Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866"

Transkript

1 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, Všestary tel.: fax: mobil (předseda): Valná hromada svazku obcí se sešla již tradičně v klubu SK Neděliště a hlavním důvodem bylo projednání a schválení Závěrečného účtu mikroregionu za rok 2007 a přijetí potřebných usnesení tak, aby mohla být podepsána smlouva o poskytnutí dotace na projekt Dovybavení dětských hřišť a sportovišť mikroregionu. Vrátíme-li se ve stručnosti k závěrečnému účtu, tak svazek obcí pracoval s vyrovnaným rozpočtem ve výši 357,1 tis. Kč. Skutečný stav rozpočtu k na straně příjmů byl ,- Kč a na straně výdajů ,- Kč. V průběhu roku bylo přijato celkem ,- Kč z grantů a dotací Královéhradeckého kraje. V diskusi byla pak např. řešena otázka omezení užívání cyklostezek a jejich osázení zelení, problém se zatoulanými psy a samozřejmě přišly i nápady na další projekty. V tomto případě se konkrétně jednalo o vnitřní informační (orientační) systémy obcí. Jaké jsou uzávěrky dalších čísel zpravodaje? V roce 2008 jsou termíny redakčních uzávěrek stanoveny následovně: a pro zpravodaj 1/ Redakční rada přivítá každý příspěvek, který bude aktuálně spadat do našeho mikroregionu. Vyhrazuje si však právo o rozhodnutí o jeho uveřejnění. Příspěvky, které by vzhledem k rozsahu zpravodaje měly být stručné, zasílejte na nebo přímo je můžete podat prostřednictvím svého Obecního úřadu. Josef Macháček Jaro v mikroregionu 1

2 Výzva Hledáme fyzickou či právnickou osobu, která by v rámci Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 provozovala za úplatu, nejlépe na pozemku, jehož je vlastníkem, záchytné kotce pro toulavé psy. Nejvhodnější je přístupné klidné místo mimo souvislou zástavbu. Předpokládá se vybavení zdrojem nezávadné napájecí vody a zdrojem elektrické energie. Vhodný počet: tři záchytné kotce pro psy. Nejvhodnější jsou kotce o velikosti podlahové plochy nejméně 2 m 2 s výběhem o velikosti nejméně 4 m 2, Kotce musí být individuální a výběhy částečně zastřešené. Toulaví psi zde budou ustájeni po dobu, než bude znám jejich majitel, případně do doby než bude o jejich dalším chovu rozhodnuto jinak. Osoba, která bude po dobu držení psů v záchytných kotcích o tyto psy pečovat, musí dbát na dodržování požadavků zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění a zákona číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. Zájemci o tuto činnost obdrží bližší informace na následujících telefonních číslech. Tel Josef Macháček, tel MVDr. Blanka Karešová. Josef Macháček Obecný zájem V našem zpravodaji máte tentokráte přiložen letáček občanského sdružení 0becný zájem. Nechci tímto dělat reklamu tomuto sdružení, nicméně přesto několik slov. Jedná se o sdružení, které poskytuje sociální služby na území smiřicka. Svojí kapacitou však již nyní postihuje i část našeho mikroregionu a může poskytovat své služby i dalším občanům našich obcí, v případě potřeby a zájmu. Obce, kde již sdružení působí, zřejmě poskytují tomuto sdružení i příspěvek na činnost ze svého rozpočtu. Obec Hořiněves v letošním roce poskytla příspěvek ve výši 20 tis. Kč. Důvodem poskytnutí byla spokojenost místních občanů a plošná možnost využití pro všechny potřebné (na rozdíl od umístění v domovech pro seniory apod.) V případě, že by občané, kteří pobírají příspěvek na péči (příspěvek státního rozpočtu), využívali plně služeb sociálních služeb nebyla by dotace obcí potřebná (úmysl zákonodárce?). Jedná se mnohdy o duplicitní financování z veřejných zdrojů a to není dobré. Zřejmě i proto v současné době toto o.s. není finančně schopné své existence bez dotací obcí a to přesto, že zde je mnoho občanů, kteří jsou potřební těchto služeb. Možným důvodem je i možnost, že nevědí o jeho existenci a možnosti využití této služby. A proto těchto pár slov Jana Kuthanová 2

3 O.p.s. Hradecký venkov A co je nového v MAS Hradecký venkov Dne proběhlo na Ministerstvu zemědělství závěrečné zasedání hodnotitelské komise. Na základě hodnocení strategických plánů LEADER, které předkládaly Místní akční skupiny (MAS) bylo vybráno v prvním kole 48 MAS k financování v rámci Programu rozvoje venkova ČR. MAS Hradecký venkov skončila na 79 ze 100 přihlášených. Po osobním jednání na Ministerstvu zemědělství ČR nám bylo sděleno, že jsme v bodovém hodnocení získali 141 bodů z 250 možných. Zejména bez ztráty bodů byla hodnocena analýza území a SWOT analýza (Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). Nejvíce bodů jsme ztratili za nezkušenost s programem Leader, toto bodové kriterium je poněkud diskriminující, nicméně pravidla jsou takto stanovena. Další ztráty bodů nebyly již tak významné (co do počtu pro jednotlivá kritéria) a vzhledem k tomu jak málo času jsme na zpracování na konci loňského roku měli, byly i opodstatněné. Pro další kolo výběru jsou pro nás tato vysvětlení hodnocení I.kola důležitá. II.kolo výběru proběhne v září tohoto roku. Na základě rozhodnutí správní rady půjde do II. kola i MAS Hradecký venkov. V současné době probíhají jednání pléna MAS, programového výboru MAS, v průběhu prázdnin se bude konat vzdělávací cyklus pro výběrovou komisi a monitorovací výbor i další zájemce z řad veřejnosti z území MAS. Pokud se kdokoliv z Vás chce zapojit do činnosti MAS, kontakty získá na Ve dnech 26. a 27. dubna se v Nechanicích konala akce Dny podnikatelů MAS Hradecký venkov. Na tomto setkání prezentovali své výrobky živnostníci z území MAS např. výrobci keramiky, rytci, zlatníci, malíři na sklo a na hedvábí, dále cukráři, kavárníci, kuchaři, zahradníci, výrobci kosmetických přípravků atd. Cílem akce bylo především podpořit drobné podnikatele z území MAS, což se dle ohlasu od vystavovatelů i návštěvníků zdařilo. Správní rada děkuje všem organizátorům a podnikatelům za účast. Nová kontaktní místa pro konzultace Vašich záměrů MěÚ Nechanice - Iva Horníková, každé úterý 8-12 hodin, Konzultace projektů neziskového sektoru OÚ Hořiněves - Mgr. Jolana Šopovová, úterý hodin, kontaktní tel., objednávky pomocí SMS, (od července). Konzultace projektů, činnosti MAS, strategie Leader, atd. Více info získáte na ale zde též i o akcích na území MAS. 3 Jana Kuthanová

4 Dny podnikatelů MAS Hradecký venkov 4

5 Benátky Obecní úřad Benátky, Benátky, Smiřice tel/fax: mobil (starosta): web: úřední hodiny: St Co se u nás událo V plném proudu je budování příjezdové cesty k již oplocenému dětskému hřišti, které už se těší na první malé návštěvníky. Doufáme, že již brzy se na hřišti objeví první lákadla pro naše nejmenší houpačka a zvířátka na pružině. Pro jejich maminky a tatínky chystáme lavičky pro příjemné posezení. Věříme, že již toto léto se nám vše, co jsme si pro letošek naplánovali, podaří úspěšně dokončit. Přivítáme jakoukoliv iniciativu na dovybavení nebo zkrášlení našeho obecního dětského hřiště. Konečně se nám podařilo upravit i druhou část chodníčku. V současné době by mělo být bez problémů pro pěší i kolaře dostat se k vlaku či si udělat příjemnou procházku nebo projížďku. I nadále se budeme snažit chodníček udržovat ke spokojenosti občanů. Jako již tradičně i letos koncem června pro nás připravili hasiči ve spolupráci s obcí příjemné sousedské posezení při opékání prasete v místní hospodě. Přejeme Vám všem příjemné prožití prázdnin a dovolených, ať nám všem přeje počasí a léto ať si užijeme dle svých představ. Tomáš Bouček, Iveta Nepplová 5

6 Čistěves Obecní úřad Čistěves, Čistěves, Nechanice mobil (starosta): úřední hodiny: Po web: Jaro v Čistěvsi Nejkrásnější roční období začalo v Čistěvsi sněhovými přeháňkami, jako by si paní Zima uvědomila, že svůj čas promrhala a chtěla to dohnat. A tak pozlobívala i v dubnu a dokonce i na začátku května byly v domácnostech v pernamenci různá topidla. Obavy, že včelky a další hmyz kvůli chladnému počasí nestihnou svou práci na polích a stromech, se ale ukázaly liché. Obecní úřad zorganizoval brigádu na úklid příkopů k Orlu a všem, kdo přiložili ruku k dílu, děkuje. Pak už nastala tradiční květnová vedra, velice příznivá k sušení sena. I když tato činnost už téměř zůstává výsadou zemědělců, (kdeže jsou doby, kdy nebylo možno sehnat k sušení ani metr příkopů), tak sem tam se na příjemnou vůni sušící se trávy dalo narazit i v naší obci. Ke svému přišla i stará pověra, že když se poseče louka Kašparka, tak prší. To bylo tak; kdysi byl v Čistěvsi Kašparův mlýn, v němž zůstali sirotci, které ošidil poručník. A tak ty děti vždy při sklizni brečí nad svou, poručníkem ukradenou, úrodou. Ten déšť při sušení, to jsou slzy oněch nešťastných děcek. Tak mi to vyprávěla paní Klazarová. Letos ale zaplakaly jen jednou, tak i tato louka byla sklizena bez problémů. Zkraje června se na pár dní na poli V šibinkách nad Čistěvsí usídlilo početné hejno čápů, které zvěstovalo mladým rodinám, které prahnou po synovi, že je právě teď ten nejlepší čas. V tomtéž měsíci došlo ke kolaudaci komunikace k novým domům Nad Obecním úřadem. S potěšením lze konstatovat, že srpnový termín předání byl o dva měsíce zkrácen i s dodáním nového dopravní značení a určitě důležitým prvkem k bezpečnosti silničního provozu v obci, zrcadlem na nové křižovatce. Obecní úřad zakoupil namísto dosluhující sekačky na údržbu trávníků na obecních pozemcích pěkný žlutý traktůrek, který si odbyl svou premiéru na plochách okolo prodejny a na dolním hřišti, protože se obec chystala na 2. ročník Čistěvského putování za myslivcem, které se konalo v neděli 15. června. S nedělní devátou hodinou ranní nastoupili na návsi před renovovaným pomníkem padlých z 1. světové války jednotky Rakušáků a Prušáků. Hudebně historické seskupení Záviš a Bílá místa ze Svitav pod vedením pana Štrycha zahájilo slavnostní vzpomínkový akt písní Karla Kryla Lilie. Poté starostka obce paní Ludvová vzpomněla památku dříve bezejmenných obětí této války. Náměstek hejtmana královéhradeckého kraje, pan Plass a s ním všichni přítomní, ocenil práci paní Boženy Klazarové a pana Miroslava Vecka, díky níž se přítomní dozvěděli jména padlých vojáků z Čistěvse; A. Bartoně, F. Bukovského, J. Hrušky, V. Kalouska, J. Machačky a J. Říhy. Dalších dvacet rekrutů se domů navrátilo. Na počest všech těchto hrdinů zazněla slavnostní 6

7 salva. A osmaosmdesát zájemců věkového rozpětí od jednoho do sedmasedmdesáti let se vydalo na netradiční naučný pochod, při němž se na sedmi stanovištích dozvěděli mnoho poznatků z bojů o les Svíb. Asi nejsilnější informací bylo, že na přibližně jednom kilometru čtverečném bojovalo vojáků a dalších se pohybovalo v blízkém okolí lesa. Celou trasu účastníky putování doprovázeli Myslivci z Náchoda, Klub vojenské historie z Nového Bydžova a Gardoví střelci z Předměřic, kteří všichni dohromady předvedli ke konci putování bojovou epizodu z válečné vřavy. Během pochodu dostaly děti občerstvení a na každém stanovišti pro ně byla připravena scénka. Po návratu na náves čekala opékaná klobáska i na dospělé a manželé Jaklovi, provozující prodejnu k velké spokojenosti občanů, točili pivo a měli otevřeno až do podvečerních hodin. Poděkování Obecního úřadu patří všem, kdož se na zdařilé akci podíleli, i těm, kteří se přišli poučit nebo se jen projít. Říká se, že druhý ročník bývá prubířským kamenem. Organizátoři se ho zhostili se ctí a mají být na co hrdi. Jaroslav Balcar 7

8 Hořiněves Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves čp. 73, Hořiněves mobil (starosta): , tel/fax: , úřední hodiny: Po a St a , web: Historie obce z kroniky obce Hořiněves Oprava Hankova domu, pokračování - v roce 1968 dokončeny veškeré střešní práce včetně zakrytí nově postaveného příslušenství na severní straně objektu, opravena a zcela rekonstruovaná lomenice ve východní části objektu včetně zajištění podšalováním podélného nosného trámu. Podle vzoru východní lomenice byla zbudována západní lomenice a lomenice na jižní straně včetně konservace s nátěry. Celá přední jižní část podjezdu byla opravena výměnou vadných trámů včetně jednoho podpěrného sloupku (západního), dále byla provedena výměna všech čtyř podpěrných kamenů včetně betonových základů. Také byly vyměněny podélné shnilé základové dubové trámy podle celé jižní strany objektu, vybetonován řádný základ a vzniklý prostor vyzděn lícovými kameny s řádnou izolací, dále vyměněny podklady z opuky za kamenné, jak na západní tak i na severní straně. (pokračování příště) 1. Události v obci Oslavy 770 let od první písemné zmínky o obci září 2008 Připravovaný program 5. září (pátek) zahájení oslav v 19,00 hod.na návsi u kostela sv. Prokopa 6. září (sobota) 9,00 slavnostní projev, čestná salva, jarmark, výstavy v ZŠ Hankův dům přednáška a beseda na téma: Význam Václava Hanky v českém národním obrození za účasti odborníků - např. Mgr. Lenky Antošové ředitelky Knihovny města Hradce Králové, Doc. PhDr. Martina Kučery CSc. z historického ústavu Akademie věd ČR a Doc. Vladimíra Koblížka z Univerzity Hradec Králové. Kostel sv. Prokopa posvěcení vlajky obce, vystoupení skupiny Cantus Areál TJ Sokol od 12,00 hod. zábavný program na podiu - např. Dechová hudba Josefa Středy, Zakoplaho dixilend, Hradecká cimbálová muzika, Lenka Dusilová a Band, žáci ZŠ a MŠ, loutkové divadlo, bitevní ukázky z války 1866, ohňostroj a na závěr taneční zábava v sokolovně 7. září (neděle) Areál TJ Sokol 10,00 slavnostní nástup hasičských sborů u příležitosti oslav 125. výročí hasičského sboru Hořiněves. 17,00 fotbalový zápas TJ Sokol Hořiněves vs. TJ Bohemians Praha Stará garda za účasti A. Panenky, K. Dobiáše atd. 8

9 Ze zasedání zastupitelstva obce - ZO neschválilo uzavření Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen na církevní nemovitosti v k.ú. Hořiněves a k.ú. Žíželeves v navrženém znění. - ZO pověřilo starostku obce k jednání ve věci dopravní obslužnosti pro MŠ a ZŠ příspěvek od rodičů z cizích obcí 100,- Kč měsíčně a k nákupu sedáků. Doprava dětí bude probíhat v květnu a červnu ve zkušebním režimu. - ZO schvaluje dokončení studie odkanalizování obce v plném rozsahu a ve všech variantách. ZO pověřuje starostku k vyhlášení výzvy více zájemcům na zpracování projektové dokumentace odkanalizování obce dle varianty II, v návaznosti na podání žádosti o grant Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace. - ZO bere na vědomí žádost SBD o nájem pozemku p. č. 25/1 v k. ú. Žíželeves a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy o nájmu dle vyhlášeného záměru č. 4/2008 o nájmu pozemku. Obecní úřad Hořiněves rozšíření agendy Czech POINTu Již nyní na počkání obdržíte výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí i rejstříku trestů, dále se připravuje na kontaktních místech možnost podání žádosti o živnostenské podnikání. Oú také ověřuje listiny a podpisy. V případě, že potřebujete využít těchto služeb nezapomeňte vzít platný doklad totožnosti (OP, Pas apod.), a také hotovost na zaplacení správního poplatku. Hořiněvské rodiny o.s. Občanské sdružení Hořiněvské rodiny se začalo formovat na podzim roku Byly sepsány stanovy a smlouva o založení, v lednu 2008 byly stanovy registrovány Ministerstvem vnitra ČR a tím sdružení zahájilo oficiálně svou činnost. 9

10 Sdružení má k dnešnímu dni 12 členů, za jednatele sdružení byli zvoleni p. Hušek, p. Janoušek a p. Petrusová. Cílem činnosti sdružení je připravovat a realizovat projekty zaměřené na společnou činnost rodičů a dětí, zlepšení života v obci a mezinárodní spolupráci. Prvním realizovaným počinem bylo spolupořadatelství Dětského dne v Hořiněvsi na hřišti. Pomáhali jsme s pečením koláčů a také s jednotlivými disciplínami přímo na hřišti. Další naší akcí bude červencová cesta do Dánska, kde prožijeme deset dní společně s našimi přáteli z Auningu a Skovlje. Na tuto aktivitu se nám podařilo získat grant od Krajského úřadu Hradec Králové. Dále společně připravujeme oslavy 770. výročí první zmínky o obci, se základní školou chystáme Mikulášskou zábavu a další podobné akce. Zájemci o členství ve sdružení se mohou přihlásit u některého z jednatelů sdružení. Obecní úřad Vítání občánků v neděli 8. června proběhlo slavnostní vítání občánků v Hankově domě. Po necelém roce bylo pozváno deset děťátek s rodiči. Děti dostaly na památku knihu a dřevěnou hračku, rodiče květiny a také se podepsali do kroniky vítání občánků a fotografovali se u kolébky s miminkem. Přítomným přednesli žáci základní školy krátký kulturní program. 10

11 2. Co se chystá Výstava jiřin a mečíků - v rámci oslav v obci se také plánuje výstava jiřin a mečíků v Hankově domě. Rádi bychom oslovili drobné pěstitele těchto krásných květin a požádali je o dodání květů. Úspěch akce bude záležet na prezentaci práce místních pěstitelů. Květiny je nutné dodat přípravnému výboru do 2. září 2008, aby se mohla tato výstava připravit. Výstava bude slavnostně otevřena 5. září 2008 ve večerních hodinách v rámci oslav výročí obce. Za přípravný výbor se na spolupráci těší Helena Pavlíková. JSDH Hořiněves Noční soutěž - 6. června - letošní výsledky - celkem se zúčastnilo 27 družstev mužů a 7 družstev žen. Soutěž začala v 22 hodin a poslední družstvo ukončilo v 4,15 ráno (již za svítání). Muži Hořiněvse skončili na 13.místě a ženy Hořiněvse na 4. místě. Pořadí: Muži - 1. Roudnice 2. Tůně 3. Humburky, Ženy - 1. Rozběřice 2. Plácky 3. Třebeš Červenec - účast na soutěžích dle kalendáře a seriálu soutěží okr. Hradec Králové, kategorie muži, ženy a MH (starší) Srpen - příprava na oslavy 770 let obce a 125. výročí založení SDH Hořiněves Září - aktivní pomoc při oslavách a prezentace sboru Obecní knihovna Hořiněves knihovna uzavřena z důvodu dovolené od Otevírací doba knihovny: změna výpůjční doby od úterý čtvrtek Ruší se otevírací doba ve středu - zájemci o internet mohou knihovnu navštívit také v úředních hodinách na OÚ Hořiněves tj. pondělí a středa od 8-12 a hod. V měsíci červnu proběhla v knihovně revize knihovního fondu, kterou provedly pracovnice střediskové knihovny - Městské knihovny Smiřice. TJ Sokol turnaj v malé kopané Stará garda turnaj v malé kopané. Začátek 9 hodin na hřišti v Hořiněvsi Informace pan O. Rejfek tel V rámci oslav 770 let obce Hořiněves se chystá v neděli 7. září přátelské utkání fotbalistů se Starou gardou TJ Bohemians Praha. Účast přislíbili Antonín Panenka, Karol Dobiáš a jiní. Předpokládáme velký zájem bývalých i současných hráčů TJ Sokol Hořiněves zahrát si s legendami českého fotbalu. 11

12 Oddíl kopané dorostenci - od září pod vedením pana Hajtmana a pana Trnky začíná Mistrovská okresní soutěž dorostenců tato soutěž se vrací po dvou letech do Hořiněvse. Mladým fotbalistům přejeme hodně úspěchů v nové sezóně další zájemci se mohou hlásit u předsedy pana Otakara Rejfka. Hankův dům Oprava střechy výměna šindele, zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsledku dotačního řízení Ministerstva kultury ČR a grantového řízení Královéhradeckého kraje celkem 250 tis. Kč a ukládá starostce zahájit řízení ve věci zadání prací s tím, že akce bude rozdělena na 2 roční etapy. Zdravotní středisko Hořiněves Ordinace praktického lékaře: od 14. do bude omezen provoz ordinace z důvodu dovolené. Zastupovat bude MUDr. Zelený ve dnech 15. a od hodin v ordinaci v Hořiněvsi, jinak v ostatních dnech ve své ordinaci v Černožicích. Žíželeves Historie zápis při schůzi obecního zastupitelstva konaného dne Úprava rybníčku na návsi, různé porady i stran chroustů sbírání. rybníček se upraví u Hlavatého hostince blíže obecní studny a od okresní silnice se zhotoví velká struha (hlína získaná se vyhází ku lipkám) a ukončí se u mostku před Meitnerovým domkem. Mostek u Meitnerového domku se rozšíří na dvojitou velikost. Než tyto práce se začnou, dají se hranice návsi geometrem vyměřit. Stran chroustů se vydává, by bylo placeno za 1 litr -,50 hl.. Kostel sv. Mikuláše Pouťové setkání Děkuji Všem, kteří přispěli ke krásnému nedělnímu odpoledni, i když od samého rána pršelo a déšť neustal ani v průběhu průvodu obcí. O to větší je mé poděkování Všem účastníkům jak ženám a dívkám, vojákům z historické skupiny Abacca, místním hasičům za zabezpečení dopravy v obci, tak pomocníkům při prodeji občerstvení. Velký dík patří paní Jitce Uhlířové za nápad uspořádat průvod obcí v dobových kostýmech, paní Zlatě Kuželové a paní Zdence Šimicové za realizaci kostýmů a paní Kateřině Holečkové za nazdobení klobouků.. (foto na ve fotogalerii). Pro přítomné byl v krásně nazdobeném kostele po mši sv., kterou celebroval vikář p. Šiffel M., připraven bohatý kulturní programu. Již dnes se organizátoři připravují na , kdy bude v Žíželevsi pouť. Helena Pavlíková 12

13 Obecní knihovna Žíželeves - knihovna o prázdninách uzavřena od 1. července do 31. července Výpůjční doba srpen: Úterý 9,00-10,00 Čtvrtek 16,00-18, dětský den v knihovně - odpoledne plné her na závěr školního roku - pro děti bude připraveno několik her a soutěží o ceny a malé občerstvení. Sraz u knihovny ve 14,00 hod. Za pomoc při organizaci děkujeme rodičům mladých čtenářů. SDH Žíželeves 6. června účast na noční soutěži v Hořiněvsi, která se letos konala jako soutěž o pohár starostky obce, naše družstvo získalo 22. místo z 27 družstev. 14. června Memoriál Petra Kozoně na hřišti Čechovka od 8,00 hod. za účasti družstev z Cerekvice n. B., Habřiny, Hořiněvse a Žíželevse. Fotbal v Žíželevsi Sbor dobrovolných hasičů v Žíželevsi obnovil po mnoha letech tradici turnajů v malé kopané. V sobotu 14. června 2008 se na hřiště Čechovka v Žíželevsi sjela čtyři mužstva, aby společně v Memoriálu Petra Kozoně uctila památku dlouholetého kamaráda, přítele, dobrovolného hasiče a také velikého patriota obce, pana Petra Kozoně, který nás po dlouhé těžké nemoci opustil v březnu letošního roku. Žiželský hasiči tímto turnajem nejen že vzpomenuli na svého dlouholetého kamaráda a dřívějšího velitele sboru, ale rovněž také obnovili tradici těchto společenských akcí. Úderem dopolední deváté hodiny současný velitel sboru, pan Václav Jaroš mladší, přivítal mužstva Cerekvice, Habřiny, Hořiněvse a Žíželevse. Slavnostního nástupu se zúčastnilo celkem 47 fotbalistů, kteří si vyslechli pravidla turnaje, systém a pořadí zápasů, organizaci občerstvení a samozřejmě minutou ticha uctili památku našeho Petra. Počasí přálo, pivo bylo jako křen, guláš a přeuzené párky vynikající a k tomu všemu tradiční reprodukovaná hudba pod taktovkou nestora Žiželských hasičů pana Václava Jaroše nejstaršího dávala jasně najevo, že všichni přítomní stráví velice příjemný den. Z občerstvovacího stánku všechno hemžení sledovaly a o tělesné blaho se staraly drahé manželky paní Karabinová, Jarošová, Polcarová a Jonášová. Materiální zajištění spolu se svou družinou bedlivě sledoval pan Václav Jonáš nejstarší. Všichni byli na sebe milí, usměvaví, zkrátka atmosféra vynikající. A pak již to všechno začalo. Bez zbytečných prodlev jedno utkání navazovalo na druhé, výkony borců byly na hranicích možností, diváci vynikající, s velkým uznáním a potleskem odměňující nádherné sportovní okamžiky. Hrálo se systémem každý s každým, 2 x 15 minut za bezchybného výkonu rozhodčích. Čas ubíhal velmi rychle 13

14 a najednou se ozval poslední hvizd, soupeři si podali ruce a bylo dobojováno. Organizační štáb spočítal výsledky. Všechny své zápasy vyhrálo mužstvo Hořiněvse, a tak se po právu stalo celkovým vítězem Memoriálu s počtem 9 bodů a skórem10:2. Druhé s celkovým počtem 6 bodů a skórem 9:5 skončilo mužstvo Žíželevse, které ve svých řadách dalo vyniknout i nejmladším fotbalistům mladším žákům. Třetí, po skutečně výborném výkonu, skončilo mužstvo Cerekvice s počtem 3 bodů a skórem 6:8. Velké uznání zaslouží mužstvo Habřiny, které sice nezískalo ani 1 bod, ale jejich účast na turnaji přispěla k celkové pohodě a borci z Habřiny svým noblesním přístupem přispěli významnou měrou k úrovni sportovního klání. Závěrečnou ozdobou, která zdůraznila význam této společenské události, byla modní přehlídka místních dam v historických kostýmech. Dámy za svůj šarm sklidily zasloužené ovace všech přítomných. Slavnostního vyhodnocení se ujal sám starosta Žiželských hasičů pan František Festa. Poděkoval za pomoc sponzorů, firmám RCHP Benátky, Agrochov Hoříněves, Soviz Hradec Králové, Elin Hradec Králové a Motopol Hradec Králové. Dle jeho pokynů byly rozdány vzácné poháry, rozděleny medaile a odměněn nejlepší střelec a brankář. Ve své závěrečné řeči poděkoval všem účastníkům, poblahopřál vítězi, vzdal čest poraženým a pozval všechny k odpolednímu přátelskému posezení a večerní veselici. Žiželský hasiči opět nezklamali. Všichni, tak jako v minulosti již mnohokrát, táhli za jeden provaz, jmenovaní i ti nejmenovaní. Svou činností opět přispěli k sousedské sounáležitosti všech občanů. Věřme, že to tak bude i nadále. Zaslouží poděkování a uznání. Želkovice Jiří Brzek Z historie obce: V letošním roce uplyne 120 let od narození dirigenta a houslisty Josefa Hančla, který se narodil 12. srpna 1888 v Želkovicích a zemřel 23. září 1953 v Praze. Již od dětství se učil hře na housle a křídlovku. Působil v Liberci, Debrecíně a ve Vídni, kde 1915 absolvoval dirigentskou školu a současně dokončil svá studia hudební teorie a hry na klavír. Po první světové válce působil v Mladé Boleslavi jako sbormistr tehdy vynikajícího smíšeného sboru Boleslav. V roce Smetanova jubilea provedl v Mladoboleslavském kraji se spojenými vojenskými orchestry dvaadvacetkrát Mou vlast. Na oblíbených koncertech vojenských hudeb prováděl i závažné skladby Vítězslava Nováka či Josefa Suka. Během okupace pak řídil Poděbradský symfonický orchestr. V osobnosti Josefa Hančla můžeme spatřit mimořádného nadaného hudebníka, který se svým úsilím a láskou k hudbě navždy zapsal do kulturního života středočeského kraje první poloviny 20. století. 14

15 Máslojedy Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy, Smiřice mobil (starosta): úřední hodiny: St V minulých číslech zpravodaje jsem Vás prosila o pomoc při hledání informací k pomníku Sedláka v obci Máslojedy. Dnes mám informací tolik, že by se nám nevešly ani do celého čísla. Všechno začalo tím, že jsem našla ústřižek článku z novin, který se týkal odhalení pomníku. Díky mravenčí práci zaměstnanců Muzea jsem se dozvěděla přesné datum odhalení 22. července 1928, deset let po skončení Světové války. Článek z novin o odhalení pomníku je z Župního listu republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu POKROK č. 30, ročník XI-XIX ze čtvrtka 26. července Všechny další informace jsou z Pamětní knihy obce Máslojed, která byla založena roku Pisatelem pamětí byl Josef Volf. V knize jsou podrobně popsány veškeré přípravné práce, související s úpravou okolí, kde bylo zapotřebí mimo jiné provést i meliorační práce v parčíku, který obklopuje pomník. Za zmínku stojí i to, že stávající silnice byla posunuta o dva metry směrem od školy. K tomu bylo zapotřebí upravit vodní nádrž, která byla trojnásobně velká, do stávající podoby. Později byly oba parčíky upraveny společně. Velmi starostlivý ředitel Vacek po souhlasu našem zajel z Chlumce do Hořic, aby zde s doktorem Pácaltem společně vybrali v sochařské škole model, dle kterého by měl být pomník zpracován. Oba pánové se shodli na modelu Za rodnou hroudu vypracovaným profesorem sochařské školy Suchomelem. Model má představit rolníka opouštějícího pluh a chápajícího se meče. Profesor Suchomel a ředitel sochařské školy architekt Weingettl doporučili za nejlepšího tvůrce akademického sochaře Františka Bílka v Újezdě podhorním. (Pamětní kniha) Účelem jeho jest zbudování trvalé a důstojné upomínky v našem středu na Ty, kteří svými životy zaplatili svobodu našeho národa, a kterým nebylo dopřáno radovat se z ní s námi citace z výzvy občanům na jaře roku 1925, kdy se tehdejší starosta Josef Feigl a předseda Odboru pro postavení pomníku padlým občanům Josef Volf obraceli na spoluobčany s prosbou o příspěvek o pomoc, finanční i fyzickou. Na slavnostní odhalení se přijelo před osmdesáti lety podívat cca občanů z Jaroměřska, Hořicka i Hradecka, mezi významné hosty patřila poslankyně Anna Chlebounová Z naší obce Máslojedy se zúčastnilo I. Světové války celkem 65 mužů, z těch sloužilo aktivně anebo byli záložníky do 42 let - 23 muži, během války bylo odvedeno od 18 do 50 let věku - 42 mužů. V měsíci únoru 1921, bylo provedeno v naší republice prvé sčítání lidu, v naší obci bylo napočítáno 305 obyvatel. 15

16 Z první světové války se domů nevrátilo celkem 6 mužů: Josef Holeček, čís. domu 7, dle úmrtního listu uhořel dne 10. prosince 1915 v Juliu, Rusko; Josef Vačounek, čís. domu 9, byl dne 20. října 1917 smrtelně zraněn při trhání skály a cestou do nemocnice zemřel, v Raiblu, Korutany; Jan Volf, čís. domu 16, zemřel 30. ledna 1916 na skvrnitý tyf, v Povůrsku, nedaleko Kovelu; Jaroslav Mareček, číslo domu 25, na bojišti Ruském, byl v říjnu 1916 zasažen ruskou kulí do břicha, za chvíli zranění podlehl; Alois Kadečka, číslo domu 30, dne 28. března 1916 podlehl tuberkulóze plic v nemocnici Sarajevu; Josef Hušek, číslo domu 50, 13. června 1915 padl do zajetí ruského, zdržoval se v gubernii Voroněž, poslední dopis psal v měsíci dubnu 1918, od toho času se stal nezvěstným. Ráda bych Vás všechny touto cestou pozvala na pietní akt, konaný při příležitosti 80. výročí odhalení Pomníku sedláka v obci Máslojedy, který se bude konat dne 12. července 2008 v hodin. a také nesmíme zapomenout, že jsou opět před námi prázdniny, čas dovolených, období odpočinku, dnů plných slunce, volného času, cestování, cizích měst hodně příjemných zážitků ve zdraví a štěstí prožitých Vám všem přeje 16 Blanka Karešová

17 Neděliště Obecní úřad Neděliště, Neděliště, Všestary mobil (starosta): , tel/fax: úřední hodiny: Po , web: Zájezd do Prahy na muzikál Tři mušketýři V neděli uspořádal Obecní úřad Neděliště zájezd do Prahy na muzikál Tři mušketýři do divadla Hybernia, kterému předcházela prohlídka našeho hlavního města. Po osmé hodině ranní odjela dvěma autobusy skoro jedna pětina občanů obce Neděliště a jejich příbuzných. Dojezd do Prahy na nádraží Florenc byl cca v 9,30 hodin. Poté byl rozchod a každý si udělal program dle svého, neboť začátek představení byl ve 14,00 hodin. Za krásného slunečního počasí si účastníci zájezdu prohlíželi Václavské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí a další známé památky, poobědvali a okolo půl druhé odpolední se sešli před divadlem. Představení mělo obrovský úspěch a každý se těší na další podobný zájezd. Dojezd do Nedělišť byl okolo 19,30 hodin. Co proběhlo v obci nebo čeho se naši občané zúčastnili v uplynulém období - počátkem dubna skončila Jaroměřská neregistrovaná hokejová liga, v níž mužstvo SK Neděliště skončilo na 4. místě. 17

18 čarodějnice s opékáním buřtů naše dvě družstva mladých hasičů se zúčastnila hasičské soutěže ve Světí již zmiňovaný zájezd do Prahy na muzikál Tři mušketýři do divadla Hybernia sehrálo fotbalové mužstvo SK Neděliště svůj poslední mistrovský zápas sezóny Vyhrálo v Jaroměři s místním B mužstvem 3:0 a skončilo na celkovém 3.místě s 52 body. Celkem 16x vyhrálo, 4x remizovalo (v Cerekvicích, v Dohalicích s místním béčkem, doma s Rasoškami a v Třebši s místním béčkem ) a 4x prohrálo (2x s Vysokou a 2x s Novým Hradcem B) okrsková soutěž SDH mužů a žen hasičská soutěž dětí. Plánované akce: Hejbej s sebou Cup, nohejbalový turnaj starších ryze amatérských hráčů. V sobotu od 13,00 hodin na antukovém hřišti v areálu fotbalového hřiště proběhne turnaj mezi obcemi Neděliště a Světí proběhne v obci od 9,30 do 10,00 hodin svoz nebezpečného odpadu Turnaj v malé kopané na místním fotbalovém hřišti Výstava místních chovatelů drobného zvířectva Obecní úřad uspořádá dětský den aneb rozloučení s prázdninami. 18

19 Sendražice Obecní úřad Sendražice, Sendražice, tel/fax: web: úřední hodiny: Po Z kroniky obce počasí 1933 V únoru bylo teplo jako na jaře. V březnu se počasí zhoršilo a nastala zase zima. V dubnu byly mrazy po celý měsíc. I květen byl studený. V červnu až do 11. bylo chladno. Odpoledne se oteplilo. Dne 13.června objevila se již dopoledne mračna a očekávala se bouřka. Bouřka byla, ale nepršelo. 14. června byla opět bouřka, ale u nás téměř nepršelo. Za Smiřicemi zabil blesk čeledína, který s koňmi byl v poli. Ke konci července nastala veliká horka. Žně, které se následkem dlouhotrvajícího chladného počasí z jara opozdily, teprve v těchto dnech u nás začaly. Dne 25.července začaly se sekat ječmeny, potom teprve žita. Rádio hlásilo ve stínu 32 C, avšak na slunci ukazoval u nás teploměr 27. a 28. července 42 C. V pátek 28.července dostavila se bouřka bez deště, avšak v sobotu 29. července odpoledne před 15. hodinou přihnala se od Chlumu bouře spojená s lijákem a krupobitím. Zdálo se, že úroda bude úplně zničena, poněvadž v jedné chvíli padaly takřka kusy ledu. Štěstí bylo, že kroupy padaly s deštěm. Jinak by byla úroda úplně zničena. Nejvíce byly postiženy ovsy. Po krupobití dostavily se bouřky na 3 stranách, v noci pak hodně pršelo a blýskalo za hlubokého hřmění. V sobotu dne 29.července 1933 byl tedy veliký kritický den pro Sendražice a některé okolní obce, zejména Hořiněves, Máslojedy a Račice. Hojný déšť, který celou noc ze soboty na neděli a ještě v neděli dopoledne trval budil obavu, aby obilí již hodně poškozené krupobitím nezkazilo se úplně. Vyjasnilo se však a zbytek úrody se šťastně uklidil. Podzimní počasí bylo příznivé bez velikých dešťů a mrazů, a proto se okopaniny dobře sklidily. Události v obci se konalo tradiční pálení čarodějnic a pro přítomné bylo připraveno malé občerstvení proběhl sběr železného šrotu firma Rund provedla svoz nebezpečného odpadu na místním hřišti se konalo dětské odpoledne 19

20 Přívalové srážky po 17 hodině se naší obcí přehnal prudký déšť. Během pár minut se naplnil místní potok a cestou kolem kostela se valila voda z okolních polí do vesnice. Kanály vodu nepobraly a ta vytvořila v několika místech menší rybník. Nejvíce postiženo bylo čp. 90, kde voda a bahno zaplavily dvůr, garáž a skleník. 20

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Odkanalizování obce Tlumaèov

Odkanalizování obce Tlumaèov NOVINKY ROÈNÍK XVIII. I I ÈERVEN E 2009 0 CENA 5 Kè Odkanalizování obce Tlumaèov Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek, po více jak deseti letech intenzivního úsilí a přípravných prací

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého Vážení spoluobčané, letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace naší letošní činnosti. Podařilo se dokončit práce

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více