ÚNOR občasník čáslavské farnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2015. občasník čáslavské farnosti"

Transkript

1 občasník čáslavské farnosti ÚNOR 2015 Posledním svátkem, kterým se loučíme s vánoci, je svátek Uvedení Páně do chrámu neboli Hromnic. Při tomto svátku se žehnají a zapalují svíce hromničky. Jejich světlo nám připomíná samotného Pána Ježíše světlo světa. Skrze evangelium si připomínáme dvě postavy, které jediné dokáží toto světlo vnímat, rozpoznat a radovat se z něho Simeona a Annu. Nepatří mezi oficiální představitele, či lidi, o nichž se ví a mluví. Jde spíše o lidi starší, možná zapomenuté. Písmo svaté však zdůrazňuje jednu jejich důležitou kvalitu působí v nich Duch svatý. Duch svatý vede člověka k poznání a lásce k Ježíši Kristu. Tyto dvě postavy nám mohou být stálým příkladem pro náš život. Možná si někdy rádi odškrtneme nějakou další aktivitu, kterou jsme uskutečnili a máme z toho dobrý pocit. Ano, to patří k životu. Ale to, na čem nejvíce záleží, se nedá odškrtnout, to důležité je Duch svatý v nás. Je krásné a nesmírně důležité, když v našich společenstvích nechybějí lidé, kteří se radují z Ježíše Krista skrytého v eucharistii, z toho, že mohou být v jeho přítomnosti a poznávat jeho lásku. Tito lidé se podobně jako Simeon a Anna nechávají vést Duchem svatým. Právě v letošním roce, kdy se připravujeme na eucharistický kongres, můžeme si připomínat postoj Simeona a Anny. Na lidech, kteří objeví světlo eucharistie a budou z něho žít, závisí budoucnost církve a vlastně celého světa. V tomto týdnu jsme si připomenuli Pannu Marii Lurdskou, její přímluvu za zdraví duše i těla a povzbuzení k denní modlitbě růžence. Nechme se touto modlitbou provázet i v době postní, do které vstoupíme už ve středu Její dobré prožití Vám přeje P. Bohuslav

2 DĚKANSKÝ CHRÁM SV. PETRA A PAVLA V ČÁSLAVI Dr. V. V. Kremer (1981) Z kapitoly O katolických děkanech v Čáslavi dokončení, část IV. Na snahy děkana Dostála o vnitřní povznesení chrámu upomíná roku 1924 do kostela daný a posvěcený velký kříž při příležitosti misie pořádané pražskými dominikány, dále socha sv. Terezičky od Ježíška, pořízená z milodarů a v roce 1932 pořízený nový zvon Pavel na místo zvonu roku 1916 zrekvírovaného. Administratura čáslavského děkanství posledním Dostálovým kaplanem Antonínem Kosíkem trvala od smrti děkana Dostála necelý rok, do 2. března Není zde možno opomenout významnou mariánskou oslavu, uspořádanou administrátorem Kosíkem. Od nepaměti, asi od roku 1850, tedy pravděpodobně také z iniciativy děkana Pečenky, bylo konáno vždy kolem mariánského svátku 8. září z děkanského chrámu čáslavského procesí věřících ke kapličce Panny Marie Pomocné v Nazaretě. Kaplička sama vznikla někdy v době barokní a roku 1850 byla městem opravena. Ačkoli to bylo v době protektorátu, odhodlal se administrátor k uspořádání velkého procesí a slavnosti na den 8. září Ten den pršelo od rána až do odpoledne tak, že se procesí zdálo nemožným. Odpoledne přestalo pršet a ačkoli byla cesta rozbahněná, došlo procesí v obrovském množství čáslavského občanstva až ke kapličce, kde byla konána pobožnost, vedená tehdejším strahovským opatem Dr Boh. Jarolímkem a vrátilo se do děkanského chrámu, kde byla pobožnost zakončena promluvou páně opata. Připomenul dávné spojení čáslavského chrámu s kanonií strahovskou. Tato oslava byla zajímavou i z toho důvodu, že uvedené procesí šlo ke kapličce z kostela přes čáslavské náměstí kolem sousoší mariánského, u kterého zástupce města, ředitel chlapecké školy v Čáslavi Jan Sedláček, který ač nebyl katolického vyznání, přednesl obsažný projev o mariánské úctě v Čáslavi a přijal jménem města trvalý slib zasvěcení města a jeho obyvatel P. Marii. Slavnou instalací dne 2. března 1941 byl uveden v děkanský úřad a správu čáslavského chrámu dovršitel slavné éry silných děkanů, nový děkan Josef Zapletal, do té doby děkan v Heřmanově Městci. Uvedením tohoto v úřad nastala vlastně nová éra v dějinách čáslavského kostela. Tento kostel byl obětavostí farníků a jeho snahou povznesen tak, že se stal pravým skvostem české země. Děkan Zapletal chtěl, a to také se mu s pomocí čáslavského archiváře, správce muzea a památkového konservátora prof. Dr. Františka Škrdle podařilo, učinit z prostory čáslavského chrámu opravdový salon umění a krásy. V ohledu vnitřních úprav dal kostelu nejprve jasný a čistý vzhled jeho novým vymalováním, které roku 1942 provedla firma Břetislava Kafky z Č. Kostelce. Při té příležitosti byly také vzorně opraveny a zabezpečeny všechny již dosti chátrající nástěnné fresky. Také provedl novou úpravu elektrické instalace a osvětlil vnitřek kostela spíše reflektory, než elektrickými svíčkami a světly. Také nově uspořádal rozvěšení obrazů, když dal sedm obrazů křížové cesty zavěsit na jižní stěně chrámu a v podkruchtí a sedm jich ponechal v přístavku a kapli P. Marie Bolestné, čímž oživil dosud dosti strnulé zdivo chrámu. Bohužel však i on byl svědkem zničení kostelních zvonů, které padly za oběť druhé světové války v roce 1942 a to všechny z roku 1847 a 1932; zůstaly zde zachovány pouze zvony Václav, umíráček, kdysi na věž umístěný z Otakarovy bašty, a Bojánek, Dr. Škrdlem objevený na věžičce kostela sv. Alžběty. Tuto ztrátu se mu v roce 1945 podařilo částečně

3 vyplnit zavěšením zvonu Gerald, který získal ze zrušeného kostela redemptoristů v Karlových Varech. Děkan Zapletal pořídil pro kostel i novou sošku Pražského Jezulátka, kterou umístil na oltář sv. Josefa, dále pořídil nové a umělecky velmi hodnotné jesličky, které jsou ozdobou kostela v době vánoční. Podle návrhu Dr. Škrdle dal zřídit nový oltář sv. Kříže, na který umístil kříž z původního oltáře sv. Anny, a vytvořením náznaku Kalvárie umístil zde dvě barokní sochy P. Marie a sv. Jana Evangelisty, stávající původně v čáslavském kostele a nyní jako součást sbírek čáslavského muzea byly sem výměnou za prapor válečných vysloužilců, který býval zavěšen nad pontifikálním křeslem u hlavního oltáře, do kostela vráceny. Vedle těchto soch byly z muzea vráceny i tři sochy andělů, které byly rozvěšeny jednak jako adorující anděl u obrazu Ukřižovaného nad vchodem do podvěžní kaple, jednak jako dvě ozdobné sochy na pilíři u choru. Mimo to pak dal ozdobit vnitřek chrámové prostory i dalšími barokními sochami sv. Anny s protějškem sv. Jáchyma, dále sv. Vojtěcha s protějškem sv. Prokopa, jež získal po zrušení špitální kaple v Kutné Hoře a umístil je velmi vkusně na konzolách na pilířích hlavní kostelní lodi; podobně umístil na pilíř proti oltáři sv. Josefa barokní sochu sv. Alžběty, původem z kostela sv. Alžběty. Z Kutné Hory získal při zrušení uvedené kaple i oltář s obrazem Nalezení sv. Kříže, zasazeným ve velmi pěkném rozvilinovém rámu barokovém. Děkan Josef Zapletal zemřel dne 30. června 1967 a byl za velké účasti čáslavského obyvatelstva pohřben na hřbitově v Čáslavi tehdejším kapitulním vikářem královéhradecké diecéze Javůrkem dne 5. července 1967, v den 52. výročí své primice. POVÍDÁNÍ O VARHANÁCH ZÁVĚR Při rozhodování jak opravit již skoro nehrající varhany, se uvažovalo mezi několika variantami: 1. varhany restaurovat, a to včetně problematické traktury. 2. ponechat pouze skříně, a do nich vestavět nový pouze dvoumanuálový mechanický nástroj, asi s polovičním počtem rejstříků. 3. provést celkovou generální opravu, s návratem k dispozici a zvukovému obrazu původního Petrova nástroje, a přestavbou pneumatické traktury na elektrickou, se zachováním Paštikova III. manuálu a několika dalších přidaných rejstříků. Zvažovala se také možnost opravit varhany svépomocí ze strany farnosti, ale tato varianta nebyla nakonec akceptována. Po náročném rozhodování nakonec zvítězila třetí varianta. Tato varianta byla rozdělena na několik dílčích etap. Nastavené píšťaly rejstříku Cello 8 (pedál)

4 V první etapě byl opravován III. manuál (přistavěný Paštikou na bočním kůru). Celý manuál byl demontován, včetně žaluziové skříně. Všechny píšťaly byly vyčištěny a opraveny, dřevěné byly navíc konzervovány proti dřevokaznému hmyzu.(většina píšťal byla poškozena od neodborného ladění a pokusů o intonaci.) Vyrobena a postavena byla nová nosná konstrukce, na tuto konstrukci pak byla postavena nová vzdušnice, protože stará vzdušnice nebyla pro svůj zchátralý stav opravitelná. Vzdušnice pak byla obestavěna opravenou a rozšířenou žaluziovou skříní. (Rozšíření bylo nutné z důvodu jiného rozměru vzdušnice a zlepšení přístupu k jednotlivým píšťalám kvůli ladění.)nově byla zbudována také vzduchová soustava k III. manuálu. Na vzdušnici bylo osazeno několik rejstříků, a připojena provizorní klaviatura, aby bylo možné alespoň částečně doprovázet liturgii po dobu opravy ostatních částí varhan. Dolní vzdušnice I. manuálu s novými mixturami Po zprovoznění III. manuálu mohly být započaty práce na ostatních částech varhan. Postupně byly vyjmuty všechny píšťaly a zdokumentován jejich stav, demontována byla pneumatická traktura, lavičky píšťalnice, pneumatické lišty, hrací stůl atd. Při postupné demontáži se stále více ukazoval špatný stav varhan, takže muselo být demontováno stále více dílů, až nakonec zůstaly pouze prázdné skříně. (Podle původního záměru měly být vzdušnice ponechány na svých místech a opraveny na místě, ale po zjištění jejich skutečného katastrofálního stavu musely být demontovány a odvezeny do dílny k důkladné opravě.) Všechny demontované díly byly postupně odváženy do dílny, kde byly vyčištěny a potom důkladně opraveny, všechny dřevěné díly byly následně konzervovány. Část kovových píšťal bylo nutno vyrobit nově, uřezané dřevěné píšťaly byly nastaveny na původní délku. Pouze velké pedálové píšťaly byly opravovány na místě. Stejnými procedurami prošly i obě skříně varhan, které byly posunuty o půl metru dopředu, aby se získal lepší přístup k jednotlivým vzdušnicím a píšťalám. Opravené díly byly postupně montovány Píšťaly III. manuálu do připravených skříní, byla vyrobena a namontována řídící elektronika celých varhan a vzdušnice s elektronikou postupně propojovány kabeláží. Současně probíhaly práce na montáži a kompletaci hracího stolu. Všechny vzdušnice byly nově propojeny vzduchovody a napojeny na opravený měch. Po oživení elektroniky a zprovoznění hracího stolu byl I. manuál osazen několika rejstříky a III. manuál odpojen od provizorní klaviatury a přepojen na hrací stůl. Dále byly osazovány další rejstříky na vzdušnice manuálů a pedálu a probíhala nejdůležitější práce, a to intonace a ladění jednotlivých píšťal. Výsledek této naší práce můžete nyní slyšet při každé bohoslužbě. Věřím, že varhany Vám budou po této náročné rekonstrukci sloužit po mnoho desetiletí, pokud budou mít samozřejmě pravidelný odborně prováděný servis a ladění. Petr Fischer varhanář

5 PŮST ZBRAŇ DUCHA Žijte duchovně a nebudete plnit žádosti těla! Neboť tělo si žádá, co je proti duchu, a duch to, co je proti tělu. Vzájemně si odporují, abyste nedělali to, co chcete. (1 Gal 5, 16-17) A tak duch musí bojovat s tělem celý život, protože si navzájem odporují. Z duchovního hlediska probíhá v nás boj, zápas o naši spásu, nebo zatracení. Ďábel samozřejmě využívá zbraně tohoto světa, aby uspal ducha. Duch, pokud má žít, musí bojovat proti pokušením. Půst ducha rozvazuje. Půst je potrava ducha. Rozhodujícím jazýčkem na váze je naše rozhodnutí. Ďábel nabízí všechny rozkoše světa. Kupuj, užívej, opíjej se, přejídej, hřeš! Neposlouchej Boží přikázání! I v ráji nabídl jablko. A žena viděla, že strom je na pohled krásný a na poznání líbivý, vzala z jeho ovoce a jedla. (Gen 2,6). Pokračování známe. Totéž probíhá dnes - obrovská podpora žádosti očí, žádosti těla a pýchy života, až zuřivý nátlak ze strany ďábla. Ježíš odešel na poušť, kde se postil čtyřicet dní a byl pokoušen ďáblem (Mat 4, 1-2) Proč se Ježíš postil? Proč Boží Syn, ten to určitě nepotřeboval! Ale tak jako dobrovolně vzal na sebe kříž, tak se i dobrovolně postil, a jako Nový Adam odmítl pokoušení ďábla, a tím zrušil prokletí neposlušnosti našich prarodičů. Je psáno: Pánu, svému Bohu se budeš klanět a jen Jemu budeš sloužit." (Lk 4, 1-13) Na kříži nám všem ukázal cestu, která jediná vede ke spáse. Ale ti, kteří jsou Kristovi, ukřižovali své tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. "(Gal 5, 24) Pozor! Tady nejde o to, abychom nejedli, nepili, neradovali se v tomto životě. Ale pokud užívám život na tomto světě jako Boží dar, vždycky budu chtít znát i to, co mé duši škodí a co jí prospívá. Půst je však nejen potrava ducha, ale i zbraň proti démonům! Ježíš řekl: Tento druh /démona/ nelze vyhnat ničím, jen modlitbou a postem. (Mk 9, 29) A Panna Maria v Medžugorji říká: Modlitbou a postem lze zastavit i války a změnit přírodní zákony." Až takovou velkou zbraň máme k dispozici! Zda ji použiješ na záchranu svou i jiných - záleží jen na rozhodnutí, mém, tvém, každého člověka dobré vůle. Antonín Selecký SVATÝ TIMOTEJ BOHUSLAV O svátku našeho pana faráře máme příležitost alespoň trochu mu projevit svou lásku a vděčnost. Gratulací jménem farníků, všech, kdo mají P. BOHUSLAVA rádi, jsem se o to pokusila, ale bez mikrofonu mi asi málokdo rozuměl. Naštěstí to GABRIEL pomůže napravit. Zaznělo asi toto: Chci Vám popřát za všechny farníky k svátku! Dostal jste od rodičů krásné jméno, které se k Vám velice hodí! Přejeme Vám, abyste od Pána Boha dostal vše, co potřebujete, abyste to jméno ve svém životě dokonale naplnil! Náš společný dárek má několik částí: něco na přípravu teplých večeří (el. toustovač), fin. příspěvek na obnovu sil exercicie, či aspoň týden pobytu někde mimo Čáslav, dále jsou to naše MODLITBY za Vás a také - SALVE REGINA od našich zpěváků! Děkujeme P. Bohu za všechnu lásku a dary, které skrze Vás dostáváme! Gabriela Vavřínová

6 Listopadový výlet: Hodkov - Bohdaneč Zbraslavice Odjezd vlakem do Kutné Hory, přestup na lokálku směr Zruč n. Sázavou. Ze stanice Hodkov se třináct účastníků + jeden pejsek odhodlaně vydává na letošní již druhou cestu zbraslavickým krajem, směrem k obci Hranice. Dále silnicí K. Hora Zruč n/sáz., a po turistické značce lesem. Kopcovitý terén, po nočním dešti je mokro, předpověď počasí nevlídná, zataženo, déšť skoro na spadnutí. Míjíme samotu Jamné a následuje obec Ostrov. Zde jsme již měli zastávku minule, ale Zdá se, že koně by rádi šli s námi... tentokrát jdeme jinou trasou. Po krátkém občerstvení se vydáváme hezkou přírodou, částečně podle Ostrovského potoka. Míjíme rekonstruovaný Beránkův mlýn a už je tu Bohdaneč. U kostela Zvěstování Panny Marie se setkáváme s p. Veletou, otvírá kostel a doprovází na varhany Mši svatou, slouženou zde naším p. farářem. Temné nebe se v tu chvíli nečekaně a pro nás symbolicky rozjasňuje a do kostela zazáří sluníčko! Rádi pak přijímáme pozvání p. Velety a na slunném zápraží jeho domku si opékáme buřtíky. Posilněni se vydáváme k rozhledně Bohdanka. Ta ale je již po sezoně pro turisty uzavřena. Škoda, je slunečno a nejsme sami, kdo by se rád potěšil rozhledem do okolí. Naše cesta pokračuje loukou a přes pole, k obci Šlechtín. Nedaleko se pase stádo koní... a najednou jsou ti koně mezi námi! Chovají se však přátelsky a my máme z tohoto setkání pěkné překvapení a velkou radost. Zataženo? Nevadí, pan farář se usmívá! Obsadili jsme pěkný nový pomník zbraslavických myslivců. Unese nás vůbec ta lávka? Další obcí na cestě jsou Radvančice a podél zbraslavického letiště se blížíme do cíle výletu. Ještě zastavení a společné foto u pěkného pomníku věnovaného myslivcům, s nápisem: Co stvořil Bůh, to cti a opatruj. To myslivče buď provždy zákon Tvůj!. Ve Zbraslavicích navštívíme hřbitov, a protože je dušičkový oktáv, modlíme se společně za

7 duše v očistci. Díky Bohu, že jsme i toto mohli splnit. Čas, zbývající do odjezdu posledního vlaku patří zaslouženému občerstvení a zhodnocení dvacetikilometrového pochodování v hospodě U Datla. Máme radost, vždyť že by se to zamračené dušičkové ráno změnilo v prosluněný den, nečekali ani velcí optimisté! Novoroční pochodování do Žlebů Po ranní Mši svaté o první sobotě nového roku se scházíme u fary a nestačíme se divit, kolik lidiček ta pozvánka na výlet oslovila! Mladí, starší, děti i turisté čáslavští i z okolí a dva pejskové společně tak s panem farářem vycházejí docela spořádaným průvodem za město, a po cyklostezce míří na Koudelov a Skovice. Na kraji bažantnice zastavujeme Tolik lidí? A některé ani vůbec neznám u památníku tří místních občanů, kteří v říjnu 1941 pomohli s ukrýváním parašutisty kpt. Fr. Pavelky a byli za to nacisty popraveni. Někteří pod dubem, někteří za dubem! Cesta bažantnicí výpravu poněkud rozptýlí; nemrzne, je plná bláta, někdo proto raději volí jít po silnici. Ti zablácení pak však mohou obdivovat pěkné stromy, hlavně ten krásný, snad prý 400 let starý dub! Pozdravíme se i s kozičkami v ohradě u skovického statku a pokračujeme do Markovic, do statku manželů Vavřínových. Už nás čeká paní Gabriela a celá jejich zoo: koně, kravička s teletem, ovečky, husy i prasátka potěší nejen děti. Pro ty je největší atrakcí povozit se na oslících. No nevím, snad to ta paní zvládne!? Kostelík sv. Marka I my bychom si rádi někam vyjeli! S díky se loučíme a odcházíme ke kostelíku sv. Marka, který se nachází na kopečku, obklopený starým hřbitovem. Hned za vstupní branou spatříme náhrobek se jménem armádního generála Aloise Eliáše, který však zde údajně nebyl nikdy uložen. Prohlížíme si zajímavý interiér kostelíka, nedávno obnovený; historické nástěnné fresky a do obvodních zdí zasazené náhrobní kameny rodu Auerspergů ze zničené hrobky tohoto rodu, která musela ustoupit kamenolomu.

8 Modlíme se za všecky desátek slavného růžence. Pokračujeme areálem kamenolomu Markovice, a nad obří jámou lomu žasneme, jaké je to veliké dílo nedaleko od našeho města. Jsme na vršku, blízko místa, kde se nacházel kostelík a ona hrobka. V zamyšlení pomalu scházíme krásnou alejí hodně letitých lip, vysázenou k původnímu kostelíku sv. Anny, o němž jsme si nedávno mohli číst v Gabrielu. K jídlu toho moc nemají, ale tekutý chléb vše spraví! Už víme, kde se vzal název ŽLEBY! Jsme ve Žlebech. Po novém chodníčku a schůdkách sejdeme do první serpentiny a s pohledem na zámek docházíme k hospůdce U Kosů. (Pocházela odtud naše milá farnice, paní Danuška Podzemská, roz. Kosová.) Je nás tu plno, dáváme si občerstvení a hodnotíme náš výlet. Je pohoda, dopřáli jsme si 11 km dlouhý novoroční pochod vhodný pro všechny a ještě za příznivého počasí. Děkujeme všem 35ti zúčastněným, děkujeme našim průvodcům. Hodně zdraví, síly a Boží ochrany do nového roku a dalších výletů! Marie Prášková, Marie Rumlová POMOC OD SVATÉ TEREZIČKY Už to bude téměř deset let, co se mi stala tato příhoda. Před pobytem v porodnici jsem si z knihovny u mých rodičů vybrala náhodně dvě knížky. První z nich mě nijak nezaujala, byla od Ivana Olbrachta. Název druhé knížky Terezka Martinová mi nic neříkal. Pak jsem ale zjistila, že je to příběh svaté Terezie z Lisieux! Zrovna jsem v porodnici prožívala strach, úzkost z prvního porodu. Všechny maminky kolem mne už přivedly svá děťátka na svět, jen mému miminku se i po 14 dnech přenášení stále nechtělo. Tak jsem se začetla do řádků o Terezce Martinové. Byla jsem dojata její láskou k Bohu a k lidem, ve kterých se snažila vidět Pána Ježíše. Jako nejmladší z pěti dcer, už od malinka prožívala víru tak silně, tolik jí záleželo, aby se její chování líbilo Ježíškovi. Po přečtení příběhu o mládí a životě svaté Terezie jsem našla v sobě více síly, důvěry a radosti z víry a hlavně, nebyla jsem v porodnici na vše sama. Terezička, která prohlásila před svou smrtí, že sešle na zem déšť růží, mi velice pomohla! Po všech komplikacích, které nakonec přišly v den mého prvního porodu, se mi díky Bohu narodil zdravý chlapeček. maminka Eva

9 ZTRÁTA SVOBODY VE JMÉNU SVOBODY Kniha, která varuje Gabriele Kuby je německou socioložkou a spisovatelkou. Přednáší na téma nebezpečí genderové ideologie, kterou nadnárodní lobby protlačují do legislativy všech států světa. Jde o zákony povolující potraty, homosexuální sňatky s možností adopce dětí a promiskuitní sexuální výchova na školách, jež je de facto výchovou ke smilstvu. Paní Kuby napsala o tom knihu Globální sexuální revoluce, jež byla vydána i česky. Výmluvný je již podtitulek: Ztráta svobody ve jménu svobody. Všechny světové revoluce totiž propukly ve jménu svobody. Velká francouzská revoluce, bolševická v Rusku a nacistická v Německu proběhly ve jménu ideálů svobody a lepší budoucnosti. Výsledkem všech byla nakonec totalitní diktatura a zástupy povražděných nevinných obětí. Paní Kuby přesvědčivě dokazuje, že současná tzv. sexuální revoluce, jež probíhá ve většině zemí světa, skončí stejně. Již nyní vidíme jasné příznaky. Parlamenty zemí, jež se hrdě hlásí k demokracii a lidským právům, legalizují homosexuální sňatky s možností adopce dětí. Jakýkoliv odpor je a bude trestně postihován jako útok proti lidským právům. Úředníci, kteří nechtějí z důvodu svědomí sezdávat homosexuální páry, nebo kazatelé, citující biblické výroky proti sodomskému hříchu, končí jako tzv. homofobové před soudem. Katolické adopční agentury ve Velké Británii musely ukončit svoji činnost, protože nauka Církve nedovoluje poskytovat děti homosexuálním párům. V Německu se octli před soudem rodiče jen proto, že si nechtěli nechat znemravnit děti tzv. sexuální výchovou, která nabádá k sexuálně motivovaným hrátkám děti již od útlého věku. Kniha cituje hrůzné detaily z dokumentů OSN a Evropské unie, které takovou formaci dětí přímo vyžadují jako jejich údajné právo. Dozvídáme se, že dítě již od 12 let by mělo mít nárok na sexuální život apod. Odmítnutí a nesouhlas jsou nepřípustné a mají být tvrdě trestány. Nejhorší ale je legální vraždění nenarozených dětí, které probíhá už několik desetiletí a stálo lidstvo již miliardu životů. Čím dál více demokratických států trestá protest proti tomu, i jen modlitbu před potratovou klinikou, pokutou nebo dokonce vězením, jak dokazují případy z Kanady a USA. Autorka popisuje, jak postupně a nenápadně bylo toto zákonodárství celosvětově připravováno; taktikou malých krůčků se homosexuální svazky staly rovnocennými s řádným manželstvím ve jménu lidských práv. A již se ozývají s týmiž nároky pedofilové, transsexuálové aj. Významným negativním zlomem se stal rok 1968, studentská tzv. sexuální revoluce. Západní neomarxisté navázali na Sovětský svaz éry Lenina a Trockého, který jako první stát na světě legalizoval umělý potrat. Paní Kuby poukazuje na historii: vždy, když nějaká civilizace propadla sexuálním neřestem - polygamii, promiskuitě či sodomii, vždy to s ní špatně dopadlo. Zanikla, nebyla schopna se bránit náporu jiných civilizací. Není žádný racionální důvod, proč by naše civilizace měla v tomto být výjimkou. Závěr knihy je však optimistický, i když s podmínkou. Závisí to na tom, jestli katolíci a katolická nauka je jediným silným argumentem proti této nové revoluci budou schopni vytrvat, řídit se ve svém životě Božím přikázáním a klást těmto projevům náležitý odpor. Pokud si tak budou počínat, o ostatní se už postará Bůh, vítěz nad všemi ideologiemi. dr. Radomír Malý, z recenze pro Immaculatu Knihu G. Kuby Globální sexuální revoluce si lze zapůjčit ve farní knihovně. Stejná témata pojednává i brožura GENDER, jež je k dispozici v našem kostele.

10 POUŤ DO HRADCE KRÁLOVÉ V sobotu se vydalo asi 30 poutníků z Čáslavi a okolí na zakončení jubilejního roku 350. výročí založení královéhradeckého biskupství do katedrály sv. Ducha v Hradci Králové. Sešli jsme se na autobusovém nádraží a v devět vyrazili na cestu, přes Nový Dvůr a Přelouč přímo do Hradce. Cestou jsme společnými silami zadýchali studený autobus, pomodlili se růženec a v deset hodin vystoupili na Smetanově nábřeží v Hradci Králové. Svižně jsme se přesunuli do katedrály, která však již ve čtvrt na jedenáct byla téměř zaplněna. Někteří z nás se proto přesunuli před velkoplošnou obrazovku do kostela P. Marie či do sálu v Novém Adalbertinu. Připojili jsme se k modlitbě růžence a vyzkoušeli zpěvy na mši svatou, které ač překrásné, byly dosti náročné (nezvyklé nápěvy, latina). A v 11 hodin už začala slavnostní Mše svatá. Nádherná, prostě povznášející zážitek. Ani se při pohledu na hodinky nechtělo věřit, že trvala dvě hodiny. Završením bylo slavnostní zakončení na náměstí, kde promluvili biskup Jan Vokál, primátor Hradce Králové a kardinál Dominik Duka, který předal překrásnou zlatou bibli dlouholetému správci katedrály sv. Ducha a ocenění in memoriam P. Josefu Toufarovi. Svoji zdravici přednesl i kardinál Meisner z Kolína nad Rýnem. A pak si už celé společenství za zpěvu "Živió, živió" připilo dobrým vínem a ochutnalo připravené dobroty. Poté byla možnost prohlídky výstavy dějin KH diecéze od středověku po současnost, biskupské knihovny či interaktivní výstavy o sv. Klementu v katakombách pastoračního centra v Novém Adalbertinu. V kostele Panny Marie a v kapli sv. Josefa probíhaly přednášky. Leč času bylo velmi málo. Ještě rychle nakoupit něco hezkého v Knihkupectví u Katedrály a již před čtvrtou hodinou jsme se sešli na ukončení pouti v katedrále, kde proběhla krátká adorace a požehnání. Pouť skončila, krásné zážitky zůstaly... a snad i nějaké to semínko našlo v srdíčku mnohých z nás tu správnou půdu. Květa Štikovcová LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA byla v Čáslavi rekordní. Připravujeme se ke startu... Organizovalo ji opět středisko oblastní charity Domek ve spolupráci se střed. Kopretina. Organizátoři si pochvalovali, že se letos na sbírku hlásily samy celé skupinky, některé dokonce přišly ve vlastních královských pláštích. Dostavil se i pan farář Stařík s požehnanou křídou a požehnal na cestu všem připraveným koledníkům a koledníčkům. Do ulic se vydalo 14 skupinek, a jedna pokladnička byla umístěna v našem kostele. Vybralo se celkem ,- Kč, jistě i zásluhou některých dárců, kteří darovali ne mince, ale i hodně velké bankovky. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude tentokrát použit na úhradu nákladů letního tábora pro děti ze sociálně slabých

11 rodin a dobrovolnickou činnost v Městské nemocnici Čáslav na odděleních LDN a dětském oddělení a rovněž v Domově důchodců v Čáslavi. Martina Šímová VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERT na svátek sv. Štěpána byl uspořádán v kostele Všech svatých v Dolních Bučicích. Začínal v 17 hod a sešlo se nečekaně hodně lidí, přišly i celé rodiny. Po úvodním slovu P. Bohuslava Staříka jsme se zaposlouchali do tónů varhan a vánoční hudby barokních skladatelů. Na varhany hrál František Novák, několik skladeb doprovázela zpěvem jeho manželka Ludmila Nováková. Další skladby provázela trubka Tomáše Větvičky a lesní roh Veroniky Větvičkové. Na závěr byli účinkující odměněni dlouhotrvajícím potleskem. A nakonec jsme si všichni s chutí zazpívali Narodil se Kristus Pán! Betlém v bučickém kostele Odcházeli jsme domů v pravé vánoční sváteční náladě. Podle ohlasů různých účastníků se koncert líbil a byli spokojeni. Byla to pěkná tečka svátečních dnů. Děkujeme! Helena Koutná, Vrdy-Bučice ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU v naší farnosti vedl v sobotu 6. prosince P. Filip Foltán. Obnovy se zúčastnilo asi 25 farníků. Jejím zakončením pak byla Mše svatá, kterou P. Foltán sloužil v našem kostele. (red) SVATÝ MIKULÁŠ V KOSTELE Jako každý rok, opět se v předvečer 6. prosince v našem kostele sv. Petra a Pavla konalo setkání se sv. Mikulášem a jeho anděly. I bez zvláštního pozvání či plakátů dorazilo opět plno dětí. Naučily se a zazpívaly Mikulášovi písničku, za kterou dostaly i malý perníkový dáreček. Nakonec se všichni společně pomodlili. Venku čekali i čerti, avšak všecky tyto dětičky byly hodné a žádné si čerti neodnesli. Monika Stajnerová...a další košík perníčků! Nebeská návštěva v plné kráse!

12 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2014 Příjmy: dary farníků ,- Kč, dary od města Čáslav ,- Kč dotace Minist. kultury ,- Kč, sbírky farnosti (Čáslav, Bučice, Krchleby) , -Kč Hlavní výdaje: oprava varhan ,- Kč, truhlářská oprava varhan. skříní ,- Kč restaurování a zlacení varhanních skříní ,- Kč oprava věže ,- Kč, oprava - restaurování - kamenných prvků věže (sokl) ,- Kč oprava oltáře Panny Marie Čáslavské (2 andělé) ,- Kč Z FARNÍ MATRIKY Křty: Antonín Trtík, , Čáslav Alžběta Marie Minaříková, , Čáslav Alena Libuše Horváthová, , Třemošnice Andrej Martin Hořák, , Vrdy Sofie Čiháková, , Čáslav Lukáš Jakub Jan Konvička, , Čáslav Tomáš Marek Čarny, , Vrdy Jakub Aleš Vaněk, , Mladá Boleslav Ludmila Václava Petráčková, , Čáslav Sabina Bolková, , Paběnice Tomáš Jiří Rakaš, , Třemošnice Pohřby: Vladimír Hamral, , 67 let, kostel sv. Petra a Pavla Adam Laci, , 87 let, kostel sv. Petra a Pavla Anděla Žůrková, , 89 let, kostel sv. Petra a Pavla Marie Heinischová, , 78 let, kostel sv. Petra a Pavla Marie Macháčková, , 79 let, obřadní síň Čáslav Bohumil Vobořil, , 85 let, obřadní síň, Čáslav Eva Matičková, , hřbitov, Čáslav FARNÍ KALENDÁŘ SO Turist. výlet na Železné hory, viz plakátek na nástěnce Dětský karneval na faře, viz plakátek na nástěnce ST POPELEČNÍ STŘEDA, začátek doby postní, Mše sv NE NEDĚLE POSTNÍ SO DUCHOVNÍ OBNOVA + promítání (Etiopie) s P. J. Linhartem, viz ohlášky PO Úklid kostela, po ranní Mši sv. (a Sv. růženci), v 8h ČT SLAVNOST SV. JOSEFA, Mše sv SO POCHOD PRO ŽIVOT, Praha, viz plakátky a ohlášky NE NEDĚLE POSTNÍ, po ranní Mši sv. MISIJNÍ JARMARK ST SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, Mše sv NE KVĚTNÁ NEDĚLE, Mše sv. s průvodem 9.00 ČT ZELENÝ ČTVRTEK, Mše sv , poté ADORACE do 21h PÁ VELKÝ PÁTEK, Křížová cesta 6.00, obřady velkopáteční 18.00, noční adorace SO BÍLÁ SOBOTA, VIGILIE (odpo žehlení pláten, úprava oltářů) NE BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ, Mše sv a PO Pondělí velikonoční, Mše sv Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Čáslav Kontakt: Římskokatolická farnost, děkanství Čáslav Kostelní nám. 186, Čáslav, tel P. Bohuslav Stařík, tel.: , Redakce: Marie Rumlová Martin Jusko, Jan Špaček. Děkujeme za Vaše náměty, příspěvky a fotografie! Foto v tomto čísle: B. Novák, J. a M. Práškovi, P. Fischer, V. Stajner, K. Štikovcová, farní archiv.

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Církevní památky. Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Církevní památky. Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného.

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. MATOUŠ ČÍSLO 70 Advent a Vánoce 2010 Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. Drazí přátelé, začalo nám krásné období v roce a to doba adventní. V adventní době církev používá paramenta (ornáty

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více