Číslo: 4 ročník: května 2012 cena: 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč"

Transkript

1 Číslo: 4 ročník: května 2012 cena: 10 Kč Krásný teplý, slunný, prodloužený víkend završil tradiční benátecký Prvomájový jarmark, který se uskutečnil jako vždy 1. května na Husově náměstí. Bylo k vidění vystoupení žáků a žákyň Základní umělecké školy J. A. Bendy, taneční vystoupení Kbelských koček, Divadýlko na Dlani z Mladé Boleslavi, hudební skupina Abiďas, kapela Kvintet pana Jozefa Hlucho-Horváta, originální modely benáteckých modelářů, výstava Veteran car clubu a Český červený kříž. Připraven byl jako vždy stánkový prodej s bohatým občerstvením a atrakcemi pro děti. Díky nádhernému počasí byl i velký zájem o výhled ze zámecké věže, která byla po dobu akce pro návštěvníky otevřena zdarma. Zdarma bylo v tento čas otevřeno i nově zrekonstruované lapidárium ve sklepeních zámku. Kdo měl zájem o expozice našich muzeí, mohl navštívit i je jak Muzeum Benátky ve 2. patře zámku, tak Muzeum hraček na nádvoří zámku. Nebo navštívit taktéž nově zrekonstruovaný zámecký park a První máj lásky čas strávit procházkou v pěkném prostředí... V předvečer 1. máje byl zapálením ohně na Loděnici zahájen další ročník Pálení čarodějnic Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy Koně v Benátkách nad Jizerou Rozhovory s vyhodnocenými sportovci Výročí kynologické organizace MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU PŘEJE MAMINKÁM K JEJICH SVÁTKU HODNĚ ŠTĚSTÍ

2 ZPRÁVY Z BENÁTECKé RADNICE Víceúčelové hřiště na náměstí 17. listopadu bude předáno do užívání v měsíci červen tohoto roku Informace o schválené dotaci na projekt Digitální povodňový plán města a vybudování varovného a informačního systému na Jizeře v povodí Labe Město Benátky nad Jizerou podalo v loňském roce v rámci 27. výzvy Operačního programu Životní prostředí žádost o dotaci na výše uvedený projekt. Celkové náklady projektu by měly činit ,00 Kč, z toho uznatelné náklady ,00 Kč. Žádost o dotaci byla dne schválena k financování a Město Benátky nad Jizerou obdrží dotaci ve výši až ,00 Kč (tj. 90% ze skutečných uznatelných výdajů). Předmětem projektu je vytvoření digitálního povodňového plánu města Benátky nad Jizerou a vybudování varovného a informačního systému na řece Jizeře. Realizací projektu dojde k vytvoření spolehlivého nástroje v systému řízení povodňových rizik. Varovný a informační systém umožní okamžité varování obyvatelstva v případě jakékoliv krizové situace, jako jsou např. povodně nebo prudké přívalové deště. Cílem projektu je tedy zkvalitnit a rozšířit hlásný a předpovědní povodňový systém. Budou zpracovány mapy povodňového rizika a bude připraven plán zvládání rizik povodní v souladu s evropskou legislativou. Dojde ke zvýšení počtu obyvatel včas informovaných o povodňovém nebezpečí, ke snížení počtu obyvatel bezprostředně ohrožených rizikem povodní a ke zkvalitnění operativního řízení povodní. Víceúčelové hřiště na náměstí 17. listopadu Na náměstí 17. listopadu začala budovat firma GEMA MB s.r.o. z Mladé Boleslavi výstavbu nového víceúčelového hřiště podle projektu pražské firmy SPORTPROJEKTA s.r.o. Víceúčelové hřiště bude s umělým povrchem - podobné jako je v ulici Ladislava Vágnera (za školou). Hřiště by mělo být dokončeno a předáno do užívání v první polovině měsíce června Protipovodňová opatření V měsíci dubnu proběhlo předání staveniště mezi investorem Povodí Labe s.p. a realizační firmou Aquasys, spol. s r.o. V současné době probíhá doprojektování realizační dokumentace stavby, jelikož tuto provádí již zmíněná realizační firma v rámci celé zakázky. Zároveň probíhá sondáž a vyměřování inženýrských sítí. Na přelomu měsíce dubna a května budou pravděpodobně zahájeny práce na části objektu SO 03, kterým je sypaná zemní hráz za firmou Korund v části od konce tenisových kurtů k bývalému železničnímu mostu. Den Země 2012 V pátek dne proběhly oslavy Dne Země, který připadá na 22. dubna. Město ve spolupráci se Správou městských lesů a Mysliveckým sdružením připravilo pro žáky základních škol zábavné úkoly a informace na téma ochrany životního prostředí. Zhruba celkem 300 dětí se rozdělilo na tři skupiny a každá se vydala za novým dobrodružstvím. První skupina měla úkol vysbírat odpadky v podzámeckém Anglickém parku. Děti se s úkolem vypořádaly velice dobře a nasbíraly plný valník odpadků. Děti si za odměnu opekly buřty, občerstvily se limonádou a popovídaly si u ohniště s panem Kochmanem o životním prostředí. Druhá skupina vyrazila do Olšin, kde si vyslechla informace o celém území Olšin od pana místostarosty RNDr. Pavla Štiftera. Na závěr žáci pomohli s výsadbou nových olší, které do lokality přirozeně patří, opekli si buřty a vyrazili zpátky do tříd. Na závěr, v odpoledních hodinách, se výsadby Olší zúčastnili také děti a rodiče z občanského sdružení Mondík. Třetí skupina dětí se vydala pěšky nebo na kole do hájovny v Okrouhlíku. Zde byly pro děti připraveny informace o lese, které přednesl pan Karel Bendl a zástupci mysliveckého sdružení. Po krátké přednášce děti sázely podél lesních cest třešně, ořešáky a švestky pro zvýšení biodiverzity lesních porostů. Na závěr si i zde mohly děti opéci buřty a občerstvit se limonádou. Celá oslava Dne Země se velice vydařila a všem dětem se den strávený mimo školní lavice velice líbil. Celkem bylo ve městě a okolí vysázeno na 400 kusů nových stromků. Rekonstrukce komunikací v ulici Obodřecká a V Zahradách Zhotovitel: Strabag a.s. Technický dozor investora: Realstav MB Mladá Boleslav Ve třetím týdnu měsíce dubna ukončila práce na výměně vodovodu firma Gastrend MB Mladá Boleslav. Práce na rekonstrukci komunikace zahájí firma Strabag a.s. v prvním týdnu měsíce května. Rekonstrukce komunikace v ulici J. Wolkera Zhotovitel: H-Intes s.r.o. Mladá Boleslav Technický dozor investora: Realstav MB Mladá Boleslav V ulici J. Wolkera byla v dubnu zahájena montáž nového veřejného osvětlení a rozhlasu V průběhu měsíce dubna byla vyměněna kompletní podkladová vrstva komunikace. Byla zahájena montáž nového veřejného osvětlení a rozhlasu. Koncem měsíce byla dokončena pokládka silničních obrubníků v horní části ulice. Nový ukazatel na Husově náměstí Při rekonstrukci Husova náměstí byla odstraněna informační tabule se směrovkami na jednotlivé důležité objekty v okolí náměstí. Nyní byl na původní místo instalován Technickými službami nový ukazatel od význačné české firmy Cité Zlín, která se specializuje na autorské návrhy a výrobu městského mobiliáře. Od stejné firmy byly na náměstí vybrány i lavičky. Nový ukazatel na Husově náměstí Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy V průběhu měsíce dubna probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy. Rekonstrukce ulice Miroslava Soumara Ve středu se uskuteční jednání hodnotící komise v sídle Středočeského kraje, která vybere generálního zhotovitele této akce. Společnost Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav společně s městem Benát- Zpravodaj Benátecka 2

3 ky nad Jizerou již vybrala ve výběrovém řízení dodavatele na kompletní rekonstrukci vodovodního řadu včetně výměny domovních vodovodních přípojek a na dostavbu chybějící části kanalizace v délce asi 70 m, firmu Gema MB s.r.o., Mladá Boleslav. Ta provede práce v součinnosti s generálním zhotovitelem této akce. Rekonstrukce vodovodu v ulici Kordinů V posledním týdnu měsíce dubna byly zahájeny práce na výměně hlavního vodovodního řadu. Součástí výměny je také rekonstrukce některých starých vodovodních přípojek. Výměnu provádí pro společnost Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav firma Gastrend MB Mladá Boleslav. UPOZORNĚNÍ Městský úřad Benátky nad Jizerou upozorňuje, že pracovnice oddělení péče o dítě Magistrátu Mladá Boleslav bude přítomna na Městském úřadu v Benátkách nad Jizerou v měsíci květnu výjimečně až druhé pondělí v tomto měsíci, tj. 14. května 2012 od do hodin. ZPRÁVY Z BENÁTECKé RADNICE Nabídka Městské prádelny Městská prádelna, Osvobozených polit. vězňů 241, Benátky nad Jizerou II n a b í z í praní, žehlení (možnost ručního žehlení košil, plášťů apod.) a mandlování prádla pro veřejnost! Provozní doba: pondělí, středa hod úterý, čtvrtek hod pátek hod Služby se provádí do týdne, dle dohody a potřeby i dříve! tel.: ZNÁME NAŠE BENÁTECKÉ ZASTUPITELE? Pracujete také v kontrolním výboru Zastupitelstva města. Jakými záležitostmi se tento výbor zabývá? Kontrolní výbor je zřízen ze zákona, je poradním, resp. kontrolním orgánem Zastupitelstva. Práce v něm spočívá v kontrole plnění usnesení Zastupitelstva, popřípadě hospodaření s prostředky obce. Příkladem je kontrola nakládání s příspěvky již výše zmíněných sportovních a společenských organizací. Benátky nad Jizerou mají cca sedm tisíc obyvatel. Voliči našeho města si zvolili 23 členů Zastupitelstva města, aby se v rámci samostatné působnosti starali o záležitosti našich občanů a našeho města, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. V květnovém čísle Zpravodaje Benátecka nechá naše čtenáře nahlédnout do svého života MUDr. Tomáš Závora, který pracuje v Zastupitelstvu města první volební období. Odpovědnost k lidem, kterých si vážím MUDr. Tomáš Z á v o r a Rok narození 1965, pochází z Prahy Rodinný stav: ženatý, má tři syny ve věku 9, 14, 18 let Vzdělání: vysokoškolské Povolání: zubní lékař Kandidoval za volební stranu ODS, politická příslušnost: ODS MUDr. Tomáš Závora patří jistě k těm, které zajímá život v našem městě. Nepatří k těm, kteří lhostejně přehlížejí různé nešvary kolem sebe, ale snaží se něco pro nápravu podniknout. V Zastupitelstvu města je první volební období. S jakými představami jste vstupoval do komunálních voleb a jaká je realita? Mé představy a následná realita, jak už to v životě chodí, bývají rozdílné věci. Člověk si nemůže myslet, že vše půjde podle jeho představ, to by taky mohlo špatně skončit. Takže zase tak překvapený nejsem. Do komunální politiky jsem šel z důvodu zájmu o další rozvoj našeho města, odpovědnosti k lidem, kterých si vážím, včetně místního sdružení ODS, které mne nominovalo. A pokud vás zajímá, proč jsem vstoupil do politiky jako takové, tak proto, že nejsem spokojený s posunem od liberální demokracie k totální byrokracii, a poslední kapkou byl tehdy nový premiér Stanislav Gross. Máte za sebou necelou polovinu volebního období. Co vidíte jako největší úspěch vedení města za toto období? Největším úspěchem je, že v současné bouřlivé době je město bez dluhů a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Díky zdravým financím si můžeme dovolit neustupovat od naší vize podpory sportovních a společenských organizací. Zvláště možnosti sportovního vyžití pro benátecké děti jsou vynikající. Z investičních akcí pokládám za zatím nepřekonaný úspěch skvěle zvládnutou rekonstrukci Husova náměstí, a skládám za ni poklonu minulému Zastupitelstvu v čele s Jaroslavem Králem. V tomto volebním období se snad podaří uskutečnit rekonstrukci Pražské a Soumarovy ulice. Je to důležité nejen pro bezpečnost chodců. Doprava v Benátkách by potřebovala trochu zklidnit května 2012 Vaše povolání, rodina, činnost v Zastupitelstvu to vše je náročné i na čas. Zbývá vám ještě čas na nějaké záliby? Předjímáte odpověď. Nezbývá. Je to čím dál horší. Mými koníčky jsou historie, literatura, politologie. Knihy se mi vrší v knihovně, říkám si, abych nedopal jako M. Zeman, který, když si chtěl v klidu něco přečíst, musel utéci na Vysočinu. Já teď stíhám číst tak noviny Máme tři syny, tak si to dovedete představit. Myslíte si, že by možnosti účastnit se veřejných zasedání Zastupitelstva mělo využívat více našich občanů? Jednoduchá odpověď a složité provedení. Zajistě, mělo. Byl jsem nedávno na zasedání Zastupitelstva Prahy 6, nebylo tam volného místa, lidí seděli po stranách a brali se za své zájmy. Je možné, že v Benátkách máme k sobě blíže a vyřešíme to jinak, ale ten oficiální, veřejně projevený názor to nenahradí. Celá společnost prožívá jistou krizi důvěry v politiku. Vím, že ta deziluze má často reálné příčiny, ale vím také, že novináři často tu realitu tak nějak pokřiví. Pokud chceme demokracii udržet, není jiné cesty, než se správy věcí veřejných (s malým v!!!) zúčastnit, nenechávat to jen na druhých. A kde jinde začít, než ve vlastní obci. Je něco, co v životě našeho města jako jeho obyvatel postrádáte? Od prvního okamžiku mi schází lanovka do kopce Ale pokud mám odpovědět vážně, tak přirozené centrum Starých Benátek. Náměstí Na Burse je špatné jak z hlediska urbanistického, tak dopravního a neposledně bezpečnostního. Vaše povolání je potřebné, prospěšné, občany velmi uznávané proč jste si vybral právě tento obor, byla to rodinná tradice či něco jiného? Původně jsem přemýšlel o humanitních oborech jako o právech nebo středověké archeologii. V průběhu rozhodování, připomínám, že to bylo v roce 1983, zvítězila střízlivá úvaha o medicíně. Matka je dětská lékařka, bratr medicínu následně vystudoval také. Tak se to nějak seběhlo. To manželka je ze zubařské rodiny, tam už je to třetí generace. Do Benátek jsem se přistěhoval v září 1989 z Kutné Hory, jedna větev z naší rodiny pochází z nedalekých Katusic. Navíc pro nás byla výhodná blízkost Prahy, kde máme zase většinu příbuzných. A nakonec přišel bonus, když po čase odtáhla spřátelená vojska konečně do svých stepí. Na závěr otázka - co byste jako člen nejvyššího orgánu našeho města popřál svým spoluobčanům? Svým spoluobčanům přeji pevné nervy a stálé zdraví. A aby byli hrdi na to, co se nám společně za posledních dvacet let v Benátkách podařilo. Děkuji panu Závorovi za rozhovor a přeji mu spokojený život v našem městě. Připravila: emje Fotografie na titulní straně a této dvoustraně: PPNA team, MěÚ, emje

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Den Země ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Prohlídka benátecké skládky Dne jsme se vypravili na městskou skládku, jeli jsme jen dvě třídy, 8. A a 8. B. Vyjeli jsme brzy ráno, abychom stihli i sázení stromků v Olšinách. Jeli jsme autobusem, který zastavil před velkými vraty. Vešli jsme dovnitř, kde se nás ujala paní průvodkyně, která nás zavedla do malé místnosti, ve které nám promítla krátký film o tom, jak máme třídit odpad, co děláme při třídění špatně, kam dát vysloužilou elektroniku apod. Krátký film skončil a paní průvodkyně nám šla ukázat velkou halu, ve které se třídily plasty. Potom nás provedla kolem stabilizační linky, kde se odpad ještě znovu třídí. Průvodkyně nám dále povídala, že je to největší skládka komunálního, průmyslového a nebezpečného odpadu v České republice. Všichni jsme se poučili o tom, jak třídit odpad a viděli jsme provoz skládky, která je nedaleko našeho města. stvím, jelikož jestli se má jeho syn Oktáv ženit, tak jedině výhodně. Totéž platí i u Gerontova syna Leandra, který se zamiloval do cikánky. Otec pro něj chtěl také výhodnou manželku. Leandrovi se náhle donese zpráva, aby dal nějakým neznámým lidem pět set zlatých, jinak jeho milou Nerinu zabijí. Oktáv také potřebuje peníze pro šťastný Žáci 7.a 8. ročníků v mladoboleslavském divadle na představení Scapinova šibalství manželský život. Leandr a Oktáv poprosí Scapina, aby jim peníze pomohl získat pomocí otců. Scapino vymyslí na Arganta lest, že Hyacintin bratr se sňatkem bude souhlasit, pokud mu dá dvě stě zlatých. Otec Scapinovi peníze nerad dává. Scapino je schová a jde uprosit druhého otce. Na toho si vymyslí, že jeho syna unesli a žádají po něm pět set zlatých. Otci to sice nejde do hlavy, ale nakonec od něj Scapino přece jen dostane pět set zlatých. Scapinova lest je ale oběma otci odhalena. Nakonec vše ale dobře dopadne a vysvětlí se i původ obou nevěst. Všichni jsou spokojení a přestavení končí velkým potleskem za neuvěřitelný výkon všech herců, zejména pak za výkon hlavního aktéra Matouše Rumla, jenž předvedl své skvělé herecké umění a pobavil tak celé hlediště nás náctiletých i učitelů. Karolína Špalková, 7. B Náš karneval Návštěva benátecké skládky Sázení stromků v Olšinách Když jsme dorazili zpátky ze skládky, šli jsme do Olšin, kde na nás čekal pan místostarosta Štifter. Vyprávěl nám o tom, jak je voda důležitá pro člověka a životní prostředí. Po přednášce o vodě nám ukázal, jak máme sázet mladé olše. Když každý zasadil svůj stromek, čekala na nás odměna v podobě opékání buřtů. Moc se nám sázení líbilo a těšíme se na příští Den Země. Natálie Terschová, Veronika Haklová, Dominika Muchová Sázení stromků v lese Okrouhlíku se žákům 6. A líbilo V Olšinách jsme sázeli olše Dne jsme se ráno v 7.55 sešli s koly na školním dvoře s panem Němečkem a panem ředitelem Dostálem. Ráno byla mlha a zima, ale přesto všichni přijeli na kolech. Vydali jsme se na cestu do Okrouhlíku. Sjeli jsme Kosinkou kolem garáží, potom z kopce pod stráněmi, dále malý kousek po cyklostezce kolem stadionu, přes železniční most, kolem Jizery a po silnici do hájovny. V hájovně na nás čekal správce lesa pan Bendl, který nám pověděl několik slov o přírodě. Potom nás předal jedné paní a pánovi, kteří v lese pracují už několik let. V lese jsme zasázeli topoly, jabloně, hrušně a švestky. Když jsme se vrátili zpátky do hájovny, čekaly na nás testy, ale také pohoštění - špekáčky, limča a hezké posezení u ohýnku. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na příští rok na exkurzi na čističku. Magdalena Erbenová a Veronika Dudová Jak jsme byli v divadle V pondělí 26. března žáci 7. a 8. ročníků v doprovodu učitelek Čáslavské a Šlapákové navštívili Městské divadlo v Mladé Boleslavi a představení s názvem Scapinova šibalství. Moliérova komedie pojednávala o mladém Scapiovi (Matouš Ruml), který je přesvědčivý, přitažlivý a obdivuhodný. Má se postarat, spolu se Silvestrem (Petr Prokeš), o Argantova syna Oktáva (Martin Hrubý), který se zamiloval do služky jménem Hyacinta (Lucie Matoušková), se kterou se i oženil. Jeho otec Argant (Miroslav Babuský) ale nesouhlasí s manžel- Matematický Klokan Dne 16. března proběhla na naší škole celorepubliková matematická soutěž Klokan. Do soutěže se zapojili žáci 2. až 9. ročníku, celkem 236 dětí. Náročné 24 úlohy řešili logickým úsudkem bez kalkulaček a matematických tabulek. Ze 120 možných bodů, u Cvrčka 60 bodů, získali: Kategorie Cvrček 2. a 3. třídy Eliška Pšenáková, III. A 56 b. Marie Puchernová, III. A, Jan Škoda, II. A 55 b. Jaroslav Cabálek, III. A 54 b. Kategorie Klokánek 4. a 5. třídy Michaela Hroudová, V. B 93 b. Barbora Částečková, V. B 83 b. Jonáš Smrčka, IV. B 78 b. Kategorie Benjamín 6. a 7. třídy Eliška Hájková, VII. B 75 b. Petr Šesták, VII. B 60 b. Václav Mocek, VII. A 58 b. Kategorie Kadet 8. a 9. třídy Pavlína Adášková, IX. A 85 b. Alexandra Penzkoferová, IX. A 83 b. Martin Kozel, IX. A 72 b. Všem soutěžícím blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji další nejen matematické úspěchy. Mgr. Blanka Šlapáková Zpravodaj Benátecka 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ / ZŠ PRAŽSKÁ Připravujeme žáky na konkurenci Druhé pololetí školního roku začíná tradičně řadou vědomostních a sportovních soutěží, kterých se i naše škola pravidelně zúčastňuje. Nejprve na školách probíhají kola školní, ze kterých postupují nejlepší řešitelé do kol oblastních a jsou-li opravdu dobří, mohou postoupit i do kola krajského. Úspěchem však je i dobré umístění v oblastních kolech, neboť zde soutěží žáci základních škol společně s žáky víceletých gymnázií. Na soutěže je proto nutné se dobře připravit. O tom, že jsou na naší škole také žáci šikovní a na konkurenci dobře připravení, vás mohou přesvědčit následující umístění a srovnání. Olympiáda v č e s k é m j a z y c e 30 soutěžících Zúčastnily se žákyně Saša Penzkoferová a Natálie Roubalová, která se dělila o 7. místo, Saša obsadila 3. místo za žákyněmi víceletých gymnázií a postoupila do krajského kola B i o l o g i c k á o l y m p i á d a 24 soutěžících Oblastního kola se zúčastnil Petr Šesták ze 7. ročníku a obsadil velmi pěkné 5. místo M a t e m a t i c k á olympiáda ročník Oblastního kola se zúčastnili 3 žáci Eliška Hájková, Petr Šesták a Jan Kohl. Radost nám udělala Eliška Hájková, která se umístila na 2. místě ze 34 soutěžících. V této kategorii soutěžila pouze gymnázia a naše škola. Ve stejné soutěži 8. ročníků soutěžil také Milan Sekera, který obsadil mezi gymnazisty 8. místo. 9. ročník zastupoval Petr Lockenbauer, Martin Kozel, Tereza Kohlová a Saša Penzkoferová. Nejlépe na místě z 28 soutěžících, skončil Petr Lockenbauer. Ani Ondřej Michálek a Josefa Šoltésová z 5. tříd se v soutěži neztratili, Ondra skončil na 13. a Josefka na 18. místě z 21 zúčastněných. S p o r t o v n í soutěže úspěšně zahájila děvčata 5. tříd druhým místem v turnaji ve vybíjené. Brzy budou následovat soutěže atletické a turnaje v kopané. Držíme palce, aby i naši sportovci byli úspěšní. A. Machová, ZŘŠ a z něho se poté vyráběly brusné kotouče s keramickým pojivem. V závodech Cukrovar a Jizera se vyráběla brusiva s pojivem gumovým. Ale se začátkem 20. století se výroba omezila a zůstal pouze hlavní provoz. Na roli hlavního znečišťovatele tedy nastoupila skládka komunálního odpadu. Skládka je jedna z největších v republice, a přestože je i jedna z nejmodernějších, má také své mouchy. Skládka se nachází v bývalém vojenském prostoru. Na skládku a třídící linku se svážejí odpady až z Brandýsa nad Labem, Čelákovic a Kostelce nad Labem, k čemuž slouží 14 kukavozů. Odpad se ale samozřejmě také rozkládá, takže když vítr foukne směrem od jihovýchodu, tak plyny ze skládky zahalí celé Benátky. Na skládku se také sváží bioodpad, ze kterého se po vyhnívání vyrábí hnojivo VITAHUM. I přes tato fakta podle mne není znečištění v Benátkách největší a ostatní města by se mohla od Benátek leccos přiučit. Vojta Kuba zeměpisná praktika Národní divadlo a Planetárium Projekt Semiramis Když jsem se ráno 17. dubna probudila, už jsem se těšila do školy, protože k nám přijely dvě lektorky z organizace Semiramis. Hned první hodinu jsme se představili a řekli jsme jednu vlastnost, které si na sobě vážíme. Druhá hodina byla na téma drogy. Andrea nám rozdala do rohů učebny papírky, na kterých bylo napsáno, jaký přístup máme k drogám. Někdo si stoupnul k papírku s nápisem drogy odmítám, jiný drogy mě zajímají. Poté, co jsme u papírků udělali skupinky, jsme měli napsat, co si o drogách myslíme. Třetí hodinu jsme hráli hru, která byla také na téma drogy. Každý měl pět papírků a na ně měl napsat, co je pro něj životě nejdůležitější. Postupně jsme měli tyto hodnoty odkládat za vidinu něčeho nového, co nám bylo nabízeno. Během hry jsme si uvědomili, že jsou hodnoty, kterých bychom se nikdy nevzdali. Byly to tři hezky strávené hodiny. Moc děkujeme Andree a Anetě za to, že přijeli. Veronika Hájková, 8. B Exkurze 6. A, 7. A a 7. B do Mladé Boleslavi Dne jsme ráno v 7.50 vyrazili na exkurzi do Mladé Boleslavi. Když jsme přijeli, vystoupili jsme na Karmeli a šli si užít do IQ parku. Tam na nás čekala spousta zábavy. Asi tak po hodině jsme se vyřádili a šli jsme do Bondy centra podívat se na jeden kreslený film, který se jmenoval Hurá do Afriky (zatímco my jsme byli jenom v Boleslavi ). Film se nám moc líbil, až na to, že měl být ve 3D, ale byl jen ve 2D... Po filmu jsme měli rozchod a mohli jsme se projít do různých krámků. Pak jsme se sešli v KFC a dali si něco na zub. Potom jsme se (naštěstí všichni) sešli a nastoupili hromadně do autobusu. Dojeli jsme vpořádku. Exkurze se nám líbila a rádi bychom si to ještě jednou zopakovali! Veronika Dudová a Magdalena Erbenová, 6. A ZŠ PRAŽSKÁ Znečištění životního prostředí Znečištění životního prostředí je podle mne celosvětový problém, takže by bylo dobré se podívat, jak jsme na tom se znečištěním zde, v Benátkách. Přestože jsou Benátky průmyslové město, není znečištění až tak velké. V 50. až 60. letech minulého století hrál hlavní roli znečišťovatele města podnik Carborundum Electrite. Podnik měl v době největšího rozmachu tři závody, a to: Hlavní závod, závod Cukrovar a závod Jizera. V hlavním závodě, nacházejícím se mezi Jizerou a jejím slepým ramenem, se zpracovával hnědý korund na zrno potřebné velikosti 5 7. května 2012 Quasimodo Dne 1. 4., tedy na Apríla, jsme jeli s Klubem mladého diváka na muzikálové představení do divadla Hybernia. Představení nás přeneslo do Paříže v 15. století, a to konkrétně do katedrály Notre - Dame. Zde se odehrával příběh Quasimoda, nevzhledného zvoníka, a jeho lásky Esmeraldy, do které se naneštěstí zamiloval i náčelník Phoebus a kněz z katedrály. Láska skončí smrtí obou hlavních hrdinů. V muzikálu zaznělo mnoho písní, podané skvělým hlasem Mariana Vojtka a ostatních zpěváků. Skvělý výkon předvedli i tanečníci s tanečnicemi a nesmím zapomenout na akrobaty, kteří předváděli zajímavé, často až dech beroucí, akrobatické kousky. Tento výpravný muzikál určitě všechny zúčastněné na dlouhou dobu kulturně zasytil. Matěj Jakubčo Krajské kolo dějepisné olympiády Dne se konalo na 12. ZŠ Kladno Krajské kolo dějepisné olympiády. Vyjeli jsme autobusem na Černý Most, dále jsme jeli metrem a dalším autobusem až jsme se dostali do Kladna. Od zastávky autobusu už jsme snadno našli cestu ke škole, ve které se krajské kolo konalo. Fotografie na této dvoustraně: ZŠ Husovo náměstí

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ Měli jsme ještě asi hodinovou rezervu, a tak jsme se posilnili a ještě si zopakovali základní informace. Poté už před nás předstoupil ředitel tamní školy, který nám vyložil základní informace ohledně testu a rozdělil nás do dvou tříd. Pak už se začal psát samotný test, na který jsme měli hodinu a půl. Test byl poměrně těžký, ale snažili jsme se, co to šlo. Tohoto kola se zúčastnili dva žáci z naší školy, jmenovitě Vít Kosina a David Žárský, oba z 8. B. Lepším z nich se stal Vít Kosina, který skončil na pěkném 12. místě s 73 body ze 110 možných. David Žárský se umístil na místě se ziskem 70 bodů. Cesta zpět byla vlastně stejná jako cesta tam. Zpátky do Benátek jsme se vrátili okolo 15. hodiny odpoledne. Oba účastníci se už jistě těší na příští a pro ně poslední ročník, ve kterém ale ještě mohou vybojovat další skvělá umístění a možná i postoupit do celostátního kola. David Žárský Školní liga Jako každý rok, tak i letos, se konala školní liga. Jedná se o celoroční soutěž, kdy jednotlivé ročníky sehrají turnaj v házené, kopané, florbalu a přetahované. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií a to ročníky a ročníky. Vítězná třída na konci školního roku získá sladkou odměnu v podobě ovocného dortu. A jak vše letos dopadlo? ročník ročník 1. místo 6. B 1. místo 9. A 2. místo 7. A 2. místo 9. B 3. místo 7. B 3. místo 8. B 4. místo 6. A 4. místo 8. A Jana Nejedlá Školní laťka první ročník Dne proběhl první ročník Školní laťky, který se konal v naší sportovní hale. Výsledky byly následující: V šestých třídách se mezi dívkami na třetím místě umístila Tereza Muroňová, na druhém místě Kateřina Matějková a na prvním místě byla Rozálie Pavelková. A nyní chlapci, kde se na třetím místě umístil Albert Zettel, na druhém místě Michal Tomíček a na prvním místě byl Filip Haspeklo. Mezi sedmými ročníky bylo pořadí následující: třetí Tereza Folová, druhá Denisa Jelínková a první byla Nikola Hollová. A mezi chlapci byl třetí Milan Kuna, druhý Jan Urban a první byl Martin Neuman. V osmých ročnících se mezi dívkami na třetím místě umístila Barbora Hrušková, na druhém místě Tereza Macháčková a na prvním místě Barbora Odvárková, která překonala laťku ve výšce 135 centimetrů. V kategorii chlapců osmých ročníků se na třetím místě umístil Patrik Kubík, na druhém místě Lukáš Hruška a na prvním místě s krásnými 150 centimetry se umístil Filip Roudnický. A v devátých ročnících bylo mezi dívkami pořadí následující: na třetím místě byla Denisa Flanderová, na druhém místě Tereza Bednářová a první místo obsadila Denisa Šikalová. A mezi chlapci na třetím místě byl s pěknými 145 centimetry Martin Keller, druhé místo s krásnými 150 obhájil Jiří Herclík. A první místo s úctyhodnými 155 centimetry obsadil Lukáš Šípek. Všem skokanům děkujeme za účast a těm, kteří se umístili na stupních vítězů, gratulujeme. Matěj Jakubčo Film Katka V kategorii 9. třídy chlapci získal první místo s úctyhodnými 155 centimetry Lukáš Šípek Dne jsme se 7. A vyrazili na Černý Most podívat se na film Katka. Byl to docela drsný dokumentární film, ve kterém byl příběh ženy, která se jmenovala Katka. Celý příběh byl vlastně o drogách a dozvěděli jsme se, jaké důsledky mají drogy. Katka si našla přítele, s kterým byla šťastná, ale začal ji mlátit a tak se s ním rozešla. Zanedlouho si našla dalšího přítele, s kterým brala víc a víc drogy. Dokonce s ním měla dceru Terezku, o kterou se ale nemohla starat, a tak Terezka skončila v kojeneckém ústavu. Z filmu jsme se dozvěděli, co vše mohou způsobit drogy a jak snadno nás dostanou na dno. Pavel Janák Přemysl Otakar II. Dne jsme šli do sportovní haly na vystoupení o Přemyslu Otakaru II. Při vystoupení nám dva účinkující předvedli všechny nástroje, které se v té době používaly. Dozvěděli jsme se, jací byli panovníci a jaké měli problémy. Zkusili jsme si také sami, jak nástroje fungovaly a jak se s nimi bojovalo a spoustu zajímavých věcí o turnajích, oblečení a jakých způsobem se získávala srdce milovaných dívek. Pan vypravěč nám všechno podával vtipnou formou, a proto se nám vystoupení moc líbilo. Pavel Janák Exkurze do Prahy Školní družina v Olšinách V pátek se všechna tři oddělení školní družiny vydala společně do Olšin sázet stromky. Po cestě jsme posbírali odpadky, které se povalovaly kolem pěšiny. Na smluveném místě na nás čekal pan hajný. Od něj jsme se dověděli, že budeme sázet olše a také to, jak se vlastně stromky správně sází. Rozdělili jsme se do malých skupin a každá skupina dostala svůj stromek. Stromky jsme zasadily do předem vyhloubených děr a hlínu kolem řádně přitlačili. Někteří přidali ještě přání, aby se stromečkům lépe dařilo. Naše poděkování patří panu hajnému. Bez jeho pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit. A. Urbanová, J. Maděrová, J. Zemanová Projekt ODPADY Již tradičně proběhl na naší škole ročníkový projekt ODPADY. Žáci 6. ročníků se zabývali problematikou správného třídění odpadů, vyzkoušeli si, co zajímavého se z nepotřebných obalů dá vyrobit, o odpadech psali básně nebo vyprávění a také se podívali do sběrného dvora ve Kbele. Součástí projektu byla vycházka po Benátkách. Každá třída Zpravodaj Benátecka 6

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

LISTOPAD V listopadu proběhl druhý oborový a projektový den, vrátily se oblíbené sportovní turnaje, tentokrát ve florbalu! Také jsme ke konci roku oficiálně úspěšně ukončili program Bezpečné cesty do školy!

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola. ŠKOLNÍ NOVINY Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.cz Web: www.3zskolin.cz Číslo

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků VYKŘIČNÍK R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1 Rada žáků TŘÍDA ZÁSTUPCE TŘÍDY ZÁSTUPCE TŘÍDY 4.A Filip Bednář Eliška Píšková 4.B Jakub Koudelka 5.A Kateřina

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových výsledcích již 3. ročníku této soutěže. Na atletickém

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více