HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY"

Transkript

1 HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

2 Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat: 4-6 měsíců dorostu: 6-9 měsíců mladých měsíců mezitřída: měsíců otevřená: od 15 měsíců pracovní: od 15 měsíců, přístupná pro psy s národním certifikátem vystaveným ČMKU nebo organizací pověřenou ČMKU vítězů: od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze nebo Světového vítěze veteránů: od 8 let čestná: od 15 měsíců, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem klubový vítěz, národní vítěz nebo vítěz speciální výstavy mimo konkurenci: od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí Klasifikace: * velmi nadějná * výborná * nemůže být posouzen * nenastoupil * nadějná * velmi dobrá * dobrá * dostatečná * diskvalifikace Ve všech třídách (s výjimkou třídy mimo konkurenci) určí rozhodčí pořadí 1 4 podle Výstavního řádu KCHBC. Čekatelství: Udělení čekatelství není nárokové a čekatelství nemusí být uděleno. Držitelé čekatelství obdrží na výstavě certifikát ČMKU o získání těchto čekatelství. CAJC - může být zadáno pouze psovi a feně ve třídě mladých se známkou výborná 1 CAC může být zadáno psovi a feně v každé příslušné třídě (mezitřídě a třídě otevřené, pracovní a vítězů) se známkou výborná 1 res. CAC - může být zadáno psovi a feně v každé příslušné třídě (mezitřídě a třídě otevřené, pracovní a vítězů) se známkou výborná 2 Tituly: Udělení titulů není nárokové a tituly nemusí být uděleny. Držitel titulu BOB obdrží na výstavě certifikát ČMKU o jeho získání, držitelé ostatních titulů obdrží na výstavě certifikát klubu o jejich získání. Podzimní vítěz - titul může být zadán psovi a feně z konkurence držitelů čekatelství CAC Nejlepší štěně plemene titul může být zadán psovi nebo feně se známkou velmi nadějná 1 ze třídy štěňat Nejlepší dorost plemene titul může být zadán psovi nebo feně se známkou velmi nadějná 1 ze třídy dorostu BOJ / Nejlepší mladý plemene titul může být zadán psovi nebo feně z konkurence držitelů čekatelství CAJC BOV / Nejlepší veterán plemene titul může být zadán psovi nebo feně se známkou výborná 1 ze třídy veteránů BOB / Vítěz plemene do soutěže nastupují držitelé titulů BOJ, Vítěz speciální výstavy a BOV BOS / Nejlepší z opačného pohlaví do soutěže nastupují držitelé čekatelství CAJC (byl-li udělen BOJ), titulu Podzimní vítěz výstavy a jedinec se známkou výborná 1 ze třídy veteránů (byl-li udělen BOV) opačného pohlaví než jedinec, kterému byl udělen titul BOB

3 Soutěže: Soutěže nelze přihlásit v den výstavy. Soutěže Dítě a pes a Junior Handling jsou zdarma. Nejhezčí pár psů - pes a fena plemene Bearded Collie, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho nebo stejných majitelů; spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu Nejlepší chovatelská skupina do soutěže může chovatel přihlásit min. 3 a max. 5 jedinců plemene Bearded Collie pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od 2 různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzení; tito jedinci nemusí být v majetku chovatele Dítě a pes pro děti starší 3 let a mladší 9 let; jde o přehlídku a možnost dítěte se prezentovat, neurčuje se pořadí; pes (plemene Bearded Collie) nemusí být na výstavě předveden Junior Handling hodnotí se předvádění psa (plemene Bearded Collie), proto není rozhodující kvalita předváděného psa; soutěžící musí prokázat základní znalosti kynologie a plemene Bearded Collie; věkové kategorie: 1.skupina 9-13 let, 2.skupina let; určuje se pořadí na prvních pěti místech; pes nemusí být na výstavě předveden Soutěž Junior Handling není soutěž Mladý vystavovatel ve smyslu Výstavního řádu ČMKU. Pet Show veselá prezentace ostříhaných a nestandardních Bearded Collií s PP. Je nutno dbát na zdraví psů a ti nesmí být vystoupením nikterak ohroženi psychicky ani fyzicky. Poplatky: ceník v CZK 1. / 2. uzávěrka 1. / 2. uzávěrka člen KCHBC nečlen KCHBC 1. pes (mimo tř. štěňat, dorostu a veteránů) 400 / 500 Kč 800 / 1000 Kč 2. a další pes (mimo tř. štěňat, dorostu, veteránů) 300 / 400 Kč 600 / 800 Kč třída veteránů 200 / 300 Kč 400 / 600 Kč tř. štěňat, dorostu, čestná a mimo konkurenci 100 / 200 Kč 200 / 400 Kč soutěže (Dítě a pes 0 Kč, Junior Handling 0 Kč) 100 / 100 Kč 200 / 200 Kč INZERCE V KATALOGU *) celá / polovina str. A5 celá / polovina str. A5 inzerce A5 chovatelská - vystavovatel 150 / 75 Kč 150 / 75 Kč inzerce A5 chovatelská - ostatní 200 / 100 Kč 300 / 200 Kč inzerce A5 podnikatelská 500 / 250 Kč 500 / 250 Kč ceník v EUR 1. / 2. uzávěrka 1. / 2. uzávěrka člen KCHBC nečlen KCHBC 1. pes (mimo tř. štěňat, dorostu a veteránů) 25 Euro 30 Euro 2. a další pes (mimo tř. štěňat, dorostu, veteránů) 20 Euro 25 Euro třída veteránů 10 Euro 15 Euro tř. štěňat, dorostu, čestná a mimo konkurenci 5 Euro 10 Euro soutěže (Dítě a pes 0 Kč, Junior Handling 0 Kč) 5 Euro 10 Euro INZERCE V KATALOGU *) celá / polovina str. A5 celá / polovina str. A5 inzerce A5 chovatelská - vystavovatel 6 / 3 Euro 12 / 6 Euro inzerce A5 chovatelská - ostatní 8 / 4 Euro 16 / 8 Euro inzerce A5 podnikatelská 20 / 10 Euro 40 / 20 Euro *) podklady a platby se přijímají do druhé uzávěrky, tj. do včetně Za prvního psa nelze považovat psa ze třídy štěňat, dorostu, veteránů, čestné a mimo konkurenci. Přihlášky bez dokladu o zaplacení výstavních poplatků nebudou přijaty s výjimkou zahraničních vystavovatelů (zahraniční vystavovatelé mohou výstavní poplatky podle data uzávěrky uhradit na místě v den konání výstavy bez navýšení výstavních poplatků). Katalog se vydává pouze za prvního psa majitele (či majitelů).

4 Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou nebo datum odeslání u nebo on-line přihlášky. Poplatky lze předem uhradit: 1) na účet klubu převodem z účtu nebo poštovní poukázkou typu A; variabilní symbol: 03 2) zaplacením do pokladny klubu oproti příjmovému pokladnímu dokladu Bankovní účet: Variabilní symbol pro platbu klubové výstavy: 03 Česká spořitelna Praha, Oblastní pobočka Praha 1, Václavské nám. 16, Praha 1 číslo účtu: /0800 IBAN: CZ SWIFT: GIBACZPX Majitel účtu: ČMKU Klub chovatelů Bearded Collií, Jankovcova 53, Praha 7 Povinné doklady k účasti na výstavě: - průkaz původu psa - očkovací průkaz psa nebo jeho petpas s platným očkováním Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle 6 veterinárního zákona) nebo platný pas. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne Tyto doklady musí obsahovat záznam o platném očkování proti vzteklině, tzn. ve stáří od 3 do 6 měsíců zvířete po 21 dnech ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že očkovací látka byla podána během doby platnosti předchozí očkovací látky. Psi musí být v imunitě proti psince, parvoviróze a infekční hepatitidě. Toto se týká i psů, kteří se výstavy přímo neúčastní, ale jsou v místě výstavy přítomni. Výstavy se smí zúčastnit jen zvířata, která prošla veterinární přejímkou a splňovala určené veterinární podmínky. Všeobecná ustanovení: Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v české plemenné knize, ale na přihlášce je nutno uvést i původní zkratku plemenné knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatření náhubkem. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Rovněž se vylučují psi v majetku rozhodčího nebo příslušníků jeho rodiny přihlášení na výstavu, kde tento rozhodčí posuzuje. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Neúčast na výstavě není relevantním důvodem k vrácení výstavních poplatků. V případě neúčasti zahraničních vystavovatelů na výstavě zůstává povinnost uhradit výstavní poplatky touto skutečností nedotčena. Jména psů v katalogu budou uváděna bez získaných titulů a ocenění. Podpisem přihlášky majitel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. K přihlášce nutno přiložit kopii průkazu původu, v případě zařazení do třídy vítězů i kopii titulu mezinárodní či národní šampión nebo národní či klubový vítěz a pro zařazení do třídy pracovní pak tzv. malý certifikát akceptovaný ČMKU. V opačném případě bude pes přihlášen do třídy otevřené.

5 V katalogu výstavu budou v sekci seznam vystavovatelů uvedeny adresy webových prezentací chovatelských stanic nebo osobních stránek psů jednotlivých účastníků výstavy. Nezapomeňte tedy adresu webové prezentace uvést do příslušné kolonky na přihlášce. Při přihlašování on-line zašlete po přihlášení adresu webové prezentace a své jméno em na: Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500,- Kč pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel. PŘIHLÁŠKY A INZERCI ZASÍLEJTE DOPORUČENĚ POŠTOU NA ADRESU: Iveta Kuchařová, Řetechov 28, Luhačovice, PŘIHLÁŠKY EM: (vlastní přihlášky ve formátech.doc,.xls,.pdf a pouze skenovaný.jpg) Vstupní listy budou zaslány em popř. poštou na adresu uvedenou v přihlášce na výstavu. Seznam přihlášených majitelů s katalogovými čísly psů bude zveřejněn nejpozději 10 dní před výstavou na Ředitel organizačního výboru,ředitel výstavy: Pavla Macháčková, mob.: ,

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) PlaceAlbert1 er,13,b 6530Thuin(Belgique),tel:+32.71.59.12.38,fax:+32.71.59.22.29,internethttp://www.fci.be VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH 1 Všeobecná ustanovení

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 44 říká: držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní

Více

KATALOG. Speciální výstava Landseerů. Landseerklub České republiky. se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy a CAC a CAJC

KATALOG. Speciální výstava Landseerů. Landseerklub České republiky. se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy a CAC a CAJC Landseerklub České republiky Speciální výstava Landseerů se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy a CAC a CAJC KATALOG Kemp Country Vochtánka Potštejn Anenské údolí 7. září 2013 http://kempwestern.cz/

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

M E Z I N Á R O D N Í výstavy. DUO CACIB Brno 22.2.2014. DUO CACIB Brno 23.2.2014. MVP v Českých Budějovicích 26.4.2014-27.4.2014

M E Z I N Á R O D N Í výstavy. DUO CACIB Brno 22.2.2014. DUO CACIB Brno 23.2.2014. MVP v Českých Budějovicích 26.4.2014-27.4.2014 M E Z I N Á R O D N Í výstavy DUO CACIB Brno 22.2.2014 DUO CACIB Brno 23.2.2014 MVP v Českých Budějovicích 26.4.2014-27.4.2014 MVP Praha 3.5.2014-4.5.2014 MVP Litoměřice 24.5.2014-25.5.2014 Intercanis

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od 1.3.2012)

CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od 1.3.2012) CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od..0). Chovatelský řád Zásady pro chov a plemenitbu koček I. Základní ustanovení II. Práva a povinnosti chovatele III.

Více

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

ŘÁD FAUNA FARMA TRHY BRNO. Mobil: 702 932 578, E-mail: faunafarmabrno@seznam.cz, www.faunafarmabrno.cz. Práva a povinnosti pořadatele

ŘÁD FAUNA FARMA TRHY BRNO. Mobil: 702 932 578, E-mail: faunafarmabrno@seznam.cz, www.faunafarmabrno.cz. Práva a povinnosti pořadatele ŘÁD FAUNA FARMA TRHY BRNO Kontakt: Mobil: 702 932 578, E-mail: faunafarmabrno@seznam.cz, www.faunafarmabrno.cz Místo konání: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno GPS: 49.1877269N, 16.5822647E Termín konání: Aktuální

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501 Nepomuk

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG Českomoravská kynologická unie strana 2 O B S A H: strana: Všeobecná část: 3 Platnost 3 Všeobecné zásady 3 Zkouškové období 3 Organizace zkoušek / vedoucí

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Definice vybraných pojmů 3 2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience 4 3 Pravomoci a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

ZASEDÁNÍ VÝSTAVNÍ KOMISE FCI A KOMISE ROZHODČÍCH EXTERIÉRU FCI. 1.2.2014 Výstavní komise

ZASEDÁNÍ VÝSTAVNÍ KOMISE FCI A KOMISE ROZHODČÍCH EXTERIÉRU FCI. 1.2.2014 Výstavní komise ZASEDÁNÍ VÝSTAVNÍ KOMISE FCI A KOMISE ROZHODČÍCH EXTERIÉRU FCI konané ve Francii v Paříži, ve dnech 1. a 2. února 2014 Zasedání se uskutečnilo v prostorách Francouzského Kennel Klubu za účasti 23 zemí.

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 RALLY KLUB HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ V AČR ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Daniel Krob, Soběsuky

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více