NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ"

Transkript

1 NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat rok 2011 v kontextu s naší činnosti. K jejím základům patří úspěšné využívání evropských dotací ve prospěch obcí, neziskových organizací či podnikatelů na území Luhačovského Zálesí, vlastní projektové aktivity, výstupy a rovněž podpora akcí místních spolků a organizací v regionu. Na začátku roku 2012 také bilancujeme již třetí rok naplňování našeho Strategického plánu LEADER v Luhačovském Zálesí. Za tuto dobu se podařilo v regionu rozdělit podporu ve výši přibližně 23,5 mil. Kč, což rozhodně není malá částka. Za jejich pomoci se opravila celá řada budov veřejné infrastruktury, neziskové organizace vybavily své klubovny a provozovny a někteří podnikatelé mohly konečně rozjet projekty, které plánovali. Velký zájem žadatelů z Luhačovského Zálesí o finance v 5. a zejména ve 4. Výzvě nás znovu a zase přesvědčil o tom, že místní akční skupina (dále jen MAS) nabízí to pravé, co místní spolky, podnikatelé a obce potřebují pro svůj další rozvoj podporu, finance a také dobrou radu. Je ovšem třeba také hledět dopředu, neboť náš čekají ještě dva roky realizace stávající strategie a s tím související pomoci regionu. Už nyní je však zřejmé, že MAS se stala důležitým partnerem pro obce a další významné subjekty regionu. I proto je naší povinností prosazovat to, aby naše společnost pokračovala ve svých záměrech a v podpoře svých partnerů i po ukončení aktuálního programovacího období v roce Rovněž je našim přáním a platformou pro další aktivity, aby se naše obecně prospěšná společnost dále posilovala, rozšiřovala členskou základnu a díky tomu mohla hrát opět důležitou roli při distribuci daleko větší částky peněz pro regionálně potřebné projekty minimálně v letech Aktivity Luhačovského Zálesí, o.p.s., stejnojmenného svazku obcí a celé řady dalších subjektů v regionu jsou aktuálně tak propojeny, že je naší snahou, aby tato nastavená spolupráce pokračovala i do budoucna. Přeji Vám hodně zdaru do Vaší činnosti, František Kolařík, předseda Luhačovského Zálesí, o.p.s. strana 1

2 ROZHOVOR S PŘEDSEDOU DOZORČÍ RADY ING. JIŘÍM ŠULÁKEM Od roku 2011 má dozorčí rada naší společnosti staronového předsedu. Opakovaně jím byl zvolen starosta obce Doubravy Ing. Jiří Šulák. Toho jsme také poprosili o stručný rozhovor a vyzpovídali jej skrze zhodnocení naší činnosti a vzájemné spolupráce. Pane předsedo, v čem spařujete výhody čerpání dotací prostřednictvím Luhačovské Zálesí, o.p.s.? Čerpání dotací prostřednictví MAS je velmi přínosným prvkem, a to jak pro obce, sdružení, tak i pro začleněné podnikatelské subjekty. Zásadní výhodou je spolupráce s vedením MAS, které je schopno nejen nabídnout dostatečné informace o možnosti získávání dotací, ale především vlastními silami zajistit i komplexní dotační servis. To v praxi znamená, že žadatel se tak může plně spolehnout na to, že po administrativní stránce bude vše provedeno na profesionální úrovni, což je jedna ze zásadních podmínek v procesu od získání dotace, až po její vyúčtování, vč. dlouhodobého monitoringu. Díky této spolupráci, má tím pádem žadatel, větší časovou kapacitu a prostor na samotnou realizaci projektu, který je dotován prostřednictvím MAS. Jednoduše řečeno, každý žadatel určitě ocení, když se nemusí složitě zabývat dotační administrativou a může se věnovat jen realizaci projektu. Věřím, že v tomto je přínos společnosti nezpochybnitelný a stejně tak se s tímto mým tvrzením ztotožňují i mí kolegové, starostové. Jste spokojen se službami poskytovanými pracovníky MAS? Tak to je opravdu dobrá otázka! Je pro mě osobně radost na ni odpovědět. Služby poskytované pracovníky MAS jsou nejen na profesionální úrovni, ale i přes malé personální obsazení, dokáží zvládat neskutečné množství žádostí na čerpání dotačních prostředků. Navíc každý projekt je pracovníky řešen individuálně a tak říkajíc - připasován na míru žadatele. A právě tato složitá práce, je pro ně velmi časově i administrativně náročná. V neposlední řadě, bych rád vyzvedl osobní pozitivní přístup všech zaměstnanců, kteří jsou kdykoliv přístupni naslouchat potřebám žadatelů, řešit jejich požadavky a problémy, které se vztahují k získávání a čerpání dotaci. A takových lidí je třeba si skutečně vážit. strana 2

3 Jako předseda dozorčí rady máte jistě přehled o aktivitách LZ. Kde jsou podle Vás ještě rezervy v činnosti MAS? Ano, aktivity LZ mají velký akční rádius, obecně jsou zaměřeny jak na měkké projekty, tak i na opravy a nové investice v rámci regionu LZ. Neopomenutelná je činnost MAS LZ v projektech kulturních a sportovních. Smyslem je propagace nejen samotného luhačovického lázeňství, ale stejně tak snaha přiblížit široké veřejnosti neméně turisticky zajímavé okolí jednotlivých obcí a měst. A to jak z pohledu kulturního, sportovního tak i rekreačního. To je z mého pohle-du i smysl snažení všech členů MAS LZ. Pokud bych se měl zmínit o rezervách v činnosti MAS LZ, tak tu spatřuji v prvé řadě v dalším oslovení a zapojení nových členů z řad podnikatelských subjektů. Další možností by mělo být i rozšíření projektů, které by směřovaly do celoregionálních oblastí, např. otázka čistoty odpadních vod apod. Rovněž bych uvítal i více investičních projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury obcí. Je podle Vás činnost společnosti pro tento region přínosem? Nejlepší odpovědí na tuto otázku je počet úspěšně zrealizovaných projektů. Osobně mám velmi dobrý pocit, když projíždím regionem a vidím, co všechno se díky činnosti MAS v obcích a městech změnilo. Domnívám se, že zrealizované projekty jsou nejen velkým přínosem pro naše spoluobčany, ale i pro volnočasové aktivity, v rámci turistického ruchu, který díky atraktivitě a novým investicím má v našem regionu vzestupnou tendenci, což považuji za velmi dobré. V poslední době se stále častěji hovoří o budoucnosti MAS v dalším programovém období. Jak vidíte Vy budoucnost MAS v ČR? Měl by podle Vás program LEADER, třeba i v upravené formě, pokračovat i nadále? Je zvláštní, že v našem státě jsme mnohdy svědky situací, kdy věci, které jsou ve světě dlouhodobě ověřené, nedokážeme jednoduše převzít, ale máme z nepochopitelných důvodů potřebu vytvářet něco nového. Vrcholem pak je závěr, že jsme dokázali utratit spoustu peněz za totální zmetek, kdy se jej za dalších nákladů snažíme napravit. Z toho jen odvozuji, že bych byl velmi nerad, aby to, co nám zde léta dobře fungovalo, bylo zrušeno. Proto bych byl osobně velmi rád, aby i v dalším programovém období, byla činnost MAS LZ zachována, jelikož bez její činnosti bude tento region o hodně chudší Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zdaru do Vaší činnosti. strana 3

4 ROZHOVOR S ÚSPĚŠNÝM ŽADATELEM Žadatel: Město Slavičín Dotace: ,- Projekt: Slavičín zkvalitnění dopravní infrastruktury Jak jste se o možnosti získat dotaci přes MAS dozvěděli? Město Slavičín je dlouholetým aktivním členem Mikroregionu Luhačovské Zálesí i MAS. O možnosti dotace jsme se tak dozvěděli z mnohých jednání, která jsme v rámci mikroregionu i MAS absolvovali a absolvujeme. Samozřejmě nás zajímá harmonogram výzev a projekty připravujeme v předstihu tak, abychom byli po vyhlášení výzvy připraveni žádost o dotaci doladit a podat. Realizovali byste váš záměr i bez podpory MAS? Velmi pravděpodobně ne. Současná ekonomická situace měst a obcí je taková, že až na výjimky realizují jen záležitosti, které jsou kofinancovány z dotací. Z vlastních finančních prostředků bychom toho mnoho nezvládli. Byla to vaše první zkušenost s dotacemi poskytovanými v rámci podpory z EU? Ne, to určitě ne. Město Slavičín využívalo i předvstupní pomoci, v plánovacím období EU jsme využívali zejména OPPS SR-ČR a OPŽP. Věříme, že v období bude mít MAS k dispozici více finančních prostředků na dotace, než dosud. Čím blíže je rozhodování konečnému příjemci, tím lépe. Samozřejmě míněno územně či organizačně. Žádný Brusel, ani Praha, ale MAS se znalostí místního prostředí a potřeb rozhoduje o tom, kam bude směřovat disponibilní dotace, kterým směrem se bude území MAS rozvíjet. Věřme, že tento princip bude v novém plánovacím období posílen. Jaké administrativní zatížení vám realizace projektu přinesla? /Připadala vám administrace projektu náročná? Ve srovnání s jinými realizovanými projekty je administrativní náročnost nižší. Předností projektů realizovaných prostřednictvím MAS LZ je kratší doba realizace, čímž se eliminuje i časová náročnost plynoucí z administrace projektu. Jak proběhlo proplacení dotace a jaké jsou vaše zkušenosti s kontrolními orgány poskytovatele dotace? Žádost o proplacení byla podána v prosinci Vzhledem ke zkušenostem z minulých výzev předpokládáme, že k jejímu proplacení dojde do 4 měsíců od jejího podání. Zkušenosti s kontrolním orgánem jsou kladné. Kontroloři se chovají vstřícně jak při podání žádosti o platbu, tak při vlastní kontrole na místě. Jak hodnotíte zpětně celou akci získání dotace? Přestože projekt zatím není finančně ukončen, považujeme jeho realizaci za přínos pro město i jeho občany. strana 4

5 METODA LEADER MŮŽE BÝT ÚČINNÝM NÁSTROJEM ROZVOJE VENKOVSKÝCH OBLASTÍ Metoda LEADER by podle Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) mohla být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce Tato metoda, která se v Evropské unii používá už od roku 1991, klade důraz na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu. Mohla by proto najít široké uplatnění ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru. Metoda Leader je výhodná především s ohledem na rozhodování o využití evropských dotací na té nejnižší úrovni, tedy přímo v regionu. Ti, kteří rozhodují o tom, který projekt bude realizován, přesně znají místní podmínky a návaznosti projektu na okolí. Již od roku 2004 je v rámci dotačních programů Ministerstva zemědělství tento princip úspěšně využíván a máme za to, že je možné ho účelně využít i v jiných programech, které se venkovem zaobírají. Předností je také přímý kontakt se žadateli a velmi úspěšný model systému poradenství, který žadateli pomáhá od fáze přípravy projektu až po jeho kompletní realizaci. A to bez dalších finančních nároků směrem k žadateli, říká koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS Václav Pošmurný. NS MAS zpracovala v lednu 2011 strategický poziční dokument pro přípravu politik rozvoje venkova v rámci programovacího období s názvem Národní strategický plán LEA- DER Tento materiál přijaly i další organizace, zejména Spolek pro obnovu venkova ČR, a stal se také podkladem pro tvorbu stanovisek dalších orgánů, mimo jiné Ministerstva zemědělství ČR a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Nyní vydala NS MAS dodatek k Národnímu strategickému plánu LEADER+, jakousi kuchařku, určenou především pracovníkům řídících orgánů na vedoucích pozicích a dalším pracovníkům podílejícím se na přípravě budoucího víceletého finančního rámce , kteří mohou uvedená technická doporučení zohlednit při hledání možností jejich uplatnění v praxi. Cílem tohoto materiálu není přenést veškerou agendu i zodpovědnost ze stávajících centrálně řízených struktur na venkovská partnerství, ale nabídnout služby existujících tzv. místních akčních skupin (MAS), které disponují vysokou znalostí místních podmínek a problémů, mají personální i organizační kapacity, a mohou tak centrálním orgánům v mnohém jejich roli ulehčit a být jim partnerem při dosahování vytyčených cílů. Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají obce do obyvatel (tedy území, kde dle stávajících pravidel Programu rozvoje venkova ČR mohou působit MAS), v současné době zahrnuje cca 60 % populace ČR a 95 % plochy ČR. NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí LEADER v České republice. Sdružuje 133 z asi 150 existujících MAS v ČR. strana 5

6 HODNOCENÍ REALIZACE ROZVOJOVÉ STRATEGIE V LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ V LETECH Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí oslaví v letošním roce 5. výročí své existence. A je důvod slavit. Její činnost stojí a padá na realizaci metody LEADER, kterou naplňuje v rámci tzv. Strategického plánu Leader (dále jen SPL); Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity od roku Za tuto dobu se této platformě podařilo zrekonstruovat desítky veřejných budov a obecních prostranství, došlo k vybudování a modernizaci několika dětských hřišť, volnočasových areálů a sportovišť, celá řada neziskových organizací využila možnosti podání žádosti o dotaci a díky tomu nyní poskytují své služby v příjemnějším a modernějším zázemí. Aktivní v čerpání finančních podpor byly také venkovské spolky a neziskové organizace, které díky metodě LEADER mohou čerpat až 90 % dotace na své aktivity. Nesmíme opomenout také žadatele z řad podnikatelů, zemědělců či drobných živnostníků, kteří se rovněž mohou ucházet o evropské peníze na své projektové záměry. V letech vyhlásila Místní akční skupina (dále jen MAS) Luhačovské Zálesí celkem 5 výzev pro předkládání žádostí o dotaci. Za tuto dobu se shromáždilo celkem 73 žádostí o dotaci, z nichž 57 bylo schváleno k podpoře Výběrovou komisí MAS a následně kontrolou správcem dotace k realizaci. Díky metodě LEADER se tak v Luhačovském Zálesí za uplynulé 3 roky proinvestovalo více než 38 mil. Kč a celková výše přímé dotační podpory přesáhla 23,3 mil. Kč. Ročně je tak mezi konečné žadatele rozdělováno částka zhruba kolem 8 mil. Kč. Analogický předpoklad je rovněž pro období let , kdy bude realizace SPL v Luhačovském Zálesí vrcholit. O aktivitě činnosti MAS vypovídá nejen výše podpory, která byla během minulých tří let přerozdělena, ale také zvyšující se počet členů MAS, kteří chápou, že Luhačovské Zálesí, o.p.s. je aktivním subjektem v naplňování strategie rozvoje a obnovy venkova. Ke konci roku 2011 se tak počet členů vyšplhal na 56, přičemž dle pravidel metody LEADER stále převažuje soukromý sektor nad veřejným. Celkový počet podaných projektů Celkový počet schválených projektů Celkové proinvestované výdaje Celková výše přidělených dotací Kč Kč Aktivity MAS jsou také vydatně propagovány a prezentovány na společenských, sportovních a kulturních akcích, které byly konány v rámci Grantového schéma v Luhačovském Zálesí v roce Společnost vyčlenila částku Kč z vlastních zdrojů na podporu místních spolků a jejich akcí. Celkem tak bylo podpořeno 21 akcí napříč regionem. Mimo tuto činnost je Luhačovské Zálesí, o.p.s. aktivní rovněž v dotační politice a v přípravě projektů pro své členy a klienty. strana 6

7 HODNOCENÍ REALIZACE ROZVOJOVÉ STRATEGIE V LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ V ROCE 2011 V roce 2011 vyhlásila MAS Luhačovské Zálesí 2 výzvy pro předkládání žádostí o dotaci konečných žadatelů. Během těchto dvou výzev bylo na MAS předloženo celkem 33 projektů žádostí o dotaci a z toho 23 projektů bylo schváleno k podpoře. Díky metodě LEADER se tak v regionu Luhačovské Zálesí proinvestovalo více než 13 mil. Kč, přičemž celková výše dotací za všechny schválené projekty činila téměř 8 mil. Kč. O prospěšnosti činnosti MAS LZ vypovídá nejen výše podpory, která byla během minulých tří let přerozdělena, ale také zvyšující se počet členů MAS. V roce 2011 došlo k výraznému zvýšení počtu členů MAS. Ze stálých 48 členů, kteří tvořili členskou základnu od počátku fungování MAS Luhačovského Zálesí, došlo k výraznému navýšení počtu členů. Ke konci roku 2011 se tak počet členů vyšplhal na 56. Mezi nově přistupujícími členy jsou převážně spolky a neziskové organizace a mimo tyto je novým členem i jeden zástupce ze soukromého sektoru. Aktivity MAS jsou také vydatně propagovány a prezentovány na společenských, sportovních a kulturních akcích, které byly konány v rámci Grantového schéma v Luhačovském Zálesí. V roce 2011 bylo v rámci GSLZ registrováno celkem 32 žádostí o podporu, přičemž MAS měla to potěšení se prezentovat na 21 schválených akcích. Celková podpora na tyto akce činila Kč a těchto akcí se zúčastnilo přibližně návštěvníků. Působení Luhačovského Zálesí se tak dostává stále více do povědomí všeobecné veřejnosti. Celkový počet podaných projektů Celkový počet schválených projektů Celkové výdaje Celková výše dotací Kč Kč HODNOCENÍ ČINNOSTI LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ, O.P.S. V LETECH Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. byla založena dne 10. dubna roku 2007 a v roce 2012 oslaví již 5 let existence. Pod hlavičkou společnosti funguje také MAS Luhačovské Zálesí, která byla v roce 2009 vybrána k realizaci Strategického plánu LEADER; Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity (dále jen SPL). Jediným zakladatelem Společnosti je Mikroregion Luhačovské Zálesí. Společnost má v souladu se svou zakladatelskou listinou široký okruh aktivit, kterými se v rámci svého fungování zabývá. Patří mezi ně například: - realizace místní rozvojové strategie (SPL) - spolupráce při administraci agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí - dotační, projektová a komerční činnost - destinační marketing a management Luhačovského Zálesí - destinační marketing a management Jižního Valašska strana 7

8 Těší nás, že se společnost v letech nejen díky realizaci SPL již etablovala nejen u starostů obcí z Luhačovského Zálesí, ale získává si také čím dál silnější renomé i u subjektů ze soukromého a neziskového sektoru. Důvodem je především schopnost v mnoha oblastech sofistikovaně poradit a pomoci při řešení jejich projektů. Ostatně o finanční prostředky rozdělované v rámci realizace místní rozvojové strategie je mezi žadateli stále větší zájem, což jednoznačně svědčí o prospěšnosti a efektivitě metody LEADER v regionu. Jak už výše zaznělo, Luhačovské Zálesí, o.p.s. má širší portfolio aktivit Jednou z nejdůležitějších činností je především dotační poradenství a zpracování projektových záměrů do evropských či národních dotačních titulů. V koordinaci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí došlo v předmětném období k přípravě celkem 104 žádostí o dotaci, přičemž takřka ¾ z nich byly úspěšné. Dotace Celkem Celkem žádostí o dotaci Celkem úspěšných žádostí o dotaci Celkem nevyhodnocených žádostí Celkem neúspěšné žádosti o dotaci Celková výše zpracovaných projektů přesáhla o více než 13 mil. Kč magickou hranici 100 mil. Kč, přičemž celkové získané dotace přesahují 55 mil. Kč. Tyto dotace pak vyvolaly investice dosahující takřka 80 mil. Kč Rozpočty Celkem Celkové rozpočty projektů v tis. Kč Kč Kč Kč Kč Celkové rozpočty úspěšných projektů v tis. Kč Kč Kč Kč Kč Celkové získané dotace v tis. Kč Kč Kč Kč Kč Mimo tyto aktivity se však společnost podílí ještě na celé řadě dalších činností, které mají za úkol propagaci a prezentaci Luhačovského Zálesí jako destinační oblasti. Za zmínku stojí v předmětném období vznik jednotného vizuálního stylu Luhačovského Zálesí, která se automaticky promítá do webové prezentace, tiskových zpráv, edice propagačních a informačních materiálů, zpravodaje společnosti a celé řady dalších výstupů. Od roku 2011 pak společnost iniciuje vznik a kontinuální propagaci destinace Jižní Valašsko v rámci Východní Moravy. strana 8

9 LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, O.P.S. V ROCE 2011 Činnost společnosti byla v roce 2011 dělena na 5 základních aktivit: 1 Realizace Strategického plánu LEADER - Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity 2 Administrace agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí 3 Projektová a dotační činnost společnosti 4 Destinační management a marketing Luhačovského Zálesí 5 Rozvoj projektu Trnková stezka Jižní Valašsko Specifikace těchto aktivit je následující: 1 Realizace Strategického plánu LEADER; Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity realizace místní rozvojové strategie v regionu realizace 2 Výzev v roce 2011 (Výzva 04/2011 a Výzva 05/2011) v roce 2011 přijato v SPL 33 projektů v celkové výši přesahující 17,5 mil. Kč vybráno k realizaci 23 projektů, celkové rozpočty přes 13 mil. Kč, přidělená dotace necelých 8 mil. Kč. od 2009 do 2011 rozděleno v regionu 23,5 mil. Kč dotace, celkové proinvestované výdaje činí 38,3 mil. Kč realizace Grantového schéma v Luhačovském Zálesí v roce 2011 rozděleno 100 tis. Kč na společenské, kulturní a sportovní akce pod taktovkou místních spolků a neziskovek celkem podpořeno 21 akcí realizace vzdělávacích seminářů k SPL jednotlivé Výzvy příprava a realizace partnerství v projektech spolupráce MAS 2 Administrace agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí účast na jednáních MLZ vedených v souvislosti s realizovanými projekty příprava a realizace zasedání orgánů MLZ sběr projektových záměrů a sledování možnosti využití dotačních titulů pro členy MLZ dotační poradenství marketingové aktivity mikroregionu propagace mikroregionu obecné poradenství 3 Projektová a dotační činnost společnosti příprava dotačních projektů pro naše partnery dotační management projektů pro naše partnery bezplatné dotační poradenství a konzultační činnost v roce 2011 společnost zpracovala 40 žádostí o dotaci do různých evropských či národních dotačních programů a titulů 27 z nich bylo úspěšných 11 neúspěšných 2 nejsou známy výsledky realizace úspěšných projektů investice ve výši cca 27 mil. Kč celková dotace činí 18 mil. Kč za rok 2011 strana 9

10 4 Destinační management a marketing Luhačovského Zálesí realizace propagačních materiálů v Luhačovském Zálesí nová webová prezentace + vznik prostředí pro turistický portál Luhačovského Zálesí intenzifikace spolupráce s relevantním i aktéry CR v Luhačovském Zálesí realizace tiskové konference Luhačovské Zálesí destinace cestovního ruchu? vznik Pracovní skupiny Cestovní ruch iniciace a přípravné aktivity Luhačovické výzvy 2012 vznik Resortu Luhačovice marketingové aktivity Luhačovského Zálesí a související propagace regionu 5 Rozvoj projektu Trnková stezka Jižní Valašsko definice produktu Trnková stezka na území Jižního Valašska vize a strategie produktu Trnková stezka na území Jižního Valašska jednotný vizuální styl Trnkové stezky / Jižního Valašska včetně základního logomanuálu turistický portál (webová prezentace) Trnková stezka / Jižní Valašsko s napojením na databázi turistických cílů ZlínTip, redakční systém, udržitelnost portálu do roku 2016 volně dostupná mapa Trnkové stezky / Jižního Valašska (6.900 ks) image katalog Trnkové stezky / Jižního Valašska (5.000 ks) studie rozvoje cestovního ruchu Trnkové stezky / Jižního Valašska souhrn kulturního dědictví Trnkové stezky / Jižního Valašska realizace 3 akcí pod hlavičkou Trnkové stezky Píše se začátek měsíce prosince a my za sebou mámě již téměř všechny úspěšně zrealizované projekty v rámci Grantového schéma v Luhačovském Zálesí (dále jen GSLZ) v roce Zatímco začátkem dubna se teprve dopisovaly žádosti o podporu jednotlivých akcí v rámci GSLZ, na začátku měsíce května jsme netrpělivě vyhlíželi první z nich, která odstartovala sérii celkem 21 podpořených akcí. Celé léto se neslo ve znamení kultury a sportu. Během letních měsíců proběhlo celkem 17 kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v rámci GS. Poslední akce, která se uskutečnila v srpnu, byly oslavy 110. výročí založení SDH Slopné. Na začátku září jste měli možnost se zúčastnit již tradiční akce Kulturní Pozlovice 2011 a v Luhačovicích proběhly oslavy 130. výročí narození Marie Calmy Veselé. Ke konci října se uskuteční Finálový závod Krajského žebříčku v orientačním běhu v Luhačovicích a na kon-ci prosince nás čeká Štěpánský běh Memoriál Dana Veselky, který pořádá TJ Sokol Pozlovice. Určitě je nač se těšit! Pro organizátory akcí a členy spolků v Luhačovském Zálesí máme navíc další dobrou zprávu! GSLZ bude vyhlášeno i v roce Přesné podmínky včetně alokace budou k dispozici v lednu strana 10

11 UKONČENÍ 6. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Dne 29. února 2012 byla ukončena výzva pro předkládání žádostí, která byla vypsána v měsíci únoru. Tato výzva byla zaměřena především na rozvoj cestovního ruchu v regionu. Konkrétní prioritní oblasti a Fiche, kterých se týkaly přijaté žádosti o dotaci, jsou popsány níže. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty FICHE I Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy region Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích Cestovní ruch trochu jinak FICHE VII FICHE VIII V rámci této výzvy byly na sekretariátu MAS zaregistrovány celkem 4 Žádosti o dotaci. V rámci Fiche 7 a Fiche 8 to bylo shodně po 1 Žádosti o dotaci, v rámci Fiche 1 byly podány 2 Žádosti o dotaci. Pro tuto výzvu je alokována částka ,- Kč. Alokace rozdělená na jednotlivé Fiche: Fiche 1 - alokovaná částka ,- Kč Fiche 7 - alokovaná částka ,- Kč Fiche 8 - alokovaná částka ,- Kč GRANTOVÉ SCHÉMA V LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ 2012 ANEB JAK PODPOŘIT VAŠE AKCE V LETOŠNÍM ROCE Obce a místní spolky v území působnosti Místní akční skupiny (dále jen MAS) Luhačovské Zálesí se mohou přihlásit do 23. dubna 2012 o financování svých akcí v rámci Grantového schéma v Luhačovském Zálesí, které je především soustředěno na propagaci MAS a jejich aktivit a v neposlední řadě na podporu akcí v regionu. Luhačovské Zálesí, o.p.s. vypsalo Výzvu pro předkládání žádostí na podporu akcí a podpoří vybrané žádosti zaměřené na společenské, kulturní, sportovní a volnočasové akce pořádané na jejím území do konce letošního roku. V záměru A, který je zaměřen na podporu akcí týkajících se výročí obcí v regionu, je výše podpory 8.000,- Kč. V záměru B, který je zaměřen na podporu akcí místních spolků, sdružení atd., činí minimální výše podpory 5.000,- Kč a maximální výše podpory je ,- Kč. Celková alokace pro akce konané v roce 2012 činí ,- Kč. Nutno podotknout, že příjemci podpory budou hlavně na své akci propagovat MAS a především jí uskutečňovanou realizaci místní rozvojové strategie Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity. Uzávěrka příjmu žádostí je 23. dubna 2012, vyhodnocení akcí proběhne v průběhu daného měsíce. Bližší informace včetně Výzvy a formuláře žádosti naleznete na webových stránkách v sekci Ke stažení. Další informace jsou k dispozici u manažerky grantového schéma Ing. Magdy Hlavičkové, tel: , strana 11

12 UKÁZKY Z PODPOŘENÝCH AKCÍ V ROCE 2011 Krojovaný průvod při slavnosti Božího Těla Helpíkův pohár ve Slavičíně Otevírání Naučných stezek Luhačovským Zálesím Zahradní slavnost MŠ Pozlovice strana 12

13 VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU HOLIDAY WORLD V PRAZE Ve dnech se Luhačovské Zálesí, o.p.s. prezentovala na 21. středoevropském veletrhu cestovního ruchu pod názvem Holiday World, který se konal na pražském výstavišti v Holešovicích. Veletrh cestovního ruchu Holiday World je tradiční a prestižní akcí svého druhu a nejvýznamnější přehlídkou cestovních kanceláří, domácích českých regionů, národních turistických centrál cestovního ruchu a dalších služeb turistického průmyslu ve střední Evropě. Veletrh je členěn na část pro veřejnost odbornou a veřejnost laickou. Na letošním veletrhu Holiday World se představila široká škála mnoha zahraničních zemí a bylo zde i široké zastoupení domácích regionů pod společným názvem Region World. Veletrh nabízel velmi bohatý doprovodný program. Mimo konferencí a seminářů určených převážně pro odbornou veřejnost zde bylo připraveno mnoho zajímavých výstav cestovatelských fotografií, přehlídka cestovatelských filmů, soutěže a mnoho dalších. Luhačovské Zálesí o. p. s. se tohoto veletrhu zúčastnilo také v zastoupení ředitele společnosti RNDr. Romana Kašpara. Hlavním cílem naší účasti byla prezentace území Luhačovského Zálesí, zajímavostí a turistických atraktivit, které tato oblast nabízí. Návštěvníkům byly k dispozici různé propagační materiály jako Mapa a Cykloprůvodce Luhačovského Zálesí, tipy na výlet pod názvem Vítejte v Zálesí, produkt Kolem kolem Komonce, průvodce jednotlivými naučnými stezkami a mnohé další z našeho regionu. Mimo to byla v rámci veletrhu prezentována také nabídka turistického produktu Jižní Valašsko Trnková stezka, což je produkt, který vznikl na základě spolupráce s MAS Ploština a MAS Vizovicko a Slušovicko. Pevně doufáme, že účast na tomto veletrhu a propagace této oblasti, přitáhne do našeho regionu ještě více návštěvníků a turistů. strana 13

14 Luhačovské Zálesí o.p.s. Sídlo Luhačovské Zálesí o.p.s. Osvobození Slavičín Sekretariát Luhačovské Zálesí, o.p.s. Hlavní Pozlovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Verze platná k 15. 5. 2015, verze č. 1. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby metodiky v rámci projektu spolupráce MAS... 4 1.2 Sledované ukazatele... 7 2

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO OBCE A MĚSTA V současné době existuje množství dotačních titulů pro rok 2015, které mohou obce využít k financování a realizaci svých plánů. Připravili jsme pro Vás aktuální přehled

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více