Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích:... Dne: 2

3 Obsah Čestné prohlášení Úvod Cíl absolventské práce Teoretická část Anatomie trávicí soustavy Patologické nálezy Epidemiologické nálezy Historické poznámky Co je to Crohnova nemoc Přícina onemocnění Příznaky Komplikace Diagnostika Léčba Konzervativní léčba Chirurgická léčba Stomie Dietní opatření Bezezbytková dieta Přehled potravin, obsahující důležité složky Enterální výživa Dietetické moduly Prognóza Crohn a kouření Crohn a těhotenství Fytoterapie při Crohnově chorobě Praktická část Nejčastěji používané léky Kasuistiky Pohled farmaceutického asistenta Diskuze Závěr Resumé Bibliografie

4 Úvod Ve své práci se budu zabývat Crohnovou nemocí. Jde o chronický nespecifický zánět nejčastěji střeva tenkého nebo tlustého nebo obou. Zánět postihuje celou střevní stěnu - tedy sliznici, podslizniční vazivo, svalovinu a povrchový kryt trávicí trubice. Nemoc však může postihnout i kteroukoli část trávicí trubice. Toto onemocnění postihuje muže i ženy každého věku. Chci popsat její vznik, příznaky, diagnostiku a léčbu. Toto téma jsem si vybrala hlavně proto, že onemocnění má za posledních 50 let prudký vzestup a jeho příčina stále není známá. Již při studiu na zdravotnické škole při praktickém vyučování jsem se setkala na chirurgickém i interním oddělení s nemocnými trpícími touto chorobou a po škole jsem pracovala na chirurgii septické, kde jsem měla také možnost několik těchto lidí poznat. Musím podotknout, že mezi pacienty se čím dál častěji objevují děti a nejmladšímu pacientovi bylo pouhých 5 let. Účelem práce je poukázat na to, že každý člověk je jiný a u každého se onemocnění projevuje jinak. To se projevuje například i ve výživě, protože každý nemocný snáší různé potraviny zcela odlišně a proto je důležité sestavit jídelníček s potravinami, které nemocným vyhovují více a které méně. V praktické části práce uvedu kasuistiky konkrétních pacientů, kde chci popsat zejména jak reagují na léčbu. 4

5 Cíl práce Hlavním cílem mé práce je popsat anatomii trávicí soustavy a onemocnění, vytvořit přehled o možnostech léčby, ukázat, že léčba je u každého pacienta individuální. 5

6 2 Teoretická část 2.1 Anatomie trávicí soustavy Trávicí systém má dva typy orgánů: Trávicí trubice začíná ústní dutinou a prochází hrudní dutinou, břišní dutinou a nakonec dutinou pánevní. Tvar vnitřního povrchu trubice umožňuje chemické štěpení potravy různými typy enzymů a umožňuje vstřebávání jejich složek. Žlázy, které jsou k trávicí trubici připojeny: příušní slinná žláza, podjazyková a podčelistní žláza, slinivka břišní, játra. Stěna trávicí trubice se skládá ze čtyř vrstev: Sliznice - vystýlá vnitřní povrch Podslizniční vazivo (submukóza) - je ve většině oddílů, probíhají zde bohaté cévní sítě a autonomní podslizniční nervová pleteň Svalovina (muskularis) - tvoří nejmohutnější vrstvu stěny Vazivový obal (peritoneum) - obaluje zevní povrch trubice a k ní připojených orgánů tam, kde jsou orgány uloženy v dutině břišní. Tam, kde trávicí trubice neprochází dutinou břišní, kryje trubici řídké vazivo (adventicie). Žlázy trávicí trubice: a) žlázy stěny - žlázové buňky, které jsou uloženy buď samostatně nebo ve skupinách přímo v epitelu podslizničního vaziva nebo v epitelu sliznice žaludeční žlázy (glandulae gastricae) - ve sliznici žaludku 6

7 žlázy tenkého střeva (glandulae intestinales) - v podslizničním vazivu tenkého střeva b) žlázy mimo stěnu - žlázy jsou s trubicí spojené různě dlouhými nebo různě upravenými vývody příušní žláza velké slinné žlázy slinivka břišní játra Trávicí soustava přeměňuje složité sloučeniny potravy na jednoduché, které je tělo schopno využít. Potrava je zmenšována na menší kousky kousáním a žvýkáním a potom činností trávících enzymů. Prochází trávícím systémem díky svalovým pohybům zvaným peristaltika. Po trávení jsou jednodušší látky vstřebány do krevního řečiště. Soustava se skládá z dutiny ústní, hltanu, jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku. V ústní dutině (cavitas oris) jsou sliny (produkují slinné žlázy), zuby ( dentes) a jazyk (lingua). Zuby, rty (labia), tváře (buccae) ohraničují vlastní dutinu ústní. Ústní dutina přechází do hltanu ( pharynx), tam je sousto posunováno stahem svalů na dně ústní dutiny, smrštěním svalů patra a pohybem jazyka. Jícen (oesophagus) je trubice dlouhá asi 32 cm a leží mezi orgány krku a hrudní dutinou, prochází do břišní dutiny, posunuje potravu do žaludku (ventriculus, gaster). V horní části je tvořen příčně pruhovaným svalstvem (svaly ovládané vůlí) a v dolní části svalstvem hladkým. Žaludek je uložen v levé části dutiny břišní, obsahuje žaludeční šťávy, vzniká zde trávenina. Na žaludek navazuje tenké střevo 7

8 (intestinum tenue). Nakonec se potrava dostává do tlustého střeva (intestinum crassum). Tenké střevo začíná vrátníkem a končí v pravé kyčelní jámě, kde ústí do tlustého střeva. U živého člověka má délku 3-5 m. Dělí se na dvanáctník (duodenum), lačník (jejunum) a kyčelník (ileum). Duodenum navazuje na pylorický oddíl žaludku a dvanáctníkovým ohbím přechází do lačníku. Nejčastěji má tvar podkovy a je dlouhé cm. Duodenum rozdělujeme na čtyři úseky: par superior, pars descendes, pars horizontalis, par ascendent. Lačník a kyčelník v sebe plynule přecházejí bez zřetelné hranice, proto někdy mluvíme o jejunoileu. Jejunum je mírně širší (3 cm) než ileum (2,5 cm). Na vnitřním povrchu lačníku jsou patrné četné poloměsíčité řasy, kterých je v kyčelníku jen velmi málo nebo úplně chybějí. Stěna tenkého střeva má čtyři vrstvy. Sliznice tenkého střeva je složena v 5 8 mm vysoké řasy. Povrch řas má sametový vzhled, protože vybíhá v množství kuželovitých až kyjovitých klků (villi intestinales). Sliznice je krytá jednovrstevným cylindrickým epitelem. Klky jsou 0,3 1 mm vysoké výběžky sliznice, které zvětšují resorpční povrch sliznice. Ve sliznici je také slabá vrstva hladké svaloviny, která dovoluje drobné posuny sliznice, změnu povrchového reliéfu klků, a usnadňuje vyprazdňování mízních cév klku. V podslizničním vazivu tenkého střeva probíhají cévní a nervové pleteně. Bohaté jsou především pleteně mízních cév a mízní tkáně. Svalová vrstva jejunoilea je složena ze dvou vrstev hladké svaloviny vnitřní cirkulární a zevní podélné. Ve vazivu mezi oběma svalovými vrstvami probíhá autonomní nervová pleteň (plexus myentericus). Pobřišnice obaluje povrch kliček. Tlusté střevo je dlouhé asi 1,2 1,4 m a má průsvit 5 8 cm. Začíná v pravé kyčelní jámě a pokračuje tračníky: vzestupným, příčným, 8

9 sestupným a esovitým. Koncovou část tlustého střeva tvoří konečník, který přechází v řitní kanál končící řitním otvorem. Vzestupný tračník ( colon ascendes) jde od slepého střeva nahoru, ke spodní ploše pravého jaterního laloku. Je dlouhý cm. Příčný tračník ( colon transversum) je asi 50 cm dlouhá trubice rozepjatá v prověšeném oblouku mezi pravým ( jaterním) a levým ( slezinným) ohbím. V levém ohbí přechází v sestupný tračník ( colon descendes), ten je dlouhý cm. Esovitý tračník (colon sigmoideum) začíná ve výši hřebene kyčelní kosti a pokračuje jako cm dlouhá klička, která ve výši obratle S2 až S3 přechází do konečníku. Sliznice tlustého střeva je bledá až šedá, bez klků. Slizniční řasy jsou poloměsíčité. Mezi buňkami epitelu sliznice jsou pohárkové buňky produkující velké množství hlenu. Podslizniční vazivo je poměrně silné. Svalová vrstva je obecně slabá. Pobřišnice pokrývající zevní povrch střeva je velmi tenká a prosvítá jí svalovina. Pobřišnice vybíhá v drobné paličkovité a lalůčkovité výběžky, které jsou vyplněny tukem. Konečník (colon rektum) je dlouhý asi 10 cm a ústí v řitní rýze řitním otvorem (anus). Rozšířená část konečníku (ampula) je místem kde se shromažďuje stolice. Jeho konec je vybaven vnějšími a vnitřními svěrači. 9

10 Obr.č.1 [www.anatomie-lidskeho-tela.kvalitne.cz] 2.2 Patologické nálezy onemocnění Podle lokalizace je nejčastější postižení tenkého i tlustého střeva (asi 45 %), samotné anorektální postižení je vzácné, mnohem častěji se vyskytuje při současném postižení střeva tenkého nebo tlustého ( %). Prvním projevem jsou drobné rudé skvrny (lokalizovaný erytém), které se rozpadají a přechází v tzv. aftoidní vřídky. Ty se často prokážou při kolposkopii. Histologicky se pod vřídky naleznou lymfoidní agregáty. V dalším průběhu se vyvine typický obraz pokročilé nemoci, charakterizovaný zánětem postihujícím všechny vrstvy střevní stěny. Sliznice je zvředovatělá a mezi vředy zůstávají ostrůvky zachovalé sliznice. Podsliznice je zduřelá edémem, lymfatickou hyperplazií a fibrózou. Granulomy (ohraničené záněty) mohou být uloženy v kterékoli vrstvě střevní stěny. Postižený úsek střeva je ztluštěn, zánět postihuje 10

11 regionální mízní uzliny, které jsou zvětšeny a často obsahují granulomy, i když se ve střevu samém nevyskytují. Dalším důsledkem tohoto procesu je zúžení střevního průsvitu a pronikání zánětu do okolních struktur s tvorbou píštělí zevních i vnitřních. Typický je soubor znaků makroskopických (viditelný pouhým okem) i mikroskopických, který může mít různé kombinace u různých nemocných, i v různých lokalizacích nebo obdobích u téhož nemocného. 2.3 Epidemiologické nálezy Nemoc zaznamenala prudký vzestup častého výskytu. Počet nových onemocnění za rok je asi 2-4 případy na obyvatel. Celkový současný počet pacientů je případů na obyvatel. Také byl prokázán vyšší výskyt onemocnění mezi příbuznými v rodinách nebo etnických skupinách. Lidé s tmavou kůží mají dvojnásobně menší riziko onemocnění, než lidé se světlou kůží. Bylo zjištěno, že choroba má největší výskyt v severních zemích. Postihuje muže i ženy každého věku, s maximem mezi roky, s druhým vrcholem mezi lety. 2.4 Historické poznámky Crohn, Ginzberg a Oppenheimer v roce 1932 identifikovali zvláštní jednotku, kterou nazvali ileitis terminalis. Nejdříve se myslelo, že nemoc postihuje jen konečnou část tenkého střeva, ale brzy byly popsané i jiné lokalizace v tenkém střevě a nemoc dostala název enteritid regionalis. Koncem padesátých let se k nám dostaly zprávy z nemocnice sv. Marka v Londýně, že nemoc se vyskytuje i ve střevě tlustém, a to buď společně se střevem tenkým, nebo samostatně. Byly pozorovány lokalizace i v jiných částech trávicí trubice ( ve dvanáctníku, žaludku i v jícnu), nemoc byla prohlášena za systémové onemocnění trávicí trubice a dostala název Crohnova nemoc. 11

12 2.5 Co je to Crohnova nemoc (CN) Crohnova nemoc (CN) patří mezi idiopatické střevní záněty. Jde o chronický nespecifický zánět střeva tenkého nebo tlustého nebo obou. Onemocnění postihuje celou trávicí trubici od úst až po konečnk, ale umístění v ústech a jícnu je velmi vzácné a je popsáno u několika málo případů na celém světě Příčina onemocnění Příčina u této nemoci je neznámá. Je známo, že se na vzniku podílí genetické dispozice, není vyloučen ani podíl infekce a roli zde hrají i patologické imunitní mechanismy, které mají za následek zánětlivé poškození tkáně. Jak a proč k nemoci dochází, zůstává zatím tajemstvím. Některé studie obviňují i potravinové alergie, bakterie, viry nebo kvasinky. K dalším příčinám může patřit i nedostatek vlákniny nebo také nadbytek cukrů v potravě. Kouření velice zhoršuje průběh nemoci. Vyšší náchylnost (3 až 20 krát) vykazují rodiče, sourozenci či děti pacientů. Studie, které byly provedeny na dvojčatech odhalují shodný nález vyšší než 55 %. Abnormální projevy v imunitním systému vedou také ke vzniku nemoci. Při užívání antikoncepčních pilulek byla prokázána vyšší míra výskytu nemoci. V různých částech střeva se při aktivaci imunitní reakce rozvíjí zánět. Zánět postihuje střevní stěnu v celé její tloušťce. Hromadí se v ní zánětlivé buňky imunitního systému a svojí činností ji poškozují. Vznikají vředy a trhliny ve sliznici, dochází k postupnému jizvení a zužování střeva Příznaky Crohnova nemoc probíhá ve vlnách. To znamená, že se výrazné obtíže (vzplanutí) střídají s obdobím zcela bez příznaků (remise). Příznaky 12

13 závisí na lokalizaci a rozsahu onemocnění; způsobují velmi různé klinické obrazy, při lokalizovanějším onemocněním terminálního ilea se nemoc většinou projevuje akutním začátkem připomínajícím akutní apendicitidu, obyčejně jsou nemocní s touto diagnózou operováni. Převažujícími symptomy jsou tyto tři: - Průjem - může navíc obsahovat hlen, krev nebo hnis. Při postižení tenkého střeva se objevují silné, řídké průjmy. Při postižení střeva tlustého nemají průjmy velký objem, ale mají větší frekvenci. U těžkých případů dochází k vyprazdňování stolice i dvacetkrát za den. Perianální stupeň může být doprovázen i inkontinencí stolice (neschopnost kontroly stolice). - Bolest břicha - křečovitá nebo stálá, v pravé dolní polovině břicha nebo v okolí pupku. - Úbytek na váze - je spojen se sníženým příjmem potravy, protože pacient se lépe cítí, pokud není najeden. Kterýkoliv z těchto projevů nemoci může být dominantní. Mohou se objevit i další příznaky, které ale nejsou pravidlem: - zvracení po jídle - zácpa - nadýmání - mírně zvýšená teplota - nevolnost - únava, slabost - poruchy růstu - až u 30 % dětí v období puberty Kromě těchto příznaků se nemoc může projevit i mimo trávicí trakt a mohou se vyskytovat obtíže jiných orgánových soustav tzv. mimostřevní projevy. 13

14 Kloubní postižení, bolesti páteře Osteoporóza (řídnutí kostí) Ledvinové a žlučové kameny Afty - mohou být jedním z prvních příznaků nemoci Kožní vyrážky - vyskytuje se např. lupénka Onemocnění očí - zánětlivé onemocnění duhovky (iritis), zánětlivé onemocnění zorničky (uveitis) Trombóza a plicní embolie Deformování konečků prstů a nehtů Autoimunní hemolytická anémie (imunní systém napadá červené krvinky) Obtíže jsou způsobené poruchou obranné reakce, která se neprojevuje pouze na střevě. U některých pacientů mimostřevní potíže převažují Komplikace Píštěle. Vyskytují se u % nemocných. Představují nepřirozenou komunikaci mezi střevem a okolními orgány. Píštěle často ústí do okolí řitního otvoru (perianální píštěle). Mohou nepříjemně zapáchat a způsobovat dráždění kůže nebo zánět pánevních orgánů (např. močového měchýře nebo pochvy). Píštěle vznikají kvůli oslabení střevní stěny. V některých případech mohou být i prvním projevem onemocnění. Teprve při jejich objevení se začne pátrat po příčině. Píštěle lze rozdělit na píštěle zevní, ústící na kůži, píštěle vnitřní, které jsou mezi orgány břišní dutiny, a píštěle smíšené, které jsou kombinací zevních a vnitřních píštělí. Dále píštěle dělíme na: 14

15 Enterovaginální - klička se dostane do Douglesova prostoru a stolice odchází pochvou, je zde nebezpečí infekce a nutné chirurgické řešení. Enteroenterální - z jedné kličky do druhé, zkracuje střevní pasáž a je nejméně problematická, nemocný musí jíst vysoce hodnotnou stravu, protože jinak by ubýval na váze. Enterokutánní - je to pištěl mezi kůží a střevní kličkou, na kůži se udělá několik otvorů, kterými prochází stolice (v perianální oblasti), nasazuje se konzervativní léčba, strava se podává pouze parenterálně, nikoli per os, pak následuje léčba chirurgická. Enteroversikální - do prostoru za močový měchýř se vsune klička, stolice odchází s močí, je zde nebezpečí infekce až postižení ledvin, následuje léčba chirurgická. Abscesy (ohraničená místa s výskytem infekce, které se mohou projevit v oblasti trupu, či konečníku) se vyskytují asi u % nemocných. Obstrukce (ucpání střev) - zejména tenkého střeva. Mechanická zablokování průchodnosti střev, ke kterým u tohoto typu nemoci může dojít, často vyžadují operační zákrok. Perforace střeva - peritonitida Podvýživa: Pacienti s Crohnovou chorobou jsou z několika důvodů ohroženi podvýživou. Ty zahrnují snižování přijmu potravy, protože pacient se nenasycen cítí lépe Malabsorbce (stav snížené schopnosti vstřebávání živin v tenkém střevě) Jsou zvláště ohroženi pacienti, kteří v minulosti podstoupili resekční operaci tenkého střeva. Pacienti mohou potřebovat 15

16 doplňkovou pro zvýšení přísunu kalorií, ve vážných případech může být vyžadována nitrožilní výživa. Zvrat v karcinom Cholelithiasis (u 30%) Diagnostika Pro správné stanovení diagnózy je důležité provést řadu vyšetření a testů. Anamnéza: Mimo vlastních obtíží se pátrá po přítomnosti této choroby v rodině. Fyzikální vyšetření: Zaměřuje se obzvlášť na oblasti břicha a konečníku. Fyzikální vyšetření sleduje také výskyt typických příznaků na kůži, sliznici, očích či kloubech. Zánětlivé změny lze rozeznat v řitní krajině a digitálním vyšetřením (prstem) pak zjistit přítomnost stop krve. Krevní testy: V aktivním stádium se objevuje anémie, asi u 70 % případů, zvýšené CRP a zvýšená sedimentace. Úkolem je zhodnotit stav laboratorní zánětlivé aktivity nemoci a přítomnost výživových komplikací (chudokrevnost, nedostatek železa, krevních bílkovin atd.). Kolonoskopie: Dnes je nejspolehlivější metodou ke stanovení diagnózy, neboť nabízí přímý vizuální náhled do oblasti tlustého střeva a terminálního ilea. Kolonoskopie stanoví i rozsah postižení tračníku, event. i terminálního ilea. Při tomto vyšetření může být také provedena biopsie, čili odebrání vzorku tkáně pro další laboratorní analýzy. Vizuální nález skvrnitých projevů v oblasti ilea, avšak ne v oblasti konečníku je náznakem přítomnosti Crohnovy nemoci. 16

17 Dva dny před kolonoskopií je nutné dodržovat bezezbytkovou dietu a den před vyšetřením pouze tekutou stravu. Odpoledne před vyšetřením je nutné střevo důkladně vyčistit za pomocí roztoků kontaktních solí (hořečnaté, fosfátové soli). Důležitý je příjem tekutin, vypít alespoň 3-4 litry. Přípravkem ForTrans se připraví 3-4 litry tekutiny, která se musí postupně vypít. Kapsulová endoskopie: Pacient spolkne malou kapsuli se zabudovanou kamerou a ta při průchodu trávicí soustavou pořizuje záznamy. Používá se v místech, do kterých se nedostaneme, například tenké střevo. Výsledky z této metody se nepovažují za zcela průkazné. Gastroskopie: Při postižení jiné části trávicí soustavy Bariová zkouška průchodnosti: Provádí se, pokud je onemocnění ve zbylé částo tenkého střeva, do které se nedostaneme kolposkopií ani gastroskopií. Pacientovi se podá suspenze sulfátu baria a v průběho trávení se pořizují rentgenové záznamy. Umožňuje identifikaci míst, kde je zánětlivé onemocnění a zúžení tenkého střeva nebo ztlušťování stěny. Ultrazvukové vyšetření (ultrasonografie): je velmi důležitá pro posouzení změn ve stěně střevní a jejím okolí. Rozliší míru překrvení zanícené tkáně, vyloučí nebo potvrdí abscesy, píštěle i stenózy. Podobné informace může poskytnout CT či NMR (nukleární magnetická rezonance), zejména pokud se jedná o postižení v oblasti konečníku, řitního kanálu a okolních orgánů. Tato oblast označovaná anatomicky jako malá pánev je totiž pro ultrasonografii velmi obtížně dostupná. Počítačová tomografie se používá hlavně při podezření na nitrobřišní abscesy. Rentgen kontrastní látky zobrazují hlavně vnitřní lumen (průsvit) tenkého střeva (vyšetření označovaná jako enteroklýza) či střeva tlustého (vyšetření označované jako irrigografie). Magnetická rezonance: Pouze jako doplňkové vyšetření 17

18 CT (počítačová tomografie): Tato metoda je užitečná pro stanovení nitrobřišních komplikací Léčba V první fázi je třeba léčit akutní onemocnění. Důležité je udržovat nemoc ve fázi remise ( stav, při kterém je nemoc dočasně na ústupu), čili udržovat onemocnění na minimální úrovni, protože Crohnovu nemoc nelze vyléčit absolutně. Nejprve se nasazují léky protiinfekční, které mají za úkol redukovat zánět. Používají se hlavně aminosalicyláty, protizánětlivé léky, kortikosteroidy a antibiotika. Někteří nemocní potřebují užívat léky na potlačení funkce imunitního systému, jsou jim nasazována tzv. imunosupresiva. V případě srůstů znemožňujících průchodnost střev, tvorby abscesů, či pokud organismus v přiměřené době nereaguje na léky, může dojít k nutnosti operačního zákroku Konzervativní léčba Velký význam má poučení nemocného o dietě a charakteru onemocnění. Nemocný musí být hlavně informován o prognóze, nebezpečí relapsů a chronicitě. Pacient s lehkou nebo středně těžkou zánětlivou formou dostává aminosaliciláty, nejčastěji mesalazin v různých lékových formách (Asacol, Pentasa, Salofalk), což je kyselina 5-aminosalicylová, která má protizánětlivý účinek a zasahuje tak do imunitních procesů zodpovědných za vznik nemoci. Působí hlavně lokálně, proto lékař zvolí takovou formu léku, aby se účinná látka uvolňovala až v místě, kde je zánětlivý proces lokalizován. Mohou to být tedy i čípky a klyzmata, ale častější je podávání v tabletách. Mesalazin se užívá v nižších dávkách 18

19 i při ústupu aktivity nemoci. Do 6 týdnů má dobrou odpověď na tuto léčbu 60 % nemocných; terapie má pokračovat až do úplné remise. Při bakteriálním přerůstání, hnisavém procesu nebo nedostatečné odpovědi na mesalazin jsou aplikována antibiotika se širokým spektrem účinku. Někteří lékaři ještě předepisují sulfasalazin, ale vzhledem k vyššímu výskytu nežádoucích účinku, patří tento lék spíše k minulosti. Při těžším průběhu onemocnění se podávají kortikoidy (např. Prednison). Před jejich podáním je nutné zjistit, zda není přítomen absces, protože aplikace kortikoidu u abscesu může vést k nekontrolované sepsi. Pokud onemocnění nedovolí snížit dávku kortikoidů, jsou k nim přidávána imunosupresiva. Imunosupresiva mají nástup účinku s 2-9 měsíční latencí, neovlivní aktivitu zánětu hned po nasazení. Především jsou podávaná k profylaktické a udržovací terapii. Dále se podávají u pacientů s kortikodependencí nebo kortikorezistencí, kdy můžeme jen tak dávku vysadit nebo jen snížit. Kortikodependence je stav, kdy se kortikoidy podávají dlouhodobě nebo i několik let. Kortikorezistence je stav, kdy je nutné podávat prednisolon v dávce vyšší než 30 mg denně po dobu šesti týdnů a déle, tímto se potlačí známky aktivity CN. Při podávání imunosupresiv je třeba monitorovat hodnoty krevního obrazu, zpočátku každé dva týdny, později měsíčně, vzhledem k nežádoucím účinkům. Biologická léčba je založena na využití biologických produktů, to znamená produktů z živé přírody. Je to například parenterální podávání proteinů (Infliximab). Nasazuje se hlavně u agresivního průběhu nemoci, to je zhoršený stav spojený s nepříznivými výsledky laboratorních nálezů, endoskopických vyšetřeních. Před nasazením léčby je důležité vědět, jakými léky byl pacient léčen a jak dlouho. K udržovací léčbě může lékař napsat také probiotika (Mutaflor, Santax S, Enterol). Jsou to živé mikroorganismy působící příznivě na lidské zdraví a v poslední době se ukázal i jejich pozitivní účinek v léčbě střevních zánětů. Svůj význam mají i prebiotika, to jsou složky potravy, které stimulují 19

20 růst střevní flóry a její metabolickou aktivitu. Podpůrná a symptomatická terapie se podává nemocným individuálně. Jedná se antidiarhoika, spazmoanalgetika, anxiolytika, náhrada železa a vápníku, vitamínů a dalších minerálů. Dobrý efekt mívá nutričně definovaná strava s dostatečnou dodávkou vitamínů a minerálů. Pacient s těžkými zánětlivými změnami vyžaduje hospitalizaci s parenterální výživou Chirurgická léčba Operace se provádí v případě, že nastanou komplikace, nebo tehdy, pokud organismus nereaguje na léky. Dochází k němu u % nemocných. Při stenóze se provádí rozšíření postiženého místa. V ostatních případech je třeba provést resekční zákrok, při kterém se odebere postižená část střeva a spojí se zdravé sekce. V komplikovaných situacích se raději volí vyústění střeva některým typem stomie Stomie Stomie je umělé vyvedení střeva před dutinu břišní. Zavedení stomie může být někdy pouze dočasné opatření, v jiných případech je nutné ponechat stomii do konce života. V každém případě je důležité, aby byl pacient na zavedení stomie připraven, aby mu lékař vysvětlil všechny podrobnosti a v neposlední řadě poučen, jak o stomii pečovat. Nemocnému je třeba vysvětlit i to, že zavedením stomie se nezhorší jeho kvalita života, i když většina nemocných tomuto faktu nevěří. U Crohnovy nemoci může být postižena jakákoliv část střeva, a 20

21 proto se nedá vyloučit, že se nemocný nebude muset za několik let po úspěšném chirurgickém výkonu podrobit další operaci. Důležité je, aby nemocný přijmul stomii jako pomoc nebo úlevu. Vývod se většinou umísťuje do pravého nebo levého podbřišku. Přerušené střevo se všije do otvoru v kůži a střevní obsah je odváděn směrem ven. Rozlišují se dva typy stomie: Vytvořená z tlustého střeva (ileostomie) Vytvořená z tenkého střeva (kolostomie) Stomie se vybírá podle stupně a rozsahu postižení. Dočasná stomie se zavádí v případě, kdy si střevo musí,,odpočinout a není připraveno pro jinou operaci, nechá se mu čas na zhojení. Ve většině případů se znovu napojí bez poškození jeho funkce, tento proces se nazývá zanoření stomie. Trvalá stomie se zavádí pokud byly závažně postiženy střevní funkce chorobou. Nemocný s ní žije doživotně. Než bude nemocný po zákroku propuštěn do domácího ošetřování, je důležité jeho setkání se stomickou sestrou. Ta dokáže nejlépe poradit s výběrem a používáním stomických pomůcek. Naučí pacienta, jak musí o stomii pečovat. Důležité je, aby se dosavadní životní styl změnil co nejméně. Dobrým místem pro výměnu zkušeností a rad jsou kluby stomiků Dietní opatření V posledních padesáti letech došlo ke změnám v konzumaci potravy poklesl podíl čerstvých, kysaných či sušených potravin a 21

22 naopak stouplo množství potravin konzervovaných a sterilovaných. Ukázalo se, že pacienti častěji sladí a konzumují sladkosti. Zároveň byl u nemocných zjištěn vyšší výskyt poškození chrupu zubním kazem. Správná strava může nemoc podstatně ovlivnit k lepšímu, protože zažívací trakt není tolik zatěžován a není vystavován potravinám, které hlavně v období vzplanutí nemoci škodí a dráždí. Odpovídající dieta se musí stanovit individuálně u každého pacienta, samozřejmě v těsné spolupráci lékař-pacient, pokud je to možné i s nutricionistou. Dieta je velice významná a hlavně záleží i na tom, v jakém stádiu se nemoc pohybuje. Jíst by se mělo 5-6x denně menší porce. V klidové fázi by se měla dodržovat dieta bohatá na vysoký obsah vlákniny. K jídlu patří hlavně dostatečný pitný režim, vypít by se mělo kolem 2 litrů tekutin. Toto množství se doporučuje pít pomalu během celého dne, nejlépe v období mezi jednotlivými jídly. Doporučené nápoje: minerální vody bez kysličníku uhličitého, bylinkové čaje, přírodní šťávy ředěné vodou. Nedoporučované nápoje: alkohol, káva, černý čaj, coca-cola, tonic. U pacientů s Crohnem není možno podávat čerstvou zeleninu a ovoce, ve stravě nesmí být pokrmy příliš horké ani studené, kořeněné, silně kyselé nebo jinak pikantní. Vyloučit by se měly přepalované tuky. Pokrmy musí obsahovat menší množství tuku ( g/den) a větší množství bílkovin, železa, vápníku a vitaminu B a C. Mezi tuky, které se doporučují patří čerstvé máslo, které se ale musí přidat až do hotových pokrmů. Maso se doporučuje opékat nasucho a pokrmy zahušťovat opraženou moukou. Co se týče koření, tak nejvhodnější alternativa je koření vegi-vegi, je bez glutamatu sodného, který není vhodný pro děti do 3 let a diabetiky, obsahuje pouze přírodní ingredience. Příjem cholesterolu v potravě je třeba omezit do 300 mg/den. 22

23 Bezezbytková dieta Dieta zanechává ve stolici velmi málo zbytků, nedráždí sliznici střev a neprovokuje ke zvýšené peristaltice. V této dietě je snížená dávka tuků, zvýšené množství bílkovin, snížená je i kalorická hodnota. Povolené potraviny: Pečivo: pouze bílé - veka, rohlíky Moučníky připravené z piškotového těsta Polévky: vývar z libového masa nebo mrkve s rýží Maso: pouze libové, telecí, kuře, kapr, filé, dušená šunka Přílohy: rýže, těstoviny, jemný knedlík, při toleranci mléka - bramborová kaše Sýry: nízkotučné, netučný tvaroh Vejce: v menším množství, lépe je zařadit do pokrmů Ovoce: kompotované meruňky bez slupky, banány, dušená oloupaná jablka Zelenina: dušená mrkev, mrkvové pyré Nepovolené potraviny: Ovoce: hrušky (tvrdá slupka), ananas, jahody (zrníčka), maliny, kiwi Zelenina: syrová, mražená, kapusta, zelí, kedlubny, ředkvičky, pórek, cibule, květák Luštěniny: v jakékoliv úpravě Houby: ani odvar z hub Maso: příliš tučné vepřové, uzené, bůček, tučné ryby a vnitřnosti Uzeniny: salámy, párky, jitrnice, jelita, klobásy Tuky: šlehačka, škvarky, sádlo Přílohy: smažené hranolky, kynuté knedlíky Pochutiny: kečup, majonézy, bramborový salát, vlašský salát 23

24 Přehled potravin, obsahujících důležité složky. Potraviny obsahující bílkoviny: - ryby, drůbež, mléko, mléčné výrobky, vejce. Potraviny obsahující železo: - játra, maso, vejce, obilniny, tmavě zelená zelenina. Potraviny obsahující vápník: - mléko, mléčné výrobky, obilniny, listová zelenina, vaječný žloutek, minerální vody. Potraviny obsahující vitamín B: - B1- vepřové maso, hovězí maso, játra - B2- mléko, mléčné výrobky, játra - B6- kukuřice, maso, játra - B12- játra, maso, mléčné výrobky, vejce Potraviny obsahující vitamín C: - ovocné šťávy, džusy, zeleninové šťávy Potraviny obsahující vitamín D: - mléčné výrobky, rybí tuk, vejce U některých nemocných se může vyskytnout malabsorpce, tj. špatné vstřebávání živin při nesnášenlivosti některých druhů potravin. Jedná se většinou o nesnášenlivost sacharidů a tuků. Při malabsorpci sacharidů se doporučuje vyzkoušet cukr hroznový - Glucopur nebo syntetická sladidla. 24

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1 TRÁVICÍ SOUSTAVA obr. č. 1 funkce: přijímání potravy = živin zpracovávání potravy mechanicky = drcení, rozmělňování chemicky = funkce enzymů trávení vstřebávání odstranění zbytků potravy stavba: dutina

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Nemocnice Tábor a.s. Chirurgické oddělení Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Pacient: Jméno,příjmení,datum narození Lékař, který provedl poučení: Dnešního dne jsem byl lékařem poučen

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - Číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://www.calgarycmmc.com/crohns_disease.jpg Crohnova choroba Morbus Crohn 1 Idiopatický zánět Chronický transmurální zánět trávicí

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA.

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA. TRÁVÍCÍ SOUSTAVA TRÁVÍCÍ SOUSTAVA ústa zuby slinné žlázy hltan jazyk hrtanová příklopka jícen žlučník slinivka (pankreas) tlusté střevo tenké střevo slepé střevo (apendix) žaludek konečník řitní otvor

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1

Dietní systém Nemocnice Strakonice, a.s. VÝŽIVA 2. vydání SP-V-005-P Dělení dietního systému...1 OBSAH 1 Dělení dietního systému...1 Diety základní...1 Diety speciální...1 Standardizované dietní postupy...1 2 Definice diet...2 2.1 Základní diety...2 2.2 Speciální diety...4 2.3 Standardizované dietní

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev)

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev) OŠETŘOVATELSTVÍ ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3. Eozinofilní kolitida Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1 1 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.LFUK, Praha Úvod 29 -letý pacient byl přeložen z jiného pracoviště

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

trávicí trubice: zizi.com

trávicí trubice: zizi.com trávicí trubice: dutina ústní, cavitas oris hltan, pharynx jícen, oesophagus žaludek, ventrikulus, gaster tenké střevo, intestinum tenue dvanáctník, duodenum lačník, jejunum kyčelník, ileum tlusté střevo

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_SOUSTAVA TRÁVICÍ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.10

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Léčebná výživa u laktózové intolerance

Léčebná výživa u laktózové intolerance Léčebná výživa u laktózové intolerance Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Nesnášenlivost mléka Příčiny Alergie na mléčnou bílkovinu Intolerance laktózy (deficit laktázy) První popis Holzel a spol.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku dietní režim Vítejte Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste se vyhnuli zhoršení Vašeho

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská MORBUS CROHN MUDr. Denisa Pavlovská - definice: - chronický granulomatózní zánět nejasné etilogie s postižením všech vrstev stěny GIT - typické je segmentální postižení - skip leasions - etiopatogeneze:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy.

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy. ZDRAVÉ DÍTĚ z pohledu výživy www.kpclinic.cz VÍM, CO JÍM A JÍM ZDRAVĚ Miminku stačí mateřské mléko, aby rostlo Čím jsme starší zvyšují se nároky organismu na energii ABYSTE SPRÁVNĚ ROSTLY, POTŘEBUJETE

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno L.Prokopová Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno udání hlášení INFORMACE vědomosti znalosti poučení sdělení LÉKAŘ x NEMOCNÝ IBD INFORMACE LIMITOVÁNY SOUČASNÝM

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Crohnova choroba http://www.calgarycmmc.com/crohns_disease.jp g Morbus Crohn 1 Idiopatický zánět Chronický transmurální zánět trávicí

Více

Rozhovor s nutriční terapeutkou

Rozhovor s nutriční terapeutkou Rozhovor s nutriční terapeutkou 2. 10. 2017 Rozhovor s nutriční terapeutkou Danou Sasakovou o nízkobílkovinné dietě, stravování a léčbě při chronickém onemocnění ledvin. Nízkobílkovinná dieta, co to vlastně

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Trávicí a vylučovací soustava člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAT: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Trávicí trubice od jícnu a do po rektum MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Důležité věci, které je dobré znát u částí trávicí trubice Obecný popis a funkce Stavba stěny (obecná stavba trávicí trubice) Syntopie, vztahy

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 -

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 - Jaro je obdobím nových začátků. Nejen, že se probouzí příroda, ale procitá i naše tělo. Proto je tato doba nejvhodnější k nastartování nových sil a k přípravě na další dny plné energie. Nejprve bychom

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Sušená kojenecká a dětská výživa

Sušená kojenecká a dětská výživa Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie Sušená kojenecká a dětská výživa IVA projekt 2014/FVHE/2340/036 Bc. Lenka Bernatíková Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Příloha č. 1 Dotazník

Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 1 Dotazník Vážená paní, vážená slečno, Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce. Práce je zaměřena na zjištění stravovacích zvyklostí

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Trávicí soustava. Stavba

Trávicí soustava. Stavba Trávicí soustava - Příjem potravy - Zpracování mechanické (zuby, svaly), chemické (enzymy) - Vstřebávání ţivin - Vyloučení nestravitelných zbytků a nadbytečných látek z těla Trávení je proces štěpení ţivin

Více