eportá l dodávátelů externí č á st

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eportá l dodávátelů externí č á st"

Transkript

1 eportá l dodávátelů externí č á st Verze manuálu Základní informace o aplikaci Použité zkratky Dostupnost aplikace Členění hlavní nabídky Rozhraní v angličtině Registrace dodavatele Průběh registrace dodavatele Informace o firmě Vytvoření dalších uživatelských účtů Změna hesla Účast ve výběrových řízeních Typy výběrových řízení Seznam výběrových řízení Nepoložková výběrová řízení Položková výběrová řízení Elektronické aukce Technické informace k položkovým výběrovým řízením a eaukcím Kontakt na pracoviště helpdesku Základní informace o aplikaci eportál je vstupní branou pro dodávky výrobků a služeb do společností holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Nákup ve společnostech je prováděn pomocí výběrových řízení vyhlašovaných na tomto portále v průběhu celého roku. Dodavatelé se registrují v eportálu a po registraci je jim umožněno účastnit se vypsaných výběrových řízení mateřské i všech dceřiných společností. Některá výběrová řízení jsou realizována také pomocí elektronických aukcí. 1.1 Použité zkratky CNG DIČ IČ NSK OR VMG Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn) Daňové identifikační číslo Identifikační číslo Národní strojírenský klastr Obchodní rejstřík VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 1

2 VŘ Výběrové řízení Zkratky společností: ACC VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. CYL VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. DOP VÍTKOVICE Doprava, a.s. GEAR VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. HAMM VÍTKOVICE HAMMERING a.s. HM HUTNÍ MONTÁŽE a.s. HTB VÍTKOVICE HTB a.s. MECH VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. MILMET VÍTKOVICE MILMET S.A. REC VÍTKOVICE RECYCLING a.s. REV VÍTKOVICE REVMONT a.s. SLOVAKIA VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. SSK Spojené slévárny, spol. s r.o. VHM VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. VITSOL VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. VPE VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. VRD VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. VTC VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. VTK Special VTK SPECIAL a.s. VTK VÍTKOVICE, a.s. HOLDING VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 1.2 Dostupnost aplikace eportál je dostupný přes internet na webové adrese 1.3 Členění hlavní nabídky Základní nabídka se dělí na tyto části: Úvodní strana Základní seznam VŘ s panelem Aktuality. Seznam výběrových řízení Seznam VŘ s možností přihlášení se k VŘ. Informace o firmě Možnost zobrazit a modifikovat informace o dodavateli. eportál Informace o aplikaci eportál, dokumenty a kontaktní údaje Rozhraní v angličtině Anglicky hovořící uživatelé si mohou celé rozhraní systému včetně ových upozornění přepnout do angličtiny. Přepnutí se provede v pravém horním rohu obrazovky, kliknutím na příslušnou vlajku. Nastavení jazyka rozhraní je pouze pro danou relaci, y se dají nastavit permanentně (viz dále). Obrázek 1 - Přepnutí jazykové verze eportálu 2

3 2. Registrace dodavatele Pro zahájení práce s eportálem je nutná registrace. Bez registrace se nemůžete nejen zúčastnit VŘ, ale nevidíte ani jejich detail. Bez registrace a přihlášení je viditelný pouze strohý seznam aktuálně vypsaných VŘ. 2.1 Průběh registrace dodavatele V aplikaci klepněte na položku eportál, která je v hlavní vodorovné nabídce. Obrázek 2 - Registrace dodavatele Zde klepněte na odkaz Registrace v dolní části stránky. Obrázek 3 - Vytvoření nového účtu Nyní vyplňte základní formulář registrace pro vytvoření prvního účtu Dodavatele a následně klepněte na tlačítko Vytvořit účet. Vyplňte prosím všechna pole. Vložený bude sloužit nejen k zasílání informací ze systému, ale také k přihlašování. Věnujte tedy maximální pozornost jeho správnosti. Heslo musí mít minimálně 6 znaků. Vytvořené účty se vždy vážou na danou osobu. Upozornění: Po registraci obdržíte potvrzovací , že jste byli úspěšně zaregistrováni. Pokud neobdržíte do několika hodin, je možné, že jste zadali nesprávnou ovou adresu. V tomto případě nás kontaktujte. ová komunikace není obecně garantovaná služba, proto neneseme zodpovědnost za situace, kdy nedojde. Často se také stává, že je zadržen spamovým filtrem. V tomto případě si prosím zkontrolujte úložiště takových ů, případně nechejte administrátorem vaší sítě nastavit y z adresy jako důvěryhodné. Zadržení u ve spamu nejsme schopni ovlivnit, jelikož se jedná o službu na straně příjemce. Děkujeme za pochopení. Tímto máte vytvořenou základní registraci. Dále pokračujte vyplněním informací o vaší společnosti. 2.2 Informace o firmě Po první části registrace je nutné ještě vyplnit informace o firmě. První registrovaná osoba automaticky zakládá centrální účet Dodavatele. Pomocí symbolů na záložkách lze zjistit, které povinné údaje máte vyplněny a které nikoli. 3

4 Obrázek 4 - Kontrola vyplnění povinných údajů Po vyplnění údajů na dané záložce je vždy nutno data uložit pomocí symbolu diskety. Vyplňte prosím všechna požadovaná pole na všech záložkách. Cílem je stav bez ikon s vykřičníky a vyplnění všech požadovaných záložek. Dokud nebudou vyplněny všechny požadované údaje, není registrace dokončena a není možné se účastnit výběrových řízení. Obrázek 5 - Signalizace vyplnění povinných údajů Informace v jednotlivých záložkách můžete editovat pomocí symbolu tužky (nebo symbolu zeleného +), kdy se otevře editační formulář. Obrázek 6 - Editace údajů o firmě Obory Vyberete prosím všechny obory, které co nejpřesněji charakterizují vaši činnost. Pokud bude vypsáno výběrové řízení, které má shodný obor s oborem, který si vyberete, nákupní referent bude o vaší firmě vědět jako o potenciálním dodavateli. Současně budete em upozorňováni na nová výběrová řízení týkající se oborů vaší působnosti. Certifikáty Pokud se vámi držený certifikát nenalézá v seznamu, nevybírejte z výběrového seznamu ISO nic, vyplňte název vašeho certifikátu do pole Jiný certifikát a zaškrtněte pole Je držitel. Další kolonky doplňte dle skutečnosti. Ekonomické informace Ekonomické informace je nutné zadat alespoň za tři poslední (po sobě jdoucí) roky zpětně. Pokud vaše společnost existuje méně než tři roky, pak je nutné zadat ekonomické informace za všechny roky od vzniku společnosti. Pokud ještě nemáte požadované údaje za minulý rok, doplňte je prosím, až je 4

5 budete mít k dispozici. Požadované údaje je nutno vkládat v celých číslech. Rentabilitou je myšlena rentabilita tržeb (rentabilita=zisk/tržby) a vkládá se do pole v procentech v celých číslech. V případě potřeby použijte běžné zaokrouhlování. Upozornění: Údaje o vaší firmě byste měli udržovat v aktuálním stavu a každou změnu dodatečně ve formuláři upravit. Je nutno pravidelně aktualizovat i ekonomické informace: neúplné či zastaralé údaje mohou být důvodem pro znepřístupnění detailů výběrových řízení Vytvoření dalších uživatelských účtů Pokud potřebujete více uživatelských účtů daného dodavatele (jednoho IČ), je možné je vytvořit v záložce Kontakty. První uživatel, který se pod daným IČ do systému zaregistruje, má typ kontaktu osoba zodpovědná za vyplnění dotazníku a aktualizaci údajů. Tento typ kontaktu je potřeba k tomu, abyste mohli měnit údaje o své firmě a zakládat a měnit další uživatelské účty. Stisknutím symbolu zeleného + přidáme další řádek pro kontakt. Obrázek 7 - Přidání dalšího kontaktu Je potřeba nejdříve vybrat tlačítkem typ kontaktu (vpravo) a posléze vyplnit ostatní údaje, aby nedošlo k jejich smazání. Obrázek 8 - Volba typu kontaktu Pokud uživatel preferuje komunikaci v anglickém jazyce, klikne si na příslušnou vlajku vpravo nahoře. Celé rozhraní se mu bude pro dané přihlášení zobrazovat v angličtině. Pokud chce dostávat i ová upozornění v angličtině, nastaví si ve výběrovém seznamu Jazyk ů angličtinu. 5

6 Obrázek 9 - Nastavení jazyka pro y Po vybrání typu kontaktu a vložení všech údajů o kontaktu záznam uložte kliknutím na symbol diskety. Nezapomeňte prosím nově registrovaným uživatelům také vyplnit heslo (a ověření hesla), jinak se nebudou moci přihlásit. Obrázek 10 - Nastavení hesla pro nové uživatele Tím jste přidali dalšího uživatele, který se už může přihlásit. Přihlašuje se svým em a heslem, které jste mu právě zadali. Toto heslo si pak může uživatel sám změnit. Další účty můžete přidat stejným postupem. Pokud chcete někomu účet zrušit, klepněte na symbol červeného křížku a účet vymažte. Mějte prosím na paměti, že v seznamu musí zůstat alespoň jeden uživatelský účet. Registrace firmy nelze zrušit smazáním všech uživatelských účtů. Upozornění: Typ kontaktu osoba zodpovědná za vyplnění dotazníku a aktualizaci údajů nelze dané osobě odebrat, dokud nebude minimálně jedna další osoba s tímto typem oprávnění. Bez tohoto typu oprávnění byste nemohli editovat své údaje Změna hesla Změna hesla se provádí na stránce detailu uživatele, na kterou se dostanete kliknutím na své jméno v pravém horním rohu obrazovky. Přejděte do sekce Změna hesla na právě otevřené stránce. 6

7 Obrázek 11 - Změna hesla uživatele Vyplňte Vaše současné heslo a potom nové heslo. Do pole Ověření hesla napište své nové heslo ještě jednou, aby se předešlo chybám. Po stisknutí tlačítka Změna hesla dojde k nastavení nového hesla a zobrazení hlášení, že heslo bylo úspěšně změněno. Tím je změna hesla dokončena a můžete přejít zpět na stránku Seznam výběrových řízení. 3. Účast ve výběrových řízeních 3.1 Typy výběrových řízení V eportálu jsou vypisovány tři formy výběrových řízení: nepoložková výběrová řízení; položková výběrová řízení; elektronické aukce (eaukce). Každé výběrové řízení může mít více kol, přičemž formy výběrového řízení se mohou v jednotlivých kolech měnit. Podrobněji jsou uvedené typy výběrových řízení popsány v dalších kapitolách. 3.2 Seznam výběrových řízení Veškerá práce s VŘ se odehrává na záložce Seznam výběrových řízení. Obrázek 12 - Seznam výběrových řízení Po vstupu do modulu Seznam výběrových řízení se zobrazí seznam aktuálně vypsaných VŘ. Jelikož seznam VŘ může narůstat na mnoho stran, je vhodné využít filtr, který se nachází nad seznamem VŘ. Obrázek 13 - Vyhledávání a filtrování v seznamu výběrových řízení 7

8 Spuštění filtru provedete tlačítkem Filtr. Filtr lze také s okamžitou platností zrušit k tomuto kroku slouží tlačítko Zrušit filtr. Poznámka: Zápis zástupného znaku procenta (%) v poli znamená vyfiltrovat všechny položky. Příklad využití: Pokud bych chtěl vyfiltrovat všechny VŘ, jejichž číslo začíná na 2012, pak do patřičného pole zapíši 2012% (bez uvozovek). Tím se zobrazí všechna VŘ, jejichž číslo začíná řetězcem Pomocí tlačítka v prvním sloupci tabulky VŘ se dostanete do detailu VŘ. Obrázek 14 - Zobrazení detailu VŘ Detail VŘ obsahuje tyto sekce: Sumarizace informací o vypsaném VŘ. Zadávací dokumentace ke stažení. Formulář pro podání nabídky do jednotlivých kol. Formulář pro pokládání otázek na vyhlašovatele VŘ. 3.3 Nepoložková výběrová řízení Při nepoložkových výběrových řízeních je poptávka nákupčím sepsána v textovém dokumentu či tabulce, kterou si dodavatelé mohou stáhnout z eportálu: dodavatel, který se chce výběrového řízení účastnit, pak svou nabídku v podobné formě rovněž vloží na eportál. Obrázek 15 - Detail nepoložkového výběrového řízení Pod detailem VŘ je umístěná sekce Zadávací dokumentace. Pomocí ikony u souboru je možné stáhnout dokumentaci na pevný disk. 8

9 V další části lze podávat nabídky. Pomocí zeleného tlačítka + přidáte nabídku k danému VŘ. Stejný postup se pak opakuje i v dalších kolech, jsou-li touto formou realizována. Obrázek 16 - Vložení nabídky K jednomu kolu VŘ můžete vložit i více souborů. Nabídky (všechny soubory) pro daná kola jsou číslované unikátním číslem Číslo nabídky. Tím je Vaše nabídka v systému jednoznačně identifikována. Pokud byste chtěli řešit jakýkoliv problém s nabídkou, je dobré sdělit pracovníkům nákupu číslo Vaší nabídky. Obrázek 17 - Zjištění čísla nabídky Upozornění: Nabídky prosím vkládejte ve formátech Excel, Word, PDF, JPG, PNG, TIFF. Pokud je potřeba, zabalte soubory do archívu formátu ZIP. V případě použití jiných formátů a archívních programů nemůžeme garantovat akceptování nabídky doporučujeme konzultovat formát souboru s helpdeskem. Pokud se chcete zástupce VMG zeptat skrze eportál na nějakou doplňující otázku, pak můžete využít sekci Otázky a odpovědi. Zeleným tlačítkem + lze přidat otázku. Symbolem diskety otázku uložíte. Jakmile otázku zodpoví referent nákupu, budete na tuto skutečnost upozorněni em. Obrázek 18 - Zaslání otázky referentovi nákupu 3.4 Položková výběrová řízení Na rozdíl od nepoložkových výběrových řízení, kdy dodavatelé svou nabídku vkládají na eportál formou dokumentu, u položkových výběrových řízení je dán seznam poptávaných komodit a 9

10 dodavatel pro každou z nich svou cenovou nabídku zadává přímo v online formuláři. Samotnou cenovou nabídku tedy již nevkládáte jako soubor: formou souboru pouze přikládáte případné dodatečné dokumenty, které si zadavatel vyžádal (např. certifikáty). Obrázek 19 - Informace o typu výběrového řízení V detailu výběrového řízení: vidíte souhrnné informace o výběrovém řízení (číslo VŘ, kontaktní osoba, termíny kol); můžete si stáhnout zadávací dokumentaci, je-li přiložena; lze klást otázky kontaktní osobě (podobně jako u nepoložkového výběrového řízení) a vidět zde její odpovědi; můžete vložit přílohu ke své nabídce (tj. většinou dokumenty, které zadavatel požaduje doložit samotnou cenovou nabídku ale u položkových výběrových řízení na tomto místě nepřikládáte). Obrázek 20 - Detail položkového výběrového řízení Podrobné informace o každé poptávané položce získáte klepnutím na odkaz Detail. 10

11 V položkovém řízení najdete jednu nebo více položek, z nichž některé mohou (ale nemusí) být sdruženy ve skupinách. Zásadním rozdílem mezi položkami mimo skupiny a položkami ve skupinách je ten, že zatímco u položek mimo skupiny se můžete sami rozhodnout, o kterou položku budete soutěžit, u položek sdružených ve skupině musíte podat nabídku na všechny položky, anebo se rozhodnout, že danou skupinu nebudete soutěžit vůbec (což vám samozřejmě nebrání v podání nabídky pro ostatní položky či skupiny). Po skončení výběrového řízení tedy může nastat situace, že pro každou položku mimo skupiny bude vybrán jiný dodavatel, zatímco u položek ve skupinách bude vždy vyhlášen jediný dodavatel, který nakonec dodá všechny položky ve skupině (rozhodovat bude celková cena za skupinu, ne dílčí ceny za jednotlivé položky). Samotná cenová nabídka se u položkových výběrových řízení zadává tlačítkem Vložit ceny. Obrázek 21 - Zadávání cen u jednotlivých položek Upozornění: Nabízenou cenu zadávejte vždy za jednu jednotku: tj. pokud je například poptáváno 100 bloků A4, zadáváte cenu za jeden blok. Nechcete-li pro nějakou položku podávat cenovou nabídku, ponechte políčko pro zadání ceny prázdné, nezadávejte částku 0! Důležité rovněž je zadat cenovou nabídku v měně, v jaké se VŘ koná (Kč, USD nebo EUR). Jestliže svou nabídku zadáte v jiné měně, než je pro dané výběrové řízení nastaveno, můžete být z výběrového řízení vyřazeni. V případě, že kromě ceny bude nabídka posuzována i podle jiných kritérií (například délky splatnosti faktury), máte možnost upravit výchozí hodnotu klepnutím na tlačítko Vložit v sekci Hodnotící kritéria. Obrázek 22 - Zadávání nabídky pro doplňková kritéria 11

12 Pokud svou nabídku v této sekci nezadáte, předpokládá se, že souhlasíte s výchozí nastavenou hodnotou. Upozornění: U položkových výběrových řízení můžete svou cenovou nabídku libovolně měnit po celou dobu trvání kola, tj. až do uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Lhůta je vidět v seznamu výběrových řízení a rovněž v detailu daného výběrového řízení. Podstatná pro nás bude poslední vámi zadaná nabídka. 3.5 Elektronické aukce Elektronická aukce je obdobou položkového výběrového řízení, tj. zadáváte do online formuláře cenové nabídky k jednotlivým položkám. Rozdíl oproti položkovým výběrovým řízením je následující: Elektronické aukci vždy předchází položkové výběrové řízení. Vaše cenové nabídky, které jste zadávali v položkovém výběrovém řízení, se automaticky stanou vašimi výchozími cenovými nabídkami pro elektronickou aukci. V elektronické aukci nemáte možnost podávat cenové nabídky na položky či skupiny, které jste nenacenili v předchozím kole (položkovém výběrovém řízení): uvidíte jen ty položky, na něž jste předtím cenovou nabídku podali. V elektronické aukci dodavatel smí svou nabídku pouze zlepšovat může být přitom předepsána minimální částka, o níž lze nabídnutou cenu zlepšit. V elektronické aukci většinou máte možnost vidět výši nejlepší nabídky a své pořadí: díky tomu vidíte online, jak na tom jste, a můžete svou nabídku případně vylepšit. eaukce je automaticky prodlužována v případě, že se na poslední chvíli změní nejlepší nabídka (tj. když se nějaký dodavatel zlepšením své nabídky ať už díky vylepšení ceny nebo hodnoty doplňkového kritéria posunul na první místo). To dává ostatním dodavatelům časový prostor na tuto změnu zareagovat zlepšením jejich vlastní nabídky. Zbývá-li do konce aukčního kola méně než 5 minut, nastaví se čas konce eaukce tak, aby mohla trvat ještě 5 minut. Zbývá-li do konce prodlouženého kola méně než 1 minuta, prodlouží se eaukce tak, aby do jejího konce zbývaly 3 minuty. V elektronické aukci již neřešíte se zadavatelem dotazy týkající se poptávaných položek (na to byl prostor v předchozích kolech je vám ale k dispozici helpdesk, s nímž můžete řešit technické problémy (nefunkčnost internetového připojení, a podobně). Samotný vstup do aukční místnosti se provádí podobně jako u dalších výběrových řízení tj. klepnutím na ikonu vlevo v seznamu VŘ. Poznámka: Po klepnutí na ikonu můžete být z bezpečnostních důvodů vyzváni k opětovnému přihlášení do aplikace. 12

13 Obrázek 23 - Aukční síň Vysvětlivky k obrázku: 1 čas zbývající do konce eaukce 5 nejlepší ceny pro položky mimo skupiny 2 detail výběrového řízení 6 vaše aktuální pořadí 3 detail konkrétní položky 7 vaše cenová nabídka pro skupinu 4 vaše cenová nabídka pro položky mimo skupiny 8 nejlepší cenová nabídka pro skupinu V případě, že omylem zadáte u nějaké položky nižší cenu, než jste chtěli, je možné kontaktovat helpdesk s žádostí, ať vám vrátí cenu na původní hodnotu. Tento požadavek je možné vznést výhradně prostřednictvím chatu. Vysvětlivky k podbarvení řádků: Položky, u nichž vítězíte (tj. jste na 1. místě), jsou podbarveny žlutě. Pozor, je-li u vašeho pořadí vykřičník, znamená to, že stejnou nabídku podal i jiný dodavatel. Položky, u nichž jste druzí v pořadí, jsou podbarveny oranžově. Modře blikající řádky upozorňují, že se u příslušné položky změnila nejlepší nabídka. 13

14 Upozornění: V případě, že je nabídka dodavatele posuzována i podle doplňkového kritéria, nemusí nutně u položkových výběrových řízení a eaukcí zvítězit nabídka s nejlepší cenou záleží i na nabídce zadané pro doplňkové kritérium a na váze tohoto kritéria. Proto může nastat situace, kdy máte sice zadánu nejlepší cenu, ale přesto nejste první v pořadí: svou pozici můžete vylepšit buď úpravou ceny nebo své nabídky pro doplňkové kritérium. 3.6 Technické informace k položkovým výběrovým řízením a eaukcím eportál jakožto internetová aplikace běží v internetovém prohlížeči. Při práci s ní nepoužívejte dvojkliky nebo pravé tlačítko myši veškeré ovládání se provádí přes příslušná tlačítka a nabídky obyčejným kliknutím levého tlačítka myši. Příslušné tlačítko nebo odkaz použijte i pro návrat na předchozí stránku, nepoužívejte prohlížečové tlačítko Zpět. Internetové aplikace obecně mají pomalejší odezvu než klasické počítačové aplikace typu Word: pokud někam klepnete, a nic se zdánlivě neděje, nepanikařte a chvilku počkejte. To, že aplikace pracuje, poznáte podle hlášení v pravém dolním rohu internetového prohlížeče (viz obrázek). Poznámka: S ohledem na výše uvedené nedoporučujeme nechávat podání nabídky na poslední vteřiny: nelze garantovat, že bude změna včas zpracována. Doporučujeme eportál otevírat v internetovém prohlížeči Chrome nebo Firefox. Pokud žádný z nich nemáte a nechcete si jej instalovat, použijte Internet Explorer. Jiné prohlížeče nejsou podporovány a zejména elektronické aukce v nich nemusí fungovat korektně. 4. Kontakt na pracoviště helpdesku V případě dotazů nebo potíží můžete kontaktovat helpdesk eportálu, který funguje v pracovní dny od 7 do 15 hodin na čísle , V průběhu elektronické aukce používejte ke kontaktování helpdesku primárně okénko chatu dostupné přímo v aukční síni přes ikonu obálky. Chatová konverzace je automaticky archivována. Obrázek 24 - Chat s administrátory eaukce 14

eportál dodavatelů externí část

eportál dodavatelů externí část eportál dodavatelů externí část 2012 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Verze manuálu 2.0 1. Základní informace o aplikaci... 1 1.1 Použité zkratky... 1 1.2 Dostupnost aplikace... 2 1.3 Členění hlavní nabídky...

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Zdravotnické zařízení

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Zdravotnické zařízení Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Zdravotnické zařízení Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka informace o vybraném subjektu... 3 2. Orientace mezi úlohami na Portálu... 4 2.1 Podatelna podání...

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ Poslední aktualizace 01/2014 Centrum klientské podpory: Mobilní

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Průvodce aplikací e-broker

Průvodce aplikací e-broker Finanční skupina Fio průvodce základními úkony a možnostmi aplikace pro nové uživatele www.fio.cz Obsah 1. Jak se poprvé přihlásit do aplikace e-broker...3 2. Jak odblokovat on-line kurzy pro USA a SRN...4

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více