TR 6 SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TR 6 SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU"

Transkript

1 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ TR 6 SEZNA STANIC S VÝPRAVNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE Platí od

2 V Ý K L A D Z K R A T E K AWT - Adanced World Ttransport a.s. ČD - České dráhy, a.s. ČDCargo - ČD Cargo, a.s. PJ - Proozní jednotka ČD Cargo PP - Proozní pracoiště ČD Cargo DB - Německé dráhy PKP - Polské státní dráhy ÖBB - Rakouské spolkoé dráhy ŽSR - Železnice Sloenské republiky JHD - Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. SOŽ - Staební obnoa železnic, a.s. DIU - Jednotný kilometroník pro mezinárodní železniční přeprau zboží TVZ - Tarif pro přeprau ozoých zásilek ČD Cargo

3 ÚVOD 1. Seznam stanic s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau České republice obsahuje seznam železničních stanic, tarifní přechodoé body ČD, seznam styčných bodů ČD s priátními a pronajatými železničními (dále jen "priátními") drahami, seznam přípojoých stanic ČD k říčním přístaům a seznam manipulačních míst pro nákladní přeprau (tato manipulační místa je nutno uádět jako místo přezetí/ dodání přepraním dokladu). Seznam manipulačních míst je platný k (může se měnit častěji). 2. Seznam stanic s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau na priátních drahách je ueden přílohách a to pouze tehdy, pokud proozoatel priátní dráhy o zeřejnění tomto seznamu požádal. 3. Pod pojmem stanice s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau se pro účely tohoto tarifu rozumí stanice, e které se přejímají/ydáají ozoé zásilky a která se uádí jako stanice odesílací nebo stanice určení přepraních dokladech a je uedena příslušných kilometronících pro ýpočet tarifního doozného (TVZ, DIU). 4. Pokud je sjednána smloua na přeprau zásilky do stanice nebo do jiného místa bez ýpraního opránění, uede se toto místo do přepraního dokladu jako místo přezetí/dodání četně kódu dle TR 6 nebo DIU. Do sloupců nákladního listu "Stanice odesílací" a "Stanice určení" se i tomto případě uede stanice s příslušným ýpraním opráněním, která musí být uedena e smlouě. 5. Pod pojmem tarifní přechodoý bod se rozumí místo na širé trati bez ýpraního opránění pro ozoé zásilky, odkud/kam se počítá doozné za tarifní řez ČD Cargo NL CI. 6. Seznam stanic s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau je uspořádán abecedně a obsahuje údaje, uedené části Vysětliky. 7. Seznam stanic s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau České republice je zeřejněn na Internetu na adrese -> On-line nástroje -> Seznam stanic -> TR Požadaky na změny Seznamu stanic s ýpraním opráněním pro nákladní přeprau České republice je třeba doručit příslušné PJ ČD Cargo do 25. dubna (platnost změn od 1. čerence) a do 15. října ( platnost změn od poloiny prosince ke změně GVD). S ohledem na nutnost časného zapracoání změn do programů ýpočetní techniky jak na úroni ČD Cargo, tak na úroni mezinárodní, budou změny jiných termínech akceptoány pouze ýjimečně.

4 SEZNA TARIFNÍCH PŘECHODOVÝCH BODŮ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU Proozní jednotka Proozní pracoiště Tarifní bod ČD/DB PP Plzeň Česká Kubice státní hranice PP Děčín Děčín státní hranice PP Cheb Cheb státní hranice Kraslice státní hranice - proozoatel Viamont PP Děčín Rumburk státní hranice PP Cheb Vojtano státní hranice ČD/PKP PJ Ostraa PP Bohumín Bohumín státní hranice PJ Ostraa PP Bohumín Petroice u Kariné státní hranice PJ Ostraa PP Český Těšín Český Těšín státní hranice PP Liberec Frýdlant Čechách státní hranice Třeboá PP Česká Třeboá Lichko státní hranice Třeboá PP Týniště nad Orlicí eziměstí státní hranice ikuloice státní hranice, t.č. přepraa zastaena PP Zábřeh na oraě s ýjimkou bilaterálních přepra ČD/ŐBB PP Břecla Břecla státní hranice PJ České Budějoice PP Veselí nad Lužnicí České Velenice státní hranice PJ České Budějoice PP České Budějoice Horní Dořiště státní hranice PP Znojmo Znojmo státní hranice ČD/ŽSR PP Valašské eziříčí Horní Lideč státní hranice PP Valašské eziříčí Vlárský průsmyk státní hranice PP Břecla Lanžhot státní hranice PJ Ostraa PP Český Těšín osty u Jablunkoa státní hranice

5 SEZNA TARIFNÍCH PŘECHODOVÝCH BODŮ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ Proozní jednotka Proozní pracoiště ČD/DB PP Liberec Tarifní bod Hrádek nad Nisou státní hranice - DB, nákladní přepraa ČDC pro ucelené laky na zláštní ujednání PP Sokolo Potůčky státní hranice - DB, nákladní přepraa ČDC toho času zastaena ČD/PKP PP Opaa Jindřicho e Slezsku státní hranice - PKP, nákladní přepraa ČDC pro ucelené laky na zláštní ujednání Třeboá PP Trutno Králoec státní hranice - PKP, nákladní přepraa ČDC pro ucelené laky na zláštní ujednání ČD/ŽSR PP Břecla Hodonín státní hranice - ŽSR, nákladní přepraa ČDC omezena na hromadné substráty ucelených lacích a ucelené soupray prázdných železničních ozů PP Otrokoice Velká nad Veličkou státní hranice - ŽSR, nákladní přepraa ČDC pro ucelené laky na zláštní ujednání

6 SEZNA STYČNÝCH TARIFNÍCH BODŮ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU S PRIVÁTNÍI DRAHAI Styčný bod Adresa proozoatele priátní dráhy Kód Styčná stanice ČD / JHD ČD / PDV RAILWAY ČD / AWT ČD / SOŽ Jindřichohradecké místní dráhy a.s JHD Nádražní 203/II Jindřichů Hradec PDV RAILWAY a.s. Blahoslaoa 937/ Ústí nad ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s. Hornopolní 3314/ Ostraa, oraská Ostraa Connex oraa, a.s. Vítkoická 3056/ Ostraa - oraská Ostraa 41 Jindřichů Hradec 43 Sokolo 42 ilotice nad Opaou 45 Šumperk

7 SEZNA ŘÍČNÍCH PŘÍSTAVŮ, PROVOZOVATELŮ A PŘÍPOJOVÝCH STANIC ČD Proozní jednotka Proozní pracoiště Tarifní bod Přípojoá stanice Vlastník lečky / Proozoatel Děčín ýchod Děčín-Loubí Česko-saské přístay, spol. s.r.o. další lastník lečky: PP Děčín Argo Internationale Spedition, s r.o. Loubská 704/9, Děčín České přístay, a.s Kolín PP Kolín Kolín Labe Jankocoa 6, Praha Česko-saské přístay, spol. s.r.o Loosice PP Loosice Loosice-Prosmyky 1 Loubská 704/9, Děčín Česko-saské přístay, spol. s.r.o ělník PP Nymburk ělník Labe Loubská 704/9, Děčín České přístay, a.s Ústí nad seer PP Ústí nad Ústí nad -ariánská skála Jankocoa 6, Praha Topsped, spol. s r.o. pro logistiku a PP Ústí nad Ústí nad -Olšinky Ústí nad -Střeko doprau, Karla Čapka Děčín LUNA, a.s. PP Ústí nad Ústí nad -Větruše Ústí nad západ Krkonošská 17, Praha 2

8 V Y S V Ě T L I V K Y Náze a eidenční číslo stanice podle číselníku železničních stanic a ostatních tarifních a dopraně zajímaých míst SR 70 (Sei). *) Výpraní opránění stanice pro oblast přepray ozoých zásilek, yjádřené následujícími symboly: Stanice s ýpraním opráněním pro ozoé zásilky e nitrostátní i mezinárodní přepraě P Stanice priátní dráhy s ýpraním opráněním pro ozoé zásilky mezi stanicemi priátní dráhy, stanicemi priátní dráhy a přilehlými styčnými stanicemi a pro zásilky nepřepraoané ČD Cargo Doplňující údaje pro oblast přepray zboží, yjádřené následujícími symboly: kp Stanice, e kterém je kontejneroé překladiště; proozoatel překladiště se uede poznámce p Stanice, e kterém je možno proádět ýměnu ýměnných palet dez Stanice, e kterém je dezinfekční stanice Stanice má ýpraní opránění pro podej a ýdej ozoých zásilek na lečkách a složištích, nebo ozoých zásilek přepraců, kteří mají uzařenou zláštní dohodu s dopracem. Tyto skutečnosti musí být zřejmé z přepraního dokladu. cs Ve stanici je celní sklad Technické ybaení stanice, yjádřené následujícími symboly: aj Ve stanici je k dispozici autojeřáb s Ve stanici je silniční áha. Nosnost áhy tunách a délka můstku áhy metrech je uedena zlomkem, jehož čitatel udáá nosnost a jmenoatel délku můstku áhy (příklad: s 5/4) j Ve stanici je pený jeřáb. U zkratky je uedena nosnost jeřábu tunách (příklad: j 40) k Ve stanici je kolejoá áha. Nosnost áhy tunách a délka můstku áhy metrech je uedena zlomkem, jehož čitatel udáá nosnost a jmenoatel délku můstku áhy (příklad: k 50/12). Je-li e stanici íce kolejoých ah, uádí se jen áha s nejyšší nosností. obr Ve stanici je obrysnice. U zkratky je uedena římskou číslicí příslušná ložná míra (příklad: obr I). Ve stanici je boční rampa rč Ve stanici je čelní rampa č Ve stanici je boční i čelní rampa PJ Cargo uede se Proozní jednotka ČD Cargo, do které stanice patří (náze sídla PJ, u soukromých nebo pronajatých drah identifikační kód dráhy dle Sei 510). PP Cargo uede se Proozní pracoiště ČD Cargo, do kterého stanice patří (náze sídla PP, u soukromých nebo pronajatých drah identifikační kód dráhy dle Sei 510). Poznámka - uedou se další údaje, neuedené předchozích sloupcích buď sloním popisem nebo následujícími zkrácenými ýrazy: PS Za tuto zkratku se uede u stanic říčních přístaů eidenční číslo a náze přípojoé stanice *) Údaje se přebírají z Číselníku železničních stanic a ostatních tarifních a dopraně zajímaých míst SR 70 (Sei). Za jejich aktualizaci odpoídá Spráa železniční dopraní cesty s.o. (SŽDC s.o.).

9 SEZNA STANIC: Pozn.: Včetně stanic, kde nákladní přeprau zajišťuje ČD Cargo jako externí doprace

10 Adamo Adamo, smluní místo; Adamo, endeloa unierzita Brně Aš Aš, smluní místo; Aš, Pael Iančik Bako nad Jizerou 070, Bako nad Jizerou, smluní místo Balkoa Lhota Balkoa Lhota, smluní místo Baška Baška, smluní místo; Baška, HK ŠROT; Baška,.O.S. PALIVA BAŠKA Batelo Batelo, smluní místo; Batelo, ZZN - proozní středisko Batelo Baoro Baoro, smluní místo Bečo nad Teplou 149, Bečo nad Teplou, smluní místo; Bečo nad Teplou, Lesní společnost Bečo, s.r.o, Bečo n.t Bečo u ostu Bečo u ostu, smluní místo; Bečo u ostu, BRIK Bečáry Bečáry, smluní místo; Bečáry, ZEPOARKET Budějoice PJ Ostraa Budějoice č obri, č PP Brno aloměřice PP Cheb PP ladá Bolesla PP Veselí nad Lužnicí PP Ostraa-Kunčice PP Jihlaa PP Protiín PP Sokolo PP ost PP Kolín

11 Bedihošť Bedihošť, smluní místo; Bedihošť, ichal Vlach Bechyně Bechyně, smluní místo; Bechyně, Lesy a.s. Bechyně Bělá nad Radbuzou Bělá nad Radbuzou, smluní místo; Bělá nad Radbuzou, Kamenolom Císařský a.s., l. Kamenolom Sržno Bělá pod Bezdězem Bělá pod Bezdězem, Pael Narátil; Bělá pod Bezdězem, Papírny; Bělá pod Bezdězem, DEHTOCHEA Bělčice Bělčice, smluní místo; Bělčice, Vlečka Bělčice Benešo nad Ploučnicí Benešo nad Ploučnicí, smluní místo Benešo u Prahy 220, 221, Benešo u Prahy, BAEST achinery Holding, a.s.; Benešo u Prahy, AYDEN; Benešo u Prahy, 101.,102. kolej; Benešo u Prahy, VNVK Beroun 170, 171, 173, Beroun, SDC Praha; Beroun, KD Trans s.r.o.; Beroun, Českomoraský cement a.s., KDC II; Beroun, Českomoraský cement a.s., KDC I; Beroun, Čertoy schody; Beroun, Vlečka RS Beroun; Beroun, VNVK a 27. kolej Budějoice Budějoice č č k100/14, č obri/ii, rč PP Olomouc PP Veselí nad Lužnicí PP Plzeň hl.n. PP ladá Bolesla PP Protiín PP Děčín hl.n. PP Praha Uhříněes PP Beroun Pouze pro ozy s maximálním rozorem 9 m, dopraa třínápraoých a čtyřnápraoých ozů se zdáleností otočných čepů nad 16 m yloučena.

12 Beroun-Záodí 173, Beroun-Záodí, smluní místo; Beroun-Záodí, ilan Vondrák; Beroun-Záodí, Vlečka CEBRIT Beroun - Záodí; Beroun-Záodí, AGP - Beroun-Záodí Bezděz Bezděz, smluní místo Bílá Třemešná Bílá Třemešná, smluní místo Bílina 130, Bílina, smluní místo; Bílina, Vnitřní lečka ELE; Bílina, Vnější lečka ČEZ-ELE Ledice; Bílina, Doly Bílina - sklad Ropné produkty; Bílina, Doly Bílina - hlaní sklad Bíloec Bíloec, smluní místo Blansko Blansko, smluní místo; Blansko, ČKD Blansko Strojírny Blatec Blatec, smluní místo; Blatec, J Litoel Blatná 191, Blatná, Lnáře, smluní místo; Blatná, smluní místo; Blatná, ZZN Strakonice - silo Blatná Blatno u Jesenice 160, Blatno u Jesenice, VNVK Třeboá PJ Ostraa Budějoice obri, č k80/18 PP Beroun PP ladá Bolesla PP Hradec Králoé PP ost PP Studénka PP Brno aloměřice PP Olomouc PP Protiín PP Chomuto

13 Blažoice 300, Blažoice, Českomoraský cement okrá; Blažoice, VNVK Blížejo Blížejo, smluní místo Bloice Bloice, smluní místo; Bloice, ZETEN Bloice Bludo 291, Bludo, smluní místo; Bludo, J Litoel Bohosudo Bohosudo, smluní místo ; Bohosudo, ontážní základna Chabařoice; Bohosudo, FLUORIT TEPLICE; Bohosudo, SD Komes Bohumín 270, 300, Bohumín, SŽDC - OTV Bohumín; Bohumín, SŽDC - TO Bohumín; Bohumín, BIV 630, smluní místo; Bohumín, DKV Olomouc, PJ Bohumín; Bohumín, TSR; Bohumín, BOCHEIE - areál B; Bohumín, VaDS; Bohumín, BOCHEIE - areál A; Bohumín, SANRE; Bohumín, DANAX STEEL; Bohumín, ROCKWOOL; Bohumín, ŽDB GROUP a.s. - drátony; Bohumín, ŽDB GROUP a.s. - železárny; Bohumín, VNVK Bohumín státní hranice PJ Ostraa PJ Ostraa dez č PP Brno aloměřice PP Plzeň hl.n. PP Plzeň hl.n. PP Zábřeh na oraě PP Ústí nad - západ PP Bohumín PP Bohumín PKP; Bohuňoice Bohuňoice, smluní místo č PP Olomouc

14 Bohuslaice nad etují Bohuslaice nad etují, smluní místo; Bohuslaice nad etují, Horkalen Bohuslaice nad Vláří Bohuslaice nad Vláří, smluní místo; Bohuslaice nad Vláří, Vojenská lečka Bohušoice nad Ohří Bohušoice nad Ohří, smluní místo; Bohušoice nad Ohří, Primagra Bocho Třeboá č č PP Týniště nad Orlicí PP Valašské eziříčí PP Loosice PP Chomuto Bocho, smluní místo Bojkoice Bojkoice, smluní místo; Bojkoice, Ing. Karel Žáček Bolehošť Bolehošť, smluní místo; Bolehošť, AGROSPOL Boletice nad Boletice nad, smluní místo; Boletice nad, Chemotex Bor 178, Bor, smluní místo; Bor, SOLITERA; Bor, F.Kolowrat Krakoský; Bor, Primagra,a.s. - lečka Bor Borohrádek 016, Borohrádek, TSS Pardubice; Borohrádek, ostní obod; Borohrádek, ŽPSV; Borohrádek, Serafin Campestrini; Borohrádek, Wotan Forest a.s., lečka Borohrádek; Borohrádek, Skladoý areál R; Borohrádek, VNVK - 6. kolej Třeboá Třeboá PP Otrokoice PP Týniště nad Orlicí PP Děčín hl.n. PP Cheb PP Týniště nad Orlicí

15 Boroá u Poličky Boroá u Poličky, smluní místo Boroany Boroany, smluní místo; Boroany, ZZN Pelhřimo, prooz Boroany; Boroany, Lasselsberger Boroany Boršo nad Vltaou Boršo nad Vltaou, smluní místo; Boršo nad Vltaou, Dálniční Staby Praha, lečka České Budějoic; Boršo nad Vltaou, BZ Silo Boršo nad Vltaou II; Boršo nad Vltaou, EUROVIA CS, a.s. Planá u Českých Budějoic; Boršo nad Vltaou, Jihočeské letiště České Budějoice; Boršo nad Vltaou, BZ Silo Boršo nad Vltaou I Boskoice Boskoice, smluní místo; Boskoice, PENTACO Bošice Bošice, smluní místo; Bošice, BOLETEX Božejoice Božejoice, smluní místo Božice u Znojma Božice u Znojma, smluní místo; Božice u Znojma, Českomoraský štěrk, a.s., lečka Božice; Božice u Znojma, Land - Product Brandýs nad Brandýs nad, smluní místo; Brandýs nad, POLORA Polerady; Brandýs nad, JÍZDÁRNA; Brandýs nad, BSS ETACO Třeboá Budějoice Budějoice Budějoice č obri, PP Česká Třeboá PP Veselí nad Lužnicí PP České Budějoice PP Brno aloměřice PP Kolín PP Veselí nad Lužnicí PP Břecla PP Praha Libeň

16 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí, smluní místo Brandýsek Brandýsek, smluní místo Branice Branice, smluní místo; Branice, TOEGAS Branice Bransouze Bransouze, smluní místo Bratkoice Bratkoice, smluní místo Brniště Brniště, smluní místo; Brniště, DIAO - Luho Brno - Chrlice Chrlice, RAVEN CZ, a.s.; Chrlice, NAVOS, a.s. - lečka Chrlice Brno hlaní nádraží 240, 244, 247, 250, 260, 300, Brno hlaní nádraží, smluní místo Brno dolní n.; Brno hlaní nádraží, smluní místo kolej č. 603; Brno hlaní nádraží, Česká pošta; Brno hlaní nádraží, DKV Brno Horní Heršpice; Brno hlaní nádraží, LOKOONT; Brno hlaní nádraží, DKV, SDC - Uhelná; Brno hlaní nádraží, ESTOP; Brno hlaní nádraží, SEŽEV; Brno hlaní nádraží, Terminal Brno; Brno hlaní nádraží, ESB Elektrické stroje; Brno hlaní nádraží, Energetické strojírny Brno; Brno hlaní nádraží, Ferona Horní Heršpice; Brno hlaní nádraží, SD KOVOŠROT; Brno hlaní nádraží, FERAO ETALLU; Brno hlaní nádraží, Brněnské eletrhy a ýstay Třeboá Budějoice kp, č PP Pardubice PP Kralupy nad Vltaou PP Veselí nad Lužnicí PP Jihlaa PP Beroun PP Děčín hl.n. PP Brno aloměřice PP Brno aloměřice 1) Terminal Brno

17 Brno-Králoo Pole Brno-Králoo Pole, smluní místo; Brno-Králoo Pole, ADID Brno, s.r.o., účeloá kolej; Brno-Králoo Pole, Dopraní podnik města Brna; Brno-Králoo Pole, KRÁLOVOPOLSKÁ Brno; Brno-Králoo Pole, Teplárny Brno, a.s. (Čerený mlýn) Brno-aloměřice k120/22 PP Brno aloměřice PP Brno aloměřice Brno-aloměřice, OV + ostatní; Brno-aloměřice, ontážní základna; Brno-aloměřice, KB BLOK; Brno-aloměřice, DKV LD, složiště; Brno-aloměřice, Škrobárna Reality; Brno-aloměřice, Tomáš Nootný - Cementárna aloměřice; Brno-aloměřice, LINDE-Gas; Brno-aloměřice, FIRN Brno; Brno-aloměřice, Teplárny Brno, a.s. (prooz Výtopna); Brno-aloměřice, Teplárny Brno, a.s. (prooz Špitálka); Brno-aloměřice, ALSTO Power; Brno-aloměřice, Šmeral Brno Brno-Slatina 250, Brno-Slatina, smluní místo; Brno-Slatina, ZETOR TRAKTORS a.s.; Brno-Slatina, Sléárna HEUNISCH; Brno-Slatina, SAKO Brno; Brno-Slatina, ENERGZET; Brno-Slatina, Zelenina Brno; Brno-Slatina, E.ON Česká republika; Brno-Slatina, Letiště Brno - Tuřany; Brno-Slatina, Brno - Slatina 1; Brno-Slatina, ZETOR; Brno-Slatina, AREAL SLATINA Brodek u Přeroa Brodek u Přeroa, smluní místo; Brodek u Přeroa, IDS Cargo a.s.; Brodek u Přeroa, TRANSPAL; Brodek u Přeroa, IDS BC Brodek u Přeroa; Brodek u Přeroa, ORAVAALT č PP Brno aloměřice PP Přero

18 Broumo Broumo, Uhelné sklady; Broumo, Veba Broumo; Broumo, Veba Broumo Oliětín; Broumo, VNVK Brumo Brumo, smluní místo Bruntál Bruntál, smluní místo; Bruntál, Silo; Bruntál, ALFA PLASTIK; Bruntál, ACCO Břecla 246, 247, 250, Břecla, Česká pošta; Břecla, OTV Břecla; Břecla, OKV; Břecla, ORAVIAPRESS; Břecla, GUOTEX; Břecla, Fosfa; Břecla, OTIS; Břecla, Poštorenské keramické záody; Břecla, VNVK Břecla státní hranice Třeboá PJ Ostraa p č č aj, k120/22,, č PP Týniště nad Orlicí PP Valašské eziříčí PP Opaa PP Břecla PP Břecla ÖBB; Březnice 200, 203, Březnice, SUBLIA Březnice; Březnice, Jarosla Komoň - Březnice; Březnice, VNVK Březno u Chomutoa Březno u Chomutoa, Předáací nádraží; Březno u Chomutoa, ČEZ elektrárna Tušimice; Březno u Chomutoa, VNVK Březno u Postoloprt Březno u Postoloprt, smluní místo; Březno u Postoloprt, Elektroporcelán Louny; Březno u Postoloprt, ČEZ Louny Budějoice obri, č č PP Protiín PP Chomuto PP ost

19 Březoá nad Sitaou Březoá nad Sitaou, smluní místo; Březoá nad Sitaou, LIVECAR, s.r.o Břidličná Břidličná, smluní místo; Břidličná, AL INVEST Břany Břany, smluní místo; Břany, Kyselka Praga Bučoice Bučoice, smluní místo; Bučoice, Pael Čabla Budišo nad Budišokou Budišo nad Budišokou, smluní místo Butoes Butoes, smluní místo; Butoes, BUTAS Bylnice 283, Bylnice, smluní místo; Bylnice, Kloboucká lesní s.r.o Bystřice (Bystrzyca) Bystřice (Bystrzyca), smluní místo Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem, smluní místo; Bystřice nad Pernštejnem, Sagras Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, smluní místo; Bystřice pod Hostýnem, ATYSKA; Bystřice pod Hostýnem, TON Bystřice p.h. Třeboá PJ Ostraa PJ Ostraa PJ Ostraa č č PP Česká Třeboá PP Opaa PP ost PP Brno aloměřice PP Studénka PP Liberec PP Valašské eziříčí PP Český Těšín PP Halíčků Brod PP Přero

20 Bystřička Bystřička, smluní místo; Bystřička, HOFANN Bystřička; Bystřička, PERAD Bystřička Byšice Byšice, smluní místo; Byšice, ZZN Polabí, a.s. - lečka Byšice; Byšice, Vitana Bzenec 340, Bzenec, smluní místo Bzenec příoz Bzenec příoz, smluní místo; Bzenec příoz, TVARBET ORAVIA; Bzenec příoz, K Beta Cebi Cebi, smluní místo Cerekice nad Loučnou Cerekice nad Loučnou, smluní místo; Cerekice nad Loučnou, Agropodnik Sitay Citice Citice, smluní místo; Citice, bss Báňská staební společnost s.r.o.; Citice, iller Engineering Sokolo; Citice, TSR Dolní Rychno; Citice, Sokoloské strojírny, a.s. Sokolo; Citice, DRUSO - Dolní Rychno; Citice, ČEZ elektrárna Tisoá; Citice, SU Citice ÚTT Čachno Čachno, smluní místo; Čachno, PRONTO GAS Čachno Čachoice Čachoice, smluní místo Třeboá Třeboá č PP Valašské eziříčí PP Nymburk PP Otrokoice PP Břecla PP Plzeň hl.n. PP Pardubice PP Sokolo PP Pardubice PP Nymburk

21 Čásla 230, Čásla, Recykling - kooé odpady; Čásla, Voj. lečka č. 10; Čásla, UNIKO; Čásla, STARBRIGHT; Čásla, Skladoý areál R; Čásla, K + P Line; Čásla, Čásla pila; Čásla, VNVK Častoloice 021, Častoloice, Vlečka Saint - Gobain Častoloice; Častoloice, VNVK Čejč Čejč, smluní místo; Čejč, Firon Čelákoice 074, Čelákoice, smluní místo; Čelákoice, Vlečka TSR ocho; Čelákoice, Národní technické muzeum; Čelákoice, Koohutě Čelákoice; Čelákoice, FV - Plast, a.s; Čelákoice, ČEPS, a.s.-čechy střed; Čelákoice, TOS Čelákoice Čelechoice na Hané Čelechoice na Hané, smluní místo Čerčany 210, 212, Čerčany, smluní místo; Čerčany, ŽPSV a.s. záod Čerčany Čermná nad Orlicí Čermná nad Orlicí, smluní místo; Čermná nad Orlicí, Vojenská lečka č Čermná e Slezsku Čermná e Slezsku, smluní místo Třeboá Třeboá PJ Ostraa č obri, PP Kolín PP Týniště nad Orlicí PP Břecla PP Praha Libeň PP Olomouc PP Praha Uhříněes PP Týniště nad Orlicí PP Studénka

22 Černá Pošumaí Černá Pošumaí, smluní místo; Černá Pošumaí, ATOS s.r.o Černousy Černousy, Černousy Černoice u Chomutoa Černoice u Chomutoa, AgroZZN, a.s. Rakoník - silo Černoice Čerená Voda Čerená Voda, smluní místo Čerené Janoice Budějoice Třeboá PP České Budějoice PP Liberec PP Chomuto PP Česká Třeboá PP Kolín Čerené Janoice, smluní místo; Čerené Janoice, ěstské lesy a rybníky Čerené Pečky Čerené Pečky, smluní místo; Čerené Pečky, Ludmila Pekárkoá ; Čerené Pečky, TOPEK-Oil.cz Čerenka 270, Čerenka, smluní místo; Čerenka, ČEZ Čerený Kostelec Čerený Kostelec, smluní místo; Čerený Kostelec, Ladisla Cejn Čerený Potok Čerený Potok, Hanušoická lesní a.s. Česká Kamenice Česká Kamenice, smluní místo; Česká Kamenice, Tranpedia Třeboá Třeboá č PP Kolín PP Olomouc PP Trutno PP Česká Třeboá PP Děčín hl.n.

23 Česká Kubice Česká Kubice, smluní místo; Česká Kubice, Domažlické městské lesy; Česká Kubice, CTR Groupe,a.s. Česká Kubice státní hranice ) PP Plzeň hl.n. PP Plzeň hl.n. 1) jen pro zásilky určené k noému podeji nebo změně přepraní smlouy z/do ciziny DB; Česká Lípa hlaní nádraží 080, 081, 086, Česká Lípa hlaní nádraží, DKV; Česká Lípa hlaní nádraží, Bombardier; Česká Lípa hlaní nádraží, KOVOŠROT; Česká Lípa hlaní nádraží, SA; Česká Lípa hlaní nádraží, Vendys; Česká Lípa hlaní nádraží, arius Pedersen; Česká Lípa hlaní nádraží, VNVK Česká etuje Česká etuje, smluní místo; Česká etuje, Komap Česká Skalice Česká Skalice, smluní místo; Česká Skalice, AGROPODNIK; Česká Skalice, Cerea, a.s. - lečka Říko Česká Třeboá 010, 260, 262, 270, Česká Třeboá, Dlouhá Třeboá; Česká Třeboá, Česká pošta; Česká Třeboá, DKV; Česká Třeboá, ČD Zásoboací centrum; Česká Třeboá, Skalický Josef; Česká Třeboá, EŽ Praha; Česká Třeboá, CZ LOKO; Česká Třeboá, KORADO; Česká Třeboá, ROZLÍVKA TRANSPORT; Česká Třeboá, TSR; Česká Třeboá, ETRANS Česká Třeboá; Česká Třeboá, VNVK Třeboá Třeboá Třeboá kp č aj, k40/12, obri PP Děčín hl.n. PP Týniště nad Orlicí PP Hradec Králoé PP Česká Třeboá

24 České Budějoice 190, 194, 196, 199, České Budějoice, Nemanice; České Budějoice, DKV Plzeň PJ České Budějoice; České Budějoice, Elektroúsek OTV Nemanice; České Budějoice, ČD Cargo, a.s., SOKV; České Budějoice, SOKV oprana ozů; České Budějoice, INCOTRANS CZ; České Budějoice, logist.služby-ds; České Budějoice, TSR České Budějoice; České Budějoice, Koošrot GROUP CZ - l. Č.Budějoice; České Budějoice, Teplárna Č. Budějoice - ýtopna Vráto; České Budějoice, Sléárna Rudolfo České Budějoice; České Budějoice, BELIS České Budějoice; České Budějoice, FERONA, a.s. lečka České Budějoice; České Budějoice, OTOR (u Budaru); České Budějoice, Budar České Budějoice; České Budějoice, Palsta s.r.o. Č.Budějoice; České Budějoice, FAST KOVOŠROT ČESKÉ BUDĚJOVICE; České Budějoice, EGE Č. Budějoice; České Budějoice, E.ON Česká republika, lečka České Budějoice; České Budějoice, Teplárna Č.Budějoice - hlaní záod; České Budějoice, Duropac Bupak Obaly - prooz Rožno; České Budějoice, VNVK České Velenice 199, České Velenice, SDC Č.Velenice; České Velenice, ŽOS České Velenice CZ a.s České Velenice státní hranice Budějoice Budějoice Budějoice p aj, j32, č PP České Budějoice PP Veselí nad Lužnicí PP Veselí nad Lužnicí ÖBB; Český Brod Český Brod, smluní místo; Český Brod, ZZN Polabí, a.s. - lečka Český Brod Český Krumlo Český Krumlo, smluní místo Budějoice č č PP Kolín PP České Budějoice

25 Český Šternberk Český Šternberk, smluní místo Český Těšín 320, 321, Český Těšín, VNVK Český Těšín státní hranice PJ Ostraa PJ Ostraa č PP Praha Uhříněes PP Český Těšín PP Český Těšín PKP; Číčenice 190, 192, Číčenice, smluní místo Čimelice Čimelice, smluní místo Čisoice Čisoice, smluní místo; Čisoice, Koohutě Holding DT a.s. níšek pod Brdy Čistá Čistá, smluní místo Čížoá Čížoá, smluní místo Čkyně Čkyně, smluní místo Dačice Dačice, smluní místo; Dačice, NAVOS, a.s. - lečka Dačice; Dačice, ZEOS Dačice Budějoice Budějoice Budějoice Budějoice PP Protiín PP Protiín PP Praha Libeň PP Beroun PP Protiín PP Protiín PP Jihlaa

26 Daloice 140, Daloice, smluní místo; Daloice, Sedlecký kaolín Sado; Daloice, TSR Daloice; Daloice, Intermont Dasnice Dasnice, smluní místo Dale Dale, smluní místo; Dale, Růžička artin Děbolín Děbolín, smluní místo Děčín hlaní nádraží 073, 081, 090, Děčín hlaní nádraží, DKV Praha; Děčín hlaní nádraží, RYKO II; Děčín hlaní nádraží, RYKO I; Děčín hlaní nádraží, FEROX; Děčín hlaní nádraží, Silike; Děčín hlaní nádraží, Koošrot; Děčín hlaní nádraží, Aluminium; Děčín hlaní nádraží, VNVK kolej č.124; Děčín hlaní nádraží, VNVK kolej č Děčín státní hranice Budějoice č k120/19, č PP Sokolo PP Sokolo PP Praha Libeň PP Veselí nad Lužnicí PP Děčín hl.n. PP Děčín hl.n. DB; Děčín ýchod 073, Děčín ýchod, VNVK kolej; Děčín ýchod, VNVK kolej; Děčín ýchod, VNVK horní ledoací Děčín-Loubí č PP Děčín hl.n. PP Děčín hl.n. další PS: lastník lečky: Děčín Argo ýchod Intenationale Spedition, s.r.o.; Děčín-Loubí, Česko-saské přístay; Děčín-Loubí, ČSPL - přísta Loubí Děhylo Děhylo, smluní místo PJ Ostraa PP Ostraa

27 Desná Desná, smluní místo; Desná, ORNELA Dětmaroice Dětmaroice, smluní místo; Dětmaroice, Elektrárna Dětmaroice Dětřicho nad Bystřicí Dětřicho nad Bystřicí, smluní místo; Dětřicho nad Bystřicí, RAI inest Díčice 190, Díčice, smluní místo; Díčice, ZZN Pelhřimo-sklad Díčice; Díčice, DIAO ydloary Dobrá u Frýdku-ístku Dobrá u Frýdku-ístku, smluní místo; Dobrá u Frýdku-ístku, HC Nošoice; Dobrá u Frýdku-ístku, ČEPS - Nošoice; Dobrá u Frýdku-ístku, Pioar RADEGAST Dobronín Dobronín, smluní místo; Dobronín, AGROPODNIK Dobronín; Dobronín, VU 3755 Dobronín Dobroice Dobroice, smluní místo; Dobroice, ZZN Polabí, a.s. - lečka Dobroice; Dobroice, Schnellecke Bohemia s.r.o.; Dobroice, osolf; Dobroice, Cukroary TTD; Dobroice, AGRO Dobruška Dobruška, smluní místo; Dobruška, SERVISBAL OBALY; Dobruška, PALIVA, s.r.o. PJ Ostraa PJ Ostraa Budějoice PJ Ostraa Třeboá obri, č PP Liberec PP Bohumín PP Opaa PP Protiín PP Ostraa-Kunčice PP Jihlaa PP ladá Bolesla PP Týniště nad Orlicí

TR 6 SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU

TR 6 SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ TR 6 SEZNA STANIC S VÝPRAVNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE Platí od 1.7.2013 V Ý K L A D Z K R A T E K AWT - Adanced World Ttransport a.s. ČD - České dráhy, a.s.

Více

SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU

SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ TR 6 SEZNA STANIC S VÝPRAVNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE Platí od 1.7.2012 V Ý K L A D Z K R A T E K AWT - Adanced World Ttransport a.s. ČD - České dráhy, a.s.

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE

SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE SEZNA STANIC S VÝPRAVNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE Platí od 13.12.2015 V Ý K L AD Z K R AT E K AWT = Adanced World Transport a.s. ČD = České dráhy, a.s. ČDC = ČD Cargo, a.s. PJ =

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE

SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE SEZNA STANIC S VÝPRAVNÍ OPRÁVNĚNÍ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE Platí od 1.1.2017 V Ý K L AD Z K R AT E K AWT = Adanced World Transport a.s. ČDC = ČD Cargo, a.s. PJ = Proozní jednotka ČD Cargo

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

SEZNAM STANIC ČD CARGO

SEZNAM STANIC ČD CARGO SEZNA STANIC ČD CARGO Platí od 10.12.2017 V Ý K L AD Z K R AT E K AWT = Adanced World Transport a.s. ČDC = ČD Cargo, a.s. PJ = Proozní jednotka ČD Cargo PP = Proozní pracoiště ČD Cargo JHD = Jindřichohradecké

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Zavedená manipulační místa

Zavedená manipulační místa Stránka : 1 / 5 Zavedená manipulační místa k MM Název MM Platné od: 736322 953885 České Velenice, SDC Č.Velenice 352856 545095 357756 261131 761387 261149 Nezamyslice, smluvní místo Obrnice, smluvní místo

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Zavedená manipulační místa

Zavedená manipulační místa Stránka : 1 / 5 Zavedená manipulační místa k Platné od: 733527 962027 Číčenice, smluvní místo 755520 736355 953893 953992 Milevsko, FAST KOVOŠROT Sušice, LESS&FOREST Počet nových MM : 3 Stránka : 2 / 5

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 15. prosince 2013 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil Všeobecně : Příloha je zpracována podle směrnice SŽDC č. 69, čl. 16.2, při

Více

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Strategické řízení Město Cíl Finance Město Nymburk A2 1 147 408,40 Kč Město Bystřice A2 2 812 795,50 Kč Město Černošice

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o rychla online půjčka studenka město jindřichův. 2015 Rychlá půjčka online ihned na rychla město jindřichův účet Ohodnotit. Vysoká dostupnost půjček Na výběr máte více typů půjček a úvěrů., Praha Půjčky

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp.

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp. A.Kika, V.Lhoták 20.5.2013 Pomůcka pro strojvedoucí = tranzitér přípravář Vysvětlivky: AG = agent = PPS ruční brzdy Z = zarážky číslo STANICE Název Patří pod HDP Obvod Patří do obvodu DP-VS provozního

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

Změnová sestava TR6 - změny platné od 01.06.2013

Změnová sestava TR6 - změny platné od 01.06.2013 730051 543611 745059 564567 330456 755751 568980 568899 330647 330126 747659 739557 330423 330928 331454 765750 565465 331421 334052 331629 332320 330845 555102 335356 335851 338525 545517 754655 759050

Více

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito

ŽST Vlečka Dopravce Smlouva č. Platnost Humpolec Vlečka RSM Humpolec SŽDC, s.o. PDD-V 550/14 neurčito Seznam dopravců provozujících drážní dopravu na vlečkách ČD, a.s. Stav ke dni: 19. 11. 2015 ČD, a.s. může provozovat drážní dopravu na všech svých vlečkách. RSM Hradec Králové Solnice ŠKODA AUTO Solnice

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. řádu, neomezeně databází, FTP účtů případě malých půjček do půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč 500. Děkuji a přeji Vám hodně spokojených

Více

Správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a okresy v České republice k 1. 1.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a okresy v České republice k 1. 1. Středočeský kraj 21011 Benešov 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21012 Sázava 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21013 Týnec nad Sázavou 2101 Benešov CZ0201 Benešov 21021 Beroun 2102 Beroun CZ0202 Beroun 21031 Brandýs

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Příloha 03 Místní opatření pro rádiovou síť STE

Příloha 03 Místní opatření pro rádiovou síť STE Příloha 03 Místní opatření pro rádiovou síť STE 3.1 Provozní pracoviště Děčín hlavní nádraží 3.1.1 Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby Lokalita Název Použitý SIMPLEX Použití

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Seznam železničních drah - vleček v České republice podle evidence Drážního úřadu

Seznam železničních drah - vleček v České republice podle evidence Drážního úřadu Údaje zpracovány dne 28.7.2015 Všechny údaje jsou pouze informativní Seznam železničních drah - vleček v České republice Mendelova universita, Dřevosklad Adamov Adamov 4420 žst. Adamov, výh.č.13 z koleje

Více

Hranice na Moravě Ing. Suchomel Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Ing. Hošek Benešov u Prahy Bc. Pechková Ing. Kolomazník

Hranice na Moravě Ing. Suchomel Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Ing. Hošek Benešov u Prahy Bc. Pechková Ing. Kolomazník setřídění podle stanic Bakov nad Jizerou Hradec Králové hl.n. Bečov nad Teplou Ing. Vrtěl Hranice na Moravě Bečváry Hrušovany n.jev. Benešov nad Ploučnicí Hulín Benešov u Prahy Bc. Pechková Cheb Beroun

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ 2076 1 10 21 Středočeský kraj 2101 Benešov 161 21

Více

Seznam manipulačních míst

Seznam manipulačních míst 120022 166017 250217 260174 168021 220012 260182 151035 120105 120121 120063 151019 120030 120055 120097 155069 155051 120113 110064 120048 260190 260802 220038 220095 220087 260638 260984 120162 120154

Více

Stav informací k 1. 4. 2016. Změny v období po termínu uzávěrky vyhrazeny.

Stav informací k 1. 4. 2016. Změny v období po termínu uzávěrky vyhrazeny. Stav informací k 1. 4. 2016. Změny v období po termínu uzávěrky vyhrazeny. 14. května Odemykání točny Valašské Meziříčí Olomouc a zpět Lok.: T334.090, Souprava: Ce Olomouc - Prostějov a zpět Lok.: 534.432,

Více

Seznam železničních drah - vleček v České republice podle evidence Drážního úřadu

Seznam železničních drah - vleček v České republice podle evidence Drážního úřadu Údaje zpracovány dne 20.1.2016 Všechny údaje jsou pouze informativní Mendelova universita, Dřevosklad Adamov Adamov 4420 žst. Adamov, výh.č.13 z koleje č.3 v km 171,688 žst. Adamov, z koleje č.6, výhybkou

Více

NÁZEV ZAKÁZKY OBCHODNÍ FIRMA NEBO JMÉNO A PŘÍJMENÍ

NÁZEV ZAKÁZKY OBCHODNÍ FIRMA NEBO JMÉNO A PŘÍJMENÍ Pořadí ČÍSLO NABÍDKY ZAK NÁZEV ZAKÁZKY OBCHODNÍ FIRMA NEBO JMÉNO A PŘÍJMENÍ IČ čtená hodnota služby 1 25 101190 MĚSTO ALBRECHTICE LDF Rožnov a.s. 25840479-113 059 780 N 2 17 101190 MĚSTO ALBRECHTICE Opavská

Více

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864

Číslo 3/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 20. února 2015 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 3/2015 20. února 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl N: Železniční nákladní přeprava

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

Zavedená manipulační místa

Zavedená manipulační místa Stránka : 1 / 10 Zavedená manipulační místa k MM Název MM Platné od: 962001 České Budějovice, SOKV - opravna vozů 16.03.2012 754655 759050 759050 759050 759050 759050 547760 731349 342154 337048 337048

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

Seznam manipulačních míst

Seznam manipulačních míst 120022 120014 166017 168021 120113 151035 120105 120121 151027 120063 151019 120055 120097 155069 155051 120147 110064 120048 120030 120162 120154 120170 169235 120204 164053 168039 169045 168062 110080

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2017 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Seznam železničních drah - vleček v České republice podle evidence Drážního úřadu

Seznam železničních drah - vleček v České republice podle evidence Drážního úřadu Údaje zpracovány dne 29.4.2016 Všechny údaje jsou pouze informativní Název vlečky Místo připojení Úřední povolení č. Začátek dráhy Konec dráhy Stavební délka (km) EXPFONO Steelfforc Adamov 4195 žst. Adamov,

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Tato distanční studijní opora vznikla v roce 2005 z velké většiny jako praktický dílčí výstup z výzkumného projektu MMR Návrh nové rajonizace

Více

Seznam ČS s palivem VERVA

Seznam ČS s palivem VERVA 1 Seznam ČS s palivem VERVA 545 Blansko ano 115 Bochov ano 530 Boskovice ano ano 259 Brandýs nad Labem ano 53 Brno - autodrom ano ano 537 Brno - Bystrc ano ano 538 Brno - Královopolská ano ano 539 Brno

Více

transport_stream_id České Budějovice 49 0x0111 Frýdlant v Čechách 43 0x0111 Havlíčkův Brod 32

transport_stream_id České Budějovice 49 0x0111 Frýdlant v Čechách 43 0x0111 Havlíčkův Brod 32 transport_stream_id Vysílací síť Operátor vysílací sítě DVB-T vysílač TS_ID 1 Česká televize Albrechtice-Desná 43 Aš 36 Beroun 53 Broumov 40 Brtnice 33 České Budějovice 49 Desná III 33 Děčín 33 Domažlice

Více

půjčky mimoň město písek. 000,-Kč na konsolidaci jiných úvěrů, bez zástavy, bez poplatku srovnánípodpora v nezaměstnanostidůchodová kalkulačkadaňové

půjčky mimoň město písek. 000,-Kč na konsolidaci jiných úvěrů, bez zástavy, bez poplatku srovnánípodpora v nezaměstnanostidůchodová kalkulačkadaňové půjčky mimoň město písek. 000,-Kč na konsolidaci jiných úvěrů, bez zástavy, bez poplatku předem. UžitečnéKurzy měnforexhypotékahypotéky srovnánípodpora v nezaměstnanostidůchodová kalkulačkadaňové formulářevýpočet

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit

BEZHOTOVOSTNÍ:půjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou. OSVČPŮJČKY NEÚČELOVÉ:KlientPŮJČKY ÚČELOVÉ:musí se doložit půjčky ihned prachatice nemocnice jihlava. PŮJČKY HOTOVOSTNÍ: mohou být jako: půjčky pro zaměstnancepůjčky pro OSVČpůjčky na mateřské dovolenépůjčky na doloženou rentupůjčky pro lidi bez příjmupůjčky pro

Více

Cetelem číslo účtu Cetelem čr Cetelem čr a s Cetelem čr ostrava. Cetelem diskuze Cetelem dlužníci Cetelem hypotéka Cetelem infolinka

Cetelem číslo účtu Cetelem čr Cetelem čr a s Cetelem čr ostrava. Cetelem diskuze Cetelem dlužníci Cetelem hypotéka Cetelem infolinka půjčka před výplatou hodonin lázně bohdaneč. Cetelem bez navýšení Cetelem brno Cetele Cetelem číslo účtu Cetelem čr Cetelem čr a s Cetelem čr ostrava Cetelem diskuze Cetelem dlužníci Cetelem hypotéka Cetelem

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. aktualizace 1.1.2016

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. aktualizace 1.1.2016 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. aktualizace 1.1.2016 kód SÚJ kód ZAK název Zakázky název LS název KŘ název firmy platnost do 10107 101193 Město

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Správní obvody obcí s rozšířenou působností a správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem v České republice. S t ř e d o č e s k ý k r a j

Správní obvody obcí s rozšířenou působností a správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem v České republice. S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d o č e s k ý k r a j 2118 Nymburk 21181 Nymburk 2101 Benešov 21011 Benešov 21182 Sadská 21012 Sázava 2119 Poděbrady 21191 Městec Králové 21013 Týnec nad Sázavou 21192 Poděbrady 2102 Beroun 21021

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Typ žadatele Označení žadatele IČ Výše dotace Spádový kraj kraj Hl.m.Praha Kč kraj Jihočeský kraj Kč kraj

Typ žadatele Označení žadatele IČ Výše dotace Spádový kraj kraj Hl.m.Praha Kč kraj Jihočeský kraj Kč kraj Typ žadatele Označení žadatele IČ Výše dotace Spádový kraj kraj Hl.m.Praha 00064581 1 816 000 Kč kraj Jihočeský kraj 70890650 1 584 500 Kč kraj Jihomoravský kraj 70888337 2 010 500 Kč kraj Karlovarský

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 202 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 8, 00 82 Praha 0 I czso.cz / DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

vždy mi pomohl, když jsem něco potřeboval. Stačí jenom vyplnit

vždy mi pomohl, když jsem něco potřeboval. Stačí jenom vyplnit online půjčka lázně bělohrad lázně bohdaneč. Všechna práva vyhrazena Výkup cínu - Výkup dodávek Ostrava online půjčka lázně bělohrad lázně bohdaneč. Obchodní zástupce, kterého mi přidělili, byl velmi ochotný

Více

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 PSČ Pošta Obec Adresa č.p. č.o. Kraj 35201 Aš 1 Aš Poštovní náměstí 911 0 KVK 39165 Bechyně Bechyně nám. T. G. Masaryka 147 0 JHČ 29471

Více

hlinsko komenského Česká spořitelna hluboká nad vltavou Česká

hlinsko komenského Česká spořitelna hluboká nad vltavou Česká půjčka na opatovska. eu TELUX OKRUŽNÍ 812 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 517 21 494371116 telux půjčka na opatovska. Česká spořitelna dobříš Česká spořitelna dobříš mírové náměstí Česká spořitelna doksy Česká spořitelna

Více

Seznam vleček k 9. červnu 2017

Seznam vleček k 9. červnu 2017 EXPONO Steelforce, a.s., Adamov Adamov 4795 žst. Adamov, z koleje č.6, výhybkou č. 9 v km 171,227, EXPONO Steelforce, a.s., Mlýnská 337/10, Ostrava, PSČ 702 PRODACH CZ, s.r.o. 26927250 z koleje č. 4a,

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1945 Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164. V y h l á š k a

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více