NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ"

Transkript

1 NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat rok 2011 v kontextu s naší činnosti. K jejím základům patří úspěšné využívání evropských dotací ve prospěch obcí, neziskových organizací či podnikatelů na území Luhačovského Zálesí, vlastní projektové aktivity, výstupy a rovněž podpora akcí místních spolků a organizací v regionu. Na začátku roku 2012 také bilancujeme již třetí rok naplňování našeho Strategického plánu LEADER v Luhačovském Zálesí. Za tuto dobu se podařilo v regionu rozdělit podporu ve výši přibližně 23,5 mil. Kč, což rozhodně není malá částka. Za jejich pomoci se opravila celá řada budov veřejné infrastruktury, neziskové organizace vybavily své klubovny a provozovny a někteří podnikatelé mohly konečně rozjet projekty, které plánovali. Velký zájem žadatelů z Luhačovského Zálesí o finance v 5. a zejména ve 4. Výzvě nás znovu a zase přesvědčil o tom, že místní akční skupina (dále jen MAS) nabízí to pravé, co místní spolky, podnikatelé a obce potřebují pro svůj další rozvoj podporu, finance a také dobrou radu. Je ovšem třeba také hledět dopředu, neboť náš čekají ještě dva roky realizace stávající strategie a s tím související pomoci regionu. Už nyní je však zřejmé, že MAS se stala důležitým partnerem pro obce a další významné subjekty regionu. I proto je naší povinností prosazovat to, aby naše společnost pokračovala ve svých záměrech a v podpoře svých partnerů i po ukončení aktuálního programovacího období v roce Rovněž je našim přáním a platformou pro další aktivity, aby se naše obecně prospěšná společnost dále posilovala, rozšiřovala členskou základnu a díky tomu mohla hrát opět důležitou roli při distribuci daleko větší částky peněz pro regionálně potřebné projekty minimálně v letech Aktivity Luhačovského Zálesí, o.p.s., stejnojmenného svazku obcí a celé řady dalších subjektů v regionu jsou aktuálně tak propojeny, že je naší snahou, aby tato nastavená spolupráce pokračovala i do budoucna. Přeji Vám hodně zdaru do Vaší činnosti, František Kolařík, předseda Luhačovského Zálesí, o.p.s. strana 1

2 ROZHOVOR S PŘEDSEDOU DOZORČÍ RADY ING. JIŘÍM ŠULÁKEM Od roku 2011 má dozorčí rada naší společnosti staronového předsedu. Opakovaně jím byl zvolen starosta obce Doubravy Ing. Jiří Šulák. Toho jsme také poprosili o stručný rozhovor a vyzpovídali jej skrze zhodnocení naší činnosti a vzájemné spolupráce. Pane předsedo, v čem spařujete výhody čerpání dotací prostřednictvím Luhačovské Zálesí, o.p.s.? Čerpání dotací prostřednictví MAS je velmi přínosným prvkem, a to jak pro obce, sdružení, tak i pro začleněné podnikatelské subjekty. Zásadní výhodou je spolupráce s vedením MAS, které je schopno nejen nabídnout dostatečné informace o možnosti získávání dotací, ale především vlastními silami zajistit i komplexní dotační servis. To v praxi znamená, že žadatel se tak může plně spolehnout na to, že po administrativní stránce bude vše provedeno na profesionální úrovni, což je jedna ze zásadních podmínek v procesu od získání dotace, až po její vyúčtování, vč. dlouhodobého monitoringu. Díky této spolupráci, má tím pádem žadatel, větší časovou kapacitu a prostor na samotnou realizaci projektu, který je dotován prostřednictvím MAS. Jednoduše řečeno, každý žadatel určitě ocení, když se nemusí složitě zabývat dotační administrativou a může se věnovat jen realizaci projektu. Věřím, že v tomto je přínos společnosti nezpochybnitelný a stejně tak se s tímto mým tvrzením ztotožňují i mí kolegové, starostové. Jste spokojen se službami poskytovanými pracovníky MAS? Tak to je opravdu dobrá otázka! Je pro mě osobně radost na ni odpovědět. Služby poskytované pracovníky MAS jsou nejen na profesionální úrovni, ale i přes malé personální obsazení, dokáží zvládat neskutečné množství žádostí na čerpání dotačních prostředků. Navíc každý projekt je pracovníky řešen individuálně a tak říkajíc - připasován na míru žadatele. A právě tato složitá práce, je pro ně velmi časově i administrativně náročná. V neposlední řadě, bych rád vyzvedl osobní pozitivní přístup všech zaměstnanců, kteří jsou kdykoliv přístupni naslouchat potřebám žadatelů, řešit jejich požadavky a problémy, které se vztahují k získávání a čerpání dotaci. A takových lidí je třeba si skutečně vážit. strana 2

3 Jako předseda dozorčí rady máte jistě přehled o aktivitách LZ. Kde jsou podle Vás ještě rezervy v činnosti MAS? Ano, aktivity LZ mají velký akční rádius, obecně jsou zaměřeny jak na měkké projekty, tak i na opravy a nové investice v rámci regionu LZ. Neopomenutelná je činnost MAS LZ v projektech kulturních a sportovních. Smyslem je propagace nejen samotného luhačovického lázeňství, ale stejně tak snaha přiblížit široké veřejnosti neméně turisticky zajímavé okolí jednotlivých obcí a měst. A to jak z pohledu kulturního, sportovního tak i rekreačního. To je z mého pohle-du i smysl snažení všech členů MAS LZ. Pokud bych se měl zmínit o rezervách v činnosti MAS LZ, tak tu spatřuji v prvé řadě v dalším oslovení a zapojení nových členů z řad podnikatelských subjektů. Další možností by mělo být i rozšíření projektů, které by směřovaly do celoregionálních oblastí, např. otázka čistoty odpadních vod apod. Rovněž bych uvítal i více investičních projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury obcí. Je podle Vás činnost společnosti pro tento region přínosem? Nejlepší odpovědí na tuto otázku je počet úspěšně zrealizovaných projektů. Osobně mám velmi dobrý pocit, když projíždím regionem a vidím, co všechno se díky činnosti MAS v obcích a městech změnilo. Domnívám se, že zrealizované projekty jsou nejen velkým přínosem pro naše spoluobčany, ale i pro volnočasové aktivity, v rámci turistického ruchu, který díky atraktivitě a novým investicím má v našem regionu vzestupnou tendenci, což považuji za velmi dobré. V poslední době se stále častěji hovoří o budoucnosti MAS v dalším programovém období. Jak vidíte Vy budoucnost MAS v ČR? Měl by podle Vás program LEADER, třeba i v upravené formě, pokračovat i nadále? Je zvláštní, že v našem státě jsme mnohdy svědky situací, kdy věci, které jsou ve světě dlouhodobě ověřené, nedokážeme jednoduše převzít, ale máme z nepochopitelných důvodů potřebu vytvářet něco nového. Vrcholem pak je závěr, že jsme dokázali utratit spoustu peněz za totální zmetek, kdy se jej za dalších nákladů snažíme napravit. Z toho jen odvozuji, že bych byl velmi nerad, aby to, co nám zde léta dobře fungovalo, bylo zrušeno. Proto bych byl osobně velmi rád, aby i v dalším programovém období, byla činnost MAS LZ zachována, jelikož bez její činnosti bude tento region o hodně chudší Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zdaru do Vaší činnosti. strana 3

4 ROZHOVOR S ÚSPĚŠNÝM ŽADATELEM Žadatel: Město Slavičín Dotace: ,- Projekt: Slavičín zkvalitnění dopravní infrastruktury Jak jste se o možnosti získat dotaci přes MAS dozvěděli? Město Slavičín je dlouholetým aktivním členem Mikroregionu Luhačovské Zálesí i MAS. O možnosti dotace jsme se tak dozvěděli z mnohých jednání, která jsme v rámci mikroregionu i MAS absolvovali a absolvujeme. Samozřejmě nás zajímá harmonogram výzev a projekty připravujeme v předstihu tak, abychom byli po vyhlášení výzvy připraveni žádost o dotaci doladit a podat. Realizovali byste váš záměr i bez podpory MAS? Velmi pravděpodobně ne. Současná ekonomická situace měst a obcí je taková, že až na výjimky realizují jen záležitosti, které jsou kofinancovány z dotací. Z vlastních finančních prostředků bychom toho mnoho nezvládli. Byla to vaše první zkušenost s dotacemi poskytovanými v rámci podpory z EU? Ne, to určitě ne. Město Slavičín využívalo i předvstupní pomoci, v plánovacím období EU jsme využívali zejména OPPS SR-ČR a OPŽP. Věříme, že v období bude mít MAS k dispozici více finančních prostředků na dotace, než dosud. Čím blíže je rozhodování konečnému příjemci, tím lépe. Samozřejmě míněno územně či organizačně. Žádný Brusel, ani Praha, ale MAS se znalostí místního prostředí a potřeb rozhoduje o tom, kam bude směřovat disponibilní dotace, kterým směrem se bude území MAS rozvíjet. Věřme, že tento princip bude v novém plánovacím období posílen. Jaké administrativní zatížení vám realizace projektu přinesla? /Připadala vám administrace projektu náročná? Ve srovnání s jinými realizovanými projekty je administrativní náročnost nižší. Předností projektů realizovaných prostřednictvím MAS LZ je kratší doba realizace, čímž se eliminuje i časová náročnost plynoucí z administrace projektu. Jak proběhlo proplacení dotace a jaké jsou vaše zkušenosti s kontrolními orgány poskytovatele dotace? Žádost o proplacení byla podána v prosinci Vzhledem ke zkušenostem z minulých výzev předpokládáme, že k jejímu proplacení dojde do 4 měsíců od jejího podání. Zkušenosti s kontrolním orgánem jsou kladné. Kontroloři se chovají vstřícně jak při podání žádosti o platbu, tak při vlastní kontrole na místě. Jak hodnotíte zpětně celou akci získání dotace? Přestože projekt zatím není finančně ukončen, považujeme jeho realizaci za přínos pro město i jeho občany. strana 4

5 METODA LEADER MŮŽE BÝT ÚČINNÝM NÁSTROJEM ROZVOJE VENKOVSKÝCH OBLASTÍ Metoda LEADER by podle Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) mohla být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce Tato metoda, která se v Evropské unii používá už od roku 1991, klade důraz na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu. Mohla by proto najít široké uplatnění ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru. Metoda Leader je výhodná především s ohledem na rozhodování o využití evropských dotací na té nejnižší úrovni, tedy přímo v regionu. Ti, kteří rozhodují o tom, který projekt bude realizován, přesně znají místní podmínky a návaznosti projektu na okolí. Již od roku 2004 je v rámci dotačních programů Ministerstva zemědělství tento princip úspěšně využíván a máme za to, že je možné ho účelně využít i v jiných programech, které se venkovem zaobírají. Předností je také přímý kontakt se žadateli a velmi úspěšný model systému poradenství, který žadateli pomáhá od fáze přípravy projektu až po jeho kompletní realizaci. A to bez dalších finančních nároků směrem k žadateli, říká koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS Václav Pošmurný. NS MAS zpracovala v lednu 2011 strategický poziční dokument pro přípravu politik rozvoje venkova v rámci programovacího období s názvem Národní strategický plán LEA- DER Tento materiál přijaly i další organizace, zejména Spolek pro obnovu venkova ČR, a stal se také podkladem pro tvorbu stanovisek dalších orgánů, mimo jiné Ministerstva zemědělství ČR a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Nyní vydala NS MAS dodatek k Národnímu strategickému plánu LEADER+, jakousi kuchařku, určenou především pracovníkům řídících orgánů na vedoucích pozicích a dalším pracovníkům podílejícím se na přípravě budoucího víceletého finančního rámce , kteří mohou uvedená technická doporučení zohlednit při hledání možností jejich uplatnění v praxi. Cílem tohoto materiálu není přenést veškerou agendu i zodpovědnost ze stávajících centrálně řízených struktur na venkovská partnerství, ale nabídnout služby existujících tzv. místních akčních skupin (MAS), které disponují vysokou znalostí místních podmínek a problémů, mají personální i organizační kapacity, a mohou tak centrálním orgánům v mnohém jejich roli ulehčit a být jim partnerem při dosahování vytyčených cílů. Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají obce do obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel Programu rozvoje venkova ČR mohou působit MAS), v současné době zahrnuje cca 60 % populace ČR a 95 % plochy ČR. NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí LEADER v České republice. Sdružuje 133 z asi 150 existujících MAS v ČR. strana 5

6 HODNOCENÍ REALIZACE ROZVOJOVÉ STRATEGIE V LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ V LETECH Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí oslaví v letošním roce 5. výročí své existence. A je důvod slavit. Její činnost stojí a padá na realizaci metody LEADER, kterou naplňuje v rámci tzv. Strategického plánu Leader (dále jen SPL); Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity od roku Za tuto dobu se této platformě podařilo zrekonstruovat desítky veřejných budov a obecních prostranství, došlo k vybudování a modernizaci několika dětských hřišť, volnočasových areálů a sportovišť, celá řada neziskových organizací využila možnosti podání žádosti o dotaci a díky tomu nyní poskytují své služby v příjemnějším a modernějším zázemí. Aktivní v čerpání finančních podpor byly také venkovské spolky a neziskové organizace, které díky metodě LEADER mohou čerpat až 90 % dotace na své aktivity. Nesmíme opomenout také žadatele z řad podnikatelů, zemědělců či drobných živnostníků, kteří se rovněž mohou ucházet o evropské peníze na své projektové záměry. V letech vyhlásila Místní akční skupina (dále jen MAS) Luhačovské Zálesí celkem 5 výzev pro předkládání žádostí o dotaci. Za tuto dobu se shromáždilo celkem 73 žádostí o dotaci, z nichž 57 bylo schváleno k podpoře Výběrovou komisí MAS a následně kontrolou správcem dotace k realizaci. Díky metodě LEADER se tak v Luhačovském Zálesí za uplynulé 3 roky proinvestovalo více než 38 mil. Kč a celková výše přímé dotační podpory přesáhla 23,3 mil. Kč. Ročně je tak mezi konečné žadatele rozdělováno částka zhruba kolem 8 mil. Kč. Analogický předpoklad je rovněž pro období let , kdy bude realizace SPL v Luhačovském Zálesí vrcholit. O aktivitě činnosti MAS vypovídá nejen výše podpory, která byla během minulých tří let přerozdělena, ale také zvyšující se počet členů MAS, kteří chápou, že Luhačovské Zálesí, o.p.s. je aktivním subjektem v naplňování strategie rozvoje a obnovy venkova. Ke konci roku 2011 se tak počet členů vyšplhal na 56, přičemž dle pravidel metody LEADER stále převažuje soukromý sektor nad veřejným. Celkový počet podaných projektů Celkový počet schválených projektů Celkové proinvestované výdaje Celková výše přidělených dotací Kč Kč Aktivity MAS jsou také vydatně propagovány a prezentovány na společenských, sportovních a kulturních akcích, které byly konány v rámci Grantového schéma v Luhačovském Zálesí v roce Společnost vyčlenila částku Kč z vlastních zdrojů na podporu místních spolků a jejich akcí. Celkem tak bylo podpořeno 21 akcí napříč regionem. Mimo tuto činnost je Luhačovské Zálesí, o.p.s. aktivní rovněž v dotační politice a v přípravě projektů pro své členy a klienty. strana 6

7 HODNOCENÍ REALIZACE ROZVOJOVÉ STRATEGIE V LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ V ROCE 2011 V roce 2011 vyhlásila MAS Luhačovské Zálesí 2 výzvy pro předkládání žádostí o dotaci konečných žadatelů. Během těchto dvou výzev bylo na MAS předloženo celkem 33 projektů žádostí o dotaci a z toho 23 projektů bylo schváleno k podpoře. Díky metodě LEADER se tak v regionu Luhačovské Zálesí proinvestovalo více než 13 mil. Kč, přičemž celková výše dotací za všechny schválené projekty činila téměř 8 mil. Kč. O prospěšnosti činnosti MAS LZ vypovídá nejen výše podpory, která byla během minulých tří let přerozdělena, ale také zvyšující se počet členů MAS. V roce 2011 došlo k výraznému zvýšení počtu členů MAS. Ze stálých 48 členů, kteří tvořili členskou základnu od počátku fungování MAS Luhačovského Zálesí, došlo k výraznému navýšení počtu členů. Ke konci roku 2011 se tak počet členů vyšplhal na 56. Mezi nově přistupujícími členy jsou převážně spolky a neziskové organizace a mimo tyto je novým členem i jeden zástupce ze soukromého sektoru. Aktivity MAS jsou také vydatně propagovány a prezentovány na společenských, sportovních a kulturních akcích, které byly konány v rámci Grantového schéma v Luhačovském Zálesí. V roce 2011 bylo v rámci GSLZ registrováno celkem 32 žádostí o podporu, přičemž MAS měla to potěšení se prezentovat na 21 schválených akcích. Celková podpora na tyto akce činila Kč a těchto akcí se zúčastnilo přibližně návštěvníků. Působení Luhačovského Zálesí se tak dostává stále více do povědomí všeobecné veřejnosti. Celkový počet podaných projektů Celkový počet schválených projektů Celkové výdaje Celková výše dotací Kč Kč HODNOCENÍ ČINNOSTI LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ, O.P.S. V LETECH Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. byla založena dne 10. dubna roku 2007 a v roce 2012 oslaví již 5 let existence. Pod hlavičkou společnosti funguje také MAS Luhačovské Zálesí, která byla v roce 2009 vybrána k realizaci Strategického plánu LEADER; Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity (dále jen SPL). Jediným zakladatelem Společnosti je Mikroregion Luhačovské Zálesí. Společnost má v souladu se svou zakladatelskou listinou široký okruh aktivit, kterými se v rámci svého fungování zabývá. Patří mezi ně například: - realizace místní rozvojové strategie (SPL) - spolupráce při administraci agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí - dotační, projektová a komerční činnost - destinační marketing a management Luhačovského Zálesí - destinační marketing a management Jižního Valašska strana 7

8 Těší nás, že se společnost v letech nejen díky realizaci SPL již etablovala nejen u starostů obcí z Luhačovského Zálesí, ale získává si také čím dál silnější renomé i u subjektů ze soukromého a neziskového sektoru. Důvodem je především schopnost v mnoha oblastech sofistikovaně poradit a pomoci při řešení jejich projektů. Ostatně o finanční prostředky rozdělované v rámci realizace místní rozvojové strategie je mezi žadateli stále větší zájem, což jednoznačně svědčí o prospěšnosti a efektivitě metody LEADER v regionu. Jak už výše zaznělo, Luhačovské Zálesí, o.p.s. má širší portfolio aktivit Jednou z nejdůležitějších činností je především dotační poradenství a zpracování projektových záměrů do evropských či národních dotačních titulů. V koordinaci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí došlo v předmětném období k přípravě celkem 104 žádostí o dotaci, přičemž takřka ¾ z nich byly úspěšné. Dotace Celkem Celkem žádostí o dotaci Celkem úspěšných žádostí o dotaci Celkem nevyhodnocených žádostí Celkem neúspěšné žádosti o dotaci Celková výše zpracovaných projektů přesáhla o více než 13 mil. Kč magickou hranici 100 mil. Kč, přičemž celkové získané dotace přesahují 55 mil. Kč. Tyto dotace pak vyvolaly investice dosahující takřka 80 mil. Kč Rozpočty Celkem Celkové rozpočty projektů v tis. Kč Kč Kč Kč Kč Celkové rozpočty úspěšných projektů v tis. Kč Kč Kč Kč Kč Celkové získané dotace v tis. Kč Kč Kč Kč Kč Mimo tyto aktivity se však společnost podílí ještě na celé řadě dalších činností, které mají za úkol propagaci a prezentaci Luhačovského Zálesí jako destinační oblasti. Za zmínku stojí v předmětném období vznik jednotného vizuálního stylu Luhačovského Zálesí, která se automaticky promítá do webové prezentace, tiskových zpráv, edice propagačních a informačních materiálů, zpravodaje společnosti a celé řady dalších výstupů. Od roku 2011 pak společnost iniciuje vznik a kontinuální propagaci destinace Jižní Valašsko v rámci Východní Moravy. strana 8

9 LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, O.P.S. V ROCE 2011 Činnost společnosti byla v roce 2011 dělena na 5 základních aktivit: 1 Realizace Strategického plánu LEADER - Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity 2 Administrace agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí 3 Projektová a dotační činnost společnosti 4 Destinační management a marketing Luhačovského Zálesí 5 Rozvoj projektu Trnková stezka Jižní Valašsko Specifikace těchto aktivit je následující: 1 Realizace Strategického plánu LEADER; Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity realizace místní rozvojové strategie v regionu realizace 2 Výzev v roce 2011 (Výzva 04/2011 a Výzva 05/2011) v roce 2011 přijato v SPL 33 projektů v celkové výši přesahující 17,5 mil. Kč vybráno k realizaci 23 projektů, celkové rozpočty přes 13 mil. Kč, přidělená dotace necelých 8 mil. Kč. od 2009 do 2011 rozděleno v regionu 23,5 mil. Kč dotace, celkové proinvestované výdaje činí 38,3 mil. Kč realizace Grantového schéma v Luhačovském Zálesí v roce 2011 rozděleno 100 tis. Kč na společenské, kulturní a sportovní akce pod taktovkou místních spolků a neziskovek celkem podpořeno 21 akcí realizace vzdělávacích seminářů k SPL jednotlivé Výzvy příprava a realizace partnerství v projektech spolupráce MAS 2 Administrace agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí účast na jednáních MLZ vedených v souvislosti s realizovanými projekty příprava a realizace zasedání orgánů MLZ sběr projektových záměrů a sledování možnosti využití dotačních titulů pro členy MLZ dotační poradenství marketingové aktivity mikroregionu propagace mikroregionu obecné poradenství 3 Projektová a dotační činnost společnosti příprava dotačních projektů pro naše partnery dotační management projektů pro naše partnery bezplatné dotační poradenství a konzultační činnost v roce 2011 společnost zpracovala 40 žádostí o dotaci do různých evropských či národních dotačních programů a titulů 27 z nich bylo úspěšných 11 neúspěšných 2 nejsou známy výsledky realizace úspěšných projektů investice ve výši cca 27 mil. Kč celková dotace činí 18 mil. Kč za rok 2011 strana 9

10 4 Destinační management a marketing Luhačovského Zálesí realizace propagačních materiálů v Luhačovském Zálesí nová webová prezentace + vznik prostředí pro turistický portál Luhačovského Zálesí intenzifikace spolupráce s relevantním i aktéry CR v Luhačovském Zálesí realizace tiskové konference Luhačovské Zálesí destinace cestovního ruchu? vznik Pracovní skupiny Cestovní ruch iniciace a přípravné aktivity Luhačovické výzvy 2012 vznik Resortu Luhačovice marketingové aktivity Luhačovského Zálesí a související propagace regionu 5 Rozvoj projektu Trnková stezka Jižní Valašsko definice produktu Trnková stezka na území Jižního Valašska vize a strategie produktu Trnková stezka na území Jižního Valašska jednotný vizuální styl Trnkové stezky / Jižního Valašska včetně základního logomanuálu turistický portál (webová prezentace) Trnková stezka / Jižní Valašsko s napojením na databázi turistických cílů ZlínTip, redakční systém, udržitelnost portálu do roku 2016 volně dostupná mapa Trnkové stezky / Jižního Valašska (6.900 ks) image katalog Trnkové stezky / Jižního Valašska (5.000 ks) studie rozvoje cestovního ruchu Trnkové stezky / Jižního Valašska souhrn kulturního dědictví Trnkové stezky / Jižního Valašska realizace 3 akcí pod hlavičkou Trnkové stezky Píše se začátek měsíce prosince a my za sebou mámě již téměř všechny úspěšně zrealizované projekty v rámci Grantového schéma v Luhačovském Zálesí (dále jen GSLZ) v roce Zatímco začátkem dubna se teprve dopisovaly žádosti o podporu jednotlivých akcí v rámci GSLZ, na začátku měsíce května jsme netrpělivě vyhlíželi první z nich, která odstartovala sérii celkem 21 podpořených akcí. Celé léto se neslo ve znamení kultury a sportu. Během letních měsíců proběhlo celkem 17 kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v rámci GS. Poslední akce, která se uskutečnila v srpnu, byly oslavy 110. výročí založení SDH Slopné. Na začátku září jste měli možnost se zúčastnit již tradiční akce Kulturní Pozlovice 2011 a v Luhačovicích proběhly oslavy 130. výročí narození Marie Calmy Veselé. Ke konci října se uskuteční Finálový závod Krajského žebříčku v orientačním běhu v Luhačovicích a na kon-ci prosince nás čeká Štěpánský běh Memoriál Dana Veselky, který pořádá TJ Sokol Pozlovice. Určitě je nač se těšit! Pro organizátory akcí a členy spolků v Luhačovském Zálesí máme navíc další dobrou zprávu! GSLZ bude vyhlášeno i v roce Přesné podmínky včetně alokace budou k dispozici v lednu strana 10

11 UKONČENÍ 6. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Dne 29. února 2012 byla ukončena výzva pro předkládání žádostí, která byla vypsána v měsíci únoru. Tato výzva byla zaměřena především na rozvoj cestovního ruchu v regionu. Konkrétní prioritní oblasti a Fiche, kterých se týkaly přijaté žádosti o dotaci, jsou popsány níže. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty FICHE I Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy region Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích Cestovní ruch trochu jinak FICHE VII FICHE VIII V rámci této výzvy byly na sekretariátu MAS zaregistrovány celkem 4 Žádosti o dotaci. V rámci Fiche 7 a Fiche 8 to bylo shodně po 1 Žádosti o dotaci, v rámci Fiche 1 byly podány 2 Žádosti o dotaci. Pro tuto výzvu je alokována částka ,- Kč. Alokace rozdělená na jednotlivé Fiche: Fiche 1 - alokovaná částka ,- Kč Fiche 7 - alokovaná částka ,- Kč Fiche 8 - alokovaná částka ,- Kč GRANTOVÉ SCHÉMA V LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ 2012 ANEB JAK PODPOŘIT VAŠE AKCE V LETOŠNÍM ROCE Obce a místní spolky v území působnosti Místní akční skupiny (dále jen MAS) Luhačovské Zálesí se mohou přihlásit do 23. dubna 2012 o financování svých akcí v rámci Grantového schéma v Luhačovském Zálesí, které je především soustředěno na propagaci MAS a jejich aktivit a v neposlední řadě na podporu akcí v regionu. Luhačovské Zálesí, o.p.s. vypsalo Výzvu pro předkládání žádostí na podporu akcí a podpoří vybrané žádosti zaměřené na společenské, kulturní, sportovní a volnočasové akce pořádané na jejím území do konce letošního roku. V záměru A, který je zaměřen na podporu akcí týkajících se výročí obcí v regionu, je výše podpory 8.000,- Kč. V záměru B, který je zaměřen na podporu akcí místních spolků, sdružení atd., činí minimální výše podpory 5.000,- Kč a maximální výše podpory je ,- Kč. Celková alokace pro akce konané v roce 2012 činí ,- Kč. Nutno podotknout, že příjemci podpory budou hlavně na své akci propagovat MAS a především jí uskutečňovanou realizaci místní rozvojové strategie Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity. Uzávěrka příjmu žádostí je 23. dubna 2012, vyhodnocení akcí proběhne v průběhu daného měsíce. Bližší informace včetně Výzvy a formuláře žádosti naleznete na webových stránkách v sekci Ke stažení. Další informace jsou k dispozici u manažerky grantového schéma Ing. Magdy Hlavičkové, tel: , strana 11

12 UKÁZKY Z PODPOŘENÝCH AKCÍ V ROCE 2011 Krojovaný průvod při slavnosti Božího Těla Helpíkův pohár ve Slavičíně Otevírání Naučných stezek Luhačovským Zálesím Zahradní slavnost MŠ Pozlovice strana 12

13 VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU HOLIDAY WORLD V PRAZE Ve dnech se Luhačovské Zálesí, o.p.s. prezentovala na 21. středoevropském veletrhu cestovního ruchu pod názvem Holiday World, který se konal na pražském výstavišti v Holešovicích. Veletrh cestovního ruchu Holiday World je tradiční a prestižní akcí svého druhu a nejvýznamnější přehlídkou cestovních kanceláří, domácích českých regionů, národních turistických centrál cestovního ruchu a dalších služeb turistického průmyslu ve střední Evropě. Veletrh je členěn na část pro veřejnost odbornou a veřejnost laickou. Na letošním veletrhu Holiday World se představila široká škála mnoha zahraničních zemí a bylo zde i široké zastoupení domácích regionů pod společným názvem Region World. Veletrh nabízel velmi bohatý doprovodný program. Mimo konferencí a seminářů určených převážně pro odbornou veřejnost zde bylo připraveno mnoho zajímavých výstav cestovatelských fotografií, přehlídka cestovatelských filmů, soutěže a mnoho dalších. Luhačovské Zálesí o. p. s. se tohoto veletrhu zúčastnilo také v zastoupení ředitele společnosti RNDr. Romana Kašpara. Hlavním cílem naší účasti byla prezentace území Luhačovského Zálesí, zajímavostí a turistických atraktivit, které tato oblast nabízí. Návštěvníkům byly k dispozici různé propagační materiály jako Mapa a Cykloprůvodce Luhačovského Zálesí, tipy na výlet pod názvem Vítejte v Zálesí, produkt Kolem kolem Komonce, průvodce jednotlivými naučnými stezkami a mnohé další z našeho regionu. Mimo to byla v rámci veletrhu prezentována také nabídka turistického produktu Jižní Valašsko Trnková stezka, což je produkt, který vznikl na základě spolupráce s MAS Ploština a MAS Vizovicko a Slušovicko. Pevně doufáme, že účast na tomto veletrhu a propagace této oblasti, přitáhne do našeho regionu ještě více návštěvníků a turistů. strana 13

14 Luhačovské Zálesí o.p.s. Sídlo Luhačovské Zálesí o.p.s. Osvobození Slavičín Sekretariát Luhačovské Zálesí, o.p.s. Hlavní Pozlovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2/2011 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou zpravodaj obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve kterém se snažíme rekapitulovat poslední

Více

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Luhačovské Zálesí v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Příručka pro žadatele o dotaci

Příručka pro žadatele o dotaci Příručka pro žadatele o dotaci MAS Luhačovské Zálesí na předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Programu rozvoje venkova

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

VYHLÁŠENÍ 4. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, o.p.s.

VYHLÁŠENÍ 4. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, o.p.s. VYHLÁŠENÍ 4. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, o.p.s. Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 4. výzvu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Mapa území Rozloha: 215,5 km² Počet ob.: 18 937 Počet obcí: 17 Členská základna: 51 Právní forma: o.s. MAS Podhostýnska - představení MAS Podhostýnska, o. s. byla

Více

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti ÚVOD Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. byla založena v roce 2007 Jediným zakladatelem společnosti je Mikroregion Luhačovské

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy 3 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013/Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV. 1.2 Realizace místní

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy Číslo výzvy: 3 Program Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa Opatření IV. Leader IV. 1.2 Realizace

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy Číslo výzvy: 4 Program Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa Opatření IV. Leader IV. 1.2 Realizace

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech NPPCRR Národní program podpory CR v regionech MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Listopad 2016 Dotační program podpora cestovního ruchu Snahou je podpora konkurenceschopnosti destinací a podpora socioekonomických

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

MAS Zubří země o.p.s.

MAS Zubří země o.p.s. MAS Zubří země o.p.s. Založení společnosti Datum založení: 5.4.2006 Základní informace Forma: obecně prospěšná společnost Zakladatelé: Mikroregion Bystřicko a Město Bystřice n.p. Registrace: 10.5.2006

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Vážení čtenáři, Ing. Pavel Studeník v.r. předseda Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Vážení čtenáři, Ing. Pavel Studeník v.r. předseda Luhačovské Zálesí, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se s Vámi úvodem výroční zprávy za rok 2009 obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí podělil o několik svých dojmů a myšlenek. Stalo se již určitou

Více

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 Podle aktuálních údajů se k 31. 12. podařilo beze zbytku vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004, a to i v programech pro hlavní město

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2011

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2011 NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2011 Vážení čtenáři, po roční odmlce se naše společnost vrací k tradici psaného zpravodaje o novinkách v Luhačovském Zálesí. Důvodem k tomuto kroku je především snaha o lepší

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

5. výzva MAS Ploština realizace Strategického plánu LEADER

5. výzva MAS Ploština realizace Strategického plánu LEADER 5. výzva MAS Ploština realizace Strategického plánu LEADER Občanské sdružení Místní akční skupina Ploština (dále jen MAS Ploština) tímto v souladu se strategickým plánem LEADER na období 2007-2013 MAS

Více

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 7. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2013 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VII. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Identifikace MAS Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 19. ledna 2013 21. května 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2010 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020 1) Informace ze SPL - sumář za 5 výzev MAS 2) ISRÚ kdy, co, jak a proč? 3) Co by obce a jejich území potřebovalo/nepotřebovalo/chtělo?

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader MAS Hradecký venkov

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader MAS Hradecký venkov Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader MAS Hradecký venkov 1. Úvod Název MAS, právní forma: Hradecký venkov, o.p.s. Datum podpisu Dohody se SZIF: Základní údaje: Původní stav* Stav k 31. 12.

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

1. Název SPL: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu

1. Název SPL: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu VYHLÁŠENÍ VÝZVY Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Buchlov na období 2007-2013 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Omluven: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku (budova pošty) 8. 11. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 11 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 6. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Udržitelný rozvoj venkova. Udržitelný rozvoj venkova. Rozvoj regionu cestou inovací

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Udržitelný rozvoj venkova. Udržitelný rozvoj venkova. Rozvoj regionu cestou inovací VYHLÁŠENÍ VÝZVY Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Vizovicko a Slušovicko na období 2007-2013 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí v následujících

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 1. 30. 4. 2013 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer SPL,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více