eportá l dodávátelů externí č á st

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eportá l dodávátelů externí č á st"

Transkript

1 eportá l dodávátelů externí č á st Verze manuálu Základní informace o aplikaci Použité zkratky Dostupnost aplikace Členění hlavní nabídky Rozhraní v angličtině Registrace dodavatele Průběh registrace dodavatele Informace o firmě Vytvoření dalších uživatelských účtů Změna hesla Účast ve výběrových řízeních Typy výběrových řízení Seznam výběrových řízení Nepoložková výběrová řízení Položková výběrová řízení Elektronické aukce Technické informace k položkovým výběrovým řízením a eaukcím Kontakt na pracoviště helpdesku Základní informace o aplikaci eportál je vstupní branou pro dodávky výrobků a služeb do společností holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Nákup ve společnostech je prováděn pomocí výběrových řízení vyhlašovaných na tomto portále v průběhu celého roku. Dodavatelé se registrují v eportálu a po registraci je jim umožněno účastnit se vypsaných výběrových řízení mateřské i všech dceřiných společností. Některá výběrová řízení jsou realizována také pomocí elektronických aukcí. 1.1 Použité zkratky CNG DIČ IČ NSK OR VMG Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn) Daňové identifikační číslo Identifikační číslo Národní strojírenský klastr Obchodní rejstřík VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 1

2 VŘ Výběrové řízení Zkratky společností: ACC VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. CYL VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. DOP VÍTKOVICE Doprava, a.s. GEAR VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. HAMM VÍTKOVICE HAMMERING a.s. HM HUTNÍ MONTÁŽE a.s. HTB VÍTKOVICE HTB a.s. MECH VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. MILMET VÍTKOVICE MILMET S.A. REC VÍTKOVICE RECYCLING a.s. REV VÍTKOVICE REVMONT a.s. SLOVAKIA VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. SSK Spojené slévárny, spol. s r.o. VHM VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. VITSOL VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. VPE VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. VRD VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. VTC VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. VTK Special VTK SPECIAL a.s. VTK VÍTKOVICE, a.s. HOLDING VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 1.2 Dostupnost aplikace eportál je dostupný přes internet na webové adrese 1.3 Členění hlavní nabídky Základní nabídka se dělí na tyto části: Úvodní strana Základní seznam VŘ s panelem Aktuality. Seznam výběrových řízení Seznam VŘ s možností přihlášení se k VŘ. Informace o firmě Možnost zobrazit a modifikovat informace o dodavateli. eportál Informace o aplikaci eportál, dokumenty a kontaktní údaje Rozhraní v angličtině Anglicky hovořící uživatelé si mohou celé rozhraní systému včetně ových upozornění přepnout do angličtiny. Přepnutí se provede v pravém horním rohu obrazovky, kliknutím na příslušnou vlajku. Nastavení jazyka rozhraní je pouze pro danou relaci, y se dají nastavit permanentně (viz dále). Obrázek 1 - Přepnutí jazykové verze eportálu 2

3 2. Registrace dodavatele Pro zahájení práce s eportálem je nutná registrace. Bez registrace se nemůžete nejen zúčastnit VŘ, ale nevidíte ani jejich detail. Bez registrace a přihlášení je viditelný pouze strohý seznam aktuálně vypsaných VŘ. 2.1 Průběh registrace dodavatele V aplikaci klepněte na položku eportál, která je v hlavní vodorovné nabídce. Obrázek 2 - Registrace dodavatele Zde klepněte na odkaz Registrace v dolní části stránky. Obrázek 3 - Vytvoření nového účtu Nyní vyplňte základní formulář registrace pro vytvoření prvního účtu Dodavatele a následně klepněte na tlačítko Vytvořit účet. Vyplňte prosím všechna pole. Vložený bude sloužit nejen k zasílání informací ze systému, ale také k přihlašování. Věnujte tedy maximální pozornost jeho správnosti. Heslo musí mít minimálně 6 znaků. Vytvořené účty se vždy vážou na danou osobu. Upozornění: Po registraci obdržíte potvrzovací , že jste byli úspěšně zaregistrováni. Pokud neobdržíte do několika hodin, je možné, že jste zadali nesprávnou ovou adresu. V tomto případě nás kontaktujte. ová komunikace není obecně garantovaná služba, proto neneseme zodpovědnost za situace, kdy nedojde. Často se také stává, že je zadržen spamovým filtrem. V tomto případě si prosím zkontrolujte úložiště takových ů, případně nechejte administrátorem vaší sítě nastavit y z adresy jako důvěryhodné. Zadržení u ve spamu nejsme schopni ovlivnit, jelikož se jedná o službu na straně příjemce. Děkujeme za pochopení. Tímto máte vytvořenou základní registraci. Dále pokračujte vyplněním informací o vaší společnosti. 2.2 Informace o firmě Po první části registrace je nutné ještě vyplnit informace o firmě. První registrovaná osoba automaticky zakládá centrální účet Dodavatele. Pomocí symbolů na záložkách lze zjistit, které povinné údaje máte vyplněny a které nikoli. 3

4 Obrázek 4 - Kontrola vyplnění povinných údajů Po vyplnění údajů na dané záložce je vždy nutno data uložit pomocí symbolu diskety. Vyplňte prosím všechna požadovaná pole na všech záložkách. Cílem je stav bez ikon s vykřičníky a vyplnění všech požadovaných záložek. Dokud nebudou vyplněny všechny požadované údaje, není registrace dokončena a není možné se účastnit výběrových řízení. Obrázek 5 - Signalizace vyplnění povinných údajů Informace v jednotlivých záložkách můžete editovat pomocí symbolu tužky (nebo symbolu zeleného +), kdy se otevře editační formulář. Obrázek 6 - Editace údajů o firmě Obory Vyberete prosím všechny obory, které co nejpřesněji charakterizují vaši činnost. Pokud bude vypsáno výběrové řízení, které má shodný obor s oborem, který si vyberete, nákupní referent bude o vaší firmě vědět jako o potenciálním dodavateli. Současně budete em upozorňováni na nová výběrová řízení týkající se oborů vaší působnosti. Certifikáty Pokud se vámi držený certifikát nenalézá v seznamu, nevybírejte z výběrového seznamu ISO nic, vyplňte název vašeho certifikátu do pole Jiný certifikát a zaškrtněte pole Je držitel. Další kolonky doplňte dle skutečnosti. Ekonomické informace Ekonomické informace je nutné zadat alespoň za tři poslední (po sobě jdoucí) roky zpětně. Pokud vaše společnost existuje méně než tři roky, pak je nutné zadat ekonomické informace za všechny roky od vzniku společnosti. Pokud ještě nemáte požadované údaje za minulý rok, doplňte je prosím, až je 4

5 budete mít k dispozici. Požadované údaje je nutno vkládat v celých číslech. Rentabilitou je myšlena rentabilita tržeb (rentabilita=zisk/tržby) a vkládá se do pole v procentech v celých číslech. V případě potřeby použijte běžné zaokrouhlování. Upozornění: Údaje o vaší firmě byste měli udržovat v aktuálním stavu a každou změnu dodatečně ve formuláři upravit. Je nutno pravidelně aktualizovat i ekonomické informace: neúplné či zastaralé údaje mohou být důvodem pro znepřístupnění detailů výběrových řízení Vytvoření dalších uživatelských účtů Pokud potřebujete více uživatelských účtů daného dodavatele (jednoho IČ), je možné je vytvořit v záložce Kontakty. První uživatel, který se pod daným IČ do systému zaregistruje, má typ kontaktu osoba zodpovědná za vyplnění dotazníku a aktualizaci údajů. Tento typ kontaktu je potřeba k tomu, abyste mohli měnit údaje o své firmě a zakládat a měnit další uživatelské účty. Stisknutím symbolu zeleného + přidáme další řádek pro kontakt. Obrázek 7 - Přidání dalšího kontaktu Je potřeba nejdříve vybrat tlačítkem typ kontaktu (vpravo) a posléze vyplnit ostatní údaje, aby nedošlo k jejich smazání. Obrázek 8 - Volba typu kontaktu Pokud uživatel preferuje komunikaci v anglickém jazyce, klikne si na příslušnou vlajku vpravo nahoře. Celé rozhraní se mu bude pro dané přihlášení zobrazovat v angličtině. Pokud chce dostávat i ová upozornění v angličtině, nastaví si ve výběrovém seznamu Jazyk ů angličtinu. 5

6 Obrázek 9 - Nastavení jazyka pro y Po vybrání typu kontaktu a vložení všech údajů o kontaktu záznam uložte kliknutím na symbol diskety. Nezapomeňte prosím nově registrovaným uživatelům také vyplnit heslo (a ověření hesla), jinak se nebudou moci přihlásit. Obrázek 10 - Nastavení hesla pro nové uživatele Tím jste přidali dalšího uživatele, který se už může přihlásit. Přihlašuje se svým em a heslem, které jste mu právě zadali. Toto heslo si pak může uživatel sám změnit. Další účty můžete přidat stejným postupem. Pokud chcete někomu účet zrušit, klepněte na symbol červeného křížku a účet vymažte. Mějte prosím na paměti, že v seznamu musí zůstat alespoň jeden uživatelský účet. Registrace firmy nelze zrušit smazáním všech uživatelských účtů. Upozornění: Typ kontaktu osoba zodpovědná za vyplnění dotazníku a aktualizaci údajů nelze dané osobě odebrat, dokud nebude minimálně jedna další osoba s tímto typem oprávnění. Bez tohoto typu oprávnění byste nemohli editovat své údaje Změna hesla Změna hesla se provádí na stránce detailu uživatele, na kterou se dostanete kliknutím na své jméno v pravém horním rohu obrazovky. Přejděte do sekce Změna hesla na právě otevřené stránce. 6

7 Obrázek 11 - Změna hesla uživatele Vyplňte Vaše současné heslo a potom nové heslo. Do pole Ověření hesla napište své nové heslo ještě jednou, aby se předešlo chybám. Po stisknutí tlačítka Změna hesla dojde k nastavení nového hesla a zobrazení hlášení, že heslo bylo úspěšně změněno. Tím je změna hesla dokončena a můžete přejít zpět na stránku Seznam výběrových řízení. 3. Účast ve výběrových řízeních 3.1 Typy výběrových řízení V eportálu jsou vypisovány tři formy výběrových řízení: nepoložková výběrová řízení; položková výběrová řízení; elektronické aukce (eaukce). Každé výběrové řízení může mít více kol, přičemž formy výběrového řízení se mohou v jednotlivých kolech měnit. Podrobněji jsou uvedené typy výběrových řízení popsány v dalších kapitolách. 3.2 Seznam výběrových řízení Veškerá práce s VŘ se odehrává na záložce Seznam výběrových řízení. Obrázek 12 - Seznam výběrových řízení Po vstupu do modulu Seznam výběrových řízení se zobrazí seznam aktuálně vypsaných VŘ. Jelikož seznam VŘ může narůstat na mnoho stran, je vhodné využít filtr, který se nachází nad seznamem VŘ. Obrázek 13 - Vyhledávání a filtrování v seznamu výběrových řízení 7

8 Spuštění filtru provedete tlačítkem Filtr. Filtr lze také s okamžitou platností zrušit k tomuto kroku slouží tlačítko Zrušit filtr. Poznámka: Zápis zástupného znaku procenta (%) v poli znamená vyfiltrovat všechny položky. Příklad využití: Pokud bych chtěl vyfiltrovat všechny VŘ, jejichž číslo začíná na 2012, pak do patřičného pole zapíši 2012% (bez uvozovek). Tím se zobrazí všechna VŘ, jejichž číslo začíná řetězcem Pomocí tlačítka v prvním sloupci tabulky VŘ se dostanete do detailu VŘ. Obrázek 14 - Zobrazení detailu VŘ Detail VŘ obsahuje tyto sekce: Sumarizace informací o vypsaném VŘ. Zadávací dokumentace ke stažení. Formulář pro podání nabídky do jednotlivých kol. Formulář pro pokládání otázek na vyhlašovatele VŘ. 3.3 Nepoložková výběrová řízení Při nepoložkových výběrových řízeních je poptávka nákupčím sepsána v textovém dokumentu či tabulce, kterou si dodavatelé mohou stáhnout z eportálu: dodavatel, který se chce výběrového řízení účastnit, pak svou nabídku v podobné formě rovněž vloží na eportál. Obrázek 15 - Detail nepoložkového výběrového řízení Pod detailem VŘ je umístěná sekce Zadávací dokumentace. Pomocí ikony u souboru je možné stáhnout dokumentaci na pevný disk. 8

9 V další části lze podávat nabídky. Pomocí zeleného tlačítka + přidáte nabídku k danému VŘ. Stejný postup se pak opakuje i v dalších kolech, jsou-li touto formou realizována. Obrázek 16 - Vložení nabídky K jednomu kolu VŘ můžete vložit i více souborů. Nabídky (všechny soubory) pro daná kola jsou číslované unikátním číslem Číslo nabídky. Tím je Vaše nabídka v systému jednoznačně identifikována. Pokud byste chtěli řešit jakýkoliv problém s nabídkou, je dobré sdělit pracovníkům nákupu číslo Vaší nabídky. Obrázek 17 - Zjištění čísla nabídky Upozornění: Nabídky prosím vkládejte ve formátech Excel, Word, PDF, JPG, PNG, TIFF. Pokud je potřeba, zabalte soubory do archívu formátu ZIP. V případě použití jiných formátů a archívních programů nemůžeme garantovat akceptování nabídky doporučujeme konzultovat formát souboru s helpdeskem. Pokud se chcete zástupce VMG zeptat skrze eportál na nějakou doplňující otázku, pak můžete využít sekci Otázky a odpovědi. Zeleným tlačítkem + lze přidat otázku. Symbolem diskety otázku uložíte. Jakmile otázku zodpoví referent nákupu, budete na tuto skutečnost upozorněni em. Obrázek 18 - Zaslání otázky referentovi nákupu 3.4 Položková výběrová řízení Na rozdíl od nepoložkových výběrových řízení, kdy dodavatelé svou nabídku vkládají na eportál formou dokumentu, u položkových výběrových řízení je dán seznam poptávaných komodit a 9

10 dodavatel pro každou z nich svou cenovou nabídku zadává přímo v online formuláři. Samotnou cenovou nabídku tedy již nevkládáte jako soubor: formou souboru pouze přikládáte případné dodatečné dokumenty, které si zadavatel vyžádal (např. certifikáty). Obrázek 19 - Informace o typu výběrového řízení V detailu výběrového řízení: vidíte souhrnné informace o výběrovém řízení (číslo VŘ, kontaktní osoba, termíny kol); můžete si stáhnout zadávací dokumentaci, je-li přiložena; lze klást otázky kontaktní osobě (podobně jako u nepoložkového výběrového řízení) a vidět zde její odpovědi; můžete vložit přílohu ke své nabídce (tj. většinou dokumenty, které zadavatel požaduje doložit samotnou cenovou nabídku ale u položkových výběrových řízení na tomto místě nepřikládáte). Obrázek 20 - Detail položkového výběrového řízení Podrobné informace o každé poptávané položce získáte klepnutím na odkaz Detail. 10

11 V položkovém řízení najdete jednu nebo více položek, z nichž některé mohou (ale nemusí) být sdruženy ve skupinách. Zásadním rozdílem mezi položkami mimo skupiny a položkami ve skupinách je ten, že zatímco u položek mimo skupiny se můžete sami rozhodnout, o kterou položku budete soutěžit, u položek sdružených ve skupině musíte podat nabídku na všechny položky, anebo se rozhodnout, že danou skupinu nebudete soutěžit vůbec (což vám samozřejmě nebrání v podání nabídky pro ostatní položky či skupiny). Po skončení výběrového řízení tedy může nastat situace, že pro každou položku mimo skupiny bude vybrán jiný dodavatel, zatímco u položek ve skupinách bude vždy vyhlášen jediný dodavatel, který nakonec dodá všechny položky ve skupině (rozhodovat bude celková cena za skupinu, ne dílčí ceny za jednotlivé položky). Samotná cenová nabídka se u položkových výběrových řízení zadává tlačítkem Vložit ceny. Obrázek 21 - Zadávání cen u jednotlivých položek Upozornění: Nabízenou cenu zadávejte vždy za jednu jednotku: tj. pokud je například poptáváno 100 bloků A4, zadáváte cenu za jeden blok. Nechcete-li pro nějakou položku podávat cenovou nabídku, ponechte políčko pro zadání ceny prázdné, nezadávejte částku 0! Důležité rovněž je zadat cenovou nabídku v měně, v jaké se VŘ koná (Kč, USD nebo EUR). Jestliže svou nabídku zadáte v jiné měně, než je pro dané výběrové řízení nastaveno, můžete být z výběrového řízení vyřazeni. V případě, že kromě ceny bude nabídka posuzována i podle jiných kritérií (například délky splatnosti faktury), máte možnost upravit výchozí hodnotu klepnutím na tlačítko Vložit v sekci Hodnotící kritéria. Obrázek 22 - Zadávání nabídky pro doplňková kritéria 11

12 Pokud svou nabídku v této sekci nezadáte, předpokládá se, že souhlasíte s výchozí nastavenou hodnotou. Upozornění: U položkových výběrových řízení můžete svou cenovou nabídku libovolně měnit po celou dobu trvání kola, tj. až do uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Lhůta je vidět v seznamu výběrových řízení a rovněž v detailu daného výběrového řízení. Podstatná pro nás bude poslední vámi zadaná nabídka. 3.5 Elektronické aukce Elektronická aukce je obdobou položkového výběrového řízení, tj. zadáváte do online formuláře cenové nabídky k jednotlivým položkám. Rozdíl oproti položkovým výběrovým řízením je následující: Elektronické aukci vždy předchází položkové výběrové řízení. Vaše cenové nabídky, které jste zadávali v položkovém výběrovém řízení, se automaticky stanou vašimi výchozími cenovými nabídkami pro elektronickou aukci. V elektronické aukci nemáte možnost podávat cenové nabídky na položky či skupiny, které jste nenacenili v předchozím kole (položkovém výběrovém řízení): uvidíte jen ty položky, na něž jste předtím cenovou nabídku podali. V elektronické aukci dodavatel smí svou nabídku pouze zlepšovat může být přitom předepsána minimální částka, o níž lze nabídnutou cenu zlepšit. V elektronické aukci většinou máte možnost vidět výši nejlepší nabídky a své pořadí: díky tomu vidíte online, jak na tom jste, a můžete svou nabídku případně vylepšit. eaukce je automaticky prodlužována v případě, že se na poslední chvíli změní nejlepší nabídka (tj. když se nějaký dodavatel zlepšením své nabídky ať už díky vylepšení ceny nebo hodnoty doplňkového kritéria posunul na první místo). To dává ostatním dodavatelům časový prostor na tuto změnu zareagovat zlepšením jejich vlastní nabídky. Zbývá-li do konce aukčního kola méně než 5 minut, nastaví se čas konce eaukce tak, aby mohla trvat ještě 5 minut. Zbývá-li do konce prodlouženého kola méně než 1 minuta, prodlouží se eaukce tak, aby do jejího konce zbývaly 3 minuty. V elektronické aukci již neřešíte se zadavatelem dotazy týkající se poptávaných položek (na to byl prostor v předchozích kolech je vám ale k dispozici helpdesk, s nímž můžete řešit technické problémy (nefunkčnost internetového připojení, a podobně). Samotný vstup do aukční místnosti se provádí podobně jako u dalších výběrových řízení tj. klepnutím na ikonu vlevo v seznamu VŘ. Poznámka: Po klepnutí na ikonu můžete být z bezpečnostních důvodů vyzváni k opětovnému přihlášení do aplikace. 12

13 Obrázek 23 - Aukční síň Vysvětlivky k obrázku: 1 čas zbývající do konce eaukce 5 nejlepší ceny pro položky mimo skupiny 2 detail výběrového řízení 6 vaše aktuální pořadí 3 detail konkrétní položky 7 vaše cenová nabídka pro skupinu 4 vaše cenová nabídka pro položky mimo skupiny 8 nejlepší cenová nabídka pro skupinu V případě, že omylem zadáte u nějaké položky nižší cenu, než jste chtěli, je možné kontaktovat helpdesk s žádostí, ať vám vrátí cenu na původní hodnotu. Tento požadavek je možné vznést výhradně prostřednictvím chatu. Vysvětlivky k podbarvení řádků: Položky, u nichž vítězíte (tj. jste na 1. místě), jsou podbarveny žlutě. Pozor, je-li u vašeho pořadí vykřičník, znamená to, že stejnou nabídku podal i jiný dodavatel. Položky, u nichž jste druzí v pořadí, jsou podbarveny oranžově. Modře blikající řádky upozorňují, že se u příslušné položky změnila nejlepší nabídka. 13

14 Upozornění: V případě, že je nabídka dodavatele posuzována i podle doplňkového kritéria, nemusí nutně u položkových výběrových řízení a eaukcí zvítězit nabídka s nejlepší cenou záleží i na nabídce zadané pro doplňkové kritérium a na váze tohoto kritéria. Proto může nastat situace, kdy máte sice zadánu nejlepší cenu, ale přesto nejste první v pořadí: svou pozici můžete vylepšit buď úpravou ceny nebo své nabídky pro doplňkové kritérium. 3.6 Technické informace k položkovým výběrovým řízením a eaukcím eportál jakožto internetová aplikace běží v internetovém prohlížeči. Při práci s ní nepoužívejte dvojkliky nebo pravé tlačítko myši veškeré ovládání se provádí přes příslušná tlačítka a nabídky obyčejným kliknutím levého tlačítka myši. Příslušné tlačítko nebo odkaz použijte i pro návrat na předchozí stránku, nepoužívejte prohlížečové tlačítko Zpět. Internetové aplikace obecně mají pomalejší odezvu než klasické počítačové aplikace typu Word: pokud někam klepnete, a nic se zdánlivě neděje, nepanikařte a chvilku počkejte. To, že aplikace pracuje, poznáte podle hlášení v pravém dolním rohu internetového prohlížeče (viz obrázek). Poznámka: S ohledem na výše uvedené nedoporučujeme nechávat podání nabídky na poslední vteřiny: nelze garantovat, že bude změna včas zpracována. Doporučujeme eportál otevírat v internetovém prohlížeči Chrome nebo Firefox. Pokud žádný z nich nemáte a nechcete si jej instalovat, použijte Internet Explorer. Jiné prohlížeče nejsou podporovány a zejména elektronické aukce v nich nemusí fungovat korektně. 4. Kontakt na pracoviště helpdesku V případě dotazů nebo potíží můžete kontaktovat helpdesk eportálu, který funguje v pracovní dny od 7 do 15 hodin na čísle , V průběhu elektronické aukce používejte ke kontaktování helpdesku primárně okénko chatu dostupné přímo v aukční síni přes ikonu obálky. Chatová konverzace je automaticky archivována. Obrázek 24 - Chat s administrátory eaukce 14

eportál dodavatelů externí část

eportál dodavatelů externí část eportál dodavatelů externí část 2012 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Verze manuálu 2.0 1. Základní informace o aplikaci... 1 1.1 Použité zkratky... 1 1.2 Dostupnost aplikace... 2 1.3 Členění hlavní nabídky...

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava střechy na přístavbě sportovní haly v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava střechy na přístavbě sportovní haly v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 02. 07. 2015 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Úprava kuchyně ZŠ Počátky

Úprava kuchyně ZŠ Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 27. 04. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizace k datu

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00.

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou ERMMA dne 06. 03. 2014 v 13:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. IATCC - Roční kontrola systému CCTV

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. IATCC - Roční kontrola systému CCTV Výzva k účasti Obecné Společnost ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na, k jejíž účasti si Vás dovolujeme vyzvat. Tato veřejná zakázka malého rozsahu

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Zateplení sportovní haly v Počátkách

Zateplení sportovní haly v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 15. 08. 2014 v 10:00. V případě Vašeho

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Pro školská zařízení Pardubického kraje Microsfot Enrollment for Education Solutions Praha, prosinec 2015 Obsah Registrace na SoftwareONE Academic portálu... 1

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Počátky

Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 12. 05. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava parkoviště u hřbitova a komunikace " Valchovská alej "

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Oprava parkoviště u hřbitova a komunikace  Valchovská alej Obecné Výzva k účasti Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 23. 03. 2015 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Rekonstrukce povrchu podlahy sportovní haly

Rekonstrukce povrchu podlahy sportovní haly Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 24. 04. 2015 v 11:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Manuál pro InspIS HELPDESK

Manuál pro InspIS HELPDESK Česká školní inspekce Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Manuál pro InspIS HELPDESK Obsah: 1) Přihlášení do systému 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy 3) InspIS HELPDESK str. 2 str. 2 str. 3 až

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. IATCC - roční kontrola SHZ

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. IATCC - roční kontrola SHZ Obecné Společnost ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na roční kontrolu a s ní související servis na systému SHZ (plynové) v objektu IATCC Praha - Jeneč,

Více

Uzávěrka časopisu PEXeso

Uzávěrka časopisu PEXeso Uzávěrka časopisu PEXeso Uživatelský manuál Verze 1.0.1. Vytvořeno: 20. 3. 2013 1 1. Úvod... 3 1.1. Technické požadavky... 3 2. Uzávěrka... 3 2.1. Kde provést uzávěrku časopisu?... 3 2.2. Postup tvorby

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4 4Works Solutions Prestashop návod Posuneme Vás výš! TOMÁŠ KOZAR, Project Manager OBSAH NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3 2.1 přidání produktu... 4 2.2 Zadání ceny výrobku...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

203. Jak se přihlásit k účasti v e-aukci.

203. Jak se přihlásit k účasti v e-aukci. 203. Jak se přihlásit k účasti v e-aukci. 1. K účasti v e-aukci se lze přihlásit jen v tom případě, že obdržíte výzvu k účasti (pozvánku) od zadavatele výběrového řízení 2. Po odkliknutí odkazu se ve vašem

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Elektronická aukce na dříví Lesy ČR, s.p. Registrace zájemce a oprávněných osob

Elektronická aukce na dříví Lesy ČR, s.p. Registrace zájemce a oprávněných osob Elektronická aukce na dříví Lesy ČR, s.p. Registrace zájemce a oprávněných osob Tento dokument popisuje postup registrace Zájemce a jeho Oprávněných osob v aplikaci Elektronické aukce dříví Lesy ČR, a.p.

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Elektronická aukční síň

Elektronická aukční síň Elektronická aukční síň uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.1 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 3 Požadavky na provoz... 3 Zabezpečení... 3 Přihlášení... 3 Nástěnka e-aukcí... 4 Oprávnění uživatelů

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem

Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem Příručka pro Registr smluv JMK v systému E-ZAK krok za krokem ver. 2.0 Přemysl Březovič, Jihomoravský kraj email: brezovic.premysl@kr-jihomoravsky.cz prosinec 2015 Registr smluv Jihomoravského kraje je

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více