Typologie sociálních podniků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typologie sociálních podniků"

Transkript

1 Typologie sociálních podniků Autor: Kim Alter Sociální podnik Sociální podnik je jakýkoli obchodní podnik založený ze sociálních důvodů zmírňující/snižující určitý sociální problém nebo selhání trhu a pro účely vytváření sociálních hodnot, který se ovšem vyznačuje finanční kázní, inovací a rozhodností jakéhokoli jiného podniku z privátní sféry. Obecně se pojmem sociální podnikatel rozumí jedinec a sociálním podnikem organizace. Proto je sociální podnik institucionální výraz pro pojem sociální podnikatel. Sociální podnik používá podnikatelské, inovační a tržní přístupy k vytváření sociálních hodnot a změn. Většinou je charakterizován: - Sociálním účelem - Podnikatelským přístupem - Sociálním vlastnictvím Sociální podnik může být v organizaci organizován jako samostatné oddělení/středisko nebo jakou samostatná právnická osoba (zisková či nezisková pobočka). Účel pro založení sociálního podniku může být - Dodatečný mechanizmus financování sociálních programů organizace nebo provozních nákladů nebo - Trvale udržitelný programový mechanizmus na podporu poslání organizace. Ať již z jakéhokoli účelu, vždy platí, že obchodní úspěch a sociální dopad jsou vzájemně závislé. Klasifikace sociálních podniků Orientace na poslání Sociální podniky mohou být klasifikovány na základě zaměření na své poslání. Poslání je hlavní náplň činnosti Činnost je spojená s posláním

2 Činnost nesouvisí s posláním Motivem je poslání Motivem je zisk Sociální podnik s posláním jako hlavní náplní činnosti Hlavní náplní činností podniku je sociální poslání. Takové sociální podniky jsou vytvořeny proto, aby prostřednictvím modelu samofinancování podporovaly a rozvíjely plnění sociálních cílů. Příklady takového typu sociálních podniků jsou instituce nabízející mikrofinancování a organizace založené proto, aby zaměstnávaly osoby znevýhodněné na trhu práce (rozvoj zaměstnanosti). Sociální podniky s posláním jako hlavní náplní činnosti často přebírají formu vnořených sociálních podniků. Sociální podnik s podnikatelskou činností spojenou s posláním Podnikání je spojeno s posláním organizace nebo s poskytovanými sociálními službami. Sociální podnik s podnikatelskou činností spojenou s posláním používá majetek k vytváření sociálních hodnot v rámci programů a produkuje ekonomické hodnoty k dotování sociálních programů a/nebo k úhradě provozních nákladů. Komercializace sociálních služeb je běžnou formou sociálního podniku s činností spojenou s posláním. Jedním z příkladů je organizace zabývající se službami pro rodinu; organizace poskytuje dětem z rodin s nízkými příjmy jídlo zdarma, pokud je rodina zapsaná v denních ochranných (pečovatelských) programech organizace. Organizace začne využívat svoji závodní kuchyni, pracovníky - dietiky a kuchaře, k podnikání v oblasti cateringu a stravování v rámci sociálního instituciálního tržního segmentu tj. pro školy, denní centra, nemocnice, které jsou ochotné a schopné za danou službu platit. Dalším typem sociálního podniku s činností spojenou s posláním je tzv. rozšíření poslání. Příkladem je organizace pro ekonomický rozvoj žen. Taková organizace podporuje samostatně výdělečně činné svobodné matky tím, že poskytuje konzultace k provozu drobného podnikání; a organizace rozšíří svoje poslání tím, že otevře sociální podnik pro péči o děti, podnik za službu účtuje poplatky s pohyblivou sazbou, a tím umožní svým klientkám získat více času k vlastnímu podnikání. Sociální podnik s činností spojenou s posláním často nabývá formu začleněného sociálního podniku. Sociální podnik s činností, která nesouvisí s posláním Podnikání nevychází z poslání organizace nebo nemá záměr podporovat poslání jinak, než získáváním příjmů pro svoje sociální programy a provozní náklady. Obchodní činnosti mohou mít sociální sklon, mohou přidat marketing nebo obchodní značku, mohou operovat v odvětví vztahujícím se ke službám nebo sektoru mateřské neziskové organizace, ale motivací k založení takovéhoto podniku zůstává možnost dosažení zisku. Sociální podniky s činností nespojenou s posláním obvykle fungují ve formě externího sociálního podniku.

3 Propojení obchodu / sociálního programu Externí sociální podniky Sociální programy - Podnikatelské aktivity Sociální programy se liší od obchodních činností. Neziskové organizace zakládají externí sociální podniky, aby financovaly vlastní sociální služby a/nebo provozní náklady. Podnikatelské aktivity jsou provozovány mimo běžné provozní činnosti organizace, pouze zajišťují dodatečné financování sociálních programů. Externí sociální podniky obecně netěží z reinvestování kapitálu, sdílení nákladů nebo programových synergií, proto aby sloužily svému účelu, musejí přinášet zisk. Externí sociální podnik může být vytvořen v rámci své mateřské organizace jako ziskové středisko, nebo zvlášť jako nezisková organizace nebo nevýdělečná pobočka. Právní forma je často volena s ohledem na možnosti přístupu ke kapitálu, půjčkám atd. Externí sociální podniky zapsané jako výdělečné subjekty podléhají místním daňovým zákonům. Vztah mezi obchodními činnostmi a sociálními programy je podpůrný a poskytuje neomezený zdroj financování činnosti mateřské neziskové organizace. Externí sociální podniky často nejsou spojené s posláním organizace. Jejich obchodní činnosti nejsou nezbytné k tomu, aby podporovaly a dále rozvíjely poslání organizace. Slouží jako zdroj financí pro sociální programy nebo režie. Externí sociální podnik vytváří ekonomické hodnoty, aby tím podpořil vytváření sociálních hodnot. Externí sociální podniky jsou příznačné pro provozní modely sociálních podniků, kde: 1. ekonomické a sociální činnosti jsou propojeny prostřednictvím jejich neziskového vlastnictví a vztahu založeného na financování 2. motivace pro ekonomické aktivity je mechanismus dotování sociálních aktivit 3. cílová populace (klienti) je přímým příjemcem zisku vydělaného v sociálním podniku skrze financování mateřské organizace, ale klienti jsou zřídka zainteresovaní v provozních činnostech podniku. Externí sociální podnik často nabývá formy organizačně podpůrného modelu.

4 Sociální podniky začleněné Sociální programy - Podnikatelské aktivity Sociální programy se prolínají s obchodními aktivitami, často spolu sdílejí náklady a majetek. Organizace vytváří sociální podniky jako mechanismus dotování, jenž má podpořit provozní činnosti neziskových organizací a činnosti spojené s posláním. Začleněné sociální podniky se v mnoha případech rozšiřují nebo obohacují poslání organizace, čímž jí umožňují dosáhnout vyššího sociálního dopadu. Rozšíření poslání lze dosáhnout komercializací sociálních služeb organizace a jejich prodejí novému trhu, který za služby zaplatí poplatky, nebo je možné poslání obohatit poskytnutím nových služeb stávajícím klientům. Začleněné sociální podniky používají hmotný a nehmotný majetek (např. kvalifikaci, metodiku programu, vztahy, obchodní značky a infrastrukturu) jako základ, z něhož vychází ve svém podnikání. Začleněný sociální podnik může být vytvořen jako ziskové centrum nebo podnikatelské oddělení v rámci neziskové organizace nebo jako samostatný subjekt. Vztah mezi obchodními činnostmi a sociálními programy je synergický, přičemž jeden druhému přidává hodnotu - finanční a sociální. Začleněné sociální podniky jsou většinou spojené s posláním; jejich obchodní činnosti jsou spojeny s posláním organizace. Začleněné sociální podniky jsou příznačné pro provozní modely sociálních podniků, kde: 1. se sociální a ekonomické aktivity prolínají; 2. mezi sociálními a ekonomickými činnostmi existuje synergie - sdílení nákladů, používání majetku, zlepšování systému a rozšiřování nebo posilování poslání; 3. cílová populace (klienti) je přímým příjemcem zisku vydělaného v sociálním podniku prostřednictvím financování, které zajišťuje sociálním programům; klienti mohou nebo nemusí být zainteresováni v provozních činnostech podniku jako zaměstnanci nebo zákazníci. Formu začleněného sociálního podniku často přebírají následující provozní modely: model napojení na trh, model podporovaných služeb.

5 Sociální podniky vnořené Sociální programy Podnikatelské aktivity Sociální programy a obchodní aktivity jsou totožné. Neziskové organizace vytvářejí vnořené sociální podniky speciálně pro programové účely. Aktivity podniku jsou "vnořené" v provozních činnostech organizace a sociálních programech a jsou spojené s činnostmi vedoucími k naplnění poslání. Sociální programy jsou samofinancovatelné prostřednictvím činností podniku, a tím princip vnořeného sociálního podniku funguje jako trvale udržitelná programová strategie. Kvůli svému zaměření na poslání je většina vnořených sociálních podniků obvykle založena jako nezisková organizace, aby zabránila odchylkám od poslání, ale může být zapsána jako výdělečná organizace, což se odvíjí od právního prostředí. Vztah mezi obchodními činnostmi a sociálními programy je jednotný: finančních a sociálních prospěchů je dosaženo souběžně. Vnořené sociální podniky jsou obvykle spojené s činnostmi vedoucími k poslání; obchodní činnosti jsou to hlavní, co vede k poslání organizace. Vnořené sociální podniky jsou příznačné pro provozní modely sociálních podniků, kde: 1. sociální a ekonomické aktivity jsou jednotné, 2. sociální poslání je hlavní účel podnikání a 3. cílová populace (klienti) je nedílnou součástí modelu jako přímý příjemce sociálních služeb (beneficient) a rovněž jako trh (zákazníci), zaměstnanci nebo vlastníci podniku. Vnořený sociální podnik je často předlohou těmto provozním modelům: podpůrný podnikatelský model, model tržně zprostředkovatelský, model zaměstnavatelský, model poplatků za služby, model orientovaný na trh klientů s nízkými příjmy, družstevní model, model napojení na trh.

6 Organizační struktura Sociální podnik může být vytvořen jako samostatné oddělení, programové nebo ziskové středisko v rámci neziskové organizace a nemusí mít jinou právní subjektivity než svojí mateřské organizace. Sociální podnik také může být pobočkou neziskové mateřské organizace, zapsaný buď jako výdělečný, nebo nevýdělečný. Mnoho organizací používá různé kombinace struktur současně. Následující diagramy ilustrují strukturu sociálního podniku vůči své mateřské organizaci. Vnitřní organizační struktura Mateřská organizace Sociální podnik Sociální podnik je vytvořen jako sekce/oddělení nebo ziskové středisko v rámci své mateřské organizace. Sociální podnik může (nebo nemusí) fyzicky být částí mateřské organizace. Z právní, finanční, řídící a kontrolní perspektivy je podnik interní vůči své neziskové mateřské organizaci. Systémy, zázemí, personál a vedení jsou společné. Jakékoliv provozní modely mohou být strukturovány vnitřně v mezích mateřské organizace; nicméně nejčastěji tuto strukturu využívají vnořené a začleněné sociální podniky. Vytvořen jako samostatný subjekt Mateřská organizace Sociální podnik Sociální podnik je vytvořen jako samostatný právní subjekt, buď jako výdělečný, nebo nevýdělečný. V tomto případě sociální podnik může nebo nemusí být fyzickou částí mateřské organizace. Z právního, finančního, řídícího a kontrolního hlediska je podnik externí vůči své neziskové mateřské organizaci. Jestliže sdílí personál, režie a zázemí, děje se tak na formálním (smluvním) základě jako klasický obchodní vztah. Jakékoliv provozní modely mohou být vytvořeny jako samostatné subjekty vůči své mateřské organizaci; nicméně nejběžnějšími formami jsou začleněné a externí sociální podniky.

7 Vytvořen jako stejný subjekt Sociální podnik Sociální podnik je stejný subjekt jako jeho mateřská organizace, což funkčně znamená, že není ŽÁDNÁ mateřská nebo základní organizace, přesněji řečeno, sociální podnik je jedinou aktivitou organizace. Není žádná programová, administrativní a infrastrukturní spojnice, která by naznačovala existenci dvou nebo více typů aktivit. Tento typ sociálního podniku se může vyvinout do jedné z dalších struktur přidáním nového podniku nebo sociálních programů. Vnořené sociální podniky jsou nejbežnějšími formami, které používají tuto strukturu. Modely sociálních podniků Podpůrný podnikatelský model Sociální podnik Cílová populace Trh Sociální podnik s podpůrným podnikatelským modelem prodává obchodní podporu a finanční služby cílové populaci nebo "klientům", soukromníkům nebo firmám. Klienti sociálního podniku pak prodávají své produkty a služby na otevřeném trhu. Podpůrný podnikatelský model je obvykle vnořený: předmět podnikání je sociální program, poslání se soustřeďuje na to, že poskytuje klientům materiální zabezpečení podporováním jejich podnikatelských činností. Sociální podnik dosahuje finanční soběstačnosti díky prodeji svých služeb klientům a používá tyto příjmy k pokrytí výdajů spojených s poskytováním služeb podpory podnikání a k pokrytí nákladů souvisejících s provozem podniku.

8 Model tržně zprostředkovatelský Cílová populace Sociální podnik Trh Sociální podnik s tržně zprostředkovatelským modelem poskytuje služby cílové populaci nebo "klientům", drobným výrobcům (jednotlivcům, firmám nebo družstvům), aby jim pomohl vstoupit na trh. Služby sociálního podniku přidávají hodnotu výrobkům vytvořeným klienty, tyto služby obvykle zahrnují: vývoj výrobku, pomoc při výrobě a odbytu, úvěr (dobré jméno). Makléř buď přímo vykoupí výrobky vyrobené klientem, nebo je dá do komise a pak výrobky prodává na výnosných trzích s marží. Model tržně zprostředkovatelský je většinou vnořený: předmětem činnosti je sociální program, poslání se soustřeďuje na posílení trhů a na usnadnění materiálního zabezpečení klientů tím, že jim pomáhá vyrobit a prodat jejich výrobky. Sociální podnik dosahuje finanční soběstačnosti díky prodeji výrobků vyrobených klienty. Příjmy jsou použity k zaplacení výdajů souvisejících s provozními náklady podniku a k pokrytí výdajů spojených s programem, kdy byly vynaloženy prostředky k vývoji produktů, marketingu a úvěrovým službám klientů. Model zaměstnavatelský Cílová populace Sociální podnik Trh Sociální podnik se zaměstnavatelským modelem poskytuje pracovní příležitosti a pracovní školení cílové populaci nebo "klientům", lidem s bariérami - postiženým osobám, bezdomovcům, rizikovým skupinám mladých lidí a bývalým delikventům. Organizace provozuje podnik, který zaměstnává svoje klienty, a prodává svoje výrobky nebo služby na otevřeném trhu. Druh obchodu je dán vhodností zaměstnání, která vytváří pro svoje klienty, s ohledem na rozvoj jejich dovedností, přiměřenost schopností klientů, omezení a komerční životaschopnost. Model zaměstnavatelský je většinou vnořený: obchodem je sociální program, poslání se soustřeďuje na vytváření pracovních příležitostí pro klienty. Služby sociální podpory pro zaměstnance, např. příprava na zaměstnání, trénování osobnostních dovedností, fyzikální léčba, poradenství v oblasti duševního zdraví nebo zajištění přechodného ubytování jsou vestavěny do podnikového modelu a vytváří pro klienty prostředí

9 umožňující pracovat. Sociální podnik dosahuje finanční soběstačnosti díky prodeji svých výrobků a služeb. Příjmy jsou použity k zaplacení standardních výdajů souvisejících s řízením podniku a s dalšími sociálními náklady vynaloženými na zaměstnávání klientů. Model zaměstnavatelský se hojně využívá v organizacích pro postižené a mladé, ale i v organizacích sociálních služeb, které pomáhají ženám s nízkým příjmem, lidem zbavujícím se závislosti, bývalým bezdomovcům a přináší prospěch lidem, kteří práci dostanou. Oblíbenými druhy předmětů činnosti pro zaměstnávání cílových skupin jsou veřejně prospěčné a údržbářské práce, ostraha, kavárny, knihkupectví, spořitelny, donášková služba, pekárny, dřevozpracující podniky a drobné montážní práce a opravny. Model poplatků za službu Sociální podnik Cílová populace Model poplatků za službu v sociálním podniku zpoplatňuje sociální služby a následovně je prodává cílové populaci nebo "klientům", jednotlivcům, firmám, komunitám nebo třetí osobě (jinému plátci). Model poplatků za službu je většinou vnořený: obchodem je sociální program, poslání se soustřeďuje na poskytování sociálních služeb v sektoru, v němž operuje, např. zdravotnictví nebo vzdělávání. Sociální podnik dosahuje finanční soběstačnosti díky poplatkům vybíraným za služby. Příjmy jsou v organizaci použity na úhradu nákladů na marketing a další náklady spojené s komercializací sociálních služeb. Zisky (čistý příjem) mohou být použity k dotování sociálních programů, které nejsou finančně soběstačné. Model poplatků za službu je jedním z nejvíce používaných modelů sociálních podniků mezi neziskovými organizacemi. Typickými příklady sociálních podniků s poplatky za službu jsou členské organizace a sdružení obchodních společností, školy, muzea, nemocnice a kliniky. Model orientovaný na trh klientů s nízkými příjmy Sociální podnik Cílová populace

10 Sociální podnik s modelem orientovaným na trh klientů s nízkými příjmy je variací modelu poplatků za službu, který rozumí cílovou populaci nebo "klienty" trhem, jenž má prodávat zboží nebo služby. Tento model klade důraz na to, aby chudí klienti nebo klienti s nízkým příjmem měli přístup k produktům a službám, k nimž klientům zamezuje přístup cena, odbyt, prvky produktu atd. Příklady produktů a služeb mohou zahrnovat: zdravotní péče (vakcinace, recepty na léky, oční chirurgie), zdravotnické a hygienické výrobky (jódovaná sůl, mýdlo, dioptrické brýle), zpoplatněné spotřební služby (elektřina, biomasa a voda) atd. Sociální program je vnořený v činnosti organizace, umožňuje přístup k produktům a službám, které klientům zlepšují zdraví, vzdělání a kvalitu života a přinášejí jim příležitosti. Příjmy jsou zajištěny prodejem produktů, výdělek je použit na pokrytí provozních nákladů a marketingu a odbytových nákladů. Nicméně dosažení finanční rentability kvůli nízkým příjmům cílové populace v modelu orientovaném na trh klientů s nízkými příjmy může být výzvou. Sociální podnik musí spoléhat na vytvoření kreativního systému odbytu, snižování nákladů vynaložených na výrobu a marketing, dosažení efektivní provozuschopnosti. Často se využívají ve zdravotnictví, vzdělávání, technologii, veřejné službě. Družstevní model Sociální podnik Cílová populace (členové) Trh Vnější trh Družstevní model sociálního podniku poskytuje přímý užitek cílové populaci nebo "klientům", členům družstva, prostřednictvím členských služeb: informace o trhu, technická pomoc/rozšíření služeb, kolektivní vyjednávací síla, úspory z rozsahu při hromadných objednávkách, přístup k produktům a službám, přístup produktů a služeb vyrobených členy družstva na domácí i zahraniční trhy atd. Členy družsta obvykle bývají drobní výrobci, kteří se zabývají výrobou podobných produktů, nebo komunita se společnými potřebami - např. přístup ke kapitálu nebo zdravotní péče. Členové družstva jsou klíčové osoby v družstvu, mají prospěch ze zisku, zaměstnanosti nebo poskytovaných služeb, a zároveň investují do družstva svoje vlastní zdroje, čas, peníze, produkty, práci atd. Družstevní model je vnořený: předmětem činnosti je sociální program. Poslání družstva se soustřeďuje na poskytování služeb členům. Družstvo dosahuje finanční soběstačnosti díky prodeji svých produktů a služeb členům (klientům), ale i komerčním trhům. Družsta používají příjmy k pokrytí nákladů spojených s poskytováním služeb svým členům a zisky mohou být použity k dotování služeb pro členy. Sociální podniky (družstva) v sobě zahrnují zemědělská marketingová družstva, úvěrové společnosti a britskou obměnu družstva, tzv. "mutuals" nebo "societies", které jsou

11 běžně spojovány se sociálními podniky. "Mutuals" bývají často financované charitativními zdroji nebo vládou. Model napojení na trh Cílová populace Sociální podnik Trh Model napojení na trh v sociálním podniku napomáhá obchodním vztahům mezi cílovou populací nebo "klienty", drobnými výrobci, místními firmami, družstvy a vnějším trhem. Sociální podnik funguje jako makléř spojující kupující s prodejci a naopak a účtuje si za tuto službu poplatky. Druhým běžným typem obchodu v modelu napojení na trh je informace o prodejním trhu a výzkumné služby. Narozdíl od modelu tržně zprostředkovatelského tento typ sociálního podniku neprodává produkty svých klientů, spíše spojuje klienty s trhy. Model napojení na trh může být buď vnořený, nebo začleněný. Jestliže je podnik samostatný, jeho poslání se točí kolem propojování trhů a jeho sociální programy podporují tento cíl, model je vnořený. V tomto případě obchodem je sociální program; příjem generovaný z aktivit podniku je použit jako mechanismus samofinancování pro sociální programy. Sociální podniky modelu napojení na trh také vznikají komercializací sociálních služeb organizace nebo použitím nehmotného majetku, jako např. obchodních vztahů, a příjem je použit k dotování služeb jiných klientů. V druhém případě se sociální program a obchodní činnosti prolínají, z čehož vychází začleněný model. Model napojení na trh v sociálním podniku je používán mnoha obchodními asociacemi, družstvy a programy rozvoje podnikání. Typy sociálních podniků zahrnují dovoz - vývoz, průzkum trhu a služby makléře. Model podporovaných služeb

12 Sociální podnik Cílová populace Trh Model podporovaných služeb v sociálním podniku prodává produkty nebo služby vnějšímu trhu a používá zisk k financování svých sociálních programů. Model podporovaných služeb je obvykle začleněný: obchodní činnosti a sociální programy se prolínají - sdílené náklady, majetek, provozní činnost, zisk a vlastnosti programu. Ačkoliv model podporovaných služeb je primárně používán jako mechanismus financování - obchodní mandát je oddělený od sociálního poslání - obchodní činnosti mohou rozrůst nebo posílit poslání organizace. Neziskové organizace, které zavádějí sociální podniky na poskytování dotovaných služeb, provozují mnoho různých obchodních činností, nicméně většina používá svůj hmotný majetek (budovy, pozemky nebo vybavení) nebo nehmotný majetek (metodiku, know-how, vztahy nebo firemní značku) jako základ pro aktivity svého podniku. Komercializace klíčových sociálních služeb vede k podnikatelským činnostem, které mají svojí povahou blízko k sociálním programům podniku a mohou rozšířit poslání; zatímco používání fyzického majetku k prodeji veřejnosti může vyústit v podnik, který je podstatně jiný, než jsou sociální programy organizace. Z finančního pohledu je obchod založen na spekulacích s majetkem a sdílení nákladů a poskytuje proud neomezeného příjmu, aby přispíval nebo plně financoval jednu nebo více sociálních služeb. Dotování služby je jednou z nejběžnějších forem sociálních podniků, protože může být aplikováno prakticky na jakoukoliv neziskovou organizaci. Model podporovaných služeb může přece jen přerůst v organizačně podpůrný model, pokud se stane dostatečně výnosným tak, aby "setřásl" příjem mateřské organizaci. Model podporovanýcch služeb v sociálních podnicích může být jakýmkoliv typem obchodu. Organizačně podpůrný model Sociální podnik Organizace sociálních služeb Cílová populace Trh

13 Organizačně podpůrný model sociálního podniku prodává produkty a služby na vnějším trhu, obchodům, podnikům nebo veřejnosti. V některých případech jsou zákazníky cílová populace nebo "klienti". Organizačně podpůrný model je obvykle vnější: obchodní aktivity jsou odděleny od sociálních programů; čistý příjem ze sociálního podniku poskytuje tok financí, které pokrývají náklady spojené se sociálním programem a provozní náklady neziskové mateřské organizace. Ačkoliv organizačně podpůrné modely mohou mít sociální charakter, privilegium takového typu sociálního podniku je zisk, nikoliv společenský/sociální dopad. Takovýto model sociálního podniku je vytvořen jako mechanismus financování pro organizaci a je často strukturován jako vedlejší podnik/pobočka (nevýdělečný nebo výdělečný subjekt), který vlastní nezisková mateřská organizace. Úspěšné příklady tohoto modelu pokrývají všechen rozpočet mateřské organizace nebo jeho podstatnou část. Komplexní model Cílová populace Sociální podnik Organizace sociálních služeb Trh Cílová populace Komplexní model sociálního podniku kombinuje dva nebo více provozních modelů. Komplexní modely jsou flexibilní; jeden sociální podnik může kombinovat prakticky jakýkoliv počet provozních modelů. Modely se kombinují proto, aby bylo dosaženo požadovaného účinku a plánovaných příjmů. Například provozní modely, které zapadají do kategorie začleněný nebo externí sociální podnik, mohou přinést vyšší finanční užitek, zatímco vnořené sociální podniky nabízí vyšší společenskou/sociální návratnost, a proto se modely kombinují, aby sociální podnik dosáhl obou cílů. Pokud je to pro cílovou populaci organizace adekvátní, model zaměstnavatelský je často kombinován s jedním z dalších modelů, aby přidal sociální hodnotu např. model zaměstnavatelský a organizačně podpůrný model, viz schéma. Provozní modely se často kombinují jako část přirozené diverzifikace a strategie růstu během vývoje sociálního podniku.

14 Smíšený model Cílová populace Trh Organizace sociální služby #1 ("mateřská") Organizace sociální služby #2 Sociální podnik #1 Sociální podnik #2 Sociální podnik #3 Mnoho neziskových organizací vykonává činnosti smíšené povahy (více záměrů), každá činnost má různé sociální programy, finanční záměry, příležitosti na trhu a struktury financování. Každý záměr/jednotka v rámci smíšeného modelu se může vztahovat k cílové populaci, sociálnímu sektoru, poslání, trhům nebo klíčovým kompetencím. Kupříkladu muzeum, navíc s vzdělávacími uměleckými výstavami, může mít jak výdělečný obchodní katalog, tak i vysoce dotovaný výzkum a činnosti spojené s nákupem. Neziskové organizace, které využívají smíšený model, kombinují sociální a obchodní právní subjekty; pobočky patřící mateřské organizaci nebo oddělení (hospodářská střediska) v rámci toho rozšiřují své sociální služby a těží z toho nové obchody a příležitosti sociálního trhu. Jako všechny sociální podniky, smíšené modely probíhají v různorodých formách závisejících na věku organizace, sektoru, sociálních a finančních plánech a příležitostech. Diagram znázorňuje komplexnost, ne konformismus organizační formy. Smíšené modely jsou často produktem zralosti organizace a zkušeností sociálního podniku. Tento model je běžný mezi velkými, mnohasektorovými organizacemi, které pro každou technickou oblast vytvářejí oddělené odbory nebo pobočky - tj. vzdělávání, zdravotní péče, ekonomický rozvoj atd. - a nové obchodní podniky. V neziskových organizacích se "zralými" sociálními podniky jsou smíšené modely konvencí, ne vyjímkou, jsou výsledkem růstu a diverzifikace činností.

15 Licenční model (frančíza) Spojuje s jakýmkoliv provozním modelem Sociální podnik Licenční sociální podnik # 1 Licenční sociální podnik # 2 Licenční sociální podnik # 3 Spojuje s jakýmkoliv provozním modelem Organizace může vytvořit licenci ze svého "osvědčeného modelu sociálního podniku" a prodávat ji jiným neziskovým organizacím, které pak provozují její činnost stejným způsobem jinde. Frančíza umožňuje neziskovým organizacím, které provozují životaschopné sociální podniky, nicméně již narazily na limity místního trhu, dále expendovat formou udělení licence a vytvoření repliky sociálního podniku na jiném trhu. Například kavárna, která zaměstnává postižené osoby, může být výnosná pouze tehdy, když zaměstnává 12 nebo méně handicapovaných osob v daném místě. Nicméně pokud se vytvoří z osvědčeného obchodního modelu licence, může kavárna (sociální podnik) vytvořit pracovní místa pro stovky handicapovaných lidí. Z toho důvodu licenční model zvyšuje přenositelnost a vytváření sociálních hodnot protřednictvím kopírování firmy jinde. Kupující platí licenční poplatky, aby získali obchodní model, know how, metodiku provozu sociálního podniku a průběžnou technickou pomoc od poskytovatele licence. Koupě licence umožňuje neziskovým organizacím soustředit se na provoz osvědčeného modelu sociálního podniku, spíše než se obávat o to, jaký druh podnikání začít, jaké produkty prodávat nebo na který trh vstoupit. Stát se poskytovatelem licence, znamená vytvoření nového sociálního podniku pro organizaci, která kapitalizuje vlastní práci, obchodní kvalifikaci a zkušenosti a na oplátku vytváří příležitosti pro nové účinné sociální dopady vlastního podniku a jiné zdroje výdělečných příjmů. Frančíza jako taková může být jakýkoliv úspěšný a kopírovatelný sociální podnik.

16 Model partnerství mezi komerční a neziskovou organizací Soukromá firma Sociální podnik Spojení s jakýmkoliv provozním modelem Sociální podnik s modelem partnerství mezi komerční a neziskovou organizací je vzájemně výhodný obchodní vztah nebo společný podnik mezi výdělečnou firmou a neziskovou organizací. Může dojít k partnerství s existujícím sociálním podnikem nebo může vyústit v založení nového subjektu nebo ziskového střediska. Sociální podnik může nebo nemusí být spojený s posláním a využívat majetek neziskové organizace, jako jsou vztahy s cílovou populací, komunitou, firemní značkou nebo kvalifikací. Pro výdělečné organizace partnerství přináší jeden nebo více z následujících užitků: nižší náklady (levnější pracovní síla/nižší náklady na výzkum a vývoj); snižuje omezení (žádné přísné regulační dozory); zlepšuje vztahy s komunitou nebo prestiž značky; umožňuje vývoj nového produktu; proniká na nové trhy nebo zvyšuje prodej. Přínosy partnerství pro neziskové organizace jsou finanční výnosy, vyrovnanost odbytu a posílený marketing a v případech, kdy činnost je spojená s posláním, sociální dopad. Trh je většinou vnější - veřejnost, ale existují případy, kdy platící zákazník a klient jsou totožní. Model partnerství mezi komerční a neziskovou organizací může být vytvořen jako společný podnik, licenční dohoda nebo formální partnerství. Stojí za povšimnutí, že nevýdělečné organizace používají termín "partnerství" volně, aby poukázaly na obchodní filantropii nebo cause-related marketing. Model partnerství mezi komerční a neziskovou organizací je partnerství založené na aktivní pracovní angažovanosti v sociálním podniku, není to pouze obchodní vztah, který by mohl být financovatelem, zákazníkem nebo dodavatelem představeným v jiných modelech sociálních podniků.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika leden 2017 Úspory energie Výzva II 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: Příloha č. 1 k výzvě Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko Popis podporovaných aktivit Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016 Podnikatelský ekosystém Leonard Walletzký 2016 Komerční inovace INOVACE SMLUVNÍ INVESTIČNÍ Licence Aliance Sítě Ostatní Business angel Joint venture Plné vlastnictví Greenfield / Brownfield Akvizice Strategické

Více

Veřejná podpora , Moravské Křižánky

Veřejná podpora , Moravské Křižánky Veřejná podpora 9.6.2011, Moravské Křižánky Veřejná podpora - pojem Definici obsahuje článek čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU přímo účinný právní akt - nestanoví-li tato Smlouva jinak, jsou s vnitřním

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST Charakteristika největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě v šesti bodech Fraunhoferova společnost je největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě, která provádí

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit. Maslowova pyramida potřeb

Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit. Maslowova pyramida potřeb Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Marek Teorie vzácnosti a potřeb Potřeby jsou pocity lidského organismu nedostatku nebo přebytku, které si uvědomuje a snaží se je naplnit/odstranit.

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 6.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

Výzkumná organizace jako příjemce veřejné podpory

Výzkumná organizace jako příjemce veřejné podpory jako příjemce veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum AV ČR Liblice, 20. 2. 2008 Výzkumná organizace (čl. 2.2. písm. d) Rámce Společenství) = subjekt (vysoká škola, výzkumný

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji Podpora inovací v Moravskoslezském kraji současné aktivity Moravskoslezského kraje na podporu inovací Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání Podpora start ups v Moravskoslezském

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika říjen 2016 Podzimní výzvy Operačního programu Podnikání a inovace 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

domech II 37. výzva IROP

domech II 37. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech II 37. výzva IROP Ing. Pavlína Prokešová 10. 11. 2016, Blansko Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více