Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008"

Transkript

1 Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008

2 6. Naši zaměstnaci 7. Ocenění Obsah 1. O zprávě Poštovní spořitelna Kdo jsme? Kde nás najdete? Co nabízíme? Boříme bariéry Udržitelný rozvoj Zahraniční trendy Jak je práce na udržitelném rozvoji organizována? Naši partneři Speciální produkty Naše nabídka Pro neziskové organizace Oblasti podpory Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Vzdělávání a finanční gramotnost Volnočasové aktivity mládeže s prevencí sociopatologických jevů Program na podporu regionu Sociální marketing Naši zaměstnanci Vzdělávání zaměstnanců Studenti a absolventi Zaměstnanecké výhody Dobrovolnické dny Péče o propouštěné zaměstnance Ocenění < 2

3 Naším úkolem je pečlivě naslouchat potřebám našich klientů a nabízet jim taková řešení v podobě produktů a služeb, která jsou pro ně nejvhodnější. O zprávě <

4 1. O zprávě 2. Skupina ČSOB 3. Udržitelný rozvoj 4. Speciální produkty 5. Oblasti podpory 6. Naši zaměstnaci 7. Ocenění O zprávě 1. Cílem této zprávy je již podruhé v historii poskytnout úplný obrázek o činnosti Poštovní spořitelny ve všech oblastech udržitelného rozvoje. V následujících kapitolách přinášíme informace o Poštovní spořitelně, jejích společensky odpovědných produktech a jednotlivých aktivitách v rámci udržitelného rozvoje. < 4

5 Na trhu neexistuje žádná banka, která by byla dostupnější. Poštovní spořitelna <

6 2.1. Kdo jsme? 2.2. Kde nás najdete? 2.3. Co nabízíme? 2.4. Boříme bariéry Kdo jsme? 2.1. Poštovní spořitelna patří díky počtu klientů na domácím bankovním trhu k nejvýznamnějším peněžním ústavům. Obsluhuje jich více než dva miliony a nabízí jim bankovní služby v nejširší síti obchodních míst. Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a.s., která je, měřeno hodnotou aktiv, největší bankou se sídlem v České republice a střední Evropě. V průběhu posledních let upevnila Poštovní spořitelna své postavení na trhu bankovních služeb pro fyzické osoby i drobné podnikatele a zároveň výrazně expandovala v oblasti úvěrových produktů. Díky našemu aktivnímu zapojení v organizaci International Commission for Postal Financial Services and Business bylo Poštovní spořitelně v srpnu 2008 svěřeno tříleté předsednictví této asociace, která sdružuje evropské poštovní banky a pošty. Poštovní spořitelna se nepochybně stala také významným hráčem na poli inovací a zvyšování uživatelského komfortu klientů. V oblasti úvěrových produktů poskytuje svým klientům možnost uzavírat smlouvy o spotřebitelských úvěrech nejen ve vlastních pobočkách Poštovní spořitelny, ale také na všech obchodních místech České pošty a prostřednictvím agentské sítě Českomoravské stavební spořitelny. Na vybraných poštách je možné některé spotřebitelské úvěry uzavírat i on-line, což pro klienty představuje výrazné zrychlení procesu poskytnutí požadované služby. Zásluhou této strategie zaujala Poštovní spořitelna velmi dobrou výchozí pozici, která jí v následujících letech umožní dále upevňovat již tak výjimečné postavení na retailovém trhu. < 6

7 2.1. Kdo jsme? 2.2. Kde nás 2.3. Co nabízíme? 2.4. Boříme bariéry najdete? Kde nás najdete? 2.2. Na trhu neexistuje žádná banka, která by byla dostupnější! Klienti mohou spravovat své finance na více než 3300 poštách, ve více než 45 vlastních pobočkách Poštovní spořitelny, prostřednictvím 726 bankomatů a v neposlední řadě prostřednictvím 2500 agentů ČMSS. Na 100 pobočkách České pošty funguje pro klienty specializovaná přepážka Poštovní spořitelny, která poskytuje výhradně bankovní služby. V roce 2007 a 2008 byl na 100 vybraných poštách otevřený nový typ přepážky BankZóna České pošty. Naši klienti mají rovněž k dispozici všechny kanály elektronického bankovnictví Max Mobil PS, Max Internetbanking PS a Max Phone PS. Poštovní spořitelna jako první spolu s ČSOB uvedla službu CashBack, díky níž si klienti mohou vybrat hotovost z účtu prostřednictvím 2500 pokladen v supermarketech a hypermarketech Albert a téměř 200 čerpacích stanic společnosti Čepro EuroOil, a to bez jakýchkoli poplatků. Stala se tak průkopníkem zcela nové bankovní služby na českém trhu. Tento svůj status potvrzuje také zavedením nové služby TV Banka, která klientům přináší možnost spravovat účet z pohodlí domova pomocí televizního ovladače. Naši klienti mohou přijít do banky také o víkendu. Celkem 498 pošt je totiž otevřeno i v sobotu, 32 pošt je otevřeno sedm dní v týdnu. < 7

8 2.1. Kdo jsme? 2.2. Kde nás 2.3. Co nabízíme? 2.4. Boříme bariéry najdete? Co nabízíme? 2.3. Poštovní spořitelna je cenově nejvýhodnější velká banka na českém trhu. Jako první velká banka také neúčtuje poplatky za příchozí platby. Podporuje otevřený a férový vztah mezi klienty a jejich bankou. Vedle zřízení institutu nezávislého ombudsmana hájícího zájmy klientů se také hlásí ke Kodexu chování mezi bankami a klienty České bankovní asociace. < 8

9 2.1. Kdo jsme? 2.2. Kde nás 2.3. Co nabízíme? 2.4. Boříme bariéry najdete? 2.4. Boříme bariéry Žádná jiná banka se v počtu bezbariérových obchodních míst ani nepřibližuje Poštovní spořitelně. Bezbariérových je nyní už bezmála 1000 pošt. Dalších více než 1300 pošt je vybaveno signálním zařízením pro přivolání obsluhy. V roce 2008 bylo 58 bankomatů Poštovní spořitelny vybaveno systémem, který jej umožní využívat nevidomým a slabozrakým klientům. Do konce roku 2009 bude touto technologií opatřeno dalších 395 bankomatů. Historie a vlastníci banky 1883 vznik vídeňské Poštovní spořitelny 1918 vznik Poštovní spořitelny Praha 1919 přejmenování na Ústav šekový 1930 přeměna v Poštovní spořitelnu 1950 zrušení Poštovní spořitelny 1991 vznik Poštovní banky 1994 fúze s Investiční bankou a vznik Investiční a Poštovní banky 1995 vznik dvou obchodních značek 2000 spojení IPB s Československou obchodní bankou, současně došlo k zachování obchodní značky Poštovní spořitelny Akcionáři Jediným akcionářem je KBC Bank NV, která je součástí skupiny KBC. < 9

10 Naším cílem není charita, ale podpora aktivit motivujících k dlouhodobému rozvoji společnosti. Udržitelný rozvoj <

11 3.1. Zahraniční trendy 3.2. Jak je práce organizována? 3.3. Naši partneři Udržitelný rozvoj Oblasti podpory 10% Myšlenka udržitelného rozvoje určuje koncepci našich projektů dlouhodobost, nepřetržitý rozvoj a růst jak společnosti kolem nás, tak našeho vlastního podnikání. Podařilo se nám nalézt cestu, jak výrazně posílit stále jedinečné spojení principů společenské odpovědnosti firmy a vlastního podnikání. Cílem našeho snažení není charita, ale podpora aktivit, které motivují k dlouhodobému rozvoji společnosti. V rámci udržitelného rozvoje jsou vymezeny tři strategické oblasti, na které cílíme naši podporu: Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Vzdělávání a finanční gramotnost Volnočasové aktivity mládeže s prevencí sociopatologických jevů Rozložení finančních prostředků vynaložených na jednotlivé oblasti podpory: 25% Vzdělávání a finanční gramotnost 65% Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Volnočasové aktivity mládeže s prevencí sociopatologických jevů < 11

12 3.1. Zahraniční trendy 3.2. Jak je práce organizována? 3.3. Naši partneři Zahraniční trendy 3.1. Z celosvětových trendů vyplývá, že mezi konkurenční výhodou a společenskou odpovědností firmy (udržitelným rozvojem firmy) existuje přímá vazba. Vytvoření jedinečné a dlouhodobě udržitelné strategie rozvoje firmy pomocí využití společensky odpovědných aktivit a jejich reálného napojení na vlastní podnikání představuje cestu, jak tuto přímou vazbu náležitě zhodnotit. Mezi přední teoretiky udržitelného rozvoje patří Mark M. Kramer 1, který říká: Ať už se díváme na měnící se požadavky spotřebitelů nebo na regulační politiku jednotlivých zemí, můžeme konstatovat, že společenské dopady firemních aktivit mají stále větší vliv na jejich finanční úspěch. Firmy, které si uvědomují a prosazují tyto trendy, nejenže šetří peníze, ale navíc získávají konkurenční výhodu nad pomalejšími soupeři na trhu. Na současných globalizovaných trzích není zapojení společenských hledisek do firemní strategie překážkou, ale naopak nezbytností. (zdroj: asp?item=275120) Poštovní spořitelna tento trend realizuje již od roku 2004, kdy započala spolupráce s družstvem invalidů Ergotep. 1 Managing Director FSG Social Impact Advisors, Senior Fellow CSR Initiative of the Mossavar Rahmani Center for Business in Government at Harvard s Kennedy School of Government < 12

13 3.1. Zahraniční trendy 3.2. Jak je práce organizována? 3.3. Naši partneři Jak je práce na udržitelném rozvoji organizována? 3.2. CSR = Corporate Social Responsibility = Společenská odpovědnost firem V rámci vrcholového managementu je vytvořena expertní skupina, která se pravidelně schází a rozhoduje o realizaci jednotlivých projektů. Expertní skupině jsou pro rozhodnutí předkládány jen ty projekty, které plně splňují stanovená strategická kritéria. Skupina je složena z ředitelů odpovědných za oblast segmentového a strategického marketingu, obchodního rozvoje, retailového a korporátního bankovnictví, personalistiky a právních služeb. Vybrané projekty pak zohledňují postoje vrcholového vedení a teší se všeobecné podpoře napříč bankou. Rozpočet a volbu strategických oblastí, včetně kritérií výběru projektů schvaluje nejvyšší vedení skupiny ČSOB na pravidelné roční bázi. V roce 2008 byl navíc nově sestaven výbor Country team CSR, ve kterém jsou zastoupeni členové představenstva banky a který si klade za cíl jasné strategické směřování společenské odpovědnosti ČSOB a Poštovní spořitelny. < 13

14 3.1. Zahraniční trendy 3.2. Jak je práce organizována? 3.3. Naši partneři Naši partneři 3.3. Strategie udržitelného rozvoje je postavena na pravidelném a průběžném dialogu s předními hráči na tomto poli. Poštovní spořitelna je jedním z členů klubu firemních dárců DONATOR (při Fóru Dárců), které je prestižním sdružením firem, jejichž hlavním cílem je podporovat rozvoj firemní filantropie a propagovat odpovědné dárcovství v České republice. Efektivitu finančních prostředků investovaných do společensky odpovědných projektů měříme prostřednictvím metodiky Standard odpovědná firma. Aktivně spolupracujeme také s Nadací VIA, jejíž jednou ze stěžejních činností je podpora rozvoje dárcovství v České republice. Naše účast v CSR sítích přináší prostor pro prezentaci vlastních projektů a aktivní vyhledávání podnětů pro další zdokonalení naší strategie udržitelného rozvoje. Každoročně se také účastníme výstavy NON-HANDICAP a mezinárodního veletrhu HOSPIMedica. < 14

15 Jako jediná česká banka nabízíme speciální účet pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Speciální produkty <

16 4.1. Naše nabídka 4.2. Pro neziskové organizace Naše nabídka Poštovní spořitelna nabízí produkty pro všechny věkové skupiny obyvatel a pro vybrané podnikatelské skupiny. V našem produktovém portfoliu jsou zastoupeny produkty a služby, které korespondují se strategickými oblastmi udržitelného rozvoje. Jedná se například o běžný účet v programu Handicap, podnikatelský účet v programu Neziskový sektor a v neposlední řadě o úvěr na vzdělání, který byl v roce 2007 oceněn 1. místem a 3. místem v prestižní finanční soutěži Zlatá koruna. Druhé místo ve Zlaté koruně za rok 2006 a ocenění Finanční produkt roku časopisu Osobní finance získal výše uvedený běžný účet Handicap. Jde o speciální účet pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany, který nabízíme jako jediná banka na českém trhu. Vzdělávání Úvěr na vzdělání Účelový spotřebitelský úvěr pro občany ČR od 18 let na financování studia vysoké školy, vyšší odborné školy, jazykových kurzů či rekvalifikace. Spořicí účet na vzdělání Speciální účet s nadstandardním úročením pro klienty ve věku do 21 let, který přibližuje možnosti vzdělání Zdravotně znevýhodněné osoby Postžirový účet Handicap Zvýhodněný běžný účet pro zletilé fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P). Neziskové organizace Postkonto Postkonto v programu Neziskový sektor pro spolky, svazy, kluby, nadace, církve, bytová družstva a další neziskové organizace má všechny vlastnosti běžného podnikatelského účtu, a navíc přináší řadu zvýhodnění např. vedení účtu zdarma. < 16

17 4.1. Naše nabídka 4.2. Pro neziskové organizace 4.2. Pro neziskové organizace Cílem projektu je poskytování návratných nadačních příspěvků zavedeným neziskovým organizacím, které pomohou překlenout dlouhé období před reálným vyplacením dotací ze státního rozpočtu či ze strukturálních fondů Evropské unie. Spolu s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) usnadňujeme nestátním neziskovým organizacím cestu k financování jejich projektů. Nadaci poskytujeme výhodný úvěr na financování Programu překlenovací pomoci. NROS pak následně z těchto prostředků poskytuje návratné nadační příspěvky těm organizacím, které o tuto službu požádaly a projdou hodnotícím procesem nadace. Současně s nadací sdílíme zkušenosti a poznatky získané v tomto programu a společně zpracováváme návrh kritérií pro hodnocení bonity neziskových organizací, která by v budoucnu mohly banky při financování klientů z neziskového sektoru využívat. < 17

18 Mezi naše hlavní aktivity udržitelného rozvoje patří projekty, které směřují k vytváření pracovního prostoru pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Oblasti podpory <

19 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Ergotep Družstvo invalidů Ergotep má status chráněné dílny. Naprosto unikátní spojení s Poštovní spořitelnou funguje již od roku 2004, a to na základě oboustranně výhodné obchodní spolupráce. Z Proseče u Skutče, kde Ergotep sídlí, odebíráme celou řadu služeb. Družstvo pro Poštovní spořitelnu zajišťuje výrobu a distribuci marketingových materiálů a v nově vytvořeném administrativním centru zpracovává část bankovních operací. Současně zajišťuje provoz elektronického obchodního systému který umožňuje klientům Poštovní spořitelny nákupy za výhodnější ceny. V roce 2008 byla na tomto internetovém obchodě vytvořena nová sekce s názvem Charitativní produkty, kde je možné nejen zakoupit výrobky chráněných dílen, ale také předměty partnerských charitativních organizací (např. Konto Bariéry, Centrum Paraple). < 19

20 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Nová pracovní místa Díky každoročnímu nárůstu objemu zadávané práce Poštovní spořitelna přispěla ke vzniku stabilních 60 nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné občany. Počet zaměstnanců Ergotepu se tím zvýšil na 150 osob, z nichž 99 % je zdravotně znevýhodněných. Tím, že odebíráme služby od zaměstnavatele zdravotně postižených, nejen že splňujeme zákonné podmínky o zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním, ale významně je překračujeme. Navíc nám toto unikátní spojení snižuje náklady, můžeme tak naše služby nabízet klientům za výhodnější ceny. Tato dlouholetá spolupráce dokazuje, že investice do udržitelného rozvoje neznamená zřeknutí se zisku. Naopak. Pokud je projekt efektivní a inovativní, může být spolupráce přínosná pro obě strany. Naši jedinečnou strategii naplňuje také partnerství s hlineckou chráněnou dílnou N.P.H., která podniká v oblasti grafiky a marketingové potisku. Díky našemu odběru služeb v této firmě vzniklo 5 dalších pracovních pozic pro zdravotně znevýhodněné osoby. Nová pracovní místa přináší i projekt, který realizujeme s občanským sdružením Ester. Obnovené veřejné koupaliště v Javorníku a kempinku v rámci rekreačního areálu Červenka bude sloužit jako klientské pracoviště v rámci sociálního podnikání. Projekt je koncipován jako výcvikové pracoviště pro získání odborné kvalifikace a praxe dlouhodobě nezaměstnaných a vytváří 30 stabilních pracovních míst. < 20

21 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů Centrum Paraple Jako hlavní partner Centra Paraple se podílíme na rozvoji sociální integrace lidí s poraněním míchy. Centrum Paraple pomáhá ochrnutým lidem zvládnout životní krizi, vyrovnat se s důsledky zdravotního postižení, žít aktivně a najít pracovní uplatnění. Podpora aktivit, které směřují k vytvoření uceleného systému rehabilitace a integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů, je hlavní oblastí našeho společensky odpovědného chování. S Centrem Paraple jsme v letních měsících uspořádali první putovní výstavu fotografií s názvem Jdeme a jedeme spolu. Unikátní výstava se konala ve finančních centrech Poštovní spořitelny, kde bylo k vidění 20 jedinečných černobílých fotografií zachycujících život lidí na vozíku. Autory fotografií byli Tomáš Lisý, fotograf, který s Centrem Paraple spolupracuje již několik let, Alisa Shutová a Tomáš Šipka, studenti Slezské univerzity Institutu tvůrčí fotografie z ateliéru Doc. Mgr. Jindřicha Štreita. Kruh naděje S Kapkou Naděje spolupracujeme na projektu Kruh naděje, jehož cílem je zajistit vzdělání individuálního typu dětem s dlouhodobým onemocněním. To je v době hospitalizace výraznou součástí terapie a poskytuje důležitou psychickou oporu. Individuální výuka se týká především dospívající mládeže ve věku let, která se soustřeďuje do centra z celé České republiky. V době hospitalizace tyto děti již studují na středních školách a učilištích, a Kruh naděje jim tak umožní kvalitní a především kontinuální přípravu na budoucí povolání. < 21

22 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu Integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů 5.5. Sociální marketing Kinematograf bratří Čadíků Každoročně pořádáme s Kinematografem bratří Čadíků Movie space filmové léto. Pestře pomalované maringotky se s promítači a plátnem o rozměru 11 x 4,5 metru vždy v létě zastaví v 54 městech. Vstupné je dobrovolné a celá částka je věnována na charitativní účely. V roce 2008 byl výtěžek směrován do pražské nemocnice Na Homolce, oddělení Lexelova gama nože a kontu Bariéry. Byty slunovratu Ve spolupráci s obcemi a občanským sdružení Peppermint se podílíme na realizaci projektu Byty slunovratu. Projekt je určen pro mladé lidi s chybějícím nebo nefunkčním rodinným zázemím ve věku let, kteří vycházejí z dětských domovů. Nabízí mladým lidem na omezenou dobu možnost bydlení, které je spojeno se zaměstnáním. Pobyt nepředstavuje azyl pro mladé lidi, ale usnadňuje jejich vstup do života. Mezi další aktivity udržitelného rozvoje v roce 2008 patřila také podpora Nadace policistů a hasičů, příspěvek na zakoupení diagnostického přístroje Plusoptix, financování bezbariérové úpravy automobilu pro sdružení Gaudium, nebo příspěvek na nákup automobilu pro speciální mateřskou a základní školu v Michli < 22

23 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing Vzdělávání a finanční gramotnost Dluhové poradenství Mezi další priority Poštovní spořitelny patří také podpora finančního vzdělávání. Příkladem našich aktivit v této oblasti je tříletý projekt Finanční gramotností proti dluhové pasti ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Naším cílem je spokojený klient, který ví, co mu jednotlivé bankovní produkty přinášejí, jak má nejlépe naložit se svými penězi, a zejména jak se vyhnout nebezpečí dluhové pasti. Spolupracujeme také s Poradnou při finanční tísni, která poskytuje bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snaží poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů < 23

24 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing 5.3. Volnočasové aktivity mládeže s prevencí sociopatologických jevů Motol Motolice Humanitární koncert Motol Motolice 2008 se i v druhém svém ročníku uskutečnil v prostorách Břevnovského kláštera a jeho celý výtěžek byl věnován na podporu dětské onkologie nadace Národ dětem. Dětem z FN Motol navíc účastníci koncertu darovali své ručně malované hrnečky s motivem motýla. ADRA S humanitární organizací ADRA spolupracujeme na činnosti dobrovolnického klubu Chrastítko, jehož cílem je vzbudit u studentů středních škol aktivní zájem o rozvojovou problematiku. Jako oblast své činnosti si klub zvolil práci s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin či ve špatné životní situaci, pro které připravuje semináře a programy plné her. < 24

25 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu Program na podporu regionu Kromě tří strategických oblastí udržitelného rozvoje podporujeme v rámci Programu na podporu regionu i projekty rozvíjející místní a amatérskou kulturu a kulturní dědictví. Program je unikátní svou nezávislostí v přidělování grantů. Pilotní Program podpory regionu se uskutečnil v Moravskoslezském regionu, kde byl místním subjektům rozdělen 1 milion korun na realizaci přihlášených projektů. V roce 2008 byl program rozšířen na kraj Plzeňský, Karlovarský, Zlínský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský a Vysočina a jeho rozpočet se více než ztrojnásobil na 3,5 milionu korun Sociální marketing 5.4. V těchto sedmi regionech jsme pomohli k realizaci 55 projektů z oblastí vzdělávání sociálně a zdravotně znevýhodněných obyvatel, ochrany životního prostředí, amatérské kultury a kulturního dědictví. Projekty vybírala nezávislá odborná komise složená ze zástupců neziskové sféry, regionů, ČSOB a Poštovní spořitelny a také Fóra Dárců. Z vítězných projektů pak veřejnost na internetových stránkách Poštovní spořitelny vybírala ten nejlepší, který obdržel navíc speciální finanční bonus. S našimi partnery spolupracujeme dlouhodobě na bázi oboustranné výhodnosti. Cenu veřejnosti získali: Karlovarský kraj Projekt Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá Občanského sdružení Ostrovský Macík (podpora nemocných a týraných zvířat v azylu) Plzeňský kraj Projekt Zachování tradice strážovského krajkářství Středočeský kraj Projekt Auto pro Stéblo (doprava klientů do denního stacionáře a sociálně-terapeutických dílen) Olomoucký kraj Projekt Pohybem a tancem k rozvoji těla i ducha Domu dětí a mládeže v Hranicích Zlínský kraj Projekt Canisterapeutického centra Zlín Pardubický kraj Projekt Hudba jako lék Oblastní charity Moravská Třebová Vysočina Projekt Rozvoj Canisterapie na Vysočině Občanského sdružení Sírius Třebíč < 25

26 5.1. Integrace znevýhodněných občanů 5.2. Vzdělávání a finanční gramotnost 5.3. Volnočasové aktivity 5.4. Program na podporu regionu 5.5. Sociální marketing 5.5. Sociální marketing V říjnu 2008 jsme předali Obchodní akademii pro tělesně postižené v Janských Lázních šek na bezmála 750 tisíc korun. Banka tak věnovala za každou platbu platební kartou, kterou realizovali klienti Poštovní spořitelny v měsíci srpnu, jednu korunu. Dar bude využit k financování výstavby unikátního projektu multifunkční tréninkové kanceláře pro tělesně postižené studenty. Cílem projektu je umožnit tělesně postiženým studentům pracovat jako ve skutečné firmě. Multifunkční tréninková kancelář je jedním z pracovišť Fiktivní firmy. Simulují se v ní veškeré činnosti běžné firmy komunikace, korespondence, obchody, účetnictví. Studenti v ní mohou sbírat zkušenosti pro příští zaměstnání. Její součástí bude kromě počítačů kancelářský nábytek přizpůsobený studentům se zdravotními problémy a kvalitní kancelářská technika, s níž se studenti budou setkávat v běžné praxi. Na konci roku 2008 jsme ve spolupráci s Nadací ARTEVIDE realizovali druhou sociálně marketingovou kampaň. Prvních 2000 klientů, kteří si v průběhu prosince založili Červené konto Poštovní spořitelny, získalo unikátní kalendář z replik obrazů, které vytvořili mladí nevidomí umělci. Za každý takto založený účet Nadace Artevide obdržela od Poštovní spořitelny bonus, který putoval na další rozvoj činnosti nadace. Sociální marketing je strategie, která používá marketingových principů a technik pro řešení sociálních problémů ve společnosti. Přínosem je aktivní zapojení zákazníků. < 26

27 Zaměstnanci jsou u nás vždy na prvním místě. Zastávají celou řadu profesí, mají různé znalosti a zkušenosti, zaměřují se na různé úkoly a cíle. Přitom tvoří jeden celek, který musí bezchybně fungovat. Naši zaměstnanci <

28 6.1. Vzdělávání zaměstnanců 6.2. Studenti a absolventi 6.3. Zaměstnanecké výhody 6.4. Dobrovolnické dny 6.5. Péče o propouštěné zaměstnance Vzdělávání zaměstnanců 6.1. Zaměstnanci jsou hybnou silou každé firmy. Pro jejich osobní rozvoj nabízíme širokou škálu kurzů a tréninků, které podporují možnosti seberealizace a dalšího růstu v mnoha oblastech. Velký význam přikládáme především rozvoji tzv. měkkých dovedností, sebepoznání a týmové spolupráce. Velmi dbáme na vysokou kvalitu vzdělávání. Důležitou součástí vzdělávání je rozvoj manažerů a vybraných skupin zaměstnanců s vysokým potenciálem formou interních nebo externích školení, zahraničních studií, koučinku, mentoringu, workshopů a e-learningu. Cílem je podpora získání a udržení klíčových znalostí a dovedností zaměstnanců, požadovaných na pracovní pozici a intenzivní rozvoj talentů. < 28

29 6.1. Vzdělávání zaměstnanců 6.2. Studenti a absolventi 6.3. Zaměstnanecké výhody 6.4. Dobrovolnické dny 6.5. Péče o propouštěné zaměstnance Studenti a absolventi 6.2. Absolventům středních a vysokých škol nabízíme širokou paletu možností, jak získat odbornou praxi. Již během studia se mohou seznámit s bankovním prostředím formou stáží, brigád, vedení bakalářských či diplomových prací a také odborné praxe v rámci programu Stínování manažerů. Absolventi vysokých škol pak mají možnost zapojit se do rozvojového programu Křepelky, ve kterém se připravují na budoucí pozice specialistů a manažerů. Díky komplexnímu zaměření programu je pak jejich přechod do praxe přirozený a plynulý. Úspěšnost našeho přístupu se odráží i v každoročním hodnocení nejžádanějších zaměstnavatelů, které volí sami studenti vysokých škol, a v němž se v žebříčku pravidelně umísťujeme na předních místech. < 29

30 6.1. Vzdělávání zaměstnanců 6.2. Studenti a absolventi 6.3. Zaměstnanecké výhody 6.4. Dobrovolnické dny 6.5. Péče o propouštěné zaměstnance Zaměstnanecké výhody 6.3. Našim zaměstnancům poskytujeme rozličné zaměstnanecké výhody. Protože myslíme na jejich budoucnost, nabízíme například příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem. Oblíbené jsou také produkty banky a produkty ostatních členů skupiny ČSOB poskytované zaměstnancům za zvýhodněných podmínek. Zaměstnancům poskytujeme i výhody, které souvisejí s jejich volným časem jeden týden dovolené navíc, příspěvek na sport, kulturu, rekreaci a další. Zaměstnanci mají ročně nárok na dva dny zdravotního volna s náhradou mzdy bez nutnosti lékařského potvrzení a jeden den volna s náhradou mzdy na jejich účast při dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. K udržení a zlepšování dobrých vztahů mezi zaměstnanci uvnitř banky pořádáme nejrůznější vnitropodnikové akce a setkání. Příkladem jsou letní a zimní sportovní hry nebo každoroční vánoční setkání všech zaměstnanců Poštovní spořitelny. < 30

31 6.1. Vzdělávání zaměstnanců 6.2. Studenti a absolventi 6.3. Zaměstnanecké výhody Dobrovolnické dny 6.4. Dobrovolnické dny 6.5. Péče o propouštěné zaměstnance 6.4. Zcela nově byla pro zaměstnance ČSOB a Poštovní spořitelny odstartována pilotní verze dobrovolnického programu Pomáháme společně. Program byl zaměřen na zaměstnance, kteří se aktivně angažují v neziskovém sektoru. Pro ty, kteří s touto oblastí zkušenost ještě nemají, jsme uspořádali Dobrovolnický den, v jehož rámci si mohli na jeden den vyzkoušet práci v některé z neziskových organizací. V rámci programu Pomáháme společně žádali zaměstnanci o podporu z grantového fondu ČSOB a Poštovní spořitelny pro tu neziskovou organizaci, ve které ve volném čase působí a pomáhají. Na konci července 2008, ke dni uzávěrky nominací projektů, bylo odevzdáno celkem 47 žádostí. V srpnu rozhodla komise složená ze zaměstnanců, dobrovolníků z neziskového sektoru a zástupců managementu banky, že v rámci grantového fondu podpoří 33 projektů částkou v celkové výši Kč. ČSOB a Poštovní spořitelna tak pomohla uskutečnit projekty v deseti regionech České republiky, všude tam, kde její zaměstnanci aktivně pomáhají. Podařilo se tak např. vybudovat dětské hřiště v obci Sibřina, zpříjemnit dobu hospitalizace dětí i dospělých v FN Motole, zabezpečit prostory pro pomoc dětem s mentální retardací v centru LADA, zakoupit viditelnější bezpečnostní vesty pro vodicí psy pro nevidomé v celé České republice, upravit prostory nízkoprahového klubu Jahoda, pomoci při realizaci seminářů pro nastávající maminky a tatínky v mateřských centrech, obnovit vybavení dětských táborů a další. < 31

32 6.1. Vzdělávání zaměstnanců 6.2. Studenti a absolventi 6.3. Zaměstnanecké výhody 6.4. Dobrovolnické dny 6.5. Péče o propouštěné zaměstnance Péče o propouštěné zaměstnance 6.5. V rámci programu tzv. outplacementu nabízíme pomoc při hledání nového pracovního uplatnění a snažíme se o zmírnění negativních důsledků při ztrátě zaměstnání. Vždy myslíme na to, aby odchod pracovníků byl důstojnou záležitostí. Nabízíme našim zaměstnancům praktickou příručku Poradce pro orientaci na trhu práce a individuální poradenství při hledání zaměstnání. < 32

33 Ocenění, která jsme získali, jsou pro nás signálem, že cesta, kterou jsme se na poli udržitelného rozvoje vydali, je správná. Ocenění <

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007 Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007 O Zprávě 1. O Zprávě 2. Skupina ČSOB 3. Udržitelný rozvoj jsou pro nás klíčoví 1.O Zprávě Cílem této zprávy je poskytnou všem zainteresovaným Skupinám

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s.

Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Výroční zpráva 2010 Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. 1 Hypoteční ročenka V říjnu 2011 byla provedena oprava informace na straně 98 v odstavci Základní kapitál. 02 Kdo jsme 05 Hypoteční trh je

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2013

Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. Základní

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GE Money Bank 2 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 1 Obsah 1 Úvodní slovo 5 Společenská odpovědnost 11 Obchodní výsledky regulovaného konsolidačního

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více