Doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc."

Transkript

1 Doc. RNDr. Lubomír Krejčovský, CSc. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc Telefon: Číslo dveří: 4.64, třetí poschodí Vědecko-pedagogické hodnosti: 1969 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, ukončení studia oboru biologie chemie se specializací v oboru antropologie středoškolský profesor 1972-dosud - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, titul RNDr Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, titul CSc. Kandidátská disertační práce: Růst a proporční změny dolní končetiny u školních dětí a mládeže Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, habilitace v oboru kinantropologie (titul doc.). Habilitační práce: Semilongitudinální studie tělesného růstu dětí školního věku. Pedagogicko-vědecké zaměření: Výuka: biologie člověka, somatologie, anatomie člověka, fyziologie člověka, plastická anatomie, základy genetiky člověka, fyzická antropologie, vývojová antropologie, auxologie, biologická propedeutika Věda, výzkum: - problematika tělesného vývoje české dětské populace (mj. spolupráce s výzkumným kolektivem při SZÚ Praha na řešení grantových projektů IGA MZ ČR jejichž výsledkem je vypracování růstových norem široké škály dimenzí mozkovny a obličeje českých dětí a

2 mládeže ve věku 0-16 let s využitím v klinické antropologii, pediatrických oborech, plastické chirurgii a stomatochirurgii, aktualizace referenčních standardů více než 30 tělesných dimenzí a jejich vzájemných proporcí ve věkovém rozmezí 6-15 let, vypracování aktuálních referenčních standardů vybraných somatických charakteristik českých dětí a adolescentů od narození do 18 let, percentilových grafů tělesné délky a tělesné výšky, hmotnostně-výškového poměru a BMI určených především pro pediatry a pro Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého, analýza sekulárního trendu tělesné výšky české populace apod.) - sledování pohybové aktivity dětí školního věku - studium růstu dolního tělního segmentu - vývoj lineárních dimenzí těla v závislosti na tělesné výšce - historie české antropologie - navrhování modifikací antropologického instrumentáře Publikační činnost: 1. KRÁTOŠKA, J., KLEMENTA, J., KOMENDA, S., KREJČOVSKÝ, L. (1974). Proporcionalita vybraných tělesných rozměrů k tělesné výšce a k obvodu hrudníku u mládeže od 4 do 17 let. Zprávy Čs. spol. antrop. při ČSAV, XXVII-1-2, KREJČOVSKÝ, L., HAJNIŠ, K. (1983). Význam Jana Evangelisty Purkyně pro vývoj české antropologie. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica III., KREJČOVSKÝ, L. (1988). Růst a proporční změny dolní končetiny u školních dětí a mládeže. Kandidátská disertační práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha. 4. KREJČOVSKÝ, L. (1988). Digitální formule nohou u olomouckých dětí a mládeže. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L. (1988). Příspěvek k problematice výskytu postavení os dolních končetin u dětí a mládeže. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L. (1988). Způsoby měření délky dolní končetiny. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L., KLEMENTA, J. (1988). Výskyt vbočeného palce hallux valgus u školních dětí a mládeže. Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Paedagogica. Biologica V., KREJČOVSKÝ, L., BAVOR, M. (1989). The comparison of various techniques for measurement of the length of the lower extremity. 3 rd Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, September 3-8, 1989, Prague and Humpolec. Abstracts, p. 74.

3 9. KREJČOVSKÝ, L. (1992). Poměr délky horního a dolního tělního segmentu. In 8. antropologické dny Změny lidského organismu v průběhu ontogeneze. Sborník referátů, Olomouc, BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (1999). Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let). Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Karlova v Praze. Díl 1., 181 s. [monografie] 11. BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (1999). Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let). Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Karlova v Praze. Díl 2., 282 s. [monografie] 12. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J. (1999). Růst a vývoj školní mládeže. Čs. Pediat., 54(11), BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (1999). Debrachycephalisation Trend in the Contemporary Czech Population from 0 to 16 Years. IVth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička World Anthropology at the Turn of the Centuries, August 31- September 4, 1999, Prague and Humpolec. Abstracts, p VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., PAULOVÁ, M. (1999). Czech Child Population Under New Socio-Economic Conditions. IVth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička World Anthropology at the Turn of the Centuries. August 31 - September 4, 1999, Prague and Humpolec. Abstracts, p KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., BEZDĚKOVÁ, M. (2000). Vybrané antropometrické a fyziologické charakteristiky studentů 1. ročníku PdF UP v Olomouci. In J. Riegerová (Ed.), Sborník IV. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy Diagnostika pohybového systému. Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. 16. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J. (2000). Některé charakteristiky školních dětí s nadváhou. Čes.-slov. Pediat., 55(2), VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M., RIEDLOVÁ, J. (2000). Growth and Development of School Children. Centr. Europ. J. Publ. Hlth, 8(1), KREJČOVSKÝ, L., KOPECKÝ, M., PŘIDALOVÁ, M., BEZDĚKOVÁ, M. Somatické charakteristiky studentů 1. ročníku PdF UP Olomouc. Česká antropologie, 2001, roč. 51, s ISSN

4 19. KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., KRŠKOVÁ, M. BEZDĚKOVÁ, M. Predikční rovnice a jejich spolehlivost při srovnání tělesné výšky rodičů a jejich dětí. Česká antropologie, 2001, roč. 51, s ISSN KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2001). Vývoj základních rozměrů obličeje a obličejového indexu u dětí České republiky. Česká antropologie 51, RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., PAULOVÁ, M. (2001). Semilongitudinální studie tělesného růstu školní mládeže ČR. Vita Nostra Revue. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty, 2/2001, 10(2), BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ J., KREJČOVSKÝ, L. (2001). Současný trend vývoje rozměrů hlavy českých dětí. Sborník České společnosti antropologické, XXXXVIII, KREJČOVSKÝ, L., KREJČOVSKÝ, T., BLÁHA, P. (2001). Růst vybraných rozměrů mozkovny u olomouckých dětí. Sborník České společnosti antropologické, XXXXVIII, KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., BLÁHA, P. (2001). Metodika měření vybraných tělesných parametrů. In J. Vignerová, P. Bláha (eds). Sledování růstu českých dětí a dospívajících. Norma, vyhublost, obezita (pp ). Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Univerzita Karlova v Praze. 25. J. VIGNEROVÁ, P. BLÁHA (eds.), (2001). Sledování růstu českých dětí a dospívajících. Norma, vyhublost, obezita. Vydal: Státní zdravotní ústav Praha a Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka. [Publikace je doporučena jako učební text pro 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Hlavní autor Kapitoly I.2. Metodika měření vybraných tělesných parametrů (pp )]. 26. BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2002). Percentile figures and tables (height, weight-height ratio, BMI, head circumference, arm circumference, selected skinfolds, sum of four skinfolds and body fat ratio). In J. Vignerová, & P. Bláha (eds). Investigation of the growth of Czech children and adolescents. Normal, underweight, overweight (pp ). Prague: National Institute of Public Health, Prague, Charles University in Prague. 27. KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J. (2002). Method of assessment of selected bodily parameters. In J. Vignerová, & P. Bláha (eds). Investigation of the growth of Czech children and adolescents. Normal, underweight, overweight (pp ). Prague: National Institute of Public Health, Prague, Charles University in Prague. 28. P. BLÁHA, J. VIGNEROVÁ (eds.), (2002). Investigation of the growth of Czech children and adolescents. Normal, underweight, overweight. Published by National Institute of Public Health, Prague and Charles University in Prague Faculty of Science, Dept. of

5 Anthropology and Human Genetics. Recommended as a textbook for the 3 rd Medical Faculty, Charles University in Prague. [hlavní autor Kapitoly I. 2. Methods of assessment of selected bodily parameters (pp ) a spoluautor Kapitoly I. 4. Percentile figures and tables (height, weight-height ratio, BMI, head circumference, arm circumference, selected skinfolds, sum of four skinfolds and body fat ratio) (pp )]. 29. BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (2003). VI. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže Čes.-slov. Pediat., 58(12), KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. (2003). Základní tělesné rozměry dětí a mládeže České republiky podle výsledků 6. Celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže Česká antropologie 53, KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2003). Adipose Tissue in Czech School Children. Quantity, Distribution, Correlation Analysis. Anthropologie, XLI, VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (2003). Tělesný vývoj českých dětí a dospívajících. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Roč. 6, suppl. 3, BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BRABEC, M. (2003). Percentilové grafy tělesné délky, výšky, hmotnostně-výškového poměru a BMI. SZÚ, UK PřF Praha. Samostatně vydané listy pro potřeby pediatrů. 34. KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2003). Fat Tissue in Czech School Children. Quantity, Distribution, Correlation Analysis. In Programme Abstracts of International Anthropological Congress Anthropology and Society (p. 84). Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. May 22-24, 2003 Praha, Humpolec, Czech republic. 35. KREJČOVSKÝ, L., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. (2003). Growth and proportions of longitudinal dimensions to stature. In Programme Abstracts of International Anthropological Congress Anthropology and Society (p.92). Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. May 22-24, 2003 Praha, Humpolec, Czech republic. 36. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. (2003). 6 th nationwide anthropological survey of children and adolescents 2001 (Age 0 to 18 years). In Programme Abstracts of International Anthropological Congress Anthropology and Society (p. 213). Memorial Congress to the 60 th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. May 22-24, 2003 Praha, Humpolec, Czech republic.

6 37. KREJČOVSKÝ, L., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J. (2004). Přehled výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže ČR In J. Krátoška, & J. Šteigl, (Eds). Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. 38. KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. (2004). The 6 th Nationwide anthropological survey of children and adolescents in the Czech republic in Centr. Europ. J. Publ. Hlth, 12(3), KREJČOVSKÝ, L. (2004). Průměrný rozdíl mezi výškou iliospinale a subischiální délkou v závislosti na výšce těla a pohlaví. Česká antropologie, 54, KREJČOVSKÝ, L., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J. Přehled výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže ČR In J. KRÁTOŠKA, J. ŠTEIGL (eds). Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého, KREJČOVSKÝ, L. Průměrný rozdíl mezi výškou iliospinale a subischiální délkou v závislosti na výšce těla a pohlaví. In Česká antropologie, 54, , KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. The 6 th Nationwide anthropological survey of children and adolescents in the Czech republic in In Centr. Europ. J. Publ. Hlth, 12(3), , KREJČOVSKÝ, L. Proporční změny lineárních dimenzí těla českých dětí v závislosti na tělesné výšce. In Slov. Antropol. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti při SAV. Bratislava, 8(2), , BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BRABEC, M. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika. Základní tělesné charakteristiky (0 19 let), percentilové grafy (0 18 let), rozměry hlavy dětí (0 6 let). Praha: Státní zdravotní ústav. 71 s ISBN [Doporučeno jako učební text pro studenty 3. lékařské fakulty UK v Praze (pro semináře Centra preventivního lékařství)]. 45. VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., BRABEC, M., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. Dlouhodobé změny růstu české dětské populace. In Čes.-slov. Pediat., 60(5), , CD ROM: Růst CZ, Program pro hodnocení růstu dítěte. Praha: SZÚ, [Zpracováno na základě výsledků 6. CAV 2001, projekt IGA MZ ČR č. NJ/6792-3/2001, řešitelský kolektiv: J. VIGNEROVÁ, P. BLÁHA, J. RIEDLOVÁ, J. KOBZOVÁ, L. KREJČOVSKÝ, M. BRABEC].

7 47. KOBZOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., BLÁHA, P., RIEDLOVÁ, J. Přírůstky tělesné výšky u dětí České republiky podle výsledků semilongitudinálního výzkumu. In Česká antropologie, 55, 71-74, ISSN VIGNEROVÁ, J., BLÁHA, P., BRABEC, M., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. (2005). Dlouhodobé změny růstu české dětské populace. In Čes-slov. Pediat., 60(5), KREJČOVSKÝ, L. (2005). Proporční změny lineárních dimenzí těla českých dětí v závislosti na tělesné výšce. Slov. Antropol. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti při SAV. Bratislava, 8(2), KREJČOVSKÝ, L. (2005). Semilongitudinální studie tělesného růstu dětí školního věku. Habilitační práce, Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc. 51. BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L., JIROUTOVÁ, L., KOBZOVÁ, J., SEDLAK, P., BRABEC, M., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. Somatický vývoj současných českých dětí. (Semilongitudinální studie). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Státní zdravotní ústav Praha. 345 s ISBN [Doporučeno jako učební text pro studenty Přírodovědecké fakulty a 3. lékařské fakulty UK v Praze, Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích a Pedagogické fakulty UP v Olomouci]. [monografie] 52. VIGNEROVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., KOBZOVÁ, J., BLÁHA, P., KREJČOVSKÝ, L. BRABEC, M., HRUŠKOVÁ, M. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika. Souhrnné výsledky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Státní zdravotní ústav, 236 s ISBN [Doporučeno jako učební text pro studenty 3. lékařské fakulty UK v Praze (pro semináře Centra preventivního lékařství)]. [monografie] 53. HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže parametrické a neparametrické statistické metody u rozměrů a indexů s podezřením na nenormální rozdělení hodnot u dětí od narození do dosažení šesti let. In Česká antropologie, 56, 1, 53-58, ISSN HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., VIGNEROVÁ, J., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., RIEDLOVÁ, J. Vývoj vybraných obvodových rozměrů u českých chlapců ve věku od narození do dosažení šesti let (VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ČR 2001). In J. ŠTEIGL, J. KONEČNÝ (eds). Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní konference (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy, Katedra psychologie a patopsychologie, Česká společnost antropologická, ISBN

8 55. KOPECKÝ, M., NAVRÁTILOVÁ, I., KREJČOVSKÝ, L., KABÁTOVÁ, H., HŘIVNOVÁ, M., KNAUSOVÁ, I., HUJÍČKOVÁ, G., MINOVSKÁ, L., MAJEROVÁ, J. Semilongitudinální sledování vlivu kompenzačního cvičení na velkém míči na držení těla u dětí mladšího školního věku. In M. Kopecký, H. Skarupská (eds.) Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference I. olomoucké dny antropologie a biologie (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., KIKALOVÁ, K., MAJEROVÁ, J., BEZDĚKOVÁ, M. Současný stav somatického vývoje a rozvoje motorických schopností dívek na vesnici a ve městě v olomouckém regionu. In Slov. Antropol. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti při SAV. Bratislava, 11(2), 32-38, ISSN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. The somatic development and motoric performance of boys and girls from 6 to 13 years. In Vth Intrnational Anthropological Congress of Aleš Hrdlička Quo vadis homo societas humana? (abstracts). Praha: UK, ISBN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. Somatický vývoj a úroveň pohybové aktivity školní mládeže v olomouckém regionu. In M. Kopecký (ed.) recenzovaný Sborník konference II. olomoucké dny antropologie a zdravovědy Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu (pp ). Olomouc: UP, ISBN BEZDĚKOVÁ, M., KIKALOVÁ, K., KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., TOMANOVÁ, J.Tělesný vývoj a tělesná zdatnost chlapců v období mladšího a staršího věku. In Sborník mezinárodní studentské konference Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu (pp ): Olomouc: VOTOBIA, ISBN HRUŠKOVÁ, M., BLÁHA, P., KOBZOVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L. Chest dimensions of Czech children aged 0-3,49 years. In Vth Intrnational Anthropological Congress of Aleš Hrdlička Quo vadis homo societas humana? (abstracts). Praha: UK, ISBN KOPECKÝ, M., MAJEROVÁ, J., KREJČOVSKÝ, L., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. The physical fitness of boys and girls aged 6-13 years in the Olomouc region. Auxology and Helth Promotion, vol. 5. Kielce-Warszawa: The Learned Society of Kielce & ALMAMER University of Economics in Warsaw, p ISBN KOPECKÝ, M., KREJČOVSKÝ, L., MAJEROVÁ, J., KIKALOVÁ, K., BEZDĚKOVÁ, M., TOMANOVÁ, J. The somatic development and motoric performance of boys and

9 girls from 6 to 13 years. In V th International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička Quo vadis homo societa humana? (abstracts). Praha: UK, ISBN BLÁHA, P., HRUŠKOVÁ, M., KREJČOVSKÝ, L., KOBZOVÁ, J., RIEDLOVÁ, J., VIGNEROVÁ, J. Růst a vývoj českých dětí od narození do šesti let (Antropologický výzkum ). Growth and development of Czech children aged from birth to six years. Anthropological research ). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 189 s., ISBN

10 Projekty, granty: Grant: IGA MZ ČR č Název: Sociálně ekonomické a genetické faktory ovlivňující růst a vývoj dětí ČR (0-18 let). Doba řešení: Nositel grantu: SZÚ Praha Hlavní řešitel: Ing. J. Vignerová, CSc. Člen řešitelského týmu: RNDr. L. Krejčovský, CSc. Grant: IGA MZ ČR č Název: Semilongitudinální studie tělesného růstu školní mládeže České republiky. Doba řešení: Nositel grantu: SZÚ Praha Hlavní řešitel: Ing. J. Vignerová, CSc. Odpovědný spoluřešitel grantu: RNDr. L. Krejčovský, CSc. Výsledky byly oceněny Uznáním Předsednictva Vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR za výsledky dosažené řešením projektu. Projekt: Výzkumný záměr MSM Název: Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR s aplikacemi v antropagogice, pedagogické a poradenské psychologii, klinické antropologii a v ergonomii. Doba řešení: Nositel grantu: Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP Olomouc Řešitel: Doc. RNDr. J. Krátoška Člen řešitelského týmu: RNDr. L. Krejčovský, CSc. Grant: IGA MZ ČR č. NJ /2001 Název: VI. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže České republiky Doba řešení: Nositel grantu: SZÚ Praha Hlavní řešitel: Ing. J. Vignerová, CSc. Odpovědný spoluřešitel grantu: RNDr. L. Krejčovský, CSc.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference 1. oznámení Mezinárodní konferenci Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví pořádá Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci v rámci realizace projektu

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ

RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ A DOPORUČENÍ PRO JEHO HODNOCENÍ Markéta Paulová Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav, Praha Konzultační den hygieny dětí a mladistvých, 11. října 2012, SZÚ

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Středisko celoživotního vzdělávání učitelů Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Středisko celoživotního vzdělávání učitelů Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Středisko celoživotního vzdělávání učitelů Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc Okruhy ke státní rigorózní zkoušce z disciplín BIOLOGICKO - ZDRAVOVĚDNÝCH

Více

WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě

WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě Marie Kunešová 1, Bohuslav Procházka 2, Jana Vignerová 3, Jana Pařízková 1, Radka Braunerová 1, Markéta Mádlová 1, Jitka Riedlová

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40 Telefon:

Více

Odraz zdravotního stavu v růstovém profilu - význam sledování růstových parametrů. aneb Co nám říká růst o zdraví?

Odraz zdravotního stavu v růstovém profilu - význam sledování růstových parametrů. aneb Co nám říká růst o zdraví? Odraz zdravotního stavu v růstovém profilu - význam sledování růstových parametrů. aneb Co nám říká růst o zdraví? Doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. Katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecká fakulta

Více

CURRICULUM VITAE. Osobní informace. Vzdělání

CURRICULUM VITAE. Osobní informace. Vzdělání CURRICULUM VITAE Osobní informace Jméno: Klugar Miloslav, Ph.D., PhDr., Mgr. Datum narození: 30. 04. 1982 E-mail: miloslav.klugar@upol.cz A; E-mail: miloslav.klugar@email.cz Národnost: Česká Pohlaví: Muž

Více

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6)

Nové knihy. Možný, P., Praško, J.: KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. ÚVOD DO TEORIE A PRAXE. Praha: Triton 1999, 304 s. (ISBN 80-7254-0389-6) Nové knihy Rubrika přináší informace o nových knihách,které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Namísto RNDr. Zdeněk subjektivních recenzí se snažíme nabídnout krátké ukázky z textů publikací, které

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Ústavem pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pořádá mezinárodní doktorandskou

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I

POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I POROVNÁNÍ SOMATICKÉHO RŮSTU ČESKÝCH A VIETNAMSKÝCH DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ INFANS I Comparison of somatic growth between Czech and Vietnamese children living in the Czech Republic during

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Česká antropologie 63/1, Olomouc, 2013

Česká antropologie 63/1, Olomouc, 2013 Základní antropometrické parametry dětské a adolescentní populace Moravskoslezského kraje Basic anthropometric parameters of the child and adolescent population in the Moravian-Silesian region Petr Kutáč

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

g) Věk psychomotorický hodnocení psychické vyspělosti jedince (mentální věk) a hodnocení stupně motorického vývoje jedince (motorický věk).

g) Věk psychomotorický hodnocení psychické vyspělosti jedince (mentální věk) a hodnocení stupně motorického vývoje jedince (motorický věk). BIOLOGICKÁ ZRALOST Biologický věk lze charakterizovat jako fyziologický, mentální a anatomický proces. Charakterizuje celkový stav růstu a vývoje jedince, přičemž je mírou formování jeho morfologických

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

SAMOHODNOCENÍ TĚLESNÉ VÝŠKY, HMOTNOSTI A BMI U 11 15LETÝCH DÍVEK. Self-assessment of body height and weight and BMI by girls aged 11 15

SAMOHODNOCENÍ TĚLESNÉ VÝŠKY, HMOTNOSTI A BMI U 11 15LETÝCH DÍVEK. Self-assessment of body height and weight and BMI by girls aged 11 15 SAMOHODNOCENÍ TĚLESNÉ VÝŠKY, HMOTNOSTI A BMI U 11 15LETÝCH DÍVEK Self-assessment of body height and weight and BMI by girls aged 11 15 Miroslav Kopecký 1, Kateřina Kikalová 2, Jitka Tomanová 2, Jiří Charamza

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

AFILIACE PRACOVIŠŤ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

AFILIACE PRACOVIŠŤ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Opatření Představenstva Rady Centra Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum AFILIACE PRACOVIŠŤ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

1. lékařská fakulta UK a VFN

1. lékařská fakulta UK a VFN 1. lékařská fakulta UK a VFN 3D videoanalysa pomocí infračervené kamery s aktivními markery Systém 3D infrakamer - LUKOtronic - AS 200 Mgr. Zdeněk Guřan Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie Posudek oponenta odborného materiálu na jmenovací řízení profesorem Doc. MUDr. Michala Javorku, Ph.D. Z Fyziologického ústavu Jesseniova Lékařská fakulta UK v Martine Studijní obor 7.1.3 normální a patologická

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT

Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci (Streamlining

Více

HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRIMÁRNÍ PREVENCE A PODPORA ZDRAVÍ MUDr. Miloslav Kodl SZÚ, Praha, 5.11.2010 Organizační struktura odboru ODBOR PODPORY ZDRAVÍ A HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH Oddělení podpory zdraví Oddělení hygieny dětí

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 62 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Zdrojem dat pro tuto

Více

Přehled schálených projektů FRUP 2015

Přehled schálených projektů FRUP 2015 Přehled schálených projektů FRUP 2015 Poř. č. Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Fakulta Název ústavu Požadovaná dotace 2015 Osobní náklady v Kč Provozní náklady v Kč Schválená dotace 2015 1.

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K.

SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K. SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K. V&V Infrastruktury ČR 6 velkých infrastruktur 40 malých infrastruktur 26 mld na VaV ½ Inst ½ účel KHK 1x Metodiky hodnocení V&V MF

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy. 1976 PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum zdraví a životních podmínek Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit programu Zdraví 21 Cíl 11: zdravější

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

nar. 1952 (neúplná verze)

nar. 1952 (neúplná verze) RNDr. Vladimír B l a ž e k, CSc. nar. 1952 (neúplná verze) VZDĚLÁNÍ: 1975 Přírodovědecká fakulta UK v Praze (obor biologie odborná, specializace antropologie) 1981 Doktor přírodních věd v oboru antropologie

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Zkušenosti pracovišť LF UK a FN v Hradci Králové ze spolupráce s COC, s. r. o., Rybitví, při řešení společného výzkumného projektu

Zkušenosti pracovišť LF UK a FN v Hradci Králové ze spolupráce s COC, s. r. o., Rybitví, při řešení společného výzkumného projektu Zkušenosti pracovišť LF UK a FN v Hradci Králové ze spolupráce s COC, s. r. o., Rybitví, při řešení společného výzkumného projektu R. Slezák 1, V. Buchta 2, L. Ryšková 2, D. Slížová 3, O. Krs 3, M. Karásková

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí IKI 2008 Informace, konkurenceschopnost, inovace 22.1. 2008 v Praze Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012 Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. VZDĚLÁNÍ 2014 - Ph.D. Absolvent studijního oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta,

Více

TĚŽKÉ ŠKOLNÍ AKTOVKY JAKO DALŠÍ MOŽNÝ FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ VÝSKYT VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA

TĚŽKÉ ŠKOLNÍ AKTOVKY JAKO DALŠÍ MOŽNÝ FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ VÝSKYT VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA TĚŽKÉ ŠKOLNÍ AKTOVKY JAKO DALŠÍ MOŽNÝ FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ VÝSKYT VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA HEAVY SCHOOLBAGS AS ANOTHER FACTOR OF DEFECTIVE POSTURE HANA KABÁTOVÁ 1, MIROSLAV KOPECKÝ 2, DANA STRNISKOVÁ 1, JITKA

Více

Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o.

Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o. Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o. I.Název aktivity: Shromáždění starostů regionů soudržnosti ČR Spolupořadatelé a objednatelé: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (záštita ministra

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Výskyt nadváhy a obezity

Výskyt nadváhy a obezity Datum: září 2013 Výskyt nadváhy a obezity Definice: Procentuální zastoupení dospělých osob v populaci s nadváhou (index BMI 25-29,9 kg/m 2 ) a obézních (index BMI nad 30 kg/m 2 ) 1, podíl dětí s vyšší

Více