Chytrých kolejí bude přibývat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chytrých kolejí bude přibývat"

Transkript

1 Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel

2 K U R Z Y A Š K O L A F O T O G R A F O V Á N Í F TOINSTITUT.CZ

3 1 Editorial Po supervolebním roce 2014 jsme vstoupili do dalšího, který můžeme bez přehánění nazvat superstavebním. Na řadě míst se již rozběhly rozsáhlé investiční akce, jejichž doprovodným znakem jsou rovněž dlouhodobé nepřetržité výluky. Poprvé za dobu existence SŽDC totiž máme možnost zlepšit parametry nejen hlavních železničních tahů, ale dostane se i na nemalý počet dalších tratí, které již potřebovaly projít nezbytnou omlazovací kúrou. Díky dostatečnému objemu finančních prostředků si tak budeme moci dovolit něco, co v minulosti nebylo ani zdaleka běžné. Namísto známé salámové metody, kdy se stavební úpravy prováděly po jednotlivých mezistaničních úsecích, dojde na souvislejší traťové celky dlouhé i několik desítek kilometrů. Odpadne tak praxe, kdy se střídalo období běžného provozu s výlukami, které se navíc postupně posouvaly napříč celou tratí. Cestující pak ztráceli přehled, zda právě vlaky jezdí, nebo se místo nich nasadily autobusy. Na rozdíl od minulosti se tak nyní můžeme zaměřit na celkovou přestavbu ucelených úseků. Vlaky nepojedou třeba i několik měsíců, poté se ale rozjedou po bezpečnějších a rychlejších kolejích. Při rekonstrukcích se zaměříme zejména na citlivá místa, jakými jsou tunely, mosty nebo úseky vedené ve skalních zářezech. Odpadne nutnost častého brzdění vlivem změn traťové rychlosti, což ocení jak dopravci, tak i cestující. Ti se mohou navíc těšit na nová nástupiště přizpůsobená výšce podlahy ve vlacích. S investicemi nezapomínáme ani na další důležitou součást drážní infrastruktury trakční měnírny a napájecí stanice. Řada z nich slouží železnici v podstatě bez větších úprav již desítky let, tedy mnohdy od okamžiku, kdy byl na dané trati zahájen elektrický provoz. Dopravci přitom stále častěji nasazují na své vlaky moderní asynchronní vozidla, která jsou citlivá na jakékoliv výkyvy v dodávkách trakční energie. Investované stovky milionů korun umožní vybavit napájecí stanice takovými technologiemi, které podobným situacím dokáží zabránit. Ve větší míře také budeme instalovat zařízení, která umí odhalit různé provozní závady nejen na infrastruktuře, ale i na projíždějících kolejových vozidlech. Pokud bych měl tedy zmínit některý z článků v tomto vydání, začal bych tím, který se věnuje zavádění moderní diagnostické techniky, jež umožňuje předcházet vzniku nemalých škod. V rubrice Projekty si můžete přečíst o plánované druhé etapě rekonstrukce uzlu Přerov, která naváže na vloni dokončené práce v samotné stanici a která se bude týkat dosud nemodernizovaného trojúhelníku tratí včetně známé Dluhonické spojky. Železniční historik Pavel Schreier se na jiném místě zaměří na kilometrovníky. I v dnešní době se díky nim dozvíme mnohé o tom, jak se vytvářela současná síť železničních tratí na našem území. Pohled do zahraničí bude tentokrát ryze evropský. Ozubnicové dráhy se už dávno staly jedním ze symbolů Švýcarska. My se zaměříme na ty, jež míří až téměř na vrchol hory Rigi. Zcela jiného rázu bude představení ostrova, kam se většinou jezdí za světově proslulou značkou piva. Řeč je o Irsku, které ale budeme poznávat očima železničního cestovatele. Proč se ale trmácet tak daleko, když na drážní zajímavosti narazíme doslova za humny. Třeba v muzeu ve stanici Bayerisch Eisenstein, tedy vlastně na opačné straně našeho nádraží Železná Ruda-Alžbětín... Pavel Surý generální ředitel SŽDC

4 2 obsah aktuální téma Na západní frontě vládne Viktorie Přestavba trati Rokycany Plzeň dospěla do své nejdůležitější fáze rozhovor Tomáš Drmola: Na provoz nádraží jsme již nyní připraveni železnice v regionu Výtahy dostane po Žďáru také Havlíčkův Brod Další investicí na českomoravském pomezí je stavba terminálu v Třebíči 01 Editorial 08 Kolem kolejí 14 Proměny Železniční stanice Karlovy Vary 20 vysočina čeká na modernizaci klíčových tratí 22 Trojúhelník u Přerova nezůstane stranou Populárně-technický magazín Ročník 3/2015, číslo 1 Šéfredaktor: Pavel Tesař Mobil: Foto na obálce: výtisků, vychází čtvrtletně Adresa redakce: Správa železniční Archiv SŽDC Vydavatel: SŽDC, s. o., dopravní cesty, státní organizace, Layout, sazba, distribuce a tisk: Zbyněk Honys, Dlážděná 1003/7, SevenArt, s.r.o. ISSN ředitel odboru komunikace Praha 1

5 TECHNIKA Chytrá kolej dokáže zabránit nehodám Indikátory budou hlídat stav vozidel na všech hlavních tratích INFRASTRUKTURA Budoucnost patří střídavé trakci Co přinese Česku přechod na jednotnou trakční soustavu ZAHRANIČÍ Rigi: prababička horských železnic Projížďka první ozubnicovou dráhou v Evropě 30 Politika transevropské dopravní sítě v průběhu času (2. díl) 34 Nabídka železniční dopravy se přizpůsobí potřebám krajů 40 Miliardy eur pro německou infrastrukturu 42 co vyprávějí staničníky (Jak vznikaly tratě na našem území) 52 Zelený ostrov Irsko a jeho železnice 56 Historie bavorských drah v muzeu na hranici? Časopis Moderní železnice vstoupil do třetího roku své existence s pozměněnou grafickou úpravou. Jak se vám jeho nová podoba líbí? Nebo máte námět na zajímavý článek? Napište nám na ovou adresu: Líbí se vám Moderní železnice?

6 4 aktuální téma Na západní frontě vládne Viktorie Modernizace traťového úseku mezi Rokycany a Plzní budí pozornost již několik let. Před nedávnem postoupila do své nejdůležitější fáze výstavby více než čtyři kilometry dlouhého tunelu Ejpovice. text Pavel Tesař / foto Tomáš Johánek, Metrostav a archiv SŽDC Letošní 3. únor znamenal významný milník v modernizaci české železnice. V tento den se naplno roztočila obří řezná hlava razicího štítu Viktorie a načala dlouhou cestu, na jejímž konci bude nejdelší tunel v síti SŽDC. Po letech komplikací a různých odkladů to konečně vypadá, že hladkému průběhu této zásadní infrastrukturní akce už nestojí nic v cestě. Co všechno však zmíněnému okamžiku předcházelo? Koleje v místě, kde se těžila železná ruda Když v září 2012 vyhlásila SŽDC vítěze obří zakázky na modernizaci traťového úseku mezi Rokycany a Plzní, nikdo netušil, že do zahájení samotné výstavby je ještě hodně daleko. Důvodem byla stížnost neúspěšného uchazeče na výsledek výběrového řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten po téměř roce stížnost zamítl jako neodůvodněnou a v červenci 2013 se mohlo začít stavět. Přestože bylo snahou SŽDC vyčerpat na tuto investici co nejvíce finančních prostředků z Operačního programu Doprava na období , v harmonogramu prací bohužel došlo k dalšímu odkladu. Archeologický průzkum v místě budoucí stavby totiž přinesl zajímavé nálezy v podobě pozůstatků pravěkého sídliště

7 5 Slavnostní křest razicího štítu se uskutečnil 23. ledna z doby bronzové a mladší doby kamenné. Na plánované přeložce trati u Klabavy pak došlo k objevu zatím nejstarších dokladů těžby železné rudy a jejího zpracování v této lokalitě. Záchranný výzkum trval do prosince 2014, vzápětí zde mohli stavbaři z vítězného sdružení, které tvoří společnosti Metrostav a Subterra, zahájit vlastní práce. Ejpovice už nejsou pouhou zastávkou Rekonstrukce začala od Rokycan, jako první přišly na řadu obě traťové koleje v délce šesti kilometrů. Kompletně se také zmodernizovala zastávka v Klabavě, kde původní lávku pro pěší nahradil podchod. Na letošek tak zbývá dokončení tří krátkých úseků první koleje, která je určena pro vlaky ve směru do Plzně. Do poloviny tohoto roku dojde k jejímu zprovoznění, a tím i k faktickému dokončení tříkolejné stanice Ejpovice, jež nahradila stejnojmennou zastávku. Za ní se koleje odchýlí od své původní trasy a zamíří na přeložku včetně její dominantní části dvou tubusů budoucího rekordně dlouhého tunelu, který vyústí až na předměstí krajské metropole. Část stávající tratě poslouží jako jednokolejka do stanice Chrást u Plzně, odkud bude možné pokračovat po regionální dráze do Stupna a Radnic. Přímé vlaky z Plzně využijí úvrať v Ejpovicích. Délka stávající tratě se díky přeložkám a tunelu zkrátí o více než 6 kilometrů. Modernizace by měla přinést zkrácení jízdní doby vlaků a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Současně dojde ke zlepšení komfortu pro cestující a k dosažení maximální traťové rychlosti 160 km/h. Ve výhledu pak uvažujeme o rychlosti až 200 km/h, připomíná některá důležitá fakta generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Nejtěžší díly putovaly po vodě Mezitím se již v Německu, ve stovky kilometrů vzdáleném Schwanau, rozběhla výroba speciálního razicího stroje, ušitého na míru výstavbě železničních tunelů mezi Rokycany a Plzní. Zaměstnanci specializované firmy Herrenknecht zde v září 2013 začali vyrábět mladšího, ale současně mnohem většího sourozence známých tunelovacích strojů Adély a Tondy, s jejichž pomocí se budovalo prodloužení linky A pražského metra do Motola. Zatímco každý z nich měl průměr řezné hlavy přibližně 6 metrů, u razicího stroje, který dostal výrobní označení TBM S-799, to bylo téměř deset metrů. Přejímka hotového výrobku ve Schwanau se uskutečnila v červnu loňského roku. Kvůli zmiňovaným archeologickým pracím ale došlo k odkladu původně plánovaného termínu transportu, takže razicí štít čekal na svoji chvíli další tři měsíce u výrobce. Zajímavá byla také následná přeprava jednotlivých částí mohutného stroje, jehož celková hmotnost dosahuje tun. Komponenty nad sto tun nebylo možné přepravit po silnici, proto se naložily na loď a dovezly po Rýnu a Labi do Lovosic. Odtud pak pokračovaly jako nadměrný náklad na místo stavby. Menší části přijely normálně po silnici, prozrazuje ředitel výstavby Tomáš Kohout z Metrostavu. V místě budoucího vjezdového portálu poblíž obce Kyšice mezitím vznikl hluboký zářez, ve kterém v listopadu začala dvouměsíční konečná montáž budoucího důlního stroje. Stavbaře pod zemí ochrání svatá Barbora Určitou představu o jednotlivých částech razicí soupravy dlouhé plných 115 metrů si mohli udělat hosté, kteří začátkem loňského prosince přijeli na slavnostní zahájení informačního střediska stavby v nedalekém Industriálním parku Plzeň Ejpovice mezi obcemi Kyšice a Dýšina. Jeho bezpochyby největším lákadlem je model celého razicího štítu, který i ve zmenšené podobě měří

8 6 aktuální téma několik metrů. Tento trojrozměrný exponát doplňuje například instruktážní film přibližující technologii ražby tunelů. Dalším významným datem v životopisu rozsáhlého stavebního díla byl 23. leden letošního roku. Za účasti nejvyšších představitelů SŽDC, společností Metrostav a Subterra a zástupců kraje a okolních obcí byla do výklenku mezi oběma portály nově vznikajícího tunelu uložena soška svaté Barbory, která byla odedávna patronkou všech horníků. Ještě předtím ji vysvětil plzeňský biskup František Radkovský. Jsme rádi, že po letech odkladů konečně začala modernizace této důležité části železniční trati a že se na ní můžeme společně s firmou Subterra podílet. Věřím, že i na tomto projektu potvrdíme vysokou odbornost našich techniků a dělníků při práci s moderní technologií TBM, jejíž výhody jsme si ověřili již na prodloužení trasy metra, uvedl při této příležitosti ředitel divize 5 Metrostavu Roman Fuksa. Stranou zájmu nezůstal ani razicí štít, který dostal královské jméno Viktorie. Ani pošmourné počasí a vlezlá zima neodradily o den později více než osm tisíc návštěvníků, kteří zavítali na den otevřených dveří. Ve Den otevřených dveří přilákal na stavbu tisíce zájemců. vyhloubené stavební jámě si mohli prohlédnout obří razicí stroj 21. století dříve, než se zakousl do masy horniny před sebou. Viktorie si poradí i s tvrdou skálou Po nezbytné technické přejímce se už mohlo začít s nepřetržitou ražbou. Jak konkrétně bude probíhat? Výsledné tunelové dílo budou tvořit dva jednokolejné tubusy v délce metrů; každých přibližně 450 až 480 metrů je kvůli bezpečnosti propojí spojovací chodby. Jak se už stalo standardem u podobných staveb, koleje budou uloženy v pevné jízdní dráze. Ražba probíhá metodou TBM, což je zkratka anglického názvu Modernizace trati v číslech: Tunnel Boring Machine. Oním tunel razicím strojem je již zmíněná Viktorie, která zvládne více činností najednou. Stroj nejprve vyrazí dva metry zeminy, zastaví se a pod štítem smontuje prstenec dva metry širokého definitivního ostění, který umístí do čerstvě vyraženého úseku. Jakmile je betonová skruž o tloušťce 40 centimetrů a váze 60 tun hotová, štít pokračuje stejným způsobem vpřed, popisuje Tomáš Kohout a pokračuje: Vyrubaná hornina je odtěžena pomocí šnekového dopravníku, následně se po pásech dostane na povrch k výsypce, do které se vejde přibližně třídenní zásoba zeminy. Zde se bude překládat na nákladní Investor Správa železniční dopravní cesty Zhotovitel Sdružení MTS + SBT MTÚ Rokycany Plzeň (vedoucí účastník sdružení: Metrostav a.s.; člen sdružení: Subterra a.s.) Délka úseku před zahájením 20,237 km Délka úseku po dokončení 14,147 km Délka tunelů 2 x m Traťová rychlost po dokončení 130 až 160 km/h Termín zahájení 7/2013 Termín dokončení 6/2017 Náklady na realizaci stavby (bez DPH) 3,973 mld. Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

9 7 V zastávce Klabava nahradil původní lávku pro pěší nový podchod. auta, která ji budou odvážet do nedalekého lomu vzdáleného přibližně tři kilometry. Trasa je vymyšlená mimo obce i běžné silniční komunikace, vede pouze po staveništních cestách. Viktorie je oproti již zmiňovaným strojům z pražského metra nejen větší, ale odlišuje se od nich ještě v jedné věci. Štíty Adéla a Tonda byly určeny pouze pro ražbu zeminy. Tento stroj je takzvaně konvertibilní, takže dokáže pracovat také v režimu hard rock, což znamená skalnaté prostředí, které tady na základě geologického průzkumu očekáváme. Ze dvou třetin má být zemina v podobě břidlice, ale poslední třetina pod vrchem Chlum bude tvořená skalními horninami, přidává očekávaná úskalí ražby tunelů její vedoucí Štefan Ivor z Metrostavu. Jak dodává, pro zdolání tvrdé skály dostane Viktorie upravenou řeznou hlavu, která si s ní lépe poradí. Do roka se celé dění vrátí na začátek Na ražbě a veškerém nezbytném servisu se v nepřetržitém provozu podílí 100 dělníků a 24 techniků, kteří se střídají ve dvou dvanáctihodinových směnách. Na samotném stroji vždy pracuje zhruba 12 lidí, dalších 15 pak na podpůrných technologiích. Řezná hlava štítu se točí maximální rychlostí 4,5 otáčky za minuty. Podle očekávaných geologických parametrů se předpokládá, že razicí štít vytěží zhruba 450 metrů budoucího tunelu za měsíc. To odpovídá 15 metrům denně, říká Tomáš Kohout. Poté, co celý stroj dojede na konec jižního tubusu, se rozebere na menší díly a přiveze opět na místo, odkud se začínalo razit, jen se posune o pár metrů vpravo k základům severní tunelové trouby. Menší části již bude možné přivézt zpět téměř hotovým tubusem. Tento postup byl zvolen proto, že obří stroj potřebuje odpovídající technologické zázemí. A na opačné straně tunelu už stavba přiléhá těsně ke krajské metropoli. Není tam dostatek místa a navíc bychom rušili občany z předměstí Plzně stavebním ruchem, objasňuje Tomáš Kohout. Ražba prvního tubusu by měla být hotová do konce letošního roku. Zatímco se Viktorie se svou osádkou pustí do druhé poloviny svého úkolu, v proraženém tubusu se již bude moci pracovat na jeho definitivní podobě, souběžně bude probíhat výstavba spojovacích chodeb. Vše bude směřovat k tomu, aby se první vlaky rozjely po nové trati mezi Rokycany a Plzní v polovině roku Souběžně s modernizací tratě se připravují také další stavby, jejichž investorem je město Plzeň a mají být realizovány současně s uvedenou akcí nebo v návaznosti na ni. Jedná se o úpravy v Mohylové a Potoční ulici. Stavby jsou koncipovány tak, že ani v případě nezvládnuté koordinace neohrozí výstavbu koridoru.

10 8 kolem kolejí HASIČI Nová posila pro jednotku z Polabí Hasičská záchranná služba SŽDC průběžně modernizuje svůj vozidlový park. Jedním z posledních přírůstků se stala speciální cisternová stříkačka CAS 20 S2T, jejíž slavnostní předání do služby se uskutečnilo 9. ledna 2015 v Nymburce. Vítězem výběrového řízení na dodávku a úpravu vozu na podvozku Tatra se stala společnost THT Polička. Nové vozidlo nahradilo v garážích nymburské jednotky již dosluhující automobil LIAZ z roku Pro drážní záchranáře z Polabí znamená tento krok výrazné zlepšení jejich akceschopnosti. INVESTICE Rekonstrukce historického zastřešení začala V únoru letošního roku se na pražském hlavním nádraží naplno rozběhla rekonstrukce dvoulodního zastřešení nad prvním až čtvrtým nástupištěm. Jde o první významnější opravu této více než stoleté secesní památky. Práce budou spočívat v otryskání ocelové nosné konstrukce a aplikaci protikorozní ochrany nátěrů, dále se provede repase zámečnických prvků na zábradlí a dalších místech. Projekt zahrnuje rovněž demontáž kompletního zasklení a jeho náhradu materiálem z tvrzeného skla, současně dojde k výměně původní vlnité plechové krytiny, včetně klempířských prvků. Rekonstrukcí projdou i elektrické rozvody a odvodnění. Dokončení stavby se plánuje v polovině roku 2017, jako první bylo uzavřeno pro veřejnost třetí nástupiště, kde začala repase nosných sloupů haly. Kvůli snížení kapacity stanice došlo od 2. února také k některým změnám v jízdě příměstských i dálkových vlaků. Vizualizace Ing. arch. Karel Hájek

11 9 JÍZDNÍ ŘÁD Cestujícím slouží několik dalších zastávek Pravidelná změna jízdních řádů nastala tentokrát 14. prosince Na české železnici došlo k obnovení provozu na dvou tratích, jež propojují Pardubický kraj se sousedními regiony. Vlaky se tak znovu rozjely jednak z Moravské Třebové do Dzbelu v Olomouckém kraji, jednak na trati z Holic do Borohrádku, který leží v kraji Královéhradeckém. Od zmíněného data byly také otevřeny nové zastávky Praha-Kačerov, Chýně jih a Frenštát pod Radhoštěm město. V průběhu platnosti tohoto jízdního řádu se začne zastavovat i na dalších místech. Platí to například o nádraží Mošnov, Ostrava Airport, kam se 13. dubna poprvé rozjedou pravidelné osobní vlaky po nově vybudované trati ze Sedlnic. SPOLEČNOST Návštěvníci plesu přispěli na dobrou věc Tradičně v poslední lednovou sobotu, zato však v nových prostorách se uskutečnil letošní 23. reprezentační ples železničářů. Díky přesunu do Paláce Žofín mohli pořadatelé ze SŽDC a Českých drah uspokojit více zájemců o vstupenky na tuto společenskou akci, jež se tentokrát konala v duchu někdejšího filmového hitu Horečka sobotní noci. Stylovým průvodcem celého programu se stal moderátor Roman Vojtek, který ztvárnil hlavního hrdinu Tonyho v české verzi muzikálu. Největší hvězdou večera pak byl mnohonásobný český slavík Karel Gott. Hned na úvod plesu předali jeho organizátoři šek na korun předsedovi Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavu Krásovi (na snímku vpravo). Právě tolik činil výtěžek ze vstupného, který je určen na podporu mezinárodního projektu Euroklíč. MODERNIZACE Vlaky z Chebu do Německa výrazně zrychlí Přestavba 3. tranzitního železničního koridoru pokročila až do jeho nejzápadnější části. Letos v červnu bude dokončena optimalizace přibližně desetikilometrového úseku mezi Chebem a státní hranicí s Německem. Práce zahrnují sanaci pražcového podloží a úpravu odvodnění, dále se vymění železniční svršek a vybuduje nové zabezpečovací zařízení. Stavba zahrnuje také rekonstrukce mostů a propustků. V zářezu před železniční stanicí Cheb se zřídí zárubní zeď z drátokamenné konstrukce. Dosavadní traťová rychlost se zvýší z 90 na 120 km/h pro klasické soupravy, v případě vlaků s naklápěcí skříní až na 160 km/h. Na stávající projekt naváže několik dalších staveb. Hned v té následující se počítá s elektrizací celého úseku.

12

13 11 TOMÁŠ DRMOLA Na provoz nádraží jsme již nyní připraveni V letošním roce dojde k dlouho připravovanému převodu nádražních budov Českých drah na manažera drážní infrastruktury. Co všechno to bude znamenat a jaké plány má SŽDC s využitím takto nabytého majetku, prozrazuje náměstek pro správu majetku Tomáš Drmola. text Pavel Tesař / foto archiv SŽDC Přestože stále neznáme datum, kdy dojde jednomu z posledních kroků transformace české železnice, SŽDC se na tuto významnou změnu zodpovědně připravuje. Její majetek se totiž rázem rozšíří o stovky nemovitostí, mezi kterými budou převažovat staniční budovy. Bezproblémový průběh celého převodu dostal na starosti Tomáš Drmola, který byl 1. listopadu minulého roku jmenován do čela nově zřízeného úseku správy majetku. Jak vysvětluje, jde jen o první etapu celé transakce; následně na ni naváže koupě dalšího majetku, který bude správce infrastruktury nezbytně potřebovat ke své činnosti. Se SŽDC jste se mohl blíže seznámit už jako člen její správní rady. S jakými poznatky jste do nové funkce nastupoval? Jako člen Správní rady SŽDC a předseda Výboru pro audit a odměňování managementu jsem měl možnost získat poměrně dobrý přehled o společnosti jak z pohledu plnění jejích zákonem daných funkcí, tak i z hlediska vnitřní struktury a organizace vykonávaných činností. Oblast správy osobních nádraží bude do povinností SŽDC, potažmo našeho úseku, začleněna teprve po jejich převedení na základě kupní smlouvy. Nicméně i zde již já i moji kolegové získáváme dostatek informací ať už v rámci přípravy transakce převodu a komunikace s kolegy z ČD, nebo i v rámci osobního seznámení s majetkem a příslušnými pracovníky při služebních cestách, které právě za tímto účelem podnikám. Mohu konstatovat, že SŽDC je k převzetí povinností provozovatele osobních nádraží připravena. Vytvoření nového úseku, do jehož čela jste byl jmenován, souvisí do značné míry s plánovaným převodem dosavadního majetku Českých drah. Co považujete v této souvislosti za hlavní úkoly pro nejbližší období? V nejbližším období po koupi části závodu ČD zaměřené na železniční stanice budeme řešit akutní problémy, se kterými se síť vlakových nádraží potýká. Budovy jsou z hlediska potřeb současné železnice naddimenzované a jejich stavební stav je často velmi špatný. Finanční prostředky z výnosů z obchodní činnosti nepostačují ani na potřebný rozsah oprav a údržby většiny nádražních budov. Stavební obnova, rozvoj a modernizace nádražních budov byly navíc v posledních několika letech u ČD zcela utlumeny. Plně chápu množící se připomínky a stížnosti široké veřejnosti. Do financování rekonstrukcí i oprav budov nádraží chceme zapojit nejen zdroje Státního fondu dopravní infrastruktury, ale především unijní fondy. Naším úkolem je zlepšit technický stav železničních stanic, rozšířit možnosti využití budov a zvýšit kvalitu služeb s nimi spojených. Je samozřejmě jasné, že jde o běh na dlouhou trať. Víme už, kdy by k převodu nádraží mělo dojít? Konkrétní termín zatím neznáme. Převod majetku je připravován jako projekt, který bude realizován ve dvou etapách. Nejprve půjde o nádražní budovy, související pozemky a také zaměstnance, a to formou koupě části závodu. Po technické a právní stránce je tato etapa, tedy koupě části závodu Železniční stanice, na úrovni ČD a SŽDC připravena. Transakci je nyní nutné úspěšně projednat s Evropskou komisí, což je v gesci Ministerstva dopravy, a následně pak musí ministerstvo vypracovat příslušný návrh na usnesení vlády. Bezprostředně po jeho přijetí mohou statutární zástupci ČD a SŽDC podepsat kupní smlouvu. V zásadě však termín převodu závisí na datu, ke kterému se podaří získat stanovisko Evropské komise. Ve druhé etapě pak půjde o koupi souboru dalších nemovitostí, které jsou nezbytné k provozování a obsluze dráhy. Ta se mimo jiné bude odvíjet od rychlosti provádění geodetických prací, díky kterým bude teprve možné vymezit například přesné hranice pozemků.

14 12 rozhovor Dovolím si tvrdit, že naši zaměstnanci ani cestující po změně vlastníka nádraží žádnou zásadní změnu nezaznamenají. Věřím však, že již v prvním roce po převzetí nádraží se nám podaří realizovat alespoň několik stavebních akcí. Doufejme, že v následujících letech budeme moci pozorovat zásadní proměny mnoha nádraží. Prvním úkolem, který budeme plnit bezprostředně po převodu, je zlepšení stavu především v oblasti údržby a úklidu nádraží. Tomáš Drmola při předávání cen vítězům fotosoutěže SŽDC. Jakou dobu však budou geodeti potřebovat k zaměření poměrně velkého počtu těchto pozemků, lze pouze odhadovat. Celková cena za převod nádraží ještě není přesně stanovena. Známe už způsob, jakým ji SŽDC uhradí? Možná by bylo lepší hovořit o zdrojích úhrady a ty jsou v kompetenci zřizovatele SŽDC, tedy Ministerstva dopravy. Prostředky budou zřejmě získány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Plánujete nějaké změny, například redukci počtu zaměstnanců pod vaším vedením? Domnívám se, že by redukce úseku nebyla v tuto chvíli vhodným řešením, a to z jednoho prostého důvodu: od Českých drah přejde do naší správy přes objektů a přibližně 400 zaměstnanců, což znamená čtyři objekty na každého z nich. Vedle toho získáme téměř 32 tisíc smluvních vztahů. Za těchto okolností si neumím představit, že by se agenda s tím spojená dala zvládnout v menším počtu pracovníků. Pro zaměstnance SŽDC ani ty, kteří nyní působí ve vyčleňované části závodu ČD, se nic nezmění. Zůstanou i nadále na svých pracovištích a budou pokračovat v řešení úkolů, které mají ve svých náplních. Co se týká správy jednotlivých objektů, v řadě případů si ČD vybraly partnery standardním výběrovým řízením a podepsaly s nimi smlouvy až do roku To Naším úkolem je zlepšit technický stav železničních stanic, rozšířit možnosti využití budov a zvýšit kvalitu služeb s nimi spojených. však neznamená, že bychom následně po převzetí, v případě zjištění nějakého pochybení, nemohli tyto smlouvy vypovědět. Jak vysoká je částka, kterou SŽDC potřebuje na rekonstrukce těchto objektů? Nikdo z nás si ještě netroufne tuto sumu verifikovat v úplně přesné výši. Vnitřní dluh ve formě tristního stavebního stavu nádražních budov se pohybuje okolo 8,2 miliardy korun, ale to je pouze orientační číslo. Co bude připravovaná transakce znamenat pro veřejnost? Domníváte se, že cestující poznají nějakou změnu? Jak si s tím SŽDC poradí? Plánujete například nějaký druh informační kampaně zaměřené na cestující? Kampaň k vlastnímu převodu nádraží již dávno probíhá prostřednictvím médií, aniž bychom ji my, České dráhy nebo Ministerstvo dopravy organizovali či iniciovali. Bohužel vyšla celá řada článků a reportáží, které obsahují spíše spekulace a jen málo objektivních informací. Jakmile však bude celá transakce smluvně uzavřená, budeme samozřejmě veřejnost informovat. Chceme hlavně představit priority, kterými se v daném období budeme zabývat. Jak jsem již uvedl, vnitřní dluh ve stavu nádraží je značný, jeho odstranění bude nějakou dobu trvat. Nicméně revoluční změny nejsou v tomto ohledu možné. Co by mohlo pomoci ke zkulturnění našich nádraží? Pokud budu srovnávat česká uzlová nádraží například s německými, pak musím konstatovat, že stav nádraží v bavorském Norimberku před 30 lety se například od současného stavu Masarykova nádraží příliš nelišil. Dnes je to však společenské a nákupní centrum vyhledávané i návštěvníky, kteří nikam necestují. Při tomto srovnání se nemohu zbavit dojmu, že na železnici je stále ještě spuštěná železná opona. Jako realista pevně věřím, že se nám v časovém horizontu čtyř pěti let podaří dostat naše nejvýznamnější nádraží na úroveň alespoň z části podobnou té, na kterou jsou zvyklí cestující na západ od našich hranic. V tom by nám mohla pomoci již zmiňovaná možnost čerpat dotace. Navíc chceme více spolupracovat s městy a všemi dopravci. V tomto ohledu mám na mysli například budování parkovišť (P+R), stojanů na kola (B+R) anebo infocenter. Jsem přesvědčen, že i díky tomu zvýšíme komfort stávajícím cestujícím, ale také přimějeme jezdit vlakem i ty, kteří zatím preferují silniční dopravu.

15 13 Má SŽDC vypracovanou nějakou strategii, která by se zabývala správou takto převedených nádraží? Do jaké míry při ní hodláte využívat zkušeností Českých drah? V rámci odkoupené části závodu získá SŽDC od ČD relativně samostatnou organizační složku, která zajišťuje správu nemovitostí, pronájem komerčních prostor i rámcové podmínky pro rozvoj a modernizaci nemovitostí vlakových nádraží. Z tohoto pohledu tedy na zkušenosti a praxi u ČD chceme a budeme navazovat. Tomáš Drmola, MBA náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Narodil se v roce 1963, pochází z Prostějova. Vystudoval ekonomii na Univerzitě v Norimberku. Má pracovní zkušenosti z vrcholových řídících pozic v oblasti strojírenství a vodárenství, a to jak v Německu, tak i v České republice. Od března minulého roku byl členem Správní rady SŽDC, v listopadu pak byl jmenován do své současné funkce. Ve volném čase se věnuje zejména rodině a sportu, v něm pak nejvíce gymnastice. Má také rád dobrou kávu, rockovou hudbu a divadlo. Již nyní rozpracováváme program stavební obnovy a modernizace nádražních budov, stanovujeme priority a rozsah plánovaných stavebních prací. Zvláštní pozornost věnujeme strategicky nebo rozsahem významným lokalitám, jako jsou České Budějovice, Pardubice či Plzeň, ve kterých bychom chtěli připravit a realizovat nemovitostní projekty, které zajistí nejen rekonstrukci částí nezbytných pro železnici, ale i revitalizaci prostor vhodných k alternativnímu využití. A patří sem také zintenzivnění již běžícího projektu revitalizace pražského hlavního nádraží. Naše partnery ze státní i soukromé sféry také hodláme více zapojit do přípravy stavební činnosti, zvyšování kvality služeb pro cestující a stejně tak i do hledání komerčního využití volných prostor. Velmi dobře si umím představit například umístění kanceláří státních či místních úřadů do takto využitelných částí nádražních budov. S tím úzce souvisí i stanovování cen nájemného v komerčních prostorách staničních budov tak, aby nezůstávaly prázdné Možnosti komerčních pronájmů nemovitostí jsou zásadně ovlivněny atraktivitou příslušné lokality. Mimo objekty umístěné v centru či průmyslových zónách větších měst jsou tržní kritéria pro železniční objekty nepříznivá. Pronájmy jsou momentálně limitovány také tristním provozně-technickým stavem objektů. V případě razantního vylepšení budov lze v přiměřené míře očekávat zvýšení zájmu o pronájmy, stejně tak jako rozšíření možností, které budeme moci jako pronajímatel nabídnout.

16 14 proměny DNES před rekonstrukcí foto Vertical Images Železniční stanice Karlovy Vary Železnice přišla do krajského lázeňského města od západu. Stalo se tak 19. září 1870, kdy se po kolejích Buštěhradské dráhy z Chebu do Karlových Varů rozjely první pravidelné vlaky. O dva roky později už bylo možné pokračovat do Ostrova nad Ohří, kam se mezitím začalo jezdit z Kadaně. Skutečným železničním uzlem se takzvané horní nádraží stalo po vybudování lokálek do Nové Role (1889) a Merklína (1902). Už od roku 1871 zde sloužila cestujícím reprezentativní výpravní budova v pozdně klasicistním stylu. Její velká část však padla za oběť bombardování na konci druhé světové války. Nahradil ji provizorní objekt, který oproti původním předpokladům přečkal až do současné doby.

17 15 V BUDOUCNU vizualizace Ing. arch. Petr Franta po rekonstrukci Železniční stanice Karlovy Vary Stávající neutěšenou situaci se rozhodly řešit již před několika lety České dráhy. V ateliéru architekta Petra Franty tak vznikl návrh nové staniční budovy s organickým, aerodynamickým tvarem. Autoři ji zasadili přímo do svažitého terénu směrem k centru města. Hlavní veřejnou část bude tvořit dvoupodlažní prosklená dvorana úroveň přízemí naváže na prostor přednádraží, v patře bude hala s pokladnami ČD centra a s přístupem na nástupiště. Celý objekt bude bezbariérový. V závěru loňského roku došlo k převodu staniční budovy na SŽDC, aby se mohla co nejdříve zahájit demolice její podstatné části. Pak už se bude moci začít s výstavbou moderního nádražního objektu.

18 16 ŽELEZNICE V REGIONU

19 17 Výtahy dostane po Žďáru také Havlíčkův Brod text Jan Hloušek, Pavel Šprdlík / foto Vladimír Kunc, archiv SŽDC a ČD Přestože Kraj Vysočina nepatří mezi regiony s nejhustší sítí tratí, i na jeho kolejích vládne čilý stavební ruch. V Třebíči tak vzniká pohodlný přestup na nový dopravní terminál, na trati z Brna do Havlíčkova Brodu zase pokračuje přestavba dalšího úseku. Zinvestic v letech 2012 a 2013 je třeba zmínit vybudování výtahů na nástupiště a instalaci nového informačního systému pro cestující v železniční stanici Žďár nad Sázavou, dále výstavbu nového nástupiště v zastávce Nové Město na Moravě nebo přístřešek pro cestující v Dačicích na zastávce. Z kolejových úprav byly významnějšími akcemi rekonstrukce brodského zhlaví ve stanici Křižanov a mostu přes řeku Jihlavu v Rantířově na trati Veselí nad Lužnicí Jihlava. Rychlejší koleje a spolehlivější napájení na dvoukolejce V současné době probíhá rekonstrukce traťového úseku Sklené nad Oslavou Ostrov nad Oslavou. Stavba zahrnuje stavební úpravy na přibližně osmi kilometrech jediné dvoukolejné tratě napříč Vysočinou, a to včetně sanace železničního spodku a odvodnění. V celém úseku bude vybudováno nové trakční vedení a zabezpečovací zařízení na trati. Dále dojde k rekonstrukci 6 mostů, 5 propustků a vybudování nových nástupišť na zastávce Laštovičky. Kromě zlepšení prostředí pro cestující a zvýšení bezpečnosti provozu přinese také zrychlení dopravy na hlavní trati z Brna do Havlíčkova Brodu. Práce byly zahájeny v srpnu 2014, jejich ukončení se předpokládá v září letošního roku. Vloni v srpnu začala SŽDC s úpravami trakčních napájecích stanic na téměř dvěstěkilometrové trase Brno Havlíčkův Brod Kolín. V kraji Vysočina se jedná

20 18 ŽELEZNICE V REGIONU o stanice Golčův Jeníkov, Ostrov nad Oslavou, Havlíčkův Brod. Navýšení jejich výkonů umožní splnit rostoucí požadavky na energetické napájení železničních tratí s ohledem na jejich modernizaci a také na obnovu vozového parku dopravců. Dojde ke zlepšení spolehlivosti napájení zejména v době dopravních špiček a uvedení do stavu odpovídajícího předpisům o kvalitě odebírané energie. Hotovo by mělo být letos v listopadu. Horolezci pomáhají zajistit skalní zářezy Kraj Vysočina je specifický svými přírodními podmínkami, které jsou z velké části charakterizované skalnatým terénem. Při výstavbě nových drah museli naši předkové vylamovat rozsáhlé zářezy do masivních skalních bloků. Za dobu fungování železnice však přírodní podmínky spolu s atmosférickými vlivy vykonaly své dílo a stěny skalních zářezů začaly ohrožovat bezpečnost drážní dopravy. Čím dál více vyvstávala potřeba najít rozsáhlejší a dlouhodobější řešení. Po roce 2010 tak bylo zadáno projekční řešení několika nejhůře zasažených míst. Jednalo se o oboustranný skalní zářez v úseku mezi Křižanovem a Skleným nad Oslavou (u obce Jívoví), dále o skalní stěnu nad tratí podél řeky Sázavy u obce Pohleď a o oboustranné zářezy na trati Studenec Křižanov v katastru města Velké Meziříčí. Jako nejlepší způsob sanace byl na všech úsecích vybrán následující postup: Odstranění vegetace a náletových dřevin ze skalních stěn, včetně kořenů. Očištění skalních stěn od zeminy a sutě. Řízené odstranění nestabilních kusů horniny, které jsou v pohybu. Fixace velkých kompaktních bloků k masivu kovovými svorníky. Podchycení méně kompaktních bloků ochrannými sítěmi, popřípadě s výplní proti propadávání drobnějších částic. Oprava, popřípadě zřízení odvodnění pod skalními stěnami, aby voda z puklin a mezer mohla volně odtéct a nezpůsobovala další problémy. Zřízení ochranných plotů tam, kde je to z prostorového hlediska účelné. Stabilizace skalní stěny u obce Pohleď. Tyto práce provádějí většinou vyškolení horolezci, protože dostupnost techniky pro skalní svah je minimální. Přestože jde o namáhavou činnost, jejím výsledkem je zajištění bezproblémového provozu drážní dopravy na mnoho let dopředu. Na financování těchto projektů se podílí spolu se SŽDC také Státní fond životního prostředí. Realizace staveb byla zahájena v červenci uplynulého roku a potrvá do letošního října. Z vlaku pohodlně na terminál MHD Vloni na podzim byly zahájeny také stavební úpravy v Třebíči, které úzce souvisejí a navazují na budování tamního přestupního terminálu hromadné dopravy. Stavba zahrnuje kolejové úpravy, jejichž součástí bude zřízení nové kusé odstavné koleje č. 2a v délce 87 m,

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

Dálkové ovládání pomáhá i šetří

Dálkové ovládání pomáhá i šetří T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I 2 5. B Ř E Z N A 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na změnu času v noci ze soboty 27. na neděli 28. března. Výhodná

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Březen / Číslo 1 Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží CENY THÁLIE

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA B E Z P E Č N Ě K C Í L I BEZPEČNĚ K CÍLI AŽD Praha re PORTÉR 2 2015 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 2 2015 Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie Kanál AŽD Praha

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

Vítáme nový jízdní řád 2012

Vítáme nový jízdní řád 2012 Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I I I Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 8. p r o s i n c e 2 0 1 1 C e n a 1 2 K č sloupek Chystáme vlastní slevy pro důchodce V pondělí 5. prosince

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Umělci na Moravě: Zakrynycny a Lorencová. Revoluce v MHD. Brno čeká největší nákup CNG autobusů v Česku

Umělci na Moravě: Zakrynycny a Lorencová. Revoluce v MHD. Brno čeká největší nákup CNG autobusů v Česku TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU ČERVENEC SRPEN 2014 www.moravskehospodarstvi.cz 7 ČD Cargo: Ze ztráty do stamilionového zisku www.facebook.com/moravskehospodarstvi 10 11 Umělci na Moravě: Zakrynycny

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Brejlovci brzy omládnou

Brejlovci brzy omládnou T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 6 Ro č n í k X V I I 1. Č E RV E N C E 2 0 1 0 C e n a 5 Kč Posílejte snímky do kalendáře ČD na rok 2011. Více na www.cd.cz/ /fotosoutez.

Více

Nasloucháme cestujícím

Nasloucháme cestujícím T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 5 R o č n í k X V I I 9. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Na Den železnice vstup do Království železnic zdarma se služební In-kartou. Budeme

Více

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014 Č í sl o 2 3 R o č n í k X X ČT R NÁCT I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 2 1. lis t o p a d u 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č sloupek V příštím roce zvýšíme kvalitu našich vozidel S oblibou říkáme,

Více

ČESKÁ ŽELEZNICE. Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST. Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012

ČESKÁ ŽELEZNICE. Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST. Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012 Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012 Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 ČESKÁ ŽELEZNICE STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST Časopis nejen pro zaměstnance Správy železniční dopravní cesty V ûenì

Více

Motoráček pro 21. století

Motoráček pro 21. století T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I I 2 4. b ř e z n a 2 0 1 1 C e n a 5 K č Navštivte Tržnici Zahrady Čech 6. 10. dubna v Litoměřicích. Vytrvalá a

Více

Léto na kolejích plné zážitků

Léto na kolejích plné zážitků Č í s l o 1 5 R o č n í k X X I Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 3 1. č e r v e n c e 2 0 1 4 C e n a 1 5 K č foto václav rubeš Sezonní nabídky Českých drah podporují prázdninové

Více

Opatrnost se vyplácí

Opatrnost se vyplácí T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 0 R o č n í k X V I 1 5. Ř í j n a 2 0 0 9 C e n a 5 K č Pojeďte do Vídně za impresionisty s 25% slevou na FIP Duet ve vlaku EuroCity

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Program kvality služby v našem podniku v roce 1999 Program kvality služby uzavřel

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

číslo 2006 / ročník 11 květen zdarma

číslo 2006 / ročník 11 květen zdarma květen 2006 / ročník 11 zdarma číslo 5 Trať na Barrandov při cvičení obstála (04) Aktivní preference na křižovatkách řízených SSZ (08) Správa objektů v novém (15) Opatření ke zlepšení podmínek provozu

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

MAGAZÍN JEDEME NA DOVOLENOU PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ. DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006. Metro je stále oblíbené. Nový silniční zákon

MAGAZÍN JEDEME NA DOVOLENOU PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ. DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006. Metro je stále oblíbené. Nový silniční zákon PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006 JEDEME NA DOVOLENOU Metro je stále oblíbené Nový silniční zákon Olympiáda v Praze? Nákup nových tramvají PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ

Více

Slamečka s Haškem o krajském mýtném

Slamečka s Haškem o krajském mýtném Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek k mýtu: Mýtné je pro kraje nesmírně zajímavé téma, V úvahu připadá jen satelitní říká ministr dopravy systém bez mýtných bran, Gustáv Slamečka STRANA 2 STRANA 7

Více