VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA Pár základních parametrů, čísel a fotografií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden : Sutěž nejhezčíh sněhuláka-oddělení PRO DĚTI přednáška "Vývj české histrické literatury d legendistiky a krnikářů p 20.stletí" d únr : Přednáška HUMOR A SATIRA V ČESKÉ LITERATUŘE REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA přádá Městská knihvna Kutná Hra,Městské Tylv divadl a Průvdcvská služba s.r. březen : BMI-březen měsíc internetu (připraven prgram ppularizující využití internetu v knihvnách) Beseda se spisvatelku Ivnu Březinvu přednáška "IMPRESIONISMUS,SYMBOLISMUS,DEKADENCE" duben : Nc s Andersenem : tradiční nc v knihvněplná phádek,sutěží,překvapení,nadpřirzených jevů, bytstí a dbrt přednáška "GENERACE BUŘIČŮ V ČESKÉ LITERATUŘE" květen : Přednáška "Obraz 1.světvé války v literatuře,nvé směry a sbnsti"franz Kafka" 31.5 ve středu d Den dětí v knihvně červen : Přednáška "MEZIVÁLEČNÁ ČESKÁ PRÓZA" Pasvání prvňáčku na čtenáře knihvny Autgramiáda a beseda ke knížce Muzikantské zpvídání s dirigentem Jsefem Staňkem srpen: "My se u nás nenudíme"-kmplex vlnčasvých aktivit pr ty děti,které teď tráví prázdniny dma září: Tradiční vítání prvńáčků Beseda se spisvatelem Vlastimilem Vndrušku 1

3 Výstava Karel Havlíček Brvský říjen: Týden knihven Velké splečné říjnvé čtení, tentkrát knížky Václava Čtvrtka (110 účastníků) Vůně květin v hudbě přad pr Ústav sciální péče Kutná Hra Beseda se spisvatelku Martinu Drijvervu listpad: Světvý den televize - ukázky mžných prpjení literární a televizní tvrby Beseda v Ústavu sciální péče v Červeném Hrádku Putvání s kapitánem Černvusem přad nakl. THOVT prsinec: Výtvarně čtivá sutěž O nejhezčíh čertíka Vánční vňavé čtení pr maminky s dětmi Zdbení vánčníh strmečku s klienty ÚSP Něc ze statistických ukazatelů Městské knihvny Kutná Hra za rk 2006 Knihvní fnd jedntek naučná literatura beletrie statní dkumenty 82 debíraných nvin a časpisů Návštěvníci knihvny fyzicky Návštěvníci internetu Registrace Dspělí

4 Děti Výpůjčky Naučná pr dspělé Beletrie pr dspělé Naučná pr děti Beletrie pr děti Ostatní dkumenty Vzdělávací a výchvné akce 153 Semináře, dbrné prady, knzultace 469 Pčet studijních míst 19 Pčet pčítačů pr veřejnst 13 Něc mál k hspdaření Vlastní příjmy ,- Příjmy z rzpčtu Středčeskéh kraje ,- Příspěvek zřizvatele (schválený rzpčet) ,- Investiční výdaje ,- Mzdvé náklady ,- 3

5 Městská knihvna Kutná Hra představuje Rk 2006 znamenal pr dětské čtenáře kutnhrské knihvny velku změnu. Dšl k přestěhvání dětskéh ddělení d větších prstr bývalé studvny. Zdá se nám, že přes nedstatečnu kapacitu budvy v Husvě ulici, že přesun ddělení přinesl lepší využitelnst stávajících dispzic. Nvé prstry nám umžnily rzdělit celé ddělení na tři místnsti. Jejich vybavení je šité na míru čtenářům určitéh věku. Ti nejmenší, kteří k nám většinu chdí v dprvdu maminek a tatínků, si mhu plenšit s knížku v ruce na pódiu plném plštářů a hraček v místnsti nazvané Vdní svět. Stěny ttiž zdbí mtivy mřské fauny a flóry. Místnst pr dbrdruhy je určena dětem ve věku 9-11 let a najdu zde nejen knihy a časpisy s tématiku záhad, napětí a dvahy, ale také pčítač pr surfvání internetvým světem. Nezapmněli jsme ani na naše teenagery. V jejich králvství vybaveném třípschďvým pódiem s nezbytnými plštáři pr phdlné ležení, fatby vaky a pdsedáky, nabízíme kmpletní naučnu literaturu a třeba i tlik blíbenu literaturu pr dspívající dívky. V suvislsti s knihvnickými pznávacími lekcemi je tat místnst vybavena DVD přehrávač a vide s televizí. U příležitsti tevření nvých prstr dětskéh ddělení jsme během celéh měsíce září připravili nejrůznější akce pr všechny naše malé i větší čtenáře a samzřejmě, že mhli přijít i dspělí. V rámci exkurzí se v knihvně vystřídali žáci téměř všech kutnhrských mateřských, základních i středních škl. Připravili jsme besedu s blíbenu spisvatelku dětské 4

6 literatury Martinu Drijvervu a mimřádně připravili vlné registrace d knihvny a amnestii pr nepřádné čtenáře. Splu s ddělením pr děti byly připraveny a zpřístupněny prstry pr nvě vzniklé ddělení cizjazyčné literatury. Knihy, které tvří základ tht fndu, jsme pr naše čtenáře získali dkupením tzv. Anglické knihvny (dříve v budvě Městskéh Tylva divadla) v létě Nabízíme tak nyní našim uživatelům cca 2500 knih v angličtině, v dalších desítkách svazků pak také knihy v dalších světvých jazycích. Jde samzřejmě pestru paletu témat a žánrů, d sudbé literatury přes klasiku, slvníky až třeba p kuchařky. Prvz tht ddělení byl zahájen 20. září Pdařil se urychleně sustředěný knižní fnd uceleně a plnhdntně zpracvat a včlenit d běžnéh knihvníh fndu. Veškeru literaturu thh ddělení tak už nyní autmaticky najdete prstřednictvím našich n-line katalgů na naší webvé stránce. 5

7 KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ ( ) SEMINÁŘ KE 150. VÝROČÍ ÚMRTÍ POŘADATELÉ: KLUB RODÁKŮ A PŘÁTEL KUTNÉ HORY KUTNÁ HORA V PRAZE VE SPOLUPRÁCI SE STÁTNÍM OBLASTNÍM ARCHIVEM V PRAZE - STÁTNÍM OKRESNÍM ARCHIVEM KUTNÁ HORA, MĚSTSKOU KNIHOVNOU A ZA PODPORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KUTNÉ HOŘE MÍSTO: ALFA KLUB, KUTNÁ HORA, SEDLECKÁ 670 (KRUHOVÝ OBJEZD POBLÍŽ CENTRA) TERMÍN: SOBOTA , 10,00 14,30 HOD. REFERÁTY: 1) DOC. PHDR. MILOSLAV BEDNÁŘ, CSC., FILOZOFICKÝ ÚSTAV, AKADEMIE VĚD ČR: Havlíček a české plitické myšlení 2) MARIE NEUDORFLOVÁ, PH.D., MASARYKŮV ÚSTAV, AKADEMIE VĚD ČR: Karel Havlíček Brvský a T.G. Masaryk 3) PETR MACH, CENTRUM PRO EKONOMIKU A POLITIKU: KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ LIBERÁLNÍ EKONOM 4) PHDR. RADKO ŠŤASTNÝ: 6

8 KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ - BÁSNÍK 5) PHDR. JANA VANĚČKOVÁ, STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE - STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KUTNÁ HORA: ZDENKA HAVLÍČKOVÁ DCERA NÁRODA 6) PHDR. PAVEL NOVÁK, MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA, ZÁMEK KAČINA: KUTNOHORSKÝ POBYT KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO 7) PHDR. DRAHOMÍRA NOVÁKOVÁ, MĚSTSKÉ MUZEUM ČÁSLAV: HAVLÍČKOVSKÁ TRADICE V KUTNÉ HOŘE 8) PHDR. ZINA ZBOROVSKÁ, OKRESNÍ VLASTIVĚDNÉ MUZEUM HAVLÍČKŮV BROD HAVLÍČEK A HAVLÍČKŮV BROD MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA PŘIPRAVILA K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI OBSÁHLOU VÝSTAVU ZAJÍMAVÝCH REÁLIÍ I DOKUMENTŮ S DŮRAZEM NA 155.VÝROČÍ SOUDNÍHO SPORU, KTERÝ SE KVŮLI POLITICKÉMU ČASOPISU SLOVAN VEDL U KUTNOHORSKÉHO SOUDU. REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V NOVÉM MODELU, ANEB JEN ČAS UKÁŽE, JESTLI BYLO ROZHODNUTO SPRÁVNĚ. Ve Středčeském kraji plní funkci ústřední krajské knihvny a metdickéh a pradenskéh centra knihven Středčeská vědecká knihvna v Kladně. Středčeskéh kraje a ve splupráci s pvěřenými knihvnami zajišťuje plnění reginálních funkcí. Těmi ve Středčeském kraji jsu: Městská knihvna Benešv, Středčeská vědecká knihvna v Kladně, Městská knihvna Kutná Hra, Knihvna města Mladá Bleslav a Knihvna Jana Drdy Příbram. Reginální funkce knihven celstátně řídí a vyhdncuje Nárdní knihvna ČR. Reginální funkce knihven, pskytvaných pdle 2 písm. H) zákn č. 257/2001 Sb., knihvnách a pdmínkách prvzvání veřejných knihvnických a infrmačních služeb (knihvní zákn), mají zaručit bčanům dstupnst veřejných knihvnických a infrmačních služeb ve všech místech České republiky a přispět k vyrvnání rzdílů v kvalitě těcht služeb byvatelům měst a malých bcí. Dne 1. ledna 2006 vstupila v platnst Kncepce pdpry knihven z rzpčtu Středčeskéh kraje (usnesení Zastupitelstva Středčeskéh kraje č. 79-6/2005/ZK ze dne ). Rzděluje pdpru knihven zřizvaných bcemi na přímu (Dtační prgram pr bce zřizující základní knihvny nepvěřené výknem reginálních funkcí a Účelvá dtace pr pvěřené knihvny) a nepřímu, která spčívá v pdpře prstřednictvím celkrajské reginální funkce Středčeské vědecké knihvny v Kladně a v pdpře prstřednictvím systému reginálních funkcí zajišťvaných pěti pvěřenými knihvnami. 7

9 1. reginální funkce č. 1 - pradenská a knzultační činnst, plánvací a rzbrvá činnst Zajišťuje pět pvěřených knihven systémem metdickéh vedení. 2. reginállní funkce č. 2 - vzdělávání knihvníků, semináře, prady Zajišťuje Středčeská vědecká knihvna v Kladně za splupráce s pěti pvěřenými knihvnami. 3. reginállní funkce č. 3 - Nákup (akvizice), zpracvání výměnnéh fndu SK Nákup a zpracvání zajišťuje Středčeská vědecká knihvna v Kladně (dále SVKK) za splupráce s pěti pvěřenými knihvnami. Výměnný fnd je majetkem Středčeskéh kraje. 4. reginállní funkce č. 4 - Práce s výměnným fndem SK Pět pvěřených knihven (dále PK) zajišťuje tvrbu výměnných subrů a jejich cirkulaci ve vymezeném reginu. Tlik z ficiálních vyjádření. Dvlte mi, vážení čtenáři, být v tut chvíli sbní: Při veškeré úctě k mnžství práce, kteru dvedli pracvníci Krajskéh úřadu a i při vědmí th, že pliticky je nyní zřejmá snaha vymezit se prti pstji sučasné vlády, ministerstva kultury i většinvému mdelu v České republice musím za kutnhrsku knihvnu knstatvat, že mne i mé klegyně z dalších pvěřených knihven velmi mrzí způsb, jakým nvá kncepce vznikala. Abslutní absence splečných jednání, nemžnst připmínkvat a dbrně a tudíž kvalifikvaně zasahvat d připravvaným materiálů, dstatečně s předstihem infrmvat knihvny rušení pracvních míst a další a další vedl k výraznému narušení kntinuity vývje středčeskéh knihvnictví a v nepslední řadě i šklivému narušení klegiálních vztahů. Jen čas ukáže, zda takt přijatý mdel pdpry knihven pvede ke zlepšení jejich výknů. V Kutné Hře prt samzřejmě uděláme maximum. I když už nyní víme, že 176 becních knihven, které nám byly nvu kncepcí zařazeny, je pravdu velká výzva. 8

10 9

11 Výrční zprávu městské knihvny za rk 2006 vydala Městská knihvna Kutná Hra v 5 výtiscích v březnu 2007 vlastním nákladem 10

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace...

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace... STUDIJNÍ BROŽURA 2015/2016 Obsah Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkvá rganizace... 3 Charakteristika škly... 3 Orgány škly a další rganizace... 3 Lidé ve škle... 4 Organizace šklníh rku 2015/2016...

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ

NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MUZEA A POJIZERSKÉ GALERIE SEMILY 2011-2015 Muzeum dnešní dby by měl být širce přístupným kulturním centrem s přirzenu autritu ve své kmunitě a mikrreginu. Při zachvání

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více