Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866"

Transkript

1 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, Všestary tel.: fax: mobil (předseda): Valná hromada svazku obcí se sešla již tradičně v klubu SK Neděliště a hlavním důvodem bylo projednání a schválení Závěrečného účtu mikroregionu za rok 2007 a přijetí potřebných usnesení tak, aby mohla být podepsána smlouva o poskytnutí dotace na projekt Dovybavení dětských hřišť a sportovišť mikroregionu. Vrátíme-li se ve stručnosti k závěrečnému účtu, tak svazek obcí pracoval s vyrovnaným rozpočtem ve výši 357,1 tis. Kč. Skutečný stav rozpočtu k na straně příjmů byl ,- Kč a na straně výdajů ,- Kč. V průběhu roku bylo přijato celkem ,- Kč z grantů a dotací Královéhradeckého kraje. V diskusi byla pak např. řešena otázka omezení užívání cyklostezek a jejich osázení zelení, problém se zatoulanými psy a samozřejmě přišly i nápady na další projekty. V tomto případě se konkrétně jednalo o vnitřní informační (orientační) systémy obcí. Jaké jsou uzávěrky dalších čísel zpravodaje? V roce 2008 jsou termíny redakčních uzávěrek stanoveny následovně: a pro zpravodaj 1/ Redakční rada přivítá každý příspěvek, který bude aktuálně spadat do našeho mikroregionu. Vyhrazuje si však právo o rozhodnutí o jeho uveřejnění. Příspěvky, které by vzhledem k rozsahu zpravodaje měly být stručné, zasílejte na nebo přímo je můžete podat prostřednictvím svého Obecního úřadu. Josef Macháček Jaro v mikroregionu 1

2 Výzva Hledáme fyzickou či právnickou osobu, která by v rámci Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 provozovala za úplatu, nejlépe na pozemku, jehož je vlastníkem, záchytné kotce pro toulavé psy. Nejvhodnější je přístupné klidné místo mimo souvislou zástavbu. Předpokládá se vybavení zdrojem nezávadné napájecí vody a zdrojem elektrické energie. Vhodný počet: tři záchytné kotce pro psy. Nejvhodnější jsou kotce o velikosti podlahové plochy nejméně 2 m 2 s výběhem o velikosti nejméně 4 m 2, Kotce musí být individuální a výběhy částečně zastřešené. Toulaví psi zde budou ustájeni po dobu, než bude znám jejich majitel, případně do doby než bude o jejich dalším chovu rozhodnuto jinak. Osoba, která bude po dobu držení psů v záchytných kotcích o tyto psy pečovat, musí dbát na dodržování požadavků zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění a zákona číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. Zájemci o tuto činnost obdrží bližší informace na následujících telefonních číslech. Tel Josef Macháček, tel MVDr. Blanka Karešová. Josef Macháček Obecný zájem V našem zpravodaji máte tentokráte přiložen letáček občanského sdružení 0becný zájem. Nechci tímto dělat reklamu tomuto sdružení, nicméně přesto několik slov. Jedná se o sdružení, které poskytuje sociální služby na území smiřicka. Svojí kapacitou však již nyní postihuje i část našeho mikroregionu a může poskytovat své služby i dalším občanům našich obcí, v případě potřeby a zájmu. Obce, kde již sdružení působí, zřejmě poskytují tomuto sdružení i příspěvek na činnost ze svého rozpočtu. Obec Hořiněves v letošním roce poskytla příspěvek ve výši 20 tis. Kč. Důvodem poskytnutí byla spokojenost místních občanů a plošná možnost využití pro všechny potřebné (na rozdíl od umístění v domovech pro seniory apod.) V případě, že by občané, kteří pobírají příspěvek na péči (příspěvek státního rozpočtu), využívali plně služeb sociálních služeb nebyla by dotace obcí potřebná (úmysl zákonodárce?). Jedná se mnohdy o duplicitní financování z veřejných zdrojů a to není dobré. Zřejmě i proto v současné době toto o.s. není finančně schopné své existence bez dotací obcí a to přesto, že zde je mnoho občanů, kteří jsou potřební těchto služeb. Možným důvodem je i možnost, že nevědí o jeho existenci a možnosti využití této služby. A proto těchto pár slov Jana Kuthanová 2

3 O.p.s. Hradecký venkov A co je nového v MAS Hradecký venkov Dne proběhlo na Ministerstvu zemědělství závěrečné zasedání hodnotitelské komise. Na základě hodnocení strategických plánů LEADER, které předkládaly Místní akční skupiny (MAS) bylo vybráno v prvním kole 48 MAS k financování v rámci Programu rozvoje venkova ČR. MAS Hradecký venkov skončila na 79 ze 100 přihlášených. Po osobním jednání na Ministerstvu zemědělství ČR nám bylo sděleno, že jsme v bodovém hodnocení získali 141 bodů z 250 možných. Zejména bez ztráty bodů byla hodnocena analýza území a SWOT analýza (Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). Nejvíce bodů jsme ztratili za nezkušenost s programem Leader, toto bodové kriterium je poněkud diskriminující, nicméně pravidla jsou takto stanovena. Další ztráty bodů nebyly již tak významné (co do počtu pro jednotlivá kritéria) a vzhledem k tomu jak málo času jsme na zpracování na konci loňského roku měli, byly i opodstatněné. Pro další kolo výběru jsou pro nás tato vysvětlení hodnocení I.kola důležitá. II.kolo výběru proběhne v září tohoto roku. Na základě rozhodnutí správní rady půjde do II. kola i MAS Hradecký venkov. V současné době probíhají jednání pléna MAS, programového výboru MAS, v průběhu prázdnin se bude konat vzdělávací cyklus pro výběrovou komisi a monitorovací výbor i další zájemce z řad veřejnosti z území MAS. Pokud se kdokoliv z Vás chce zapojit do činnosti MAS, kontakty získá na Ve dnech 26. a 27. dubna se v Nechanicích konala akce Dny podnikatelů MAS Hradecký venkov. Na tomto setkání prezentovali své výrobky živnostníci z území MAS např. výrobci keramiky, rytci, zlatníci, malíři na sklo a na hedvábí, dále cukráři, kavárníci, kuchaři, zahradníci, výrobci kosmetických přípravků atd. Cílem akce bylo především podpořit drobné podnikatele z území MAS, což se dle ohlasu od vystavovatelů i návštěvníků zdařilo. Správní rada děkuje všem organizátorům a podnikatelům za účast. Nová kontaktní místa pro konzultace Vašich záměrů MěÚ Nechanice - Iva Horníková, každé úterý 8-12 hodin, Konzultace projektů neziskového sektoru OÚ Hořiněves - Mgr. Jolana Šopovová, úterý hodin, kontaktní tel., objednávky pomocí SMS, (od července). Konzultace projektů, činnosti MAS, strategie Leader, atd. Více info získáte na ale zde též i o akcích na území MAS. 3 Jana Kuthanová

4 Dny podnikatelů MAS Hradecký venkov 4

5 Benátky Obecní úřad Benátky, Benátky, Smiřice tel/fax: mobil (starosta): web: úřední hodiny: St Co se u nás událo V plném proudu je budování příjezdové cesty k již oplocenému dětskému hřišti, které už se těší na první malé návštěvníky. Doufáme, že již brzy se na hřišti objeví první lákadla pro naše nejmenší houpačka a zvířátka na pružině. Pro jejich maminky a tatínky chystáme lavičky pro příjemné posezení. Věříme, že již toto léto se nám vše, co jsme si pro letošek naplánovali, podaří úspěšně dokončit. Přivítáme jakoukoliv iniciativu na dovybavení nebo zkrášlení našeho obecního dětského hřiště. Konečně se nám podařilo upravit i druhou část chodníčku. V současné době by mělo být bez problémů pro pěší i kolaře dostat se k vlaku či si udělat příjemnou procházku nebo projížďku. I nadále se budeme snažit chodníček udržovat ke spokojenosti občanů. Jako již tradičně i letos koncem června pro nás připravili hasiči ve spolupráci s obcí příjemné sousedské posezení při opékání prasete v místní hospodě. Přejeme Vám všem příjemné prožití prázdnin a dovolených, ať nám všem přeje počasí a léto ať si užijeme dle svých představ. Tomáš Bouček, Iveta Nepplová 5

6 Čistěves Obecní úřad Čistěves, Čistěves, Nechanice mobil (starosta): úřední hodiny: Po web: Jaro v Čistěvsi Nejkrásnější roční období začalo v Čistěvsi sněhovými přeháňkami, jako by si paní Zima uvědomila, že svůj čas promrhala a chtěla to dohnat. A tak pozlobívala i v dubnu a dokonce i na začátku května byly v domácnostech v pernamenci různá topidla. Obavy, že včelky a další hmyz kvůli chladnému počasí nestihnou svou práci na polích a stromech, se ale ukázaly liché. Obecní úřad zorganizoval brigádu na úklid příkopů k Orlu a všem, kdo přiložili ruku k dílu, děkuje. Pak už nastala tradiční květnová vedra, velice příznivá k sušení sena. I když tato činnost už téměř zůstává výsadou zemědělců, (kdeže jsou doby, kdy nebylo možno sehnat k sušení ani metr příkopů), tak sem tam se na příjemnou vůni sušící se trávy dalo narazit i v naší obci. Ke svému přišla i stará pověra, že když se poseče louka Kašparka, tak prší. To bylo tak; kdysi byl v Čistěvsi Kašparův mlýn, v němž zůstali sirotci, které ošidil poručník. A tak ty děti vždy při sklizni brečí nad svou, poručníkem ukradenou, úrodou. Ten déšť při sušení, to jsou slzy oněch nešťastných děcek. Tak mi to vyprávěla paní Klazarová. Letos ale zaplakaly jen jednou, tak i tato louka byla sklizena bez problémů. Zkraje června se na pár dní na poli V šibinkách nad Čistěvsí usídlilo početné hejno čápů, které zvěstovalo mladým rodinám, které prahnou po synovi, že je právě teď ten nejlepší čas. V tomtéž měsíci došlo ke kolaudaci komunikace k novým domům Nad Obecním úřadem. S potěšením lze konstatovat, že srpnový termín předání byl o dva měsíce zkrácen i s dodáním nového dopravní značení a určitě důležitým prvkem k bezpečnosti silničního provozu v obci, zrcadlem na nové křižovatce. Obecní úřad zakoupil namísto dosluhující sekačky na údržbu trávníků na obecních pozemcích pěkný žlutý traktůrek, který si odbyl svou premiéru na plochách okolo prodejny a na dolním hřišti, protože se obec chystala na 2. ročník Čistěvského putování za myslivcem, které se konalo v neděli 15. června. S nedělní devátou hodinou ranní nastoupili na návsi před renovovaným pomníkem padlých z 1. světové války jednotky Rakušáků a Prušáků. Hudebně historické seskupení Záviš a Bílá místa ze Svitav pod vedením pana Štrycha zahájilo slavnostní vzpomínkový akt písní Karla Kryla Lilie. Poté starostka obce paní Ludvová vzpomněla památku dříve bezejmenných obětí této války. Náměstek hejtmana královéhradeckého kraje, pan Plass a s ním všichni přítomní, ocenil práci paní Boženy Klazarové a pana Miroslava Vecka, díky níž se přítomní dozvěděli jména padlých vojáků z Čistěvse; A. Bartoně, F. Bukovského, J. Hrušky, V. Kalouska, J. Machačky a J. Říhy. Dalších dvacet rekrutů se domů navrátilo. Na počest všech těchto hrdinů zazněla slavnostní 6

7 salva. A osmaosmdesát zájemců věkového rozpětí od jednoho do sedmasedmdesáti let se vydalo na netradiční naučný pochod, při němž se na sedmi stanovištích dozvěděli mnoho poznatků z bojů o les Svíb. Asi nejsilnější informací bylo, že na přibližně jednom kilometru čtverečném bojovalo vojáků a dalších se pohybovalo v blízkém okolí lesa. Celou trasu účastníky putování doprovázeli Myslivci z Náchoda, Klub vojenské historie z Nového Bydžova a Gardoví střelci z Předměřic, kteří všichni dohromady předvedli ke konci putování bojovou epizodu z válečné vřavy. Během pochodu dostaly děti občerstvení a na každém stanovišti pro ně byla připravena scénka. Po návratu na náves čekala opékaná klobáska i na dospělé a manželé Jaklovi, provozující prodejnu k velké spokojenosti občanů, točili pivo a měli otevřeno až do podvečerních hodin. Poděkování Obecního úřadu patří všem, kdož se na zdařilé akci podíleli, i těm, kteří se přišli poučit nebo se jen projít. Říká se, že druhý ročník bývá prubířským kamenem. Organizátoři se ho zhostili se ctí a mají být na co hrdi. Jaroslav Balcar 7

8 Hořiněves Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves čp. 73, Hořiněves mobil (starosta): , tel/fax: , úřední hodiny: Po a St a , web: Historie obce z kroniky obce Hořiněves Oprava Hankova domu, pokračování - v roce 1968 dokončeny veškeré střešní práce včetně zakrytí nově postaveného příslušenství na severní straně objektu, opravena a zcela rekonstruovaná lomenice ve východní části objektu včetně zajištění podšalováním podélného nosného trámu. Podle vzoru východní lomenice byla zbudována západní lomenice a lomenice na jižní straně včetně konservace s nátěry. Celá přední jižní část podjezdu byla opravena výměnou vadných trámů včetně jednoho podpěrného sloupku (západního), dále byla provedena výměna všech čtyř podpěrných kamenů včetně betonových základů. Také byly vyměněny podélné shnilé základové dubové trámy podle celé jižní strany objektu, vybetonován řádný základ a vzniklý prostor vyzděn lícovými kameny s řádnou izolací, dále vyměněny podklady z opuky za kamenné, jak na západní tak i na severní straně. (pokračování příště) 1. Události v obci Oslavy 770 let od první písemné zmínky o obci září 2008 Připravovaný program 5. září (pátek) zahájení oslav v 19,00 hod.na návsi u kostela sv. Prokopa 6. září (sobota) 9,00 slavnostní projev, čestná salva, jarmark, výstavy v ZŠ Hankův dům přednáška a beseda na téma: Význam Václava Hanky v českém národním obrození za účasti odborníků - např. Mgr. Lenky Antošové ředitelky Knihovny města Hradce Králové, Doc. PhDr. Martina Kučery CSc. z historického ústavu Akademie věd ČR a Doc. Vladimíra Koblížka z Univerzity Hradec Králové. Kostel sv. Prokopa posvěcení vlajky obce, vystoupení skupiny Cantus Areál TJ Sokol od 12,00 hod. zábavný program na podiu - např. Dechová hudba Josefa Středy, Zakoplaho dixilend, Hradecká cimbálová muzika, Lenka Dusilová a Band, žáci ZŠ a MŠ, loutkové divadlo, bitevní ukázky z války 1866, ohňostroj a na závěr taneční zábava v sokolovně 7. září (neděle) Areál TJ Sokol 10,00 slavnostní nástup hasičských sborů u příležitosti oslav 125. výročí hasičského sboru Hořiněves. 17,00 fotbalový zápas TJ Sokol Hořiněves vs. TJ Bohemians Praha Stará garda za účasti A. Panenky, K. Dobiáše atd. 8

9 Ze zasedání zastupitelstva obce - ZO neschválilo uzavření Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen na církevní nemovitosti v k.ú. Hořiněves a k.ú. Žíželeves v navrženém znění. - ZO pověřilo starostku obce k jednání ve věci dopravní obslužnosti pro MŠ a ZŠ příspěvek od rodičů z cizích obcí 100,- Kč měsíčně a k nákupu sedáků. Doprava dětí bude probíhat v květnu a červnu ve zkušebním režimu. - ZO schvaluje dokončení studie odkanalizování obce v plném rozsahu a ve všech variantách. ZO pověřuje starostku k vyhlášení výzvy více zájemcům na zpracování projektové dokumentace odkanalizování obce dle varianty II, v návaznosti na podání žádosti o grant Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace. - ZO bere na vědomí žádost SBD o nájem pozemku p. č. 25/1 v k. ú. Žíželeves a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o nájmu dle vyhlášeného záměru č. 4/2008 o nájmu pozemku. Obecní úřad Hořiněves rozšíření agendy Czech POINTu Již nyní na počkání obdržíte výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí i rejstříku trestů, dále se připravuje na kontaktních místech možnost podání žádosti o živnostenské podnikání. Oú také ověřuje listiny a podpisy. V případě, že potřebujete využít těchto služeb nezapomeňte vzít platný doklad totožnosti (OP, Pas apod.), a také hotovost na zaplacení správního poplatku. Hořiněvské rodiny o.s. Občanské sdružení Hořiněvské rodiny se začalo formovat na podzim roku Byly sepsány stanovy a smlouva o založení, v lednu 2008 byly stanovy registrovány Ministerstvem vnitra ČR a tím sdružení zahájilo oficiálně svou činnost. 9

10 Sdružení má k dnešnímu dni 12 členů, za jednatele sdružení byli zvoleni p. Hušek, p. Janoušek a p. Petrusová. Cílem činnosti sdružení je připravovat a realizovat projekty zaměřené na společnou činnost rodičů a dětí, zlepšení života v obci a mezinárodní spolupráci. Prvním realizovaným počinem bylo spolupořadatelství Dětského dne v Hořiněvsi na hřišti. Pomáhali jsme s pečením koláčů a také s jednotlivými disciplínami přímo na hřišti. Další naší akcí bude červencová cesta do Dánska, kde prožijeme deset dní společně s našimi přáteli z Auningu a Skovlje. Na tuto aktivitu se nám podařilo získat grant od Krajského úřadu Hradec Králové. Dále společně připravujeme oslavy 770. výročí první zmínky o obci, se základní školou chystáme Mikulášskou zábavu a další podobné akce. Zájemci o členství ve sdružení se mohou přihlásit u některého z jednatelů sdružení. Obecní úřad Vítání občánků v neděli 8. června proběhlo slavnostní vítání občánků v Hankově domě. Po necelém roce bylo pozváno deset děťátek s rodiči. Děti dostaly na památku knihu a dřevěnou hračku, rodiče květiny a také se podepsali do kroniky vítání občánků a fotografovali se u kolébky s miminkem. Přítomným přednesli žáci základní školy krátký kulturní program. 10

11 2. Co se chystá Výstava jiřin a mečíků - v rámci oslav v obci se také plánuje výstava jiřin a mečíků v Hankově domě. Rádi bychom oslovili drobné pěstitele těchto krásných květin a požádali je o dodání květů. Úspěch akce bude záležet na prezentaci práce místních pěstitelů. Květiny je nutné dodat přípravnému výboru do 2. září 2008, aby se mohla tato výstava připravit. Výstava bude slavnostně otevřena 5. září 2008 ve večerních hodinách v rámci oslav výročí obce. Za přípravný výbor se na spolupráci těší Helena Pavlíková. JSDH Hořiněves Noční soutěž - 6. června - letošní výsledky - celkem se zúčastnilo 27 družstev mužů a 7 družstev žen. Soutěž začala v 22 hodin a poslední družstvo ukončilo v 4,15 ráno (již za svítání). Muži Hořiněvse skončili na 13.místě a ženy Hořiněvse na 4. místě. Pořadí: Muži - 1. Roudnice 2. Tůně 3. Humburky, Ženy - 1. Rozběřice 2. Plácky 3. Třebeš Červenec - účast na soutěžích dle kalendáře a seriálu soutěží okr. Hradec Králové, kategorie muži, ženy a MH (starší) Srpen - příprava na oslavy 770 let obce a 125. výročí založení SDH Hořiněves Září - aktivní pomoc při oslavách a prezentace sboru Obecní knihovna Hořiněves knihovna uzavřena z důvodu dovolené od Otevírací doba knihovny: změna výpůjční doby od úterý čtvrtek Ruší se otevírací doba ve středu - zájemci o internet mohou knihovnu navštívit také v úředních hodinách na OÚ Hořiněves tj. pondělí a středa od 8-12 a hod. V měsíci červnu proběhla v knihovně revize knihovního fondu, kterou provedly pracovnice střediskové knihovny - Městské knihovny Smiřice. TJ Sokol turnaj v malé kopané Stará garda turnaj v malé kopané. Začátek 9 hodin na hřišti v Hořiněvsi Informace pan O. Rejfek tel V rámci oslav 770 let obce Hořiněves se chystá v neděli 7. září přátelské utkání fotbalistů se Starou gardou TJ Bohemians Praha. Účast přislíbili Antonín Panenka, Karol Dobiáš a jiní. Předpokládáme velký zájem bývalých i současných hráčů TJ Sokol Hořiněves zahrát si s legendami českého fotbalu. 11

12 Oddíl kopané dorostenci - od září pod vedením pana Hajtmana a pana Trnky začíná Mistrovská okresní soutěž dorostenců tato soutěž se vrací po dvou letech do Hořiněvse. Mladým fotbalistům přejeme hodně úspěchů v nové sezóně další zájemci se mohou hlásit u předsedy pana Otakara Rejfka. Hankův dům Oprava střechy výměna šindele, zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku dotačního řízení Ministerstva kultury ČR a grantového řízení Královéhradeckého kraje celkem 250 tis. Kč a ukládá starostce zahájit řízení ve věci zadání prací s tím, že akce bude rozdělena na 2 roční etapy. Zdravotní středisko Hořiněves Ordinace praktického lékaře: od 14. do bude omezen provoz ordinace z důvodu dovolené. Zastupovat bude MUDr. Zelený ve dnech 15. a od hodin v ordinaci v Hořiněvsi, jinak v ostatních dnech ve své ordinaci v Černožicích. Žíželeves Historie zápis při schůzi obecního zastupitelstva konaného dne Úprava rybníčku na návsi, různé porady i stran chroustů sbírání. rybníček se upraví u Hlavatého hostince blíže obecní studny a od okresní silnice se zhotoví velká struha (hlína získaná se vyhází ku lipkám) a ukončí se u mostku před Meitnerovým domkem. Mostek u Meitnerového domku se rozšíří na dvojitou velikost. Než tyto práce se začnou, dají se hranice návsi geometrem vyměřit. Stran chroustů se vydává, by bylo placeno za 1 litr -,50 hl.. Kostel sv. Mikuláše Pouťové setkání Děkuji Všem, kteří přispěli ke krásnému nedělnímu odpoledni, i když od samého rána pršelo a déšť neustal ani v průběhu průvodu obcí. O to větší je mé poděkování Všem účastníkům jak ženám a dívkám, vojákům z historické skupiny Abacca, místním hasičům za zabezpečení dopravy v obci, tak pomocníkům při prodeji občerstvení. Velký dík patří paní Jitce Uhlířové za nápad uspořádat průvod obcí v dobových kostýmech, paní Zlatě Kuželové a paní Zdence Šimicové za realizaci kostýmů a paní Kateřině Holečkové za nazdobení klobouků.. (foto na ve fotogalerii). Pro přítomné byl v krásně nazdobeném kostele po mši sv., kterou celebroval vikář p. Šiffel M., připraven bohatý kulturní programu. Již dnes se organizátoři připravují na , kdy bude v Žíželevsi pouť. Helena Pavlíková 12

13 Obecní knihovna Žíželeves - knihovna o prázdninách uzavřena od 1. července do 31. července Výpůjční doba srpen: Úterý 9,00-10,00 Čtvrtek 16,00-18, dětský den v knihovně - odpoledne plné her na závěr školního roku - pro děti bude připraveno několik her a soutěží o ceny a malé občerstvení. Sraz u knihovny ve 14,00 hod. Za pomoc při organizaci děkujeme rodičům mladých čtenářů. SDH Žíželeves 6. června účast na noční soutěži v Hořiněvsi, která se letos konala jako soutěž o pohár starostky obce, naše družstvo získalo 22. místo z 27 družstev. 14. června Memoriál Petra Kozoně na hřišti Čechovka od 8,00 hod. za účasti družstev z Cerekvice n. B., Habřiny, Hořiněvse a Žíželevse. Fotbal v Žíželevsi Sbor dobrovolných hasičů v Žíželevsi obnovil po mnoha letech tradici turnajů v malé kopané. V sobotu 14. června 2008 se na hřiště Čechovka v Žíželevsi sjela čtyři mužstva, aby společně v Memoriálu Petra Kozoně uctila památku dlouholetého kamaráda, přítele, dobrovolného hasiče a také velikého patriota obce, pana Petra Kozoně, který nás po dlouhé těžké nemoci opustil v březnu letošního roku. Žiželský hasiči tímto turnajem nejen že vzpomenuli na svého dlouholetého kamaráda a dřívějšího velitele sboru, ale rovněž také obnovili tradici těchto společenských akcí. Úderem dopolední deváté hodiny současný velitel sboru, pan Václav Jaroš mladší, přivítal mužstva Cerekvice, Habřiny, Hořiněvse a Žíželevse. Slavnostního nástupu se zúčastnilo celkem 47 fotbalistů, kteří si vyslechli pravidla turnaje, systém a pořadí zápasů, organizaci občerstvení a samozřejmě minutou ticha uctili památku našeho Petra. Počasí přálo, pivo bylo jako křen, guláš a přeuzené párky vynikající a k tomu všemu tradiční reprodukovaná hudba pod taktovkou nestora Žiželských hasičů pana Václava Jaroše nejstaršího dávala jasně najevo, že všichni přítomní stráví velice příjemný den. Z občerstvovacího stánku všechno hemžení sledovaly a o tělesné blaho se staraly drahé manželky paní Karabinová, Jarošová, Polcarová a Jonášová. Materiální zajištění spolu se svou družinou bedlivě sledoval pan Václav Jonáš nejstarší. Všichni byli na sebe milí, usměvaví, zkrátka atmosféra vynikající. A pak již to všechno začalo. Bez zbytečných prodlev jedno utkání navazovalo na druhé, výkony borců byly na hranicích možností, diváci vynikající, s velkým uznáním a potleskem odměňující nádherné sportovní okamžiky. Hrálo se systémem každý s každým, 2 x 15 minut za bezchybného výkonu rozhodčích. Čas ubíhal velmi rychle 13

14 a najednou se ozval poslední hvizd, soupeři si podali ruce a bylo dobojováno. Organizační štáb spočítal výsledky. Všechny své zápasy vyhrálo mužstvo Hořiněvse, a tak se po právu stalo celkovým vítězem Memoriálu s počtem 9 bodů a skórem10:2. Druhé s celkovým počtem 6 bodů a skórem 9:5 skončilo mužstvo Žíželevse, které ve svých řadách dalo vyniknout i nejmladším fotbalistům mladším žákům. Třetí, po skutečně výborném výkonu, skončilo mužstvo Cerekvice s počtem 3 bodů a skórem 6:8. Velké uznání zaslouží mužstvo Habřiny, které sice nezískalo ani 1 bod, ale jejich účast na turnaji přispěla k celkové pohodě a borci z Habřiny svým noblesním přístupem přispěli významnou měrou k úrovni sportovního klání. Závěrečnou ozdobou, která zdůraznila význam této společenské události, byla modní přehlídka místních dam v historických kostýmech. Dámy za svůj šarm sklidily zasloužené ovace všech přítomných. Slavnostního vyhodnocení se ujal sám starosta Žiželských hasičů pan František Festa. Poděkoval za pomoc sponzorů, firmám RCHP Benátky, Agrochov Hoříněves, Soviz Hradec Králové, Elin Hradec Králové a Motopol Hradec Králové. Dle jeho pokynů byly rozdány vzácné poháry, rozděleny medaile a odměněn nejlepší střelec a brankář. Ve své závěrečné řeči poděkoval všem účastníkům, poblahopřál vítězi, vzdal čest poraženým a pozval všechny k odpolednímu přátelskému posezení a večerní veselici. Žiželský hasiči opět nezklamali. Všichni, tak jako v minulosti již mnohokrát, táhli za jeden provaz, jmenovaní i ti nejmenovaní. Svou činností opět přispěli k sousedské sounáležitosti všech občanů. Věřme, že to tak bude i nadále. Zaslouží poděkování a uznání. Želkovice Jiří Brzek Z historie obce: V letošním roce uplyne 120 let od narození dirigenta a houslisty Josefa Hančla, který se narodil 12. srpna 1888 v Želkovicích a zemřel 23. září 1953 v Praze. Již od dětství se učil hře na housle a křídlovku. Působil v Liberci, Debrecíně a ve Vídni, kde 1915 absolvoval dirigentskou školu a současně dokončil svá studia hudební teorie a hry na klavír. Po první světové válce působil v Mladé Boleslavi jako sbormistr tehdy vynikajícího smíšeného sboru Boleslav. V roce Smetanova jubilea provedl v Mladoboleslavském kraji se spojenými vojenskými orchestry dvaadvacetkrát Mou vlast. Na oblíbených koncertech vojenských hudeb prováděl i závažné skladby Vítězslava Nováka či Josefa Suka. Během okupace pak řídil Poděbradský symfonický orchestr. V osobnosti Josefa Hančla můžeme spatřit mimořádného nadaného hudebníka, který se svým úsilím a láskou k hudbě navždy zapsal do kulturního života středočeského kraje první poloviny 20. století. 14

15 Máslojedy Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy, Smiřice mobil (starosta): úřední hodiny: St V minulých číslech zpravodaje jsem Vás prosila o pomoc při hledání informací k pomníku Sedláka v obci Máslojedy. Dnes mám informací tolik, že by se nám nevešly ani do celého čísla. Všechno začalo tím, že jsem našla ústřižek článku z novin, který se týkal odhalení pomníku. Díky mravenčí práci zaměstnanců Muzea jsem se dozvěděla přesné datum odhalení 22. července 1928, deset let po skončení Světové války. Článek z novin o odhalení pomníku je z Župního listu republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu POKROK č. 30, ročník XI-XIX ze čtvrtka 26. července Všechny další informace jsou z Pamětní knihy obce Máslojed, která byla založena roku Pisatelem pamětí byl Josef Volf. V knize jsou podrobně popsány veškeré přípravné práce, související s úpravou okolí, kde bylo zapotřebí mimo jiné provést i meliorační práce v parčíku, který obklopuje pomník. Za zmínku stojí i to, že stávající silnice byla posunuta o dva metry směrem od školy. K tomu bylo zapotřebí upravit vodní nádrž, která byla trojnásobně velká, do stávající podoby. Později byly oba parčíky upraveny společně. Velmi starostlivý ředitel Vacek po souhlasu našem zajel z Chlumce do Hořic, aby zde s doktorem Pácaltem společně vybrali v sochařské škole model, dle kterého by měl být pomník zpracován. Oba pánové se shodli na modelu Za rodnou hroudu vypracovaným profesorem sochařské školy Suchomelem. Model má představit rolníka opouštějícího pluh a chápajícího se meče. Profesor Suchomel a ředitel sochařské školy architekt Weingettl doporučili za nejlepšího tvůrce akademického sochaře Františka Bílka v Újezdě podhorním. (Pamětní kniha) Účelem jeho jest zbudování trvalé a důstojné upomínky v našem středu na Ty, kteří svými životy zaplatili svobodu našeho národa, a kterým nebylo dopřáno radovat se z ní s námi citace z výzvy občanům na jaře roku 1925, kdy se tehdejší starosta Josef Feigl a předseda Odboru pro postavení pomníku padlým občanům Josef Volf obraceli na spoluobčany s prosbou o příspěvek o pomoc, finanční i fyzickou. Na slavnostní odhalení se přijelo před osmdesáti lety podívat cca občanů z Jaroměřska, Hořicka i Hradecka, mezi významné hosty patřila poslankyně Anna Chlebounová Z naší obce Máslojedy se zúčastnilo I. Světové války celkem 65 mužů, z těch sloužilo aktivně anebo byli záložníky do 42 let - 23 muži, během války bylo odvedeno od 18 do 50 let věku - 42 mužů. V měsíci únoru 1921, bylo provedeno v naší republice prvé sčítání lidu, v naší obci bylo napočítáno 305 obyvatel. 15

16 Z první světové války se domů nevrátilo celkem 6 mužů: Josef Holeček, čís. domu 7, dle úmrtního listu uhořel dne 10. prosince 1915 v Juliu, Rusko; Josef Vačounek, čís. domu 9, byl dne 20. října 1917 smrtelně zraněn při trhání skály a cestou do nemocnice zemřel, v Raiblu, Korutany; Jan Volf, čís. domu 16, zemřel 30. ledna 1916 na skvrnitý tyf, v Povůrsku, nedaleko Kovelu; Jaroslav Mareček, číslo domu 25, na bojišti Ruském, byl v říjnu 1916 zasažen ruskou kulí do břicha, za chvíli zranění podlehl; Alois Kadečka, číslo domu 30, dne 28. března 1916 podlehl tuberkulóze plic v nemocnici Sarajevu; Josef Hušek, číslo domu 50, 13. června 1915 padl do zajetí ruského, zdržoval se v gubernii Voroněž, poslední dopis psal v měsíci dubnu 1918, od toho času se stal nezvěstným. Ráda bych Vás všechny touto cestou pozvala na pietní akt, konaný při příležitosti 80. výročí odhalení Pomníku sedláka v obci Máslojedy, který se bude konat dne 12. července 2008 v hodin. a také nesmíme zapomenout, že jsou opět před námi prázdniny, čas dovolených, období odpočinku, dnů plných slunce, volného času, cestování, cizích měst hodně příjemných zážitků ve zdraví a štěstí prožitých Vám všem přeje 16 Blanka Karešová

17 Neděliště Obecní úřad Neděliště, Neděliště, Všestary mobil (starosta): , tel/fax: úřední hodiny: Po , web: Zájezd do Prahy na muzikál Tři mušketýři V neděli uspořádal Obecní úřad Neděliště zájezd do Prahy na muzikál Tři mušketýři do divadla Hybernia, kterému předcházela prohlídka našeho hlavního města. Po osmé hodině ranní odjela dvěma autobusy skoro jedna pětina občanů obce Neděliště a jejich příbuzných. Dojezd do Prahy na nádraží Florenc byl cca v 9,30 hodin. Poté byl rozchod a každý si udělal program dle svého, neboť začátek představení byl ve 14,00 hodin. Za krásného slunečního počasí si účastníci zájezdu prohlíželi Václavské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí a další známé památky, poobědvali a okolo půl druhé odpolední se sešli před divadlem. Představení mělo obrovský úspěch a každý se těší na další podobný zájezd. Dojezd do Nedělišť byl okolo 19,30 hodin. Co proběhlo v obci nebo čeho se naši občané zúčastnili v uplynulém období - počátkem dubna skončila Jaroměřská neregistrovaná hokejová liga, v níž mužstvo SK Neděliště skončilo na 4. místě. 17

18 čarodějnice s opékáním buřtů naše dvě družstva mladých hasičů se zúčastnila hasičské soutěže ve Světí již zmiňovaný zájezd do Prahy na muzikál Tři mušketýři do divadla Hybernia sehrálo fotbalové mužstvo SK Neděliště svůj poslední mistrovský zápas sezóny Vyhrálo v Jaroměři s místním B mužstvem 3:0 a skončilo na celkovém 3.místě s 52 body. Celkem 16x vyhrálo, 4x remizovalo (v Cerekvicích, v Dohalicích s místním béčkem, doma s Rasoškami a v Třebši s místním béčkem ) a 4x prohrálo (2x s Vysokou a 2x s Novým Hradcem B) okrsková soutěž SDH mužů a žen hasičská soutěž dětí. Plánované akce: Hejbej s sebou Cup, nohejbalový turnaj starších ryze amatérských hráčů. V sobotu od 13,00 hodin na antukovém hřišti v areálu fotbalového hřiště proběhne turnaj mezi obcemi Neděliště a Světí proběhne v obci od 9,30 do 10,00 hodin svoz nebezpečného odpadu Turnaj v malé kopané na místním fotbalovém hřišti Výstava místních chovatelů drobného zvířectva Obecní úřad uspořádá dětský den aneb rozloučení s prázdninami. 18

19 Sendražice Obecní úřad Sendražice, Sendražice, tel/fax: web: úřední hodiny: Po Z kroniky obce počasí 1933 V únoru bylo teplo jako na jaře. V březnu se počasí zhoršilo a nastala zase zima. V dubnu byly mrazy po celý měsíc. I květen byl studený. V červnu až do 11. bylo chladno. Odpoledne se oteplilo. Dne 13.června objevila se již dopoledne mračna a očekávala se bouřka. Bouřka byla, ale nepršelo. 14. června byla opět bouřka, ale u nás téměř nepršelo. Za Smiřicemi zabil blesk čeledína, který s koňmi byl v poli. Ke konci července nastala veliká horka. Žně, které se následkem dlouhotrvajícího chladného počasí z jara opozdily, teprve v těchto dnech u nás začaly. Dne 25.července začaly se sekat ječmeny, potom teprve žita. Rádio hlásilo ve stínu 32 C, avšak na slunci ukazoval u nás teploměr 27. a 28. července 42 C. V pátek 28.července dostavila se bouřka bez deště, avšak v sobotu 29. července odpoledne před 15. hodinou přihnala se od Chlumu bouře spojená s lijákem a krupobitím. Zdálo se, že úroda bude úplně zničena, poněvadž v jedné chvíli padaly takřka kusy ledu. Štěstí bylo, že kroupy padaly s deštěm. Jinak by byla úroda úplně zničena. Nejvíce byly postiženy ovsy. Po krupobití dostavily se bouřky na 3 stranách, v noci pak hodně pršelo a blýskalo za hlubokého hřmění. V sobotu dne 29.července 1933 byl tedy veliký kritický den pro Sendražice a některé okolní obce, zejména Hořiněves, Máslojedy a Račice. Hojný déšť, který celou noc ze soboty na neděli a ještě v neděli dopoledne trval budil obavu, aby obilí již hodně poškozené krupobitím nezkazilo se úplně. Vyjasnilo se však a zbytek úrody se šťastně uklidil. Podzimní počasí bylo příznivé bez velikých dešťů a mrazů, a proto se okopaniny dobře sklidily. Události v obci se konalo tradiční pálení čarodějnic a pro přítomné bylo připraveno malé občerstvení proběhl sběr železného šrotu firma Rund provedla svoz nebezpečného odpadu na místním hřišti se konalo dětské odpoledne 19

20 Přívalové srážky po 17 hodině se naší obcí přehnal prudký déšť. Během pár minut se naplnil místní potok a cestou kolem kostela se valila voda z okolních polí do vesnice. Kanály vodu nepobraly a ta vytvořila v několika místech menší rybník. Nejvíce postiženo bylo čp. 90, kde voda a bahno zaplavily dvůr, garáž a skleník. 20

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Program zasedání: Průběh jednání:

Program zasedání: Průběh jednání: 1 Zápis - 1. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 20.11.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý, Milan Novák, Jan

Více

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Rejfek Otakar, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda Jan, Novák Milan, Pavlíková Helena Omluveni: Černý Petr, Hátle Vítězslav

Více

2) Návrh usnesení VH č.29/2011: VH schvaluje program zasedání Valné hromady. Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 29/2011 přijato.

2) Návrh usnesení VH č.29/2011: VH schvaluje program zasedání Valné hromady. Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 29/2011 přijato. Zasedání Valné hromady svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866,konané v pátek dne 2.12.2011 od 17.00 hodin v hostinci U Polních myslivců na Lípě. Přítomni: zástupci obcí: Benátky, Čistěves, Hořiněves,

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Závěrečný účet za rok 2012 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Svazek obcí Mikroregion obcí

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav Omluveni: Renata Festová, Jan Hojda, Novák

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice Dne: 1. 4. 2016 Přítomní dle prezenční listiny: členové zastupitelstva obce: Slánek Radim, Čapková Libuše, Bramborová Ilona, Hrdinka Jiří, Petráček Jan,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 30.9.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 30.9.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 30.9.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda Jan, Novák Milan, Pavlíková Helena Dostavil se později: Petr Černý Omluveni: Hátle

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání:

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání: 1 Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý Omluveni: Jan Hojda,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 2. 2017 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Začátek jednání: 18,30 hod.

Začátek jednání: 18,30 hod. 1 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.3.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René Začátek

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zasedání zastupitelstva obce č.5 /2013 ze dne

Zasedání zastupitelstva obce č.5 /2013 ze dne O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.5 /2013 ze dne 11.11.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, L. Bareš, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková,

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 11. zasedání Zastupitelstva obce dne 20. 6. 2016. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Otakar Rejfek, Milan Novák, Petr Černý, Josef Hušek Omluveni: Jan

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

Zápis z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Zápis z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 51/14/Vl./3 Datum: 2014-02-12 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Anna Kocourková, p. Jiří Vlček, p. Stanislav Drda,

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více