34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti"

Transkript

1

2 34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti NIDM MŠMT Praha Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora června

3 Záštitu nad 34. ročníkem soutěže převzal předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Nad 34. celostátní přehlídkou soutěže převzal záštitu Středočeský kraj Záštitu nad jednotlivými obory převzali: nad oborem 06 zdravotnictví ředitelka fyziologického ústavu AV, v.v.i. RNDr. Lucie Kubínová, CSc. na oborem 07 - zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství rektor Mendelovy univerzity v Brně prof.ing. Jaroslav Hlušek, CSc. nad oborem 13 ekonomika a řízení rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. nad oborem 18 - informatika ředitel Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. 2

4 Vážené studentky, vážení studenti, v první řadě bych Vám ráda pogratulovala k úspěchu, že jste se se svými projekty dokázali v konkurenci svých vrstevníků prosadit a postoupit až do tohoto finále. Pogratulovat ale musím už k tomu, že v sobě máte tolik energie a ctižádosti se vůbec do projektu SOČ pustit a následně ho dokončit. Věřím, že to pro mnohé z Vás nebylo jednoduché a vyžadovalo to často dosud nepoznanou preciznost a cílevědomost. Pokud však chcete v moderním světě uspět, a platí to pro kterýkoliv obor lidské činnosti, budete potřebovat právě cílevědomost, odhodlání prosadit se a pak také touhu být stále lepší a zvyšovat svou odbornost. Chtít být lepším v tom, co dělám, zní jako něco přirozeného, odborníkem se ale člověk nestává ze dne na den. Jde o nikdy nekončící náročnou cestu a nezáleží na tom, zda zkoumáte přírodu, dějiny nebo třeba programujete. Je to cesta k úspěchu a je Vaši výhodou, že jste se na ni vydali tak brzo. Myslím si, že budoucnost patří odborníkům, a kdo ví? Třeba to budete právě Vy, kdo posune českou vědu zas o kousek blíž světové elitě a možná to bude na jednom z moderních vědeckých pracovišť, která vyrůstají a vyrostou ve Středočeském kraji. Ing. Zuzana Moravčíková hejtmanka Středočeského kraje 3

5 Vážení studenti a pedagogové, jsem velmi rád, že se setkáváte v našem krásném městě u příležitosti celostátní soutěže Středoškolské odborné činnosti. Věřím, že se Vám bude v Kutné Hoře líbit a že budete na SOČku v Kutné Hoře rádi vzpomínat. Líbit by se Vám u nás mělo jednak proto, že Kutná Hora je krásným městem v červnu obzvlášť, ale také proto, že Gymnázium Jiřího Ortena je jednou z nejmodernějších středních škol v České republice a že Vám určitě připraví velmi dobré podmínky. Středoškolská odborná činnost je nepochybně skvělou akcí pro dnešní středoškoláky. V SOČ vidím příležitost, jak motivovat mladé lidi k vědeckým kariérám. Z osobní zkušenosti vím, že vědecká a výzkumná činnost, bádání a poznávání přináší vzrušující zážitky a výbornou příležitost k seberealizaci a k naplnění života. Určitě je to náplň bohatší a v dnešní době společensky potřebnější než běžné ekonomické aktivity. Sám si vzpomínám, že i v dobách mých středoškolských studií, což bylo hluboko v minulém tisíciletí, pro nás byla odborná činnost atraktivní příležitostí, která i mě osobně nasměrovala na vědeckovýzkumnou dráhu. A moc rád vzpomínám na dobu, kterou jsem strávil v laboratořích. Byl bych velice rád, kdyby se i Kutná Hora stala městem, ve kterém by mladí lidé mohli uplatnit svoje tvůrčí schopnosti v oblasti odborné, vědecké a výzkumné práce. Akce jako je celostátní finále Středoškolské odborné činnosti by k naplnění tohoto cíle mohla přispět. Přeji Vám, abyste byli se svými kutnohorskými výsledky spokojeni a abyste si našli i chvíli k poznávání krás našeho města. RNDr. Ivo Šanc, CSc. starosta města 4

6 Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, vážení hosté, milí soutěžící, velmi rád vás jménem Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti i svým jménem vítám na 34. Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti (SOČ), soutěže s dlouhou tradicí nejen co do letopočtu, ale také co do kvality výsledků řešení mnoha témat, která v řadě případů nacházejí uplatnění jak v praxi, tak získávají ohlas v mezinárodních soutěžích. Při příležitosti konání celostátního kola SOČ se letos v červnu setkáváme v Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, ve škole, která převzala náročnou a odpovědnou roli organizátora tohoto setkání. A při tom nelze přehlédnout, že se tak děje v úzké součinnosti se Středočeským krajem, jehož představitelé i výkonné složky věnují soutěži velkou pozornost a podporu. Je potěšitelné, že se naše setkání uskutečňuje v krásném městě Kutná Hora, která v dlouhé a ne vždy jednoduché historii českých zemí hrála významnou roli a svůj kulturní odkaz nese stále, jak zachovaný ve významných a unikátních památkách, tak také ve skutečném, každodenním životě. Velmi rád vítám všechny vás, soutěžící v letošním ročníku, kteří jste zde z titulu vítězů a postupujících z krajských úrovní soutěže SOČ. Prezentace výsledků vašich bádání, navrhovaných postupů, technických řešení atp. zpracovaných v odborných pracích a představených při obhajobách tak bude i letos jedinečnou příležitostí seznámit jak vaše kolegyně i kolegy ze všech regionů České republiky, tak řadu odborníků i veřejnost s tím, co v současnosti zajímá mladou generaci, co vidí jako potřebu sledovat či řešit ve svém okolí a samozřejmě i to, co představují jako reálně pojatá řešení. Členové odborných hodnotících komisí, porot v jednotlivých soutěžních oborech mají jako každoročně kromě nepochybně velmi zajímavé činnosti při studiu soutěžních prací před soutěží a následně v účasti při obhajobách v příslušných oborech celostátní přehlídky také nelehký a nepopulární úkol stanovit pořadí a určit tři laureáty v každém oboru. Není to jednoduché, všechny soutěžní práce mají svou nespornou kvalitu, představují vložený velký objem času, úsilí, objem zpracovaného materiálu i řadu výsledků. Na tomto místě opět připomeňme, že hodnotící činnost uskutečňují porotci ne kvůli odměně, která ostatně je jen symbolická, ale především ze zájmu o věc, o to, jak autoři přistupují k řešení témat a jaké výsledky získali. Také i proto, aby autorům prací pomohli v jejich počátečním snažení na poli vědy či odborných řešení, vždyť přehlídky prací SOČ bývají vlastně prvním skutečně odborným a nebojme se uvést, že vědeckým setkáním mladých odborníků, kdy se zároveň diskutují předložené výsledky. Zastavme se na tomto místě krátce u hlavních atributů profilu SOČ, vyberme z nich alespoň tyto: vlastní volba tématu autory prací a možnost či vlastně povinná příležitost 5

7 účastnit se odborné diskuse k získaným výsledkům, a to při osobním, přímém setkání s odborníky při obhajobách. Obhajoby prací a diskuse k nim jsou u obdobného typu soutěží, a to i zahraničních, víceméně ojedinělou příležitostí. Připomeňme, že obhajoba má jak psaná pravidla (časový limit, doba na prezentaci a na diskusi), tak i další pravidla, snad i důležitější, tedy to, co by autor neměl opomenout slovně sdělit (byť je to samozřejmě v textu práce uvedeno, ale nejde jen o porotu, obhajoby jsou veřejné, přítomni jsou ostatní soutěžící, ) představit sebe či autorský kolektiv, stručně zdůvodnit, proč jste práci zpracovávali (důvod volby tématu a jeho aktuálnost), jak jste postupovali (cíl a metody práce, struktura postupu a etapy řešení) a jakých výsledků, závěrů jste dosáhli (přínos řešení, případně možnosti uplatnění výsledků). Jde o formu věcného sdělení o dosaženém poznání, informací a poznatků, jejich souvislostí, vazeb (jsme přece na poli vědy), využitelnosti navrhovaných řešení atp. Řeknete možná, že vyhrazený limit času přece nestačí na představení všeho, co se týká vašeho tématu? I to má svoje řešení, prostě představit to nejpodstatnější o záměru, účelu, způsobu zpracování tématu, výsledcích a jejich významu. Je tradicí, že v návaznosti na úspěšné umístění v CP SOČ se na základě dalších, navazujících výběrových řízení vybraní autoři účastní významných zahraničních soutěží v Evropě i zámoří. A je již také tradicí, že každoročně získávají v mnohem silnější, mezinárodní konkurenci nejlepších středoškolských vědeckých projektů mnohá ocenění. I letos bude součástí hodnocení širší nominace prací a autorů k výběru k účasti na významných tuzemských i zahraničních soutěžích a obdobných aktivitách. Poděkování patří těm, kteří se podílejí na organizaci rozsáhlé a náročné soutěže, kteří věnovali v přípravném období a věnují v průběhu soutěže mnoho úsilí, především zaměstnancům a žákům školy. Přeji jim i úspěšné završení jejich úsilí o zajištění soutěže. A vám, soutěžícím, přeji hodně sil k obhajobám. Všem pak hlavně dobrý pocit z účasti v 34. CP SOČ. PaedDr. Milan Škrabal, předseda Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti 6

8 Vážení hosté, vážení kolegové, milí soutěžící, jsem velmi rád, že Vás mohou přivítat na 34. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Velmi si ceníme toho, že tento festival nejlepších vědeckých nadějí naší země se koná právě u nás, na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Kutná Hora má určitě svým návštěvníkům co nabídnout. Vždyť ve středověku byla po Praze druhým nejvýznamnějším městem v zemi, zdejší těžba stříbra a výroba mincí byly základem moci a bohatství českého státu. Proto se naše město může pyšnit celou řadou historických památek v čele s gotickou perlou chrámem svaté Barbory, bývalou královskou rezidencí a mincovnou ve Vlašském dvoře a nově zrekonstruovanou Jezuitskou kolejí, která je nyní sídlem Galerie Středočeského kraje. Gymnázium Jiřího Ortena je vlajkovou lodí středního školství ve městě již od roku 1857, kdy vznikla samostatná c. k. vyšší reálná škola, od níž odvíjíme tradici našeho gymnázia. Tato škola byla po pražské a rakovnické třetí úplnou českou reálkou. Roku 1997 byla otevřena současná školní budova, od roku 1999 pak škola nese jméno svého absolventa, básníka Jiřího Ortena. Přeji Vám úspěch ve Vašem soutěžení a věřím, že na pobyt v naší škole a našem městě budete mít jen ty nejhezčí vzpomínky a budete se do Kutné Hory rádi vracet. RNDr. Vladislav Slavíček ředitel GJO 7

9 PRogRAM PRo PoRotCe Středa 13. června 16:00 18:00 Příjezd předsedů porot a zástupců ÚK SOČ + organizátorů Prezence, ubytování, převzetí soutěžních prací (v hotelu) 18:00 19:00 Večeře v hotelu Zlatá stoupa Čtvrtek 14. června 7:30 Snídaně v hotelu Zlatá stoupa 8:30 12:00 Pracovní porada předsedů porot (knihovna GJO štáb) Příjezd dalších porotců, ubytování v hotelu prezence (knihovna GJO štáb) 11:30 12:30 Oběd ve školní jídelně GJO 16:00 Prohlídka Vlašského dvora (sraz v hotelu) 17:00 Přijetí na radnici v Kutné Hoře 18:30 Prohlídka Jezuitské koleje a společenský večer pro porotce, hosty a organizátory (Jezuitská kolej - GASK) Pátek 15. června 7:30 Snídaně porotců v hotelu 8:30 11:30 Kontrola připravenosti učeben Studium soutěžních prací, kontrola vybavení učeben a další nutné administrativy 9:00 10:00 Porada Sdružení na podporu talentované mládeže ČR 11:30 12:30 Oběd porotců ve školní jídelně GJO 17:00 Slavnostní zahájení v Městském tylově divadle 18:30 21:00 Večeře ve školní jídelně GJO Sobota 16. června 6:00 7:30 Snídaně porotců a účastníků soutěže v místě ubytování 7:15 odvoz porotců - 1. bus 7:30 odvoz porotců - 2. bus 8:00 ZAHÁJENÍ OBHAJOB PRACÍ 11:00 13:00 Oběd porotců a účastníků (dle stanoveného rozpisu) 16:00 18:00 Prezentace posterů v prostoru školy 17:00 19:00 Večeře porotců a účastníků 18:00 Hodnotící porada předsedů porot 20:00 Uzávěrka výsledků přehlídky 8

10 Neděle 17. června 6:00 9:00 Snídaně porotců a účastníků soutěže v místě ubytování 8:00 12:00 Program pro porotce a účastníky: Prohlídka památek města Vlašský dvůr, Kostnice, katedrála Sedlec 11:00 13:00 Oběd porotců a účastníků soutěže v jídelně GJO 13:30 Slavnostní zakončení v Městském tylově divadle PRogRAM PRo SoutěžíCí Pátek 15. června 13:00 16:00 Příjezd krajských delegací, registrace ve škole, uložení modelů a technických pomůcek do učeben pro obhajoby, ubytování 17:00 Slavnostní zahájení v Městském tylově divadle v Kutné Hoře 18:30 21:00 Večeře pro účastníky ve školní jídelně GJO 19:00 22:00 Příprava pomůcek na obhajobu prací Sobota 16. června 6:00 7:00 Snídaně pro účastníky soutěže v místě ubytování 8:00 Zahájení obhajob prací 11:00 13:00 Oběd pro účastníky podle soutěžních oborů ve školní jídelně GJO 16:00 18:00 Otevření soutěže pro veřejnost prezentace posterů v prostorách školy 17:00 19:00 Večeře pro účastníky v jídelně GJO Odjezd soutěžících do Čáslavi, návrat zpět do Kutné Hory na večerní program 20:00 22:00 Koncert a volná zábava Klub Česká 1 (22:00 odjezd autobusů do Čáslavi) Neděle 17. června 6:30 7:30 Snídaně pro účastníky soutěže v místě ubytování (ukončení ubytování a uložení zavazadel ve škole) 8:00 12:00 Program pro účastníky: Prohlídka památek města Vlašský dvůr, Kostnice, katedrála Sedlec 11:00 13:00 Oběd pro účastníky soutěže v jídelně GJO 13:30 Slavnostní zakončení v Městském tylově divadle v Kutné Hoře 16:00 odjezd 9

11 exkurze A VoLNoČASoVÝ PRogRAM 17. ČeRVNA 2012, NeDěLe 1. Vlašský dvůr prohlídka bývalé královské mincovny a nynější kutnohorské radnice s odborným výkladem začátek akce: 9,00 a 9,30 hod. vstupné: hrazeno z projektu lokalita: centrum Kutné Hory, Havlíčkovo náměstí doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: vedoucí akce: Mgr. Lukáš Provaz 2. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele (památka unesco) a Kostnice prohlídka nejstarší české katedrály a světoznámé hřbitovní kaple s odborným výkladem začátek akce: 9,00 hod. vstupné: hrazeno z projektu lokalita: Kutná Hora - městská část Sedlec, vzdálenost 3,5 km od GJO doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: vedoucí akce: Mgr. Lukáš Provaz 10

12 3. galerie Středočeského kraje (gask), výstava europa Jagellonica 1386/1572 prohlídka výjimečné německo-polsko-české výstavy středoevropského umění za vlády Jagellonců otevírací doba: 10,00 18,00 hod. vstupné: (zatím v jednání) lokalita: centrum Kutné Hory, Barborská ulice, Jezuitská kolej doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: neomezen 4. České muzeum stříbra Kutná Hora prohlídka gotického Hrádku a středověkého důlního díla s odborným výkladem otevírací doba: 9,00-18,00 hod. vstupné (student/dospělý): 80/120 Kč (vstupné zahrnuje návštěvu dolu) lokalita: centrum Kutné Hory, Barborská ulice doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: neomezen 11

13 5. Chrám sv. Barbory prohlídka světoznámé kutnohorské katedrály otevírací doba: 9,00 18,00 hod. (nedělní bohoslužba 7,00 8,00 hod.) vstupné (student/dospělý): 40/60 Kč lokalita: centrum Kutné Hory, Vorlíčkovy sady doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: neomezen 6. Relaxační a dynamická cvičení, gymnázium Jiřího ortena začátek akce: 9,00 hod. vstupné: zdarma lokalita: Kutná Hora, Gymnázium Jiřího Ortena doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: 20 vedoucí akce: Ing. Mgr. Zdeněk Maňák, Ph.D. 7. Horolezecká stěna, gymnázium Jiřího ortena začátek akce: 9,00 hod. vstupné: zdarma lokalita: Kutná Hora, Gymnázium Jiřího Ortena doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: 20 vedoucí akce: Mgr. Lukáš Kačer 12

14 8. Bobová dráha, Kutná Hora jízda na nejdelší bobové dráze v České republice (1,6 km) otevírací doba: 10,00 19,00 hod. vstupné: 1 jízda 60 Kč, 5 jízd 240 Kč (jednomístný bob), lokalita: Kutná Hora, Tyršovy sady (Čáslavská ulice), vzdálenost 2 km od GJO doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: neomezen upozornění: Na akce, jejichž počet účastníků je omezen, se zájemci musí předem přihlásit. Přihlášení bude možné v sobotu 16. června 2012 v budově Gymnázia Jiřího Ortena. (ilustrační fotografie převzaty z výše uvedených webových stránek) 13

15 Ředitel Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře předseda organizačního výboru Zástupce předsedy organizačního DůLežItá telefonní ČíSLA organizace Jméno telefon RNDr. Vladislav Slavíček výboru SOČ Ph.Dr. Mgr. Petr Němeček, Ph.D Hlavní organizátor na škole RNDr. Radka Olivová Technický vedoucí SOČ, správce ICT Ing. Zdeněk Oliva, CSc Ubytování, doprava, volnočasové aktivity Ing. Mgr. Zdeněk Maňák, Ph.D Stravování GJO Soňa Poklopová garant soutěže NIDM MŠMT, ÚK SOČ Ing. Miroslava Fatková Důležitá čísla 112 Tísňová linka 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie

16 ubytování KutNá HoRA - CeLeK Ubytování Kutná Hora celek 15

17 ubytování ZLAtá StouPA Ubytování Zlatá Stoupa 16

18 ubytování KutNá HoRA - INteRNát SPŠ (DM I.) Ubytování Kutná Hora Internát SPŠ (DMI.) 17

19 Ubytování Kutná Hora Internát SPŠ (DMII.) ubytování INteRNát SPŠ - DM II. 18

20 ubytování ČáSLAV SZeŠ Ubytování Čáslav SZeŠ celek 19

21 ubytování ČáSLAV SZeŠ - 1. ČáSt Ubytování Čáslav SZeŠ 1. část 20

22 ubytování ČáSLAV SZeŠ - 2. ČáSt Ubytování Čáslav SZeŠ 2. část 21

23 ubytování ČáSLAV SZeŠ - 3. ČáSt Ubytování Čáslav SZeŠ 3. část 22

24 PřeHLeD PoRot Předseda Ústřední poroty SoČ prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. chemie, matematická statistika, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 1 - matematika a statistika předseda poroty doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. matematika, informatika, učitel VŠ Západomoravská vysoká školatřebíč RNDr. Karel Hron, Ph.D. matematická statistika, aplikace statistiky, učitel VŠ, SŠ Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Slovanské gymnázium Olomouc Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. matematika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství Mgr. Miroslav Otáhal, Ph.D. matematika, statistika, programování Český statistický úřad RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. matematika, učitel SŠ Gymnázium Uničov 2 - fyzika předseda poroty prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. nedestruktivní zkoušení materiálu, radiační metody, fyzika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební doc. Ing. Ondřej Michalko, CSc. aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT, Fakulta stavební, Praha RNDr. Vladimír Vícha fyzika, matematika, učitel SŠ Gymnázium Pardubice Ing. František Krejčí aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT Praha, Ústav technické a experimentální fyziky 23

25 Ing. František Fendrych, Ph.D. aplikovaná fyzika, materiálový výzkum, plazmové technologie, vědecký pracovník Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 3 - chemie předseda poroty doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. organická chemie, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie Ing. Tomáš Potěšil, CSc. organická a farmaceutická chemie, výzkumný pracovník Farmak, a.s. Olomouc doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. anorganická chemie, koordinační chemie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fak., Katedra anorganické chemie Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. chemie, biologie, učitel SŠ Gymnázium Havířov Ing. Marcela Tkadlecová, CSc. analytická chemie, fyzikální chemie, analýza léčiv Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemického inženýrství, Zentiva a.s. 4 - biologie předseda poroty Ing. Stanislav Pospíšil, CSc. mikrobiologie, biochemie, biologie Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. biochemie, molekulární biologie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. botanika, ekologie, fylogenetika, evoluční biologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity RNDr. Roman Fuchs, CSc. zoologie obratlovců, ekologie obratlovců, etologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, katedra zoologie 24

26 Bc. Ondřej Korábek zoologie bezobratlých Přírodovědecká fakulta UK - student 5 - geologie, geografie předseda poroty prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc. fyzická geografie, kartografie, krajinná ekologie VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., odd. krajinné ekologie Brno Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D. geodézie, kartografie a geografie Regia a.s. RNDr. Petr Rajlich, CSc. geologie Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. paleontologie, geologie, učitel SŠ Mensa gymnázium Ing. Mgr. Otakar Čerba kartografie, geomatika, geoinformatika, geoinformační technologie Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky, oddělení geomatiky. 6 - zdravotnicví předseda poroty MUDr. Roman Pajdlhauser onkolog, internista Fakultní nemocnice Motol, odd. radioterapie a onkologie PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. morfologie a fyziologie člověka, patologie Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd MUDr. Eva Čehovská obecná a komunální hygiena Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., dr.h.c. fyziologie člověka a živočichů, neurobiologie, farmakologie, vědecký pracovník, učitel VŠ Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Přírodovědecká fakulta UK 25

27 PhDr. Květa Vachudová učitel SŠ SZŠ a VZŠ Plzeň 7 - zemědělstí, potravinářství, lesní a vodní hospodářství předseda poroty doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. veterinární anatomie, učitel VŠ Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Mgr. Marie Štěpničková biologie, matematika, enviromentální výchova, učitel SŠ Gymnázium J. Barranda, Beroun Ing. Radoslav Bartůněk zemědělství - zootechnický obor, biologie, ekologie, učitel SŠ SZ a ZeŠ A.E. Komerce, Děčín Libverda Ing. Libuše Hajná chemie, potravinářské a gastronomické technologie, učitel SŚ Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Univerzita Tomáše Bati Zlín Ing. Michal Kneitl, Ph.D. Ústav hospodářské správy lesů Mendelova univerzita Brno 8 - ochrana a tvorba životního prostředí předseda poroty doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. zoologie, ekologie Katedra ochrany lesa a myslivosti, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Praha Ing. Otto Hoffmann chemie, životní prostředí, ochrana přírody, meteorologie, statistika v důchodu Ing. František Frola zahradní a krajinná architektura, obnovitelné zdroje, myslivost a ÚSES, autorizovaná osoba EIA/SEA Ministerstvo životního prostředí, správní odbor Hradec Králové RNDr. Hana Pokorná ekologie, matematika, fyzika, učitel SŠ EKO GYMNÁZIUM Praha, o.p.s. Praha 10 26

28 Mgr. Václav Dvořák botanika-floristika, ochrana přírody, aplikovaná ekologie rostlin Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fak., Katedra botaniky, odd. biosystematiky a ekologie rostlin 9 - strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design předseda poroty Ing. Miloslav Hlaváček strojírenství Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o.s. Ing. Stanislav Jansa, CSc. strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování Ing. Petr Liškutín strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Ing. Miroslav Pinka strojírenství PEGG, spol. s r.o., Hradec Králové Ing. Jan Esterka doprava, zabezpečovací technika, výpočetní technika, učitel SŠ SOŠP E. Beneše, Břeclav 10 - elektrotechnika, elektronika, telekomunikace předseda poroty Ing. Jan Kostelník automatizace a regulace, lékařská elektronika, zabezpečovací systémy firma CONDATA (ext. konzultant) Ing. Jan Bortl, Ph.D. spotřební elektronika (R a TV), ICT, zabezp. syst., expert na vyhl. 50/sb. O BP v elekt., učitel SŠ SŠE Lipník nad Bečvou Ing. Jiří Nitsche siln. elektr., automatizace, inteligentní řízení TP, SW-PC, HW a SW jednočipů firma CONDATA Ing. Radim Špetík, Ph.D. fyzika polovodičů, mikroelektronika, číslicové zpracování signálů ON Semiconductor Czech Republic 27

29 Ing. Tomáš Doseděl telekomunikace, HW, IT Mobinfo.cz 11 - stavebnictví, architektura a design interiérů předseda poroty Ing. arch. Pavel Sáňka stavebnictví, architektura, projektant, učitel SŠ SPŠ stavební, Brno Ing. Eva Koňaříková pozemní stavitelství, učitel SŠ SPŠ stavební, Valašské Meziříčí Ing. Eva Slánská stavebnictví, učitel SŠ SPŠ stavební v Lipníku n. Bečvou Ing. Marie Hrubošová pozemní stavitelství, ICT učitel SŠ SOŠT Uherské Hradiště Ing. arch. Martin Hradečný stavebnictví, architektura ČVUT v Praze, Fakulta stavební 12 - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie předseda poroty Mgr. Vojtěch Horák fyzika, základy techniky, elektronika, pedagog volného času DDM, Hradec Králové Mgr. Karel Neumann elektrotechnika, automatizace, mechatronika, matematika, informatika, didaktika techniky, pedagogika se zaměřením na technickou a informační výchovu, učitel SŠ SPŠ strojnická Olomouc Mgr. Vladislav Zubr fyzika, elektronika, informatika, základy průmyslové výroby, pedagog volného času DDM, Hradec Králové PaedDr. Vladimír Šimíček učitelství elektro, telekomunikace, didaktika Střední škola informatiky a spojů Brno 28

30 RNDr. Jiřina Svobodová didaktik oboru biologie a chemie, učitel SŠ Gymnázium Oty Pavla, Praha 13 - ekonomika a řízení předseda poroty Ing. Zora Vazačová ekonomické předměty, učitel SŠ SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem PhDr. Jan Pospíšil marketing a management, učitel VŠ Moravská vysoká škola Olomouc doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie, statistika VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Petr Mazouch, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie, demografie VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Milada Šosová ekonomické předměty, učitel SŠ SOŠ a SOU Beroun 14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času předseda poroty doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. pedagogika, kinantropologie, společensko-vědní obory Masarykova univerzita v Brně, fakulta sportovních studií, ved. katedry pedagogiky sportu PaedDr. Zdeňka Kašparová pedagogika, pedagogické, psychologické a právní poradenství Pedagogické a právní poradenství, Praha PhDr. Eva Havlíčková psycholožka, pedagogicko psychologické poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje PaedDr. Bohuslava Vacková pedagogika volného času, prevnce sociálně negativních jevů Městské policie Praha útvar prevence 29

31 PhDr. Zdeněk Roll, CSc. sociologie Úřad vlády ČR, odbor výzkumu, vývoje a inovací 15 - teorie kultury, umění a umělecké tvorby předseda poroty PaedDr. Ivo Martinec, CSc. lingvistika, literatura, dějiny umění, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. česká literatura Ústav pro českou literaturu AV ČR PaedDr. Oldřich Kovář český jazyk a literatura, teorie vyučování, literatura pro děti a mládež Kulturní zařízení města Boskovice Mgr. Šárka Dostalová metodik, teorie výtvarného umění Národní institut pro další vzdělávání, Brno PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D. muzikologie Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy 16 - historie předseda poroty prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. historie, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. historie - pozdní středověk, raný novověk, církevní dějiny, dějiny kultury, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie PhDr. Jiří Kalferst archeologie Muzeum východních Čech v Hradci Králové Mgr. Ludmila Bursíková historie, učitel SŠ Gymnázium Opatov, Praha 30

32 Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. historik Moravské zemské muzeum Brno 17 - filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory předseda poroty PaedDr. Pavel Jankovský historie, český jazyk, literatura SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové PhDr. Kamil Švec politologie Fakulta sociálních věd UK v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové PhDr. Otakar Jíra andragogika, sociologie, psychologie, pedagogika Teologická fakulta Jihočeské univerzity Mgr. Gabriela Medveďová politologie, oborová didaktika, multikulturní výchova Univerzita Plalackého v Olomouci, Pedagogická fak., Katedra společenských věd 18 - Informatika předseda poroty Mgr. Roman Neruda, CSc. informatika, učitel VŠ Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha Ing. Robert Kohout manager projektů, programátor EDWARDS VACUUM s.r.o. Ing. Stanislav Jura, CSc. programátor technologických procesů Noliac Systems s.r.o. Ing. Ladislav Chmela elektrotechnika, informatika, energetická managementpedagogika, obecná a oborová didaktika, učitel VŠ Moravská vysoká škola Olomouc Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D. informační technologie, výpočetní technika, kybernetika, programování, učitel SŠ SPŠ a VOŠ technická, Brno 31

33 Slovensko: Obor 13 Ekonomika a řízení Teplo pre Vašich miláčikov Autoři: Renáta Šmihálová, Bibiana Válková SPŠ Dubnica nad Váhom Lucembursko: Obor 06 Zdravotnictví Vliv stravy na psychiku Autoři: Mickael Gaspar ZAHRANIČNí HoSté (soutěžící) 32

34 Přehled prací Obor: 1. matematika a statistika Některé netradiční vhledy do geometrie Jan Kuchařík Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava, Vysočina Strategie hry Mlsný kocour Magdaléna Tydrichová Gymnázium Jana Palacha, Pod Vrchem 3421, Mělník, Středočeský transformace jistých křivek a ploch v kruhové inverzi Emil Skříšovský Gymnázium Česká a olympijských nadějí, Česká 64, České Budějovice, Jihočeský evoluční dynamika v šestiúhelníkových sítích David Kubeš Gymnázium L. Pika, Opavská 21, Plzeň 4, Plzeňský Metoda Monte Carlo a její aplikace Alena Harlenderová Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, Olomoucký Implementace šifrovacího algoritmu AeS Vít Brumovský Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod, Komenského 169, Uherský Brod, Zlínský 33

35 Různé přístupy k simulaci chemických reakcí Ondřej Mach Gymnázium J. K.Tyla, Pospíšilova třída 365, Hradec Králové, Královéhradecký Využití matematické analýzi v praxi Michal Outrata Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1/1510, Praha 7, Praha Kořeny polynomu s celočíselnými koeficienty Tomáš Widlák Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba, Moravskoslezský P-adická čísla a jejich aplikace v teorii čísel Vladimír Sedláček Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno, Jihomoravský Jednoduché orientované grafy Jakub Kopřiva Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, Olomoucký Neúplné sportovní turnaje - Magické ohodnocování (n - 5), (n - 7) a (n - 9) - pravidelných grafů Augustin Žídek Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí, Moravskoslezský Kvod - desková hra Jan Klusáček Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, Vysočina 34

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 13. 15. června 2014 www.soc.cz www.nidv.cz www.gop.pilsedu.cz 1 Záštitu nad 36. ročníkem soutěže SOČ převzal předseda Akademie věd ČR prof.

Více

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 19. 21. června 2015 www.soc.cz www.nidv.cz www.vse.cz 1 Záštitu nad 37. ročníkem soutěže SOČ převzali: místopředseda vlády pro vědu, výzkum

Více

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Brno 14. 16. června 2013 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, 35. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Praha 19. 21. června 2015 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru s výsledky 37. ročníku

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 1 Milí mladí kolegové, vážení přátelé,

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte

Více

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 12. - 14. června 2009 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti podle krajů Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Kraj Praha... 3 Kraj Jihomoravský... 8 Kraj Jihočeský... 13 Kraj Pardubický...

Více

CP SOČ 2014 Plzeň přehled výsledků podle krajů

CP SOČ 2014 Plzeň přehled výsledků podle krajů Kraj Praha Kraj Praha 1 Matematika a statistika 1. místo Autor: Ondřej Kincl Název práce: Banachův-Tarského paradox Škola: Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, Praha 5 Radotín Zvláštní cena: Širší nominace

Více

Zpráva o realizaci projektu

Zpráva o realizaci projektu Zpráva o realizaci projektu -Letní škola mladých vědců 2013 -Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů IV Číslo projektu rozhodnutí MŠMT ČR: 512 018 13 Krajský úřad Jihomoravského kraje: Číslo projektu smlouva

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracoval: Výborný ředitel školy ve spolupráci s RNDr. Otto Horákem /ředitelem školy do 31.7. 2012/ Obsah Základní

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6 Obsah Partnerské školy Autodesk Autodesk Academia... 2 Digitální média... 2 Infrastruktura (GIS)... 2 Stavebnictví... 2 Strojírenství... 3 Profily škol Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice...

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3 O B S A H Základní údaje..... 2 - Školská rada - složení Školské rady Materiální vybavení... 3 Charakteristika školy... 4 - přehled oborů vzdělávání - údaje o prevenci sociálně patologických jevů - péče

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s... Almanach 1990 2010 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ...

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE 2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE Vážení přátelé, k publikaci dostáváte rovněž elektronickou verzi údajů o vzdělávací nabídce VOŠ na CD. Údaje mají stejnou strukturu jako kniha.

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Výroční zpráva 2013/2014 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 se na Gymnáziu v Jevíčku odehrál ve znamení několika změn. Ředitelku gymnázia, která odešla na mateřskou

Více