Doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc."

Transkript

1 Doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc Telefon: Číslo dveří: 4.64, třetí poschodí Vědecko-pedagogické hodnosti: 1969 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, ukončení studia oboru biologie chemie se specializací v oboru antropologie středoškolský profesor 1972-dosud - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, titul RNDr Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, titul CSc. Kandidátská disertační práce: Růst a proporční změny dolní končetiny u školních dětí a mládeže Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, habilitace v oboru kinantropologie (titul doc.). Habilitační práce: Semilongitudinální studie tělesného růstu dětí školního věku. Pedagogicko-vědecké zaměření: Výuka: biologie člověka, somatologie, anatomie člověka, fyziologie člověka, plastická anatomie, základy genetiky člověka, fyzická antropologie, vývojová antropologie, auxologie, biologická propedeutika Věda, výzkum: - problematika tělesného vývoje české dětské populace (mj. spolupráce s výzkumným kolektivem při SZÚ Praha na řešení grantových projektů IGA MZ ČR jejichž výsledkem je vypracování růstových norem široké škály dimenzí mozkovny a obličeje českých dětí a

2 mládeže ve věku 0-16 let s využitím v klinické antropologii, pediatrických oborech, plastické chirurgii a stomatochirurgii, aktualizace referenčních standardů více než 30 tělesných dimenzí a jejich vzájemných proporcí ve věkovém rozmezí 6-15 let, vypracování aktuálních referenčních standardů vybraných somatických charakteristik českých dětí a adolescentů od narození do 18 let, percentilových grafů tělesné délky a tělesné výšky, hmotnostně-výškového poměru a BMI určených především pro pediatry a pro Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého, analýza sekulárního trendu tělesné výšky české populace apod.) - sledování pohybové aktivity dětí školního věku - studium růstu dolního tělního segmentu - vývoj lineárních dimenzí těla v závislosti na tělesné výšce - historie české antropologie - navrhování modifikací antropologického instrumentáře Publikační činnost: 1. KRÁTOŠKA, J., KLEMENTA, J., KOMENDA, S., KREJČOVSKÝ, L. (1974). Proporcionalita vybraných tělesných rozměrů k tělesné výšce a k obvodu hrudníku u mládeže od 4 do 17 let. Zprávy Čs. spol. antrop. při ČSAV, XXVII-1-2, KREJČOVSKÝ, L., HAJNIŠ, K. (1983). Význam Jana Evangelisty Purkyně pro vývoj české antropologie. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica III., KREJČOVSKÝ, L. (1988). Růst a proporční změny dolní končetiny u školních dětí a mládeže. Kandidátská disertační práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha. 4. KREJČOVSKÝ, L. (1988). Digitální formule nohou u olomouckých dětí a mládeže. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L. (1988). Příspěvek k problematice výskytu postavení os dolních končetin u dětí a mládeže. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L. (1988). Způsoby měření délky dolní končetiny. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L., KLEMENTA, J. (1988). Výskyt vbočeného palce hallux valgus u školních dětí a mládeže. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L., BAVOR, M. (1989). The comparison of various techniques for measurement of the length of the lower extremity. 3 rd Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, September 3-8, 1989, Prague and Humpolec. Abstracts, p. 74.

3 9. KREJČOVSKÝ, L. (1992). Poměr délky horního a dolního tělního segmentu. In 8. antropologické dny Změny lidského organismu v průběhu ontogeneze. Sborník referátů, Olomouc, BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (1999). Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let). Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Karlova v Praze. Díl 1., 181 s. [monografie] 11. BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (1999). Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let). Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Karlova v Praze. Díl 2., 282 s. [monografie] 12. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J. (1999). Růst a vývoj školní mládeže. Čs. Pediat., 54(11), BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (1999). Debrachycephalisation Trend in the Contemporary Czech Population from 0 to 16 Years. IVth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička World Anthropology at the Turn of the Centuries, August 31- September 4, 1999, Prague and Humpolec. Abstracts, p VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., PAULOVÁ, M. (1999). Czech Child Population Under New Socio-Economic Conditions. IVth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička World Anthropology at the Turn of the Centuries. August 31 - September 4, 1999, Prague and Humpolec. Abstracts, p KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., BEZDĚKOVÁ, M. (2000). Vybrané antropometrické a fyziologické charakteristiky studentů 1. ročníku PdF UP v Olomouci. In J. Riegerová (Ed.), Sborník IV. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy Diagnostika pohybového systému. Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. 16. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J. (2000). Některé charakteristiky školních dětí s nadváhou. Čes.-slov. Pediat., 55(2), VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J. (2000). Growth and Development of School Children. Centr. Europ. J. Publ. Hlth, 8(1), KREJČOVSKÝ, L., KOPECKÝ, M., PŘIDALOVÁ, M., BEZDĚKOVÁ, M. Somatické charakteristiky studentů 1. ročníku PdF UP Olomouc. Česká antropologie, 2001, roč. 51, s ISSN

4 19. KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., KRŠKOVÁ, M. BEZDĚKOVÁ, M. Predikční rovnice a jejich spolehlivost při srovnání tělesné výšky rodičů a jejich dětí. Česká antropologie, 2001, roč. 51, s ISSN KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2001). Vývoj základních rozměrů obličeje a obličejového indexu u dětí České republiky. Česká antropologie 51, RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M. (2001). Semilongitudinální studie tělesného růstu školní mládeže ČR. Vita Nostra Revue. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty, 2/2001, 10(2), BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ J., KREJČOVSKÝ, L. (2001). Současný trend vývoje rozměrů hlavy českých dětí. Sborník České společnosti antropologické, XXXXVIII, KREJČOVSKÝ, L., KREJČOVSKÝ, T., BLÁHA, P. (2001). Růst vybraných rozměrů mozkovny u olomouckých dětí. Sborník České společnosti antropologické, XXXXVIII, KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., BLÁHA, P. (2001). Metodika měření vybraných tělesných parametrů. In J. Vignerová, P. Bláha (eds). Sledování růstu českých dětí a dospívajících. Norma, vyhublost, obezita (pp ). Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Karlova v Praze. 25. J. VIGNEROVÁ, P. BLÁHA (eds.), (2001). Sledování růstu českých dětí a dospívajících. Norma, vyhublost, obezita. Vydal: Státní zdravotní ústav Praha a Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka. [Publikace je doporučena jako učební text pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Hlavní autor Kapitoly I.2. Metodika měření vybraných tělesných parametrů (pp )]. 26. BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2002). Percentile figures and tables (height, weight-height ratio, BMI, head circumference, arm circumference, selected skinfolds, sum of four skinfolds and body fat ratio). In J. Vignerová, & P. Bláha (eds). Investigation of the growth of Czech children and adolescents. Normal, underweight, overweight (pp ). Prague: National Institute of Public Health, Prague, Charles University in Prague. 27. KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J. (2002). Method of assessment of selected bodily parameters. In J. Vignerová, & P. Bláha (eds). Investigation of the growth of Czech children and adolescents. Normal, underweight, overweight (pp ). Prague: National Institute of Public Health, Prague, Charles University in Prague. 28. P. BLÁHA, J. VIGNEROVÁ (eds.), (2002). Investigation of the growth of Czech children and adolescents. Normal, underweight, overweight. Published by National Institute of Public Health, Prague and Charles University in Prague Faculty of Science, Dept. of

5 Anthropology and Human Genetics. Recommended as a textbook for the 3 rd Medical Faculty, Charles University in Prague. [hlavní autor Kapitoly I. 2. Methods of assessment of selected bodily parameters (pp ) a spoluautor Kapitoly I. 4. Percentile figures and tables (height, weight-height ratio, BMI, head circumference, arm circumference, selected skinfolds, sum of four skinfolds and body fat ratio) (pp )]. 29. BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (2003). VI. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže Čes.-slov. Pediat., 58(12), KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. (2003). Základní tělesné rozměry dětí a mládeže České republiky podle výsledků 6. Celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže Česká antropologie 53, KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2003). Adipose Tissue in Czech School Children. Quantity, Distribution, Correlation Analysis. Anthropologie, XLI, VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (2003). Tělesný vývoj českých dětí a dospívajících. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Roč. 6, suppl. 3, BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BRABEC, M. (2003). Percentilové grafy tělesné délky, výšky, hmotnostně-výškového poměru a BMI. SZÚ, UK PřF Praha. Samostatně vydané listy pro potřeby pediatrů. 34. KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2003). Fat Tissue in Czech School Children. Quantity, Distribution, Correlation Analysis. In Programme Abstracts of International Anthropological Congress Anthropology and Society (p. 84). Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. May 22-24, 2003 Praha, Humpolec, Czech republic. 35. KREJČOVSKÝ, L., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2003). Growth and proportions of longitudinal dimensions to stature. In Programme Abstracts of International Anthropological Congress Anthropology and Society (p.92). Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. May 22-24, 2003 Praha, Humpolec, Czech republic. 36. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (2003). 6 th nationwide anthropological survey of children and adolescents 2001 (Age 0 to 18 years). In Programme Abstracts of International Anthropological Congress Anthropology and Society (p. 213). Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. May 22-24, 2003 Praha, Humpolec, Czech republic.

6 37. KREJČOVSKÝ, L., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J. (2004). Přehled výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže ČR In J. Krátoška, & J. Šteigl, (Eds). Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. 38. KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. (2004). The 6 th Nationwide anthropological survey of children and adolescents in the Czech republic in Centr. Europ. J. Publ. Hlth, 12(3), KREJČOVSKÝ, L. (2004). Průměrný rozdíl mezi výškou iliospinale a subischiální délkou v závislosti na výšce těla a pohlaví. Česká antropologie, 54, KREJČOVSKÝ, L., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J. Přehled výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže ČR In J. KRÁTOŠKA, J. ŠTEIGL (eds). Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého, KREJČOVSKÝ, L. Průměrný rozdíl mezi výškou iliospinale a subischiální délkou v závislosti na výšce těla a pohlaví. In Česká antropologie, 54, , KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. The 6 th Nationwide anthropological survey of children and adolescents in the Czech republic in In Centr. Europ. J. Publ. Hlth, 12(3), , KREJČOVSKÝ, L. Proporční změny lineárních dimenzí těla českých dětí v závislosti na tělesné výšce. In Slov. Antropol. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti při SAV. Bratislava, 8(2), , BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BRABEC, M. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika. Základní tělesné charakteristiky (0 19 let), percentilové grafy (0 18 let), rozměry hlavy dětí (0 6 let). Praha: Státní zdravotní ústav. 71 s ISBN [Doporučeno jako učební text pro studenty 3. lékařské fakulty UK v Praze (pro semináře Centra preventivního lékařství)]. 45. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., BRABEC, M., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. Dlouhodobé změny růstu české dětské populace. In Čes.-slov. Pediat., 60(5), , CD ROM: Růst CZ, Program pro hodnocení růstu dítěte. Praha: SZÚ, [Zpracováno na základě výsledků 6. CAV 2001, projekt IGA MZ ČR č. NJ/6792-3/2001, řešitelský kolektiv: J. VIGNEROVÁ, P. BLÁHA, J. RIEDLOVÁ, J. KOBZOVÁ, L. KREJČOVSKÝ, M. BRABEC].

7 47. KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BLÁHA, P., RIEDLOVÁ, J. Přírůstky tělesné výšky u dětí České republiky podle výsledků semilongitudinálního výzkumu. In Česká antropologie, 55, 71-74, ISSN VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., BRABEC, M., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. (2005). Dlouhodobé změny růstu české dětské populace. In Čes-slov. Pediat., 60(5), KREJČOVSKÝ, L. (2005). Proporční změny lineárních dimenzí těla českých dětí v závislosti na tělesné výšce. Slov. Antropol. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti při SAV. Bratislava, 8(2), KREJČOVSKÝ, L. (2005). Semilongitudinální studie tělesného růstu dětí školního věku. Habilitační práce, Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc. 51. BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., JIROUTOVÁ, L., KOBZOVÁ, J., SEDLAK, P., BRABEC, M., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. Somatický vývoj současných českých dětí. (Semilongitudinální studie). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Státní zdravotní ústav Praha. 345 s ISBN [Doporučeno jako učební text pro studenty Přírodovědecké fakulty a 3. lékařské fakulty UK v Praze, Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích a Pedagogické fakulty UP v Olomouci]. [monografie] 52. VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L. BRABEC, M., HRUŠKOVÁ, M. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika. Souhrnné výsledky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Státní zdravotní ústav, 236 s ISBN [Doporučeno jako učební text pro studenty 3. lékařské fakulty UK v Praze (pro semináře Centra preventivního lékařství)]. [monografie] 53. HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže parametrické a neparametrické statistické metody u rozměrů a indexů s podezřením na nenormální rozdělení hodnot u dětí od narození do dosažení šesti let. In Česká antropologie, 56, 1, 53-58, ISSN HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. Vývoj vybraných obvodových rozměrů u českých chlapců ve věku od narození do dosažení šesti let (VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ČR 2001). In J. ŠTEIGL, J. KONEČNÝ (eds). Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní konference (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy, Katedra psychologie a patopsychologie, Česká společnost antropologická, ISBN

8 55. KOPECKÝ, M., NAVRÁTILOVÁ, I., KREJČOVSKÝ, L., KABÁTOVÁ, H., HŘIVNOVÁ, M., KNAUSOVÁ, I., HUJÍČKOVÁ, G., MINOVSKÁ, L., MAJEROVÁ, J. Semilongitudinální sledování vlivu kompenzačního cvičení na velkém míči na držení těla u dětí mladšího školního věku. In M. Kopecký, H. Skarupská (eds.) Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference I. olomoucké dny antropologie a biologie (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., KIKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, J., BEZDĚKOVÁ, M. Současný stav somatického vývoje a rozvoje motorických schopností dívek na vesnici a ve městě v olomouckém regionu. In Slov. Antropol. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti při SAV. Bratislava, 11(2), 32-38, ISSN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. The somatic development and motoric performance of boys and girls from 6 to 13 years. In Vth Intrnational Anthropological Congress of Aleš Hrdlička Quo vadis homo societas humana? (abstracts). Praha: UK, ISBN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. Somatický vývoj a úroveň pohybové aktivity školní mládeže v olomouckém regionu. In M. Kopecký (ed.) recenzovaný Sborník konference II. olomoucké dny antropologie a zdravovědy Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu (pp ). Olomouc: UP, ISBN BEZDĚKOVÁ, M., KIKALOVÁ, K., KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., TOMANOVÁ, J.Tělesný vývoj a tělesná zdatnost chlapců v období mladšího a staršího věku. In Sborník mezinárodní studentské konference Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu (pp ): Olomouc: VOTOBIA, ISBN HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. Chest dimensions of Czech children aged 0-3,49 years. In Vth Intrnational Anthropological Congress of Aleš Hrdlička Quo vadis homo societas humana? (abstracts). Praha: UK, ISBN KOPECKÝ, M., MAJEROVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. The physical fitness of boys and girls aged 6-13 years in the Olomouc region. Auxology and Helth Promotion, vol. 5. Kielce-Warszawa: The Learned Society of Kielce & ALMAMER University of Economics in Warsaw, p ISBN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. The somatic development and motoric performance of boys and

9 girls from 6 to 13 years. In V th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička Quo vadis homo societa humana? (abstracts). Praha: UK, ISBN BLÁHA, P., HRUŠKOVÁ, M., KREJČOVSKÝ, L., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. Růst a vývoj českých dětí od narození do šesti let (Antropologický výzkum ). Growth and development of Czech children aged from birth to six years. Anthropological research ). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 189 s., ISBN

10 Projekty, granty: Grant: IGA MZ ČR č Název: Sociálně ekonomické a genetické faktory ovlivňující růst a vývoj dětí ČR (0-18 let). Doba řešení: Nositel grantu: SZÚ Praha Hlavní řešitel: Ing. J. Vignerová, CSc. Člen řešitelského týmu: RNDr. L. Krejčovský, CSc. Grant: IGA MZ ČR č Název: Semilongitudinální studie tělesného růstu školní mládeže České republiky. Doba řešení: Nositel grantu: SZÚ Praha Hlavní řešitel: Ing. J. Vignerová, CSc. Odpovědný spoluřešitel grantu: RNDr. L. Krejčovský, CSc. Výsledky byly oceněny Uznáním Předsednictva Vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR za výsledky dosažené řešením projektu. Projekt: Výzkumný záměr MSM Název: Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR s aplikacemi v antropagogice, pedagogické a poradenské psychologii, klinické antropologii a v ergonomii. Doba řešení: Nositel grantu: Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP Olomouc Řešitel: Doc. RNDr. J. Krátoška Člen řešitelského týmu: RNDr. L. Krejčovský, CSc. Grant: IGA MZ ČR č. NJ /2001 Název: VI. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže České republiky Doba řešení: Nositel grantu: SZÚ Praha Hlavní řešitel: Ing. J. Vignerová, CSc. Odpovědný spoluřešitel grantu: RNDr. L. Krejčovský, CSc.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. Inovace a modernizace výchovy ke zdraví Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Centrum výzkumu zdravého životního stylu, Katedra antropologie

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Petra Kikalová III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Výchova ke zdraví se zaměřením

Více

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. Vysokoškolský pedagog Garant oboru Výživový poradce a sportovní diagnostika Člen redakční rady ACTA SALUS VITAE Vzdělání:

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. Vysokoškolský pedagog Garant oboru Výživový poradce a sportovní diagnostika Člen redakční rady ACTA SALUS VITAE Vzdělání: doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. Vysokoškolský pedagog Garant oboru Výživový poradce a sportovní diagnostika Člen redakční rady ACTA SALUS VITAE Vzdělání: 1966 Přírodovědecká fakulta UK Biologie-chemie, specializace

Více

Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: hlavní řešitel projektu Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku

Více

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference 1. oznámení Mezinárodní konferenci Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví pořádá Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci v rámci realizace projektu

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ

RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ A DOPORUČENÍ PRO JEHO HODNOCENÍ Markéta Paulová Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav, Praha Konzultační den hygieny dětí a mladistvých, 11. října 2012, SZÚ

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

Česká antropologie 64, Olomouc, 2014, supplementum

Česká antropologie 64, Olomouc, 2014, supplementum SOMATICKÝ STAV 6 18LETÝCH CHLAPCŮ A DÍVEK V OLOMOUCKÉM KRAJI Physical status of boys and girls aged 6 18 in the Olomouc region Miroslav Kopecký 1, Kateřina Kikalová 2, Jitka Tomanová 2, Jiří Charamza 1,

Více

4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS

4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS 4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS Tables of frequencies, means and standard deviations for particular

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Středisko celoživotního vzdělávání učitelů Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Středisko celoživotního vzdělávání učitelů Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Středisko celoživotního vzdělávání učitelů Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc Okruhy ke státní rigorózní zkoušce z disciplín BIOLOGICKO - ZDRAVOVĚDNÝCH

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Lidská vyvojová biologie - Cvičení 4 Jak a proč zkoumat růst a vývoj Doc. Václav Vančata

Lidská vyvojová biologie - Cvičení 4 Jak a proč zkoumat růst a vývoj Doc. Václav Vančata Lidská vyvojová biologie - Cvičení 4 Jak a proč zkoumat růst a vývoj Doc. Václav Vančata katedra biologie a ekologické Ped Ped F UK UK Náměty ke cvičení Jak a proč zkoumat růst a vývoj změny ve výšce a

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě

WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě Marie Kunešová 1, Bohuslav Procházka 2, Jana Vignerová 3, Jana Pařízková 1, Radka Braunerová 1, Markéta Mádlová 1, Jitka Riedlová

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie:

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie: MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie: Kastnerová M., Sedláčková, S., Žižková, B. Systém péče o těhotné uživatelky drog, drogově závislé matky a jejich děti. 1. vydání,

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita

Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator of HBSC, Czech Republic

Více

Pilotní studie vybraných růstových a vývojových parametrů dětí mladšího školního věku z Olomouce

Pilotní studie vybraných růstových a vývojových parametrů dětí mladšího školního věku z Olomouce Pilotní studie vybraných růstových a vývojových parametrů dětí mladšího školního věku z Olomouce A pilot study of the selected growth and development parameters in early school aged children from Olomouc

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Odraz zdravotního stavu v růstovém profilu - význam sledování růstových parametrů. aneb Co nám říká růst o zdraví?

Odraz zdravotního stavu v růstovém profilu - význam sledování růstových parametrů. aneb Co nám říká růst o zdraví? Odraz zdravotního stavu v růstovém profilu - význam sledování růstových parametrů. aneb Co nám říká růst o zdraví? Doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. Katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecká fakulta

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Ústavem pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pořádá mezinárodní doktorandskou

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40 Telefon:

Více

g) Věk psychomotorický hodnocení psychické vyspělosti jedince (mentální věk) a hodnocení stupně motorického vývoje jedince (motorický věk).

g) Věk psychomotorický hodnocení psychické vyspělosti jedince (mentální věk) a hodnocení stupně motorického vývoje jedince (motorický věk). BIOLOGICKÁ ZRALOST Biologický věk lze charakterizovat jako fyziologický, mentální a anatomický proces. Charakterizuje celkový stav růstu a vývoje jedince, přičemž je mírou formování jeho morfologických

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

CURRICULUM VITAE. Osobní informace. Vzdělání

CURRICULUM VITAE. Osobní informace. Vzdělání CURRICULUM VITAE Osobní informace Jméno: Klugar Miloslav, Ph.D., PhDr., Mgr. Datum narození: 30. 04. 1982 E-mail: miloslav.klugar@upol.cz A; E-mail: miloslav.klugar@email.cz Národnost: Česká Pohlaví: Muž

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Dagmar Schneidrová Ústav zdraví dětí a mládeže Katedra preventivního lékařství 3. LF UK v Praze 40 % respondentů

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I

POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I Comparison of somatic growth between Czech and Vietnamese children living in the Czech Republic during

Více

Česká antropologie 63/1, Olomouc, 2013

Česká antropologie 63/1, Olomouc, 2013 Základní antropometrické parametry dětské a adolescentní populace Moravskoslezského kraje Basic anthropometric parameters of the child and adolescent population in the Moravian-Silesian region Petr Kutáč

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

SAMOHODNOCENÍ TĚLESNÉ VÝŠKY, HMOTNOSTI A BMI U 11 15LETÝCH DÍVEK. Self-assessment of body height and weight and BMI by girls aged 11 15

SAMOHODNOCENÍ TĚLESNÉ VÝŠKY, HMOTNOSTI A BMI U 11 15LETÝCH DÍVEK. Self-assessment of body height and weight and BMI by girls aged 11 15 SAMOHODNOCENÍ TĚLESNÉ VÝŠKY, HMOTNOSTI A BMI U 11 15LETÝCH DÍVEK Self-assessment of body height and weight and BMI by girls aged 11 15 Miroslav Kopecký 1, Kateřina Kikalová 2, Jitka Tomanová 2, Jiří Charamza

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Petra Kalibová Kontakt: petra.kalibova@uhk.cz Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky PdF UHK 2 Závěrečná

Více

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Alena Vaculíková; Ludmila Miklánková Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Více

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce z disciplín BIOLOGICKO-ZDRAVOVĚDNÝCH

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce z disciplín BIOLOGICKO-ZDRAVOVĚDNÝCH Okruhy ke státní rigorózní zkoušce z disciplín BIOLOGICKO-ZDRAVOVĚDNÝCH 1. Zdraví definice, vývoj definic zdraví, modely zdraví, zdraví v holistickém pojetí. Jednotlivé složky zdraví. Determinanty zdraví

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VYSOKÁ ŠKOLA TÌLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Výzkumný roèníkový projekt magisterského studia

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 24, číslo 3 a 4 prosinec 2016 ISSN 1211-7897 obsah 3/ Cena předsedy Grantové agentury ČR 4/ 8th International Symposium on Monogenea 5/ 3rd International

Více

Vliv reakčních podmínek na syntézu N - alkylbenzamidů v přítomnosti mikrovln

Vliv reakčních podmínek na syntézu N - alkylbenzamidů v přítomnosti mikrovln UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Přírodovědecká fakulta Katedra chemie Zpráva o řešení projektu pro využití prostředků na institucionální podporu výzkumu a vývoje Pedagogické fakulty UHK - Specifický výzkum 2010/2126

Více

1. lékařská fakulta UK a VFN

1. lékařská fakulta UK a VFN 1. lékařská fakulta UK a VFN 3D videoanalysa pomocí infračervené kamery s aktivními markery Systém 3D infrakamer - LUKOtronic - AS 200 Mgr. Zdeněk Guřan Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p BMII České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha Olga Štěpánková (Kat.kybernetiky), step@labe.felk.cvut.cz

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Možnosti predikce psychického vývoje z raných věkových období

Možnosti predikce psychického vývoje z raných věkových období Možnosti predikce psychického vývoje z raných věkových období Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová, Václav Břicháček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Problematiku týkající se možnosti predikce

Více

AFILIACE PRACOVIŠŤ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

AFILIACE PRACOVIŠŤ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Opatření Představenstva Rady Centra Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum AFILIACE PRACOVIŠŤ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie Posudek oponenta odborného materiálu na jmenovací řízení profesorem Doc. MUDr. Michala Javorku, Ph.D. Z Fyziologického ústavu Jesseniova Lékařská fakulta UK v Martine Studijní obor 7.1.3 normální a patologická

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRIMÁRNÍ PREVENCE A PODPORA ZDRAVÍ MUDr. Miloslav Kodl SZÚ, Praha, 5.11.2010 Organizační struktura odboru ODBOR PODPORY ZDRAVÍ A HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH Oddělení podpory zdraví Oddělení hygieny dětí

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém a mezinárodním vysokém školství a s přihlédnutím

Více

Vyjádření školitelky

Vyjádření školitelky Vyjádření školitelky Titul jméno příjmení doktorandky: Mgr. Klára Ptáčková Obor doktorského studia: Speciální pedagogika Jméno školitele: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D Téma disertační práce: Rozvoj čtenářství

Více

SOMATICKÝ STAV A KREVNÍ TLAK 10 15LETÝCH CHLAPCŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI. Nutritional status and blood pressure of the year boy in Olomouc region

SOMATICKÝ STAV A KREVNÍ TLAK 10 15LETÝCH CHLAPCŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI. Nutritional status and blood pressure of the year boy in Olomouc region SOMATICKÝ STAV A KREVNÍ TLAK 10 15LETÝCH CHLAPCŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI Nutritional status and blood pressure of the 10 15 year boy in Olomouc region Kateřina Kikalová 1, Miroslav Kopecký 2, Jiří Charamza

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více