ZNALECKÝ POSUDEK. č. 748/218/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1525/09-13/Fe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 748/218/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1525/09-13/Fe"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 748/218/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p na pozemku č. parc. St vč. příslušenství a pozemku č. parc. St k. ú. Čáslav, obec Čáslav, zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jan Fendrych Exekuční úřad Praha 2 Ve Studeném 117/5a Praha 4 Účel posudku: Usnesení č. j. 132 EX 1525/0913/Fe Podle stavu ke dni posudek vypracovala: Ing. Marcela Řebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: Posudek obsahuje včetně příloh 16 stran. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Mníšku pod Brdy

2 2Znalecký úkol Úkolem znaleckého posudku je stanovení ceny obvyklé. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Jar. Vrchlického Čáslav Kraj: Středočeský Okres: Kutná Hora Obec: Čáslav Katastrální území: Čáslav Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka nemovitosti byla provedena dne Prohlídka a zaměření interiéru rodinného domu nebylo znalkyni umožněno prohlídka byla provedena pouze zvenku. Podklady pro vypracování posudku 1) Výpis z katastru nemovitostí pro LV č ze dne , k.ú. Čáslav 2) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Čáslav 3) Usnesení č. j. 132 EX 1525/0913/Fe 4) Informace získané při místním šetření dne ) Informace získané na Stavebním úřadě Čáslav dne Obsah posudku Určení obvyklé ceny rodinného domu č.p na pozemku č. parc. St vč. příslušenství a pozemku č. parc. St k. ú. Čáslav, obec Čáslav, zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora. Typ stavby Rodinný dům, koncový řadový (severní polovina dvojdomu), stávající dokončený Vlastník staveb: SJM Kaudl Richard a Kaudlová Oksana Jurijivna, oba bytem Jar. Vrchlického 1071/34, ČáslavNové Město, Čáslav Vlastník pozemků: SJM Kaudl Richard a Kaudlová Oksana Jurijivna, oba bytem Jar. Vrchlického 1071/34, ČáslavNové Město, Čáslav Katastrální úřad: Katastrální úz.: Obec: pro Středočeský kraj KP Kutná Hora Čáslav Čáslav LV č Kraj: část obce: Středočeský Čáslav

3 3Ulice: č.p. na pozemku další pozemky: Jar. Vrchlického 1071 č. parc. St. 1441, výměra 330 m2 počet obyvatel: způsob ochrany: druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří druh pozemku: Všeobecný popis Oceňované nemovitosti jsou v Čáslavi. Čáslav je město, ležící asi 20 km jihovýchodně od Kolína. Ve městě je dobrá občanská vybavenost, včetně muzea, galerie, divadla, kina, koupaliště a moderních sportovišť. Úplná občanská vybavenost je ve správním centru Pardubice dobře dostupném po silnicích č. 17 a č. 37 cca 35 km. V Čáslavi je základna taktického letectva Armády ČR, letiště leží Poloha a okolí asi 1 km severně od města. Stavba domu č.p se nachází v jihozápadní okrajové části města, v lokalitě se zástavbou starších rodinných domů. Na přilehlé komunikaci je pouze místní provoz. Podél přilehlé komunikace vede železniční trať rušivý vliv. Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční trati. Vzdálenost do centra města je asi 0,75 km. Rušivá a obtěžující Přilehlá železnice rušivý vliv. Asi 3 km severozápadně je letiště taktického letectva zařízení Armády ČR mírně rušivý vliv provozu letiště. Dopravní dostupnost Zastávka autobusů MHD cca 300 m, autobusové nádraží cca 400 m, železniční zastávka Čáslav cca 1 km. Přípojky inženýrských sítí Elektro, vodovod, kanalizace; plyn v ulici. Základové poměry Druh zástavby Nebyly zjištěny poruchy stavby způsobené nestandardními základovými poměry ohledání pouze zvenku. Rodinný dům, koncový řadový (severní polovina dvojdomu), stávající dokončený. Popis staveb budova č.p Rok a) dokončení 1941 (dle dokumentů ve složce domu na Stavebním úřadě Čáslav) v nezjištěném roce nová fasáda b) přístavby, nástavby c) modernizace/rekonstrukce Druh konstrukce (zděná, betonová, zděná dřevěná apod.) Počet podlaží podzemních 1 podsklepeno cca 50 % ZP nadzemních NP + obytné podkroví Dům č.p je částečně podsklepený, má 1 NP a obytné podkroví. Nad Popis podkrovím je půdní prostor. Svislé konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová s polovalbou na severní straně, krytina pálené tašky. Klempířské prvky jsou plechové s nátěrem. Okna jsou dřevěná klasická. Vstupní dveře jsou dřevěné, částečné prosklené, s proskleným nadsvětlíkem. Vnitřní povrchy podlah nezjištěno. Vnitřní povrchy stěn nezjištěno. Povrch fasády stříkaný břizolit, kamenný sokl, okenní ostění jsou celá obložena keramickými dlaždicemi. Vybavení a zařizovací předměty nezjištěno. Topení nezjištěno. Přípojky: elektro, vodovod, kanalizace; plyn v ulici. Dispoziční řešení (dle stavební dokumentace ve složce domu č.p na Stavebním úřadě Čáslav):

4 4 Rekonstrukce a modernizace Dům má dvě bytové jednotky jednotka v 1. NP, jednotka v podkroví. PP: schodiště, chodba 2,3 m2, prádelna 9,8 m2, sklad 17,6 m2 1.NP: zádveří 2,2 m2, schodiště do sklepa a do podkroví 10,6 m2, hala 5,4 m2, kuchyň 17,9 m2, spíž 0,8 m2, koupelna s WC 4,7 m2, pokoj 20,0 m2, pokoj 18,9 m2. Podkroví: schodiště, schodiště do půdního prostoru 2,1 m2, hala 5,4 m2, kuchyň 17,9 m2, spíž 0,8 m2, koupelna s WC 4,7 m2, pokoj 20,0 m2, pokoj 18,9 m2. Na severní straně nad zádveřím je balkon cca 4 m2. Celkem UP: 180 m2 Při ohledání zvenku zjištěno pouze provedení nové fasády v nezjištěném roce. Stav je průměrný, prováděna údržba. Vedlejší stavby a příslušenství Na severu pozemku č. parc. St je umístěna zděná garáž, rok kolaudace 1986 (kolaudační rozhodnutí ve složce domu č.p na Stavebním úřadě Čáslav). Užitná plocha garáže 21,8 m2. Svislé konstrukce jsou zděné, strop je dřevěný z fošen s podbitím z heraklitu, omítaný, s rovným podhledem. Z jihozápadní strany má garáž postranní vchod dřevěnými dveřmi. Vnější omítka stříkaný břizolit. Vrata Popis jsou plechová, zvedací. Stavba garáže zasahuje svým severozápadním rohem na sousední pozemek č. parc. 509/5 soukromého vlastníka. Garáž není předmětem evidence katastru nemovitostí. Pozemky Pozemek č. parc. St je částečně zastavěn stavbou rodinného domu a zděné garáže, zbytek tvoří předzahrádka a zahrada. Pozemek má nepravidelný, přibližně trojúhelníkový tvar, je rovinný. Přístup je z východní strany po zpevněné komunikaci. Oplocení Zpevněné plochy Napojení inž. sítí Drátěné pletivo v kovových rámech, ocelové sloupky, kamenná podezdívka ve zhoršeném stavebně technickém stavu. Vrata a vstupní vrátka jsou kovová. beton Elektro ano Vodovod ano Kanalizace ano Plynovod v ulici Telefon nezjištěno Přístup po zpevněné komunikaci ano Stav budov, udržování, rekonstrukce Technický stav Při ohledání zvenku zjištěno pouze provedení nové fasády v nezjištěném roce. staveb Stav je průměrný, prováděna pouze základní údržba. Poloha vzhledem k Lokalita s dobrou dostupností občanské vybavenosti. Mírně rušivé vlivy železnice a užívání provozu letiště. Středně vhodné k trvalému bydlení. Užívání Nemovitosti jsou určeny k bydlení, soulad zápisu v evidenci KN a skutečností. nemovitosti Vlastnická práva 1) Zástavní právo smluvní zapsané v části C LV č k.ú. Čáslav Omezení 2) Zástavní práva exekutorská zapsaná v části C LV č k.ú. Čáslav vlastnických práv 3) Zástavní právo zákonné zapsané v části C LV č k.ú. Čáslav Vnější zařízení

5 54) Exekuční tituly zapsané v části C LV č k.ú. Čáslav Zahrnuta v obvyklé 1), 2), 3), 4) Nejsou zohledněna v ceně obvyklé. ceně Zjištěn nesoulad evidence KN a skutečnosti stavba garáže na pozemku č.parc. Stav zápisu katastru 1441 není předmětem evidence katastru nemovitostí. Stavba garáže zasahuje svým nemovitostí a severozápadním rohem na sousední pozemek č. parc. 509/5 jiného soukromého skutečnosti vlastníka. Vyhodnocení Záplavové území Podle registru Aquarius je stavba v ohrožení zaplavením a zatopením nízké riziko. Jiná rizika Prověření přístupu k nemovitosti Nebyla zjištěna Z komunikace č. parc (ostatní komunikace, vlastník Město Čáslav). Bez rizika.

6 6 CENY, HODNOTY VĚCNÁ HODNOTA Jednotková cena [Kč/m2] POZEMKY Cena pozemku [Kč] č. parcelní výměra [m2] současný stav budoucí stav současný stav druh pozemku St zastavěná pl. a nádvoří I. CENA POZEMKU STAVBY budovy č.p vedlejší stavby: garáž OP Jednot. cena Rozest. Reproduk. cena Opotř. stavby Cena stavby po odpočtu opotřebení [Kč] [m3] [Kč/m3] [%] [Kč] [%] současný stav 70 let let stáří Reprodukční cena staveb RD celková UP: 180 m2 Z toho: PP 1. NP Podkroví Kč II. CENA STAVEBY (VĚCNÁ HODNOTA STAVEB) současný stav III. VĚCNÁ HODNOTA NEMOVITOSTI (I. + II.) 29,7 m2 80,5 m2 69,8 m Kč budoucí stav

7 7 POROVNÁVACÍ HODNOTA Porovnatelný RD č. 1: Čáslav, ul. Jasanová, RD, 2 x BJ UP 148 m2, pozemek 260 m2 Nabídková cena: Kč, 9/2011 Částečně podsklepen. Vytápění ústřední, plynový kotel. Elektro, voda, kanalizace, plyn. menší UP menší pozemek podobná lokalita stejná dispozice Porovnatelný RD č. 2: Močovice, RD 7 + 1, ZP 150 m2, UP 171 m2, pozemek 1050 m2 Stáří domu 35 let, 2x WC, 2x koupelna. Podsklepen, ústřední vytápění, kotel na tuhá paliva, TUV el. bojler. Vodovod, kanalizace, studna. Dílna, dvojgaráž, kryté venkovní parkovací stáni, kůlna. Nabídková cena: Kč, 9/ větší pozemek + menší stáří domu + větší dispozice horší lokalita Porovnatelný RD č. 3: Vrdy, RD, 2 BJ ZP 140 m2, UP 180 m2, pozemek 302 m2 Dva byty se společným vchodem, halou a schodištěm. Dům po částečné rekonstrukci nová střecha, omítky, nově vybavené koupelny v obou BJ. Garáž, dílna. Nabídková cena: Kč, 9/ po částečné rekonstrukci horší lokalita VÝSLEDEK POROVNÁVACÍ HODNOTY Kč

8 8 URČENÍ OBVYKLÉ CENY Rušivé vlivy železnice, provoz letiště. Stavba garáže není předmětem evidence KN a částečně zasahuje na pozemek jiného vlastníka. menší pozemek. Stav RD je průměrný, prováděna základní údržba. V domě jsou 2 bytové jednotky. Dobrá dostupnost občanské vybavenosti. Slabé stránky Silné stránky Zdůvodnění ceny obvyklé Cena obvyklá je stanovena na základě porovnání s obdobnými nemovitostmi v dané lokalitě s přihlédnutím k věcné hodnotě, umístění a technickému stavu nemovitosti ke dni ocenění se zohledněním silných a slabých stránek nemovitosti. Zohledněna je skutečnost, že znalkyni nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovitosti, proto je obvyklá cena stanovena cenovým intervalem. Horní hranice cenového intervalu předpokládá standardní vybavení stavby podle účelu jejího užívání. OBVYKLÁ CENA rodinného domu č.p na pozemku č. parc. St vč. příslušenství a pozemku č. parc. St k. ú. Čáslav, obec Čáslav, zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora Kč V Mníšku pod Brdy, Ing. Marcela Řebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne č.j. Spr. 4010/2006 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 748/218/2011 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Z/218/2011. Přílohy: 1) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Čáslav 2) Situace, fotodokumentace ze dne ) Výpis z katastru nemovitostí pro LV č ze dne , k.ú. Čáslav

9 9 1) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Čáslav 2) Situace, fotodokumentace ze dne

10 10 RD vchod Garáž jihovýchodní pohled Garáž přesah rohu na cizí pozemek RD půdorys 1 NP Přístupová komunikace

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6576/226 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 43 Na

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže, s průjezdem v současném stavu usnesení exekutora Předmět

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2001-587/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci sestávající z : pozemku p.č. st. 25/3 jehož součástí je stavba č.p. 140, občanská vybavenost, pozemku p.č. st. 25/4, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více