Rozhodčí evropská výstava foxterriérů. Rozhodčí klubová výstava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodčí 14. 09. 2013 evropská výstava foxterriérů. Rozhodčí 15. 09. 2013 klubová výstava"

Transkript

1

2 Rozhodčí evropská výstava foxterriérů Mrs. Shirley WATSON: foxteriéři hladcí a drsní, třídy štěňat, dorost, mladí + Vítěz výstavy Mr. Keith JONES : foxteriéři hladkosrstí, všechny dospělé třídy tzn. mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní, veteránů a mimo konkurenci Mr. Richard ALLEN : foxteriéři drsnosrstí,všechny dospělé třídy tzn. mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní, veteránů a mimo konkurenci Rozhodčí klubová výstava Mr. Richard ALLEN: foxteriéři hladcí a drsní třídy štěňat, dorost, mladí + Vítěz výstavy Mrs. Shirley WATSON : foxteriéři hladkosrstí, všechny dospělé třídy tzn. mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní, veteránů a mimo konkurenci Mr.Keith JONES : foxteriéři drsnosrstí, všechny dospělé třídy tzn. mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní, veteránů a mimo konkurenci Mrs. Shirley WATSON Mr. Richard ALLEN Mr. Keith JONES 2

3 Program Pátek Lovecký pracovní test Sobota Evropská výstava foxterierů Neděle Klubová výstava 1. UZÁVĚRKA: UZÁVĚRKA: Výstavní poplatky : výstava Euro show Klubová za prvého psa včetně katalogu (I. uzávěrka) 700 kč 600 kč za prvého psa včetně katalogu (II. uzávěrka) 800 kč 700 kč za druhého a další psy (I. uzávěrka) 600 kč 500 kč za druhého a další psy (II. uzávěrka) 700 kč 600 kč za psa ve třídě mimo konkurenci (I. uzávěrka) 100 kč 60 kč za psa ve třídě mimo konkurenci (II. uzávěrka) 100 kč 60 kč za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů (I. uzávěrka) 300 kč 200 kč za psa ve třídě štěňat, dorostu a veteránů (II. uzávěrka) 400 kč 300 kč soutěže (I. uzávěrka) 200 kč 100 kč soutěže (II. uzávěrka) 300 kč 200 kč Výstavní poplatky zasílejte na účet: /0800 Variabilní symbol: číslo vašeho telefonu PRO ZAHRANIČNÍ PLATBY - EURO ÚČET bank name: Česká spořitelna IBAN CZ BIC GIBACZPX PRO ZAHRANIČNÍ PLATBY - KORUNOVÝ ÚČET IBAN: CZ SWIFT: GIBACZPX 3

4 Třídy: Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny v přihlášce) Zadávané tituly: Nejlepší pes plemene =BOB - Nejlepší mladý plemene =BOJ - Nejlepší veterán = BOV - CAJC= čekatelství ČR junior šampiona získává výborný 1 ve třídě mladých - CAC, CC = čekatelství ČR a Kl. šampiona - získavá výborný 1 z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů - R-CAC = výborný 2 z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů - European Fox Terrier Hope 2013 = Nejlepší pes s oceněním velmi nadějný 1 z konkurence tříd štěňat a dorostu - European Fox Terrier Hope 2013= Nejlepší fena s oceněním velmi nadějný 1 z konkurence tříd štěňat a dorostu - European Fox Terrier Junior Winner 2013= vítěz třídy mladých pes - (CAJC) - European Fox Terrier Junior Winner 2013= vítěz třídy mladých fena - (CAJC) - European Fox Terrier Winner 2013= Nejlepší pes z konkurence výborných 1, CAC, CC ze tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů - European Fox Terrier Winner 2013= Nejlepší fena z konkurence výborných 1, CAC, CC ze tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů Winner of veteran class - výborný 1 z třídy veteránů Klubový vítěz (pro psa a fenu zvlášť), BOB (vítěz plemene), Vítěz výstavy, Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší veterán, Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina V případě získání čekatelství CAC z Evropské výstavy foxteriéru a druhého čekatelství CAC z Klubové výstavy foxteriérů konané dne získává pes nárok na udělení titulu ČESKÝ ŠAMPION a KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY Na výstavě budou zadávána čekatelství: CAJC, CAC-ČR; Res. CAC-ČR, CC KCHF. Udělení titulů není nárokové Soutěže: - dítě a pes pro děti do 7 let,všechny děti (pouze přihlášené do uzávěrky) každý účastník získá sladkou odměnou, vítěz pak malý pohár. - Nejlepší pár pes a fena jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni (vítězný pár obdrží pohár) - Chovatelská skupina - pro nejméně 3 jedince, kteří byli na výstavě posouzeni, pocházející od jednoho chovatele a minimálně ze dvou různých otců nebo matek) vítězná chov. stanice obdrží pohár) - Nejlepší veterán nastupují všichni psi i feny s V1, vybere se jeden vítězný veterán, který obdrží pohár. Chovatelskou stanici a pár je možno přihlásit ve výstavní kanceláři v den výstavy do 12,00 hodin za poplatek 150 Kč (do I. uzávěrky za cenu 100 Kč, viz. propozice) Pokyny pro vyplňování přihlášek Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou vráceny. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak bude přihláška vrácena. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Třídu pracovní a vítězů je nutno doložit kopií certifikátu o vykonané zkoušce, nebo přiděleném titulu opravňujícího zařadit do těchto tříd. V případě, že přihláška nebude obsahovat tyto doklady bude pes přeřazen do třídy otevřené. Certifikát pro třídu pracovní získáte za poplatek na ČMKJ. Tento certifikát NEMŮŽE nahradit kopie soudcovské tabulky ani jiný doklad. Přijetí psa na výstavu bude potvrzováno. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu ČMKU a těchto propozic. Přihlašovatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté pořadateli výstavy budou použity v katalogu výstavy. K přihlášce na výstavu je nutno přiložit fotokopii průkazu původu psa. přihlášky zasílejte na adresu: NOVÁKOVÁ Iveta Malovice 46, Netolice - CZ On-line - přihlášení Budou přijímány jen zaplacené přihlášky! 4

5 Všeobecná ustanovení: Výstava je přístupná psům a fenám plemene foxteriér hladkosrstý a drsnosrstý zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi do ČR musí být zapsáni v české plemenné knize. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelům, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Změny exteriéru psa, prováděné nadměrným lakováním, tónováním srsti a dlouhodobé vyvazování psů na stolech jsou zakázány. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů na výstavu. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. Veterinární předpisy: všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu. psi, kteří neprošli přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem dle 6 odst.3 písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči. a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet.zák.). Všechna zvířata od stáří 4 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob Inzerce ve výstavním katalogu: Cena inzerátu - celá strana A5 400,- Kč - 1/2 strany A5 200,- Kč - 3/4 strany A5 300,- Kč - 1/4 strany A5 100,- Kč Sponzoři z řad chovatelů nad 500 Kč budou mít jednu stranu inzerce pro svou chovatelskou stanici v katalogu zdarma! UBYTOVÁNÍ Zde si můžete zarezervovat ubytování pro sebe i pro svého psa. Sport Hotel Barborka - Hluboká nad Vltavou Při rezervaci uveďte pro rychlejší komunikaci a vyřízení vaší objednávky heslo FOXTERRIER. Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.000,- Kč pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 5

6 přihláška

7 7

8 PRACOVNÍ TEST FOXTERIÉRŮ PŘI EVROPSKÉ VÝSTAVĚ část I. - norování bude probíhat podle platné zkoušky z Norování v ČR - dopoledne proběhne nácvik, odpoledne oficiální test s vyhodnocením a přidělením bodů Při této zkoušce se zkouší tyto disciplíny: a) ochota k práci b) hlasitost c) vytrvalost d) rychlost Hodnocení výkonu Každá disciplína je hodnocena body 4, 3, 2, 1 a 0. Celková práce psa se hodnotí charakteristikou obstál neobstál uvedením počtu dosažených bodů. známku 1 obdrží pes, který dosáhne konce nory do 2 min. známku 0 obdrží pes, který dosáhne konce nory nad 2 min Část II. - práce na pobarvené stopě časový limit 60 minut. Pobarvená stopní je dlouhá asi kroků se dvěma změnami směru. Pro založení jedné dráhy se použije 0,3 l barvy (zpravidla vepřové krve, nebo barvy ze zvěře; ze zooveterinárních důvodů se nesmí použít hovězí krev). Asi v polovině stopní dráhy je založené pobarvené lože. Lože bude označeno položenými větvičkami a větším množstvím nakapané krve (barvy). Před zahájením práce musí rozhodčí nechat vůdce vylosovat číslo barvy. Stáří stopní dráhy je minimálně 1 hod. a maximálně do 4 hod. Bodové hodnocení jednotlivých disciplín: ad a) ochotou k práci je chápána snaha psa udržet stálý a) Práce na řemeni nebo volně kontakt s liškou ve všech částech nory. Rozhodčí ukáží vůdci nástřel. Vůdce má po obeznání známku 4 obdrží pes, který co nejtěsněji doléhá ve přiložit psa k nástřelu a navést psa na barvu. Pes musí všech částech nory bez přerušení práce a opuštění pozice sledovat stopní dráhu. Stopu sleduje na plně rozvi- sám, nebo na povel vůdce nalezenou barvu označit a známku 3 obdrží pes za kratší, přerušený kontakt a nutém, nejméně 5 m dlouhém řemeni, nebo volně v případné ustoupení z pozice těsném kontaktu s vůdcem. Pracuje - li pes na řemeni, známku 2 obdrží pes za přerušení kontaktu delší než drží vůdce řemen na jeho konci a může jej pustit nebo je polovina doby práce v daném místě zkrátit jen při překonávání překážky, v hustém porostu známku 1 - obdrží pes za menší kontakt s prvky bázlivosti práce na pobarvené stopě zalehlý v barvářském řemeni a pod. V ideálním případě by měl být pes po celou dobu známku 0 - obdrží pes, který nemá zájem o práci a s jistotou sledovat stopu přes lože až na konec dráhy, kde leží zhaslá zvěř. Ohlíží-li se vůdce, aby zjistil ad b) správný směr stopy podle značek, musí jej rozhodčí známku 4 obdrží pes, který vytrvale hlásí za přepážkoka o jeden stupeň. Pes má postupovat volně, klidně a napomenout a za každé napomenutí se snižuje znám- známku 3 obdrží pes, který hlásí s krátkými přestávkami stopy zdravé zvěře. Stopu zdravé zvěře může pes vůdci má se držet pobarvené stopy, nesmí sledovat křižující známku 2 obdrží pes, který hlásí u zástrček nejméně ukázat maximálně do vzdálenosti 20 kroků od pobarvené stopy, pak se pes musí vrátit zpět na pobarvenou polovinu zkušební doby v místě práce známku 1 obdrží pes, jehož hlášení je občasné, nebo stopu. Nevrátí-li se pes sám a vůdce nepozná, že pes hlásí mimo přepážku nesleduje pobarvenou stopu, jsou rozhodčí povinni známku 0 obdrží pes, který hlasitost neprokázal vůdce zastavit, ukázat vůdci barvu a povolit další práci psa na pobarvené stopě. Sejde-li pes z pobarvené stopy, ad c) může ho vůdce zastavit, oznámit tuto skutečnost rozhodčím, sám si najít barvu a psa opět na barvu nasadit a známku 4 obdrží pes, který noru neopustí - za každé opuštění nory se známka snižuje o jeden stupeň pokračovat v práci na pobarvené stopě. Vzdálí-li se pes z pobarvené stopy na vzdálenost větší než 20 kroků a ad d) vůdce nerozpozná, že pes nesleduje pobarvenou stopu známku 4 obdrží pes, který dosáhne konce nory do 30 musí jej rozhodčí zastavit, ukázat vůdci barvu, popřípadě směr pobarvené stopy a nechat psa pokračovat v sec. známku 3 obdrží pes, který dosáhne konce nory do 60 práci. Po každé opravě práce psa rozhodčími se snižuje známka vždy o jeden stupeň. Sejde-li pes ze stopy sec. známku 2 obdrží pes, který dosáhne konce nory do čtyřikrát nebo práci na pobarvené stopě nedokončí do 1,5 min. 1 hodiny dostává známku 0. Za práci volně se připo- 8

9 čítávají až 2 body. b/ Pes může pracovat jako hlásič nebo oznamovač hlasitý oznamovač Před nástupem psa k práci na pobarvené stopě musí vůdce oznámit rozhodčímu, jakým způsobem bude pes pracovat. U oznamovače musí vůdce uvést, jakým způsobem mu pes oznámí dosledovanou zvěř. Rozhodčí ukáží vůdci nástřel. Pes musí sám nebo na povel vůdce sledovat stopní dráhu až k loži, které je označeno asi v polovině od nástřelu. U tohoto lože vypustí na pokyn rozhodčího vůdce psa a ten sleduje dále stopní dráhu volně. Vůdce a rozhodčí čekají u lože, až bude pes nalezenou zvěř hlásit nebo přijde její nalezení vůdci oznámit. Musí tak učinit do 15 minut od vypuštění. Sleduje-li po oznámení zbytek stopy hlasitě, vůdce i rozhodčí postupují pomalu za ním. Tuto vlastnost poznamená rozhodčí do průkazu původu psa (hlasitý oznamovač). Selže-li pes jako hlásič nebo oznamovač, může vůdce požádat rozhodčího, aby mohl pes vypracovat tutéž stopní dráhu od místa vypuštění na řemeni. Známka za výkon se mu však snižuje o jeden stupeň. Za práci hlásiče nebo oznamovače se k výslednému hodnocení připočítává až 5 bodů. Vůdcům je zakázáno vyhledávat zrakem pomocné body označující pravděpodobný směr stopy a otáčet se na stopě. Pokud rozhodčí uznají, že vůdce svého psa vede tímto způsobem, oznámí to vůdci a po třetím upozornění jsou rozhodčí povinni práci na pobarvené stopě pro sejití psa ze stopy ukončit. část III: Práce na divočáka - časový limit 5 minut. Tato disciplína se zkouší na divočáka uzavřeného v bezpečné kleci, tak aby nedošlo ke zranení psa ani zvěře. Pes je vypuštěn na pokyn rozhodčího 30 m pod větrem směrem k kleci s povelem hledej. Pes by měl černou zvěř navětřit a do 2 minut dosáhnout zkušebního zařízení. Délka zkoušky je 5 min. Pes po dosažení klece má projevit ochotu k práci s projevy tvrdého doléhání a soustavného hlášení. V případě tvrdého doléhání, kde hrozí poranění psa, musí rozhodčí zkoušku ukončit před časovým limitem. v oplocení krátce hlásí, ale opětovně se vrací k vůdci a je ho nutné vícekrát povzbuzovat, aby se k divočáku vracel. Známkou 0 se hodnotí pes, který se divočáka bojí, nehlásí ho, samostatně se neodváží do blízkosti obůrky a celkově nemá o práci zájem. Za každé opuštění prostoru se snižuje známka o jeden stupeň. Za opuštění prostoru oplocenky se považuje vzdálenost delší než 1,5 2,5 metru. Při rovnosti bodů o pořadí rozhoduje: 1/ přednost má mladší pes před starším, 2/ pes před fenou 3/ u celkového vítěze pes, který získal lepší známku v oddílu II (práce na barvě) v případě stejné známky určí lepší práci rozhodčí Všeobecná ustanovení: vůdce psa může svého psa přihlásit na libovolnou část testu I, II,III. Vyhodnocení bude probíhat v každé části samostatně, samostatně bude vyhodnoceno pořadí psů, kteří absolvovali všechny části s nejvyšším počtem bodů. Z těchto psů bude vybírán také absolutní vítěz. Hodnocení: disciplína koeficient známka body Oddíl: I ochota k práci 8 hlasitost 6 vytrvalost 4 rychlost 3 celkem Oddíl: II Práce na pobarvené 20 stopě 1-4 hodin staré Oddíl: III Ochota k práci na 8 divočáka CELKEM BODŮ: Známkou 4 se hodnotí výkon psa, který nepřetržitě po dobu 5 min. divočáka hlásí, s hlasitými projevy útočí na oplocení se snahou bezprostředního kontaktu. Ceny: Známkou 3 se hodnotí výkon psa, který bez hlasitých projevů tvrdě útočí na oplocení a hrozí jeho zranění Nácvik norování 50,- kč 2,5 EU nebo se projevuje krátkými hlasitými projevy s náznaky útoku na divočáka. Norování 400,- kč 20 EU Práce na barvě 200,- kč 10 EU Známkou 2 se hodnotí výkon psa, který divočáka hlásí Práce na divočáka 100,- kč 5 EU dobu kratší než 5 min., od oplocení se vzdálí, aby zpravidla vyhledal vůdce a po povzbuzení se k obůrce vrátí. Známkou 1 se hodnotí výkon psa, který sice divočáka 9

10 Budou přijímány jen zaplacené přihlášky! přihlášky zasílejte na adresu: NOVÁKOVÁ Iveta Malovice 46, Netolice - CZ

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 44 říká: držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Definice vybraných pojmů 3 2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience 4 3 Pravomoci a povinnosti

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) PlaceAlbert1 er,13,b 6530Thuin(Belgique),tel:+32.71.59.12.38,fax:+32.71.59.22.29,internethttp://www.fci.be VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH 1 Všeobecná ustanovení

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG Českomoravská kynologická unie strana 2 O B S A H: strana: Všeobecná část: 3 Platnost 3 Všeobecné zásady 3 Zkouškové období 3 Organizace zkoušek / vedoucí

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ PSŮ - PŘI ZÁVODECH PSÍCH SPŘEŽENÍ, ZÁVODECH VE WEIGHTPULLINGU A HODHOCENÍ EXTERIÉRU PSŮ ORGANIZOVANÉ SIBERIAN HUSKY KLUBEM CZECH REPUBLIC O. S. Čl. 1 Identifikační

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XIII. MOGUL Rallye Železné hory 15.-16. 8.2014 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 25. - 26. 6. 2010 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do VP 2010 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající i

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více

M E Z I N Á R O D N Í výstavy. DUO CACIB Brno 22.2.2014. DUO CACIB Brno 23.2.2014. MVP v Českých Budějovicích 26.4.2014-27.4.2014

M E Z I N Á R O D N Í výstavy. DUO CACIB Brno 22.2.2014. DUO CACIB Brno 23.2.2014. MVP v Českých Budějovicích 26.4.2014-27.4.2014 M E Z I N Á R O D N Í výstavy DUO CACIB Brno 22.2.2014 DUO CACIB Brno 23.2.2014 MVP v Českých Budějovicích 26.4.2014-27.4.2014 MVP Praha 3.5.2014-4.5.2014 MVP Litoměřice 24.5.2014-25.5.2014 Intercanis

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XI. MOGUL Rallye Železné hory 17.-18.8.2012 www.rallyepardubice.cz Obsah ZU: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých

Více

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55 Zpravodaj 2013/2 OBSAH I. KONTAKTY Výbor KCHVO Dozorčí komise Chovatelská rada Webové stránky Oblastní důvěrníci Termíny klubových akcí Pozvánka na členskou schůzi II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO III. CHOV

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC 1/2005 ČÍSLO 18 Pracovní border collie V české kynologii převládá názor, který když to trochu přeženu, označuje za pracovního psa téměř každého, který si

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE Radouňská Rallye 27. - 28. 6. 2014 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2014 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE. MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDLA RALLYE MULTI-S Radouňská Rallye 26. - 27. 6. 2015 1. POPIS SOUTĚŽE. Radouňská Rallye je automobilová soutěž, zařazená do ČMPR 2015 s přístupem i široké veřejnosti pro začínající

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU ECCE HOMO ŠTERNBERK VELKÁ CENA ČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU 31. května - 2. června 2013 HLAVNÍ ZÁVOD: MISTROVSTVÍ EVROPY V ZÁVODECH

Více