Osud zavedl Jana Žižku z Trocnova a Kalicha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osud zavedl Jana Žižku z Trocnova a Kalicha"

Transkript

1 Válečník a město Osud zavedl Jana Žižku z Trocnova a Kalicha na mnoho různých míst v českých zemích. Co však jej spojovalo s městem, které se v jeho době nazývalo Hradiště, pod vlivem husitských obyvatel rozšířilo své jméno o přívlastek na hoře Tábor, až posléze přijalo jednoduché pojmenování Tábor? Žižka pobýval v husitském Táboře poměrně krátkou dobu, asi tři roky. Přitom v jejich průběhu mnoho času trávil na válečných výpravách, na důležitých jednáních v Praze, Čáslavi i jinde. Přesto je právem označován za jednoho ze zakladatelů města. Byl jedním z jeho čtyř hejtmanů a hlavním vojevůdcem. Uchránil husitskou táborskou obec před vnějším nebezpečím v době, kdy byla ještě hodně zranitelná. Pokus zmapovat pouto Jana Žižky k Táboru by však ztrácel smysl, jestliže bychom zcela opominuli i jiné zastávky ve válečníkově životě a nezachytili jeho stopy i v jiných končinách tehdejšího Českého království. Na této a předcházející dvojstraně současná podoba historického jádra města Tábora. 9

2 Válečník a město I. Životní příběh I. J aký byl Jan z Trocnova člověk? Proniknout pod slupku pomníkové podoby výrazných historických postav není snadné. Avšak Žižka prožil také svůj skutečný život, nejen symbolický. Měl rodinu, všední starosti o úrodu, obživu. Dokonce i ve víru velkých dějin, bitev a revolucí si jistě uchovával lidské city. Přemýšlel o svém místě v tomto světě. Trpěl bolestmi, snášel nemoci a zranění, sdílel radosti. Snahu popsat životní cestu Jana z Trocnova neztěžují jen časté mezery ve svědectví pramenů, ale také vzdálenost doby, které nepříliš rozumíme. I když se do ní v následujících řádcích ponoříme, bude to s vědomím těsného ukotvení v našem vlastním čase. 11

3 1 / ZEMANEM V TROCNOVĚ Řehoř Jana 1 / Zemanem v Trocnově Jaroslav Anežka Pokus o rekonstrukci rodinných vztahů Jana Žižky na základě krumlovského nekrologia (podle autorské kresby Lenky Zajícové). Kateřina Anna? Ješek Kateřina Ondřej z Dubé Jan, přezdívaný Žižka, vyrostl v zemanském dvorci svého rodu u vesničky Trocnov, asi 14 kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic. Údaj o místě, kde budoucí husitský válečník prožil dětská léta, patří k několika málo hodnověrným zprávám z Janova životopisu. Stoprocentně nedokážeme ani zjistit, zda se Žižka v Trocnově narodil. Rovněž datum příchodu na svět zůstává nejisté. Z hlediska dějin husitství i dějin Tábora jde spíše o podružnou otázku. Vzbuzuje však zvědavost a navíc souvisí s dalšími úvahami o průběhu Žižkovy životní dráhy. Jestliže přijmeme rok 1360 alespoň orientačně jako nejpravděpodobnější dobu, kdy trocnovský Jan spatřil světlo světa, pak se do čela husitské revoluce dostal jako šedesátiletý muž. Nazíráno středověkou optikou, stařec v závěru života. Přesto musel oplývat dostatečnou zásobou psychických i fyzických sil, aby dokázal po více než čtyři roky vést úspěšně válečná tažení, obléhání, bit vy se vší námahou a nepohodlím, které patří k válečnickému povolání a životu v poli. Žižkovi rodiče, jakož i další příbuzní, jsou známi hlavně jen díky zápisu v tzv. nekrologiu českokrumlovského kláštera minoritů. Klášterní nekrologia byly v podstatě knihy mrtvých vytvářené jako roční kalendář, v němž se záznamy k jednotlivým dnům řadí chronologicky. I nekrologium krumlovských minoritů obsahovalo především soupis zemřelých členů mnišského řádu (v našem případě menších bratří konventuálů, jedné z větví řádu založeného ve 13. století sv. Františkem z Assisi), který si vedlo společenstvo kláštera jako připomínku bývalých členů řádové komunity. Do nekrologia se ale zapisovala také jména laických věřících, zejména pokud se nějak zasloužili o řád nebo klášter. V krumlovském nekrologiu na čestném místě vystupovali slavní padlí bojovníci z proslulé bitvy u Kresčaku (26. srpna 1346): sám český král Jan Lucemburský a jeho dva druhové, věrní i ve smrti na bitevním poli, Heřman z Miličína a Jindřich II. z Rožmberka. Vedle jména upomínajícího na Základy trocnovského dvorce, kde Jan Žižka prožil dětství a převážnou část dospělého života, byly obnoveny rozsáhlým archeologickým výzkumem

4 2 / Mezi lapky a žoldnéři 2 / Mezi lapky a žoldnéři Na počátku 15. století zastihujeme Jana Žižku mezi členy lapkovských družin v jižních Čechách a na česko-moravském pomezí. Po ošemetné životní stezce, která nejednou vedla za hranu zákona, kráčel Žižka nanejvýš pět, šest let. Tato prchavá epizoda nicméně představuje vůbec nejtemnější část životopisu husitského vojevůdce, a to zdaleka nejen kvůli nedostatku pramenů. Předně skutky, kterých se dopouštěl, zrovna neslouží ke cti budoucímu hrdinovi husitské revoluce. Posuďme sami výpověď jednoho ze Žižkových druhů přezdívaného Pivec, dopadeného rožmberskými strážemi: A na Žižku Jan Holý pravil, že Žižka, Jindřich a bratr Žižkóv vzěli sú herynky a že on a Troskovec opověděli pánu, a že Žižka vzebral vozy a pánu odpo věděl. A také, že Matěj kupcóm vzal zlaté a Žižka zabil páně člověka. Žižka tedy obírá rožmberské poddané o slanečky a kupcům bere vozy. Dokonce zabije člověka. Jak se to srovnává s Žižkovou ctí? Zde je třeba zdůraznit, že bývalý trocnovský zeman nemínil být obyčejným silničním lupičem nebo loupeživým rytířem. Mezi lapky jej zřejmě nezahnala touha po dobrodružství ani vidina snadného zisku na úkor bližního. Jistě, prvek hmotné nouze za Janovým lapkovstvím zahlédneme. Nabízí se otázka, zda ji skutečně způsobila jen Žižkova neschopnost dobře hospodařit, vyvarovat se tíživých dluhů. Jižní Čechy v době trocnovského zemana zdaleka nebyly oázou míru a pokoje. Podobně jako v jiných končinách království, i tady se odehrávaly půtky mezi drobnou šlechtou a magnátskými rody, na prvním místě nejmocnějšími z mocných Rožmberky. Podle údajů některých pramenů Žižka na samém počátku 15. století stál v rožmberských službách. Muselo dojít ke sporu mezi trocnovským zemanem a jeho rožmberským patronem. Jaké příkoří bylo Žižkovi způsobeno, se lze pouze dohadovat. Jestliže došlo k bezpráví, mohla se slabší strana utéci pouze ke králi. Jenomže vladařská autorita Václava IV. na přelomu 14. a 15. století valem upadala. Už v roce 1394 opozice podporovaná Václavovým bratrancem, moravským markrabětem Joštem, krále zajala a věznila ho mimo jiné právě v rožmberských pevnostech. Jindřich III. z Rožmberka také patřil mezi přední osnovatele vzpoury. V červenci 1397 spiklenci z panských rodů na Karlštejně povraždili čtyři královy rádce a oblíbence, všichni byli nižšího původu. Jestliže král nedokázal ochránit ani svou osobu, ani životy svých nejbližších důvěrníků, Anonymní obraz Jana Žižky z první poloviny 19. století vznikl podle starších vzorů ukazujících Žižku jako nenávistného ničitele

5 2 / Mezi lapky a žoldnéři 42 43

6 3 / Vojevůdce revoluce 3 / Vojevůdce revoluce Jan Žižka byl člověkem vnímavým ke společenským problémům a nesnázím své doby. Protože po návratu z Polska žil v Praze doslova uprostřed všeho dění, nemohl nezaujmout nějaký postoj k reformnímu úsilí mistra Jana Husa a jeho přátel. Spory o nápravu církve, a tím i změnu celé společnosti, hýbaly nejen hlavním městem státu, ale i královským dvorem, k němuž Žižka jakožto člen ostrahy králova sídla patřil. Patrně nejednou naslouchal Husovým kázáním v Betlémské kapli, přestože sotva můžeme věřit zprávě pozdějšího kronikáře jednoty bratrské, že Betlém navštěvoval po boku královny Žofie jako její komorník. Teologickému, natož filozofickému pozadí Husova sporu s katolickou církví Žižka nejspíš mnoho nerozuměl. Pro něj, podobně jako pro mnoho jiných obyvatel českých zemí, se ukázala rozhodující Husova výzva k nalezení správné cesty ke spáse. Má ji křesťan dosáhnout pomocí katolické církve, která tehdy trpěla tolika zjevnými nepravostmi, hromaděním majetku, mocichtivostí? Nebo se má spolehnout výhradně na autoritu Božího zákona a Ježíše Krista? Jednooký Jan stál před volbou, jež pro něj nabývala doslova existenciálního významu. Jistě mu v paměti vytanulo, kolikrát v dosavadním životě porušil křesťanská přikázání, zejména (jak už víme) nezabiješ a nepokradeš! Možná nabyl dojmu, stejně jako mnozí jiní, že Husovo vystoupení završené mučednickou smrtí na kostnické hranici ukázalo správný směr. Odhalilo nástrahy Antikrista, naznačilo nutnost svést boj se zjevnými nepřáteli pravé církve i zápas uvnitř vlastní duše o ryzost víry a křesťanských hodnot. K řešení dobových i osobních rozporů přistoupil bývalý trocnovský zeman způsobem odpovídajícím muži meče. Nebyl vzdělancem, kazatelem ani politikem. Možná i zde, v jeho vnitřním ustrojení a způsobu, jakým se vyrovnával s životními výzvami, ležela příčina jeho neúčastenství na dosavadních zápasech mezi stoupenci a odpůrci husovské reformy. Aby se pohnul k činu, potřeboval výzvu souznící s jeho myšlením, schopnostmi a možnostmi. Takovou výzvou se stalo zapojení do prvního násilného vystoupení husitů novoměstské defenestrace 30. července Napříč českým reformním hnutím se pnulo více rozporů a dělicích čar. Jedna z nich se týkala závažné otázky, jakými prostředky prosazovat husitské ideály. Měli se praví křesťané odvážit Anonymní olejomalba z konce 19. století, vzniklá zjevně na základě starší grafické předlohy, zhmotňuje scénu rozmluvy dvou Janů. Žižka se patrně s Husem tváří v tvář nikdy nesetkal

7 4 / Táborským hejtmanem 4 / Táborským hejtmanem Počáteční etapa Žižkova působení jako husitského hejtmana začala v létě 1419 a ukončila ji srážka u Sudoměře (25. března 1420), první úspěch Jana Žižky při vedení spolubojovníků v poli. Mezitím Žižka opustil rozhádanou Prahu, v níž radikální husité neviděli nic než soudobý Babylon. Inspirován horlivým kazatelem Václavem Korandou doufal najít nové vyvolené město, v němž podle biblických proroctví mohl očekávat nastolení Kristova království. První pokus zaměřený na Plzeň, město Slunce, v předjaří roku 1420 selhal. Husité se rozhodli Plzeň opustit a využít pozvání kazatele Petra Hromádky, jednoho z duchovních vůdců jihočeské komunity souvěrců. Ta na troskách bývalého královského města Hradiště nedaleko Sezimova Ústí budovala novou obec bratří a sester, věrných následovníků Božího zákona. Právě během přesunu z Plzně na Tábor museli Žižka a jeho druhové čelit útoku spojených oddílů západočeské katolické šlechty, johanitských rytířů a královských oddílů pod vedením Petra ze Šternberka a kutnohorského mincmistra Mikše Divůčka z Jemniště. Ke střetu došlo u vesnice Sudoměř na půl cesty mezi Strakonicemi a Pískem. Stejně jako u jiných epizod husitských válek, i kolem průběhu a okolností sudoměřského klání se vznáší mnoho nejasností. Ještě se k nim dostaneme. Na tomto místě se dotkněme alespoň letmo otázky velení. Náš hrdina totiž nestál v čele husitského houfu sám. Spolu s ním táhli na Tábor ještě Jan Valkoun z Adlaru a příslušník vedlejší větve známého panského rodu Břeněk z Dolan. Protože to ale byl nejspíš Žižka, kdo vymyslel obrannou strategii, díky níž husitský houf uhájil holé životy, stala se bitva u Sudoměře oprávněně počátkem Žižkovy válečnické slávy. Po odražení nepřítele se Žižkova skupina už bez obtíží dostala na rodící se táborskou pevnost. Tady začala druhá část Žižkovy husitské kariéry, již symbolicky ukončily rozkol s tábory a odchod do východních Čech. Žižku nelze nazvat zakladatelem husitského Tábora v pravém slova smyslu. Vznik nové obce pravých křesťanů podnítili Husovi přívrženci z nedalekého poddanského města Sezimova Ústí, náležejícího od podzimu 1419 synům podporovatelky Jana Husa, Anny z Mochova. Portrét Jana Žižky jako velitele husitských vojsk, stojícího na válečném voze. V pozadí hoří dobývané město. Olejomalba od Adolfa Liebschera ( ) pochází z roku

8 5 / V ČELE NOVÉHO BRATRSTVA 5 / V čele nového bratrstva Rozchod s táborským svazem byl výsledkem dlouhého vývoje a zjevně mnoha okolností i vlivů. Ještě v roce 1420 se dostal do rozporu s Mikulášem Biskupcem a dalšími táborskými bohoslovci ohledně problému oprávněnosti vést svatou válku, a tedy prosazovat násilím husitskou věc. Po celou dobu svého táborství si Žižka s nechutí uvědomoval, jak obtížné, ba nemožné, je udržet v táborské obci názorovou jednotu. Pikartská vzpoura jej zasáhla velmi hluboce. Ale i v rámci táborského pravověří se projevovala názorová různost a kolísavost. Žižka jako člověk přímého a pevného myšlení chtěl mít i ve věcech víry jednou provždy jasno. Zajídaly se mu navíc mocenské ambice táborských kněží, které se zrovna neshodovaly s čtvrtým článkem proslulého husitského programu čtyř artikulů, zapovídajícím světské panování církve. Naproti tomu Biskupec s obavami sledoval, jak si Žižka doslovně vykládal znění artikulu o trestání smrtelných hříchů. Slavný vojevůdce mínil bíti i zabíjeti, stínati, věšeti, topiti, páliti i všemi pomstami mstíti bez výjimky všechny, kdo se dopouštěli provinění vůči Božímu zákonu. V počátcích revoluce se Žižkova snaha Panoramatický pohled na hrad Rabí od jihu. Husité důležitou pevnost dobyli už roku 1420, ale neobsadili. Snaha zmocnit se hradu s konečnou platností v červenci 1421 stála Jana Žižku zbývající zdravé oko

9 5 / V čele nového bratrstva Autor iluminací Jenského kodexu, Jeníček Zmilelý z Písku, chápal husitské Čechy jako národ vyvolený k obnově světa. Slepý Žižka na vyobrazení drží klíč od nebeské brány. Na počátku roku 1423 už slepý vojevůdce neměl v jižních Čechách stání. Začal pracovat na vytvoření nového střediska revoluce, které by sloužilo výhradně jeho záměrům a jeho vůli. Směřoval do východních Čech, kde žila řada jeho přátel převážně z řad kališnické šlechty. Možná, že výrazný podíl urozených husitů v orebském bratrstvu představoval další pro Žižku přitažlivý prvek. Nikde sice nedal najevo, že by cítil jakékoli stavovské přehrady vůči bratřím neurozeným, měšťanského, nebo venkovského původu. Předpokládejme ale, že povědomí urozenosti, byť nízké, nemohly ani revoluční roky z Žižkova myšlenkového světa úplně zapudit. Sjezd svých straníků a přátel, které Žižka povolal do spáleniště v Německém Brodu, můžeme označit za politický akt založení nového husitského svazu. Kde však mělo ležet jeho centrum? Již v květnu 1421 si táborský hejtman vybudoval nové sídlo, hrad Kalich asi 12 kilometrů severovýchodně od Litoměřic. Původně zde stála malá, snad dokonce jen dřevěná pevnost řádu německých rytířů, na jejímž místě nechal Žižka postavit hrádek. Ze symbolického jména stavby si vytvořil i nový přídomek (psal se nadále z Kalicha). Přesto hrad ležel příliš daleko od jeho přátel z orebského svazu. Prubířským kamenem nových spojenectví, vzájemných závazků a skutečných pout věrnosti se stalo tažení východočeského husitského svazu proti zrádnému Čeňkovi z Vartenberka, který se pokoušel udržet v kraji vlastní mocenské a majetkové Pavézu, vyrobenou pravděpodobně v Kutné Hoře v polovině 15. století, ozdobili oblíbeným husitským motivem boje Davida (vyvoleného Bohem) proti lépe vyzbrojenému Goliášovi. Vlevo nahoře motiv Davida a Goliáše pronikl i na rohový kachel gotických kamen

10 5 / V čele nového bratrstva zřejmě místo zaniklé zájmy. Koncem dubna 1423 Žižkovo koaliční vojsko rozprášilo Vartenberkovy síly u Hořic. Ihned na Litoměřicku bojového bratrstva. I sám Žižka, jakkoli by mu podle dobových představ o vládnutí, autoritě vlád Pohled z hory Kalich trojprostorové budovy místo studny nebo cisterny poté se z koalice vyvázal Diviš Bořek z Miletínka, ců a neformální moci spíše slušelo postavení otce, naznačuje strategický zbytky obezděného náspu který jménem pražského svazu spravoval Hradec význam místa, dalo spodní linie opevnění byl nazýván bratrem. Pro vznik Žižkova bratrstva se odtud kontrolovat Králové i ostatní opěrné body východních Čech. bylo důležitým krokem, že získalo konečně svůj široké okolí. (Obrázek první brána přístupová V horkém létě 1423 se Bořek s dalšími pražskými hejtmany vypravil na Moravu podpořit uroze který se cítil Žižkou podvedený, se nemínili vzdát hradu Kalich podle hlavní opěrný bod. Pražané a zvláště Diviš Bořek, cesta vlevo dole půdorys základy obytné věže donjonu né husitské spojence pražského svazu. V Bořkově Hradce a vlády nad celým krajem bez boje. Poprvé se tedy v ozbrojené konfrontaci střetla tvá a Milana Sýkory.) Dobroslavy Menclové nepřítomnosti se povedlo radikálnímu husitskému křídlu opanovat Hradec Králové a vpustit Žižří v tvář archa proti arše, dvě husitská vojska, do skály vyhloubený sklep budovy lehčí konstrukce ku do města. Nové bratrstvo se slepým vojevůdcem v jejichž čele kněz nesl monstranci. K bitvě došlo v čele se stalo skutečností. Jeho ústřední postava 4. srpna u Strauchova dvora na předměstí Hradce zahloubení po budovách spojovací krček už nebyla jen urozeným hejtmanem. Jeho spolubojovníci neviděli v Žižkovi pouhého velitele, nýbrž zřejmě ne úspěšně pokusili prorazit Žižkovu vozo Králové (dnes městská část Kukleny). Pražané se lehké konstrukce vysunuté zemní opevnění brána do příhradku takřka otcovského vůdce. Patriarchální vztah založený na oboustranné důvěře přetavil východečtí se zmocnili bohaté kořisti. O ústupu Prahy vou hradbu. Utrpěli krutou porážku, zatímco Hra relikty nejspíš novověkých staveb místo hypotetické dočeskou husitskou obec do podoby skutečného z východních Čech a přežití Žižkova bratrstva bylo třetí brány místo hypotetické válcové čtvrtá brána útočištné věže, tzv. bergfritu S 50m

11 Pomníky a nezapomníky 3 / Slepý hejtman v Táboře aneb Žižka jako muzejní exponát 3 / Slepý hejtman v Táboře aneb Žižka jako muzejní exponát Opukový znak města Tábora, dílo německého kameníka a stavitele Wendela Roskopfa, vznikl podle znakového privilegia uděleného městu římským císařem Zikmundem Lucemburským. Původně nesl znak polychromii, barvy však postupem času vzaly za své. Sotva se vám podaří projít historickým jádrem Tábora a nepotkat Jana Žižku. Město si svého zakladatele připomínalo vždy, dokonce i v dobách, které husity označovaly jen za kacíře a jejich slavného vojevůdce za lupiče a žháře. Ještě Piccolomini viděl při návštěvě táborské obce v roce 1451 na jedné z městských bran obraz Jana Žižky (snad fresku?) společně s vyobrazením anděla držícího kalich. Tábor nebyl výjimkou. Také v Praze nebo Kutné Hoře bychom našli v husitské době fasády měšťanských domů ozdobené Žižkovými portréty. Žižkovu podobiznu měli nejen na Staroměstské radnici, ale dokonce i na bráně hradu Rabí jako připomínku nešťastného zranění husitského hejtmana. Královéhradečtí si nechali svého vůdce vyvést na korouhev do takřka ikonické podoby: mohutný stařec na bílém koni v rytířské zbroji a s palcátem. Dokud prý Hradečtí nosili korouhev do bitev, nikdy pole neztratili. Podobně táborský Žižka byl ztvárněn jako slepý kmet. Kromě Piccolominiho popisu nezůstalo po obraze ani stopy. Jen mlhavou a vzdálenou představu o možném způsobu, jakým táborští věrní zvěčnili svého hejtmana, poskytuje zbytek freskové výzdoby domu U Zlatého lva na Žižkově náměstí z počátku 16. století. Ukazuje táborské polní vojsko obléhající nepřátelskou pevnost a na pochodu. Větší trvanlivost osvědčila kamenická práce v paláci staré táborské radnice. Rozlehlá síň, postavená v pozdně gotickém stylu franckým architektem a kameníkem Wendelem Roskopfem, skrývá nejednu Žižkovu podobu. Jednou z nejstarších je hlava vousatého hejtmana tvořící patku klenebního žebra, vytvořená při dokončování paláce roku Přibližně ze stejné doby pochází drobná, ale propracovaná plastika, jež zdobí společně s postavičkami Jana Husa, Adama a Evy lemování velkého opukového znaku města Tábora nad vchodem do bývalé kanceláře městské rady. Znak vytvořil rovněž Wendel Roskopf podle znakového privilegia císaře Zikmunda Lucemburského z roku Proto byl také znak opatřen polychromií (pokrytím barevným nátěrem), aby zachoval věrnost heraldických barev. Dnes už po nich zbyly jen obtížně viditelné stopy. Jemná práce, Roskopfo vo mistrovské dílo, nese letopo čty 1515 a Pravděpodobně nejde ani tak o datování, jako spíš o připomenutí výročí mučednické smrti Jana Husa a Jeronýma Pražského v Kostnici. Žižkova soška z lemování znaku je považována za jedno z nejvěrnějších zachycení fyzické podoby vojevůdce. Žižka na znaku však není úplně původní. Ještě v 19. století totiž přišel o hlavu, kterou neznámý vandal urazil. Hlava se někdy mezi lety ocitla ve vlastnictví zapáleného sběratele starožitností (čímž se tehdy kromě různých historických kuriozit myslely i archeologické nálezy) Josefa Pachla, jinak stavebního inženýra. Pachl dohlížel na veřejné stavby, jako byly silnice, úpravy vodních toků, a řečeno slovy dobových svědectví kdekoli co mohl, sebral a skoupil. Jak se dostal k uražené Žižkově hlavičce z táborského znaku, není jasné. Tehdejší přední táborský historik Martin Kolář vyslovil podezření, že znak zohavil někdo z lidí, kteří pro Pachla sháněli cenné věci. Koncem čtyřicátých let 19. století se Pachl zajímal o husitské památky ze Sezimova Ústí, ale nepohrdl ani starožitnostmi z Tábora. Celou svoji sbírku Pachl roku 1850 prodal Národnímu muzeu, do jehož majetku se dostala i originální Žižkova táborská hlavička. Uložením v depozitáři Národního muzea v Praze její příběh ale nekončí. Český malíř a grafik Karel Hruška umístil hlavičku na rub dvacetikorunové bankovky, která vstoupila v platnost roku Žižkovi se v Táboře podařilo přežít i v barokních časech, které se pro husitskou tradici vůbec a předního bojovníka za kalich zvlášť změnily v opravdovou dobu temna. Dokonce i v refektáři táborského kláštera bosých augustiniánů visel Replika tzv. táborské hlavičky hlavy Jana Žižky ulomené z Žižkovy sošky na obrubě táborského znaku je dokladem, že se ziskuchtivé vandalství vyskytovalo i v polovině 19. století

12 Pomníky a nezapomníky 3 / Slepý hejtman v Táboře aneb Žižka jako muzejní exponát Jan Žižka se společně s jinými husitskými motivy vícekrát objevil i na českých a československých platidlech. Dvacetikoruna, vydávaná od roku 1971, využila známý motiv z Jenského kodexu a také Žižkovu hlavičku z táborského znaku. barev, objevily se i obrazy Husa a Žižky. V předvečer slavnostního dne se odbývalo představení v městském divadle, poté následoval průvod s pochodněmi. Husitský festival vyvrcholil v neděli 26. srpna 1877 odhalením pomníku. Hlavní projev držel tajemník městské rady Karel Mlynář. Kupodivu nezůstal jen u pojetí Žižky jako národního hrdiny, nýbrž zmínil význam husitství i pro náboženské a společenské poměry. Jinak ale použil stejné argumenty, ano, i podobná klišé, k nimž se při podobných příležitostech uchylovali také jiní řečníci. Husitská vítězství podle něj zachránila národ před osudem polabských Slovanů. Žižku představil nejenom jako neporazitelného vojevůdce, ale také jako zakladatele a jednoho z prvních starostů Tábora. Běh oslav uzavřela velkolepá hostina, během níž zpestřovaly přítomným konzumaci další proslovy. Mezi jejich autory najdeme významného novináře a druhého (po Riegrovi) muže staročechů Jana Stanislava Skrejšovského nebo předního pražského nakladatele a literáta Josefa Richarda Vilímka. Jeho nakladatelský dům zpřístupnil českým čtenářům díla Karla Maye a Julese Verna. Myslbekova socha Jana Žižky nestála na náměstí dlouho. V červenci 1878 se naklonila a hrozila zřícením. Ukázalo se, že při odlévání dělníci nekvalitně spojili jednotlivé dílce, z nichž se veliká plastika skládala. Navíc povrchová vrstva bronzu nebyla nanesena chemickou cestou, nýbrž nátěrem, který zdaleka nevykazoval potřebnou trvanlivost. Ilustrace z Jenského kodexu přináší další velmi známou podobu Jana Žižky jakožto vůdce husitského houfu. Autor Jeníček Zmilelý z Písku se volně inspiroval kresbou v Göttingenském kodexu

13 Pomníky a nezapomníky ŠMAHEL, František, Jan Žižka z Trocnova. Život revolučního válečníka, Praha ŠMAHEL, František, Záhady dvou Žižků a Žižkova věku, Husitský Tábor 3, 1980, s ŠTĚPÁN, Václav, Žižka v proskripčních záznamech Prostějova? Jihočeský sborník historický 63, 1994, s TOMEK, Václav Vladivoj, Jan Žižka, Praha 1993 (předmluva Petr Čornej). URBÁNEK, Rudolf, Sborník Žižkův k pětistému výročí jeho úmrtí, Praha PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph. D. Narozen 25. září 1971 ve Zlíně, žije v Táboře. V letech studoval češtinu, dějepis a kulturní dějiny na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracuje v Husitském muzeu v Táboře jako kurátor sbírek a vedoucí historického oddělení. V badatelské práci se zaměřuje na různá témata z českých dějin pozdního středověku a raného novověku v evropském kontextu. Externě přednáší historii na Slezské univerzitě v Opavě. Je autorem řady odborných statí i populárně-naučných publikací. Autorsky spolupracoval rovněž na svazku Tábor z edice Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka. URBÁNEK, Rudolf, Žižka v památkách a úctě lidu českého, Brno (Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university č. 10) VANČATA, Vladimír, 100 let od odhalení Žižkova pomníku v Táboře, Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 14, 1977, č. 3, s VERNEY, Victor, Warrior of God. Jan Žižka and the Hussite Revolution, Barnsley (Frontline) VLČEK, Emanuel, Jan Žižka z Kalichu a antropologicko lékařský průzkum tzv. čáslavské kalvy, Praha 1981 (fotografie a kresby A. Bláha). Zdeněk Prchlík Narozen 23. ledna 1961 v Táboře, žije ve Slapech u Tábora. V letech absolvoval Institut výtvarné fotografie v Opavě. Od roku 1990 je zaměstnán jako odborný fotograf Husitského muzea v Táboře. Zaměřuje se na krajinné pohledy, architekturu a historické památky v interiéru i exteriéru, zachycení zajímavých osobností, stejně jako na fotografie předmětů v solitéru i v kompozicích. Kromě dokumentační práce pro Husitské muzeum spolupracuje s různými periodiky a reklamními agenturami. Jeho vlastní tvorba zahrnuje výtvarné nástěnné kalendáře, podíl na knižních publikacích Vítejte na Táborsku, Letní sídlo manželů Benešových, Hana Benešová, Bitva u Moháče. Roman Růžička Narozen 3. září 1963 v Praze, nyní bydlí v Dráchově. Pracoval jako redaktor a fotograf v týdeníku Palcát a v deníku Táborské listy (nynější Táborský deník). Řadu let působil v pražské PR agentuře EHRLICH 63. Nyní, jako novinář a fotograf na volné noze, se spolupodílí na vydávání několika měsíčníků. Má za sebou řadu fotografických výstav a nástěnných kalendářů, podílel se na knižní publikaci Vítejte na Táborsku a je autorem knih rozhovorů s významnými českými osobnostmi z oblasti kulturního, sportovního a společenského života Hvězdy v Pohodě a Hvězdy v Pohodě 2. V současné době velmi úzce spolupracuje s městem Táborem a třeboňskými slatinnými lázněmi

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Základní š kola Kladno, Vaš atova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není -li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_499 Den upálení mistra Jana Husa S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 9.6. 2013 Datum pilotáž e: 27. 6. 2013 Metodika: Děti s i společně s učitelem prohlíž

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POZDNÍ STŘEDOVĚK POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. pol. 14.stol. EVROPA V KRIZI úpadek hospodářství - venkovská kolonizace dosáhla svého vrcholu, některé vesnice opět pustly a zanikaly

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství

1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství 1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství 1306 zavražděn Václav III. v Olomouci Střídání panovníků (Rudolf Habsburský, Jindřich Korutanský) Nespokojenost s vládou Jindřicha

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem Husitské vojenství AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství.

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. orství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. Klonování Drobné úpravy Jednou z výrazných dominant města Brna je dnes poněkud strohá silueta hradu Špilberka. Jeho původní

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Poslední křížová výprava

Poslední křížová výprava Poslední křížová výprava Pro průběh CTH jsme se nechali inspirovat slavným filmem Stevena Spielberga INDIANA JONES a POSLEDNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Film vypráví o profesoru

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list Michaela Holubová Karel IV. a jeho role v českých dějinách Úvod Karel IV. patří nejen mezi nejvýznamnější české panovníky, ale i mezi nejvýznamnější panovníky evropského

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více