ÚNOR občasník čáslavské farnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2015. občasník čáslavské farnosti"

Transkript

1 občasník čáslavské farnosti ÚNOR 2015 Posledním svátkem, kterým se loučíme s vánoci, je svátek Uvedení Páně do chrámu neboli Hromnic. Při tomto svátku se žehnají a zapalují svíce hromničky. Jejich světlo nám připomíná samotného Pána Ježíše světlo světa. Skrze evangelium si připomínáme dvě postavy, které jediné dokáží toto světlo vnímat, rozpoznat a radovat se z něho Simeona a Annu. Nepatří mezi oficiální představitele, či lidi, o nichž se ví a mluví. Jde spíše o lidi starší, možná zapomenuté. Písmo svaté však zdůrazňuje jednu jejich důležitou kvalitu působí v nich Duch svatý. Duch svatý vede člověka k poznání a lásce k Ježíši Kristu. Tyto dvě postavy nám mohou být stálým příkladem pro náš život. Možná si někdy rádi odškrtneme nějakou další aktivitu, kterou jsme uskutečnili a máme z toho dobrý pocit. Ano, to patří k životu. Ale to, na čem nejvíce záleží, se nedá odškrtnout, to důležité je Duch svatý v nás. Je krásné a nesmírně důležité, když v našich společenstvích nechybějí lidé, kteří se radují z Ježíše Krista skrytého v eucharistii, z toho, že mohou být v jeho přítomnosti a poznávat jeho lásku. Tito lidé se podobně jako Simeon a Anna nechávají vést Duchem svatým. Právě v letošním roce, kdy se připravujeme na eucharistický kongres, můžeme si připomínat postoj Simeona a Anny. Na lidech, kteří objeví světlo eucharistie a budou z něho žít, závisí budoucnost církve a vlastně celého světa. V tomto týdnu jsme si připomenuli Pannu Marii Lurdskou, její přímluvu za zdraví duše i těla a povzbuzení k denní modlitbě růžence. Nechme se touto modlitbou provázet i v době postní, do které vstoupíme už ve středu Její dobré prožití Vám přeje P. Bohuslav

2 DĚKANSKÝ CHRÁM SV. PETRA A PAVLA V ČÁSLAVI Dr. V. V. Kremer (1981) Z kapitoly O katolických děkanech v Čáslavi dokončení, část IV. Na snahy děkana Dostála o vnitřní povznesení chrámu upomíná roku 1924 do kostela daný a posvěcený velký kříž při příležitosti misie pořádané pražskými dominikány, dále socha sv. Terezičky od Ježíška, pořízená z milodarů a v roce 1932 pořízený nový zvon Pavel na místo zvonu roku 1916 zrekvírovaného. Administratura čáslavského děkanství posledním Dostálovým kaplanem Antonínem Kosíkem trvala od smrti děkana Dostála necelý rok, do 2. března Není zde možno opomenout významnou mariánskou oslavu, uspořádanou administrátorem Kosíkem. Od nepaměti, asi od roku 1850, tedy pravděpodobně také z iniciativy děkana Pečenky, bylo konáno vždy kolem mariánského svátku 8. září z děkanského chrámu čáslavského procesí věřících ke kapličce Panny Marie Pomocné v Nazaretě. Kaplička sama vznikla někdy v době barokní a roku 1850 byla městem opravena. Ačkoli to bylo v době protektorátu, odhodlal se administrátor k uspořádání velkého procesí a slavnosti na den 8. září Ten den pršelo od rána až do odpoledne tak, že se procesí zdálo nemožným. Odpoledne přestalo pršet a ačkoli byla cesta rozbahněná, došlo procesí v obrovském množství čáslavského občanstva až ke kapličce, kde byla konána pobožnost, vedená tehdejším strahovským opatem Dr Boh. Jarolímkem a vrátilo se do děkanského chrámu, kde byla pobožnost zakončena promluvou páně opata. Připomenul dávné spojení čáslavského chrámu s kanonií strahovskou. Tato oslava byla zajímavou i z toho důvodu, že uvedené procesí šlo ke kapličce z kostela přes čáslavské náměstí kolem sousoší mariánského, u kterého zástupce města, ředitel chlapecké školy v Čáslavi Jan Sedláček, který ač nebyl katolického vyznání, přednesl obsažný projev o mariánské úctě v Čáslavi a přijal jménem města trvalý slib zasvěcení města a jeho obyvatel P. Marii. Slavnou instalací dne 2. března 1941 byl uveden v děkanský úřad a správu čáslavského chrámu dovršitel slavné éry silných děkanů, nový děkan Josef Zapletal, do té doby děkan v Heřmanově Městci. Uvedením tohoto v úřad nastala vlastně nová éra v dějinách čáslavského kostela. Tento kostel byl obětavostí farníků a jeho snahou povznesen tak, že se stal pravým skvostem české země. Děkan Zapletal chtěl, a to také se mu s pomocí čáslavského archiváře, správce muzea a památkového konservátora prof. Dr. Františka Škrdle podařilo, učinit z prostory čáslavského chrámu opravdový salon umění a krásy. V ohledu vnitřních úprav dal kostelu nejprve jasný a čistý vzhled jeho novým vymalováním, které roku 1942 provedla firma Břetislava Kafky z Č. Kostelce. Při té příležitosti byly také vzorně opraveny a zabezpečeny všechny již dosti chátrající nástěnné fresky. Také provedl novou úpravu elektrické instalace a osvětlil vnitřek kostela spíše reflektory, než elektrickými svíčkami a světly. Také nově uspořádal rozvěšení obrazů, když dal sedm obrazů křížové cesty zavěsit na jižní stěně chrámu a v podkruchtí a sedm jich ponechal v přístavku a kapli P. Marie Bolestné, čímž oživil dosud dosti strnulé zdivo chrámu. Bohužel však i on byl svědkem zničení kostelních zvonů, které padly za oběť druhé světové války v roce 1942 a to všechny z roku 1847 a 1932; zůstaly zde zachovány pouze zvony Václav, umíráček, kdysi na věž umístěný z Otakarovy bašty, a Bojánek, Dr. Škrdlem objevený na věžičce kostela sv. Alžběty. Tuto ztrátu se mu v roce 1945 podařilo částečně

3 vyplnit zavěšením zvonu Gerald, který získal ze zrušeného kostela redemptoristů v Karlových Varech. Děkan Zapletal pořídil pro kostel i novou sošku Pražského Jezulátka, kterou umístil na oltář sv. Josefa, dále pořídil nové a umělecky velmi hodnotné jesličky, které jsou ozdobou kostela v době vánoční. Podle návrhu Dr. Škrdle dal zřídit nový oltář sv. Kříže, na který umístil kříž z původního oltáře sv. Anny, a vytvořením náznaku Kalvárie umístil zde dvě barokní sochy P. Marie a sv. Jana Evangelisty, stávající původně v čáslavském kostele a nyní jako součást sbírek čáslavského muzea byly sem výměnou za prapor válečných vysloužilců, který býval zavěšen nad pontifikálním křeslem u hlavního oltáře, do kostela vráceny. Vedle těchto soch byly z muzea vráceny i tři sochy andělů, které byly rozvěšeny jednak jako adorující anděl u obrazu Ukřižovaného nad vchodem do podvěžní kaple, jednak jako dvě ozdobné sochy na pilíři u choru. Mimo to pak dal ozdobit vnitřek chrámové prostory i dalšími barokními sochami sv. Anny s protějškem sv. Jáchyma, dále sv. Vojtěcha s protějškem sv. Prokopa, jež získal po zrušení špitální kaple v Kutné Hoře a umístil je velmi vkusně na konzolách na pilířích hlavní kostelní lodi; podobně umístil na pilíř proti oltáři sv. Josefa barokní sochu sv. Alžběty, původem z kostela sv. Alžběty. Z Kutné Hory získal při zrušení uvedené kaple i oltář s obrazem Nalezení sv. Kříže, zasazeným ve velmi pěkném rozvilinovém rámu barokovém. Děkan Josef Zapletal zemřel dne 30. června 1967 a byl za velké účasti čáslavského obyvatelstva pohřben na hřbitově v Čáslavi tehdejším kapitulním vikářem královéhradecké diecéze Javůrkem dne 5. července 1967, v den 52. výročí své primice. POVÍDÁNÍ O VARHANÁCH ZÁVĚR Při rozhodování jak opravit již skoro nehrající varhany, se uvažovalo mezi několika variantami: 1. varhany restaurovat, a to včetně problematické traktury. 2. ponechat pouze skříně, a do nich vestavět nový pouze dvoumanuálový mechanický nástroj, asi s polovičním počtem rejstříků. 3. provést celkovou generální opravu, s návratem k dispozici a zvukovému obrazu původního Petrova nástroje, a přestavbou pneumatické traktury na elektrickou, se zachováním Paštikova III. manuálu a několika dalších přidaných rejstříků. Zvažovala se také možnost opravit varhany svépomocí ze strany farnosti, ale tato varianta nebyla nakonec akceptována. Po náročném rozhodování nakonec zvítězila třetí varianta. Tato varianta byla rozdělena na několik dílčích etap. Nastavené píšťaly rejstříku Cello 8 (pedál)

4 V první etapě byl opravován III. manuál (přistavěný Paštikou na bočním kůru). Celý manuál byl demontován, včetně žaluziové skříně. Všechny píšťaly byly vyčištěny a opraveny, dřevěné byly navíc konzervovány proti dřevokaznému hmyzu.(většina píšťal byla poškozena od neodborného ladění a pokusů o intonaci.) Vyrobena a postavena byla nová nosná konstrukce, na tuto konstrukci pak byla postavena nová vzdušnice, protože stará vzdušnice nebyla pro svůj zchátralý stav opravitelná. Vzdušnice pak byla obestavěna opravenou a rozšířenou žaluziovou skříní. (Rozšíření bylo nutné z důvodu jiného rozměru vzdušnice a zlepšení přístupu k jednotlivým píšťalám kvůli ladění.)nově byla zbudována také vzduchová soustava k III. manuálu. Na vzdušnici bylo osazeno několik rejstříků, a připojena provizorní klaviatura, aby bylo možné alespoň částečně doprovázet liturgii po dobu opravy ostatních částí varhan. Dolní vzdušnice I. manuálu s novými mixturami Po zprovoznění III. manuálu mohly být započaty práce na ostatních částech varhan. Postupně byly vyjmuty všechny píšťaly a zdokumentován jejich stav, demontována byla pneumatická traktura, lavičky píšťalnice, pneumatické lišty, hrací stůl atd. Při postupné demontáži se stále více ukazoval špatný stav varhan, takže muselo být demontováno stále více dílů, až nakonec zůstaly pouze prázdné skříně. (Podle původního záměru měly být vzdušnice ponechány na svých místech a opraveny na místě, ale po zjištění jejich skutečného katastrofálního stavu musely být demontovány a odvezeny do dílny k důkladné opravě.) Všechny demontované díly byly postupně odváženy do dílny, kde byly vyčištěny a potom důkladně opraveny, všechny dřevěné díly byly následně konzervovány. Část kovových píšťal bylo nutno vyrobit nově, uřezané dřevěné píšťaly byly nastaveny na původní délku. Pouze velké pedálové píšťaly byly opravovány na místě. Stejnými procedurami prošly i obě skříně varhan, které byly posunuty o půl metru dopředu, aby se získal lepší přístup k jednotlivým vzdušnicím a píšťalám. Opravené díly byly postupně montovány Píšťaly III. manuálu do připravených skříní, byla vyrobena a namontována řídící elektronika celých varhan a vzdušnice s elektronikou postupně propojovány kabeláží. Současně probíhaly práce na montáži a kompletaci hracího stolu. Všechny vzdušnice byly nově propojeny vzduchovody a napojeny na opravený měch. Po oživení elektroniky a zprovoznění hracího stolu byl I. manuál osazen několika rejstříky a III. manuál odpojen od provizorní klaviatury a přepojen na hrací stůl. Dále byly osazovány další rejstříky na vzdušnice manuálů a pedálu a probíhala nejdůležitější práce, a to intonace a ladění jednotlivých píšťal. Výsledek této naší práce můžete nyní slyšet při každé bohoslužbě. Věřím, že varhany Vám budou po této náročné rekonstrukci sloužit po mnoho desetiletí, pokud budou mít samozřejmě pravidelný odborně prováděný servis a ladění. Petr Fischer varhanář

5 PŮST ZBRAŇ DUCHA Žijte duchovně a nebudete plnit žádosti těla! Neboť tělo si žádá, co je proti duchu, a duch to, co je proti tělu. Vzájemně si odporují, abyste nedělali to, co chcete. (1 Gal 5, 16-17) A tak duch musí bojovat s tělem celý život, protože si navzájem odporují. Z duchovního hlediska probíhá v nás boj, zápas o naši spásu, nebo zatracení. Ďábel samozřejmě využívá zbraně tohoto světa, aby uspal ducha. Duch, pokud má žít, musí bojovat proti pokušením. Půst ducha rozvazuje. Půst je potrava ducha. Rozhodujícím jazýčkem na váze je naše rozhodnutí. Ďábel nabízí všechny rozkoše světa. Kupuj, užívej, opíjej se, přejídej, hřeš! Neposlouchej Boží přikázání! I v ráji nabídl jablko. A žena viděla, že strom je na pohled krásný a na poznání líbivý, vzala z jeho ovoce a jedla. (Gen 2,6). Pokračování známe. Totéž probíhá dnes - obrovská podpora žádosti očí, žádosti těla a pýchy života, až zuřivý nátlak ze strany ďábla. Ježíš odešel na poušť, kde se postil čtyřicet dní a byl pokoušen ďáblem (Mat 4, 1-2) Proč se Ježíš postil? Proč Boží Syn, ten to určitě nepotřeboval! Ale tak jako dobrovolně vzal na sebe kříž, tak se i dobrovolně postil, a jako Nový Adam odmítl pokoušení ďábla, a tím zrušil prokletí neposlušnosti našich prarodičů. Je psáno: Pánu, svému Bohu se budeš klanět a jen Jemu budeš sloužit." (Lk 4, 1-13) Na kříži nám všem ukázal cestu, která jediná vede ke spáse. Ale ti, kteří jsou Kristovi, ukřižovali své tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. "(Gal 5, 24) Pozor! Tady nejde o to, abychom nejedli, nepili, neradovali se v tomto životě. Ale pokud užívám život na tomto světě jako Boží dar, vždycky budu chtít znát i to, co mé duši škodí a co jí prospívá. Půst je však nejen potrava ducha, ale i zbraň proti démonům! Ježíš řekl: Tento druh /démona/ nelze vyhnat ničím, jen modlitbou a postem. (Mk 9, 29) A Panna Maria v Medžugorji říká: Modlitbou a postem lze zastavit i války a změnit přírodní zákony." Až takovou velkou zbraň máme k dispozici! Zda ji použiješ na záchranu svou i jiných - záleží jen na rozhodnutí, mém, tvém, každého člověka dobré vůle. Antonín Selecký SVATÝ TIMOTEJ BOHUSLAV O svátku našeho pana faráře máme příležitost alespoň trochu mu projevit svou lásku a vděčnost. Gratulací jménem farníků, všech, kdo mají P. BOHUSLAVA rádi, jsem se o to pokusila, ale bez mikrofonu mi asi málokdo rozuměl. Naštěstí to GABRIEL pomůže napravit. Zaznělo asi toto: Chci Vám popřát za všechny farníky k svátku! Dostal jste od rodičů krásné jméno, které se k Vám velice hodí! Přejeme Vám, abyste od Pána Boha dostal vše, co potřebujete, abyste to jméno ve svém životě dokonale naplnil! Náš společný dárek má několik částí: něco na přípravu teplých večeří (el. toustovač), fin. příspěvek na obnovu sil exercicie, či aspoň týden pobytu někde mimo Čáslav, dále jsou to naše MODLITBY za Vás a také - SALVE REGINA od našich zpěváků! Děkujeme P. Bohu za všechnu lásku a dary, které skrze Vás dostáváme! Gabriela Vavřínová

6 Listopadový výlet: Hodkov - Bohdaneč Zbraslavice Odjezd vlakem do Kutné Hory, přestup na lokálku směr Zruč n. Sázavou. Ze stanice Hodkov se třináct účastníků + jeden pejsek odhodlaně vydává na letošní již druhou cestu zbraslavickým krajem, směrem k obci Hranice. Dále silnicí K. Hora Zruč n/sáz., a po turistické značce lesem. Kopcovitý terén, po nočním dešti je mokro, předpověď počasí nevlídná, zataženo, déšť skoro na spadnutí. Míjíme samotu Jamné a následuje obec Ostrov. Zde jsme již měli zastávku minule, ale Zdá se, že koně by rádi šli s námi... tentokrát jdeme jinou trasou. Po krátkém občerstvení se vydáváme hezkou přírodou, částečně podle Ostrovského potoka. Míjíme rekonstruovaný Beránkův mlýn a už je tu Bohdaneč. U kostela Zvěstování Panny Marie se setkáváme s p. Veletou, otvírá kostel a doprovází na varhany Mši svatou, slouženou zde naším p. farářem. Temné nebe se v tu chvíli nečekaně a pro nás symbolicky rozjasňuje a do kostela zazáří sluníčko! Rádi pak přijímáme pozvání p. Velety a na slunném zápraží jeho domku si opékáme buřtíky. Posilněni se vydáváme k rozhledně Bohdanka. Ta ale je již po sezoně pro turisty uzavřena. Škoda, je slunečno a nejsme sami, kdo by se rád potěšil rozhledem do okolí. Naše cesta pokračuje loukou a přes pole, k obci Šlechtín. Nedaleko se pase stádo koní... a najednou jsou ti koně mezi námi! Chovají se však přátelsky a my máme z tohoto setkání pěkné překvapení a velkou radost. Zataženo? Nevadí, pan farář se usmívá! Obsadili jsme pěkný nový pomník zbraslavických myslivců. Unese nás vůbec ta lávka? Další obcí na cestě jsou Radvančice a podél zbraslavického letiště se blížíme do cíle výletu. Ještě zastavení a společné foto u pěkného pomníku věnovaného myslivcům, s nápisem: Co stvořil Bůh, to cti a opatruj. To myslivče buď provždy zákon Tvůj!. Ve Zbraslavicích navštívíme hřbitov, a protože je dušičkový oktáv, modlíme se společně za

7 duše v očistci. Díky Bohu, že jsme i toto mohli splnit. Čas, zbývající do odjezdu posledního vlaku patří zaslouženému občerstvení a zhodnocení dvacetikilometrového pochodování v hospodě U Datla. Máme radost, vždyť že by se to zamračené dušičkové ráno změnilo v prosluněný den, nečekali ani velcí optimisté! Novoroční pochodování do Žlebů Po ranní Mši svaté o první sobotě nového roku se scházíme u fary a nestačíme se divit, kolik lidiček ta pozvánka na výlet oslovila! Mladí, starší, děti i turisté čáslavští i z okolí a dva pejskové společně tak s panem farářem vycházejí docela spořádaným průvodem za město, a po cyklostezce míří na Koudelov a Skovice. Na kraji bažantnice zastavujeme Tolik lidí? A některé ani vůbec neznám u památníku tří místních občanů, kteří v říjnu 1941 pomohli s ukrýváním parašutisty kpt. Fr. Pavelky a byli za to nacisty popraveni. Někteří pod dubem, někteří za dubem! Cesta bažantnicí výpravu poněkud rozptýlí; nemrzne, je plná bláta, někdo proto raději volí jít po silnici. Ti zablácení pak však mohou obdivovat pěkné stromy, hlavně ten krásný, snad prý 400 let starý dub! Pozdravíme se i s kozičkami v ohradě u skovického statku a pokračujeme do Markovic, do statku manželů Vavřínových. Už nás čeká paní Gabriela a celá jejich zoo: koně, kravička s teletem, ovečky, husy i prasátka potěší nejen děti. Pro ty je největší atrakcí povozit se na oslících. No nevím, snad to ta paní zvládne!? Kostelík sv. Marka I my bychom si rádi někam vyjeli! S díky se loučíme a odcházíme ke kostelíku sv. Marka, který se nachází na kopečku, obklopený starým hřbitovem. Hned za vstupní branou spatříme náhrobek se jménem armádního generála Aloise Eliáše, který však zde údajně nebyl nikdy uložen. Prohlížíme si zajímavý interiér kostelíka, nedávno obnovený; historické nástěnné fresky a do obvodních zdí zasazené náhrobní kameny rodu Auerspergů ze zničené hrobky tohoto rodu, která musela ustoupit kamenolomu.

8 Modlíme se za všecky desátek slavného růžence. Pokračujeme areálem kamenolomu Markovice, a nad obří jámou lomu žasneme, jaké je to veliké dílo nedaleko od našeho města. Jsme na vršku, blízko místa, kde se nacházel kostelík a ona hrobka. V zamyšlení pomalu scházíme krásnou alejí hodně letitých lip, vysázenou k původnímu kostelíku sv. Anny, o němž jsme si nedávno mohli číst v Gabrielu. K jídlu toho moc nemají, ale tekutý chléb vše spraví! Už víme, kde se vzal název ŽLEBY! Jsme ve Žlebech. Po novém chodníčku a schůdkách sejdeme do první serpentiny a s pohledem na zámek docházíme k hospůdce U Kosů. (Pocházela odtud naše milá farnice, paní Danuška Podzemská, roz. Kosová.) Je nás tu plno, dáváme si občerstvení a hodnotíme náš výlet. Je pohoda, dopřáli jsme si 11 km dlouhý novoroční pochod vhodný pro všechny a ještě za příznivého počasí. Děkujeme všem 35ti zúčastněným, děkujeme našim průvodcům. Hodně zdraví, síly a Boží ochrany do nového roku a dalších výletů! Marie Prášková, Marie Rumlová POMOC OD SVATÉ TEREZIČKY Už to bude téměř deset let, co se mi stala tato příhoda. Před pobytem v porodnici jsem si z knihovny u mých rodičů vybrala náhodně dvě knížky. První z nich mě nijak nezaujala, byla od Ivana Olbrachta. Název druhé knížky Terezka Martinová mi nic neříkal. Pak jsem ale zjistila, že je to příběh svaté Terezie z Lisieux! Zrovna jsem v porodnici prožívala strach, úzkost z prvního porodu. Všechny maminky kolem mne už přivedly svá děťátka na svět, jen mému miminku se i po 14 dnech přenášení stále nechtělo. Tak jsem se začetla do řádků o Terezce Martinové. Byla jsem dojata její láskou k Bohu a k lidem, ve kterých se snažila vidět Pána Ježíše. Jako nejmladší z pěti dcer, už od malinka prožívala víru tak silně, tolik jí záleželo, aby se její chování líbilo Ježíškovi. Po přečtení příběhu o mládí a životě svaté Terezie jsem našla v sobě více síly, důvěry a radosti z víry a hlavně, nebyla jsem v porodnici na vše sama. Terezička, která prohlásila před svou smrtí, že sešle na zem déšť růží, mi velice pomohla! Po všech komplikacích, které nakonec přišly v den mého prvního porodu, se mi díky Bohu narodil zdravý chlapeček. maminka Eva

9 ZTRÁTA SVOBODY VE JMÉNU SVOBODY Kniha, která varuje Gabriele Kuby je německou socioložkou a spisovatelkou. Přednáší na téma nebezpečí genderové ideologie, kterou nadnárodní lobby protlačují do legislativy všech států světa. Jde o zákony povolující potraty, homosexuální sňatky s možností adopce dětí a promiskuitní sexuální výchova na školách, jež je de facto výchovou ke smilstvu. Paní Kuby napsala o tom knihu Globální sexuální revoluce, jež byla vydána i česky. Výmluvný je již podtitulek: Ztráta svobody ve jménu svobody. Všechny světové revoluce totiž propukly ve jménu svobody. Velká francouzská revoluce, bolševická v Rusku a nacistická v Německu proběhly ve jménu ideálů svobody a lepší budoucnosti. Výsledkem všech byla nakonec totalitní diktatura a zástupy povražděných nevinných obětí. Paní Kuby přesvědčivě dokazuje, že současná tzv. sexuální revoluce, jež probíhá ve většině zemí světa, skončí stejně. Již nyní vidíme jasné příznaky. Parlamenty zemí, jež se hrdě hlásí k demokracii a lidským právům, legalizují homosexuální sňatky s možností adopce dětí. Jakýkoliv odpor je a bude trestně postihován jako útok proti lidským právům. Úředníci, kteří nechtějí z důvodu svědomí sezdávat homosexuální páry, nebo kazatelé, citující biblické výroky proti sodomskému hříchu, končí jako tzv. homofobové před soudem. Katolické adopční agentury ve Velké Británii musely ukončit svoji činnost, protože nauka Církve nedovoluje poskytovat děti homosexuálním párům. V Německu se octli před soudem rodiče jen proto, že si nechtěli nechat znemravnit děti tzv. sexuální výchovou, která nabádá k sexuálně motivovaným hrátkám děti již od útlého věku. Kniha cituje hrůzné detaily z dokumentů OSN a Evropské unie, které takovou formaci dětí přímo vyžadují jako jejich údajné právo. Dozvídáme se, že dítě již od 12 let by mělo mít nárok na sexuální život apod. Odmítnutí a nesouhlas jsou nepřípustné a mají být tvrdě trestány. Nejhorší ale je legální vraždění nenarozených dětí, které probíhá už několik desetiletí a stálo lidstvo již miliardu životů. Čím dál více demokratických států trestá protest proti tomu, i jen modlitbu před potratovou klinikou, pokutou nebo dokonce vězením, jak dokazují případy z Kanady a USA. Autorka popisuje, jak postupně a nenápadně bylo toto zákonodárství celosvětově připravováno; taktikou malých krůčků se homosexuální svazky staly rovnocennými s řádným manželstvím ve jménu lidských práv. A již se ozývají s týmiž nároky pedofilové, transsexuálové aj. Významným negativním zlomem se stal rok 1968, studentská tzv. sexuální revoluce. Západní neomarxisté navázali na Sovětský svaz éry Lenina a Trockého, který jako první stát na světě legalizoval umělý potrat. Paní Kuby poukazuje na historii: vždy, když nějaká civilizace propadla sexuálním neřestem - polygamii, promiskuitě či sodomii, vždy to s ní špatně dopadlo. Zanikla, nebyla schopna se bránit náporu jiných civilizací. Není žádný racionální důvod, proč by naše civilizace měla v tomto být výjimkou. Závěr knihy je však optimistický, i když s podmínkou. Závisí to na tom, jestli katolíci a katolická nauka je jediným silným argumentem proti této nové revoluci budou schopni vytrvat, řídit se ve svém životě Božím přikázáním a klást těmto projevům náležitý odpor. Pokud si tak budou počínat, o ostatní se už postará Bůh, vítěz nad všemi ideologiemi. dr. Radomír Malý, z recenze pro Immaculatu Knihu G. Kuby Globální sexuální revoluce si lze zapůjčit ve farní knihovně. Stejná témata pojednává i brožura GENDER, jež je k dispozici v našem kostele.

10 POUŤ DO HRADCE KRÁLOVÉ V sobotu se vydalo asi 30 poutníků z Čáslavi a okolí na zakončení jubilejního roku 350. výročí založení královéhradeckého biskupství do katedrály sv. Ducha v Hradci Králové. Sešli jsme se na autobusovém nádraží a v devět vyrazili na cestu, přes Nový Dvůr a Přelouč přímo do Hradce. Cestou jsme společnými silami zadýchali studený autobus, pomodlili se růženec a v deset hodin vystoupili na Smetanově nábřeží v Hradci Králové. Svižně jsme se přesunuli do katedrály, která však již ve čtvrt na jedenáct byla téměř zaplněna. Někteří z nás se proto přesunuli před velkoplošnou obrazovku do kostela P. Marie či do sálu v Novém Adalbertinu. Připojili jsme se k modlitbě růžence a vyzkoušeli zpěvy na mši svatou, které ač překrásné, byly dosti náročné (nezvyklé nápěvy, latina). A v 11 hodin už začala slavnostní Mše svatá. Nádherná, prostě povznášející zážitek. Ani se při pohledu na hodinky nechtělo věřit, že trvala dvě hodiny. Završením bylo slavnostní zakončení na náměstí, kde promluvili biskup Jan Vokál, primátor Hradce Králové a kardinál Dominik Duka, který předal překrásnou zlatou bibli dlouholetému správci katedrály sv. Ducha a ocenění in memoriam P. Josefu Toufarovi. Svoji zdravici přednesl i kardinál Meisner z Kolína nad Rýnem. A pak si už celé společenství za zpěvu "Živió, živió" připilo dobrým vínem a ochutnalo připravené dobroty. Poté byla možnost prohlídky výstavy dějin KH diecéze od středověku po současnost, biskupské knihovny či interaktivní výstavy o sv. Klementu v katakombách pastoračního centra v Novém Adalbertinu. V kostele Panny Marie a v kapli sv. Josefa probíhaly přednášky. Leč času bylo velmi málo. Ještě rychle nakoupit něco hezkého v Knihkupectví u Katedrály a již před čtvrtou hodinou jsme se sešli na ukončení pouti v katedrále, kde proběhla krátká adorace a požehnání. Pouť skončila, krásné zážitky zůstaly... a snad i nějaké to semínko našlo v srdíčku mnohých z nás tu správnou půdu. Květa Štikovcová LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA byla v Čáslavi rekordní. Připravujeme se ke startu... Organizovalo ji opět středisko oblastní charity Domek ve spolupráci se střed. Kopretina. Organizátoři si pochvalovali, že se letos na sbírku hlásily samy celé skupinky, některé dokonce přišly ve vlastních královských pláštích. Dostavil se i pan farář Stařík s požehnanou křídou a požehnal na cestu všem připraveným koledníkům a koledníčkům. Do ulic se vydalo 14 skupinek, a jedna pokladnička byla umístěna v našem kostele. Vybralo se celkem ,- Kč, jistě i zásluhou některých dárců, kteří darovali ne mince, ale i hodně velké bankovky. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude tentokrát použit na úhradu nákladů letního tábora pro děti ze sociálně slabých

11 rodin a dobrovolnickou činnost v Městské nemocnici Čáslav na odděleních LDN a dětském oddělení a rovněž v Domově důchodců v Čáslavi. Martina Šímová VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERT na svátek sv. Štěpána byl uspořádán v kostele Všech svatých v Dolních Bučicích. Začínal v 17 hod a sešlo se nečekaně hodně lidí, přišly i celé rodiny. Po úvodním slovu P. Bohuslava Staříka jsme se zaposlouchali do tónů varhan a vánoční hudby barokních skladatelů. Na varhany hrál František Novák, několik skladeb doprovázela zpěvem jeho manželka Ludmila Nováková. Další skladby provázela trubka Tomáše Větvičky a lesní roh Veroniky Větvičkové. Na závěr byli účinkující odměněni dlouhotrvajícím potleskem. A nakonec jsme si všichni s chutí zazpívali Narodil se Kristus Pán! Betlém v bučickém kostele Odcházeli jsme domů v pravé vánoční sváteční náladě. Podle ohlasů různých účastníků se koncert líbil a byli spokojeni. Byla to pěkná tečka svátečních dnů. Děkujeme! Helena Koutná, Vrdy-Bučice ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU v naší farnosti vedl v sobotu 6. prosince P. Filip Foltán. Obnovy se zúčastnilo asi 25 farníků. Jejím zakončením pak byla Mše svatá, kterou P. Foltán sloužil v našem kostele. (red) SVATÝ MIKULÁŠ V KOSTELE Jako každý rok, opět se v předvečer 6. prosince v našem kostele sv. Petra a Pavla konalo setkání se sv. Mikulášem a jeho anděly. I bez zvláštního pozvání či plakátů dorazilo opět plno dětí. Naučily se a zazpívaly Mikulášovi písničku, za kterou dostaly i malý perníkový dáreček. Nakonec se všichni společně pomodlili. Venku čekali i čerti, avšak všecky tyto dětičky byly hodné a žádné si čerti neodnesli. Monika Stajnerová...a další košík perníčků! Nebeská návštěva v plné kráse!

12 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2014 Příjmy: dary farníků ,- Kč, dary od města Čáslav ,- Kč dotace Minist. kultury ,- Kč, sbírky farnosti (Čáslav, Bučice, Krchleby) , -Kč Hlavní výdaje: oprava varhan ,- Kč, truhlářská oprava varhan. skříní ,- Kč restaurování a zlacení varhanních skříní ,- Kč oprava věže ,- Kč, oprava - restaurování - kamenných prvků věže (sokl) ,- Kč oprava oltáře Panny Marie Čáslavské (2 andělé) ,- Kč Z FARNÍ MATRIKY Křty: Antonín Trtík, , Čáslav Alžběta Marie Minaříková, , Čáslav Alena Libuše Horváthová, , Třemošnice Andrej Martin Hořák, , Vrdy Sofie Čiháková, , Čáslav Lukáš Jakub Jan Konvička, , Čáslav Tomáš Marek Čarny, , Vrdy Jakub Aleš Vaněk, , Mladá Boleslav Ludmila Václava Petráčková, , Čáslav Sabina Bolková, , Paběnice Tomáš Jiří Rakaš, , Třemošnice Pohřby: Vladimír Hamral, , 67 let, kostel sv. Petra a Pavla Adam Laci, , 87 let, kostel sv. Petra a Pavla Anděla Žůrková, , 89 let, kostel sv. Petra a Pavla Marie Heinischová, , 78 let, kostel sv. Petra a Pavla Marie Macháčková, , 79 let, obřadní síň Čáslav Bohumil Vobořil, , 85 let, obřadní síň, Čáslav Eva Matičková, , hřbitov, Čáslav FARNÍ KALENDÁŘ SO Turist. výlet na Železné hory, viz plakátek na nástěnce Dětský karneval na faře, viz plakátek na nástěnce ST POPELEČNÍ STŘEDA, začátek doby postní, Mše sv NE NEDĚLE POSTNÍ SO DUCHOVNÍ OBNOVA + promítání (Etiopie) s P. J. Linhartem, viz ohlášky PO Úklid kostela, po ranní Mši sv. (a Sv. růženci), v 8h ČT SLAVNOST SV. JOSEFA, Mše sv SO POCHOD PRO ŽIVOT, Praha, viz plakátky a ohlášky NE NEDĚLE POSTNÍ, po ranní Mši sv. MISIJNÍ JARMARK ST SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, Mše sv NE KVĚTNÁ NEDĚLE, Mše sv. s průvodem 9.00 ČT ZELENÝ ČTVRTEK, Mše sv , poté ADORACE do 21h PÁ VELKÝ PÁTEK, Křížová cesta 6.00, obřady velkopáteční 18.00, noční adorace SO BÍLÁ SOBOTA, VIGILIE (odpo žehlení pláten, úprava oltářů) NE BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ, Mše sv a PO Pondělí velikonoční, Mše sv Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Čáslav Kontakt: Římskokatolická farnost, děkanství Čáslav Kostelní nám. 186, Čáslav, tel P. Bohuslav Stařík, tel.: , Redakce: Marie Rumlová Martin Jusko, Jan Špaček. Děkujeme za Vaše náměty, příspěvky a fotografie! Foto v tomto čísle: B. Novák, J. a M. Práškovi, P. Fischer, V. Stajner, K. Štikovcová, farní archiv.

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

na kostele sv. Jakuba Většího

na kostele sv. Jakuba Většího Soubor náhrobních a pamětních kamenných desek na kostele sv. Jakuba Většího v Drahanovicích Na vnější zdi kněžiště farního kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích se nachází soubor náhrobních a pamětních

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry Jak bylo avizováno minule, přinášíme s odstupem fotoreportáž z letošní novoveské pouti na Teprberku.

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Tak jako každý rok i letos se v naší farnosti konala Tříkrálová sbírka. Začátek této sbírky začalo požehnáním koledníků v kostele. Ti se pak rozešli ve skupinkách

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT)

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT) Motýlci Čekání na Ježíška je pro děti vždy nekonečně dlouhé. Neváháme je tedy zabavit kdejakou tradicí. Ano, opět k nám v prosinci přišel Mikuláš s čertem. Děti jsme na jejich příchod pečlivě připravovali

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Kostel Panny Marie Růžencové v Louce u Veselí nad Moravou, s dvoumanuálovými píšťalovými varhanami, je novostavbou dokončenou v roce

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona je v současné době zapůjčena do sbírky Diecézního muzea v Brně na Petrově. Je možné ji zde poprvé zhlédnout od 12. května 2015 nebo také během

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

34) Boží muka v ulici Hradecká 35) Boží muka u přejezdu dráhy 36) Boží muka směr Brno 37) Boží muka u silnice do Brna 38) Boží muka rozcestí směr

34) Boží muka v ulici Hradecká 35) Boží muka u přejezdu dráhy 36) Boží muka směr Brno 37) Boží muka u silnice do Brna 38) Boží muka rozcestí směr 9. SEZNAM PŘÍLOH 1) Socha Anděl Strážce Na Dlážkách 2) Socha archanděla Michaela Na Dlážkách 3) Socha sv. Jana Nepomuckého Na Dlážkách 4) Socha sv. Máří Magdalény Na Dlážkách 5) Socha sv. Vendelína Na

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více