Historická města roku. Klášterec nad Ohří Kutná Hora. Jindřichův Hradec. Spálené Poříčí Františkovy Lázně Česká Kamenice. Kroměříž.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historická města roku. Klášterec nad Ohří Kutná Hora. Jindřichův Hradec. Spálené Poříčí Františkovy Lázně Česká Kamenice. Kroměříž."

Transkript

1 eská Ka radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nov olná C Prachatice G S Kutná ra oříčí D Svitavy C Šternb eská Ka radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Explore the cultural heritage of Bohemia, ora G Litomyšl C Nov olná C Prachatice Scoprite l eredità culturale G della S Boemia, Moravia e Slesia! oříčí D Svitavy C Šternb storici della Boemia, Moravia eská e Slesia. Ka La colonna portante del progetto è L Associazione dei luoghi radec B Kadaň F Klášterec

2 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (dále jen Sdružení nebo SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku K má celkem 209 členů. Mezi nejvýznamnější činnosti a aktivity Sdružení patří péče o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, jehož je Sdružení gestorem a podle jehož pravidel probíhá úspěšná regenerace památkově chráněných území našich měst a obcí. Od roku 1994 je udělována Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ, spojená s právem používat titul Historické město roku. The Association of Historic and Silesia (hereinafter the Association) is a voluntary, special-interest, no-party affiliation and non-governmental organization that unifies historic settlements or their parts in which special cultural elements (typically sites) have been preserved. The Association was founded upon an initiative of its members in November As of 1 June 2010, it had 209 members. The Association s most important activities include the Regeneration of Urban Monument Preservation Areas and the Urban Monument Zones Program. Listed zones of Czech municipalities and towns have been successfully regenerated under the Program rules. Since 1994, a prize has been awarded for the Best Preparation and Implementation of the Regeneration Program. The winner of this prize is granted the right to use the title Historic Town of the Year. Die Vereinigung der historischen und Schlesiens ist eine freiwillig Interessensgruppe und unparteiische Nichtregierungsorganisation. Sie fasst v.a. die historischen Gemeinden, bzw. deren Teile zusammen, auf deren Gebiet sich bedeutende kulturelle Werte, insbesondere bauliche Denkmäler, erhalten haben. Die Vereinigung entstand aus einer Städte-Initiative im November des Jahres Zum hatte sie insgesamt 209 Mitglieder. Zu den wichtigsten Tätigkeiten und Aktivitäten der Vereinigung gehören die Pflege des Programms zur Wiederbelebung der städtischen Denkmalgebiete und Denkmalzonen, dessen Geschäftsführer die Vereinigung ist und nach dessen Satzung die erfolgreiche Wiederbelebung von denkmalgeschützten Gebieten in den tschechischen Städten und Gemeinden abläuft. Seit dem Jahr 1994 wird ein Preis für die beste Vorbereitung und Umsetzung des Stadtdenkmalschutz-Programms vergeben, verbunden mit dem Recht den Titel Historische Stadt des Jahres zu verwenden. L Associazione dei luoghi storici della Boemia, Moravia e Slesia (in seguito solo L Associazione) è un'organizzazione non governativa, apolitica di volontari che riunisce comuni storici o quartieri, sul cui territorio sono conservati beni culturali, in particolare immobili monumentali. E sorta per iniziativa delle città nel novembre Al contava nel complesso 209 membri. Una delle attività più importanti dell Associazione è la cura del Programma di rigenerazione delle riserve monumentali urbane e delle zone monumentali, di cui l Associazione ne è gestore e in base al suo regolamento avviene la rivitalizzazione dei territori monumentali protetti delle nostre città e dei nostri paesi. Dal 1994 è conferito il Premio per la miglior preparazione e realizzazione del programma di rigenerazione delle riserve monumentali urbane e delle zone monumentali, collegato con il diritto di utilizzare il titolo di Città storica dell Anno. Historická města roku Svitavy Kadaň Třeboň Kroměříž Historic Towns of the Year Klášterec nad Ohří Kutná ra Litomyšl Nov Die historischen Städte des Jahres Prachatice S íčí Františkovy Lázně enice 2 Città storica dell anno ná Jindřichův Hradec Šternberk Beroun

3 Kutná ra Historické město roku 1999 patří k historicky nejvýznamnějším městům České republiky, právem je považována za pokladnici a klenot země. Její historie se začala psát v raném středověku, význam rostl s těžbou stříbra. V r byly historické jádro města, chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci zapsány na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kutná ra The Historic Town of 1999 From the historic perspective, Kutná ra is one of the most significant towns in the Czech Republic and is rightfully considered a treasury and a gem of the country. Its notable history began in the Early Middle Ages and the town s importance grew with silver mining. In 1995, the historic center, the Church of St Barbara and the Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary in Sedlec were listed in UNECO s World Heritage List. Kutná ra historische Stadt des Jahres 1999 gehört zu den historisch bedeutendsten Städten in der Tschechischen Republik, zu Recht wird sie als Schatzkammer und Juwel des Landes geschätzt. Ihre Geschichte fing Sie im frühen Mittelalter zu schreiben an, mit dem Silberabbau wuchs die Bedeutung. Im Jahre 1995 wurden der historische Stadtkern, der St.Barbara-Dom und die Kathedrale Mariä Himmelfahrt im Stadtteil Sedlec in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Kutná ra Città storica del appartiene alle città storicamente più rilevanti della Repubblica Ceca, è considerata a ragione lo scrigno e il gioello della nazione. Si cominciò a scrivere la sua storia a partire dall alto medioevo, il suo significato crebbe con l estrazione dell argento. Nel 1995 il centro storico della città, la cattedrale di Santa Barbara e la Cattedrale dell Assunzione della Vergine Maria a Sedlec sono stati iscritti nella Lista del Patrimonio Culturale Mondiale dell UNESCO. 3

4 Informační centrum Kutná ra Palackého náměstí 377, Kutná ra, , fax:

5 Doporučujeme Recommended Wir empfehlen zu besuchen Visite consigliate Chrám sv. Barbory Unikátní dílo vrcholně a pozdně gotické architektury, stavba byla zahájena v roce 1388 hutí Petra Parléře. Stavební práce byly několikrát přerušeny, monumentální chrám byl dokončen v roce 1905 po více než 500 letech. V některých kaplích zachovány pozdně gotické fresky s báňskou tematikou, nejhodnotnější ve Smíškově kapli. Bonus: při zakoupení vstupenky do chrámu sv. Barbory možnost návštěvy kostela Matky Boží Na Náměti zdarma (v období červenec srpen, vždy o víkendu). The Church of Saint Barbara This is a unique work from the high and late Gothic periods. Construction began in 1388 by Petr Parléř s workshop. Der St. Barbara-Dom Ein einzigartiges Werk der hoch- und spätgotischen Architektur, die Bautätigkeit wurde im Jahr 1388 von der Bauhütte von Peter Parler eröffnet. Cattedrale di Santa Barbara Eccezionale opera dell architettura del pieno e tardo periodo gotico, la costruzione fu iniziata nel 1388 dall officina di Petr Parléř. Kaple Božího těla V těsné blízkosti chrámu sv. Barbory byla v polovině 80. let 14. století zahájena stavba karneru čili dvoupodlažní hřbitovní kaple s kostnicí. Z původního dvoupodlažního projektu zůstalo pouze u podlaží spodního, určeného pro kostnici, horní kaple nebyla z neznámých důvodů dostavěna. Spodní prostor se v intaktní podobě dochoval dodnes. V roce 1995 byla společně s chrámem sv. Barbory prohlášena za národní kulturní památku, rekonstrukce dokončena v roce Bonus: po předložení vstupenky z kaple mohou návštěvníci zdarma navštívit kostel sv. Jana Nepomuckého. The Corpus Christi Chapel In the mid 1380s, the construction of a charnel house, or a two-story cemetery chapel with an ossuary, commenced in close proximity to the Church of St Barbara. Die Fonleichnamkapelle In unmittelbarer Nähe zum St. Barbara-Dom wurde in der Hälfte der Achtziger des 14. Jahrhunderts der Bau des Karners bzw. der zweistöckigen Friedhofskapelle mit Beinhaus begonnen. Cappella del Corpus Domini Nelle immediate vicinanze della cattedrale di Santa Barbara a metà degli anni 80 del XIV secolo si dette inizio alla costruzione del carnarium ovvero una cappella funeraria a due piani con ossario. 5

6 České muzeum stříbra Hrádek První zmínka o této stavbě pochází z roku V roce 1490 koupil Hrádek důlní podnikatel a královský úředník Jan Smíšek z Vrchovišť a původně uzavřený hrad změnil v okázalé patricijské sídlo. V současné době je objekt ve správě Českého muzea stříbra, jeho součástí je i středověký důl objevený při hydrogeologickém průzkumu na konci 60. let 20. století. Bonus: po předložení vstupenky z Hrádku bude poskytnuta sleva ve výši 20 Kč z běžného vstupného v Kamenném domě. The Czech Museum of Silver, Hrádek The first mention of the building dates back to In 1490, Hrádek was bought by mining entrepreneur and royal officer Jan Smíšek of Vrchoviště, who rebuilt the old castle into a stately patrician manor. Das böhmische Silbermuseum, die Burg Die erste Erwähnung über diesen Bau stammt aus dem Jahr Der Bergbauunternehmer und königliche Beamte Jan Smíšek aus Vrchoviště kaufte im Jahr 1490 die Burg und die ursprünglich geschlossene Burg wandelte sich zu einem prunkhaften Patriziersitz. Museo ceco dell argento, Castelletto Il primo cenno a questa costruzione risale al Nel 1490 l imprenditore minerario e funzionario imperiale Jan Smíšek di Vrchoviště acquistò il Castelletto e trasformò il castello originariamente chiuso in una sfarzosa dimora patrizia. Vlašský dvůr Na konci 13. století plnil funkci městského hradu, mincovní reformou krále Václava II. sem byly v r soustředěny všechny do té doby fungující mincovny a byla zavedena ražba pražského groše. Na konci 15. století (za Václava IV.) vybudován královský palác s kaplí, Vlašský dvůr se stal královským sídlem. V současnosti slouží jako stálá expozice mincovnictví a nejzajímavější interiéry jako královská kaple a audienční síň jsou přístupné veřejnosti. Bonus: po předložení vstupenky z Vlašského dvora mohou návštěvníci zdarma navštívit kostel sv. Jana Nepomuckého. The Italian Court This was a town castle at the end of the 13 th century. After a mint reform by King Wenceslas II, all period operating mints were concentrated here around 1300 and the coinage of Prague s groschen started. Der Welsche f Am Ende des 13. Jahrhunderts erfüllte er die Funktion einer Stadtburg, mit der Münzreform unter König Václav II. im Jahre 1300 wurden alle bis zu dieser Zeit funktionierenden Münzprägestätten hierher verlegt und es wurde die Prägung des Prager Groschens eingeführt. Corte italiana Alla fine del XIII secolo svolgeva la funzione di castello cittadino, ma con la riforma monetaria di re Venceslao II nel 1300 qui furono unificate tutte le zecche fino ad allora in funzione e fu stabilito il conio della moneta praghese. Sedlecké opatství katedrála Nanebevzetí Panny Marie, Kostnice Katedrála Nanebevzetí Panny Marie nejstarší gotická katedrála ve střední Evropě, vybudována při Sedleckém klášteře. V letech ji stavitel Jan Blažej Santini Aichl přestavěl v duchu barokní gotiky. Vnitřní výzdoba pochází z první poloviny 18. století. Kostnice hřbitovní kaple z konce 14. stol., barokně 6

7 přestavěná J. B. Santinim Aichlem. Výzdoba tvořena výhradně z lidských kostí (odhadem ostatky asi 40 tisíc lidí). Bonus: zdarma Informační brožura o Kostnici (vícejazyčná), informační brožura o Katedrále Nanebevzetí Panny Marie (česky nebo anglicky). The Sedlec Abbey The Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary, Ossuary The Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary, the oldest Gothic cathedral in Central Europe, is found in Sedlec Monastery. Between 1699 and 1709, it was rebuilt by Jan Blažej Santini Aichl in Baroque-Gothic style. Interior decorations come from the first half of the 18 th century. The Ossuary (cemetery chapel) from the late 14 th century was rebuilt by J. B. Santini Aichl. Decorations are made exclusively from human bones (from the remains of approximately 40,000 people). Die Abtei von Sedlec die Kathedrale Mariä Himmelfahrt, das Beinhaus Die Kathedrale Mariä Himmelfahrt die älteste gotische Kathedrale in Mitteleuropa, wurde bei dem Kloster von Sedlec erbaut. In den Jahren erstellte sie der Baumeister Jan Blažej Santini Aichl im Geiste der barocken Gotik. Die innere Ausschmückung stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das Beinhaus die Friedhofskapelle aus dem Ende des 14. Jahrhundert wurde von J. B. Santini Aichl barock umgestaltet. Die Ausschmückung wurde ausschließlich aus menschlichen Knochen vorgenommen (die Überreste von schätzungsweise Menschen). Abbazia di Sedlec cattedrale dell Assunzione della Vergine Maria, Chiesetta d ossa La cattedrale dell Assunzione della Vergine Maria è la più antica cattedrale gotica dell Europa centrale, costruita accanto al convento di Sedlec. Tra il 1699 e il 1709 venne ricostruita dall architetto Jan Blažej Santini Aichl secondo i dettami del gotico barocco. Le decorazioni interne risalgono alla prima metà del XVIII secolo. Chiesetta d ossa cappella funeraria della fine del XIV secolo, modificata in stile barocco da J. B. Santini Aichl. Ornamenti costituiti esclusivamente di ossa umane (stima dei resti di circa persone). Nenechte si ujít Do not miss Lassen Sie sich nicht entgehen Da non farsi scappare GASK Jezuitská kolej Galerie Středočeského kraje GASK druhá největší galerie v České republice, sídlí v barokní budově bývalé Jezuitské koleje, jedné z hlavních dominant města. Stálá expozice Sbírka 123 odkrývá umění z depozitáře GASK, ale neuzavírá se žádnému časovému období, ani žádným formám umění. Lektorské centrum připravuje programy pro děti, seniory i pro handicapované občany (umělecké artefakty zpracované do reliéfů rozeznatelných hmatem). GASK Jesuit College The Central Bohemian Region Gallery GASK is the second largest gallery in the Czech Republic. Die Galerie GASK das Jesuitenkolleg Die Galerie der Mittelböhmischen Region GASK die zweitgrößte Galerie in der Tschechischen Republik. GASK Collegio gesuita Galleria della Regione Centrale Boema GASK la seconda più grande galleria della Repubblica Ceca. 7

8 8 Kutná ra beroun Čáslav Kolín Poděbrady Nymburk nymburk čáslav kutná hora Beroun kolín poděbrady

9 Sportovně-rekreační areál KLIMEŠKA Areál k celoročnímu využití nabízí krytý bazén (součástí je i fitness a sauna), plovárnu s vodními atrakcemi, bazénem, tobogánem a skluzavkou. K dispozici je hřiště na plážový volejbal, stolní tenis, croquet. Pro adrenalinové vyžití je v areálu bobová dráha, která je délkou 1565 m nejdelší v České republice a druhá nejdelší v Evropě. Převýšení dráhy je 42 metrů. The KLIMEŠKA Sports and Recreation Center This year-round facility offers an indoor swimming pool (with a gym and a sauna), an outdoor swimming pool with attractions, including a toboggan run and a slide. Das Sport- und Erholungsareal KLIMEŠKA Das Gelände zur ganzjährlichen Nutzung bietet überdachte Schwimmbecken (mit Fitness-Studio und Sauna), ein Schwimmbad mit Wasserattraktionen, Pools, und Rutschen. Area sportivo-ricreativa KLIMEŠKA Un area accessibile tutto l anno che offre una piscina coperta (compreso zona fitness e sauna), acquapark con attrazioni acquatiche, piscina, scivolo semplice e scivolo a spirale. Muzeum Babiččiny kočárky Muzeum představuje historické kočárky pro děti a panenky z let , je jich zde shromážděno asi 180. K vidění jsou dobové předměty, zavinovačky, panenky, ukázky pokojíčků a nádobí pro panenky. I kočárky podléhají módě, jejich tvary se mění stejně jako tvary automobilů či klobouků. Návštěvník se dozví zajímavosti z historie jejich výroby, vše je doplněno fotografiemi. The Grandmother s Prams Museum This museum features historic prams and doll buggies from There are about 180 pieces on display. Das Museum Omas Kinderwägen: Babiččiny kočárky Das Museum stellt historische Kinderwägen für Kinder und Puppen aus den Jahren vor, es sind ungefähr 180 Modelle gesammelt. Museo delle carrozzine della nonna Il museo presenta le carrozzine storiche per bambini e per bambole del periodo , ve ne sono raccolte circa 180. NEZAPOMEŇTE navštívit i další historická města MAKE SURE to visit other historic towns VERGESSEN SIE NICHT auch weitere historische Städte zu besuchen Non dimenticate di visitare anche le altre città storiche Čáslav Informační centrum Náměstí Jana Žižky z Trocnova 197, Čáslav , fax , Město založené kolem poloviny 13. století králem Přemyslem Otakarem II. Dominantu historického centra tvoří rozlehlé náměstí s barokním Mariánským sloupem, pomníkem Jana Žižky z Trocnova od sochaře J. V. Myslbeka a barokní radnicí z 18. století, kde se v Žižkově síni pietně uchovává kalva husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Nachází se zde jedno z nejstarších a nejzachovalejších městských opevnění v Čechách s Otakarovou věží z počátku 14. století. The town was founded around the mid-13 th century by King Ottokar II of Bohemia. The dominating feature of the town center is a large square with St Mary s Column, a statue of Jan Žižka from Trocnov by J. V. Myslbek and an 18 th century Baroque town hall where the Calvaria of the Hussite army leader is preserved with all respect in Žižka s Hall. Časlav also has one the oldest and best 9

10 preserved fortification systems in Bohemia with Otakar Tower from the early 14 th century. Die Stadt wurde um die Hälfte des 13. Jahrhunderts vom König Přemysl Otakar II. gegründet. Das Erscheinungsbild des historischen Zentrums dominiert ein ausgedehnter Platz mit barocker Mariensäule, einem Denkmal für Jan Žižka aus Trocnov von dem Bildhauer J. V. Myslbek und dem barocken Rathaus aus dem 18. Jahrhundert, wo man im Žižka- Saal würdevoll die sterblichen Überreste des Feldherrn Jan Žižka aus Trocnov aufbewahrt. Es befindet sich hier eine der ältesten und am besten erhaltenen Stadtbefestigungen in Tschechien mit dem Otokar-Turm aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts. La città fu fondata attorno alla metà del XIII secolo dal re Premysl Otakar II. Il nucleo dominante del centro storico è composto da un ampia piazza con la Colonna Mariana in stile barocco, il monumento a Jan Žižka di Trocnov dello scultore J. V. Myslbek e il municipio barocco del XVIII secolo, dove nella Sala Žižka si conservano rispettosamente i resti della calotta cranica del condottiero hussita Jan Žižka di Trocnov. Qui si trova una delle fortificazioni meglio conservate della Boemia con la torre di Otakar degli inizi del XIV secolo. Městské muzeum Čáslav Patří mezi nejstarší venkovská muzea v Čechách. Dne byl v Čáslavi založen první muzejní spolek Včela Čáslavská. Budova dle projektu Ing. Fr. Tetřeva byla postavena v novorenesančním slohu v roce 1884 během pouhých 11 měsíců. Kopule nese symbol české státnosti, zlacenou kopii Svatováclavské koruny. Unikátní je zejména sbírka přírodovědné expozice, která má na 950 exponátů. The Čáslav Municipal Museum is one of the oldest rural museums in Bohemia. Das Stadtmuseum Čáslav gehört zu den ältesten Bauernmuseen in Tschechien. Museo cittadino di Čáslav fa parte dei più antichi musei rurali della Boemia. Kostel sv. Petra a Pavla vyhlídková věž Původní kostelík byl románský, ve 13. st. vzniklo raně gotické presbyterium a ve 14. st. gotické trojlodí a kaple P. Marie Bolestné. Koncem 15. st. byla zahájena stavba věže a přestavba kostela v slohu pozdně gotickém. V letech provedl arch. Kamil Hilbert konečné úpravy kostela. V té době byly ve výklenku Mariánské kaple nalezeny ostatky Jana Žižky z Trocnova. Vyhlídková věž je vysoká 88,5 m. The Church of St Peter and St Paul a lookout tower The original Romanesque church was turned into an early Gothic presbytery in the 13 th century and a Gothic three-aisled Chapel of the Virgin Mary of Sorrows in the 14 th century. Towards the end of the 15 th century, the construction of a tower and church remodeling in late Gothic style commenced. Between 1908 and 1911, architect Kamil Hilbert performed finishing work on the church. At that time, the remains of Jan Žižka from Trocnov were found in a niche in St Mary s Chapel. The lookout tower is 88.5 meter tall. Die Kirche St. Peter und Paul Aussichtsturm Die ursprüngliche Kirche war romanisch, im 13. Jahrhundert entstand ein frühgotisches Presbyterium und im 14. Jahrhundert eine dreischiffige Kirche und die Kapelle Mater Dolorosa. Am Ende des 15. Jahrhunderts wurden der Bau der Türme und der Kirchenumbau im spätgotischen Stil begonnen. In den Jahren führte der Architekt Kamil Hilbert die letzten Ausgestaltungen der Kirche zu Ende. Zu dieser Zeit wurden in einer Nische der Marienkapelle die Überreste von Jan Žižka aus Trocnov gefunden. Der Aussichtsturm ist 88,5m hoch. Chiesa dei Santi Pietro e Paolo torre panoramica Originariamente era una chiesetta romanica, nel XIII secolo sorse 10

11 un presbiterio primo gotico e nel XIV secolo le tre navate gotiche e la cappella della Vergine Maria Addolorata. Sul finire del XV secolo si iniziò la costruzione della torre e la trasformazione della chiesa in stile tardo gotico. Tra il 1908 e il 1911 l architetto Kamil Hilbert apportò i ritocchi finali alla chiesa. In quel periodo vennero posti nella nicchia della Cappella Mariana i resti rinvenuti di Jan Žižka di Trocnov. La torre panoramica è alta 88,5 m. Kolín Informační centrum Na Hradbách 157, Kolín , , Město Kolín, založené ve druhé polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II., leží v úrodné nížině na obou březích řeky Labe. Dominantou historického jádra města je gotický chrám sv. Bartoloměje, na jehož dostavbě po požáru ve 14. století se podílela huť Petra Parléře. V devatenáctém století se Kolín stává významným průmyslovým centrem. Město je známé příznivcům dechové hudby díky tradičnímu festivalu Kmochův Kolín. The town of Kolín, founded in the second half of the 13 th century under King Ottokar II of Bohemia, lies in the fertile plain on both banks of the Labe. The dominating feature of the historic center is the Gothic Church of St Bartholomew, which was finished after a 14 th century fire with the participation of Petr Parléř s workshop. In the 19 th century, Kolín became a significant industrial center. The town is known by brass music lovers because of the traditional Kmoch s Kolín Festival. Die Stadt Kolín wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts unter der Herrschaft von Přemysl Otakar II. gegründet und liegt in der fruchtbaren Niederung an beiden Ufern der Elbe. Den historischen Stadtkern dominiert die gotische Kirche St. Bartholomäus, an deren Fertigstellung sich nach einem Brand im 14. Jahrhundert auch die Bauhütte von Peter Parler beteiligte. Im neunzehnten Jahrhundert wurde Kolín ein wichtiges Industriezentrum. Die Stadt ist durch das Festival Kmochův Kolín für seine Anhänger der Blasmusik bekannt. La città di Kolín, fondata nella seconda metà del XIII secolo durante il regno di Premysl Otakar II, si trova nella fertile pianura su entrambe le rive del fiume Elba. La caratteristica dominante del centro storico risiede nella cattedrale gotica di San Bartolomeo, alla cui ricostruzione dopo l incendio del XIV secolo prese parte l officina di Petr Parléř. Nel XIX secolo Kolin diventa un importante centro industriale. La città è conosciuta dagli appassionati di bande musicali grazie al festival tradizionale Kmochův Kolín. Synagoga je jedna z nejstarších a nejcennějších památek svého druhu na území Čech. Stavba její centrální části byla dokončena v roce V 19. století proběhly další stavební úpravy, kdy byla budova rozšířena do parkánu přilehlého opevnění a postavena nová židovská škola. Původnímu účelu sloužila synagoga až do zániku zdejší židovské obce v roce V současnosti se zde nachází stálá expozice o dějinách kolínských Židů Žili tu s námi. Bonus: návštěva starého nebo nového židovského hřbitova zdarma. The Synagogue It is one of the oldest and most precious monuments of its kind in Bohemia. Its main part was finished in Die Synagoge ist eines der ältesten und wertvollsten Denkmäler seiner Art auf dem Territorium Tschechiens. Der Bau ihrer elementaren Abschnitte wurde im Jahr 1696 beendet. Sinagoga è una delle più antiche e preziose costruzioni del suo genere in Boemia. La costruzione della sua parte centrale fu completata nel

12 Regionální muzeum v Kolíně je rozdělené na tři části. Část kolínská se skládá z Dvořákova muzea pravěku a stálých expozic Královské město Kolín ve středověku a Měšťanský dům v Červinkovském domě. Tzv. Stará škola láká návštěvníky na expozici bitvy u Kolína. Druhou částí je Muzeum Kouřimska v Kouřimi spolu se skanzenem lidových staveb, třetí je Podlipanské muzeum v Českém Brodě (interaktivní expozice bitvy u Lipan). The Regional Museum in Kolín The museum is divided into three parts. The Kolín section includes Dvořák s Museum, prehistoric and permanent expositions entitled The Royal Town of Kolín in the Middle Ages and The Town use, located in Červinkovský use. The Old School features an attractive model of the Battle of Kolín. The second part is the Kouřim Museum and skanzen, and the last part is the Museum in Český Brod (an interactive exhibition of the Battle of Lipany). Das Regionalmuseum in Kolín ist in drei Abteilungen geteilt. Die Abteilung Kolín ist unterteilt in das Dvořákmuseum der Vorzeit und einer ständigen Ausstellung Die Königsstadt Kolín im Mittelalter und Das Bürgerhaus im Haus Červinkovský dům. Die sog. Alte Schule lockt Besucher in die Ausstellung über die Schlacht bei Kolín. Die zweite Abteilung ist das Museum von Kouřim zusammen mit einem Freilichtmuseum von traditionellen Bauten, die dritte Abteilung ist das Museum der Region Podlipansko in Český Brod (mit interaktiver Ausstellung der Schlacht bei Lipan). Museo regionale di Kolin è suddiviso in tre parti. La parte di Kolin si compone del Museo Dvořák sulla preistoria e delle esposizioni permanenti La città imperiale di Kolin nel medioevo e La casa borghese nella residenza Červinkovský. La cosiddetta Vecchia scuola attrae i visitatori con l esposizione della battaglia di Kolin. La seconda parte è il Museo Kouřimska presso Kouřim insieme al museo all aperto (skanzen) con le costruzioni popolari, la terza parte è il Museo Podlipanský a Český Brod (con l esposizione interattiva della battaglia di Lipany). poděbrady Městské informační centrum Jiřího náměstí 19, Poděbrady , Historie města sahá daleko před počátky českého státu. Nedaleko brodu přes řeku Labe, který ležel na významné obchodní cestě do východních Čech a dále do ska, vznikla prastará osada. Její poloha dala vzniknout názvu města pode brody Poděbrady. Největšího rozkvětu doznalo poděbradské panství za pánů z Kunštátu, zejména pak za vlády nejznámější postavy tohoto rodu Jiřího z Poděbrad. Z jeho poručení byly Poděbrady povýšeny v roce 1472 na město. The town s history dates back long before the origins of the Czech state. Not far from a ford across the Labe on an important trade route connecting east Bohemia and and, a settlement was founded. Its location gave rise to the town s name, Poděbrady (which in Czech means under the fords ). The most prosperous period for the Poděbrady estate was under the Lords of Kunštát, namely under the most famous one from the family, Jiří z Poděbrad (George of Poděbrady). Under his order, Poděbrady was promoted to a town in Die Stadtgeschichte reicht weit vor die Anfänge des tschechischen Staates. Nahe einer Furt über den Fluss Elbe, die an einem bedeutenden Handelsweg nach Ostböhmen und weiter nach en liegt, entstand eine uralte Siedlung. Ihre Lage lies den Namen der Stadt entstehen unter der Furt: pode brody Poděbrady.Ihre größte Blütezeit verzeichnete die Herrschaft von Poděbrady unter den Herren aus Kunštát, besonders unter der Herrschaft der bekanntesten Figur dieses Geschlechts Jiří z Poděbrad. Auf sein Geheiß hin wurde Poděbrady im Jahre 1472 zur Stadt ernannt. La storia della città affonda le sue radici prima della nascita dello stato ceco. Non lontano dal guado (in ceco brod ) attraverso il fiume Elba, che si trovava sull importante rotta commerciale verso la Boemia orientale e la onia, nacque un antichissimo borgo. La sua posizione fece originare il nome della città Poděbrady, ossia 12

13 sotto al guado. La signoria di Poděbrady conobbe il maggior splendore durante il regno dei signori di Kunštát, in particolar modo durante il regno di Giorgio (Jiří) di Poděbrady, la più significativa figura della stirpe. Per suo ordine Poděbrady fu innalzata al rango di città nel abské muzeum zřizované Středočeským krajem se nachází v budově nejstarší poděbradské školy. Součástí muzea je i památkově chráněný středověký špitál z r zvaný Kunhuta a bývalý klášter z konce 19. století. Najdete tu stálé expozice Příroda Poděbradska a její ochrana, Pravěk Poděbradska, Dějiny Poděbradska od 10. do 18. století a Z historie poděbradského lázeňství. The abí Museum The museum also includes a listed medieval hospital from 1444 called Kunhuta and a former cloister from the end of the 19 th century. Permanent exhibitions include The Nature of the Poděbrady Region and Its Protection, Prehistory in the Poděbrady Region, The History of the Poděbrady Region between the 10 th and the 18 th centuries and From the History of Balneology in Poděbrady. Das Elblandmuseum Teil des Museum ist auch ein denkmalgeschütztes Spital aus dem Jahr 1444, genannt Kunhuta und ein ehemaliges Kloster aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Finden Sie hier eine ständige Ausstellung über die Natur von Poděbrady und ihrem Schutz, der Urzeit Poděbradys, der Geschichte Poděbradys vom 10. bis 18. Jahrhundert und Aus der Geschichte Poděbradys Bädertum. Museo dell Elba Parte integrante del museo è l ospedale medievale monumento sotto tutela dell anno 1444, chiamato Kunhuta e l ex-convento della fine del XIX secolo. Qui trovate le rassegne permanenti La natura di Poděbrady e la sua protezione, La preistoria di Poděbrady, Storia di Poděbrady dal X al XVIII secolo e Della storia del terme in Poděbrady. Památník krále Jiřího z Poděbrad je umístěn do bývalé hradní kaple a tzv. rodné síně krále Jiřího, jediných památkově upravených a veřejnosti přístupných prostor v poděbradském zámku. Doplňuje je výstava o sochaři Bohuslavu Schnirchovi a jeho jezdecké soše krále Jiřího. Bonus: Prokáže-li se návštěvník Památníku krále Jiřího z Poděbrad vstupenkou z abského muzea, bude mít vstup do Památníku zdarma. The King George of Poděbrady Memorial is located in the former castle chapel and King George s Hall, the only part of the Poděbrady Castle that is open to public. Das Denkmal von König Jiří z Poděbrad ist in einer ehemaligen Burgkapelle und dem sog. König- Jiří-Geburtssaal untergebracht, die einzigen als Sehenswürdigkeit hergerichteten und öffentlich zugänglichen Räume im Schloss von Poděbrady. Monumento di re Giorgio di Poděbrady è situato nell ex-cappella del castello, mentre le cosiddette sale della stirpe del re Giorgio, le uniche decorate artisticamente e accessibili al pubblico, sono ubicate nel castello di Poděbrady. Nymburk Turistické informační centrum Náměstí Přemyslovců 165, Nymburk Královské město Nymburk bylo založeno Přemyslem Otakarem II. kolem roku Historické jádro se středověkými hradbami, chrámem sv. Jiljí a dalšími památkami bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Ve městě prožil mládí spisovatel Bohumil Hrabal (muzeum, pivovar). The royal town of Nymburk was founded by King Ottokar II od Bohemia around The historic center with medieval walls, Church of St Giles and other monuments were proclaimed an urban monument zone in The famous Czech writer Bohumil Hrabal spent his youth here (the museum, the brewery). 13

14 Die Königsstadt Nymburk wurde von Přemysl Otakar II. um das Jahr 1275 gegründet. Der historische Kern mit seiner mittelalterlichen Burganlage, der Kirche St. Ägidius und weiteren Sehenswürdigkeiten wurde im Jahr 1992 als städtische Denkmalzone ausgerufen. In der Stadt lebte der junge Schriftsteller Bohumil Hrabal (Museum, Brauerei). La città imperiale di Nymburk fu fondata da Premysl Otakar II attorno al Il centro storico con i bastioni medievali, la cattedrale di Sant Egidio e altri edifici storici è stato dichiarato zona monumentale cittadina nel Nella città trascorse la sua giovinezza lo scrittore Bohumil Hrabal (museo e fabbrica della birra). Středověké opevnění V roce 1280, zároveň se stavbou kostela sv. Mikuláše (dnes sv. Jiljí), započalo budování městského opevnění. Cihlový pás hradeb s asi 52 věžemi a 4 vstupními branami byl obehnán obranným vodním příkopem Malými Valy. Později byl ještě doplněn opukovou hradbou a dalším příkopem Velkými Valy. Zcela dochované dvojité vodní opevnění a část cihlových hradeb můžete ve městě vidět dodnes. Bonus: volně přístupné. The medieval fortification system In 1280, together with the construction of the Church of St Nicolas (today St Giles), development of the town s fortification system commenced. Brick walls with approximately 52 towers and 4 entrance gates were surrounded by a moat, today s Malé Valy. Later a marl wall and another moat were added, today s Velké Valy. The perfectly preserved double moat system and some of the brick walls can be seen today. No admission is charged. Mittelalterliche Festigung Im Jahr 1280, gerade mit dem Bau der Kirche des St. Nikolaus (heute St. Ägidius), setzte die Errichtung einer Stadtbefestigung los. Der geziegelte Gurt der Befestigung mit etwa 52 Türmen und 4 Zugangstoren wurde von einem Verteidigungs-Wassergraben umgeben den kleinen Wällen. Später wurde er noch durch eine Pläner- Mauer und weiteren Gräben ergänzt den großen Wällen. Die komplett erhaltene doppelte Wasserbefestigung und einen Teil der Ziegelmauer können Sie bis heute in der Stadt sehen. Und: frei zugänglich. Fortificazioni medievali Nel 1280, contemporaneamente alla costruzione della chiesa di San Nicola (oggi di Sant Egidio), si iniziò la costruzione delle fortificazioni cittadine. Una cinta di bastioni in mattoni con circa 52 torri e 4 porte d accesso fu circondata da un fossato difensivo riempito d acqua i Piccoli Baluardi. In seguito fu perfezionata con l aggiunta di bastioni in marna e un altro fossato i Grandi Baluardi. Le fortificazioni coi fossati perfettamente conservate sono visibili nella città fino ai nostri giorni. Bonus: entrata gratuita. Vlastivědné muzeum Muzeum nabízí 3 stálé expozice: expozici Bohumila Hrabala (život, dílo a osobní předměty spisovatele úzce spjatého s městem, nechybí ani dobová hospůdka s možností ochutnávky Postřižinského piva při promítání dokumentárního filmu), Nymburk v proměnách věků (historie města s archeol. nálezy) a Z dějin železnice (železniční modely, výstavba dráhy, železničních dílen a unikátní obytné kolonie pro železničáře). Bonus: 50% sleva na každou druhou zakoupenou vstupenku. Regional Museum The museum has three permanent exhibitions: one on Bohumil Hrabal (his life, works and personal belongings closely related to the town) naturally, there is also a period pub where you can sample beer from the Postřižiny brewery while watching a documentary); Nymburk over the Times (archeological findings); and From the Railway History (railway models, railway construction, railway workshops and unique residential colonies for railway workers). Das Volkskundemuseum Das Museum bietet 3 ständige Ausstellungen: eine Ausstellung über Bohumil Hrabal (das Leben, das Werk und persönliche Gegenstände des eng mit der Stadt verbundenen Schriftstellers, es fehlen nicht einmal eine zeitgenössische Kneipe mit der Möglichkeit das Bier aus Postřižiny 14

15 während einer Dokumentarfilmvorführung zu kosten), Nymburk im Wandel der Zeit (archäologische Funde) und Aus der Geschichte der Eisenbahn (Eisenbahnmodelle, Gleisbau, Eisenbahn-Werke und eine einzigartige Wohnsiedlung für Eisenbahner). Museo della storia e della geografia Il museo offre 3 esposizioni permanenti: l esposizione di Bohumil Hrabal (vita, opere e oggetti personali dello scrittore strettamente legati alla città, non manca nemmeno un osteria dell epoca con la possibilità di degustazione della birra della Tonsura durante la proiezione del documentario), Nymburk nei secoli (reperti archeologici) e della storia delle ferrovie (modellini ferroviari, ricostruzione dei binari, delle officine ferroviarie e le baracche abitabili per i ferrovieri, uniche nel loro genere). Beroun Informační centrum Husovo náměstí 69, Beroun , Historie města sahá do poloviny 13. století, kdy se o něm v roce 1265 poprvé zmiňuje král Přemysl Otakar II. ve své listině ostrovskému klášteru. Dnes je Beroun turistickým cílem v blízkosti dvou chráněných krajinných oblastí Křivoklátsko a Český kras. Mezi nejznámější památky patří radnice, hradební opevnění, Pražská a Plzeňská brána a Muzeum Českého krasu. jně navštěvované je také medvědárium na Městské hoře s medvědy Matějem, Kubou a Vojtou. Historické město roku The town s history dates back to the mid-13 th century when it was first mentioned by King Ottokar II of Bohemia in a 1265 letter to the Ostrov monastery. Today, Beroun is a tourist destination in close proximity to two landscape protected areas, Křivoklátsko and Bohemain Karst (caves). The most significant sites include the town hall, the town walls, the Prague and the Pilsen Gates and the Bohemia Karst Museum. Die Stadtgeschichte reicht in Mitte des 13. Jahrhunderts, als der König Přemysl Otakar II. sie erstmals in seiner Schrift an das Kloster in Ostrava erwähnt. Heute ist Beroun ein Touristenziel in der Nähe der zwei geschützten Landschaften Křivoklátsko und Český kras. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören das Rathaus, die Burgbefestigung, das Prager und Pilsener Tor und das Museum der Region Český kras. La storia della città risale alla metà del XIII secolo quando re Premysl Otakar II fa riferimento ad essa nel 1265 nel suo documento al convento di Ostrov. Oggi Beroun è meta turistica nei pressi di delle due regioni sotto tutela paesaggistica di Křivoklát e del Carso Ceco. Tra gli edifici storici più importanti vi è il municipio, le fortificazioni di bastioni, la porta di Praga e quella di Pilsen e il Museo del Carso Ceco. Hradební opevnění s Plzeňskou a Pražskou branou Berounské městské opevnění patří k nejzachovalejším hradebním systémům v České republice. Vzniklo z popudu krále Václava II. na přelomu 13. a 14. století. V té době byly hradby 6 9 metrů vysoké, asi dva metry silné a bylo do nich vestavěno 37 bašt. Nejzachovalejší částí hradeb jsou obě městské brány Plzeňská (patrně nestarší část městského opevnění) a Pražská (nejstarší berounská stavba dochovaná v původní gotické podobě). The fortification system with the Pilsen and Prague Gates Beroun s fortification is the best preserved wall system in the Czech Republic. Die Burgbefestigung mit dem Pilsener und Prager Tor Die Stadtbefestigung von Beroun gehört zu den am meist erhaltenen Bastionssystemen in der Tschechischen Republik. Le fortificazioni di bastioni con la porta di Praga e quella di Plzen Le fortificazioni della città di Beroun sono tra i sistemi di fortificazione meglio conservati di tutta Repubblica Ceca. 15

16 Hrad Karlštejn Pokud pojedete z Prahy do Berouna kolem řeky Berounky, budete projíždět obcí Karlštejn, kde leží nejznámější český hrad stejného jména. V letech 1348 až 1357 ho nechal vybudovat král Karel IV. původně na ochranu říšských, ale i českých korunovačních klenotů a svatých relikvií. Klenoty a ostatní cennosti byly uloženy v kapli Sv. Kříže, která je i součástí jednoho ze dvou prohlídkových okruhů hradu. Ojedinělá původní nástěnná výzdoba-soubor deskových obrazů Mistra Theodorika. Karlštejn je vzdálen od Berouna 15 km. Karlštejn Castle This Gothic castle was built by Charles IV in the 14 th century, originally to protect the imperial and Bohemian coronation jewels and relics. There is a unique original mural a collection of tabular paintings by Master Theodorik. Die Burg Karlštejn Die gotische Burg lies der König Karl IV. ursprünglich zum Schutz der Reichs-, aber auch böhmischen Kronjuwelen und von Heiligen-Reliquien errichten. Vereinzelt der ursprüngliche Wandschmuck ein Zyklus von Tafelbildern des Meisters Theodorik. Castello di Karlštejn Il re Carlo IV fece erigere il castello gotico nel XIV secolo, in origine per difendere i gioielli reali ma anche quelli dell incoronazione ceca e le sante reliquie. Parzialmente visibile la decorazione muraria originale collezione di tavole dipinte del Maestro Teodorico. Náš tip: 7 denní návštěvní balíček Our suggestion 7-day visitor s package Unser Tipp 7-tägiges Besuchspaket La nostra proposta un pacchetto di una gita di 7 giorni Náš tip 7 denní návštěvní balíček 7 denní enice Jindřichův Hradec Kadaň Klášterec nad Ohří Kroměříž Kutná ra Litomyšl Nov ná Prachatice S íčí Svitavy Šternberk Třeboň Kutná ra žije hudbou (začátek června) Kutnohorské památkové objekty se stanou ojedinělou tvůrčí dílnou největších talentů současné hudební scény. Uměleckým ředitelem festivalu je přední český violoncellista Jiří Bárta. Festival získal pověst výjimečné přehlídky s nápaditou dramaturgií! Každý den můžete navštívit nezapomenutelné koncerty rámované působivou atmosférou interiérů historických objektů. Bonusem je možnost zakoupení vstupenky na všechny koncerty za zvýhodněnou cenu. Akční nabídka: 1. den Prohlídka města: Při návštěvě Kutné ry si jistě vyberete z historických skvostů: chrám sv. Barbory, kaple Božího těla, České muzeum stříbra se středověkým dolem, Vlašský dvůr, Sedlecké opatství katedrála Nanebevzetí Panny Marie a Kostnice. 2. den Kutná ra nabízí i další kulturně-sportovní aktivity: Galerie Středočeského kraje. GASK Jezuitská kolej, Sportovně-rekreační areál KLIMEŠKA plovárna, krytý bazén, hřiště na plážový volejbal, bobová dráha, Muzeum Babiččiny kočárky, Muzeum alchymie, Galerie Felixe Jeneweina ve Vlašském dvoře. 3. den Návštěva města Kolín: Synagoga je jedna z nejstarších a nejcennějších památek svého druhu na území Čech. Regionální muzeum v Kolíně s pobočkami v Kouřimi (skanzen lidových staveb) a v Českém Brodě (interaktivní expozice bitvy u Lipan). 4. den Návštěva města Poděbrady. 16

17 abské muzeum, jehož součástí je i památkově chráněný středověký špitál z r a bývalý klášter z konce 19. století. Památník krále Jiřího z Poděbrad, umístěný do bývalé hradní kaple a jediný památkově upravený a veřejnosti přístupný prostor v poděbradském zámku. 5. den Návštěva města Nymburk. Středověké opevnění, s jehož budováním se započalo již v roce Vlastivědné muzeum, které nabízí tři stálé expozice, mj. expozici Bohumila Hrabala. Kostel sv. Jiljí, vzácná ukázka gotické cihlové architektury vybudovaná v letech den Návštěva města Čáslav. Městské muzeum v Čáslavi patří mezi nejstarší venkovská muzea v Čechách. Kostel sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží. 7. den Návštěva města Beroun. Hradební opevnění s Plzeňskou a Pražskou branou. Muzeum Českého krasu, které sídlí v nejstarším měšťanském domě v Berouně. Hrad Karlštejn. Our suggestion 7-day visitor s package 7 day enice Jindřichův Hradec Kadaň Klášterec nad Ohří Kroměříž Kutná ra Litomyšl Nov ná Prachatice S íčí Svitavy Šternberk Třeboň Kutná ra is Alive with Music (early June) Listed buildings in Kutná ra will turn into a unique creative workshop hosting the greatest talents from the contemporary music scene. The festival s Art Director is top Czech cellist Jiří Bárta. The festival has gained a reputation as an extraordinary event with resourceful dramaturgy! Every day unforgettable concerts are set in the impressive atmosphere of historic interiors. As a bonus, you can buy a ticket good for all concerts for a discounted price. Special offer: 1 st day Tour the town: When visiting Kutná ra, you should not miss any of its historic gems: the Church of Saint Barbara, the Corpus Christi Chapel, the Czech Museum of Silver with the Osel Mine, the Italian Court, the Sedlec Abbey the Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary and the Ossuary. 2 nd day Kutná ra also offers other cultural and sports activities: The Central Bohemian Region Gallery. GASK the Jesuit College, The KLIMEŠKA Sports and Recreation Center with both an outdoor and indoor swimming pool, beach volleyball courts, bobsledding, the Grandmother s Prams Museum, the Museum of Czech Puppets, the Felix Jenewein Gallery in the Italian Court. 3 rd day Visit the town of Kolín. The Synagogue one of the oldest and most precious sites of its kind in Bohemia. The Regional Museum in Kolín with affiliated facilities in Kouřim (a folk architecture skanzen) and Český Brod (an interactive exhibition of the Battle of Lipany). 4 th day Visit the town of Poděbrady. The abí Museum, which also includes a listed medieval hospital from 1444 and a former cloister from the end of the 19 th century. The King George of Poděbrady Memorial is located in the former castle chapel, the only part of the Poděbrady Castle that is open to the public. 5 th day Visit the town of Nymburk. The medieval fortification system the construction started as early as

18 The Regional Museum it offers three permanent exhibitions, one of them covering Czech writer Bohumil Hrabal. The Church of St Giles a precious example of Gothic brick architecture built between 1280 and th day Visit the town of Čáslav. The Čáslav Municipal Museum is one of the oldest rural museums in Bohemia. The Church of St Peter and St Paul and a lookout tower. 7 th day Visit the town of Beroun. The fortification system with the Pilsen and Prague Gates. The Bohemia Karst Museum located in the oldest town house in Beroun. Karlštejn Castle. Unser Tipp 7-tägiges Besuchspaket 7- tägiges enice Jindřichův Hradec Kadaň Klášterec nad Ohří Kroměříž Kutná ra Litomyšl Nov ná Prachatice S íčí Svitavy Šternberk Třeboň Kutná ra im Zeichen der Musik (Anfang Juni) Die Denkmalobjekte von Kutná ra werden zu einer einzigartigen Talentschmiede der gegenwärtigen Musikszene. Künstlerischer Leiter des Festivals ist der tschechische Spitzen-Violoncellist Jiří Bárta. Das Festival gewann den Ruf einer außergewöhnlichen Vorführung mit einfallsreicher Dramaturgie! Sie können jeden Tag unvergessliche Konzerte besuchen, die durch die stimmungsvolle Atmosphäre des Interieurs historischer Objekte umrahmt wird. Ein Bonus ist die Möglichkeit sich die Eintrittskarten für alle Konzerte zu vergünstigtem Preis zu kaufen. Programm für eine Woche: 1. Tag Stadtbesichtigung: Während dem Besuch von Kutná ra wählen Sie gewiss aus historischen Kostbarkeiten aus: der St. Barbara-Dom, die Fronleichnamskapelle, das Böhmische Silbermuseum mit dem Esel-Erzgang ( důl Osel ), der Welsche f, die Abtei von Sedlec die Kathedrale Mariä Himmelfahrt und das Beinhaus. 2. Tag Kutná ra bietet auch weitere kulturell-sportliche Attraktionen: Die Galerie des Mittelböhmischen Kreises. GASK das Jesuitenkolleg, das Sport- und Erholungsareal KLIMEŠKA ein Schwimm- und Hallenbad, ein Beachvolleyballfeld, eine Sommerrodelbahn, das Museum Omas Kinderwägen: Babiččiny kočárky, das Marionetten-Museum, die Felix Jenewein-Galerie im Welschen f. 3. Tag Besuch der Stadt Kolín. Die Synagoge ist eine der ältesten und wertvollsten Denkmäler seiner Art auf böhmischem Boden. Das Regionalmuseum in Kolín mit Filialen in Kouřim (Freilichtmuseum mit traditionellen Bauten) und in Český Brod (interaktive Ausstellung der Schlacht bei Lipan). 4. Tag Besuch der Stadt Poděbrady. Das Elblandmuseum, dessen Teil auch ein denkmalgeschütztes, mittelalterliches Spital aus dem Jahr 1444 und ein ehemaliges Kloster aus dem Ende des 19. Jahrhunderts ist. Eine Gedächtnisstätte des Königs Jiří z Poděbrad, in der ehemaligen Burgkapelle untergebracht und der einzige für Touristen hergerichtete und öffentlich zugängliche Raum im Schloss von Poděbrady. 5. Tag Besuch der Stadt Nymburk. Eine mittelalterliche Festung, mit deren Bau man bereits im Jahre 1280 begann. Ein Heimatkundemuseum, das drei ständige Ausstellungen anbietet, u.a. eine Bohumil Hrabal-Ausstellung. Die St. Ägidius-Kirche, ein wertvolles Beispiel gotischer Ziegel-Architektur, errichtet in den Jahren Tag Besuch der Stadt Čáslav. 18

19 Das Städtische Museum in Čáslav gehört zu den ältesten Bauernmuseen in Tschechien. Die Kirche St. Peter und Paul mit Aussichtsturm. 7. Tag Besuch der Stadt Beroun. Die Burgbefestigung mit dem Pilsener und Prager Tor. Das Museum des Böhmischen Karstes, das in dem ältesten Bürgerhaus in Beroun residiert. Die Burg Karlštejn. Consigliamo Pacchetto per una gita di 7 giorni 7 giorni enice Jindřichův Hradec Kadaň Klášterec nad Ohří Kroměříž Kutná ra Litomyšl Nov ná Prachatice S íčí Svitavy Šternberk Třeboň Kutná ra vive con la musica (inizio di giugno) Gli edifici monumentali di Kutná ra diventano un laboratorio creativo, unico nel suo genere, dei maggiori talenti della scena musicale contemporanea. Il direttore artistico del festival è il famoso violoncellista ceco Jiří Bárta. Il festival ha acquisito la fama di kermesse straordinaria con una geniale drammaturgia! Ogni giorno si tengono dei concerti indimenticabili nell affascinate cornice degli edifici storici. Come bonus vi è la possibilità di acquisto dei biglietti per tutti i concerti ad un prezzo scontato. Offerta speciale: 1 giorno Visita della città: Nella visita di Kutná ra potrete scegliere tra i vari gioielli storici: Cattedrale di Santa Barbara, Cappella del Corpus Domini, Museo ceco dell argento con la miniera Osel, Corte italiana, Abbazia Sedlec cattedrale dell Assunzione della Vergine Maria,Chiesetta d ossa. 2 giorno Kutná ra offre anche attività sportive e culturali: Galleria della Boemia. Centrale GASK Collegio gesuita, Complesso sportivo-ricreativo KLIMEŠKA piscina esterna, piscina coperta, campo da pallavolo da spiaggia, pista da bob, Museo delle carrozzine della nonna, Museo delle marionette ceche, Galleria Felix Jenewein nella Corte italiana. 3 giorno visita della città di Kolín. Sinagoga uno dei monumenti più antichi e preziosi di questo tipo in Repubblica Ceca. Museo regionale di Kolín con una sede distaccata a Kouřim (museo all aria aperta di costruzioni rustiche) e a Český Brod (mostra interattiva della battaglia presso Lipany). 4 giorno visita della città di Poděbrady. Museo dell Elba, cui parte integrante è l ospedale medievale monumento sotto tutela artistica, risalente all anno 1444 e l ex monastero della fine del 19 secolo. Monumento di re Giorgio di Poděbrady, situato nell ex-cappella del castello e unico monumento accessibile al pubblico del castello di Poděbrady. 5 giorno visita della città di Nymburk. Fortificazioni medievali, la cui costruzione ebbe inizio nel Museo della storia e geografia che offre tre mostre permanenti tra cui l esposizione di Bohumil Hrabal. Museo di Sant Egidio, esempio straordinario di architettura gotica in mattoni risalente agli anni giorno visita della città di Čáslav. il museo cittadino di Čáslav è uno dei più antichi musei rurali della Repubblica Ceca. Chiesa dei Santi Pietro e Paolo con torre panoramica. 7 giorno visita della città di Beroun. Fortificazioni con la Porta di Plzeň e di Praga. Museo del Carso Ceco che si trova nel più antico edificio cittadino di Beroun. Castello di Karlštejn. 19

20 Nośnikiem projektu jest Zrzeszenie historycznych siedzib Czech, Morawy i Śląska. Nośnikiem projektu jest Zrzeszenie historycznych siedzib Czech, Morawy i Śląska. L'Association des Lieux historiques de Bohême, Moravie et Silésie est porteur de se projet. L'Association des Lieux historiques de Bohême, Moravie et Silésie est porteur de se projet. L'Association des Lieux historiques de Bohême, Moravie et Silésie est porteur de se projet. La colonna portante del progetto è L Associazione dei luoghi storici della Boemia, Moravia e Slesia. L'Association des Lieux historiques de Bohême, Moravie et Silésie est porteur de se projet. Nośnikiem projektu jest Zrzeszenie historycznych siedzib Czech, Morawy i Śląska. Организатором проекта является»общество исторических резиденций Чехии, Моравии и Силезии«. L'Association des Lieux historiques de Bohême, Moravie et Silésie est porteur de se projet. Организатором проекта является»общество исторических резиденций Чехии, Моравии и Силезии«. L'Association des Lieux historiques de Bohême, Moravie et Silésie est porteur de se projet. Организатором проекта является»общество исторических резиденций Чехии, Моравии и Силезии«. Nośnikiem projektu jest Zrzeszenie historycznych siedzib Czech, Morawy i Śląska. eská Ka Objevujte krásy dalších historických měst 14 měst enice Jindřichův Hradec Kadaň Klášterec nad Ohří Kroměříž Kutná ra Litomyšl Nov ná Prachatice S íčí Svitavy Šternberk Třeboň radec B Kadaň F Klášterec m ad Ohří G Kroměříž Kadaň D Kutná Česká Ka enice Na swoim urlopie odkrywamy kulturowe ná C Pr rachatice dziedzictwo Czech, Morawy G i Śląska! S íčí D Svi itavy C Šternb Česká Ka Jindřichův Hradec Découvrez le patrimoine culturel de la Bohême, ná C Pr rachatice Moravie et Silésie pendant G vos vacances! S íčí D Svi itavy C Šternb Kadaň Открывайте для себя культурное наследие ná C Pr rachatice Чехии, Моравии и Силезии G во S время отпуска! íčí D Svi itavy C Šternberk Kadaň D Klášterec nad Ohří Открывайте для себя культурное наследие ná C Pr rachatice Чехии, Моравии и Силезии G во S время отпуска! íčí D Svi itavy C Šternb Nov Nov Na swoim urlopie odkrywamy kulturowe ná C Pr rachatice dziedzictwo Czech, Morawy G i Śląska! S íčí D Svi itavy C Šternberk Nov D ora G Litomyšl C Nov m m olná C Prachatice G S Česká Ka Kroměříž Na swoim urlopie odkrywamy kulturowe ná C Pr rachatice dziedzictwo Czech, Morawy G i Śląska! S íčí D Svi itavy C Šternb Kutná ra Scoprite l eredità culturale della ná C Pr rachatice Boemia, Moravia e Slesia! G S íčí D Svi itavy C Šternb Litomyšl Litomyšl Découvrez le patrimoine culturel de la Bohême, ná C Pr rachatice Moravie et Silésie pendant G vos vacances! S íčí D Svi itavy C Šternberk Litomyšl D oříčí D Svitavy C Šternb eská Ka nad Ohří G radec B Kadaň F Klášterec ná Prachatice S íčí G Kroměříž D Kutná Découvrez le patrimoine culturel de la Bohême, ná C Pr rachatice Moravie et Silésie pendant G vos vacances! S íčí D Svi itavy C Šternb Česká Ka Svitavy Česká Ka ř Découvrez le patrimoine culturel de la Bohême, ná C Pr rachatice Moravie et Silésie pendant G vos vacances! S íčí D Svi itavy C Šternberk Svitavy D Česká Ka Découvrez le patrimoine culturel de la Bohême, ná C Pr rachatice Moravie et Silésie pendant G vos vacances! S íčí D Svi itavy C Šternb ad Ohří G Kroměříž D Kutná m ora m G Litomyšl C Nov Svitavy Šternberk Třeboň olná C Prachatice G S Na swoim urlopie odkrywamy kulturowe ná C Pr rachatice dziedzictwo Czech, Morawy G i Śląska! S íčí D Svi itavy C Šternb Открывайте для себя культурное наследие ná C Pr rachatice Чехии, Моравии и Силезии G во S время отпуска! íčí D Svi itavy C Šternb Découvrez le patrimoine culturel de la Bohême, ná C Pr rachatice Moravie et Silésie pendant G vos vacances! S íčí D Svi itavy C Šternb oříčí m D Svitavy C Šternb eská Ka Dny evropského dědictví / European heritage days radec Vydalo B Sdružení historických Kadaň sídel Čech, Moravy a Slezska, F Praha Klášterec 2011 Výroba a tisk AF BKK, s.r.o. grafický návrh Yvone Baalbaki, zpracování Mapový podklad Kartografie PRAHA, a.s.

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Il Barocco musicale italiano in scena all Istituto di cultura

Il Barocco musicale italiano in scena all Istituto di cultura http://www.9colonne.it/public/105681/il-barocco-musicale-italiano-br-in-scena-all-istituto-dicultura#.vojemk_lcck Il Barocco musicale italiano in scena all Istituto di cultura BigItaly focus BigItalyFocus

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské Museum mit J. J. Ryba und Böhmischer Weihnachtsmesse Denkmal mit Galerie und Dauerausstellung

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Praga La cittá delle cento torri

Praga La cittá delle cento torri Settembre 2015 Min. 8 persone Praga La cittá delle cento torri Highlights: Hotel gay friendly Trasporto privato aeroporto - hotel - aeroporto Guida gay in italiano Programmi esclusivi Vita notturna LGBT

Více

české dědictví unesco heritage czech POHLEDEM ŽIVOTA VIEW OF LIFE

české dědictví unesco heritage czech POHLEDEM ŽIVOTA VIEW OF LIFE 2012 let years památek sights > české dědictví unesco heritage czech Kutná hora > kaple božího těla Corpus christi chapel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

Cyklotrasy. Seč a okolí

Cyklotrasy. Seč a okolí Cyklotrasy a okolí Horní Bradlo 27,5 km Trasa A (0 km 4114) Kovářov (3 km projížďka na koních dál po neznačené cyklotrase) Bojanov (5 km občerstvení, barokní kostel sv. Víta 4119 nebo neznačená trasa)

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Gotika a Jindřichův Hradec, kostel sv. Jana Křtitele Gothic and Jindřichův Hradec, the Church of St. John The Baptist

Gotika a Jindřichův Hradec, kostel sv. Jana Křtitele Gothic and Jindřichův Hradec, the Church of St. John The Baptist ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Gotika a Jindřichův Hradec, kostel sv. Jana Křtitele Gothic and Jindřichův Hradec, the Church of St. John The Baptist Projekt Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec

Více

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové HISTORIE Nejstarší písemná památka uvádí, že kostel sv. Petra a Pavla patřil na klášterním panství žďárského kláštera cisterciáků k nejstarším. Kostel měl mít

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 4. ročník Anglický jazyk

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Wien Vypracoval:

Více

All IIC di Praga il concerto Il tramonto del sole

All IIC di Praga il concerto Il tramonto del sole http://comunicazioneinform.it/alliic-di-praga-il-concerto-il-tramonto-del-sole/ All IIC di Praga il concerto Il tramonto del sole giovedì, 6 aprile, 2017 in NOTIZIE INFORM APPUNTAMENTI L 11 aprile un iniziativa

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory,

Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory, Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXV. Královského stříbření Kutné Hory, 25. 26.6.2016 Jsme velmi rádi, pokud jste se rozhodli navštívit tradiční historickou akci Královské stříbření Kutné Hory, která

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ F. ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek TOMÁŠ KYNCL JIŘÍ VARHANÍK Abstrakt: Unikátně dochované pozůstatky střešních latí románského

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

art program libero patrignani collection

art program libero patrignani collection libero patrignani collection presco group, a.s. / máchova 2 / 20 00 prague 2 / czech republic tel.: +420 222 922 040 / fax: +420 222 922 058 e-mail: info@prescogroup.cz / www.pg.cz presco group, a.s. /

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities.  ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk US 1. Cities www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Střední Integrovaná škola grafická střední Brno škola polygrafická, Šmahova Brno, Šmahova 110, 627 1100 Brno

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Praga - Life in a sketch : una mostra racconta la vita dei fumettisti italiani

Praga - Life in a sketch : una mostra racconta la vita dei fumettisti italiani http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2015/11/praga-life-in-asketch-una-mostra.html Praga - Life in a sketch : una mostra racconta la vita dei fumettisti italiani Data:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LONDON ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

LONDON ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště LONDON Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu LONDÝN Autor PhDr.Yvona Šulcová Datum 3.1.2014 Stupeň atypvzdělávání

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje/ im westlichen Teil vom Liberecký-Kreis - dvě oblasti: Máchův

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Italská klavíristka Enrica Ciccarelli vystoupí s Komorní filharmonií Pardubice

Italská klavíristka Enrica Ciccarelli vystoupí s Komorní filharmonií Pardubice http://www.ceskenovinky.eu/2016/04/22/italska-klaviristka-enrica-ciccarelli-vystoupi-s-komornifilharmonii-pardubice/ Italská klavíristka Enrica Ciccarelli vystoupí s Komorní filharmonií Pardubice Od Redakce

Více

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 Veranstaltungen Oktober - Dezember 2017 Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 www.archaeocentrum.eu 04.10.2017, 10:00-16:00 Uhr 4. 10. 2017 10.00-16.00 h Workshops Metalle in der Menschheitsgeschichte und

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

CAPU COLLECTION 2O11/2O12

CAPU COLLECTION 2O11/2O12 kvalita zkušenost tradice CAPU COLLECTION 2O11/2O12 čepice šály rukavice ČELENKY STRANA 2 2 Firma CAPU se specializuje na výrobu čepic, kšiltových čepic, šál, fleecových výrobků, funkčních čepic a dalších

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

Mladá Boleslav Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Mladá Boleslav Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mladá Boleslav Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2010 Mgr.Jitka Cihelníková Mladá Boleslav Mladá Boleslav Grundinformationen es

Více

CZ 1.07/1.4.00/21.1962. Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, 671 07 Uherčice, okres Znojmo, IČO 49438026

CZ 1.07/1.4.00/21.1962. Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, 671 07 Uherčice, okres Znojmo, IČO 49438026 CZ 1.07/1.4.00/21.1962 Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace Lubnice 20, 671 07 Uherčice, okres Znojmo, IČO 49438026 Tel.515298438, e-mail: zslub@mboxzn.cz Číslo DUM: VY_32_INOVACE_19

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí a okolím. Spinnennetz von Sušice - die schönsten Spazierwege durch Sušice und Umgebung

Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí a okolím. Spinnennetz von Sušice - die schönsten Spazierwege durch Sušice und Umgebung Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí

Více