U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne /4/RM/2018 Vnitřní směrnice Spisový řád Městského úřadu Chotěboř vnitřní směrnici č. 20/2018 Spisový řád Městského úřadu Chotěboř. 76/4/RM/2018 Dodatek ke smlouvě se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. dodatek č. 9 ke smlouvě č. 641/154/ o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce , se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim, IČO: a městem Chotěboř a ukládá ho podepsat předloženém znění. 77/4/RM/2018 Dohoda o ukončení smlouvy dohodu o ukončení smlouvy "Smlouva o poskytování služeb formou nájmu a dodávek" uzavřenou mezi městem Chotěboř a společností DOSIP Servis s.r.o., IČO: , se sídlem Krahulov 37, Okříšky a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 78/4/RM/2018 Zřízení Komise pro sociálně-právní ochranu dětí města Chotěboř zřízení Komise pro sociálně-právní ochranu dětí města Chotěboř. 79/4/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služeb v oblasti mediace a psychologického poradenství v roce 2019 uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb v oblasti mediace a psychologického poradenství v roce 2019 a ukládá ji podepsat v předloženém znění.

2 80/4/RM/2018 Zápis ze 4. zasedání dozorčí rady TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., bere na vědomí zápis a usnesení ze 4. zasedání dozorčí rady TECHNICKÉ A LESNÍ SPRÁVY CHOTĚBOŘ s.r.o. ze dne /4/RM/2018 Odvolání a jmenování nového jednatele obchodní společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., IČO: , se sídlem Tyršova 1672, Chotěboř, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č , v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 190 odst. 2 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, při výkonu působnosti valné hromady společnosti, ve smyslu 12 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, o d v o l á v á z funkce jednatele společnosti Ing. Zdeňka Janovského,, dnem , v o l í s účinností od do funkce jednatele společnosti Mgr. Bc. Davida Šafránka, Chotěboř. 82/4/RM/2018 Odvolání a jmenování nového jednatele obchodní společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., IČO: , se sídlem Sokolohradská 167, Chotěboř, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č , v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 190 odst. 2 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, při výkonu působnosti valné hromady společnosti, ve smyslu 12 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, o d v o l á v á z funkce jednatele společnosti Ing. Zdeňka Janovského,, dnem ,

3 v o l í s účinností od do funkce jednatele společnosti Mgr. Bc. Davida Šafránka, Chotěboř. 83/4/RM/2018 Odvolání a jmenování člena dozorčí rady obchodní společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., IČO: , se sídlem Sokolohradská 167, Chotěboř, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č , v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 190 odst. 2 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, při výkonu působnosti valné hromady společnosti, ve smyslu 12 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, o d v o l á v á z funkce člena dozorčí rady společnosti Václava Průšu,, dnem , v o l í s účinností od do funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Karla Tecla, Chotěboř. 84/4/RM/2018 Smlouva o zajištění svozu bioodpadu I. Rada města souhlasí se zněním smlouvy o zajištění svozu bioodpadu se společností TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ, s.r.o. a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 85/4/RM/2018 Smlouva o ukládání odpadů na skládce města Chotěboř I. Rada města souhlasí se zněním smlouvy o ukládání odpadů na skládce města Chotěboř se společností TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ, s.r.o. a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 86/4/RM/2018 Smlouva o zajištění svozu komunálního odpadu I. Rada města souhlasí

4 se zněním smlouvy o zajištění svozu komunálního odpadu se společností TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ, s.r.o. a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 87/4/RM/2018 Smlouva o zajištění svozu separovaného odpadu I. Rada města souhlasí se zněním smlouvy o zajištění svozu separovaného odpadu mezi městem Chotěboř a společností TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ, s.r.o. a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 88/4/RM/2018 Návrh smlouvy o zajištění údržby ploch veřejné zeleně I. Rada města souhlasí se zněním smlouvy o zajištění údržby ploch veřejné zeleně mezi městem Chotěboř a společností TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ, s.r.o. a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 89/4/RM/2018 Smlouva o provozování Kompostárny Chotěboř I. Rada města souhlasí se zněním smlouvy o provozování Kompostárny Chotěboř mezi městem Chotěboř a společností TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ, s.r.o. a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 90/4/RM/2018 OF_ Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Chotěboř I. Rada města stanovuje ve smyslu ustanovení 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů platy ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Chotěboř s účinností od dle přílohy tohoto usnesení. 91/4/RM/2018 OF_ Schválení ceníků PO CEKUS Chotěboř ceník příspěvkové organizace CEKUS Chotěboř a dodatek č. 4 k ceníku služeb CEKUS Chotěboř - středisko Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř, IČO v předloženém znění.

5 92/4/RM/2018 OF_Pravidla rozpisových opatření I. Rada města pověřuje odbor financí ke schvalování rozpisových opatření v rámci jednotlivých organizačních jednotek i mezi organizačními jednotkami v plném rozsahu. II. Rada města revokuje usnesení č. 697 z /4/RM/2018 OF_Rozpis rozpočtu města Chotěboř na rok 2019 projednaný rozpis rozpočtu města Chotěboř na rok 2019 v předloženém znění. 94/4/RM/2018 OF_Návrhy rozpočtů a Střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Chotěboř projednané návrhy rozpočtů a Střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací v předloženém znění. 95/4/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_vratka dotace ,79 Kč_MAP_školství změnu rozpočtu města Chotěboř - snížení dotačních příjmů a následně snížení výdajů skupiny 6 upraveného rozpočtu - vratka nevyčerpané dotace Místní akční plán rozvoje vzdělávání na základě konečného vyúčtování ve výši ,79 Kč. 96/4/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_nepřiznání dotace ,75 Kč- Koupelna v domě s pečov. službou Rada města schvaluje změnu rozpočtu města Chotěboř - snížení dotačních příjmů a následně snížení výdajů skupiny 6 - všeobecná rezerva upraveného rozpočtu o částku ,75 Kč z důvodů nepřiznání dotace na Rekonstrukci koupelny v domě s pečovatelskou službou.

6 97/4/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,00 Kč na činnost OLH III.Q /2018 změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 1 upraveného rozpočtu o částku ,00 Kč, kterou tvoří příspěvek na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí /4/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,00 Kč na zprac. lesních hosp. osnov změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 1 upraveného rozpočtu o částku ,00 Kč, kterou tvoří příspěvek na zpracování lesních hospodářských osnov. 99/4/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace 2000,00 Kč _ na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 1 upraveného rozpočtu o částku 2000,00 Kč, kterou tvoří příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku. 100/4/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,00 Kč - JSDH schvaluje změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 5 upraveného rozpočtu o částku ,00 Kč, kterou tvoří neinvestiční účelová dotace z Kraje Vysočina. Tyto prostředky budou použity ve skupině 5 - Požární ochrana. 101/4/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,50 Kč_Výzva 28_VERA změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 6 upraveného rozpočtu, přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci akce Výzva 28 - Rozšíření a modernizace informačního systému města Chotěboř ve výši ,50 Kč.

7 102/4/RM/2018 OF_Schválený rozpočet_příjem dotace ,00 Kč - MP strážník_up Havl.Brod příjem dotace od ÚP Havlíčkův Brod na mzdu asistenta prevence kriminality Městské Policie v Chotěboři na období a následně použití ve výdajích skupiny 5 schváleného rozpočtu na rok 2019 v částce ,00 Kč. 103/4/RM/2018 OF_Příjmy z veřejnoprávních smluv ,00 Kč změnu rozpočtu - povýšení dotačních příjmů a následně rezervních výdajů skupiny 6 upraveného rozpočtu města Chotěboř na r o částku ,00 Kč, kterou tvoří fakturace za úhrady za projednané přestupky v období IV Q /4/RM/2018 Náměstí T. G. Masaryka v Chotěboři cenové nabídky na akci Náměstí T. G. Masaryka v Chotěboři. Rada města schvaluje zadání uchazeči Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto, IČO: , a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo v předloženém znění. 105/4/RM/2018 ZTV Boží Muka - III. etapa, Chotěboř - Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 337/2018 OdMIM na akci ZTV Boží Muka - III. etapa, Chotěboř mezi městem Chotěboř a Ivou Dvořákovou, Mírová 3336, Havlíčkův Brod, IČO: Rada města s dodatkem souhlasí a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 106/4/RM/2018 Nájemní smlouva č o nájmu pozemku Nájemní smlouvu č o nájmu pozemku na akci Modernizace sběrného dvora TELES mezi městem Chotěboř a společností České dráhy a. s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, Brno, IČO: Rada města se smlouvou souhlasí a ukládá ji podepsat v předloženém znění.

8 107/4/RM/2018 Smlouva zakládající právo provést stavbu č /18 - Modernizace sběrného dvora TELES Smlouvu zakládající právo provést stavbu č /18 na akci Modernizace sběrného dvora TELES mezi městem Chotěboř a společností České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČO: Rada města se smlouvou souhlasí a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 108/4/RM/2018 Městský úřad Chotěboř č. p rekonstrukce bytu v I. NP na kanceláře cenové nabídky na akci Městský úřad Chotěboř č. p rekonstrukce bytu v I. NP na kanceláře. Rada města schvaluje zadání uchazeči DESIGN s.r.o., Sokolohradská 1018, Chotěboř, IČO: , a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo v předloženém znění. 109/4/RM/2018 Žádost o pronájem části pozemků ve vlastnictví města Chotěboř - paní Alena Kosprdová. záměr pronájmu části pozemku číslo parcelní 348/2 o výměře cca 11 m2, části pozemku číslo parcelní 348/1 o výměře cca 23 m2 a části pozemku číslo parcelní 349/1 o výměře cca 132 m2, vše v k. ú. Chotěboř. 110/4/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 3821/1 v k. ú. Chotěboř. uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř a panem H M Chotěboř, v přeloženém znění, týkající se nájmu části pozemku číslo parcelní 3821/1 v k. ú. Chotěboř o celkové výměře 100 m2. 111/4/RM/2018 Žádost o pronájem části pozemku číslo parcelní 230/1 v k. ú. Dobkov, ve vlastnictví města Chotěboř. záměr pronájmu části pozemku číslo parcelní 230/1 o výměře cca 46 m2 v k. ú. Dobkov.

9 112/4/RM/2018 Schválení smlouvy o pronájmu pozemku číslo parcelní 4388/3, náměstí T. G. Masaryka za účelem provozování trhů. uzavření smlouvy o nájmu pozemků mezi městem Chotěboř a panem J N a paní I N Chotěboř v předloženém znění, týkající se zajištění pořádání trhů na pozemku číslo parcelní 4388/3 o výměře cca 1037 m2 na náměstí T. G. Masaryka v k. ú. Chotěboř. 113/4/RM/2018 Žádost o pronájem části pozemku číslo parcelní 326/7 v k. ú. Chotěboř ve vlastnictví města Chotěboř. záměr pronájmu části pozemku číslo parcelní 326/7 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Chotěboř. 114/4/RM/2018 Žádost o pronájem částí pozemků ve vlastnictví města číslo parcelní 3321/31 a 3321/32. záměr pronájmu části pozemku číslo parcelní 3321/31 o výměře cca 7 m2 a části pozemku číslo parcelní 3321/32 o výměře cca 12 m2, vše v k. ú. Chotěboř. 115/4/RM/2018 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi městem Chotěboř a Společenstvím pro dům č.p. 782 v ulici Havlíčkova v Chotěboři, IČO: , Havlíčkova 782, Chotěboř v předloženém znění. 116/4/RM/2018 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Chotěboř a TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ, s.r.o., IČO: , se sídlem Chotěboř, Sokolohradská 167, v předloženém znění. 117/4/RM/2018 Žádost o povolení stánkového prodeje ryb.

10 uzavření krátkodobé nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř a společností Rybářství Vysočiny, v.o.s., se sídlem Hromádky z Jistebnice 439, Chotěboř v předloženém znění, týkající se prodeje vánočních kaprů. 118/4/RM/2018 Žádost o nájem skladu č v budově č.p. 50 v Počátkách. záměr pronájmu skladu č o výměře 21,3 m2, v budově č. p. 50 v Počátkách, která je součástí pozemku číslo parcelní st. 103 v k. ú. Počátky u Chotěboře. 119/4/RM/2018 Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě Dodatek č. 3 příkazní smlouvy uzavřené mezi městem Chotěboř a společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ, s.r.o., Tyršova 1672, Chotěboř, IČO: a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 120/4/RM/2018 Žádosti o prodloužení nájemních smluv. uzavření dodatků nájemních smluv na prodloužení doby nájmu takto: 1. P M, byt č. 1, Sladovnická 198E, Chotěboř, do B K, byt č. 5, Sladovnická 198G, Chotěboř, do J Z, byt č. 1, Fominova 257, Chotěboř, do J G, byt č. 4, Fominova 257, Chotěboř, do M D, byt č. 1, Dlouhá 834A, Chotěboř, do Ž K, byt č. 3, Dlouhá 834A, Chotěboř, do J K, byt č. 4, Dlouhá 834A, Chotěboř, do S K, byt č. 5, Dlouhá 834A, Chotěboř, do E C st., byt č. 7, Dlouhá 834A, Chotěboř, do K K, byt č. 8, Dlouhá 834A, Chotěboř, do V K, byt č. 10, Dlouhá 834A, Chotěboř, do E C., byt č. 12, Dlouhá 834A, Chotěboř, do G M, byt č. 13, Dlouhá 834B, Chotěboř, do J P, byt č. 14, Dlouhá 834B, Chotěboř, do P M, byt č. 15, Dlouhá 834B, Chotěboř, do I G a A G, byt č. 16, Dlouhá 83 B, Chotěboř, do Z M, byt č. 17, Dlouhá 834B, Chotěboř, do R M, byt č. 19, Dlouhá 834B, Chotěboř, do V K, byt č. 1, Dr. Rykra 979, Chotěboř, do R S, byt č. 2, Dr. Rykra 979, Chotěboř, do

11 21. J J, byt č. 1, Dr. Rykra 980, Chotěboř, do P S, byt č. 13, Břevnická 1584, Chotěboř, do L Z, byt č. 17, Břevnická 1584, Chotěboř, do V P, byt č. 2, Břevnická 1585, Chotěboř, do J Z a A Z, byt č. 3, Břevnická 1585, Chotěboř, do Š P, byt č. 10, Břevnická 1586, Chotěboř, do V S, byt č. 8, Břevnická 1594, Chotěboř, do P M, byt č. 18, Břevnická 1594, Chotěboř, do Vždy dle předložených dodatků nájemních smluv. 121/4/RM/2018 Pronájem bytu 1+1, č. 9, Dr. Rykra 979, Chotěboř. pronájem bytu č. 9, Dr. Rykra 979, Chotěboř D M, dle předložené nájemní smlouvy. 122/4/RM/2018 Koupě pozemků čísla parcelní 908/6 a 888/2 v k. ú. Chotěboř do majetku města I. Rada města souhlasí s odkoupením pozemků čísla parcelní 908/6 a 888/2 v k. ú. Chotěboř do majetku města. 123/4/RM/2018 Prodej kompaktoru I. Rada města souhlasí s prodejem kompaktoru k hutnění odpadů KTO 150, inv. č. 7839, společnosti AWP s.r.o., IČO , se sídlem Okružní 635, Osnice, Jesenice, za dohodnutou kupní cenu ,00 Kč, k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu - faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení kupujícímu. 124/4/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB1, Chotěboř, Galvanovna, s.r.o., 2804/11, KNN mezi městem Chotěboř a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/4, Děčín, IČO: , v předloženém znění, týkající se uložení kabelové přípojky nízkého napětí do pozemků města číslo parcelní 2804/1 a 2804/5 v k.ú. Příjemky. 125/4/RM/2018 Smlouva o výpůjčce s TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ s.r.o.

12 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Chotěboř a TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ s.r.o., IČO: a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 126/4/RM/2018 Dodatek č.19 ke smlouvě o výpůjčce se Školní jídelnou Chotěboř uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě o výpůjčce ze dne mezi městem Chotěboř a Školní jídelnou Chotěboř, IČO: a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 127/4/RM/2018 Schválení dodatku č. 28 k nájemní smlouvě FC Chotěboř uzavření dodatku č. 28 k nájemní smlouvě ze dne mezi městem Chotěboř a FC Chotěboř, z.s., U Stadionu 66, Chotěboř, IČO: a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 128/4/RM/2018 Darovací smlouva od Tělovýchovné jednoty CHS Chotěboř, z.s. uzavření darovací smlouvy mezi městem Chotěboř a Tělovýchovnou jednotou CHS Chotěboř, z.s., IČO: a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 129/4/RM/2018 Schválení dodatku č. 23 ke smlouvě o výpůjčce ze dne uzavření dodatku č. 23 ke smlouvě o výpůjčce ze dne mezi městem Chotěboř a Mateřskou školou Chotěboř, Březová 272, Chotěboř, IČO: , týkající se zvýšení hodnoty majetku ve výpůjčce a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 130/4/RM/2018 Schválení dodatku č. 10 ke smlouvě o výpůjčce s Juniorem - domem dětí a mládeže uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o výpůjčce ze dne mezi městem Chotěboř a Juniorem - domem dětí a mládeže, IČO: a ukládá jej podepsat v předloženém znění.

13 131/4/RM/2018 Dodatek č. 27 ke smlouvě o výpůjčce se Základní školou Chotěboř, Smetanova 745 uzavření dodatku č. 27 ke smlouvě o výpůjčce ze dne mezi městem Chotěboř a Základní školou Chotěboř, Smetanova 745, IČO: a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 132/4/RM/2018 OF_ Souhlas zřizovatele s přijetím darů do majetku příspěvkových organizací v souladu se zřizovací listinou přijetí darů do majetku příspěvkových organizací dle předloženého soupisu. Ředitelé budou informováni. 133/4/RM/2018 Dodatek č. 1 vnitřní směrnice č. 6/2018 Směrnice pro ochranu osobních údajů města Chotěboř Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 6/2018 Směrnice pro ochranu osobních údajů města Chotěboř. 134/4/RM/2018 Plná moc k zastupování města Chotěboř v řízeních o přestupcích vedených podle zákona č. 250/2016 Sb. plnou moc paní Haně Velíškové, nar., bytem, Havlíčkův Brod k zastupování města Chotěboř v řízeních o přestupcích vedených podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v předloženém znění. 135/4/RM/2018 Zřízení Sociální a zdravotní komise a stanovení počtu jejich členů I. Rada města zřizuje Sociální a zdravotní komisi a stanovuje počet jejich členů na /4/RM/2018 Jmenování členů Sociální a zdravotní komise I. Rada města jmenuje členy Sociální a zdravotní komise v tomto složení: předseda: Mgr. Michal Jakeš

14 tajemník: členové: Ing. Bc. Ivana Mrtková MUDr. Jaroslav Nejedlý, Zdena Pavlasová, Bc. Milan Žák, DiS., Ladislav Pátek, Mgr. Pavel Hejtmánek, Vladimír Kubát. 137/4/RM/2018 Zřízení Sportovní komise a stanovení počtu jejich členů I. Rada města zřizuje Sportovní komisi a stanovuje počet jejich členů na /4/RM/2018 Jmenování členů Sportovní komise I. Rada města jmenuje členy Sportovní komise v tomto složení: předseda: Mgr. Luděk Benák tajemník: Mgr. Hana Šimonová členové: Ing. Zdeněk Janovský, Petr Cakl, Ing. Petr Žemlička, Mgr. Martin Kubát, Tomáš Souček, Milan Málek, Ing. Martin Hudík, Blanka Lorencová. 139/4/RM/2018 Zřízení Kulturní a zájmové komise a stanovení počtu jejich členů I. Rada města zřizuje Kulturní a zájmovou komisi a stanovuje počet jejich členů na /4/RM/2018 Jmenování členů Kulturní a zájmové komise I. Rada města jmenuje členy Kulturní a zájmové komise v tomto složení: předseda: Ing. Milan Janda tajemník: Mgr. Hana Šimonová členové: Ing. Ondřej Kozub, Jan Pavlas, Jakub Pikla, DiS., Kateřina Agudelo Ramirez, Marek Holoubek, Ivana Novotná, Ing. Tomáš Kadlec, Petra Pelikánová. 141/4/RM/2018 Zřízení Komise prevence kriminality a stanovení počtu jejich členů I. Rada města zřizuje Komisi prevence kriminality a stanovuje počet jejich členů na 8.

15 142/4/RM/2018 Jmenování členů Komise prevence kriminality I. Rada města jmenuje členy Komise prevence kriminality v tomto složení: předseda: Mgr. Martin Kovačka tajemník: Mgr. Jiří Novotný členové: Adolf Müller, Bc. Jiří Kafka., Václav Brožek, Ing. Tomáš Kadlec, Bc. Jaromír Krédl, Ivan Říčan. 143/4/RM/2018 Zřízení Komise rozvoje města a stanovení počtu jejich členů I. Rada města zřizuje Komisi rozvoje města a stanovuje počet jejich členů na /4/RM/2018 Jmenování členů Komise rozvoje města I. Rada města jmenuje členy komise rozvoje města v tomto složení: předseda: Mgr. Bc. David Šafránek tajemník: Ing. Ludmila Pecnová členové: Ing. Jan Tůma, Ing. Jan Cakl, Ing. Jan Klement, Květoslav Smejkal, Ing. Zuzana Kramářová Ph.D., Zdeněk Drtina, Miroslav Šidlák, Jindřich Pospíchal, Stanislav Šíp, Ing. Michaela Votavová. 145/4/RM/2018 Zřízení komise Rada ECHA a komunikace a stanovení počtu jejich členů I. Rada města zřizuje komisi Rada ECHA a komunikace a stanovuje počet jejich členů na /4/RM/2018 Jmenování členů komise Rada ECHA a komunikace I. Rada města jmenuje členy komise Rada ECHA a komunikace v tomto složení: předseda: Mgr. Stanislav Pavlíček tajemník: Michaela Krovová členové. Zdeněk Matějka, Eliška Pavlíková, Mgr. Bc. David Šafránek, Dagmar Musílková,

16 Mgr. Tereza Boháčová, Mgr. Michaela Frühbauerová. 147/4/RM/2018 Zřízení komise Sbor pro občanské záležitosti, stanovení počtu členů a jmenování členů I. Rada města zřizuje komisi Sbor pro občanské záležitosti, stanovuje počet členů na 3 včetně tajemníka a jmenuje členy komise v tomto složení: předseda: Mgr. Bc. David Šafránek tajemník: Hana Pavlásková člen: Jitka Macháčková. 148/4/RM/2018 Zřízení Komise státní památkové péče a regenerace MPZ, stanovení počtu členů a jmenování členů I. Rada města zřizuje Komisi státní památkové péče a regenerace MPZ, stanovuje počet členů na 6 včetně tajemníka a jmenuje předsedu a členy komise v následujícím složení: předseda: Mgr. Stanislav Pavlíček tajemník: Alena Šidláková členové: Ing. arch. Tomáš Koreček, Ing. arch. Jan Hubáček, Ing. Ludmila Pecnová a PaedDr. Zdenka Königsmarková. 149/4/RM/2018 Termíny řádných zasedání rady města v I. pololetí 2019 termíny řádných zasedání Rady města Chotěboř v I. pololetí roku 2019 dle přílohy tohoto usnesení. 150/4/RM/2018 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě AUTOCONT a.s., č. 0353/2018 Dodatek č. 1 Kupní smlouvy k veřejné zakázce Výpočetní technika 2018 uzavřené dne mezi městem Chotěboř a společností AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava. Rada města s Dodatkem č. 1 souhlasí a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 151/4/RM/2018 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na akci Chotěbořské dny pro seniory 2019

17 I. Rada města souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na projekt Chotěbořské dny pro seniory /4/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace 5666,00 Kč _ vyklizení nebo přibližování dříví koněm změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 1 upraveného rozpočtu o částku 5666,00 Kč, kterou tvoří příspěvek na vyklizení nebo přibližování dříví koněm. 153/4/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,00 Kč na Bezpečnost dat změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 6 upraveného rozpočtu o částku ,00 Kč, kterou tvoří investiční účelová dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu Bezpečnost dat Tyto prostředky budou použity ve skupině 6 - Všeobecná správa. 154/4/RM/2018 OF_Změna rozpočtu_příjem dotace ,00 Kč pro JUNIOR DDM, SVČ - Junior - Amare chave změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 3 upraveného rozpočtu o částku ,00 Kč, kterou tvoří neinvestiční účelová dotace z Kraje Vysočina pro JUNIOR DDM, SVČ. Tyto prostředky budou použity ve skupině 3 - Volný čas dětí a mládeže. Ing. Škaryd Tomáš starosta Mgr. Bc. David Šafránek místostarosta

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne 23.1.2019 166/6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 v předloženém znění Technické parametry odběrných míst

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.06.2015 337. Rada města schvaluje termíny řádných zasedání rady města v II. pololetí roku 2015. 338. Rada města bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne 13.3.2019 264/9/RM/2019 Výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 22.8.2018 424/16/RM/2018 Snížení hodnoty movitého majetku ve výpůjčce CEKUS Chotěboř dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 26.11.2015 mezi

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 15.5.2019 96/5/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 5. řádného zasedání

Více

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne 26.6.2019 482/16/RM/2019 Vnitřní směrnice č. 5/2019 Inventarizace vnitřní směrnici č. 5/2019 upravující postup inventarizačních prací při inventarizaci

Více

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne 27.2.2019 211/8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina příkazní smlouvu s Krajem Vysočina ve věci zajištění

Více

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 9.5.2018 213/10/RM/2018 Směrnice pro ochranu osobních údajů města Chotěboř vnitřní směrnici č. 6/2018 pro ochranu osobních údajů města Chotěboř.

Více

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne 21.8.2019 564/18/RM/2019 Výběrová řízení na funkce vedoucích odborů I. Rada města ukládá v souladu s ustanovením 7 odst. 1 písm. a) zákona č.

Více

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 26.9.2018 488/19/RM/2018 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne 24.4.2019 331/12/RM/2019 TEREAL_Účetní závěrka za rok 2018, vč. rozdělení zisku za rok 2018 I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 25.7.2018 394/15/RM/2018 Smlouva o poskytování služby výplatní lístek smlouvu o poskytování služby výplatní lístek na mobilní telefon mezi firmou

Více

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22.04.2015 183. Rada města projednala žádost č. j.: MCH-3810/2015 o přijetí dítěte Terezy M., bytem Sedletín, 580 01 Havlíčkův Brod

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne 5.6.2019 442/15/RM/2019 Stanovení ceny a způsob distribuce knihy "Historie a současnost veřejné knihovny v Chotěboři 1843-2018. prodejní cenu

Více

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 27.3.2019 70/4/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22. 01. 2014 19. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy o technické podpoře s firmou VITA software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 6.6.2018 283/12/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 4388/3 v k. ú. Chotěboř uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř

Více

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne 3.4.2019 295/11/RM/2019 Předložení žádostí o dotaci do Fondu Vysočiny - Informační a komunikační technologie 2019 s předložením dvou žádostí

Více

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 Zastupitelstvo města: 387. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva města; 388. volí

Více

U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys

U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 27.6.2018 331/13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys smlouvu o poskytování služby elektronických komunikací

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 18.4.2018 176/9/RM/2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů se jmenováním Bc. Diany Dubové na místo pověřence pro ochranu osobních

Více

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18. 04. 2012 233. Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Programu prevence kriminality Kraje Vysočina 2012

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 30.1.2019 53/3/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 02.02.2011 20. Rada města schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Vysočinou, krajem se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, IČ: 70890749

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.09.2014 495. Rada města souhlasí s pověřením vedoucí organizační složky města Chotěboř Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 01.02.2017 14. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím T. G. Masaryka č. parc.

Více

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 9. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 27.04.2016 od 18:00 hod v: Učebna budova 56 135/2016 Nájemní smlouva na pronájem dvou přístrojů watercooler

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.05.2009 302. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální komise rady města ze dne 20.04.2009 a dále zápis z konání komise

Více

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 15.05.2013 228. Rada města Chotěboř schvaluje vnitřní směrnici č. 4/2013 Pravidla pro poskytování pečovatelské služby v předloženém

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 228/2018 rozpočtové opatření č. 5/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 25. 08. 2010 473. Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávních smluv na zapisování údajů vedených v informačním systému evidence

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20.03.2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 54/2018 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří stanovit v souladu s ust. 67 a 68 zákona

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 26. zasedání Rady města, konaného dne 14. 12. 2016 od 14.30 hodin v kanceláři

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení z 16. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 28.11.2018 od 13.30 h Přítomni: dle prezenční listiny - 5 Rada města po projednání schválila: v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení č.

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března 2018 04/2018/RM 04.2018/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 2. čtvrtletí roku 2018 budou

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 25.06.2014 358. Rada města schvaluje harmonogram konání řádných zasedání rady města ve 2. pololetí roku 2014, a to v těchto termínech:

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

U S N E S E N Í. 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 9. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

Zápis z 135. zasedání rady města

Zápis z 135. zasedání rady města Zápis z 135. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.11.2017 od 08.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu

Více

U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24. 11. 2010 1. Rada města souhlasí s aktualizací pojištění sbírek Městského muzea zpětně od 06.10.2010 a bere na vědomí uzavření

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne 26. 1. 2015 anonymizované Rada města po projednání 114/15rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 115/15rm bere na vědomí vyhlášení

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince 2018 4a/2018/RM I. RM bere na vědomí 4a.2018/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ. ze 7. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které

USNESENÍ. ze 7. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 23.2.2015 v 18:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016 č. 183/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 2/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 9. 1. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 13. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2019 USNESENÍ z 13. schůze Rady města Semily konané dne 15.07.2019 Rada města Semily po projednání: 190715/RM/442 pořízení sdružených služeb dodávek zemního plynu na období od 01.01.2020 do 31.12.2020

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 16.01.2019

Více

Výpis usnesení z 81. schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018

Výpis usnesení z 81. schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018 Výpis usnesení z 81. schůze Rady města Špindlerův Mlýn v roce 2018 která se konala v pondělí dne 24. 9. 2018 v 15:15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně 1/81/2018-RM Rada města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

U S N E S E N Í č.5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 18:00 hodin v restauraci POHODA v Malé Morávce.

U S N E S E N Í č.5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 18:00 hodin v restauraci POHODA v Malé Morávce. U S N E S E N Í č.5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.12.2013 v 18:00 hodin v restauraci POHODA v Malé Morávce. Přítomných ZO: 7 Č.j.: 64/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

171/2018 Prodej p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno

171/2018 Prodej p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno U S N E S E N Í 75. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 20. 8. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Slavičín, konané dne 16. 4. 2008 Usnesení č. 38/0776/08 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. července 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. července 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. července 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 181/2017 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013 U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013 182. Rada města Chotěboř schvaluje Nařízení rady města č. 1/2013 Tržní řád města Chotěboř. 183. Rada města Chotěboř schvaluje

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Hostinné, konané dne 23.04.2019 218/14/RM/2019 Schválení programu 14. schůze RM program 14. schůze: 1. Schválení programu

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení - upraveno z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 25.02.2019 od 13.30 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny (5) Rada města po projednání schválila: Usnesení č.

Více

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 21. 1. 2019 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 11 / 19 / RM schválit Podklad pro sestavení dohody

Více

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne 10.12.2018 USNESENÍ č. 62/18/RM3 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 2/ a 3/ Tisk 73/04/18/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 2/ a 3/ Tisk 73/04/18/ /RM Usnesení ze 4. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, která se uskutečnila v pondělí 17.12.2018 v 15:00 hodin v kanceláři starosty města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne V ý p i s u s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.3.2006 117. Rada města odvolává paní Jarmilu Brožovou členku Komise pro přípravu, zpracování a realizaci Programu regenerace

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 24. zasedání Rady města, konaného dne 16. 11. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 18. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 15. prosince 2016 Usn. č. 474/18/2016 volí ověřovatele zápisu ve složení: pan Stanislav Pechouš, pan

Více

Usnesení Č. 16/2018 ze schůze Rady města Jemnice, konané dne , v kanceláři Č. 203 Městského úřadu v Jemnici (Husova úl.

Usnesení Č. 16/2018 ze schůze Rady města Jemnice, konané dne , v kanceláři Č. 203 Městského úřadu v Jemnici (Husova úl. Usnesení Č 16/2018 ze schůze Rady města Jemnice, konané dne 13 12 2018, v kanceláři Č 203 Městského úřadu v Jemnici (Husova úl 103) Rada města Jemnice schvaluje: l Ověřovatele zápisu Ing jiřího Kopra 2

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 6. června 2012, ve 12:30 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Jmenování ředitele Základní

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2018 čís. 0016/RMOb-Pro/1822/2-0031/RMOb-Pro/1822/2 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 20. zasedání Rady města, konaného dne 15. 08. 2018 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne 9.1.2017 Rada města po projednání RM/80/1562 program jednání 80. schůze Rady města Bílovec, konané dne 9.1.2017 RM/80/1563 plnění ukládacích usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 76. schůze Rady města Hostinné, konané dne 22.02.2017 1165/76/RM/2017 Schválení programu 76. schůze rady města program 76. schůze: 1. Schválení programu

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 3. 11. 2015 337/17/RM/2015 Hodnocení činnosti KD, knihovny, MIC a muzea ZB, Propagace města a příprava veletrhů

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 86/2019 1. projednala Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Rady města, konaného dne od hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě v Horním Slavkově

USNESENÍ z 23. zasedání Rady města, konaného dne od hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě v Horním Slavkově M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ z 23. zasedání Rady města, konaného dne 01. 11. 2017 od 14.00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě v Horním Slavkově Přítomni: Ing. Petr

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Vilémov č.p. 172

Vilémov č.p. 172 OBEC VILÉMOV 407 80 Vilémov č.p. 172 Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

a podmínkami VŘ, schvaluje vyloučení uchazeče č. 1 z výběrového řízení na akci Dětské hřiště Slovanka, Stochov Přít.

a podmínkami VŘ, schvaluje vyloučení uchazeče č. 1 z výběrového řízení na akci Dětské hřiště Slovanka, Stochov Přít. Usnesení ze 80. zasedání Rady města ze dne 25. 6. 2018 Usnesení 1796/18 Rada města po projednání odsouhlasila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.

Více