Číslo 04/2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz"

Transkript

1 NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ VE STAVENIŠTĚ VYBÍRÁME Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Z ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍM: 685/ ZM bere na vědomí informace o aktuálním stavu ve výběru vodného a stočného, 687/ ZM a) schvaluje v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční dotaci ve výši 500 tis. Kč pro Městskou nemocnici, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem na zajištění zpracování základní projektové dokumentace pro rekonstrukci operačních sálů v nemocnici, 688/ ZM schvaluje názvy nových ulic v lokalitě Městská Podstráň dle přiložené situační mapy s platností od takto: ulice č. 1 B. Martinů ulice č. 2 Rybova ulice č. 3 J. Šlitra ulice č. 4 Bubeníkova S příchodem jara a lepších klimatických podmínek se rekonstrukce a přístavba bývalé Reginy rozeběhla na plné obrátky. Bylo dokončeno oplocení zařízení staveniště a na náměstí postupně začala najíždět těžká mechanizace. V průběhu celého měsíce probíhala náročná trysková injektáž a vrtání mikropilot, které nové i rekonstruované objekty staticky zajistí. Použito bylo asi 450 kubíků cementové směsi. Následně začnou práce na statickém zajištění kleneb 1. nadzemního podlaží a základových pasech přístavby. Použity budou dva věžové jeřáby s výškou 30 m a 20 m. V průběhu května bude zahájena i druhá etapa celého projektu, rekonstrukce vlastního náměstí. Celkové náklady na realizaci projektu Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory přesahují 80 mil. korun. Téměř 75 mil. korun bude hrazeno z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Realizace takovéto velké stavby se samozřejmě neobejde bez určitých potíží, pohybu těžké stavební techniky, zvýšené prašnosti a hlučnosti. Děkujeme proto všem občanům města, majitelům i uživatelům přilehlých nemovitostí a zejména pak návštěvníkům restaurace U Svobodných pánů za shovívavost při realizaci projektu a omlouváme se za případné vzniklé problémy. Mgr. Dušan Kubica odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM) 717/ ZM a) schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu nad ,- Kč následovně: 1. HK Dvůr Králové nad Labem ,- Kč HC Dvůr Králové ,- Kč Tennis club ,- Kč Angeles Dance Group ,- Kč TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem ,- Kč d) schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, na činnost Tělovýchovné jednoty v roce 2010, přednostně na uhrazení nájmů (jmenovitě subjektům: TSM, ZŠ Strž a SŠIS - pozn. redakce) ve výši ,- Kč s tím, že vyúčtování této dotace bude provedeno do , f) podmiňuje poskytnutí další dotace Tělovýchovné jednotě předložením ZM nezávislého finančního auditu hospodaření Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem za rok Rekonstrukce by se bez těžké techniky neobešla VYJÁDŘENÍ MĚSTA K ŠÍŘENÉ FÁMĚ Vedení města oznamuje všem občanům Dvora Králové nad Labem, že s nikým nebylo jednáno jak na nejvyšší úrovni - vedení, tak v Radě města, ani na nejširším plénu, tj. na Zastupitelstvu města, o stěhování a ubytování většího počtu mimodvorských občanů. Tyto ničím nepodložené fámy hovoří o 160 až 200 občanech z jiného města, a dokonce ví, že pocházejí z Jaroměře Josefova. Kontaktovali jsme i celou řadu soukromých subjektů, které mají možnost ubytovávat na území našeho města. Ty nám tuto fámu vyvrátily. Vedení města Vybíráme z obsahu Rekonstrukce náměstí TGM Vybíráme z usnesení ZM a RM Volby Městská policie informuje Osobnost města za rok 2009 Kulturní příloha KdeCo Tipy na knihy, pozvánka na koncert Sport strana 1

2 Noviny královédvorské radnice NKR č.04/2010 O D B O R Y M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U I N F O R M U J Í VOLBY 2010 MAPOVÝ PORTÁL - LETECKÉ SNÍMKY V lednovém vydání novin jsme vás informovali o zveřejnění mapového portálu Královédvorska na webových stránkách města. Další články budou zaměřeny na dílčí mapové projekty či specifická témata týkající se problematiky geografických informačních systémů (GIS). Základním stavebním kamenem každého mapového portálu jsou mapové podklady, které poskytují informace zejména o polohopisu, příp. výškopisu zobrazovaného území. Veřejná správa využívá nejčastěji katastrální mapy, státní mapová díla, plány obcí či letecké snímky. Začneme od konce, dnes tedy pár vět k leteckým snímkům. Letecké snímky, resp. přesněji ortofotomapy, jsou v daném rozlišení reálným obrazem zemského povrchu k danému datu pořízení. Jsou srozumitelné a čitelné pro široký okruh uživatelů státní správy, technických společností i občanů. V kombinaci s katastrální mapou poskytují ortofotomapy možnost věrohodně porovnat stav daného území s mapou k danému období (např. skutečný průběh místních komunikací či posuzování černých staveb). Jejich podrobnost je dána parametrem velikosti obrazové jednotky (pixel) ke skutečnosti př. na ortofotomapě s velikostí pixelu 20 cm jednoznačně identifikujete objekty o velikosti osobního automobilu. Mapový portál Královédvorska veřejnosti nabízí dvě sady barevných leteckých snímků z roku 2007 podrobnější pro území města (20 cm/ px) a méně podrobnou pro Královédvorsko (50 cm/px). V interní síti jsou pro potřeby rozhodování úřadu navíc k dispozici další sady ortofotomap z různých časových období pro území Královédvorska z let 2006, 2008 a pro území města z let 1999 (čb), Tyto ortofotomapy jsou dle licenčních podmínek k dispozici pouze pro interní potřebu, proto je nemůžeme na našem portále zveřejnit. V případě potřeby novějších snímků První polovina letošního roku je ve znamení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, termín konání prezident republiky vyhlásil na května Právě proto se již nyní na této velké události usilovně pracuje v souladu se schváleným harmonogramem úkolů a lhůt. Na městský úřad dorazily i hlasovací lístky, které se expedují, kromě jiných volebních materiálů, i pro ostatních 27 obcí správního celku. V této chvíli jsou již připraveny v doručovacích obálkách k roznášce. U těchto voleb oproti minulosti bude provedena změna v doručování hlasovacích lístků. Namísto objednávky u České pošty zajistí jejich doručení zaměstnanci města. S roznáškou souborů hlasovacích lístků se započne v průběhu 19. týdne a bude ukončena do úterý 25. května. Pokud by se snad stalo, že hlasovací lísky k některému z voličů z nějakého důvodu v zákonné lhůtě nedorazí, budou následně po této lhůtě k dispozici na recepci MěÚ a v den voleb na každém volebním okrsku. V našem městě je celkem 17 volebních okrsků a pracuje v nich asi 140 občanů, kteří se na vás budou těšit při volbách vašich zástupců do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jan Černík vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy (VVS) SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ Okrsek č.1 ZŠ Schulzovy sady, odloučené pracoviště Komenského, Komenského 795, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.2 Východočeská plynárenská, a.s., Heydukova 707, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.3 JUTA, a.s., závod 3, Eklova 3033, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.4 Družstvo Dřevotvar, Heydukova 2432, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.5 ZŠ 5. Května, 5. Května 1181, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.6 Diakonie ČCE, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.7 SŠIS nábřeží Jiřího Wolkera, nábřeží Jiřího Wolkera 132, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.8 SŠIS Elišky Krásnohorské, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.9 Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.10 ZŠ Podharť, Máchova 884, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.11 Městské muzeum, Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.12 ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.13 ZŠ Žireč, Žireč 11, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.14 MŠ Lipnice, Lipnice 64, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.15 Ekotern, Zboží 60, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.16 MŠ Verdek, Verdek 72, Dvůr Králové nad Labem Okrsek č.17 ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské 2919, Dvůr Králové nad Labem využijte jiných veřejných mapových portálů (např. mapy.cz obsahují na území města snímky z roku 2008). Mapový portál Královédvorska je k dispozici na webových stránkách města (www. mudk.cz) pod odkazem Mapy, v sekci Město a okolí nebo přímo na URL adrese: mapy.mudk.cz. Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. vedoucí odboru informatiky (OI) Ortofotomapa z roku 2008 v kombinaci s parcelní kresbou katastru nemovitostí (stav leden 2010) poukazuje na neaktuálnost a prodlení v aktualizaci katastrální mapy ke skutečnému stavu (pozn. věc je v řešení mezi investorem s katastrálním úřadem). MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VYHLAŠUJE V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í na obsazení funkce VODOHOSPODÁŘ Druh práce a místo výkonu práce odborný referent (odborná referentka) oddělení rozvoje, investic a správy nemovitostí odboru rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové nad Labem, a to ve funkci referent správy majetku města se zaměřením především na práva a povinnosti spojené s vlastnictvím vodovodů a kanalizací ve Dvoře Králové nad Labem. Platová třída odpovídající druhu práce 9. platová třída - zajišťování a organizace údržby, oprav a obnovy majetku města především vodohospodářské infrastruktury. Město je připraveno vytvořit zkušenému odborníkovi v požadované oblasti nadstandardní podmínky včetně možnosti přidělení služebního bytu. Celý text vyhlášeného výběrového řízení je uveřejněn na stránce podrobnosti sdělí vedoucí odboru RIM Ing. Radmila Fiľakovská, tel nebo Lenka Fikarová, personální a mzdové oddělení, tel Ing. Ondřej Kudrnáč tajemník MěÚ VYBÍRÁME Z USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE RADA MĚSTA SVÝM USNESENÍM 276/ RM a) rozhodla o provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do města v předloženém rozsahu, 292/ RM a) vyhlašuje 8. kolo prodeje pozemkových parcel č. 2004/4, 1984/9, 1984/10, 2004/1 a 2004/16 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem formou obálkové metody, za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostku města podpisem zveřejnění, 312/ RM a) schvaluje poskytnutí dotace Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem na vydání sborníku ke 120. výročí založení gymnázia ve výši ,- Kč, 319/ RM a) schvaluje rozdělení neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností : oprava střechy ve III. etapě pro kostel sv. Mikuláše v Horní Brusnici ve výši ,- Kč, restaurování oltáře sv. Rosálie v Žirči ve II. etapě ve výši ,- Kč, oprava střechy DDM Jednička čp ve Dvoře Králové nad Labem ve výši ,- Kč, strana 2

3 NKR č.04/2010 ČINNOST TECHNICKÝCH SLUŽEB V MĚSÍCI DUBNU S příchodem jarního počasí jsme zahájili převážně úklidové práce a opravy komunikací a štěrkových cest, jejichž povrch byl po zimním období narušen. Prováděli jsme opravy výtluků, opravy štěrkových cest, např. v Lipnici, v ul. J. Suka, Pod Lesem, v ul. Seifertova, čistíme chodníky a komunikace, v ul. Spojených národů a na Denisově nám. jsme opravili plakátovací plochy, podíleli jsme se na svozech zahradního a objemného odpadu, ve spolupráci s odborem životního prostředí jsme sváželi pytle odpadu sesbíraného v příkopech podél silnic. I sportoviště procházejí jarním úklidem. Na koupališti probíhá příprava areálu pro nadcházející sezonu, což zahrnuje nátěry, úpravu terénu a úklid. Totožné přípravy probíhají také na letním stadionu, byly zde provedeny prořezy stromů a likvidace náletů, byl upraven povrch softbalového hřiště navezením nové antuky, na zimním stadionu byl uskutečněn celkový úklid po ukončené sezoně. Na úseku zeleně pracovníci dokončili tvarování malokorunných stromů, provedli úpravu některých živých plotů, např. v ul. Čelakovského, Tyršova a Pod ZOO. Další činností, na kterou je předjaří ideální, je průklest keřů. Ten byl proveden v lokalitách park u Městské policie, v Rooseveltově ul., kruhový objezd u lázní, Denisovo nám., starý hřbitov, park Schulzovy sady, Erbenova ul. a Karolíny Světlé. Díky plánované výměně parovodu za horkovod byl rozkopán kruhový objezd na Denisově náměstí. Keře zde rostoucí byly odstraněny. Část z nich jsme vyryli a použili na doplnění naší výsadby v ulicích Přímá, Poděbradova, Eklova a Rooseveltova, s pomocí vysokozdvižné plošiny jsme provedli některé zásahy v korunách stromů redukci koruny smuteční vrby a úpravu koruny lípy v ulici Karolíny Světlé, upravení korun dubů v ulici 17. listopadu tak, aby byla zachována podjezdná výška pro nákladní automobily, odstranění zalomených větví ze stromů na nábřeží J. Wolkera, na starém hřbitově a Pod Lesem. Poté, co vyschly trávníky, jsme provedli zarovnání děr a v nich vyjetých kolejí zeminou v ulicích Štefánikova, Elišky Krásnohorské, Erbenova, Seifertova, Slunečná, na starém hřbitově a v parku Schulzovy sady, v druhé polovině dubna jsme realizovali výsadbu stromů. Před vlastní výsadbou jsme zajistili vyjádření vlastníků inženýrských sítí (elektřina, plyn, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a telefon) o jejich průběhu v daných lokalitách. V případě možné kolize s těmito sítěmi jsme dojednali podmínky, za kterých můžeme stromy na tato místa vysadit, na hřbitově ve Verdeku jsme shrabali zbytky listí. Totéž provádíme i na hřbitově ve Dvoře. VĚŽ KOSTELA SV. JANA KŘTITELE I letos zůstává prozatím pro širokou veřejnost nepřístupná. Důvodem je nevyhovující technický stav. Děkanství, které má prostory ve správě, tuto situaci řeší a pracuje na jejich zpřístupnění. Kdy přesně se znovu prostory pro zájemce otevřou, není známo. TYRŠOVO KOUPALIŠTĚ V současné době probíhají v areálu Tyršova koupaliště přípravné práce, které mají zajistit podmínky pro jeho otevření. Koupaliště bude schopno přivítat první návštěvníky v druhé polovině května, avšak konkrétní datum jeho otevření závisí na příznivosti počasí. OSOBNOST MĚSTA ZA ROK 2009 Termín předkládání návrhů do Cena Osobnost města Dvůr Králové nad Labem za rok 2009 se udílí v oblastech: 1. hudba, hudební dílo 2. výtvarné dílo, fotografie, film 3. organizace kulturního podniku 4. vědecká a odborná činnost, popularizace vědy, přednášky, publicistická a vydavatelská činnost 5. politická a společensky významná veřejná činnost 6. hrdinský čin 7. významný studijní výsledek žák nebo student roku 8. sportovní výkon v kategoriích: a) jednotlivci mládež do 18 let b) jednotlivci dospělí c) trenér, cvičitel Cena může být udělena rovněž in memoriam. Návrh na udělení ceny může podat každý občan, který dosáhl 18 let a má trvalé bydliště ve Dvoře Králové nad Labem, nebo právnická osoba se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem. Návrh je nutné doručit na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor školství, kultury a sociálních věcí, a to ve vyhlášeném termínu daného roku. Dále musí být návrh podán písemnou formou na předepsaném formuláři, který bude k dispozici v Novinách královédvorské radnice, na webových stránkách města a v městském informačním centru. Všechny návrhy došlé ve stanoveném termínu připraví odbor školství, kultury a sociálních věcí k posouzení kulturní komisi RM (oblast č. 1 7) a sportovní komisi RM (oblast č.8) a následně budou předloženy Radě města. O udělení ceny rozhoduje Zastupitelstvo města na základě doporučení Rady města. Cena může být udělena nejvýše jednomu oceněnému v každé oblasti č. 1 7 a nejvýše jednomu oceněnému v každé kategorii oblasti č. 8. Ceny budou slavnostně předány starostkou nebo místostarostou v konšelské síni Staré radnice. Při předávání cen obdrží oceněný diplom, stříbrnou pamětní medaili a věcnou cenu. Cena města nemusí být udělena každoročně. Na cenu není právní nárok. Kateřina Pištorová zástupkyně vedoucího odboru školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS) Noviny královédvorské radnice PILOTNÍ PROJEKT PYTLOVÉHO SBĚRU TŘÍDĚNÉHO ODPADU - PRVNÍ VÝSLEDKY SVOZŮ Vážení spoluobčané, v letošním roce se v našem městě rozběhl pilotní projekt pytlového sběru tříděného odpadu. Probíhá v ulicích 5.května, 28.října, Staškova, Smetanova, Bezručova, Dvořákova, Drtinova, Březinova, Boženy Němcové, Městská Podstráň, Josefa Suka a Leoše Janáčka. Účast v systému je dobrovolná; rozmístění a počet velkoobjemových kontejnerů na ulicích zůstanou prozatím nezměněny. Ve dnech 26. února a 26. března 2010 proběhly první svozy, při kterých bylo svezeno 147 pytlů plastů (337,68 kg), 77 pytlů papíru (726,58 kg) a 23 pytlů nápojových kartonů (37,56 kg). Celkem byla sebrána a předána k využití více než 1 tuna využitelných odpadů. Do projektu se zatím zapojilo 100 domácností z celkových 352, které se nacházejí v pilotní oblasti. Odpady takto sebrané byly většinou velmi dobře vytříděné. Pouze v jednom případě se stalo, že modrý pytel na papír byl naplněn textilem a nebyl označen identifikačním kódem. Tento pytel nebyl z výše uvedených důvodů technickými službami odvezen. V několika případech byly odevzdány pytle s plasty a nápojovými kartony, které byly málo naplněné (pouze do 1/3 až 1/2), a několik pytlů nebylo zavázaných. Tímto bych Vás chtěla požádat, abyste pytle s plasty a nápojovými kartony odevzdávali plné, jinak dochází ke zbytečnému prodražování celého systému o cenu pytlů. Pouze pytle s papírem, pokud obsahují časopisy či jiný těžký papír, je možné odevzdat méně naplněné (tak, aby je bylo možno unést). Zavázání pytlů je důležité, aby se Vámi vytříděné odpady ve svozovém nákladním autě zase nesmíchaly a nemusely být následně složitě dotřiďovány. Dále bych Vás chtěla poprosit, abyste identifikační kódy lepili na pytle až po zavázání, aby nedošlo ke zmačkání kódů, které znemožní jejich odečtení. Akce je realizována v rámci projektu Rozvoj integrovaného systému nakládání s komunálními odpady s prioritou zvýšení efektivity separace využitelných odpadů (papír, plast, sklo, nápojové kartony, bioodpad), s podporou grantu získaného od Královéhradeckého kraje. Vaše další dotazy ohledně pytlového sběru rádi zodpoví pracovníci odboru životního prostředí na tel. č nebo em na adrese Ing. Eva Šírková odbor životního prostředí (OŽP) ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zákonní zástupci mají možnost vybrat si, dle vlastního uvážení, z těchto mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem: v ul. Elišky Krásnohorské 2428 v ul. Slunečná 2792 / I. v ul. Slunečná 2792 / II. ve Verdeku 72 Zápis v uvedených mateřských školách proběhne: ve středu 12. května 2010 od 10:00 do 15:00 hodin, ve čtvrtek 13. května 2010 od 12:00 do hodin. K zápisu je nutno dostavit se společně s dítětem a předložit jeho rodný list. Milena Bláhová odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS) strana 3

4 Noviny královédvorské radnice NKR č.04/2010 LETNÍ RADOVÁNKY S měsícem květnem a jeho prosluněnými dny nastává obecně začátek letních radovánek. Právě květnové počasí, po několik let často lepší než to opravdu letní, láká ke konání různých venkovních akcí, zahradních slavností, grilovacích párty, hudebních sešlostí a podobně. Na MPDK určitě oceníme a přivítáme, když při každé této akci budete myslet na to, že máte sousedy, kteří se právě nechtějí bavit podobně jako vy, že nezapomenete na večerní desátou hodinu a s ní začínající noční klid, že rádi pomůžete svým kamarádům, zmůže-li je konzumace alkoholu. PROSTOR JE MONITOROVÁN KAMERAMI V průběhu měsíce května přejde městský dohlížecí kamerový systém ze stadia dlouhodobých zátěžových zkoušek do konečného stadia, totiž do běžného denního provozu v plném zatížení. Kamery na náměstí T. G. Masaryka, na náměstí Odboje, na náměstí V. Hanky a u lázní budou nepřetržitě zaznamenávat veškeré dění ve svém okolí. Budou tak činit ve zcela automatickém režimu s možností zásahu operátorů. V souvislosti s tím se ve městě objeví samolepky upozorňující občana, že prostor, ve kterém se nachází, je monitorován kamerovým systémem se záznamem. MPDK hodlá dopravní situaci v lokalitě pečlivěji sledovat a přísněji postihovat spáchané přestupky PŘIPOMENUTÍ! V minulém čísle jsme upozorňovali na problematiku parkování ve vnitrobloku na Benešově nábřeží, u Domova důchodců. Očekávali jsme odezvu na článek a pokračování rozhovorů o nalezení kompromisního řešení. Naše očekávání se nenaplnila a v průběhu dalších týdnů budeme danou lokalitu pečlivěji sledovat a přestupky zde spáchané přísněji postihovat. ČIPOVANÍ MILÁČCI V průběhu dalších týdnů a měsíců bude MPDK pokračovat v kontrolách čipování psů v katastru města, potažmo dodržování obecně závazné vyhlášky města o čipování psů. Kontroly budou probíhat jak plošně, tak v konkrétních případech, zaznamenaných skupinou veterinárních činností MPDK. Majitel nebo chovatel psa je povinen umožnit kontrolu psa technickým zařízením (čtečkou čipů) na výzvu strážníka MPDK. Zjištěné nedostatky budou předány příslušnému správnímu orgánu. PRANOSTIKA NA KVĚTEN Zdroj: Nezamrazí-li ledoví bratři, Pankrác, Servác a Bonifác, alespoň zastudí. a zimní pneumatiky by měly nadobro zůstat v garáži. Vstm. Jindřich Hauke, určený strážník MPDK POSLEDNÍ ŠANCE NA PŘEŽITÍ - PROJEKT ZÁCHRANY SEVERNÍHO BÍLÉHO NOSOROŽCE ADAPTACE PROBÍHÁ VÝBORNĚ PRO ZVÍŘATA JE PŘIPRAVENO NOVÉ ÚZEMÍ Projekt záchrany severního bílého nosorožce, považovaného na základě nejnovější vědecké práce za samostatný druh, zdárně pokračuje. V tomto týdnu bylo dokončeno ohrazení 300 ha prostoru rezervace Ol Pejeta v Keni, které je určeno k chovu jedné skupiny nosorožců sestavené z jediného chovného samce královédvorského nosorožce severního bílého Sudána a skupiny samic, tvořených jednak severními samicemi Nájin a Fatu, jednak pěti samicemi jižní formy a mláďaty. Nejmladší samice jižní formy, staré 3 roky a 8 měsíců, je těsně před dosažením pohlavní dospělosti, ostatní čtyři jsou již dospělé, ale jedna má jen 3 týdny staré mládě, proto by měla jít za 3 až 6 měsíců do říje. To znamená, že minimálně 2 samice budou mít velmi brzy říji, což by mělo napomoci reprodukčnímu chování královédvorských zvířat. Od 6. do bylo prováděno odchytávání jižních bílých nosorožců a přemístění skupiny 7 zvířat do připraveného území. Tím byly naplněny všechny přirozené předpoklady, aby u samic z dvorské zahrady došlo k navození přirozených cyklů podmiňujících páření. Pracovníci Lewa z Keni provedli první průzkum v jižním Súdánu, kde jim tamní obyvatelé potvrdili pozorování severních bílých nosorožců, zatím se je nalézt nepodařilo, a proto se připravuje další pátrací výprava. Samice Nájin a Fatu tedy již chodí společně do výběhu se samcem Sudánem na plochu 8 hektarů, kde se pasou stejně jako jejich divocí příbuzní. Adaptace na život v africké buši probíhá nad očekávání dobře. Ve výběhu se střídají se samcem Sunim, pro nějž se připravuje další oplocené území o ploše 150 hektarů, kam by měl být umístěn jak Suni, tak jižní samice a jedna z dvorských severních samic. Důvodem je rozbití nepřirozené vazby mezi matkou Nájin a více než 9 let starou dcerou Fatu, která by mohla bránit cyklování samic. Na tom se shodla komise, která zasedala v Ol Pejetě dne 9.4., jíž se účastnili vedle zástupců všech partnerů i čeští zástupci, konkrétně RNDr. Dana Holečková a Ing. Otakar Ruml z představenstva ZOO Dvůr Králové a Mgr. Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny, který působí jako jeden z expertů CITES. Dne byly za účasti českého konzula Jaroslava Mandyse z české ambasády v Nairobi spojeny samice Fatu a Nájin se Sudánem a podány informace k další části projektu. V MF Dnes se objevily spekulace o ukončení členství ZOO Dvůr Králové v organizaci EAZA v souvislosti s přesunem severních bílých nosorožců do Keni. Obsažené informace často neodpovídají skutečnosti a jsou spekulativní. Pravdou je, že EAZA tento projekt nepodpořila. Projekt Poslední šance na přežití je zaštítěn a prováděn pod hlavičkou Světové asociace zoologických zahrad a akvárií WAZA a také jej podporuje oficiální nejvyšší ochranářská organizace světa IUCN (Mezinárodní unie ochrany přírody). Zásady reintrodukčních projektů, tj. navracení zvířat do divoké přírody, stanovuje IUCN, která je zároveň oficiálním orgánem pro příslušná ministerstva jednotlivých států, který se vyjadřuje k vydání dovozních a vývozních povolení CITES. EAZA je profesní sdružení evropských zoologických zahrad, kde členství je výhradně dobrovolné. Posláním EAZA je mimo jiné hájit zájmy členských zahrad a přispívat k ochraně biodiverzity, tedy i záchraně takových druhů, jakým je severní bílý nosorožec. EAZA by se neměla stavět proti projektům ochrany přírody, naopak se předpokládá, že se k nim připojí. Osobně mne mrzí, že EAZA unikátní český projekt světového významu Poslední šance na přežití oficiálně nepodpořila, ačkoli Ol Pejeta byla již v roce 2005 vybrána v rámci celosvětového ochranářského konsensu pro poslední severní bílé nosorožce z přírody. Tento krok EAZA vzbudil proto rozporuplné reakce odborné veřejnosti zabývající ochranou afrických nosorožců. Rada EAZA, jejímiž členy jsou za Unii českých a slovenských zoo Ing. Vladislav Jiroušek, RNDr. Dana Holečková a Ing. Miloslava Šavelová, bude na svém pravidelném jarním zasedání v květnu probírat mnoho bodů týkajících se činnosti EAZA, zejména loňského a letošního rozpočtu, ale i obecných a odborných záležitostí. Řešení vnitřní problematiky v rámci EAZA včetně rozdílných názorů na různé věci je výhradně v kompetenci rady EAZA a v žádném případě neprobíhá za účasti veřejnosti a médii. Tento přístup je v souladu se zásadami členství v EAZA, který ctí i ZOO Dvůr Králové, a proto se k jednání rady EAZA nebude vyjadřovat dříve, než toto jednání proběhne. RNDr. Dana Holečková ředitelka ZOO Dvůr Králové strana 4

5 NKR č.04/2010 PRAKTICKÝ PŘÍRODOPIS ANEB EXKURZE DO PRAHY 24. března 2010 byla pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ Podharť uspořádána exkurze do Prahy. Vyjížděli jsme v 6 hodin ráno, takže ranní vstávání bylo obtížné a některým se z postýlky moc nechtělo. Cesta se vlekla, ale výsledek stál za to. Nejprve jsme šli do IMAXu, kde jsme měli asi na půl hodiny rozchod, a potom usedli na 3D film Podmořský svět, který nám ve škole paní učitelky slíbily. Bylo to opravdu neuvěřitelné, všechny ryby a živočichové byli na dosah ruky, jakoby je stačilo jen chytit.chvílemi jsme se na sedadle vrtěli a vyhýbali se střetu. Protože bylo téměř poledne, poohlédli jsme se po něčem k obědu. Další naše cesta už vedla do Národního muzea, kde jsme strávili dvě hodiny. Zde probíhala výstava s názvem Planeta Země. Byly tam zajímavé triky, umělé zemětřesení a umělá sopka. Poté jsme si mohli projít celé muzeum. Líbily se nám drahé kameny, vycpaná zvířata, např. šelmy, plazi, motýli, ptáci a spousta jiných druhů, zkrátka praktický přírodopis. Nakonec jsme zhlédli Pražský orloj. Cesta metrem na Černý most celou středeční akci zakončila. Ráda bych touto cestou poděkovala paní učitelce Codrové a Šecové za skvělý nápad, jak zpříjemnit výuku. Za žáky 6. a 7. třídy E. Kejzlarová ÚSPĚCHY MLADÝCH INTERPRE- TŮ ZE ZŠ SCHULZOVY SADY Okresní soutěže v recitaci konané ve dnech 10. a 11. března se za naši školu zúčastnilo 8 soutěžících, převážně dívek. Čestné uznání a postup do krajského kola získala Adéla Fejková ze 3.B, Tomáš Glazar ze 4. B, Barbora Senetová z 5. A, Nikola Helbichová ze 7. A a Tereza Mühlová z 9. A. Krajské kolo proběhlo pro I. a II. kategorii již 12. a 13. dubna v Hradci Králové v Divadle Jesličky. Také tady nás Adéla Fejková, Tomáš Glazar a Barbora Senetová úspěšně reprezentovali. V silné konkurenci se rozhodně neztratili, obhájili svá umístění a potěšili nás všichni opět získáním čestných uznání. Barbora Senetová dokonce postoupila až do národního kola. Přejeme hodně štěstí také dvěma starším žákyním, které soutěž v Hradci Králové ještě čeká. Ve dnech 24. a 25. března se konala soutěž ve zpěvu okresu Trutnov. Z naší školy se zúčastnily ty nejlepší zpěvačky a jako každoročně dosáhly velmi dobrých výsledků. 0. kategorie - sólo 2. místo Eliška Durstová 1.A 1. kategorie - sólo 3. místo Barbora Ptáčková 3.B - duo 1. místo Barbora Ptáčková, Anna Skořepová 3.B 2. kategorie - duo 1. místo Simona Kolesniková 5.B, Anna Tichá 4.A 3. kategorie - sólo 1.místo Vanesa Godárová 6.B 3. místo Tereza Bašová 7.A - duo 1. místo Iva Schweidlerová 7.A, Dominika Hysková 7.B 4. kategorie - sólo 1.místo Petra Stříbrná 9.D - duo 1.místo Petra Stříbrná, Soňa Hladíková 8.C Blahopřejeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Milena Nosková, Mgr. Iva Pelíšková ŽIVÉ TABLO ČTVRŤÁKŮ Z GYMNÁZIA Třída 6.C se před maturitní zkouškou bude prezentovat tablem tradičním i netradičním. Tablo s fotografiemi na téma novinových článků bude vystaveno v některé z výloh. Druhé tablo budou samotní studenti každý den v týdnu od května na náměstí TGM. Stejně jako Staroměstský orloj, tak i toto tablo bude v určitý čas na určitou dobu. Každý den se tablo ponese v jiném duchu a samozřejmostí je i přítomnost třídního Mgr. Stanislav Ježek JUTA OTEVŘE NOVOU MATEŘSKOU ŠKOLU Řemeslníky a stavební hluk od 1. září vystřídá dětský smích Na konci minulého roku zahájila akciová společnost Juta přípravné práce, aby mohla v rámci sociálního programu uskutečnit náročnou rekonstrukci budovy v zahradě areálu závodu Juta 03 na Rašínově náměstí ve Dvoře Králové nad Labem. Abychom se o projektu dozvěděli něco bližšího, položili jsme několik otázek. Jaké děti budou nově vznikající mateřskou školu navštěvovat, případně jaké jsou podmínky pro přijetí dítěte do MŠ? Do Mateřské školy JUTA přijímáme děti od tří do šesti let schopné předškolní výchovy. Děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci Juty, a.s., mají přednost před ostatními. Důvodem je zajištění možnosti opětovného nástupu matek po mateřské dovolené na svá původní pracovní místa. Co mohou rodiče a děti od nové školy očekávat? Pro mateřskou školu byl již sestaven nový školní vzdělávací program Naše školka, náš hrad, který myšlenkově přibližuje historii budovy, ve které se škola nachází. Celý rok budou děti všemi činnostmi provázet hradní skřítkové a témata výchovně - vzdělávací činnosti budou na tuto hlavní myšlenku navazovat. Škola bude poskytovat zájmové aktivity pro děti, např. osvojování si základů cizích jazyků, logopedickou prevenci, hru na zobcovou flétnu, jógu pro děti, taneční a výtvarný kroužek, plavecký kurz a další podle zájmu rodičů. Uvažujeme i o zábavných a zájmových odpoledních aktivitách za osobní účasti rodičů nebo využití jutařské chaty Labská ve Špindlerově Mlýně. Zárukou spokojenosti rodičů bude kolektiv pracovníků, který byl vybrán ve dvou kolech výběrového řízení. Ke komfortu rodičů přispěje i přilehlé parkoviště. DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA GYMNÁZIU Protože jsme do šestiletého studia zaregistrovali pouze 22 přihlášek, budeme do tohoto studijního oboru vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení. Zájemci o kvalitní středoškolské studium v příjemném prostředí mají příležitost podat k nám přihlášku do 14. května. Nelze vyloučit, že se bude druhé kolo týkat také čtyřletého studia, protože počet 64 přihlášek na 38 volných míst, při dnešním systému tří možných přihlášek, nemusí být dostatečný. O aktuálním stavu bude veřejnost informována prostřednictvím našich webových stránek RNDr. Vladimír Hušek Jakým způsobem mohou rodiče své děti do mateřské školy přihlásit? Zájemci o umístění dětí v mateřské škole se začali hlásit bezprostředně po zveřejnění informace v místním tisku u personalistek závodů a na ředitelství společnosti, kde jsou k dispozici přihlášky. V současné době je 60% dětí jutařů. Do 14 dnů proběhne správní řízení a rodiče dostanou vyrozumění o jeho výsledku. Kdy bude školka dostavěna a kolik dětí bude schopna přijmout? Stavební úpravy budou dokončeny do konce května a vybavení školky bude instalováno v měsících červnu a červenci. V srpnu doladíme detaily a od 1. září se již školka naplní dětským smíchem. Prozatím je počítáno s provozní dobou od 6,30 do 16,30 hodin. Ta se může samozřejmě podle potřeby rodičů a JUTY, a.s., měnit. Mateřská škola je kapacitně určena pro 40 dětí, které budou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. Nižší počty dětí ve třídách umožní větší prostor pro individuální práci s dětmi Foto: Tomáš Vlk a jejich rozvoj v co nejširší možné míře. Kolik celý projekt stál, kdo jej financoval? Projekt rekonstrukce celé budovy bude stát cca 15 milionů korun a financuje jej akciová společnost JUTA. V době současné finanční krize je to pro JUTU značný výdaj, ale přesto se vedení společnosti tohoto záměru, který vznikl v době růstu, nevzdalo. Toto rozhodnutí významně ovlivnil i postoj vedení města Dvora Králové, od kterého měla JUTA, a.s., od začátku celého projektu podporu. Za to patří městu poděkování. Jaká bude výše školného za předškolní vzdělávání a stravné, zda bude vybíráno měsíčně a v jakých intervalech? Výše poplatků bude na úrovni mateřských škol ve městě. Platba bude probíhat bankovním převodem v měsíčních intervalech a taktéž budou měsíčně doúčtovány případné přeplatky. Aktivity pořádané nad rámec základní činnosti budou samozřejmě placeny. Na dotazy redakce odpověděla Bc. Dita Koudelková budoucí ředitelka Mateřské školy JUTY strana 5

6 PLACENÁ INZERCE

7 PRAVIDLA PRO INZERCI V NOVINÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE Náklad: ks Cena: zdarma Termín vydání: konec daného měsíce, začátek následujícího Termín podání inzerce: do termínu uzávěrky (14. den v měsíci) Zadání inzerátu: písemná objednávka (možné i faxem a em) + inzerát v digitální podobě (CD, ) ve formátu cdr, pdf, jpg. Formát novin: A4-210 x 297 mm, plnobarevný tisk Tiskový formát: 180 x 267 mm Šířka 1 sloupce: 56 mm; mezera mezi sloupci: 6 mm Řádková inzerce Standardní písmo: 1 znak - 2 Kč Tučné písmo: 1 znak 2,60 Kč Plošná inzerce 1 cm 2 : 35,30 Kč; min. 20 cm 2 Plošné slevy Název Plocha (cm 2 ) Rozměr (mm) Cena (Kč) Modul 1 1 strana (480) 180 x Modul 2 1/2 strany (240) 180 x 133, Modul 3 1/3 strany (160) 180 x * Velikost inzerátu je dána šířkou sloupců a velikostí stránky. Vložený list balení novin do folie jednotlivě + vkládání přílohy k novinám ,- Kč vkládání přílohy do novin libovolná strana: 5.435,- Kč vkládání přílohy do novin konkrétní strana: Četnost 8.541,- Kč ostatní dle ceníku tiskárny K cenám bude připočítán rozdíl poštovného. Od jsme plátci DPH. Nový ceník od Množstevní slevy Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH Příplatky: 20 % za grafické zpracování inzerátu Sleva (%) 10 a více % za výměnu inzerátu v průběhu opakované inzerce Redakční rada si vyhrazuje právo výběru uveřejněných inzerátů! Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38 telefon: , fax:

8 Noviny královédvorské radnice J m é no: Pří j m e ní: S o u h l a s í m s e z v e ř e j n ě n í m v p ř í p a d ě v ý h r y : Ulice, č. domu: Te l.: ANO NE Soutěž Znáte své město pokračuje snímkem s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice z našeho města. Do volného řádku napište vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. odpověď na otázku, kterou naleznete v článku. Těšte se na pěkné ceny Losování soutěže proběhne Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázku Řešení z NKR 03/ Jednalo se o českou matiční školu v Žirči Výherci z NKR 03: 1. místo - Blažena Šílová, Erbenova místo - Zdena Kašparová, Zboží místo - Jana Ševčíková, Roháčova 1985 NOVÍ OBČÁNCI MĚSTA V únoru 2010 se v našem městě narodilo 10 občánků - 5 chlapců a 5 děvčat. Jana Náhlovská, evidence obyvatel SŇATKY V měsíci březnu byly uzavřeny ve Dvoře Králové nad Labem 4 sňatky na Staré radnici. ÚMRTÍ V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 22 lidí, z toho bylo 14 dvorských občanů, 6 mužů a 8 žen. Simona Vykouřilová, matrika GRATULACE K NAROZENINÁM Město Dvůr Králové nad Labem prostřednictvím Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) zajišťuje gratulace a oslavy významných událostí v životě občanů města. Mezi členy KPOZ patří i pan Miroslav Kučera, který v měsíci březnu 2010 oslavil významné životní jubileum 80 let věku. Tomuto milému pánovi poblahopřála i paní starostka Mgr. Edita Vaňková a zástupci KPOZ. Jako předsedkyně KPOZ bych chtěla ještě jednou panu Kučerovi popřát k jeho významnému jubileu hlavně pevné zdraví, spokojenost a optimismus. Zároveň mu děkuji za ochotu a pečlivost, se kterou práci v komisi vykonává, a věřím, že naše spolupráce bude i nadále výborná. Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ Výhru je možné si vyzvednout v Městském informačním centru SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v březnu 16 občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 6 manželských párů stříbrnou svatbu a 1 manželský pár zlatou svatbu. Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 20 novorozených občánků našeho města. Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ PODĚKOVÁNÍ Rodina zemřelého Imricha Magáně děkuje všem lékařům, sestrám, sousedům, kteří mu jakkoliv se snažili pomoci v posledních dnech jeho života. Zároveň děkuje bratřím i sestrám ve víře, přátelům a spolupracovníkům za hojnou účast na rozloučení, za slova útěchy i za květinové dary. Rodina Magáňova PODĚKOVÁNÍ Děkujeme vám všem, kteří jste se přišli naposledy rozloučit se zesnulým Petrem Šmídem, za vaši projevenou účast a květinové dary. Nečekaná bolest nás zastihla právě v okamžiku, kdy jsem se dožil v rodinném kruhu sedmdesáti sedmi let. Za družku zesnulého, Janu, jeho synáčka Kryštůfka a celou zarmoucenou rodinu babička a děda Janouškovi POZVÁNKA Základní organizace SPCCH Dvůr Králové srdečně zve své členy i příznivce na Jarní posezení při hudbě a tanci, které se koná v hodin ve Staročeské restauraci/piraňa/. J.Šmelhausová NKR č.04/2010 T rochu si při luštění zadané fotografie zažertujeme. Jedná se o stavbu postavenou Františkem Athanasiem Bergerem v roce 1738? Mohl by to být i Kohoutův dvůr, ale fotografovaná brána je jiná; a co budova vedle ní? Tak tedy, je to budova postavená správcem panství hraběte F. Antonína Sporcka nebo Kohouťák?. Mohlo by to být i dnešní městské muzeum, ale můžete se mýlit. Úmyslně jsme to trochu zašmodrchali, ale je v tom mnoho pravdy, a vy odpovězte na otázku: Na co se vlastně s odstupem let díváte? Text k obrázku na požádání dodal Pavel Janoušek KDYŽ SENIOŘI INTERNETU FANDÍ Komunitní web českých seniorů zahájil provoz teprve po loňských prázdninách, přesto již zaznamenal přes návštěv, především z řad seniorů. Ti spolu na internetu nejen komunikují, ale vzájemně se seznamují a realizují společné aktivity i mimo web. Potěšilo nás, že se několik set seniorů z celé České republiky i ze zahraničí zaregistrovalo a velmi aktivně se účastní každodenního života na webu. Senioři na dokonce vytvořili partu, která se společně setkává na občasných srazech, společně řeší životní problémy, navzájem si fandí a podporují se, uvedl Jan Vojvodík, zástupce provozovatele webu, občanského sdružení CENTRED. Komunitní web Šedesátka.cz neplní jen funkci diskuzního fóra, ale poskytuje zpravodajství z jednotlivých regionů České republiky, uveřejňuje rozhovory se zajímavými osobnostmi, věnuje se aktuálním tématům. Občanské sdružení CENTRED realizuje i další projekty spojené s cz, např. projekt sbírající vzpomínky obyvatel jednotlivých českých krajů nebo rozcestník sociálních služeb pro seniory. Ve spolupráci s dalšími partnery připravuje rovněž vydání knihy příběhů z dětství jednoho návštěvníka Šedesátky.cz. Na lidi přes šedesát jsme si zvykli dívat se jako na skupinu, která je vůči pracovně aktivní generaci v nevýhodě a spíše ji omezuje. Jde přitom o obrovský rezervoár zkušených a poctivých osobností, které by mohly společnosti pomáhat v orientaci, aby si zachovala vyváženost a zdravý selský rozum. Měli jsme na počátku obavy, že senioři budou uzavření ve svých světech a ulitách, přitom je to naopak. Díky projektu Šedesátka.cz jsme se stali součástí světa seniorů, který je tak inspirativní, až nám z toho často jde hlava kolem, dokončil Vojvodík. Početnou skupinu otevřených seniorů najdete na Kontakt: Mgr. Bc. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s OZNÁMENÍ TISK OFSET a.s. Úpice oznamuje, že došlo k padělání a následnému zneužití razítka firmy. V této věci již bylo podáno trestní oznámení. V případě, že Vás kontaktuje nebo kontaktovala osoba jménem firmy Tisk OFSET a.s. Úpice, volejte prosím na tel Oldřich Šlegr jednatel TISK OFSET a.s. Spojenců 282, ÚPICE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme touto cestou paní L.Brožové, Krejčovství Riegrova 942, za pomoc při ušití ložního prádla pro děti sponzorským darem. Těšíme se na další spolupráci. Za MŠ Roháčova Staňková Ivana strana 8

9 NKR č.04/2010 ALTERNATIVNÍ KAPELA DVA ZAHRAJE V KVĚTNU V MUZEU Ona a On, v civilu manželé Honza a Bára Kratochvílovi, tvoří ambiciózní těleso DVA už od roku Jsou tak hraví, tak melodičtí, tak etničtí a tak jiní, že není možné je zaměnit s jinou českou kapelou. Ona fascinuje zpěvem, který sahá od šansonu, přes kmenové popěvky a operu až k rumunským lidovkám, udává svým hlasem rytmus, je povrchní, ale i zadumaná. On zas ohromuje beatboxem, který nejenže do celé avantgardní směsi zapadá, ale dokonce by bez něj hudba byla výrazně ochuzená. Všechny jednotlivé skladby jsou zvukově bohaté, s melodickými linkami dechových nástrojů, kytarovým doprovodem a s hlasem Báry Kratochvílové v popředí. Že jsou Češi, podle zpěvu uhádne málokdo. Svou tvorbu sami nazývají folklórem neexistujících národů. Zatímco se jiní vracejí k lidové hudbě skutečných etnik, DVA si regiony, z kterých čerpají inspiraci, vymysleli. Nápad vznikl na jejich svatební cestě, když ve staré škodovce brázdili Pobaltí. Jazyk, který zněl okolo, je fascinoval, i když z něho nerozuměli ani slovo. Přestože jsou DVA především etničtí, nevyhýbají se moderním technologiím, zvukovým experimentům, nejrůznějším smyčkám a dovedně je mixují se svým etno popem. Díky téhle dadaistické kombinaci dosáhli něčeho, po čem touží většina muzikantů jsou originální a jejich zvuk si s něčím jiným spletete jenom stěží. V roce 2008 DVA vydali album Fonók (Indies Scope), které kapelu pomohlo etablovat mezi špičku české alternativní hudby (nominace na Anděla 2008). Úspěch v zahraničí na sebe nenechal dlouho čekat, a tak kapela během posledních 2 let objela téměř celou Evropu (Německo, Norsko, Rakousko, Francie, Itálie, Rusko, Polsko, Maďarsko a další). Druhé regulérní album je v přípravě pro vydání na podzim 2010, nahrávání proběhne v létě Bára Kratochvílová DVA nepřijíždí do Dvora Králové nad Labem poprvé. Tuto sympatickou dvojici jste měli možnost vidět v představeních alternativního divadla DNO (2003, 2004, 2005). Představení plná loutek, hudby, hříček a zábavy měla úspěch. Doufáme, že i jejich koncertní vystoupení Vás zaujme. Koncert se koná v sobotu ve 20 hodin v městském muzeu. Mgr. Alexandra Jiřičková ARNIKA ZVÍTĚZILA V ANKETĚ CENA HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královédvorská Arnika, respektive její nejvýraznější osobnost, paní Jana Štěpánová, převzala 19. dubna z rukou hejtmana ocenění nejvyšší 1. místo- jako vítěz v anketě Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za aktivity přispívající k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporující myšlenku jejich společné integrace za rok Královéhradecký kraj už popáté ocenil nejlepší hendikepované sportovce a ty, kteří se významně zasloužili o pomoc zdravotně postiženým při jejich začlenění do společnosti. Slavnostní předávání cen a vyhlášení nominovaných proběhlo v krásných prostorách krajského úřadu - dřívějšího pivovaru. Udělení cen a předání květin se zhostil osobně hejtman Bc. Lubomír Franc a jeho náměstek pro sociální oblast Ing. Miroslav Uchytil. Za přítomnosti fotografů a novinářů proběhlo neformální setkání všech s bohatým občerstvením. Královédvorská Arnika dobrovolnické centrum, věnuje svůj čas a lásku Domovu důchodců, Léčebně zrakových vad ve Dvoře Králové a Domovu sv. Josefa v nedaleké Žirči. Čítá něco kolem 20 stálých členů, od studentek po důchodový věk. Domov sv. Josefa paní Janu Štěpánovou na cenu navrhl. Mezi klienty z jediného sociálního a zdravotního zařízení svého druhu v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou tráví nejvíce času. Klienti se pak díky jim dostanou nejen za brány Domova a za kulturou, ale do normálního světa zdravých lidí. Jak by se jinak dostali k ohni a opékali, sedli si na koně, došli do supermarketu? Veškerou dobrovolnickou činnost pro klienty zařizují oni a paní Jana Štěpánová jde příkladem. Na málokteré akci i se svým manželem chybí. Obvolá, zařídí, přiláká nové členy. A nejen to, naše klienty si hýčká a rozmazluje různými gurmánskými specialitami při pořádání nejen kulturních,ale i jiných překvapení, při kterých se nemocní rádi zapojí, aby zapomněli na svůj hendikep. Patří jí velký dík a obdiv. My v Domově sv. Josefa máme velkou radost a blahopřejeme! Z nominace jela rovnou do Domova podělit se nejen o své zážitky, ale s prázdnou určitě nepřijela. Dnes ráno jsem našla její kytičku ve váze na pokoji č. 3. Jitka Holcová, Domov sv. Josefa Fundraising a P.R Knižní tipy - obálky knih Noviny královédvorské radnice DIAKONIE BROUMOV SVOZ OBLEČENÍ PODĚKOVÁNÍ A OMLUVA Během měsíců ledna a února 2010 jsme organizovali sbírky použitého textilu ve větších městech naší republiky. Veškerý nasbíraný textilní materiál vytřídíme a dále poskytujeme sociálně potřebným občanům. Bez pomoci lidí v celé republice a dostatečného množství materiálu nejsme schopni tuto službu, jakož i ostatní služby s touto související, poskytovat. Z tohoto důvodu jsme do určených části vašeho města vylepili letáky, kde jsme poprosili o darování, pro vás - občany města Dvora Králové - již nepotřebného textilního materiálu, před dům. Přes naše očekávání se v ulicích vašeho města nashromáždilo obrovské množství oděvů, za které jsme vám nesmírně vděční. Přesto, že řidiči jezdili od časných ranních hodin, nebyli schopni vše v dohodnutém čase svézt. Proto na některých místech (cca 1% ze všech oslovených míst) ležely darované pytle v ulicích do večerních hodin, což vrhalo záporné pocity lidí na naši organizaci. Dovolte nám vyjádřit naši hlubokou omluvu za komplikace, které jsme tím nechtěně způsobili městu a vám, kteří jste jistě měli spoustu práce s přípravami oděvů pro naši Diakonii. Velmi děkujeme všem lidem, kteří přispěli svým materiálním darem a tím nemalou částí pomohli všem našim klientům, a také velkou omluvou všem, kterým jsme včas nestihli věci odvézt. Věříme, že přijmete naši omluvu a i nadále zachováte přízeň naší organizaci v případě, že bychom v budoucnu tuto akci chtěli ve vašem městě opakovat. Se srdečným pozdravem PhDr. Vítězslav Králík ředitel Mgr. Lenka Wienerová oblastní ředitelka (Pozn.: Text byl redakčně krácen) K N I Ž N Í T I P Y Ray Bradbury, Tim Hamilton Fahrenheit 451 Praha: Baronet, 2009 M ě s t s k á knihovna Ray Bradbury se narodil roku 1920 v městečku Waukegan ve státě Illinois. Je autorem proslulých děl Marťanská kronika a 451 stupňů Fahrenheita, díky kterým má u nás své čtenáře i mezi těmi, kteří nejsou přímo fanoušky science fiction. V knize 451 stupňů Fahrenheita Bradbury mistrovsky vykreslil naši utopickou budoucnost. S jeho přispěním nyní vytvořil Tim Hamilton nádhernou grafickou adaptaci tohoto nesmrtelného díla. Miloš Kratochvíl Puntíkáři: Pachatelé dobrých skutků Praha: Mladá fronta, 2009 Český spisovatel a scénárista Miloš Kratochvíl (*1948), autor dlouhé řady televizních scénářů pro děti i dospělé, se v posledních letech věnuje převážně literatuře pro děti. Michal Souček a Filip Fialka jsou kamarádi na život a na smrt. Mají dobré srdce, a tak když mají pocit, že někdo v jejich okolí potřebuje pomoc, vrhají se do toho po hlavě. Bohužel, každá jejich snaha se vždycky nějak zvrtne, a proto místo pochval sbírají Michal s Fildou spíše černé puntíky. Kniha získala Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v anketě SUK - nejlepší knihy pro děti za rok strana 9

10 Noviny královédvorské radnice OSVOBOZENÍ DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Je to už 65 let, co skončila druhá světová válka. Pamětníků ubývá. Hrůzy války se tak stávají pouze školní látkou, tématem knih nebo filmů. Právě proto je nutné události připomínat dobrovolníci si rozebírají zbraně Jak probíhalo osvobození našeho města? Přípravy na ozbrojené povstání začaly koncem dubna roku 1945, kdy byla založena vojenská organizace. Vojenským velitelem byl zvolen mjr. Čeněk Matějka. Spojkou mezi vojenskou organizací a nově ustanoveným Revolučním národním výborem se stal kpt. v.v. František Říha. Zároveň škpt. Stanislav Vinař vypracoval plán obrany města. Cílem organizace bylo zmocnit se, na znamení Revolučního národního výboru, všech objektů ovládaných Němci, odzbrojit je a převzít moc ve městě. Znamení však mělo být dáno až tehdy, když by Němci byli ochotni pod tíhou situace ke kapitulaci a nekladli by organizovaný odpor. Jednalo se tedy spíše jen o zlomení odporu jednotlivců nebo menších skupin než o svedení organizovaného boje. Němci byli soustředěni v továrně Junkersových závodů (Josef Sochor, později TIBA Zálabí). Bylo tam uskladněno množství zbraní a sama továrna byla opevněna betonovými kryty u vchodů se střílnami. Větší množství Němců se nacházelo i v Löwenbachově továrně, kde byly autodílny, sklady a ubytovny oddílu SS a Italů. Němci byli též v lazaretu ve školní budově u parku (ZŠ Schulzovy sady). Ve škole II. obvodu (ZŠ 5. května) byli ubytováni němečtí učňové, kteří patřili k Hitlerjugend. Menší oddíl německého wehrmachtu byl ubytovaný v budově obecné školy za radnicí (ZŠ Komenského). Ve městě byla i početná organizace Volkssturm, která měla zbrojnici v budově okresního chorobince (dnes cvičná restaurace Střední školy informatiky a služeb). Celý obvod města byl rozdělen na tři úseky a pro každý byl určen velitel: I. úsek škpt. Stanislav Vinař (současně zástupce velitele), II. úsek škpt. Po vyhlášení kapitulace byli někteří Němci zajištěni a uvězněni (nádvoří MěÚ) Zdeněk Váša a III. úsek npor. Josef Zeman. Úkolem velitelů jednotlivých úseků bylo zajistit organizační přípravy. Důležitý byl nácvik obsazení továrny Junkers, další nábor mužstva apod. Na návrh por. Rybníčka bylo určeno poznávací heslo - POŘÁDEK. Zároveň bylo nutné řešit i sled jednotlivých úkonů podle naléhavosti. Těsně před 5. květnem byl plán ozbrojeného povstání pouze v hrubých rysech. Na některé úkoly a jejich řešení nezbýval čas. Povstání s cílem osvobodit město Dvůr Králové n.l. vypuklo spontánně po volání pražského rozhlasu o pomoc 5.května 1945 ve 12:30. Do čela se postavil Revoluční národní výbor a bývalí důstojníci československé armády. Dobrovolníci uzavřeli všechny závory, které si Němci dali postavit na přístupových cestách. Hrstce lidí se podařilo odzbrojit pohotovostní četnický oddíl v Národní bance, strážné u lazaretu, v tržnici, stráže u vězňů a různé ozbrojené jednotlivce. Na náměstí se shromáždila větší záloha dobrovolníků, kteří po vyzbrojení odcházeli pěšky nebo byli auty rozváženi na určená místa. Povstalci rychle získali kontrolu nad vnitřním městem. Hlavními středisky německého odporu zůstaly nadále Junkersova a Löwenbachova továrna (sídlo jednotky SS) kolony povozů německých sedláků. Opustili své obce před postupijící Rudou armádou. Po kontrole byly tyto treksy, jak se jim říkalo, i s jejich posádkou vráceny na hranice. Navečer, s přispěním obrněných aut z Junkersovy továrny a německé přepadové roty z Velichovek, se celé město dostalo opět do rukou Němců. Ti ihned přikročili k protiopatřením. Vyhlásili stanné právo, hlídkovali po ulicích, zakázali vycházení po 20. hodině, pochytali civilní osoby na ulicích a uvěznili je na nádraží a v celách okresního úřadu. Členové Revolučního národního výboru byli zatčeni a ještě téhož večera odvezeni do Velichovek, kde bylo hlavní velitelství německého generála Schörnera. Většina zatčených však byla 6. května propuštěna a vrátila do Dvora Králové n.l. Sovětská armáda se blížila, proto němečtí vojáci pod ochranou stanného práva soustředili své soukmenovce do Junkersovy továrny a v příštích dvou nocích ze 6. na 7. května a ze 7. na 8. května je odváželi z města. Mezi uprchlíky nechyběl ani okresní hejtman a komisař města JUDr. Rudolf Dobisch. 8. května 1945 byla vyhlášena kapitulace německých armád a vlády ve městě se ujal v době povstání ustanovený národní výbor vedený dr. Miloslavem Koechrem. Tentýž den národní výbor vydal vyhlášku, ve které informoval o převzetí moci v okrese, zahrnuje v to i obce, jež byly v roce 1938 odtrženy. Dalším nutným krokem bylo zajištění majetku, který zde zanechali prchající Němci. K tomu se vztahovala další vyhláška, která upozorňovala, že majetek německých občanů, kteří se vystěhovali, byl zajištěn a zapečetěn. Dále uváděla, že plenění NKR č.04/ vojáci Rudé armády ve Sladkovského ulici a násilné páčení bude potrestáno podle stanného práva. Rabování mělo zabránit ustanovení národních správ v některých velkých firmách a podnicích, např. A. Klazar, a.s., Mandl a synové, Weiss a synové, Akciová společnost pro průmysl textilní atd. Pod vedením škpt. Váši byli Němci odzbrojeni a hromadně opouštěli město pěšky směrem na Žireč. Pouze někteří byli dle příkazu národního výboru zajištěni a odevzdáni do věznice okresního soudu (ZŠ R.A. Dvorského). 10. května 1945 vstoupila do Dvora Králové n.l sovětská vojska 72. divize generálmajora Ilji Ivanoviče Jastrebova. Téhož dne ve 14 hodin vypravil národní výbor pohřeb obětem květnového povstání. Při obraně města padl major Čeněk Matějka, Jan Borovka, Rudolf Borovka, Jaroslav Farský, Bohuslav Hanzl, Bohuslav Koníček, Marie Kotíková, Bohuslav Němec, Božena Řeháková, Jiří Řezníček, Josef Semík, Čeněk Udržal, Vladimír Vejr. Mgr. Alexandra Jiřičková Pohřeb obětí květnového povstání se konal za hojné účasti občanů na místním hřbitově MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM KLUB VOJENSKÉ HISTORIE NOVÝ BYDŽOV pořádají V SOBOTU 8. KVĚTNA 2010 U PŘÍLEŽITOSTI 65. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY TENKRÁT V PĚTAČTYŘICÁTÉM PROGRAM: 9.45 MĚSTSKÝ HŘBITOV - PIETNÍ AKT PŘEHLÍDKA VOJENSKÉ TECHNIKY NA NÁMĚSTÍ VÁCLAVA HANKY: 9.40 PŘÍJEZD NĚMECKÉ ARMÁDY PŘÍJEZD RUDÉ ARMÁDY K DOBRÉ POHODĚ ZAHRAJE PODZVIČINKA strana 10

11 NKR č.04/2010 Noviny královédvorské radnice OCENĚNÍ SOKOLSKÝCH CVIČITE- LEK NA ŽUPNÍ VALNÉ HROMADĚ V pátek 16. dubna se konala v Náchodě, sídle župy Podkrkonošské Jiráskovy, župní valná hromada za vysoké účasti zástupců 29 sokolských jednot. Hned v úvodu valné hromady převzaly z rukou župního starosty Josefa Čepelky ocenění dvě dlouholeté cvičitelky Sokola Dvůr Králové n. L., Marie Kádová a Ludmila Vítová. Oběma byla udělena starostou České obce sokolské bronzová medaile ČOS za dlouholetou záslužnou sokolskou činnost. Účastníci vyslechli zprávu župního starosty J. Čepelky a župní náčelnice E. Trejbalové o činnosti za uplynulé období, jednatelka D. Lipovská seznámila přítomné se zprávou o hospodaření župy. S radostí jsme vyslechli, že Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové n. L. se v hodnocení jednot umístila na 1. místě s náskokem 100 bodů před druhou Úpicí. Náčelnice vyzdvihla aktivitu královédvorské jednoty při organizování župních přeborů a dalších akcí, vysokou účast našich závodníků a také úspěchy, kterých naši závodníci dosahují nejen na úrovni župy, ale také na přeborech ČOS. Sešel se nový výbor župy Podkrkonošské, který zvolil starostkou župy Helenu Rezkovou, 1. místostarostou Josefa Čepelku a 2. místostarostkou Vítězslavu Nýčovou. Valná hromada zvolila své zástupce na sjezd ČOS, který se bude konat letos v červnu. Nově zvolený výbor a všechny činovníky župy čeká nelehká práce, protože Česká obec sokolská zahájila přípravy na XV. všesokolský slet, který by se měl uskutečnit v roce V dnešní složité ekonomické situaci, která zasáhla samozřejmě i činnost Sokola, budou tyto přípravy i snaha udržet také ostatní sokolské aktivity nelehké. Doufáme, že se nám podaří všechny překážky překonat a budeme moci opět prožít krásné sletové chvíle i radost z úspěchů sokolských závodníků. Pavlína Šatenková PLACENÁ INZERCE 6. ROČNÍK TANEČNÍ SOUTĚŽE DVORSKÁ JEDNIČKA Již pošesté se letos v Hankově domě konala nepostupová přehlídka tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců, kterou tradičně pořádá DDM Jednička za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. O víkendu 10. a 11. dubna 2010 ožilo město Dvůr Králové více jak 1100 tanečníky. Počet účastníků soutěže a s ním spojený počet vystoupení se oproti loňskému roku víc jak zdvojnásobil, což znamenalo rozdělit soutěž do dvou dnů. Rovněž bylo třeba zajistit další prostory coby zázemí pro vystupující tanečníky. Ráda bych tímto poděkovala panu řediteli královédvorského gymnázia Mgr. Josefu Bělinovi, který nám pro tyto účely laskavě zapůjčil školní tělocvičnu a přilehlé šatny, a paní ředitelce Zuzaně Čermákové z MKZ Hankův dům, která nám ochotně zapůjčila nejen prostory Hankova domu, ale dokonce celé Kino Svět. Šestého ročníku Dvorské Jedničky se zúčastnilo přes 40 organizací z různých koutů ČR. Mezi soutěžícími byly například kolektivy z domů dětí v Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou, Jaroměře, Broumova, Čáslavi, Mladé Boleslavi, Děčína či Lanškrouna. Svá zastoupení měly i profesionální týmy z Jičína, Varnsdorfu nebo Prahy. Celkový počet vystupujících včetně doprovodu byl úctyhodných 1324, shlédnout taneční vystoupení přišlo 574 diváků. První den soutěže - sobota - patřil modernímu tanci, break dance, hip hopu, street dance. Přes 90 vystoupení hodnotila sedmičlenná odborná porota. Neděle patřila mažoretkám a orientálním tancům. Tentokrát pětičlenná porota hodnotila téměř 50 vystoupení. První den soutěže slavnostně zahájila starostka města Dvůr Králové Mgr. Edita Vaňková. Nedělní vystoupení uvedla paní Iva Rejlova předsedkyně poroty a víceprezident svazu mažoretek ČR, spolu se svojí dcerou Terezou Rejlovou, která předvedla své sólo s hůlkou, s nímž získala titul Mistr ČR. Velice si vážím všech, bez jejichž pomoci bychom tuto akci jen těžko zrealizovali. Tímto jim upřímně děkuji. Především ještě jednou děkuji týmu Hankova domu a Gymnáziu DK za poskytnuté prostory, Vánočním ozdobám DK, Zoo DK a Informačnímu centru DK za věnované ceny. V neposlední řadě patří velké poděkování všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se na přípravě a průběhu soutěže podíleli. Na další setkání se budeme těšit opět příští rok v dubnu při 7. ročníku Dvorské Jedničky. Sylvie Černotová, organizátorka soutěže Dům dětí a mládeže Jednička IN-LINE ODPOLEDNE VE DVOŘE V sobotu 15. května 2010 se ve Dvoře Králové nad Labem uskuteční již 4. ročník tradičních in-line a cyklo závodů ukončených oblíbenou spanilou in-line a cyklo jízdou pro širokou veřejnost po nejbližším okolí Dvora Králové. Pořadatelé zvou děti i dospělé. Centrum akce je na kvalitně vyasfaltované komunikaci v Žirecké Podstráni u Dvora Králové (za letištěm). Startovné je 50 Kč, děti zdarma. Ve 13:30 začne závod Královédvorská brusle (i pro malé cyklisty). Startuje se na trati o délce 3,9 km intervalově. V 15:00 odstartuje spanilá jízda Královédvorskem. Zhruba 15 km dlouhá trasa povede po místních komunikacích směrem na Zvičinu (Ano, myslíme to vážně!). Rozhodli jsme se totiž bruslaře a cyklisty zničit brutálním výstupem na nejkrásnější horu Podkrkonoší. Rozehřejeme se do kopce směrem na Dehtov, poté do Třebihoště a pak už vzhůru na Zvičinu, kde bude velenutné občerstvení v Raisově chatě. Ale nebojte se, jízdu budou doprovázet auta a autobus, který cestou posbírá všechny, kdo již nebudou moci, a HLAV- NĚ všechny bruslaře sveze ze Zvičiny zpět do Dvora Králové nad Labem. Nejodolnější jedinci mohou znovu vystoupit v Brusnici a do Dvora dojet na bruslích. Do autobusu je možné usadit i rodinné příslušníky jako doprovod. Autobus se cestou zpět do Dvora na chviličku zastaví na přehradě Les Království, která je od letošního roku národní kulturní památkou. Pojede se ve skupině svižným turistickým tempem, s vypsanými horskými prémiemi na Dehtově a na Zvičině, kde také vyhlásíme výsledky obou prémií a také celkového KRÁLE ZVIČINY. Na vhodných místech se počítá s občerstvením. Jede se za plného provozu, s asistencí pořadatelů. Trať závodu je i pro začátečníky, spanilá jízda je určena pro pokročilejší bruslaře, kteří umějí brzdit a zastavit bez pádu. Děti mohou jet pouze za doprovodu rodičů. Přilba je povinná pro cyklisty i bruslaře, hůlky a chrániče doporučujeme. Aleš Kubica KRÁTCE Z NOCI S ANDERSENEM V pátek 26. března, se zúčastnilo 9 dětí ze třídy Medvídků MŠ E. Krásnohorské v Městské knihovně Slavoj Noci s Andersenem. Program byl zaměřen na tvorbu spisovatele Františka Hrubína. Atmosféra této noci se od počátku nesla v pohádkovém duchu převlečením dětí do kostýmů. Děti si soutěživou formou ověřily své znalosti klasických i moderních pohádek. Zahrály si veršovanou pohádku Paleček a jeho kamarádi, za kterou si vysloužily za šišku - cukrovanou kobližku. Po společném programu a všech zábavných aktivitách už jen zbývalo se podepsat na lampion Štěstí našeho dětství a popřát mu šťastnou cestu. Na závěr děti obdržely pamětní list, drobné dárky a čtenářský průkaz. Chtěla bych poděkovat paní Renatě Vaňurové za dobře připravený poutavý program, ostatním zúčastněným za vytvoření příjemné atmosféry a v neposlední řadě i rodičům, kteří svým dětem připravili pohádkové kostýmy. Ivana Dostálová NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 7000výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: Grafická úprava: Tomáš Vlk, Martin Záruba Redakční rada: Mgr. Vasil Biben, Zuzana Čermáková, Mgr. Ivana Černá, Mgr. Jaroslava Jebousková, Marta Staníková, Mgr. Tomáš Vlk, Bc. Petra Zivrová Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ELLI print, spol. s r. o., náměstí T. G. Masaryka 86, Dvůr Králové nad Labem, Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta, s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. strana 11 Uzávěrky vydání vždy 15. den v měsíci.

12 Noviny královédvorské radnice NKR č.04/2010 V pátek 16. dubna byla v galerii Zdeňka Buriana v zoologické zahradě zahájena výstava nejzdařilejších prací celostátní výtvarné soutěže Zvíře není věc. Součástí vernisáže bylo předání cen nejúspěšnějším autorům. Výstava potrvá do 30.června. 2x foto: Tomáš Vlk Ceny dětem mimo jiné předávaly starostka města Mgr. Edita Vaňková a ředitelka zoologické zahrady RNDr. Dana Holečková. Výtvarné práce se zaujetím zhlédl i spisovatel Jiří Žáček, který se velkým i malým zájemcům podepisoval na konci slavnostního aktu. Posluchači zaplněné prostory kostela sv. Jana Křtitele byly dne 17. dubna svědky vynikajícího vystoupení hudebního souboru Avonotaj. Konal se zde 1. benefiční koncert na podporu obnovy památky židovského hřbitova. Foto: Zdeněk Čermák V úterý 1. června vystoupí v Hankově domě Radůza. Měly by zaznít nejen skladby z nového alba, ale i staré známé písně. Foto: Richard Procházka Kalendář města pro příští rok budou zdobit obrázky ze soutěže Město očima dětí, kterou loňský rok vyhlásilo městské informační centrum. Ceny si děti přišly převzít na MěÚ z rukou starostky města Mgr. Edity Vaňkové a místostarosty Mgr. Vasila Bibena. O víkendu 10. a 11. dubna se v Hankově domě konal již 6. ročník taneční soutěže Dvorská Jednička. Soutěž slavnostně zahájila starostka města Mgr. Edita Vaňková. Své umění předvedlo přes 1100 tanečníků. Více na straně 11. Foto: Bedřich Machek 15. května 2010 se uskuteční již 4. ročník tradičních in-line a cyklo závodů včetně oblíbené spanilé jízdy. Bruslaři by měli tentokrát pokořit i Zvičinu! Více o akci na str.11. Foto: web kralovedvorsko.cz V sobotu 3. dubna se za krásného počasí běžel již 26. ročník tradičního Safari běhu. Na osmdesát závodníků čekala trať dlouhá 18,5 km. Foto: ZOO Dvůr Králové strana 12

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy 5. - 7. června 2015 ZPRAVODAJ č. 2 Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy 2. Pozvánky na nácvičné srazy 3. Přihláška a objednávka úboru skladba Pro radost Nové skladby Rodiče a

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2012 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více