Znalecký posudek č. 104/30/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 104/30/11"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná Hora Objednatel posudku: Účel posudku: Ján Locek soudní exekutor Exekutorského úřadu Kutná Hora Vocelova Kutná Hora 092 EX 145/10-55 exekuční řízení Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Lenka Váchová Kaňk Kutná Hora tel.: Posudek obsahuje 19 stran textu včetně titulního listu a 8 stran příloh. Objednateli se předává ve třech vyhotoveních. V Kutné Hoře,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Úkolem znalce je : ocenit nemovitost, její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené, v majetku povinného, a to: - pozemek parcelní číslo st. 940/6, o výměře 515 m 2, druh zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0205 KP Kutná Hora, pro obec Čáslav, katastrální území Čáslav, na listu vlastnictví č pozemek parcelní číslo st. 1242/1, o výměře 214 m 2, druh zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0205 KP Kutná Hora, pro obec Čáslav, katastrální území Čáslav, na listu vlastnictví č pozemek parcelní číslo 598/2, o výměře 483 m 2, druh zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0205 KP Kutná Hora, pro obec Čáslav, katastrální území Čáslav, na listu vlastnictví č stavba - Čáslav - Nové Město, číslo popisné 583, stojící na pozemku parc.č. st. 1242/1, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj CZ0205 KP Kutná Hora, pro obec Čáslav, katastrální území Čáslav, na listu vlastnictví č a podat o tomto znalecký posudek, ve kterém bude uvedeno: a) cena nemovitosti a jejího příslušenství zjištěná dle platného znaleckého předpisu b) cena obecná nemovitosti a jejího příslušenství, za níž je nemovitost v dražbě prodejná c) cena práva a závad, pokud na movitých věcech váznou 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům Chrudimská Čáslav Region: Středočeský Okres: Kutná Hora Katastrální území: Čáslav 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Znalecký posudek 104/30/11 Strana 2 (celkem 19)

3 4. Podklady pro vypracování posudku: - usnesení č.j. 092 EX 145/10-55 z výpis z KN Katastrálního úřadu Kutná Hora k datu , LV č pro k.ú. Čáslav - snímek z katastrální mapy - skutečnosti a výměry zjištěné na místě - informace a údaje sdělené realitní makléřkou a zjištěné prostřednictvím internetu z realitní inzerce - projektová dokumentace na stavbu RD pro majitele mlýna z r projektová dokumentace na rekonstrukci rd. domku z 06/ kolaudační rozhodnutí č.j. Výst. 285/2003 z zákon č. 151/97 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb. - vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. - Metodika oceňovaní nemovitostí, obsahující základní pravidla evropských a mezinárodních oceňovacích standardů. Metodika vychází ze standardu IVS č. 4 a navazující uživatelské směrnice, průběžně je doplňována o všechny nové poznatky a dohody, které vznikají v rámci evropského sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC). 5. Vlastnické a evidenční údaje: SJM Ondič Jána a Ondičová Viera 6. Dokumentace a skutečnost: V archivu stavebního úřadu se podařilo dohledat částečnou projektovou dokumentaci domu. Povinná si doporučený dopis s výzvou o zpřístupnění nemovitosti převzala, byla v tomto termínu doma, ale odmítla nemovitost zpřístupnit. Byla zaměřena pouze veranda, poté mě rodina povinné vykázala. Částečné měření bylo provedeno laserovým měřidlem vzdáleností Leika DISTO. 7. Celkový popis nemovitosti: Oceňovaná nemovitost je rodinný dům č.p. 538 na pozemku parc. č. st. 1242/1 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 1242/1, st. 940/6 a parc. č. 598/2. Dům je napojen na veřejný rozvod el.energie, vody a kanalizace, plyn je zaveden do sloupku na hranici pozemku. Příslušenství tvoří venkovní úpravy (zpevněná plocha z dlažebních kostek, oplocení, vrata a vrátka), na pozemku parc. č. 598/2 jsou okrasné a ovocné stromy; příslušenství nemá zásadní vliv na obvyklou cenu nemovitosti, k jeho existenci bylo přihlédnuto při stanovení výsledné ceny. Žádná práva a právní závady, které by měly vliv na obvyklou cenu nemovitosti, nebyly zjištěny. Dle sdělení makléřky nejsou na bytové jednotky uzavřeny žádné nájemní smlouvy, objekt obývá jedna rodina. Zástavní práva a exekuční příkazy uvedené na výpisu z listu vlastnictví nejsou v ocenění zohledněny. Znalecký posudek 104/30/11 Strana 3 (celkem 19)

4 8. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům b) Venkovní úpravy b 1 ) Venkovní úpravy c) Porosty c 1 ) Porosty d) Pozemky d 1 ) Pozemky B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 364/2010 Sb.) a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům - 5 Samostatně stojící vila z roku 1922, původně sloužila jako tovární vila pro majitele mlýna. V roce 1948 proběhla podsklepená přízemní přístavba směrem k jatkám, v roce 1989 bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci objektu - stavebními úpravami vznikly 3 bytové jednotky - rekonstrukce byla kolaudována v roce Rozměry objektu byly převzaty z projektové dokumentace, údaje o vybavení dle realitní inzerce - z fotodokumentace a popisu. Stavba je zděná cihel a částečně z kamene (podezdívka). Původní část domu je podsklepená přízemní stavba s vestavbou podkroví v celém půdorysu, přístavba je částečně podsklepená přízemní. Střecha nad původním domem je mansardová, krytá pálenými taškami, nad přístavbou je zčásti plochá krytá falcovaným plechem, v části stanová krytá pálenými taškami. Okna jsou původní špaletová, koupelny ve standardu 80. let, ohřev vody v el. boileru, ve 2 kuchyních běžné linky a sporáky, v jedné kuchyni kuchyňská kamna na tuhá paliva. Vytápění je lokální - el. přímotopy a lokální na tuhá paliva. Dle sdělení realitní makléřky je objekt ve stavu před rekonstrukcí. Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ C Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: má podkroví nad 1/3 do 2/3 zast. pl. 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 1122 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 4 (celkem 19)

5 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 11,2*10,05 +2,1*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0 = 188,40 m 2 1.NP: 11,2*10,05+0,45*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0+6,3*7,1 = 225,46 m 2 2.NP: 11,2*10,05+0,45*4,65 = 114,65 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 188,40 m 2 2,50 m 1.NP: 225,46 m 2 3,45 m 2.NP: 114,65 m 2 4,90 m Obestavěný prostor: 1.PP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*2,5 + = 360,38 m 3 (1,65*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0)*(1,00) 1.NP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*3,45+1,65*4,65*(4,74+0,2/ = 1 004,25 m 3 2)+(11,82*1,8+11,2*4,0)*(4,74+0,5/2)+6,3*7,1*(4, 74+2,0/3) 2.NP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*(0,8+4,9)/2 = 326,76 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 691,39 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu Část 1. Základy: betonové pasy S 100,00 2. Zdivo: cihel. zdivo S 100,00 3. Stropy: dřevěné trámové s podhledem, nad sklepem S 100,00 betonové 4. Střecha: krov dřevěný vázaný, betonová plochá S 100,00 5. Krytina: pálená krytina, falc. pozink. plech S 100,00 6. Klempířské konstrukce: žlaby a svody z pozink. plechu P 80,00 klemp. kce stanové střechy a verandy chybí C 20,00 7. Vnitřní omítky: vápenné štukové S 100,00 8. Fasádní omítky: vápenné štukové S 80,00 chybí C 20,00 9. Vnější obklady: není C 100, Vnitřní obklady: bělninové S 100, Schody: železobetonové monolitické s běžným S 100,00 povrchem 12. Dveře: hladké do kovových zárubní S 100, Okna: dřevěná špaletová S 100, Podlahy obytných místností: S 100, Podlahy ostatních místností: S 100, Vytápění: lokální S 100, Elektroinstalace: světelná třífázová S 100, Bleskosvod: C 100, Rozvod vody: ocelové trubky S 100, Zdroj teplé vody: bojler S 100, Instalace plynu: C 100, Kanalizace: Z koupelen, WC a kuchyně S 100, Vybavení kuchyně: kuchyňská kamna na tuhá paliva P 30,00 S 70,00 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 5 (celkem 19)

6 24. Vnitřní vybavení: WC, umyvadla, vana S 100, Záchod: není S 100, Ostatní: C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: S 5,40 100,00 1,00 5,40 2. Zdivo: S 23,40 100,00 1,00 23,40 3. Stropy: S 9,10 100,00 1,00 9,10 4. Střecha: S 5,40 100,00 1,00 5,40 5. Krytina: S 3,30 100,00 1,00 3,30 6. Klempířské konstrukce: P 0,80 80,00 0,46 0,29 C 0,80 20,00 0,00 0,00 7. Vnitřní omítky: S 6,10 100,00 1,00 6,10 8. Fasádní omítky: S 2,80 80,00 1,00 2,24 C 2,80 20,00 0,00 0,00 9. Vnější obklady: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,20 100,00 1,00 2, Schody: S 2,30 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,10 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,10 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,30 100,00 1,00 1, Vytápění: S 5,30 100,00 1,00 5, Elektroinstalace: S 4,20 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 2,90 100,00 1,00 2, Zdroj teplé vody: S 1,70 100,00 1,00 1, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,70 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: P 0,50 30,00 0,46 0,07 S 0,50 70,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,30 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: C 4,00 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 93,25 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9325 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 5,40 55,0 1,00 2,97 3, ,63 1,7690 S 5,40 45,0 1,00 2,43 2, ,38 1, Zdivo: S 23,40 65,0 1,00 15,21 16, ,33 9,6767 S 23,40 35,0 1,00 8,19 8, ,81 4, Stropy: S 9,10 80,0 1,00 7,28 7, ,17 5,7927 S 9,10 20,0 1,00 1,82 1, ,50 1, Střecha: S 5,40 65,0 1,00 3,51 3, ,17 2,7888 S 5,40 35,0 1,00 1,89 2, ,50 1, Krytina: S 3,30 60,0 1,00 1,98 2, ,68 2,0072 S 3,30 20,0 1,00 0,66 0, ,44 0,3155 S 3,30 20,0 1,00 0,66 0, ,33 0, Klempířské konstrukce: P 0,80 80,0 0,46 0,29 0, ,92 0,3005 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 6 (celkem 19)

7 C 0,80 20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní omítky: S 6,10 30,0 1,00 1,83 1, ,68 1,8361 S 6,10 50,0 1,00 3,05 3, ,00 2,9430 S 6,10 20,0 1,00 1,22 1, ,33 0, Fasádní omítky: S 2,80 80,0 1,00 2,24 2, ,92 2,3261 C 2,80 20,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnější obklady: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,00 1, Schody: S 2,30 100,0 1,00 2,30 2, ,17 1, Dveře: S 3,20 50,0 1,00 1,60 1, ,92 1,6670 S 3,20 50,0 1,00 1,60 1, ,00 0, Okna: S 5,10 65,0 1,00 3,32 3, ,89 3,5205 S 5,10 35,0 1,00 1,79 1, ,00 1, Podlahy obytných S 2,10 100,0 1,00 2,10 2, ,92 2,1807 místností: 15. Podlahy ostatních S 1,30 100,0 1,00 1,30 1, ,00 1,1120 místností: 16. Vytápění: S 5,30 50,0 1,00 2,65 2, ,92 2,7525 S 5,30 50,0 1,00 2,65 2, ,00 2, Elektroinstalace: S 4,20 100,0 1,00 4,20 4, ,67 3, Bleskosvod: C 0,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod vody: S 2,90 100,0 1,00 2,90 3, ,67 2, Zdroj teplé vody: S 1,70 100,0 1,00 1,70 1, ,67 1, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,70 100,0 1,00 2,70 2, ,00 1, Vybavení kuchyně: P 0,50 30,0 0,46 0,07 0, ,00 0,0640 S 0,50 70,0 1,00 0,35 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,30 100,0 1,00 4,30 4, ,67 3, Záchod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0, ,67 0, Ostatní: C 4,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 93,26 Opotřebení: 68,3279 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 130,- Kč/m 3 Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,0900 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9325 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1540 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2450 Základní cena upravená = 5 805,91 Kč/m 3 Plná cena: 1 691,39 m 3 * 5 805,91 Kč/m 3 = ,11 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 68,3279 % Úprava ceny za opotřebení ,49 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,62 Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 7 (celkem 19)

8 b) Venkovní úpravy b 1 ) Venkovní úpravy - 10 U domu jsou běžné venkovní úpravy - zpevněná plocha z dlažebních kostek, zděný plot, kovová vrata a vrátka, oplocení do ulice ze stroj. pletiva a kov. sloupků, přípojky vody a kanalizace. Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem procentem z ceny stavby Stanovené procento z ceny staveb: 2,50 % Ceny staveb pro stanovení základu pro výpočet ceny venkovních úprav: Název stavby Cena stavby Rodinný dům ,62 Kč Celkem: ,62 Kč Ocenění: Cena staveb celkem: ,62 Stanovené procento z ceny staveb: * 0,0250 Venkovní úpravy - zjištěná cena = ,47 Kč c) Porosty c 1 ) Porosty Na zahradě jsou ovocné a okrasné stromy. Pokryvná plocha porostů byla určena odhadem. Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných dřevin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,51 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 1212 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 150 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: ,43 Cena porostů je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 2 245,78 Porosty - zjištěná cena = 2 245,78 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům = ,62 Kč b) Venkovní úpravy = ,47 Kč c) Porosty = 2 245,78 Kč Cena objektů činí celkem ,87 Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 8 (celkem 19)

9 a) Pozemky a 1 ) Pozemky Pozemky jsou situované na okraji zastavěné části města, v průmyslové zóně, v těsném sousedství areálu Jatky Čáslav, v blízkosti na druhé straně hlavní příjezdové komunikace do města je pila LESS. Pozemek parc.č. st. 1242/1 je zastavěn oceňovaným rodinným domem, zastavěná plocha a nádvoří st. 940/6 tvoří uzavřený dvůr a příjezdovou cestu k domu, zahrada p.č. 598/2 na stavební pozemek navazuje směrem k železniční trati a hlavní silnici. Přístup je po zpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na veřejný rozvod elektrické energie, kanalizace, vody a zemního plynu. Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha a nádvoří st. 940/6 515,00 102, ,30 Zastavěná plocha a nádvoří st. 1242/1 214,00 102, ,68 Součet ,98 Úprava ceny příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,- Mezisoučet ,98 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2450 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1540 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,19 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 102,62 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 598/2 483,00 102, ,46 Součet ,46 Úprava ceny - příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,55 Mezisoučet ,01 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2450 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1540 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,32 Pozemky - zjištěná cena = ,51 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,51 Kč Cena pozemků činí celkem ,51 Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 9 (celkem 19)

10 Věcná hodnota dle cenového předpisu 364/2010 Sb. a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům - 5 Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ C Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: má podkroví nad 1/3 do 2/3 zast. pl. 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 1122 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 11,2*10,05 +2,1*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0 = 188,40 m 2 1.NP: 11,2*10,05+0,45*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0 +6,3*7,1 = 225,46 m 2 2.NP: 11,2*10,05+0,45*4,65 = 114,65 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 188,40 m 2 2,50 m 1.NP: 225,46 m 2 3,45 m 2.NP: 114,65 m 2 4,90 m Obestavěný prostor: 1.PP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*2,5 + = 360,38 m 3 (1,65*4,65+11,82*1,8+11,2*4,0)*(1,00) 1.NP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*3,45+1,65*4,65*(4,74+0 = 1 004,25 m 3,2/2)+(11,82*1,8+11,2*4,0)*(4,74+0,5/2)+6,3*7,1 *(4,74+2,0/3) 2.NP: (11,2*10,05+0,45*4,65)*(0,8+4,9)/2 = 326,76 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 691,39 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu Část 1. Základy: betonové pasy S 100,00 2. Zdivo: cihel. zdivo S 100,00 3. Stropy: dřevěné trámové s podhledem, nad sklepem S 100,00 betonové 4. Střecha: krov dřevěný vázaný, betonová plochá S 100,00 5. Krytina: pálená krytina, falc. pozink. plech S 100,00 6. Klempířské konstrukce: žlaby a svody z pozink. plechu P 80,00 klemp. kce stanové střechy a verandy chybí C 20,00 7. Vnitřní omítky: vápenné štukové S 100,00 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 10 (celkem 19)

11 8. Fasádní omítky: vápenné štukové S 80,00 chybí C 20,00 9. Vnější obklady: není C 100, Vnitřní obklady: bělninové S 100, Schody: železobetonové monolitické s běžným S 100,00 povrchem 12. Dveře: hladké do kovových zárubní S 100, Okna: dřevěná špaletová S 100, Podlahy obytných místností: S 100, Podlahy ostatních místností: S 100, Vytápění: lokální S 100, Elektroinstalace: světelná třífázová S 100, Bleskosvod: C 100, Rozvod vody: ocelové trubky S 100, Zdroj teplé vody: bojler S 100, Instalace plynu: C 100, Kanalizace: Z koupelen, WC a kuchyně S 100, Vybavení kuchyně: kuchyňská kamna na tuhá paliva P 30,00 S 70, Vnitřní vybavení: WC, umyvadla, vana S 100, Záchod: není S 100, Ostatní: C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: S 5,40 100,00 1,00 5,40 2. Zdivo: S 23,40 100,00 1,00 23,40 3. Stropy: S 9,10 100,00 1,00 9,10 4. Střecha: S 5,40 100,00 1,00 5,40 5. Krytina: S 3,30 100,00 1,00 3,30 6. Klempířské konstrukce: P 0,80 80,00 0,46 0,29 C 0,80 20,00 0,00 0,00 7. Vnitřní omítky: S 6,10 100,00 1,00 6,10 8. Fasádní omítky: S 2,80 80,00 1,00 2,24 C 2,80 20,00 0,00 0,00 9. Vnější obklady: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,20 100,00 1,00 2, Schody: S 2,30 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,10 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,10 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,30 100,00 1,00 1, Vytápění: S 5,30 100,00 1,00 5, Elektroinstalace: S 4,20 100,00 1,00 4, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: S 2,90 100,00 1,00 2, Zdroj teplé vody: S 1,70 100,00 1,00 1, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,70 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: P 0,50 30,00 0,46 0,07 S 0,50 70,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,30 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: C 4,00 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 93,25 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9325 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 11 (celkem 19)

12 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 130,- Kč/m 3 Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,0900 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9325 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1540 Základní cena upravená = 4 663,38 Kč/m 3 Plná cena: 1 691,39 m 3 * 4 663,38 Kč/m 3 = ,30 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Stáří objektu: 89 roků Opotřebení: 68,328 % ,55 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,75 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům = ,- Kč Cena objektů činí celkem po zaokrouhlení ,- Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 12 (celkem 19)

13 Porovnávací hodnota a) Pozemky a 1 ) Pozemky V územním plánu jsou pozemky určeny jako průmyslová plocha. Pozemky přiléhají jižní hranicí přímo k železniční trati, resp. k hlavní příjezdové komunikaci do města, na severovýchodu a severozápadu hraničí s areálem jatek. Popis porovnávaných pozemků: Podle zkušeností z místního trhu se pozemky pro bydlení v obci prodávají v závislosti na umístění, zasíťování a velikosti v rozmezí 650 až 900 Kč/m 2, pozemky pro komerční výstavbu se prodávají za cenu ,- Kč/m 2. Vzhledem k poloze pozemku v průmyslové zóně a označení pozemku v územním plánu jako průmyslová plocha odhaduji obvyklou cenu v tomto případě na 400,- Kč/m 2. Seznam porovnávaných pozemků: Název Realiz. cena [Kč] Výměra [m 2 ] Jedn.cena [Kč/m 2 ] K p Váha Upravená jedn. cena [Kč/m 2 ] Pozemky 400,00 1,00 1,00 400,00 400,- / 1,000 Průměrná jednotková cena: 400,00 Kč/m 2 Oceňované pozemky: zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 940/6 515 m 2 zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 1242/1 214 m 2 zahrada p.č. 598/2 483 m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 1212 m ,00 m 2 á 400,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,- Kč Pozemky - výsledná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky = ,- Kč Cena pozemků činí celkem po zaokrouhlení ,- Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 13 (celkem 19)

14 Porovnávací metoda Oceňovaná nemovitost je cca od 01/2011 inzerovaná k prodeji několika realitními kancelářemi, a to původně za cenu ,- Kč, v současné době je inzerovaná cena ,- Kč. Popis oceňované stavby Název : RD Druh nemovitosti: Rodinné domy Konstrukce: zděné Počet podzemních podlaží: 1 Počet nadzemních podlaží: 1 Poloha: samostatně stojící Podkroví: ano Pozemky celkem: 1212 m 2 Zastavěná plocha hlavního objektu: 225,46 m 2 Přípojky: el., voda, kanalizace, plyn Technický stav objektu: před rekonstrukcí Garáž: v objektu Stáří objektu: 90 roků Obytné místnosti 1.PP garáž 42,34 m2 kotelna 21,96 m2 uhelna 21,96 m2 prádelna 18,68 m2 chodba 14,03 m2 sklad 6,35 m2 Užitná 1.PP 125,32 m2 1.NP zádveří 3,62 m2 chodba 13,04 m2 BYT 1 BYT 2 předsíň 4,55 m2 předsíň 10,13 m2 kuchyň 18,08 m2 kuchyňský kout 8,80 m2 pokoj 13,05 m2 pokoj 19,36 m2 pokoj 12,65 m2 pokoj 29,62 m2 koupelna 3,72 m2 pokoj 13,78 m2 WC 1,89 m2 koupelna+wc 5,07 m2 BYT 1 celkem 53,94 m2 zimní zahrada 5,96 m2 Podkroví BYT 3 předsíň+schodiště 9,11 m2 kuchyň 15,15 m2 pokoj 22,50 m2 pokoj 22,50 m2 šatna 5,65 m2 koupelna 6,52 m2 WC 2,25 m2 komora 1,98 m2 BYT 3 celkem 46,76 m2 BYT 2 celkem 92,72 m2 Jednotkové množství oceňované nemovitosti Jednotka Zkratka Výměra Obestavěný prostor OP 1 691,00 m 3 Zastavěná plocha podlaží celkem ZP 225,46 m 2 Podlahová plocha podlaží celkem PP 193,42 m 2 Hrubá užitná plocha PUH 335,40 m 2 Čistá užitná plocha PUČ 193,42 m 2 Znalecký posudek 104/30/11 Strana 14 (celkem 19)

15 Přehled porovnatelných nemovitostí 1. Realizovaný prodej RD Čáslav Okres: KH Obec: Čáslav Katastrální území: Čáslav Zóna: Rodinné domy Cena obchodovaná: ,- Kč Datum obchodu: 11/2010 Základní charakteristika nemovitosti: Podsklepený patrový RD o dvou bytových jednotkách. Dům je zděný z tvárnic, stropy jsou s rovným podhledem, střecha je stanová krytá eternitem, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Fasáda je břizolitová škrábaná, podezdívka kamenná, vnitřní omítky štukové, v koupelnách, WC, kuchyních a prádelně jsou bělninové obklady. Okna jsou dřevěná špaletová, dveře hladké do kovových zárubní. Podlahy jsou převážně betonové s volně kladenými koberci, ve dvou pokojích v obou bytech jsou vlysy, v koupelnách, kuchyních a WC keram. dlažba, ve sklepě betonové podlahy, schody jsou betonové s teraco úpravou, do podstřeší stahovací kovové. V koupelně v přízemí je sprchový kout, umývadlo boiler, v patře obezděná vana, umývadlo, boiler. WC vždy umístěno samostatně. V kuchyních je plyn. sporák, dřez, kuchyňská linka a digestoř, v prádelně ve sklepě obezděná vana. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva a plynovým kotlem ve sklepě, v pokoji v patře je krb. Rodinný dům v klidné části obce, v blízkosti centra. U domu je zahrada, zděná kolna, zpevněné plochy, oplocení. Dům je napojen na rozvod plynu, vody, kanalizace a el. Stáří nemovitosti: Dům je užíván od roku 1975, v bytové jednotce v 2NP byla vyměněna kuchyňská linka, v přízemí provedena částečná rekonstrukce koupelny - sprchový kout a nový boiler, ostatní vybavení a konstrukce v původním stavu. Rozměrové a cenové charakteristiky: Stavby: Druh plochy Podlah. plocha (m2) Realizovaná cena 1 m2 v Kč: sklepní 88, obytné 88, obytné 89, Celková cena staveb ,- Kč Pozemky: Popis Výměra (m2) USC upravená směrná cena staveb.pl Celková cena pozemků ,- Kč Lepší poloha nemovitosti, lepší technický stav nemovitosti, menší podlahová plocha, menší pozemek. 2. Záznam MOISES č Okres: KH Obec: Kutná Hora Katastrální území: Kutná Hora Zóna: Centrum Adresa nemovitosti: Hradební Cena obchodovaná: ,- Kč Datum obchodu: Základní charakteristika nemovitosti: Cena mírně ovlivněna časovou tísní prodávajícího. Dům v centru města, všechny IS. Dům je zděný z cihel tl. 45 cm, stropy jsou dřevěné trámové s rovným omítaným podhledem, střecha sedlová krytá beton. taškami Bramac, klemp. konstrukce z pozink. plechu, omítky vnitřní štukové, fasáda vápenná hladká. Schody kamenné, dveře dřevěné do dřevěných a kovových zárubní, okna dřevěná špaletová, podlahy obytných místností v 1.NP prkenné, v 2.NP plovoucí laminátové, v ostatních místnostech jsou keram. dlažby, ve sklepě cihel. dlažba. Vytápění ústřední s plyn. kotlem, v patře plech. deskové radiátory Radik, v přízemí Likov. Vybavení koupelny standardní kvality Objekt je postaven na nestabilním podloží-svažité navážce. V nosném zdivu a stropech, zejména v přízemí jsou patrné statické poruchy (praskliny). Znalecký posudek 104/30/11 Strana 15 (celkem 19)

16 Dispoziční řešení: 1.PP : kotelna, prádelna, dílna a sklepní místnosti, schodiště 1.NP: vstup, chodba, kuchyň, tři obytné místnosti, WC, schodiště 2.NP: chodba, kuchyňský kout, dvě obytné místnosti, koupelna s WC, šatna, schodiště Půda: volný prostor bez vnitřního členění Stáří nemovitosti: Stavba byla postavená v roce 1904, v roce 1970 byla provedená celková modernizace včetně vestaveb koupelen a výměny rozvodů inženýrských sítí. Okna byla vyměněna v roce 1985, ústřední topení v roce 1991, střešní krytina 1997, roce 2000 byl modernizován byt v patře. Rozměrové a cenové charakteristiky: Stavby: Druh plochy Podlah. plocha (m2) Realizovaná cena 1 m2 v Kč: sklepní obytné Celková cena staveb: ,- Kč Pozemky: Popis Výměra (m2) USC upravená směrná cena staveb.pl zahrada Celková cena pozemků: ,- Kč Výrazně lepší poloha nemovitosti, lepší stav nemovitosti. 3. Inzerce: Prodej dvougeneračního RD 2x2+1, Čáslav Číslo zakázky: 059-N00693 Počet nadzemních podlaží objektu: 2 Užitná plocha: 148 m2 Druh objektu: Cihlová Stav objektu: Dobrý Vlastnictví: Osobní Cena prodej: ,00 Poznámka k ceně: Cena včetně právních služeb, provize a DPH Zastavěná plocha: 94 m2 Plocha parcely: 260 m2 Topení: Lokální - plynové Doprava: Vlak, Silnice, MHD, Autobus Elektřina: 230 V Voda: Dálkový rozvod Odpad: Čistička odpadních vod pro celý objekt Plyn: Plynovod Občanská vybavenost: Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Pošta, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb Terasa: Ano Poloha objektu: V bloku Dvougenerační rodinný dům o dispozici 2+1 a 2+1 umístěn v obci Čáslav, na pozemku o výměře 260 m2. Dům je situován v okrajové a klidné části města. Do domu se vchází společnou verandou (4,4 m2). V přízemí se nachází koupelna (4 m2), WC (1 m2), komora (2,8 m2), společná chodba (11,3 m2), z které se vchází do pokoje (16,2 m2), a do kuchyně (16,3 m2). Z kuchyně se jde do obývacího pokoje (17,6 m2). Ze společné chodby vstoupíte po dřevěném schodišti do 2 NP, které je dispozičně řešené jako 1 NP. Na pozemku se nachází zděná kůlna s možností využití jako dílna. Vytápění je plynovým kotlem. Dům je částečně podsklepen. Ve městě je kompletní občanská vybavenost (lékař, městský úřad, vysoká škola, školka, škola, pošta, kino, divadlo, muzeum, úplná síť obchodů). Menší nemovitost, lepší poloha a technický standard nemovitosti. Znalecký posudek 104/30/11 Strana 16 (celkem 19)

17 4. Inzerce: Prodej rodinného domu v Čáslavi Evidenční číslo: Adresa Čáslav-Nové Město, Čáslav, Masarykova Cena Kč/obj. Vloženo Změna Plocha 260 m2 Plocha obytná 260 m2 Plocha pozemek 417 m2 Plocha zastavěná 150 m2 Počet NP 3 Počet PP 1 Topení Lokální palivové Konstrukce budovy Cihlová Stav objektu Dobrý Sítě Plyn, 220V, Kanalizace, Telefon, Voda, pitná, Vybavení Parkování, Garáž, Sklep,, Typ budovy Řadový Umístění Centrum obce Popis nemovitosti Třípodlažní rodinný dům v ulici Masarykova. Přízemí 3 místnosti, sklad, předsíň, WC, vjezd, který může být využíván pro dvě stání aut. 1.p. kuchyň, 3 pokoje, hala, spíž, sociální zázemí 2.p. kuchyň, 3 pokoje, hala, spíš, sociální zázemí U domu je zahrada na které stojí 2 garáže a dílna. Dům je napojen na inženýrské sítě a vytápěn plynovými topidly VAF. Každé patro má samostatné měření plynu a elektrické energie. Větší nemovitost, výrazně lepší poloha a technický standard nemovitosti. Cena objektu zjištěná porovnávací metodou: Po porovnání uvedených nemovitostí s oceňovanou nemovitostí, zvážení jejich stavu, vybavení, lokality, velikosti pozemků a časových relací, s ohledem na skutečnost, že oceňovaná nemovitosti se téměř rok inzeruje k prodeji, stanovuji porovnávací hodnotu na částku : Rodinný dům - výsledná cena = ,- Kč Znalecký posudek 104/30/11 Strana 17 (celkem 19)

18 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,87 Kč ,51 Kč ,38 Kč Administrativní cena: ,- Kč slovy: třimilionyčtyřistašedesátdevěttisíctřistadevadesát Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: jedenmilion Kč V Kutné Hoře, Ing. Lenka Váchová Kaňk Kutná Hora tel.: Znalecký posudek 104/30/11 Strana 18 (celkem 19)

19 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne pod č. j. Spr. 4037/2006, pro základní obory ekonomika, ceny a odhady nemovitostí. deníku. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 104/30/11 znaleckého V Kutné Hoře, Ing. Lenka Váchová Kaňk Kutná Hora tel.: Znalecký posudek 104/30/11 Strana 19 (celkem 19)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 96/22/11

Znalecký posudek č. 96/22/11 Znalecký posudek č. 96/22/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/9 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: Účel posudku: Ján Locek soudní

Více

Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora.

Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Ján Locek Objednatel posudku: soudní exekutor Exekutorského úřadu

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu

Více

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 236 Květnice s příslušenstvím na pozemku - stavební parcele parc. č. 569 a pozemků - stavební parcely parc. č. 569 (zastavěná plocha a nádvoří) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315-52/12 o ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 1252 na pozemku p.č. 239 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8667-231/2012 o ceně nemovitostí - domu Rybniště č.p. 193 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 317, 318, 319 v k.ú. a obci Rybniště, okres Děčín, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2048-5/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 377/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 198 a pozemků parc.č.375/1, parc.č. 375/4, parc.č. 376 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více