Číslo 2 Září/Říjen Úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 2 Září/Říjen 2011. Úvodník"

Transkript

1 Úvodník Ahoj! Už je to, bohužel, nějaký ten pátek, co skončily prázdniny :-/ Hektické září (návrat do školy, u někoho opravné zkoušky, ) máme také za sebou a tak nastal ten pravý čas, abychom vám prostřednictvím Školního časopisu připomněli, co se na naší škole dělo a také, co nás teprve čeká! --- Jednou z posledních akcí naší školy v minulém šk. roce (o které jsme již nestihli informovat) byla návštěva velvyslanectví SRN v Praze. Tato akce se konala 20. června a účastnila se jí loňská OD3. Podrobnější informace včetně fotek najdete v samostatném článku. --- V polovině září se asi 80 žáků naší školy zúčastnilo výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích. Dle počtu zúčastněných je jasné, že o akci byl opravdu velký zájem. Také z této akce přinášíme samostatný článek a fotky. --- Protože se naše škola stala spádovou školou pro opravné písemné maturitní zkoušky a po škole se v polovině září pohybovalo mnohem více lidí (žáků z jiných škol), než obvykle, proběhla ve dnech 15. a výchovně vzdělávací akce - návštěva Hasičského záchranného sboru v Teplicích. Na akci byly třídy O2., KO4., KS2. a KS Souběžně s výše zmíněnou akcí proběhla také návštěva okresního soudu Teplice a Ústí nad Labem se třídou O4. a exkurze do velkobřezenského pivovaru, které se zúčastnily třídy O3. a P3.A. --- V termínu od do se již poněkolikáté konal Sportovní kurz ve Španělsku. Z pedagogů se zúčastnili p. Müllerová, p. Mácha, Mgr. Barzykov a Mgr. Belisová. A protože v době uzávěrky tohoto čísla se Španělé čerstvě vrátili, přineseme podrobnější informace i s fotkami v příštím čísle. --- Další informace, které vám přinášíme Obsah Úvodník 1 Rozhovor s 2 Co se stalo v září a říjnu? 3 10, 14 Přehled konzultačních hodin a kroužků 11 a 12 Lyžařský kurz 13 Důležitá informace 14 v tomto čísle, se týkají lyžařského kurzu pro žáky 1. ročníků. Také otiskujeme přehled konzultačních hodin učitelů většiny předmětů či učebních oblastí a seznam všech volnočasových aktivit pro školní rok 2011/12, včetně vedoucích, místa a času konání. Příjemné a užitečné počtení přeje vaše redakce. 1

2 V tomto čísle Školního časopisu vám přinášíme odpovědi na pět otázek, které jsme položili jednomu z našich výpočetkářů, panu Ing. Satrapovi. 1) Chtěl jste vždy být učitelem? Nikdy jsem si nedovedl představit, že bych mohl toto povolání vykovávat. Přišlo to jako pěst, kterou nečekáte. 2) Čím jste chtěl být, když jste byl dítě? Jelikož jsem z dětství ještě nevyrostl, tak stále ještě nevím, čím chci být. 3) Jaké pro Vás bylo studium na střední škole? Váš nejoblíbenější / nejneoblíbenější předmět? No asi jako pro většinu žáků to byl na začátku vopruz. Ale ve třídě jsme byli skvělá parta a s vynikajícím třídním se to dalo zvládnout. Mým nejoblíbenějším předmětem se musela stát matematika, protože byla potřeba v dalších asi 7 předmětech. Mezi neoblíbené patřila občanka, protože si na mě paní učitelka zasedla. 4) Jaký si myslíte, že je největší problém dnešních studentů? Malá invence, velká absence, slabý intelekt, 5) Co byste řekl na konec? Jako tečku za tímhle malým rozhovorem. Jsem šťasten, že jsem se mohl rozhovoru zúčastnit. Děti, nezapomeňte, že škola je úžasná, báječná a měli byste do ní chodit. S nadšením, úsměvem a radostí. Redakce děkuje za rozhovor. 2

3 Jednou z posledních výchovně vzdělávacích akcí naší školy v minulém školním roce byla návštěva velvyslanectví SRN v Praze. Akce se konala dne 20. června a zúčastnily se jí žákyně loňského třetího ročníku oboru Operátor oděvní výroby (OD3.). Jako pedagogický doprovod se akce zúčastnila Mgr. Ilona Šmatová a Mgr. Petr Šimko. Německé velvyslanectví se nachází v překrásném Lobkowiczkém paláci (viz foto) na dohled od Pražského hradu. Návštěva se uskutečnila v rámci druhého dne otevřených dveří německé ambasády. Součástí programu byla prohlídka reprezentační budovy, představení více než 35 organizací z oblasti česko-německých vztahů či například živý rozhovor s německým velvyslancem v České republice. 3

4 V druhý školní den, tedy 2. září, se opět konalo přivítání žáků prvních ročníků na budově B v ulici E. Dvořákové v Trnovanech. Den plný zábavných soutěžních disciplín, při kterém nechybělo ani grilování párků, zahájil přivítáním nových žáků ředitel školy, Mgr. Bc. Zdeněk Pešek. 4

5 Pod vedením učitelek odborného výcviku dokončily dne 6. září tohoto roku studentky 3. a 4. ročníku oboru Operátor oděvní výroby maskoty pro hokejový klub HC Draci Bílina. 5

6 Mezi dny 15. a probíhaly na naší škole opravné maturitní zkoušky. A protože naše škola byla zvolena jako tzv. spádová, opravovali na naší škole svou maturitu i žáci z jiných škol. Aby opravné zkoušky mohly proběhnout v klidu, uskutečnily se ve dvou výše zmíněných dnech výchovně vzdělávací akce. Jednalo se o návštěvu Hasičského záchranného sboru v Teplicích. Akce se zúčastnily třídy O2. a KO4. (15. 9.) a KS2. a KS3. (19. 9.). V rámci akce se naši žáci dozvěděli základní informace o fungování hasičského záchranného sboru v Teplicích, o jeho vybavení, mohli klást dotazy a také si mohli vyzkoušet polygon (viz foto), na kterém hasiči pravidelně trénují svou orientaci, pohyb a případné vyproštění osoby v úzkých prostorech. 6

7 Ve stejný den, jako se konala první návštěva Hasičského záchranného sboru v Teplicích (viz str. 6), tedy , proběhly i další výchovně vzdělávací akce. Jedna polovina třídy O4. navštívila okresní soud v Teplicích za doprovodu Mgr. Evy Trnkové. Druhá část třídy, spolu s Mgr. Evou Belisovou, navštívila také okresní soud tentokrát ale v Ústí nad Labem se zúčastnily i další třídy výchovně vzdělávacích akcí. Třídy O3. a P3.A navštívily společně s panem Jiřím Máchou a paní Irenou Šimečkovou pivovar ve Velkém Březně u Ústí nad Labem. V tomto pivovaru se vyrábí ústecké pivo pod značkou Březňák. Ačkoliv se exkurze určitě líbila, na ochutnávku si museli všichni nechat zajít chuť... 7

8 Studenti měli o Zahradu Čech enormní zájem Se začátkem školního roku je spjata celá řada nejrůznějších akcí. Jedna z nich se uskutečnila 16. září. V tento den odjelo více jak osmdesát studentů z různých ročníků a oborů do nedalekých Litoměřic - na zahradnický veletrh Zahrada Čech. Pedagogický dohled zajišťovala na místě čtveřice učitelů ve složení: Eva Belisová, Jana Müllerová, Alexandr Barzykov a Jiří Mácha. Během necelých tří hodin, co trvala prohlídka po litoměřickém výstavišti, viděli studenti i učitelé od tří set sedmdesáti firem pestrou nabídku ovoce, zeleniny, květin, cibulovin, okrasných dřevin, přírodních léčiv, zahradní techniky, chemických prostředků či potřeb pro domácnost. Nechyběl ani doprovodný program, jemuž vévodilo na Zahradě Čech vyhlášení výsledků soutěží O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje Kraje Přemysla Oráče a Regionální potravina za rok Tyto zprofanované potravinářské kampaně/soutěže si kladou za cíl seznámit spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. A celkem se jim to daří. Autor článku a fotografií: Martin Tóth, 04. 8

9 V termínu od do se i v letošním roce konal Sportovní kurz ve Španělsku. Z pedagogů se zúčastnili paní Jana Müllerová, pan Jiří Mácha, Mgr. Alexander Barzykov a Mgr. Eva Belisová. A protože v době uzávěrky tohoto čísla se Španělé čerstvě vrátili, přineseme podrobnější informace o tom, jak sportovní kurz probíhal i s dalšími fotkami v příštím čísle. 9

10 Vážení studenti, zveme Vás na první volbu Top model školy, která se uskuteční na školním maturitním plese dne Jelikož se jedná o první volbu, rádi bychom, aby se stala tradicí naší školy. Připravili jsme pro Vás níže uvedená pravidla, která mohou být v dalších ročnících modifikována. Komise zhodnotí a vybere 3 nejkrásnější modely plesových šatů vytvořené s pomocí učitelů odborného výcviku. Účastníci soutěže je zhotoví ze svého zakoupeného materiálu. Učesaní a nalíčení budou odborně od žáků oboru Kadeřník a Kosmetička a svůj model předvedou na maturitním plese. Vítěz obdrží od školy finanční odměnu 2000,- Kč. Podmínky soutěže: vlastnoručně ušité šaty (šité pod dozorem učitele odborného výcviku) představení se publiku a porotě promenáda v šatech volná taneční disciplína formulář přihlášky obdržíte u svého třídního učitele vyplněný formulář doneste třídnímu učiteli termín odevzdání přihlášky k soutěži je nejpozději do soutěžícím budou přidělena startovní čísla každá ze soutěží bude obodována (za každou jednotlivou disciplínu hodnotící komise přidělí startovnímu číslu body) Těšíme se, že společně s Vámi připravíme zajímavou a hodně sledovanou školní soutěž. 10

11 Číslo 2 Září/Říjen

12 12

13 Naše škola pořádá již každoročně v rámci učebních osnov tělesné výchovy lyžařský kurz pro žáky 1. ročníků Místo: Jizerské hory, Bedřichov, chata Ludmila Datum: Cílem týdenního pobytu je naučit se a zdokonalit se ve sjezdovém lyžování nebo na snowboardu. Naše škola má vybavení na sjezdové lyžování carvingové lyže, boty, hole, helmy, které zapůjčí žákům zdarma! Dále je možno zapůjčit i snowboard v omezeném množství. Smyslem kurzu není pouze sportovní náplň, ale i utužování třídního kolektivu v mimoškolním prostředí.!! Lyžařského kurzu s mohou zúčastnit i žáci vyšších ročníků!! Další informace a přihlášky podá učitelka TEV Jana Müllerová KABINET Č

14 Corny Středoškolský pohár v atletice - Dne 22. září 2011 se na stadionu Gymnázia Teplice uskutečnil středoškolský pohár v atletice dívek. Jednalo se o soutěž 12členných družstev, přičemž každá škola mohla mít v jedné disciplíně maximálně tři závodnice. Soutěžilo se v následujících disciplínách: běh 60 m, 200 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí a štafeta m. Soutěže se účastnili žáci Švédová I. (K2.), Horáková K. (K3.), Kostihová S., Němcová N. (P1.B), Holubová A., Vondráková D., Rybínová N. (KS1.) a Gerková M. (K1.B). Naše škola obsadila nádherné 3. místo. Všem, kteří se rozhodli reprezentovat naší školu, DĚKUJEME! Nezapomeňte na to NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, co nás ještě v měsíci říjnu čeká! Jedná se o státní svátek, který připadá na pátek, V tento den si připomeneme 93. výročí vzniku samostatného československého státu. A tomuto státnímu svátku volnému dni předcházejí dva dny podzimních prázdnin. Můžeme se tedy těšit na celých 5 dní volna!!! 14

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Nade Mží 1, 318 00 Plzeň Hotelova-skola-plzen.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Září 2014 Mgr. Jitka Sochorová ředitelka školy Obsah 1. Charakteristika školy

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit...

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit... PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 GAUDEAMUS... 3 EXKURZE DO HOTELU SLADOVNA & PANORAMA... 4 Jekyll a Hyde v Městském divadle v Brně... 4 IE4 ve Vídni... 5 HT3 ve Vídni... 5 BYLI JSME PŘI TOM.... 6 Naši veterináři

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010 SLOVO ŘEDITELKY V dubnu letošního roku jsem se ujala řízení Obchodní akademie a Střední zemědělské školy v Bruntále. Mým základním východiskem je navázat na již stanovené strategické cíle školy, které

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Číslo 5 ŠKOLNÍ TAMTAM 2004/2005 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 5 ŠKOLNÍ TAMTAM 2004/2005 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 5 ŠKOLNÍ TAMTAM 2004/2005 ŠKOLNÍ TAMTAM ZAJÍMAVOSTI VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA PROJEKT MLÁDEŽ ČESKO POLSKO SLOVENSKO POSLEDNÍ BOJ SEDMIKRÁSKY SPORT ŠKOLNÍ TAMTAM SOUTĚŽE SOUTĚŽ PODLAHA CUP 2005 SOUTĚŽ DOVEDNOSTI

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2011-2012 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 4 Charakteristika školy 5 Vybavení školy 6

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 3 2.2 Materiálně technické

Více

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace Výroční zpráva O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Zřizovatel: Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov ZŠ s právní subjektivitou od 1. ledna 1994

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více