍ Původní verze "tísňové péče" byla 1. Tísňové volání bude organizovaná jako registrovaná sociální služba prostřednictvím pečovatelské služby, nebo tísňové volání bude zajišťováno prostřednictvím Městské Policie, 2. Tísňové volání bude zajištěno typem tlačítka v ceně od 4-8 tis. Kč, nebo v ceně 12 tis. Kč, 3. Nákup a obsluhu centrálního panelu zajistí bezpečnostní agentura Vidocq s. r. o. v Náchodě, nebo Život 90, o. s. v Hradci Králové. OF V rozpočtu je schválen příspěvek na pokrytí této služby určený MSSS Oáza. V případě poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Život 90 nad 50 tis. Kč je třeba částku schválit v ZM, včetně příslušného rozpočtového opatření. Dle ředitelky MSSS Oáza není problém s posunutím zahájení služby až po projednání v ZM. PROJEDNÁNÍ Mgr. Jana Balcarová (zástupkyně ředitelky MSSS Oáza) dopodrobna vysvětluje radním činnost a funkci nové služby zavedení tlačítek tísňové péče pro klienty, kteří o to budou mít zájem. Jde o registrovanou sociální službu. Všichni dispečeři musí mít kvalifikaci. Byla i vyjednávána spolupráce s MP, která je ochotna např. v nočních hodinách pomoci. Důležité je mít určitý počet pracovníků v Novém Městě nad Metují a okolí + služební automobil. Tzn. mzdové náklady cca 5-ti pracovnic + náklady na auto. Dále vysvětlila i pracovní poměr pečovatelek. V další části diskuse byly vysvětleny náklady klientů, ceny úkonů a byly vzneseny dotazy týkající se zvýšení paušálního poplatku zajišťující organizaci. Možnost nárůstu počtu klientů by měla být podchycena ve smlouvě. Zástupkyně MSSS přislíbila zapracování připomínky. VYSVĚTLENÍ Marie Rohulánová, ředitelka - Městské středisko sociálních služeb K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM doporučuje ZM schválit spolupráci s občanským sdružením "Život 90" Hradec Králové při zavedení sociální služby "Tísňová péče" na území Nového Města nad Metují a finanční spoluúčast města Nové Město nad Metují na tomto projektu. Dále RM bere na vědomí, že MSSS půjčí Životu 90 pro tyto účely služební automobil, který je v majetku MSSS. RM ukládá OF ve spolupráci s OSU a MSSS Oáza připravit návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku organizaci Život 90, včetně návrhu výše příspěvku na letošní rok. RM 145 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá MST, Provede OF, Termín STIS Stránka 15 z srpna 2008

16 6.4 Udělení souhlasu města s umístěním místa podnikání Udělení souhlasu města s umístěním místa podnikání v sídle Městského úřadu Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Souhlasit / nesouhlasit s udělováním souhlasu města s umístěním místa podnikání v sídle MěÚ Nové Město nad Metují. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření vedoucí OŽÚ Dne nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, která nově řeší situace fyzických osob, kteří mají bydliště na tzv. úřední adrese, tj. na adrese ohlašovny. V případě, že si podnikatelé uvedou adresu místa podnikání shodnou s adresou bydliště, tj. na adrese ohlašovny, zákon těmto osobám ukládá povinnost doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle (v praxi v drtivé většině je adresa místa podnikání shodná s adresou bydliště). Smyslem zavedení této povinnosti je odstranění nedostatku právní úpravy, která tak umožňovala bez souhlasu obce umístit místo podnikání na tzv. úřední adrese. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o úřední adresu, a v praxi by to mohlo činit nemalé problémy, nejen s doručováním písemností, odbor obecní živnostenský úřad doporučuje neudělovat souhlasy s umístěním místa podnikání do sídla městského úřadu těmto osobám. VYSVĚTLENÍ Bc. Zdenka Kubíčková, vedoucí odboru - Odbor obecní živnostenský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí s udělováním souhlasů k umístění místa podnikání do sídla městského úřadu fyzickým osobám, které mají vyznačen trvalý pobyt v sídle ohlašovny městského úřadu, tj. náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, (ve smyslu 10, odst. 4 zákona č. 133/2000 Sb.o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů) nebo mají toto místo uvedeno v informačním systému evidence obyvatel ( 12 odst. 3 citovaného zákona). RM 145 Nesouhlasí. Odpovídá TAJ, Provede OZU, Termín Likvidace biologicky rozložitelného odpadu Nabídka firmy ZEM - EKO s. r. o. na využití meziskládky v areálu cihelny Krčín pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu - viz příloha RM 145-6/5. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření vedoucího TS Nabídka firmy ZEM EKO s. r. o. Jasenná 89, PSČ , je pro TS zajímavá. Je nutné ověřit, zda meziskládka v cihelně je schválená odborem životního prostředí. Vyjádření OŽP viz příloha RM 145-6/5. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s využitím meziskládky biologicky rozložitelného odpadu, kterou chystá v cihelně Krčín fy ZEM-EKO s.r.o. Jasenná. Podmínkou je to, že skládka bude řádně povolena dotčenými orgány státní správy. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Výzva Louise Michela - partnerství města s rozvojovými zeměmi Kancelář Svazu měst a obcí ČR, jménem pana Mgr. Jana Svobody, informuje o dopise p. Louise Michela - člena Evropské komise pro rozvoj a humanitární pomoc, ve kterém vyzývá místní orgány k uzavírání dohod o partnerství s rozvojovými zeměmi - dle pravidel viz příloha RM 145-6/6. Návrhy na vytvoření partnerství a přihlášky mají být odeslány do 20. září Vybraní účastníci budou pozvání, aby své dohody o projektu partnerství slavnostně podepsali při příležitosti Evropských dnů ve Štrasburku ve dnech listopadu VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město 6.7 Partnerský výbor - zápis ze dne Zápis z jednání Partnerského výboru konaného dne viz příloha RM 145-6/7. K ROZHODNUTÍ Projednat a seznámit se se zápisem. VYSVĚTLENÍ Mgr. Václav Böhm, předseda - Výbor partnerský K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí zápis z jednání Partnerského výboru ze dne RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá ST, Provede ST, Termín Bezbariérovost ve smuteční síni - připomínka Svazu tělesně postižených Informace ST. PROJEDNÁNÍ ST informuje o připomínce občana, který uvedl, že před hlavním vchodem do smuteční síně je zábrana, není zde bezbariérový přístup. Dále při vstupu do radnice by pracovník podatelny mohl pomoci při vstupu vozíčkářům, občas bývají zaklapnuty spojovací dveře ze vstupní haly k výtahům. TAJ přislíbil řešit prostřednictvím PVO. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město STIS Stránka 16 z srpna 2008

17 6.9 Žádost nadace EMIL - "Unikátní ledová show pomáhá (Int. OSU/Č.j /2008/OSU/HofS) projektu EMIL" Pan Roman Roun (manažer p. Martina Dejdara) představuje RM projekt EMIL a zároveň nabízí možnost přidat se k řadě měst, kde již tento projekt úspěšně proběhl. Jedná se o unikátní ledovou show, jejíž výtěžek půjde na pomoc těžce tělesně postiženým dětem. Výhody pomoc handicapovaným dětem, netradiční zážitek pro spoluobčany, zviditelnění města, atd.. Bližší informace k projektu EMIL - viz příloha RM 145-6/9. K ROZHODNUTÍ Projednat, příp. schválit / neschválit žádost nadace EMIL. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření OF Nedoporučujeme - město Nové Město nad Metují již podporuje handicapované ze svého rozpočtu jiným způsobem (příspěvky a pronájem Stacionáři NONA, příspěvky Sportovnímu klubu,...). Vyjádření ST + UST Tento projekt je pro město velmi nákladný, prozatím máme akce své. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí se zapojením se města Nové Město nad Metují do realizace projektu nadace EMIL - pod názvem "Unikátní ledová show pomáhá projektu EMIL". RM 145 Nesouhlasí. Odpovídá ST, Provede UST, Termín Novoměstská setkání 2008 (Int. OSU/RM 145-6/10) Městské muzeum Nové Město nad Metují žádá RM o povolení akce Novoměstská setkání 2008, která se bude konat v sobotu 13. září 2008 na Husově náměstí. Zároveň MMUZ žádá o bezplatný zábor Husova náměstí, dopravní značení by proběhlo dne 12. září 2008 od 1845 hodin do 13. září hodin. K ROZHODNUTÍ Projednat, příp. schválit / neschválit žádost MMUZ. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pořádáním akce Novoměstská setkání 2008, a to v sobotu dne 13. září 2008 na Husově náměstí p. p. č. 2033/1 a zároveň souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství od 12. září hodin do 13. září hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá MMUZ zajistit si u TS výpomoc s vytyčením daného prostoru. Rovněž je zde předpoklad součinnosti MP. RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede MMUZ, Termín Reklamně - informační systém RIS (Int. OSU/Č.j /2008/OSU/HofS) Podnikatelský záměr p. Jindřicha Prokopa na podporu kultury, sportu, soukromého podnikání a veřejně prospěšných subjektů města - viz příloha RM 145-6/11. K ROZHODNUTÍ Projednat, příp. souhlasit / nesouhlasit s podnikatelským záměrem. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření KKULT a KVCR do dnešního dne (tj ) stanoviska těchto komisí nedodána. Vyjádření TS, OSSPO, MMUZ a ORM viz příloha RM 145-6/11. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí s podnikatelským záměrem pana Jindřicha Prokopa a jeho realizací v Novém Městě nad Metují - ve znění přílohy č. RM 145-6/11. RM 145 Nesouhlasí. Odpovídá ST, Provede OSU, Termín Příprava na zimní údržbu silnic v okr. Náchod (Int. OSU/RM 145-6/12) Pan Ladislav Jiroušek (vedoucí provozu pro okres Náchod, SÚS Královéhradeckého kraje, a. s.) žádá o vyjádření ke způsobu, rozsahu a dostatečnosti údržby silnic v našem správním obvodu města Nové Město nad Metují na zimní období , z důvodu současné přípravy aktuálních operačních plánů - viz příloha RM 145-6/12. PROJEDNÁNÍ Přizveme p. Jirouška na říjnovou poradu starostů. Ing. Prouza - operátor "bereme na vědomí" změnit na "souhlas". Schváleno. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s návrhem připravovaných aktuálních operačních plánů zimní údržby silnic na sezónu RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín STIS Stránka 17 z srpna 2008

18 6.13 Svatováclavské odpoledne Pan Jan Štěpánek (předseda MO KDU ČSL) a p. Josef Špelda (starosta jednoty OREL) žádají o spolupořadatelství města Nové Město nad Metují u tradiční akce pod názvem "Svatováclavské odpoledne", která se bude konat dne 28. září 2008 od 1230 hodin na Husově náměstí - viz příloha RM 145-6/13. PROJEDNÁNÍ Ing. Neumann - za jakých podmínek zapůjčí město kryté pódium? Radní se shodují, že jeho zapůjčení bude bezplatné, pódium zde zůstane z Festivalu veselohry. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a se spoluúčastí města Nové Město nad Metují při pořádání Svatováclavského odpoledne na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem a kostelem Nejsvětější trojice, a to dne 28. září 2008 od 1230 hodin v obvyklém rozsahu. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia v majetku města. RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede TS, Termín Petr Hable Místostarosta Město Mgr. Bronislava Malijovská Starostka Město Čas ukončení jednání RM 1928 Příští porada bude RM 146 dne Rozdělovník zápisů - listinná forma ÚPLNÝ ZÁPIS 29 x Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Městská policie, Technické služby 2x, První novoměstská teplárenská 2x, Městská knihovna, Úřední deska Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.rtf) ÚPLNÝ ZÁPIS Radní -ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, STIS Stránka 18 z srpna 2008

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 62 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 28.1.2010 jídelna školy SOŠ a SOU v areálu bývalých kasáren od 16:00 Pořadová čísla usnesení z této porady : 6379 až

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 95 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 12.12.2013 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu V řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují RM 353 (ve volebním období 47. zasedání) ze dne: 15.8.2016 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 15

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ZM 105 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 29.1.2015 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. mimořádné zasedání rady města RM 314 (ve volebním období 8. zasedání) ze dne: kancelář starosty

ZÁPIS. Město Nové Město nad Metují. mimořádné zasedání rady města RM 314 (ve volebním období 8. zasedání) ze dne: kancelář starosty Pro schválení zápisu ZÁPIS mimořádné zasedání rady města RM 314 (ve volebním období 8. zasedání) ze dne: 9.2.2015 kancelář starosty od 17:00 hodin Účast na jednání RM 314 : Účastníci Pozice Příchod Přerušení

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 13 422-13 464 STIS Stránka

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Náměstí Republiky 6

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Náměstí Republiky 6 Město Nové Město nad Metují SOUHRN USNESENÍ z jednání: zasedání rady města RM 176 (ve volebním období 76. zasedání), ze dne: 5.10.2009 - kancelář starostky od 15:00:00 Pořadová čísla usnesení z této porady

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2013 ze dne 31.1.2013 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.00 hodin Přítomni:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.11. 2016, 19:00 na OÚ v Ostré Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, M. Crha, Ing. Jiří Čenský, Jan Pudil Omluveni:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Obec Medonosy zastupitelstvo obce Medonosy Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 20.6.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více