Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS"

Transkript

1 Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne kancelář starosty od Účast na jednání RM Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) ; Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) - ; - Neúčast omluvena 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) - ; - Neúčast omluvena 4 Petr Valášek radní (Rada města) ; Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) ; Plná 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) ; Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) ; Pozdější příchod 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) ; Plná 9 Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru (Odbor finanční) - ; - Neúčast omluvena Hosté 1 p. Zbyněk Richter velitel Obvodního oddělení Policie ČR ; Částečná 2 Miluše Šulcová vedoucí OMP ; Částečná 3 Ing. Renata Weberová ředitelka PNT s. r. o ; Částečná 4 Mgr. Jana Balcarová zástupkyně vedoucí MSSS Oáza ; Částečná 5 Mgr. A. Vít Lukas městský architekt ; Částečná 6 Ing. Simona Vojnarová vedoucí ORM ; Částečná Záznam a ověření zápisu RM 145 Ověřovatel zápisu Václav Ježek Petr Valášek Zapisovatelka Simona Hoffmannová STIS Stránka 1 z srpna 2008

2 ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne kancelář starosty od Město Nové Město nad Metují Účast na jednání RM Mgr. Bronislava Malijovská Starostka (Město) ; Plná 2 Petr Hable Místostarosta (Město) - ; - Neúčast omluvena 3 Mgr. Václav Böhm radní (Rada města) - ; - Neúčast omluvena 4 Petr Valášek radní (Rada města) ; Plná 5 Václav Ježek radní (Rada města) ; Plná 6 Ing. Martin Prouza radní (Rada města) ; Plná 7 Ing. Petr Neumann radní (Rada města) ; Pozdější příchod 8 Bc. Petr Tyč tajemník Městského úřadu (Městský úřad) ; Plná 9 Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru (Odbor finanční) - ; - Neúčast omluvena Hosté 1 p. Zbyněk Richter velitel Obvodního oddělení Policie ČR ; Částečná 2 Miluše Šulcová vedoucí OMP ; Částečná 3 Ing. Renata Weberová ředitelka PNT s. r. o ; Částečná 4 Mgr. Jana Balcarová zástupkyně vedoucí MSSS Oáza ; Částečná 5 Mgr. A. Vít Lukas městský architekt ; Částečná 6 Ing. Simona Vojnarová vedoucí ORM ; Částečná Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 145 Ověřovatel zápisu Václav Ježek Petr Valášek Zapisovatelka Simona Hoffmannová Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 144) Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 144 ze dne Ing. Martin Prouza Petr Valášek Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen. STIS Stránka 2 z srpna 2008

3 Náměstí Republiky 6 RM 145 Čl. 1 Kontrola úkolů. Řazení v rámci Hodnocení vzestupně dle pořadového Čísla Závěr kontroly plnění úkolů Splněno, usnesení vyřadit RM /08 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá OMP po dohodě s žadatelkou zveřejnit nový záměr města prodat část pozemkové parcely č. 878/6 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Vrchoviny za cenu 100,- Kč za těchto podmínek 1) při uzavření kupní smlouvy žadatelka uzavře s městem smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se zaváže umožnit vybudování kanalizace v případě, že bude dle připravovaného projektu zasahovat do jí získaného pozemku a 2) zřídí věcné břemeno Plnění práva jízdy a chůze po prodávaném pozemku pro vlastníka nemovitosti stp. č. 46 v k. ú. Vrchoviny. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s MgA. Stratilem na zpracování návrhu regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. M., Nové Město nad Metují" (trojúhelník Rychta) a pověřuje Plnění ST k podpisu této smlouvy. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá ORM nechat zpracovat statický posudek na ZŠ Malecí vybraným statikem v požadovaném Plnění rozsahu. Po jednání na místě s Ing. Rusekem vyplynulo, že stavba nevykazuje závažné statické poruchy. Ve svislých nosných konstrukcích nebyly shledány praskliny, nanejvýš vlasové nebo v dilatačních spárách. RM /08 Provede OMP = Odbor majetkoprávní Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemkové parcely č. 715/35 o výměře cca 565 m2 žadateli, Karlovi Vincencovi a ukládá OMP vypracovat do příštího zasedání rady města návrh zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 715/35 o výměře 750 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují k možné výstavbě RD za standardních podmínek a za podmínek dle regulativu projednaných s architektem města. Plnění Předloženo v RM 145 po konzultaci s ARCH. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí se stávajícím způsobem parkování před KB a Českou Spořitelnou na ul. Komenského a č.p budoucí knihovnou i v roce 2009 a ukládá ORM zabývat se možnostmi parkování v Novém Městě nad Metují, do příští RM č. 145 připravit problematiku parkování v lokalitě Malecí. Plnění Problematika parkování je zařazena jako bod v RM 145. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM v souladu s protokolem Komise pro posouzení a hodnocení zakázek souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na "Servery 2008" firmě AutoCont CZ a. s., pobočka Hradec Králové, Brněnská 375, Hradec Králové s variantou č. 1 za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. Tato firma se s variantou č. 1 umístila na 1. místě, v případě nezájmu uvedené firmy RM souhlasí se zadáním této zakázky firmě ARON SYSTÉM PLUS, s. r. o., Smetanova 263, Nové Město nad Metují s variantou č. 2 za nabídkovou cenu Plnění ,- Kč vč. DPH, která byla vyhodnocena na druhém místě. RM pověřuje ST k podpisu příslušné smlouvy. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM v souladu s protokolem Komise pro posouzení a hodnocení zakázek souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na "MS Exchange" firmě AutoCont CZ a. s., pobočka Hradec Králové, Brněnská 375, Hradec Králové za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. Tato firma se umístila na 1. místě, v případě nezájmu uvedené firmy RM souhlasí se zadáním této zakázky firmě AG COM a. s., náměstí Míru 22, Smiřice za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH, která byla vyhodnocena na druhém místě. RM pověřuje Plnění ST k podpisu příslušné smlouvy. STIS Stránka 3 z srpna 2008

4 RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s výstavbou dočasné ocelové haly v areálu TS na pozemku parc. č. 670/1, který má v Plnění pronájmu fy Alkstav s. r. o.. RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí informace ST a ukládá ORM - Ing. Smejkalové předložit aktualizaci žádosti do RM 145. Plnění RM /08 Provede ORM = Odbor rozvoje města Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM ukládá ORM informovat SK Nové Město nad Metují o připravované akci napojení přípojky kanalizace Domu zdraví na kanalizační řád a vstoupit do jednání s panem Šnajdrem za účelem koordinace prací tak, aby Plnění vznikla víceúčelová sportovní plocha a urychlila se realizace přípojky kanalizace DZ. Dne proběhlo jednání s p. Šnajdrem na místě a byl dohodnut společný postup výstavby sportovní plochy a kanalizační přípojky. RM /08 Provede Arch = Architekt Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) ST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s předloženým návrhem pamětní desky, která informuje, že v objektu č. p. 6 byly vyráběny hodinky značky PRIM, s požadavkem jejího umístění vpravo od vchodu do budovy radnice a ukládá ARCH předložit konečnou podobu řešení. Plnění Informace bude podána v RM 145. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s prodloužením nájemních smluv o dva měsíce, a to formou dodatků dle přiloženého dokumentu Plnění - viz příloha RM 144-4/1. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s prodloužením nájemních smluv o tři měsíce, a to formou dodatků dle přiloženého dokumentu - Plnění viz příloha RM 144-4/2. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí obsahy zápisů z Bytové komise č. 38 ze dne a č. 39 ze dne Plnění včetně všech jejich příloh. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíc červen Plnění RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí a souhlasí s provedenou údržbou bytového a nebytového fondu městských nemovitostí Plnění za období od do , dle přílohy vypracované PNT s. r. o. - č. RM 144-4/6. RM /08 Provede PNT = První Novoměstská Teplárenská Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí se zasláním výpovědi bez přivolení soudu panu Petru Vlkovi, který je nájemníkem v bytě č. 8 v Plnění č. p. 30 ulice Komenského z důvodu dlouhodobého neužívání bytu. RM /08 Provede OSV = Odbor sociálních věcí Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM schvaluje finanční příspěvek organizaci Společné cesty, o.s., Náchod ve výši 2.500,- Kč na podporu propagace sociálních služeb - vytištění kusů barevných letáčků s informacemi o službě asistence a o Plnění organizace. Splněno - příspěvek byl poukázán. STIS Stránka 4 z srpna 2008

5 RM /08 Provede OSU = Odbor správy úřadu Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM bere na vědomí výzvu paní Mgr. et Bc. Kateřiny Burdové, ve které žádá o písemnou omluvu radních, starostky města a vedoucí odboru sociálních služeb a schvaluje společné stanovisko oslovených subjektů, které bude paní Burdové odesláno, a to ve znění přílohy RM 144-7/3. Plnění Splněno - společné stanovisko oslovených subjektů bylo odesláno dne RM /08 Provede MP = Městská policie Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) MST Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s tím, aby se dne 8. srpna 2008 mohl dovézt na Husovo náměstí před zámek Josefa Mariana Bartoně - Dobenína stroj značky AP 240 s pneumatickým válcem o váze cca 9,5 t na cca minut - viz foto v příloze RM 177-7/8, z důvodu tzv. "zatahování" připraveného pro svatebčany po jejich obřadu na zámku (1400 hodin). Dále RM ukládá MP zajištění asistence při převozu stroje z areálu fy Ammann na Plnění náměstí a zpět (stroj nemá registrační značky, pouze povinné ručení a jej nutné ho převést po vlastní ose). RM /08 Provede TS = Technické služby Termín splnění Č. úkolu Odpovídá (Garant) TAJ Režim kontroly plnění tohoto úkolu K (Po uplynutí termínu splnění) Usneseni RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství pro konáním prodejní akce "Blešího trhu" za účelem sdružování novoměstského lidu, dne 16. srpna 2008 od 800 do 1600 hodin, a to u Kina 70 v Novém Městě nad Metují. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM Plnění ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru. Bereme na vědomí. STIS Stránka 5 z srpna 2008

6 Čl. 2 Majetkoprávní úkony 1530 OMP 2.1 Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/OMP/887) Pozemková parcela č. 715/35 v k. ú. Nové Město nad Metují. Část tohoto pozemku o výměře cca 565 m2 mají pronajatou více než 20 let vlastníci sousedního pozemku. Nájemce podle smlouvy o pronájmu pozemku, pan Karel Vincenc, podal žádost o koupi této části pozemku z důvodu rozšíření zahrady. RM 144 nesouhlasila se zveřejněním záměru prodat část této pozemkové parcely a uložila usnesením č. RM /08 OMP vypracovat ve spolupráci s ARCH návrh zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 715/35 v k. ú. Nové Město nad Metují k možné výstavbě RD. ODŮVODNĚNÍ ARCH s prodejem souhlasí a doplňuje, že za určitých podmínek by se na pozemku mohl postavit menší RD. ORM a OVRR se odkazují se na stanovisko ARCH. Dávají ale k úvaze zda pozemek neponechat jako rezervu pro případné potřeby města. ARCH na základě usnesení č. RM /08 vypracoval regulativy pro výstavbu RD na pozemku č. 715/35, které budou součástí zveřejnění záměru města prodat pozemkovou parcelu, viz příloha. PROJEDNÁNÍ V krátké diskusi se radní zabývali výpovědní lhůtou stávajícího nájemce a dále dobou vyvěšení záměru. Bylo dohodnuto vyvěšení na dobu 2 měsíců, jde o lukrativní pozemek. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá OMP na dobu 2 měsíců zveřejnit záměr města prodat pozemkovou parcelu č. 715/35 o výměře 755 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to za těchto podmínek prodej nejvyšší cenové nabídce, min. cena 500,- Kč/m2, regulativ zástavby je stanoven na základě vyjádření architekta sklon střechy, střešní krytina, odstup od okraje pozemku, zastavitelná plocha budoucího RD, město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodeje. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/Č.j. 7620/2008/OMP/Smrco) Stavební parcela č. 97/1 v k. ú. Spy. Část tohoto pozemku o výměře cca 230 m2 mají od r pronajatu majitelky sousední nemovitosti paní Zdeňka Bártová st. a Zdeňka Bártová ml.. Žádost o koupi podaly už v r. 2004, RM usnesením č. RM /04 ze dne souhlasila pouze s pronájmem pozemku. Žadatelky žádají v případě neschválení koupě celé požadované výměry alespoň o část cca 85 m2, kterou mají zaplocenu a je součástí jejich zahrady. Žádost Bártových souvisí se žádostí pana Vladimíra Vávry, který žádal o navazující část st. p. č. 97/1 o výměře cca 110 m2. RM usnesením č. RM /08 ze dne souhlasila se zveřejněním záměru města prodat část st. p. č. 97/1 v k. ú. Spy, ale o snížené výměře cca 95 m2 (tzn. část, která je za oplocením a tvoří součást zahrady p. Vávry). ODŮVODNĚNÍ OVRR s prodejem souhlasí, ORM nesouhlasí a navrhuje jednat s vlastníky přilehlých pozemků s cílem vytvořit stavební parcelu vzhledem k atraktivitě parcely. ARCH souhlasí s prodejem dílu označeného "A" a nesouhlasí s prodejem dílu označeného "B" (viz příloha). OV Spy s prodejem souhlasí. PROJEDNÁNÍ Proběhla diskuse, zda prodat "A" i "B" najednou. Nakonec bylo rozhodnuto o zveřejnění záměru prodat oplocenou část "A". VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá OMP zveřejnit záměr města prodat část stavební parcely č. 97/1 o snížené výměře cca 85 m2 v k. ú. Spy za cenu 100,- Kč/m2. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Hlasy Pro 4. Proti 0, Zdrželi se 1 STIS Stránka 6 z srpna 2008

7 2.3 Prodej pozemku z majetku města (Int. OMP/OMP/886) Pozemková parcela č. 677/25 o výměře 1713 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 142 ze dne uložila OMP usnesením č. RM /08 prověřit stávající stav v této lokalitě mezi RD nad křížkem u lípy v ulici ČSA. Pracovníci OMP zjistili při návštěvě tohoto pozemku dne , že částečně je využíván jako hřiště se štěrkovým povrchem, částečně je bezesmluvně využíván majiteli sousedních RD (skladování odpadu, pěstování květin, komposty, ohniště atd.). Zároveň bylo jednáno s několika přítomnými obyvateli sousedních RD a vysvětlovány zásady a možnosti při užívání městských pozemků. Následně od do požádali vlastníci RD v ulici Pod Vodojemem č. p o koupi částí pozemkové parcely č. 677/25, které přiléhají k jejich zahradám. 6 žadatelů žádá celkem o cca 472 m2, což znamená zhruba 28% z výměry p. p. č. 677/25 s tím, že v případě schválení prodeje těchto částí pozemku by nebylo zasaženo do plochy hřiště. ODŮVODNĚNÍ OVRR s prodejem částí p. p. č. 677/25 zásadně nesouhlasí. Před jakýmkoliv zásahem do celistvosti pozemku musí být jednoznačně rozhodnuto, jak bude pozemek v budoucnu využíván - zda zůstane hřištěm, nebo bude určen pro výstavbu. Pro oba tyto případy ovšem bude lepší, když nebude rozdroben. ORM s prodejem částí pozemku nesouhlasí, tento pozemek se nabízí jako odpočinková a rekreační zóna. ARCH s prodejem nesouhlasí a odkazuje na stanoviska OVRR a ORM. TS sečou cestu ke hřišti, zeleň okolo nelze udržovat z důvodu skládkování podél plotů, pro zajištění údržby je nutné vše odklidit. Dle zjištění OMP je pozemek za ploty využíván k odkládání kompostu, odpadu a nepotřebných věcí, obyvatelé zde v ploše rovněž zasadili keře a květiny dle vlastního uvážení. Pozemek není jako celek udržován a dříve osázenou (nyní přerostlou) zeleň by bylo vhodné upravit. PROJEDNÁNÍ Radní se shodli, že je třeba upravit zeleň a pokud tomu brání neoprávněně uskladněné věci a materiály na městském pozemku, tak musí být ti, kteří tam něco mají, vyzváni k odstranění, pak by měl vzniknout i návrh definitivní úpravy hřiště a odpočinkové zóny. VYSVĚTLENÍ Miluše Šulcová, vedoucí odboru - Odbor majetkoprávní K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat části pozemkové parcely č. 677/25 v k. ú. Nové Město nad Metují z důvodu, že dosud není rozhodnuto o způsobu dalšího využití tohoto pozemku, a proto je nevhodné prodávat jeho části. RM ukládá OMP vyzvat uživatele pozemku k jeho vyklizení, aby mohla být prováděna řádná a pravidelná údržba zeleně. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede OMP, Termín Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS/1) 2 ks borovice lesní, 1 ks modřínu opadavého a 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ O odborné posouzení, úpravu a odstranění přerostlých stromů v okolí bytového domu č. p. 568 s 569 v ul. Družstevní požádala předsedkyně samosprávy 403, paní Marie Hrubá. Svou žádost odůvodňuje tím, že přerostlé borovice před vchodem znečišťují balkony, bříza na boku domu č. p. 569 zvedá dlaždice a klepadlo, větvemi bouchá do obložení domu, modřín se při vichřici ohýbá a naráží na balkon a zateplení. Na základě této žádosti bylo provedeno TS a OŽP dne terénní šetření za účelem posouzení stavu předmětných stromů, při kterém bylo konstatováno následující kmen břízy se cca ve 4 m nad zemí vidlicovitě větví, v koruně se nachází suché větve a další rizikové vidlicovité větvení. Fyziologická vitalita stromu je snížena, z dlouhodobého hlediska je strom neperspektivní. Odstraněním břízy dojde k uvolnění okolo rostoucích jedinců, proto bylo RM doporučeno vyslovit souhlas s kácením 1 ks břízy bělokoré. Dvě borovice lesní se nachází cca 6 m od paty domu, kmeny obou stromů jsou průběžné, vizuálně bez známek poškození, zdravotní stav stromů je dobrý, TS odstraní spodní patra suchých větviček, padání jehlic není důvodem ke kácení. Modřín je rovněž v dobrém zdravotním stavu, kmen je opět průběžný, koruna estetická, dobře zavětvená, strom se nachází cca 5 m od domu, obdobná situace je v celé lokalitě Malecí. Z hlediska OŽP nebyly shledány zákonné důvody pro povolení kácení 2 ks borovice a 1 ks modřínu. PROJEDNÁNÍ ST vznesla otázku, zda by nemohl proběhnout alespoň nějaký omezující řez u modřínu, pokud skutečně při větru modřín poškozuje zateplení a naráží na balkóny. TAJ přislíbil věc prověřit, určitě se plánuje odstranění suchých větví a úprava podjezdných výšek apod.. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a nesouhlasí s pokácením 2 ks borovice lesní a 1 ks modřínu opadavého na pozemku p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS) 1 ks borovice lesní na pozemku p. č. 83/1 v k. ú. Krčín. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ Strom roste na zahradě ZŠ Krčín při hranici pozemku se zimním stadionem. Koruna stromu je výrazně asymetrická, objemově nevyvážená, v důsledku konkurence s nyní již odkácenými topoly na pozemku TJ Spartak (při jejich kácení došlo navíc k odlomení jedné ze silnějších větví). Provozní bezpečnost stromu je výrazně snížena. S ohledem na změnu stanovištních podmínek je reálné nebezpečí vrcholového zlomu. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice lesní na pozemku p. č. 83/1 v k. ú. Krčín. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín STIS Stránka 7 z srpna 2008

8 2.6 Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS) 1 ks turecké lísky na pozemku p. č. 635/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ Dřevina je součástí uličního stromořadí v ul. Nad Stadionem. Potřeba kácení je vyvolána poruchou vodovodní přípojky, kdy uzávěr je situován přímo u paty stromu. Při opravě bude postupováno s maximální šetrností ke stávající dřevině, a pokud kácení nebude nezbytné, nebude provedeno. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks turecké lísky na pozemku p. č. 635/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Kácení dřevin rostoucích mimo les (Int. TS/TS) 1 ks švestky domácí na pozemku p. č. 675/5 v k. ú. Krčín. K ROZHODNUTÍ Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. ODŮVODNĚNÍ Strom se nachází v zahradě ZŠ Krčín. Fyziologická vitalita stromu i jeho provozní bezpečnost je výrazně snížena, došlo k odlomení jedné z kosterních větví, tvořících korunu. U stromu bylo shledáno virové onemocnění šarka. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pokácením 1 ks švestky domácí na pozemku p. č. 675/5 v k. ú. Krčín. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Informace o provedeném kácení (Int. TS/TS) 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior "Pendula") na pozemku p. č. 876/2 v k. ú. Vrchoviny. K ROZHODNUTÍ Informace na vědomí. ODŮVODNĚNÍ Jasan rostl ve Vrchovinách ve svahu nad silnicí z Náchoda. U stromu došlo k odlomení jedné z kosterních větví, tím byla narušena statika celého stromu, jehož kmen byl evidentně napaden hnilobou. Vzhledem k tomu, že hrozil pád stromu na frekventovanou komunikaci v místě s omezenými rozhledovými poměry, byl jasan neprodleně dne ve večerních hodinách skácen. OŽP bylo v souladu s ustanovením 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podáno oznámení o provedeném kácení dřevin rostoucích mimo les. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí informaci o provedeném kácení 1 ks jasanu ztepilého na pozemku p. č. 876/2 v k. ú. Vrchoviny. RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín STIS Stránka 8 z srpna 2008

9 Čl. 3 Rozvoj 1600 ORM 3.1 Výstavba obchodního centra Tesco Při územním řízení dne vznesli účastníci - občané z č. p žádost o nové projednání výstavby "Obchodního centra" na příštím Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Zařadit do programu ZM. PROJEDNÁNÍ Radní se shodli, že není sice jasné, co by mohlo další jednání o Tescu na zasedání ZM přinést, protože o povolení umístění stavby probíhá příslušné správní řízení, které má svá pravidla a dává možnost účastníkům řízení se odvolávat apod., ale vzhledem k žádosti občanů z č. p bude tato záležitost zařazena jako informativní bod v článku "Úvodní informace a vystoupení". VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ST zařadit do programu ZM 50 informativní bod související s požadavkem občanů z č.p jednat na ZM o výstavbě "Obchodního centra Tesco". RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede OSU, Termín Za krásami a historií Českého Betléma - 2. etapa Bylo vyhlášeno 2. kolo výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Příjem žádostí do , celková alokace pro tuto výzvu 780 mil. Kč. Je nezbytné rozhodnout, zda město předloží do tohoto druhého kola žádost na další projekt z balíčku Český Betlém. V prvním kole výzvy 2.2 Rozvoj měst město uspělo s žádostí na projekt Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma, tzn. rekonstrukce Husova náměstí a budovy č. p. 30. Dle informací starostky, které byly předloženy na minulé RM 144, by bylo vhodnější předložit žádost na koupaliště v dalším kole výzvy pro oblast podpory 2.2, které bude pravděpodobně vyhlášeno v příštím roce. Dále v balíčku zůstávají jižní a západní zadomí a chodníky (viz příloha). Minimální výše celkových uznatelných výdajů na 1 projekt je 5 mil. Kč. Projektového manažera na Český Betlém máme smluvně ujednaného ještě na zpracování jedné žádosti a následné řízení projektu. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout, zda město předloží ve druhém kole výzvy pro oblast podpory 2.2 žádost na nějaký projekt, např. stavební úpravy Jižního zadomí a Západního zadomí. PROJEDNÁNÍ Pan Ježek se dotazuje na možnost žádání menší částky. ORM uvádí, že pokud bychom ve 2. výzvě s vybraným projektem neuspěli, dle názoru CEPu by ten samý projekt měl těžko šanci na úspěch v dalších výzvách. TAJ - jsme schopni v daných lhůtách finančně plnit? ST - projektová manažerka s vedoucí OF dávají dohromady finanční harmonogram. Na zamyšlení je také žádost "Koupaliště", která nás čeká v příštím roce. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ORM předložit další žádost na projekt z balíčku Za krásami a historií Českého Betléma, připravovaným do Regionálního operačního programu Severovýchod, do 3. kola výzvy pro oblast podpory 2.2 Rozvoj měst v následujícím roce. V otázce chodníků RM ukládá ORM vyhledávat i jiné dotační tituly (např. SFDI), kde by se dalo v rámci programu "Bezpečné cesty bez bariér" požádat o dotaci. RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín Kino 70 - navýšení příkonu Z důvodu navýšení rezervovaného příkonu ze 150 A na 250 A pro odběrné místo č Kino 70 v Novém Městě nad Metují, je dle stanoviska ČEZ Distribuce ze dne nutno uhradit poplatek ve výši ,- Kč včetně DPH (viz příloha). Navýšení příkonu je vyvolané budoucím zvětšením odběru v souvislosti s probíhající rekonstrukcí VZT. K ROZHODNUTÍ Souhlasit / nesouhlasit. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí se zaplacením poplatku za navýšení rezervovaného příkonu ze 150 A na 250 A ve výši ,- Kč včetně DPH, pro odběrné místo č Kino 70 v Novém Městě nad Metují. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení příspěvku Městskému klubu ( 3392) o částku 52,5 tis. Kč na úhradu poplatku. Navýšení bude pokryto z rezervy kino ( 3313). RM 145 Schvaluje RU. Odpovídá ST, Provede OF, Termín STIS Stránka 9 z srpna 2008

10 3.4 VŘ - nová Škoda Fabia Proběhlo VŘ na dodavatele a Komise pro posouzení a hodnocení nabídek předkládá RM své doporučení. Podrobnosti viz. Příloha č. RM 145-3/4. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout o dodavateli. ODŮVODNĚNÍ Zadání na veřejnou zakázku bylo zadáno 6-ti uchazečům. PROJEDNÁNÍ Ing. Vojnarová - dostali jsme se do problematické situace, kde podmínky výzvy, nikdo z uchazečů nesplnil a komise jednomyslně navrhla soutěž zrušit. Radním byly vysvětleny důvody, podrobně uvedeno v protokolu z jednání komise - viz příloha. Z další diskuse vyplynulo, že bude poptán i leasing referenčního vozidla - pomoc přislíbil Ing. Prouza. ORM mu poskytne podklady. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM v souladu s protokolem Komise pro posouzení a hodnocení zakázek souhlasí se zrušením soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu na Nákup vozidla formou finančního leasingu Nové Město nad Metují. RM ukládá ORM vypsání nové soutěže na uvedenou veřejnou zakázku na nákup formou finančního leasingu nového vozidla případně vozidla referenčního. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede ORM, Termín Problematika parkování - sídliště Malecí Snaha řešit problematiku parkování začíná již v roce 1999 dílčím řešením 48 míst u č. p a č. p a DDM /p. Rejchrt/, pokračuje v r celkovou studii cca 160 míst /ak. arch. Tomek/, součástí PD Dům dětí je 9 míst /p. Vondřejc/ a dílčím řešením u č. p míst / Ing. Hauck/. Na stavbu DDM je vydáno stavební povolení, stavbu parkoviště je zde možno zahájit. V období r bylo vyhodnoceno, že budováním parkovacích míst na úkor zeleně nebude možno uspokojit poptávku a bude nutno řešit výstavbu parkovacích domů a je navrženo umístění v lokalitě kotelna - sběrný dvůr Malecí (viz studie od ak. arch. Tomka). Vzhledem k tomu, že ale parkovací dům je dlouhodobé finančně náročné řešení a rozšiřování parkovacích ploch kapacitu nenavýší - na těchto místech se již parkuje na trávě, je nutné hledat provizorní řešení. Proto je navrženo uvolnit dvůr kotelny Malecí, který by se dal využít k parkování. Dalším prostorem pro parkování osobních aut, by mohlo být parkoviště nad Stopem, na kterém v současnosti částečně parkují nákladní auta. Parkování nákladních aut by se mohlo přemístit do bývalého autoparku v kasárnách, který město vlastní. Další možností by bylo rozšíření stávajících parkovišť na Malecí, kde by bylo např. možné zřídit kolmá či šikmá stání místo podélných. Toto řešení už však bude vyžadovat projekt a finance na realizaci. Půjde o investici. Je zde i možnost řešení parkování přenést na odbornou firmu, která by zřejmě zajistila zpracování analýzy a dále navrhla zavedení komplexního placeného systému parkování. Z důvodu vyváženosti by ale tento systém musel platit v různých zónách a cenách po celém městě. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout o dalším postupu. PROJEDNÁNÍ V rozsáhlé diskusi přítomní zvážili všechny možnosti a varianty, ideální by bylo, kdyby bylo možné občanům úplatně nabídnout odkoupení "garážových" stání v parkovacím domě, ale tomu musí předcházet jeho vystavění. Možnost úplatného vyhrazení parkovacích míst na veřejných plochách určených k parkování bude problematická v tom, jak vymoci, aby na ploše opravdu parkovala pouze vozidla, pro něž je místo vyhrazeno. S tím bude problém. Na druhou stranu to ale je cesta jak např. zaplatit investici, která by vedla k rozšíření stávajících parkovacích ploch za jednotlivými domy na Malecí. Nakonec se radní shodli na uložení úkolů pro ORM, TS a MP, jejichž splnění by vedlo k dílčím provizorním řešením. Pokud se podaří vytvořit parkovací místa pro osobní auta nad Stopem a za kotelnou, bude pak MP pověřena k restriktivnímu postupu (pokutování) u vozidel odstavovaných na Malecí mimo plochy k tomu určené. Nebude pak obhajitelné, že každý musí mít auto pod svým oknem apod.. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ORM zajistit vyznačení pro parkování osobních vozidel na parkovišti nad restaurací STOP s tím, že zde dojde ke změně režimu, tzn., že nákladní vozidla zde parkovat nebudou, těm bude poskytnuta možnost parkovat v areálu bývalého "autoparku v kasárnách. K tomu bude nezbytné, aby TS případně ve spolupráci se SL zajistili odstranění náletových dřevin a přerostlé zeleně včetně případného úklidu prostor autoparku tak, aby zde mohla být nákladní vozidla na noc odstavována. Dále RM ukládá ORM, aby byly provedeny nezbytné úpravy a vyznačení na betonové ploše za kotelnou Malecí s tím, že parkování osobních vozidel nebude bránit provozu sběrného dvora. ORM dále prověří možnost vyznačit šikmé stání v ul. Školní (docílení většího počtu parkovacích míst). RM ukládá MP zjistit počet parkujících aut na Malecí s tím, že bude zároveň uvedeno, kolik z nich nyní parkuje mimo vyhrazené plochy. RM 145 Ukládá. Odpovídá MST, Provede ORM, Termín STIS Stránka 10 z srpna 2008

11 3.6 (Přesunuto do RM 146, článek 22 - Přesuny) Nasvícení přechodů, bezbariérové chodníky ORM připravilo zmapování všech přechodů na území města Nové Město nad Metují, s popisem jejich stavu v současné době. Na základě usnesení RM , a usnesení PVO /08, ve kterých ORM dostalo za úkol připravit PD, položkový rozpočet a pravomocné stavební povolení k žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stavební úpravy chodníků na bezbariérové a na nasvícení přechodů, je třeba zadat projektové práce. Vzhledem k uvedenému počtu přechodů je třeba rozhodnout o rozsahu PD (výběr prioritních přechodů, jejich počet.). Předpokládaná cena za zpracování PD na jeden přechod ( jeho nasvícení + bezbariérová úprava) činí odhadem 7.000,- Kč. Následně částka na provedení jednoho přechodu je v průměru cca ,- Kč, odhad na vybudování přechodu s ostrůvkem u ZŠ Krčín je cca ,- Kč. K ROZHODNUTÍ Určit rozsah, množství přechodů ke zpracování PD. PROJEDNÁNÍ Po delší diskusi a vzhledem k tomu, že je třeba k definitivnímu rozhodnutí o tom, které přechody se budou nasvěcovat, doplnit ještě informace o možnosti dotací (nasvícení a bezbariérovost) a až poté bude rozhodnuto, které přechody budou projektovány, došlo k dohodě, že bod bude přesunut na další jednání. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města 3.7 Konečná podoba řešení a umístění pamětní desky hodinek PRIM Městský architekt pan Mgr. A. Vít Lukas předkládá RM konečnou podobu řešení na umístění pamětní desky hodinek PRIM. K ROZHODNUTÍ Schválit uvedené řešení. VYSVĚTLENÍ Mgr.A. Vít Lukas, architekt - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s předloženým návrhem řešení a s umístěním pamětní desky připomínající výrobu prvních hodinek PRIM v objektu č. p. 6 na náměstí Republiky. RM 145 Souhlasí. Odpovídá ST, Provede OSU, Termín (Přesun z RM 143-3/4) Žádost o souhlas s prodejem a pronájmem pozemků pro stavbu I/33 Náchod - obchvat Město Nové Město nad Metují obdrželo žádost od ŘSD, které zastupuje fa Valbek, spol. s r. o., Liberec, a to na odprodej a pronájem části pozemků, které jsou ve vlastnictví města a kterých se dotýká stavba I/33 Náchod - obchvat. V současné době potřebuje k územnímu řízení souhlas vlastníků dotčených pozemků stavbou. Před stavebním řízením dojde k majetkoprávnímu vypořádání, tzn. že pozemky budou buď pronajmuty nebo vykoupeny. K ROZHODNUTÍ Vyjádření souhlasu / nesouhlasu s trvalým a dočasným záborem na p. p. č. 664/1 a p. p. č. 659 v k. ú. Vrchoviny. ODŮVODNĚNÍ Odborné útvary souhlasí, jsou doloženy jejich vyjádření. V příloze jsou doplněny situace obchvatu I/33, popis předmětné stavby a kopie katastrální mapy s vyznačením pozemků města. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s trvalým záborem pozemku p. p. č. 664/1 v k. ú. Vrchoviny v ploše 1323 m2 a s jeho dočasným záborem v ploše 848 m2 a dále s trvalým záborem pozemku p. p. č. 659 v k. ú. Vrchoviny v ploše 556 m2 a s jeho dočasným záborem v ploše 125 m2 pro stavbu I/33 Náchod - obchvat. RM souhlasí s jejich majetkoprávním vypořádáním pro stavební řízení, a to výkupem a pronájmem. RM 145 Souhlasí. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín (Přesun z RM 143-3/8) Žádost o zřízení vyhrazeného stání Parkoviště v ul. Nerudova - TS byla provedena oprava části po zbourané garáži a prohlubně v ploše. Z jednání p. Ježka s p. Machem vyplynulo, že nemá zájem o vyhrazené stání na místě po zbourané garáži, měl by zájem o místo jiné v prostoru parkoviště. K ROZHODNUTÍ Rozhodnout o dalším řešení. PROJEDNÁNÍ Pan Ježek - celou situaci konzultoval s p. Machem, který znovu zopakoval, že nemá zájem o první stání, kde stojí auta podélně, jelikož by pak hrozilo, že z místa nevyjede. Dále uvádí o jaké parkovací místo má p. Mach zájem. Nakonec se radní shodli, že plocha bude vyznačena na parkování, vyhrazené místo nebude zřízeno, bude vyznačeno parkování i podél komunikace v ulici Nerudova a budou učiněny kroky k umístění parkovacího automatu na placené stání v této zóně. Tak vznikne prostor i k lepší možnosti vyhrazeného stání a vymáhání toho, aby zde neparkoval někdo jiný. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM ukládá ORM nechat provést vyznačení parkovacích míst na parkovací ploše v ul. Nerudova s tím, že bude zajištěno i vyznačení dalších parkovacích míst podél komunikace v této ulici a zároveň bude prověřena možnost umístění parkovacího automatu. RM 145 Ukládá. Odpovídá TAJ, Provede ORM, Termín STIS Stránka 11 z srpna 2008

12 3.10 Komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek - technický dozor investora pro projekt Úspory energií Nové Město nad Metují, I. Etapa V rámci projektu Úspory energií Nové Město nad Metují I. etapa Stavba 01 MŠ Rašínova č. p. 600; Stavba 02 MŠ Na Františku č. p. 845; Stavba 03 ZŠ Malecí č. p je třeba provést výběrové řízení na technický dozor investora pro uvedený projekt. Vzhledem k charakteru akce je nezbytné jmenovat Hodnotící komisi, která bude plnit funkci Komise pro otevírání obálek. Celý průběh veřejné zakázky bude administrovat projektový manažer firma DABONA s. r. o.. Seznam členů komise bude předložen na jednání RM 145. K ROZHODNUTÍ Jmenovat komisi. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM jmenuje Hodnotící komisi, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek, pro výběr technického dozoru investora pro zakázku Úspory energií Nové Město nad Metují I. etapa Stavba 01 MŠ Rašínova č. p. 600; Stavba 02 MŠ Na Františku č. p. 845; Stavba 03 ZŠ Malecí č. p ve složení dle návrhu uvedeného v příloze č. RM 145-3/10. RM 145 Jmenuje. Odpovídá MST, Provede ORM, Termín Kino 70 - rekonstrukce Dne 18. srpna 2008 se konal kontrolní den na akci "Kino 70", na kterém byl vznesen požadavek p. Červinky, zda by bylo možné umístit ovládací panel vzduchotechniky do promítací kabiny namísto nyní zamýšleného umístění ve strojovně chlazení (bývalá uhelna). Projektant přednesl 2 možné varianty 1/ umístit tento ovládací panel do promítací kabiny, kdy by se jednalo o jednoduchý 4-řádkový displej s tím, že po realizaci další (tzn. 2. etapy) etapy, by nebyl už použitelný, odhad nákladů je cca ,- Kč vč. DPH, 2/ nakoupit software pro ovládání vzduchotechniky, který by se nainstaloval do některého stávajícího PC v kině, s tím, že po realizaci další etapy by se jen tento program doplnil, odhad nákladů je cca ,- Kč vč. DPH (cena by zahrnovala software, kabeláž, montáž). PROJEDNÁNÍ Ovládání klimatizace bude v bývalé kotelně. Po navržených řešeních a rozdělení etap byl vznesen požadavek p. Červinky (ovládání v promítací kabině), což by znamenalo finanční nárůst. Po diskusi bylo rozhodnuto pokračovat podle projektu. RM dostane další informace po dokončení kontrolního dne. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí informace z kontrolního dne a souhlasí s provedením a umístěním ovládání vzduchotechniky dle PD, tzn. že ovládání vzduchotechniky bude v této fázi realizace I.etapy umístěno ve strojovně chlazení (bývalá uhelna). RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá ST, Provede ORM, Termín Informace k projektu "Za krásami a historií Českého Betléma" Na základě výzvy, kterou vyhlásilo Centrum evropského projektování a. s. v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) jsme předložili "Žádost o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při realizaci a administraci" na projekt Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma. K ROZHODNUTÍ Informace. PROJEDNÁNÍ Jedná se o bezplatné poradenství při realizaci a administraci projektu. V případě, že naše žádost bude úspěšná, CEP a. s., projektový manažer, s námi na tento projekt ukončí smluvní vztah a ta část dotace, která měla pokrýt náklady za jejich činnost nám bude odečtena. VYSVĚTLENÍ Ing. Simona Vojnarová, vedoucí odboru - Odbor rozvoje města STIS Stránka 12 z srpna 2008

13 Čl. 4 Správa bytů 1730 PNT 4.1 Přehled neplatičů (Int. PNT/PNT/234) Přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíc červenec K ROZHODNUTÍ Vzít na vědomí. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmu v městských bytech za měsíc červenec RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Prodloužení nájemní smlouvy (Int. PNT/PNT/235) Prodloužení nájemní smlouvy o dva měsíce - viz příloha RM 145-4/2. K ROZHODNUTÍ Souhlasit s prodloužením nájemní smlouvy. PROJEDNÁNÍ Ing. Prouza - u bodů tohoto typu, tzn. "prodloužení nájemních smluv", navrhuje doplnit do usnesení o jakou nájemní smlouvu se jedná, atd.. TAJ vysvětlil, že nemůžeme uvádět jmenovitě nájemce, ale doplníme, že jde o nájmy bytů v jednotlivých domech. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v městských bytech o dva měsíce, a to formou dodatku dle přiloženého dokumentu v příloze RM 145-4/2. RM 145 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín Prodloužení nájemní smlouvy (Int. PNT/PNT/236) Prodloužení nájemní smlouvy o tři měsíce - viz příloha RM 145-4/3. K ROZHODNUTÍ Souhlasit s prodloužením nájemní smlouvy. PROJEDNÁNÍ Viz bod 4/2. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v městských bytech o tři měsíce, a to formou dodatku dle přiloženého dokumentu v příloze RM 145-4/3. RM 145 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín (Přesun z RM 144-4/7) Žádost o náhradu nákladů - paní (Int. PNT/PNT/237) Petra Čepelková Žádost paní Čepelkové Petry, nájemce bytu v domě č. p. 484, ulice Dukelská, o náhradu nákladů vynaložených na rekonstrukci koupelny a provedení rozvodů ÚT včetně výměny kotle, provedené v roce Výsledek z jednání s nájemcem na základě přesunutého bodu z RM č /7. K ROZHODNUTÍ Schválit upravenou výši úhrady. ODŮVODNĚNÍ Nájemce paní Čepelková Petra ukončila nájemní vztah a předala byt zpět majiteli. V průběhu užívání bytu zde provedla rekonstrukci koupelny, WC, rozvody ÚT a montáž plynového kotle. Výše provedené úpravy nelze z bytu odvézt nebo demontovat, i kdyby proběhla montáž ÚT a plynového kotle, musí vlastník pro znovuzprovoznění bytu tyto části nově instalovat a vynaloží nemalé finanční náklady. Přestože výše uvedené úpravy byly bez předchozího písemného souhlasu BS, PNT s. r. o. doporučuje provést úhradu nákladů. Když bývalý nájemce demontuje rozvody ÚT a plynového kotle, bude nutné koupit nový kotel a provést nové rozvody vody, což by představovalo vyšší náklady. Po konzultaci s paní Mgr. Šímovou a prostudování Občanského zákoníku má nájemce právo na proplacení přiměřených nákladů, o které zvýšil hodnotu věci. Toto vychází z 667, odst. 1. PROJEDNÁNÍ Na jednání byla dohodnuta částka ,- Kč. VYSVĚTLENÍ Ing. Renata Weberová, Ředitelka - První Novoměstská Teplárenská K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s úhradou nákladů vynaložených na rekonstrukci koupelny a provedení rozvodů ÚT včetně výměny kotle ve výši ,- Kč na základě znaleckého posudku č. 1535/22/08 a dohody s nájemcem bytu v domě čp. 484 Dukelská. RM 145 Souhlasí. Odpovídá MST, Provede PNT, Termín STIS Stránka 13 z srpna 2008

14 Čl. 5 Finance 1800 OF 5.1 Žádost o mimořádnou dotaci Společné cesty (Int. OF/Č.j /2008/OF/Kj) Organizace Společné cesty, o. s.,náchod žádá o mimořádnou dotaci na rozšíření osobní asistence v zařízení NONA - společnost zdravotně postižených, o. s., Nové Město nad Metují. Od září dojde v tomto zařízení k rozšíření o další třídu, do které je potřeba nový osobní asistent na plný úvazek. Organizace žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 16 tis. Kč, ostatní náklady budou pokryty od uživatelů služby. Organizace Společné cesty o. s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby - osobní asistence na náchodském okrese. K ROZHODNUTÍ Schválit / neschválit poskytnutí dotace. ODŮVODNĚNÍ Organizace Společné cesty o. s. byla již v letošním roce z rozpočtu města podpořena příspěvkem ve výši 20 tis. Kč na zajištění osobní asistence v ZŠ speciální NONA, příspěvkem ve výši 2,5 tis. Kč na propagaci sociálních služeb - tisk letáků a bezúročnou půjčkou na dočasné pokrytí mzdových nákladů ve výši 165 tis. Kč. V případě schválení příspěvku bude částka pokryta z rezervy na příspěvky a granty ( 6409). Stanovisko vedoucí OSV - paní Mgr. Plšková souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 16 tis. Kč poskytovateli osobní asistence Společné cesty. Potřeba navýšení o dalšího osobního asistenta vznikla v souvislosti s novým otevřením předškolní třídy pro zdravotně postižené děti. Jedná se o čtyři děti ve věku od 3 do 8 let. VYSVĚTLENÍ Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM neschvaluje poskytnutí příspěvku organizaci Společné cesty, o. s. Náchod na rozšíření osobní asistence v zařízení NONA - společnost zdravotně postižených, o. s., Nové Město nad Metují. RM 145 Neschvaluje. Odpovídá MST, Provede OF, Termín (Přesunuto do RM 142, článek 22 - Přesuny) Návrh na odprodej dlaždic Při rekonstrukci chodníku v ul. Komenského bylo navezeno do areálu TS 620 ks dlaždic 30 x 30 x 4 cm a 1400 ks dlaždic o rozměru 50 x 50 x 5 cm. Vzhledem k tomu, že na běžné opravy takové množství TS nepotřebují, navrhují část dlaždic odprodat. K ROZHODNUTÍ Schválit / neschválit návrh na odprodej nevyužitelného materiálu. ODŮVODNĚNÍ TS souhlasí. PROJEDNÁNÍ Na základě zjištěných informací podává TAJ radním vysvětlení - na skladě mají TS dlaždic tolik, které na běžné opravy ani nevyužijí. Při stávající kapacitě TS, jejich návrhu odprodeje, mají zásoby na mnoho let dopředu a přiznává, že na velkou plochu dláždění nejsou ani pracovníci. ST sděluje současnou prodejní cenu dlaždic, která je vyšší než předložily TS. TAJ ještě projedná s TS - proto přesun bodu do další RM. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad STIS Stránka 14 z srpna 2008

15 Čl. 6 Různé Představení nového velitele Obvodního oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují Na úvod jednání RM - v 1515 hodin - se představil npor. Zbyněk Richter, který dne nastoupil do funkce nového velitele Obvodního oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují. PROJEDNÁNÍ ST představila radním nového velitele Obvodního oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují. Nadporučík p. Zbyněk Richter mj. ocenil dobrou spolupráci, která je mezi MP a PČR v našem městě. Vyslovil nesouhlas s chystaným zákazem měření rychlosti MP. Informoval o větších krádežích na stavbách. Dále byla diskutována otázka kamerového systému, problematických lokalit města, dopravní situace, kontrola konzumace alkoholu nezletilými, apod.. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město 6.2 Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu (Int. OSU/RM 145-6/2) Žádost PČR OŘ Náchod o spolupráci při zajištění plánované akce součinnostního cvičení složek IZS na téma Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu, které se uskuteční dne 24. září 2008 od 900 do 1200 hodin u obce Lhota u Nahořan. Podrobnosti viz příloha RM 145-6/2. K ROZHODNUTÍ Projednat žádost PČR OŘ Náchod, příp. souhlasit / nesouhlasit se zajištěním spolupráce při plánované akci součinnostního cvičení složek IZS. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí informace o plánované akci součinnostního cvičení složek IZS a souhlasí s tím, že město Nové Město nad Metují zajistí formou občerstvení zázemí pro pozvané hosty a zasahující složky IZS, tzn. guláš, chléb, minerálka vč. plastového jednorázového nádobí pro cca 100 osob, dle předběžné kalkulace činí celkový obnos cca ,- Kč. Náklady budou uhrazeny z ochrana obyvatelstva (krizové řízení). RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede OF, Termín Tísňová péče Zpráva MSSS Oáza o zřízení tísňové péče v Novém Městě nad Metují - viz příloha RM 145-6/3. K ROZHODNUTÍ Doporučit ZM ke schválení. ODŮVODNĚNÍ Původní verze "tísňové péče" byla 1. Tísňové volání bude organizovaná jako registrovaná sociální služba prostřednictvím pečovatelské služby, nebo tísňové volání bude zajišťováno prostřednictvím Městské Policie, 2. Tísňové volání bude zajištěno typem tlačítka v ceně od 4-8 tis. Kč, nebo v ceně 12 tis. Kč, 3. Nákup a obsluhu centrálního panelu zajistí bezpečnostní agentura Vidocq s. r. o. v Náchodě, nebo Život 90, o. s. v Hradci Králové. OF V rozpočtu je schválen příspěvek na pokrytí této služby určený MSSS Oáza. V případě poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Život 90 nad 50 tis. Kč je třeba částku schválit v ZM, včetně příslušného rozpočtového opatření. Dle ředitelky MSSS Oáza není problém s posunutím zahájení služby až po projednání v ZM. PROJEDNÁNÍ Mgr. Jana Balcarová (zástupkyně ředitelky MSSS Oáza) dopodrobna vysvětluje radním činnost a funkci nové služby zavedení tlačítek tísňové péče pro klienty, kteří o to budou mít zájem. Jde o registrovanou sociální službu. Všichni dispečeři musí mít kvalifikaci. Byla i vyjednávána spolupráce s MP, která je ochotna např. v nočních hodinách pomoci. Důležité je mít určitý počet pracovníků v Novém Městě nad Metují a okolí + služební automobil. Tzn. mzdové náklady cca 5-ti pracovnic + náklady na auto. Dále vysvětlila i pracovní poměr pečovatelek. V další části diskuse byly vysvětleny náklady klientů, ceny úkonů a byly vzneseny dotazy týkající se zvýšení paušálního poplatku zajišťující organizaci. Možnost nárůstu počtu klientů by měla být podchycena ve smlouvě. Zástupkyně MSSS přislíbila zapracování připomínky. VYSVĚTLENÍ Marie Rohulánová, ředitelka - Městské středisko sociálních služeb K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM doporučuje ZM schválit spolupráci s občanským sdružením "Život 90" Hradec Králové při zavedení sociální služby "Tísňová péče" na území Nového Města nad Metují a finanční spoluúčast města Nové Město nad Metují na tomto projektu. Dále RM bere na vědomí, že MSSS půjčí Životu 90 pro tyto účely služební automobil, který je v majetku MSSS. RM ukládá OF ve spolupráci s OSU a MSSS Oáza připravit návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku organizaci Život 90, včetně návrhu výše příspěvku na letošní rok. RM 145 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá MST, Provede OF, Termín STIS Stránka 15 z srpna 2008

16 6.4 Udělení souhlasu města s umístěním místa podnikání Udělení souhlasu města s umístěním místa podnikání v sídle Městského úřadu Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, Nové Město nad Metují. K ROZHODNUTÍ Souhlasit / nesouhlasit s udělováním souhlasu města s umístěním místa podnikání v sídle MěÚ Nové Město nad Metují. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření vedoucí OŽÚ Dne nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, která nově řeší situace fyzických osob, kteří mají bydliště na tzv. úřední adrese, tj. na adrese ohlašovny. V případě, že si podnikatelé uvedou adresu místa podnikání shodnou s adresou bydliště, tj. na adrese ohlašovny, zákon těmto osobám ukládá povinnost doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle (v praxi v drtivé většině je adresa místa podnikání shodná s adresou bydliště). Smyslem zavedení této povinnosti je odstranění nedostatku právní úpravy, která tak umožňovala bez souhlasu obce umístit místo podnikání na tzv. úřední adrese. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o úřední adresu, a v praxi by to mohlo činit nemalé problémy, nejen s doručováním písemností, odbor obecní živnostenský úřad doporučuje neudělovat souhlasy s umístěním místa podnikání do sídla městského úřadu těmto osobám. VYSVĚTLENÍ Bc. Zdenka Kubíčková, vedoucí odboru - Odbor obecní živnostenský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí s udělováním souhlasů k umístění místa podnikání do sídla městského úřadu fyzickým osobám, které mají vyznačen trvalý pobyt v sídle ohlašovny městského úřadu, tj. náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, (ve smyslu 10, odst. 4 zákona č. 133/2000 Sb.o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů) nebo mají toto místo uvedeno v informačním systému evidence obyvatel ( 12 odst. 3 citovaného zákona). RM 145 Nesouhlasí. Odpovídá TAJ, Provede OZU, Termín Likvidace biologicky rozložitelného odpadu Nabídka firmy ZEM - EKO s. r. o. na využití meziskládky v areálu cihelny Krčín pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu - viz příloha RM 145-6/5. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření vedoucího TS Nabídka firmy ZEM EKO s. r. o. Jasenná 89, PSČ , je pro TS zajímavá. Je nutné ověřit, zda meziskládka v cihelně je schválená odborem životního prostředí. Vyjádření OŽP viz příloha RM 145-6/5. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s využitím meziskládky biologicky rozložitelného odpadu, kterou chystá v cihelně Krčín fy ZEM-EKO s.r.o. Jasenná. Podmínkou je to, že skládka bude řádně povolena dotčenými orgány státní správy. RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín Výzva Louise Michela - partnerství města s rozvojovými zeměmi Kancelář Svazu měst a obcí ČR, jménem pana Mgr. Jana Svobody, informuje o dopise p. Louise Michela - člena Evropské komise pro rozvoj a humanitární pomoc, ve kterém vyzývá místní orgány k uzavírání dohod o partnerství s rozvojovými zeměmi - dle pravidel viz příloha RM 145-6/6. Návrhy na vytvoření partnerství a přihlášky mají být odeslány do 20. září Vybraní účastníci budou pozvání, aby své dohody o projektu partnerství slavnostně podepsali při příležitosti Evropských dnů ve Štrasburku ve dnech listopadu VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město 6.7 Partnerský výbor - zápis ze dne Zápis z jednání Partnerského výboru konaného dne viz příloha RM 145-6/7. K ROZHODNUTÍ Projednat a seznámit se se zápisem. VYSVĚTLENÍ Mgr. Václav Böhm, předseda - Výbor partnerský K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM bere na vědomí zápis z jednání Partnerského výboru ze dne RM 145 Bere na vědomí. Odpovídá ST, Provede ST, Termín Bezbariérovost ve smuteční síni - připomínka Svazu tělesně postižených Informace ST. PROJEDNÁNÍ ST informuje o připomínce občana, který uvedl, že před hlavním vchodem do smuteční síně je zábrana, není zde bezbariérový přístup. Dále při vstupu do radnice by pracovník podatelny mohl pomoci při vstupu vozíčkářům, občas bývají zaklapnuty spojovací dveře ze vstupní haly k výtahům. TAJ přislíbil řešit prostřednictvím PVO. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město STIS Stránka 16 z srpna 2008

17 6.9 Žádost nadace EMIL - "Unikátní ledová show pomáhá (Int. OSU/Č.j /2008/OSU/HofS) projektu EMIL" Pan Roman Roun (manažer p. Martina Dejdara) představuje RM projekt EMIL a zároveň nabízí možnost přidat se k řadě měst, kde již tento projekt úspěšně proběhl. Jedná se o unikátní ledovou show, jejíž výtěžek půjde na pomoc těžce tělesně postiženým dětem. Výhody pomoc handicapovaným dětem, netradiční zážitek pro spoluobčany, zviditelnění města, atd.. Bližší informace k projektu EMIL - viz příloha RM 145-6/9. K ROZHODNUTÍ Projednat, příp. schválit / neschválit žádost nadace EMIL. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření OF Nedoporučujeme - město Nové Město nad Metují již podporuje handicapované ze svého rozpočtu jiným způsobem (příspěvky a pronájem Stacionáři NONA, příspěvky Sportovnímu klubu,...). Vyjádření ST + UST Tento projekt je pro město velmi nákladný, prozatím máme akce své. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí se zapojením se města Nové Město nad Metují do realizace projektu nadace EMIL - pod názvem "Unikátní ledová show pomáhá projektu EMIL". RM 145 Nesouhlasí. Odpovídá ST, Provede UST, Termín Novoměstská setkání 2008 (Int. OSU/RM 145-6/10) Městské muzeum Nové Město nad Metují žádá RM o povolení akce Novoměstská setkání 2008, která se bude konat v sobotu 13. září 2008 na Husově náměstí. Zároveň MMUZ žádá o bezplatný zábor Husova náměstí, dopravní značení by proběhlo dne 12. září 2008 od 1845 hodin do 13. září hodin. K ROZHODNUTÍ Projednat, příp. schválit / neschválit žádost MMUZ. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s pořádáním akce Novoměstská setkání 2008, a to v sobotu dne 13. září 2008 na Husově náměstí p. p. č. 2033/1 a zároveň souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství od 12. září hodin do 13. září hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá MMUZ zajistit si u TS výpomoc s vytyčením daného prostoru. Rovněž je zde předpoklad součinnosti MP. RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede MMUZ, Termín Reklamně - informační systém RIS (Int. OSU/Č.j /2008/OSU/HofS) Podnikatelský záměr p. Jindřicha Prokopa na podporu kultury, sportu, soukromého podnikání a veřejně prospěšných subjektů města - viz příloha RM 145-6/11. K ROZHODNUTÍ Projednat, příp. souhlasit / nesouhlasit s podnikatelským záměrem. ODŮVODNĚNÍ Vyjádření KKULT a KVCR do dnešního dne (tj ) stanoviska těchto komisí nedodána. Vyjádření TS, OSSPO, MMUZ a ORM viz příloha RM 145-6/11. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM nesouhlasí s podnikatelským záměrem pana Jindřicha Prokopa a jeho realizací v Novém Městě nad Metují - ve znění přílohy č. RM 145-6/11. RM 145 Nesouhlasí. Odpovídá ST, Provede OSU, Termín Příprava na zimní údržbu silnic v okr. Náchod (Int. OSU/RM 145-6/12) Pan Ladislav Jiroušek (vedoucí provozu pro okres Náchod, SÚS Královéhradeckého kraje, a. s.) žádá o vyjádření ke způsobu, rozsahu a dostatečnosti údržby silnic v našem správním obvodu města Nové Město nad Metují na zimní období , z důvodu současné přípravy aktuálních operačních plánů - viz příloha RM 145-6/12. PROJEDNÁNÍ Přizveme p. Jirouška na říjnovou poradu starostů. Ing. Prouza - operátor "bereme na vědomí" změnit na "souhlas". Schváleno. VYSVĚTLENÍ Mgr. Bronislava Malijovská, Starostka - Město K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s návrhem připravovaných aktuálních operačních plánů zimní údržby silnic na sezónu RM 145 Souhlasí. Odpovídá TAJ, Provede TS, Termín STIS Stránka 17 z srpna 2008

18 6.13 Svatováclavské odpoledne Pan Jan Štěpánek (předseda MO KDU ČSL) a p. Josef Špelda (starosta jednoty OREL) žádají o spolupořadatelství města Nové Město nad Metují u tradiční akce pod názvem "Svatováclavské odpoledne", která se bude konat dne 28. září 2008 od 1230 hodin na Husově náměstí - viz příloha RM 145-6/13. PROJEDNÁNÍ Ing. Neumann - za jakých podmínek zapůjčí město kryté pódium? Radní se shodují, že jeho zapůjčení bude bezplatné, pódium zde zůstane z Festivalu veselohry. VYSVĚTLENÍ Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad K Čl USNESENÍ č. RM /08 RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a se spoluúčastí města Nové Město nad Metují při pořádání Svatováclavského odpoledne na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem a kostelem Nejsvětější trojice, a to dne 28. září 2008 od 1230 hodin v obvyklém rozsahu. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia v majetku města. RM 145 Ukládá. Odpovídá ST, Provede TS, Termín Petr Hable Místostarosta Město Mgr. Bronislava Malijovská Starostka Město Čas ukončení jednání RM 1928 Příští porada bude RM 146 dne Rozdělovník zápisů - listinná forma ÚPLNÝ ZÁPIS 29 x Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Městská policie, Technické služby 2x, První novoměstská teplárenská 2x, Městská knihovna, Úřední deska Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.rtf) ÚPLNÝ ZÁPIS Radní -ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, STIS Stránka 18 z srpna 2008

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více