Doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc."

Transkript

1 Doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc Telefon: Číslo dveří: 4.64, třetí poschodí Vědecko-pedagogické hodnosti: 1969 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, ukončení studia oboru biologie chemie se specializací v oboru antropologie středoškolský profesor 1972-dosud - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, titul RNDr Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, titul CSc. Kandidátská disertační práce: Růst a proporční změny dolní končetiny u školních dětí a mládeže Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, habilitace v oboru kinantropologie (titul doc.). Habilitační práce: Semilongitudinální studie tělesného růstu dětí školního věku. Pedagogicko-vědecké zaměření: Výuka: biologie člověka, somatologie, anatomie člověka, fyziologie člověka, plastická anatomie, základy genetiky člověka, fyzická antropologie, vývojová antropologie, auxologie, biologická propedeutika Věda, výzkum: - problematika tělesného vývoje české dětské populace (mj. spolupráce s výzkumným kolektivem při SZÚ Praha na řešení grantových projektů IGA MZ ČR jejichž výsledkem je vypracování růstových norem široké škály dimenzí mozkovny a obličeje českých dětí a

2 mládeže ve věku 0-16 let s využitím v klinické antropologii, pediatrických oborech, plastické chirurgii a stomatochirurgii, aktualizace referenčních standardů více než 30 tělesných dimenzí a jejich vzájemných proporcí ve věkovém rozmezí 6-15 let, vypracování aktuálních referenčních standardů vybraných somatických charakteristik českých dětí a adolescentů od narození do 18 let, percentilových grafů tělesné délky a tělesné výšky, hmotnostně-výškového poměru a BMI určených především pro pediatry a pro Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého, analýza sekulárního trendu tělesné výšky české populace apod.) - sledování pohybové aktivity dětí školního věku - studium růstu dolního tělního segmentu - vývoj lineárních dimenzí těla v závislosti na tělesné výšce - historie české antropologie - navrhování modifikací antropologického instrumentáře Publikační činnost: 1. KRÁTOŠKA, J., KLEMENTA, J., KOMENDA, S., KREJČOVSKÝ, L. (1974). Proporcionalita vybraných tělesných rozměrů k tělesné výšce a k obvodu hrudníku u mládeže od 4 do 17 let. Zprávy Čs. spol. antrop. při ČSAV, XXVII-1-2, KREJČOVSKÝ, L., HAJNIŠ, K. (1983). Význam Jana Evangelisty Purkyně pro vývoj české antropologie. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica III., KREJČOVSKÝ, L. (1988). Růst a proporční změny dolní končetiny u školních dětí a mládeže. Kandidátská disertační práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha. 4. KREJČOVSKÝ, L. (1988). Digitální formule nohou u olomouckých dětí a mládeže. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L. (1988). Příspěvek k problematice výskytu postavení os dolních končetin u dětí a mládeže. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L. (1988). Způsoby měření délky dolní končetiny. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L., KLEMENTA, J. (1988). Výskyt vbočeného palce hallux valgus u školních dětí a mládeže. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L., BAVOR, M. (1989). The comparison of various techniques for measurement of the length of the lower extremity. 3 rd Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, September 3-8, 1989, Prague and Humpolec. Abstracts, p. 74.

3 9. KREJČOVSKÝ, L. (1992). Poměr délky horního a dolního tělního segmentu. In 8. antropologické dny Změny lidského organismu v průběhu ontogeneze. Sborník referátů, Olomouc, BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (1999). Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let). Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Karlova v Praze. Díl 1., 181 s. [monografie] 11. BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (1999). Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let). Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Karlova v Praze. Díl 2., 282 s. [monografie] 12. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J. (1999). Růst a vývoj školní mládeže. Čs. Pediat., 54(11), BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (1999). Debrachycephalisation Trend in the Contemporary Czech Population from 0 to 16 Years. IVth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička World Anthropology at the Turn of the Centuries, August 31- September 4, 1999, Prague and Humpolec. Abstracts, p VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., PAULOVÁ, M. (1999). Czech Child Population Under New Socio-Economic Conditions. IVth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička World Anthropology at the Turn of the Centuries. August 31 - September 4, 1999, Prague and Humpolec. Abstracts, p KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., BEZDĚKOVÁ, M. (2000). Vybrané antropometrické a fyziologické charakteristiky studentů 1. ročníku PdF UP v Olomouci. In J. Riegerová (Ed.), Sborník IV. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy Diagnostika pohybového systému. Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. 16. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J. (2000). Některé charakteristiky školních dětí s nadváhou. Čes.-slov. Pediat., 55(2), VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J. (2000). Growth and Development of School Children. Centr. Europ. J. Publ. Hlth, 8(1), KREJČOVSKÝ, L., KOPECKÝ, M., PŘIDALOVÁ, M., BEZDĚKOVÁ, M. Somatické charakteristiky studentů 1. ročníku PdF UP Olomouc. Česká antropologie, 2001, roč. 51, s ISSN

4 19. KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., KRŠKOVÁ, M. BEZDĚKOVÁ, M. Predikční rovnice a jejich spolehlivost při srovnání tělesné výšky rodičů a jejich dětí. Česká antropologie, 2001, roč. 51, s ISSN KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2001). Vývoj základních rozměrů obličeje a obličejového indexu u dětí České republiky. Česká antropologie 51, RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M. (2001). Semilongitudinální studie tělesného růstu školní mládeže ČR. Vita Nostra Revue. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty, 2/2001, 10(2), BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ J., KREJČOVSKÝ, L. (2001). Současný trend vývoje rozměrů hlavy českých dětí. Sborník České společnosti antropologické, XXXXVIII, KREJČOVSKÝ, L., KREJČOVSKÝ, T., BLÁHA, P. (2001). Růst vybraných rozměrů mozkovny u olomouckých dětí. Sborník České společnosti antropologické, XXXXVIII, KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., BLÁHA, P. (2001). Metodika měření vybraných tělesných parametrů. In J. Vignerová, P. Bláha (eds). Sledování růstu českých dětí a dospívajících. Norma, vyhublost, obezita (pp ). Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Karlova v Praze. 25. J. VIGNEROVÁ, P. BLÁHA (eds.), (2001). Sledování růstu českých dětí a dospívajících. Norma, vyhublost, obezita. Vydal: Státní zdravotní ústav Praha a Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka. [Publikace je doporučena jako učební text pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Hlavní autor Kapitoly I.2. Metodika měření vybraných tělesných parametrů (pp )]. 26. BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2002). Percentile figures and tables (height, weight-height ratio, BMI, head circumference, arm circumference, selected skinfolds, sum of four skinfolds and body fat ratio). In J. Vignerová, & P. Bláha (eds). Investigation of the growth of Czech children and adolescents. Normal, underweight, overweight (pp ). Prague: National Institute of Public Health, Prague, Charles University in Prague. 27. KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J. (2002). Method of assessment of selected bodily parameters. In J. Vignerová, & P. Bláha (eds). Investigation of the growth of Czech children and adolescents. Normal, underweight, overweight (pp ). Prague: National Institute of Public Health, Prague, Charles University in Prague. 28. P. BLÁHA, J. VIGNEROVÁ (eds.), (2002). Investigation of the growth of Czech children and adolescents. Normal, underweight, overweight. Published by National Institute of Public Health, Prague and Charles University in Prague Faculty of Science, Dept. of

5 Anthropology and Human Genetics. Recommended as a textbook for the 3 rd Medical Faculty, Charles University in Prague. [hlavní autor Kapitoly I. 2. Methods of assessment of selected bodily parameters (pp ) a spoluautor Kapitoly I. 4. Percentile figures and tables (height, weight-height ratio, BMI, head circumference, arm circumference, selected skinfolds, sum of four skinfolds and body fat ratio) (pp )]. 29. BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (2003). VI. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže Čes.-slov. Pediat., 58(12), KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. (2003). Základní tělesné rozměry dětí a mládeže České republiky podle výsledků 6. Celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže Česká antropologie 53, KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2003). Adipose Tissue in Czech School Children. Quantity, Distribution, Correlation Analysis. Anthropologie, XLI, VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (2003). Tělesný vývoj českých dětí a dospívajících. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Roč. 6, suppl. 3, BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BRABEC, M. (2003). Percentilové grafy tělesné délky, výšky, hmotnostně-výškového poměru a BMI. SZÚ, UK PřF Praha. Samostatně vydané listy pro potřeby pediatrů. 34. KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2003). Fat Tissue in Czech School Children. Quantity, Distribution, Correlation Analysis. In Programme Abstracts of International Anthropological Congress Anthropology and Society (p. 84). Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. May 22-24, 2003 Praha, Humpolec, Czech republic. 35. KREJČOVSKÝ, L., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2003). Growth and proportions of longitudinal dimensions to stature. In Programme Abstracts of International Anthropological Congress Anthropology and Society (p.92). Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. May 22-24, 2003 Praha, Humpolec, Czech republic. 36. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (2003). 6 th nationwide anthropological survey of children and adolescents 2001 (Age 0 to 18 years). In Programme Abstracts of International Anthropological Congress Anthropology and Society (p. 213). Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. May 22-24, 2003 Praha, Humpolec, Czech republic.

6 37. KREJČOVSKÝ, L., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J. (2004). Přehled výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže ČR In J. Krátoška, & J. Šteigl, (Eds). Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. 38. KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. (2004). The 6 th Nationwide anthropological survey of children and adolescents in the Czech republic in Centr. Europ. J. Publ. Hlth, 12(3), KREJČOVSKÝ, L. (2004). Průměrný rozdíl mezi výškou iliospinale a subischiální délkou v závislosti na výšce těla a pohlaví. Česká antropologie, 54, KREJČOVSKÝ, L., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J. Přehled výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže ČR In J. KRÁTOŠKA, J. ŠTEIGL (eds). Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého, KREJČOVSKÝ, L. Průměrný rozdíl mezi výškou iliospinale a subischiální délkou v závislosti na výšce těla a pohlaví. In Česká antropologie, 54, , KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. The 6 th Nationwide anthropological survey of children and adolescents in the Czech republic in In Centr. Europ. J. Publ. Hlth, 12(3), , KREJČOVSKÝ, L. Proporční změny lineárních dimenzí těla českých dětí v závislosti na tělesné výšce. In Slov. Antropol. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti při SAV. Bratislava, 8(2), , BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BRABEC, M. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika. Základní tělesné charakteristiky (0 19 let), percentilové grafy (0 18 let), rozměry hlavy dětí (0 6 let). Praha: Státní zdravotní ústav. 71 s ISBN [Doporučeno jako učební text pro studenty 3. lékařské fakulty UK v Praze (pro semináře Centra preventivního lékařství)]. 45. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., BRABEC, M., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. Dlouhodobé změny růstu české dětské populace. In Čes.-slov. Pediat., 60(5), , CD ROM: Růst CZ, Program pro hodnocení růstu dítěte. Praha: SZÚ, [Zpracováno na základě výsledků 6. CAV 2001, projekt IGA MZ ČR č. NJ/6792-3/2001, řešitelský kolektiv: J. VIGNEROVÁ, P. BLÁHA, J. RIEDLOVÁ, J. KOBZOVÁ, L. KREJČOVSKÝ, M. BRABEC].

7 47. KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BLÁHA, P., RIEDLOVÁ, J. Přírůstky tělesné výšky u dětí České republiky podle výsledků semilongitudinálního výzkumu. In Česká antropologie, 55, 71-74, ISSN VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., BRABEC, M., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. (2005). Dlouhodobé změny růstu české dětské populace. In Čes-slov. Pediat., 60(5), KREJČOVSKÝ, L. (2005). Proporční změny lineárních dimenzí těla českých dětí v závislosti na tělesné výšce. Slov. Antropol. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti při SAV. Bratislava, 8(2), KREJČOVSKÝ, L. (2005). Semilongitudinální studie tělesného růstu dětí školního věku. Habilitační práce, Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc. 51. BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., JIROUTOVÁ, L., KOBZOVÁ, J., SEDLAK, P., BRABEC, M., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. Somatický vývoj současných českých dětí. (Semilongitudinální studie). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Státní zdravotní ústav Praha. 345 s ISBN [Doporučeno jako učební text pro studenty Přírodovědecké fakulty a 3. lékařské fakulty UK v Praze, Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích a Pedagogické fakulty UP v Olomouci]. [monografie] 52. VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L. BRABEC, M., HRUŠKOVÁ, M. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika. Souhrnné výsledky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Státní zdravotní ústav, 236 s ISBN [Doporučeno jako učební text pro studenty 3. lékařské fakulty UK v Praze (pro semináře Centra preventivního lékařství)]. [monografie] 53. HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže parametrické a neparametrické statistické metody u rozměrů a indexů s podezřením na nenormální rozdělení hodnot u dětí od narození do dosažení šesti let. In Česká antropologie, 56, 1, 53-58, ISSN HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. Vývoj vybraných obvodových rozměrů u českých chlapců ve věku od narození do dosažení šesti let (VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ČR 2001). In J. ŠTEIGL, J. KONEČNÝ (eds). Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní konference (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy, Katedra psychologie a patopsychologie, Česká společnost antropologická, ISBN

8 55. KOPECKÝ, M., NAVRÁTILOVÁ, I., KREJČOVSKÝ, L., KABÁTOVÁ, H., HŘIVNOVÁ, M., KNAUSOVÁ, I., HUJÍČKOVÁ, G., MINOVSKÁ, L., MAJEROVÁ, J. Semilongitudinální sledování vlivu kompenzačního cvičení na velkém míči na držení těla u dětí mladšího školního věku. In M. Kopecký, H. Skarupská (eds.) Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference I. olomoucké dny antropologie a biologie (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., KIKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, J., BEZDĚKOVÁ, M. Současný stav somatického vývoje a rozvoje motorických schopností dívek na vesnici a ve městě v olomouckém regionu. In Slov. Antropol. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti při SAV. Bratislava, 11(2), 32-38, ISSN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. The somatic development and motoric performance of boys and girls from 6 to 13 years. In Vth Intrnational Anthropological Congress of Aleš Hrdlička Quo vadis homo societas humana? (abstracts). Praha: UK, ISBN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. Somatický vývoj a úroveň pohybové aktivity školní mládeže v olomouckém regionu. In M. Kopecký (ed.) recenzovaný Sborník konference II. olomoucké dny antropologie a zdravovědy Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu (pp ). Olomouc: UP, ISBN BEZDĚKOVÁ, M., KIKALOVÁ, K., KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., TOMANOVÁ, J.Tělesný vývoj a tělesná zdatnost chlapců v období mladšího a staršího věku. In Sborník mezinárodní studentské konference Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu (pp ): Olomouc: VOTOBIA, ISBN HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. Chest dimensions of Czech children aged 0-3,49 years. In Vth Intrnational Anthropological Congress of Aleš Hrdlička Quo vadis homo societas humana? (abstracts). Praha: UK, ISBN KOPECKÝ, M., MAJEROVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. The physical fitness of boys and girls aged 6-13 years in the Olomouc region. Auxology and Helth Promotion, vol. 5. Kielce-Warszawa: The Learned Society of Kielce & ALMAMER University of Economics in Warsaw, p ISBN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. The somatic development and motoric performance of boys and

9 girls from 6 to 13 years. In V th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička Quo vadis homo societa humana? (abstracts). Praha: UK, ISBN BLÁHA, P., HRUŠKOVÁ, M., KREJČOVSKÝ, L., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. Růst a vývoj českých dětí od narození do šesti let (Antropologický výzkum ). Growth and development of Czech children aged from birth to six years. Anthropological research ). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 189 s., ISBN

10 Projekty, granty: Grant: IGA MZ ČR č Název: Sociálně ekonomické a genetické faktory ovlivňující růst a vývoj dětí ČR (0-18 let). Doba řešení: Nositel grantu: SZÚ Praha Hlavní řešitel: Ing. J. Vignerová, CSc. Člen řešitelského týmu: RNDr. L. Krejčovský, CSc. Grant: IGA MZ ČR č Název: Semilongitudinální studie tělesného růstu školní mládeže České republiky. Doba řešení: Nositel grantu: SZÚ Praha Hlavní řešitel: Ing. J. Vignerová, CSc. Odpovědný spoluřešitel grantu: RNDr. L. Krejčovský, CSc. Výsledky byly oceněny Uznáním Předsednictva Vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR za výsledky dosažené řešením projektu. Projekt: Výzkumný záměr MSM Název: Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR s aplikacemi v antropagogice, pedagogické a poradenské psychologii, klinické antropologii a v ergonomii. Doba řešení: Nositel grantu: Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP Olomouc Řešitel: Doc. RNDr. J. Krátoška Člen řešitelského týmu: RNDr. L. Krejčovský, CSc. Grant: IGA MZ ČR č. NJ /2001 Název: VI. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže České republiky Doba řešení: Nositel grantu: SZÚ Praha Hlavní řešitel: Ing. J. Vignerová, CSc. Odpovědný spoluřešitel grantu: RNDr. L. Krejčovský, CSc.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference 1. oznámení Mezinárodní konferenci Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví pořádá Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci v rámci realizace projektu

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Středisko celoživotního vzdělávání učitelů Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Středisko celoživotního vzdělávání učitelů Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Středisko celoživotního vzdělávání učitelů Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc Okruhy ke státní rigorózní zkoušce z disciplín BIOLOGICKO - ZDRAVOVĚDNÝCH

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Odraz zdravotního stavu v růstovém profilu - význam sledování růstových parametrů. aneb Co nám říká růst o zdraví?

Odraz zdravotního stavu v růstovém profilu - význam sledování růstových parametrů. aneb Co nám říká růst o zdraví? Odraz zdravotního stavu v růstovém profilu - význam sledování růstových parametrů. aneb Co nám říká růst o zdraví? Doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. Katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecká fakulta

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40 Telefon:

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Ústavem pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pořádá mezinárodní doktorandskou

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I

POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I Comparison of somatic growth between Czech and Vietnamese children living in the Czech Republic during

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Česká antropologie 63/1, Olomouc, 2013

Česká antropologie 63/1, Olomouc, 2013 Základní antropometrické parametry dětské a adolescentní populace Moravskoslezského kraje Basic anthropometric parameters of the child and adolescent population in the Moravian-Silesian region Petr Kutáč

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

g) Věk psychomotorický hodnocení psychické vyspělosti jedince (mentální věk) a hodnocení stupně motorického vývoje jedince (motorický věk).

g) Věk psychomotorický hodnocení psychické vyspělosti jedince (mentální věk) a hodnocení stupně motorického vývoje jedince (motorický věk). BIOLOGICKÁ ZRALOST Biologický věk lze charakterizovat jako fyziologický, mentální a anatomický proces. Charakterizuje celkový stav růstu a vývoje jedince, přičemž je mírou formování jeho morfologických

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

TĚŽKÉ ŠKOLNÍ AKTOVKY JAKO DALŠÍ MOŽNÝ FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ VÝSKYT VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA

TĚŽKÉ ŠKOLNÍ AKTOVKY JAKO DALŠÍ MOŽNÝ FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ VÝSKYT VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA TĚŽKÉ ŠKOLNÍ AKTOVKY JAKO DALŠÍ MOŽNÝ FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ VÝSKYT VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA HEAVY SCHOOLBAGS AS ANOTHER FACTOR OF DEFECTIVE POSTURE HANA KABÁTOVÁ 1, MIROSLAV KOPECKÝ 2, DANA STRNISKOVÁ 1, JITKA

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o.

Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o. Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o. I.Název aktivity: Shromáždění starostů regionů soudržnosti ČR Spolupořadatelé a objednatelé: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (záštita ministra

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012 Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. VZDĚLÁNÍ 2014 - Ph.D. Absolvent studijního oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta,

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Stav kardiovaskulárního systému a jeho schopnost reakce na normovanou zátěž ve vztahu k BMI u dětí ve věku 7 15 let v regionu Olomouc

Stav kardiovaskulárního systému a jeho schopnost reakce na normovanou zátěž ve vztahu k BMI u dětí ve věku 7 15 let v regionu Olomouc Stav kardiovaskulárního systému a jeho schopnost reakce na normovanou zátěž ve vztahu k BMI u dětí ve věku 7 15 let v regionu Olomouc Michaela Hřivnová, Marcela Eštočáková Katedra antropologie a zdravovědy

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2105 Název projektu: Hrubá motorika žáků s lehkým mentálním postižením Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: PhDr. Pavel

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

09/2000 02/2001 katedra antropologie, Universidade de Coimbra, Portugalsko

09/2000 02/2001 katedra antropologie, Universidade de Coimbra, Portugalsko PATRIK GALETA katedra antropologie Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Tylova 18 306 14 Plzeň Archeologický ústav Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 659 37 Brno tel.: 377 63 5322 fax: 377

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948 Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Vývoj rockefellerovské filantropie 1903 General Education Board (do 1960) 1913 založena

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Andrea Krsková, Milena Černá Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Hodnocení nutričního

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová

FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová CHOPN Vedle snížení plicních funkcí systémové komplikace - malnutrice

Více

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře Konzultační den odd. Pracovního lékařství 4/2015 Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře MUDr. Jana Hlávková Ing. Petr Gaďourek Ing. Tomáš Lebeda

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

POHYBOVÁ AKTIVITA A ŽIVOTNÍ STYL ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ

POHYBOVÁ AKTIVITA A ŽIVOTNÍ STYL ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ POHYBOVÁ AKTIVITA A ŽIVOTNÍ STYL ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ Výsledky mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) ..! POSSIBILISTIC Laboratoř pro analýzu INFORMATION: a modelování dat Vědecký tutoriál, část I A Tutorial Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) George J. Klir State University of New York (SUNY)

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

FÓRUM ZDRAVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 2014

FÓRUM ZDRAVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 2014 Mezinárodní konference se uskutečňuje v rámci projektu ESF Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Investice do rozvoje vzdělávání, Inovace a modernizace výchovy ke zdraví registrační číslo:

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více