Číslo: 4 ročník: května 2012 cena: 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč"

Transkript

1 Číslo: 4 ročník: května 2012 cena: 10 Kč Krásný teplý, slunný, prodloužený víkend završil tradiční benátecký Prvomájový jarmark, který se uskutečnil jako vždy 1. května na Husově náměstí. Bylo k vidění vystoupení žáků a žákyň Základní umělecké školy J. A. Bendy, taneční vystoupení Kbelských koček, Divadýlko na Dlani z Mladé Boleslavi, hudební skupina Abiďas, kapela Kvintet pana Jozefa Hlucho-Horváta, originální modely benáteckých modelářů, výstava Veteran car clubu a Český červený kříž. Připraven byl jako vždy stánkový prodej s bohatým občerstvením a atrakcemi pro děti. Díky nádhernému počasí byl i velký zájem o výhled ze zámecké věže, která byla po dobu akce pro návštěvníky otevřena zdarma. Zdarma bylo v tento čas otevřeno i nově zrekonstruované lapidárium ve sklepeních zámku. Kdo měl zájem o expozice našich muzeí, mohl navštívit i je jak Muzeum Benátky ve 2. patře zámku, tak Muzeum hraček na nádvoří zámku. Nebo navštívit taktéž nově zrekonstruovaný zámecký park a První máj lásky čas strávit procházkou v pěkném prostředí... V předvečer 1. máje byl zapálením ohně na Loděnici zahájen další ročník Pálení čarodějnic Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy Koně v Benátkách nad Jizerou Rozhovory s vyhodnocenými sportovci Výročí kynologické organizace MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU PŘEJE MAMINKÁM K JEJICH SVÁTKU HODNĚ ŠTĚSTÍ

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKé RADNICE Víceúčelové hřiště na náměstí 17. listopadu bude předáno do užívání v měsíci červen tohoto roku Informace o schválené dotaci na projekt Digitální povodňový plán města a vybudování varovného a informačního systému na Jizeře v povodí Labe Město Benátky nad Jizerou podalo v loňském roce v rámci 27. výzvy Operačního programu Životní prostředí žádost o dotaci na výše uvedený projekt. Celkové náklady projektu by měly činit ,00 Kč, z toho uznatelné náklady ,00 Kč. Žádost o dotaci byla dne schválena k financování a Město Benátky nad Jizerou obdrží dotaci ve výši až ,00 Kč (tj. 90% ze skutečných uznatelných výdajů). Předmětem projektu je vytvoření digitálního povodňového plánu města Benátky nad Jizerou a vybudování varovného a informačního systému na řece Jizeře. Realizací projektu dojde k vytvoření spolehlivého nástroje v systému řízení povodňových rizik. Varovný a informační systém umožní okamžité varování obyvatelstva v případě jakékoliv krizové situace, jako jsou např. povodně nebo prudké přívalové deště. Cílem projektu je tedy zkvalitnit a rozšířit hlásný a předpovědní povodňový systém. Budou zpracovány mapy povodňového rizika a bude připraven plán zvládání rizik povodní v souladu s evropskou legislativou. Dojde ke zvýšení počtu obyvatel včas informovaných o povodňovém nebezpečí, ke snížení počtu obyvatel bezprostředně ohrožených rizikem povodní a ke zkvalitnění operativního řízení povodní. Víceúčelové hřiště na náměstí 17. listopadu Na náměstí 17. listopadu začala budovat firma GEMA MB s.r.o. z Mladé Boleslavi výstavbu nového víceúčelového hřiště podle projektu pražské firmy SPORTPROJEKTA s.r.o. Víceúčelové hřiště bude s umělým povrchem - podobné jako je v ulici Ladislava Vágnera (za školou). Hřiště by mělo být dokončeno a předáno do užívání v první polovině měsíce června Protipovodňová opatření V měsíci dubnu proběhlo předání staveniště mezi investorem Povodí Labe s.p. a realizační firmou Aquasys, spol. s r.o. V současné době probíhá doprojektování realizační dokumentace stavby, jelikož tuto provádí již zmíněná realizační firma v rámci celé zakázky. Zároveň probíhá sondáž a vyměřování inženýrských sítí. Na přelomu měsíce dubna a května budou pravděpodobně zahájeny práce na části objektu SO 03, kterým je sypaná zemní hráz za firmou Korund v části od konce tenisových kurtů k bývalému železničnímu mostu. Den Země 2012 V pátek dne proběhly oslavy Dne Země, který připadá na 22. dubna. Město ve spolupráci se Správou městských lesů a Mysliveckým sdružením připravilo pro žáky základních škol zábavné úkoly a informace na téma ochrany životního prostředí. Zhruba celkem 300 dětí se rozdělilo na tři skupiny a každá se vydala za novým dobrodružstvím. První skupina měla úkol vysbírat odpadky v podzámeckém Anglickém parku. Děti se s úkolem vypořádaly velice dobře a nasbíraly plný valník odpadků. Děti si za odměnu opekly buřty, občerstvily se limonádou a popovídaly si u ohniště s panem Kochmanem o životním prostředí. Druhá skupina vyrazila do Olšin, kde si vyslechla informace o celém území Olšin od pana místostarosty RNDr. Pavla Štiftera. Na závěr žáci pomohli s výsadbou nových olší, které do lokality přirozeně patří, opekli si buřty a vyrazili zpátky do tříd. Na závěr, v odpoledních hodinách, se výsadby Olší zúčastnili také děti a rodiče z občanského sdružení Mondík. Třetí skupina dětí se vydala pěšky nebo na kole do hájovny v Okrouhlíku. Zde byly pro děti připraveny informace o lese, které přednesl pan Karel Bendl a zástupci mysliveckého sdružení. Po krátké přednášce děti sázely podél lesních cest třešně, ořešáky a švestky pro zvýšení biodiverzity lesních porostů. Na závěr si i zde mohly děti opéci buřty a občerstvit se limonádou. Celá oslava Dne Země se velice vydařila a všem dětem se den strávený mimo školní lavice velice líbil. Celkem bylo ve městě a okolí vysázeno na 400 kusů nových stromků. Rekonstrukce komunikací v ulici Obodřecká a V Zahradách Zhotovitel: Strabag a.s. Technický dozor investora: Realstav MB Mladá Boleslav Ve třetím týdnu měsíce dubna ukončila práce na výměně vodovodu firma Gastrend MB Mladá Boleslav. Práce na rekonstrukci komunikace zahájí firma Strabag a.s. v prvním týdnu měsíce května. Rekonstrukce komunikace v ulici J. Wolkera Zhotovitel: H-Intes s.r.o. Mladá Boleslav Technický dozor investora: Realstav MB Mladá Boleslav V ulici J. Wolkera byla v dubnu zahájena montáž nového veřejného osvětlení a rozhlasu V průběhu měsíce dubna byla vyměněna kompletní podkladová vrstva komunikace. Byla zahájena montáž nového veřejného osvětlení a rozhlasu. Koncem měsíce byla dokončena pokládka silničních obrubníků v horní části ulice. Nový ukazatel na Husově náměstí Při rekonstrukci Husova náměstí byla odstraněna informační tabule se směrovkami na jednotlivé důležité objekty v okolí náměstí. Nyní byl na původní místo instalován Technickými službami nový ukazatel od význačné české firmy Cité Zlín, která se specializuje na autorské návrhy a výrobu městského mobiliáře. Od stejné firmy byly na náměstí vybrány i lavičky. Nový ukazatel na Husově náměstí Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy V průběhu měsíce dubna probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy. Rekonstrukce ulice Miroslava Soumara Ve středu se uskuteční jednání hodnotící komise v sídle Středočeského kraje, která vybere generálního zhotovitele této akce. Společnost Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav společně s městem Benát- Zpravodaj Benátecka 2

3 ky nad Jizerou již vybrala ve výběrovém řízení dodavatele na kompletní rekonstrukci vodovodního řadu včetně výměny domovních vodovodních přípojek a na dostavbu chybějící části kanalizace v délce asi 70 m, firmu Gema MB s.r.o., Mladá Boleslav. Ta provede práce v součinnosti s generálním zhotovitelem této akce. Rekonstrukce vodovodu v ulici Kordinů V posledním týdnu měsíce dubna byly zahájeny práce na výměně hlavního vodovodního řadu. Součástí výměny je také rekonstrukce některých starých vodovodních přípojek. Výměnu provádí pro společnost Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav firma Gastrend MB Mladá Boleslav. UPOZORNĚNÍ Městský úřad Benátky nad Jizerou upozorňuje, že pracovnice oddělení péče o dítě Magistrátu Mladá Boleslav bude přítomna na Městském úřadu v Benátkách nad Jizerou v měsíci květnu výjimečně až druhé pondělí v tomto měsíci, tj. 14. května 2012 od do hodin. ZPRÁVY Z BENÁTECKé RADNICE Nabídka Městské prádelny Městská prádelna, Osvobozených polit. vězňů 241, Benátky nad Jizerou II n a b í z í praní, žehlení (možnost ručního žehlení košil, plášťů apod.) a mandlování prádla pro veřejnost! Provozní doba: pondělí, středa hod úterý, čtvrtek hod pátek hod Služby se provádí do týdne, dle dohody a potřeby i dříve! tel.: ZNÁME NAŠE BENÁTECKÉ ZASTUPITELE? Pracujete také v kontrolním výboru Zastupitelstva města. Jakými záležitostmi se tento výbor zabývá? Kontrolní výbor je zřízen ze zákona, je poradním, resp. kontrolním orgánem Zastupitelstva. Práce v něm spočívá v kontrole plnění usnesení Zastupitelstva, popřípadě hospodaření s prostředky obce. Příkladem je kontrola nakládání s příspěvky již výše zmíněných sportovních a společenských organizací. Benátky nad Jizerou mají cca sedm tisíc obyvatel. Voliči našeho města si zvolili 23 členů Zastupitelstva města, aby se v rámci samostatné působnosti starali o záležitosti našich občanů a našeho města, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. V květnovém čísle Zpravodaje Benátecka nechá naše čtenáře nahlédnout do svého života MUDr. Tomáš Závora, který pracuje v Zastupitelstvu města první volební období. Odpovědnost k lidem, kterých si vážím MUDr. Tomáš Z á v o r a Rok narození 1965, pochází z Prahy Rodinný stav: ženatý, má tři syny ve věku 9, 14, 18 let Vzdělání: vysokoškolské Povolání: zubní lékař Kandidoval za volební stranu ODS, politická příslušnost: ODS MUDr. Tomáš Závora patří jistě k těm, které zajímá život v našem městě. Nepatří k těm, kteří lhostejně přehlížejí různé nešvary kolem sebe, ale snaží se něco pro nápravu podniknout. V Zastupitelstvu města je první volební období. S jakými představami jste vstupoval do komunálních voleb a jaká je realita? Mé představy a následná realita, jak už to v životě chodí, bývají rozdílné věci. Člověk si nemůže myslet, že vše půjde podle jeho představ, to by taky mohlo špatně skončit. Takže zase tak překvapený nejsem. Do komunální politiky jsem šel z důvodu zájmu o další rozvoj našeho města, odpovědnosti k lidem, kterých si vážím, včetně místního sdružení ODS, které mne nominovalo. A pokud vás zajímá, proč jsem vstoupil do politiky jako takové, tak proto, že nejsem spokojený s posunem od liberální demokracie k totální byrokracii, a poslední kapkou byl tehdy nový premiér Stanislav Gross. Máte za sebou necelou polovinu volebního období. Co vidíte jako největší úspěch vedení města za toto období? Největším úspěchem je, že v současné bouřlivé době je město bez dluhů a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Díky zdravým financím si můžeme dovolit neustupovat od naší vize podpory sportovních a společenských organizací. Zvláště možnosti sportovního vyžití pro benátecké děti jsou vynikající. Z investičních akcí pokládám za zatím nepřekonaný úspěch skvěle zvládnutou rekonstrukci Husova náměstí, a skládám za ni poklonu minulému Zastupitelstvu v čele s Jaroslavem Králem. V tomto volebním období se snad podaří uskutečnit rekonstrukci Pražské a Soumarovy ulice. Je to důležité nejen pro bezpečnost chodců. Doprava v Benátkách by potřebovala trochu zklidnit května 2012 Vaše povolání, rodina, činnost v Zastupitelstvu to vše je náročné i na čas. Zbývá vám ještě čas na nějaké záliby? Předjímáte odpověď. Nezbývá. Je to čím dál horší. Mými koníčky jsou historie, literatura, politologie. Knihy se mi vrší v knihovně, říkám si, abych nedopal jako M. Zeman, který, když si chtěl v klidu něco přečíst, musel utéci na Vysočinu. Já teď stíhám číst tak noviny Máme tři syny, tak si to dovedete představit. Myslíte si, že by možnosti účastnit se veřejných zasedání Zastupitelstva mělo využívat více našich občanů? Jednoduchá odpověď a složité provedení. Zajistě, mělo. Byl jsem nedávno na zasedání Zastupitelstva Prahy 6, nebylo tam volného místa, lidí seděli po stranách a brali se za své zájmy. Je možné, že v Benátkách máme k sobě blíže a vyřešíme to jinak, ale ten oficiální, veřejně projevený názor to nenahradí. Celá společnost prožívá jistou krizi důvěry v politiku. Vím, že ta deziluze má často reálné příčiny, ale vím také, že novináři často tu realitu tak nějak pokřiví. Pokud chceme demokracii udržet, není jiné cesty, než se správy věcí veřejných (s malým v!!!) zúčastnit, nenechávat to jen na druhých. A kde jinde začít, než ve vlastní obci. Je něco, co v životě našeho města jako jeho obyvatel postrádáte? Od prvního okamžiku mi schází lanovka do kopce Ale pokud mám odpovědět vážně, tak přirozené centrum Starých Benátek. Náměstí Na Burse je špatné jak z hlediska urbanistického, tak dopravního a neposledně bezpečnostního. Vaše povolání je potřebné, prospěšné, občany velmi uznávané proč jste si vybral právě tento obor, byla to rodinná tradice či něco jiného? Původně jsem přemýšlel o humanitních oborech jako o právech nebo středověké archeologii. V průběhu rozhodování, připomínám, že to bylo v roce 1983, zvítězila střízlivá úvaha o medicíně. Matka je dětská lékařka, bratr medicínu následně vystudoval také. Tak se to nějak seběhlo. To manželka je ze zubařské rodiny, tam už je to třetí generace. Do Benátek jsem se přistěhoval v září 1989 z Kutné Hory, jedna větev z naší rodiny pochází z nedalekých Katusic. Navíc pro nás byla výhodná blízkost Prahy, kde máme zase většinu příbuzných. A nakonec přišel bonus, když po čase odtáhla spřátelená vojska konečně do svých stepí. Na závěr otázka - co byste jako člen nejvyššího orgánu našeho města popřál svým spoluobčanům? Svým spoluobčanům přeji pevné nervy a stálé zdraví. A aby byli hrdi na to, co se nám společně za posledních dvacet let v Benátkách podařilo. Děkuji panu Závorovi za rozhovor a přeji mu spokojený život v našem městě. Připravila: emje Fotografie na titulní straně a této dvoustraně: PPNA team, MěÚ, emje

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Den Země ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Prohlídka benátecké skládky Dne jsme se vypravili na městskou skládku, jeli jsme jen dvě třídy, 8. A a 8. B. Vyjeli jsme brzy ráno, abychom stihli i sázení stromků v Olšinách. Jeli jsme autobusem, který zastavil před velkými vraty. Vešli jsme dovnitř, kde se nás ujala paní průvodkyně, která nás zavedla do malé místnosti, ve které nám promítla krátký film o tom, jak máme třídit odpad, co děláme při třídění špatně, kam dát vysloužilou elektroniku apod. Krátký film skončil a paní průvodkyně nám šla ukázat velkou halu, ve které se třídily plasty. Potom nás provedla kolem stabilizační linky, kde se odpad ještě znovu třídí. Průvodkyně nám dále povídala, že je to největší skládka komunálního, průmyslového a nebezpečného odpadu v České republice. Všichni jsme se poučili o tom, jak třídit odpad a viděli jsme provoz skládky, která je nedaleko našeho města. stvím, jelikož jestli se má jeho syn Oktáv ženit, tak jedině výhodně. Totéž platí i u Gerontova syna Leandra, který se zamiloval do cikánky. Otec pro něj chtěl také výhodnou manželku. Leandrovi se náhle donese zpráva, aby dal nějakým neznámým lidem pět set zlatých, jinak jeho milou Nerinu zabijí. Oktáv také potřebuje peníze pro šťastný Žáci 7.a 8. ročníků v mladoboleslavském divadle na představení Scapinova šibalství manželský život. Leandr a Oktáv poprosí Scapina, aby jim peníze pomohl získat pomocí otců. Scapino vymyslí na Arganta lest, že Hyacintin bratr se sňatkem bude souhlasit, pokud mu dá dvě stě zlatých. Otec Scapinovi peníze nerad dává. Scapino je schová a jde uprosit druhého otce. Na toho si vymyslí, že jeho syna unesli a žádají po něm pět set zlatých. Otci to sice nejde do hlavy, ale nakonec od něj Scapino přece jen dostane pět set zlatých. Scapinova lest je ale oběma otci odhalena. Nakonec vše ale dobře dopadne a vysvětlí se i původ obou nevěst. Všichni jsou spokojení a přestavení končí velkým potleskem za neuvěřitelný výkon všech herců, zejména pak za výkon hlavního aktéra Matouše Rumla, jenž předvedl své skvělé herecké umění a pobavil tak celé hlediště nás náctiletých i učitelů. Karolína Špalková, 7. B Náš karneval Návštěva benátecké skládky Sázení stromků v Olšinách Když jsme dorazili zpátky ze skládky, šli jsme do Olšin, kde na nás čekal pan místostarosta Štifter. Vyprávěl nám o tom, jak je voda důležitá pro člověka a životní prostředí. Po přednášce o vodě nám ukázal, jak máme sázet mladé olše. Když každý zasadil svůj stromek, čekala na nás odměna v podobě opékání buřtů. Moc se nám sázení líbilo a těšíme se na příští Den Země. Natálie Terschová, Veronika Haklová, Dominika Muchová Sázení stromků v lese Okrouhlíku se žákům 6. A líbilo V Olšinách jsme sázeli olše Dne jsme se ráno v 7.55 sešli s koly na školním dvoře s panem Němečkem a panem ředitelem Dostálem. Ráno byla mlha a zima, ale přesto všichni přijeli na kolech. Vydali jsme se na cestu do Okrouhlíku. Sjeli jsme Kosinkou kolem garáží, potom z kopce pod stráněmi, dále malý kousek po cyklostezce kolem stadionu, přes železniční most, kolem Jizery a po silnici do hájovny. V hájovně na nás čekal správce lesa pan Bendl, který nám pověděl několik slov o přírodě. Potom nás předal jedné paní a pánovi, kteří v lese pracují už několik let. V lese jsme zasázeli topoly, jabloně, hrušně a švestky. Když jsme se vrátili zpátky do hájovny, čekaly na nás testy, ale také pohoštění - špekáčky, limča a hezké posezení u ohýnku. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na příští rok na exkurzi na čističku. Magdalena Erbenová a Veronika Dudová Jak jsme byli v divadle V pondělí 26. března žáci 7. a 8. ročníků v doprovodu učitelek Čáslavské a Šlapákové navštívili Městské divadlo v Mladé Boleslavi a představení s názvem Scapinova šibalství. Moliérova komedie pojednávala o mladém Scapiovi (Matouš Ruml), který je přesvědčivý, přitažlivý a obdivuhodný. Má se postarat, spolu se Silvestrem (Petr Prokeš), o Argantova syna Oktáva (Martin Hrubý), který se zamiloval do služky jménem Hyacinta (Lucie Matoušková), se kterou se i oženil. Jeho otec Argant (Miroslav Babuský) ale nesouhlasí s manžel- Matematický Klokan Dne 16. března proběhla na naší škole celorepubliková matematická soutěž Klokan. Do soutěže se zapojili žáci 2. až 9. ročníku, celkem 236 dětí. Náročné 24 úlohy řešili logickým úsudkem bez kalkulaček a matematických tabulek. Ze 120 možných bodů, u Cvrčka 60 bodů, získali: Kategorie Cvrček 2. a 3. třídy Eliška Pšenáková, III. A 56 b. Marie Puchernová, III. A, Jan Škoda, II. A 55 b. Jaroslav Cabálek, III. A 54 b. Kategorie Klokánek 4. a 5. třídy Michaela Hroudová, V. B 93 b. Barbora Částečková, V. B 83 b. Jonáš Smrčka, IV. B 78 b. Kategorie Benjamín 6. a 7. třídy Eliška Hájková, VII. B 75 b. Petr Šesták, VII. B 60 b. Václav Mocek, VII. A 58 b. Kategorie Kadet 8. a 9. třídy Pavlína Adášková, IX. A 85 b. Alexandra Penzkoferová, IX. A 83 b. Martin Kozel, IX. A 72 b. Všem soutěžícím blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji další nejen matematické úspěchy. Mgr. Blanka Šlapáková Zpravodaj Benátecka 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ Připravujeme žáky na konkurenci Druhé pololetí školního roku začíná tradičně řadou vědomostních a sportovních soutěží, kterých se i naše škola pravidelně zúčastňuje. Nejprve na školách probíhají kola školní, ze kterých postupují nejlepší řešitelé do kol oblastních a jsou-li opravdu dobří, mohou postoupit i do kola krajského. Úspěchem však je i dobré umístění v oblastních kolech, neboť zde soutěží žáci základních škol společně s žáky víceletých gymnázií. Na soutěže je proto nutné se dobře připravit. O tom, že jsou na naší škole také žáci šikovní a na konkurenci dobře připravení, vás mohou přesvědčit následující umístění a srovnání. Olympiáda v č e s k é m j a z y c e 30 soutěžících Zúčastnily se žákyně Saša Penzkoferová a Natálie Roubalová, která se dělila o 7. místo, Saša obsadila 3. místo za žákyněmi víceletých gymnázií a postoupila do krajského kola B i o l o g i c k á o l y m p i á d a 24 soutěžících Oblastního kola se zúčastnil Petr Šesták ze 7. ročníku a obsadil velmi pěkné 5. místo M a t e m a t i c k á olympiáda ročník Oblastního kola se zúčastnili 3 žáci Eliška Hájková, Petr Šesták a Jan Kohl. Radost nám udělala Eliška Hájková, která se umístila na 2. místě ze 34 soutěžících. V této kategorii soutěžila pouze gymnázia a naše škola. Ve stejné soutěži 8. ročníků soutěžil také Milan Sekera, který obsadil mezi gymnazisty 8. místo. 9. ročník zastupoval Petr Lockenbauer, Martin Kozel, Tereza Kohlová a Saša Penzkoferová. Nejlépe na místě z 28 soutěžících, skončil Petr Lockenbauer. Ani Ondřej Michálek a Josefa Šoltésová z 5. tříd se v soutěži neztratili, Ondra skončil na 13. a Josefka na 18. místě z 21 zúčastněných. S p o r t o v n í soutěže úspěšně zahájila děvčata 5. tříd druhým místem v turnaji ve vybíjené. Brzy budou následovat soutěže atletické a turnaje v kopané. Držíme palce, aby i naši sportovci byli úspěšní. A. Machová, ZŘŠ a z něho se poté vyráběly brusné kotouče s keramickým pojivem. V závodech Cukrovar a Jizera se vyráběla brusiva s pojivem gumovým. Ale se začátkem 20. století se výroba omezila a zůstal pouze hlavní provoz. Na roli hlavního znečišťovatele tedy nastoupila skládka komunálního odpadu. Skládka je jedna z největších v republice, a přestože je i jedna z nejmodernějších, má také své mouchy. Skládka se nachází v bývalém vojenském prostoru. Na skládku a třídící linku se svážejí odpady až z Brandýsa nad Labem, Čelákovic a Kostelce nad Labem, k čemuž slouží 14 kukavozů. Odpad se ale samozřejmě také rozkládá, takže když vítr foukne směrem od jihovýchodu, tak plyny ze skládky zahalí celé Benátky. Na skládku se také sváží bioodpad, ze kterého se po vyhnívání vyrábí hnojivo VITAHUM. I přes tato fakta podle mne není znečištění v Benátkách největší a ostatní města by se mohla od Benátek leccos přiučit. Vojta Kuba zeměpisná praktika Národní divadlo a Planetárium Projekt Semiramis Když jsem se ráno 17. dubna probudila, už jsem se těšila do školy, protože k nám přijely dvě lektorky z organizace Semiramis. Hned první hodinu jsme se představili a řekli jsme jednu vlastnost, které si na sobě vážíme. Druhá hodina byla na téma drogy. Andrea nám rozdala do rohů učebny papírky, na kterých bylo napsáno, jaký přístup máme k drogám. Někdo si stoupnul k papírku s nápisem drogy odmítám, jiný drogy mě zajímají. Poté, co jsme u papírků udělali skupinky, jsme měli napsat, co si o drogách myslíme. Třetí hodinu jsme hráli hru, která byla také na téma drogy. Každý měl pět papírků a na ně měl napsat, co je pro něj životě nejdůležitější. Postupně jsme měli tyto hodnoty odkládat za vidinu něčeho nového, co nám bylo nabízeno. Během hry jsme si uvědomili, že jsou hodnoty, kterých bychom se nikdy nevzdali. Byly to tři hezky strávené hodiny. Moc děkujeme Andree a Anetě za to, že přijeli. Veronika Hájková, 8. B Exkurze 6. A, 7. A a 7. B do Mladé Boleslavi Dne jsme ráno v 7.50 vyrazili na exkurzi do Mladé Boleslavi. Když jsme přijeli, vystoupili jsme na Karmeli a šli si užít do IQ parku. Tam na nás čekala spousta zábavy. Asi tak po hodině jsme se vyřádili a šli jsme do Bondy centra podívat se na jeden kreslený film, který se jmenoval Hurá do Afriky (zatímco my jsme byli jenom v Boleslavi ). Film se nám moc líbil, až na to, že měl být ve 3D, ale byl jen ve 2D... Po filmu jsme měli rozchod a mohli jsme se projít do různých krámků. Pak jsme se sešli v KFC a dali si něco na zub. Potom jsme se (naštěstí všichni) sešli a nastoupili hromadně do autobusu. Dojeli jsme vpořádku. Exkurze se nám líbila a rádi bychom si to ještě jednou zopakovali! Veronika Dudová a Magdalena Erbenová, 6. A ZŠ PRAŽSKÁ Znečištění životního prostředí Znečištění životního prostředí je podle mne celosvětový problém, takže by bylo dobré se podívat, jak jsme na tom se znečištěním zde, v Benátkách. Přestože jsou Benátky průmyslové město, není znečištění až tak velké. V 50. až 60. letech minulého století hrál hlavní roli znečišťovatele města podnik Carborundum Electrite. Podnik měl v době největšího rozmachu tři závody, a to: Hlavní závod, závod Cukrovar a závod Jizera. V hlavním závodě, nacházejícím se mezi Jizerou a jejím slepým ramenem, se zpracovával hnědý korund na zrno potřebné velikosti 5 7. května 2012 Quasimodo Dne 1. 4., tedy na Apríla, jsme jeli s Klubem mladého diváka na muzikálové představení do divadla Hybernia. Představení nás přeneslo do Paříže v 15. století, a to konkrétně do katedrály Notre - Dame. Zde se odehrával příběh Quasimoda, nevzhledného zvoníka, a jeho lásky Esmeraldy, do které se naneštěstí zamiloval i náčelník Phoebus a kněz z katedrály. Láska skončí smrtí obou hlavních hrdinů. V muzikálu zaznělo mnoho písní, podané skvělým hlasem Mariana Vojtka a ostatních zpěváků. Skvělý výkon předvedli i tanečníci s tanečnicemi a nesmím zapomenout na akrobaty, kteří předváděli zajímavé, často až dech beroucí, akrobatické kousky. Tento výpravný muzikál určitě všechny zúčastněné na dlouhou dobu kulturně zasytil. Matěj Jakubčo Krajské kolo dějepisné olympiády Dne se konalo na 12. ZŠ Kladno Krajské kolo dějepisné olympiády. Vyjeli jsme autobusem na Černý Most, dále jsme jeli metrem a dalším autobusem až jsme se dostali do Kladna. Od zastávky autobusu už jsme snadno našli cestu ke škole, ve které se krajské kolo konalo. Fotografie na této dvoustraně: ZŠ Husovo náměstí

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ Měli jsme ještě asi hodinovou rezervu, a tak jsme se posilnili a ještě si zopakovali základní informace. Poté už před nás předstoupil ředitel tamní školy, který nám vyložil základní informace ohledně testu a rozdělil nás do dvou tříd. Pak už se začal psát samotný test, na který jsme měli hodinu a půl. Test byl poměrně těžký, ale snažili jsme se, co to šlo. Tohoto kola se zúčastnili dva žáci z naší školy, jmenovitě Vít Kosina a David Žárský, oba z 8. B. Lepším z nich se stal Vít Kosina, který skončil na pěkném 12. místě s 73 body ze 110 možných. David Žárský se umístil na místě se ziskem 70 bodů. Cesta zpět byla vlastně stejná jako cesta tam. Zpátky do Benátek jsme se vrátili okolo 15. hodiny odpoledne. Oba účastníci se už jistě těší na příští a pro ně poslední ročník, ve kterém ale ještě mohou vybojovat další skvělá umístění a možná i postoupit do celostátního kola. David Žárský Školní liga Jako každý rok, tak i letos, se konala školní liga. Jedná se o celoroční soutěž, kdy jednotlivé ročníky sehrají turnaj v házené, kopané, florbalu a přetahované. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií a to ročníky a ročníky. Vítězná třída na konci školního roku získá sladkou odměnu v podobě ovocného dortu. A jak vše letos dopadlo? ročník ročník 1. místo 6. B 1. místo 9. A 2. místo 7. A 2. místo 9. B 3. místo 7. B 3. místo 8. B 4. místo 6. A 4. místo 8. A Jana Nejedlá Školní laťka první ročník Dne proběhl první ročník Školní laťky, který se konal v naší sportovní hale. Výsledky byly následující: V šestých třídách se mezi dívkami na třetím místě umístila Tereza Muroňová, na druhém místě Kateřina Matějková a na prvním místě byla Rozálie Pavelková. A nyní chlapci, kde se na třetím místě umístil Albert Zettel, na druhém místě Michal Tomíček a na prvním místě byl Filip Haspeklo. Mezi sedmými ročníky bylo pořadí následující: třetí Tereza Folová, druhá Denisa Jelínková a první byla Nikola Hollová. A mezi chlapci byl třetí Milan Kuna, druhý Jan Urban a první byl Martin Neuman. V osmých ročnících se mezi dívkami na třetím místě umístila Barbora Hrušková, na druhém místě Tereza Macháčková a na prvním místě Barbora Odvárková, která překonala laťku ve výšce 135 centimetrů. V kategorii chlapců osmých ročníků se na třetím místě umístil Patrik Kubík, na druhém místě Lukáš Hruška a na prvním místě s krásnými 150 centimetry se umístil Filip Roudnický. A v devátých ročnících bylo mezi dívkami pořadí následující: na třetím místě byla Denisa Flanderová, na druhém místě Tereza Bednářová a první místo obsadila Denisa Šikalová. A mezi chlapci na třetím místě byl s pěknými 145 centimetry Martin Keller, druhé místo s krásnými 150 obhájil Jiří Herclík. A první místo s úctyhodnými 155 centimetry obsadil Lukáš Šípek. Všem skokanům děkujeme za účast a těm, kteří se umístili na stupních vítězů, gratulujeme. Matěj Jakubčo Film Katka V kategorii 9. třídy chlapci získal první místo s úctyhodnými 155 centimetry Lukáš Šípek Dne jsme se 7. A vyrazili na Černý Most podívat se na film Katka. Byl to docela drsný dokumentární film, ve kterém byl příběh ženy, která se jmenovala Katka. Celý příběh byl vlastně o drogách a dozvěděli jsme se, jaké důsledky mají drogy. Katka si našla přítele, s kterým byla šťastná, ale začal ji mlátit a tak se s ním rozešla. Zanedlouho si našla dalšího přítele, s kterým brala víc a víc drogy. Dokonce s ním měla dceru Terezku, o kterou se ale nemohla starat, a tak Terezka skončila v kojeneckém ústavu. Z filmu jsme se dozvěděli, co vše mohou způsobit drogy a jak snadno nás dostanou na dno. Pavel Janák Přemysl Otakar II. Dne jsme šli do sportovní haly na vystoupení o Přemyslu Otakaru II. Při vystoupení nám dva účinkující předvedli všechny nástroje, které se v té době používaly. Dozvěděli jsme se, jací byli panovníci a jaké měli problémy. Zkusili jsme si také sami, jak nástroje fungovaly a jak se s nimi bojovalo a spoustu zajímavých věcí o turnajích, oblečení a jakých způsobem se získávala srdce milovaných dívek. Pan vypravěč nám všechno podával vtipnou formou, a proto se nám vystoupení moc líbilo. Pavel Janák Exkurze do Prahy Školní družina v Olšinách V pátek se všechna tři oddělení školní družiny vydala společně do Olšin sázet stromky. Po cestě jsme posbírali odpadky, které se povalovaly kolem pěšiny. Na smluveném místě na nás čekal pan hajný. Od něj jsme se dověděli, že budeme sázet olše a také to, jak se vlastně stromky správně sází. Rozdělili jsme se do malých skupin a každá skupina dostala svůj stromek. Stromky jsme zasadily do předem vyhloubených děr a hlínu kolem řádně přitlačili. Někteří přidali ještě přání, aby se stromečkům lépe dařilo. Naše poděkování patří panu hajnému. Bez jeho pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit. A. Urbanová, J. Maděrová, J. Zemanová Projekt ODPADY Již tradičně proběhl na naší škole ročníkový projekt ODPADY. Žáci 6. ročníků se zabývali problematikou správného třídění odpadů, vyzkoušeli si, co zajímavého se z nepotřebných obalů dá vyrobit, o odpadech psali básně nebo vyprávění a také se podívali do sběrného dvora ve Kbele. Součástí projektu byla vycházka po Benátkách. Každá třída Zpravodaj Benátecka 6

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Redakce 012 Zpravodaj Základní školy Brankovice

Redakce 012 Zpravodaj Základní školy Brankovice Redakce 012 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 30. dubna 2012 dvouměsíčník číslo 3 /2011 Den otevřených dveří V neděli 18. března, v době od 14 do 17 hodin, se v Základní a mateřské škole v Brankovicích

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám Z á k l a d n í š k o l a J i h l a v a, J u n g m a n n o v a 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Jungmannka Vydání 3 Slovo úvodem... LISTOPAD 2013 Milí čtenáři, žáci a je také to, že středu

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 Souboj čtenářů Naše šesté třídy a dalších 68 třídních kolektivů z celé České republiky se letos zapojilo do Soutěže

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více