34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti"

Transkript

1

2 34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti NIDM MŠMT Praha Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora června

3 Záštitu nad 34. ročníkem soutěže převzal předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Nad 34. celostátní přehlídkou soutěže převzal záštitu Středočeský kraj Záštitu nad jednotlivými obory převzali: nad oborem 06 zdravotnictví ředitelka fyziologického ústavu AV, v.v.i. RNDr. Lucie Kubínová, CSc. na oborem 07 - zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství rektor Mendelovy univerzity v Brně prof.ing. Jaroslav Hlušek, CSc. nad oborem 13 ekonomika a řízení rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. nad oborem 18 - informatika ředitel Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. 2

4 Vážené studentky, vážení studenti, v první řadě bych Vám ráda pogratulovala k úspěchu, že jste se se svými projekty dokázali v konkurenci svých vrstevníků prosadit a postoupit až do tohoto finále. Pogratulovat ale musím už k tomu, že v sobě máte tolik energie a ctižádosti se vůbec do projektu SOČ pustit a následně ho dokončit. Věřím, že to pro mnohé z Vás nebylo jednoduché a vyžadovalo to často dosud nepoznanou preciznost a cílevědomost. Pokud však chcete v moderním světě uspět, a platí to pro kterýkoliv obor lidské činnosti, budete potřebovat právě cílevědomost, odhodlání prosadit se a pak také touhu být stále lepší a zvyšovat svou odbornost. Chtít být lepším v tom, co dělám, zní jako něco přirozeného, odborníkem se ale člověk nestává ze dne na den. Jde o nikdy nekončící náročnou cestu a nezáleží na tom, zda zkoumáte přírodu, dějiny nebo třeba programujete. Je to cesta k úspěchu a je Vaši výhodou, že jste se na ni vydali tak brzo. Myslím si, že budoucnost patří odborníkům, a kdo ví? Třeba to budete právě Vy, kdo posune českou vědu zas o kousek blíž světové elitě a možná to bude na jednom z moderních vědeckých pracovišť, která vyrůstají a vyrostou ve Středočeském kraji. Ing. Zuzana Moravčíková hejtmanka Středočeského kraje 3

5 Vážení studenti a pedagogové, jsem velmi rád, že se setkáváte v našem krásném městě u příležitosti celostátní soutěže Středoškolské odborné činnosti. Věřím, že se Vám bude v Kutné Hoře líbit a že budete na SOČku v Kutné Hoře rádi vzpomínat. Líbit by se Vám u nás mělo jednak proto, že Kutná Hora je krásným městem v červnu obzvlášť, ale také proto, že Gymnázium Jiřího Ortena je jednou z nejmodernějších středních škol v České republice a že Vám určitě připraví velmi dobré podmínky. Středoškolská odborná činnost je nepochybně skvělou akcí pro dnešní středoškoláky. V SOČ vidím příležitost, jak motivovat mladé lidi k vědeckým kariérám. Z osobní zkušenosti vím, že vědecká a výzkumná činnost, bádání a poznávání přináší vzrušující zážitky a výbornou příležitost k seberealizaci a k naplnění života. Určitě je to náplň bohatší a v dnešní době společensky potřebnější než běžné ekonomické aktivity. Sám si vzpomínám, že i v dobách mých středoškolských studií, což bylo hluboko v minulém tisíciletí, pro nás byla odborná činnost atraktivní příležitostí, která i mě osobně nasměrovala na vědeckovýzkumnou dráhu. A moc rád vzpomínám na dobu, kterou jsem strávil v laboratořích. Byl bych velice rád, kdyby se i Kutná Hora stala městem, ve kterém by mladí lidé mohli uplatnit svoje tvůrčí schopnosti v oblasti odborné, vědecké a výzkumné práce. Akce jako je celostátní finále Středoškolské odborné činnosti by k naplnění tohoto cíle mohla přispět. Přeji Vám, abyste byli se svými kutnohorskými výsledky spokojeni a abyste si našli i chvíli k poznávání krás našeho města. RNDr. Ivo Šanc, CSc. starosta města 4

6 Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, vážení hosté, milí soutěžící, velmi rád vás jménem Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti i svým jménem vítám na 34. Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti (SOČ), soutěže s dlouhou tradicí nejen co do letopočtu, ale také co do kvality výsledků řešení mnoha témat, která v řadě případů nacházejí uplatnění jak v praxi, tak získávají ohlas v mezinárodních soutěžích. Při příležitosti konání celostátního kola SOČ se letos v červnu setkáváme v Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, ve škole, která převzala náročnou a odpovědnou roli organizátora tohoto setkání. A při tom nelze přehlédnout, že se tak děje v úzké součinnosti se Středočeským krajem, jehož představitelé i výkonné složky věnují soutěži velkou pozornost a podporu. Je potěšitelné, že se naše setkání uskutečňuje v krásném městě Kutná Hora, která v dlouhé a ne vždy jednoduché historii českých zemí hrála významnou roli a svůj kulturní odkaz nese stále, jak zachovaný ve významných a unikátních památkách, tak také ve skutečném, každodenním životě. Velmi rád vítám všechny vás, soutěžící v letošním ročníku, kteří jste zde z titulu vítězů a postupujících z krajských úrovní soutěže SOČ. Prezentace výsledků vašich bádání, navrhovaných postupů, technických řešení atp. zpracovaných v odborných pracích a představených při obhajobách tak bude i letos jedinečnou příležitostí seznámit jak vaše kolegyně i kolegy ze všech regionů České republiky, tak řadu odborníků i veřejnost s tím, co v současnosti zajímá mladou generaci, co vidí jako potřebu sledovat či řešit ve svém okolí a samozřejmě i to, co představují jako reálně pojatá řešení. Členové odborných hodnotících komisí, porot v jednotlivých soutěžních oborech mají jako každoročně kromě nepochybně velmi zajímavé činnosti při studiu soutěžních prací před soutěží a následně v účasti při obhajobách v příslušných oborech celostátní přehlídky také nelehký a nepopulární úkol stanovit pořadí a určit tři laureáty v každém oboru. Není to jednoduché, všechny soutěžní práce mají svou nespornou kvalitu, představují vložený velký objem času, úsilí, objem zpracovaného materiálu i řadu výsledků. Na tomto místě opět připomeňme, že hodnotící činnost uskutečňují porotci ne kvůli odměně, která ostatně je jen symbolická, ale především ze zájmu o věc, o to, jak autoři přistupují k řešení témat a jaké výsledky získali. Také i proto, aby autorům prací pomohli v jejich počátečním snažení na poli vědy či odborných řešení, vždyť přehlídky prací SOČ bývají vlastně prvním skutečně odborným a nebojme se uvést, že vědeckým setkáním mladých odborníků, kdy se zároveň diskutují předložené výsledky. Zastavme se na tomto místě krátce u hlavních atributů profilu SOČ, vyberme z nich alespoň tyto: vlastní volba tématu autory prací a možnost či vlastně povinná příležitost 5

7 účastnit se odborné diskuse k získaným výsledkům, a to při osobním, přímém setkání s odborníky při obhajobách. Obhajoby prací a diskuse k nim jsou u obdobného typu soutěží, a to i zahraničních, víceméně ojedinělou příležitostí. Připomeňme, že obhajoba má jak psaná pravidla (časový limit, doba na prezentaci a na diskusi), tak i další pravidla, snad i důležitější, tedy to, co by autor neměl opomenout slovně sdělit (byť je to samozřejmě v textu práce uvedeno, ale nejde jen o porotu, obhajoby jsou veřejné, přítomni jsou ostatní soutěžící, ) představit sebe či autorský kolektiv, stručně zdůvodnit, proč jste práci zpracovávali (důvod volby tématu a jeho aktuálnost), jak jste postupovali (cíl a metody práce, struktura postupu a etapy řešení) a jakých výsledků, závěrů jste dosáhli (přínos řešení, případně možnosti uplatnění výsledků). Jde o formu věcného sdělení o dosaženém poznání, informací a poznatků, jejich souvislostí, vazeb (jsme přece na poli vědy), využitelnosti navrhovaných řešení atp. Řeknete možná, že vyhrazený limit času přece nestačí na představení všeho, co se týká vašeho tématu? I to má svoje řešení, prostě představit to nejpodstatnější o záměru, účelu, způsobu zpracování tématu, výsledcích a jejich významu. Je tradicí, že v návaznosti na úspěšné umístění v CP SOČ se na základě dalších, navazujících výběrových řízení vybraní autoři účastní významných zahraničních soutěží v Evropě i zámoří. A je již také tradicí, že každoročně získávají v mnohem silnější, mezinárodní konkurenci nejlepších středoškolských vědeckých projektů mnohá ocenění. I letos bude součástí hodnocení širší nominace prací a autorů k výběru k účasti na významných tuzemských i zahraničních soutěžích a obdobných aktivitách. Poděkování patří těm, kteří se podílejí na organizaci rozsáhlé a náročné soutěže, kteří věnovali v přípravném období a věnují v průběhu soutěže mnoho úsilí, především zaměstnancům a žákům školy. Přeji jim i úspěšné završení jejich úsilí o zajištění soutěže. A vám, soutěžícím, přeji hodně sil k obhajobám. Všem pak hlavně dobrý pocit z účasti v 34. CP SOČ. PaedDr. Milan Škrabal, předseda Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti 6

8 Vážení hosté, vážení kolegové, milí soutěžící, jsem velmi rád, že Vás mohou přivítat na 34. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Velmi si ceníme toho, že tento festival nejlepších vědeckých nadějí naší země se koná právě u nás, na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Kutná Hora má určitě svým návštěvníkům co nabídnout. Vždyť ve středověku byla po Praze druhým nejvýznamnějším městem v zemi, zdejší těžba stříbra a výroba mincí byly základem moci a bohatství českého státu. Proto se naše město může pyšnit celou řadou historických památek v čele s gotickou perlou chrámem svaté Barbory, bývalou královskou rezidencí a mincovnou ve Vlašském dvoře a nově zrekonstruovanou Jezuitskou kolejí, která je nyní sídlem Galerie Středočeského kraje. Gymnázium Jiřího Ortena je vlajkovou lodí středního školství ve městě již od roku 1857, kdy vznikla samostatná c. k. vyšší reálná škola, od níž odvíjíme tradici našeho gymnázia. Tato škola byla po pražské a rakovnické třetí úplnou českou reálkou. Roku 1997 byla otevřena současná školní budova, od roku 1999 pak škola nese jméno svého absolventa, básníka Jiřího Ortena. Přeji Vám úspěch ve Vašem soutěžení a věřím, že na pobyt v naší škole a našem městě budete mít jen ty nejhezčí vzpomínky a budete se do Kutné Hory rádi vracet. RNDr. Vladislav Slavíček ředitel GJO 7

9 PRogRAM PRo PoRotCe Středa 13. června 16:00 18:00 Příjezd předsedů porot a zástupců ÚK SOČ + organizátorů Prezence, ubytování, převzetí soutěžních prací (v hotelu) 18:00 19:00 Večeře v hotelu Zlatá stoupa Čtvrtek 14. června 7:30 Snídaně v hotelu Zlatá stoupa 8:30 12:00 Pracovní porada předsedů porot (knihovna GJO štáb) Příjezd dalších porotců, ubytování v hotelu prezence (knihovna GJO štáb) 11:30 12:30 Oběd ve školní jídelně GJO 16:00 Prohlídka Vlašského dvora (sraz v hotelu) 17:00 Přijetí na radnici v Kutné Hoře 18:30 Prohlídka Jezuitské koleje a společenský večer pro porotce, hosty a organizátory (Jezuitská kolej - GASK) Pátek 15. června 7:30 Snídaně porotců v hotelu 8:30 11:30 Kontrola připravenosti učeben Studium soutěžních prací, kontrola vybavení učeben a další nutné administrativy 9:00 10:00 Porada Sdružení na podporu talentované mládeže ČR 11:30 12:30 Oběd porotců ve školní jídelně GJO 17:00 Slavnostní zahájení v Městském tylově divadle 18:30 21:00 Večeře ve školní jídelně GJO Sobota 16. června 6:00 7:30 Snídaně porotců a účastníků soutěže v místě ubytování 7:15 odvoz porotců - 1. bus 7:30 odvoz porotců - 2. bus 8:00 ZAHÁJENÍ OBHAJOB PRACÍ 11:00 13:00 Oběd porotců a účastníků (dle stanoveného rozpisu) 16:00 18:00 Prezentace posterů v prostoru školy 17:00 19:00 Večeře porotců a účastníků 18:00 Hodnotící porada předsedů porot 20:00 Uzávěrka výsledků přehlídky 8

10 Neděle 17. června 6:00 9:00 Snídaně porotců a účastníků soutěže v místě ubytování 8:00 12:00 Program pro porotce a účastníky: Prohlídka památek města Vlašský dvůr, Kostnice, katedrála Sedlec 11:00 13:00 Oběd porotců a účastníků soutěže v jídelně GJO 13:30 Slavnostní zakončení v Městském tylově divadle PRogRAM PRo SoutěžíCí Pátek 15. června 13:00 16:00 Příjezd krajských delegací, registrace ve škole, uložení modelů a technických pomůcek do učeben pro obhajoby, ubytování 17:00 Slavnostní zahájení v Městském tylově divadle v Kutné Hoře 18:30 21:00 Večeře pro účastníky ve školní jídelně GJO 19:00 22:00 Příprava pomůcek na obhajobu prací Sobota 16. června 6:00 7:00 Snídaně pro účastníky soutěže v místě ubytování 8:00 Zahájení obhajob prací 11:00 13:00 Oběd pro účastníky podle soutěžních oborů ve školní jídelně GJO 16:00 18:00 Otevření soutěže pro veřejnost prezentace posterů v prostorách školy 17:00 19:00 Večeře pro účastníky v jídelně GJO Odjezd soutěžících do Čáslavi, návrat zpět do Kutné Hory na večerní program 20:00 22:00 Koncert a volná zábava Klub Česká 1 (22:00 odjezd autobusů do Čáslavi) Neděle 17. června 6:30 7:30 Snídaně pro účastníky soutěže v místě ubytování (ukončení ubytování a uložení zavazadel ve škole) 8:00 12:00 Program pro účastníky: Prohlídka památek města Vlašský dvůr, Kostnice, katedrála Sedlec 11:00 13:00 Oběd pro účastníky soutěže v jídelně GJO 13:30 Slavnostní zakončení v Městském tylově divadle v Kutné Hoře 16:00 odjezd 9

11 exkurze A VoLNoČASoVÝ PRogRAM 17. ČeRVNA 2012, NeDěLe 1. Vlašský dvůr prohlídka bývalé královské mincovny a nynější kutnohorské radnice s odborným výkladem začátek akce: 9,00 a 9,30 hod. vstupné: hrazeno z projektu lokalita: centrum Kutné Hory, Havlíčkovo náměstí doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: vedoucí akce: Mgr. Lukáš Provaz 2. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele (památka unesco) a Kostnice prohlídka nejstarší české katedrály a světoznámé hřbitovní kaple s odborným výkladem začátek akce: 9,00 hod. vstupné: hrazeno z projektu lokalita: Kutná Hora - městská část Sedlec, vzdálenost 3,5 km od GJO doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: vedoucí akce: Mgr. Lukáš Provaz 10

12 3. galerie Středočeského kraje (gask), výstava europa Jagellonica 1386/1572 prohlídka výjimečné německo-polsko-české výstavy středoevropského umění za vlády Jagellonců otevírací doba: 10,00 18,00 hod. vstupné: (zatím v jednání) lokalita: centrum Kutné Hory, Barborská ulice, Jezuitská kolej doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: neomezen 4. České muzeum stříbra Kutná Hora prohlídka gotického Hrádku a středověkého důlního díla s odborným výkladem otevírací doba: 9,00-18,00 hod. vstupné (student/dospělý): 80/120 Kč (vstupné zahrnuje návštěvu dolu) lokalita: centrum Kutné Hory, Barborská ulice doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: neomezen 11

13 5. Chrám sv. Barbory prohlídka světoznámé kutnohorské katedrály otevírací doba: 9,00 18,00 hod. (nedělní bohoslužba 7,00 8,00 hod.) vstupné (student/dospělý): 40/60 Kč lokalita: centrum Kutné Hory, Vorlíčkovy sady doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: neomezen 6. Relaxační a dynamická cvičení, gymnázium Jiřího ortena začátek akce: 9,00 hod. vstupné: zdarma lokalita: Kutná Hora, Gymnázium Jiřího Ortena doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: 20 vedoucí akce: Ing. Mgr. Zdeněk Maňák, Ph.D. 7. Horolezecká stěna, gymnázium Jiřího ortena začátek akce: 9,00 hod. vstupné: zdarma lokalita: Kutná Hora, Gymnázium Jiřího Ortena doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: 20 vedoucí akce: Mgr. Lukáš Kačer 12

14 8. Bobová dráha, Kutná Hora jízda na nejdelší bobové dráze v České republice (1,6 km) otevírací doba: 10,00 19,00 hod. vstupné: 1 jízda 60 Kč, 5 jízd 240 Kč (jednomístný bob), lokalita: Kutná Hora, Tyršovy sady (Čáslavská ulice), vzdálenost 2 km od GJO doprava: odjezd účastníků z Čáslavi v 8,00 hod., ostatní účastníci individuálně max. počet účastníků: neomezen upozornění: Na akce, jejichž počet účastníků je omezen, se zájemci musí předem přihlásit. Přihlášení bude možné v sobotu 16. června 2012 v budově Gymnázia Jiřího Ortena. (ilustrační fotografie převzaty z výše uvedených webových stránek) 13

15 Ředitel Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře předseda organizačního výboru Zástupce předsedy organizačního DůLežItá telefonní ČíSLA organizace Jméno telefon RNDr. Vladislav Slavíček výboru SOČ Ph.Dr. Mgr. Petr Němeček, Ph.D Hlavní organizátor na škole RNDr. Radka Olivová Technický vedoucí SOČ, správce ICT Ing. Zdeněk Oliva, CSc Ubytování, doprava, volnočasové aktivity Ing. Mgr. Zdeněk Maňák, Ph.D Stravování GJO Soňa Poklopová garant soutěže NIDM MŠMT, ÚK SOČ Ing. Miroslava Fatková Důležitá čísla 112 Tísňová linka 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie

16 ubytování KutNá HoRA - CeLeK Ubytování Kutná Hora celek 15

17 ubytování ZLAtá StouPA Ubytování Zlatá Stoupa 16

18 ubytování KutNá HoRA - INteRNát SPŠ (DM I.) Ubytování Kutná Hora Internát SPŠ (DMI.) 17

19 Ubytování Kutná Hora Internát SPŠ (DMII.) ubytování INteRNát SPŠ - DM II. 18

20 ubytování ČáSLAV SZeŠ Ubytování Čáslav SZeŠ celek 19

21 ubytování ČáSLAV SZeŠ - 1. ČáSt Ubytování Čáslav SZeŠ 1. část 20

22 ubytování ČáSLAV SZeŠ - 2. ČáSt Ubytování Čáslav SZeŠ 2. část 21

23 ubytování ČáSLAV SZeŠ - 3. ČáSt Ubytování Čáslav SZeŠ 3. část 22

24 PřeHLeD PoRot Předseda Ústřední poroty SoČ prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. chemie, matematická statistika, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 1 - matematika a statistika předseda poroty doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. matematika, informatika, učitel VŠ Západomoravská vysoká školatřebíč RNDr. Karel Hron, Ph.D. matematická statistika, aplikace statistiky, učitel VŠ, SŠ Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Slovanské gymnázium Olomouc Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. matematika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství Mgr. Miroslav Otáhal, Ph.D. matematika, statistika, programování Český statistický úřad RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. matematika, učitel SŠ Gymnázium Uničov 2 - fyzika předseda poroty prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. nedestruktivní zkoušení materiálu, radiační metody, fyzika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební doc. Ing. Ondřej Michalko, CSc. aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT, Fakulta stavební, Praha RNDr. Vladimír Vícha fyzika, matematika, učitel SŠ Gymnázium Pardubice Ing. František Krejčí aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT Praha, Ústav technické a experimentální fyziky 23

25 Ing. František Fendrych, Ph.D. aplikovaná fyzika, materiálový výzkum, plazmové technologie, vědecký pracovník Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 3 - chemie předseda poroty doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. organická chemie, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie Ing. Tomáš Potěšil, CSc. organická a farmaceutická chemie, výzkumný pracovník Farmak, a.s. Olomouc doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. anorganická chemie, koordinační chemie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fak., Katedra anorganické chemie Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. chemie, biologie, učitel SŠ Gymnázium Havířov Ing. Marcela Tkadlecová, CSc. analytická chemie, fyzikální chemie, analýza léčiv Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemického inženýrství, Zentiva a.s. 4 - biologie předseda poroty Ing. Stanislav Pospíšil, CSc. mikrobiologie, biochemie, biologie Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. biochemie, molekulární biologie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. botanika, ekologie, fylogenetika, evoluční biologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity RNDr. Roman Fuchs, CSc. zoologie obratlovců, ekologie obratlovců, etologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, katedra zoologie 24

26 Bc. Ondřej Korábek zoologie bezobratlých Přírodovědecká fakulta UK - student 5 - geologie, geografie předseda poroty prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc. fyzická geografie, kartografie, krajinná ekologie VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., odd. krajinné ekologie Brno Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D. geodézie, kartografie a geografie Regia a.s. RNDr. Petr Rajlich, CSc. geologie Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. paleontologie, geologie, učitel SŠ Mensa gymnázium Ing. Mgr. Otakar Čerba kartografie, geomatika, geoinformatika, geoinformační technologie Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky, oddělení geomatiky. 6 - zdravotnicví předseda poroty MUDr. Roman Pajdlhauser onkolog, internista Fakultní nemocnice Motol, odd. radioterapie a onkologie PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. morfologie a fyziologie člověka, patologie Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd MUDr. Eva Čehovská obecná a komunální hygiena Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., dr.h.c. fyziologie člověka a živočichů, neurobiologie, farmakologie, vědecký pracovník, učitel VŠ Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Přírodovědecká fakulta UK 25

27 PhDr. Květa Vachudová učitel SŠ SZŠ a VZŠ Plzeň 7 - zemědělstí, potravinářství, lesní a vodní hospodářství předseda poroty doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. veterinární anatomie, učitel VŠ Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Mgr. Marie Štěpničková biologie, matematika, enviromentální výchova, učitel SŠ Gymnázium J. Barranda, Beroun Ing. Radoslav Bartůněk zemědělství - zootechnický obor, biologie, ekologie, učitel SŠ SZ a ZeŠ A.E. Komerce, Děčín Libverda Ing. Libuše Hajná chemie, potravinářské a gastronomické technologie, učitel SŚ Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Univerzita Tomáše Bati Zlín Ing. Michal Kneitl, Ph.D. Ústav hospodářské správy lesů Mendelova univerzita Brno 8 - ochrana a tvorba životního prostředí předseda poroty doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. zoologie, ekologie Katedra ochrany lesa a myslivosti, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Praha Ing. Otto Hoffmann chemie, životní prostředí, ochrana přírody, meteorologie, statistika v důchodu Ing. František Frola zahradní a krajinná architektura, obnovitelné zdroje, myslivost a ÚSES, autorizovaná osoba EIA/SEA Ministerstvo životního prostředí, správní odbor Hradec Králové RNDr. Hana Pokorná ekologie, matematika, fyzika, učitel SŠ EKO GYMNÁZIUM Praha, o.p.s. Praha 10 26

28 Mgr. Václav Dvořák botanika-floristika, ochrana přírody, aplikovaná ekologie rostlin Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fak., Katedra botaniky, odd. biosystematiky a ekologie rostlin 9 - strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design předseda poroty Ing. Miloslav Hlaváček strojírenství Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o.s. Ing. Stanislav Jansa, CSc. strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování Ing. Petr Liškutín strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Ing. Miroslav Pinka strojírenství PEGG, spol. s r.o., Hradec Králové Ing. Jan Esterka doprava, zabezpečovací technika, výpočetní technika, učitel SŠ SOŠP E. Beneše, Břeclav 10 - elektrotechnika, elektronika, telekomunikace předseda poroty Ing. Jan Kostelník automatizace a regulace, lékařská elektronika, zabezpečovací systémy firma CONDATA (ext. konzultant) Ing. Jan Bortl, Ph.D. spotřební elektronika (R a TV), ICT, zabezp. syst., expert na vyhl. 50/sb. O BP v elekt., učitel SŠ SŠE Lipník nad Bečvou Ing. Jiří Nitsche siln. elektr., automatizace, inteligentní řízení TP, SW-PC, HW a SW jednočipů firma CONDATA Ing. Radim Špetík, Ph.D. fyzika polovodičů, mikroelektronika, číslicové zpracování signálů ON Semiconductor Czech Republic 27

29 Ing. Tomáš Doseděl telekomunikace, HW, IT Mobinfo.cz 11 - stavebnictví, architektura a design interiérů předseda poroty Ing. arch. Pavel Sáňka stavebnictví, architektura, projektant, učitel SŠ SPŠ stavební, Brno Ing. Eva Koňaříková pozemní stavitelství, učitel SŠ SPŠ stavební, Valašské Meziříčí Ing. Eva Slánská stavebnictví, učitel SŠ SPŠ stavební v Lipníku n. Bečvou Ing. Marie Hrubošová pozemní stavitelství, ICT učitel SŠ SOŠT Uherské Hradiště Ing. arch. Martin Hradečný stavebnictví, architektura ČVUT v Praze, Fakulta stavební 12 - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie předseda poroty Mgr. Vojtěch Horák fyzika, základy techniky, elektronika, pedagog volného času DDM, Hradec Králové Mgr. Karel Neumann elektrotechnika, automatizace, mechatronika, matematika, informatika, didaktika techniky, pedagogika se zaměřením na technickou a informační výchovu, učitel SŠ SPŠ strojnická Olomouc Mgr. Vladislav Zubr fyzika, elektronika, informatika, základy průmyslové výroby, pedagog volného času DDM, Hradec Králové PaedDr. Vladimír Šimíček učitelství elektro, telekomunikace, didaktika Střední škola informatiky a spojů Brno 28

30 RNDr. Jiřina Svobodová didaktik oboru biologie a chemie, učitel SŠ Gymnázium Oty Pavla, Praha 13 - ekonomika a řízení předseda poroty Ing. Zora Vazačová ekonomické předměty, učitel SŠ SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem PhDr. Jan Pospíšil marketing a management, učitel VŠ Moravská vysoká škola Olomouc doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie, statistika VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Petr Mazouch, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie, demografie VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Milada Šosová ekonomické předměty, učitel SŠ SOŠ a SOU Beroun 14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času předseda poroty doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. pedagogika, kinantropologie, společensko-vědní obory Masarykova univerzita v Brně, fakulta sportovních studií, ved. katedry pedagogiky sportu PaedDr. Zdeňka Kašparová pedagogika, pedagogické, psychologické a právní poradenství Pedagogické a právní poradenství, Praha PhDr. Eva Havlíčková psycholožka, pedagogicko psychologické poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje PaedDr. Bohuslava Vacková pedagogika volného času, prevnce sociálně negativních jevů Městské policie Praha útvar prevence 29

31 PhDr. Zdeněk Roll, CSc. sociologie Úřad vlády ČR, odbor výzkumu, vývoje a inovací 15 - teorie kultury, umění a umělecké tvorby předseda poroty PaedDr. Ivo Martinec, CSc. lingvistika, literatura, dějiny umění, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. česká literatura Ústav pro českou literaturu AV ČR PaedDr. Oldřich Kovář český jazyk a literatura, teorie vyučování, literatura pro děti a mládež Kulturní zařízení města Boskovice Mgr. Šárka Dostalová metodik, teorie výtvarného umění Národní institut pro další vzdělávání, Brno PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D. muzikologie Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy 16 - historie předseda poroty prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. historie, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. historie - pozdní středověk, raný novověk, církevní dějiny, dějiny kultury, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie PhDr. Jiří Kalferst archeologie Muzeum východních Čech v Hradci Králové Mgr. Ludmila Bursíková historie, učitel SŠ Gymnázium Opatov, Praha 30

32 Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. historik Moravské zemské muzeum Brno 17 - filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory předseda poroty PaedDr. Pavel Jankovský historie, český jazyk, literatura SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové PhDr. Kamil Švec politologie Fakulta sociálních věd UK v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové PhDr. Otakar Jíra andragogika, sociologie, psychologie, pedagogika Teologická fakulta Jihočeské univerzity Mgr. Gabriela Medveďová politologie, oborová didaktika, multikulturní výchova Univerzita Plalackého v Olomouci, Pedagogická fak., Katedra společenských věd 18 - Informatika předseda poroty Mgr. Roman Neruda, CSc. informatika, učitel VŠ Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha Ing. Robert Kohout manager projektů, programátor EDWARDS VACUUM s.r.o. Ing. Stanislav Jura, CSc. programátor technologických procesů Noliac Systems s.r.o. Ing. Ladislav Chmela elektrotechnika, informatika, energetická managementpedagogika, obecná a oborová didaktika, učitel VŠ Moravská vysoká škola Olomouc Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D. informační technologie, výpočetní technika, kybernetika, programování, učitel SŠ SPŠ a VOŠ technická, Brno 31

33 Slovensko: Obor 13 Ekonomika a řízení Teplo pre Vašich miláčikov Autoři: Renáta Šmihálová, Bibiana Válková SPŠ Dubnica nad Váhom Lucembursko: Obor 06 Zdravotnictví Vliv stravy na psychiku Autoři: Mickael Gaspar ZAHRANIČNí HoSté (soutěžící) 32

34 Přehled prací Obor: 1. matematika a statistika Některé netradiční vhledy do geometrie Jan Kuchařík Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava, Vysočina Strategie hry Mlsný kocour Magdaléna Tydrichová Gymnázium Jana Palacha, Pod Vrchem 3421, Mělník, Středočeský transformace jistých křivek a ploch v kruhové inverzi Emil Skříšovský Gymnázium Česká a olympijských nadějí, Česká 64, České Budějovice, Jihočeský evoluční dynamika v šestiúhelníkových sítích David Kubeš Gymnázium L. Pika, Opavská 21, Plzeň 4, Plzeňský Metoda Monte Carlo a její aplikace Alena Harlenderová Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, Olomoucký Implementace šifrovacího algoritmu AeS Vít Brumovský Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod, Komenského 169, Uherský Brod, Zlínský 33

35 Různé přístupy k simulaci chemických reakcí Ondřej Mach Gymnázium J. K.Tyla, Pospíšilova třída 365, Hradec Králové, Královéhradecký Využití matematické analýzi v praxi Michal Outrata Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1/1510, Praha 7, Praha Kořeny polynomu s celočíselnými koeficienty Tomáš Widlák Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba, Moravskoslezský P-adická čísla a jejich aplikace v teorii čísel Vladimír Sedláček Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno, Jihomoravský Jednoduché orientované grafy Jakub Kopřiva Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, Olomoucký Neúplné sportovní turnaje - Magické ohodnocování (n - 5), (n - 7) a (n - 9) - pravidelných grafů Augustin Žídek Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí, Moravskoslezský Kvod - desková hra Jan Klusáček Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, Vysočina 34

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 16 2. Martin Povišer 1997 Gymnázium Česká, České Budějovice 8/8 6 6 Jihomoravský kraj 1. Jan Šorm 1996 Gymnázium

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012 název instituce vedoucí jméno řešitel škola 1 2 3 Souboj osteoblastů a osteoklastů při remodelaci kostí Návrh polohovacího zařízení řízené

Více

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800 Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 41-44-M/01 Zahradnictví Na Polabí 411 Mělník Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 600007383

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Výsledky krajského kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj Filip Januš 1994 Gymnázium Benešov 8/8 6 1 2 1 10 Petr Polášek 1995 Gymnázium Benešov 4/4 6 0 1 7 Moravskoslezský kraj 1. Jan Špaček 1995 Wichterlovo gymnázium Ostrava 7/8 10 10 10 8 38

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj 1. Michal Töpfer 1997 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav 6/8 3 3 3 3 12 Pavel Turinský 1997 Gymnázium Brandýs 6/8 3 3 3 9 Jonáš Vlasák 1998 Gymnázium Benešov 5/8 5 0 3 8 Richard Fleischhans

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Databáze škol projektu MOV

Databáze škol projektu MOV Databáze škol projektu MOV Název školy Adresa školy Město Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková Rumburk 1, Františka Nohy 959/6 Rumburk Integrovaná střední škola technická,

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Pořadí ID Jméno Příjmení Škola Certifikovaná. 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská

Pořadí ID Jméno Příjmení Škola Certifikovaná. 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská 98.0 48.3 146.3 2. MDD80 Michal Skuček Obchodní akademie Dušní 98.5 46.2 144.7 3. MDD32 Veronika Bastlová OA a HŠ Třebíč 97.5 42.55 140.05 4. MDD29

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Pavel Veselý G Strakonice 4/4 10 3 7 10 30 2. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 3 4 9 26 3. 4. Stanislav Fořt G Pierra de Coubertina, Tábor 5/8 1 3 1 5 Tomáš Vazač G Karla

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Výsledky domácího kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Michal Hruška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 10 5 4 10 29 2. Ondřej Hlavatý Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 9 8 9 26 3. Ondřej Mička Gymnázium Jírovcova,

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Obor Umístění Jméno a příjmení Název práce Škola. Určení reálné struktury kovů po moderních metodách úpravy povrchu

Obor Umístění Jméno a příjmení Název práce Škola. Určení reálné struktury kovů po moderních metodách úpravy povrchu Obor Umístění Jméno a příjmení Název práce Škola 01. matematika a statistika 02. fyzika 03. chemie Michal Outrata Využití matematické analýzi v praxi 2. místo Tomáš Bárta Patrik Urban Filip Šedivý Uzel

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Výsledky krajského kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky krajského kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. 2. Michal Hruška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 7 8 10 25 Michal Punčochář Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 6/8 0 10 5 10 25 3. Ondřej Mička Gymnázium Jírovcova, České

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR Název organizace Adresa Kraj IČ DIČ Telefon Zástupce email 1 emai 2 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Senovážné náměstí

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Obchodní akademie Karviná, s.r.o. Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Obchodní akademie Karviná, s.r.o. Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková Název školy Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Všeobecné

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen VÍTEJTE Milí studenti, SOČkaři, účastníci 36. ročníku soutěže Středoškolské odborné činnosti, vítáme Vás v Plzni, metropoli Plzeňského kraje a Evropském

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 16.2011 SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148

1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148 1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148 Kalkulátor těles 1. matematika a statistika Lukáš Bátrla SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod Kvantová mechanika

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Výsledková listina. 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Kutná Hora 15. 17. června 2012 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce Strana 1 Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč Příspěvek příspěvkovým organizacím v odvětví školství 28 579,0 1 47813075 Slezské gymnázium,

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 Praha 5 15300 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Pod Altánem 99/103 100 00 Praha 10 - Strašnice tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet:

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více