Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS"

Transkript

1 Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne kancelář starosty od Účast na jednání RM Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) ; Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) - ; - Neúčast omluvena 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) - ; - Neúčast omluvena 4 Petr Valášek radní (Rada města) ; Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) ; Plná 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) ; Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) ; Pozdější příchod 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) ; Plná 9 Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru (Odbor finanční) - ; - Neúčast omluvena Hosté 1 p. Zbyněk Richter velitel Obvodního oddělení Policie ČR ; Částečná 2 Miluše Šulcová vedoucí OMP ; Částečná 3 Ing. Renata Weberová ředitelka PNT s. r. o ; Částečná 4 Mgr. Jana Balcarová zástupkyně vedoucí MSSS Oáza ; Částečná 5 Mgr. A. Vít Lukas městský architekt ; Částečná 6 Ing. Simona Vojnarová vedoucí ORM ; Částečná Záznam a ověření zápisu RM 145 Ověřovatel zápisu Václav Ježek Petr Valášek Zapisovatelka Simona Hoffmannová STIS Stránka 1 z srpna 2008

2 ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne kancelář starosty od Město Nové Město nad Metují Účast na jednání RM Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) ; Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) - ; - Neúčast omluvena 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) - ; - Neúčast omluvena 4 Petr Valášek radní (Rada města) ; Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) ; Plná 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) ; Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) ; Pozdější příchod 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) ; Plná 9 Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru (Odbor finanční) - ; - Neúčast omluvena Hosté 1 p. Zbyněk Richter velitel Obvodního oddělení Policie ČR ; Částečná 2 Miluše Šulcová vedoucí OMP ; Částečná 3 Ing. Renata Weberová ředitelka PNT s. r. o ; Částečná 4 Mgr. Jana Balcarová zástupkyně vedoucí MSSS Oáza ; Částečná 5 Mgr. A. Vít Lukas městský architekt ; Částečná 6 Ing. Simona Vojnarová vedoucí ORM ; Částečná Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 145 Ověřovatel zápisu Václav Ježek Petr Valášek Zapisovatelka Simona Hoffmannová Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 144) Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 144 ze dne Ing. Martin Prouza Petr Valášek Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen. STIS Stránka 2 z srpna 2008

3 Náměstí Republiky 6 RM 145 Čl. 1 Kontrola úkolů. Řazení v rámci Hodnocení vzestupně dle pořadového Čísla Závěr kontroly plnění úkolů Splněno, usnesení vyřadit RM /08 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá OMP po dohodě s žadatelkou zveřejnit nový záměr města prodat část pozemkové parcely č. 878/6 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Vrchoviny za cenu 100,- Kč za těchto podmínek 1) při uzavření kupní smlouvy žadatelka uzavře s městem smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se zaváže umožnit vybudování kanalizace v případě, že bude dle připravovaného projektu zasahovat do jí získaného pozemku a 2) zřídí věcné břemeno Plnění práva jízdy a chůze po prodávaném pozemku pro vlastníka nemovitosti stp. č. 46 v k. ú. Vrchoviny. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s MgA. Stratilem na zpracování návrhu regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. M., Nové Město nad Metují" (trojúhelník Rychta) a pověřuje Plnění ST k podpisu této smlouvy. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá ORM nechat zpracovat statický posudek na ZŠ Malecí vybraným statikem v požadovaném Plnění rozsahu. Po jednání na místě s Ing. Rusekem vyplynulo, že stavba nevykazuje závažné statické poruchy. Ve svislých nosných konstrukcích nebyly shledány praskliny, nanejvýš vlasové nebo v dilatačních spárách. RM /08 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemkové parcely č. 715/35 o výměře cca 565 m2 žadateli, Karlovi Vincencovi a ukládá OMP vypracovat do příštího zasedání rady města návrh zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 715/35 o výměře 750 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují k možné výstavbě RD za standardních podmínek a za podmínek dle regulativu projednaných s architektem města. Plnění Předloženo v RM 145 po konzultaci s ARCH. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí se stávajícím způsobem parkování před KB a Českou Spořitelnou na ul. Komenského a č.p budoucí knihovnou i v roce 2009 a ukládá ORM zabývat se možnostmi parkování v Novém Městě nad Metují, do příští RM č. 145 připravit problematiku parkování v lokalitě Malecí. Plnění Problematika parkování je zařazena jako bod v RM 145. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM v souladu s protokolem Komise pro posouzení a hodnocení zakázek souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na "Servery 2008" firmě AutoCont CZ a. s., pobočka Hradec Králové, Brněnská 375, Hradec Králové s variantou č. 1 za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. Tato firma se s variantou č. 1 umístila na 1. místě, v případě nezájmu uvedené firmy RM souhlasí se zadáním této zakázky firmě ARON SYSTÉM PLUS, s. r. o., Smetanova 263, Nové Město nad Metují s variantou č. 2 za nabídkovou cenu Plnění ,- Kč vč. DPH, která byla vyhodnocena na druhém místě. RM pověřuje ST k podpisu příslušné smlouvy. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM v souladu s protokolem Komise pro posouzení a hodnocení zakázek souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na "MS Exchange" firmě AutoCont CZ a. s., pobočka Hradec Králové, Brněnská 375, Hradec Králové za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. Tato firma se umístila na 1. místě, v případě nezájmu uvedené firmy RM souhlasí se zadáním této zakázky firmě AG COM a. s., náměstí Míru 22, Smiřice za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH, která byla vyhodnocena na druhém místě. RM pověřuje Plnění ST k podpisu příslušné smlouvy. STIS Stránka 3 z srpna 2008

4 RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s výstavbou dočasné ocelové haly v areálu TS na pozemku parc. č. 670/1, který má v Plnění pronájmu fy Alkstav s. r. o.. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí informace ST a ukládá ORM - Ing. Smejkalové předložit aktualizaci žádosti do RM 145. Plnění RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá ORM informovat SK Nové Město nad Metují o připravované akci napojení přípojky kanalizace Domu zdraví na kanalizační řád a vstoupit do jednání s panem Šnajdrem za účelem koordinace prací tak, aby Plnění vznikla víceúčelová sportovní plocha a urychlila se realizace přípojky kanalizace DZ. Dne proběhlo jednání s p. Šnajdrem na místě a byl dohodnut společný postup výstavby sportovní plochy a kanalizační přípojky. RM /08 Provede Arch = Architekt Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s předloženým návrhem pamětní desky, která informuje, že v objektu č. p. 6 byly vyráběny hodinky značky PRIM, s požadavkem jejího umístění vpravo od vchodu do budovy radnice a ukládá ARCH předložit konečnou podobu řešení. Plnění Informace bude podána v RM 145. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s prodloužením nájemních smluv o dva měsíce, a to formou dodatků dle přiloženého dokumentu Plnění - viz příloha RM 144-4/1. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s prodloužením nájemních smluv o tři měsíce, a to formou dodatků dle přiloženého dokumentu - Plnění viz příloha RM 144-4/2. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí obsahy zápisů z Bytové komise č. 38 ze dne a č. 39 ze dne Plnění včetně všech jejich příloh. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíc červen Plnění RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí a souhlasí s provedenou údržbou bytového a nebytového fondu městských nemovitostí Plnění za období od do , dle přílohy vypracované PNT s. r. o. - č. RM 144-4/6. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí se zasláním výpovědi bez přivolení soudu panu Petru Vlkovi, který je nájemníkem v bytě č. 8 v Plnění č. p. 30 ulice Komenského z důvodu dlouhodobého neužívání bytu. RM /08 Provede OSV = Odbor sociálních věcí Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM schvaluje finanční příspěvek organizaci Společné cesty, o.s., Náchod ve výši 2.500,- Kč na podporu propagace sociálních služeb - vytištění kusů barevných letáčků s informacemi o službě asistence a o Plnění organizace. Splněno - příspěvek byl poukázán. STIS Stránka 4 z srpna 2008

5 RM /08 Provede OSU = Odbor správy úřadu Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí výzvu paní Mgr. et Bc. Kateřiny Burdové, ve které žádá o písemnou omluvu radních, starostky města a vedoucí odboru sociálních služeb a schvaluje společné stanovisko oslovených subjektů, které bude paní Burdové odesláno, a to ve znění přílohy RM 144-7/3. Plnění Splněno - společné stanovisko oslovených subjektů bylo odesláno dne RM /08 Provede MP = Městská policie Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s tím, aby se dne 8. srpna 2008 mohl dovézt na Husovo náměstí před zámek Josefa Mariana Bartoně - Dobenína stroj značky AP 240 s pneumatickým válcem o váze cca 9,5 t na cca minut - viz foto v příloze RM 177-7/8, z důvodu tzv. "zatahování" připraveného pro svatebčany po jejich obřadu na zámku (1400 hodin). Dále RM ukládá MP zajištění asistence při převozu stroje z areálu fy Ammann na Plnění náměstí a zpět (stroj nemá registrační značky, pouze povinné ručení a jej nutné ho převést po vlastní ose). RM /08 Provede TS = Technické služby Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství pro konáním prodejní akce "Blešího trhu" za účelem sdružování novoměstského lidu, dne 16. srpna 2008 od 800 do 1600 hodin, a to u Kina 70 v Novém Městě nad Metují. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM Plnění ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru. Bereme na vědomí. STIS Stránka 5 z srpna 2008

6 Čl. 2 Majetkoprávní úkony 1530 OMP 2.1 Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/OMP/887) Pozemková parcela č. 715/35 v k. ú. Nové Město nad Metují. Část tohoto pozemku o výměře cca 565 m2 mají pronajatou více než 20 let vlastníci sousedního pozemku. Nájemce podle smlouvy o pronájmu pozemku, pan Karel Vincenc, podal žádost o koupi této části pozemku z důvodu rozšíření zahrady. RM 144 nesouhlasila se zveřejněním záměru prodat část této pozemkové parcely a uložila usnesením č. RM /08 OMP vypracovat ve spolupráci s ARCH návrh zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 715/35 v k. ú. Nové Město nad Metují k možné výstavbě RD. ODŮVODNĚNÍ ARCH s prodejem souhlasí a doplňuje, že za určitých podmínek by se na pozemku mohl postavit menší RD. ORM a OVRR se odkazují se na stanovisko ARCH. Dávají ale k úvaze zda pozemek neponechat jako rezervu pro případné potřeby města. ARCH na základě usnesení č. RM /08 vypracoval regulativy pro výstavbu RD na pozemku č. 715/35, které budou součástí zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu, viz příloha. PROJEDNÁNÍ V krátké diskusi se radní zabývali výpovědní lhůtou stávajícího nájemce a dále dobou vyvěšení záměru. Bylo dohodnuto vyvěšení na dobu 2 měsíců, jde o lukrativní pozemek. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá OMP na dobu 2 měsíců zveřejnit záměr města prodat pozemkovou parcelu č. 715/35 o výměře 755 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to za těchto podmínek prodej nejvyšší cenové nabídce, min. cena 500,- Kč/m2, regulativ zástavby je stanoven na základě vyjádření architekta sklon střechy, střešní krytina, odstup od okraje pozemku, zastavitelná plocha budoucího RD, město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodeje. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/Č.j. 7620/2008/OMP/Smrco) Stavební parcela č. 97/1 v k. ú. Spy. Část tohoto pozemku o výměře cca 230 m2 mají od r pronajatu majitelky sousední nemovitosti paní Zdeňka Bártová st. a Zdeňka Bártová ml.. Žádost o koupi podaly už v r. 2004, RM usnesením č. RM /04 ze dne souhlasila pouze s pronájmem pozemku. Žadatelky žádají v případě neschválení koupě celé požadované výměry alespoň o část cca 85 m2, kterou mají zaplocenu a je součástí jejich zahrady. Žádost Bártových souvisí se žádostí pana Vladimíra Vávry, který žádal o navazující část st. p. č. 97/1 o výměře cca 110 m2. RM usnesením č. RM /08 ze dne souhlasila se zveřejněním záměru města prodat část st. p. č. 97/1 v k. ú. Spy, ale o snížené výměře cca 95 m2 (tzn. část, která je za oplocením a tvoří součást zahrady p. Vávry). ODŮVODNĚNÍ OVRR s prodejem souhlasí, ORM nesouhlasí a navrhuje jednat s vlastníky přilehlých pozemků s cílem vytvořit stavební parcelu vzhledem k atraktivitě parcely. ARCH souhlasí s prodejem dílu označeného "A" a nesouhlasí s prodejem dílu označeného "B" (viz příloha). OV Spy s prodejem souhlasí. PROJEDNÁNÍ Proběhla diskuse, zda prodat "A" i "B" najednou. Nakonec bylo rozhodnuto o zveřejnění záměru prodat oplocenou část "A". VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města prodat část stavební parcely č. 97/1 o snížené výměře cca 85 m2 v k. ú. Spy za cenu 100,- Kč/m2. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Hlasy Pro 4. Proti 0, Zdrželi se 1 STIS Stránka 6 z srpna 2008

7 2.3 Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/OMP/886) Pozemková parcela č. 677/25 o výměře 1713 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 142 ze dne uložila OMP usnesením č. RM /08 prověřit stávající stav v této lokalitě mezi RD nad křížkem u lípy v ulici ČSA. Pracovníci OMP zjistili při návštěvě tohoto pozemku dne , že částečně je využíván jako hřiště se štěrkovým povrchem, částečně je bezesmluvně využíván majiteli sousedních RD (skladování odpadu, pěstování květin, komposty, ohniště atd.). Zároveň bylo jednáno s několika přítomnými obyvateli sousedních RD a vysvětlovány zásady a možnosti při užívání městských pozemků. Následně od do požádali vlastníci RD v ulici Pod Vodojemem č. p o koupi částí pozemkové parcely č. 677/25, které přiléhají k jejich zahradám. 6 žadatelů žádá celkem o cca 472 m2, což znamená zhruba 28% z výměry p. p. č. 677/25 s tím, že v případě schválení prodeje těchto částí pozemku by nebylo zasaženo do plochy hřiště. ODŮVODNĚNÍ OVRR s prodejem částí p. p. č. 677/25 zásadně nesouhlasí. Před jakýmkoliv zásahem do celistvosti pozemku musí být jednoznačně rozhodnuto, jak bude pozemek v budoucnu využíván - zda zůstane hřištěm, nebo bude určen pro výstavbu. Pro oba tyto případy ovšem bude lepší, když nebude rozdroben. ORM s prodejem částí pozemku nesouhlasí, tento pozemek se nabízí jako odpočinková a rekreační zóna. ARCH s prodejem nesouhlasí a odkazuje na stanoviska OVRR a ORM. TS sečou cestu ke hřišti, zeleň okolo nelze udržovat z důvodu skládkování podél plotů, pro zajištění údržby je nutné vše odklidit. Dle zjištění OMP je pozemek za ploty využíván k odkládání kompostu, odpadu a nepotřebných věcí, obyvatelé zde v ploše rovněž zasadili keře a květiny dle vlastního uvážení. Pozemek není jako celek udržován a dříve osázenou (nyní přerostlou) zeleň by bylo vhodné upravit. PROJEDNÁNÍ Radní se shodli, že je třeba upravit zeleň a pokud tomu brání neoprávněně uskladněné věci a materiály na městském pozemku, tak musí být ti, kteří tam něco mají, vyzváni k odstranění, pak by měl vzniknout i návrh definitivní úpravy hřiště a odpočinkové zóny. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat části pozemkové parcely č. 677/25 v k. ú. Nové Město nad Metují z důvodu, že dosud není rozhodnuto o způsobu dalšího využití tohoto pozemku, a proto je nevhodné prodávat jeho části. RM ukládá OMP vyzvat uživatele pozemku k jeho vyklizení, aby mohla být prováděna řádná a pravidelná údržba zeleně. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS/1) 2 ks borovice lesní, 1 ks modřínu opadavého a 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ O odborné posouzení, úpravu a odstranění přerostlých stromů v okolí bytového domu č. p. 568 s 569 v ul. Družstevní požádala předsedkyně samosprávy 403, paní Marie Hrubá. Svou žádost odůvodňuje tím, že přerostlé borovice před vchodem znečišťují balkony, bříza na boku domu č. p. 569 zvedá dlaždice a klepadlo, větvemi bouchá do obložení domu, modřín se při vichřici ohýbá a naráží na balkon a zateplení. Na základě této žádosti bylo provedeno TS a OŽP dne terénní šetření za účelem posouzení stavu předmětných stromů, při kterém bylo konstatováno následující kmen břízy se cca ve 4 m nad zemí vidlicovitě větví, v koruně se nachází suché větve a další rizikové vidlicovité větvení. Fyziologická vitalita stromu je snížena, z dlouhodobého hlediska je strom neperspektivní. Odstraněním břízy dojde k uvolnění okolo rostoucích jedinců, proto bylo RM doporučeno vyslovit souhlas s kácením 1 ks břízy bělokoré. Dvě borovice lesní se nachází cca 6 m od paty domu, kmeny obou stromů jsou průběžné, vizuálně bez známek poškození, zdravotní stav stromů je dobrý, TS odstraní spodní patra suchých větviček, padání jehlic není důvodem ke kácení. Modřín je rovněž v dobrém zdravotním stavu, kmen je opět průběžný, koruna estetická, dobře zavětvená, strom se nachází cca 5 m od domu, obdobná situace je v celé lokalitě Malecí. Z hlediska OŽP nebyly shledány zákonné důvody pro povolení kácení 2 ks borovice a 1 ks modřínu. PROJEDNÁNÍ ST vznesla otázku, zda by nemohl proběhnout alespoň nějaký omezující řez u modřínu, pokud skutečně při větru modřín poškozuje zateplení a naráží na balkóny. TAJ přislíbil věc prověřit, určitě se plánuje odstranění suchých větví a úprava podjezdných výšek apod.. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a nesouhlasí s pokácením 2 ks borovice lesní a 1 ks modřínu opadavého na pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS) 1 ks borovice lesní na pozemku p. č. 83/1 v k. ú. Krčín. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ Strom roste na zahradě ZŠ Krčín při hranici pozemku se zimním stadionem. Koruna stromu je výrazně asymetrická, objemově nevyvážená, v důsledku konkurence s nyní již odkácenými topoly na pozemku TJ Spartak (při jejich kácení došlo navíc k odlomení jedné ze silnějších větví). Provozní bezpečnost stromu je výrazně snížena. S ohledem na změnu stanovištních podmínek je reálné nebezpečí vrcholového zlomu. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice lesní na pozemku p. č. 83/1 v k. ú. Krčín. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín STIS Stránka 7 z srpna 2008

8 2.6 Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS) 1 ks turecké lísky na pozemku p. č. 635/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ Dřevina je součástí uličního stromořadí v ul. Nad Stadionem. Potřeba kácení je vyvolána poruchou vodovodní přípojky, kdy uzávěr je situován přímo u paty stromu. Při opravě bude postupováno s maximální šetrností ke stávající dřevině, a pokud kácení nebude nezbytné, nebude provedeno. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks turecké lísky na pozemku p. č. 635/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS) 1 ks švestky domácí na pozemku p. č. 675/5 v k. ú. Krčín. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ Strom se nachází v zahradě ZŠ Krčín. Fyziologická vitalita stromu i jeho provozní bezpečnost je výrazně snížena, došlo k odlomení jedné z kosterních větví, tvořících korunu. U stromu bylo shledáno virové onemocnění šarka. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks švestky domácí na pozemku p. č. 675/5 v k. ú. Krčín. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Informace o provedeném kácení (Int. TS/TS) 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior "Pendula") na pozemku p. č. 876/2 v k. ú. Vrchoviny. K ROZHODNUTÍ Informace na vědomí. ODŮVODNĚNÍ Jasan rostl ve Vrchovinách ve svahu nad silnicí z Náchoda. U stromu došlo k odlomení jedné z kosterních větví, tím byla narušena statika celého stromu, jehož kmen byl evidentně napaden hnilobou. Vzhledem k tomu, že hrozil pád stromu na frekventovanou komunikaci v místě s omezenými rozhledovými poměry, byl jasan neprodleně dne ve večerních hodinách skácen. OŽP bylo v souladu s ustanovením 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podáno oznámení o provedeném kácení dřevin rostoucích mimo les. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí informaci o provedeném kácení 1 ks jasanu ztepilého na pozemku p. č. 876/2 v k. ú. Vrchoviny. RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín STIS Stránka 8 z srpna 2008

9 Čl. 3 Rozvoj 1600 ORM 3.1 Výstavba obchodního centra Tesco Při územním řízení dne vznesli účastníci - občané z č. p žádost o nové projednání výstavby "Obchodního centra" na příštím Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Zařadit do programu ZM. PROJEDNÁNÍ Radní se shodli, že není sice jasné, co by mohlo další jednání o Tescu na zasedání ZM přinést, protože o povolení umístění stavby probíhá příslušné správní řízení, které má svá pravidla a dává možnost účastníkům řízení se odvolávat apod., ale vzhledem k žádosti občanů z č. p bude tato záležitost zařazena jako informativní bod v článku "Úvodní informace a vystoupení". VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ST zařadit do programu ZM 50 informativní bod související s požadavkem občanů z č.p jednat na ZM o výstavbě "Obchodního centra Tesco". RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede OSU, Termín Za krásami a historií Českého Betléma - 2. etapa Bylo vyhlášeno 2. kolo výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Příjem žádostí do , celková alokace pro tuto výzvu 780 mil. Kč. Je nezbytné rozhodnout, zda město předloží do tohoto druhého kola žádost na další projekt z balíčku Český Betlém. V prvním kole výzvy 2.2 Rozvoj měst město uspělo s žádostí na projekt Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma, tzn. rekonstrukce Husova náměstí a budovy č. p. 30. Dle informací starostky, které byly předloženy na minulé RM 144, by bylo vhodnější předložit žádost na koupaliště v dalším kole výzvy pro oblast podpory 2.2, které bude pravděpodobně vyhlášeno v příštím roce. Dále v balíčku zůstávají jižní a západní zadomí a chodníky (viz příloha). Minimální výše celkových uznatelných výdajů na 1 projekt je 5 mil. Kč. Projektového manažera na Český Betlém máme smluvně ujednaného ještě na zpracování jedné žádosti a následné řízení projektu. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout, zda město předloží ve druhém kole výzvy pro oblast podpory 2.2 žádost na nějaký projekt, např. stavební úpravy Jižního zadomí a Západního zadomí. PROJEDNÁNÍ Pan Ježek se dotazuje na možnost žádání menší částky. ORM uvádí, že pokud bychom ve 2. výzvě s vybraným projektem neuspěli, dle názoru CEPu by ten samý projekt měl těžko šanci na úspěch v dalších výzvách. TAJ - jsme schopni v daných lhůtách finančně plnit? ST - projektová manažerka s vedoucí OF dávají dohromady finanční harmonogram. Na zamyšlení je také žádost "Koupaliště", která nás čeká v příštím roce. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ORM předložit další žádost na projekt z balíčku Za krásami a historií Českého Betléma, připravovaným do Regionálního operačního programu Severovýchod, do 3. kola výzvy pro oblast podpory 2.2 Rozvoj měst v následujícím roce. V otázce chodníků RM ukládá ORM vyhledávat i jiné dotační tituly (např. SFDI), kde by se dalo v rámci programu "Bezpečné cesty bez bariér" požádat o dotaci. RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín Kino 70 - navýšení příkonu Z důvodu navýšení rezervovaného příkonu ze 150 A na 250 A pro odběrné místo č Kino 70 v Novém Městě nad Metují, je dle stanoviska ČEZ Distribuce ze dne nutno uhradit poplatek ve výši ,- Kč včetně DPH (viz příloha). Navýšení příkonu je vyvolané budoucím zvětšením odběru v souvislosti s probíhající rekonstrukcí VZT. K ROZHODNUTÍ Souhlasit / nesouhlasit. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí se zaplacením poplatku za navýšení rezervovaného příkonu ze 150 A na 250 A ve výši ,- Kč včetně DPH, pro odběrné místo č Kino 70 v Novém Městě nad Metují. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení příspěvku Městskému klubu ( 3392) o částku 52,5 tis. Kč na úhradu poplatku. Navýšení bude pokryto z rezervy kino ( 3313). RM 145 Schvaluje RU. Odpovídá ST, Provede OF, Termín STIS Stránka 9 z srpna 2008

10 3.4 VŘ - nová Škoda Fabia Proběhlo VŘ na dodavatele a Komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM své doporučení. Podrobnosti viz. Příloha č. RM 145-3/4. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout o dodavateli. ODŮVODNĚNÍ Zadání na veřejnou zakázku bylo zadáno 6-ti uchazečům. PROJEDNÁNÍ Ing. Vojnarová - dostali jsme se do problematické situace, kde podmínky výzvy, nikdo z uchazečů nesplnil a komise jednomyslně navrhla soutěž zrušit. Radním byly vysvětleny důvody, podrobně uvedeno v protokolu z jednání komise - viz příloha. Z další diskuse vyplynulo, že bude poptán i leasing referenčního vozidla - pomoc přislíbil Ing. Prouza. ORM mu poskytne podklady. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM v souladu s protokolem Komise pro posouzení a hodnocení zakázek souhlasí se zrušením soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu na Nákup vozidla formou finančního leasingu Nové Město nad Metují. RM ukládá ORM vypsání nové soutěže na uvedenou veřejnou zakázku na nákup formou finančního leasingu nového vozidla případně vozidla referenčního. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede ORM, Termín Problematika parkování - sídliště Malecí Snaha řešit problematiku parkování začíná již v roce 1999 dílčím řešením 48 míst u č. p a č. p a DDM /p. Rejchrt/, pokračuje v r celkovou studii cca 160 míst /ak. arch. Tomek/, součástí PD Dům dětí je 9 míst /p. Vondřejc/ a dílčím řešením u č. p míst / Ing. Hauck/. Na stavbu DDM je vydáno stavební povolení, stavbu parkoviště je zde možno zahájit. V období r bylo vyhodnoceno, že budováním parkovacích míst na úkor zeleně nebude možno uspokojit poptávku a bude nutno řešit výstavbu parkovacích domů a je navrženo umístění v lokalitě kotelna - sběrný dvůr Malecí (viz studie od ak. arch. Tomka). Vzhledem k tomu, že ale parkovací dům je dlouhodobé finančně náročné řešení a rozšiřování parkovacích ploch kapacitu nenavýší - na těchto místech se již parkuje na trávě, je nutné hledat provizorní řešení. Proto je navrženo uvolnit dvůr kotelny Malecí, který by se dal využít k parkování. Dalším prostorem pro parkování osobních aut, by mohlo být parkoviště nad Stopem, na kterém v současnosti částečně parkují nákladní auta. Parkování nákladních aut by se mohlo přemístit do bývalého autoparku v kasárnách, který město vlastní. Další možností by bylo rozšíření stávajících parkovišť na Malecí, kde by bylo např. možné zřídit kolmá či šikmá stání místo podélných. Toto řešení už však bude vyžadovat projekt a finance na realizaci. Půjde o investici. Je zde i možnost řešení parkování přenést na odbornou firmu, která by zřejmě zajistila zpracování analýzy a dále navrhla zavedení komplexního placeného systému parkování. Z důvodu vyváženosti by ale tento systém musel platit v různých zónách a cenách po celém městě. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout o dalším postupu. PROJEDNÁNÍ V rozsáhlé diskusi přítomní zvážili všechny možnosti a varianty, ideální by bylo, kdyby bylo možné občanům úplatně nabídnout odkoupení "garážových" stání v parkovacím domě, ale tomu musí předcházet jeho vystavění. Možnost úplatného vyhrazení parkovacích míst na veřejných plochách určených k parkování bude problematická v tom, jak vymoci, aby na ploše opravdu parkovala pouze vozidla, pro něž je místo vyhrazeno. S tím bude problém. Na druhou stranu to ale je cesta jak např. zaplatit investici, která by vedla k rozšíření stávajících parkovacích ploch za jednotlivými domy na Malecí. Nakonec se radní shodli na uložení úkolů pro ORM, TS a MP, jejichž splnění by vedlo k dílčím provizorním řešením. Pokud se podaří vytvořit parkovací místa pro osobní auta nad Stopem a za kotelnou, bude pak MP pověřena k restriktivnímu postupu (pokutování) u vozidel odstavovaných na Malecí mimo plochy k tomu určené. Nebude pak obhajitelné, že každý musí mít auto pod svým oknem apod.. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ORM zajistit vyznačení pro parkování osobních vozidel na parkovišti nad restaurací STOP s tím, že zde dojde ke změně režimu, tzn., že nákladní vozidla zde parkovat nebudou, těm bude poskytnuta možnost parkovat v areálu bývalého "autoparku v kasárnách. K tomu bude nezbytné, aby TS případně ve spolupráci se SL zajistili odstranění náletových dřevin a přerostlé zeleně včetně případného úklidu prostor autoparku tak, aby zde mohla být nákladní vozidla na noc odstavována. Dále RM ukládá ORM, aby byly provedeny nezbytné úpravy a vyznačení na betonové ploše za kotelnou Malecí s tím, že parkování osobních vozidel nebude bránit provozu sběrného dvora. ORM dále prověří možnost vyznačit šikmé stání v ul. Školní (docílení většího počtu parkovacích míst). RM ukládá MP zjistit počet parkujících aut na Malecí s tím, že bude zároveň uvedeno, kolik z nich nyní parkuje mimo vyhrazené plochy. RM 145 Ukládá. Odpovídá MST, Provede ORM, Termín STIS Stránka 10 z srpna 2008

11 3.6 (Přesunuto do RM 146, článek 22 - Přesuny) Nasvícení přechodů, bezbariérové chodníky ORM připravilo zmapování všech přechodů na území města Nové Město nad Metují, s popisem jejich stavu v současné době. Na základě usnesení RM , a usnesení PVO /08, ve kterých ORM dostalo za úkol připravit PD, položkový rozpočet a pravomocné stavební povolení k žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stavební úpravy chodníků na bezbariérové a na nasvícení přechodů, je třeba zadat projektové práce. Vzhledem k uvedenému počtu přechodů je třeba rozhodnout o rozsahu PD (výběr prioritních přechodů, jejich počet.). Předpokládaná cena za zpracování PD na jeden přechod ( jeho nasvícení + bezbariérová úprava) činí odhadem 7.000,- Kč. Následně částka na provedení jednoho přechodu je v průměru cca ,- Kč, odhad na vybudování přechodu s ostrůvkem u ZŠ Krčín je cca ,- Kč. K ROZHODNUTÍ Určit rozsah, množství přechodů ke zpracování PD. PROJEDNÁNÍ Po delší diskusi a vzhledem k tomu, že je třeba k definitivnímu rozhodnutí o tom, které přechody se budou nasvěcovat, doplnit ještě informace o možnosti dotací (nasvícení a bezbariérovost) a až poté bude rozhodnuto, které přechody budou projektovány, došlo k dohodě, že bod bude přesunut na další jednání. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města 3.7 Konečná podoba řešení a umístění pamětní desky hodinek PRIM Městský architekt pan Mgr. A. Vít Lukas předkládá RM konečnou podobu řešení na umístění pamětní desky hodinek PRIM. K ROZHODNUTÍ Schválit uvedené řešení. VYSVĚTLENÍ Mgr.A. Vít Lukas, architekt - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s předloženým návrhem řešení a s umístěním pamětní desky připomínající výrobu prvních hodinek PRIM v objektu č. p. 6 na náměstí Republiky. RM 145 Souhlasí. Odpovídá ST, Provede OSU, Termín (Přesun z RM 143-3/4) Žádost o souhlas s prodejem a pronájmem pozemků pro stavbu I/33 Náchod - obchvat Město Nové Město nad Metují obdrželo žádost od ŘSD, které zastupuje fa Valbek, spol. s r. o., Liberec, a to na odprodej a pronájem části pozemků, které jsou ve vlastnictví města a kterých se dotýká stavba I/33 Náchod - obchvat. V současné době potřebuje k územnímu řízení souhlas vlastníků dotčených pozemků stavbou. Před stavebním řízením dojde k majetkoprávnímu vypořádání, tzn. že pozemky budou buď pronajmuty nebo vykoupeny. K ROZHODNUTÍ Vyjádření souhlasu / nesouhlasu s trvalým a dočasným záborem na p. p. č. 664/1 a p. p. č. 659 v k. ú. Vrchoviny. ODŮVODNĚNÍ Odborné útvary souhlasí, jsou doloženy jejich vyjádření. V příloze jsou doplněny situace obchvatu I/33, popis předmětné stavby a kopie katastrální mapy s vyznačením pozemků města. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s trvalým záborem pozemku p. p. č. 664/1 v k. ú. Vrchoviny v ploše 1323 m2 a s jeho dočasným záborem v ploše 848 m2 a dále s trvalým záborem pozemku p. p. č. 659 v k. ú. Vrchoviny v ploše 556 m2 a s jeho dočasným záborem v ploše 125 m2 pro stavbu I/33 Náchod - obchvat. RM souhlasí s jejich majetkoprávním vypořádáním pro stavební řízení, a to výkupem a pronájmem. RM 145 Souhlasí. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín (Přesun z RM 143-3/8) Žádost o zřízení vyhrazeného stání Parkoviště v ul. Nerudova - TS byla provedena oprava části po zbourané garáži a prohlubně v ploše. Z jednání p. Ježka s p. Machem vyplynulo, že nemá zájem o vyhrazené stání na místě po zbourané garáži, měl by zájem o místo jiné v prostoru parkoviště. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout o dalším řešení. PROJEDNÁNÍ Pan Ježek - celou situaci konzultoval s p. Machem, který znovu zopakoval, že nemá zájem o první stání, kde stojí auta podélně, jelikož by pak hrozilo, že z místa nevyjede. Dále uvádí o jaké parkovací místo má p. Mach zájem. Nakonec se radní shodli, že plocha bude vyznačena na parkování, vyhrazené místo nebude zřízeno, bude vyznačeno parkování i podél komunikace v ulici Nerudova a budou učiněny kroky k umístění parkovacího automatu na placené stání v této zóně. Tak vznikne prostor i k lepší možnosti vyhrazeného stání a vymáhání toho, aby zde neparkoval někdo jiný. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ORM nechat provést vyznačení parkovacích míst na parkovací ploše v ul. Nerudova s tím, že bude zajištěno i vyznačení dalších parkovacích míst podél komunikace v této ulici a zároveň bude prověřena možnost umístění parkovacího automatu. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede ORM, Termín STIS Stránka 11 z srpna 2008

12 3.10 Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek - technický dozor investora pro projekt Úspory energií Nové Město nad Metují, I. Etapa V rámci projektu Úspory energií Nové Město nad Metují I. etapa Stavba 01 MŠ Rašínova č. p. 600; Stavba 02 MŠ Na Františku č. p. 845; Stavba 03 ZŠ Malecí č. p je třeba provést výběrové řízení na technický dozor investora pro uvedený projekt. Vzhledem k charakteru akce je nezbytné jmenovat Hodnotící komisi, která bude plnit funkci Komise pro otevírání obálek. Celý průběh veřejné zakázky bude administrovat projektový manažer firma DABONA s. r. o.. Seznam členů komise bude předložen na jednání RM 145. K ROZHODNUTÍ Jmenovat komisi. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM jmenuje Hodnotící komisi, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek, pro výběr technického dozoru investora pro zakázku Úspory energií Nové Město nad Metují I. etapa Stavba 01 MŠ Rašínova č. p. 600; Stavba 02 MŠ Na Františku č. p. 845; Stavba 03 ZŠ Malecí č. p ve složení dle návrhu uvedeného v příloze č. RM 145-3/10. RM 145 Jmenuje. Odpovídá MST, Provede ORM, Termín Kino 70 - rekonstrukce Dne 18. srpna 2008 se konal kontrolní den na akci "Kino 70", na kterém byl vznesen požadavek p. Červinky, zda by bylo možné umístit ovládací panel vzduchotechniky do promítací kabiny namísto nyní zamýšleného umístění ve strojovně chlazení (bývalá uhelna). Projektant přednesl 2 možné varianty 1/ umístit tento ovládací panel do promítací kabiny, kdy by se jednalo o jednoduchý 4-řádkový displej s tím, že po realizaci další (tzn. 2. etapy) etapy, by nebyl už použitelný, odhad nákladů je cca ,- Kč vč. DPH, 2/ nakoupit software pro ovládání vzduchotechniky, který by se nainstaloval do některého stávajícího PC v kině, s tím, že po realizaci další etapy by se jen tento program doplnil, odhad nákladů je cca ,- Kč vč. DPH (cena by zahrnovala software, kabeláž, montáž). PROJEDNÁNÍ Ovládání klimatizace bude v bývalé kotelně. Po navržených řešeních a rozdělení etap byl vznesen požadavek p. Červinky (ovládání v promítací kabině), což by znamenalo finanční nárůst. Po diskusi bylo rozhodnuto pokračovat podle projektu. RM dostane další informace po dokončení kontrolního dne. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí informace z kontrolního dne a souhlasí s provedením a umístěním ovládání vzduchotechniky dle PD, tzn. že ovládání vzduchotechniky bude v této fázi realizace I.etapy umístěno ve strojovně chlazení (bývalá uhelna). RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín Informace k projektu "Za krásami a historií Českého Betléma" Na základě výzvy, kterou vyhlásilo Centrum evropského projektování a. s. v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) jsme předložili "Žádost o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při realizaci a administraci" na projekt Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma. K ROZHODNUTÍ Informace. PROJEDNÁNÍ Jedná se o bezplatné poradenství při realizaci a administraci projektu. V případě, že naše žádost bude úspěšná, CEP a. s., projektový manažer, s námi na tento projekt ukončí smluvní vztah a ta část dotace, která měla pokrýt náklady za jejich činnost nám bude odečtena. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města STIS Stránka 12 z srpna 2008

13 Čl. 4 Správa bytů 1730 PNT 4.1 Přehled neplatičů (Int. PNT/PNT/234) Přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíc červenec K ROZHODNUTÍ Vzít na vědomí. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíc červenec RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Prodloužení nájemní smlouvy (Int. PNT/PNT/235) Prodloužení nájemní smlouvy o dva měsíce - viz příloha RM 145-4/2. K ROZHODNUTÍ Souhlasit s prodloužením nájemní smlouvy. PROJEDNÁNÍ Ing. Prouza - u bodů tohoto typu, tzn. "prodloužení nájemních smluv", navrhuje doplnit do usnesení o jakou nájemní smlouvu se jedná, atd.. TAJ vysvětlil, že nemůžeme uvádět jmenovitě nájemce, ale doplníme, že jde o nájmy bytů v jednotlivých domech. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v městských bytech o dva měsíce, a to formou dodatku dle přiloženého dokumentu v příloze RM 145-4/2. RM 145 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Prodloužení nájemní smlouvy (Int. PNT/PNT/236) Prodloužení nájemní smlouvy o tři měsíce - viz příloha RM 145-4/3. K ROZHODNUTÍ Souhlasit s prodloužením nájemní smlouvy. PROJEDNÁNÍ Viz bod 4/2. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v městských bytech o tři měsíce, a to formou dodatku dle přiloženého dokumentu v příloze RM 145-4/3. RM 145 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín (Přesun z RM 144-4/7) Žádost o náhradu nákladů - paní (Int. PNT/PNT/237) Petra Čepelková Žádost paní Čepelkové Petry, nájemce bytu v domě č. p. 484, ulice Dukelská, o náhradu nákladů vynaložených na rekonstrukci koupelny a provedení rozvodů ÚT včetně výměny kotle, provedené v roce Výsledek z jednání s nájemcem na základě přesunutého bodu z RM č /7. K ROZHODNUTÍ Schválit upravenou výši úhrady. ODŮVODNĚNÍ Nájemce paní Čepelková Petra ukončila nájemní vztah a předala byt zpět majiteli. V průběhu užívání bytu zde provedla rekonstrukci koupelny, WC, rozvody ÚT a montáž plynového kotle. Výše provedené úpravy nelze z bytu odvézt nebo demontovat, i kdyby proběhla montáž ÚT a plynového kotle, musí vlastník pro znovuzprovoznění bytu tyto části nově instalovat a vynaloží nemalé finanční náklady. Přestože výše uvedené úpravy byly bez předchozího písemného souhlasu BS, PNT s. r. o. doporučuje provést úhradu nákladů. Když bývalý nájemce demontuje rozvody ÚT a plynového kotle, bude nutné koupit nový kotel a provést nové rozvody vody, což by představovalo vyšší náklady. Po konzultaci s paní Mgr. Šímovou a prostudování Občanského zákoníku má nájemce právo na proplacení přiměřených nákladů, o které zvýšil hodnotu věci. Toto vychází z 667, odst. 1. PROJEDNÁNÍ Na jednání byla dohodnuta částka ,- Kč. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s úhradou nákladů vynaložených na rekonstrukci koupelny a provedení rozvodů ÚT včetně výměny kotle ve výši ,- Kč na základě znaleckého posudku č. 1535/22/08 a dohody s nájemcem bytu v domě čp. 484 Dukelská. RM 145 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín STIS Stránka 13 z srpna 2008

14 Čl. 5 Finance 1800 OF 5.1 Žádost o mimořádnou dotaci Společné cesty (Int. OF/Č.j /2008/OF/Kj) Organizace Společné cesty, o. s.,náchod žádá o mimořádnou dotaci na rozšíření osobní asistence v zařízení NONA - společnost zdravotně postižených, o. s., Nové Město nad Metují. Od září dojde v tomto zařízení k rozšíření o další třídu, do které je potřeba nový osobní asistent na plný úvazek. Organizace žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 16 tis. Kč, ostatní náklady budou pokryty od uživatelů služby. Organizace Společné cesty o. s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby - osobní asistence na náchodském okrese. K ROZHODNUTÍ Schválit / neschválit poskytnutí dotace. ODŮVODNĚNÍ Organizace Společné cesty o. s. byla již v letošním roce z rozpočtu města podpořena příspěvkem ve výši 20 tis. Kč na zajištění osobní asistence v ZŠ speciální NONA, příspěvkem ve výši 2,5 tis. Kč na propagaci sociálních služeb - tisk letáků a bezúročnou půjčkou na dočasné pokrytí mzdových nákladů ve výši 165 tis. Kč. V případě schválení příspěvku bude částka pokryta z rezervy na příspěvky a granty ( 6409). Stanovisko vedoucí OSV - paní Mgr. Plšková souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 16 tis. Kč poskytovateli osobní asistence Společné cesty. Potřeba navýšení o dalšího osobního asistenta vznikla v souvislosti s novým otevřením předškolní třídy pro zdravotně postižené děti. Jedná se o čtyři děti ve věku od 3 do 8 let. VYSVĚTLENÍ Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM neschvaluje poskytnutí příspěvku organizaci Společné cesty, o. s. Náchod na rozšíření osobní asistence v zařízení NONA - společnost zdravotně postižených, o. s., Nové Město nad Metují. RM 145 Neschvaluje. Odpovídá MST, Provede OF, Termín (Přesunuto do RM 142, článek 22 - Přesuny) Návrh na odprodej dlaždic Při rekonstrukci chodníku v ul. Komenského bylo navezeno do areálu TS 620 ks dlaždic 30 x 30 x 4 cm a 1400 ks dlaždic o rozměru 50 x 50 x 5 cm. Vzhledem k tomu, že na běžné opravy takové množství TS nepotřebují, navrhují část dlaždic odprodat. K ROZHODNUTÍ Schválit / neschválit návrh na odprodej nevyužitelného materiálu. ODŮVODNĚNÍ TS souhlasí. PROJEDNÁNÍ Na základě zjištěných informací podává TAJ radním vysvětlení - na skladě mají TS dlaždic tolik, které na běžné opravy ani nevyužijí. Při stávající kapacitě TS, jejich návrhu odprodeje, mají zásoby na mnoho let dopředu a přiznává, že na velkou plochu dláždění nejsou ani pracovníci. ST sděluje současnou prodejní cenu dlaždic, která je vyšší než předložily TS. TAJ ještě projedná s TS - proto přesun bodu do další RM. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad STIS Stránka 14 z srpna 2008

15 Čl. 6 Různé Představení nového velitele Obvodního oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují Na úvod jednání RM - v 1515 hodin - se představil npor. Zbyněk Richter, který dne nastoupil do funkce nového velitele Obvodního oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují. PROJEDNÁNÍ ST představila radním nového velitele Obvodního oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují. Nadporučík p. Zbyněk Richter mj. ocenil dobrou spolupráci, která je mezi MP a PČR v našem městě. Vyslovil nesouhlas s chystaným zákazem měření rychlosti MP. Informoval o větších krádežích na stavbách. Dále byla diskutována otázka kamerového systému, problematických lokalit města, dopravní situace, kontrola konzumace alkoholu nezletilými, apod.. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město 6.2 Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu (Int. OSU/RM 145-6/2) Žádost PČR OŘ Náchod o spolupráci při zajištění plánované akce součinnostního cvičení složek IZS na téma Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu, které se uskuteční dne 24. září 2008 od 900 do 1200 hodin u obce Lhota u Nahořan. Podrobnosti viz příloha RM 145-6/2. K ROZHODNUTÍ Projednat žádost PČR OŘ Náchod, příp. souhlasit / nesouhlasit se zajištěním spolupráce při plánované akci součinnostního cvičení složek IZS. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí informace o plánované akci součinnostního cvičení složek IZS a souhlasí s tím, že město Nové Město nad Metují zajistí formou občerstvení zázemí pro pozvané hosty a zasahující složky IZS, tzn. guláš, chléb, minerálka vč. plastového jednorázového nádobí pro cca 100 osob, dle předběžné kalkulace činí celkový obnos cca ,- Kč. Náklady budou uhrazeny z ochrana obyvatelstva (krizové řízení). RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede OF, Termín Tísňová péče Zpráva MSSS Oáza o zřízení tísňové péče v Novém Městě nad Metují - viz příloha RM 145-6/3. K ROZHODNUTÍ Doporučit ZM ke schválení. ODŮVODNĚNÍ Původní verze "tísňové péče" byla 1. Tísňové volání bude organizovaná jako registrovaná sociální služba prostřednictvím pečovatelské služby, nebo tísňové volání bude zajišťováno prostřednictvím Městské Policie, 2. Tísňové volání bude zajištěno typem tlačítka v ceně od 4-8 tis. Kč, nebo v ceně 12 tis. Kč, 3. Nákup a obsluhu centrálního panelu zajistí bezpečnostní agentura Vidocq s. r. o. v Náchodě, nebo Život 90, o. s. v Hradci Králové. OF V rozpočtu je schválen příspěvek na pokrytí této služby určený MSSS Oáza. V případě poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Život 90 nad 50 tis. Kč je třeba částku schválit v ZM, včetně příslušného rozpočtového opatření. Dle ředitelky MSSS Oáza není problém s posunutím zahájení služby až po projednání v ZM. PROJEDNÁNÍ Mgr. Jana Balcarová (zástupkyně ředitelky MSSS Oáza) dopodrobna vysvětluje radním činnost a funkci nové služby zavedení tlačítek tísňové péče pro klienty, kteří o to budou mít zájem. Jde o registrovanou sociální službu. Všichni dispečeři musí mít kvalifikaci. Byla i vyjednávána spolupráce s MP, která je ochotna např. v nočních hodinách pomoci. Důležité je mít určitý počet pracovníků v Novém Městě nad Metují a okolí + služební automobil. Tzn. mzdové náklady cca 5-ti pracovnic + náklady na auto. Dále vysvětlila i pracovní poměr pečovatelek. V další části diskuse byly vysvětleny náklady klientů, ceny úkonů a byly vzneseny dotazy týkající se zvýšení paušálního poplatku zajišťující organizaci. Možnost nárůstu počtu klientů by měla být podchycena ve smlouvě. Zástupkyně MSSS přislíbila zapracování připomínky. VYSVĚTLENÍ Marie Rohulánová, ředitelka - Městské středisko sociálních služeb K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM doporučuje ZM schválit spolupráci s občanským sdružením "Život 90" Hradec Králové při zavedení sociální služby "Tísňová péče" na území Nového Města nad Metují a finanční spoluúčast města Nové Město nad Metují na tomto projektu. Dále RM bere na vědomí, že MSSS půjčí Životu 90 pro tyto účely služební automobil, který je v majetku MSSS. RM ukládá OF ve spolupráci s OSU a MSSS Oáza připravit návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku organizaci Život 90, včetně návrhu výše příspěvku na letošní rok. RM 145 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá MST, Provede OF, Termín STIS Stránka 15 z srpna 2008

16 6.4 Udělení souhlasu města s umístěním místa podnikání Udělení souhlasu města s umístěním místa podnikání v sídle Městského úřadu Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Souhlasit / nesouhlasit s udělováním souhlasu města s umístěním místa podnikání v sídle MěÚ Nové Město nad Metují. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření vedoucí OŽÚ Dne nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, která nově řeší situace fyzických osob, kteří mají bydliště na tzv. úřední adrese, tj. na adrese ohlašovny. V případě, že si podnikatelé uvedou adresu místa podnikání shodnou s adresou bydliště, tj. na adrese ohlašovny, zákon těmto osobám ukládá povinnost doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle (v praxi v drtivé většině je adresa místa podnikání shodná s adresou bydliště). Smyslem zavedení této povinnosti je odstranění nedostatku právní úpravy, která tak umožňovala bez souhlasu obce umístit místo podnikání na tzv. úřední adrese. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o úřední adresu, a v praxi by to mohlo činit nemalé problémy, nejen s doručováním písemností, odbor obecní živnostenský úřad doporučuje neudělovat souhlasy s umístěním místa podnikání do sídla městského úřadu těmto osobám. VYSVĚTLENÍ Bc. Zdenka Kubíčková, vedoucí odboru - Odbor obecní živnostenský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí s udělováním souhlasů k umístění místa podnikání do sídla městského úřadu fyzickým osobám, které mají vyznačen trvalý pobyt v sídle ohlašovny městského úřadu, tj. náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, (ve smyslu 10, odst. 4 zákona č. 133/2000 Sb.o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů) nebo mají toto místo uvedeno v informačním systému evidence obyvatel ( 12 odst. 3 citovaného zákona). RM 145 Nesouhlasí. Odpovídá TAJ, Provede OZU, Termín Likvidace biologicky rozložitelného odpadu Nabídka firmy ZEM - EKO s. r. o. na využití meziskládky v areálu cihelny Krčín pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu - viz příloha RM 145-6/5. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření vedoucího TS Nabídka firmy ZEM EKO s. r. o. Jasenná 89, PSČ , je pro TS zajímavá. Je nutné ověřit, zda meziskládka v cihelně je schválená odborem životního prostředí. Vyjádření OŽP viz příloha RM 145-6/5. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s využitím meziskládky biologicky rozložitelného odpadu, kterou chystá v cihelně Krčín fy ZEM-EKO s.r.o. Jasenná. Podmínkou je to, že skládka bude řádně povolena dotčenými orgány státní správy. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Výzva Louise Michela - partnerství města s rozvojovými zeměmi Kancelář Svazu měst a obcí ČR, jménem pana Mgr. Jana Svobody, informuje o dopise p. Louise Michela - člena Evropské komise pro rozvoj a humanitární pomoc, ve kterém vyzývá místní orgány k uzavírání dohod o partnerství s rozvojovými zeměmi - dle pravidel viz příloha RM 145-6/6. Návrhy na vytvoření partnerství a přihlášky mají být odeslány do 20. září Vybraní účastníci budou pozvání, aby své dohody o projektu partnerství slavnostně podepsali při příležitosti Evropských dnů ve Štrasburku ve dnech listopadu VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město 6.7 Partnerský výbor - zápis ze dne Zápis z jednání Partnerského výboru konaného dne viz příloha RM 145-6/7. K ROZHODNUTÍ Projednat a seznámit se se zápisem. VYSVĚTLENÍ Mgr. Václav Böhm, předseda - Výbor partnerský K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí zápis z jednání Partnerského výboru ze dne RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá ST, Provede ST, Termín Bezbariérovost ve smuteční síni - připomínka Svazu tělesně postižených Informace ST. PROJEDNÁNÍ ST informuje o připomínce občana, který uvedl, že před hlavním vchodem do smuteční síně je zábrana, není zde bezbariérový přístup. Dále při vstupu do radnice by pracovník podatelny mohl pomoci při vstupu vozíčkářům, občas bývají zaklapnuty spojovací dveře ze vstupní haly k výtahům. TAJ přislíbil řešit prostřednictvím PVO. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město STIS Stránka 16 z srpna 2008

17 6.9 Žádost nadace EMIL - "Unikátní ledová show pomáhá (Int. OSU/Č.j /2008/OSU/HofS) projektu EMIL" Pan Roman Roun (manažer p. Martina Dejdara) představuje RM projekt EMIL a zároveň nabízí možnost přidat se k řadě měst, kde již tento projekt úspěšně proběhl. Jedná se o unikátní ledovou show, jejíž výtěžek půjde na pomoc těžce tělesně postiženým dětem. Výhody pomoc handicapovaným dětem, netradiční zážitek pro spoluobčany, zviditelnění města, atd.. Bližší informace k projektu EMIL - viz příloha RM 145-6/9. K ROZHODNUTÍ Projednat, příp. schválit / neschválit žádost nadace EMIL. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření OF Nedoporučujeme - město Nové Město nad Metují již podporuje handicapované ze svého rozpočtu jiným způsobem (příspěvky a pronájem Stacionáři NONA, příspěvky Sportovnímu klubu,...). Vyjádření ST + UST Tento projekt je pro město velmi nákladný, prozatím máme akce své. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí se zapojením se města Nové Město nad Metují do realizace projektu nadace EMIL - pod názvem "Unikátní ledová show pomáhá projektu EMIL". RM 145 Nesouhlasí. Odpovídá ST, Provede UST, Termín Novoměstská setkání 2008 (Int. OSU/RM 145-6/10) Městské muzeum Nové Město nad Metují žádá RM o povolení akce Novoměstská setkání 2008, která se bude konat v sobotu 13. září 2008 na Husově náměstí. Zároveň MMUZ žádá o bezplatný zábor Husova náměstí, dopravní značení by proběhlo dne 12. září 2008 od 1845 hodin do 13. září hodin. K ROZHODNUTÍ Projednat, příp. schválit / neschválit žádost MMUZ. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pořádáním akce Novoměstská setkání 2008, a to v sobotu dne 13. září 2008 na Husově náměstí p. p. č. 2033/1 a zároveň souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství od 12. září hodin do 13. září hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá MMUZ zajistit si u TS výpomoc s vytyčením daného prostoru. Rovněž je zde předpoklad součinnosti MP. RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede MMUZ, Termín Reklamně - informační systém RIS (Int. OSU/Č.j /2008/OSU/HofS) Podnikatelský záměr p. Jindřicha Prokopa na podporu kultury, sportu, soukromého podnikání a veřejně prospěšných subjektů města - viz příloha RM 145-6/11. K ROZHODNUTÍ Projednat, příp. souhlasit / nesouhlasit s podnikatelským záměrem. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření KKULT a KVCR do dnešního dne (tj ) stanoviska těchto komisí nedodána. Vyjádření TS, OSSPO, MMUZ a ORM viz příloha RM 145-6/11. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí s podnikatelským záměrem pana Jindřicha Prokopa a jeho realizací v Novém Městě nad Metují - ve znění přílohy č. RM 145-6/11. RM 145 Nesouhlasí. Odpovídá ST, Provede OSU, Termín Příprava na zimní údržbu silnic v okr. Náchod (Int. OSU/RM 145-6/12) Pan Ladislav Jiroušek (vedoucí provozu pro okres Náchod, SÚS Královéhradeckého kraje, a. s.) žádá o vyjádření ke způsobu, rozsahu a dostatečnosti údržby silnic v našem správním obvodu města Nové Město nad Metují na zimní období , z důvodu současné přípravy aktuálních operačních plánů - viz příloha RM 145-6/12. PROJEDNÁNÍ Přizveme p. Jirouška na říjnovou poradu starostů. Ing. Prouza - operátor "bereme na vědomí" změnit na "souhlas". Schváleno. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s návrhem připravovaných aktuálních operačních plánů zimní údržby silnic na sezónu RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín STIS Stránka 17 z srpna 2008

18 6.13 Svatováclavské odpoledne Pan Jan Štěpánek (předseda MO KDU ČSL) a p. Josef Špelda (starosta jednoty OREL) žádají o spolupořadatelství města Nové Město nad Metují u tradiční akce pod názvem "Svatováclavské odpoledne", která se bude konat dne 28. září 2008 od 1230 hodin na Husově náměstí - viz příloha RM 145-6/13. PROJEDNÁNÍ Ing. Neumann - za jakých podmínek zapůjčí město kryté pódium? Radní se shodují, že jeho zapůjčení bude bezplatné, pódium zde zůstane z Festivalu veselohry. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a se spoluúčastí města Nové Město nad Metují při pořádání Svatováclavského odpoledne na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem a kostelem Nejsvětější trojice, a to dne 28. září 2008 od 1230 hodin v obvyklém rozsahu. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia v majetku města. RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede TS, Termín Petr Hable Místostarosta Město Mgr. Bronislava Malijovská Starostka Město Čas ukončení jednání RM 1928 Příští porada bude RM 146 dne Rozdělovník zápisů - listinná forma ÚPLNÝ ZÁPIS 29 x Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Městská policie, Technické služby 2x, První novoměstská teplárenská 2x, Městská knihovna, Úřední deska Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.rtf) ÚPLNÝ ZÁPIS Radní -ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, STIS Stránka 18 z srpna 2008

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 13 422-13 464 STIS Stránka

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Host RM - účetní městyse, p. Hirschová

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více