Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 1 Obsah 1 Obsah Uživatelská příručka Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje... 5 Formuláře ředitele turnaje... 6 Vytvoření a správa nového turnaje Organizátor turnaje Návštěvník Menu návštěvníka turnaje Rozpisy zápasů Výsledky zápasů Problémy

3 2 Uživatelská příručka Tato příručka je určena uživatelům Informačního systému házenkářského turnaje Handball help Cup. V informačním systému jsou vymezeny čtyři uživatelské role: 1. Správce aplikace (výchozí adresář /Spravce/) 2. Ředitel turnaje (/Administrace/) 3. Organizátor turnaje (/Info/) 4. Návštěvník (/Public/) Pro přístup správce aplikace, ředitele turnaje a organizátora turnaje do systému je nutné zadat přihlašovací údaje přihlašovací jméno a heslo. Podle těchto údajů je uživateli přidělena uživatelská role. Zadání přihlašovacích údajů Pokud zadal uživatel správné přihlašovací údaje, je mu zobrazena úvodní stránka podle své uživatelské role. Pokud zadal uživatel své uživatelské údaje chybně, je zobrazena chybová hláška. Další chybový stav může nastat, pokud uživatel požaduje zobrazení stránky, ke které nemá přístup. V tomto případě je na tuto skutečnost upozorněn. Chybová stránka při nedostatečném oprávnění k prohlížení stránky Po kliknutí na odkaz přihlášení, se zobrazí opět formulář na zadaní přihlašovacích údajů pro přihlášení se ke správné uživatelské roli. Návštěvník aplikace nemusí přihlašovací údaje zadávat. Stránky pro něj jsou veřejně přístupné. Ředitel aplikace má navíc přístupová práva i jako organizátor turnaje. Správce turnaje a organizátor mohou prohlížet jen jim určené stránky a samozřejmě také veřejné stránky návštěvníka turnaje. V následujících kapitolách je popsán způsob ovládání aplikace po jednotlivých uživatelích systému. 2.1 Správce aplikace Správce aplikace nainstaluje HW a SW na počítač, na kterém bude aplikace pracovat. Nainstaluje aplikaci podle instalační příručky. Spravuje uživatelské účty aplikace, tj. nastaví přístupová práva jednotlivým uživatelům systému. Úvodní nastavení po čerstvé instalaci systému uživatele v roli správce systému je následující: Uživatelské jméno: spravce Heslo: spravce Po úvodním přihlášení do systému doporučuji heslo změnit a zabránit tak příslušnému zneužití. Toto heslo si prosím pečlivě zapamatujte. Při ztrátě hesla je nutný ruční zásah do databáze aplikace. Dále doporučuji vytvořit si druhého uživatele správce pod jiným jménem. Uživatele spravce nelze ze systému odstranit. 3

4 Menu správce aplikace Úvodní stránka správce aplikace Přihlášení uživatele zadání uživatelského jména a hesla Správa uživatelských účtů Správa uživatelských účtů Po kliknutí na odkaz správa uživatelských účtů dojde k zobrazení seznamu všech uživatelů systému. Uživatele lze přidávat, editovat a odebírat. Seznam uživatelských účtů Přidání nového uživatele Editace uživatele Správa uživatelských účtů je jediným úkolem správce aplikace. 2.2 Ředitel turnaje Ředitel je hlavní organizátor turnaje. Podle došlých přihlášek týmů do turnaje zadá týmy do systému. Zadá základní informace o turnaji, jako je datum zahájení turnaje, začátek hrací doby zápasů nebo počet denních zápasů, do systému. Dále určí na kterých kurtech se budou zápasy hrát a přidá do systému přihlášené rozhodčí, kteří budou zápasy rozhodovat. Pokud jsou informace kompletní vytvoří rozlosování turnaje. Po skončení turnaje potvrdí do systému ukončení turnaje a další změny výsledků již nebudou možné. 4

5 Na úvodní stránce ředitele turnaje je popsán návod na vytvoření, správu a ukončení turnaje. Čísla odpovídají číslům u odkazů v menu ředitele turnaje: V systému může existovat několik turnajů, ale pouze jeden z nich může být aktuální. Turnaje se hrají na předem zadaných kurtech a jednotlivé zápasy rozhodují předem zadaní rozhodčí. Pokud není neexistuje aktuální turnaj, tj. poslední turnaj byl řádně ukončen, lze vytvořit nový turnaj. Do nového turnaje je nejprve nutné zadat kategorie a týmy, které se turnaje zúčastní. Z dostupných kurtů a rozhodčích se dále vyberou kurty a rozhodčí nového turnaje. Po zadání všech vstupních údajů o turnaji je možné provést rozlosování zápasů. Pokud není rozlosování optimální, lze nastavením parametrů turnaje a opětném generováním zápasů rozlosování upravit. Ředitel může, narozdíl od pořadatelů turnaje, na žadost některého z týmů, nebo rozhodčího opravit výsledek zápasu. Pokud jsou odehrány všechny zápasy základních skupin a je tedy známé konečné pořadí ve skupinách, je možné provést rozlosování finálových zápasů. Po odehrání všech finálových zápasů jsou vyhlášeni nejlepší hráči a rozhodčí turnaje a je možné ukončit turnaj. V průběhu turnaje je možné spravovat vzkazy, které vytvořili organizátoři v Infocentru turnaje. Jako ředitel turnaje máte přístup i ke stránkám Infocentra turnaje. Menu ředitele turnaje Úvodní stránka ředitele turnaje Přihlášení uživatele zadání uživatelského jména a hesla Seznam turnajů Seznam kurtů společný pro všechny turnaje Seznam rozhodčích společný pro všechny turnaje Přidání/editace nového turnaje Zadání kategorií aktuálního turnaje Zadání týmů aktuálního turnaje Zadání kurtů aktuálního turnaje Zadání rozhodčích aktuálního turnaje Generování rozlosování zápasů rozpisu utkání Generování finálových zápasů Ukončení turnaje Přehled rozpisu utkání aktuálního turnaje Oprava (editace) výsledků zápasů aktuálního turnaje Editace/smazání vzkazů aktuálního turnaje Přepnutí na stránky organizátora turnaje Infocentra Vyhlášení nejlepších hráčů a rozhodčích aktuálního turnaje 5

6 Formuláře ředitele turnaje Formuláře pro zadání turnaje, kurtů, rozhodčích, kategorií a týmů mají všechny stejnou logiku. Proto způsob je způsob ovládání formulářů popsán pouze jednou. Po kliknutí na příslušný odkaz (např.v menu červeným oválem označené kurty) se nejprve zobrazí seznam všech dosud zadaných objektů (kurtů). Na každém řádku jsou tlačítka Editovat a Odebrat pro editaci a odebrání objektu, u kterého jsou tlačítka zobrazena. Zároveň je možné přidat nový objekt pomocí tlačítka přidej objekt (přidej kurt). Seznam dosud zadaných kurtů Přidání nového kurtu Editace kurtu Ve všech formulářích je prováděna kontrola zadaných hodnot. Systém tak uživatele upozorní, pokud zapomene do formuláře zadat některou hodnotu. Dále systém kontroluje správný formát zadávaných čísel a datum (DD.MM.RRRR, tedy den.měsíc.rok). Vytvoření a správa nového turnaje Vytvoření turnaje probíhá podle scénáře, kroků, popsaných na úvodní stránce ředitele turnaje. Před vlastním vytvořením turnaje je třeba aktualizovat seznam kurtů a rozhodčích společný pro všechny turnaje. Znamená to především přidání nových kurtů a rozhodčích, kteří se zúčastní nového turnaje, ale v předchozích turnajích nefigurovali. Z těchto kurtů a rozhodčích se po vytvoření nového turnaje vyberou ty kurty a ti rozhodčí, kteří se nového turnaje zúčastní. Vlastní vytvoření turnaje probíhá v několika krocích, které jsou pro přehlednost číslovány bílým číslem v černém kruhu (viz. menu ředitel turnaje, str.5). V prvním kroku jsou zadány základní informace o turnaji. Následuje zadání kategorií, týmů, kurtů a rozhodčích nového turnaje. Na rozdíl od zadání kurtů a rozhodčích nového turnaje, které probíhá výběrem z předem zadaných kurtů a rozhodčích, jsou kategorie a týmy turnaje zadávány pro každý turnaj vždy znovu. Nejprve doporučuji zadat všechny kategorie nového turnaje a potom jednotlivé týmy turnaje, protože při zadávání týmu musí být vyplněná kategorie, ve které hraje a výběr kategorií je z v předchozím kroku zadaných kategorií. 6

7 Název nového turnaje Kdy turnaj začíná = první den, kdy se hrají zápasy turnaje Kolik dní turnaj potrvá (včetně finálových zápasů) Čas zahájení zápasů každého hracího dne Počet zápasů, které je možné odehrát na jednom kurtě v jeden hrací den Čas mezi začátky dvou po sobě následujících zápasů Informace, v kolik hodin skončí podle zadaných údajů ve formuláři poslední zápas dne. Formulář pro zadání informací o turnaji Pokud jsou zadány všechny kategorie, týmy, kurty a rozhodčí nového turnaje, je možné přikročit ke generování rozlosování zápasů, tj. vytvoření rozpisů všech zápasů základních skupin turnaje. Toto rozlosování záleží na zadaných parametrech turnaje, počtu týmů a počtu kurtů turnaje. Změnou některých z těchto parametrů a následným novým generováním rozlosování zápasů lze vytvořit optimální rozlosování s ohledem na využití kurtů, času, vytížení týmů, rozhodčích a v neposlední řadě také organizátorů turnaje. Po generování rozlosování zápasů lze rozpisy zápasů prohlížet a to podle kategorií, týmů, času, kurtů a rozhodčích. Do této chvíle však nikdo jiný, kromě ředitele turnaje, rozlosování zápasů nevidí. V okamžiku, kdy jsme s rozlosováním spokojeni, je možné prohlásit rozlosování za oficiální a toto rozlosování pak veřejně dostupné. Zadání výsledků jednotlivých zápasů provádí organizátor v Infocentru turnaje, ředitel turnaje však může v případě protestů týmu výsledek zápas změnit (položka menu Opravit výsledek). Postup je obdobný jako v případě editování kurtů turnaje. Ze seznamu zápasů se pomocí tlačítka Editovat vybere k opravě výsledku požadovaný zápas. Seznam dosud zadaných výsledků Oprava výsledku 7

8 Po odehrání všech zápasů základní části turnaje a zadání všech výsledků následuje generování finálových zápasů. Jednotlivé zápasy (kdo s kým hraje) jsou generovány automaticky, ručně je zápasu přidělen kurt, datum a čas a rozhodčí, kteří budou zápas rozhodovat. Generování finálových zápasů Když jsou zadány všechny výsledky finálových zápasů, je možné turnaj ukončit. Ještě před tím je ovšem milou povinností ředitele turnaje vyhlásit nejlepší hráče a rozhodčí turnaje (položka menu Nej. hráč, rozhodčí). Ředitel turnaje vyhlašuje nejlepšího hráče každé kategorie turnaje, celého turnaje (Superstar of Handball help) a nejlepšího rozhodčího turnaje. Způsob výběru nejlepších hráčů i rozhodčích je obdobný. Po vybrání zvolené trofeje je zobrazena tabulky s výsledky nejlepších hráčů, resp. rozhodčích turnaje. Ředitel podle těchto tabulek vybere nejlepšího hráče, resp. rozhodčího turnaje. Zadání nejlepšího rozhodčího turnaje Přehled nejlepších hráčů a rozhodčích turnaje Pokud jsou zadány všechny výsledky turnaje a nejlepší hráči a rozhodčí turnaje, zároveň jsou vyřešeny všechny protesty týmů na výsledky zápasů, je možné turnaje ukončit. Po ukončení turnaje již nelze žádné informace týkající se tohoto turnaje měnit a je možné vytvořit nový turnaj. 2.3 Organizátor turnaje Organizátorem turnaje je většinou student, který se dobrovolně přihlásil jako pořadatel turnaje. V Infocentru má k dispozici počítače, jejichž pomocí komunikuje se systémem. Návštěvníkům a účastníkům turnaje poskytuje aktuální informace o turnaji rozlosování zápasů, výsledky a průběžné pořadí týmů ve skupině. Na kurty hlásí červené karty, které hráči obdrželi a v následujícím zápase nemohou hrát. Prostřednictvím vzkazů si mohou organizátoři mezi sebou vyměňovat informace. Nejčastější činností organizátora turnaje je ovšem podávat informace účastníkům turnaje, trenérům, rozhodčím, ostatním pořadatelům turnaje, návštěvníkům a novinářům. Tomu je 8

9 přizpůsobena i úvodní stránka, která se po správném přihlášení organizátorovi turnaje zobrazí. Z ní jsou okamžitě dostupné rozpisy zápasů (kdo, kde, kdy s kým hraje), výsledky zápasů, aktuální červené karty, vzkazy pro organizátory turnaje a další informace potřebné pro správný chod turnaje. Menu organizátora turnaje slouží k rychlejšímu přístupu sekcím úvodní stránky. Aktuální červené karty hráči, kteří v příštím zápase nemohou nastoupit. Vzkazy organizátorům turnaje Zadání výsledků zápasů turnaje Rozpisy utkání uspořádané podle různých pohledů Výsledky zápasů turnaje Menu a úvodní stránka organizátora turnaje Zobrazení rozpisů utkání a výsledků zápasů je popsáno v části Návštěvník turnaje. Organizátor turnaje zadává výsledky zápasu do systému. Hned po odehrání zápasu pořadatelská služba osobně, nebo pomocí telefonu nahlásí výsledek zápasu, nejlepší hráče zápasu (číslo hráče a jméno a příjmení hráče) obou týmů a hodnocení rozhodčích od obou týmů. Tyto informace pak organizátor turnaje zadá do systému. Zadání výsledku zápasu 9

10 Pro výměnu informací mezi pořadateli turnaje slouží vzkazy. Na úvodní stránce je zobrazeno pět nejaktuálnějších vzkazů. Odkaz Všechny vzkazy zobrazí všechny dosud zadané vzkazy systému, odkaz Přidej vzkaz slouží pro přidání nového vzkazu do systému. 2.4 Návštěvník Návštěvníkem je v podstatě každý uživatel informačního systému turnaje. Přes internetový prohlížeč má k dispozici rozlosování zápasů turnaje, seznam výsledků a průběžné pořadí týmů ve skupině. Informace jsou aktualizovány po každém odehraném zápase, proto má návštěvník k dispozici výsledky i pořadí vždy aktuální. Menu návštěvníka turnaje Úvodní stránka návštěvníka turnaje Týmy aktuálního turnaje Kurty aktuálního turnaje Rozpisy zápasů aktuálního turnaje Výsledky zápasů aktuálního turnaje Historie turnajů Handball Help Cup Rozpisy zápasů Návštěvník turnaje má k dispozici rozlosování zápasů turnaje. Díky němu má možnost sledovat který tým, na jakém hřišti, kdy zápas hraje a kteří rozhodčí zápas rozhodují. Rozpisy zápasů lze zobrazovat seřazený podle týmů, času, kurtů nebo rozhodčích. Formulář rozpisu zápasů Do pole název týmů a jméno rozhodčího stačí zadat část názvu týmu nebo rozhodčího. Pokud je současně zadán název týmu i kategorie, jsou zobrazeny rozpisy zápasů které odpovídají zadanému týmu a zároveň zadané kategorii. Výsledky zápasů Pomocí formuláře lze zobrazit tabulky s výsledky odehraných zápasů v kategoriích turnaje, aktuální pořadí týmů v kategoriích, výsledky finálových zápasů, konečné pořadí týmů v kategoriích turnaje a nejlepších hráčů a rozhodčí turnaje. Pro zadání názvu týmu stačí zadat pouze část názvu. Pokud je současně zadán název týmu i kategorie, jsou zobrazeny rozpisy zápasů které odpovídají zadanému týmu a zároveň zadané kategorii. 10

11 Formulář pro zobrazování výsledků 2.5 Problémy V případě problémů s provozem aplikace prosím pište na adresu 11

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

KNIHOVNA Verze 1.1 CS

KNIHOVNA Verze 1.1 CS RNDr. JIŘÍ MOHL ELIM Bítovany 40 538 51 Chrast u Chrudimě tel.: 469 665 159 e-mail: jiri.mohl@email.cz KNIHOVNA Verze 1.1 CS PROGRAM PRO KNIHOVNY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Copyright RNDr. JŘÍ MOHL ELIM, 2003-2004

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Docházkový systém ID-Ware II

Docházkový systém ID-Ware II ID-Ware II Obsah 1.Základní pojmy...8 1.1.Formátovací konvence...8 1.2.Licenční podmínky...8 1.3...8 1.4.Přístupový systém...8 1.5.Administrátor...8 1.6.Uživatel...9 1.7.Uživatelská práva...9 1.8.Nastavení

Více

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Spusťte docházku pomocí ikony Docházka 3000 nebo na PC s docházkou spusťte prohlížeč internetu (Internet Explorer, Mozila Firefox...) a do pole Adresa

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více