Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008"

Transkript

1 Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008

2 6. Naši zaměstnaci 7. Ocenění Obsah 1. O zprávě Poštovní spořitelna Kdo jsme? Kde nás najdete? Co nabízíme? Boříme bariéry Udržitelný rozvoj Zahraniční trendy Jak je práce na udržitelném rozvoji organizována? Naši partneři Speciální produkty Naše nabídka Pro neziskové organizace Oblasti podpory Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Vzdělávání a finanční gramotnost Volnočasové aktivity mládeže s prevencí sociopatologických jevů Program na podporu regionu Sociální marketing Naši zaměstnanci Vzdělávání zaměstnanců Studenti a absolventi Zaměstnanecké výhody Dobrovolnické dny Péče o propouštěné zaměstnance Ocenění < 2

3 Naším úkolem je pečlivě naslouchat potřebám našich klientů a nabízet jim taková řešení v podobě produktů a služeb, která jsou pro ně nejvhodnější. O zprávě <

4 1. O zprávě 2. Skupina ČSOB 3. Udržitelný rozvoj 4. Speciální produkty 5. Oblasti podpory 6. Naši zaměstnaci 7. Ocenění O zprávě 1. Cílem této zprávy je již podruhé v historii poskytnout úplný obrázek o činnosti Poštovní spořitelny ve všech oblastech udržitelného rozvoje. V následujících kapitolách přinášíme informace o Poštovní spořitelně, jejích společensky odpovědných produktech a jednotlivých aktivitách v rámci udržitelného rozvoje. < 4

5 Na trhu neexistuje žádná banka, která by byla dostupnější. Poštovní spořitelna <

6 2.1. Kdo jsme? 2.2. Kde nás najdete? 2.3. Co nabízíme? 2.4. Boříme bariéry Kdo jsme? 2.1. Poštovní spořitelna patří díky počtu klientů na domácím bankovním trhu k nejvýznamnějším peněžním ústavům. Obsluhuje jich více než dva miliony a nabízí jim bankovní služby v nejširší síti obchodních míst. Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a.s., která je, měřeno hodnotou aktiv, největší bankou se sídlem v České republice a střední Evropě. V průběhu posledních let upevnila Poštovní spořitelna své postavení na trhu bankovních služeb pro fyzické osoby i drobné podnikatele a zároveň výrazně expandovala v oblasti úvěrových produktů. Díky našemu aktivnímu zapojení v organizaci International Commission for Postal Financial Services and Business bylo Poštovní spořitelně v srpnu 2008 svěřeno tříleté předsednictví této asociace, která sdružuje evropské poštovní banky a pošty. Poštovní spořitelna se nepochybně stala také významným hráčem na poli inovací a zvyšování uživatelského komfortu klientů. V oblasti úvěrových produktů poskytuje svým klientům možnost uzavírat smlouvy o spotřebitelských úvěrech nejen ve vlastních pobočkách Poštovní spořitelny, ale také na všech obchodních místech České pošty a prostřednictvím agentské sítě Českomoravské stavební spořitelny. Na vybraných poštách je možné některé spotřebitelské úvěry uzavírat i on-line, což pro klienty představuje výrazné zrychlení procesu poskytnutí požadované služby. Zásluhou této strategie zaujala Poštovní spořitelna velmi dobrou výchozí pozici, která jí v následujících letech umožní dále upevňovat již tak výjimečné postavení na retailovém trhu. < 6

7 2.1. Kdo jsme? 2.2. Kde nás 2.3. Co nabízíme? 2.4. Boříme bariéry najdete? Kde nás najdete? 2.2. Na trhu neexistuje žádná banka, která by byla dostupnější! Klienti mohou spravovat své finance na více než 3300 poštách, ve více než 45 vlastních pobočkách Poštovní spořitelny, prostřednictvím 726 bankomatů a v neposlední řadě prostřednictvím 2500 agentů ČMSS. Na 100 pobočkách České pošty funguje pro klienty specializovaná přepážka Poštovní spořitelny, která poskytuje výhradně bankovní služby. V roce 2007 a 2008 byl na 100 vybraných poštách otevřený nový typ přepážky BankZóna České pošty. Naši klienti mají rovněž k dispozici všechny kanály elektronického bankovnictví Max Mobil PS, Max Internetbanking PS a Max Phone PS. Poštovní spořitelna jako první spolu s ČSOB uvedla službu CashBack, díky níž si klienti mohou vybrat hotovost z účtu prostřednictvím 2500 pokladen v supermarketech a hypermarketech Albert a téměř 200 čerpacích stanic společnosti Čepro EuroOil, a to bez jakýchkoli poplatků. Stala se tak průkopníkem zcela nové bankovní služby na českém trhu. Tento svůj status potvrzuje také zavedením nové služby TV Banka, která klientům přináší možnost spravovat účet z pohodlí domova pomocí televizního ovladače. Naši klienti mohou přijít do banky také o víkendu. Celkem 498 pošt je totiž otevřeno i v sobotu, 32 pošt je otevřeno sedm dní v týdnu. < 7

8 2.1. Kdo jsme? 2.2. Kde nás 2.3. Co nabízíme? 2.4. Boříme bariéry najdete? Co nabízíme? 2.3. Poštovní spořitelna je cenově nejvýhodnější velká banka na českém trhu. Jako první velká banka také neúčtuje poplatky za příchozí platby. Podporuje otevřený a férový vztah mezi klienty a jejich bankou. Vedle zřízení institutu nezávislého ombudsmana hájícího zájmy klientů se také hlásí ke Kodexu chování mezi bankami a klienty České bankovní asociace. < 8

9 2.1. Kdo jsme? 2.2. Kde nás 2.3. Co nabízíme? 2.4. Boříme bariéry najdete? 2.4. Boříme bariéry Žádná jiná banka se v počtu bezbariérových obchodních míst ani nepřibližuje Poštovní spořitelně. Bezbariérových je nyní už bezmála 1000 pošt. Dalších více než 1300 pošt je vybaveno signálním zařízením pro přivolání obsluhy. V roce 2008 bylo 58 bankomatů Poštovní spořitelny vybaveno systémem, který jej umožní využívat nevidomým a slabozrakým klientům. Do konce roku 2009 bude touto technologií opatřeno dalších 395 bankomatů. Historie a vlastníci banky 1883 vznik vídeňské Poštovní spořitelny 1918 vznik Poštovní spořitelny Praha 1919 přejmenování na Ústav šekový 1930 přeměna v Poštovní spořitelnu 1950 zrušení Poštovní spořitelny 1991 vznik Poštovní banky 1994 fúze s Investiční bankou a vznik Investiční a Poštovní banky 1995 vznik dvou obchodních značek 2000 spojení IPB s Československou obchodní bankou, současně došlo k zachování obchodní značky Poštovní spořitelny Akcionáři Jediným akcionářem je KBC Bank NV, která je součástí skupiny KBC. < 9

10 Naším cílem není charita, ale podpora aktivit motivujících k dlouhodobému rozvoji společnosti. Udržitelný rozvoj <

11 3.1. Zahraniční trendy 3.2. Jak je práce organizována? 3.3. Naši partneři Udržitelný rozvoj Oblasti podpory 10% Myšlenka udržitelného rozvoje určuje koncepci našich projektů dlouhodobost, nepřetržitý rozvoj a růst jak společnosti kolem nás, tak našeho vlastního podnikání. Podařilo se nám nalézt cestu, jak výrazně posílit stále jedinečné spojení principů společenské odpovědnosti firmy a vlastního podnikání. Cílem našeho snažení není charita, ale podpora aktivit, které motivují k dlouhodobému rozvoji společnosti. V rámci udržitelného rozvoje jsou vymezeny tři strategické oblasti, na které cílíme naši podporu: Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Vzdělávání a finanční gramotnost Volnočasové aktivity mládeže s prevencí sociopatologických jevů Rozložení finančních prostředků vynaložených na jednotlivé oblasti podpory: 25% Vzdělávání a finanční gramotnost 65% Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Volnočasové aktivity mládeže s prevencí sociopatologických jevů < 11

12 3.1. Zahraniční trendy 3.2. Jak je práce organizována? 3.3. Naši partneři Zahraniční trendy 3.1. Z celosvětových trendů vyplývá, že mezi konkurenční výhodou a společenskou odpovědností firmy (udržitelným rozvojem firmy) existuje přímá vazba. Vytvoření jedinečné a dlouhodobě udržitelné strategie rozvoje firmy pomocí využití společensky odpovědných aktivit a jejich reálného napojení na vlastní podnikání představuje cestu, jak tuto přímou vazbu náležitě zhodnotit. Mezi přední teoretiky udržitelného rozvoje patří Mark M. Kramer 1, který říká: Ať už se díváme na měnící se požadavky spotřebitelů nebo na regulační politiku jednotlivých zemí, můžeme konstatovat, že společenské dopady firemních aktivit mají stále větší vliv na jejich finanční úspěch. Firmy, které si uvědomují a prosazují tyto trendy, nejenže šetří peníze, ale navíc získávají konkurenční výhodu nad pomalejšími soupeři na trhu. Na současných globalizovaných trzích není zapojení společenských hledisek do firemní strategie překážkou, ale naopak nezbytností. (zdroj: asp?item=275120) Poštovní spořitelna tento trend realizuje již od roku 2004, kdy započala spolupráce s družstvem invalidů Ergotep. 1 Managing Director FSG Social Impact Advisors, Senior Fellow CSR Initiative of the Mossavar Rahmani Center for Business in Government at Harvard s Kennedy School of Government < 12

13 3.1. Zahraniční trendy 3.2. Jak je práce organizována? 3.3. Naši partneři Jak je práce na udržitelném rozvoji organizována? 3.2. CSR = Corporate Social Responsibility = Společenská odpovědnost firem V rámci vrcholového managementu je vytvořena expertní skupina, která se pravidelně schází a rozhoduje o realizaci jednotlivých projektů. Expertní skupině jsou pro rozhodnutí předkládány jen ty projekty, které plně splňují stanovená strategická kritéria. Skupina je složena z ředitelů odpovědných za oblast segmentového a strategického marketingu, obchodního rozvoje, retailového a korporátního bankovnictví, personalistiky a právních služeb. Vybrané projekty pak zohledňují postoje vrcholového vedení a teší se všeobecné podpoře napříč bankou. Rozpočet a volbu strategických oblastí, včetně kritérií výběru projektů schvaluje nejvyšší vedení skupiny ČSOB na pravidelné roční bázi. V roce 2008 byl navíc nově sestaven výbor Country team CSR, ve kterém jsou zastoupeni členové představenstva banky a který si klade za cíl jasné strategické směřování společenské odpovědnosti ČSOB a Poštovní spořitelny. < 13

14 3.1. Zahraniční trendy 3.2. Jak je práce organizována? 3.3. Naši partneři Naši partneři 3.3. Strategie udržitelného rozvoje je postavena na pravidelném a průběžném dialogu s předními hráči na tomto poli. Poštovní spořitelna je jedním z členů klubu firemních dárců DONATOR (při Fóru Dárců), které je prestižním sdružením firem, jejichž hlavním cílem je podporovat rozvoj firemní filantropie a propagovat odpovědné dárcovství v České republice. Efektivitu finančních prostředků investovaných do společensky odpovědných projektů měříme prostřednictvím metodiky Standard odpovědná firma. Aktivně spolupracujeme také s Nadací VIA, jejíž jednou ze stěžejních činností je podpora rozvoje dárcovství v České republice. Naše účast v CSR sítích přináší prostor pro prezentaci vlastních projektů a aktivní vyhledávání podnětů pro další zdokonalení naší strategie udržitelného rozvoje. Každoročně se také účastníme výstavy NON-HANDICAP a mezinárodního veletrhu HOSPIMedica. < 14

15 Jako jediná česká banka nabízíme speciální účet pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Speciální produkty <

16 4.1. Naše nabídka 4.2. Pro neziskové organizace Naše nabídka Poštovní spořitelna nabízí produkty pro všechny věkové skupiny obyvatel a pro vybrané podnikatelské skupiny. V našem produktovém portfoliu jsou zastoupeny produkty a služby, které korespondují se strategickými oblastmi udržitelného rozvoje. Jedná se například o běžný účet v programu Handicap, podnikatelský účet v programu Neziskový sektor a v neposlední řadě o úvěr na vzdělání, který byl v roce 2007 oceněn 1. místem a 3. místem v prestižní finanční soutěži Zlatá koruna. Druhé místo ve Zlaté koruně za rok 2006 a ocenění Finanční produkt roku časopisu Osobní finance získal výše uvedený běžný účet Handicap. Jde o speciální účet pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany, který nabízíme jako jediná banka na českém trhu. Vzdělávání Úvěr na vzdělání Účelový spotřebitelský úvěr pro občany ČR od 18 let na financování studia vysoké školy, vyšší odborné školy, jazykových kurzů či rekvalifikace. Spořicí účet na vzdělání Speciální účet s nadstandardním úročením pro klienty ve věku do 21 let, který přibližuje možnosti vzdělání Zdravotně znevýhodněné osoby Postžirový účet Handicap Zvýhodněný běžný účet pro zletilé fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P). Neziskové organizace Postkonto Postkonto v programu Neziskový sektor pro spolky, svazy, kluby, nadace, církve, bytová družstva a další neziskové organizace má všechny vlastnosti běžného podnikatelského účtu, a navíc přináší řadu zvýhodnění např. vedení účtu zdarma. < 16

17 4.1. Naše nabídka 4.2. Pro neziskové organizace 4.2. Pro neziskové organizace Cílem projektu je poskytování návratných nadačních příspěvků zavedeným neziskovým organizacím, které pomohou překlenout dlouhé období před reálným vyplacením dotací ze státního rozpočtu či ze strukturálních fondů Evropské unie. Spolu s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) usnadňujeme nestátním neziskovým organizacím cestu k financování jejich projektů. Nadaci poskytujeme výhodný úvěr na financování Programu překlenovací pomoci. NROS pak následně z těchto prostředků poskytuje návratné nadační příspěvky těm organizacím, které o tuto službu požádaly a projdou hodnotícím procesem nadace. Současně s nadací sdílíme zkušenosti a poznatky získané v tomto programu a společně zpracováváme návrh kritérií pro hodnocení bonity neziskových organizací, která by v budoucnu mohly banky při financování klientů z neziskového sektoru využívat. < 17

18 Mezi naše hlavní aktivity udržitelného rozvoje patří projekty, které směřují k vytváření pracovního prostoru pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Oblasti podpory <

19 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Ergotep Družstvo invalidů Ergotep má status chráněné dílny. Naprosto unikátní spojení s Poštovní spořitelnou funguje již od roku 2004, a to na základě oboustranně výhodné obchodní spolupráce. Z Proseče u Skutče, kde Ergotep sídlí, odebíráme celou řadu služeb. Družstvo pro Poštovní spořitelnu zajišťuje výrobu a distribuci marketingových materiálů a v nově vytvořeném administrativním centru zpracovává část bankovních operací. Současně zajišťuje provoz elektronického obchodního systému který umožňuje klientům Poštovní spořitelny nákupy za výhodnější ceny. V roce 2008 byla na tomto internetovém obchodě vytvořena nová sekce s názvem Charitativní produkty, kde je možné nejen zakoupit výrobky chráněných dílen, ale také předměty partnerských charitativních organizací (např. Konto Bariéry, Centrum Paraple). < 19

20 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Nová pracovní místa Díky každoročnímu nárůstu objemu zadávané práce Poštovní spořitelna přispěla ke vzniku stabilních 60 nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné občany. Počet zaměstnanců Ergotepu se tím zvýšil na 150 osob, z nichž 99 % je zdravotně znevýhodněných. Tím, že odebíráme služby od zaměstnavatele zdravotně postižených, nejen že splňujeme zákonné podmínky o zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním, ale významně je překračujeme. Navíc nám toto unikátní spojení snižuje náklady, můžeme tak naše služby nabízet klientům za výhodnější ceny. Tato dlouholetá spolupráce dokazuje, že investice do udržitelného rozvoje neznamená zřeknutí se zisku. Naopak. Pokud je projekt efektivní a inovativní, může být spolupráce přínosná pro obě strany. Naši jedinečnou strategii naplňuje také partnerství s hlineckou chráněnou dílnou N.P.H., která podniká v oblasti grafiky a marketingové potisku. Díky našemu odběru služeb v této firmě vzniklo 5 dalších pracovních pozic pro zdravotně znevýhodněné osoby. Nová pracovní místa přináší i projekt, který realizujeme s občanským sdružením Ester. Obnovené veřejné koupaliště v Javorníku a kempinku v rámci rekreačního areálu Červenka bude sloužit jako klientské pracoviště v rámci sociálního podnikání. Projekt je koncipován jako výcvikové pracoviště pro získání odborné kvalifikace a praxe dlouhodobě nezaměstnaných a vytváří 30 stabilních pracovních míst. < 20

21 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Centrum Paraple Jako hlavní partner Centra Paraple se podílíme na rozvoji sociální integrace lidí s poraněním míchy. Centrum Paraple pomáhá ochrnutým lidem zvládnout životní krizi, vyrovnat se s důsledky zdravotního postižení, žít aktivně a najít pracovní uplatnění. Podpora aktivit, které směřují k vytvoření uceleného systému rehabilitace a integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů, je hlavní oblastí našeho společensky odpovědného chování. S Centrem Paraple jsme v letních měsících uspořádali první putovní výstavu fotografií s názvem Jdeme a jedeme spolu. Unikátní výstava se konala ve finančních centrech Poštovní spořitelny, kde bylo k vidění 20 jedinečných černobílých fotografií zachycujících život lidí na vozíku. Autory fotografií byli Tomáš Lisý, fotograf, který s Centrem Paraple spolupracuje již několik let, Alisa Shutová a Tomáš Šipka, studenti Slezské univerzity Institutu tvůrčí fotografie z ateliéru Doc. Mgr. Jindřicha Štreita. Kruh naděje S Kapkou Naděje spolupracujeme na projektu Kruh naděje, jehož cílem je zajistit vzdělání individuálního typu dětem s dlouhodobým onemocněním. To je v době hospitalizace výraznou součástí terapie a poskytuje důležitou psychickou oporu. Individuální výuka se týká především dospívající mládeže ve věku let, která se soustřeďuje do centra z celé České republiky. V době hospitalizace tyto děti již studují na středních školách a učilištích, a Kruh naděje jim tak umožní kvalitní a především kontinuální přípravu na budoucí povolání. < 21

22 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů 5.5. Sociální marketing Kinematograf bratří Čadíků Každoročně pořádáme s Kinematografem bratří Čadíků Movie space filmové léto. Pestře pomalované maringotky se s promítači a plátnem o rozměru 11 x 4,5 metru vždy v létě zastaví v 54 městech. Vstupné je dobrovolné a celá částka je věnována na charitativní účely. V roce 2008 byl výtěžek směrován do pražské nemocnice Na Homolce, oddělení Lexelova gama nože a kontu Bariéry. Byty slunovratu Ve spolupráci s obcemi a občanským sdružení Peppermint se podílíme na realizaci projektu Byty slunovratu. Projekt je určen pro mladé lidi s chybějícím nebo nefunkčním rodinným zázemím ve věku let, kteří vycházejí z dětských domovů. Nabízí mladým lidem na omezenou dobu možnost bydlení, které je spojeno se zaměstnáním. Pobyt nepředstavuje azyl pro mladé lidi, ale usnadňuje jejich vstup do života. Mezi další aktivity udržitelného rozvoje v roce 2008 patřila také podpora Nadace policistů a hasičů, příspěvek na zakoupení diagnostického přístroje Plusoptix, financování bezbariérové úpravy automobilu pro sdružení Gaudium, nebo příspěvek na nákup automobilu pro speciální mateřskou a základní školu v Michli < 22

23 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing Vzdělávání a finanční gramotnost Dluhové poradenství Mezi další priority Poštovní spořitelny patří také podpora finančního vzdělávání. Příkladem našich aktivit v této oblasti je tříletý projekt Finanční gramotností proti dluhové pasti ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Naším cílem je spokojený klient, který ví, co mu jednotlivé bankovní produkty přinášejí, jak má nejlépe naložit se svými penězi, a zejména jak se vyhnout nebezpečí dluhové pasti. Spolupracujeme také s Poradnou při finanční tísni, která poskytuje bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snaží poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů < 23

24 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing 5.3. Volnočasové aktivity mládeže s prevencí sociopatologických jevů Motol Motolice Humanitární koncert Motol Motolice 2008 se i v druhém svém ročníku uskutečnil v prostorách Břevnovského kláštera a jeho celý výtěžek byl věnován na podporu dětské onkologie nadace Národ dětem. Dětem z FN Motol navíc účastníci koncertu darovali své ručně malované hrnečky s motivem motýla. ADRA S humanitární organizací ADRA spolupracujeme na činnosti dobrovolnického klubu Chrastítko, jehož cílem je vzbudit u studentů středních škol aktivní zájem o rozvojovou problematiku. Jako oblast své činnosti si klub zvolil práci s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin či ve špatné životní situaci, pro které připravuje semináře a programy plné her. < 24

25 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu Program na podporu regionu Kromě tří strategických oblastí udržitelného rozvoje podporujeme v rámci Programu na podporu regionu i projekty rozvíjející místní a amatérskou kulturu a kulturní dědictví. Program je unikátní svou nezávislostí v přidělování grantů. Pilotní Program podpory regionu se uskutečnil v Moravskoslezském regionu, kde byl místním subjektům rozdělen 1 milion korun na realizaci přihlášených projektů. V roce 2008 byl program rozšířen na kraj Plzeňský, Karlovarský, Zlínský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský a Vysočina a jeho rozpočet se více než ztrojnásobil na 3,5 milionu korun Sociální marketing 5.4. V těchto sedmi regionech jsme pomohli k realizaci 55 projektů z oblastí vzdělávání sociálně a zdravotně znevýhodněných obyvatel, ochrany životního prostředí, amatérské kultury a kulturního dědictví. Projekty vybírala nezávislá odborná komise složená ze zástupců neziskové sféry, regionů, ČSOB a Poštovní spořitelny a také Fóra Dárců. Z vítězných projektů pak veřejnost na internetových stránkách Poštovní spořitelny vybírala ten nejlepší, který obdržel navíc speciální finanční bonus. S našimi partnery spolupracujeme dlouhodobě na bázi oboustranné výhodnosti. Cenu veřejnosti získali: Karlovarský kraj Projekt Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá Občanského sdružení Ostrovský Macík (podpora nemocných a týraných zvířat v azylu) Plzeňský kraj Projekt Zachování tradice strážovského krajkářství Středočeský kraj Projekt Auto pro Stéblo (doprava klientů do denního stacionáře a sociálně-terapeutických dílen) Olomoucký kraj Projekt Pohybem a tancem k rozvoji těla i ducha Domu dětí a mládeže v Hranicích Zlínský kraj Projekt Canisterapeutického centra Zlín Pardubický kraj Projekt Hudba jako lék Oblastní charity Moravská Třebová Vysočina Projekt Rozvoj Canisterapie na Vysočině Občanského sdružení Sírius Třebíč < 25

26 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing 5.5. Sociální marketing V říjnu 2008 jsme předali Obchodní akademii pro tělesně postižené v Janských Lázních šek na bezmála 750 tisíc korun. Banka tak věnovala za každou platbu platební kartou, kterou realizovali klienti Poštovní spořitelny v měsíci srpnu, jednu korunu. Dar bude využit k financování výstavby unikátního projektu multifunkční tréninkové kanceláře pro tělesně postižené studenty. Cílem projektu je umožnit tělesně postiženým studentům pracovat jako ve skutečné firmě. Multifunkční tréninková kancelář je jedním z pracovišť Fiktivní firmy. Simulují se v ní veškeré činnosti běžné firmy komunikace, korespondence, obchody, účetnictví. Studenti v ní mohou sbírat zkušenosti pro příští zaměstnání. Její součástí bude kromě počítačů kancelářský nábytek přizpůsobený studentům se zdravotními problémy a kvalitní kancelářská technika, s níž se studenti budou setkávat v běžné praxi. Na konci roku 2008 jsme ve spolupráci s Nadací ARTEVIDE realizovali druhou sociálně marketingovou kampaň. Prvních 2000 klientů, kteří si v průběhu prosince založili Červené konto Poštovní spořitelny, získalo unikátní kalendář z replik obrazů, které vytvořili mladí nevidomí umělci. Za každý takto založený účet Nadace Artevide obdržela od Poštovní spořitelny bonus, který putoval na další rozvoj činnosti nadace. Sociální marketing je strategie, která používá marketingových principů a technik pro řešení sociálních problémů ve společnosti. Přínosem je aktivní zapojení zákazníků. < 26

27 Zaměstnanci jsou u nás vždy na prvním místě. Zastávají celou řadu profesí, mají různé znalosti a zkušenosti, zaměřují se na různé úkoly a cíle. Přitom tvoří jeden celek, který musí bezchybně fungovat. Naši zaměstnanci <

28 6.1. Vzdělávání zaměstnanců 6.2. Studenti a absolventi 6.3. Zaměstnanecké výhody 6.4. Dobrovolnické dny 6.5. Péče o propouštěné zaměstnance Vzdělávání zaměstnanců 6.1. Zaměstnanci jsou hybnou silou každé firmy. Pro jejich osobní rozvoj nabízíme širokou škálu kurzů a tréninků, které podporují možnosti seberealizace a dalšího růstu v mnoha oblastech. Velký význam přikládáme především rozvoji tzv. měkkých dovedností, sebepoznání a týmové spolupráce. Velmi dbáme na vysokou kvalitu vzdělávání. Důležitou součástí vzdělávání je rozvoj manažerů a vybraných skupin zaměstnanců s vysokým potenciálem formou interních nebo externích školení, zahraničních studií, koučinku, mentoringu, workshopů a e-learningu. Cílem je podpora získání a udržení klíčových znalostí a dovedností zaměstnanců, požadovaných na pracovní pozici a intenzivní rozvoj talentů. < 28

29 6.1. Vzdělávání zaměstnanců 6.2. Studenti a absolventi 6.3. Zaměstnanecké výhody 6.4. Dobrovolnické dny 6.5. Péče o propouštěné zaměstnance Studenti a absolventi 6.2. Absolventům středních a vysokých škol nabízíme širokou paletu možností, jak získat odbornou praxi. Již během studia se mohou seznámit s bankovním prostředím formou stáží, brigád, vedení bakalářských či diplomových prací a také odborné praxe v rámci programu Stínování manažerů. Absolventi vysokých škol pak mají možnost zapojit se do rozvojového programu Křepelky, ve kterém se připravují na budoucí pozice specialistů a manažerů. Díky komplexnímu zaměření programu je pak jejich přechod do praxe přirozený a plynulý. Úspěšnost našeho přístupu se odráží i v každoročním hodnocení nejžádanějších zaměstnavatelů, které volí sami studenti vysokých škol, a v němž se v žebříčku pravidelně umísťujeme na předních místech. < 29

30 6.1. Vzdělávání zaměstnanců 6.2. Studenti a absolventi 6.3. Zaměstnanecké výhody 6.4. Dobrovolnické dny 6.5. Péče o propouštěné zaměstnance Zaměstnanecké výhody 6.3. Našim zaměstnancům poskytujeme rozličné zaměstnanecké výhody. Protože myslíme na jejich budoucnost, nabízíme například příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem. Oblíbené jsou také produkty banky a produkty ostatních členů skupiny ČSOB poskytované zaměstnancům za zvýhodněných podmínek. Zaměstnancům poskytujeme i výhody, které souvisejí s jejich volným časem jeden týden dovolené navíc, příspěvek na sport, kulturu, rekreaci a další. Zaměstnanci mají ročně nárok na dva dny zdravotního volna s náhradou mzdy bez nutnosti lékařského potvrzení a jeden den volna s náhradou mzdy na jejich účast při dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. K udržení a zlepšování dobrých vztahů mezi zaměstnanci uvnitř banky pořádáme nejrůznější vnitropodnikové akce a setkání. Příkladem jsou letní a zimní sportovní hry nebo každoroční vánoční setkání všech zaměstnanců Poštovní spořitelny. < 30

31 6.1. Vzdělávání zaměstnanců 6.2. Studenti a absolventi 6.3. Zaměstnanecké výhody Dobrovolnické dny 6.4. Dobrovolnické dny 6.5. Péče o propouštěné zaměstnance 6.4. Zcela nově byla pro zaměstnance ČSOB a Poštovní spořitelny odstartována pilotní verze dobrovolnického programu Pomáháme společně. Program byl zaměřen na zaměstnance, kteří se aktivně angažují v neziskovém sektoru. Pro ty, kteří s touto oblastí zkušenost ještě nemají, jsme uspořádali Dobrovolnický den, v jehož rámci si mohli na jeden den vyzkoušet práci v některé z neziskových organizací. V rámci programu Pomáháme společně žádali zaměstnanci o podporu z grantového fondu ČSOB a Poštovní spořitelny pro tu neziskovou organizaci, ve které ve volném čase působí a pomáhají. Na konci července 2008, ke dni uzávěrky nominací projektů, bylo odevzdáno celkem 47 žádostí. V srpnu rozhodla komise složená ze zaměstnanců, dobrovolníků z neziskového sektoru a zástupců managementu banky, že v rámci grantového fondu podpoří 33 projektů částkou v celkové výši Kč. ČSOB a Poštovní spořitelna tak pomohla uskutečnit projekty v deseti regionech České republiky, všude tam, kde její zaměstnanci aktivně pomáhají. Podařilo se tak např. vybudovat dětské hřiště v obci Sibřina, zpříjemnit dobu hospitalizace dětí i dospělých v FN Motole, zabezpečit prostory pro pomoc dětem s mentální retardací v centru LADA, zakoupit viditelnější bezpečnostní vesty pro vodicí psy pro nevidomé v celé České republice, upravit prostory nízkoprahového klubu Jahoda, pomoci při realizaci seminářů pro nastávající maminky a tatínky v mateřských centrech, obnovit vybavení dětských táborů a další. < 31

32 6.1. Vzdělávání zaměstnanců 6.2. Studenti a absolventi 6.3. Zaměstnanecké výhody 6.4. Dobrovolnické dny 6.5. Péče o propouštěné zaměstnance Péče o propouštěné zaměstnance 6.5. V rámci programu tzv. outplacementu nabízíme pomoc při hledání nového pracovního uplatnění a snažíme se o zmírnění negativních důsledků při ztrátě zaměstnání. Vždy myslíme na to, aby odchod pracovníků byl důstojnou záležitostí. Nabízíme našim zaměstnancům praktickou příručku Poradce pro orientaci na trhu práce a individuální poradenství při hledání zaměstnání. < 32

33 Ocenění, která jsme získali, jsou pro nás signálem, že cesta, kterou jsme se na poli udržitelného rozvoje vydali, je správná. Ocenění <

Vaše nejbližší banka. Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2007. Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny

Vaše nejbližší banka. Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2007. Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny Vaše nejbližší banka Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny Pečlivě nasloucháme potřebám svých klientů a nabízíme jim nikoliv, ale nejvhodnější řešení. 2

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v ČSOB Skupina ČSOB Souhrnná prezentace skupiny ČSOB l Plnění povinnosti zaměstnávání OZP 3 možné způsoby plnění povinnosti podle Zákona o zaměstnanosti:

Více

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit!

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit! ING Bank N.V. Česká republika 2011 1Media Kit! Duben 2011 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Bank v České republice 2 4. Organizační struktura 3 5. Společenská odpovědnost ING Bank

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Web: http://old.1000leaders.cz/hledej.asp?s=&stav=18&idzaznam=2461&l=cz

Web: http://old.1000leaders.cz/hledej.asp?s=&stav=18&idzaznam=2461&l=cz Jméno a příjmení: DOLANSKÁ Vlasta Titul: Ing. Obor: finance, bankovnictví Specializace: úspěšná česká manažerka, bývalá ředitelka regionu IPB a později ČSOB, nominována na Manažerku roku 2008, výkonná

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI!

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! projekt Burza filantropie cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Kapesní průvodce. benefity zaměstnanců

Kapesní průvodce. benefity zaměstnanců Kapesní průvodce benefity zaměstnanců Chceme vám pomoci zorientovat se v nabídce benefitů, které můžete jako nový zaměstnanec O 2 využít. Přinášíme jednoduchého kapesního průvodce, ve kterém jsou všechny

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL Společnost Lovochemie, a.s. je významným zaměstnavatelem Ústeckého kraje. Svým zaměstnancům poskytujeme zázemí stabilní a prosperující společnosti. Pro posílení motivace, spokojenosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce

Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce Vzdělání od NFOZP na míru pro firmy i jednotlivce další krok k zaměstnávání OZP na volném trhu práce 2 Sociální pilíř Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociální pilíř CSR 3 Rovné příležitosti Rozmanitost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

10 let existence programu Rozumíme penězům

10 let existence programu Rozumíme penězům 10 let existence programu Rozumíme penězům Tisková konference 29. 11. 2016 Program 1. 10 let programu Rozumíme penězům 2. Jak se MONETA Money Bank zapojuje do programu Rozumíme penězům 3. Výsledky průzkumu

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Pro rozvoj obcí, měst a krajů v roce 2016

Pro rozvoj obcí, měst a krajů v roce 2016 Pro rozvoj obcí, měst a krajů v roce 2016 Únor 2016 Nová právní úprava pojištění vkladů ÚSC od r. 2016 Implementace směrnice EP a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů Komplexnější systém ochrany

Více

INOVACE VE VÝUCE ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ

INOVACE VE VÝUCE ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ INOVACE VE VÝUCE ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0028 Doba realizace: od 1. 10. 2014 do 31. 7. 2015 Příjemce dotace: OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola

Více

Programovací období EU Financování projektů municipalit.

Programovací období EU Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

VIA BONA. cena za firemní a individuální filantropii

VIA BONA. cena za firemní a individuální filantropii VIA BONA cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing.

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing. Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi 1 Třebíč - představení 2.největší město v Kraji Vysočina 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více