LITERATURA K ČÁSTI A...85 Část B...86 Prostředky používané v práci s veřejností ZVLÁŠTNÍ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE...87

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA K ČÁSTI A...85 Část B...86 Prostředky používané v práci s veřejností...86 10. ZVLÁŠTNÍ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE...87"

Transkript

1 1. PROČ TO VŠECHNO?...3 Část A...7 Systém práce s veřejností PUBLIC RELATIONS A JEJICH OKOLÍ HLAVNÍ CÍLE V PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ PUBLIC AFFAIRS - PENÍZE PRO VÁS PERSPEKTIVY PR V NEZISKOVÉM SEKTORU NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VEŘEJNOST TYPY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ POSTAVENÍ ORGANIZACE NA VEŘEJNOSTI DRUHY VEŘEJNOSTÍ A CÍLOVÉ SKUPINY VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ A KOMUNIKACE VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ A JEHO OVLIVŇOVÁNÍ KOMUNIKACE - VÝCHODISKO ÚSPĚŠNÝCH PR KDO PRACUJE S VEŘEJNOSTÍ? VEDENÍ ORGANIZACE STŘEDNÍ OKRUH PODSTATNÉ OKOLÍ ORGANIZACE ZAVEDENÍ SYSTEMATICKÉ PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PR-AUDIT POSLÁNÍ ORGANIZACE IMAGE ORGANIZACE A ANALÝZA TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ CÍLOVÉ SKUPINY PLÁN KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ KAMPANĚ V PUBLIC RELATIONS ETAPA: ANALÝZA ANEB CO SE DĚJE? ETAPA: TVORBA PROJEKTU ANEB CO BYCHOM MĚLI UDĚLAT A ŘÍKAT? ETAPA: REALIZACE KAMPANÍ ETAPA: VYHODNOCENÍ ANEB JAK JSME TO UDĚLALI? NEZISKOVÝ SEKTOR V KOMUNIKAČNÍCH BOUŘÍCH CÍLOVÁ SKUPINA: SPONZOŘI A DÁRCI HLAVNÍ DRUHY PŘÍJMŮ DARY JAKO ZDROJ PŘÍJMŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY KOMUNIKACE S INDIVIDUÁLNÍMI SPONZORY ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY VLASTNÍ PODNIKATELSKÁ ČINNOST CÍLOVÁ SKUPINA: DOBROVOLNÍCI PROČ PŘICHÁZEJÍ? JAK S NIMI KOMUNIKOVAT? DOBROVOLNICTVÍ V MEZINÁRODNÍCH SOUVISLOSTECH LITERATURA K ČÁSTI A...85 Část B...86 Prostředky používané v práci s veřejností ZVLÁŠTNÍ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE PRVKY ORGANIZAČNÍ KULTURY TISKOVINY JEDNODUCHÉ TISKOVINY KOMPONOVANÉ TISKOVINY DROBNÉ TIŠTĚNÉ PROSTŘEDKY MASMÉDIA ČILI HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY MASMÉDIA A JEJICH MOŽNOSTI TISKOVÁ MÉDIA SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY Základní druhy kontaktů s novináři ELEKTRONICKÁ MÉDIA AKCE JAKO PROSTŘEDKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ A PREZENTAČNÍ AKCE SPOLEČENSKÉ A BENEFIČNÍ AKCE BOJKOT, PETICE A SOUDNÍ ŽALOBY

2 13.4 HAPPENINGY A DEMONSTRACE PROSTŘEDKY OSOBNI KOMUNIKACE OSOBNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ VYJEDNÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM Plánujete jednání Příprava na jednání Vstupujete do dveří Umění dohodnout se Dobrá tečka na závěr FIREMNÍ A OSOBNÍ DOPISY ROZHOVORY PO TELEFONU Příprava na vystoupení Stojíte před posluchači LITERATURA K ČÁSTI B...171

3 11 1. PROČ TO VŠECHNO? Vy a public relations Nejdřív náš oblíbený prvek - test! Jaký názor má vaše organizace na public relations, na komplexní práci s veřejností? Anebo - co si představujete pod těmito pojmy? Odpovězte volbou jedné nebo více odpovědí. A) Nevím - nikdy jsme o tom nemluvili. B) Nepotřebujeme veřejné vztahy", potřebujeme hlavně (nebo jenom) peníze. C) Je to o tom, jak komunikovat, jak přesvědčit druhého, jak snášet kritiku a agresivitu ze strany občanů. D) Jde vlastně o marketing a reklamu neziskových organizací. E) Víme, oč se jedná a až budeme mít čas (lidi, peníze, náladu,...), tak se do PR taky pustíme. F) Jiná odpověď... Co znamená váš výběr? Orientujte se podle písmena své odpovědi. A) Nejvyšší čas přečíst si tuto knihu. B) Naprosto pochopitelný postoj, ale ve svých důsledcích bohužel chybný a nepraktický. Hlavním zájmem a hlavním problémem občanských neziskových organizací bývá skutečně jediné - mít peníze na činnost. Získávání či přímo shánění peněz (fundraising) se stává alfou a omegou jejich úsilí, prvním a posledním bodem schůze předsednictva, nejčastějším předmětem korespondence. A když nejsou peníze, jak získat další spolupracovníky? A jak dát o sobě pořádně vědět na veřejnosti? Ale peníze nejsou často právě proto, že chybějí lidé, kteří by je uměli a chtěli sehnat, že veřejnost nezná nebo nechápe, v čem je poslání vaší organizace, jaké má cíle, zda pracuje profesionálně a kvalitně, že některé organizace jsou zaměřeny proti aktivitám jiných organizací (např. ekologické hnutí versus znečišťovatelé) a vzbuzují nevůli nejen u firem, na něž jsou zaměřeny, ale i u celé skupiny dalších podnikatelů anebo dokonce u velké části veřejnosti, že organizace nerozvinula potřebnou výdělečnou činnost, která by se stala stabilním zdrojem jejích příjmů (ale tady už jsme skutečně víc u marketingu než u práce s veřejností). Začarovaný kruh může pomoci přetnout zvláštní nástroj - systematické public relations. Není to spasitel a všeřešitel", je ale jedním z klíčků k úspěšné činnosti neziskové organizace. 12 Z naší dotazníkové akce (o níž ještě bude řeč) vyplynulo, že hlavně představitelé některých charitativních organizací se skutečně domnívají, že jejich dobrá práce a ušlechtilé motivy nepotřebují žádnou publicitu. Možná mají zatím jistý zdroj financování své určitě obdivuhodné práce. Ale mohli by alespoň rozlišovat mezi každoroční propagační a informační kampaní (někomu stačí jedna stručná žádost o grant a má na rok zajištěny prostředky) a průběžným zpravodajstvím pro veřejnost... Je zřejmé, že klíčem k trvalé podpoře jejich aktivit není publicita, ale výkon a výsledky. V této oblasti musí jasná a průhledná akce předcházet komunikaci. C) V červenci 1996 pořádala nadace Fond pomoci místní správě v Liberci kurs pro zaměstnance a funkcionáře obecních a městských úřadů. Název kursu: Public relations. Osnova: Jak dobře naslouchat. Pravidla efektivní komunikace. Neverbální komunikace. Jak snášet kritiku. Jak se bránit agresivitě. Jak asertivně vyjednávat...

4 Byli jsme překvapeni. I když je pravdivý slogan, že kdo nekomunikuje, ten jakoby nežil", public relations se s komunikací zdaleka nekryjí. Komunikace je jejich přirozeným pracovním nástrojem", ale v public relations zdaleka nejde o osobní komunikaci jednotlivého zástupce organizace s jednotlivým členem veřejnosti. V éře hromadných sdělovacích prostředků se zdá, že práce s veřejností je pouze sdělováním prostřednictvím těchto médií. Zdá se, že ideální by bylo mít tiskového mluvčího, který řekne vše, co bude veřejnost zajímat. Nebo dokonce - co my chceme, aby ji zajímalo. Tak pasivně a neúplně se však chovat nemůžeme. Vezměme si pro příklad obyčejnou rodinu někde v domku na kraji města. Tato rodina komunikuje hned s několika skupinami, s nimiž přirozeně chce být v dobrých vztazích. Jsou to jejich cílové skupiny": učitelé ve škole, místní obchod s potravinami, místní úřady, sousedé, vzdálenější příbuzní. A rodiče se snaží (a vychovávají k tomu i své děti), aby se všemi dobře vycházeli, zdravili známé, aby děti nedělaly učitelům lumpárny a dospělí dluhy v obchodě. S příbuznými je třeba sejít se aspoň občas a nedělat zlou krev. Se sousedy se zbytečně neškorpit, potřebujeme se přece navzájem. Před Vánocemi poslat pozdravy a dědečkovi nechat k narozeninám zahrát písničku. Až se bude dcera vdávat, obejít známé se svatebními koláčky. Všechno to a mnoho dalšího je intuitivní realizací zásad public relations: dávat o sobě vědět, preventivně zmírňovat možné konflikty, ve svém okolí vytvářet pochopení pro vlastní chování, udržet si důvěru cílových skupin". D) Lidé, kteří pracují v prodeji, používají všechny způsoby k tomu, aby lépe prodali a tak si z PR berou jen něco a používají to jako součást propagace svého zboží. Dobrý doklad tohoto povrchního přístupu jsme mohli číst v Bulletinu ICN č. 3/1997 dokonce od pracovníka neziskové sféry. Marketingové (obchodní) akce by neměly být spojovány s akcemi PR. Je samozřejmé, že nic tak neposílí důvěru v organizaci jako dobrý obchod a z určitého hlediska lze říci, že úspěšná akce PR je žádoucí součástí marketingového plánu. Ale můžeme se na to podívat i obráceně: Nebude se vám dařit úspěšně prodávat výrobky nebo služby, jestliže nebudete v dobrých vztazích se svými zákazníky, zaměstnanci, kontrolními orgány atd. Čili aby se vám obchodní nebo jiná činnost dařila, potřebujete kvalitní PR. Nepopíráme, že PR jsou pro komerční firmy součástí marketingové strategie, ale marketingem to zdaleka nezačíná ani nekončí. Public relations mají z hlediska organizace globální a trvalý význam. 13 Ještě jednodušší to je v případě reklamy, která je prostředkem prodeje. Cíle reklamy bývají dokonce v nesouladu s cíli PR, protože bývají krátkodobé a úzce zaměřené. Snaží se prostě získat peníze potenciálního zákazníka a vytvořit tak konkrétní obchodní vztah. V práci s veřejností jde především o dobré postavení organizace na veřejnosti, o dobré vztahy s různými skupinami, o dobrou pověst. Ovšem nic tak dobře neprodává jako právě dobrá pověst. Takže reklama bude skutečně účinná až tehdy, bude-li moci stavět na dobré pověsti organizace. To je většinou to, o co se snaží velké podniky a proč se tolik bojí podložené i nepodložené kritiky ze strany zákazníků, novinářů, prostě veřejnosti. E) Je rozšířeným omylem, že práce s veřejností je jakýmsi luxusem, něčím jako lelkováním z okna nebo koníčkem dobře zavedeného podnikatele. Nemáme momentálně dost průkazný příklad z neziskového sektoru, ale vypomůžeme si jiným: Jde o jednu ze sedmi soukromých společností, které získaly licenci na zřízení a provozování veřejné telefonní sítě v určité části ČR. Vedení společnosti vyslovilo zcela správný předpoklad: Telefon každý zná a je o něj zájem. Vyvodilo však z toho chybný závěr: Nepotřebujeme tedy velkou reklamu naší aktivitě a hlavně žádnou publicitu, žádnou cílevědomou práci s veřejností. Každý nás uvítá s otevřenou náručí. Ne každý. Naplnila se totiž rizika, o nichž ví ten, kdo pracuje v oboru public relations: Telefon skutečně zná každý. Ale onu firmu neznal každý. Obyčejní lidé - potenciální zákazníci - ale i starostové obcí a především novináři se ptali: Odkud se tu tahle firma vzala? Je důvěryhodná, nechce nás nějak napálit? Za čí peníze tu vlastně podniká? -... a odpověď žádná. Podobně chatrné byly vztahy k orgánům státní správy a samosprávy v okresech, městech a obcích, v nichž chtěla firma rozvinout svou činnost. Nikdo ji neznal, nedokázala na sebe upozornit, nedokázala přesvědčit, že by jí všechny ty úřady a instituce měly vycházet vstříc. Výsledkem bylo, že v uzavírání smluv s novými účastníky telefonní sítě zůstala firma daleko za svými plány. To následně zarazilo hlavního investora, který se navíc pravděpodobně octl pod komunikačním působením konkurenční společnosti. Lidé nového provozovatele neznali a raději se nadále přihlašovali k Telecomu. S vědomím, že je lepší mít dalších pět let přihlášku, než někomu

5 zase naletět". A přitom šlo o seriózní a technicky solidně zajištěný projekt. Co tedy chybělo? Systematická a cílevědomá práce s různými skupinami - chyběly public relations. F) Můžete mít ještě řadu jiných názorů, které více či méně vystihují problematiku public relations, a tak nejlepší bude, když si vyhledáte naše doporučení pod značkou A). Proč PR a FR? A teď už k pojmům. Doslova se dá public relations přeložit jako veřejné vztahy a fundraising jako sbírání peněžních prostředků. Výstižněji tedy PR jako práce s veřejností a FR jako získávání prostředků (především peněz) na činnost nebo pro určitý projekt. 1 Ale PR nejsou jen prací s veřejností a FR není jen sháněním a shromažďováním peněz. PR jsou především o dobrém jménu, reputaci, věrohodnosti organizace, což je přirozená 1 Možná vás při četbě napadnou přiléhavější české výrazy pro PR a FR. Zatím jim budeme říkat právě Takhle, nehezky nečesky. 14 základna pro to, aby ji okolí uznávalo, členové a aktivisté jí neutíkali, sdělovací prostředky a úřady ji brali vážně, sponzoři jí rádi dávali peníze a zákazníci se jí bez obav svěřovali. Prostě PR jsou souborem prostředků k tomu, aby vaše organizace mohla smysluplně existovat a účinně pracovat. A fundraising také není jen o penězích: zdařilé fundraisingové akce nám nacházejí nové partnery a přátele (výjimečně i nepřátele), zažijeme spoustu legrace a zmatků (to zvlášť při veřejných akcích a sbírkách) a naše organizace se tím propaguje stejně dobře (nebo špatně) jako kdyby dělala reklamní kampaň. Přesto se řada charitativních a jiných organizací staví k PR odmítavě. Často to vysvětlují tím, že nemají čas anebo že další práci s veřejností nepotřebují. Ale to je nedomyšlený a možná trochu povrchní postoj. Není pravda, že tyto organizace PR nepotřebují, protože není pravda, že nepotřebují být v dobrých vztazích s různými skupinami občanů a institucí. Dokonce ani ta nejbohatší nadace, církev, ekologické hnutí si to nemohou dovolit. Nejen že na svém okolí výrazně závisejí, ale dokonce veřejnost nebo její část bývá nejčastěji objektem" jejich zájmu nebo péče. Existenční význam pro ně mají sponzoři, existenční význam pro ně mívají dobrovolní spolupracovníci, existenční význam mohou mít investigativní novináři (jak jsme viděli třeba v případě nadace Drop-ln). Neziskové organizace tedy potřebují kvalitní PR možná dokonce víc než podnikatelské subjekty. Ty totiž mohou jak u svých dodavatelů, tak u zaměstnanců spoléhat aspoň zčásti na sílu svých peněz. Neziskové organizace - hlavně ty, které své výkony a služby prakticky darují - si leccos koupit nemohou. Musí tedy komunikovat. Jak tedy PR a FR souvisejí? Funkcí PR není zabývat se přímo fundraisingem. PR má pouze vytvořit příznivé klima pro toho, kdo peníze sbírá. Pěstováním dobrých vztahů má jaksi mimovolně", v druhém plánu nabízet dobré jméno organizace, s níž pak budou lidé více nakloněni obchodovat. Obchodem tu míníme samozřejmě i případy, kdy nezisková organizace prodá svou myšlenku a získá tak od občana peníze nebo podpis pod petici. Jiní autoři však popírají možnost separovat obě činnosti. Cíle PR i FR by měly být totožné: pomoci neziskové organizaci splnit její ústřední poslání. Zřejmé je, že čím více musí nezisková organizace potřebné prostředky vydělat či získat rozsáhlými FR aktivitami, tím více se budou PR podřizovat její ústřední potřebě - získat peníze na činnost. Nejvíce patrné to bude brzy u nemocnic, pokud se potvrdí převaha nabídky nad poptávkou. Nemocnice budou provádět částečný nebo i plný marketing, aby obstály v konkurenci jiných zdravotnických zařízení a jiných neziskových organizací. 2 Neziskové organizace však potřebují víc než jen peníze: potřebují porozumění veřejnosti a účast občanů na plnění svých cílů. Obrovský rozsah jejich aktivit - od charity přes politickou činnost až ke sportovní nebo vzdělávací činnosti - má několik zvláštních rysů: 1. možnost kariéry a uspokojení z výkonu práce, a to přesto, že odměna za tuto práci bývá mnohem nižší než v jiných oblastech, 2. dosud nedostatečný zájem odborníků v marketingu, ekonomice, právu a podobných profesích o práci v neziskovém sektoru - to se však začne rychle měnit, nejen pro vědo 2 V praní řadě amerického televizního seriálu o nemocnici Chicago Hope jsme si mohli všimnout, jak častým tématem tam byly vztahy nemocnice s veřejností - komunikace s rodinami pacientů, se soudy, pojišťovnami

6 a dalšími. Do značné míry to bylo právě o tom, jak se nemocnice v tržním prostředí snaží udržet dobrou pověst. 15 mí společenské odpovědnosti zájemců o práci, ale především pro mnoho zajímavých příležitostí, které práce v tomto sektoru přináší, 3. mnoho organizací typu nadací a občanských sdružení má dnes rozhodující část příjmů z prostředků, které věnují západní vládní a nevládní subjekty (např. Phare). Avšak s rostoucím počtem neziskových organizací a sílící soutěží o peníze dárců bude pro sponzory stále těžší se rozhodovat, komu peníze věnovat, a současně se dá očekávat mnohem slabší, i když ne zcela vyschlý pramen západních zdrojů, 4. nejen že různorodost a počet neziskových organizací je již dnes obrovský. Tato různorodost a počet se budou dokonce ještě zvětšovat, třeba už jen proto, že stále více dosud příspěvkových, rozpočtových nebo státních organizací bude přijímat statut neziskových, obecně prospěšných společností. Naplní-li se zejména tři poslední aspekty, můžeme očekávat silnější vnitrosektorovou" konkurenci. Lidově - větší boj mezi neziskovými organizacemi o lidi a o peníze. Tím však poroste význam účinných PR, které budou muset neziskové organizace provádět ve prospěch své existence a dosahování svých cílů. Mimochodem, kolik myslíte, že dnes existuje v ČR typických" neziskových organizací? V ústředně Českého statistického úřadu jsme v lednu 1997 zjistili počet organizací, které byly do té doby zaregistrovány. Vždy jedna odpověď je správná: a b c občanských sdružení a jejich samostatných jednotek církví, náboženských společností a zařízení církví nadací obecně prospěšných společností Řada dříve zaregistrovaných organizací zřejmě nevykonává žádnou činnost - fakticky se rozpadly nebo ani nikdy činnost nezahájily. Ale k těm, které jsou v tabulce (správná odpověď je vždy ve sloupci c), budou podle zákona o obecně prospěšných společnostech přibývat knihovny, muzea, nemocnice a mnoho jiných organizací, které jsou dosud výhradně napojeny na státní rozpočet a jsou řízeny státem nebo obcemi. Pro koho je tato kniha? Mnoho poznatků a zkušeností, které jsme zde shromáždili, se jistě hodí obecním a městským úřadům, knihovnám, muzeím stejně tak jako odborovým organizacím a zaměstnavatelským svazům. Přesto jsme o něco víc mysleli na organizace typu rockové kapely nebo sdružení přátel školy. Tedy na organizace typu veřejně prospěšných občanských sdružení, všelijakých hnutí, občanských iniciativ, nadací a charitativních zařízení. V přehledu na další straně je vyjádřeno, z kterých kategorií bychom čekali nejvíce uživatelů (počet odpovídá míře vhodnosti publikace). Public relations stejně jako fundraising jsou vlastně ucelené praktické obory, podobně jako marketing. Mají svou historii, svá pravidla, své pojmy, dokonce i svou teorii - pochopitelně vše velmi úzce spojeno s každodenní praxí. To, že se PR nevyučují na českých univerzitách, je spíš dočasnou zvláštností a jistě se toho již brzy dočkáme. 16 Jsou však dvě roviny práce s veřejností. Ta první je institucionální. Je to činnost neziskové organizace, která směřuje k získání dobrého jména na veřejnosti, pochopení partnerů pro naši vlastní činnost atd. O tom je především první část této publikace.

7 občanská sdružení, nadace, církevní zařízení, obecně prospěšné společnosti) obecní a městské úřady, státní orgány, příspěvkové a rozpočtové organizace, školy zájmová sdružení právnických osob (zaměstnavatelů, obcí apod.), profesní komory studenti marketingu, komunikace, public relations, sociologie, žurnalistiky podnikatelské subjekty (výrobní a obchodní společnosti) Ale konkrétní práci dělají jednotliví lidé - představitelé neziskové organizace. Druhá rovina práce s veřejností je individuální. V druhé části se tak dočtete o tom, co byste mohli nebo měli dělat jakožto reprezentanti své organizace. 4 3 Stručně je nazýváme neziskovými organizacemi, i když to není zcela výstižný název. 4 Problematika public relations, komunikace, práce s médii a organizování veřejných kampaní je také předmětem školicích akcí. Pro neziskové organizace je v letech pořádaly zejména Informační centrum nadací Praha, Nadace Omega Liberec a konzultační středisko profem Praha. Část A Systém práce s veřejností PUBLIC RELATIONS A JEJICH OKOLÍ 2.1 Hlavní cíle v práci s veřejností Každý podnik či instituce operuje na veřejnosti a dosažení jejich cílů závisí na postoji určitých částí veřejnosti. Koncern ČEZ, úřad města, univerzita, nemocnice Chicago Hope, dobročinné nadace... Aby svých cílů dosáhly, musí rozvinout dobré vztahy a komunikovat s nejrůznějšími skupinami (částmi veřejnosti): se zákazníky, se státními a samosprávnými institucemi, se svými akcionáři, dokonce i s vlastními zaměstnanci. Na začátku našich seminářů klademe účastníkům z neziskových organizací vždy stejnou otázku: Co nejvíce potřebujete, aby se vaše práce dařila? Co vám nejvíce brání v tom, abyste lépe plnili své poslání a dosahovali své hlavní cíle?" Nyní tuto otázku dáváme i vám. Vaše odpověď: Vaše odpověď je možná tato: Co nám nejvíc chybí? Skoro všechno. Především ale peníze. Peníze na provoz, peníze na mzdy, peníze na investice. Místnost nebo celý objekt pro činnost. Lepší spolupráce s úřady. Více klientů. Výměna informací a zkušeností s podobnými organizacemi. Víc lidí schopných a ochotných pomoci. Lepší pochopení u sdělovacích prostředků..." Z odpovědí desítek organizací vyplývá, že nejčastěji jde o nedostatek peněz a dobrovolných spolupracovníků, o malou obeznámenost veřejnosti s činností a cíli organizace, o konfliktní vztahy nebo nepochopení ze strany místní samosprávy a jiných institucí, o zájem veřejnosti. Jinými slovy, neziskové organizace nejvíce potřebují komplexní, systematickou, kvalitní, dlouhodobou a efektivní práci s veřejností - s různými skupinami osob a institucí. Protože k hlavním cílům public relations patří: 1. získat podporu (nebo aspoň akceptaci) veřejnosti pro své poslání, pro nové myšlenky a záměry, 2. získat příznivé klima pro fundraisingové kampaně,

8 3. rozšířit a udržet účast dobrovolníků, 4. propagovat svůj program a služby, aby se dostaly k těm, kdo je potřebují. Získat porozumění veřejnosti není vždy snadné, neboť některé záměry mohou být skutečně kontroverzní. Například velká část obyvatel obcí, kudy má vést dálnice, si ji ve skutečnosti přeje a ekologická iniciativa je těžko získává pro své alternativy. Mnozí si také vzpomenou na případ, kdy občané vystoupili proti záměru charitativní organizace, která chtěla na kraji jejich obce zřídit zařízení pro duševně nemocné. Připravit atmosféru pro to, aby občané a firmy přispívaly na určitý dobročinný účel, je také dlouhodobá a náročná činnost. Cožpak stačí napřáhnout dlaň? A přesto Konto Bariéry v tomto směru ovšem špičkové - shromáždilo a rozdalo za tři roky 32 miliónů korun. V USA proteče" charitativními organizacemi až 100 miliard dolarů ročně. 19 Také získávání dobrovolníků pro neziskovou činnost je v ČR mnohem obtížnější než v západních zemích, neboť zaměstnanost žen u nás nebyla nikdy tak nízká. Dobrovolníci se totiž na Západě rekrutovali především z řad žen, které mohly zůstat a také zůstávaly doma. Rovněž tradice lokálních charitativních a jiných spolků je jinde větší a nebyla poznamenána tolika formálnostmi jako u nás. Čtvrtý cíl, tedy propagace programu a služeb, už není čistě z rodu PR. Je to spíš marketingový problém, ale pro jeho důležitost jej nemůžeme nechat stranou. Některé organizace sociálního, zdravotnického, ale i vzdělávacího zaměření mají nadšené členy a spolupracovníky, dobrý program a dokonce i relativní dostatek peněz, ale nemají tomu odpovídající množství zákazníků", tedy těch, kdo jsou příjemci jejich služeb. Je to právě z důvodu neúčinné propagace, fakticky tedy nízké reklamní aktivity těchto organizací. Vytvářet komunikační kanály k těm skupinám, které mohou mít prospěch z vaší činnosti, může být trvalým úkolem především tehdy, snaží-li se vaše organizace o vytvoření jakési dílčí záchranné sítě, která uchrání lidi před vysunutím na společenskou periférii. Podívejme se na organizace různého typu, které nemají jako bezprostřední cíl tvorbu zisku, a zkusme si vytipovat několik charakteristických úkolů jejich PR: Zájmová sdružení výrobců, obchodníků, průmyslových odvětví: Členy sdružení jsou organizace, které produkují stejný nebo podobný druh výrobků a služeb. Jsou tudíž ve vzájemném vztahu konkurence. Sdružují se však za účelem prosazení společných zájmů. Typickým případem je asociace cestovních kanceláří, která vytvořila garanční fond, aby se lidé nebáli jezdit s jednotlivými členskými cestovními agenturami (pojištění pro případ, že se nedodrží smlouva se zákazníkem). Nebo asociace reklamních agentur, která raději sama bdí nad etikou reklamy - zčásti proto, aby parlament nenapadlo opět měnit zákony, jak se to stalo v případě reklamy na kuřácké výrobky. Dovozci výherních a hracích automatů se sdružili, aby lépe prosazovali své zájmy vůči legislativě, obcím i provozovatelům. Jde vlastně o jakési legalizované mimocenové kartely, které směrem ven vystupují jako potenciální monopolista a směrem do odvětví jako brzda volné konkurence. Výhodou pro spotřebitele přitom je, že sdružení obvykle zaručuje aspoň základní standard poskytovaných služeb. Hlavní úlohou PR tedy bývá získávat pochopení veřejnosti (cílových skupin) pro činnost a záměry členů sdružení. Odborové organizace: S vnější veřejností se dostanou do styku zejména v případě stávek. Jestliže se schyluje ke stávce, musí odbory vyvinout úsilí o získání širší veřejnosti na svou stranu. Základním úkolem odborových PR je tudíž vytvářet pochopení veřejnosti pro potřeby zaměstnanců daného odvětví. Z posledního roku máme vynikající příklady, když stávkovali zaměstnanci železniční dopravy, zdravotnictví a školství. Nejvíce pochopení veřejnosti získali zdravotničtí pracovníci, zatímco železničáři veřejné mínění podcenili a komunikovali s ní málo (únor 1997). Pracovníci ve školství nekomunikovali s veřejností prakticky vůbec. Nepokusili se vysvětlit rodičům (ani celostátně ani místně), proč vlastně stávkují, resp. přesvědčit je o oprávněnosti svých cílů, nebyli dobře zorganizováni a nepodařilo se jim překonat předsudky vůči učitelům ze strany laické veřejnosti. Jejich řetězová stávka v lednu a únoru 1997 tedy neměla dostatečnou váhu a vláda s ní podle toho naložila. Zájmové a kulturní spolky jsou na tom jinak.1y sice také sdružují lidi za účelem vzájemného prospěchu, uspokojování Zájmů a výměny informací, avšak nemají přirozeného protivníka jako odbory. Cílem jejich PR bývá obhajovat profesionální standardy 20

9 (např. prosazování určité kvalifikace pro poskytovatele psychologických služeb), podpořit nábor nových členů, propagovat vlastní služby a zajistit peníze na další činnost. Organizace, které za něco bojují" - zejména ekologické iniciativy - zase potřebují vzbudit velký ohlas médií, aby obrátily pozornost širší veřejnosti a parlamentu na určitou problematiku. Proto volí způsoby, které zaujmou média - i za cenu práce na hraně zákona". Sociální, zdravotnické a náboženské organizace jsou většinou zaměřeny na charitu. Proto prvořadými úkoly jejich PR je upozorňovat na nabízené služby potenciální klienty a získávat prostředky na poskytování těchto služeb. V politice a masové kultuře (zábavě) jde především o to, aby lidé, kteří chtějí získat popularitu a vliv, vešli ve všeobecnou známost. Na Západě se specializované PR agentury snaží o to, aby se jejich klienti - politici, sportovci a umělci - dostali do rádia nebo televize a v přesně odměřených dávkách nakazili" diváky obdivem a sympatiemi. Státní orgány, armáda, policie a další vládou řízené instituce by se měly snažit nepřetržitě vysvětlovat daňovým poplatníkům svou práci a vlastně jim pomáhat při získávání toho, co jim mají za úkol poskytovat. Tak třeba PR v armádě mají za úkol: a) poskytovat informace o činnosti armády (že neplýtvá penězi apod.!), b) podporovat nábor vojáků, c) udržovat dobré vztahy mezi posádkami a jejich okolím, d) distribuovat zprávy o událostech, které armáda dělá ve prospěch veřejnosti. Hlavní cíle, které public relations sledují, se tedy dají v životě neziskových organizací formulovat různými způsoby: získat podporu, pochopení veřejnosti pro poslání, budoucí akce nebo činnost organizace, vyjadřovat zájmy organizace vůči veřejnosti, informovat a tím získávat důvěru veřejnosti, přesvědčit cílovou skupinu o užitečnosti nebo důležitosti záměrů, vyjednávat, komunikovat s veřejností, vytvářet nebo zlepšovat image organizace, sladit zájmy veřejnosti a organizace, zajistit vzájemné porozumění, omezovat možnost vzájemných konfliktů a napětí, upravovat politiku organizace, její postupy a akce, aby nebyly v rozporu s veřejným zájmem a s potřebami přežití organizace, resp. aby byly vzájemně prospěšné pro organizaci a její veřejnosti. Všimněme si klíčových slov: pochopení, důvěra, image, sladit zájmy, komunikovat... A pro teoretiky ještě dvě typické definice: Public relations jsou cílevědomá, plánovaná a nepřetržitá snaha o vytvoření a udržení vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností" (Britský institut pro PR). Funkcionalistické sociologické pojetí čteme v americké učebnici (Cutlip 1985, str. 19): PR slouží společnosti zmírňováním konfliktů a budováním vztahů, které jsou podstatné k vytváření dynamického konsensu, na němž je založen společenský řád. Konečným výsledkem PR je úprava a udržování takového sociálního systému, který nám zajišťuje 21 fyzické a sociální potřeby... Jejich společenská funkce spočívá v nahrazování nevědomosti, násilí a radikalismu znalostmi, kompromisem a vzájemným přizpůsobením." Ve světě svobodné výměny informací a masové komunikace, v němž různé subjekty soutěží o poptávku zákazníků a o finanční zdroje, public relations identifikují, budují a udržují vzájemně prospěšné vztahy mezi organizací - ať už ziskovou, či neziskovou - a různými druhy veřejnosti. Na těchto vztazích závisí její úspěch nebo nezdar. Nic míň. 2.2 Public affairs - peníze pro vás Jistě jste si už všimli celostránkových inzerátů v denících, někdy i televizních reklam a billboardů, které vás možná překvapily svým posláním, neboť vám přímo nenabízely žádné výrobky ani služby. Nebo že by ano? Absolvujte náš zábavně naučný test:

10 1. Na inzerátu hraje dáma ve večerní toaletě na housle. Stín za ní má tvar šachové dámy. Nahoře je emblém Pražského jara Dole je menším písmem: Komerční banka hlavní sponzor Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro '96. Hlavní titulek (čili tzv. poutač) říká: První housle Pražského jara. - Co je účelem tohoto inzerátu? Co nám chtějí prodat? l a) Je to pozvánka na koncerty Pražského jara. b) Chtějí, abychom si koupili jejich housle. c) Komerční banka nám nenápadně sděluje, že je úspěšnou a seriózní společností, která pečuje o současnou špičkovou národní kulturu. Máme si všimnout, jak jsou dobří a jaké mají pochopení pro kulturní tradice národa ( k nimž Pražské jaro bezesporu patří). 2. Plochu inzerátu pokrývají jako vlajky na žerdích loga deseti českých a smíšených společností (mj. Adidas - sportovní potřeby, Radegast - pivo, Škoda VW - automobily, Transgas - zemní plyn, AGB - finance, Sazka). Dole jsou navíc loga tří význačných médií (Českého rozhlasu, ČT a MF Dnes) a Českého olympijského týmu. Poutač hlásá: Vysoké cíle vyžadují silnou oporu. A menší text vysvětluje, že olympijské hry jsou celosvětovou událostí, soubojem těch nejlepších, kteří k tomu, aby se mohli setkat, potřebují náležité podmínky. a) Uvedené firmy oznamují, že vysoké cíle ve sportu vyžadují silnou podporu. b) Uvedené firmy nás zvou na olympiádu do Atlanty. c) Uvedené firmy tvoří dohromady pěkný guláš, ale tady se spojily proto, aby se přihřály v odlesku olympijské pochodně: To my jsme ti silní a nejlepší, kteří poskytují oporu, my vám občanům umožníme, abyste se radovali z úspěchů našich sportovců v Atlantě. Jsme úspěšní a hodní, protože podporujeme českou účast na vrcholné sportovní akci (což olympiáda bezesporu je). 3. Na konci května roku 1996 se šokovaní čeští fotbaloví fanoušci dověděli, že slavný pražský klub, proslulou Železnou Spartu, kupují Východoslovenské železárny Košice. Pro mnoho lidí to bylo, jako by naše Národní divadlo koupil sudetoněmecký landsmanšaft. VSŽ však reagovaly: Celostránkové inzeráty zobrazovaly vtipné prolnutí loga VSŽ s fotbalovým míčem a zeměkoulí. Velký nápis nahoře: Ocel, která hýbe světem. Dole: Železná AC Sparta. A prostředkem obrovský poutač: Kopněte si do nás, jsme z ocele! 22 Menší text vysvětloval, že VSŽ patří k celosvětově známým podnikům, že je stabilní a prosperuje. Nyní se staly hlavním akcionářem Sparty a chtějí pomoci přivést tento klub k novému rozmachu. a) Je to nabídka výrobků VSŽ s využitím čerstvé události - nákupu Sparty. b) Je to oficiální oznámení o spojení Sparty s VSŽ. c) Inzerát chce v povědomí širší veřejnosti propojit VSŽ se Spartou a toto spojení učinit přirozeným a pozitivním. Vtipné asociace (míč a firemní logo, železná" Sparta a železárny), jakož i jejich verbální konsekvence (viz poutač) mají upoutat a umožnit, aby si český člověk" na toto spojení zvykl. Jen tak mimochodem, především první a třetí příklad patří k tomu nejlepšímu, co jsem kdy na trhu české reklamy a PR viděl. Spojení vynikajícího nápadu s perfektním výtvarným provedením a s vtipnou, dokonce několikanásobnou pointou. To vše v černobílé verzi na novinovém papíře. Vyhodnocení našeho testu" není zapotřebí. Kdo volil a) nebo dokonce b), měl prostě smůlu. Přece vůbec nešlo o vstupenky, letenky nebo balón. A jen tak okrajově šlo o Pražské jaro, Olympijské hry nebo AC Spartu. Šlo o KB, VSŽ a další firmy. To, co se tady prodává, je především dobré jméno firmy jako celku, její pověst, důvěryhodnost. Účelem není přímo něco nabídnout, ale vytvářet u čtenářů pozitivní image firmy. Přitom některé akce vypadají dost neefektivně. Třeba když Investiční a poštovní banka spolu s dalšími sponzory financuje aktivity České filharmonie: inzerát sdělující závratnou novinku, že 4. ledna 1896 dirigoval Antonín Dvořák poprvé Českou filharmonii", jste mohli číst nejmíň padesátkrát 4. lednem i po něm. A to prosím roku 1996, nikoliv A ne v lednu, ale v květnu. I když o reklamní účinnosti této akce můžeme mít pochybnosti, důležité je, že se manažerům České filharmonie povedlo tyto sponzory a jejich peníze získat. Za inzeráty si ale musíme představit nikoliv pár desítek tisíc korun. Za každým oznámením jsou milióny poskytnuté na uvedený účel, v případě olympijských her desítky miliónů. To je zároveň odpověď na někdy nechápavou otázku, proč tyto firmy ještě vydávají peníze na vytahovačný" inzerát, když chtěly přispět na

11 neziskovou akci. Cena za placený inzerát je jen zlomkem toho, co se poskytlo. Prolistujete-li si několik deníků, snadno zjistíte, že do neziskového sektoru se valí desetimilióny ročně (jenom v naší a asi ani ve vaší organizaci jsme to zatím jaksi nepocítili). Nová reklamní strategie Co přitahuje podniky, jakými jsou železárny, pivovar nebo banka, na těchto kulturních a sportovních akcích? Jednoduše to, že jejich spojení s váženou či oblíbenou akcí posílí i jejich vlastní vážnost a oblibu. Prostě - přihřát se u pochodně. To, o čem mluvíme, jsou takzvané public affairs - reklamní strategie, která se začala objevovat v posledních letech a ještě bezprostředněji propojila svět reklamy se světem PR. Velcí výrobci přišli na to, že účinnější než přímá propagace jejich výrobků je leckdy propagace nepřímá, prostřednictvím spojení s obecně známými událostmi nebo s bohulibými, obecně přijímanými činnostmi. 5 Vybírají si k tomu bohužel jen ty nejznámější a nejslavnější. 5 Někteří autoři, jako Juraj Kizák v Bulletinu ICN, dokonce ztotožňují celé PR s touto reklamní strategií podniků. Neumějí si představit, že by PR měly ještě jinou úlohu než občasný reklamní štěk. 23 Dobrým příkladem je Československá obchodní banka, která denně dostává několik žádostí o finanční podporu nějaké sportovní, kulturní, charitativní nebo jiné aktivity či akce. Banka této situace využila a nechala opakovaně tisknout inzerát, jehož hlavní poutač zní: Záleží nám na každém člověku. Připojeno je logo a název ČSOB a Výboru dobré vůle Olgy Havlové. Doprovodný text vysvětluje, že banka se nechce ( není v našich silách") zabývat každou žádostí, ale příspěvkem na konto VDV vlastně pomáhá těm nejpotřebnějším. Je to racionální a v PR plně opodstatněné řešení: banka raději svěří dar renomované nadací než desítkám malých spotřebitelů". (Navíc se nám inzerátem sděluje, abychom se my, menší a méně známé organizace, nepokoušely z banky něco dostat.) Jak se podílet na public affairs" velkých podniků? Nejspíš tak, že sami budeme pořádat tak zásadní a známé akce, že jejich spojení bude ku prospěchu i úspěšným firmám. Všimněte si, že i obdarovaný je tu partnerem na úrovni" dárce - známý, seriózní, úspěšný. Proč by měl nějaký velký koncern dát něco nám, malému občanskému sdružení ve Zlámané Lhotě, které shání peníze na renovaci místní pastoušky? A přece to je možné - ale pouze v těchto případech: Rodákem ze Zlámané Lhoty je obchodní ředitel firmy, který významně spolurozhoduje o příspěvcích. Ostatní členové příslušné komise však budou bojovat proti této výjimce ze sponzorské politiky a tak má tento pokus naději hlavně tehdy, když se ředitel v pastoušce přímo narodil. Stavební stroje koncernu poškodily pastoušku nebo třeba jen příjezdovou cestu a my to využijeme k nátlaku na možného dárce. Má-li koncern dceřinou společnost nebo odloučený provoz ve Lhotě, můžeme se pokusit o získání příspěvku z decentralizovaných zdrojů této pobočky, využívajíce okolnosti, že jsme v postavení souseda (což je rovnoprávnější vztah než pastouška versus vzdálené ústředí koncernu). Zdůrazňujeme pak význam našeho projektu pro místní kulturu, pro postavení pobočky ve Lhotě apod. V public affairs nejde jen o reklamu nebo o čirou dobročinnost. Dárce se tu chce prezentovat především jako dobrý soused a sponzor vyšších hodnot", reklamní efekt je jakoby v pozadí. Celostátně působící firmy se přirozeně chtějí prezentovat v celostátním rámci. Ale mnohokrát jsme si již všimli, že i některé lokálně působící firmy se chtějí prezentovat podobně, ovšem v místním rámci. Vedení vaší organizace by mohlo vytvořit seznam dobře známých osob (včetně bývalých spolužáků a kamarádů z dětství), které jsou dnes v postavení umožňující poskytovat sponzorské dary. Dále byste mohli zvážit, zda některé vaše projekty nelze prezentovat jako pomoc obci, v níž sídlí pobočka většího podniku, a zdůraznit lokální důvody pro poskytnutí příspěvku či daru. To však byla jen fundraisingová odbočka od public affairs"... Public affairs z hlediska firem Je dobré umět si představit, jak se na tyto aktivity dívají samotné firmy. Pouze v malých firmách je možné, aby podnikatel a šéf zároveň sponzoroval zrovna ty aktivity, ke kterým má sám sklon nebo zálibu. Jejich možnosti zhruba naznačili podnikatelé Švarc a Čekan, kteří věnovali mnoho úsilí, času a peněz na podporu fotbalových oddílů v Benešově a v Praze. Stovky menších podnikatelů pravidelně sponzorují kulturní, sportovní a charitativní

12 24 činnosti a nezisková organizace, která shání peníze, jistě nenechá tyto místní nadšence bez povšimnutí. Světoznámí výrobci často podporují neziskový sektor a obecně přijímané projekty tím, že vyhlašují různé ceny, stipendia a granty. Tak třeba výrobce džínového ošacení Levi Strauss podporuje projekty na pomoc sociálně slabším skupinám na celém světě. Firma Reebok, výrobce sportovní obuvi a oblečení, každoročně uděluje cenu pro mladého obhájce lidských práv. Fakt je, že Reebok s tím začal tehdy, když o něm konkurenti v USA rozšířili fámu, že jej vlastní bělošská firma z Jihoafrické republiky - ještě v době rasového apartheidu. A to tehdy znamenalo odliv kupujících černochů. Kromě sponzoringu si firmy, zejména zahraniční koncerny a jejich pobočky, zajišťují kontakt se státními institucemi a podílejí se na komunálních programech hmotnou a organizační pomocí. Tato forma však v našich luzích není vůbec nová - známe ji dobře z předlistopadových patronátů tuzemských výrobních podniků, v jejichž jménu chodili úředníci na brambory a na kamení. O sponzorských strategiích firem bude ještě řeč v kapitole o fundraisingu. V zemích s tradičně rozvinutou tržní ekonomikou a pluralitní demokracií k tomu přistupuje ještě masivní využití vlastních zaměstnanců. Firmy se účastní dobrovolných činností, podporují zaměstnance, aby sháněli peníze pro charitativní účely, silně lobují v lokální politické struktuře a dokonce zajišťují občanské vzdělávání pro své zaměstnance. Firmy prostě chtějí vypadat jako vzorný občan - veřejně angažovaný, pomáhající, chápající. Tento zájem tam samozřejmě využívají neziskové organizace pro vlastní cíle. U nás se jak známo můžeme setkat s jinými situacemi: Podnikatel říká, že se začne angažovat v místních záležitostech, až bude mít čas a až vydělá peníze. Privatizované, bývalé státní podniky se děsí jakékoli známky politické angažovanosti a k veřejným aktivitám zaměstnanců se tváří nevšímavě. S tím kontrastuje činnost personálních oddělení řady podniků např. v USA. Tam lidé běžně vyplňují dotazníky, které obsahují podrobné otázky o jejich členství a aktivitě v různých neziskových organizacích a komunálních projektech - v charitativních, volnočasových, mládežnických a jiných organizacích. Není to samoúčelné - firma tak získává dodatečný potenciál, který může výhodně využít při realizaci své vlastní marketingové politiky. A navíc se o svých lidech leccos dozví. 2.3 Public relations a marketing Čím se liší PR od marketingu? Především je pravda, že jsou to vzájemně prostoupené systémy jednotlivých akcí, rozhodnutí, cílů a činností. Hlavním cílem marketingu je zajistit prodej zboží nebo služeb, které firma poskytuje. Hlavním cílem PR je prodat dobré jméno firmy, vzbudit důvěru, přesvědčit o poctivosti úmyslů atd. Jakákoli marketingová akce je tedy současně akcí PR a naopak. Marketingoví specialisté se ujišťují v tom, že akce PR jsou pouze pomocnými prostředky k zajištění širšího, obchodního cíle. Specialisté v PR se zas domnívají, že marketing nemůže být úspěšný bez trvalého dosahování takového přijetí ze strany veřejnosti, o které usilují právě PR. Nepřátelsky naladěnému zákazníkovi neprodáte - ani si vás nevšimne. Pomůžeme si definicemi (obě jsou z knihy S. M. Cutlipa, 1985). Klíčovým pojmem marketingu jsou potřeby: Marketing je tou funkcí řízení, která zjišťuje potřeby a přání lidí 25 a poskytuje výrobky, jež tyto potřeby a přání mohou uspokojit". (Dodejme, že velmi často tyto potřeby nejdřív vytváří, aby je pak mohl uspokojit...) Klíčovým pojmem v PR jsou vzájemné vztahy: Public relations jsou tou funkcí řízení, která zjišťuje, vytváří a udržuje vzájemně dobré vztahy mezi organizací a různými veřejnostmi, na nichž závisí její úspěch nebo neúspěch." Celá tato kniha se snaží obhájit úlohu PR jako nezbytné a nezastupitelné součásti práce neziskových organizací. Na druhé straně, bez marketingu v jeho běžném smyslu se obejdou nejspíš organizace, které prosazují nějakou změnu (viz B-organizace v kap. 3) a také mnoho organizací zájmových, poradenských (Linka bezpečí) a dalších. Avšak organizace, které poskytují hmotné služby - včetně nemocnic, knihoven, útulků pro bezdomovce - jsou v klasickém postavení prodejce služeb a měly by se marketingem soustavně zabývat. Jak už víme, také neziskové organizace něco prodávají. Buď skutečně prodávají určité výrobky nebo služby, anebo prodávají" veřejnosti svou myšlenku, určitý životní styl, zásady chování apod. Ostatně od církví se můžeme hodně naučit, jak úspěšně prodávat myšlenky.

13 Skoro všechny učebnice marketingu zdůrazňují, že úspěšný prodej závisí na vhodné kombinaci čtyř faktorů (někdo mluví o šesti), jimiž jsou: výrobek a jeho vlastnosti, cena, místo prodeje a propagace výrobku. V angličtině známé čtyři P" (product, price, place, promotion). Zůstaneme-li u toho, že i neziskové organizace vždy něco prodávají, musíme však přidat ještě jedno P: people neboli lidé. Ti musí prodávat ještě s větším nadšením než lidé v prodejně horských kol. Vezměme si případ, kdy lidé z ekologického hnutí Děti Země chtějí prodat starostům a všem obyvatelům obcí myšlenku, že vést dálnici D8 přes jejich území je špatné. Anebo případ, kdy terénní pracovníci Sananimu chtějí přesvědčit toxikomany, aby si od nich brali čisté injekční stříkačky. Zde všude o úspěšném výsledku prodeje rozhodují podstatnou měrou lidé, kteří tyto služby poskytují a tyto činnosti vykonávají. Bez nich prostě nic neprodáte. Ale v případě neziskových organizací, poskytujících své služby prakticky zdarma nebo prosazující určitou myšlenku, nestojí lidé, kteří to prakticky provádějí, mimo samotný akt prodeje. Jsou dokonce v jistém smyslu součástí výrobku". Nezískáte-li jako jednotlivec, jako mluvčí své organizace a stoupenec propagované myšlenky důvěru starosty či toxikomana, nemůžete jim prodat" ani odpor k dálnici, ani čistou stříkačku. Oba vás vnímají jako součást výrobku" - tj. myšlenky, kterou jim nabízíte k převzetí nebo služby, kterou jim chcete poskytnout. Tato úvaha dokládá nezbytnost velmi pečlivé práce s vnitřní veřejností - se zaměstnanci a spolupracovníky. Public relations a reklama Mnohem jasnější je situace v případě reklamy. Reklama je totiž konkrétním nástrojem marketingu. Co mají společného PR a reklama? využívají stejné sdělovací prostředky, obě pracují s cílovými skupinami, přispívají k vytvoření image podniku, obě informují, přesvědčují a vybízejí k akci. 26 A naopak, co je odlišuje? Public relations jsou zaměřeny na postoje veřejnosti k organizaci, nejde jim o jednotlivé výrobky a služby podniku, nýbrž o podnik jako celek. Jejich působením nemá vzniknout větší poptávka zákazníků. Mají mnohem více různých cílových skupin, na které působí a s nimiž komunikují. Jejich cílem není maximální tržba, jako v reklamě, nýbrž maximální důvěra. Není to tedy ekonomický zisk, ale spíš psychologický zisk, o který PR usilují. Zatímco koncepci reklamy zpracovává marketingové oddělení podniku, koncepce PR by vždy měla zůstat v rukou nejvyššího vedení - říká se, že reklama je funkcí marketingu, kdežto PR jsou základní funkcí managementu, podobně jako např. personální práce, kterou musí každý manažer na svém úseku vykonávat, ať chce nebo nechce. Reklamní kampaně trvají poměrně krátce, např. jen po dobu, než se zavede na trhu nový výrobek - a to je maximálně několik měsíců. Působení PR naproti tomu musí být trvalé, řada akcí je dlouhodobých, i když nelze vyloučit ani krátkodobé PR kampaně (např. v případě náhle vzniklých krizí). Reklama je většinou placenou a hromadnou, neosobní komunikací prostřednictvím rozmanitých masmédií, zatímco práce s veřejností je často založena na osobním přístupu Reklama si tedy s PR nekonkuruje, jedno nevylučuje druhé. Prostě se doplňují v tzv. synergickém působení (kdy souhrnný efekt obou je větší než součet efektů jednotlivých prvků). Další charakteristiky a příklady přináší např. Němec (1996). Teď je jistě velmi snadné doplnit si tabulku charakteristických rozdílů mezi reklamou a public relations: reklama public relations jsou zaměřeny na obchod, prodej soustřeďují pozornost na jejich působením má vzniknout... cílové skupiny jsou jednotlivé výrobky a služby potenciální a skuteční zákazníci dobré jméno, zájem a pochopení veřejnosti cílem je max zisk max zisk koncipuje je a produkuje marketing a oddělení marketingu (obchodu) management - někdy s podporou specializovaného oddělení pro PR

14 typický časový horizont je typická strategie vůči podobným subjektům reklama krátko- a střednědobý spolupráce public relations Zajímavé je, že v oblasti PR mezi organizacemi nejčastěji panuje vztah spolupráce, což v oblasti reklamy až na výjimky nepřipadá v úvahu. Je to dáno již tím, že poptávka, koupěschopnost obyvatelstva a další atributy prodeje jsou v daném okamžiku konečné, kdežto 27 důvěra veřejnosti, ochota, pochopení atd. jsou jakoby nekonečné - podobně jako vzduch kolem. Komerční organizace se v zájmu reklamy sdruží jen výjimečně, např. tehdy, když ani jedna cestovní kancelář v regionu nemá dost peněz na vydání reprezentativní nabídky, avšak s pomocí městského úřadu společně financují reklamní publikaci s pozvánkou do jejich krásného regionu. Jakmile však jde o kvantitativně omezené statky (např. peníze určené městem na podporu neziskovým organizacím), pak i mezi neziskovými organizacemi vzniká vztah konkurence. Zvláštním případem je, když dvě protichůdné zájmové skupiny vytvoří dvě občanská sdružení, aby mohla efektivněji soutěžit o podporu veřejnosti nebo státních orgánů. Prakticky je velmi účelné rozlišit reklamu od produktu PR. Dá-li vám totiž někdo peníze a vy mu za to propagujete jeho výrobky a služby (např. uvedete nejen název firmy, ale i jejích výrobků), mělo by se to považovat jednoznačně za reklamní službu, vy byste na ni měli mít živnostenské oprávnění a z tržby zaplatit daň z příjmu. Jestliže však nepropagujete žádné výrobky ani služby, ale sponzorskou firmu jako celek (např. poděkováním nebo otištěním loga), pak se to za reklamu nepovažuje. Pozor na to zejména při konečném znění smluv, které se sponzory uzavíráte. Reklama je veřejné oznámení, které slouží k podpoře podnikání, jež sleduje zadavatel reklamy. Reklama se poskytuje za úplatu nebo jinou protihodnotu. Sponzorství je výslovně definováno pouze v zákoně č. 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Sponzorováním se tu míní jakýkoli příspěvek, který je poskytnut k přímému nebo nepřímému financování pořadu za účelem propagace jména, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, nebo postavení sponzora. Z daňového hlediska je sponzorováním poskytnutí daru pro účely stanovené zákonem o dani z příjmů - v oblastech pro společnost obecně prospěšných. Hodnotu daru lze odečíst od základu daně dárce. Více o tom v kapitole 8 a ve specializovaných příručkách. 6 Rychlokurs třídění inzerátů Většinou dokážeme velmi snadno určit, zda např. publikovaný inzerát je akcí reklamní nebo akcí PR. Je užitečné si toho všímat? Připravili jsme malou zkoušku. Vybrali jsme několik skutečných tiskových inzerátů a letáků, které nyní popíšeme a požádáme vás, abyste se u každého rozhodli, zda šlo o a) typickou reklamu, b) typickou akci PR, c) obojí nebo něco mezi, d) něco jiného. 1. Nadace Naše dítě děkovala půlstránkovým inzerátem v denním tisku tisícům laskavých občanů, přátel a organizací" za příspěvky určené na provoz Linky bezpečí pro děti a mladistvé a na rozvoj krizových center. Nejnápadnější částí inzerátu bylo zvýrazněné číslo konta a jméno Investiční a Poštovní banky (která zřejmě inzerát zaplatila). Zakroužkujte písmeno vaší odpovědi: a b c d 2. Celosvětový Dětský fond OSN (UNICEF) uveřejnil inzerát, jehož poutačem je fotografie jablka sevřeného v dlaních. Text objasňuje, že UNICEF pomáhá dětem a matkám v krizových a válečných situacích, poskytuje kontakt na českou pobočku fondu a vyzývá nás, abychom si napsali o podrobnější informace o jeho činnosti. Zakroužkujte písmeno vaší odpovědi: a b c d 6 Např. Kolektiv autorů 1996,1. a II. díl 28

15 3. Pomozte nám při náboru nových dárců krve", zní poutač inzerátu... a představte si, že nevíme koho. Byl opakovaně uveřejněn v denním tisku a jeho zadavatelem jsou pravděpodobně transfúzní stanice z Prahy 5 a 2. Je vážnou chybou, když u inzerátu - zvlášť vyzývá-li nás k nějaké akci - chybí jméno organizace, v jejímž zájmu byl publikován. Bohužel velmi amatérské řešení plochy i obsahu inzerátu (s 19 ryze odbornými medicínskými výrazy a 15 zkratkami!) snižuje jeho možný efekt. Naprosto tím nechceme popřít užitečnost dárcovství krve, jen konstatujeme, že se tento inzerát moc nevyvedl. Těžko však zjistit jeho účinnost, neboť dárci se dostávají do kontaktu se stanicí mnoha dalšími způsoby. Zakroužkujte písmeno vaší odpovědi: a b c d 4. Nadace Pastor Bonus z Podlesí inzerátem žádá všechny lidi dobré vůle o i nepatrný příspěvek na bohulibou činnost a předem všem děkuje". Nadace provozuje v Jeseníkách společenskou terapii pro bývalé narkomany. Inzerát otisklo zdarma vydavatelství Labe ve svých novinách. Zakroužkujte písmeno vaší odpovědi: a b c d 5. Inzerát Sdružení SOS dětských vesniček hledá matky - pěstounky. Zakroužkujte písmeno vaší odpovědi: a b c d 6. Celostránkový inzerát amerického telekomunikačního koncernu AT&T nám v dubnu 1996 oznamoval, že Slavná firma se mění". Obsahem je sdělení, že AT&T se rozpadá na tři samostatné společnosti. Tentokrát chybí kontakt na zadavatele. Ale nemusí být, protože účelem není oboustranně komunikovat, nýbrž dát pouze vědět, že vzniká nová organizace. Při podrobnějším čtení zjistíte, že inzerát nezadal AT&T, nýbrž právě jedna ze tří nových společností. Zakroužkujte písmeno vaší odpovědi: a b c d 7. Hnutí DUHA a tři další neziskové organizace dávají letákem na vědomí, že se bude konat Libkovická cihla - kulturní festival v místě, které mělo původně ustoupit těžbě hnědého uhlí. Zakroužkujte písmeno vaší odpovědi: a b c d 8. KOM Praha - občanské sdružení hájící zájmy a práva dětí z neúplných rodin - popisuje svou činnost a cíle, nabízí členům své služby (hlídání dětí, psychoterapeutickou pomoc aj.) a vyzývá nás, abychom se přihlásili na kontaktních adresách. Zakroužkujte písmeno vaší odpovědi: a b c d A náš názor: 1b - Je to akce PR, prostředek zpětné komunikace, který má posílit příznivý postoj k nadaci. Zároveň byl ale inzerát využit k pokračující fundraisingové kampani. 2b - Účelem bylo rozšířit informovanost veřejnosti, aby mohla být získávána ke spolupráci s fondem. Neboli jasná akce PR. 3a - Protože předmětem činnosti transfúzní stanice je odběr a zpracování krve, je tento inzerát vlastně marketingovou akcí a nikoliv akcí PR. Šlo o nábor klientů", či spíše o analogii veřejným sbírkám mezi občany. 4d - To ovšem není akce PR, jde o čistý fundraising. (Nezapomínejte, že fundraising není prostě součástí PR. PR pouze slouží k tomu, aby se lépe dařil.) 29 5d - Jasný nábor zaměstnanců, nikoliv prvořadá akce PR. 6b - Jde o akci PR, přesněji o uvedení jména firmy na veřejnost. 7a - Nejde o PR, jde o reklamní leták na jednu z akcí neziskové organizace. 8c - V prvé řadě jde o reklamu činnosti KOMU a teprve v druhé řadě o PR. Avšak o PR, jak víme, jde vlastně vždy, i když někdy až v druhé nebo třetí řadě.

16 U některých inzerátů nebo akcí ani nedokážeme jednoznačně posoudit, zda jde víc o PR nebo o reklamu. Jestliže Coca Cola, Kodak a UPS (celosvětové poštovní zasilatelství) zveřejní barevný inzerát, že podporují Český olympijský tým pro Atlantu, je to akce PR, avšak jejím nezastřeným úmyslem je marketingová podpora těmto značkám. Podobná situace nastala, když letecká společnost Delta přála všem účastníkům olympiády mnoho úspěchů, protože je oficiálním dopravcem" Českého olympijského týmu. Text ve smyslu Dejte nám své peníze a leťte s námi taky" by byl už zbytečný, protože všichni chápeme, že by nás Delta ráda svezla. Pokud jste v testu" měli potíže rozlišit jasné případy PR od marketingu (reklamy), je to většinou tím, že obojí se skutečně prolíná, ale nikoliv tím, že by to bylo jedno, nebo že by PR byly jedním z nástrojů reklamy. Dokážete-li na první pohled oddělit reklamní inzeráty od inzerátů PR, můžete se z těch druhých docela dobře poučit. Při jejich prohlížení vás může napadnout jednoduchá analogie s vaší situací. Víme, že velká a slavná banka nám do malé podhorské obce nic nedá, ale možná se hodí princip, který je v inzerátu obsažen. Anebo si vzpomenete na místní firmy, které by mohly mít podobný zájem jako velké firmy v celostátních projektech. Z historie je známo, že PR stály u zrodu významných změn, zejména když se týkaly širší veřejnosti. Tak třeba pomohly ve světě prosadit používání poštovních směrovacích čísel. Jindy se známá americká společnost Bell Telephone System utkala s bouřlivou opozicí, kterou vedlo občanské sdružení s názvem Liga proti telefonování pomocí čísel. Šlo o to, že dříve na telefonních cifernících byly a spojovatelkám se nahlašovaly nejenom číslice, ale i písmena. Podle nich se ručně přepojovalo. Bell potřeboval prosadit výhradní používání čísel. Občanské sdružení muselo nutně prohrát, protože trvalo na neodůvodněné tradici, která stála v cestě pozdější digitalizaci telekomunikačního spojení. Jsou ale témata působení PR, která jsou stále živá. Dobrý příklad je spjat právě s životem: Již v roce 1884 zahájila Americká lékařská asociace ofenzívní program, který byl zaměřen na obhájení vivisekce (pitvy zvířat zaživa). Dodnes není veřejnost v tomto problému zajedno. 2.4 Perspektivy PR v neziskovém sektoru Co bychom mohli říci prorockého o dalším vývoji public relations v neziskovém sektoru? Vezmeme-li v úvahu vývoj sektoru v posledních sedmi letech a také současný stav v hospodářsky a politicky plně rozvinutých zemích, zdá se, že by se mohlo hovořit o těchto tendencích: 1. Nejen nabídka, ale i poptávka po sociálních službách a různých druzích pomoci se přesouvá ze státních zařízení na dobrovolné, resp. neziskové organizace. Stále větší část veřejnosti tedy potřebuje komunikovat s neziskovými organizacemi. Tím narůstá objektivní potřeba subjektivně zvládnout a uskutečňovat práci s veřejností v jejích nejrůznějších podobách Řízení neziskových organizací se postupně začíná profesionalizovat, rozvíjejí se celostátní projekty, které se týkají velkých skupin obyvatelstva (např. v poradenství, prevenci a terapii drogových závislostí, péči o děti, o zdravotně postižené). K jejich řízení a administrativě jsou zapotřebí nejen kvalifikovaní účetní nebo poradci, ale také manažeři a specialisté na fundraising, marketing a PR. 3. Roste počet žádostí a výzev směřovaných k nespecifikovaným veřejnostem o finanční podporu prostřednictvím direct mailingu a hromadných sdělovacích prostředků. Tyto akce budou muset být stále nápaditější a profesionálněji připravené, aby obstály v konkurenci ostatních. 4. Konkurence roste nejen v soutěži o peníze (a v delší budoucnosti též o dobrovolníky), ale také v soutěži o naplnění vlastních, vzájemně neslučitelných cílů neziskových organizací. Neziskových organizací založených k ovlivňování veřejného mínění bude stále více a jejich akce budou rozsáhlejší. 5. Poroste výskyt placené inzerce jakožto prostředku komunikace s cílovými skupinami (viz některé inzeráty organizací pro dobrovolnou péči o zdravotně postižené) a využívání audiovizuální, telekomunikační a počítačové techniky nejen pro vnitřní práci organizací, ale také pro komunikaci s veřejnostmi. Práce s vnější veřejností bude tedy stále víc záviset na zvládnutí rozmanitých komunikačních prostředků.

17 6. Souběžně s rostoucím podílem na veřejném životě budou muset neziskové organizace stále více propagovat a ospravedlňovat své programy a způsoby práce, aby v očích veřejnosti obhájily své poslání a kredit. Tendence není to, co již plně existuje, nýbrž co teprve klíčí. V některých odhadech se tedy můžeme mýlit, ale celkově se zdá být nepochybné, že úloha public relations v práci neziskových organizací rychle roste. Jsme připraveni efektivně získávat zájem veřejnosti, peníze sponzorů či konkrétní projevy občanské solidarity? 7 S charitativními organizacemi a jejich finančními potřebami soupeří zejména sportovní kluby a brzy se k nim mohou přidat dosavadní rozpočtové a příspěvkové organizace, jejichž činnost dosud financoval stát nebo místní samospráva NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VEŘEJNOST Na jaře 1996 uskutečnila nadace Omega průzkum mezi neziskovými organizacemi pomocí dotazníku zasílaného poštou. Z více než 420 kontaktovaných nám odpovědělo 146. I tento počet byl podle našeho názoru dostatečný pro orientační účel akce: zjistit některé charakteristiky jejich práce a prostředky, které používají pro práci s veřejností. Na jedné straně je jasné, že nemohl nahradit řádný reprezentativní průzkum v neziskovém sektoru ČR a že měl spíš ilustrační význam. Na druhé straně však přinesl alespoň několik nových a zajímavých údajů o neziskových organizacích. Na různých místech knihy se na něj budeme odkazovat. Podle poslání, resp. hlavního obsahu činnosti jsme organizace rozdělili do 16 skupin. Nejvíce jich patřilo mezi environmentální hnutí a organizace (17 %), 8 organizace, které pečují o nemocné a zdravotně postižené občany (16 %), organizace, které poskytují jiným poradenství, informace a vzdělávací služby (12 %). Zhruba pětina dotazovaných organizací jsou pobočkou nebo střediskem větší organizace, další pětina je naopak centrálou, která řídí nebo koordinuje činnost středisek a poboček. Zbývající dvě třetiny organizací působí samostatně. Objektem" působení neziskových organizací mohou být: a) jednotliví dospělí, děti či rodiny - o něž se např. pečuje individuálně, b) sociální skupiny blíže nerozlišených individuí, - např. všichni občané ze zájmového území investora dálnice anebo všichni občané jako nositelé myšlenek, principů, určitého způsobu života, c) jiné živé nebo neživé objekty péče (zvířata, kulturní památky), d) jiné neziskové organizace, kterým se poskytují peníze nebo určité služby (informační, vzdělávací, poradenské). Je logické, že rozdílné způsoby komunikace s veřejností (a s jinou veřejností) bude muset používat regionálně působící azylový dům, propagátoři zdravé výživy, ochránci zvířat a pražské Informační centrum nadací. Mají rozdílné poslání, územní působnost, cílové skupiny. Které typy neziskových organizací bychom tedy měli z hlediska PR rozlišovat? 3.1 Typy neziskových organizací Všichni víme, že jsou tři klasické" typy, vlastně právní formy nestátních necírkevních neziskových organizací: občanská sdružení, nadace a obecně prospěšné společnosti. Charakter neziskové organizace mají nebo mohou mít také zájmová sdružení právnických osob (např. sdružení měst a obcí), církve a náboženské společnosti, politické strany a další. Typické problémy PR některých skupin organizací jsme popsali v části 2.1 o hlavních cílech. Z hlediska komunikace s veřejností vypadá neziskový sektor trochu jinak. Nepůjde nám nyní o úplné roztřídění organizací, v němž se každá jednoznačně najde, ale o typy s charakteristickými

18 8 Výraz environmentální hnutí u nás nezdomácněl, běžně se jim říká ekologická. V dalším textu se Tomu přizpůsobíme. 32 problémy, cíli a zaměřením práce s veřejností. Kromě poslání (zaměření, obsahu činnosti) tu jsou důležité tři charakteristiky, které se dají zjednodušeně vyjádřit vždy jako alternativy: působnost celostátní nebo místní (popř. regionální), organizace s členskou základnou, nebo bez ní, organizace, které uspokojují osobní zájmy členů, nebo veřejný zájem či zájmy druhých lidí, organizace zaměřené na péči", nebo na boj". Je zřejmé, že konkrétní organizace pouze do větší nebo menší míry naplňují tyto vypreparované vlastnosti. Tak třeba Kiwanis je příklad klubu, který je celosvětový, ale s velmi úzkou vazbou na region. Je to klub s individuálním členstvím, ale členové se nesoustřeďují jen na sebe, nýbrž mají rozsáhlou fundraisingovou činnost, jejíž výtěžek má charitativní určení. Je to tedy kombinace členské zájmové a veřejně prospěšné organizace. Územní působnost Některé organizace vyvíjejí činnost na celém území ČR, některé pouze regionálně či místně. Přitom ty regionálně či místně působící vůbec nemusí být horší" nebo méně úspěšné, nehledě na to, že celostátní struktura byla do organizací spíš vnesena zvenčí (Armáda spásy) či zděděna z minulosti (např. Červený kříž). V průzkumu mělo celostátní působnost 60 % a regionální nebo místní působnost 40 dotázaných organizací. Ve skutečnosti je jistě mnohem více těch druhých, ale s nimi se hůř komunikuje. (Důležitá je v tomto směru činnost ICN Praha, které se snaží vytvořit co nejúplnější adresář nadací, ale i dalších neziskových organizací.) Celostátně nebo dokonce mezinárodně působící organizace jsou nuceny pro svou velikost a širší záběr mnohem přesněji koncipovat svou práci s různými druhy veřejností. Dbají také většinou více na svou pověst, neboť jsou známější. To vede na druhé straně novináře k tomu, aby se o ně více zajímali - víme ostatně, že i lidé se zajímají spíš o již známé než o dosud neznámé subjekty. Pokud místně působící organizace potřebuje proniknout do celostátních médií, musí aktivně najít a kontaktovat konkrétního novináře či redaktora, který se jejich záležitostí zaujme. Pokud se to nepovede, zbývá snad už jen způsobit tak zajímavý průšvih, že se o něj začnou zajímat celostátní sdělovací prostředky z vlastní iniciativy... Členské a nečlenské organizace Z hlediska práce s veřejností mají jistě odlišnou situaci ta sdružení, která se starají pouze o vlastní členy, např. tím, že uspokojují jejich společný koníček. Naproti tomu sdružení, která se starají o lidi stojící převážně mimo organizaci, pracují v jiných podmínkách. Nemají zdroj příjmů v členských příspěvcích, musí specificky pracovat se svými dobrovolníky, jsou více na očích veřejnosti, poskytují služby zákazníkům (podobně jako jiné organizace služeb) a musí tedy rozvíjet marketing. V průzkumu se 36 % z celkového počtu organizací zařadilo mezi nadace, 30 % jsou členská zájmová sdružení, 25 % nečlenské organizace a zbývajících 9 % je jiného typu. Podle statistik jsou největšími organizacemi s členskou základnou církve: v 18 církvích a náboženských 33 společnostech bylo údajně celkem 4,5 mil. členů (z toho 4 mil. v římskokatolické církvi). Zájmové a veřejně prospěšné organizace Pochopitelně si nemyslíme, že rybářské sdružení, klub filatelistů nebo oddíl skautů jsou veřejně neprospěšné" nebo snad dokonce veřejně škodlivé jen proto, že vznikly kvůli uspokojování zájmů svých členů. Rybáři uspokojují svou zálibu tak, že současně pomáhají kultivovat přírodu - pečují o ryby a o vodní toky, sledují přirozeně i čistotu řek. Není to vše v zájmu veřejnosti? Také klub filatelistů jsme vybrali záměrně: nový člen jednoho klubu vyprávěl, jak jednou na jaře náhle slyšel: Jdeme na lavičky!" A filatelisté osadili část městského parku šesti lavičkami, které dodal tehdejší národní výbor. Nebyla to veřejně prospěšná činnost? A o skautech už vůbec netřeba mluvit.

19 Přesto je mezi tzv. zájmovými a veřejně prospěšnými organizacemi důležitý rozdíl: v dominantní motivaci, která vedla k založení, ke členství, k aktivitě. Tedy v jejich poslání. U veřejně prospěšných organizací je od počátku hlavním cílem prospěch lidí, kteří stojí většinou mimo organizaci - jsou klienty nebo příjemci určité péče nebo služby, anebo jsou cílovou skupinou, kterou chce organizace přesvědčit o správnosti svých myšlenek. Extrémním případem jsou mesiášské organizace, které chtějí přimět pokud možno všechny ostatní lidi k přijetí určité ideologie nebo způsobu života. Právě členské organizace jsou často - ale ne vždy - takzvaně zájmové a tento zájem předurčuje povahu vztahů s veřejnostmi. Mívají povahu klubů a spolků (sportovních, zájmových aj.). 9 V čele organizace bývají díky živelnému samovýběru spíš členové zasloužilí, hodně zkušení. To jsou často současně lidé starší, jejichž tvůrčí síly se uplatnily v podmínkách, které jsou již minulostí. Organizace tak někdy trochu ztrácejí kontakt s realitou, neboť její vedení odmítá reagovat na změněné podmínky a na nové příležitosti. V práci s veřejností dobře využívají svých zkušeností, intenzivně pracují pomocí osobních kontaktů. Přeceňují však image organizace (nelze žít jen z minulé, byť dobré pověsti) a nechápou, že peníze již nechodí automatickými rozdělovacími procesy jako ve státně řízeném hospodářství. Pro zájmové členské organizace je konečným cílem uspokojit společnými silami individuální zájmy členů: volnočasové", sportovní, umělecké a jiné osobní zájmy, které mají povahu koníčka, libůstky. Do těchto organizací mohou stále proudit noví zájemci, takže členstvo se obnovuje, dokud vůbec existuje zájem lidí na této aktivitě. Opírají se o členské příspěvky, příspěvky z obecních rozpočtů a o dobrovolnou práci členů. Žijí víceméně poklidným životem, neboť jejich zájmy se viditelně nekříží se zájmy jiných. V jiné situaci jsou organizace, které sledují zájmy druhých lidí nebo jiný mimoosobní užitek. 10 Potřebují komunikovat více se svým okolím - mají tam klienty nebo odpůrce. 9 K typickým členským organizacím patří také odborové organizace, zaměstnavatelské svazy, oborové asociace firem (např. cestovních kanceláří), profesní komory stomatologů, lékárníků a další. Těmi se tu však zabývat nebudeme. 10 Nemluvíme teď o motivech práce. Je zřejmé, že i lidé z charitativních organizací musí nutně sami něco získávat - třeba radost z práce, sebeúctu, peníze, prožitek odpovědnosti, vědomí, že je někdo potřebuje atd. V typologii jde o základní zaměření činnosti - zda je zájem primárně osobní anebo veřejný. Péče o vlastní zdraví je primárně osobní zájem, a teprve sekundárně veřejný (mnoho zdravých lidí bude snižovat náklady na zdravotní péči a zvyšovat hrubý domácí produkt). Ochrana kulturní památky je naopak primárně veřejným zájmem a sekundárně osobním (ochránce z toho také něco má - aspoň to uspokojení). 34 Častým případem jsou zde účelové" zájmové organizace, většinou ve formě občanského sdružení, která se snaží prosadit své zájmy na úkor určitých protihráčů", anebo brání své zájmy proti zájmům jiných. Tak třeba se občané bydlící v blízkosti rizikové stavby sdružují, aby prosadili změnu investičního záměru. Některé účelové zájmové organizace jsou dočasné a pomine-li důvod ke sdružování (např. konkrétní hrozba), obvykle se samovolně rozpadají. Jejich činnost je založena na málo nákladných, ale razantních akcích a na vyvolání pozornosti sdělovacích prostředků. V čele bývají lidé manažerského typu. Nečlenské organizace mohou mít zaměstnance i externí spolupracovníky (placené i neplacené). Kromě výkonné řídící složky (ředitel, tajemník) mívají v čele představitele, který stojí z pracovněprávního hlediska mimo organizaci a spíše ji reprezentuje, než aby ji řídil (prezident čili předseda). Příkladem mohou být také zájmové svazy podnikatelského i nepodnikatelského charakteru. Práci výkonné složky řídí předsednictvo. Nečlenské organizace bývají efektivnější, neboť zaměstnávají placené profesionály častěji než členské organizace. Jsou také proorganizovanější". V nečlenských neziskových organizacích je však často problémem nízký stupeň identifikace zaměstnanců a funkcionářů s organizací. Opouštějí ji, kdykoliv se jim zachce, protože jejich vztah k organizaci většinou není založen na silném osobním zájmu nebo potřebě. Zkuste si do tabulky zaznamenat vám známé organizace, které vyhovují uvedeným kritériím (některé příklady jsme tam již nasadili). primární zájem: osobní záliby veřejně prospěšný členská organizace klub filatelistů,... Kiwanis,... nečlenská organizace - NROS,...

20 Mezi sloupci je rozdíl. V prvním případě pracují organizace na sebe a za sebe, ve druhém pracují i za druhé lidi, v jejich zájmu. Otázka někdy je, zda si to ti druzí lidé vůbec přejí. Dobrým příkladem členské organizace, která však ve skutečnosti svými cíli neustále přesahuje do veřejných zájmů, je politická strana. P-organizace a B-organizace Je také užitečné rozlišit organizace, které se zaměřují především na péči o někoho nebo něco, a organizace zaměřené na prosazení určité hodnoty, myšlenky, záměru nebo ideologie. Některé organizace prostě pečují o..." (P-organizace) a jiné bojují za..." (B-organizace). Zde nemusí být valný rozdíl co do velikosti organizace, její vnitřní struktury či finanční situace, avšak velký rozdíl, pokud jde o taktiku práce s veřejností a o způsoby komunikace s cílovými skupinami. Je to tedy opět základní poslání, co je odlišuje. Co je naopak spojuje? Lidé v obou typech organizací neuspokojují záliby svých členů (jako členské zájmové organizace), nýbrž buď vážné zájmy" jiných lidí (zájmy bezdomovců, narkomanů, invalidů) anebo existenční či ideové zájmy (organizace nájemníků, ochranářů přírody apod.). 35 V našem průzkumu se 49 % dotazovaných organizací zaměřuje na to, postarat se o lidi, kteří potřebují určitou pomoc, pečovat o určitou skupinu, 34 % bojuje" za určitou myšlenku, hodnotu, proti určitému záměru, anebo prosazují nějaký záměr, a konečně 17 % organizací se nemohlo zařadit ani do jedné kategorie. B-organizací je pravděpodobně ještě méně, možná kolem %, jsou však aktivnější a spíš odpovídají na různé výzvy, a tedy i na dotazník, jako byl náš. Výraz boj" tu možná není dost přiléhavý ani hezký, neboť prostředky, které B-organizace používají, jsou většinou přesvědčování, lobování, nikoliv hořící barikády a převrácená auta. Avšak P-organizace prakticky nepoužije demonstraci nebo happening typu osvobozování Temelína, a dokonce ani soudní žalobu. Prostě ji k tomu nenutí její hlavní zaměření, poslání. Z hlediska public relations a komunikačních taktik má význam, že P-organizace vyvíjejí činnost, kterou obvykle sledují nekonfliktní zájmy. Jsou to např. humanitární, sociální či kulturní instituce. Pokud se dostanou do konfliktu, není to prvoplánové", spíš jde o nechtěný důsledek základní aktivity. Např. když zastupitelé odmítnou poskytnout místnosti pro zájmovou činnost dětí jen proto, že organizace se jmenuje Pionýr, anebo když část veřejnosti odmítá praxi K-centra Sananimu, který nabízí narkomanům sterilní injekční stříkačky. Nejčastěji konflikt vzniká, když organizace chce vybudovat zařízení, které pomáhá nebo léčí sociálně či zdravotně rizikovou skupinu, a obyvatelé, kteří by se stali jejich sousedy, si to nepřejí. Takže i P-organizace, se někdy dostávají do konfliktní pozice, která pochopitelně ovlivní jejich profil, organizační strukturu i způsoby komunikace. V Mostě působí Nadace Sokrates. Jejím posláním je mimo jiné chránit zájmy homosexuálních lidí a bojovat s pohlavními chorobami. Jejich cíle však odmítá část veřejnosti i někteří lidé z místní samosprávy. Možná už jen z obav, aby nebyli sami považováni za příslušníky sexuální minority. Sokrates chce hlavně poskytovat individuální pomoc (poradu, léčbu, útěchu) předem definovaným cílovým skupinám. Aby však mohl fungovat normálně", musí překonávat odpor okolí. Komunikace s vlastní klientelou musí být samozřejmě jiná než komunikace s dosud nepřátelskými skupinami. Především asi nelze očekávat, že by se majoritní část společnosti jaksi smířila s existencí minorit, resp. s existencí těch členů společnosti, kteří viditelně vybočují z hranic společensky uznané normality. I z klukovské party bude nemilosrdně vyobcován geniální myslitel, nepřijme-li většinová pravidla a normy. V těchto případech nelze přesvědčit majoritu, aby se stala aktivním stoupencem myšlenky nebo kultury, kterou zastává minorita. Není to totiž otázka demokratického zápasu na trhu idejí, neboť nejde o politické odlišnosti, nýbrž o odlišnosti kulturní a fyziologické. Sokrates si musí stanovit jiné cíle a strategii vůči svým odpůrcům - být co nejméně nápadný, nežádat o aktivní sympatie, ale (aspoň) o toleranci: Nechte nás žít, nedávejte nám méně prostoru než ostatním." Naopak B-organizace již svým základním posláním hájí nebo prosazují určitý nadindividuální zájem - často proti zájmu soukromé firmy, samosprávného orgánu nebo státu. B-organizace se tedy do konfliktů s určitými druhy veřejností dostávají zákonitě. Myslíte, že bychom při běžném psychologickém vyšetření zjistili podstatné rozdíly mezi temperamentovými a charakterovými vlastnostmi vedoucích aktivistů prvního a druhého typu organizací? Jaké? Na pomezí mezi oběma typy stojí pochopitelně řada dalších organizací - např. náboženských nebo zaměřených na určitý životní styl - které neprosazují svůj program a ideje proti

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S) podpořeného Grantovou agenturou ČR. Všechny informace uvedené v dotazníku budou

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu Vysoká škola finanční a správní Praha 2010 Presentuje: Jan Stránský Amway manager pro vnější vztahy Česká asociace

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

9 Fundraising jako způsob a metoda získávání prostředků pro činnost organizace

9 Fundraising jako způsob a metoda získávání prostředků pro činnost organizace 9 Fundraising jako způsob a metoda získávání prostředků pro činnost organizace 9.1 Úvod V následující kapitole jsme se pokusili shromáždit co nejvíce informací o metodě získávání finančních prostředků,

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS.

Prodej to! Návod jak na to. Filip Novák, DiS. Prodej to! Návod jak na to Filip Novák, DiS. Obsah 1 1. Obsah 2. Lidé nakupují to, co potřebují, ale i to, pro co se nadchnou a nepotřebují 3. Neprodávejte produkt, ale celou zkušenost 4. Demonstrujte

Více