PROGRAM/PROGRAMM ČTVRTEK/DONNERSTAG DOPOLEDNÍ SMĚNA/FRÜHSCHICHT 8,30 12,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM/PROGRAMM ČTVRTEK/DONNERSTAG 4.10. 2007 DOPOLEDNÍ SMĚNA/FRÜHSCHICHT 8,30 12,00"

Transkript

1 STŘÍBRNÁ JIHLAVA 2007 SILBERNE STADT JIHLAVA 2007 KONFERENCE K DĚJINÁM HORNICTVÍ A DŮLNÍCH PRACÍ JIHLAVA/KONFERENZ ZUR GESCHICHTE DES BERGBAUS UND DER BERGWERKE 04. BIS IN JIHLAVA (IGLAU), TSCHECHIEN Záštitu nad konferencí převzal hejtman kraje Vysočina MILOŠ VYSTRČIL/Schirmherrschaft über die Konferrenz: Hauptmann des Kreises Vysočina MILOŠ VYSTRČIL MÍSTO KONÁNÍ / TAGUNGSORT: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, KONGRESOVÝ SÁL, BUDOVA B/KREISAMT VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, CZ JIHLAVA, KONGRESSSAAL, BLOCK B PROGRAM/PROGRAMM ČTVRTEK/DONNERSTAG DOPOLEDNÍ SMĚNA/FRÜHSCHICHT 8,30 12,00 ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTÁNÍ/EINFÜHRUNG UND BEGRÜßUNG HÁJEK, A. HOLÉCZY, D. HLISNIKOVSKÝ, K. Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině 50 Jahre Uranbergbau und Uranlagerstättenforschung in der Böhmisch Mährischen Höhe LITOCHLEB, J. SEJKORA, J. Hornické práce a těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy Alte Goldgewinnung in der südlichen Gegend von Prag VOKÁČ, M. HOUZAR, S. ŠKRDLA, P. Opatovsko svojkovický revír na západní Moravě Goldrevier Opatov - Svojkovice, Westmähren HEJHAL, P. Vztah nejstaršího osídlení západní Českomoravské vrchoviny a ložisek zlata Beziehungen der ur- und frühgeschichtlichen Besiedlung westlicher Böhmisch Mährischen Höhe und der Goldlagerstätten VEČEŘA, J. Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru část Hláska-Vysoká Spuren vom alten Bergbau im Erzrevier Engelberg, Altvatergebirge - eine Analyse MONÍK, M. CHEBEN, M. PLAŠTIAKOVÁ, M. Pozůstatky rýžoviště pod Edelšteinem u Zlatých Hor v Jeseníkách Alte Goldwäsche unter dem Edelstein bei Zlaté Hory (Zukmantel), Altvatergebirge VELÍMSKÝ, F. Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku Neuentdeckte Spuren alten Bergbaus bei Kutná Hora (Kuttenberg), Mittelböhmen STARÝ, J. ŠANDEROVÁ, J. TOMÁŠEK, M. Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice Mittelalterlicher Abbau- und Aufbereitungsareal Hory bei Vrbice, Mittelböhmen PŘESTÁVKA NA OBĚD/MITTAGPAUSE (PIVOVARSKÁ RESTAURACE/RESTAURANT PIVOVARSKÁ) 12,00-13,30 ODPOLEDNÍ SMĚNA/SPÄTSCHICHT 13,30-18,00 SCHWABENICKY, W. Bezienhungen zwischen Burgen und Bergbau Vztahy mezi středověkými hrady a hornictvím SALZMANN, A. Die Gewerkenfamilie Stampfer und die Kupferbergbaue in den Hohen-und Niederen Tauern der Ostalpen Kverkové z rodu Stampferů a těžba mědi ve vysokých a nízkých Taurech, východní Alpy FRÖHLICH, J. Zlatorudné mlýny v kremnické rudní oblasti na Slovensku Goldmühle im Erzrevier Kreminca (Kremnitz), Slowakei LABUDA, J. O výskume jednej pingy na žile Bieber v Banskej Štiavnici ( ) Archäologische Ausgrabung einer Pinge auf dem Gang Bieber in Banská Štiavnica (Schemnitz), Slowakei HEYD, V. M. PERNICKA, E. - SCHREINER, M. Archäometallurgie der Erzlagerstätten im Hrontal, Slowakei Archeometalurgie rudních ložisk v Pohroní na Slovensku PODLISKA, J. SELMIWALLISOVÁ, M. ZAVŘEL, J. Výrobní areál kovů století z pražského Podvyšehradí Metallurgisches Gewerbegebiet des Jhdts. unter dem Vyšehrad in Prag

2 ONUZI, K. Alter Bergbau in Albanien Staré albánské hornictví CLAUGHTON, P. Silver and the demand for lead: assessing production levels in late medieval England and Wales Stříbro a spotřeba olova: jejich výroba a cenové hladiny ve středověké Anglii a Walesu LANG, M. Stařiny v hydrotermálních karbonátových žilách u Hlohoviček na Zbirožsku Alte Bergbauspuren auf der Karbonaterzgänge bei Hlohovičky in der Nähe der Stadt Zbiroh, Westmittelböhmen ČERVENÝ, A. Historická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku Alter Erzbergbau bei Plánička, Bez. Klatovy, Südwestböhmen KŘÍŽ, R. Informace k pracím na zpřístupnění štoly Barbora v Jáchymově Freilegung des Stollens Barbora in Jáchymov (Joachimsthal), böhmische Erzgebirge LOSKOT, J. Prezentace projektu Česko bavorského geoparku Böhmisch bayerischer Geopark. Präsentation eines Projektes PANELOVÁ DISKUSE S OBČERSTVENÍM/PODIUMSDISKUSSION, POSTERPRÄSENTATION UND EMPFANG 18,00 20,00 PÁTEK/FREITAG ODJEZD NA EXKURSI/ABFAHRT ZUR EXKURSION 8,00 NÁVŠTĚVA URANOVÉHO DOLU A ZÁVODŮ DOLNÍ ROŽÍNKA/URANWERKE DOLNÍ ROŽÍNKA 8,00 12,30 OBĚD/MITTAGESSEN (RESTAURANT DOLNÍ ROŽÍNKA) 12,30 13,30 ŠTĚPÁNOVSKÝ RUDNÍ REVÍR/SPUREN DES MITTELALTERLICHEN BERGBAU IM REVIER ŠTĚPÁNOV 13,30 18,00 SOBOTA/SAMSTAG DOPOLEDNÍ SMĚNA/FRÜHSCHICHT 8,00 12,00 HOLUB, M. Poznámky k existenci větrání obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru Zur Witterung reicher silberhaltigen Vererzungszonen im Revier HavlBrod (Deutschbrod) und Jihlava (Iglau) ROUS, P. Nová středověká zpracovatelská lokalita na katastru obce Utín, okr. Havlíčkův Brod Neuentdeckte mittelalterliche Aufbereitungsstätte bei Utín im Erzrevier Havlíčkův Brod (Deutschbrod), Böhmisch Mährische Höhe HAVLÍČEK, J Hutniště pod Herliwinbergem Verhüttungsanlage unter dem Herliwinberg HRUBÝ, P. HEJHAL, P. MALÝ, K. Těžba a úprava rud na Starých Horách u Jihlavy ve 13. století. Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz Erzgewinnung und Erzaufbereitung am Altenberg bei Jihlava (Iglau) im 13. Jhdt. Montanarchäologische Untersuchung und Einsatz der Naturwissenschäftlichen Analysen. ČERNOŠ, Š. Stavby na středověkém hornickém sídlišti v Jihlavě Starých Horách Bauten in der mittelalterlichen Bergbausiedlung Jihlava Staré Hory (Iglau Altenberg) ŠAMALOVÁ, E. Středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy Mittelalterlicher Hüttenareal Plandry (Preitenhof) bei Jihlava (Iglau) VOSÁHLO, J. Jihlavská báňská správa v 16. a na počátku 17. století Bergverwaltung in Jihlava (Iglau) im Jhdts. SADÍLEK, J. Dolování stříbrných rud u Rozseče nad Kunštátem Alter Silberbergbau bei Rozseč nad Kunštátem, Mittelmähren ROŠTÍNSKÝ, P. - ŠMERDA, J. Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko) Alter Bergbau in Pustina Bei Míšovice, Südmähren PŘESTÁVKA NA OBĚD/MITTAGPAUSE (PIVOVARSKÁ RESTAURACE/RESTAURANT PIVOVARSKÁ) 12,00-13,30

3 ODPOLEDNÍ SMĚNA/SPÄTSCHICHT 13,30 17,00 HRAZDIL, V. DOČKAL, P. Lokality polymetalických rud Českomoravské vrchoviny s nálezy hornických nástrojů Gezähefunde aus der polymetallischen Erzlagerstätten in der Böhmisch Mährischen Höhe LUNA.J ZIMOLA, D. Historické hornické nástroje z centrální části Českomoravské vrchoviny Historische Gezähe aus dem Zentralraum der Böhmisch Mährischen Höhe PEŠKA, M. MERTA, D. Curia obranensis v Brně Curia Obranensis in Brno (Brünn), Südmähren VANĚK, V. - VELEBIL, D. Staré hutnictví stříbra Altes Silberhüttenwesen ZÁRYBNICKÝ, M. K polskému hornictví stříbra I. Zum Silberbergbau in Polen I. CHEBEN, I. Areál ťažobného pola na radiolarit v Krivokláte Radiolaritgewinnung bei Křivoklát, Nordmittelböhmen CHALOUPKA, J. Relikty vitriolového průmyslu na území přírodního parku Rohatiny Überreste der Vitriolwerke im Naturpark Rohatiny, Westböhmen SHRNUTÍ KONFERENCE A DISKUSE/ ZUSAMMENFASSUNG DER KONFERRENZ UND DISKUSSION ODJEZD NA ROŠTEJN (BUS)/ABFAHRT NACH ROŠTEJN (BUS) 18,00 POSEZENÍ ROŠTEJNĚ S OBČERSTVENÍM/FEILICHTPARTY UND BEWIRTUNG AM BURGHOF ROSTEJN 18,00 24,00 NÁVRAT DO JIHLAVY (BUS)/RUCKFAHRT NACH JIHLAVA (BUS) okolo/um 24,00 NEDĚLE/SONNTAG EXKURZE PO MĚSTĚ JIHLAVĚ/EXKURSION DIE STADT JIHLAVA (MGR. David Zimola) 10,00 12,00 ZÁŠTITA KONFERENCE: Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina ORGANIZAČNÍ GARANT: RnDr. Karel Malý, Ph.D. Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. CZ-58, Jihlava, TEL: , ORGANIZAČNÍ VÝBOR/ORGANISATIONSKOMITEE: Sylva Pospíchalová, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. CZ-58, Jihlava, TEL: , PŘÍPRAVA POHOŠTĚNÍ NA ROŠTEJNĚ: TLUMOČENÍ: PŘEKLADY ABSTRAKTŮ: Mgr. David Zimola, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, CZ Jihlava, TEL: , TEL: , Mgr. Petr Hrubý, ARCHAIA Brno, pracoviště Jihlava, Na Vyhlídce 27, CZ Jihlava, TEL: , Karel Molík Mgr. Stefan Scholz Mgr. Petr Hrubý, Dipl. Min. Marcus Schreiner, Msc. KONFERENČNÍ POPLATEK/KONFERENZGEBÜHR: 280,- CZK (10,- EUR), studenti/studenten 150,- CZK (6,- EUR) PROGRAM SESTAVILI MGR. PETR HRUBÝ A MGR. DAVID ZIMOLA, GRAFICKÁ ÚPRAVA PROGRAMU MGR. PETR HRUBÝ

4 SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE STŘÍBRNÁ JIHLAVA 2007 TEILNEHMER AN DER KONFERRENZ SILBERNE STADT JIHLAVA (IGLAU, TSCHECHIEN) 2007 ING. MARTIN BARTOŠ, CSC. Univerzita Pardubice; Česká geologická společnost, Studentská 95, CZ Pardubice JIŘÍ BERAN Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Sokolov historické oddělení, CZ Sokolov JIŘÍ BERKY Žižkova 1058, CZ Havlíčkův Brod JAROSLAV CEJNEK Janská 38, CZ Jihlava DR. PETER FREDERIC CLAUGHTON University of Exeter, Departament of Archaeology, Laver Building, North Park Road, Exeter, Devon, UK EX4 4QE ŠTĚPÁN ČERNOŠ Západočeská univerzita v Plzni Katedra archeologie, CZ Plzeň ALEŠ ČERVENÝ Městské muzeum Horažďovice, Zámek 11, CZ Horažďovice MICHAL DAŇA PETR DOČKAL Moravské zemské muzeum mineralogicko-petrografické PETR DUFFEK PROF. RNDR. BOHUSLAV FOJT Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, CZ Brno JIŘÍ FRÖHLICH Prácheňské muzeum, Velké náměstí 114, CZ Písek JAROSLAV HAVLÍČEK Muzeum vysočiny Jihlava-technické oddělení Masarykovo náměstí 55, CZ Jihlava MGR. PETR HEJHAL KAREL HLISNIKOVSKÝ DIAMO, s.p., Máchova 201, CZ Stráž pod Ralskem, důl Dolní Rožínka CZ DANIEL HOLÉCZY DIAMO, s.p., Máchova 201, CZ Stráž pod Ralskem, důl Dolní Rožínka CZ MILAN HOLUB Malý Beranov 8 MGR. PETR HOLUB BC. ELIŠKA HOUZAROVÁ Bc. HANA HOUZAROVÁ HELENA HOUZAROVÁ Jiráskova 31, CZ Třebíč RNDR. STANISLAV HOUZAR, PH.D. Moravské zemské muzeum mineralogickopetrografické FRANZ HÖPPNER Pappendorf MGR. VLADIMÍR HRÁZDIL Moravské zemské muzeum, mineralogicko - petrografické MGR. PETR HRUBÝ BC. JAKUB CHALOUPKA NPÚ, ÚOP v Lokti, Kostelní 81, CZ Loket PHDR. IVAN CHEBEN, CSC. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, SK Nitra MGR. MICHAL CHEBEN MGR. EVA KOCOURKOVÁ Moravské zemské muzeum mineralogickopetrografické MGR. VÁCLAV KOLAŘÍK Bc. MAREK KRUTIŠ LUKÁŠ KŘESINA RUDOLF KŘÍŽ Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Sokolov, CZ Sokolov PHDR. JOZEF LABUDA, PH.D. Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, SK Banská Štiavnica RNDR. MARTIN LANG Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Oddělení paleontologie, Nám. J. Urbana 141/I, CZ Rokycany RNDr. JIŘÍ LITOCHLEB Národní muzeum Přírodovědecké muzeum, Václavské náměstí 68, CZ Praha 1 JAN LOUN Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Masarykovo náměstí 16, CZ Jílové u Prahy BC. JIŘÍ LOSKOT Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Sokolov oddělení geopark, CZ Sokolov RNDR. KAREL MALÝ, PHD. Muzeum vysočiny Jihlava-přírodovědné oddělení VLADIMÍR MARKL Klášterní 616, CZ Orlová-město DAVID MERTA MGR. MARTIN MONÍK

5 MARIUS NEUWIRTH Jihlava, CZ JIŘÍ NIESYT Zámek Police, CZ Police ALEŠ NOVÁK Obecní úřad Dolní Podluží, Dolní Podluží 257 PROF. AS. DR. KUJTIM ONUZI Instituti Kerkimeve Gjeologjike, Blloku Vasil Shanto, Tiranä, Republika e Shqipërise Geologisches Forschung Institut Blloku- Vasil Shanto, Tirana, Albanien MGR. JAROSLAVA PAULUSOVÁ Jankov 14, CZ Pelhřimov UNIV. PROF. DR. FRANZ PERTLIK Institut für Mineralogie und Kristallographie, Universität Wien, Althanstraße 14, A-1090 Wien, A MGR. MAREK PEŠKA MGR. MIROSLAVA PLAŠTIAKOVÁ PHDR. JAROSLAV PODLISKA, PH.D. Mgr. PAVEL ROŠTÍNSKÝ, Ph.D. Ústav geoniky AVČR Brno, v.v.i., Drobného 28, CZ Brno MGR. PAVEL ROUS Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, CZ Havlíčkův Brod JAROSLAV SADÍLEK Hliníky 355, CZ Olešnice na Moravě DIPL. ING. DR. ADOLF SALZMANN Zivilingenieurbüro für Montanwesen, Dürnvellach 40, A-9821 Obervellach JIŘÍ SEJKORA, PH.D. Národní muzeum mineralogicko-petrologické oddělení, Václavské náměstí 68, CZ Praha 1 PHDR. MICHAELA SELMIWALLISOVÁ, PH.D. Mgr. JAROSLAV ŠMERDA Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8 CZ Znojmo RNDR. VLADIMÍR ŠREIN Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičky 41, CZ Praha 8 MGR. MARTIN TOMÁŠEK, PH.D Archeologický ústav AVČR, v.v.i., Letenská 4, CZ Praha MGR. VÁCLAV VANĚK Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, CZ Praha 2 RNDR. JOSEF VEČEŘA Česká geologická služba; priv: 28. října 857, CZ Jeseník DALIBOR VELEBIL Národní muzeum mineralogicko-petrologické oddělení, Václavské náměstí 68, CZ Praha 1 MGR. FILIP VELÍMSKÝ Archeologický ústav AVČR, v.v.i., Letenská 4, CZ Praha pracoviště Kutná Hora MGR. MILAN VOKÁČ JIŘÍ VOSÁHLO Gagarinova 766/37, CZ Liberec PHDr. MILOŠ ZÁRYBNICKÝ Hornická matice slezsko-moravsko-česká, Lochkov 144, CZ Praha 5 RNDR. JAN ZAVŘEL MGR. DAVID ZIMOLA MGR. ANTONÍN ZŮBEK DIPL.-MIN. MARCUS SCHREINER., MSC. Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, C5 Zeughaus, D Mannheim DR. PHIL. WOLFGANG SCHWABENICKY Siedlung 1, D Altmittweida BC. HANA SLÁMOVÁ Slezská univerzita v Opavě, Na rybníčku 1, CZ Opava JIŘÍ SOBOTKA Česká speleologická společnost, ZO 6-18 Cunicunulus Jihlava DIS. PAVLA STARŮSTKOVÁ Masarykovo náměstí 55, CZ Jihlava JIŘÍ STARÝ Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská, Husova 291, CZ Čáslav EVA ŠAMALOVÁ Západočeská univerzita v Plzni Katedra archeologie, CZ Plzeň MGR. JOLANA ŠANDEROVÁ Městské muzeum Čáslav, Husova 291, CZ Čáslav

Malý, K., Hladíková, J. Fojt, B., (1994): Die Erzvorkommen im nordabschnitt der Svratka - Kuppel.- Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 139, 1994, 340-341. Malý, K. (1997): Sekundární

Více

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea:

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea: PROVOZNÍ ČINNOST A) Hospodaření muzea Příjmy celkem Výdaje celkem Struktura příjmů (hlavní poloţky): příspěvek zřizovatele vlastní příjmy z toho: trţby za vstupné trţby za reklamu prodej zboţí Struktura

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU 2013 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

10.2 HORNICKÉ SPOLEČNOSTI, SPOLKY A TRADICE

10.2 HORNICKÉ SPOLEČNOSTI, SPOLKY A TRADICE hornická ročenka 2014 10. hornické muzejnictví a tradice 10.2 HORNICKÉ SPOLEČNOSTI, SPOLKY A TRADICE HORNICKÁ MATICE SLEZSKO-MORAVSKO-ČESKÁ Hornická matice SMČ Lochkov 144 154 00 Praha 5 IČ: 68405367 Představitelé

Více

FORUM URBES MEDII AEVI III. VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ ZDĚNÁ MĚŠŤANSKÁ ARCHITEKTURA VE STŘEDNÍ EVROPĚ

FORUM URBES MEDII AEVI III. VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ ZDĚNÁ MĚŠŤANSKÁ ARCHITEKTURA VE STŘEDNÍ EVROPĚ FORUM URBES MEDII AEVI III. VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ ZDĚNÁ MĚŠŤANSKÁ ARCHITEKTURA VE STŘEDNÍ EVROPĚ sborník příspěvků z konference FUMA konané 14. 16. 4. 2004 v Jihlavě Vydává obecně prospěšná společnost Archaia

Více

Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník

Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník 1 5. května 1 3. června 2015 tiskové zpravodajství V letošním roce se uskuteční již XI. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat od 15. května do 13.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník

Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník 16. května 14. června 2014 tiskové zpravodajství Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let k atraktivním prezentacím kulturního

Více

Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014

Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014 Domácí a zahraniční konference a semináře Historického muzea v roce 2014 Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce dějepisu / Národní muzeum a Moravské zemské muzeum v Brně, seminář pro pedagogy

Více

! "# $ % &'( ''( &))*

! # $ % &'( ''( &))* Vážené kolegyně, vážení kolegové! Tříleté funkční období výboru zvoleného na předchozí řádné valné hromadě 11. 11. 2003 skončilo a na nové valné hromadě proběhly volby nového výboru. Dovolte mi v krátkosti

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995. Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka

K prûzkumûm památek v odborném tisku v roce 1995. Zdenûk Dragoun - Jaroslav Pe ka z odborného tisku Milevsko (okr. Písek)...12 Mladá Boleslav...97, 98, 99, 101 Mnichovo Hradiště (okr. Mladá Boleslav)...97, 99 Moldava (okr. Teplice)...68, 69 Most...15, 17, 40, 51, 59, 60, 73, 150 Mstěnice,

Více

Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník

Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník tiskové zpravodajství 2 0. k větna 11. června 2011 Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

Kalendárium kulturních událostí

Kalendárium kulturních událostí Benešov Muzeum umění a designu Benešov Architekt Otakar Novotný (1880 1959) 10.1.2012 19.2.2012 Fotografie Martina Staňka 29.1.2012 15.4.2012 Fotografie Jiřího Škocha 11.2.2012 20.5.2012 Komunisté přepadli

Více

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Bílovec Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Fügnerovo nám. 5, POB 12 tel.: 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH

Více

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU 120 21 Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, POB 12 telefon: +420 221 507 900 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V

Více