Občasník obce Smilkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník obce Smilkov"

Transkript

1 8 Kuchtík Hlásek radí: S babím létem přijde vhod Tvarohová dobrota těsto: na povrch: 500 g polohr. mouky 2 tvarohy 200 g cukru 1/2 l mléka 120 g tuku 1/8 l oleje 3 vejce 1 vanilkový puding 1/2 vanilkového cukru 1/2 vanilkového cukru trochu prášku do pečiva 1 celé vejce, 3 žloutky trochu soli 150 g cukru Směs na povrch ušlehat a nalít na těsto, pozvolna upéct. Na upečené navrstvit sníh ze 3 bílků ušlehaný s 1 vanilkovým cukrem a zapéct. Na těsto můžeme dát ovoce a pak teprve zapéct. Citáty: Přejeme všem dobrou chuť! - mk Jsem připraven jít kamkoliv, jen když to znamená jít kupředu (David Livingstone) Žádáš-li moudrou odpověď, musíš se rozumně ptát (Johan Wolfgang von Goethe) Neočekávej od přátel, že pro tebe udělají to, co můžeš udělat sám (Quintus Ennius) Když se ti nelíbí, jak všichni ostatní lžou, zkus to sám (Francouzské přísloví) Hlas, občasník obce Smilkov*Vydává Obec Smilkov, Smilkov č.46, Heřmaničky* Adresa redakce: Obecní úřad Smilkov, Smilkov č.46, Heřmaničky, tel: , fax: *Šéfredaktor: Kapounová Marie *Redakční rada: Eva Marešová, Hana Dohnalová, Ing.Miloslav Repetný*Tisk: Obecní úřad Smilkov, Smilkov č.46*nevyžádané příspěvky nevracíme, jména autorů Občasník obce Smilkov Ročník VIII. Cena zdarma číslo 3 září 2007 Zprávy z obce: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne Program: 1) Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce za r ) Schválení závěrečného účtu obce za rok ) Schválení návrhu nápravy chyb zjištěných při kontrole hospodaření 4) Schválení převedení pozemků č.p. 56/1, 56/2, 31, 53/4 z pozemkového fondu na obec Smilkov 5) Organizační věci 6) Diskuse, závěr Zápis z jednání: 1) Starostka přednesla přítomným zprávu z kontroly hospodaření za rok 2006 konané dne na OÚ odborem Krajského úřadu. Starostka seznámila občany s výsledkem a závěrem kontroly: byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu z kontroly hospodaření za rok ) Závěrečný účet obce Smilkov za rok 2006 přednesla starostka obce podle

2 Bude vás zajímat: (foto a další v příloze) "KDO SPORTUJE,NEZLOBÍ aneb OBNOVA SPORTOVIŠTĚ VE SMILKOVĚ" Na tento projekt byla Obci Smilkov poskytnuta dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 339/2007. Dotace byla poskytnuta ve výši Kč. Celý tento projekt má být dokončen do Aby vše bylo dokončeno podle naplánovaného harmonogramu, rozdělilo si obecní zastupitelstvo úkoly. Jeden z prvních úkolů, který byl již zajištěn panem Krchňákem, bylo odstranění planého křoví a náletů v objektu sportoviště. Toto místo bude osázeno okrasnými tújemi. Jejich zajištění a následné vysázení má na starosti paní Dohnalová a pan Obecovský. Stávající oplocení celého pozemku bude navýšeno ochrannými sítěmi. Sítě již zajistil pan Bubník a ve spolupráci s firmou Pištěk provede jejich upevnění. Dále byl již objednán venkovní pingpongový stůl, který by měl být do konce prázdnin připevněn, dřevěný záchod a odpadkový koš. Pan Ing. Kapoun bude celý průběh realizace projektu dokumentovat, fotografovat a natáčet na kameru, což OÚ Smilkov vyplývá ze smlouvy, kterou s námi Krajský úřad Středočeského kraje uzavřel. Celá tato dokumentace vytvořená panem Ing. Kapounem bude zařazena do závěrečné zprávy tohoto projektu. - em + hd Rybník Již v minulých vydáních jsme informovali občany o úmyslu požádat o dotaci na odbahnění rybníka. Celá tato akce je takovým prvním velkým oříškem, který se bude místní zastupitelstvo snažit šetrně a dobře rozlousknout a dostat se už konečně na jádro věci. Není to však až tak jednoduché, jak nám to všem ze začátku připadalo. Nejprve jsme se snažili oslovit projektanty z oblasti Benešova, kteří by byli ochotni vytvořit projekt na celou tuto akci. Bohužel naši nabídku neakceptovali. A tak jsme oslovili a schválili nabídku projektové kanceláře Vodovody a kanalizace Jižní Čechy. Během měsíců květen a červen byl proveden rozbor sedimentu z rybníka, který vyšel k naší spokojenosti. Závěr tohoto výsledku je, že lze použít tento sediment na ornou půdu. Již proběhlo jednání se zástupcem akciové společnosti Ing. Beranem o spolupráci mezi Smilkov a.s. a OÚ Smilkov a to při realizaci odbahnění rybníka, tak při údržbě místních komunikací. Jednání bylo konstruktivní a byla přislíbena spolupráce. (pokračování na str. 7) 6 3 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne Program: 1) Schválení vyhlášky č.3/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění komunálního odpadu. 2) Schválení vyhlášky č.4/2007 o volně pobíhajících psech na veřejném prostranství. 3) Schválení žádosti majitele pozemku č.p.65 o uvedení pozemku do původního stavu. 4) Schválení dokončení dopravního značení firmou DoZnač. 5) Schválení rozpočtového provizoria č.1/2007 6) Schválení navýšení odměn u dvou zastupitelů 7) Projednání žádosti pana Dohnala, bytem čp. 46 8) Projednání a schválení vyhotovení projektu na odbahnění rybníka 9) Organizační věci a diskuse Zápis z jednání: 1) Pí. starostka seznámila přítomné zastupitele s návrhem vyhlášky č.3 o shromažďování a třídění odpadů zastupitelstvo vyhlášku projednalo a schválilo. 2) Pí. starostka seznámila přítomné zastupitele s návrhem vyhlášky č.4 o volně pobíhajících psech na veřejném prostranství. Zastupitelstvo vyhlášku projednalo a schválilo. 3) Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Benákových o vrácení oplocení pozemku č.p.65 do souladu s geodetickým zaměřením. Tento pozemek je v jejich vlastnictví a dosud byla jeho část využívána OÚ Smilkov jako školní zahrada. Manželé Benákovi tento pozemek potřebují k zabudování plynové nádrže pro vytápění jejich nemovitosti čp. 16. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a schválilo vrácení této části pozemku p.č. 65 manželům Benákovým. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost manželů Benákových oplotit a užívat obecní pozemek č.p. 60/8 dle předloženého geodetického zaměření. Zastupitelstvo tuto žádost bude projednávat na dalším zasedání. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Benáka a nemá námitek k zabudování plynové nádrže do podzemí pozemku č.p. 65, který je v sousedství pozemku č. p. 60/1., jehož vlastníkem je obec Smilkov. 4) Zastupitelstvo projednalo a schválilo dokončení dopravního značení v obci Smilkov firmou DoZnač.

3

4 5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové provizorium č. 1/ ) Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení odměn u dvou zastupitelů od měsíce 7/2007 o částku 20,- Kč měsíčně. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo snížení odměn o 60,-Kč u dvou zastupitelů, z důvodu chybného výpočtu. Tento krok musí být proveden, aby se vzniklý přeplatek vrátil do rozpočtu obce. 7) Zastupitelstvo projednalo žádost nájemníka z obecního bytu, jehož je uživatelem, zakoupit novou kuchyňskou linku. Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo s tím, že s touto investicí nebylo plánováno do rozpočtu na r.2007 a odkládá ji na pozdější dobu. 8) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na investici projektu týkající se odbahnění rybníka č.p. 277, který má obec Smilkov ve vlastnictví. Projekt vyhotoví firma Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. 9) Organizační věci. a) Zastupitelstvo projednalo postup pro realizaci projektu: "KDO SPORTUJE,NEZLOBÍ aneb OBNOVA SPORTOVIŠTĚ VE SMILKOVĚ" Na tento projekt Obci Smilkov byla poskytnuta dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 339/2007. Dotace byla poskytnuta ve výši Kč a byla již poukázána na účet obce a zařazena do kapitoly čerpání č Tato poskytnutá dotace je v plné výši jako neinvestiční. Spoluúčast příjemce je minimálně 20% z vlastních prostředků. (více v "BudeVás zajímat") b) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi RADIOKOMUNIKACEMI, a.s. a OBCÍ SMILKOV. c) V diskusi vystoupil p. senátor ing. Jaromír Volný, odpovídal na otázky poslanců a občanů. - em + hd - Inzerce: OÚ Smilkov nabízí byt 1+1 k pronájmu. Bližší informace na telefonním čísle nebo Hasiči Smilkov V sobotu se za pěkného počasí konala Okrsková soutěž hasičů okrsku Heřmaničky v Heřmaničkách. Ve 13 hodin starosta okrsku p. Sova přivítal soutěžící družstva žen, mužů, mladých hasičů a rozhodčí na této akci. Rovněž starosta obce Heřmaničky p. Šimák popřál všem hodně úspěchů ve sportovním zápolení. Jako první zahájila požární útok družstva žen. Ženy Smilkova časem 31:00 sec měly ze čtyřech družstev nejlepší čas a po první disciplíně se uchytily na první příčce. Ve štafetovém běhu, kde se sčítají tři nejlepší časy, lehce ztratily na družstvo Heřmaniček a v celkovém hodnocení obsadily 2. místo. Družstvo mužů v konkurenci 7 družstev se od začátku pohybovalo ve středu soutěžního pole, útokem 38,2 sec obsadilo průběžné 4. místo, na překážkách časem 73,66 sec rovněž 4. místo, takže v konečném hodnocení se po třech letech dostalo opět na BEDNY a obsadilo krásné 3. místo!! Pěknou ukázkou likvidace hořícího domečku se předvedli mladí hasiči Smilkova a Heřmaniček, kterým se po krátké době podařilo oheň zlikvidovat. Nejlepší jednotlivci, kteří se umístili do pátého místa: Olina Opičková - 3. Martina Sladkovská 4. Jan Bubník 4 Chtěl bych poděkovat všem soutěžícím, rozhodčím a doprovodu za dobrou reprezentaci sboru a obce Smilkov. - pb - Mladí hasiči. V sobotu 1.září se mladí hasiči zúčastnili hasičské soutěže "Memoriál Míry Kabíčka v Sedlci-Prčici. Plnili discilíny, se kterými by se jinak nesetkali. Poznali, že při plnění každé disciplíny musí spolupracovat, jak celé družstvo, tak vedoucí. Naši skončili nakonec sedmí, ale protože v jejich družstvu jsou i noví členové, kteří na soutěž jeli poprvé, bylo to, jakoby vyhráli. Chceme poděkovat manželům Lidce a Pavlovi Bubníkovým za čas, který nám tak obětavě věnují. - ah Vítáme nové spoluobčany Obecní úřad Smilkov vítá nové spoluobčany, kteří se v letošním roce přistěhovali do naší obce a přeje všem, aby zde našli nový domov a byli u nás spokojeni. em + hd -

5

6 Přednesla znění podle jednotlivých paragrafů a položek plnění rozpočtových příjmů a výdajů. Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce Smilkov za r s výhradou. 3) Náprava porušení ust. 119 odst. 3,4,5 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění., týkající se kontrolní činnosti KV, který v roce 2006 neplnil své povinnosti bude zabezpečená zlepšenou činností nového KV. Za tuto nápravu zodpovídá pí. Marešová a p. Obecovský. Náprava porušení 4 odst 8 zák.č. 563/1991 Sb. resp. 7 odst. 2,3 Vyhlášky č. 505/2002 Sb.,vše v platném znění, týkající se projektové dokumentace na opravu kotelny, která byla z chybně zaúčtovaného SU 019 na dlouhodob. majetku vyjmuta, protože se jedná o opravu kotelny, která byla již provedena. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh opatření k odstranění zjištěných chyb při kontrole hospodaření obce za rok ) Zastupitelstvo projednalo a schválilo převod pozemku č.p. 56/1,56/2,31,53/4 z majetku pozemkového fondu na obec Smilkov. OZ se zavazuje, že do převodní smlouvy bude zakotvena klauzule, že výše uvedené pozemky nebudou v budoucnu nikdy převedeny na jinou právnickou ani fyzickou osobu a tím bude zajištěn rovný přístup ke všem nemovitostem. Organizační věci: 1) Zastupitelstvo projednalo značení dopravními značkami místních komunikací Smilkov, Oldřichovec 2) Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pí. Krchňákové opravit schody v čp. 58. Diskuse. V diskusi informovala přítomné pí. Dohnalová o podepsání smlouvy dne na Krajském úřadě a o výši získaných dotací na sportovní hřiště pod heslem KDO SPORTUJE, NEZLOBÍ z fondu tělovýchovy a sportu mládeže. - em + hd Další činnosti obce: - Na čp. 58 byla provedena oprava schodiště, zbývá jej ještě obložit dlažbou. Opravu provedl p. Sova Jan. - Na základě žádosti OÚ byla provedena oprava výmolů na komunikaci vedoucí z Heřmaniček do Smilkova. Zbývá dokončit úsek Smilkov Votice. 2 7 Nyní jsme ve stádiu zaměřování množství sedimentů v rybníce, který byl proveden dne odhadované množství je asi m3, vytváření samotného projektu již výše zmiňovanou společností a geodetické zaměření tohoto rybníka, které provede pan Aleš Nový. - e.m.h.d - Informace o ČOV Zákon o vodách v současně platném znění ruší všechna povolení k vypouštění odpadních vod, která byla udělena před rokem Z toho vyplývá povinnost pro vlastníky nemovitostí, které jsou vybaveny septikem s přepadem (do kanalizace, trativodu nebo vodoteče), tento přepad zaslepit a septik dále využívat pouze jako jímku, tzn. odpadní vody pravidelně vyvážet na ČOV. Při průměrné spotřebě 100 litrů vody na osobu a den představují tyto náklady cca ,- Kč na osobu a rok, což představuje minimálně na tříčlennou rodinu ,- Kč ročně. Stejné náklady platí i pro vlastníky nemovitostí, u nichž je jímka, protože ani ta nesmí mít přepad. Pořízení domovní ČOV představuje jednorázový náklad minimálně ,- Kč a její provozování ročně vyjde cca. na 3.000,- Kč (spotřeba elektřiny a chemické rozbory vody). Další možností je řešit problematiku odpadních vod v celé obci komplexně výstavbou obecní čistírny odpadních vod a novou splaškovou kanalizací. Náklady na pořízení tohoto vodohospodářského díla se pohybují v desítkách milionů Kč. Existuje možnost získat dotace, ale podmínky a výše dotace se každoročně mění a pro malé obce (do 500 obyvatel) je to dosti obtížné. Žádná dotace se však neposkytuje na celou hodnotu díla, takže spoluúčast obce je nutná. Obec Smilkov chce tuto problematiku řešit, ale nemá-li se zadlužit nad únosnou míru, bude nutná spoluúčast občanů na financování této akce. Přesnou výši potřebné spoluúčasti zatím neznáme, ale rozhodně nepřekročí náklady, které by připadly na každou jednotlivou nemovitost, pokud by tuto problematiku řešil každý sám. Navíc bude každý vlastník ušetřen vyřizování všech potřebných povolení a kolaudací. Náklady na provoz centrální ČOV po rozpočtení na jednotlivé nemovitosti jsou podstatně nižší, než provozování jednotlivých domovních ČOV. Vzhledem k platné legislativě je nutno tuto problematiku řešit urychleně, a proto obec plánuje zahájit výstavbu nejpozději v roce fr- Oznámení Cvičení nejen pro ženy bude opět zahájeno po krátké prázdninové pauze poslední středu v měsíci září, a to dne Těšíme se na hojnou účast!

7

8

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6 duben, květen, červen, červenec 2012 104 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Pyšelské muzeum opět otevřeno V pátek od 10 12 hodin a od 13 15 hodin V sobotu od 10 12 hodin a od

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2011, ročník 6, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první polovinu roku máme téměř za sebou a stavby zahájené před rokem se pomalu předávají. Vodovod je úplně hotový

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ZPRAVODAJ. Chceme víceúčelovou halu? OBCE ŠEBROV-KATEŘINA 1/2015. Ze života v naší obci strana 7. Šebrovské masopustní veselí strana 8

ZPRAVODAJ. Chceme víceúčelovou halu? OBCE ŠEBROV-KATEŘINA 1/2015. Ze života v naší obci strana 7. Šebrovské masopustní veselí strana 8 ZPRAVODAJ OBCE ŠEBROV-KATEŘINA 1/2015 Chceme víceúčelovou halu? strana 3 Šebrovské masopustní veselí strana 8 Jaké jsou priority obecního zastupitelstva? strana 6 Ze života v naší obci strana 7 Úvodní

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více