Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 2

3 Výroční zpráva o činnosti střední školy dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. 1. Charakteristika školy: 1.1 Střední škola, Plzeňská 231, Bor Příspěvková organizace IČO IZO ředitelství školy Kontakty: číslo telefonu číslo faxu ová adresa: www stránky: ředitelka: Mgr. Zdeňka Valečková, zástupkyně ředitelky: Mgr. Irena Průchová, vedoucí ekonomka: Viera Komárková, 1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti školy za hodnocený školní rok: S účinností od byl proveden zápis do školského rejstříku: Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: H Autoelektrikář H/01 Autoelektrikář denní forma vzdělávání č.j. MSMT-47199/ Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů: Od : H/01 Kuchař- číšník Od : H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů) Od : L/51 Podnikání dálková forma studia Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 3

4 1. 5 Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ Počet uživatelů celkem * Počet vlastních uživatelů (žáků) Počet pracovníků součásti celkem Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep SŠ Bor , , Počet tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru Počet žáků ve všech formách studia 1.1 k k Z toho počet žáků denního studia k k * Počet tříd Průměr ný počet žáků na třídu H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Kuchař-číšník L/51 Podnikání celkem Počet tříd a žáků v jiných formách studia (bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků 1.2 Kód a název oboru Počet žáků v jiných formách studia /formu studia označte / ** 1.3 k form a studi a k forma studia * Počet tříd L/51 Podnikání 5 DK 3 DK 1 5 celkem Prům. počet žáků na tř. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 4

5 2. Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických prac. fyzický/přepoč. Počet pedag. prac. se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagog. praxe /za všechny pedagog. prac./ Počet pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 24/23,25 19/17,5 9/ Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagog. pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS Věk Roků pedag. praxe 1. ředitelka 5 PF 5-12, ČJ, D ZŘTV 9 PF ČJ, VV učitel 21 PF 5-12, TV, Z učitelka 21 PF NJ, ČJ učitel 10,5 SVSMZ, DPS, kvalifikace učitel 21 VŠH, Bc učitel 21 VŠSE, DPS učitel 21 VŠSE, studium pedagogiky učitel 21 ČZU, Ing., DPS učitel OV 30 SVSMZ, VVŠ PV Ing. DPS učitel OV 30 SVSMZ, DPS učitel OV 15 SVSMZ, DPS učitel OV 30 SVSVL, ped. minimum, kvalifikace učitelka OV 15 SVSMZ, ped. minimum učitel OV 30 SVSMZ, studium pedagogiky učitel OV 30 SVSMZ, studium pedagogiky učitelka OV 30 SVSMZ,studium pedagogiky učitelka OV 15 SVSVL, instruktorské minimum učitel OV 30 SVSMZ, studium pedagogiky učitel OV 30 SVSVL, studium pedagogiky Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SŠ BOR V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků naši pedagogové v průběhu školního roku absolvovali 22 krátkodobých seminářů. Celkový počet pedagogických pracovníků, kteří se takto zapojili do DVPP je 15, z toho 7 PP bylo zapojeno do 8 dlouhodobějších kurzů a 2 PP se zúčastnili týdenní stáže. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 5

6 Jméno: Ing. Křepelka Mgr. Jašek J. Mgr. Irchová K. Bc. Zdražil D. Ing. Valečka J. Mgr. Valečková Z. Mgr. Jašek J. Mgr. Průchová I. Ing. Vávra V. Společný seminář: Základy finanční gramotnosti Jméno: Ing. Křepelka Mgr. Jašek J. Mgr. Irchová K. Bc. Zdražil D. Ing. Valečka J. Mgr. Valečková Z. Mgr. Jašek J. Mgr. Průchová I. Ing. Vávra V. Společný seminář: Na peníze s úsměvem Jméno: Bc. D. Zdražil Mollerová J. Seminář: Seminář pro hodnotitele Procesu uznávání výsledků předchozího učení - výroba lahůdek Jméno: Mgr. Irchová Kristýna Seminář: Seznamte se, Erasmus+ Studium: Kurzy pro získání certifikace hodnotitelů ústní a písemné zkoušky z ČJ a ústní zkoušky z NJ Moderní výukové metody ve výuce reálií německy mluvících zemí Jméno: Mgr.Valečková Zdeňka Bc. Zdražil Dalibor Mollerová Jana Stehlíková Tereza Studium: Kurzy pro získání profesní kvalifikace Výroba dortů a zákusků Jméno: Ing. Hrubý J. Aschembrenerová I Studium: Studium pedagogiky Jméno: Bc. Zdražil D. Seminář: Seminář Evropský parlament v kontextu EU Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 6

7 Jméno: Mgr. Průchová I. Seminář: VP Specifika a hodnocení pracovního výkonu pedagogů Jméno: Záveský Jan Seminář: Prezentace technologických novinek v oblasti servisu a diagnostiky zemědělské techniky Jméno: Mgr. Irchová K. Bc. Zdražil D. Studium: Kurz Digitální fotografie/ict Jméno: Mgr. Jašek J. Studium: Vzdělávací program Právo ve škole - dílna. Seminář: Odborné školení vyššího svářečského personálu CWS-ANB Jméno: Valečková Zdeňka Mgr. Seminář: Konzultační seminář pro management škol Zákon o PP a PP problematika ve školství Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti u žáků s SPUCH Aktivity k podpoře technického vzdělávání v roce 2013 a cíle pro rok 2014 Právní odpovědnost pedagogů, ředitelů škol a školských zařízení Studium: MS Word 2010 intenzivní kurz MS Excel 2010 intenzivní kurz Koučování ředitelů škol Stáž: Služby volného času a animace v cestovním ruchu Jméno: Valečka Jiří Ing., Chramosta Jiří Seminář: Elektronické součástky v NV, typy signálů, jejich sledování a kontrola Základy měření s multimetrem, osciloskopem, info pro signal recorder TEXVIK Jméno: Hrubý Jan Ing. Seminář: Profesní způsobilost řidičů Jméno: Mollerová Jana. Seminář: Podpora a rozvoj mobility na středních školách Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku a možnosti doplnění ŠVP Modely spolupráce škol a firem, jejich uvedení do praxe Stáž: Služby volného času a animace v cestovním ruchu Jméno: Vávra Vladimír Ing. Seminář: Tvorba 3D modelů a jejich využití na interaktivní tabuli 2. 3 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk 3 3 Občanská nauka 9 9 Matematika Fyzika Z toho odučených aprobovaně Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 7

8 Tělesná výchova 9 9 Základy ekologie 3 3 Základy přírodních věd 1 0,5 Základy automatizace 1 1 Práce s počítačem 6 6 Ekonomika a organizace 6 6 Společenská výchova 1 1 Potraviny a výživa 5 3,5 Technologie 7 7 Stolničení 4,5 4,5 Technologie oprav 5 5 Zemědělské stroje a zařízení 6 6 Základy zemědělské výroby 2,5 2,5 Elektrotechnika 3 3 Opravárenství a diagnostika 7,5 7,5 Automobily 6,5 6,5 Technické kreslení 3 3 Strojírenská technologie 2,5 2,5 Strojnictví 2,5 2,5 Motorová vozidla 2,5 2,5 Řízení motorových vozidel 2,5 2,5 Chemie Dějepis Psychologie podniku Ekonomika podniku Právo Účetnictví a daně Informační a komunikační technologie celkem ,5 3. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) Součást Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem 1. kolo př.říz. Další kola př.říz. Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) SŠ Bor celkem Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 8

9 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v ostatních formách studia (stav k ) Součást Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem 1. kolo př. řízení Další kola př. řízení Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) celkem Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia včetně nástavbového studia Kód a název oboru H/01 Mechanik opravář H/01 Opravář zem. strojů H/01 Kuchař-číšník Počet žáků přihlášených celkem Počet žáků přijatých celkem Počet 1.kolo Další odvolání proti Počet tříd přijímacího kola nepřijetí řízení př.říz. k * Z toho víceoborové třídy celkem Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů v ostatních formách studia včetně nástavbového studia Kód a název oboru Počet žáků přihlášených celkem 1.kolo př.říz. Další kola př.říz. Počet žáků přijatých celkem k Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd * Z toho víceoborové třídy L/ Podnikání- DK Celkem Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 9

10 4. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků Škola - celkové údaje Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) Počet žáků % Žáci celkem (k ) Prospěli s vyznamenáním 7 3,98 Prospěli ,66 Neprospěli 20 11,36 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného školního roku 0 0 Přerušení studia, přestup na jinou školu, zanechání studia (údaj z počtu žáků 188 k ) 18 9, Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek součást kód a název oboru Maturitní zkouška: žáci, konající zkoušky celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli L/51 Podnikání konali /budou konat/ zkoušku v náhradním termínu celkem Závěrečná zkouška: H/01 Kuchař-číšník H/001 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zem. strojů celkem Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2013/2014 Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 0 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 10

11 4.4. Hodnocení výsledků výchovného poradenství 1. Hodnocení účinnosti prevence výskytu sociálně patologických jevů ve výchovně vzdělávací činnosti školy: - ve spolupráci s PPPP Tachov - 1x ročně je organizována schůzka výchovných poradců ZŠ a středních škol a středních odborných učilišť, kterou pravidelně navštěvují pracovnice střediska sociální péče Domažlice, které nabízí programy také pro problémové třídní kolektivy. Jejich služby využívá i naše SŠ. - za účasti třídních učitelů a učitelů odborného výcviku jsou projednávány problémy týkající se časté (zvýšené) omluvené i neomluvené absence, záškoláctví, šikany, ničení majetku školy, velmi špatného prospěchu, kázeňských přestupků a zneužívání návykových látek. Rodiče jednotlivých žáků byli seznámeni s možností obrátit se s jakoukoliv záležitostí týkající se výchovy na odborníky školy. - na třídních schůzkách jsou rodičům předkládány propagační materiály, kde se mohou dostupnou formou seznámit s výše danou problematikou, podle zájmu jsou jim umožněny konzultace s V. Zájem rodiče projeví zejména tehdy, kdy sami zjistí, že u nich v rodině nastává problém například se zneužíváním návykové látky, zhoršeným prospěchem a záškoláctvím Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem, případně jiným subjektem Název programu, projektu Rehabilitace budovy teoretické výuky OPŽP PO Realizace úspor energie Motivace pro technické vzdělávání mládeže v Plzeňském kraji: 4 kroužky ručního zpracování kovů Vyhlašovatel Finanční dotace od vyhlašovatele Spolufinancování SFŽP ČR/MŽP ,- Kč FRM SŠ Bor Rada PK ,-- Kč ,- Kč UNIV3 MŠMT 0 OPVK 1. 5 EU Peníze školám: Škola nás baví 19. kolo výzvy ROP NUTS II. Jihozápad OPVK 3.2 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji OP VK Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji MŠMT ROP NUTS II Jihozápad Rada PK MŠMT ,- Kč ,70 Kč ,- Kč ,- Kč Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 11

12 4. 6 Spolupráce školy se sociálními partnery Spolupráce školy se sociálními partnery /úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími/ ÚŘAD PRÁCE TACHOV Konzultace k nově zaváděným oborům Kariérové poradenství závěrečných ročníků při výběru povolání Spolupráce při rekvalifikacích Spolupráce s ÚP Tachov je na velmi dobré úrovni, zejména s pracovníkem Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání, který pravidelně informuje o možnostech studia na SŠ Bor, aktualizuje nabídky volných míst pro budoucí absolventy střední školy podle oborů, dodává informační materiály o možnostech nástavbového studia pro všechny obory v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje Dodej aktuálních tiskovin Seznamování s kurzy a dalšími akcemi pro zvýšení kvalifikace Na velmi dobré úrovni je spolupráce s kurátory MÚ Tachov a Stříbro, kteří pravidelně dojíždí do SŠ Bor, osobně kontrolují žákyně a žáky, kteří jsou v evidenci odboru pro děti a mládež Pomoc při kontrole docházky HOSPODÁŘSKÁ KOMORA TACHOV a KHK PLZEŇ Spolupráce při výběru nových oborů Propagace školy Ukázkové dny v rámci projektu KHK MĚSTO BOR Společenské akce pro veřejnost (Machrovinky, Zpívání u vánočního stromu, setkání se seniory, Vánoce na zámku Kroužky zájmových činností pro žáky ZŠ (ruční zpracování kovů, strojní zpracování kovů, autoveteráni, technická zručnost, modelářství, kuchařský kroužek) Opravy motorových vozidel Stravovací služby Kurzy pro veřejnost autoškola, školení řidičů Odborník pro závěrečné zkoušky vedoucí školní jídelny z MŠ ZAMĚSTNAVATELÉ Pomoc při výběru absolventů pro nabízená pracovní místa úspěšné umístění absolventů na trhu práce SPOLUPRÁCE S FIRMAMI Obory: Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů - Auto PROFITEAM odborné semináře, odborné poradenství při modernizaci odborného výcviku - KERMI Stříbro Stipendijní program, krátkodobé brigády, exkurze Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 12

13 - NOBOS Bor odborné exkurze, krátkodobé brigády, smluvní pracoviště, odborník pro ZZ - AFROČAS Částkov smluvní pracoviště, krátkodobé brigády, odborné exkurze, odborník pro ZZ - AGROSERVIS Tachov odborné exkurze Obor Kuchař - číšník STRAVBYT Šlehofer, Karel Frančák MAS ČESKÝ LES Partner projektu Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji Regionální den a Regionální večer podílení se na organizaci + cateringové služby Žádost o přidělení Regionální značky Prezentace MAS Chuť a vůně domova soutěž ve vaření při příležitosti 50. výročí školních jídelen Akce směřující k výchově humanismu: Jednotlivé akce směřující k výchově a humanismu: - září 2013 V září Světluška září prodej předmětů pro Nadační fond Českého rozhlasu Světluška - září 2013 červen 2014 prodej předmětů pro FOND SIDUS o.p.s. veřejná sbírka k získání peněžitých příspěvků na vybavení pro léčbu především dětských pacientů - prosinec 2013 Červená stužka Den boje proti AID, Srdíčkové dny prodej CD pod Vánočním stromem v městě Bor, humanitární sbírka ve spolupráci s organizací Život dětem o.p.s. - duben 2014 Svátek s Emilem prodej předmětů na podporu účastníků paralympijského týmu ČR - květen 2014 Srdíčkový den humanitární sbírka pro organizaci Život dětem o.p.s. - červen 2014 Český den proti rakovině humanitární sbírka pro organizaci Liga Proti rakovině Žákyně a žáci se veřejných a dobročinných sbírek účastní dobrovolně. Jedinou odměnou je pochvala ředitelky střední školy. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 13

14 Další akce nebo činnosti: Pod vedením učitelek odborného výcviku již tradičně pomáhají žákyně a žáci učebního oboru kuchař, kuchař číšník při akcích, které připravuje MÚ Bor, MÚ Tachov, SOŠ Stříbro, ZUŠ v Tachově a MAS Český les Účast žáků v soutěžích 1) Soutěže v odborných dovednostech (středoškolská odborná činnost, olympiády atd.), Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují soutěží v odborných dovednostech jednotlivých učebních oborů. Zvýšené úsilí některých učitelů odborného výcviku při přípravě žáků na soutěže a pozitivní motivace žáků přinesla v tomto školním roce další úspěchy: Petr Blšťák, 3. ročník MOMV 2. místo v soutěži Automechanik Junior v krajském kole, 8. místo v celostátním kole odborná část Tomáš Bureš žák 3. ročníku OZS 3. místo v soutěži Jízda zručnosti Blatná družstvo SŠ Bor - 3. místo v soutěži Automechanik Junior družstvo SŠ Bor 3. místo v soutěži Borská vařečka Naši žáci se do středoškolské odborné činnosti a olympiád nezapojují. 2) Sportovní soutěže Vzhledem k zásadně převažujícímu počtu dojíždějících žáků a přizpůsobování se časovým rozvrhem výuky tak, aby se žáci dopravili do domovů v přijatelnou dobu a zároveň absenci vlastní tělocvičny i venkovního sportoviště, nelze žáky opakovaně úspěšně zapojit do sportovních soutěží. Aktivity žáků v mezinárodních programech, národní průzkumy Žáci naší školy se těchto programů nezúčastňují z důvodů malé jazykové vybavenosti a úrovně znalostí Další vzdělávání kurzy k doplnění základního vzdělání - počet účastníků: 0 rekvalifikační kurzy, na jejichž organizaci se škola podílela: 1 Výroba lahůdek semináře, školení, kurzy: pravidelná školení řidičů viz Zpráva o činnosti autoškoly kurzy autoškoly viz Zpráva o činnosti autoškoly pravidelné proškolení k obnově svářečského oprávnění viz Zpráva svářečské školy Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 14

15 5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku 2013/ KHS PK se sídlem v Plzni, územní pracoviště Tachov Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky vyžadující odstranění. Doporučení: věnovat zvýšenou pozornost provozní hygieně Krajský úřad PK Předmět kontroly: 1. Ověření podkladů pro stanovení rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok Dodržování směrnice RPK č. 3/2012, 1/2013 a1/2014 o zadávání veřejných zakázek s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným směrnicemi a platnou právní úpravou. Výsledek kontroly: Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů Krajský úřad PK - odbor dopravy a silničního hospodářství a OŠMS Předmět kontroly: Prošetření Podnětu k provedení hloubkové kontroly fungování autoškoly na Střední škole v Boru u Tachova, podaného p. Jaroslavem Štípkem, zástupcem Sdružení rodičů a přátel učilišť ze dne Výsledek kontroly: Z provedené kontroly předložené dokumentace, fyzickou kontrolou vozidel využívaných k výcviku AŠ při SŠ Bor a na základě výpovědí účastníků jednání nebylo zjištěno pochybení v provozování autoškoly při Střední škole Bor. 6. Činnost školy Hodnocení činnosti: Teoretické vyučování: Probíhalo ve specializovaných i univerzálních učebnách. 16. černa 2014 jsme zahájili rehabilitaci budovy teoretické výuky z operačního programu SFŽP Úspory energie. Odborný výcvik: I v letošním školním roce probíhal tradičně ve dvou pracovištích odborného výcviku v Boru: a) Dílny a kuchyně odborného výcviku v areálu BK II b) Svářečská dílna a kovárna V těchto školních pracovištích probíhala výuka stejným způsobem jako v loňském školním roce: a) Převážná většina žáků ročníku oboru mechanik opravář motorových vozidel, automechanik a opravář zemědělských strojů prováděla nácvik praktických dovedností vyplývajících ze ŠVP. Zároveň v rámci učebních plánů pracovala i na konkrétních Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 15

16 zakázkách. Dle jednotlivých učebních oborů žáci absolvovali přípravu pro získání řidičských oprávnění. Pouze jednotlivci pracovali několik týdnů školního roku ve smluvních pracovištích jejich budoucích pracovištích, se kterými zákonní zástupci uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí - zaměstnání po získání výučního listu. Zahájili jsme jednání o Stipendijním programu a Stipendijním řádu KERMI Stříbro. b) Všichni žáci ročníku oboru kuchař, kuchař - číšník prováděli nácvik dovedností ve cvičných kuchyních, školní kuchyni a školní jídelně. V rámci tohoto nácviku si tak i zajišťovali vlastní stravování, stravování, jednoduchou i složitou obsluhu spolužáků, pracovníků SŠ Bor, cizích strávníků a klientů dalších stravovacích služeb. V rámci odborného výcviku (disponibilní hodiny) absolvovali Základní barmanský kurz. c) Ve svářečské dílně byly zajišťovány pod vedením našich instruktorů svařování a pod záštitou Škola Welding Plzeň pro žáky jednotlivé svářečské kurzy dle učebních plánů. V kovářské dílně probíhalo dle ŠVP zaškolení v tepelném zpracování kovů základní kovářské operace. Část odborného výcviku byla opětovně zajišťována (viz výše) ve spolupráci se smluvními pracovišti tak, aby si žáci školy v průběhu 4 až 8 týdnů vyzkoušeli, jak obstojí v přímém pracovním procesu, ale zároveň tak, aby byly splněny příslušné učební dokumenty pro jednotlivé vyučované obory. Letos opětovně uzavírali některé firmy se zákonnými zástupci nezletilých žáků soukromé smlouvy o poskytování stipendií, aby si tak zajistily výchovu budoucích zaměstnanců. Ekonomická činnost školy: V rámci doplňkové činnosti probíhají tyto aktivity, které (viz Výroční zpráva o hospodaření školy) doplňovaly provozní investice: - Profesní školení a přezkušování řidičů - Školení a zaškolování svářečů - Opravy silničních a motorových vozidel - Opravy provozních strojů - Stravovací služby, cateringové služby - Pronajímání společenských prostor a odborných učeben Personální zabezpečení 2013/2014 V měsíci červnu 2014 ukončila pracovní poměr dohodou učitelka odborného výcviku pí Ivana Aschenbrenerová. Z důvodu nižšího počtu přijatých žáků do oboru Kuchař číšník zůstalo toto pracovní místo neobsazeno. Bc. Lenka Kajerová požádala o mateřskou dovolenou z důvodu narození druhého dítěte. Vedení školy toto vzalo na vědomí. Z důvodu pracovní vytíženosti skončila na pracovní pozici interního auditora Ing. Jana Cíglerová k Od byla jmenována KÚ PK nová interní auditorka paní Ing. Miroslava Bendová. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 16

17 Zpráva o činnosti školské rady při SŠ Bor Školská rada vykonává své působnosti podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ve školním roce 2013/2014 pracovala školská rada ve složení: Předseda: JUDr. František Podlipský zástupce zřizovatele Místopředseda: Bc. Dalibor Zdražil zástupce SŠ Bor Člen: Ondřej Polívka zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Školská rada se scházela dle potřeby a jednala podle schváleného jednacího řádu. Ve školním roce 2013/2014 ŠR schválila: - výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013 SŠ projednala: - návrh rozpočtu na další rok - plán výchovně vzdělávacího procesu - zpráva o činnosti organizace za rok průběh jednotného zadání závěrečných zkoušek žáků ŠR byla seznámena: - s dlouhodobým plánem rozvoje školy - s podpořením projektu z programu SFŽP Úspora energií SŠ Bor zateplení budovy školy a výměna oken - s realizací opakovaného projektu KÚ PK Motivace žáků ZŠ k technickému vzdělávání ve spolupráci se základními školami v Boru, v Stráži a Přimdě, který směřuje ke zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické povolání - s podporou a průběhem realizace projektu Škola nás baví - s podpořením a realizací projektu Modernizace výuky odborného výcviku - s podáním a podpořením projektu Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji SŠ Bor je partnerem projektu s finanční účastí - s podáním a podpořením projektu v rámci projektu KÚ PK Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji SŠ Bor partner s finanční účastí - s personálními změnami Členové ŠR se zúčastnili: - slavnostního zahájení školního roku 2013/ praktické a ústní části NZZ - soutěže odborných dovedností žáků 3. ročníků Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 17

18 - závěrečných zkoušek absolventů pilotního ověřování výukového programu Výroba lahůdek v rámci projektu UNIV3 - slavnostního zahájení 3. ročníku soutěže pro žáky učebního kuchař-číšník z Plzeňského kraje Borská vařečka - soutěže k 50. výročí školních jídelen Chuť a vůně domova - slavnostního předání výučních listů po ukončení závěrečných zkoušek V Boru dne 10. října 2014 Vypracoval. Bc. Dalibor Zdražil Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 18

19 Zpráva ŠMP SŠBor Pomáháme zpátky těm, kteří se vydali nesprávnou cestou. Zpráva za školní rok 2013/2014 v podstatě vychází z plnění jednotlivých oblastí plánu práce metodika prevence. Plnění cílů v oblasti prevence se uskutečňuje zejména v těchto oblastech a činnostech: Výchovná oblast: Rozvoj znalostí: monitoring a testování rozhovory se žáky výchovná rozhodnutí výchovná opatření na úseku TV a OV Rozvoj dovedností: na úseku OV kroužky zájmové aktivity Spolupráce s rodiči: docházka prospěch chování informace Využití zásad PP: odborné přednášky a semináře tematické exkurze ostatní aktivity ve škole Ve výchovné oblasti se zaměřuji na žáky naší školy zejména v problematice zakázaných a také volně dostupných NL ( tabák, alkohol ). Obdobná pozornost je také věnována zneužívání medikamentů v oblastech sportovní činnosti žáků v mimoškolních aktivitách. Působení na žáky je neoddělitelnou součástí výuky v různých předmětech. Zejména ve využívání volnočasových aktivit je prostor v motivaci žáků a v seberealizaci ve volném čase. Velkou škodou je, že zřizovatelé nevěnují zabezpečení těchto aktivit větší pozornost. Stejně tak zřizovatelé nemají o práci metodiků na školách žádný zájem. Přesto se v hodnocení škol tento parametr vyskytuje. Práce MP se tak stává stále víc povrchní a formální. Po monitoringu se u vytypovaných jedinců vykonává rozhovor, který je písemně zaznamenán, pro další potřebu pedagogických pracovníků. Z posledních událostí a šetření vyplývá postupné zhoršování pracovního klimatu na školách. Jedno vím jistě, ve společnosti je něco špatně (klientelismus, korupce, zločinná spolčení, závist,zneužívání moci a špatné příklady ). Jsem ale optimista a věřím, že následující generace mladých lidí dokáže najít jiné hodnoty v životě a nenechají se ovládnout žádnou závislostí. V tomto duchu také se svými žáky pracuji a věřím že to dokáží. Řešení není jen v represi, ale zejména v předcházení všech negativních jevů ve školním prostředí. Tady je prostor pro práci ministerstva a zřizovatele. V Boru dne Vypracoval: Mgr. Jaroslav Jašek, školní metodik prevence metodik ŠMP Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 19

20 ZPRÁVA SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY 2013/2014 Svářečská škola pracuje při SŠ Bor ve složení: Technolog EWT - Jaroslav Jašek Instruktoři - Bohumír Šejba - Štefan Kapolka V letošním školním roce se vyučovaly tyto metody ZK a ZK v šesti svařovacích kurzech. Nový instruktor svařování metodou MAG se úspěšně zapracoval, připravil a doplnil svoje pracoviště a začal úspěšně vykonávat novou funkci ve výuce svařování elektrickým obloukem. Úspěšně se zapojil do kolektivu učitelů odborného výcviku a zúčastňuje se soutěží ve svařování, kde se naši žáci pod jeho vedením umisťují na předních místech. Obě metody již tradičně absolvovala třída 2. OZS. Metodu ZK pak první skupina 2. A, poslední kurz pak druhá skupina 2. A doplněná žáky, kteří ze zdravotních důvodů nedokončili předchozí kurzy absolvovalo kurz svařování plamenem a el. obloukem celkem 18 žáků z toho 3 žáci nevyhověli ( příčina PN, nižší stupeň znalostí, nižší zručnost při praktickém provedení svaru ) všichni dostávají možnost opravné zkoušky v náhradním termínu absolvovalo kurz svařování plamenem a el. obloukem celkem 21 žáků z toho 2 žáci nebyli úspěšní ( příčiny opět PN, nedostavení se k ZK bez omluvy, neznalost a nižší zručnost ) opět nabídnuta možnost opakování zkoušky v náhradním termínu se konaly závěrečné zkoušky z ZK kam bylo předvedeno celkem 9 žáků z toho pouze 1 žák neabsolvoval ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou a rodiči) také zde byla možnost vykonat zkoušku v dalším termínu. U zkoušky uspěli také 3 dospělí uchazeči o SP se konaly poslední ZZ v tomto školním roce z metody ZK , k této zkoušce bylo předvedeno celkem 5 žáků a 3 dospělí, uspělo celkem 7 uchazečů 1 žák ( nedostavil se bez omluvení) tím byly svářečské kurzy v tomto školním roce všechny splněny dle vypracovaného a schváleného svařovacího plánu ze začátku školního roku 2013/2014. Doškolování a přezkušování svářečů se provádí průběžně během školního roku dle potřeb jednotlivých podniků a organizací. Nejčastějším dnem pro tuto činnost je sobota, kdy firmy umožňují svým svářečům nechat se přezkoušet a prodloužit oprávnění na další dva roky. U oboru automechanik se také výuka provádí o sobotách, a je velmi zajímavé že bývá 100% účast a žáci projevují zájem a aktivitu (možná proto, že si na teorii kurzu svařování musí připlácet). Celkově je naše svářečská škola hodnocena ze strany zkušebního orgánu ze Školy Welding Plzeň velmi dobře, což je dobrým příslibem do budoucnosti výuky svařování ve SŠ Bor. Naším cílem je do příštího školního roku zajistit pro nejlepší naše žáky ( úspěšné účastníky soutěží) tzv. evropské zkoušky aby se mohli lépe uplatňovat na trhu práce nejen u nás, ale také v zahraničí (kde mnozí naši absolventi již po vyučení pracují). V Boru dne Vypracoval: Mgr. Jaroslav Jašek, vedoucí technolog svařování Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: strana I Základní údaje

Více