Znalecký posudek č. 104/30/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 104/30/11"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná Hora Objednatel posudku: Účel posudku: Ján Locek soudní exekutor Exekutorského úřadu Kutná Hora Vocelova Kutná Hora 092 EX 145/10-55 exekuční řízení Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Lenka Váchová Kaňk Kutná Hora tel.: Posudek obsahuje 19 stran textu včetně titulního listu a 8 stran příloh. Objednateli se předává ve třech vyhotoveních. V Kutné Hoře,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Úkolem znalce je : ocenit nemovitost, její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené, v majetku povinného, a to: - pozemek parcelní číslo st. 940/6, o výměře 515 m 2, druh zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0205 KP Kutná Hora, pro obec Čáslav, katastrální území Čáslav, na listu vlastnictví č pozemek parcelní číslo st. 1242/1, o výměře 214 m 2, druh zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0205 KP Kutná Hora, pro obec Čáslav, katastrální území Čáslav, na listu vlastnictví č pozemek parcelní číslo 598/2, o výměře 483 m 2, druh zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0205 KP Kutná Hora, pro obec Čáslav, katastrální území Čáslav, na listu vlastnictví č stavba - Čáslav - Nové Město, číslo popisné 583, stojící na pozemku parc.č. st. 1242/1, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0205 KP Kutná Hora, pro obec Čáslav, katastrální území Čáslav, na listu vlastnictví č a podat o tomto znalecký posudek, ve kterém bude uvedeno: a) cena nemovitosti a jejího příslušenství zjištěná dle platného znaleckého předpisu b) cena obecná nemovitosti a jejího příslušenství, za níž je nemovitost v dražbě prodejná c) cena práva a závad, pokud na movitých věcech váznou 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům Chrudimská Čáslav Region: Středočeský Okres: Kutná Hora Katastrální území: Čáslav 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Znalecký posudek 104/30/11 Strana 2 (celkem 19)

3 4. Podklady pro vypracování posudku: - usnesení č.j. 092 EX 145/10-55 z výpis z KN Katastrálního úřadu Kutná Hora k datu , LV č pro k.ú. Čáslav - snímek z katastrální mapy - skutečnosti a výměry zjištěné na místě - informace a údaje sdělené realitní makléřkou a zjištěné prostřednictvím internetu z realitní inzerce - projektová dokumentace na stavbu RD pro majitele mlýna z r projektová dokumentace na rekonstrukci rd. domku z 06/ kolaudační rozhodnutí č.j. Výst. 285/2003 z zákon č. 151/97 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb. - vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. - Metodika oceňovaní nemovitostí, obsahující základní pravidla evropských a mezinárodních oceňovacích standardů. Metodika vychází ze standardu IVS č. 4 a navazující uživatelské směrnice, průběžně je doplňována o všechny nové poznatky a dohody, které vznikají v rámci evropského sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC). 5. Vlastnické a evidenční údaje: SJM Ondič Jána a Ondičová Viera 6. Dokumentace a skutečnost: V archivu stavebního úřadu se podařilo dohledat částečnou projektovou dokumentaci domu. Povinná si doporučený dopis s výzvou o zpřístupnění nemovitosti převzala, byla v tomto termínu doma, ale odmítla nemovitost zpřístupnit. Byla zaměřena pouze veranda, poté mě rodina povinné vykázala. Částečné měření bylo provedeno laserovým měřidlem vzdáleností Leika DISTO. 7. Celkový popis nemovitosti: Oceňovaná nemovitost je rodinný dům č.p. 538 na pozemku parc. č. st. 1242/1 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 1242/1, st. 940/6 a parc. č. 598/2. Dům je napojen na veřejný rozvod el.energie, vody a kanalizace, plyn je zaveden do sloupku na hranici pozemku. Příslušenství tvoří venkovní úpravy (zpevněná plocha z dlažebních kostek, oplocení, vrata a vrátka), na pozemku parc. č. 598/2 jsou okrasné a ovocné stromy; příslušenství nemá zásadní vliv na obvyklou cenu nemovitosti, k jeho existenci bylo přihlédnuto při stanovení výsledné ceny. Žádná práva a právní závady, které by měly vliv na obvyklou cenu nemovitosti, nebyly zjištěny. Dle sdělení makléřky nejsou na bytové jednotky uzavřeny žádné nájemní smlouvy, objekt obývá jedna rodina. Zástavní práva a exekuční příkazy uvedené na výpisu z listu vlastnictví nejsou v ocenění zohledněny. Znalecký posudek 104/30/11 Strana 3 (celkem 19)

4 8. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům b) Venkovní úpravy b 1 ) Venkovní úpravy c) Porosty c 1 ) Porosty d) Pozemky d 1 ) Pozemky B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 364/2010 Sb.) a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům - 5 Samostatně stojící vila z roku 1922, původně sloužila jako tovární vila pro majitele mlýna. V roce 1948 proběhla podsklepená přízemní přístavba směrem k jatkám, v roce 1989 bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci objektu - stavebními úpravami vznikly 3 bytové jednotky - rekonstrukce byla kolaudována v roce Rozměry objektu byly převzaty z projektové dokumentace, údaje o vybavení dle realitní inzerce - z fotodokumentace a popisu. Stavba je zděná cihel a částečně z kamene (podezdívka). Původní část domu je podsklepená přízemní stavba s vestavbou podkroví v celém půdorysu, přístavba je částečně podsklepená přízemní. Střecha nad původním domem je mansardová, krytá pálenými taškami, nad přístavbou je zčásti plochá krytá falcovaným plechem, v části stanová krytá pálenými taškami. Okna jsou původní špaletová, koupelny ve standardu 80. let, ohřev vody v el. boileru, ve 2 kuchyních běžné linky a sporáky, v jedné kuchyni kuchyňská kamna na tuhá paliva. Vytápění je lokální - el. přímotopy a lokální na tuhá paliva. Dle sdělení realitní makléřky je objekt ve stavu před rekonstrukcí. Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ C Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: má podkroví nad 1/3 do 2/3 zast. pl. 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 1122 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 4 (celkem 19)

5 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 11,2*10,05 +2,1*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0 = 188,40 m 2 1.NP: 11,2*10,05+0,45*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0+6,3*7,1 = 225,46 m 2 2.NP: 11,2*10,05+0,45*4,65 = 114,65 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 188,40 m 2 2,50 m 1.NP: 225,46 m 2 3,45 m 2.NP: 114,65 m 2 4,90 m Obestavěný prostor: 1.PP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*2,5 + = 360,38 m 3 (1,65*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0)*(1,00) 1.NP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*3,45+1,65*4,65*(4,74+0,2/ = 1 004,25 m 3 2)+(11,82*1,8+11,2*4,0)*(4,74+0,5/2)+6,3*7,1*(4, 74+2,0/3) 2.NP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*(0,8+4,9)/2 = 326,76 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 691,39 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu Část 1. Základy: betonové pasy S 100,00 2. Zdivo: cihel. zdivo S 100,00 3. Stropy: dřevěné trámové s podhledem, nad sklepem S 100,00 betonové 4. Střecha: krov dřevěný vázaný, betonová plochá S 100,00 5. Krytina: pálená krytina, falc. pozink. plech S 100,00 6. Klempířské konstrukce: žlaby a svody z pozink. plechu P 80,00 klemp. kce stanové střechy a verandy chybí C 20,00 7. Vnitřní omítky: vápenné štukové S 100,00 8. Fasádní omítky: vápenné štukové S 80,00 chybí C 20,00 9. Vnější obklady: není C 100, Vnitřní obklady: bělninové S 100, Schody: železobetonové monolitické s běžným S 100,00 povrchem 12. Dveře: hladké do kovových zárubní S 100, Okna: dřevěná špaletová S 100, Podlahy obytných místností: S 100, Podlahy ostatních místností: S 100, Vytápění: lokální S 100, Elektroinstalace: světelná třífázová S 100, Bleskosvod: C 100, Rozvod vody: ocelové trubky S 100, Zdroj teplé vody: bojler S 100, Instalace plynu: C 100, Kanalizace: Z koupelen, WC a kuchyně S 100, Vybavení kuchyně: kuchyňská kamna na tuhá paliva P 30,00 S 70,00 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 5 (celkem 19)

6 24. Vnitřní vybavení: WC, umyvadla, vana S 100, Záchod: není S 100, Ostatní: C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: S 5,40 100,00 1,00 5,40 2. Zdivo: S 23,40 100,00 1,00 23,40 3. Stropy: S 9,10 100,00 1,00 9,10 4. Střecha: S 5,40 100,00 1,00 5,40 5. Krytina: S 3,30 100,00 1,00 3,30 6. Klempířské konstrukce: P 0,80 80,00 0,46 0,29 C 0,80 20,00 0,00 0,00 7. Vnitřní omítky: S 6,10 100,00 1,00 6,10 8. Fasádní omítky: S 2,80 80,00 1,00 2,24 C 2,80 20,00 0,00 0,00 9. Vnější obklady: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,20 100,00 1,00 2, Schody: S 2,30 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,10 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,10 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,30 100,00 1,00 1, Vytápění: S 5,30 100,00 1,00 5, Elektroinstalace: S 4,20 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 2,90 100,00 1,00 2, Zdroj teplé vody: S 1,70 100,00 1,00 1, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,70 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: P 0,50 30,00 0,46 0,07 S 0,50 70,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,30 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: C 4,00 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 93,25 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9325 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 5,40 55,0 1,00 2,97 3, ,63 1,7690 S 5,40 45,0 1,00 2,43 2, ,38 1, Zdivo: S 23,40 65,0 1,00 15,21 16, ,33 9,6767 S 23,40 35,0 1,00 8,19 8, ,81 4, Stropy: S 9,10 80,0 1,00 7,28 7, ,17 5,7927 S 9,10 20,0 1,00 1,82 1, ,50 1, Střecha: S 5,40 65,0 1,00 3,51 3, ,17 2,7888 S 5,40 35,0 1,00 1,89 2, ,50 1, Krytina: S 3,30 60,0 1,00 1,98 2, ,68 2,0072 S 3,30 20,0 1,00 0,66 0, ,44 0,3155 S 3,30 20,0 1,00 0,66 0, ,33 0, Klempířské konstrukce: P 0,80 80,0 0,46 0,29 0, ,92 0,3005 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 6 (celkem 19)

7 C 0,80 20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní omítky: S 6,10 30,0 1,00 1,83 1, ,68 1,8361 S 6,10 50,0 1,00 3,05 3, ,00 2,9430 S 6,10 20,0 1,00 1,22 1, ,33 0, Fasádní omítky: S 2,80 80,0 1,00 2,24 2, ,92 2,3261 C 2,80 20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnější obklady: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,00 1, Schody: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2, ,17 1, Dveře: S 3,20 50,0 1,00 1,60 1, ,92 1,6670 S 3,20 50,0 1,00 1,60 1, ,00 0, Okna: S 5,10 65,0 1,00 3,32 3, ,89 3,5205 S 5,10 35,0 1,00 1,79 1, ,00 1, Podlahy obytných S 2,10 100,0 1,00 2,10 2, ,92 2,1807 místností: 15. Podlahy ostatních S 1,30 100,0 1,00 1,30 1, ,00 1,1120 místností: 16. Vytápění: S 5,30 50,0 1,00 2,65 2, ,92 2,7525 S 5,30 50,0 1,00 2,65 2, ,00 2, Elektroinstalace: S 4,20 100,0 1,00 4,20 4, ,67 3, Bleskosvod: C 0,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod vody: S 2,90 100,0 1,00 2,90 3, ,67 2, Zdroj teplé vody: S 1,70 100,0 1,00 1,70 1, ,67 1, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,70 100,0 1,00 2,70 2, ,00 1, Vybavení kuchyně: P 0,50 30,0 0,46 0,07 0, ,00 0,0640 S 0,50 70,0 1,00 0,35 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,30 100,0 1,00 4,30 4, ,67 3, Záchod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0, ,67 0, Ostatní: C 4,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 93,26 Opotřebení: 68,3279 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 130,- Kč/m 3 Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,0900 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9325 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1540 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2450 Základní cena upravená = 5 805,91 Kč/m 3 Plná cena: 1 691,39 m 3 * 5 805,91 Kč/m 3 = ,11 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 68,3279 % Úprava ceny za opotřebení ,49 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,62 Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 7 (celkem 19)

8 b) Venkovní úpravy b 1 ) Venkovní úpravy - 10 U domu jsou běžné venkovní úpravy - zpevněná plocha z dlažebních kostek, zděný plot, kovová vrata a vrátka, oplocení do ulice ze stroj. pletiva a kov. sloupků, přípojky vody a kanalizace. Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem procentem z ceny stavby Stanovené procento z ceny staveb: 2,50 % Ceny staveb pro stanovení základu pro výpočet ceny venkovních úprav: Název stavby Cena stavby Rodinný dům ,62 Kč Celkem: ,62 Kč Ocenění: Cena staveb celkem: ,62 Stanovené procento z ceny staveb: * 0,0250 Venkovní úpravy - zjištěná cena = ,47 Kč c) Porosty c 1 ) Porosty Na zahradě jsou ovocné a okrasné stromy. Pokryvná plocha porostů byla určena odhadem. Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných dřevin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,51 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 1212 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 150 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: ,43 Cena porostů je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 2 245,78 Porosty - zjištěná cena = 2 245,78 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům = ,62 Kč b) Venkovní úpravy = ,47 Kč c) Porosty = 2 245,78 Kč Cena objektů činí celkem ,87 Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 8 (celkem 19)

9 a) Pozemky a 1 ) Pozemky Pozemky jsou situované na okraji zastavěné části města, v průmyslové zóně, v těsném sousedství areálu Jatky Čáslav, v blízkosti na druhé straně hlavní příjezdové komunikace do města je pila LESS. Pozemek parc.č. st. 1242/1 je zastavěn oceňovaným rodinným domem, zastavěná plocha a nádvoří st. 940/6 tvoří uzavřený dvůr a příjezdovou cestu k domu, zahrada p.č. 598/2 na stavební pozemek navazuje směrem k železniční trati a hlavní silnici. Přístup je po zpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na veřejný rozvod elektrické energie, kanalizace, vody a zemního plynu. Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha a nádvoří st. 940/6 515,00 102, ,30 Zastavěná plocha a nádvoří st. 1242/1 214,00 102, ,68 Součet ,98 Úprava ceny příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,- Mezisoučet ,98 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2450 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1540 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,19 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 102,62 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 598/2 483,00 102, ,46 Součet ,46 Úprava ceny - příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,55 Mezisoučet ,01 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2450 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1540 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,32 Pozemky - zjištěná cena = ,51 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,51 Kč Cena pozemků činí celkem ,51 Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 9 (celkem 19)

10 Věcná hodnota dle cenového předpisu 364/2010 Sb. a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům - 5 Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ C Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: má podkroví nad 1/3 do 2/3 zast. pl. 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 1122 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 11,2*10,05 +2,1*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0 = 188,40 m 2 1.NP: 11,2*10,05+0,45*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0 +6,3*7,1 = 225,46 m 2 2.NP: 11,2*10,05+0,45*4,65 = 114,65 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 188,40 m 2 2,50 m 1.NP: 225,46 m 2 3,45 m 2.NP: 114,65 m 2 4,90 m Obestavěný prostor: 1.PP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*2,5 + = 360,38 m 3 (1,65*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0)*(1,00) 1.NP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*3,45+1,65*4,65*(4,74+0 = 1 004,25 m 3,2/2)+(11,82*1,8+11,2*4,0)*(4,74+0,5/2)+6,3*7,1 *(4,74+2,0/3) 2.NP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*(0,8+4,9)/2 = 326,76 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 691,39 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu Část 1. Základy: betonové pasy S 100,00 2. Zdivo: cihel. zdivo S 100,00 3. Stropy: dřevěné trámové s podhledem, nad sklepem S 100,00 betonové 4. Střecha: krov dřevěný vázaný, betonová plochá S 100,00 5. Krytina: pálená krytina, falc. pozink. plech S 100,00 6. Klempířské konstrukce: žlaby a svody z pozink. plechu P 80,00 klemp. kce stanové střechy a verandy chybí C 20,00 7. Vnitřní omítky: vápenné štukové S 100,00 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 10 (celkem 19)

11 8. Fasádní omítky: vápenné štukové S 80,00 chybí C 20,00 9. Vnější obklady: není C 100, Vnitřní obklady: bělninové S 100, Schody: železobetonové monolitické s běžným S 100,00 povrchem 12. Dveře: hladké do kovových zárubní S 100, Okna: dřevěná špaletová S 100, Podlahy obytných místností: S 100, Podlahy ostatních místností: S 100, Vytápění: lokální S 100, Elektroinstalace: světelná třífázová S 100, Bleskosvod: C 100, Rozvod vody: ocelové trubky S 100, Zdroj teplé vody: bojler S 100, Instalace plynu: C 100, Kanalizace: Z koupelen, WC a kuchyně S 100, Vybavení kuchyně: kuchyňská kamna na tuhá paliva P 30,00 S 70, Vnitřní vybavení: WC, umyvadla, vana S 100, Záchod: není S 100, Ostatní: C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: S 5,40 100,00 1,00 5,40 2. Zdivo: S 23,40 100,00 1,00 23,40 3. Stropy: S 9,10 100,00 1,00 9,10 4. Střecha: S 5,40 100,00 1,00 5,40 5. Krytina: S 3,30 100,00 1,00 3,30 6. Klempířské konstrukce: P 0,80 80,00 0,46 0,29 C 0,80 20,00 0,00 0,00 7. Vnitřní omítky: S 6,10 100,00 1,00 6,10 8. Fasádní omítky: S 2,80 80,00 1,00 2,24 C 2,80 20,00 0,00 0,00 9. Vnější obklady: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,20 100,00 1,00 2, Schody: S 2,30 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,10 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,10 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,30 100,00 1,00 1, Vytápění: S 5,30 100,00 1,00 5, Elektroinstalace: S 4,20 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 2,90 100,00 1,00 2, Zdroj teplé vody: S 1,70 100,00 1,00 1, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,70 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: P 0,50 30,00 0,46 0,07 S 0,50 70,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,30 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: C 4,00 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 93,25 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9325 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 11 (celkem 19)

12 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 130,- Kč/m 3 Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,0900 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9325 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1540 Základní cena upravená = 4 663,38 Kč/m 3 Plná cena: 1 691,39 m 3 * 4 663,38 Kč/m 3 = ,30 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Stáří objektu: 89 roků Opotřebení: 68,328 % ,55 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,75 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům = ,- Kč Cena objektů činí celkem po zaokrouhlení ,- Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 12 (celkem 19)

13 Porovnávací hodnota a) Pozemky a 1 ) Pozemky V územním plánu jsou pozemky určeny jako průmyslová plocha. Pozemky přiléhají jižní hranicí přímo k železniční trati, resp. k hlavní příjezdové komunikaci do města, na severovýchodu a severozápadu hraničí s areálem jatek. Popis porovnávaných pozemků: Podle zkušeností z místního trhu se pozemky pro bydlení v obci prodávají v závislosti na umístění, zasíťování a velikosti v rozmezí 650 až 900 Kč/m 2, pozemky pro komerční výstavbu se prodávají za cenu ,- Kč/m 2. Vzhledem k poloze pozemku v průmyslové zóně a označení pozemku v územním plánu jako průmyslová plocha odhaduji obvyklou cenu v tomto případě na 400,- Kč/m 2. Seznam porovnávaných pozemků: Název Realiz. cena [Kč] Výměra [m 2 ] Jedn.cena [Kč/m 2 ] K p Váha Upravená jedn. cena [Kč/m 2 ] Pozemky 400,00 1,00 1,00 400,00 400,- / 1,000 Průměrná jednotková cena: 400,00 Kč/m 2 Oceňované pozemky: zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 940/6 515 m 2 zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 1242/1 214 m 2 zahrada p.č. 598/2 483 m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 1212 m ,00 m 2 á 400,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,- Kč Pozemky - výsledná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem po zaokrouhlení ,- Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 13 (celkem 19)

14 Porovnávací metoda Oceňovaná nemovitost je cca od 01/2011 inzerovaná k prodeji několika realitními kancelářemi, a to původně za cenu ,- Kč, v současné době je inzerovaná cena ,- Kč. Popis oceňované stavby Název : RD Druh nemovitosti: Rodinné domy Konstrukce: zděné Počet podzemních podlaží: 1 Počet nadzemních podlaží: 1 Poloha: samostatně stojící Podkroví: ano Pozemky celkem: 1212 m 2 Zastavěná plocha hlavního objektu: 225,46 m 2 Přípojky: el., voda, kanalizace, plyn Technický stav objektu: před rekonstrukcí Garáž: v objektu Stáří objektu: 90 roků Obytné místnosti 1.PP garáž 42,34 m2 kotelna 21,96 m2 uhelna 21,96 m2 prádelna 18,68 m2 chodba 14,03 m2 sklad 6,35 m2 Užitná 1.PP 125,32 m2 1.NP zádveří 3,62 m2 chodba 13,04 m2 BYT 1 BYT 2 předsíň 4,55 m2 předsíň 10,13 m2 kuchyň 18,08 m2 kuchyňský kout 8,80 m2 pokoj 13,05 m2 pokoj 19,36 m2 pokoj 12,65 m2 pokoj 29,62 m2 koupelna 3,72 m2 pokoj 13,78 m2 WC 1,89 m2 koupelna+wc 5,07 m2 BYT 1 celkem 53,94 m2 zimní zahrada 5,96 m2 Podkroví BYT 3 předsíň+schodiště 9,11 m2 kuchyň 15,15 m2 pokoj 22,50 m2 pokoj 22,50 m2 šatna 5,65 m2 koupelna 6,52 m2 WC 2,25 m2 komora 1,98 m2 BYT 3 celkem 46,76 m2 BYT 2 celkem 92,72 m2 Jednotkové množství oceňované nemovitosti Jednotka Zkratka Výměra Obestavěný prostor OP 1 691,00 m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem ZP 225,46 m 2 Podlahová plocha podlaží celkem PP 193,42 m 2 Hrubá užitná plocha PUH 335,40 m 2 Čistá užitná plocha PUČ 193,42 m 2 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 14 (celkem 19)

15 Přehled porovnatelných nemovitostí 1. Realizovaný prodej RD Čáslav Okres: KH Obec: Čáslav Katastrální území: Čáslav Zóna: Rodinné domy Cena obchodovaná: ,- Kč Datum obchodu: 11/2010 Základní charakteristika nemovitosti: Podsklepený patrový RD o dvou bytových jednotkách. Dům je zděný z tvárnic, stropy jsou s rovným podhledem, střecha je stanová krytá eternitem, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Fasáda je břizolitová škrábaná, podezdívka kamenná, vnitřní omítky štukové, v koupelnách, WC, kuchyních a prádelně jsou bělninové obklady. Okna jsou dřevěná špaletová, dveře hladké do kovových zárubní. Podlahy jsou převážně betonové s volně kladenými koberci, ve dvou pokojích v obou bytech jsou vlysy, v koupelnách, kuchyních a WC keram. dlažba, ve sklepě betonové podlahy, schody jsou betonové s teraco úpravou, do podstřeší stahovací kovové. V koupelně v přízemí je sprchový kout, umývadlo boiler, v patře obezděná vana, umývadlo, boiler. WC vždy umístěno samostatně. V kuchyních je plyn. sporák, dřez, kuchyňská linka a digestoř, v prádelně ve sklepě obezděná vana. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva a plynovým kotlem ve sklepě, v pokoji v patře je krb. Rodinný dům v klidné části obce, v blízkosti centra. U domu je zahrada, zděná kolna, zpevněné plochy, oplocení. Dům je napojen na rozvod plynu, vody, kanalizace a el. Stáří nemovitosti: Dům je užíván od roku 1975, v bytové jednotce v 2NP byla vyměněna kuchyňská linka, v přízemí provedena částečná rekonstrukce koupelny - sprchový kout a nový boiler, ostatní vybavení a konstrukce v původním stavu. Rozměrové a cenové charakteristiky: Stavby: Druh plochy Podlah. plocha (m2) Realizovaná cena 1 m2 v Kč: sklepní 88, obytné 88, obytné 89, Celková cena staveb ,- Kč Pozemky: Popis Výměra (m2) USC upravená směrná cena staveb.pl Celková cena pozemků ,- Kč Lepší poloha nemovitosti, lepší technický stav nemovitosti, menší podlahová plocha, menší pozemek. 2. Záznam MOISES č Okres: KH Obec: Kutná Hora Katastrální území: Kutná Hora Zóna: Centrum Adresa nemovitosti: Hradební Cena obchodovaná: ,- Kč Datum obchodu: Základní charakteristika nemovitosti: Cena mírně ovlivněna časovou tísní prodávajícího. Dům v centru města, všechny IS. Dům je zděný z cihel tl. 45 cm, stropy jsou dřevěné trámové s rovným omítaným podhledem, střecha sedlová krytá beton. taškami Bramac, klemp. konstrukce z pozink. plechu, omítky vnitřní štukové, fasáda vápenná hladká. Schody kamenné, dveře dřevěné do dřevěných a kovových zárubní, okna dřevěná špaletová, podlahy obytných místností v 1.NP prkenné, v 2.NP plovoucí laminátové, v ostatních místnostech jsou keram. dlažby, ve sklepě cihel. dlažba. Vytápění ústřední s plyn. kotlem, v patře plech. deskové radiátory Radik, v přízemí Likov. Vybavení koupelny standardní kvality Objekt je postaven na nestabilním podloží-svažité navážce. V nosném zdivu a stropech, zejména v přízemí jsou patrné statické poruchy (praskliny). Znalecký posudek 104/30/11 Strana 15 (celkem 19)

16 Dispoziční řešení: 1.PP : kotelna, prádelna, dílna a sklepní místnosti, schodiště 1.NP: vstup, chodba, kuchyň, tři obytné místnosti, WC, schodiště 2.NP: chodba, kuchyňský kout, dvě obytné místnosti, koupelna s WC, šatna, schodiště Půda: volný prostor bez vnitřního členění Stáří nemovitosti: Stavba byla postavená v roce 1904, v roce 1970 byla provedená celková modernizace včetně vestaveb koupelen a výměny rozvodů inženýrských sítí. Okna byla vyměněna v roce 1985, ústřední topení v roce 1991, střešní krytina 1997, roce 2000 byl modernizován byt v patře. Rozměrové a cenové charakteristiky: Stavby: Druh plochy Podlah. plocha (m2) Realizovaná cena 1 m2 v Kč: sklepní obytné Celková cena staveb: ,- Kč Pozemky: Popis Výměra (m2) USC upravená směrná cena staveb.pl zahrada Celková cena pozemků: ,- Kč Výrazně lepší poloha nemovitosti, lepší stav nemovitosti. 3. Inzerce: Prodej dvougeneračního RD 2x2+1, Čáslav Číslo zakázky: 059-N00693 Počet nadzemních podlaží objektu: 2 Užitná plocha: 148 m2 Druh objektu: Cihlová Stav objektu: Dobrý Vlastnictví: Osobní Cena prodej: ,00 Poznámka k ceně: Cena včetně právních služeb, provize a DPH Zastavěná plocha: 94 m2 Plocha parcely: 260 m2 Topení: Lokální - plynové Doprava: Vlak, Silnice, MHD, Autobus Elektřina: 230 V Voda: Dálkový rozvod Odpad: Čistička odpadních vod pro celý objekt Plyn: Plynovod Občanská vybavenost: Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Pošta, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb Terasa: Ano Poloha objektu: V bloku Dvougenerační rodinný dům o dispozici 2+1 a 2+1 umístěn v obci Čáslav, na pozemku o výměře 260 m2. Dům je situován v okrajové a klidné části města. Do domu se vchází společnou verandou (4,4 m2). V přízemí se nachází koupelna (4 m2), WC (1 m2), komora (2,8 m2), společná chodba (11,3 m2), z které se vchází do pokoje (16,2 m2), a do kuchyně (16,3 m2). Z kuchyně se jde do obývacího pokoje (17,6 m2). Ze společné chodby vstoupíte po dřevěném schodišti do 2 NP, které je dispozičně řešené jako 1 NP. Na pozemku se nachází zděná kůlna s možností využití jako dílna. Vytápění je plynovým kotlem. Dům je částečně podsklepen. Ve městě je kompletní občanská vybavenost (lékař, městský úřad, vysoká škola, školka, škola, pošta, kino, divadlo, muzeum, úplná síť obchodů). Menší nemovitost, lepší poloha a technický standard nemovitosti. Znalecký posudek 104/30/11 Strana 16 (celkem 19)

17 4. Inzerce: Prodej rodinného domu v Čáslavi Evidenční číslo: Adresa Čáslav-Nové Město, Čáslav, Masarykova Cena Kč/obj. Vloženo Změna Plocha 260 m2 Plocha obytná 260 m2 Plocha pozemek 417 m2 Plocha zastavěná 150 m2 Počet NP 3 Počet PP 1 Topení Lokální palivové Konstrukce budovy Cihlová Stav objektu Dobrý Sítě Plyn, 220V, Kanalizace, Telefon, Voda, pitná, Vybavení Parkování, Garáž, Sklep,, Typ budovy Řadový Umístění Centrum obce Popis nemovitosti Třípodlažní rodinný dům v ulici Masarykova. Přízemí 3 místnosti, sklad, předsíň, WC, vjezd, který může být využíván pro dvě stání aut. 1.p. kuchyň, 3 pokoje, hala, spíž, sociální zázemí 2.p. kuchyň, 3 pokoje, hala, spíš, sociální zázemí U domu je zahrada na které stojí 2 garáže a dílna. Dům je napojen na inženýrské sítě a vytápěn plynovými topidly VAF. Každé patro má samostatné měření plynu a elektrické energie. Větší nemovitost, výrazně lepší poloha a technický standard nemovitosti. Cena objektu zjištěná porovnávací metodou: Po porovnání uvedených nemovitostí s oceňovanou nemovitostí, zvážení jejich stavu, vybavení, lokality, velikosti pozemků a časových relací, s ohledem na skutečnost, že oceňovaná nemovitosti se téměř rok inzeruje k prodeji, stanovuji porovnávací hodnotu na částku : Rodinný dům - výsledná cena = ,- Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 17 (celkem 19)

18 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,87 Kč ,51 Kč ,38 Kč Administrativní cena: ,- Kč slovy: třimilionyčtyřistašedesátdevěttisíctřistadevadesát Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: jedenmilion Kč V Kutné Hoře, Ing. Lenka Váchová Kaňk Kutná Hora tel.: Znalecký posudek 104/30/11 Strana 18 (celkem 19)

19 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne pod č. j. Spr. 4037/2006, pro základní obory ekonomika, ceny a odhady nemovitostí. deníku. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 104/30/11 znaleckého V Kutné Hoře, Ing. Lenka Váchová Kaňk Kutná Hora tel.: Znalecký posudek 104/30/11 Strana 19 (celkem 19)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 121/16/12

Znalecký posudek č. 121/16/12 Znalecký posudek č. 121/16/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti pozemků parc. č. st. 20, 135/1, 136 a parc. č. 139 v k.ú. Křečovice u Onomyšle, obec Onomyšl, okres Kutná Hora Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek č. 4329/43/14

Znalecký posudek č. 4329/43/14 Znalecký posudek č. 4329/43/14 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 252 v k.ú., obci a okrese Kutná Hora a pozemků v k.ú. Červený Hrádek u Bečvár Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vladimír

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3658-481/2013 O ceně rodinného domu v obci Rychnov na Moravě č.p.196, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 817 m 2, vše zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek č.. 3582/132/08

Znalecký posudek č.. 3582/132/08 Znalecký posudek č.. 3582/132/08 o obvyklé ceně ě nemovitosti - rodinného domu čp. 356 v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 112/7/12

Znalecký posudek č. 112/7/12 Znalecký posudek č. 112/7/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti pozemku parc. č. 1157/7 v k.ú. a obci Záboří nad Labem, okres Kutná Hora Objednatel znaleckého posudku: Ján Locek soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 4020/70/11 o zjištěné a obvyklé ceně nemovitosti čp. 26 v k.ú. Dolní Bučice, obec Vrdy, okres Kutná Hora

Znalecký posudek č. 4020/70/11 o zjištěné a obvyklé ceně nemovitosti čp. 26 v k.ú. Dolní Bučice, obec Vrdy, okres Kutná Hora Znalecký posudek č. 4020/70/11 o zjištěné a obvyklé ceně nemovitosti čp. 26 v k.ú. Dolní Bučice, obec Vrdy, okres Kutná Hora Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Ján Locek soudní exekutor Exekutorského

Více

Znalecký posudek č. 129/24/12

Znalecký posudek č. 129/24/12 Znalecký posudek č. 129/24/12 o obvyklé ceně nemovitosti pozemků parc. č. PK 238, PK 239, PK 327, PK 363, PK 384, PK 394, PK 504, PK 539, PK 559, PK 560, PK 576, PK 653, PK 654 a PK 847/1 v k.ú. a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5954-89/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Muglinov Adresa nemovitosti: Podvojná 120/10,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6149-8/2013 o ceně obvyklé rodinného domku nedokončeného na st.124/4 a přilehlého pozemku č.parc.124/2 a to se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.lužkovice,obec Lužkovice,okr.Zlín.

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú. Kladruby u Vlašimi, obec Kladruby, okres Benešov

Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú. Kladruby u Vlašimi, obec Kladruby, okres Benešov Znalecký posudek č. 3887/57/10 o obvyklé ceně nemovitosti-pozemku p.č. 170/5 v k.ú., obec Kladruby, okres Benešov Objednatel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č 1 Znalecký posudek č. 01 2016 O obvyklé ceně nemovitostí ve výši ½ vlastnického podílu povinného a ½ oprávněné : - pozemku - č.parc. 903/1, zastavěná plocha a nádvoří - pozemku - č.parc. 903/2, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 382-245/2011 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 273/8003/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 128 s příslušenstvím a pozemky v kat. území Černé Budy, obec Sázava, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1863-2012 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122, Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Nový

Více

Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Přípotoční 1519/10C 101 00 Praha 10. 76 EX 177/08-15 exekuční řízení

Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Přípotoční 1519/10C 101 00 Praha 10. 76 EX 177/08-15 exekuční řízení Znalecký posudek č. 3635/185/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného rodinného domu na p.č. st. 329 v k.ú. Písty u Nymburka, obec Písty, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal

Více

Znalecký posudek č. 3369

Znalecký posudek č. 3369 Znalecký posudek č. 3369 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitosti - objektu č.e.54, související herny se skladem, studny a pozemků v katastrálním území Opolenec a obec Kašperské Hory, okr.klatovy. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6914-229/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 556 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Vítkov, k.ú. Vítkov Adresa nemovité věci: Stará 556, 749

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5625-275/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5625-275/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5625-275/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Petřkovice u Ostravy Adresa nemovitosti: Šilheřovická 638/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3831-059/2011. o ceně nemovitostí:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3831-059/2011. o ceně nemovitostí: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3831-059/2011 o ceně nemovitostí: Provozních staveb č.p. 769 a bez č.p. na p.č. 384/1 a na p.č. 384/2 s pozemky p.č. 384/1 a 384/2 a příslušenstvím v katastrálním území Karviná-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

Znalecký posudek číslo /07

Znalecký posudek číslo /07 Znalecký posudek číslo 3571 241/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1111 Frýdlant nad Ostravicí katastrální území: Frýdlant nad Ostravicí bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A

Více

Objednatel posudku: Stanislav Pazderka, soudní exekutor Prokopova 339/14 397 01 Písek

Objednatel posudku: Stanislav Pazderka, soudní exekutor Prokopova 339/14 397 01 Písek 117 EX 1081/09-29 Znalecký posudek č. 3185/54/12 Š O ceně obvyklé rodinného domu č.p. 484, parc.č. 1110, 1111,ul. 1. května v k.ú Komárov u Hořovic, obec Komárov, o. Beroun Postup při zpracování posudku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6703-18/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 1574 Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Vsetín, k.ú. Vsetín Adresa nemovité věci: Horská 1574, 755 01 Vsetín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 617-12/2015 O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

- 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o ceně obvyklé na rodinném domu s dílnou a příslušenstvím a pozemky ( zastavěná plocha a nádvoří, zah

- 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o ceně obvyklé na rodinném domu s dílnou a příslušenstvím a pozemky ( zastavěná plocha a nádvoří, zah ZNALECKÝ POSUDEK č. 1556/2011 O ceně obvyklé na rodinném domě s dílnou v ul. Okružní č.p.241 s příslušenstvím a pozemky č. par. 240/1 a 240/2 zastavěná plocha a nádvoří, zahrad č.par. 2867/2 a 2867/43,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 936-167/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 936-167/2010 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

Znalecký posudek č. 118/13/12

Znalecký posudek č. 118/13/12 Znalecký posudek č. 118/13/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 663/4 v k.ú. a obci Kolín, okres Kolín. Objednatel posudku: Ján Locek soudní exekutor Exekutorského úřadu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1123/163/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1123/163/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1123/163/2011 O ceně nemovitostí - 1/2 rodinného domu č.p. 1469 s příslušenstvím a s 1/2 pozemků p.č. 3876/1 a 3877 vše v obci Česká Lípa, katastrální území Česká Lípa. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 06 2017 O obvyklé ceně nemovitosti včetně příslušenství : - pozemku - č.parc. st. 388 - součástí je stavba č.p. 255, rodinný dům - pozemku č.parc. 389 zahrada zapsané na LV č. 1466

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3850 190/08 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 440 B A Š K A katastrální území: Baška bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 1263/52

Znalecký posudek č. 1263/52 160 EX 3097/12-38 Znalecký posudek č. 1263/52 o obvyklé ceně rodinného domu čp. 117 a příslušných nemovitostí v k.ú. Přívory, obec Všetaty, kraj Středočeský. Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku

ZNALECKÝ POSUDEK. č o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova vč. příslušenství a pozemku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173-2012 o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u a vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/18322/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/18322/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 122/18322/2011 O ceně nemovitostí - domu čp. 20 spolu s příslušenstvím a pozemkem st.p.č. 11, k. ú. Bezděkov u Prachomet, obec Toužim, okres Karlovy Vary Objednatel posudku: JUDr. Petr

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3601-424/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3601-424/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3601-424/2013 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Bukovka č.p.70, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.119, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 145 m 2 a p.č.471/9,

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

Znalecký posudek č. 119/14/12

Znalecký posudek č. 119/14/12 Znalecký posudek č. 119/14/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 34, st. 36, parc. č. 42, 47/1, 47/2 a parc. č. 1317 v k.ú. Stupárovice, obec Golčův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13879-319/13 o ceně výrobní haly bez čp/če na parc.č.1073/15, katastrální území a obec Třinec, okres Frýdek - Místek. (LV č.3294) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11281-161/08 o ceně rodinného domu čp.43 na parc.č.st.27, katastrální území a obec Černíkov, okres Klatovy, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.377) Objednavatel posudku: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

Znalecký posudek č. 3571/121/08

Znalecký posudek č. 3571/121/08 Znalecký posudek č. 3571/121/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 43 v k.ú. a obci Komorovice, okres Pelhřimov Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

Znalecký posudek č. 3629/250/13

Znalecký posudek č. 3629/250/13 Znalecký posudek č. 3629/250/13 088EX 2843/08-63 O ceně ½ podílu bytového domu č.p. 67 Husova ul. a ½ podílu parc.č. St.25 v k.ú a obci Třebívlice, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Dne 7.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/ Šumperk

ZNALECKÝ POSUDEK. č JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/ Šumperk ZNALECKÝ POSUDEK č. 70-2011 o obvyklé ceně rodinného domu s příslušenstvím a pozemky, k.ú. Hať, LV č. 872 Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6938-253/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 43 Katastrální údaje: Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Spálené Poříčí, k.ú. Číčov Adresa nemovité věci: Číčov 43, 335

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1008-92/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 - rodinného domu č.p. 526 na pozemku parc.č. st. 564, včetně pozemků a příslušenství, v k.ú. Kozlovice, obci

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6595-300/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 226 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Darkovice, k.ú. Darkovice Adresa nemovité věci: K Štípkám

Více

Znalecký posudek č. 123/18/12

Znalecký posudek č. 123/18/12 Znalecký posudek č. 123/18/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti podílu na bytovém domě č.p. 707/4 v k.ú. a obci Pečky, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: Ján Locek soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek č. 96/22/11

Znalecký posudek č. 96/22/11 Znalecký posudek č. 96/22/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/9 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: Účel posudku: Ján Locek soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3604-427/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3604-427/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3604-427/2013 O ceně bytové jednotky č.592/3 v Bojkovicích, Fučíkova Čtvrť č.p.592, včetně příslušenství a podílu o velikosti 6539/53328 na společných částech domu, vše zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek č. 3587/137/08

Znalecký posudek č. 3587/137/08 Znalecký posudek č. 3587/137/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 43/3 v k.ú. Dvory u Nymburka, obec Dvory, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Znalecký posudek číslo 3073-293/05

Znalecký posudek číslo 3073-293/05 Znalecký posudek číslo 3073 293/05 O ceně nemovitosti: Rozestavěný rodinný dům na p.č. 265/8 Dolní Domaslavice katastrální území: Volovec okres: FrýdekMístek Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

Znalecký posudek č. 117/12/12

Znalecký posudek č. 117/12/12 Znalecký posudek č. 117/12/12 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 1046 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 236/1, 236/3 a 250/2 v k.ú. a obci Pečky, okres Kolín Objednatel posudku: Ján Locek

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 3409/189/07 o obvyklé ceně nemovitosti čp. 16 v k.ú. Kotoučov, obec Bohdaneč, okres Kutná Hora

Znalecký posudek č. 3409/189/07 o obvyklé ceně nemovitosti čp. 16 v k.ú. Kotoučov, obec Bohdaneč, okres Kutná Hora Znalecký posudek č. 3409/189/07 o obvyklé ceně nemovitosti čp. 16 v k.ú. Kotoučov, obec Bohdaneč, okres Kutná Hora Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu

Více

Znalecký posudek. číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Stavba s pozemkem, č.p. 119, p.č.

Znalecký posudek. číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Stavba s pozemkem, č.p. 119, p.č. NEMOVITOST: Znalecký posudek číslo 164/12-6792 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Adresa nemovitosti: 783 72 Velký Týnec 119 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Olomouc, kú

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5841-491/2013 NEMOVITOST: Rekreační chata Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Holčovice, k.ú. Spálené Adresa nemovitosti: Spálené 37, 793

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek číslo 5631-209/11

Znalecký posudek číslo 5631-209/11 Znalecký posudek číslo 5631-209/11 O obvyklé ceně nemovitosti: poloviny rodinného domu číslo popisné 662 a souvisejících nemovitostí umístěných na pozemku parcelních čísel 2392 a 2393 vč. pozemků parcelních

Více

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k. 088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : dne 11.12.2013 byla provedena

Více