TR 6 SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TR 6 SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU"

Transkript

1 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ TR 6 SEZNA STANIC S VÝPRAVNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE Platí od

2 V Ý K L A D Z K R A T E K AWT - Adanced World Ttransport a.s. ČD - České dráhy, a.s. ČDCargo - ČD Cargo, a.s. PJ - Proozní jednotka ČD Cargo PP - Proozní pracoiště ČD Cargo DB - Německé dráhy PKP - Polské státní dráhy ÖBB - Rakouské spolkoé dráhy ŽSR - Železnice Sloenské republiky JHD - Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. SOŽ - Staební obnoa železnic, a.s. DIU - Jednotný kilometroník pro mezinárodní železniční přeprau zboží TVZ - Tarif pro přeprau ozoých zásilek ČD Cargo

3 ÚVOD 1. Seznam stanic s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau České republice obsahuje seznam železničních stanic, tarifní přechodoé body ČD, seznam styčných bodů ČD s priátními a pronajatými železničními (dále jen "priátními") drahami, seznam přípojoých stanic ČD k říčním přístaům a seznam manipulačních míst pro nákladní přeprau (tato manipulační místa je nutno uádět jako místo přezetí/ dodání přepraním dokladu). Seznam manipulačních míst je platný k (může se měnit častěji). 2. Seznam stanic s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau na priátních drahách je ueden přílohách a to pouze tehdy, pokud proozoatel priátní dráhy o zeřejnění tomto seznamu požádal. 3. Pod pojmem stanice s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau se pro účely tohoto tarifu rozumí stanice, e které se přejímají/ydáají ozoé zásilky a která se uádí jako stanice odesílací nebo stanice určení přepraních dokladech a je uedena příslušných kilometronících pro ýpočet tarifního doozného (TVZ, DIU). 4. Pokud je sjednána smloua na přeprau zásilky do stanice nebo do jiného místa bez ýpraního opránění, uede se toto místo do přepraního dokladu jako místo přezetí/dodání četně kódu dle TR 6 nebo DIU. Do sloupců nákladního listu "Stanice odesílací" a "Stanice určení" se i tomto případě uede stanice s příslušným ýpraním opráněním, která musí být uedena e smlouě. 5. Pod pojmem tarifní přechodoý bod se rozumí místo na širé trati bez ýpraního opránění pro ozoé zásilky, odkud/kam se počítá doozné za tarifní řez ČD Cargo NL CI. 6. Seznam stanic s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau je uspořádán abecedně a obsahuje údaje, uedené části Vysětliky. 7. Seznam stanic s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau České republice je zeřejněn na Internetu na adrese -> On-line nástroje -> Seznam stanic -> TR Požadaky na změny Seznamu stanic s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau České republice je třeba doručit příslušné PJ ČD Cargo do 25. dubna (platnost změn od 1. čerence) a do 15. října ( platnost změn od poloiny prosince ke změně GVD). S ohledem na nutnost časného zapracoání změn do programů ýpočetní techniky jak na úroni ČD Cargo, tak na úroni mezinárodní, budou změny jiných termínech akceptoány pouze ýjimečně.

4 SEZNA TARIFNÍCH PŘECHODOVÝCH BODŮ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU Proozní jednotka Proozní pracoiště Tarifní bod ČD/DB PP Plzeň Česká Kubice státní hranice PP Děčín Děčín státní hranice PP Cheb Cheb státní hranice Kraslice státní hranice - proozoatel Viamont PP Děčín Rumburk státní hranice PP Cheb Vojtano státní hranice ČD/PKP PJ Ostraa PP Bohumín Bohumín státní hranice PJ Ostraa PP Bohumín Petroice u Kariné státní hranice PJ Ostraa PP Český Těšín Český Těšín státní hranice PP Liberec Frýdlant Čechách státní hranice Třeboá PP Česká Třeboá Lichko státní hranice Třeboá PP Týniště nad Orlicí eziměstí státní hranice ikuloice státní hranice, t.č. přepraa zastaena PP Zábřeh na oraě s ýjimkou bilaterálních přepra ČD/ŐBB PP Břecla Břecla státní hranice PJ České Budějoice PP Veselí nad Lužnicí České Velenice státní hranice PJ České Budějoice PP České Budějoice Horní Dořiště státní hranice PP Znojmo Znojmo státní hranice ČD/ŽSR PP Valašské eziříčí Horní Lideč státní hranice PP Valašské eziříčí Vlárský průsmyk státní hranice PP Břecla Lanžhot státní hranice PJ Ostraa PP Český Těšín osty u Jablunkoa státní hranice

5 SEZNA TARIFNÍCH PŘECHODOVÝCH BODŮ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ Proozní jednotka Proozní pracoiště ČD/DB PP Liberec Tarifní bod Hrádek nad Nisou státní hranice - DB, nákladní přepraa ČDC pro ucelené laky na zláštní ujednání PP Sokolo Potůčky státní hranice - DB, nákladní přepraa ČDC toho času zastaena ČD/PKP PP Opaa Jindřicho e Slezsku státní hranice - PKP, nákladní přepraa ČDC pro ucelené laky na zláštní ujednání Třeboá PP Trutno Králoec státní hranice - PKP, nákladní přepraa ČDC pro ucelené laky na zláštní ujednání ČD/ŽSR PP Břecla Hodonín státní hranice - ŽSR, nákladní přepraa ČDC omezena na hromadné substráty ucelených lacích a ucelené soupray prázdných železničních ozů PP Otrokoice Velká nad Veličkou státní hranice - ŽSR, nákladní přepraa ČDC pro ucelené laky na zláštní ujednání

6 SEZNA STYČNÝCH TARIFNÍCH BODŮ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU S PRIVÁTNÍI DRAHAI Styčný bod Adresa proozoatele priátní dráhy Kód Styčná stanice ČD / JHD ČD / PDV RAILWAY ČD / AWT ČD / SOŽ Jindřichohradecké místní dráhy a.s JHD Nádražní 203/II Jindřichů Hradec PDV RAILWAY a.s. Blahoslaoa 937/ Ústí nad ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s. Hornopolní 3314/ Ostraa, oraská Ostraa Connex oraa, a.s. Vítkoická 3056/ Ostraa - oraská Ostraa 41 Jindřichů Hradec 43 Sokolo 42 ilotice nad Opaou 45 Šumperk

7 SEZNA ŘÍČNÍCH PŘÍSTAVŮ, PROVOZOVATELŮ A PŘÍPOJOVÝCH STANIC ČD Proozní jednotka Proozní pracoiště Tarifní bod Přípojoá stanice Vlastník lečky / Proozoatel Děčín ýchod Děčín-Loubí Česko-saské přístay, spol. s.r.o. další lastník lečky: PP Děčín Argo Internationale Spedition, s r.o. Loubská 704/9, Děčín České přístay, a.s Kolín PP Kolín Kolín Labe Jankocoa 6, Praha Česko-saské přístay, spol. s.r.o Loosice PP Loosice Loosice-Prosmyky 1 Loubská 704/9, Děčín Česko-saské přístay, spol. s.r.o ělník PP Nymburk ělník Labe Loubská 704/9, Děčín České přístay, a.s Ústí nad seer PP Ústí nad Ústí nad -ariánská skála Jankocoa 6, Praha Topsped, spol. s r.o. pro logistiku a PP Ústí nad Ústí nad -Olšinky Ústí nad -Střeko doprau, Karla Čapka Děčín LUNA, a.s. PP Ústí nad Ústí nad -Větruše Ústí nad západ Krkonošská 17, Praha 2

8 V Y S V Ě T L I V K Y Náze a eidenční číslo stanice podle číselníku železničních stanic a ostatních tarifních a dopraně zajímaých míst SR 70 (Sei). *) Výpraní opránění stanice pro oblast přepray ozoých zásilek, yjádřené následujícími symboly: Stanice s ýpraním opráněním pro ozoé zásilky e nitrostátní i mezinárodní přepraě P Stanice priátní dráhy s ýpraním opráněním pro ozoé zásilky mezi stanicemi priátní dráhy, stanicemi priátní dráhy a přilehlými styčnými stanicemi a pro zásilky nepřepraoané ČD Cargo Doplňující údaje pro oblast přepray zboží, yjádřené následujícími symboly: kp Stanice, e kterém je kontejneroé překladiště; proozoatel překladiště se uede poznámce p Stanice, e kterém je možno proádět ýměnu ýměnných palet dez Stanice, e kterém je dezinfekční stanice Stanice má ýpraní opránění pro podej a ýdej ozoých zásilek na lečkách a složištích, nebo ozoých zásilek přepraců, kteří mají uzařenou zláštní dohodu s dopracem. Tyto skutečnosti musí být zřejmé z přepraního dokladu. cs Ve stanici je celní sklad Technické ybaení stanice, yjádřené následujícími symboly: aj Ve stanici je k dispozici autojeřáb s Ve stanici je silniční áha. Nosnost áhy tunách a délka můstku áhy metrech je uedena zlomkem, jehož čitatel udáá nosnost a jmenoatel délku můstku áhy (příklad: s 5/4) j Ve stanici je pený jeřáb. U zkratky je uedena nosnost jeřábu tunách (příklad: j 40) k Ve stanici je kolejoá áha. Nosnost áhy tunách a délka můstku áhy metrech je uedena zlomkem, jehož čitatel udáá nosnost a jmenoatel délku můstku áhy (příklad: k 50/12). Je-li e stanici íce kolejoých ah, uádí se jen áha s nejyšší nosností. obr Ve stanici je obrysnice. U zkratky je uedena římskou číslicí příslušná ložná míra (příklad: obr I). Ve stanici je boční rampa rč Ve stanici je čelní rampa č Ve stanici je boční i čelní rampa PJ Cargo uede se Proozní jednotka ČD Cargo, do které stanice patří (náze sídla PJ, u soukromých nebo pronajatých drah identifikační kód dráhy dle Sei 510). PP Cargo uede se Proozní pracoiště ČD Cargo, do kterého stanice patří (náze sídla PP, u soukromých nebo pronajatých drah identifikační kód dráhy dle Sei 510). Poznámka - uedou se další údaje, neuedené předchozích sloupcích buď sloním popisem nebo následujícími zkrácenými ýrazy: PS Za tuto zkratku se uede u stanic říčních přístaů eidenční číslo a náze přípojoé stanice *) Údaje se přebírají z Číselníku železničních stanic a ostatních tarifních a dopraně zajímaých míst SR 70 (Sei). Za jejich aktualizaci odpoídá Spráa železniční dopraní cesty s.o. (SŽDC s.o.).

9 SEZNA STANIC: Pozn.: Včetně stanic, kde nákladní přeprau zajišťuje ČD Cargo jako externí doprace

10 Adamo Adamo, smluní místo; Adamo, endeloa unierzita Brně Aš Aš, smluní místo; Aš, Pael Iančik Bako nad Jizerou 070, Bako nad Jizerou, smluní místo Balkoa Lhota Balkoa Lhota, smluní místo Baška Baška, smluní místo; Baška, HK ŠROT; Baška,.O.S. PALIVA BAŠKA Batelo Batelo, smluní místo; Batelo, ZZN - proozní středisko Batelo Baoro Baoro, smluní místo Bečo nad Teplou 149, Bečo nad Teplou, smluní místo; Bečo nad Teplou, Lesní společnost Bečo, s.r.o, Bečo n.t Bečo u ostu Bečo u ostu, smluní místo; Bečo u ostu, BRIK Bečáry Bečáry, smluní místo; Bečáry, ZEPOARKET Budějoice PJ Ostraa Budějoice č obri, č PP Brno aloměřice PP Cheb PP ladá Bolesla PP Veselí nad Lužnicí PP Ostraa-Kunčice PP Jihlaa PP Protiín PP Sokolo PP ost PP Kolín

11 Bedihošť Bedihošť, smluní místo; Bedihošť, ichal Vlach Bechyně Bechyně, smluní místo; Bechyně, Lesy a.s. Bechyně Bělá nad Radbuzou Bělá nad Radbuzou, smluní místo; Bělá nad Radbuzou, Kamenolom Císařský a.s., l. Kamenolom Sržno Bělá pod Bezdězem Bělá pod Bezdězem, Pael Narátil; Bělá pod Bezdězem, Papírny; Bělá pod Bezdězem, DEHTOCHEA Bělčice Bělčice, smluní místo; Bělčice, Vlečka Bělčice Benešo nad Ploučnicí Benešo nad Ploučnicí, smluní místo Benešo u Prahy 220, 221, Benešo u Prahy, BAEST achinery Holding, a.s.; Benešo u Prahy, AYDEN; Benešo u Prahy, 101.,102. kolej; Benešo u Prahy, VNVK Beroun 170, 171, 173, Beroun, SDC Praha; Beroun, KD Trans s.r.o.; Beroun, Českomoraský cement a.s., KDC II; Beroun, Českomoraský cement a.s., KDC I; Beroun, Čertoy schody; Beroun, Vlečka RS Beroun; Beroun, VNVK a 27. kolej Budějoice Budějoice č č k100/14, č obri/ii, rč PP Olomouc PP Veselí nad Lužnicí PP Plzeň hl.n. PP ladá Bolesla PP Protiín PP Děčín hl.n. PP Praha Uhříněes PP Beroun Pouze pro ozy s maximálním rozorem 9 m, dopraa třínápraoých a čtyřnápraoých ozů se zdáleností otočných čepů nad 16 m yloučena.

12 Beroun-Záodí 173, Beroun-Záodí, smluní místo; Beroun-Záodí, ilan Vondrák; Beroun-Záodí, Vlečka CEBRIT Beroun - Záodí; Beroun-Záodí, AGP - Beroun-Záodí Bezděz Bezděz, smluní místo Bílá Třemešná Bílá Třemešná, smluní místo Bílina 130, Bílina, smluní místo; Bílina, Vnitřní lečka ELE; Bílina, Vnější lečka ČEZ-ELE Ledice; Bílina, Doly Bílina - sklad Ropné produkty; Bílina, Doly Bílina - hlaní sklad Bíloec Bíloec, smluní místo Blansko Blansko, smluní místo; Blansko, ČKD Blansko Strojírny Blatec Blatec, smluní místo; Blatec, J Litoel Blatná 191, Blatná, Lnáře, smluní místo; Blatná, smluní místo; Blatná, ZZN Strakonice - silo Blatná Blatno u Jesenice 160, Blatno u Jesenice, VNVK Třeboá PJ Ostraa Budějoice obri, č k80/18 PP Beroun PP ladá Bolesla PP Hradec Králoé PP ost PP Studénka PP Brno aloměřice PP Olomouc PP Protiín PP Chomuto

13 Blažoice 300, Blažoice, Českomoraský cement okrá; Blažoice, VNVK Blížejo Blížejo, smluní místo Bloice Bloice, smluní místo; Bloice, ZETEN Bloice Bludo 291, Bludo, smluní místo; Bludo, J Litoel Bohosudo Bohosudo, smluní místo ; Bohosudo, ontážní základna Chabařoice; Bohosudo, FLUORIT TEPLICE; Bohosudo, SD Komes Bohumín 270, 300, Bohumín, SŽDC - OTV Bohumín; Bohumín, SŽDC - TO Bohumín; Bohumín, BIV 630, smluní místo; Bohumín, DKV Olomouc, PJ Bohumín; Bohumín, TSR; Bohumín, BOCHEIE - areál B; Bohumín, VaDS; Bohumín, BOCHEIE - areál A; Bohumín, SANRE; Bohumín, DANAX STEEL; Bohumín, ROCKWOOL; Bohumín, ŽDB GROUP a.s. - drátony; Bohumín, ŽDB GROUP a.s. - železárny; Bohumín, VNVK Bohumín státní hranice PJ Ostraa PJ Ostraa dez č PP Brno aloměřice PP Plzeň hl.n. PP Plzeň hl.n. PP Zábřeh na oraě PP Ústí nad - západ PP Bohumín PP Bohumín PKP; Bohuňoice Bohuňoice, smluní místo č PP Olomouc

14 Bohuslaice nad etují Bohuslaice nad etují, smluní místo; Bohuslaice nad etují, Horkalen Bohuslaice nad Vláří Bohuslaice nad Vláří, smluní místo; Bohuslaice nad Vláří, Vojenská lečka Bohušoice nad Ohří Bohušoice nad Ohří, smluní místo; Bohušoice nad Ohří, Primagra Bocho Třeboá č č PP Týniště nad Orlicí PP Valašské eziříčí PP Loosice PP Chomuto Bocho, smluní místo Bojkoice Bojkoice, smluní místo; Bojkoice, Ing. Karel Žáček Bolehošť Bolehošť, smluní místo; Bolehošť, AGROSPOL Boletice nad Boletice nad, smluní místo; Boletice nad, Chemotex Bor 178, Bor, smluní místo; Bor, SOLITERA; Bor, F.Kolowrat Krakoský; Bor, Primagra,a.s. - lečka Bor Borohrádek 016, Borohrádek, TSS Pardubice; Borohrádek, ostní obod; Borohrádek, ŽPSV; Borohrádek, Serafin Campestrini; Borohrádek, Wotan Forest a.s., lečka Borohrádek; Borohrádek, Skladoý areál R; Borohrádek, VNVK - 6. kolej Třeboá Třeboá PP Otrokoice PP Týniště nad Orlicí PP Děčín hl.n. PP Cheb PP Týniště nad Orlicí

15 Boroá u Poličky Boroá u Poličky, smluní místo Boroany Boroany, smluní místo; Boroany, ZZN Pelhřimo, prooz Boroany; Boroany, Lasselsberger Boroany Boršo nad Vltaou Boršo nad Vltaou, smluní místo; Boršo nad Vltaou, Dálniční Staby Praha, lečka České Budějoic; Boršo nad Vltaou, BZ Silo Boršo nad Vltaou II; Boršo nad Vltaou, EUROVIA CS, a.s. Planá u Českých Budějoic; Boršo nad Vltaou, Jihočeské letiště České Budějoice; Boršo nad Vltaou, BZ Silo Boršo nad Vltaou I Boskoice Boskoice, smluní místo; Boskoice, PENTACO Bošice Bošice, smluní místo; Bošice, BOLETEX Božejoice Božejoice, smluní místo Božice u Znojma Božice u Znojma, smluní místo; Božice u Znojma, Českomoraský štěrk, a.s., lečka Božice; Božice u Znojma, Land - Product Brandýs nad Brandýs nad, smluní místo; Brandýs nad, POLORA Polerady; Brandýs nad, JÍZDÁRNA; Brandýs nad, BSS ETACO Třeboá Budějoice Budějoice Budějoice č obri, PP Česká Třeboá PP Veselí nad Lužnicí PP České Budějoice PP Brno aloměřice PP Kolín PP Veselí nad Lužnicí PP Břecla PP Praha Libeň

16 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí, smluní místo Brandýsek Brandýsek, smluní místo Branice Branice, smluní místo; Branice, TOEGAS Branice Bransouze Bransouze, smluní místo Bratkoice Bratkoice, smluní místo Brniště Brniště, smluní místo; Brniště, DIAO - Luho Brno - Chrlice Chrlice, RAVEN CZ, a.s.; Chrlice, NAVOS, a.s. - lečka Chrlice Brno hlaní nádraží 240, 244, 247, 250, 260, 300, Brno hlaní nádraží, smluní místo Brno dolní n.; Brno hlaní nádraží, smluní místo kolej č. 603; Brno hlaní nádraží, Česká pošta; Brno hlaní nádraží, DKV Brno Horní Heršpice; Brno hlaní nádraží, LOKOONT; Brno hlaní nádraží, DKV, SDC - Uhelná; Brno hlaní nádraží, ESTOP; Brno hlaní nádraží, SEŽEV; Brno hlaní nádraží, Terminal Brno; Brno hlaní nádraží, ESB Elektrické stroje; Brno hlaní nádraží, Energetické strojírny Brno; Brno hlaní nádraží, Ferona Horní Heršpice; Brno hlaní nádraží, SD KOVOŠROT; Brno hlaní nádraží, FERAO ETALLU; Brno hlaní nádraží, Brněnské eletrhy a ýstay Třeboá Budějoice kp, č PP Pardubice PP Kralupy nad Vltaou PP Veselí nad Lužnicí PP Jihlaa PP Beroun PP Děčín hl.n. PP Brno aloměřice PP Brno aloměřice 1) Terminal Brno

17 Brno-Králoo Pole Brno-Králoo Pole, smluní místo; Brno-Králoo Pole, ADID Brno, s.r.o., účeloá kolej; Brno-Králoo Pole, Dopraní podnik města Brna; Brno-Králoo Pole, KRÁLOVOPOLSKÁ Brno; Brno-Králoo Pole, Teplárny Brno, a.s. (Čerený mlýn) Brno-aloměřice k120/22 PP Brno aloměřice PP Brno aloměřice Brno-aloměřice, OV + ostatní; Brno-aloměřice, ontážní základna; Brno-aloměřice, KB BLOK; Brno-aloměřice, DKV LD, složiště; Brno-aloměřice, Škrobárna Reality; Brno-aloměřice, Tomáš Nootný - Cementárna aloměřice; Brno-aloměřice, LINDE-Gas; Brno-aloměřice, FIRN Brno; Brno-aloměřice, Teplárny Brno, a.s. (prooz Výtopna); Brno-aloměřice, Teplárny Brno, a.s. (prooz Špitálka); Brno-aloměřice, ALSTO Power; Brno-aloměřice, Šmeral Brno Brno-Slatina 250, Brno-Slatina, smluní místo; Brno-Slatina, ZETOR TRAKTORS a.s.; Brno-Slatina, Sléárna HEUNISCH; Brno-Slatina, SAKO Brno; Brno-Slatina, ENERGZET; Brno-Slatina, Zelenina Brno; Brno-Slatina, E.ON Česká republika; Brno-Slatina, Letiště Brno - Tuřany; Brno-Slatina, Brno - Slatina 1; Brno-Slatina, ZETOR; Brno-Slatina, AREAL SLATINA Brodek u Přeroa Brodek u Přeroa, smluní místo; Brodek u Přeroa, IDS Cargo a.s.; Brodek u Přeroa, TRANSPAL; Brodek u Přeroa, IDS BC Brodek u Přeroa; Brodek u Přeroa, ORAVAALT č PP Brno aloměřice PP Přero

18 Broumo Broumo, Uhelné sklady; Broumo, Veba Broumo; Broumo, Veba Broumo Oliětín; Broumo, VNVK Brumo Brumo, smluní místo Bruntál Bruntál, smluní místo; Bruntál, Silo; Bruntál, ALFA PLASTIK; Bruntál, ACCO Břecla 246, 247, 250, Břecla, Česká pošta; Břecla, OTV Břecla; Břecla, OKV; Břecla, ORAVIAPRESS; Břecla, GUOTEX; Břecla, Fosfa; Břecla, OTIS; Břecla, Poštorenské keramické záody; Břecla, VNVK Břecla státní hranice Třeboá PJ Ostraa p č č aj, k120/22,, č PP Týniště nad Orlicí PP Valašské eziříčí PP Opaa PP Břecla PP Břecla ÖBB; Březnice 200, 203, Březnice, SUBLIA Březnice; Březnice, Jarosla Komoň - Březnice; Březnice, VNVK Březno u Chomutoa Březno u Chomutoa, Předáací nádraží; Březno u Chomutoa, ČEZ elektrárna Tušimice; Březno u Chomutoa, VNVK Březno u Postoloprt Březno u Postoloprt, smluní místo; Březno u Postoloprt, Elektroporcelán Louny; Březno u Postoloprt, ČEZ Louny Budějoice obri, č č PP Protiín PP Chomuto PP ost

19 Březoá nad Sitaou Březoá nad Sitaou, smluní místo; Březoá nad Sitaou, LIVECAR, s.r.o Břidličná Břidličná, smluní místo; Břidličná, AL INVEST Břany Břany, smluní místo; Břany, Kyselka Praga Bučoice Bučoice, smluní místo; Bučoice, Pael Čabla Budišo nad Budišokou Budišo nad Budišokou, smluní místo Butoes Butoes, smluní místo; Butoes, BUTAS Bylnice 283, Bylnice, smluní místo; Bylnice, Kloboucká lesní s.r.o Bystřice (Bystrzyca) Bystřice (Bystrzyca), smluní místo Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem, smluní místo; Bystřice nad Pernštejnem, Sagras Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, smluní místo; Bystřice pod Hostýnem, ATYSKA; Bystřice pod Hostýnem, TON Bystřice p.h. Třeboá PJ Ostraa PJ Ostraa PJ Ostraa č č PP Česká Třeboá PP Opaa PP ost PP Brno aloměřice PP Studénka PP Liberec PP Valašské eziříčí PP Český Těšín PP Halíčků Brod PP Přero

20 Bystřička Bystřička, smluní místo; Bystřička, HOFANN Bystřička; Bystřička, PERAD Bystřička Byšice Byšice, smluní místo; Byšice, ZZN Polabí, a.s. - lečka Byšice; Byšice, Vitana Bzenec 340, Bzenec, smluní místo Bzenec příoz Bzenec příoz, smluní místo; Bzenec příoz, TVARBET ORAVIA; Bzenec příoz, K Beta Cebi Cebi, smluní místo Cerekice nad Loučnou Cerekice nad Loučnou, smluní místo; Cerekice nad Loučnou, Agropodnik Sitay Citice Citice, smluní místo; Citice, bss Báňská staební společnost s.r.o.; Citice, iller Engineering Sokolo; Citice, TSR Dolní Rychno; Citice, Sokoloské strojírny, a.s. Sokolo; Citice, DRUSO - Dolní Rychno; Citice, ČEZ elektrárna Tisoá; Citice, SU Citice ÚTT Čachno Čachno, smluní místo; Čachno, PRONTO GAS Čachno Čachoice Čachoice, smluní místo Třeboá Třeboá č PP Valašské eziříčí PP Nymburk PP Otrokoice PP Břecla PP Plzeň hl.n. PP Pardubice PP Sokolo PP Pardubice PP Nymburk

21 Čásla 230, Čásla, Recykling - kooé odpady; Čásla, Voj. lečka č. 10; Čásla, UNIKO; Čásla, STARBRIGHT; Čásla, Skladoý areál R; Čásla, K + P Line; Čásla, Čásla pila; Čásla, VNVK Častoloice 021, Častoloice, Vlečka Saint - Gobain Častoloice; Častoloice, VNVK Čejč Čejč, smluní místo; Čejč, Firon Čelákoice 074, Čelákoice, smluní místo; Čelákoice, Vlečka TSR ocho; Čelákoice, Národní technické muzeum; Čelákoice, Koohutě Čelákoice; Čelákoice, FV - Plast, a.s; Čelákoice, ČEPS, a.s.-čechy střed; Čelákoice, TOS Čelákoice Čelechoice na Hané Čelechoice na Hané, smluní místo Čerčany 210, 212, Čerčany, smluní místo; Čerčany, ŽPSV a.s. záod Čerčany Čermná nad Orlicí Čermná nad Orlicí, smluní místo; Čermná nad Orlicí, Vojenská lečka č Čermná e Slezsku Čermná e Slezsku, smluní místo Třeboá Třeboá PJ Ostraa č obri, PP Kolín PP Týniště nad Orlicí PP Břecla PP Praha Libeň PP Olomouc PP Praha Uhříněes PP Týniště nad Orlicí PP Studénka

22 Černá Pošumaí Černá Pošumaí, smluní místo; Černá Pošumaí, ATOS s.r.o Černousy Černousy, Černousy Černoice u Chomutoa Černoice u Chomutoa, AgroZZN, a.s. Rakoník - silo Černoice Čerená Voda Čerená Voda, smluní místo Čerené Janoice Budějoice Třeboá PP České Budějoice PP Liberec PP Chomuto PP Česká Třeboá PP Kolín Čerené Janoice, smluní místo; Čerené Janoice, ěstské lesy a rybníky Čerené Pečky Čerené Pečky, smluní místo; Čerené Pečky, Ludmila Pekárkoá ; Čerené Pečky, TOPEK-Oil.cz Čerenka 270, Čerenka, smluní místo; Čerenka, ČEZ Čerený Kostelec Čerený Kostelec, smluní místo; Čerený Kostelec, Ladisla Cejn Čerený Potok Čerený Potok, Hanušoická lesní a.s. Česká Kamenice Česká Kamenice, smluní místo; Česká Kamenice, Tranpedia Třeboá Třeboá č PP Kolín PP Olomouc PP Trutno PP Česká Třeboá PP Děčín hl.n.

23 Česká Kubice Česká Kubice, smluní místo; Česká Kubice, Domažlické městské lesy; Česká Kubice, CTR Groupe,a.s. Česká Kubice státní hranice ) PP Plzeň hl.n. PP Plzeň hl.n. 1) jen pro zásilky určené k noému podeji nebo změně přepraní smlouy z/do ciziny DB; Česká Lípa hlaní nádraží 080, 081, 086, Česká Lípa hlaní nádraží, DKV; Česká Lípa hlaní nádraží, Bombardier; Česká Lípa hlaní nádraží, KOVOŠROT; Česká Lípa hlaní nádraží, SA; Česká Lípa hlaní nádraží, Vendys; Česká Lípa hlaní nádraží, arius Pedersen; Česká Lípa hlaní nádraží, VNVK Česká etuje Česká etuje, smluní místo; Česká etuje, Komap Česká Skalice Česká Skalice, smluní místo; Česká Skalice, AGROPODNIK; Česká Skalice, Cerea, a.s. - lečka Říko Česká Třeboá 010, 260, 262, 270, Česká Třeboá, Dlouhá Třeboá; Česká Třeboá, Česká pošta; Česká Třeboá, DKV; Česká Třeboá, ČD Zásoboací centrum; Česká Třeboá, Skalický Josef; Česká Třeboá, EŽ Praha; Česká Třeboá, CZ LOKO; Česká Třeboá, KORADO; Česká Třeboá, ROZLÍVKA TRANSPORT; Česká Třeboá, TSR; Česká Třeboá, ETRANS Česká Třeboá; Česká Třeboá, VNVK Třeboá Třeboá Třeboá kp č aj, k40/12, obri PP Děčín hl.n. PP Týniště nad Orlicí PP Hradec Králoé PP Česká Třeboá

24 České Budějoice 190, 194, 196, 199, České Budějoice, Nemanice; České Budějoice, DKV Plzeň PJ České Budějoice; České Budějoice, Elektroúsek OTV Nemanice; České Budějoice, ČD Cargo, a.s., SOKV; České Budějoice, SOKV oprana ozů; České Budějoice, INCOTRANS CZ; České Budějoice, logist.služby-ds; České Budějoice, TSR České Budějoice; České Budějoice, Koošrot GROUP CZ - l. Č.Budějoice; České Budějoice, Teplárna Č. Budějoice - ýtopna Vráto; České Budějoice, Sléárna Rudolfo České Budějoice; České Budějoice, BELIS České Budějoice; České Budějoice, FERONA, a.s. lečka České Budějoice; České Budějoice, OTOR (u Budaru); České Budějoice, Budar České Budějoice; České Budějoice, Palsta s.r.o. Č.Budějoice; České Budějoice, FAST KOVOŠROT ČESKÉ BUDĚJOVICE; České Budějoice, EGE Č. Budějoice; České Budějoice, E.ON Česká republika, lečka České Budějoice; České Budějoice, Teplárna Č.Budějoice - hlaní záod; České Budějoice, Duropac Bupak Obaly - prooz Rožno; České Budějoice, VNVK České Velenice 199, České Velenice, SDC Č.Velenice; České Velenice, ŽOS České Velenice CZ a.s České Velenice státní hranice Budějoice Budějoice Budějoice p aj, j32, č PP České Budějoice PP Veselí nad Lužnicí PP Veselí nad Lužnicí ÖBB; Český Brod Český Brod, smluní místo; Český Brod, ZZN Polabí, a.s. - lečka Český Brod Český Krumlo Český Krumlo, smluní místo Budějoice č č PP Kolín PP České Budějoice

25 Český Šternberk Český Šternberk, smluní místo Český Těšín 320, 321, Český Těšín, VNVK Český Těšín státní hranice PJ Ostraa PJ Ostraa č PP Praha Uhříněes PP Český Těšín PP Český Těšín PKP; Číčenice 190, 192, Číčenice, smluní místo Čimelice Čimelice, smluní místo Čisoice Čisoice, smluní místo; Čisoice, Koohutě Holding DT a.s. níšek pod Brdy Čistá Čistá, smluní místo Čížoá Čížoá, smluní místo Čkyně Čkyně, smluní místo Dačice Dačice, smluní místo; Dačice, NAVOS, a.s. - lečka Dačice; Dačice, ZEOS Dačice Budějoice Budějoice Budějoice Budějoice PP Protiín PP Protiín PP Praha Libeň PP Beroun PP Protiín PP Protiín PP Jihlaa

26 Daloice 140, Daloice, smluní místo; Daloice, Sedlecký kaolín Sado; Daloice, TSR Daloice; Daloice, Intermont Dasnice Dasnice, smluní místo Dale Dale, smluní místo; Dale, Růžička artin Děbolín Děbolín, smluní místo Děčín hlaní nádraží 073, 081, 090, Děčín hlaní nádraží, DKV Praha; Děčín hlaní nádraží, RYKO II; Děčín hlaní nádraží, RYKO I; Děčín hlaní nádraží, FEROX; Děčín hlaní nádraží, Silike; Děčín hlaní nádraží, Koošrot; Děčín hlaní nádraží, Aluminium; Děčín hlaní nádraží, VNVK kolej č.124; Děčín hlaní nádraží, VNVK kolej č Děčín státní hranice Budějoice č k120/19, č PP Sokolo PP Sokolo PP Praha Libeň PP Veselí nad Lužnicí PP Děčín hl.n. PP Děčín hl.n. DB; Děčín ýchod 073, Děčín ýchod, VNVK kolej; Děčín ýchod, VNVK kolej; Děčín ýchod, VNVK horní ledoací Děčín-Loubí č PP Děčín hl.n. PP Děčín hl.n. další PS: lastník lečky: Děčín Argo ýchod Intenationale Spedition, s.r.o.; Děčín-Loubí, Česko-saské přístay; Děčín-Loubí, ČSPL - přísta Loubí Děhylo Děhylo, smluní místo PJ Ostraa PP Ostraa

27 Desná Desná, smluní místo; Desná, ORNELA Dětmaroice Dětmaroice, smluní místo; Dětmaroice, Elektrárna Dětmaroice Dětřicho nad Bystřicí Dětřicho nad Bystřicí, smluní místo; Dětřicho nad Bystřicí, RAI inest Díčice 190, Díčice, smluní místo; Díčice, ZZN Pelhřimo-sklad Díčice; Díčice, DIAO ydloary Dobrá u Frýdku-ístku Dobrá u Frýdku-ístku, smluní místo; Dobrá u Frýdku-ístku, HC Nošoice; Dobrá u Frýdku-ístku, ČEPS - Nošoice; Dobrá u Frýdku-ístku, Pioar RADEGAST Dobronín Dobronín, smluní místo; Dobronín, AGROPODNIK Dobronín; Dobronín, VU 3755 Dobronín Dobroice Dobroice, smluní místo; Dobroice, ZZN Polabí, a.s. - lečka Dobroice; Dobroice, Schnellecke Bohemia s.r.o.; Dobroice, osolf; Dobroice, Cukroary TTD; Dobroice, AGRO Dobruška Dobruška, smluní místo; Dobruška, SERVISBAL OBALY; Dobruška, PALIVA, s.r.o. PJ Ostraa PJ Ostraa Budějoice PJ Ostraa Třeboá obri, č PP Liberec PP Bohumín PP Opaa PP Protiín PP Ostraa-Kunčice PP Jihlaa PP ladá Bolesla PP Týniště nad Orlicí

Seznam manipulačních míst

Seznam manipulačních míst 120022 120014 166017 168021 151035 120105 120121 120063 151019 120055 120097 155069 155051 120147 120113 110064 120048 120030 120162 120154 120170 169235 120204 164053 168039 169045 168062 110080 165076

Více

Jednotný kilometrovník pro mezinárodní železniční přepravu zboží: Seznam stanic- Seznam míst převzetí/dodání Vydání k 1.

Jednotný kilometrovník pro mezinárodní železniční přepravu zboží: Seznam stanic- Seznam míst převzetí/dodání Vydání k 1. CZ (54) DIUM CZ No/Nr. 8700.00 Distancier international Uniforme Marchandises: Liste des gares Liste des lieux ferroviaires de chargement/de livraison Édition du 1 er juillet 2015 Einheitlicher Entfernungseiger

Více

Abecední seznam železničních stanic

Abecední seznam železničních stanic Abecední seznam železničních stanic A Beroun-Závodí Bohuslavice nad Metují zastávka Adamov Běrunice Bohuslavice nad Úpou Adamov zastávka Běšiny Bohuslavice nad Vláří Adršpach Bezdědovice Bohuslavice u

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 10037 110 00 1 Čj: 58014-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 141014 do 11015 Obsahuje tratě, na kterých

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha1 Č.j.: 25228/2014-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Obsahuje

Více

Dodávky z výroby při výkonu nad 10 MW t. Dodávky z výroby při výkonu do 10 MW t Cena [Kč/GJ] Dodávky z primárního rozvodu. Cena [Kč/GJ] Množství [GJ]

Dodávky z výroby při výkonu nad 10 MW t. Dodávky z výroby při výkonu do 10 MW t Cena [Kč/GJ] Dodávky z primárního rozvodu. Cena [Kč/GJ] Množství [GJ] primárního Abertamy 100 horká voda 385,68 5 304 Abertamy 100 horká voda 0,81 385,68 5 304 Adamov 100 9 420,05 9 100 458,57 57 462 Adamov - areál ADAST 100 pára 19,7 442,02 67 999 Albrechtice - Školní (ZŠ

Více

Seznam traťových úseků na území ČR

Seznam traťových úseků na území ČR 0101 Praha-Bubny - Chomutov 0102 Droužkovice - Dubina 0103 Kamenné Žehrovice - dvl. Báňské záchr.služby 0104 Kamenné Žehrovice - dvl. Důl Tuchlovice 0105 Kamenné Žehrovice - dvl. Důl Schoeller 0106 Březno

Více

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa prioritni osa oblast podpory ID název žadatele 1 1.1 1612488 Kanalizace a voda Křivoklátsko, dobrovolný svazek obcí 1 1.1 1288601 TEPVOS, spol. s r.o. 4 4.2 40304 DIAMO, státní podnik 1 1.1 541408 Svazek

Více

Ceny tepelné energie k 1. 1. 2014 včetně DPH

Ceny tepelné energie k 1. 1. 2014 včetně DPH Abertamy - Krátká 459 K 100,00 0,810 636,12 682 636,12 1 225 Adamov B 100,00 2,254 290,72 22 572 u nad 10 MW t u do 10 MW t Adamov - Opletalova 38 a 22 B 100,00 0,460 632,18 1 780 Adamov - P. Jílemnického

Více

Český telekomunikační. 22 Lt.24:)" 16 \\ \-

Český telekomunikační. 22 Lt.24:) 16 \\ \- Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 p o š t o v ni přihrádka 02, 22502 Praha 025 '{'.?,~~JTOTO ROZHODNUTI NABYLO PRAvNI i".)'~("i: 22 Lt.24:)" ij;';'~ MOCI dne -. ~::~~.~.~~:~.~~;.~I:~~

Více

SEZNAM TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V ČESKÉ REPUBLICE

SEZNAM TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V ČESKÉ REPUBLICE SEZNAM TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V ČESKÉ REPUBLICE Název Adresa Psč Město Tel: e-mail www Region Oblast Turistické Informační centrum Adršpach Dolní Adršpach 26 549 57 Adršpach 491 586 012 info@skalyadrspach.cz

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 8 Roèník 2015 Praha 24. èervna 2015 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 23. Rozhodnutí o smlouvì o pøístupu ke zvláštním službám a prvkùm poštovní

Více

Roční plán výluk na rok 2015

Roční plán výluk na rok 2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 003/7 0 00 PRAHA Roční plán výluk na rok 0 výlukové akce dle 3 c (modernizační, optimalizační a rekonstrukční práce) schválil:

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Seznam provozovaných veřejných čerpacích stanic pohonných hmot v ČR podle stavu evidence k 10. 8. 2011 Srpen 2011 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Seznam provozovaných veřejných čerpacích stanic pohonných hmot v ČR podle stavu evidence k 28. 8.

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Seznam provozovaných veřejných čerpacích stanic pohonných hmot v ČR podle stavu evidence k 28. 8. Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Seznam provozovaných veřejných čerpacích stanic pohonných hmot v ČR podle stavu evidence k 28. 8. 2014 Srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení

Více

ČESKÁ ŽELEZNICE. Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST. Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012

ČESKÁ ŽELEZNICE. Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST. Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012 Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012 Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 ČESKÁ ŽELEZNICE STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST Časopis nejen pro zaměstnance Správy železniční dopravní cesty V ûenì

Více

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Fügnerovo nám. 5, POB 12 tel.: 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH

Více

Čas. x x. Účinnost vyhlášky. Číslo vyhlášky. Název OZV. Poznámka

Čas. x x. Účinnost vyhlášky. Číslo vyhlášky. Název OZV. Poznámka Seznam platných OZV ke dni 31.7.2015 Město/Obec Albrechtice Albrechtice nad Orlicí 73543 51722 4002 1049 3/2008 Albrechtice o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být povoleno provozování výních

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU 120 21 Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, POB 12 telefon: +420 221 507 900 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

Proč investovat do rozvoje dopravní infrastruktury

Proč investovat do rozvoje dopravní infrastruktury Proč investovat do rozvoje dopravní infrastruktury Dlouhodobé priority a cíle železniční dopravní infrastruktury ing. Jan Komárek generální ředitel SŽDC Praha 18.5.2010 IVD - cesta první 1 Úvod potřeba

Více

Reno-Tech.cz, s.r.o.

Reno-Tech.cz, s.r.o. Reno-Tech.cz, s.r.o. Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPORUČENÝCH ŘÍDÍCÍM VÝBOREM MINISTROVI KE SCHVÁLENÍ 13.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPORUČENÝCH ŘÍDÍCÍM VÝBOREM MINISTROVI KE SCHVÁLENÍ 13. SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPORUČENÝCH ŘÍDÍCÍM VÝBOREM MINISTROVI KE SCHVÁLENÍ 13. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury

Více

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www Adresář SVČ - Jihočeský kraj Palackého 652 Blatná 38801 383 422 134 není ddmblatna@iol.cz ddm.blatna@tiscali.cz U Zimního stadionu 1 MŠ, ZŠ a Praktická škola při DC ARPIDA U Hvízdala 9 Sales. střed. mládeže-ddm

Více

Reno-Tech.cz, s.r.o.

Reno-Tech.cz, s.r.o. Reno-Tech.cz, s.r.o. Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, ochranných pomůcek a rovněž

Více

Vyhodnocené zakázky financované z veřejných zdrojů s datem podání nabídky nebo doručení žádosti o účast od 1.1.2013 do 31.12.2013

Vyhodnocené zakázky financované z veřejných zdrojů s datem podání nabídky nebo doručení žádosti o účast od 1.1.2013 do 31.12.2013 Vyhodnocené zakázky financované z veřejných zdrojů s datem podání nabídky nebo doručení žádosti o účast od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název zakázky Identifikace VZ Interní označení Zadavatel IČ zadavatele

Více

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz?

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz? Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Odpověď naleznete v detailních údajích životní situace výměna řidičských průkazů zde. Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz? Na příslušném pracovišti

Více