LITERATURA K ČÁSTI A...85 Část B...86 Prostředky používané v práci s veřejností ZVLÁŠTNÍ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE...87

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITERATURA K ČÁSTI A...85 Část B...86 Prostředky používané v práci s veřejností...86 10. ZVLÁŠTNÍ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE...87"

Transkript

1 1. PROČ TO VŠECHNO?...3 Část A...7 Systém práce s veřejností PUBLIC RELATIONS A JEJICH OKOLÍ HLAVNÍ CÍLE V PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ PUBLIC AFFAIRS - PENÍZE PRO VÁS PERSPEKTIVY PR V NEZISKOVÉM SEKTORU NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VEŘEJNOST TYPY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ POSTAVENÍ ORGANIZACE NA VEŘEJNOSTI DRUHY VEŘEJNOSTÍ A CÍLOVÉ SKUPINY VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ A KOMUNIKACE VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ A JEHO OVLIVŇOVÁNÍ KOMUNIKACE - VÝCHODISKO ÚSPĚŠNÝCH PR KDO PRACUJE S VEŘEJNOSTÍ? VEDENÍ ORGANIZACE STŘEDNÍ OKRUH PODSTATNÉ OKOLÍ ORGANIZACE ZAVEDENÍ SYSTEMATICKÉ PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PR-AUDIT POSLÁNÍ ORGANIZACE IMAGE ORGANIZACE A ANALÝZA TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ CÍLOVÉ SKUPINY PLÁN KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ KAMPANĚ V PUBLIC RELATIONS ETAPA: ANALÝZA ANEB CO SE DĚJE? ETAPA: TVORBA PROJEKTU ANEB CO BYCHOM MĚLI UDĚLAT A ŘÍKAT? ETAPA: REALIZACE KAMPANÍ ETAPA: VYHODNOCENÍ ANEB JAK JSME TO UDĚLALI? NEZISKOVÝ SEKTOR V KOMUNIKAČNÍCH BOUŘÍCH CÍLOVÁ SKUPINA: SPONZOŘI A DÁRCI HLAVNÍ DRUHY PŘÍJMŮ DARY JAKO ZDROJ PŘÍJMŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY KOMUNIKACE S INDIVIDUÁLNÍMI SPONZORY ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY VLASTNÍ PODNIKATELSKÁ ČINNOST CÍLOVÁ SKUPINA: DOBROVOLNÍCI PROČ PŘICHÁZEJÍ? JAK S NIMI KOMUNIKOVAT? DOBROVOLNICTVÍ V MEZINÁRODNÍCH SOUVISLOSTECH LITERATURA K ČÁSTI A...85 Část B...86 Prostředky používané v práci s veřejností ZVLÁŠTNÍ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE PRVKY ORGANIZAČNÍ KULTURY TISKOVINY JEDNODUCHÉ TISKOVINY KOMPONOVANÉ TISKOVINY DROBNÉ TIŠTĚNÉ PROSTŘEDKY MASMÉDIA ČILI HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY MASMÉDIA A JEJICH MOŽNOSTI TISKOVÁ MÉDIA SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY Základní druhy kontaktů s novináři ELEKTRONICKÁ MÉDIA AKCE JAKO PROSTŘEDKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ A PREZENTAČNÍ AKCE SPOLEČENSKÉ A BENEFIČNÍ AKCE BOJKOT, PETICE A SOUDNÍ ŽALOBY

2 13.4 HAPPENINGY A DEMONSTRACE PROSTŘEDKY OSOBNI KOMUNIKACE OSOBNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ VYJEDNÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM Plánujete jednání Příprava na jednání Vstupujete do dveří Umění dohodnout se Dobrá tečka na závěr FIREMNÍ A OSOBNÍ DOPISY ROZHOVORY PO TELEFONU Příprava na vystoupení Stojíte před posluchači LITERATURA K ČÁSTI B...171

3 11 1. PROČ TO VŠECHNO? Vy a public relations Nejdřív náš oblíbený prvek - test! Jaký názor má vaše organizace na public relations, na komplexní práci s veřejností? Anebo - co si představujete pod těmito pojmy? Odpovězte volbou jedné nebo více odpovědí. A) Nevím - nikdy jsme o tom nemluvili. B) Nepotřebujeme veřejné vztahy", potřebujeme hlavně (nebo jenom) peníze. C) Je to o tom, jak komunikovat, jak přesvědčit druhého, jak snášet kritiku a agresivitu ze strany občanů. D) Jde vlastně o marketing a reklamu neziskových organizací. E) Víme, oč se jedná a až budeme mít čas (lidi, peníze, náladu,...), tak se do PR taky pustíme. F) Jiná odpověď... Co znamená váš výběr? Orientujte se podle písmena své odpovědi. A) Nejvyšší čas přečíst si tuto knihu. B) Naprosto pochopitelný postoj, ale ve svých důsledcích bohužel chybný a nepraktický. Hlavním zájmem a hlavním problémem občanských neziskových organizací bývá skutečně jediné - mít peníze na činnost. Získávání či přímo shánění peněz (fundraising) se stává alfou a omegou jejich úsilí, prvním a posledním bodem schůze předsednictva, nejčastějším předmětem korespondence. A když nejsou peníze, jak získat další spolupracovníky? A jak dát o sobě pořádně vědět na veřejnosti? Ale peníze nejsou často právě proto, že chybějí lidé, kteří by je uměli a chtěli sehnat, že veřejnost nezná nebo nechápe, v čem je poslání vaší organizace, jaké má cíle, zda pracuje profesionálně a kvalitně, že některé organizace jsou zaměřeny proti aktivitám jiných organizací (např. ekologické hnutí versus znečišťovatelé) a vzbuzují nevůli nejen u firem, na něž jsou zaměřeny, ale i u celé skupiny dalších podnikatelů anebo dokonce u velké části veřejnosti, že organizace nerozvinula potřebnou výdělečnou činnost, která by se stala stabilním zdrojem jejích příjmů (ale tady už jsme skutečně víc u marketingu než u práce s veřejností). Začarovaný kruh může pomoci přetnout zvláštní nástroj - systematické public relations. Není to spasitel a všeřešitel", je ale jedním z klíčků k úspěšné činnosti neziskové organizace. 12 Z naší dotazníkové akce (o níž ještě bude řeč) vyplynulo, že hlavně představitelé některých charitativních organizací se skutečně domnívají, že jejich dobrá práce a ušlechtilé motivy nepotřebují žádnou publicitu. Možná mají zatím jistý zdroj financování své určitě obdivuhodné práce. Ale mohli by alespoň rozlišovat mezi každoroční propagační a informační kampaní (někomu stačí jedna stručná žádost o grant a má na rok zajištěny prostředky) a průběžným zpravodajstvím pro veřejnost... Je zřejmé, že klíčem k trvalé podpoře jejich aktivit není publicita, ale výkon a výsledky. V této oblasti musí jasná a průhledná akce předcházet komunikaci. C) V červenci 1996 pořádala nadace Fond pomoci místní správě v Liberci kurs pro zaměstnance a funkcionáře obecních a městských úřadů. Název kursu: Public relations. Osnova: Jak dobře naslouchat. Pravidla efektivní komunikace. Neverbální komunikace. Jak snášet kritiku. Jak se bránit agresivitě. Jak asertivně vyjednávat...

4 Byli jsme překvapeni. I když je pravdivý slogan, že kdo nekomunikuje, ten jakoby nežil", public relations se s komunikací zdaleka nekryjí. Komunikace je jejich přirozeným pracovním nástrojem", ale v public relations zdaleka nejde o osobní komunikaci jednotlivého zástupce organizace s jednotlivým členem veřejnosti. V éře hromadných sdělovacích prostředků se zdá, že práce s veřejností je pouze sdělováním prostřednictvím těchto médií. Zdá se, že ideální by bylo mít tiskového mluvčího, který řekne vše, co bude veřejnost zajímat. Nebo dokonce - co my chceme, aby ji zajímalo. Tak pasivně a neúplně se však chovat nemůžeme. Vezměme si pro příklad obyčejnou rodinu někde v domku na kraji města. Tato rodina komunikuje hned s několika skupinami, s nimiž přirozeně chce být v dobrých vztazích. Jsou to jejich cílové skupiny": učitelé ve škole, místní obchod s potravinami, místní úřady, sousedé, vzdálenější příbuzní. A rodiče se snaží (a vychovávají k tomu i své děti), aby se všemi dobře vycházeli, zdravili známé, aby děti nedělaly učitelům lumpárny a dospělí dluhy v obchodě. S příbuznými je třeba sejít se aspoň občas a nedělat zlou krev. Se sousedy se zbytečně neškorpit, potřebujeme se přece navzájem. Před Vánocemi poslat pozdravy a dědečkovi nechat k narozeninám zahrát písničku. Až se bude dcera vdávat, obejít známé se svatebními koláčky. Všechno to a mnoho dalšího je intuitivní realizací zásad public relations: dávat o sobě vědět, preventivně zmírňovat možné konflikty, ve svém okolí vytvářet pochopení pro vlastní chování, udržet si důvěru cílových skupin". D) Lidé, kteří pracují v prodeji, používají všechny způsoby k tomu, aby lépe prodali a tak si z PR berou jen něco a používají to jako součást propagace svého zboží. Dobrý doklad tohoto povrchního přístupu jsme mohli číst v Bulletinu ICN č. 3/1997 dokonce od pracovníka neziskové sféry. Marketingové (obchodní) akce by neměly být spojovány s akcemi PR. Je samozřejmé, že nic tak neposílí důvěru v organizaci jako dobrý obchod a z určitého hlediska lze říci, že úspěšná akce PR je žádoucí součástí marketingového plánu. Ale můžeme se na to podívat i obráceně: Nebude se vám dařit úspěšně prodávat výrobky nebo služby, jestliže nebudete v dobrých vztazích se svými zákazníky, zaměstnanci, kontrolními orgány atd. Čili aby se vám obchodní nebo jiná činnost dařila, potřebujete kvalitní PR. Nepopíráme, že PR jsou pro komerční firmy součástí marketingové strategie, ale marketingem to zdaleka nezačíná ani nekončí. Public relations mají z hlediska organizace globální a trvalý význam. 13 Ještě jednodušší to je v případě reklamy, která je prostředkem prodeje. Cíle reklamy bývají dokonce v nesouladu s cíli PR, protože bývají krátkodobé a úzce zaměřené. Snaží se prostě získat peníze potenciálního zákazníka a vytvořit tak konkrétní obchodní vztah. V práci s veřejností jde především o dobré postavení organizace na veřejnosti, o dobré vztahy s různými skupinami, o dobrou pověst. Ovšem nic tak dobře neprodává jako právě dobrá pověst. Takže reklama bude skutečně účinná až tehdy, bude-li moci stavět na dobré pověsti organizace. To je většinou to, o co se snaží velké podniky a proč se tolik bojí podložené i nepodložené kritiky ze strany zákazníků, novinářů, prostě veřejnosti. E) Je rozšířeným omylem, že práce s veřejností je jakýmsi luxusem, něčím jako lelkováním z okna nebo koníčkem dobře zavedeného podnikatele. Nemáme momentálně dost průkazný příklad z neziskového sektoru, ale vypomůžeme si jiným: Jde o jednu ze sedmi soukromých společností, které získaly licenci na zřízení a provozování veřejné telefonní sítě v určité části ČR. Vedení společnosti vyslovilo zcela správný předpoklad: Telefon každý zná a je o něj zájem. Vyvodilo však z toho chybný závěr: Nepotřebujeme tedy velkou reklamu naší aktivitě a hlavně žádnou publicitu, žádnou cílevědomou práci s veřejností. Každý nás uvítá s otevřenou náručí. Ne každý. Naplnila se totiž rizika, o nichž ví ten, kdo pracuje v oboru public relations: Telefon skutečně zná každý. Ale onu firmu neznal každý. Obyčejní lidé - potenciální zákazníci - ale i starostové obcí a především novináři se ptali: Odkud se tu tahle firma vzala? Je důvěryhodná, nechce nás nějak napálit? Za čí peníze tu vlastně podniká? -... a odpověď žádná. Podobně chatrné byly vztahy k orgánům státní správy a samosprávy v okresech, městech a obcích, v nichž chtěla firma rozvinout svou činnost. Nikdo ji neznal, nedokázala na sebe upozornit, nedokázala přesvědčit, že by jí všechny ty úřady a instituce měly vycházet vstříc. Výsledkem bylo, že v uzavírání smluv s novými účastníky telefonní sítě zůstala firma daleko za svými plány. To následně zarazilo hlavního investora, který se navíc pravděpodobně octl pod komunikačním působením konkurenční společnosti. Lidé nového provozovatele neznali a raději se nadále přihlašovali k Telecomu. S vědomím, že je lepší mít dalších pět let přihlášku, než někomu

5 zase naletět". A přitom šlo o seriózní a technicky solidně zajištěný projekt. Co tedy chybělo? Systematická a cílevědomá práce s různými skupinami - chyběly public relations. F) Můžete mít ještě řadu jiných názorů, které více či méně vystihují problematiku public relations, a tak nejlepší bude, když si vyhledáte naše doporučení pod značkou A). Proč PR a FR? A teď už k pojmům. Doslova se dá public relations přeložit jako veřejné vztahy a fundraising jako sbírání peněžních prostředků. Výstižněji tedy PR jako práce s veřejností a FR jako získávání prostředků (především peněz) na činnost nebo pro určitý projekt. 1 Ale PR nejsou jen prací s veřejností a FR není jen sháněním a shromažďováním peněz. PR jsou především o dobrém jménu, reputaci, věrohodnosti organizace, což je přirozená 1 Možná vás při četbě napadnou přiléhavější české výrazy pro PR a FR. Zatím jim budeme říkat právě Takhle, nehezky nečesky. 14 základna pro to, aby ji okolí uznávalo, členové a aktivisté jí neutíkali, sdělovací prostředky a úřady ji brali vážně, sponzoři jí rádi dávali peníze a zákazníci se jí bez obav svěřovali. Prostě PR jsou souborem prostředků k tomu, aby vaše organizace mohla smysluplně existovat a účinně pracovat. A fundraising také není jen o penězích: zdařilé fundraisingové akce nám nacházejí nové partnery a přátele (výjimečně i nepřátele), zažijeme spoustu legrace a zmatků (to zvlášť při veřejných akcích a sbírkách) a naše organizace se tím propaguje stejně dobře (nebo špatně) jako kdyby dělala reklamní kampaň. Přesto se řada charitativních a jiných organizací staví k PR odmítavě. Často to vysvětlují tím, že nemají čas anebo že další práci s veřejností nepotřebují. Ale to je nedomyšlený a možná trochu povrchní postoj. Není pravda, že tyto organizace PR nepotřebují, protože není pravda, že nepotřebují být v dobrých vztazích s různými skupinami občanů a institucí. Dokonce ani ta nejbohatší nadace, církev, ekologické hnutí si to nemohou dovolit. Nejen že na svém okolí výrazně závisejí, ale dokonce veřejnost nebo její část bývá nejčastěji objektem" jejich zájmu nebo péče. Existenční význam pro ně mají sponzoři, existenční význam pro ně mívají dobrovolní spolupracovníci, existenční význam mohou mít investigativní novináři (jak jsme viděli třeba v případě nadace Drop-ln). Neziskové organizace tedy potřebují kvalitní PR možná dokonce víc než podnikatelské subjekty. Ty totiž mohou jak u svých dodavatelů, tak u zaměstnanců spoléhat aspoň zčásti na sílu svých peněz. Neziskové organizace - hlavně ty, které své výkony a služby prakticky darují - si leccos koupit nemohou. Musí tedy komunikovat. Jak tedy PR a FR souvisejí? Funkcí PR není zabývat se přímo fundraisingem. PR má pouze vytvořit příznivé klima pro toho, kdo peníze sbírá. Pěstováním dobrých vztahů má jaksi mimovolně", v druhém plánu nabízet dobré jméno organizace, s níž pak budou lidé více nakloněni obchodovat. Obchodem tu míníme samozřejmě i případy, kdy nezisková organizace prodá svou myšlenku a získá tak od občana peníze nebo podpis pod petici. Jiní autoři však popírají možnost separovat obě činnosti. Cíle PR i FR by měly být totožné: pomoci neziskové organizaci splnit její ústřední poslání. Zřejmé je, že čím více musí nezisková organizace potřebné prostředky vydělat či získat rozsáhlými FR aktivitami, tím více se budou PR podřizovat její ústřední potřebě - získat peníze na činnost. Nejvíce patrné to bude brzy u nemocnic, pokud se potvrdí převaha nabídky nad poptávkou. Nemocnice budou provádět částečný nebo i plný marketing, aby obstály v konkurenci jiných zdravotnických zařízení a jiných neziskových organizací. 2 Neziskové organizace však potřebují víc než jen peníze: potřebují porozumění veřejnosti a účast občanů na plnění svých cílů. Obrovský rozsah jejich aktivit - od charity přes politickou činnost až ke sportovní nebo vzdělávací činnosti - má několik zvláštních rysů: 1. možnost kariéry a uspokojení z výkonu práce, a to přesto, že odměna za tuto práci bývá mnohem nižší než v jiných oblastech, 2. dosud nedostatečný zájem odborníků v marketingu, ekonomice, právu a podobných profesích o práci v neziskovém sektoru - to se však začne rychle měnit, nejen pro vědo 2 V praní řadě amerického televizního seriálu o nemocnici Chicago Hope jsme si mohli všimnout, jak častým tématem tam byly vztahy nemocnice s veřejností - komunikace s rodinami pacientů, se soudy, pojišťovnami

6 a dalšími. Do značné míry to bylo právě o tom, jak se nemocnice v tržním prostředí snaží udržet dobrou pověst. 15 mí společenské odpovědnosti zájemců o práci, ale především pro mnoho zajímavých příležitostí, které práce v tomto sektoru přináší, 3. mnoho organizací typu nadací a občanských sdružení má dnes rozhodující část příjmů z prostředků, které věnují západní vládní a nevládní subjekty (např. Phare). Avšak s rostoucím počtem neziskových organizací a sílící soutěží o peníze dárců bude pro sponzory stále těžší se rozhodovat, komu peníze věnovat, a současně se dá očekávat mnohem slabší, i když ne zcela vyschlý pramen západních zdrojů, 4. nejen že různorodost a počet neziskových organizací je již dnes obrovský. Tato různorodost a počet se budou dokonce ještě zvětšovat, třeba už jen proto, že stále více dosud příspěvkových, rozpočtových nebo státních organizací bude přijímat statut neziskových, obecně prospěšných společností. Naplní-li se zejména tři poslední aspekty, můžeme očekávat silnější vnitrosektorovou" konkurenci. Lidově - větší boj mezi neziskovými organizacemi o lidi a o peníze. Tím však poroste význam účinných PR, které budou muset neziskové organizace provádět ve prospěch své existence a dosahování svých cílů. Mimochodem, kolik myslíte, že dnes existuje v ČR typických" neziskových organizací? V ústředně Českého statistického úřadu jsme v lednu 1997 zjistili počet organizací, které byly do té doby zaregistrovány. Vždy jedna odpověď je správná: a b c občanských sdružení a jejich samostatných jednotek církví, náboženských společností a zařízení církví nadací obecně prospěšných společností Řada dříve zaregistrovaných organizací zřejmě nevykonává žádnou činnost - fakticky se rozpadly nebo ani nikdy činnost nezahájily. Ale k těm, které jsou v tabulce (správná odpověď je vždy ve sloupci c), budou podle zákona o obecně prospěšných společnostech přibývat knihovny, muzea, nemocnice a mnoho jiných organizací, které jsou dosud výhradně napojeny na státní rozpočet a jsou řízeny státem nebo obcemi. Pro koho je tato kniha? Mnoho poznatků a zkušeností, které jsme zde shromáždili, se jistě hodí obecním a městským úřadům, knihovnám, muzeím stejně tak jako odborovým organizacím a zaměstnavatelským svazům. Přesto jsme o něco víc mysleli na organizace typu rockové kapely nebo sdružení přátel školy. Tedy na organizace typu veřejně prospěšných občanských sdružení, všelijakých hnutí, občanských iniciativ, nadací a charitativních zařízení. V přehledu na další straně je vyjádřeno, z kterých kategorií bychom čekali nejvíce uživatelů (počet odpovídá míře vhodnosti publikace). Public relations stejně jako fundraising jsou vlastně ucelené praktické obory, podobně jako marketing. Mají svou historii, svá pravidla, své pojmy, dokonce i svou teorii - pochopitelně vše velmi úzce spojeno s každodenní praxí. To, že se PR nevyučují na českých univerzitách, je spíš dočasnou zvláštností a jistě se toho již brzy dočkáme. 16 Jsou však dvě roviny práce s veřejností. Ta první je institucionální. Je to činnost neziskové organizace, která směřuje k získání dobrého jména na veřejnosti, pochopení partnerů pro naši vlastní činnost atd. O tom je především první část této publikace.

7 občanská sdružení, nadace, církevní zařízení, obecně prospěšné společnosti) obecní a městské úřady, státní orgány, příspěvkové a rozpočtové organizace, školy zájmová sdružení právnických osob (zaměstnavatelů, obcí apod.), profesní komory studenti marketingu, komunikace, public relations, sociologie, žurnalistiky podnikatelské subjekty (výrobní a obchodní společnosti) Ale konkrétní práci dělají jednotliví lidé - představitelé neziskové organizace. Druhá rovina práce s veřejností je individuální. V druhé části se tak dočtete o tom, co byste mohli nebo měli dělat jakožto reprezentanti své organizace. 4 3 Stručně je nazýváme neziskovými organizacemi, i když to není zcela výstižný název. 4 Problematika public relations, komunikace, práce s médii a organizování veřejných kampaní je také předmětem školicích akcí. Pro neziskové organizace je v letech pořádaly zejména Informační centrum nadací Praha, Nadace Omega Liberec a konzultační středisko profem Praha. Část A Systém práce s veřejností PUBLIC RELATIONS A JEJICH OKOLÍ 2.1 Hlavní cíle v práci s veřejností Každý podnik či instituce operuje na veřejnosti a dosažení jejich cílů závisí na postoji určitých částí veřejnosti. Koncern ČEZ, úřad města, univerzita, nemocnice Chicago Hope, dobročinné nadace... Aby svých cílů dosáhly, musí rozvinout dobré vztahy a komunikovat s nejrůznějšími skupinami (částmi veřejnosti): se zákazníky, se státními a samosprávnými institucemi, se svými akcionáři, dokonce i s vlastními zaměstnanci. Na začátku našich seminářů klademe účastníkům z neziskových organizací vždy stejnou otázku: Co nejvíce potřebujete, aby se vaše práce dařila? Co vám nejvíce brání v tom, abyste lépe plnili své poslání a dosahovali své hlavní cíle?" Nyní tuto otázku dáváme i vám. Vaše odpověď: Vaše odpověď je možná tato: Co nám nejvíc chybí? Skoro všechno. Především ale peníze. Peníze na provoz, peníze na mzdy, peníze na investice. Místnost nebo celý objekt pro činnost. Lepší spolupráce s úřady. Více klientů. Výměna informací a zkušeností s podobnými organizacemi. Víc lidí schopných a ochotných pomoci. Lepší pochopení u sdělovacích prostředků..." Z odpovědí desítek organizací vyplývá, že nejčastěji jde o nedostatek peněz a dobrovolných spolupracovníků, o malou obeznámenost veřejnosti s činností a cíli organizace, o konfliktní vztahy nebo nepochopení ze strany místní samosprávy a jiných institucí, o zájem veřejnosti. Jinými slovy, neziskové organizace nejvíce potřebují komplexní, systematickou, kvalitní, dlouhodobou a efektivní práci s veřejností - s různými skupinami osob a institucí. Protože k hlavním cílům public relations patří: 1. získat podporu (nebo aspoň akceptaci) veřejnosti pro své poslání, pro nové myšlenky a záměry, 2. získat příznivé klima pro fundraisingové kampaně,

8 3. rozšířit a udržet účast dobrovolníků, 4. propagovat svůj program a služby, aby se dostaly k těm, kdo je potřebují. Získat porozumění veřejnosti není vždy snadné, neboť některé záměry mohou být skutečně kontroverzní. Například velká část obyvatel obcí, kudy má vést dálnice, si ji ve skutečnosti přeje a ekologická iniciativa je těžko získává pro své alternativy. Mnozí si také vzpomenou na případ, kdy občané vystoupili proti záměru charitativní organizace, která chtěla na kraji jejich obce zřídit zařízení pro duševně nemocné. Připravit atmosféru pro to, aby občané a firmy přispívaly na určitý dobročinný účel, je také dlouhodobá a náročná činnost. Cožpak stačí napřáhnout dlaň? A přesto Konto Bariéry v tomto směru ovšem špičkové - shromáždilo a rozdalo za tři roky 32 miliónů korun. V USA proteče" charitativními organizacemi až 100 miliard dolarů ročně. 19 Také získávání dobrovolníků pro neziskovou činnost je v ČR mnohem obtížnější než v západních zemích, neboť zaměstnanost žen u nás nebyla nikdy tak nízká. Dobrovolníci se totiž na Západě rekrutovali především z řad žen, které mohly zůstat a také zůstávaly doma. Rovněž tradice lokálních charitativních a jiných spolků je jinde větší a nebyla poznamenána tolika formálnostmi jako u nás. Čtvrtý cíl, tedy propagace programu a služeb, už není čistě z rodu PR. Je to spíš marketingový problém, ale pro jeho důležitost jej nemůžeme nechat stranou. Některé organizace sociálního, zdravotnického, ale i vzdělávacího zaměření mají nadšené členy a spolupracovníky, dobrý program a dokonce i relativní dostatek peněz, ale nemají tomu odpovídající množství zákazníků", tedy těch, kdo jsou příjemci jejich služeb. Je to právě z důvodu neúčinné propagace, fakticky tedy nízké reklamní aktivity těchto organizací. Vytvářet komunikační kanály k těm skupinám, které mohou mít prospěch z vaší činnosti, může být trvalým úkolem především tehdy, snaží-li se vaše organizace o vytvoření jakési dílčí záchranné sítě, která uchrání lidi před vysunutím na společenskou periférii. Podívejme se na organizace různého typu, které nemají jako bezprostřední cíl tvorbu zisku, a zkusme si vytipovat několik charakteristických úkolů jejich PR: Zájmová sdružení výrobců, obchodníků, průmyslových odvětví: Členy sdružení jsou organizace, které produkují stejný nebo podobný druh výrobků a služeb. Jsou tudíž ve vzájemném vztahu konkurence. Sdružují se však za účelem prosazení společných zájmů. Typickým případem je asociace cestovních kanceláří, která vytvořila garanční fond, aby se lidé nebáli jezdit s jednotlivými členskými cestovními agenturami (pojištění pro případ, že se nedodrží smlouva se zákazníkem). Nebo asociace reklamních agentur, která raději sama bdí nad etikou reklamy - zčásti proto, aby parlament nenapadlo opět měnit zákony, jak se to stalo v případě reklamy na kuřácké výrobky. Dovozci výherních a hracích automatů se sdružili, aby lépe prosazovali své zájmy vůči legislativě, obcím i provozovatelům. Jde vlastně o jakési legalizované mimocenové kartely, které směrem ven vystupují jako potenciální monopolista a směrem do odvětví jako brzda volné konkurence. Výhodou pro spotřebitele přitom je, že sdružení obvykle zaručuje aspoň základní standard poskytovaných služeb. Hlavní úlohou PR tedy bývá získávat pochopení veřejnosti (cílových skupin) pro činnost a záměry členů sdružení. Odborové organizace: S vnější veřejností se dostanou do styku zejména v případě stávek. Jestliže se schyluje ke stávce, musí odbory vyvinout úsilí o získání širší veřejnosti na svou stranu. Základním úkolem odborových PR je tudíž vytvářet pochopení veřejnosti pro potřeby zaměstnanců daného odvětví. Z posledního roku máme vynikající příklady, když stávkovali zaměstnanci železniční dopravy, zdravotnictví a školství. Nejvíce pochopení veřejnosti získali zdravotničtí pracovníci, zatímco železničáři veřejné mínění podcenili a komunikovali s ní málo (únor 1997). Pracovníci ve školství nekomunikovali s veřejností prakticky vůbec. Nepokusili se vysvětlit rodičům (ani celostátně ani místně), proč vlastně stávkují, resp. přesvědčit je o oprávněnosti svých cílů, nebyli dobře zorganizováni a nepodařilo se jim překonat předsudky vůči učitelům ze strany laické veřejnosti. Jejich řetězová stávka v lednu a únoru 1997 tedy neměla dostatečnou váhu a vláda s ní podle toho naložila. Zájmové a kulturní spolky jsou na tom jinak.1y sice také sdružují lidi za účelem vzájemného prospěchu, uspokojování Zájmů a výměny informací, avšak nemají přirozeného protivníka jako odbory. Cílem jejich PR bývá obhajovat profesionální standardy 20

9 (např. prosazování určité kvalifikace pro poskytovatele psychologických služeb), podpořit nábor nových členů, propagovat vlastní služby a zajistit peníze na další činnost. Organizace, které za něco bojují" - zejména ekologické iniciativy - zase potřebují vzbudit velký ohlas médií, aby obrátily pozornost širší veřejnosti a parlamentu na určitou problematiku. Proto volí způsoby, které zaujmou média - i za cenu práce na hraně zákona". Sociální, zdravotnické a náboženské organizace jsou většinou zaměřeny na charitu. Proto prvořadými úkoly jejich PR je upozorňovat na nabízené služby potenciální klienty a získávat prostředky na poskytování těchto služeb. V politice a masové kultuře (zábavě) jde především o to, aby lidé, kteří chtějí získat popularitu a vliv, vešli ve všeobecnou známost. Na Západě se specializované PR agentury snaží o to, aby se jejich klienti - politici, sportovci a umělci - dostali do rádia nebo televize a v přesně odměřených dávkách nakazili" diváky obdivem a sympatiemi. Státní orgány, armáda, policie a další vládou řízené instituce by se měly snažit nepřetržitě vysvětlovat daňovým poplatníkům svou práci a vlastně jim pomáhat při získávání toho, co jim mají za úkol poskytovat. Tak třeba PR v armádě mají za úkol: a) poskytovat informace o činnosti armády (že neplýtvá penězi apod.!), b) podporovat nábor vojáků, c) udržovat dobré vztahy mezi posádkami a jejich okolím, d) distribuovat zprávy o událostech, které armáda dělá ve prospěch veřejnosti. Hlavní cíle, které public relations sledují, se tedy dají v životě neziskových organizací formulovat různými způsoby: získat podporu, pochopení veřejnosti pro poslání, budoucí akce nebo činnost organizace, vyjadřovat zájmy organizace vůči veřejnosti, informovat a tím získávat důvěru veřejnosti, přesvědčit cílovou skupinu o užitečnosti nebo důležitosti záměrů, vyjednávat, komunikovat s veřejností, vytvářet nebo zlepšovat image organizace, sladit zájmy veřejnosti a organizace, zajistit vzájemné porozumění, omezovat možnost vzájemných konfliktů a napětí, upravovat politiku organizace, její postupy a akce, aby nebyly v rozporu s veřejným zájmem a s potřebami přežití organizace, resp. aby byly vzájemně prospěšné pro organizaci a její veřejnosti. Všimněme si klíčových slov: pochopení, důvěra, image, sladit zájmy, komunikovat... A pro teoretiky ještě dvě typické definice: Public relations jsou cílevědomá, plánovaná a nepřetržitá snaha o vytvoření a udržení vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností" (Britský institut pro PR). Funkcionalistické sociologické pojetí čteme v americké učebnici (Cutlip 1985, str. 19): PR slouží společnosti zmírňováním konfliktů a budováním vztahů, které jsou podstatné k vytváření dynamického konsensu, na němž je založen společenský řád. Konečným výsledkem PR je úprava a udržování takového sociálního systému, který nám zajišťuje 21 fyzické a sociální potřeby... Jejich společenská funkce spočívá v nahrazování nevědomosti, násilí a radikalismu znalostmi, kompromisem a vzájemným přizpůsobením." Ve světě svobodné výměny informací a masové komunikace, v němž různé subjekty soutěží o poptávku zákazníků a o finanční zdroje, public relations identifikují, budují a udržují vzájemně prospěšné vztahy mezi organizací - ať už ziskovou, či neziskovou - a různými druhy veřejnosti. Na těchto vztazích závisí její úspěch nebo nezdar. Nic míň. 2.2 Public affairs - peníze pro vás Jistě jste si už všimli celostránkových inzerátů v denících, někdy i televizních reklam a billboardů, které vás možná překvapily svým posláním, neboť vám přímo nenabízely žádné výrobky ani služby. Nebo že by ano? Absolvujte náš zábavně naučný test:

10 1. Na inzerátu hraje dáma ve večerní toaletě na housle. Stín za ní má tvar šachové dámy. Nahoře je emblém Pražského jara Dole je menším písmem: Komerční banka hlavní sponzor Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro '96. Hlavní titulek (čili tzv. poutač) říká: První housle Pražského jara. - Co je účelem tohoto inzerátu? Co nám chtějí prodat? l a) Je to pozvánka na koncerty Pražského jara. b) Chtějí, abychom si koupili jejich housle. c) Komerční banka nám nenápadně sděluje, že je úspěšnou a seriózní společností, která pečuje o současnou špičkovou národní kulturu. Máme si všimnout, jak jsou dobří a jaké mají pochopení pro kulturní tradice národa ( k nimž Pražské jaro bezesporu patří). 2. Plochu inzerátu pokrývají jako vlajky na žerdích loga deseti českých a smíšených společností (mj. Adidas - sportovní potřeby, Radegast - pivo, Škoda VW - automobily, Transgas - zemní plyn, AGB - finance, Sazka). Dole jsou navíc loga tří význačných médií (Českého rozhlasu, ČT a MF Dnes) a Českého olympijského týmu. Poutač hlásá: Vysoké cíle vyžadují silnou oporu. A menší text vysvětluje, že olympijské hry jsou celosvětovou událostí, soubojem těch nejlepších, kteří k tomu, aby se mohli setkat, potřebují náležité podmínky. a) Uvedené firmy oznamují, že vysoké cíle ve sportu vyžadují silnou podporu. b) Uvedené firmy nás zvou na olympiádu do Atlanty. c) Uvedené firmy tvoří dohromady pěkný guláš, ale tady se spojily proto, aby se přihřály v odlesku olympijské pochodně: To my jsme ti silní a nejlepší, kteří poskytují oporu, my vám občanům umožníme, abyste se radovali z úspěchů našich sportovců v Atlantě. Jsme úspěšní a hodní, protože podporujeme českou účast na vrcholné sportovní akci (což olympiáda bezesporu je). 3. Na konci května roku 1996 se šokovaní čeští fotbaloví fanoušci dověděli, že slavný pražský klub, proslulou Železnou Spartu, kupují Východoslovenské železárny Košice. Pro mnoho lidí to bylo, jako by naše Národní divadlo koupil sudetoněmecký landsmanšaft. VSŽ však reagovaly: Celostránkové inzeráty zobrazovaly vtipné prolnutí loga VSŽ s fotbalovým míčem a zeměkoulí. Velký nápis nahoře: Ocel, která hýbe světem. Dole: Železná AC Sparta. A prostředkem obrovský poutač: Kopněte si do nás, jsme z ocele! 22 Menší text vysvětloval, že VSŽ patří k celosvětově známým podnikům, že je stabilní a prosperuje. Nyní se staly hlavním akcionářem Sparty a chtějí pomoci přivést tento klub k novému rozmachu. a) Je to nabídka výrobků VSŽ s využitím čerstvé události - nákupu Sparty. b) Je to oficiální oznámení o spojení Sparty s VSŽ. c) Inzerát chce v povědomí širší veřejnosti propojit VSŽ se Spartou a toto spojení učinit přirozeným a pozitivním. Vtipné asociace (míč a firemní logo, železná" Sparta a železárny), jakož i jejich verbální konsekvence (viz poutač) mají upoutat a umožnit, aby si český člověk" na toto spojení zvykl. Jen tak mimochodem, především první a třetí příklad patří k tomu nejlepšímu, co jsem kdy na trhu české reklamy a PR viděl. Spojení vynikajícího nápadu s perfektním výtvarným provedením a s vtipnou, dokonce několikanásobnou pointou. To vše v černobílé verzi na novinovém papíře. Vyhodnocení našeho testu" není zapotřebí. Kdo volil a) nebo dokonce b), měl prostě smůlu. Přece vůbec nešlo o vstupenky, letenky nebo balón. A jen tak okrajově šlo o Pražské jaro, Olympijské hry nebo AC Spartu. Šlo o KB, VSŽ a další firmy. To, co se tady prodává, je především dobré jméno firmy jako celku, její pověst, důvěryhodnost. Účelem není přímo něco nabídnout, ale vytvářet u čtenářů pozitivní image firmy. Přitom některé akce vypadají dost neefektivně. Třeba když Investiční a poštovní banka spolu s dalšími sponzory financuje aktivity České filharmonie: inzerát sdělující závratnou novinku, že 4. ledna 1896 dirigoval Antonín Dvořák poprvé Českou filharmonii", jste mohli číst nejmíň padesátkrát 4. lednem i po něm. A to prosím roku 1996, nikoliv A ne v lednu, ale v květnu. I když o reklamní účinnosti této akce můžeme mít pochybnosti, důležité je, že se manažerům České filharmonie povedlo tyto sponzory a jejich peníze získat. Za inzeráty si ale musíme představit nikoliv pár desítek tisíc korun. Za každým oznámením jsou milióny poskytnuté na uvedený účel, v případě olympijských her desítky miliónů. To je zároveň odpověď na někdy nechápavou otázku, proč tyto firmy ještě vydávají peníze na vytahovačný" inzerát, když chtěly přispět na

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 Radim Bačuvčík: Marketing neziskových organizací 3 OBSAH PŘEDMLUVA 1. MARKETING V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH A SOCIÁLNÍ MARKETING

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

Ziskem nemusí být vždy jen peníze

Ziskem nemusí být vždy jen peníze Praktický průvodce světem podnikání cz 12 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 12 / ročník 9, prosinec 2008 Bedlivě sledované veřejné zakázky strana 20

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová Marketingové komunikace politických stran Bc. Danuše Hykšová Diplomová práce 2008 2 3 ABSTRAKT Posláním politických kampaní je úspěch u voličské veřejnosti. Základem je zvolení správné marketingové strategie

Více

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina. Vendula Pelikánová Propagace Sport-V-hotelu Vysočina Vendula Pelikánová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou propagace konkrétního subjektu, a to Sport-V-hotelu Vysočina, působícího

Více

Návrh marketingového plánu České pojišťovny odboru pojištění motorových vozidel. Martin Vavruša

Návrh marketingového plánu České pojišťovny odboru pojištění motorových vozidel. Martin Vavruša Návrh marketingového plánu České pojišťovny odboru pojištění motorových vozidel Martin Vavruša Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Martin Dobeš, Jana Brabcová, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více